du.sePublications
123 1 - 50 of 126
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Wirsén, William
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Leijon, Martin
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems.
  Applicering av Long Short-Term Memory för prediktion av markdeformation på svensk järnväg: Utveckling av ett artificiellt neuralt nätverk för prediktion av kommande marksättningar på järnvägssträckan mellan Mölndal och Torrekulla2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to evaluate whether it is possible to predict future land subsidence on the railway line between Mölndal and Torrekulla. The prediction was made using Long Short-Term Memory; an artificial neural network with RNN architecture. The study used the research strategy "design and creation" to develop a neural network in the form of an artefact, it used a document study as a data collection method and a quantitative data analysis. To enable a successful prediction, the study used secondary data consisting of already collected geological data from a three-year project that began in January 2016 and ended in September 2018. Through a technology called Interferometric synthetic-aperture radar (InSAR), an active satellite system that transmits radar signals to the earth for measurements of the ground level. The already collected InSAR data was supplemented with weather data from a nearby weather station, the artefact could achieve a predictive accuracy of 99.1% of all values within an approved prediction interval from the Swedish Transport Administration of + -1 millimetres. The result of the created artefact also showed that the model also managed to achieve a prediction accuracy of 86% of all values within the range + -0.4 millimetres. With the model's prediction accuracy score and an RMSE average of 0.22 for all points, the assessment was made that a prediction of future land subsidence is possible on the railway line between Mölndal and Torrekulla.

 • Pasma, Sofia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Det gäller livet: Några flerspråkiga elevers upplevelser av sin skolgång på det särskilda ungdomshemmet och hur skolgången påverkat dem2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie var att öka kunskapen om några flerspråkiga pojkars upplevelser av sin skolgång på det särskilda ungdomshemmet samt deras påverkan av denna. Studien var kvalitativ och utgick utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Fem pojkar som var placerade på ett av Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem intervjuades om hur de upplevde undervisningen, lärarnas bemötande samt hur de upplevde att skolgången påverkat deras framtidsutsikter. Studien visade att eleverna i största allmänhet hade en positiv upplevelse av både undervisning och lärarnas bemötande. Alla elever upplevde att de lärde sig bättre på det särskilda ungdomshemmets skola än de gjort på tidigare skolor. Däremot framkom att elevernas modersmål inte fick någon plats i undervisningen och att ingen elev deltog i modersmålsundervisning. Det var också oklart om eleverna själva var medvetna att de läste ämnet svenska som andraspråk och inte svenska. Alla elever sade sig vilja ha ett vardagligt liv med jobb och familj i framtiden och de var medvetna om att en utbildning var viktig för att åstadkomma detta. De upplevde att de genom skolgången på ungdomshemmet hade getts större möjligheter att lära sig och således upplevde de att skolgången påverkat deras syn på framtiden positivt.

 • Rouane, Katarina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Misstro, diskriminering och tesen om social framgång: En kvantitativ analys av hur upplevelsen av att tillhöra en diskriminerad grupp påverkar personers tillit2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyse the relationship between the experience of belonging to a discriminated group and the tendency to feel trust in other people and society. The two main questions the study seeks to answer are: • What significance does the experience of belonging to a discriminated group have for the inclination to feel trust in others and in society within the 18 EU countries? • To what extent can the impact of social success, including the experience of belonging to a discriminated group, explain the variations in levels of trust in others and in society within the 18 EU countries? This is a theory-testing and theory-developing study with explanatory ambitions. In order to answer the questions posed in the study, statistical analyses have been carried out, mainly in the form of bivariate cross tabulation and multivariate binary logistic regression. The result confirms the thesis about the impact of social success since the factors gender, age, education, income and experience of trauma all have an impact on general as well as social trust. However, none of these factors were as important as the experience of belonging to a discriminated group, which by far had the greatest impact on the variations in trust. The study has thereby contributed to the development of the thesis on social success by proving that the experience of being a member of a discriminated group should be acknowledged as one of the negative experiences that with a high probability leads to increased distrust.

 • Eiritz, Emma
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Karlsson, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Identitet i förskolan: En intervjustudie om förskollärares uppfattningar och arbetssätt kring begreppet identitet2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi vill med denna studie diskutera begreppet identitet i förhållande till förskolans utbildning och samtidigt öka förståelsen för hur utbildningen kan utformas för att skapa goda förutsättningar för barns identitetsskapande. För att kunna uppnå syftet har följande frågeställningar använts: Hur beskriver några förskollärare begreppet identitet? och Hur kan identitetsarbete komma till uttryck i förskolans utbildning enligt förskollärarna? I denna studie används kvalitativ intervju som metod och urvalet är sex förskollärare i tre olika kommuner. Teorier vi valt är poststrukturalistiskt synsätt och Daniel Sterns utvecklingspsykologiska perspektiv. Slutsatsen visar på att trygghet, samspel och ömsesidig respekt uppfattas som viktiga faktorer för barns identitetsskapande. För att främja dessa faktorer krävs det en ständig dialog i arbetslaget kring begreppens innebörd. Detta eftersom slutsatsen även visar att det finns många olika beskrivningar av begreppet identitet och att de ofta grundar sig i personliga erfarenheter och åsikter. För att kunna arbeta professionellt och utifrån rådande styrdokument krävs det en samlad förståelse i arbetslaget om vad begreppet faktiskt innebär och detta uppnås genom diskussioner.

 • Tadic, Dajana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  ”Egentligen vill du jobba heltid”: En kvalitativ undersökning av deltidsarbete inom äldreomsorgen i Vilhelmina kommun2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden is facing demographic challenges that entail a high need for recruitment, primarily in the healthcare and care sector. This is one of the areas where most people work part-time and where the demographic challenges are expected to be greatest. In order to increase the level of employment, a central agreement has been reached between the employee and the employing municipality. Previous research indicates that part-time work within this sector is mainly voluntary, which is an aspect that has not been noticed to any great extent. This study aims to examine how part-time working women in elderly care describe their work situation, to identify some underlying causes for choosing to work part-time, and to examine what obstacles and opportunities they see to increase their employment. The study is conducted as a qualitative study with focus groups. 2 separate focus groups were carried out with a total of 11 women aged 20 to 64 years. The results showed two main reasons that the respondents indicated as causes for their choice to work part time; the family and the profession. Based on the results of this study, part-time work appears to be a strategy for either being able to combine paid work with the unpaid work at home or as a strategy for managing the workload that the respondents describe as demanding – or a combination of the two alternatives.

 • Söderström, Cecilia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Processbarhetsteorin – och sen då?: En studie av bisatsutvecklingen hos flerspråkiga gymnasieelever2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar bisatsutvecklingen hos gymnasieungdomar som läser svenska som andraspråk. Texter från det nationella provet i ämnets kurs 1 och 3 har undersökts utifrån bisatstyp, bisatsinledare och föregångsverb samt grammatiska och idiomatiska avvikelser och förtjänster i bisatserna. Resultatet visar en fortsatt inlärningsgång efter att nivå fem i processbarhetsteorin har uppnåtts. Denna består av användning av fler relativsatser, samt flera olika och mer markerade bisatsinledare och föregångsverb, men även av ökad placering av bisatser på fundamentsplats samt en större säkerhet i att koncentrera språket med hjälp av olika typer av strykningsformationer och reduktioner. Samtidigt visar resultatet att inlärarna trots en hög språklig nivå ännu inte automatiserat varken alla steg i processbarhetsteorin eller övriga avancerade språkdrag och att en möjlig förklaring är att en mer avancerad konstruktion i ett led, kan leda till misstag vad gäller enklare konstruktioner i ett annat led.

 • Palm, Frida
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Ors, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Föräldrars upplevelser och erfarenheter av hud-mot-hudvård med sitt barn - Från födelse till hemgång från sjukhus: En kvalitativ metasyntes2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Skin-to-skin care with a parent immediately after birth and the following weeks can prevent serious illness and, in the worst case, death of the child. Globally, it has been shown that even limited skin-to-skin contact with a parent can increase infant survival rate. It provides warmth, helps to initiate breastfeeding and creates a secure bond. Purpose: To describe parents' experiences of caring for their newborn baby skin-to-skin. Method: Qualitative metasynthesis was used to gather data with metaethnography as method of analysis. Articles were searched for in the databases PubMed, CINAHL, Web of Science and PsycInfo. After a quality review, 15 articles were selected. Results: Two main categories were identified: Like cocooning and Like a journey. Eight subcategories were identified reflecting the content of the results: A precious moment of intimate closeness, The feeling of life, So close but yet so far away, In the name of love, Towards family confidence, After the storm life turned into a breeze, The summit for the partners´ was when they were close to the child and The dream became true when becoming one with each other. Conclusion: The result described skin-to-skin care as an important way of creating bonds and initiate breastfeeding. Parents described worry and feelings of emptiness when they were separated from their child. Seen from a global perspective, increased knowledge and routines are needed to counteract skinto-skin care between the newborn child and its parents. Clinical applicability: In order to reduce disease and death in newborns globally, WHO´s guidelines need to be followed and care routines developed. To provide knowledge to midwives and healthcare professionals about the importance of skin-to-skin care further studies are needed

 • Damm, Hanna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Holmer, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Trassel i genusdjungeln: En studie i förskollärares förhållningssätt till genus och normer i barnböcker2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie kombinerar genus och barnböcker för att problematisera hur några förskollärare förhåller sig till genus och om deras resonemang avspeglar sig i de böcker de väljer ut till sin förskoleavdelning. Studien utgår från feministisk poststrukturalism men vi använder även Hirdmans genusordning som analysverktyg. Genom intervjuer med fyra förskollärare och analyser av förskolornas barnböcker har vi försökt få svar på våra frågeställningar Hur resonerar förskollärare om bokval och högläsning ur ett genusperspektiv? samt Hur väl stämmer förskollärarnas resonemang kring genus överens med vilka böcker som erbjuds barnen? Resultatet av studien visar att förskollärarna inte tar hänsyn till genusfrågor när de väljer ut böcker, något som även har visat sig i de bokanalyser vi gjort. I böckerna visas flest manliga huvudkaraktärer och dessa oftast följer normer för manlighet, medan de kvinnliga karaktärerna både bryter och följer normer för kvinnlighet. Förskollärarna uttrycker att genus och att visa upp olikheter i böcker är viktigt. Vår studie har också visat att genus är ett svårt ämne att förstå sig på och ta till sig. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att böcker är en viktig del av förskolan, men då genus verkar vara ett svårt ämne är genus inget som tas hänsyn till i bokval och högläsning och därmed syns också ett ojämnt resultat i förskolans böcker då manliga karaktärer och stereotypa normer dominerar.

 • Nordmark, Ellinor
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Meningsskapande i inledningsmontaget av Pixars Upp: En bildsemiotisk och multimodal analys2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats diskuterar genom en semiotisk och multimodal analys av intromontaget i filmen Upp hur semiotiska resurser samspelar i film och vad detta får för mening i filmen och hur detta kan appliceras på andra filmer. Uppsatsen går in på hur olika känslor såsom sorg, kärlek och uppfattningen av tid har gestaltats i denna scen och vad de olika semiotiska resurserna, färg, musik, objekt och klippning har för roll i att få fram dessa känslor.

 • Bengtsson, Elias
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Stimulating Willingness to Communicate for Learners of English: A literature review of teachers’ possibilities of facilitating Willingness to Communicate in the Swedish EFL classroom2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In ESL/EFL classrooms all over the world, teachers sometimes struggle with stimulating students’ willingness to communicate (WTC). Since communication is arguably the essential goal for all language learning and in order to secure that learning takes place, teachers need to create conditions that stimulate WTC. This limited literature review aims to investigate what predicts and stimulates WTC, and teachers’ possibilities of enhancing it in classrooms. The results of this review suggest that reducing anxiety and increasing self- perceived confidence through the creation of a learning environment that is supportive, motivating, and joyful facilitates WTC. Teachers are the key to stimulating WTC by providing increased explicit feedback and establishing high-quality relationships with students. In addition, this review suggests a dynamic relationship between learning and WTC.

 • Myte Pascal, Emma Lina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  “He Could Have Led Me Anywhere”: Post-Feminist New Traditionalism and Anti-Feminism in TravelThemed Young Adult Fiction2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Janette, Seryani
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Litteracitetsutveckling för vuxna illitterata SFI-elever: En kvalitativ studie om arbetssätt i alfabetiseringsundervisningen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på några SFI-lärares arbetssätt i sin undervisning för att lära illitterata SFI-studerande elever det svenska språket i både läs och skrift. Studien grundar sig på fyra kvalitativa intervjuer med SFI-lärare. Resultatet visar att alla informanter använder bilder i sin undervisning för att underlätta inlärningen för de vuxna eleverna. SFI-lärarna använder elevernas tidigare kunskaper i alfabetiseringsundervisningen dels för att även detta underlättar inlärningen av målspråket dels för att det får eleverna att känna sig delaktiga i undervisningen. De intervjuade SFI-lärarna anser att alfabetiseringsundervisningen bör anpassas till eleverna så mycket som möjligt för att inkludera eleverna i undervisningen och få de att känna sig delaktiga. Resultatet visar även att det mest använda arbetssättet i undervisningen av de intervjuade SFI-lärarna är bilder. Två av fyra informanter använder bilder som stöd för olika typer av övningar medan en annan SFI-lärare använder bilder i sin undervisning för att arbeta utifrån olika teman, som exempelvis ”shopping”.

 • Tomt, Emma
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Fältskog, Ronja
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  ”En kanna av skam” som tystar sexuella övergrepp: En kvalitativ studie om flickors känslomässiga påverkan av pappans sexuella övergrepp i barndomen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are girls who are exposed to sexual abuse during their childhood. The purpose of the study was to gain knowledge of how these girls are emotionally affected after the father subjected them to sexual abuse and how the girls were affected by their parents´ attitude to the abuse. The material consists of four autobiographies and the method used is a qualitative literature study. Theories of shame, guilt and social ties are the theoretical starting point of the study and the empirical material has been analyzed based on thematic analysis. The results of the study show that the girls in the autobiographies were emotionally negatively affected and experienced betrayal, guilt and shame.

 • Lindemo, Mikael
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Nääs, Pontus
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Möjligheter för integration genom idrott: En kvalitativ studie kring barn och ungdomars integrationsmöjligheter genom idrottsdeltagande2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate whether professionals believe that sport can lead to integration for children and young people with a foreign background and what opportunities and barriers exist for this. We have used a qualitative method in the form of interviews with informants who work in parallel with sports and integration. The starting point of the study has been Diaz integration theory, which has inspired our interview guide and defined the study's view on the concept of integration. The results of the study show that sport can promote integration and that it is the relationships that the participants associate with each other that contribute to this. The result also indicates that social work with integration can be inspired by the sport's way of creating arenas where people can meet.

 • Sundgren, Monia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Andersson, Monica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  När banden klipps: Familjehemsföräldrars upplevelse och önskemål av stöd från socialtjänsten när en längre placering upphör2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate how foster parents experience support from social services when a long term placement of a child ceases, and to find out what kind of support the foster parents wishes from Social Services after the placement termination. Qualitative interviews with five foster parents was performed and the results showed that a clear majority wished to receive support from the social services in connection with and after the placement had ended. The reason for this seems to be the strong feelings of sadness and loss that occurs when losing contact with a beloved child. All participants were unwilling to foster again, based on their experiences. Support requested was counseling, as well as continued insight into the child's life during the transition period after the child has moved. Our study indicates that there is a need for further research regarding support to foster care parents.

 • Wilhelmson, Katarina
  et al.
  Hammar, Isabelle Andersson
  Ehrenberg, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Niklasson, Johan
  Eckerblad, Jeanette
  Ekerstad, Niklas
  Westgård, Theresa
  Holmgren, Eva
  Åberg, N David
  Ivanoff, Synneve Dahlin
  Comprehensive Geriatric Assessment for Frail Older People in Swedish Acute Care Settings (CGA-Swed): A Randomised Controlled Study2020In: Geriatrics (Basel, Switzerland), ISSN 2308-3417, Vol. 5, no 1, article id E5Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to evaluate the effects of the Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) for frail older people in Swedish acute hospital settings - the CGA-Swed study. In this study protocol, we present the study design, the intervention and the outcome measures as well as the baseline characteristics of the study participants. The study is a randomised controlled trial with an intervention group receiving the CGA and a control group receiving medical assessment without the CGA. Follow-ups were conducted after 1, 6 and 12 months, with dependence in activities of daily living (ADL) as the primary outcome measure. The study group consisted of frail older people (75 years and older) in need of acute medical hospital care. The study design, randomisation and process evaluation carried out were intended to ensure the quality of the study. Baseline data show that the randomisation was successful and that the sample included frail older people with high dependence in ADL and with a high comorbidity. The CGA contributed to early recognition of frail older people's needs and ensured a care plan and follow-up. This study is expected to show positive effects on frail older people's dependence in ADL, life satisfaction and satisfaction with health and social care.

 • Kvarnström, Caroline
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Persson, Johanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Du ser mig, du hör mig, men beaktas mina åsikter?: En studie om barns delaktighet i utredningar som rör vårdnad, boende och umgänge2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate whether investigations concerning custody, housing and socialization realize children's participation. We have used a qualitative method and the study's empirical data consists of 12 custody, accommodation and social investigation texts. The material has been analyzed with a thematic analysis and discussed in the light of theories about children's right to be heard pursuant to Article 12 of the Convention on the Rights of the Child and children's participation in legal proceedings relating to custody, housing and socializing. The result has shown that children are involved to a certain extent. Their opinions are made visible and requested, but in the investigation's assessment, the child's opinion is rarely described. The results show that the investigation often does not describe the preparation of the child before the hearing or the giving of information to the child regarding their rights.

 • Alhabeeb, Maha
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Mirzoyan, Goar
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Rätt man på rätt plats I will I can I do: En kvalitativ studie om högutbildade manliga flyktingar från ickevästliga länder och deras väg till en lyckad etablering på den svenska arbetsmarknaden.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish society today is characterized by cultural diversity. The number of refugees has increased in recent years. Being a refugee in Sweden, with a high-level education, and without a qualified job is a trying situation. Most studies point to difficulties and barriers for refugee academics in entering the Swedish labor market. However, some refugee academics have managed to circumvent these difficulties and have found a strong foothold in the labor market. The study was conducted with a qualitative study aimed at examining positive examples of six male refugees with a college degree, who come from Iraq, Syria, Somalia and Afghanistan, and their path to a qualified job. The results show that the participants' cultural capital and their empowerment facilitates access to the labor market. Our study shows that social contacts are of little importance to our participants in their search for employment.

 • Hassan, Moshira
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Omar, Bahar
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Vem är jag?: En kvalitativ studie om unga kvinnors upplevelser av sin etniska identitet2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to gain an understanding of the experience of identity among young women with immigrant backgrounds. In addition, a sub-purpose is to study whether the residential area has an impact on their sense of identity. Six qualitative interviews were conducted. The results showed that the young women live with a dual identity. The women are torn because they are not seen as Swedes and are instead being seen as immigrants. Women perceive their identity as difficult to cope with because they are forced to compromise between their two identities. The women felt safe with their friends because they could be themselves in contrast to their experiences from their families and the society. The result also shows that the residential area has an impact on their identity. The study shows that there is a need for further research on the subject to create a better understanding.

 • Gustafsson, Johanna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Qvicker, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Vad får dem att stanna?: En kvalitativ studie om arbetsmotivation bland socialsekreterare inom missbruksenheten2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social workers work environment is a mentioned topic and there is an extensive staff turnover in the profession. The aim of this study was to explore why social workers within the social services addiction abuse unit choose to remain in their workplace. The study is of a qualitative character and the data is based on six semi-structured interviews. The theoretical reference framework is Herzberg´s theory of motivation and the empirical data is analyzed using a thematic analysis. The result shows that both internal and external factors have an impact for the will to remain on the workplace. The internal factors refer to factors within the individual social worker, such as satisfying an inner need to help others. The external factors, instead, concern outer circumstances, such as work tasks and colleagues. These interact with each other, but the results show no tendencies that one would be more important than the other.

 • Freeland, Pamela
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Elevinflytande på undervisningens innehåll i moderna språk: Tillämpningsproblematiken ur ett lärarperspektiv2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In a similar spirit as in the Convention on the Rights of the Child’s 12th article (has entered into force in the Swedish law on January 1 st, 2020), the Swedish curriculums for primary and secondary schools state that implementation of students’ influence is part of the teacher’s mission. This study chooses to focus solely on the influence which students exercise over the teaching content. By interviewing eleven modern language teachers from four different primary and secondary schools, it aims to find out the reasons put forward by the interviewed teachers to consider their work on implementing student influence satisfactory or not. Moreover, this study aims to find out which advantages or obstacles the interviewed teachers see in the implementation process. This study makes use of pragmatic theories and follows a pragmatic method, featuring a pragmatic discourse analysis. The results of the study show that, most teachers are inspired by the curriculum in ways that encourage the involvement of students in the choice of teaching content. They also believe students are more motivated and learn better when they are involved. However, a couple of teachers would need to refresh their knowledge of implementation of students’ influence as part of their mission. Some teachers do not see the students as capable actors in lesson planning and tend to lack awareness of the motives of the implementation in terms of meaning making.

 • Hagberg, Linda
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Åhlén, Annica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Det avvaktande barnet i förskolan: En studie i hur förskollärare beskriver avvaktande barn samt sitt arbete att skapa relationer till dessa barn2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study has been to gain a better insight into how preschool teachers describe those preschool children who are extremely shy, reticent and reserved. The aim has also been to gain knowledge about how pre-school teachers work to create relationship to these children. The study has had a qualitative direction, where semi-structural interviews with five preschool teachers were accomplished. The preschool teachers have made a contribution to empirical material, which has been analyzed and connected to Bowlby`s evolutionary theory of attachment and to Scheff`s theory concerning social bonds. After having analyzed this material we were able to understand that the pre-school teachers shared the opinion that children who they regarded as extremely reserved actually didn´t want to be part of a big group, but rather preferred to be by themselves. We also realized that some of the preschool teachers meant that a reticent behavior also might have something to do with different personalities amongst children. Most of the pre-school teachers told us that they realized the importance of focusing on the interests in the physical environment of these children, of creating good relationship, but also of trying to include these children to be parts of group solidarity. To create good relationship with children being reticent and to make them feel confidence were also important opinions, which we could learn from the analysis. Most preschool teachers pointed out that one way to make it possible to include these reticent children was to let them work in smaller groups. Ultimately, the preschool teachers emphasized the risk for these children to be excluded.

 • Berglund, Amilia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lundström, Ann-Sofie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Digitala verktyg i förskolan: Pedagogers syn på och kunskap om digitala verktyg2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som sitt syfte att ge en djupare kunskap angående hur pedagogers förhållningssätt ser ut och hur de säger sig arbeta med digitala verktyg i förskolans undervisning. Vårt metodval för denna studie var att använda oss utav en kvalitativ metod, med halvstrukturerade intervjuer. Vi intervjuade sex pedagoger på en förskola i mellersta Sverige. Materialet bearbetades med en utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, där några centrala begrepp användes som analysinstrument och tas upp i teoriavsnittet. Resultatet av denna studie är att pedagoger har olika syn på begreppet digitala verktyg, men alla tycker att det är bra att digitala verktyg nu har skrivits in i den reviderade läroplanen Lpfö18. Pedagogerna anser att de använder sig av digitala verktyg i undervisningen, men i olika grad. I pedagogernas förklaringar framgår det att de använder digitala verktyg olika mycket, beroende på deras egna kunskaper kring de olika digitala verktygen, till exempel Blue- boten, Mikroägget och QR-koder.

  En slutsats vi drar är att de intervjuade pedagogerna ser de digitala verktygen som ett komplement till den traditionella undervisningen. Det framlyfts även att pedagogerna anser att de har ett ansvar att ta till sig användandet av digitala verktyg, då samhället idag har blivit allt mer digitaliserat. Ett dilemma som finns är att vissa pedagoger visar en oro och osäkerhet kring användandet av digitala verktyg, för att det är en brist på forskning, fortbildning och kunskap kring de digitala verktygens inverkan på barns utveckling. Genom att det finns en osäkerhet bland pedagogerna leder det till att det inte bli en likvärdig utbildning i hela landet, vilket läroplanen (Lpfö18, s. 6) beskriver.

 • Johansson, Elin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Myter om sexualitet i en tvärvetenskaplig undervisningsdiskurs2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Naturkunskap har jämfört med de andra gymnasiegemensamma ämnena relativt låg måluppfyllelse och det finns en föreställning bland eleverna om att naturvetenskap är krångligt och något som inte direkt berör dem. Ett sätt att öka motivation och därmed måluppfyllelse, vilket stödjs av de nationella styrdokumenten och forskning, kan vara att arbeta med tvärvetenskapliga ämnesområden och aktuella samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, så kallas SNI-undervisning. SNIundervisning gynnar dessutom elevernas scientific literacy, samt bidrar till det Skolverket hänvisar till som den viktiga medborgarutbildningen.

  I denna magisteruppsats får elever diskutera och argumentera om myter kring sexualitet, inom ramen för naturkunskapens sex- och samlevnadsundervisning. Argumenten analyseras sedan med ett diskursanalytiskt ramverk. Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva och förstå hur elever argumenterar kring myter om sexualitet i en social praktik i relation till en tvärvetenskaplig undervisningsdiskurs. Frågeställningarna utgår sedan från vilka diskursiva praktiker eleverna använder i sina argument, och från vilka social praktiker de hämtar argumenten.

  I resultatet ser man att ju närmare elevernas egen vardag myten upplevs, som då eleverna diskuterar den egna sexualiteten eller sexuella fantasier, argumenterar de utifrån en personlig erfarenhetsbaserad diskurs och en nära social praktik. Vid myter som handlar om djur eller befruktning väljer de argument som härrör ur en naturvetenskaplig diskurs och en social praktik som utgörs av skolan och undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. När myterna tangerar normer kring till exempel kvinnans oskuld väljer de argument ur en värderande diskurs och en samhällelig social praktik.

  Magisteruppsatsens slutsats är att eleverna obehindrat byter mellan olika diskursiva praktiker när de diskuterar myterna om sexualitet och hämtar argumentera från olika sociala praktiker beroende på mytens innehåll. Det visar att naturkunskapens undervisning om myter kring sexualitet är ett relevant moment när man vill anamma SNI-undervisning och dess tvärvetenskapliga undervisningsdiskurs.

 • Hellman, Katarina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En samarbetsvillig och engagerad lagarbetare: Konstruktioner av gymnasielärare i dagens platsannonser2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige har en problematisk lärarbrist parallellt med en stor efterfrågan på välutbildade medborgare med gymnasieexamen. De förväntningar som från arbetsgivares sida ställs på gymnasielärare utgör den centrala utgångspunkten för denna studie. Vilken typ av lärare som är önskvärd och anställningsbar beror bland annat på samhällets krav på skolan och dess profil. Studien bygger vidare på tidigare forskning om lärarkonstruktioner i ett historiskt perspektiv, hur önskemålen på lärare ser ut beroende på huvudmannaskap, samt den makt som arbetsgivare besitter över platsannonsernas konstruktion. Platsannonser nyttjas som analysmaterial med förutsättningen att arbetsgivarnas makt över formuleringarna skapar konstruktioner av en anställningsbar lärare. Syftet är att bidra till en fördjupad förståelse för hur konstruktioner av en önskvärd och anställningsbar gymnasielärare tar form i dagens platsannonser och vilka förväntningar som däri ställs på läraren, samt att granska om dessa förväntningar skiljer sig beroende på huvudmannaskap. Studien syftar även till att belysa arbetsgivarnas makt över förväntningarna som ställs på lärare och vad det kan innebära för den sociala praktiken som annonserna utgör del i. Kritisk diskursanalys används som teoretisk förankring, där platsannonsernas språk ses som en social interaktion som konstruerar diskursen. Faircloughs tredimensionella diskursanalysmodell inspirerar metodvalet. För att analysera annonsernas nyckelord nyttjas en kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod. Resultatet tyder på konstruktioner av en önskvärd och anställningsbar gymnasielärare som en i första hand samarbetsvillig person, som arbetar engagerat och utvecklingsfokuserat. Läraren förväntas anta ett professionellt och byråkratiskt förhållningssätt i det att denne ska arbeta kollegialt samt utifrån styrdokument. En tydlig marknadsdiskurs framträder, något starkare i fristående skolor än i offentligt drivna. Offentliga skolor uttrycker mer relationella aspekter medan fristående efterfrågar individualistiska egenskaper. Över lag fokuserar platsannonserna mer på hur läraren ska vara, än dennes ämneskunskaper. Vad förväntningarna på lärare kan ha för innebörd diskuteras i relation till den problematiska lärarbristen.

 • Mattsson, Evelina
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Wilhelmsson, Emilia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  ”Barnen behöver rörelse, barnen behöver utmanas, barnen behöver ha aktiviteter. Samtidigt behöver barnen också bara få vara där de är i sitt.”: Förskollärares förhållningssätt och didaktiska ställningstaganden om barns rörelse på förskolans utegård2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares förhållningssätt samt didaktiska ställningstaganden om barns rörelseaktiviteter på förskolans utegård. För att uppnå syftet har fyra frågeställningar utformats relaterat till hinder samt möjligheter för barnens rörelseutövande på utegården. Datainsamlingen har skett via semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare och resultatet har därefter analyserats utifrån tidigare forskning samt den dynamiska systemteorin och teorin affordance. Analysen resulterade i tre teman; rörelse, den fysiska miljön samt pedagogens roll, dessa har vidare delats in i underkategorier. Sammanfattningsvis visar studien att förskollärarna anser att rörelse är viktigt och att de utifrån detta gör flertalet didaktiska ställningstaganden kring barns rörelseutövande på utegården och arbetar kontinuerligt för att skapa en trygg, lärorik och säker miljö för barnen. Som grund för dessa didaktiska ställningstaganden ligger barnens individuella behov, intressen och förutsättningar, varpå vikten av att vara lyhörd samt observera barnen lyfts fram för att kunna skapa goda förutsättningar för en allsidig rörelseutveckling. Dessa ställningstaganden kan dock få såväl positiva som negativa konsekvenser för barnens utbildning och rörelseutövande.

 • Harvey, Frida
  et al.
  Örebro University.
  Teledahl, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education. Örebro University.
  Teacher Professional Development and Collegial Learning: A literature review through the lens of Activity System2019In: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education / [ed] Jankvist, U. T., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Veldhuis, M., Utrecht, Netherlands, 2019Conference paper (Refereed)
 • Teledahl, Anna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Mathematics Education. Örebro University.
  Olsson, Jan
  Mälardalens högskola.
  Feedback for creative reasoning2019In: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education / [ed] Jankvist, U. T., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Veldhuis, M., Utrecht, Netherlands, 2019Conference paper (Refereed)
 • Irisdotter Aldenmyr, Sara
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Olson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Stockholms universitet.
  Ethical and Care-Oriented, but Still Psychological and ‘At Risk’: Teachers’ Constructions of Young People’s transition from School to Society2020In: Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices / [ed] Kristiina Brunila and Lisbeth Lundahl, Helskinki: Helsinki University Press, 2020, 1, p. 167-184Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The book addresses one of the most urgent social problems in many countries, the uncertain school-to-work transitions of young people. As a result, a ‘transition machinery’ has been created, consisting of various education and training measures realised by e.g. teachers and youth workers.

  The volume demonstrates that discourses related to youth transitions do not simply describe young adults but create them. For example, young people are expected to be active citizens who make themselves attractive to employers, and those who fail in doing so may be labelled having psychological deficiencies. When failing transitions, resulting in lack of higher education or unemployment, are treated as individual’s problems rather than rising from structural factors, the solutions are likewise individualized. The book thus underlines the importance of analysing power relations reflected by gender, health, social class, and ethnicity.

  The articles of the book combine perspectives from young people, policymakers, teachers, and youth workers in Iceland, Finland, Sweden, and England.

 • Eriksson, Hanna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Emretsson, Veronica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Öppenvårdsbehandling och återhämtningskapital: En utvärdering av ett kommunalt öppenvårdskoncept för beroendebehandling2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att utvärdera ett kommunalt öppenvårdskoncept för behandling vid beroendeproblematik i en svensk mellanstor kommun. Detta genom att undersöka klienters måluppfyllelse och positiv förändring gällande hälsa, välmående och livssituation samt sociodemografiska faktorers samband med behandlingsresultat. En kvantitativ innehållsanalys genomfördes av klienters akter (n = 37) med hjälp av ett kodningsprotokoll. En beskrivande samt bivariat analys genomfördes i SPSS. Resultatet visade att måluppfyllelsen var hög bland de klienter som fullföljde behandlingen. Resultatet visade även ett starkt signifikant samband mellan positiv förändring och fullföljande av behandling. Bland sociodemografiska faktorer visade andra insatser sig vara betydelsefullt både gällande fullföljande av behandling och positiv förändring.

 • Hinas, Alina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Katrineholms barnhem 1940–1945: En studie av de intagna barnen ur ett socioekonomiskt perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker intagna barn på Katrineholms barnhem under år 1940–1945 ur ett socioekonomiskt perspektiv. Detta med fokus på vilka de intagna barnen var, varför de skrevs in på barnhemmet och vad deras föräldrar arbetade med. Vidare har frågor gällande vistelsetiden på barnhemmet samt var barnen placerades efter utskrivning berörts. Barnhemmets historia sträcker sig tillbaka till 1600-talet men dess funktioner har förändrats över tid. Resultatet har visat att flest pojkar skrevs in på barnhemmet. De flesta barnen lämnades in utan vidare förklaring, därefter var den främsta anledningen moderns sjukdom. Det var vanligast att barnen var inskrivna mellan sex månader och ett år. De flesta barnen utplacerades till fosterhem ute på landsbygden, följt av tidigare hem samt andra institutioner.

 • Hellgren, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Le fantastique chez Guy de Maupassant: Sa nature, son fonctionnement et ses buts2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay consists of a structural narrative analysis of some fantastic short stories by Guy de Maupassant: The Horla, The Diary of a Madman, Who Knows? On the River, The Inn. We have tried to describe how the fantastic take place in the aforementioned stories. In order to meet this aim, a definition of the fantastic has been established before proving its presence in the analysed works. Some brief comparisons between the stories have been made to see how the fantastic appears from a physical and psychological point of view. We’ve also wanted to see the possible connections between the fantastic, narrative universe and reality. We’ve tried to define the theme of the double, which is frequently used in the fantastic literature, and how it appears in the short stories of Maupassant. The narrative technique has also been analysed and how it may influence the readers perception of the principal actors, their behaviour and their mental state of mind. The narrative technique can evoke the reader’s hesitation which further creates the 3

   

  fantastic effect. The reader becomes more or less willing to consider the existence of the supernatural instead of writing off the protagonists as liars or crazies. We can establish the fact that the fantastic is present in all of the studied texts. There are however some aspects of realism, the presence of the double, the presence or absence of madness, that modulate the use of the fantastic in the analyzed short stories.

 • Warneryd, Martin
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy Technology. RISA; Mälardalen University.
  Håkansson, Maria
  RISE.
  Karltorp, Kersti
  RISE; Jönköping International Business School.
  Unpacking the complexity of community microgrids: A review of institutions’ roles for development of microgrids2020In: Renewable & sustainable energy reviews, ISSN 1364-0321, E-ISSN 1879-0690, Vol. 121, article id 109690Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Community microgrids implemented in existing electricity grids can meet both development targets set out in the Paris agreement: 1. mitigate greenhouse gas emissions through increased implementation of renewable energy sources, and 2. to adapt to climate related disturbances and risk of catastrophes. Community microgrids are, however, complex to implement and institutional change is needed to reach their full potential. The purpose of this article is to review existing literature and analyze institutional developments influencing the growth of community microgrids. The literature describes a concentration of microgrid activities in specific regions: USA, EU, Asia and Australia. Varying reasons for implementing community microgrids were found in the different regions but similar institutional developments occurred, albeit with differing emphasis due to contextual specificities. Formal directions do however influence informal institutions even though their aims differ. Power utilities stand out as a critical actor and both formal and informal institutions put pressure on utilities to update their traditional business models. This article illustrates how informal and formal institutions play a significant role in the growth of community microgrids in existing electricity grids and provide interesting examples which can be utilized by policymakers. Microgrid development is still in a formative phase and further institutional change in the form of updated regulations is needed.

 • Warneryd, Martin
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy Technology. RISE; Mälardalen University.
  Karltorp, Kersti
  RISE; Jönköping International Business School.
  The role of values for niche expansion: the case of solar photovoltaics on large buildings in Sweden2020In: Energy, Sustainability and Society, ISSN 2192-0567, Vol. 10, no 7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Solar photovoltaic (PV) plants can contribute to the transformation of the electricity system in Sweden not only by adding capacity, but also by forming new decentralized ownership structures and involving new actors. This article focuses on solar PV plants on larger buildings, which represent a significant share of the installed capacity (although the total capacity is still very low in Sweden) and which have a good future potential. We are interested in the reasons owners of large buildings have for investing in solar PV plants, despite the fact that they face a complex regulatory situation. The aim of this paper is, therefore, to identify added values from solar PV plants for large buildings and to see how these values contribute to the ongoing expansion of the solar PV niche in Sweden. We use sustainability transitions as the theoretical point of departure and focus particularly on the role of values in an expanding niche. Data was collected via 15 semi-structured interviews, mainly with large building owners. It provides an interesting empirical case of the pioneers within the actor group of large building owners who potentially can play an important role in the expansion of solar PV technology in Sweden. Theoretically, the article contributes to the sustainable transition research field by demonstrating how values are developed and affect the niche-regime interplay.

  Results

  The findings demonstrate that owning a solar PV plant adds values such as sustainability, fair cost, and induced innovativeness. These values have an effect on niche expansion by contributing for example to the development of a social network, new role development, positive niche narrative, and niche empowerment.

  Conclusions

  We conclude that the broad set of values added by solar PV plants on large buildings increases the desire and enhances the positive experience to take on a new role development. Furthermore, we conclude that added values contribute to developing a social identity which is important when expanding the social network around the niche. Finally, we conclude that added values shape the positive niche narrative among niche advocates and give direction for policy development related to the niche.

 • Fredriksson, Erik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Japanese.
  Ero-Guro-Nansensu in the Japanese Horror Films House, Suicide Club and Dead Sushi2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis attempts to form a definition of the concept “ero-guro-nansensu” which refers to a cultural movement in Japan during the early 20th century that explored the erotic, grotesque and nonsensical. It will use the definition to analyze three Japanese horror films made long after the movement’s supposed end, to determine if it is still relevant and useful for studies of current Japanese culture. It concludes that the films show correspondence to a description of the concept, use ideas and themes that could be found in ero-guronansensu fiction from the time period, and, like their predecessors, include social commentary under the guise of popular entertainment, presented in an ambiguous or symbolic manner. This thesis argues that House comments on marriage, relating it to the traditional Ie-system, that Suicide Club comments on communication and connection between people in the internet age, and Dead Sushi conveys a message about people’s relationship to food, and that these commentaries can be generalized as “change” presented in the form of guro. Furthermore, this thesis argues that the concept can be used beyond fiction and applied to Western culture as well.

 • Isaksson, Sarah
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Social Media Platforms as Educational Tools in the ESL Classroom: A literature review on social media education research.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A majority of Swedish adolescents use social media platforms daily, both as a source of information as well as their main communication tools. Because of this, educators world-wide have attempted to include social media in their teaching. This thesis is a literature review on the current research on social media platforms in English as a Second Language teaching and learning. The thesis aims to explore how social media platforms can be used by teachers as language learning tools, as well as look at what advantages and challenges social media platforms provide. Five research articles and one dissertation were analyzed through connectivism as a learning theory. This review finds that social media platforms are used to create and share multi-modal educational content. The studies show a positive impact on students’ motivation and confidence. However, it was also found that researchers are not being critical enough when using social media instead of other digital platforms for educational purposes. It also shows that more research must be made on the inadvertent effects that social media as language learning tools may have on classroom education. This review is relevant in the light of the digitalization efforts currently underway by the Swedish National Agency of Education.

 • Forsberg, Marcus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Vad berättar makten?: En undersökning om maktutövande i tv-serien Orange is the New Black´s säsong fyra2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avsikten med denna studie har varit att undersöka hur de manliga vakternas maktutövande i serien Orange is the New Black´s fjärde säsong gestaltas.  För att sedan undersöka gestaltningens betydelse utgick jag från ett teoretiskt genusperspektiv. Där blev kopplingen mellan de teoretiska utgångspunkterna genus och makt en grund för att dra slutsatser kring maktkampen mellan manliga fångvakter och kvinnliga fångar i serien.  För att gå tillväga analyserade jag tre vakter i fjärde säsongen som skulle representera och definiera en slutsats. Dessa vakters maktutövning skulle även analyseras i en enskild relation till en kvinnlig fånge för att tydligt kunna se handlingar och konsekvenser av vakternas utövande. Detta analyserades sedan i fyra scener med hjälp av två utgångspunkter inom Jens Eders analysmodell kallad karaktärsklockan för att undersöka hur vakterna som fiktiva varelser använder sig av sin makt.  Resultaten i undersökningen visade att serien gestaltar de manliga fångvakternas maktutövande på olika sätt och med väsentliga skillnader mellan sig, men att det främst landar i en negativ framställning av dem som makthavare. Likheterna mellan dem ligger istället i att de kvinnliga fångarna i fängelset oftast blir offer för deras aggressiva metoder. Som helhet visade urvalet av vakterna på olika faktorer kring maktsystemet som gör det möjligt att utöva sin makt, då gestaltningen visat att fångvakterna kan bli offer för en fånge. Slutsatsen landade i att de orättvisa metoderna som fångvakterna kan använda mot fångarna är endast möjligt på grund av ett orättvist maktsystem som gynnar endast makthavare.

 • Fredriksson, Daniel
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Florén, Thomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Karlsson, Fredrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Stier, Jonas (Editor)
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  ”Det första steget”: Studieförbund som kontaktyta för integration2020Report (Other academic)
 • Kiiskinen, Jenny
  et al.
  Malmö högskola.
  Saveljeff, Sigrid
  Malmö högskola.
  Från ett parti i marginalen till reell konkurrent2009In: Praktik & Teori - En tidskrift från Malmö högskola, no 3, p. 31-36Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Mogren, Carl
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Economics.
  Modern portföljteori och CAPM-modellen: Har valet av marknadsportfölj någon statistisk signifikant inverkan för skattningen av en akties betavärde?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, we will investigate whether there is any statistically significant difference in the estimation of beta values for individual shares and for beta values in groups, in relation to which index is chosen as a market portfolio. The theoretical basis of the study is based on the modern portfolio theory, developed by Markowitz (1952).  The results of this study show that for the individual shares' beta values, there are significant differences in the beta values between the indices from which the estimates were based. However, the tendency in estimating the beta values for individual stocks is that the narrower the index used, the higher the estimated beta value. At the group level, there is no significant difference in the estimates.

 • Hillers, Antje Katrin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Didaktische Überlegungen zur Förderung des kritischen Denkens im Deutschunterricht: Zur Umsetzung von Textarbeit mit Kurzgeschichten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [de]

  In dieser Arbeit wird untersucht, wie man kritisches Denken anhand von Kurzgeschichten in den Deutschunterricht integrieren kann. Es wird beschrieben, welche Prozesse bei den Lesern ablaufen und was bei der Textauswahl zu beachten ist. Anhand von verschiedenen Unterrichtsentwürfen werden Methoden gezeigt, die für die Arbeit mit Kurzgeschichten im Unterricht hilfreich sein können. Beispielhaft werden zwei Kurzgeschichten vorgestellt, analysiert und verglichen.

 • Isaac, Lena
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Grycksbo Sjuk- och begravningskassa 1916–1995: En undersökning av en lokal sjuk- och begravningskassas medlemsutveckling och dess aktivitet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att kartlägga Grycksbo sjuk- och begravningskassas medlemsutveckling och aktivitet, det vill säga utdelning av olika hjälp i fråga om sjukdom, begravning och mödrahjälp mellan åren 1916 till 1995. Det källmaterial som använts är: protokoll, mötesprotokoll och styrelseprotokoll från 1891 till 1995 samt kassabok. Även verksamhetsberättelser, ekonomi- och revisionsberättelse från 1931 samt en kassa/dagbok rörande åren 1926 till 1953 har använts. Räkenskaper från 1926 till 1933 har även det kommit ifråga för undersökningen. Resultaten visar att medlemsantalet i föreningen var som högst 1952 med 959 personer. Som lägst var medlemsantalet när föreningen lades ner 1995. De manliga medlemmarna dominerade medlemsantalet mellan åren 1934 till 1977. De kvinnliga medlemmarna dominerar från och med 1979 till det att föreningen lades ner. Föreningen betalade som mest ut 31 088 kronor (916 204,94 kronor i dagens penningvärde) i sjukhjälp 1931. Rörande frågan om begravningshjälp betalade kassan som mest ut 19 200 kronor (37 948,91 kronor i dagens penningvärde) 1986. Rörande moderskapshjälp framkom det att högsta beloppet betalades ut 1921. Lägst summa betalade föreningen ut under två år, 1916 respektive 1922.

 • Olsson, Emma
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Persson, Britta-Stina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Barnmorskors hälsofrämjande arbete med fysisk aktivitet under graviditet: En intervjustudie inom mödrahälsovården2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I bakgrunden framkommer flera fördelar med att vara fysisk aktiv under graviditeten. Barnmorskan har en viktig roll genom att stödja och stötta kvinnan, barnmorskan skall stärka kvinnans rätt till självbestämmande och vara en förebild vad gäller hälsoupplysning samt friskvård. Syftet med föreliggande studie var att beskriva mödrahälsovårdsbarnmorskors hälsofrämjande arbete med fysisk aktivitet under graviditet. Metod: Insamlingsmetod var semistrukturerade intervjuer analyserade med tematisk nätverksanalys inspirerad av Attride-Stirling, 2001. Både ett snöbollsurval och ett bekvämlighetsurval användes, sju barnmorskor inom mödrahälsovården i mellersta Norrland deltog i studien. Resultat: Det globala temat ”Barnmorskor främjar fysisk aktivitet under graviditet” stöds av fyra underteman: Barnmorskan 1) har förvärvat insikt om fysisk aktivitet och hälsa, 2) rekommenderar fysisk aktivitet, 3) bedömer när fysisk aktivitet bör avrådas och 4) motiverar och följer upp fysisk aktivitet under graviditet. Slutsats: Barnmorskor har via grundutbildningen förvärvat baskunskaper gällande den gravida kvinnans fysiska aktivitet. Ytterligare insikt inom ämnet har barnmorskor förvärvat av eget intresse. Studiens resultat kan användas för reflektion kring barnmorskans viktiga roll i det hälsofrämjande arbetet med fysisk aktivitet under graviditet. Klinisk tillämpbarhet: Det fanns en önskan om vidgat samarbete med andra vårdgivare/aktörer. Sjukgymnast var den yrkeskategori vilken i de flesta fall föreslogs. Resurser kan läggas på interna kurser och utbildningar för att stödja barnmorskor i deras förebyggande arbete med fysisk aktivitet under graviditet.

 • Persson, Evelina
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Öberg, Katharina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Vikten av att anpassa vårdmiljön vid omvårdnad avpersoner med demens vid vård- ochomsorgsboende - En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler människor kommer att drabbas av någon form av demenssjukdom vilket bland annat leder till förlust av kognitiva förmågor. Detta innebär ökat behov av vård- och omsorgsboende för de personer som drabbats. Det centrala för personer med demenssjukdom är att vården är personcentrerad samt att den fysiska vårdmiljön är anpassad efter deras behov.Syfte: Att beskriva den fysiska vårdmiljöns betydelse för omvårdnad av personer med demens på vård- och omsorgsboende.Metod: En litteraturöversikt som grundades i kvalitativa (n=12), kvantitativa (n=1) samt mixade (n=2) studier. Studierna hade fokus på den fysiska vårdmiljöns betydelse för omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades och indelades fyra huvudkategorier med sju underkategorier.Resultat: Resultatet visade att den fysiska vårdmiljön påverkade personer med demenssjukdom. Genom anpassning av måltidsmiljö, utomhusmiljö och inomhusmiljö främjades livskvalitén för personer med demenssjukdom. Att vårdmiljön utformades hemlik med välbekanta föremål gjorde det lättare för personer med demenssjukdom att göra sig hemmastadda och trivas på sitt nya boende. Detta påverkade självbestämmande och självständighet likväl som livskvalité och trygghet.Slutsats: Personer som diagnostiseras med demenssjukdom drabbas olika då det finns många varierande symtom och begräsningar. Forskning indikerar att det rörsig om kognitiv nedsättning vilket kan påverka personens integritet, självbestämmande och autonomi. Resultatet visar på att anpassning av den fysiska vårdmiljön kan minska konsekvenserna av kognitiv nedsättning för personer med demenssjukdom, samt ge en känsla av att vara hemma och frihet. Detta kan bidra till lugn, trygghet och autonomi för de som bor på vård- och omsorgsboendet.

 • Öhrn, Johan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Anti-Tempo: Motsatsen till klipprytm2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen söker skapa en förståelse för anti-tempo och temporärt anti-tempo i dagensfilmskapande. Appliceringen av anti-tempo och de klipprytmsmetoder som i samverkan ellermotverkan med fenomenet används för att förhöja känsloförmedlingar är de delar somundersöks. En djupare förståelse för fenomenet är vad uppsatsen resulterar i, genom enanalys av klipprytmsmetodernas närvaro och frånvaro i utvalda scener.

 • Broberg Engstrand, Kristina
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Nyman, Malin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Genus, makt och den manliga blicken: En analys av Moulin Rouge från 1952 och 20012019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur manligt och kvinnligt gestaltas i filmen Moulin Rouge från 1952 och 2001. Teorins utgångspunkt baseras på genus, makt och Laura Mulveys teori om den manliga blicken. Metoden för analysen grundar sig i observationer av respektive film som sedan kopplas samman till teorin. Resultatet av undersökningen visar en behandling av olika maktrelaterade situationer, vilket ger en bredare syn på begreppet genus genom att visa och förklara att makt är ett mångtydigt och omfattande begrepp.

 • Danielsson, Emil
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Goodfellas – gestaltning av inre tillstånd genommultimodalt berättande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka och synliggöra det multimodalagestaltandet av inre tillstånd hos huvudkaraktären Henry i filmen Goodfellas(1990). För att besvara studiens frågeställning om hur kommunikationsformernasamverkar för att förmedla huvudkaraktärens inre tillstånd används bakomliggandeteorier kring kommunikationsformerna, det vill säga: bilden, ljudet, musiken ochklipprytmen. Analysmetoden grundar sig i Johnny Wingstedts tillvägagångssättsom han presenterar i kapitlet ”Funktionell analys av musik i film och andramultimodalt berättande gestaltningar”. Den slutsats som går att dra från dennauppsats är att det multimodala berättandet har dragit nytta av de olikakommunikationsformernas styrkor. Var och en av kommunikationsformerna hartilldelats den roll i berättandet som den kan förmedla i bästa möjliga mån, irelation till de andra.

 • Sexton, Carolina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Karaktären Peter Pan och valet att drömma: En analys av karaktären Peter Pan i olika adaptationerFörfattare:2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats kommer tre gestaltningar av berättelsen om Peter Pan diskuteras, med fokus på en analys av karaktären. Syftet är att se vilka gemensamma karaktärsdrag som finns i de olika versionerna och om det går att beskriva en helhetsbild av Peter Pan, och vad helhetsbilden av Peter Pan förmedlar. Verken som diskuteras är romanen Peter and Wendy (1911) samt filmerna Hook (1991) och Pan (2015). Utgångspunkten för uppsatsen är att se vilka karaktärsdrag som utmärker sig i verken, vilka drömmar karaktären har och vilka val karaktären gör för att uppnå dessa drömmar. Denna analys pekar på att det inte går att definiera Peter genom bara ett av hans karaktärsdrag, men att det istället är sammansättningen av karaktärsdragen, överskridande genom verken, som faktiskt bygger upp karaktären. Sammansättningen av dessa karaktärsdrag hjälper till att måla upp Peter som ett mellanting. Genom denna analys kan det konstateras att det är samma karaktär som syns genom verken, dock att det är olika sidor av honom som gestaltas. Dessa sidor tillsammans visar att Peter förkroppsligar en ungdomlig livsgnista som förmedlar att man ska våga tro på sig själv och sina drömmar.

 • Lindblom, Moa
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Olofsson, Farrah Mie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Barnhälsovårdens preventiva arbete med övervikt hos barn: En kvalitativ studie av BHV-sjuksköterskors erfarenheter2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Children suffering from being overweight is a growing problem and the main cause of overweight is unhealthy diet and / or too little physical activity. In addition to psychosocial consequences and obesity, children with overweight are at risk of sequelae such as diabetes, cardiovascular disease and cancer. District nurses working in Child Health Care (CHC), who sees nearly all children in Sweden, have an important role in preventing illness, early identification of illness and initiate actions when problems in children's health is detected.

  Aim: The purpose of the study was to describe the CHC-nurse's experience of the preventive work against overweight in children.

  Method: Two semi-structured focus group interviews (n=7) were conducted at child health care centers. The interviews were analyzed with qualitative content analysis.

  Result: The analysis resulted in three categories: Promoting healthy living habits, Obstacles in the preventive work and Good interaction with parents facilitate the preventive work. The result showed that the nurses work preventively against overweight in children by having dialog of health habits, growth control and the possibility of coordination with other professions. Identified obstacles are overweight among children is perceived as a sensitive topic and that many parents are difficult to reach. Facilitating factors were identified as when a good interaction with the parents occurs.

  Conclusion: The authors of the study found that there are clear guidelines on the management of overweight children and that these should be implemented to a greater extent in the CHC.

 • Heed, Sara
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Jonsson, Hannah
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Distriktssköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till palliativa patienter i hemsjukvård: En intervjustudie2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The desire to be cared for at home at the end of life is increasing among palliative patients. The familiar home environment and the possibility of receiving care from competent staff create security while deficiencies in the staff's knowledge and communication create insecurity in both patients and relatives.

  Aim: The aim of the study is to describe district nurses´ experiences of providing care to palliative patients in home care.

  Method: An empirical qualitative interview study with inductive approach.

  Result: District nurses´ described that it is fantastic to be able to be involved in care so close to the patient and at the same time they meet difficult and emotionally heavy situations. Further they described the importance of seeing the individual patient and the relatives, adjusting to their wishes and reminding that they are guests in their homes. It also appeared that the district nurses´ think that knowledge of palliative care is lacking, both in district nurses´ and in home care personal. They proposed in areas where more expertise is needed och they also request for counselling opportunities, both during the care period and after death.

  Conclusion: The conclusion is that district nurses´ demand education, support and guidance in palliative home care. Increased knowledge can contribute to better and more qualified personcentered care