du.sePublikationer
123 1 - 50 av 126
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Wirsén, William
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Leijon, Martin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Applicering av Long Short-Term Memory för prediktion av markdeformation på svensk järnväg: Utveckling av ett artificiellt neuralt nätverk för prediktion av kommande marksättningar på järnvägssträckan mellan Mölndal och Torrekulla2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utvärdera om det är möjligt att prediktera kommande markdeformation på järnvägssträckan mellan Mölndal och Torrekulla. Prediktionen gjordes med hjälp av Long Short-Term Memory; ett artificiellt neuralt nätverk med Recurrent Neural network-arkitektur. Studien använde sig av forskningsstrategin ”design and creation” för att utveckla det neurala nätverket i formen av en artefakt, en dokumentstudie som datainsamlingsmetod och en kvantitativ dataanalys. För att möjliggöra en lyckad prediktion använde studien sekundärdata bestod av insamlade geologiska data från ett treårsprojekt som påbörjades januari 2016 och avslutades i september 2018. Genom tekniken Interferometric synthetic-aperture radar (InSAR), ett aktivt satellitsystem som skickar radarsignaler till jorden för att mäta marknivån; kompletterades detta med väderdata från en närliggande väderstation. Genom ett kombinerat dataset kunde studiens skapade artefakt uppnå en prediktionsträffsäkerhet på 99,1% av alla värden inom ett godkänt prediktionsintervall från Trafikverket på +-1 millimeter. Resultatet från den skapade artefakten visade även att modellen lyckades även uppnå en prediktionsträffsäkerhet på 86% av alla värden innanför intervallet +-0,4 millimeter. Med modellens uppnådda prediktionsträffsäkerheten och ett Root Mean Square Error-medelvärde på 0.22 för samtliga punkter gjordes bedömningen att en prediktion av kommande markdeformation är möjlig på järnvägssträckan mellan Mölndal och Torrekulla.

 • Pasma, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska som andraspråk.
  Det gäller livet: Några flerspråkiga elevers upplevelser av sin skolgång på det särskilda ungdomshemmet och hur skolgången påverkat dem2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie var att öka kunskapen om några flerspråkiga pojkars upplevelser av sin skolgång på det särskilda ungdomshemmet samt deras påverkan av denna. Studien var kvalitativ och utgick utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Fem pojkar som var placerade på ett av Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem intervjuades om hur de upplevde undervisningen, lärarnas bemötande samt hur de upplevde att skolgången påverkat deras framtidsutsikter. Studien visade att eleverna i största allmänhet hade en positiv upplevelse av både undervisning och lärarnas bemötande. Alla elever upplevde att de lärde sig bättre på det särskilda ungdomshemmets skola än de gjort på tidigare skolor. Däremot framkom att elevernas modersmål inte fick någon plats i undervisningen och att ingen elev deltog i modersmålsundervisning. Det var också oklart om eleverna själva var medvetna att de läste ämnet svenska som andraspråk och inte svenska. Alla elever sade sig vilja ha ett vardagligt liv med jobb och familj i framtiden och de var medvetna om att en utbildning var viktig för att åstadkomma detta. De upplevde att de genom skolgången på ungdomshemmet hade getts större möjligheter att lära sig och således upplevde de att skolgången påverkat deras syn på framtiden positivt.

 • Rouane, Katarina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap.
  Misstro, diskriminering och tesen om social framgång: En kvantitativ analys av hur upplevelsen av att tillhöra en diskriminerad grupp påverkar personers tillit2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyse the relationship between the experience of belonging to a discriminated group and the tendency to feel trust in other people and society. The two main questions the study seeks to answer are: • What significance does the experience of belonging to a discriminated group have for the inclination to feel trust in others and in society within the 18 EU countries? • To what extent can the impact of social success, including the experience of belonging to a discriminated group, explain the variations in levels of trust in others and in society within the 18 EU countries? This is a theory-testing and theory-developing study with explanatory ambitions. In order to answer the questions posed in the study, statistical analyses have been carried out, mainly in the form of bivariate cross tabulation and multivariate binary logistic regression. The result confirms the thesis about the impact of social success since the factors gender, age, education, income and experience of trauma all have an impact on general as well as social trust. However, none of these factors were as important as the experience of belonging to a discriminated group, which by far had the greatest impact on the variations in trust. The study has thereby contributed to the development of the thesis on social success by proving that the experience of being a member of a discriminated group should be acknowledged as one of the negative experiences that with a high probability leads to increased distrust.

 • Eiritz, Emma
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Karlsson, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Identitet i förskolan: En intervjustudie om förskollärares uppfattningar och arbetssätt kring begreppet identitet2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi vill med denna studie diskutera begreppet identitet i förhållande till förskolans utbildning och samtidigt öka förståelsen för hur utbildningen kan utformas för att skapa goda förutsättningar för barns identitetsskapande. För att kunna uppnå syftet har följande frågeställningar använts: Hur beskriver några förskollärare begreppet identitet? och Hur kan identitetsarbete komma till uttryck i förskolans utbildning enligt förskollärarna? I denna studie används kvalitativ intervju som metod och urvalet är sex förskollärare i tre olika kommuner. Teorier vi valt är poststrukturalistiskt synsätt och Daniel Sterns utvecklingspsykologiska perspektiv. Slutsatsen visar på att trygghet, samspel och ömsesidig respekt uppfattas som viktiga faktorer för barns identitetsskapande. För att främja dessa faktorer krävs det en ständig dialog i arbetslaget kring begreppens innebörd. Detta eftersom slutsatsen även visar att det finns många olika beskrivningar av begreppet identitet och att de ofta grundar sig i personliga erfarenheter och åsikter. För att kunna arbeta professionellt och utifrån rådande styrdokument krävs det en samlad förståelse i arbetslaget om vad begreppet faktiskt innebär och detta uppnås genom diskussioner.

 • Tadic, Dajana
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap.
  ”Egentligen vill du jobba heltid”: En kvalitativ undersökning av deltidsarbete inom äldreomsorgen i Vilhelmina kommun2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sweden is facing demographic challenges that entail a high need for recruitment, primarily in the healthcare and care sector. This is one of the areas where most people work part-time and where the demographic challenges are expected to be greatest. In order to increase the level of employment, a central agreement has been reached between the employee and the employing municipality. Previous research indicates that part-time work within this sector is mainly voluntary, which is an aspect that has not been noticed to any great extent. This study aims to examine how part-time working women in elderly care describe their work situation, to identify some underlying causes for choosing to work part-time, and to examine what obstacles and opportunities they see to increase their employment. The study is conducted as a qualitative study with focus groups. 2 separate focus groups were carried out with a total of 11 women aged 20 to 64 years. The results showed two main reasons that the respondents indicated as causes for their choice to work part time; the family and the profession. Based on the results of this study, part-time work appears to be a strategy for either being able to combine paid work with the unpaid work at home or as a strategy for managing the workload that the respondents describe as demanding – or a combination of the two alternatives.

 • Söderström, Cecilia
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska som andraspråk.
  Processbarhetsteorin – och sen då?: En studie av bisatsutvecklingen hos flerspråkiga gymnasieelever2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar bisatsutvecklingen hos gymnasieungdomar som läser svenska som andraspråk. Texter från det nationella provet i ämnets kurs 1 och 3 har undersökts utifrån bisatstyp, bisatsinledare och föregångsverb samt grammatiska och idiomatiska avvikelser och förtjänster i bisatserna. Resultatet visar en fortsatt inlärningsgång efter att nivå fem i processbarhetsteorin har uppnåtts. Denna består av användning av fler relativsatser, samt flera olika och mer markerade bisatsinledare och föregångsverb, men även av ökad placering av bisatser på fundamentsplats samt en större säkerhet i att koncentrera språket med hjälp av olika typer av strykningsformationer och reduktioner. Samtidigt visar resultatet att inlärarna trots en hög språklig nivå ännu inte automatiserat varken alla steg i processbarhetsteorin eller övriga avancerade språkdrag och att en möjlig förklaring är att en mer avancerad konstruktion i ett led, kan leda till misstag vad gäller enklare konstruktioner i ett annat led.

 • Palm, Frida
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.
  Ors, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.
  Föräldrars upplevelser och erfarenheter av hud-mot-hudvård med sitt barn - Från födelse till hemgång från sjukhus: En kvalitativ metasyntes2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hud-mot-hudvård med förälder direkt efter födelsen och efterföljande veckor kan förhindra allvarlig sjukdom och i värsta fall död hos barn. Det har globalt visat sig att barn skulle kunna överleva med små medel då hud-mot-hudvård ger värme, högre grad fungerande amning och anknytning. Syfte: Att beskriva föräldrarnas upplevelser och erfarenheter av att vårda sitt nyfödda barn hud-mot-hud. Metod: Datainsamlingsmetoden var kvalitativ metasyntes med metaetnografi som analysmetod. Artiklar har sökts i databaserna PubMed, CINAHL, Web of Science samt PsycInfo. Efter kvalitetsgranskning valdes 15 artiklar ut. Resultat: Två huvudkategorier identifierades vars rubriker återspeglar examensarbetets resultat: Likt en kokong och Likt en resa. Även åtta underkatogorier identifierades: En svårslagen stund av intim närhet, Känslan av liv, Så nära men ändå så långt borta, I kärlekens tecken, Mot trygghet i familjen, Efter stormens hetta förvandlades livet till en ljum bris, Höjdpunkten för partnern var då de fick barnet nära samt Drömmen blev sann om att bli ett med varann Konklusion: Resultatet beskriver hur hud-mot-hudvård var viktigt för anknytning och amning. Föräldrarna beskrev en tomhet och oro vid avsaknaden av närheten till sitt barn. Sett ur ett globalt perspektiv behövs ökad kunskap samt rutiner för att motverka att hud-mot-hudvård mellan det nyfödda barnet och dess föräldrar uteblir. Klinisk tillämpbarhet: För att, globalt och lokalt, minska sjukdom och död hos nyfödda behöver WHO´s riktlinjer följas och vårdrutiner arbetas fram lokalt. För att ge kunskap om vikten av hud-mot-hudvård hos barnmorskor och vårdpersonal inom Hälso- och Sjukvård världen över föreslås fortsatta studier.

 • Damm, Hanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Holmer, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Trassel i genusdjungeln: En studie i förskollärares förhållningssätt till genus och normer i barnböcker2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie kombinerar genus och barnböcker för att problematisera hur några förskollärare förhåller sig till genus och om deras resonemang avspeglar sig i de böcker de väljer ut till sin förskoleavdelning. Studien utgår från feministisk poststrukturalism men vi använder även Hirdmans genusordning som analysverktyg. Genom intervjuer med fyra förskollärare och analyser av förskolornas barnböcker har vi försökt få svar på våra frågeställningar Hur resonerar förskollärare om bokval och högläsning ur ett genusperspektiv? samt Hur väl stämmer förskollärarnas resonemang kring genus överens med vilka böcker som erbjuds barnen? Resultatet av studien visar att förskollärarna inte tar hänsyn till genusfrågor när de väljer ut böcker, något som även har visat sig i de bokanalyser vi gjort. I böckerna visas flest manliga huvudkaraktärer och dessa oftast följer normer för manlighet, medan de kvinnliga karaktärerna både bryter och följer normer för kvinnlighet. Förskollärarna uttrycker att genus och att visa upp olikheter i böcker är viktigt. Vår studie har också visat att genus är ett svårt ämne att förstå sig på och ta till sig. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att böcker är en viktig del av förskolan, men då genus verkar vara ett svårt ämne är genus inget som tas hänsyn till i bokval och högläsning och därmed syns också ett ojämnt resultat i förskolans böcker då manliga karaktärer och stereotypa normer dominerar.

 • Nordmark, Ellinor
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Meningsskapande i inledningsmontaget av Pixars Upp: En bildsemiotisk och multimodal analys2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats diskuterar genom en semiotisk och multimodal analys av intromontaget i filmen Upp hur semiotiska resurser samspelar i film och vad detta får för mening i filmen och hur detta kan appliceras på andra filmer. Uppsatsen går in på hur olika känslor såsom sorg, kärlek och uppfattningen av tid har gestaltats i denna scen och vad de olika semiotiska resurserna, färg, musik, objekt och klippning har för roll i att få fram dessa känslor.

 • Bengtsson, Elias
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Stimulating Willingness to Communicate for Learners of English: A literature review of teachers’ possibilities of facilitating Willingness to Communicate in the Swedish EFL classroom2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In ESL/EFL classrooms all over the world, teachers sometimes struggle with stimulating students’ willingness to communicate (WTC). Since communication is arguably the essential goal for all language learning and in order to secure that learning takes place, teachers need to create conditions that stimulate WTC. This limited literature review aims to investigate what predicts and stimulates WTC, and teachers’ possibilities of enhancing it in classrooms. The results of this review suggest that reducing anxiety and increasing self- perceived confidence through the creation of a learning environment that is supportive, motivating, and joyful facilitates WTC. Teachers are the key to stimulating WTC by providing increased explicit feedback and establishing high-quality relationships with students. In addition, this review suggests a dynamic relationship between learning and WTC.

 • Myte Pascal, Emma Lina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  “He Could Have Led Me Anywhere”: Post-Feminist New Traditionalism and Anti-Feminism in TravelThemed Young Adult Fiction2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Janette, Seryani
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska som andraspråk.
  Litteracitetsutveckling för vuxna illitterata SFI-elever: En kvalitativ studie om arbetssätt i alfabetiseringsundervisningen2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på några SFI-lärares arbetssätt i sin undervisning för att lära illitterata SFI-studerande elever det svenska språket i både läs och skrift. Studien grundar sig på fyra kvalitativa intervjuer med SFI-lärare. Resultatet visar att alla informanter använder bilder i sin undervisning för att underlätta inlärningen för de vuxna eleverna. SFI-lärarna använder elevernas tidigare kunskaper i alfabetiseringsundervisningen dels för att även detta underlättar inlärningen av målspråket dels för att det får eleverna att känna sig delaktiga i undervisningen. De intervjuade SFI-lärarna anser att alfabetiseringsundervisningen bör anpassas till eleverna så mycket som möjligt för att inkludera eleverna i undervisningen och få de att känna sig delaktiga. Resultatet visar även att det mest använda arbetssättet i undervisningen av de intervjuade SFI-lärarna är bilder. Två av fyra informanter använder bilder som stöd för olika typer av övningar medan en annan SFI-lärare använder bilder i sin undervisning för att arbeta utifrån olika teman, som exempelvis ”shopping”.

 • Tomt, Emma
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Fältskog, Ronja
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  ”En kanna av skam” som tystar sexuella övergrepp: En kvalitativ studie om flickors känslomässiga påverkan av pappans sexuella övergrepp i barndomen2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns flickor som under sin barndom blir utsatta för sexuella övergrepp. Syftet med studien var att få kunskap om hur dessa flickor påverkas känslomässigt efter att pappan utsatt dem för sexuella övergrepp men även hur flickorna påverkats av föräldrarnas inställning till övergreppen. Materialet består av fyra självbiografier och metoden som används är kvalitativ. Teorier om skam, skuld och sociala band är studiens teoretiska utgångspunkt och det empiriska materialet har analyserats utifrån tematisk analys. Resultatet av studien visar att flickorna i självbiografierna påverkades känslomässigt negativt och upplevde svek, skuld och skam.

 • Lindemo, Mikael
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Nääs, Pontus
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Möjligheter för integration genom idrott: En kvalitativ studie kring barn och ungdomars integrationsmöjligheter genom idrottsdeltagande2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om yrkesverksamma anser att idrott kan leda till integration för barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt vilka möjligheter och hinder det finns för detta. Vi har använt en kvalitativ metod i form av intervjuer med informanter som arbetar parallellt med idrott och integration. Utgångspunkten i studien har varit Diaz integrationsteori som har inspirerat vår intervjuguide och definierat studiens syn på begreppet integration. Resultatet av studien visar att idrott kan fungera integrationsfrämjande och att det är relationerna deltagarna knyter med varandra som bidrar till detta. Resultatet tyder också på att socialt arbete med integration kan inspireras av idrottens sätt att skapa arenor där människor kan mötas.

 • Sundgren, Monia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Andersson, Monica
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  När banden klipps: Familjehemsföräldrars upplevelse och önskemål av stöd från socialtjänsten när en längre placering upphör2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur familjehemsföräldrar upplever socialtjänstens stöd när en längre placering av ett barn upphör och barnet har flyttat, samt att kartlägga det stöd familjehemmen önskar från socialtjänsten efter avslutad placering. Kvalitativa intervjuer med fem familjehemsföräldrar genomfördes och resultaten visade att det hos en klar majoritet fanns ett behov av att motta stöd från socialtjänsten i samband med och efter att en placering har avbrutits. Orsaken till detta tycks vara den starka känsla av sorg och förlust som följer med att förlora kontakten med ett barn som man älskar. Samtliga deltagare var ovilliga att ånyo åta sig ett familjehemsuppdrag, med anledning av sina erfarenheter. Det stöd som efterfrågats bestod främst i samtalskontakter samt möjligheten till fortsatt inblick i barnets liv under en övergångsperiod efter barnets flytt. Studien indikerar ett behov av vidare forskning kring de upplevelser som familjehem har i samband med att en placering avbryts

 • Wilhelmson, Katarina
  et al.
  Hammar, Isabelle Andersson
  Ehrenberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Niklasson, Johan
  Eckerblad, Jeanette
  Ekerstad, Niklas
  Westgård, Theresa
  Holmgren, Eva
  Åberg, N David
  Ivanoff, Synneve Dahlin
  Comprehensive Geriatric Assessment for Frail Older People in Swedish Acute Care Settings (CGA-Swed): A Randomised Controlled Study2020Ingår i: Geriatrics (Basel, Switzerland), ISSN 2308-3417, Vol. 5, nr 1, artikel-id E5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to evaluate the effects of the Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) for frail older people in Swedish acute hospital settings - the CGA-Swed study. In this study protocol, we present the study design, the intervention and the outcome measures as well as the baseline characteristics of the study participants. The study is a randomised controlled trial with an intervention group receiving the CGA and a control group receiving medical assessment without the CGA. Follow-ups were conducted after 1, 6 and 12 months, with dependence in activities of daily living (ADL) as the primary outcome measure. The study group consisted of frail older people (75 years and older) in need of acute medical hospital care. The study design, randomisation and process evaluation carried out were intended to ensure the quality of the study. Baseline data show that the randomisation was successful and that the sample included frail older people with high dependence in ADL and with a high comorbidity. The CGA contributed to early recognition of frail older people's needs and ensured a care plan and follow-up. This study is expected to show positive effects on frail older people's dependence in ADL, life satisfaction and satisfaction with health and social care.

 • Kvarnström, Caroline
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Persson, Johanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Du ser mig, du hör mig, men beaktas mina åsikter?: En studie om barns delaktighet i utredningar som rör vårdnad, boende och umgänge2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka om och hur utredningstexter som rör vårdnad, boende och umgänge förverkligar barns delaktighet. Vi har använt oss av kvalitativ metod och studiens empiri består av 12 utredningstexter som rör vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Materialet har analyserats med tematisk analys och diskuterats mot bakgrund av teorier om barns rätt att bli hörda enligt artikel 12 i barnkonventionen samt barns delaktighet i rättsprocesser som rör vårdnad, boende och umgänge. Av resultatet har framkommit att barn görs delaktiga i viss mån. Deras åsikter synliggörs och deras inställning efterfrågas men i utredningstextens bedömning beskrivs sällan barnets åsikt. Av resultaten framkommer även att utredningen ofta inte beskriver förberedandet av barnet inför hörandet eller överlämnandet av information till barnet rörande deras rättigheter.

 • Alhabeeb, Maha
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Mirzoyan, Goar
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Rätt man på rätt plats I will I can I do: En kvalitativ studie om högutbildade manliga flyktingar från ickevästliga länder och deras väg till en lyckad etablering på den svenska arbetsmarknaden.2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det svenska samhället idag är präglat av kulturell mångfald. Antalet flyktingar har ökat under de senaste åren. Att vara flykting i Sverige, med hög utbildning och utan ett kvalificerat jobb är påfrestande. Flertalet studier redovisar för svårigheter och hinder för flyktingakademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden, men det finns en del flyktingakademiker som har lyckats kringgå de svårigheterna och har fått en bra matchning på arbetsmarknaden. Studien genomfördes med en kvalitativ undersökning vars syfte är att undersöka positiva exempel på sex manliga flyktingar med högskoleexamen, som kommer från Irak, Syrien, Somalia och Afghanistan, och deras väg till ett kvalificerat arbete. Resultatet visar att deltagarnas kulturellt kapital och deras empowerment underlättar tillgången till arbetsmarknaden. Enligt tidigare forskning är socialt nätverk en viktig faktor för flyktingar att hitta ett jobb. Vår studie visar att socialt nätverk har inte så stor betydelse för våra informanter i jobbsökande.

 • Hassan, Moshira
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Omar, Bahar
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Vem är jag?: En kvalitativ studie om unga kvinnors upplevelser av sin etniska identitet2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie att få en förståelse om unga kvinnor med utländsk bakgrunds upplevelser av sin etniska identitet. Ett delsyfte är dessutom att undersöka om bostadsområdet har en inverkan på deras upplevelse av sin identitet. Sex kvalitativa intervjuer genomfördes. Resultatet visade att unga kvinnor lever med en dubbel identitet och att det är påtagligt. Kvinnorna upplever en kluvenhet eftersom att de inte får ses som svenskar av omgivningen och stämplas som invandrare. Resultatet visar även att kvinnorna upplever sin dubbla identitet som påtaglig på grund av att de tvingas kompromissa mellan sina två identiteter. Kvinnornas vänkrets bidrog till en trygghet eftersom att de kunde vara sig själva till skillnad från sina upplevelser från familjen och samhället. Resultatet påvisar även att bostadsområdet har en inverkan på deras identitet. Studien påvisar att det finns ett behov av vidare forskning om ämnet för att skapa en bättre förståelse.

 • Gustafsson, Johanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Qvicker, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Vad får dem att stanna?: En kvalitativ studie om arbetsmotivation bland socialsekreterare inom missbruksenheten2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Socialsekreterares arbetsmiljö är ett omtalat ämne och det föreligger en omfattande personalomsättning inom yrkesprofessionen. Syftet med denna studie var att undersöka varför socialsekreterare inom socialtjänstens missbruksenhet väljer att stanna kvar på sin arbetsplats. Studien är av kvalitativ karaktär och empirin baseras på sex semistrukturerade intervjuer. Herzbergs motivationsteori används som teoretisk utgångspunkt och den insamlade empirin analyseras med hjälp av en tematisk analys. Resultatet visar att både interna och externa faktorer är av betydelse för viljan av att stanna kvar på arbetsplatsen. De interna faktorerna berör faktorer inom den enskilda socialsekreteraren, så som att tillfredsställa ett inre behov av att hjälpa andra. De externa faktorerna berör istället yttre omständigheterna, exempelvis arbetsuppgifter och kollegor. Dessa samverkar med varandra, men resultatet visar inga tendenser på att den ena skulle vara viktigare än den andra.

 • Freeland, Pamela
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Elevinflytande på undervisningens innehåll i moderna språk: Tillämpningsproblematiken ur ett lärarperspektiv2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In a similar spirit as in the Convention on the Rights of the Child’s 12th article (has entered into force in the Swedish law on January 1 st, 2020), the Swedish curriculums for primary and secondary schools state that implementation of students’ influence is part of the teacher’s mission. This study chooses to focus solely on the influence which students exercise over the teaching content. By interviewing eleven modern language teachers from four different primary and secondary schools, it aims to find out the reasons put forward by the interviewed teachers to consider their work on implementing student influence satisfactory or not. Moreover, this study aims to find out which advantages or obstacles the interviewed teachers see in the implementation process. This study makes use of pragmatic theories and follows a pragmatic method, featuring a pragmatic discourse analysis. The results of the study show that, most teachers are inspired by the curriculum in ways that encourage the involvement of students in the choice of teaching content. They also believe students are more motivated and learn better when they are involved. However, a couple of teachers would need to refresh their knowledge of implementation of students’ influence as part of their mission. Some teachers do not see the students as capable actors in lesson planning and tend to lack awareness of the motives of the implementation in terms of meaning making.

 • Hagberg, Linda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Åhlén, Annica
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Det avvaktande barnet i förskolan: En studie i hur förskollärare beskriver avvaktande barn samt sitt arbete att skapa relationer till dessa barn2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att få insikt om hur förskollärare beskriver så kallade avvaktande barn, samt att få kunskap om förskollärares arbete att skapa relationer till dessa barn. Studien har haft en kvalitativ inriktning där semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem förskollärare. Förskollärarna bidrog med empiriskt material som har analyserats och kopplats till Bowlbys anknytningsteori samt Scheffs teori om sociala band. Efter att ha analyserat materialet kunde vi utläsa att förskollärarna uppfattade att det avvaktande barnet inte ville vara med i gruppen, utan ville hellre vara för sig själv. Vi fann även att några av förskollärarna lyfte fram att barnets avvaktande beteende kunde ha med barnets personlighet att göra. De flesta förskollärarna berättade att de ansåg att det var viktigt att synliggöra det avvaktande barnets intressen i den fysiska miljön, i att skapa relation, men också i hur de kunde inkludera det avvaktande barnet. Att bygga relationer till det avvaktande barnet och få barnet att känna trygghet var också någonting som kunde utläsas från analysen. De flesta förskollärare påpekade att för att inkludera det avvaktande barnet kunde de arbeta i mindre grupper. Slutligen betonas risken med att avvaktande barn kan bli exkluderade.

 • Berglund, Amilia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Lundström, Ann-Sofie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Digitala verktyg i förskolan: Pedagogers syn på och kunskap om digitala verktyg2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har som sitt syfte att ge en djupare kunskap angående hur pedagogers förhållningssätt ser ut och hur de säger sig arbeta med digitala verktyg i förskolans undervisning. Vårt metodval för denna studie var att använda oss utav en kvalitativ metod, med halvstrukturerade intervjuer. Vi intervjuade sex pedagoger på en förskola i mellersta Sverige. Materialet bearbetades med en utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, där några centrala begrepp användes som analysinstrument och tas upp i teoriavsnittet. Resultatet av denna studie är att pedagoger har olika syn på begreppet digitala verktyg, men alla tycker att det är bra att digitala verktyg nu har skrivits in i den reviderade läroplanen Lpfö18. Pedagogerna anser att de använder sig av digitala verktyg i undervisningen, men i olika grad. I pedagogernas förklaringar framgår det att de använder digitala verktyg olika mycket, beroende på deras egna kunskaper kring de olika digitala verktygen, till exempel Blue- boten, Mikroägget och QR-koder.

  En slutsats vi drar är att de intervjuade pedagogerna ser de digitala verktygen som ett komplement till den traditionella undervisningen. Det framlyfts även att pedagogerna anser att de har ett ansvar att ta till sig användandet av digitala verktyg, då samhället idag har blivit allt mer digitaliserat. Ett dilemma som finns är att vissa pedagoger visar en oro och osäkerhet kring användandet av digitala verktyg, för att det är en brist på forskning, fortbildning och kunskap kring de digitala verktygens inverkan på barns utveckling. Genom att det finns en osäkerhet bland pedagogerna leder det till att det inte bli en likvärdig utbildning i hela landet, vilket läroplanen (Lpfö18, s. 6) beskriver.

 • Johansson, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Myter om sexualitet i en tvärvetenskaplig undervisningsdiskurs2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Naturkunskap har jämfört med de andra gymnasiegemensamma ämnena relativt låg måluppfyllelse och det finns en föreställning bland eleverna om att naturvetenskap är krångligt och något som inte direkt berör dem. Ett sätt att öka motivation och därmed måluppfyllelse, vilket stödjs av de nationella styrdokumenten och forskning, kan vara att arbeta med tvärvetenskapliga ämnesområden och aktuella samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, så kallas SNI-undervisning. SNIundervisning gynnar dessutom elevernas scientific literacy, samt bidrar till det Skolverket hänvisar till som den viktiga medborgarutbildningen.

  I denna magisteruppsats får elever diskutera och argumentera om myter kring sexualitet, inom ramen för naturkunskapens sex- och samlevnadsundervisning. Argumenten analyseras sedan med ett diskursanalytiskt ramverk. Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva och förstå hur elever argumenterar kring myter om sexualitet i en social praktik i relation till en tvärvetenskaplig undervisningsdiskurs. Frågeställningarna utgår sedan från vilka diskursiva praktiker eleverna använder i sina argument, och från vilka social praktiker de hämtar argumenten.

  I resultatet ser man att ju närmare elevernas egen vardag myten upplevs, som då eleverna diskuterar den egna sexualiteten eller sexuella fantasier, argumenterar de utifrån en personlig erfarenhetsbaserad diskurs och en nära social praktik. Vid myter som handlar om djur eller befruktning väljer de argument som härrör ur en naturvetenskaplig diskurs och en social praktik som utgörs av skolan och undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. När myterna tangerar normer kring till exempel kvinnans oskuld väljer de argument ur en värderande diskurs och en samhällelig social praktik.

  Magisteruppsatsens slutsats är att eleverna obehindrat byter mellan olika diskursiva praktiker när de diskuterar myterna om sexualitet och hämtar argumentera från olika sociala praktiker beroende på mytens innehåll. Det visar att naturkunskapens undervisning om myter kring sexualitet är ett relevant moment när man vill anamma SNI-undervisning och dess tvärvetenskapliga undervisningsdiskurs.

 • Hellman, Katarina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  En samarbetsvillig och engagerad lagarbetare: Konstruktioner av gymnasielärare i dagens platsannonser2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige har en problematisk lärarbrist parallellt med en stor efterfrågan på välutbildade medborgare med gymnasieexamen. De förväntningar som från arbetsgivares sida ställs på gymnasielärare utgör den centrala utgångspunkten för denna studie. Vilken typ av lärare som är önskvärd och anställningsbar beror bland annat på samhällets krav på skolan och dess profil. Studien bygger vidare på tidigare forskning om lärarkonstruktioner i ett historiskt perspektiv, hur önskemålen på lärare ser ut beroende på huvudmannaskap, samt den makt som arbetsgivare besitter över platsannonsernas konstruktion. Platsannonser nyttjas som analysmaterial med förutsättningen att arbetsgivarnas makt över formuleringarna skapar konstruktioner av en anställningsbar lärare. Syftet är att bidra till en fördjupad förståelse för hur konstruktioner av en önskvärd och anställningsbar gymnasielärare tar form i dagens platsannonser och vilka förväntningar som däri ställs på läraren, samt att granska om dessa förväntningar skiljer sig beroende på huvudmannaskap. Studien syftar även till att belysa arbetsgivarnas makt över förväntningarna som ställs på lärare och vad det kan innebära för den sociala praktiken som annonserna utgör del i. Kritisk diskursanalys används som teoretisk förankring, där platsannonsernas språk ses som en social interaktion som konstruerar diskursen. Faircloughs tredimensionella diskursanalysmodell inspirerar metodvalet. För att analysera annonsernas nyckelord nyttjas en kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod. Resultatet tyder på konstruktioner av en önskvärd och anställningsbar gymnasielärare som en i första hand samarbetsvillig person, som arbetar engagerat och utvecklingsfokuserat. Läraren förväntas anta ett professionellt och byråkratiskt förhållningssätt i det att denne ska arbeta kollegialt samt utifrån styrdokument. En tydlig marknadsdiskurs framträder, något starkare i fristående skolor än i offentligt drivna. Offentliga skolor uttrycker mer relationella aspekter medan fristående efterfrågar individualistiska egenskaper. Över lag fokuserar platsannonserna mer på hur läraren ska vara, än dennes ämneskunskaper. Vad förväntningarna på lärare kan ha för innebörd diskuteras i relation till den problematiska lärarbristen.

 • Mattsson, Evelina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Wilhelmsson, Emilia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  ”Barnen behöver rörelse, barnen behöver utmanas, barnen behöver ha aktiviteter. Samtidigt behöver barnen också bara få vara där de är i sitt.”: Förskollärares förhållningssätt och didaktiska ställningstaganden om barns rörelse på förskolans utegård2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares förhållningssätt samt didaktiska ställningstaganden om barns rörelseaktiviteter på förskolans utegård. För att uppnå syftet har fyra frågeställningar utformats relaterat till hinder samt möjligheter för barnens rörelseutövande på utegården. Datainsamlingen har skett via semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare och resultatet har därefter analyserats utifrån tidigare forskning samt den dynamiska systemteorin och teorin affordance. Analysen resulterade i tre teman; rörelse, den fysiska miljön samt pedagogens roll, dessa har vidare delats in i underkategorier. Sammanfattningsvis visar studien att förskollärarna anser att rörelse är viktigt och att de utifrån detta gör flertalet didaktiska ställningstaganden kring barns rörelseutövande på utegården och arbetar kontinuerligt för att skapa en trygg, lärorik och säker miljö för barnen. Som grund för dessa didaktiska ställningstaganden ligger barnens individuella behov, intressen och förutsättningar, varpå vikten av att vara lyhörd samt observera barnen lyfts fram för att kunna skapa goda förutsättningar för en allsidig rörelseutveckling. Dessa ställningstaganden kan dock få såväl positiva som negativa konsekvenser för barnens utbildning och rörelseutövande.

 • Harvey, Frida
  et al.
  Örebro University.
  Teledahl, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Matematikdidaktik. Örebro University.
  Teacher Professional Development and Collegial Learning: A literature review through the lens of Activity System2019Ingår i: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education / [ed] Jankvist, U. T., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Veldhuis, M., Utrecht, Netherlands, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • Teledahl, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Matematikdidaktik. Örebro University.
  Olsson, Jan
  Mälardalens högskola.
  Feedback for creative reasoning2019Ingår i: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education / [ed] Jankvist, U. T., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Veldhuis, M., Utrecht, Netherlands, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • Irisdotter Aldenmyr, Sara
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Olson, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete. Stockholms universitet.
  Ethical and Care-Oriented, but Still Psychological and ‘At Risk’: Teachers’ Constructions of Young People’s transition from School to Society2020Ingår i: Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices / [ed] Kristiina Brunila and Lisbeth Lundahl, Helskinki: Helsinki University Press, 2020, 1, s. 167-184Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The book addresses one of the most urgent social problems in many countries, the uncertain school-to-work transitions of young people. As a result, a ‘transition machinery’ has been created, consisting of various education and training measures realised by e.g. teachers and youth workers.

  The volume demonstrates that discourses related to youth transitions do not simply describe young adults but create them. For example, young people are expected to be active citizens who make themselves attractive to employers, and those who fail in doing so may be labelled having psychological deficiencies. When failing transitions, resulting in lack of higher education or unemployment, are treated as individual’s problems rather than rising from structural factors, the solutions are likewise individualized. The book thus underlines the importance of analysing power relations reflected by gender, health, social class, and ethnicity.

  The articles of the book combine perspectives from young people, policymakers, teachers, and youth workers in Iceland, Finland, Sweden, and England.

 • Eriksson, Hanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Emretsson, Veronica
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Öppenvårdsbehandling och återhämtningskapital: En utvärdering av ett kommunalt öppenvårdskoncept för beroendebehandling2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att utvärdera ett kommunalt öppenvårdskoncept för behandling vid beroendeproblematik i en svensk mellanstor kommun. Detta genom att undersöka klienters måluppfyllelse och positiv förändring gällande hälsa, välmående och livssituation samt sociodemografiska faktorers samband med behandlingsresultat. En kvantitativ innehållsanalys genomfördes av klienters akter (n = 37) med hjälp av ett kodningsprotokoll. En beskrivande samt bivariat analys genomfördes i SPSS. Resultatet visade att måluppfyllelsen var hög bland de klienter som fullföljde behandlingen. Resultatet visade även ett starkt signifikant samband mellan positiv förändring och fullföljande av behandling. Bland sociodemografiska faktorer visade andra insatser sig vara betydelsefullt både gällande fullföljande av behandling och positiv förändring.

 • Hinas, Alina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Historia.
  Katrineholms barnhem 1940–1945: En studie av de intagna barnen ur ett socioekonomiskt perspektiv2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker intagna barn på Katrineholms barnhem under år 1940–1945 ur ett socioekonomiskt perspektiv. Detta med fokus på vilka de intagna barnen var, varför de skrevs in på barnhemmet och vad deras föräldrar arbetade med. Vidare har frågor gällande vistelsetiden på barnhemmet samt var barnen placerades efter utskrivning berörts. Barnhemmets historia sträcker sig tillbaka till 1600-talet men dess funktioner har förändrats över tid. Resultatet har visat att flest pojkar skrevs in på barnhemmet. De flesta barnen lämnades in utan vidare förklaring, därefter var den främsta anledningen moderns sjukdom. Det var vanligast att barnen var inskrivna mellan sex månader och ett år. De flesta barnen utplacerades till fosterhem ute på landsbygden, följt av tidigare hem samt andra institutioner.

 • Hellgren, Mikael
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Franska.
  Le fantastique chez Guy de Maupassant: Sa nature, son fonctionnement et ses buts2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [fr]

  Ce mémoire est composé d’une analyse narrative de quelques récits de Guy de Maupassant. Il s’agit des nouvelles appartenant au genre fantastique : Le Horla, Un fou, Qui sait ? Sur l’eau et L’Auberge. Une description de la manière dont le fantastique se présente dans ces nouvelles a été tentée. Pour atteindre ce but, une définition du fantastique comme genre littéraire a été faite avant de courtes comparaisons entre les récits pour voir comment le fantastique apparaît dans chaque nouvelle du point de vue physique et psychologique. Les liens éventuels entre l’univers fantastique et narratif qui rappelleraient ce qui se passe dans la réalité ont été étudiés, de même que le thème du double, fréquent dans la littérature fantastique et ce dans les nouvelles de Maupassant. La technique de la narration a aussi été analysée dans les histoires, et comment elle influence la façon dont le lecteur considère les personnages principaux, leur comportement et leur santé mentale. La technique de narration peut susciter une hésitation qui pousse le lecteur à considérer l’existence du surnaturel (l’effet du fantastique) et non seulement penser que les protagonistes sont fous ou qu’ils mentent. La présence du fantastique dans tous les textes étudiés a été constatée. Cependant, des aspects comme le réalisme, la présence du double ou encore la présence ou l’absence de la folie modulent l’utilisation du fantastique dans les nouvelles étudiées.

 • Warneryd, Martin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik. RISA; Mälardalen University.
  Håkansson, Maria
  RISE.
  Karltorp, Kersti
  RISE; Jönköping International Business School.
  Unpacking the complexity of community microgrids: A review of institutions’ roles for development of microgrids2020Ingår i: Renewable & sustainable energy reviews, ISSN 1364-0321, E-ISSN 1879-0690, Vol. 121, artikel-id 109690Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Community microgrids implemented in existing electricity grids can meet both development targets set out in the Paris agreement: 1. mitigate greenhouse gas emissions through increased implementation of renewable energy sources, and 2. to adapt to climate related disturbances and risk of catastrophes. Community microgrids are, however, complex to implement and institutional change is needed to reach their full potential. The purpose of this article is to review existing literature and analyze institutional developments influencing the growth of community microgrids. The literature describes a concentration of microgrid activities in specific regions: USA, EU, Asia and Australia. Varying reasons for implementing community microgrids were found in the different regions but similar institutional developments occurred, albeit with differing emphasis due to contextual specificities. Formal directions do however influence informal institutions even though their aims differ. Power utilities stand out as a critical actor and both formal and informal institutions put pressure on utilities to update their traditional business models. This article illustrates how informal and formal institutions play a significant role in the growth of community microgrids in existing electricity grids and provide interesting examples which can be utilized by policymakers. Microgrid development is still in a formative phase and further institutional change in the form of updated regulations is needed.

 • Warneryd, Martin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik. RISE; Mälardalen University.
  Karltorp, Kersti
  RISE; Jönköping International Business School.
  The role of values for niche expansion: the case of solar photovoltaics on large buildings in Sweden2020Ingår i: Energy, Sustainability and Society, ISSN 2192-0567, Vol. 10, nr 7Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Solar photovoltaic (PV) plants can contribute to the transformation of the electricity system in Sweden not only by adding capacity, but also by forming new decentralized ownership structures and involving new actors. This article focuses on solar PV plants on larger buildings, which represent a significant share of the installed capacity (although the total capacity is still very low in Sweden) and which have a good future potential. We are interested in the reasons owners of large buildings have for investing in solar PV plants, despite the fact that they face a complex regulatory situation. The aim of this paper is, therefore, to identify added values from solar PV plants for large buildings and to see how these values contribute to the ongoing expansion of the solar PV niche in Sweden. We use sustainability transitions as the theoretical point of departure and focus particularly on the role of values in an expanding niche. Data was collected via 15 semi-structured interviews, mainly with large building owners. It provides an interesting empirical case of the pioneers within the actor group of large building owners who potentially can play an important role in the expansion of solar PV technology in Sweden. Theoretically, the article contributes to the sustainable transition research field by demonstrating how values are developed and affect the niche-regime interplay.

  Results

  The findings demonstrate that owning a solar PV plant adds values such as sustainability, fair cost, and induced innovativeness. These values have an effect on niche expansion by contributing for example to the development of a social network, new role development, positive niche narrative, and niche empowerment.

  Conclusions

  We conclude that the broad set of values added by solar PV plants on large buildings increases the desire and enhances the positive experience to take on a new role development. Furthermore, we conclude that added values contribute to developing a social identity which is important when expanding the social network around the niche. Finally, we conclude that added values shape the positive niche narrative among niche advocates and give direction for policy development related to the niche.

 • Fredriksson, Erik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Japanska.
  Ero-Guro-Nansensu in the Japanese Horror Films House, Suicide Club and Dead Sushi2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis attempts to form a definition of the concept “ero-guro-nansensu” which refers to a cultural movement in Japan during the early 20th century that explored the erotic, grotesque and nonsensical. It will use the definition to analyze three Japanese horror films made long after the movement’s supposed end, to determine if it is still relevant and useful for studies of current Japanese culture. It concludes that the films show correspondence to a description of the concept, use ideas and themes that could be found in ero-guronansensu fiction from the time period, and, like their predecessors, include social commentary under the guise of popular entertainment, presented in an ambiguous or symbolic manner. This thesis argues that House comments on marriage, relating it to the traditional Ie-system, that Suicide Club comments on communication and connection between people in the internet age, and Dead Sushi conveys a message about people’s relationship to food, and that these commentaries can be generalized as “change” presented in the form of guro. Furthermore, this thesis argues that the concept can be used beyond fiction and applied to Western culture as well.

 • Isaksson, Sarah
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Engelska.
  Social Media Platforms as Educational Tools in the ESL Classroom: A literature review on social media education research.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A majority of Swedish adolescents use social media platforms daily, both as a source of information as well as their main communication tools. Because of this, educators world-wide have attempted to include social media in their teaching. This thesis is a literature review on the current research on social media platforms in English as a Second Language teaching and learning. The thesis aims to explore how social media platforms can be used by teachers as language learning tools, as well as look at what advantages and challenges social media platforms provide. Five research articles and one dissertation were analyzed through connectivism as a learning theory. This review finds that social media platforms are used to create and share multi-modal educational content. The studies show a positive impact on students’ motivation and confidence. However, it was also found that researchers are not being critical enough when using social media instead of other digital platforms for educational purposes. It also shows that more research must be made on the inadvertent effects that social media as language learning tools may have on classroom education. This review is relevant in the light of the digitalization efforts currently underway by the Swedish National Agency of Education.

 • Forsberg, Marcus
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Vad berättar makten?: En undersökning om maktutövande i tv-serien Orange is the New Black´s säsong fyra2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Avsikten med denna studie har varit att undersöka hur de manliga vakternas maktutövande i serien Orange is the New Black´s fjärde säsong gestaltas.  För att sedan undersöka gestaltningens betydelse utgick jag från ett teoretiskt genusperspektiv. Där blev kopplingen mellan de teoretiska utgångspunkterna genus och makt en grund för att dra slutsatser kring maktkampen mellan manliga fångvakter och kvinnliga fångar i serien.  För att gå tillväga analyserade jag tre vakter i fjärde säsongen som skulle representera och definiera en slutsats. Dessa vakters maktutövning skulle även analyseras i en enskild relation till en kvinnlig fånge för att tydligt kunna se handlingar och konsekvenser av vakternas utövande. Detta analyserades sedan i fyra scener med hjälp av två utgångspunkter inom Jens Eders analysmodell kallad karaktärsklockan för att undersöka hur vakterna som fiktiva varelser använder sig av sin makt.  Resultaten i undersökningen visade att serien gestaltar de manliga fångvakternas maktutövande på olika sätt och med väsentliga skillnader mellan sig, men att det främst landar i en negativ framställning av dem som makthavare. Likheterna mellan dem ligger istället i att de kvinnliga fångarna i fängelset oftast blir offer för deras aggressiva metoder. Som helhet visade urvalet av vakterna på olika faktorer kring maktsystemet som gör det möjligt att utöva sin makt, då gestaltningen visat att fångvakterna kan bli offer för en fånge. Slutsatsen landade i att de orättvisa metoderna som fångvakterna kan använda mot fångarna är endast möjligt på grund av ett orättvist maktsystem som gynnar endast makthavare.

 • Fredriksson, Daniel
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Florén, Thomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Ljud- och musikproduktion.
  Karlsson, Fredrik
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap.
  Stier, Jonas (Redaktör)
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier.
  ”Det första steget”: Studieförbund som kontaktyta för integration2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • Kiiskinen, Jenny
  et al.
  Malmö högskola.
  Saveljeff, Sigrid
  Malmö högskola.
  Från ett parti i marginalen till reell konkurrent2009Ingår i: Praktik & Teori - En tidskrift från Malmö högskola, nr 3, s. 31-36Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • Mogren, Carl
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Modern portföljteori och CAPM-modellen: Har valet av marknadsportfölj någon statistisk signifikant inverkan för skattningen av en akties betavärde?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks om det finns någon statistisk signifikant skillnad i skattningen av betavärden för enskilda aktier och för betavärden i grupp, satt i relation till vilket index som väljs som marknadsportfölj. Den teoretiska basen i studien utgår från den moderna portföljteorin, utvecklad av Markowitz (Markowitz, 1952).  Studiens resultat visar att för de enskilda aktiernas betavärden så finns det statistiskt signifikanta skillnader i betavärdena beroende av vilket av de tre indexen som skattningarna utgått från. Tendensen i skattningen av betavärdena för enskilda aktier är även att desto smalare index som används, desto högre är det skattade betavärdet samt, att det på gruppnivå inte finns någon signifikant skillnad i skattningarna.

 • Hillers, Antje Katrin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Tyska.
  Didaktische Überlegungen zur Förderung des kritischen Denkens im Deutschunterricht: Zur Umsetzung von Textarbeit mit Kurzgeschichten2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [de]

  In dieser Arbeit wird untersucht, wie man kritisches Denken anhand von Kurzgeschichten in den Deutschunterricht integrieren kann. Es wird beschrieben, welche Prozesse bei den Lesern ablaufen und was bei der Textauswahl zu beachten ist. Anhand von verschiedenen Unterrichtsentwürfen werden Methoden gezeigt, die für die Arbeit mit Kurzgeschichten im Unterricht hilfreich sein können. Beispielhaft werden zwei Kurzgeschichten vorgestellt, analysiert und verglichen.

 • Isaac, Lena
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Historia.
  Grycksbo Sjuk- och begravningskassa 1916–1995: En undersökning av en lokal sjuk- och begravningskassas medlemsutveckling och dess aktivitet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att kartlägga Grycksbo sjuk- och begravningskassas medlemsutveckling och aktivitet, det vill säga utdelning av olika hjälp i fråga om sjukdom, begravning och mödrahjälp mellan åren 1916 till 1995. Det källmaterial som använts är: protokoll, mötesprotokoll och styrelseprotokoll från 1891 till 1995 samt kassabok. Även verksamhetsberättelser, ekonomi- och revisionsberättelse från 1931 samt en kassa/dagbok rörande åren 1926 till 1953 har använts. Räkenskaper från 1926 till 1933 har även det kommit ifråga för undersökningen. Resultaten visar att medlemsantalet i föreningen var som högst 1952 med 959 personer. Som lägst var medlemsantalet när föreningen lades ner 1995. De manliga medlemmarna dominerade medlemsantalet mellan åren 1934 till 1977. De kvinnliga medlemmarna dominerar från och med 1979 till det att föreningen lades ner. Föreningen betalade som mest ut 31 088 kronor (916 204,94 kronor i dagens penningvärde) i sjukhjälp 1931. Rörande frågan om begravningshjälp betalade kassan som mest ut 19 200 kronor (37 948,91 kronor i dagens penningvärde) 1986. Rörande moderskapshjälp framkom det att högsta beloppet betalades ut 1921. Lägst summa betalade föreningen ut under två år, 1916 respektive 1922.

 • Olsson, Emma
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.
  Persson, Britta-Stina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.
  Barnmorskors hälsofrämjande arbete med fysisk aktivitet under graviditet: En intervjustudie inom mödrahälsovården2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I bakgrunden framkommer flera fördelar med att vara fysisk aktiv under graviditeten. Barnmorskan har en viktig roll genom att stödja och stötta kvinnan, barnmorskan skall stärka kvinnans rätt till självbestämmande och vara en förebild vad gäller hälsoupplysning samt friskvård. Syftet med föreliggande studie var att beskriva mödrahälsovårdsbarnmorskors hälsofrämjande arbete med fysisk aktivitet under graviditet. Metod: Insamlingsmetod var semistrukturerade intervjuer analyserade med tematisk nätverksanalys inspirerad av Attride-Stirling, 2001. Både ett snöbollsurval och ett bekvämlighetsurval användes, sju barnmorskor inom mödrahälsovården i mellersta Norrland deltog i studien. Resultat: Det globala temat ”Barnmorskor främjar fysisk aktivitet under graviditet” stöds av fyra underteman: Barnmorskan 1) har förvärvat insikt om fysisk aktivitet och hälsa, 2) rekommenderar fysisk aktivitet, 3) bedömer när fysisk aktivitet bör avrådas och 4) motiverar och följer upp fysisk aktivitet under graviditet. Slutsats: Barnmorskor har via grundutbildningen förvärvat baskunskaper gällande den gravida kvinnans fysiska aktivitet. Ytterligare insikt inom ämnet har barnmorskor förvärvat av eget intresse. Studiens resultat kan användas för reflektion kring barnmorskans viktiga roll i det hälsofrämjande arbetet med fysisk aktivitet under graviditet. Klinisk tillämpbarhet: Det fanns en önskan om vidgat samarbete med andra vårdgivare/aktörer. Sjukgymnast var den yrkeskategori vilken i de flesta fall föreslogs. Resurser kan läggas på interna kurser och utbildningar för att stödja barnmorskor i deras förebyggande arbete med fysisk aktivitet under graviditet.

 • Persson, Evelina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Öberg, Katharina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Vikten av att anpassa vårdmiljön vid omvårdnad avpersoner med demens vid vård- ochomsorgsboende - En litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler människor kommer att drabbas av någon form av demenssjukdom vilket bland annat leder till förlust av kognitiva förmågor. Detta innebär ökat behov av vård- och omsorgsboende för de personer som drabbats. Det centrala för personer med demenssjukdom är att vården är personcentrerad samt att den fysiska vårdmiljön är anpassad efter deras behov.Syfte: Att beskriva den fysiska vårdmiljöns betydelse för omvårdnad av personer med demens på vård- och omsorgsboende.Metod: En litteraturöversikt som grundades i kvalitativa (n=12), kvantitativa (n=1) samt mixade (n=2) studier. Studierna hade fokus på den fysiska vårdmiljöns betydelse för omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades och indelades fyra huvudkategorier med sju underkategorier.Resultat: Resultatet visade att den fysiska vårdmiljön påverkade personer med demenssjukdom. Genom anpassning av måltidsmiljö, utomhusmiljö och inomhusmiljö främjades livskvalitén för personer med demenssjukdom. Att vårdmiljön utformades hemlik med välbekanta föremål gjorde det lättare för personer med demenssjukdom att göra sig hemmastadda och trivas på sitt nya boende. Detta påverkade självbestämmande och självständighet likväl som livskvalité och trygghet.Slutsats: Personer som diagnostiseras med demenssjukdom drabbas olika då det finns många varierande symtom och begräsningar. Forskning indikerar att det rörsig om kognitiv nedsättning vilket kan påverka personens integritet, självbestämmande och autonomi. Resultatet visar på att anpassning av den fysiska vårdmiljön kan minska konsekvenserna av kognitiv nedsättning för personer med demenssjukdom, samt ge en känsla av att vara hemma och frihet. Detta kan bidra till lugn, trygghet och autonomi för de som bor på vård- och omsorgsboendet.

 • Öhrn, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Anti-Tempo: Motsatsen till klipprytm2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen söker skapa en förståelse för anti-tempo och temporärt anti-tempo i dagensfilmskapande. Appliceringen av anti-tempo och de klipprytmsmetoder som i samverkan ellermotverkan med fenomenet används för att förhöja känsloförmedlingar är de delar somundersöks. En djupare förståelse för fenomenet är vad uppsatsen resulterar i, genom enanalys av klipprytmsmetodernas närvaro och frånvaro i utvalda scener.

 • Broberg Engstrand, Kristina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Nyman, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Genus, makt och den manliga blicken: En analys av Moulin Rouge från 1952 och 20012019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur manligt och kvinnligt gestaltas i filmen Moulin Rouge från 1952 och 2001. Teorins utgångspunkt baseras på genus, makt och Laura Mulveys teori om den manliga blicken. Metoden för analysen grundar sig i observationer av respektive film som sedan kopplas samman till teorin. Resultatet av undersökningen visar en behandling av olika maktrelaterade situationer, vilket ger en bredare syn på begreppet genus genom att visa och förklara att makt är ett mångtydigt och omfattande begrepp.

 • Danielsson, Emil
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Goodfellas – gestaltning av inre tillstånd genommultimodalt berättande2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka och synliggöra det multimodalagestaltandet av inre tillstånd hos huvudkaraktären Henry i filmen Goodfellas(1990). För att besvara studiens frågeställning om hur kommunikationsformernasamverkar för att förmedla huvudkaraktärens inre tillstånd används bakomliggandeteorier kring kommunikationsformerna, det vill säga: bilden, ljudet, musiken ochklipprytmen. Analysmetoden grundar sig i Johnny Wingstedts tillvägagångssättsom han presenterar i kapitlet ”Funktionell analys av musik i film och andramultimodalt berättande gestaltningar”. Den slutsats som går att dra från dennauppsats är att det multimodala berättandet har dragit nytta av de olikakommunikationsformernas styrkor. Var och en av kommunikationsformerna hartilldelats den roll i berättandet som den kan förmedla i bästa möjliga mån, irelation till de andra.

 • Sexton, Carolina
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Bildproduktion.
  Karaktären Peter Pan och valet att drömma: En analys av karaktären Peter Pan i olika adaptationerFörfattare:2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats kommer tre gestaltningar av berättelsen om Peter Pan diskuteras, med fokus på en analys av karaktären. Syftet är att se vilka gemensamma karaktärsdrag som finns i de olika versionerna och om det går att beskriva en helhetsbild av Peter Pan, och vad helhetsbilden av Peter Pan förmedlar. Verken som diskuteras är romanen Peter and Wendy (1911) samt filmerna Hook (1991) och Pan (2015). Utgångspunkten för uppsatsen är att se vilka karaktärsdrag som utmärker sig i verken, vilka drömmar karaktären har och vilka val karaktären gör för att uppnå dessa drömmar. Denna analys pekar på att det inte går att definiera Peter genom bara ett av hans karaktärsdrag, men att det istället är sammansättningen av karaktärsdragen, överskridande genom verken, som faktiskt bygger upp karaktären. Sammansättningen av dessa karaktärsdrag hjälper till att måla upp Peter som ett mellanting. Genom denna analys kan det konstateras att det är samma karaktär som syns genom verken, dock att det är olika sidor av honom som gestaltas. Dessa sidor tillsammans visar att Peter förkroppsligar en ungdomlig livsgnista som förmedlar att man ska våga tro på sig själv och sina drömmar.

 • Lindblom, Moa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Olofsson, Farrah Mie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Barnhälsovårdens preventiva arbete med övervikt hos barn: En kvalitativ studie av BHV-sjuksköterskors erfarenheter2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barn med övervikt är ett växande problem där den främsta orsaken är ohälsosam kost och/eller för lite fysisk aktivitet. Barn med övervikt riskerar utöver fetma och psykosociala konsekvenser att ådra sig följdsjukdomar såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Distriktssköterskor vid Barnhälsovården (BHV) som i princip möter alla barn i Sverige, har en viktig roll i att förebygga ohälsa hos barn och att tidigt identifiera samt initiera åtgärder vid upptäckt av problem i barns hälsa.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenhet av det preventiva arbetet mot barns övervikt.

  Metod: Två semistrukturerade fokusgruppsintervjuer genomfördes (n=7). Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier: Främja hälsosamma levnadsvanor, Hinder i det preventiva arbetet samt Bra samspel med föräldrar underlättar det preventiva arbetet. Resultatet visade att BHV-sjuksköterskorna arbetar preventivt mot barn med övervikt med hjälp av hälsosamtal, tillväxtkontroll samt har möjlighet till samordning med andra professioner. Identifierade hinder i arbetet är att övervikt upplevs som ett känsligt ämne samt att många föräldrar är svåra att nå. Underlättande faktorer identifierades som när det uppstår ett bra samspel med föräldrarna.

  Slutsats: Det finns tydliga riktlinjer kring hanteringen av barn med övervikt och att dessa i större utsträckning bör implementeras i BVCverksamheterna.

 • Heed, Sara
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Jonsson, Hannah
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Distriktssköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till palliativa patienter i hemsjukvård: En intervjustudie2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Önskan att få vårdas hemma vid livets slut ökar bland palliativa patienter. Den välbekanta hemmiljön och möjligheten att få vård av kompetent personal skapar trygghet samtidigt som att brister i personalens kunskap och kommunikation skapar otrygghet hos både patienter och anhöriga.

  Syfte: Syftet är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till palliativa patienter i hemsjukvård.

  Metod: En empirisk kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats.

  Resultat: Distriktssköterskorna beskrev att det är fantastiskt att få vara delaktig i vården så nära patienten samtidigt som de ofta möter svåra och känslomässigt tunga situationer. Vidare beskrevs vikten av att verkligen se den individuella patienten och anhöriga, att anpassa sig efter önskningar och påminna sig om att de är gäster i deras hem. Det framkom även att distriktssköterskorna tycker att kunskapen om palliativ omvårdnad är bristande, både hos distriktssköterskor och hemtjänst. De gav förslag på områden där mer kompetens behövs samt önskemål om handledningstillfällen, både under vårdtiden och efter dödsfall.

  Slutsats: Slutsatsen är att distriktssköterskor efterfrågar utbildning, stöd och handledning inom palliativ hemsjukvård. Ökad kunskap kan bidra till en bättre och mer kvalificerad personcentrerad vård.