du.sePublications
12 1 - 50 of 89
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Högberg, Sören
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Att låta det oväntade ge rum åt det oförväntade: Möjligheter inom ramen för skolämnet samhällskunskap2017In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, no 2, 25-43 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the article is to illuminate the opportunities for students in social studies to develop dispositions towards taking an active and responsible role in society when teachers are able to support the content of the subject to continuously come forward in an interactive, communicative and evolving process. Based on theoretical informed arguments the author claims that that the question of how the teaching process is carried out is deeply connected with these opportunities for creating meaningful pedagogical situations. Here, unforeseen events are discussed as desirable circumstances for engaging students in social issues. However, this also brings risk into the process since the content discussed and how it is discussed opens up for unexpected answers. These answers which become part of the course content, put the teacher in a position in which he or she needs to respond in one way or another. In such pedagogical situations, the moral dimension of teachers’ work becomes visible and obvious. The position is taken that risk is a crucial part of a teaching process in which one of the aims is for students to be and become active, responsible and engaged in social issues.

 • Rosén, Jenny
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Straszer, Boglárka
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Wedin, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language. Högskolan Dalarna.
  Transspråkande i studiehandledning som pedagogisk praktik2017In: Lisetten, ISSN 1101-5128, no 1, 16-19 p.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Kaasinen, Julia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Livsfrågor och religionskunskap: En kvalitativ studie om vad livsfrågor är och hur livsfrågor används i religionsundervisningen.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna empiriska studie är att synliggöra grundskollärares tolkningar av begreppet livsfrågor samt hur lärare arbetar med livsfrågor i religionsundervisningen. Genom att svara på frågorna hur lärare tolkar begreppet livsfrågor, hur lärare planerar och genomför undervisning i livsfrågor samt hur stor del av religionsundervisningen som är undervisning i livsfrågor så har syftet besvarats. Tillvägagångsättet för att besvara frågeställningarna i studien har varit kvalitativa intervjuer där informanternas utsagor står för studiens resultat.

  Till studien har fyra grundskollärare bidragit med sina tolkningar och svar på intervjufrågorna. Studiens resultat synliggör olika livsfrågor hos lärare där majoriteten anser att livsfrågor berör livets funderingar: vad som är gott och ont, hur man är en bra vän samt funderingar om kärlek. Ofta dyker livsfrågor upp spontant i undervisningen flera gånger i veckan genom elevernas frågor efter olika händelser. Den planerade undervisningen i livsfrågor sker med jämna mellanrum där lärarna söker inspiration i olika sidor för att hitta lämpliga filmer och texter till undervisningen. Samtliga lärare arbetar med livsfrågor främst genom diskussioner eftersom att kommunikation är en viktig del av undervisningen. Slutligen, så lyfter resultatet också fram att livsfrågor är en stor och viktig del av religionsundervisningen då livsfrågor genomsyrar allt som ingår i religionsämnet.

 • Osman, Fatumo
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. Karolinska institutet.
  Salari, Raziye
  Klingberg-Allvin, Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. Karolinska institutet.
  Schön, Ulla-Karin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Flacking, Renée
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Effects of a culturally tailored parenting support programme in Somali-born parents' mental health and sense of competence in parenting: a randomised controlled trial2017In: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 7, no 12, e017600Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: To evaluate the effectiveness of a culturally tailored parenting support programme on Somali-born parents' mental health and sense of competence in parenting.

  DESIGN: Randomised controlled trial.

  SETTING: A city in the middle of Sweden.

  PARTICIPANTS: Somali-born parents (n=120) with children aged 11-16 years and self-perceived stress in their parenting were randomised to an intervention group (n=60) or a waiting-list control group (n=60).

  INTERVENTION: Parents in the intervention group received culturally tailored societal information combined with the Connect parenting programme during 12 weeks for 1-2 hours per week. The intervention consisted of a standardised training programme delivered by nine group leaders of Somali background.

  OUTCOME: The General Health Questionnaire 12 was used to measure parents' mental health and the Parenting Sense of Competence scale to measure parent satisfaction and efficacy in the parent role. Analysis was conducted using intention-to-treat principles.

  RESULTS: The results indicated that parents in the intervention group showed significant improvement in mental health compared with the parents in the control group at a 2-month follow-up: B=3.62, 95% CI 2.01 to 5.18, p<0.001. Further, significant improvement was found for efficacy (B=-6.72, 95% CI -8.15 to -5.28, p<0.001) and satisfaction (B=-4.48, 95% CI -6.27 to -2.69, p<0.001) for parents in the intervention group. Parents' satisfaction mediated the intervention effect on parental mental health (β=-0.88, 95% CI -1.84 to -0.16, p=0.047).

  CONCLUSION: The culturally tailored parenting support programme led to improved mental health of Somali-born parents and their sense of competence in parenting 2 months after the intervention. The study underlines the importance of acknowledging immigrant parents' need for societal information in parent support programmes and the importance of delivering these programmes in a culturally sensitive manner.

  CLINICAL TRIAL REGISTRATION: NCT02114593.

 • Eriksson, Elin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En inkluderande undervisning i religionskunskap: En empirisk studie om hur elever används som resurser på ett inkluderande sätt i religionsundervisningen på lågstadiet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna empiriska studie har det undersökts om hur elever inkluderas och används som resurser i religionsundervisningen. Inom det inkluderande perspektivet är

  eleverna delaktiga, aktiva och en del av undervisningen. Men för att detta ska ske måste lärarna planera en undervisning som bjuder in till att arbeta inkluderande. I skolans klassrum finns det elever som sitter på en kunskapsbank och elever kan lära mycket av varandra om de inkluderas i undervisningen och används som resurser. Tidigare forskning visar att det är svårt att inkludera elever i religionskunskapsundervisningen. Forskningen menar att elever är ointresserade, har fördomar och att lärarna känner en press. Men samtidigt visar den tidigare forskningen att eleverna lär mycket av att vara aktiva och delaktiga, frågan blir då om undervisningen är inkluderande och hur lärare tänker kring det. I studiens resultat framgår det hur viktigt det är att våga diskutera och inkludera elever inom det religionsvetenskapliga ämnet. Vid diskussioner kan många synsätt ses och en förståelse för andra människor skapas. Det är frågor som dessa som skolan ska arbeta kring både utifrån skolans värdegrund men också inom religionskunskapen.

 • Holm, Johanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hashtag: Sociala medier i etikundervisningen: En empirisk studie om hur sociala medier kan bidra till ett undervisningsinnehåll i etikundervisningen.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolans etikundervisning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ett etiskt förhållningssätt genom att bland annat diskutera moraliska frågor och etiska teorier. Vad som innehållsmässigt ingår är relativt fritt och läraren har möjlighet att anpassa lektionerna efter vad eleverna anser vara viktigt. Dock är detta något som sällan utvecklas och undervisningen faller inom ramen för redan färdiga koncept. Koncept som känns fråntillvända och uråldriga. Samtidigt växer de sociala medierna fram som ett nytt fenomen där en ny etisk arena tagit fart. Syftet med denna studie har varit att se ifall sociala medier kan bidra till ett undervisningsinnehåll inom etikundervisningen. Detta för att skapa bättre förståelse och en mer vardagsnära undervisning. Syftet har undersökts med hjälp av kvalitativa intervjuer med fokus på elever i mellanstadiet.

  Resultatet pekar på att eleverna är väldigt ovetandes om vad etik innebär och vad som ingår inom ramen för etikundervisning. Utifrån deras svar verkar en mer värdegrundsbaserad etik föras vilket gör att det finns en avsaknad av den specifikt undervisade etiken. Sociala medier är eleverna väl insatta i och de ser både potential och risker i användandet av det. I diskussion med resultat och forskning framkommer det att sociala medier med fördel skulle kunna användas som en del i etikundervisningen. Dels som en gren för sig, dels som en ingång till en allmänt djupare förståelse och insikt. Diskussion förs ifall etikundervisningen behöver utvecklas och hur sociala medier i så fall är en väg in i denna förändring.

 • Hägg, Alexandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Skönlitteratur som metod i historieundervisningen: En kvalitativ undersökning kring lärares användning av skönlitteratur i historieundervisningen.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka skönlitteratur i historieundervisningen. Detta har undersökts genom empiriskt material som är framtaget genom kvalitativa intervjuer med lärare som undervisar i årkurserna 4-6. Genom dessa intervjuer har det undersökts vad lärare har för tankar om skönlitteratur som läromedel i historieundervisningen. Det har även undersökts om lärare anser att skönlitteratur har potential till att utveckla historiemedvetandet hos eleverna och i så fall hur det kan utveckla detta. Studien omfattar både för- och nackdelar med skönlitteratur som läromedel i ämnet historia. Fem stycken lärare har intervjuats, resultatet har transkriberats och sammanställts. Därefter har en analys gjorts utifrån studiens resultat, tidigare gjord forskning inom ämnet och utifrån historiedidaktisk teori. Resultatet av studien visar att skönlitteratur används i klassrummen, dock på olika sätt. Intervjuerna har visat att det finns en mängd olika sätt att arbeta och bearbeta skönlitteratur. Studien har synliggjort vikten av bearbetningen av skönlitteraturen samt hur historia bör läras ut genom skönlitteratur.

 • Prenninge, Petra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Ämnesintegrering i grundskolan: En empirisk studie om ämnesövergripande undervisning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag råder det delade meningar om vad som är det bästa sättet att undervisa på. Det har pendlat mellan ämnesspecifik och ämnesintegrerad undervisning i takt med olika beslut och läroplaner i vårt samhälle. Fördelar och nackdelar har lyfts fram i olika sammanhang om skolan bör undervisa ämnesintegrerad eller ämnesspecifikt. I denna empiriska studie kommer jag ta reda på fem grundskolelärares inställning till ämnesintegrerad undervisning inom SO-ämnen och hur lärarna arbetar enligt detta arbetssätt. Utifrån det insamlade materialet kommer också fokus ligga på de fördelar och nackdelar som lyfts fram med detta arbetssätt.

  Resultatet visade att lärare ser flera fördelar med integrerad undervisning som att det oftare arbetades i teman och att eleverna därmed fick en starkare anknytning till verkligheten. Det blir också lättare att förstå samhället genom ämnesövergripande undervisning då verkligheten inte är uppdelad i ämnen och då bör inte skolan vara det heller. Resultatet diskuterades utifrån Bernsteins begrepp inramning och klassifikation. I diskussion och slutsats tas fördelar och nackdelar upp och kopplas ihop med tidigare forskning. Resultatet kopplas också ihop med Bernsteins begrepp i en slutsats.

 • Fröding, Simon
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Vad kan vi göra utanför klassrummet?: En kvalitativ studie om didaktiska möjligheter med utomhuspedagogik inom de samhällsorienterande ämnena2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka didaktiska möjligheter som utomhuspedagogiken kan erbjuda undervisningen inom de samhällsorienterande ämnena. Den metod som använts för att göra detta är kvalitativa intervjuer. Dessa har genomförts med verksamma lärare i årskurs 4-6. Intervjuerna har sedan analyserats för att urskilja olika didaktiska möjligheter utifrån lärarnas syn på utomhuspedagogik i relation till So-ämnena. Sammanfattningsvis ser verksamma lärare flertalet didaktiska möjligheter inom geografi, historia och samhällskunskap. Det ämne där lärarna har svårast att se möjligheter är religionskunskap. Vidare uppmärksammades även att lärare ser en direkt koppling mellan teoretiska delar av undervisningen som sker i klassrummet och praktiska möjligheter som undervisning i en utomhusmiljö erbjuder. Detta möjliggör att man med hjälp av utomhuspedagogiken kan förstärka olika delar av undervisningen genom att konkretisera dessa med hjälp av platser utomhus.

 • Lindroos, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Från elevers egna erfarenheter till ämneskunskap via multimodalitet & sinnlighet: En intervjustudie om lärares syn på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i SO för grundskolans yngre elever2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka vad som menas med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom SO i grundskolans tidiga år ur ett lärarperspektiv. Ambitionen var att synliggöra lärares tankar, arbete och erfarenheter för att skapa förståelse för hur språk- och kunskapsutveckling i SO möjliggörs för yngre elever. Studiens syfte och frågeställningar besvarades med hjälp av en kvalitativ metod i form av intervjuer av lärare undervisande i årskurs 1-3. Resultatet visar att lärarna bedriver ett arbete där eleverna ses som deltagare snarare än mottagare i kunskapsprocessen. Elevers erfarenheter och eget språk utgör en grund i undervisningen som sedan utvidgas mot ett mer vetenskapligt och kollektivt angreppssätt på det samhällsvetenskapliga fältet. Interaktion med ämnesinnehåll och mellan undervisningsdeltagare genom en mängd olika språkliga uttryck är en central beståndsdel i den undervisning som eftersträvas. Resultatet indikerar att flertalet lärare i studien har ett vidgat synsätt på elevers språk- och kunskapsutveckling då en ambition att engagera elevernas alla sinnen för att skapa förståelse för det samhällsvetenskapliga fältet uttalas. I studien framkommer dessutom en strävan efter att skapa undervisning som gynnar elevers lärande i nuet, men också en strävan efter att skapa livslång kunskap som möjliggör elevers framtida samhällsdeltagande.

 • Keller, Christina
  et al.
  Haftor, Darek M.
  Rapp, Birger
  Sundberg, Klas
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Agil projektledning: Något för alla eller bara för några?2017In: Management of Innovation and Technology, no 4Article in journal (Other academic)
 • Hylén, Torsten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Dating versions of the Karbala' Story2017In: "Shii Studies: State of the Art." International Conference held at the Institute for Advanced Study, Princeton NJ (December 7‐9, 2017), 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite its importance for Shīʿites and other Muslims, the story of the death of Ḥusayn b. ʿAlī at Karbala in 61/680 is clearly under-researched. So, for example, except for Borrut (2015) hardly any of the previous studies made have compared different versions of the story and attempted to set a relative date to them. Such a study is necessary in order to map the development of the Karbalāʾ story and the image of Ḥusayn in the emergence of Shīʿite ideology. In this paper I will discuss the relative date of two important versions of the Karbala story related by Ṭabarī: one, relatively short and lacking in detail, is ascribed to Imam al-Bāqir (d. 114/732); the other, much longer and more detailed, is compiled by Abū Mikhnaf (d. 157/774). Studies in other fields, such as “historical Jesus-studies,” have shown that brevity and lack of details is not a certain criterion for old age of a version of a story; in order to ascertain the relative age of two versions, detailed studies have to be made and conclusions drawn from case to case. By comparing three passages in the two versions of the Karbalāʾ story: Ḥusayn’s encounter with al-Ḥurr; Ḥusayn’s attempt to negotiate with the enemy; and the killing of Ḥusayn’s baby boy, I hope to demonstrate that the version ascribed to al-Bāqir is indeed the older of the two, although its authorship cannot be established with certainty. I will also share some thoughts about the historicity of the events described in the three passages analyzed.

 • Briggsta, Cajsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  NTA-materialets inverkan på lärares undervisning och elevers lärande: En empirisk intervjustudie om lärares användning av NTA i sin NO-undervisning i årskurs F-62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt NTA inverkar på lärares undervisning i NO-ämnen i årskurs F-6 och hur NTA integreras i undervisningen samt på vilket sätt NTA kan stödja elevernas lärande i NO. Svaret på studiens frågeställningar har sökts genom kvalitativa intervjuer med lärare i årskurs F-6 som använder sig av NTA i NO-undervisningen.

  Resultatet visar att lärarna tycker att NTA underlättar deras planering, att tillgången till material ger större möjlighet till praktisk undervisning, att NTA ger stöd för dokumentation och bedömning samt att det ger möjlighet till kompetensutveckling som ger bra stöd i undervisningen. Resultatet visade också att lärarna integrerar NTA på olika sätt i sin undervisning och att vissa lärare väljer ut och anpassar materialet till sitt eget medan andra använder det precis som det är utformat. Lärarna ansåg också att NTA kräver mycket tid och utrymme för att uppnå sin fulla potential vilket inte alltid fungerar i praktiken. Vad gäller elevernas lärande anser lärarna att det bidrar till ökad nyfikenhet och intresse för NO kopplat till elevernas erfarenheter, att NTA är enkelt att individanpassa, att arbetssättet leder till ökad möjlighet till samarbete och kommunikation samt att det hjälper eleverna få en naturlig progression i lärandet.

 • Vestergaard, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Genusmedveten teknikundervisning i årskurs F-9: En kvalitativ studie om lärares kompetensutveckling i teknik och genus samt inkluderingsarbete i teknikämnet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur genusmedvetenhet kan utvecklas och appliceras på teknikundervisning i grundskolan och förskoleklassen. Vad lyfter verksamma lärare som betydelsefullt för att utveckla sin teknikundervisning och genusmedvetenhet? Hur utformar lärare teknikundervisning för att inkludera alla elever oavsett kön? Studiens metod utgörs av kvalitativa intervjuer med sex stycken lärare från förskoleklassen och grundskolan i spridda delar av Sverige. Resultatet visar att lärarna utformar inkluderande teknikundervisning genom att visa förebilder i teknik för eleverna samt anpassa teknikinnehåll för att göra teknikundervisningen tillgänglig för alla elever. Dessutom redovisas två motsatta tillvägagångssätt för att skapa inkludering i teknikundervisningen, där lärarna individanpassar eller kompenserar för könsskillnader. Det beskrivs emellertid vara komplext att applicera genusmedvetenhet på teknikundervisningen och att som lärare veta att man gör rätt. Att generalisera för att upptäcka könsmönster får inte leda till att traditionella könsmönster upprätthålls. Lärarna önskar därför kompetensutveckling i genus och teknik där deras förvärvade teoretiska kunskaper kan appliceras på en undervisningspraktik. De värdesätter därtill ledningens stöd och positiva attityd samt kollegialt lärande. Genom avsatt tid för klassrumsobservationer eller diskussioner med kollegor kan lärare få stöd att utveckla sin genusmedvetenhet och således få större förtrogenhet för att tillämpa den i teknikundervisningen.

 • Luck Renberg, Teresa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  English film instruction in Swedish EIL middle schoolclassrooms: Using Critical Literacy with film texts2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is a qualitative text analysis of worksheets used in conjunction with watching films in English language studies in Swedish middle schools. The assignments used in the thesis were partly collected from partner schools in the teacher program and partly collected from a website which is a database of teacher submitted lesson plans. The results of the thesis include a presentation and discussion of different worksheets used by teachers, using a structure based on one used for critical discourse analysis instruction with students. The evidence suggests that two factors gave an increase in explicitly named aspects of critical literacy in film studies: firstly, that the assignment be situated in a program of study within the Swedish curriculum which shares many of the goals of critical literacy studies and secondly that the choice of film is one that challenges students to reconsider their experiences in light of the film. This study also raises the concern that the questioning methods used to implement critical literacy studies are being used to increase student talk for the purposes of grading oral proficiency without interactive discussions.

 • von Post, Christina
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Wikström, Patrik
  Örebro University.
  Liubiniene, Vilmante
  Kaunas University of Technology, Lithuania.
  Räihä, Helge
  Örebro University.
  Values and attitudes of nordic language teachers towards second language education2017In: Sustainable Multilingualism, ISSN 2335-2027, no 10, 194-212 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Issues in minority education in relation to citizenship have received more attention lately, because of new requirements for language testing in several countries (Bevelander, Fernandez & Hellström 2011:101). The acquisition of citizenship is more decisive for immigrant participation in society than the duration of stay in the country (Bevelander, Fernandez & Hellström 2011). The opportunities for minority language education are crucial for active citizenship and integration in this perspective. Most countries in EU (except Ireland and Sweden) have language requirements for the citizenship. The use of language testing becomes increasingly trendy among the countries that receive migrants.  The fast development highlights the need of new international studies on the relationship between citizenship and conditions for the second language learning. The goal of the recent study is to compare premises, perspectives and scales of values of Danish, Norwegian and Swedish language educators, related to the requirements for immigrant citizenship. Previous studies (Björklund & Liubiniené 2004) indicate that there are major differences in value systems even between the neighbouring countries. To reach the goal the interviews were conducted with language educators in Denmark, Norway and Sweden. The results have revealed two opposing patterns. The values of Swedish informants show a wide-ranging variation, while the Danish and Norwegian data on values are consistently similar. The results raise further questions about the effects caused by differences in values among language educators when comparing the countries and call for a further verification of the data in a more extended study, including Lithuania and other Baltic states. 

 • Recensioner1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 1, 98-104 p.Article, book review (Other academic)
 • Külhorn, Eckart
  et al.
  Stockholms universitet.
  Leifman, Håkan
  Stockholms universitet.
  Allmänhetens bruk av alhohol och psykofarmaka i empirisk belysning1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 1, 79-97 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Use of alcohol and psychotropics in Sweden

  This study of a representative Swedish sample of 5612 respondents from 1988, shows that the use of psychotropics in the general population is highly associated with bad health, as indicated by chronic diseases, especially the category of mental disorders. Also old age, the perception of bad health and various types of tiredness are strongly associated with the use of psychotropics. In general, the same pattern was found behind use of psychotropics as for other medicines in terms of sickness, perceived health, age, gender. Users of psychotropics also reported many contacts with the health care system. Altogether, the results argue for the interpretation, that psychotropics mainly are used in order to cope with bad health. This may also explain why more females than males use psychotropics. Contrary to psychotropics, alcohol use showed no association with bad health in general. If there are any functional similarities between alcohol and psychotropics, they are found between abstinence from alcohol and use of psychotropics. Also abstinence from alcohol seems to be connected with strategies to cope with health problems. Survey data in general and ours in particular have poor validity with regard to deviant behaviour. In order to study the combined use of alcohol and psychotropics, clinical populations have to be studied. Our data do not allow for any conclusion in this direction.

 • Ahrne, Göran
  Stockholms universitet.
  Delvis människa, delvis organisation1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 1, 59-78 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Partly human, partly organization

  In this article the phenomenon of organization is discussed and its consequences for the understanding of human actions and human choices are examined. Affiliation to organizations are found to be both restrictions on and preconditions for most human action. In this connection families are regarded as organizations as well as enterprises, voluntary associations and states. Human action is primarily action on behalf of organizations where individuals are partly human, partly organization. To understand the meaning of action on behalf of organization it is important to realize that people rarely choose their organizational affiliation. People are selected. This means that actions on behalf of organizations cannot be regarded as expressions of individual choices. Actions on behalf of organizations are generally characterized by a dual involvement.

 • Dryler, Helen
  Stockholms universitet.
  Flyttningar, socialt stöd och psykisk ohälsa1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 1, 46-58 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Internal migration, social support and mental illness

  This paper analyses whether internal migration has any negative effects on the mental health of mobile individuals. The study is based on 2042 persons who were interviewed in both the 1974 and 1981 Swedish level of living survey. Mental health is measured by several questions to the respondents about his/her psychological well-being and analyzed by means of logistic regression. For mobile men it is found that their mental health is poorer compared with non-mobile men; for women no such effect is found. Furthermore, the higher risk for mental ill health among mobile men can to a small degree be explained by health selection and social support. Before their migration the male migrants were in worse mental condition than the male non-migrants and the social support they received at their new place of residence was lower. The most striking result however, is that, among men, an interaction effect is found between geographical mobility and social support. Mobile men with low social support experience much more mental strain than both mobile men with high social support and non-mobile m en (with or without social support).

 • Lindström, Lars
  Högskolan för lärarutbildning i Stockholm.
  Socialtjänsten och den hemlöse alkoholisten1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 1, 29-45 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Welfare agencies and the homeless alcoholic

  The attitude towards homeless alcoholics has been characterized either by resignation, providing food and shelter and controlling drunkenness only, or by unrealistic ambitions, expecting immediate rehabilitation to a sober and independent way of life. In this article, a different attitude is proposed. Studies from Sweden and England especially, suggest that the homeless person will benefit from a program providing long-term care and a chain of options leading from the soup run to a bedsitter. Each step towards larger autonomy has to be quite small and adequate provision has to be made at each level for those who cannot move further. Enforced treatment, from contingency contracting to involuntary committment, seems to be effective as a life-sustaining device when used occasionally to control drunkenness. However, this approach tends to run counter to the needs and aspirations among professionals in the welfare agencies. Surveys show that those who work with homeless alcoholics often want to achieve more advanced goals than are feasible and also would like to deal with younger clients more fit for work. Since helping the traditional homeless group does not offer the recognition or the sense of accomplishment that most people need, professional attention has been directed towards other groups instead. For similar reasons, there has been a neglect of the long-term mentally ill in psychiatry. The tendency to exclude these groups from adequate care and surveillance cannot be counteracted unless a long-term perspective on their problems is adopted and moderate steps towards larger autonomy are given professional recognition and reward.

 • Korpi, Walter
  Stockholms universitet.
  Politik och väljare bakom valutgången 19911993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 1, 3-28 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Politics, issues and voters in the Swedish 1991 election

  The 1991 elections to the Swedish Riksdag resulted in a major setback for the Social Democrats, which have dominated Swedish politics since the 1930s. The party received a lower share of the votes than it had done since the 1920’s. The background to this defeat is here discussed largely on the bases of secondary analyses of opinion polls. Although longterm structural changes in Swedish society and internationally may have contributed to the defeat, its immediate background would appear to have been the new economic policies which the Social Democratic government initiated since 1982 and which gradually come to alienate the core of the grassroot supporters of the party.

 • Tham, Henrik
  Stockholms universitet.
  Sociologisk Forskning 1993:11993Collection (editor) (Refereed)
 • Från redaktionen1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 2, 2- p.Article in journal (Other academic)
 • Recensioner1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 2, 92-103 p.Article, book review (Other academic)
 • Eriksson, Björn
  Uppsala universitet.
  Om heuristik och normal vetenskap. Kritiska reflektioner över Johan Asplunds essä om Gemeinschaft och Gesellschaft1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 2, 79-91 p.Article in journal (Refereed)
 • Forsberg, Pia
  Valfrihet och välfärd. En diskussion och analys av det liberala valfrihetsbegreppet1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 2, 59-78 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Freedom of choice and welfare. A discussion and analysis of the neo-liberal concept of freedom of choice

  Sweden is today witnessing large changes within its welfare sector which has been driven through by the present government. In this paper the ideological basis for the present politics is regarded as constituting two apparent contradictory demands. On the one hand there is the demand for “more family” and on the other, the demand for “more market". This paradox by the government can be solved by the use of the vague concept “freedom of choice”. This paper is an attempt to formulate and understand the concept, that is, to analyse its meaning and social consequences. The government’s key strategy is to make the “welfare-consumer” vote with his/her feet and to leave one service for another, so in this way they can express preferences on a market. By doing so they will not only become more satisfied themselves, but they can also exercise influence over the whole institution. Subsequently the “invisible hand” will automatically create efficency and quality. This paper argues that to properly understand the possibilities of and obstacles to a more substantial freedom of choice within social welfare, it is necessary to proceed from the characterstic distinguishing qualities of different services. This is illustrated by a comparison between the dental service and child care. It is less complicated to replace one dentist for another, than to break down the interwoven ties between a child, a parent and an institution because the choice in the second case is more socially embedded and restricted. It is the governments intention to reduce political influence over welfare production and increase the power of markets and economic steering, i.e . to encourage influence and steering by “exit” instead of “voice” (Hirschman 1972) which they believe will increase the individuals freedom of choice. This is a much more complicated matter than is generally agreed by the government, and implies social consequences which it has not taken into account.

 • Ekström, Mats
  Högskolan i Örebro.
  Sociologiska förklaringar och variabelanalysens gränser. En kritisk analys med exempel från medicinsk sociologi1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 2, 26-58 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sociological explanation and the limits of variable analysis. A critical analysis with examples from medical sociology

  In this article there is presented a critical analysis of variable-oriented methodology and its possibilities of generating sociological explanations, this with concrete examples from medical sociology. Three types of causal explanations are identified: (1) causality as quantitative distributions, (2) causality as substantial and contextual relations and processes, and (3) causality as abstract properties and mechanisms. These types of causality correspond to different dimensions of the object of sociology. The article brings into focus the limited possibilities of variable analysis when it comes to: (1) bridging the often large gap between abstract structures and contextual observable actions and conditions, (2) paying regard to the contextual constitution of social properties, (3) providing new knowledge concerning the substantive content of causal relations and processes, (4) creating quasiexperimental closures anchored in the open and complex social reality, and (5) providing knowledge of internal relations and of dynamic and creative processes.

 • Sunesson, Sune
  Lunds universitet.
  Institution, normalisering, vetande1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 2, 17-25 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Institution, normalization, knowledge

  Normalization, as strategy and process of social correction of the non-normal, is threefold. Firstly, there is normalization by pleas; attempts to normalize powerful social forces that behave non-normally by referrals to norms and rules of the game. The second kind of normalization hinges on the material power of institutions. In the human services, these power practices are related to discursive systems in psychiatry, penology, child psychology and the like. The third kind is the one most similar to normal socialization, that is exposing the non-normal to normal contexts. Increasingly, pre-modern institutions ofthe second kind are discontinued, and new discourse dependent social enclosures of the contextual normalizing kind are initiated.

 • Therborn, Göran
  Göteborgs universitet.
  Normens vägar och frågetecken1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 2, 3-16 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The question of norms

  Norms have three functions: they define, describe and pre/proscribe. For sociology, the important thing is that norms are rules of conduct. But not all action is rule-governed. There is also rational (instrumental) action, as studied by rational choice. Most concrete actions are both normative and rational. To what extent actions are normative and to what extent they are rational is an empirical matter. Important questions for an empirical approach to social norms include the following: what are the conditions favouring normative and rational action respectively? What are the most important types of social norms and how do they work? When do norms emerge and when do the cease to affect action?

 • Udehn, Lars
  Uppsala universitet.
  Sociologisk Forskning 1993:21993Collection (editor) (Refereed)
 • Recensioner1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 3, 82-98 p.Article, book review (Other academic)
 • Hydén, Lars-Christer
  Enskede Skarpnäck Psykiatriska sektor.
  Vad får man från ’socialen’? Sociala insatser vid socialbyråer i Stockholm1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 3, 63-81 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  What do you get from the social welfare office? Measures taken at social welfare offices in Stockholm

  For two years 400 clients were studied with respect to the type of measure taken. There were four main types of measure. The majority of clients received social allowance at some occassion and some of them for a long period of time. Many clients also received “advice and support”, and measures which may be called “administrative”; for example help to seek support from other authorities, or advice how to seek such support. A small number of clients were placed at various institutions, some with coercion, others voluntarily. To a very large extent, clients turned to the social welfare office because of economic problems. That clients, above all, needed economic support was also the opinion of social workers, even though some of them had the ambition to do something about the clients social and psychic problems. Nothing in the study indicates that the social welfare offices and the social workers did perform, or were expected to perform, the task of changing the lives of clients. That is to say; social welfare offices and social workers seem to have worked as a factor inhibiting and interrupting long periods of dependence on social allowance. Social welfare offices seem to have fulfilled a complementary function: to give support when other sources of income and other social networks fail.

 • Davishpour, Mehrdad
  Stockholms universitet.
  En bild av kvinnornas försämrade situation i Iran1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 3, 47-62 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A picture of the deteriorating situation for women in Iran

  After the Islamic Revolution in Iran 1978-79, the situation has become much worse for women, in terms of rights and resources. The aim of this article is to describe this change with the help of demographic data and to argue that it is the result of the repressive policy of the Islamic regime and, ultimately, of islamic ideology. In particular, Iranian women suffer from the return to more traditional laws of marriage and from reduced opportunities to get an education, or a job.

 • Berggren, Christian
  et al.
  KTH.
  Laestadius, Staffan
  KTH.
  Pyramider eller horisontella nät? Kreativitet, kompetensutveckling och prestationskrav i olika slags industriella produktionssystem1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 3, 30-46 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Pyramids or horisontal nets? Creativity, competence and performance in different types of production systems

  In recent years, we have witnessed a marked increase in the international interest in industrial networks and in relations between manufacturers and suppliers. An important reason for this is the expansion of the Japanese automobile industry. This industry is organized into a huge structure of subcontractors, vertically related and dominated by demanding large-scale enterprises. An entirely different pattern can be found, especially in northern Italy, but also in southern Germany and in Denmark, where enterprises form horisontal networks. In these geographically dense areas, small and medium-sized firms both cooperate and compete intensely. The respective roles of suppliers and manufacturer are diffuse, social mobility is high and the development of new products rapid. Swedish research on working life has tended to focus on processes within firms and public administration. Industrial structure has largely been accepted as given, while its effects on competence and performance has been neglected areas of research. In this article a research project is presented, which aims at investigating the effects of industrial structure on the developmental potential of, and work conditions in, firms. Our intention is to study vertical pyramids, especially in the automobile industry, and horisontal networks in, for instance, the sailing-boat industry. A central problem concern the effects of different types of industry on creativity and scope for action in small and medium-sized companies.

 • Björnberg, Ulla
  Göteborgs universitet.
  Familjepolitik i EG-länderna ur ett kvinnoperspektiv1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 3, 3-29 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Family policies in the EC-countries from a female perspective

  The purpose of this article is to problematize the family policies in the EC-countries from a female perspective. The article emphasizes the family policies as motherhood policies in the twelve EC-countries. In my examples, I have focussed particularly on the phase of childbirth and the care for small children in the family cycle. My interest is to analyze the implication of the family policies for women’s life chances, integrity and autonomy. In the article, an overview of the rules that afflict mothers’ possibilities to be employed and attain autonomy is presented. A majority of the EC-countries have introduced separate taxation between spouses with the motivation to stimulate women’s employment. Many rights concerning possibilites to conciliate employment and family have been introduced in the EC-countries during the late 1980’s and the early 1990’s. The rule systems are difficult to grasp and appear to work in the opposite direction in their consequences, which renders comparisons between the countries more difficult. Many questions can be asked concerning the joint effects of the taxation system, allowance regulations and rights concerning possibilities to conciliate employment and family for women in different social strata respectively, and detailed studies of how the rule systems work for these women in different social strata are required. A general conclusion is that mothers are nowadays granted the right to employment and the right to keep it when they have children. Men have almost in all EC-countries received extended possibilities to take leave in connection to their becoming fathers. Simultaneously, married/cohabitant women’s economic dependence on men is asserted/reinforced by tax-systems, allowance regulations and shortages of child care. I also stress the need to study rules within the different social security systems in detail. This becomes particularly relevant when one studies women, since social security systems are based on paid work. Since women have salaried work on odder premises, they run the risk of not qualifying for support or not being insured at all. In the article, I argue the family policies shall be directed more particularly towards theproblems of the women and the children in the families. The gender-neutral perspective that in most cases is pre-dominant is in fact a male perspective. It is chiefly mothers who put the most effort and time into families. It is mothers that de facto have the main responsibility for the children in the family. Therefore it is also essential that the family policies more consciously proceed to strengthen the women’s (and the children’s) position and direct measures towards the problems that mothers have in families.

 • Udehn, Lars
  Uppsala universitet.
  Sociologisk Forskning 1993:31993Collection (editor) (Refereed)
 • Recensioner1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 4, 84-110 p.Article, book review (Other academic)
 • Jönhill, Jan Inge
  Lunds universitet.
  Från ideal via paradox till problem. Individualiteten och kärleken i Niklas Luhmanns systemteori1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 4, 68-83 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  From ideal via paradox to problem. Individuality and love in Niklas Luhmann's systems theory

  This paper deals, on the one hand, with the question of man as an individual and his relationship to society and, on the other hand, with the sociology of love and intimacy and hence with the sociology of modern individualization. The aim is to introduce for Scandinavian sociology the German sociologist Niklas Luhmann, especially with regard to these themes and, at the same time, his radical and new conception of social systems. It is often suggested that sociological systems theory can only deal with macro level problems, and not with the micro level; of understanding problems on the individual level. In Luhmann’s approach this is no longer the case. The individual is conceived of as strictly belonging outside of society, as part of the environment. Only as person is it possible to identify man inside social systems. But in using the distinction between system and environment, both environment and system is focused upon. Love is analyzed primarily as a semantic code and not as a feeling (as is often the case). The thesis is that only as a code can love be expressed in its emotionality. In his book Love as Passion (an excellent example of historical sociology) the code of love is observed from Middle Ages as an ideal form, via its form of paradox, till today when love as a problem of the family system is penetrated by specialists of all kinds. Luhmann’s intention is not to find a solution for the family, but to provide an understanding for solutions which are contingent.

 • Holmberg, Carin
  Göteborgs universitet.
  Välfärdsstaten och den obligatoriska heterosexualiteten1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 4, 56-67 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The welfare state and compulsory heterosexuality

  The welfare state has been scrutinized from different angles. Here the author tries to show how the welfare state enforces heterosexuality as a norm for the good life. Welfare reforms regarding family law, adoption, insemination, and some social insurances, are discussed. Sweden and Denmark are used for comparison, since Denmark is the only country in the world which gives homosexuals right to civil marriage. This civil marriage has a special name: partnership (partnerskap). One question that can be asked is if partnership challanges the norm of heterosexuality since lesbian and gay lives are accepted by the state. But there is a similarity as well as a difference between the laws regarding equality between the sexes (jämställdhet) and the laws regarding homosexuals. In the first case it is man who is the norm for the good life and women are given the same rights as men. In the second case it is the heterosexuals who are the norm for the good life but homosexuals are only given some of their rights.

 • Lidskog, Rolf
  Högskolan i Örebro.
  Skapandet av tillit i en riskkontext. Om social riskacceptans vid lokalisering av anläggningar för radioaktivt och miljöfarligt avfall1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 4, 33-55 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Skapandet av tillit i en riskkontext. Om social riskacceptans vid lokalisering av anläggningar för radioaktivt och miljöfarligt avfall

  Taking Beck’s and Giddens’ recent formulation of the society’s new conditions for gaining trust as theoretical point of departure, this article focusses trust and risk with regard to hazardous and radioactive waste disposal in Sweden. Seeing trust as intimately connected with cognitive understanding of risks, the information strategies of the companies with responsibility for hazardous and radioactive waste management are analysed. Central in gaining trust is the creation of access points - points of connection between lay individuals or collectivities and the representatives of expert systems - at which trust can be built up or maintained. This article emphasizes that this kind of locational conflict is to be seen as a struggle concerning the cognitive understanding of risk-generating activities, and the question is to what extent the cognitive understanding of nuclear companies will be accepted among the affected local population and to what extent the local population will develop and maintain an alternative cognitive understanding.

 • Gustafsson, Rolf Å
  Karolinska institutet.
  Ekonomi, politik, civilitet: Ett handlingsteoretiskt bidrag till diskussionen om marknad, stat och civilsamhälle1993In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 30, no 4, 3-32 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Economics, politics and civility - towards an action-theoretical discourse on market, state and civil society

  In the recent Swedish debate on the welfare state a controversy has arisen over the potentials and pitfalls of the market, the state and civil society. It is argued that there is a tendency to hypostatize this triad. The article sets out to show that the difficulties this raises can be counteracted by inserting an action-theoretical frame of reference into the debate. Three main alternative frames of reference are considered: rational choice, Weberian sociology and Habermas’ communicative action. These are analyzed from the perspective oftheir contextualizing and autonomizing potentials, i.e . in terms of how they relate actorsto their social context, and how they handle the problem of voluntarism. It is shown that rational choice theories - basically relevant to the economics of scarce resources - face insurmountable difficulties when confronted by the utilitarian dilemma formulated by Parsons in the late 30s. Weber can be associated with an analytical approach to politics - focusing on binding decisions taken by legitimate source of authority - but his approach still fails to resolve the problem of human agency and autonomy. At this point, a crucial distinction is made between primary and secondary feedback in models of action. It is argued that Habermas/Schluchter, in their interpretation of Weber, implicitly make such a distinction. This opens up a socio-political dimension in models of action. Nevertheless, in the Weberian case, the agent is still regarded as a rule-follower, and the intersubjective foundations of value systems remain a puzzle. The significance of the theory of communicative action lies in its attempt to handle the problem of civility, as formulated by Ferguson and Tönnies; the human being is regarded as a rule-maker. It is misleading to regard the state, the market and civil society as alternative entities or arenas for social welfare activities. It is more fruitful to focus on the analytic concept of civility as a necessary precondition for political and economic measures designed to enhance autonomy.

 • Udehn, Lars
  Uppsala universitet.
  Sociologisk Forskning 1993:41993Collection (editor) (Refereed)
 • Nyberg, André
  et al.
  Wadell, Karin
  Lindgren, Helena
  Tistad, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Medical Science. Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapin.
  Internet-based support for self-management strategies for people with COPD-protocol for a controlled pragmatic pilot trial of effectiveness and a process evaluation in primary healthcare2017In: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 7, no 7, e016851Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: The use of adequate self-management strategies for people with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) reduces healthcare use, improves health-related quality of life (HRQoL) and recovery after acute exacerbations. However, not many people with COPD receive support that promotes the use of such strategies and therefore new methods to facilitate and promote the use of self-management strategies are highly warranted. This pilot trial aims to evaluate the feasibility of the study design and study procedures considering effectiveness of the novel intervention, the COPD-web. METHODS AND ANALYSIS: The overall design is a pragmatic controlled pilot trial with preassessments and postassessments and a parallel process evaluation. Patients with the diagnosis of COPD will be eligible for the study. The intervention group will be recruited when visiting one of the six participating primary care units in Sweden. The control group will be identified from the unit's computerised registers. The intervention, the COPD-web, is an interactive web page with two sections; one directed at people with COPD and one at healthcare professionals. The sections aim to support patients' self-management skills-and to facilitate the provision of support for self-management strategies, respectively. Effectiveness with regard to patients' symptoms, HRQoL, knowledge of and readiness for COPD-related self-management, health literacy, self-efficacy for physical activity and time spent in physical activity and time being sedentary, and further, healthcare professionals' knowledge of and readiness to support COPD-related self-management strategies will be assessed using questionnaires at 3 and 12 months. The process evaluation will include observations and interviews.

  ETHICS AND DISSEMINATION: Ethical approval has been obtained. Findings will be presented at conferences, submitted for publication in peer-reviewed publications and presented to the involved healthcare professionals, patients and to patient organisations.

  TRIAL REGISTRATION NUMBER: ClinicalTrials.gov: NCT02696187.

 • Frank, Petra
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Art Education.
  Estetiska lärprocesser i gymnasieskolan efter införandet av Lgy11: En kvalitativ studie om lärares syn på skapande, estetiskt kunnande och entreprenöriellt lärande2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I och med införandet av den nya läroplanen Lgy11 har estetisk verksamhet som eget skolämne förminskats. Genom läroplansrevideringen i juli 2017 har formuleringar om skapande inskrivits i övergripande mål och riktlinjer och därmed har ansvaret för estetiska lärprocesser fördelats på alla ämneslärare. Denna studie ämnade sig åt att undersöka var estetiska lärprocesser tagit vägen i dagens gymnasieskola. Studien undersökte också entreprenöriellt lärande som innehåller många kompetenser och förmågor som även tillskrivs estetiska lärprocesser. För att kunna skapa förståelse på djupet och beskriva fenomenen valdes en kvalitativ metodansats. Sju ämneslärare på gymnasiet intervjuades med semistrukturerade intervjuer och materialet analyserades med en tematisk analys. Den teoretiska utgångspunkten för studiens analys är ett sociokulturellt synsätts på lärandet. Resultatet visade att de intervjuade ämneslärarna saknade den kompetens som behövdes för att möta de nya kraven i läroplanen. Det är ett resultat som implicerar att den svenska gymnasieskolan inte lever upp till EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande för varje enskild individ i ett kunskapssamhälle. Studien mynnar ut i olika förslag om fortsatt forskning inom fältet såsom att undersöka huruvida lärarutbildningar på högskolor och universiteten anpassar sin utbildning för att tillmötes går de nya kraven i enligt med den reviderade Lgy11.

 • Recensioner1994In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 31, no 1, 58-93 p.Article, book review (Other academic)
 • Karlsson, Jan C. H
  Försvarets Forskningsanstalt.
  Finns svenskheten? En granskning av teorier om svenskt folklynne, svensk folkkaraktär och svensk mentalitet1994In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 31, no 1, 41-57 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Does Swedishness exist? A scrutiny of theories about the Swedish national character and mentality

  Three prominent analyses of Swedishness are discussed: Do these analyses make it possible to say that Swedishness exists and, in that case, what characteristics it has? Two problems appear when reading these works. The first I call ’the search light problem’, dealing with what to look for when searching for Swedishness, i.e. a theory that defines the area of research. The other problem concerns levels of analysis; it has to do with how national characteristics are related to, on the one hand, transnational and, on the other hand, crossnational phenomena. None of the authors have succeeded in solving these problems in their research designs or in their argumentations; even the awareness of the existence of these problems seems to be very limited. My conclusion is therefore that research on Swedishness has so far not been able to show that Swedishness exists.

 • Swedberg, Richard
  Stockholms universitet.
  Saint-Simons vision av ett enat Europa1994In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 31, no 1, 21-40 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Saint-Simon's vision of a united Europe

  While there exists a considerable literature on Saint-Simon’s work as a whole, practically no research has been devoted to the theme of a united Europe in his writings. This essay traces this theme from his first to his last writings. While in the beginning of his career Saint-Simon emphasized that science would save Europe from its crisis and also unite it, he later emphasized the role of industry. In his famous pamphlet from 1814, De la réorganisationde la société européenne, Saint-Simon also suggested what the political structure of a united Europe may look like. What is remarkable about Saint-Simon’s mature vision of a united Europe is that Saint-Simon here brings together three separate ideas from the18th and 19th century: (1) Europe has to be reorganized if there is to be an end to all the wars; (2) Europe must get a government that is independent of the individual countries; and (3) industry will bind people together and play a key role in Europe’s unification. An effort is made - through Durkheim’s theory of collective representations - to explore the roots of Saint-Simon’s vision in the French Revolution and its aftermath. Paralells between Saint-Simon’s ideas and those of Jean Monnet are discussed in the last part of the article.

 • Suolinna, Kirsti
  et al.
  Åbo Akademi.
  Lagerspetz, Olli
  Åbo Akademi.
  Två kriser inom finländsk sociologi1994In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 31, no 1, 3-20 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Two crises in Finnish sociology

  The aim of the article is to compare two different institutional and paradigmatic crises in Finnish sociology. The first crisis occurred after World War II when the social sciences had to master new challenges posed by postwar Finnish society. At the University of Helsinkia new faculty was established which promoted modern social sciences. The earlier dominant Westermarck school lost its institutional position when the chairs where reserved for representatives of modern sociology. The Westermarck school’s scientific importance had diminished in the period between the two World Wars. Nevertheless the old Westermarckians got an opportunity to found the Westermarck Society as an interest group to promote Westermarck’s legacy. During the 1950s the Society gradually became dominated by representatives of the modern social sciences. The analysis presented in the article is based on protocols, letters and articles which document the old Westermarckians efforts to defend their scientific views and positions. The second crisis occurred during the 1960s and 1970s. The data consist of written documents but also interviews with sociologists at the universities of Helsinki, Turku and Tampere. The Westermarck Society as well as the Departments of Sociology at the Finnish universities were politicized during this period. By comparing the two periods of crises it is concluded that sociology is and was quite vulnerable to social and political influences. It can be argued that sociology as a science of society will always reflect ongoing political and social discourses and movements. However at times the involvement in these discourses may demand so much time and energy that it will hinder daily scientific routines and delay the achievement of results.

 • Udehn, Lars
  Uppsala universitet.
  Sociologisk Forskning 1994:11994Collection (editor) (Refereed)