du.sePublikationer
1 - 28 av 28
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Leblanc, André
  L'Expression de la mauvaise conscience dans l'oeuvre de Benjmain Constant2008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [fr]

  L’étude d’un thème transversal comme celui de la mauvaise conscience dans l’œuvre de Constant nécessite une méthodologie particulière. Le manque d’homogénéité des écrits de cet auteur disqualifie les approches biographique et générique et exige une perspective holistique. S’interroger sur les conséquences morales de la mauvaise conscience permet à la fois de tenir compte de la diversité des écrits et d’aborder l’épineux problème de la sincérité immanquablement lié à toute étude de la mauvaise conscience en littérature. Ce travail s’est attaché à démontrer comment les catégories morales qui constituent cette affection psychologique se réalisent dans l’œuvre de Constant. Cette tâche a été menée en comparant les quatre grands types d’écrits constituant l’œuvre de ce dernier (les écrits portant sur la religion, ceux sur la politique, les écrits littéraires et les écrits intimes) tout d’abord sous l’angle du remords dont a été démontré qu’il sert d’enjeu dans les relations entre les hommes dans les écrits théoriques en plus d’être la manifestation la plus patente de la mauvaise conscience dans les écrits littéraires et intimes. Dans un deuxième temps, les fondements philosophiques de la douleur ont été dégagés avant de montrer qu’elle est simultanément cause et effet de la mauvaise conscience dans les écrits littéraires et intimes. Troisièmement, ont été distinguées les caractéristiques de la dissimulation puisqu’elle est à la base de la condamnation par Constant des agissements culpabilisants des instances qui ont dominé l’humanité et la source des comportements coupables des personnages et de l’auteur lui-même.

 • Lind, Viktor
  Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Svenska språket.
  Litteraturundervisningens digitalisering: En studie om lärares erfarenheter av och tankar om digitala verktyg i litteraturundervisningen2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Litteratur och läsning har länge varit en grundläggande del i svenskundervisningen och har det än idag. Digitala verktyg är ett desto nyare inslag i svenskämnet men har i den reviderade upplagan av läroplanen fått en större och mer framträdande roll. Denna studiens syfte var därför att

  undersöka hur fem svensklärare i år 7-9 förhåller sig till användandet av digitala verktyg i litteraturundervisningen.

  Den metod jag har använt för att svara på mina frågeställningar är en kvalitativ intervjumetod där jag har intervjuat fem lärare som undervisar i årskurs 5-9. Intervjuerna har varit semistrukturerade och utgått från innan förutbestämda intervjufrågor.

  I resultatdelen lägger jag fram de intervjusvar jag fick och som är relevanta för frågeställningarna. Av resultaten framgår att svensklärarna känner osäkerhet inför hur de kan arbeta med digitala verktyg när det gäller litteraturundervisning, bortsett från powerpoint-presentationer och bildstöd. Det framgår också att lärarna arbetar med digitala verktyg inom litteraturundervisningen för att det kan underlätta undervisningen, vara ett stöd till den analoga undervisningen, samt som ett hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter.

 • Duvold, Kjetil
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap.
  Beyond Borders: The Return of Kin-state Politics in Europe2015Ingår i: Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, nr 1-2Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Rosén, Lovis
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Svenskundervisning genom utomhuspedagogik: En kvalitativ studie om hur lärare i årskurs F-3 använder sig av utomhuspedagogik i sin svenskundervisning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna empiriska studie syftar till att lyfta fram och undersöka utomhuspedagogik som undervisningsmetod inom svenskämnet i förskoleklass till årskurs 3. Centralt i studien har varit att ta reda på vilka delar av kursplanen för svenska i läroplanen som kan beröras genom svenskundervisning utomhus. Fokus under intervjuerna har varit att lyfta fram hur man kan lyckas med sin svenskundervisning genom utomhuspedagogik. Fördelar och svårigheter sätts i relation till det centrala innehåll och förmågor som lärarna arbetar med. Fem utbildade lärare och en naturskolepedagog har intervjuats.

  Resultatet av studien visar bland annat att fortbildning är en viktig byggsten till att utomhuspedagogiken ska användas frekvent och framgångsrikt inom svenskämnet. De största fördelarna som lyfts fram ur resultatet är att samarbetet, kommunikationen och interaktionen eleverna emellan ökar. Utomhuspedagogik anses också vara ett tillfälle för eleverna att visa andra kunskaper och förmågor inom svenskämnet än vad de visar genom undervisning som sker i klassrummet. Utomhuspedagogik som undervisningsmetod inom svenskämnet anses också kunna erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet, vilket lyfts fram som en fördel för inlärningen. Det framkommer också att lärmiljön som eleverna befinner sig i spelar stor roll för språkinlärningen, den miljö som erbjuds genom utomhuspedagogik anses inspirera och avstressa eleverna till skillnad från det traditionella klassrummet. Resultatet visar att den övervägande delen ur det centrala innehållet för svenska berörs genom lärarnas utomhusundervisning i svenskämnet. Lärarna lyfter fram tre av fem förmågor som de anser att eleverna får förutsättningar att utveckla genom utomhuspedagogik. Kommunikation och talet lyfts fram som centrala delar i svenskundervisning som sker genom utomhuspedagogik. Resultatet visar också att skrivandet får för lite utrymme genom utomhuspedagogik och att detta kan leda till svårighet i att utveckla elevernas skrivande. Utomhuspedagogik inom svenskämnet lyfts fram som en positiv variationsfaktor, men det framgår också tydligt att lärarna anser att undervisningsmetoden bör ses som ett komplement till den mer traditionella klassrumsundervisningen.

 • Millberg, Maria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Skålberg, Katarina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskans omvårdnad av smärtdrabbade personer med demenssjukdom – en litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demenssjukdom är en obotlig sjukdom som sänker den kognitiva förmågan hos personen. På grund av den nedsatta kognitiva förmågan har personer med demenssjukdom svårt att uttrycka sin smärta. Bedömningsinstrument är ett bra hjälpmedel för sjuksköterskan för att tolka och bedöma smärta hos personer med demenssjukdom.

  Syfte: Syftet är att beskriva hur sjuksköterskan kan identifiera, bedöma, och lindra smärta hos personer med demenssjukdom.

  Metod: En litteraturöversikt sammanställd från åtta kvalitativa och sju kvantitativa vetenskapliga artiklar.

  Resultat: För att lindra och tolka smärta hos personen med demenssjukdom observerade sjuksköterskan beteendeförändringar. Att rådfråga anhöriga till personen och att lära känna personen med demenssjukdom var viktiga grundstenar för att tolka och bedöma smärta. Bedömningsinstrument ansågs vara ett bra kompletterande hjälpmedel för sjuksköterskan men används sällan.

  Slutsats: Kommunikationssvårigheter hos personer med demenssjukdom gör det svårt att tolka och bedöma smärta. Sjuksköterskan observerar, pratar med anhöriga och lär känna personen för att bedöma smärta hos personer med demenssjukdom. Omvårdnadsåtgärder för att lindra smärta är sällsynta och används inte så ofta hos personer med demenssjukdom.

 • Eriksson, Leif
  et al.
  Nga, Nguyen T
  Hoa, Dinh T Phuong
  Duc, Duong M
  Bergström, Anna
  Wallin, Lars
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Karolinska institutet; Göteborgs universitet.
  Målqvist, Mats
  Ewald, Uwe
  Huy, Tran Q
  Selling, Katarina Ekholm
  Secular trend, seasonality and effects of a community-based intervention on neonatal mortality: follow-up of a cluster-randomised trial in Quang Ninh province, Vietnam.2018Ingår i: Journal of Epidemiology and Community Health, ISSN 0143-005X, E-ISSN 1470-2738Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Little is know about whether the effects of community engagement interventions for child survival in low-income and middle-income settings are sustained. Seasonal variation and secular trend may blur the data. Neonatal mortality was reduced in a cluster-randomised trial in Vietnam where laywomen facilitated groups composed of local stakeholders employing a problem-solving approach for 3 years. In this analysis, we aim at disentangling the secular trend, the seasonal variation and the effect of the intervention on neonatal mortality during and after the trial.

  METHODS: In Quang Ninh province, 44 communes were allocated to intervention and 46 to control. Births and neonatal deaths were assessed in a baseline survey in 2005, monitored during the trial in 2008-2011 and followed up by a survey in 2014. Time series analyses were performed on monthly neonatal mortality data.

  RESULTS: There were 30 187 live births and 480 neonatal deaths. The intervention reduced the neonatal mortality from 19.1 to 11.6 per 1000 live births. The reduction was sustained 3 years after the trial. The control areas reached a similar level at the time of follow-up. Time series decomposition analysis revealed a downward trend in the intervention areas during the trial that was not found in the control areas. Neonatal mortality peaked in the hot and wet summers.

  CONCLUSIONS: A community engagement intervention resulted in a lower neonatal mortality rate that was sustained but not further reduced after the end of the trial. When decomposing time series of neonatal mortality, a clear downward trend was demonstrated in intervention but not in control areas.

  TRIAL REGISTRATION NUMBER: ISRCTN44599712, Post-results.

 • Eriksson, Cecilia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Formativ bedömning i årskurs 3-6: En kvalitativ studie om lärares beskrivning av den formativa bedömningens roll i att stödja elevers lärande och främja deras intresse inom den naturorienterande undervisningen2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur formativ bedömning kan stödja elevers lärande och intresseutveckling i den naturorienterande undervisningen. Hur beskriver lärare den formativa bedömningens roll för att stödja elevers lärande i och intresse för de naturorienterande ämnena? Hur använder lärare medierande redskap för att genom formativ bedömning stödja elever i den naturorienterande undervisningen? Studien har en kvalitativ ansats och metoden utgörs av intervjuer och observationer. Resultatet visar att formativ bedömning kan stödja elevers lärande genom att aktivera dem i deras individuella inlärningsprocess och främja utvecklingen av deras självbedömningsförmåga. Studien visar också att lärarna blir stimulerade till att utforma en varierande undervisning som inkluderar samtliga elever och ger dem möjligheten att bli stöttade i sin proximala utvecklingszon av andra mer kompetenta personer i klassrummet. Studien antyder att formativ bedömning kan stödja elevernas intresseutveckling för de naturorienterande ämnena, men resultatet är inte övertygande. Samtliga observerade lärare stödjer eleverna formativt i den naturorienterande undervisningen genom medierande redskap. Språkliga redskap tillämpas för att aktivera eleverna i inlärningsprocessen och för att aktivera dem som resurser för andra elever i undervisningen, medan artefakter främst används för att synliggöra lämpliga strategier i arbetsprocesser samt låta eleverna uppvisa förmågor. Avslutningsvis visar denna studie också att formativ bedömning kan stödja elevernas lärande i naturvetenskap eftersom den formativa bedömningskulturen i kombination med ett tillåtande klassrumsklimat tillåter att eleverna använder varandra som resurser i inlärningsprocessen.

 • Lundkvist, Pernilla
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Lärares frågor. En avgörande faktor för det samtalande matematiska klassrummet.: En studie inspirerad av learning study om lärares medvetenhet angående variationen av frågor i matematikundervisningen gällande likhetstecknets betydelse2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärares frågor kan påverka

  elever till utforskande samtal vid undervisning av likhetstecknets betydelse. Då en

  lärare valdes ut för en djupare granskning valdes en kvalitativ metod där en

  fallstudie ansågs lämplig. Studiens utformning influeras av learning study som

  skolutvecklingsmodell. Sammanställningen av resultatet visar att lärarens

  medvetenhet av frågor i undervisningen av likhetstecknets betydelse har stor

  påverkan för om ett utforskande samtal ska ta fart bland eleverna. Studiens slutsats

  är att matematikundervisningen i skolan bör genomgå en viktig förändring för att

  elever i större utsträckning ska inspireras till utforskande samtal. Detta eftersom en

  stark läromedelstyrd undervisning medför svårigheter för samtal och reflektioner i

  klassrummet.

 • Eklund, Emelie
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Jackson, Stina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Faktorer som påverkar livskvaliteten hos personermed hjärtsvikt: En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  :

  Hjärtsvikt anses idag vara en folksjukdom som årligen kostar många

  människor livet. Ungefär 50 procent av de drabbade beräknas avlida inom fem år

  efter insjuknandet. Att leva med hjärtsvikt medför inte enbart flera besvärande

  fysiska symtom för den drabbade utan innebär även omfattande

  livsstilsförändringar.

  Syfte

  :

  Att beskriva faktorer som påverkar upplevelsen av livskvaliteten hos

  personer med hjärtsvikt.

  Metod

  :

  Examensarbetet har utformats som en litteraturöversikt där 16 artiklar

  analyserats.

  Resultat

  :

  Nedsatt psykiskt mående påvisades ha större inverkan på livskvaliteten

  än nedsatt fysisk funktion. En tydlig korrelation mellan psykiskt mående och

  livskvalitet återfanns samt det faktum att livskvalitet och god hälsa vägde tyngre

  än lång livstid. Att ha en nära relation till familj och anhöriga vägde också tungt då

  det uppfattades betryggande. Informationens betydelse visade sig dock ha mindre

  inverkan än väntat.

  Konklusion

  :

  Hjärtsvikt leder till såväl nedsatt fysisk som psykisk funktion och

  inkräktar även på personernas sociala välbefinnande, vilket innebär att sjukdomen

  även i stor grad påverkar deras livskvalitet. Litteraturöversikten visar att tidig

  adressering av nedsatt psykiskt mående är av stor vikt för att kunna öka personers

  välmående och livskvalitet.

 • Nederberg, Ulrika
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Elevers uppfattningar om matematik: En studie om vilka uppfattningar som finns och vad motiverareleverna att lära matematik2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa empiriska studie handlar om vilka uppfattningar om matematik elever i årskurs 2 respektive 5 har. Vidare undersöker den vad som motiverar eleverna och vad som påverkar dem. Olika statliga undersökningar som Skolverket genomför indikerar att elever i allt yngre åldrar uttrycker sig negativt om matematik och trenden bland äldre elever är att flertalet uttrycker sig negativt om matematik. I denna studie framkommer det att både elever i årskurs 2 respektive 5 har negativa uppfattningar och upplevelse om matematik, men att det även finns positiva saker om matematik att lyfta fram. Något som visar sig i denna studie är att det finns kritiska röster till all bokräkning som sker på övervägande del av matematiklektionerna och att detta kan vara värt att fundera över om man kan förändra undervisningen på något sätt. Alla eleverna som intervjuades i föreliggande studie anser att räkna matematik på datorn eller plattan är ett roligare sätt. Att undervisningens uppbyggnad påverkar elevernas uppfattning om matematik och när under dagen som lektionen är. Eleverna i denna studie är medvetna om att matematik är ett viktigt ämne och att de kommer att behöva det i framtiden men de är väldigt osäkra på när, var och hur.

 • Fix Olsson, Josefin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Ågren, Hanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av attvårda patienter med multiresistenta bakterier: En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Multiresistenta bakterier är ett globalt problem och ett hot mot

  folkhälsan. Smittförebyggande åtgärder som basala hygienrutiner är en central del

  i det preventiva arbetet mot multiresistenta bakterier. Patienter som är bärare av en

  multiresistent bakterie kan uppleva känslor av otrygghet och skam, därför är det av

  stor vikt att all hälso- och sjukvårdspersonal tillämpar en personcentrerad vård.

  Syfte:

  Att undersöka hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda

  patienter med multiresistenta bakterier.

  Metod:

  Studien har genomförts som en litteraturöversikt baserad på 15 stycken

  artiklar. Artiklarna var av både kvalitativ, kvantitativ samt kombinerad kvalitativ

  och kvantitativ metod. Databaser som använts i sökningen är PubMed och

  CINAHL. Analysen resulterade i tre teman.

  Resultat:

  Resultatet presenteras under tre olika teman: Upplevelser av rädsla och

  osäkerhet, upplevd okunskap och behov av utbildning samt upplevelser av hinder

  för utförandet av infektions-preventiva åtgärder.

  Slutsats:

  Rädsla och osäkerhet hos vårdpersonalen framkom tydligt och ledde till

  brister i utförandet av omvårdnaden. Resultatet visade även en upplevd okunskap

  om multiresistenta bakterier och ett behov av utbildning efterfrågades. Kunskap

  genom utbildning skulle resultera i en större förståelse om multiresistenta bakterier

  och minska rädslan hos vårdpersonalen.

 • Arvidsson, Malin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Jansson, Susanne
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Stress hos sjuksköterskor och utövandet av personcentrerad vård: En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att arbeta personcentrerat är en viktig del i yrket som sjuksköterska. Inte bara för att sjuksköterskans etiska regler som står till grund för sjuksköterskans profession tyder på det, utan även för att varje människa är unik och vården därför bör anpassas efter varje enskild individ. Som en del i detta examensarbete har den personcentrerade vården samt arbetsmiljö på sjukhus granskats för att se hur personcentrerad vård påverkas av sjuksköterskors upplevelse av stress.

  Syfte: Syftet är att beskriva hur stress i sjuksköterskans arbetsmiljö inverkar på den personcentrerade omvårdnaden av patienter på sjukhus.

  Metod: Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt baserad på 17 vetenskapliga artiklar med publicering mellan år 2009 och år 2018. Databasen som användes var Cinahl.

  Resultat: Resultaten visar att trots en stressig arbetsmiljö för sjuksköterskan påverkas inte den emotionella delen i omvårdnaden av patienten, dock kan det praktiska vårdandet ta skada vilket i sin tur kan påverka patientsäkerheten. Resultaten visar också att ledningen har ett stort ansvar att sätta upp riktlinjer gällande den personcentrerade vården samt att förebygga utbrändhet hos sjuksköterskor och patientsäkerhet.

  Slutsats: Det finns en tydlig koppling mellan arbetsmiljö och sjuksköterskans psykiska mående, trots detta så erhåller sjuksköterskorna inte möjligheten till delaktighet i beslut som ledningen gör. Fler studier behöver genomföras innefattande arbetsmiljö och dess påverkan på sjuksköterskan i form av stress och utbrändhet. Begreppet personcentrerad vård är brett och omfattande därför behöver tydliga riktlinjer för utövandet av personcentrerad vård i praktiken skapas för att säkerställa resultatet av hur arbetsmiljön påverkar personcentrerad vård.

 • Grahn, Maria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Omerbasic, Sabina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Vårdmiljöns påverkan på personer med demenssjukdom: En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Demenssjukdom drabbar ofta äldre personer och innebär förlust av kognitiva förmågor och orsakar stort vårdbehov. En åldrande befolkning leder till ökat behov av vårdboenden. Vården skall vara personcentrerad och såväl fysisk som psykosocial vårdmiljö är viktiga delar som kan påverka personens välmående och beteenden.

  Syfte

  : Att beskriva hur vårdmiljön påverkar personer med demenssjukdom.

  Metod

  : En litteraturöversikt grundad i kvalitativa (n=7), mixade (n=2) samt kvantitativa (n=8) studier. Analysen fokuserade på likheter och olikheter i artiklarnas resultat relaterat till hur fysisk och psykosocial vårdmiljö påverkade personer med demenssjukdom. Som ett steg i analysen skapades två teman och fem subteman för att överskådligt presentera viktiga resultat i forskningsmaterialet.

  Resultat:

  Resultaten visar att fysisk och psykosocial vårdmiljö påverkar personer med demenssjukdom. Arkitektur, inredning, sensoriska inslag, gemensam vårdfilosofi samt meningsfullhet har alla betydelse för möjligheten till autonomi och självbestämmande.

  Slutsats:

  Demenssjukdom är inte en sjukdom som drabbar alla på exakt samma sätt utan leder till många olika sorters symtom och begränsningar. Den kognitiva nedsättningen påverkar möjligheten till autonomi, integritet och själv-bestämmande. Eftersom personer med demenssjukdom påverkas individuellt av den fysiska och psykosociala vårdmiljön är ett personcentrerat synsätt en förutsättning för att kunna uppnå god omvårdnad med bibehållen livskvalité.

 • Frank, Kristofer
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Nordgren, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskors syn på att vårda patienter med övervikt och fetma – en litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt, fetma ökar i hela världen och är en stor orsak till dödsfall och sjukdomsbörda för samhället. I samhället möts vi av hälsokampanjer som påverkar oss. Detta påverkar medvetet eller omedvetet vår syn på vad normen kring vikt är. Inom vården på sjukhusen är inte alltid utrustningen anpassad till patienter med fetma, vilket kan påverka patientens upplevelse negativt i och med att denne inte passar in.

  Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskans attityder/stigmatisering mot patienter med övervikt och fetma och hur det kan påverka omvårdnaden av patienten.

  Metod: Litteraturöversikt. Följande databaser har använts Pubmed, Chinahl, Psycinfo och 13 artiklar har valts ut för att besvara litteraturöversiktens syfte.

  Resultat:resultatet delades upp i sex kategorier. Sjuksköterskan är inte opåverkad av samhällets attityder utan kan ta de med sig vid vårdandet av patienter med övervikt och fetma. Resultatet visar att sjuksköterskan kan ha förutfattade meningar angående patienter med övervikt och fetma vilket kan påverka omvårdnaden. Sjuksköterskorna upplevde att de inte kan ge vård av samma kvalitet till patienter med övervikt och fetma som till andra patienter. Rädsla för att skada sig under arbetet med patientgruppen förekommer hos sjuksköterskan och upplever att vården av patienter med övervikt och fetma är med tidskrävande.

  Slutsats: Sjuksköterskor har olika uppfattning om fetma i stort, samt olika upplevelser och uppfattningar om att vårda patienter med övervikt och fetma.

 • Staffan, Johanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Tucan Oldgren, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Effekter av att använda musik som omvårdnadsåtgärd för personer med demenssjukdom – En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människor blir idag allt äldre och demenssjukdomar förväntas bli ett växande problem. Inget bot finns men symtom kan hämmas genom farmakologiska behandlingar, dock ofta med flera biverkningar. Personer med demenssjukdom utvecklar ofta beteendeförändringar som kan vara svåra att bemöta för vårdgivare. I och med sjukdomens karaktär och olika förekommande symtom är en god och personcentrerad vård att föredra för att främja vårdtagarens delaktighet och integritet. Syfte: Att sammanställa och beskriva aktuell forskning om vilka effekter musik har som omvårdnadsåtgärd inom demensvård. Metod: Studien är en litteraturöversikt baserad på (n=18) artiklar från tio länder. Databaserna CINAHL, Pubmed och Web of Science användes och de artiklar som inkluderats är av kvantitativ ansats (n=12), kvalitativ ansats (n=5) samt Mixed method (n=1). Efter analys har skillnader och likheter i artiklarnas resultat skapat teman och subteman. Resultat: Musikinterventioner hade positiva effekter, bland annat gällande BPSD, kognitiva funktioner och psykofarmakologisk behandling. Musik kunde även bidra till en ökad samhörighet mellan vårdgivare och personer med demenssjukdom. Anhörigas och vårdgivares uppfattningar om musikens effekter var blandade, åsikterna var dock samstämmiga om att musik bör användas som omvårdnadsåtgärd. Slutsats: Musik har en positiv påverkan på personer med demenssjukdom och BPSD genom att fungera som en personcentrerad åtgärd inom omvårdnaden och bör implementeras mer.

 • Garnegård, Agnes
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Matsson, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Patientsäkerhet i förhållande till arbetsrelaterad stress för sjuksköterskor: - En litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är ett världsomfattande problem inom hälso- och sjukvården och kan missgynna sjuksköterskornas prestationsförmåga och omvårdnadsarbete. Det finns en obalans mellan sjuksköterskornas resurser och förväntningar från verksamheten vilket är oroväckande för vårdkvaliteten och patientsäkerheten.

  Syfte: Syftet är att beskriva hur patientsäkerheten påverkas i samband med arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor inom slutenvården.

  Metod: Studiens design var en litteraturöversikt med 16 inkluderade artiklar från olika delar av världen från databaserna PubMed och CINAHL.

  Resultat: Bristande kommunikation, försenad eller utebliven omvårdnad och vårdskador, läkemedelskomplikationer samt sjuksköterskans kognitiva försämring framkom som påverkande faktorer för patientsäkerheten relaterat till sjuksköterskans stressiga arbetssituation.

  Slutsats: Den arbetsrelaterade stressen har en allmänt negativ påverkan på hälso- och sjukvårdens kvalitet och produktivitet. Studiens resultat visar att sjuksköterskornas stressiga arbetssituation påverkar patientsäkerheten och bidrar till en oförmåga att vårda patienterna på ett respektfullt vis utifrån ett helhetsperspektiv.

 • Andersson, Linda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Frid, Tina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med självskadebeteende inom somatisk akutsjukvård: En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Självskadebeteende är ett symtom på psykisk ohälsa som sedan millennieskiftet uppmärksammats i allt högre utsträckning. Den första kontakten med vården personer med självskadebeteende tar sker ofta via den somatiska akutsjukvården. Patienter vittnar om negativa upplevelser i mötet med dessa vårdinstanser. Det är därför av värde att öka kunskapen om hur sjuksköterskor upplever mötet med patienter med självskadebeteende. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med självskadebeteende inom somatisk akutsjukvård. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt där 15 vetenskapliga artiklar söktes via databaserna PubMed, CINAHL, PsycINFO och Web of Science. Artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes till ett resultat. Resultat: Av resultatet har framgått tre huvudkategorier vilka var: Sjuksköterskans tankar och känslor; Kompetens och kunskap; Faktorer som påverkar mötet och vården. Slutsats: Resultatet visade att sjuksköterskor inom somatisk akutsjukvård erfor både positiva och negativa upplevelser i mötet med patienter med självskadebeteende vilka frammanade olika känslor och tankar hos sjuksköterskor. Gemensamt för studierna var att sjuksköterskor uppgav att de hade bristande kompetens och kunskap i samband med omvårdnaden av dessa patienter.

 • Götesdotter, Annica
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Holmström, Jenny
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Patienter smittade med MRSA och deras upplevelse av att vårdas på sjukhus – en litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Meticillinresistenta Staphylococcus Aureus (MRSA), är en

  multiresistent bakterie som ökar i omfattning i hela världen. MRSA är ett av sjukvårdens största hygienrelaterade problem som ökar världen över. Smittspridning sker via direkt och indirekt kontaktsmitta. Vid omvårdnad av MRSA-positiva patienter så finns särskilda riktlinjer om vårdhygieniska rutiner vilket innebär bland annat att patienten isoleras från övriga patienter och att kontakt med vårdpersonal blir begränsad.

  Syfte:

  Syftet är att beskriva hur patienter som är smittade med MRSA upplever att vårdas på sjukhus.

  Metod:

  Tolv kvalitativa artiklar, en med mixad metod och två kvantitativa artiklar ligger till grund för denna litteraturöversikt.

  Resultat:

  Återkommande upplevelser hos patienterna var att de kände sig smutsiga och smittsamma. I samband med dessa känslor förekom också skuld- och skamkänslor. I kontakt med vården upplevde patienterna känslor av stigmatisering och att hälso- och sjukvårdspersonalen behandlade dem som om de var pestsmittade. Brister i information om MRSA och avsaknad av kunskap och förståelse hos personalen var också återkommande upplevelser hos patienterna.

  Slutsats:

  Det finns brister i kunskapen om MRSA både hos patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. Bristande kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal kan få effekter på hur patienter smittade med MRSA blir bemötta när de söker sjukvård. Detta kan komma att påverka patienternas psykiska mående.

 • Ericson, Jenny
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Uppsala universitet, Centre for Clinical Research Dalarna, Falu lasarett.
  Eriksson, Mats
  Hoddinott, Pat
  Hellström-Westas, Lena
  Flacking, Renée
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Breastfeeding and risk for ceasing in mothers of preterm infants - long-term follow-up2018Ingår i: Maternal and Child Nutrition, ISSN 1740-8695, E-ISSN 1740-8709, artikel-id e12618Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Breastfeeding is challenging for mothers of preterm infants. The aim of this paper is to describe risk factors for ceasing breastfeeding and methods of feeding until 12 months postnatal age in mothers who breastfed their preterm infants at discharge from neonatal intensive care units (NICUs). The data come from a randomised controlled trial, which evaluated the effectiveness on exclusive breastfeeding at 8 weeks of proactive telephone support compared with reactive support offered to mothers of preterm infants following discharge from NICU. Six NICUs across Sweden randomised a total of 493 mothers. We used regression and survival analyses to assess the risk factors for ceasing breastfeeding and the long-term outcomes of the intervention. The results showed that 305 (64%) of the infants were breastfed at 6 months and 49 (21%) at 12 months. Partial breastfeeding at discharge, low maternal educational level, and longer length of stay in the NICU increased the risk for ceasing breastfeeding during the first 12 months. Furthermore, the Kaplan-Meier analysis showed that the proportion of mothers who ceased breastfeeding did not differ between the intervention (n = 231) and controls (n = 262) during the first 12 months (log-rank test p = .68). No difference was found between groups on method of feeding. More than 85% of the infants were fed directly at the breast. These findings provide important insights for health professionals who are supporting mothers of preterm infants to breastfeed long term.

  Registered in www.clinicaltrials.gov (NCT01806480).

 • Torstensen, Tom Arild
  et al.
  Grooten, Wilhelmus J A
  Østerås, Håvard
  Heijne, Annette
  Harms-Ringdahl, Karin
  Äng, Björn
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap.
  How does exercise dose affect patients with long-term osteoarthritis of the knee? A study protocol of a randomised controlled trial in Sweden and Norway: the SWENOR Study2018Ingår i: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 8, nr 5, artikel-id e018471Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: Osteoarthritis (OA) of the knee is characterised by knee pain, disability and degenerative changes, and places a burden on societies all over the world. Exercise therapy is an often-used modality, but there is little evidence of what type of exercise dose is the most effective, indicating a need for controlled studies of the effect of different dosages. Thus, the aim of the study described in this protocol is to evaluate the effects of high-dose versus low-dose medical exercise therapy (MET) in patients with knee OA.

  METHODS AND ANALYSIS: This is a multicentre prospective randomised two-arm trial with blinded assessment and data analysis. We are planning to include 200 patients aged 45-85 years with symptomatic (pain and decreased functioning) and X-ray verified diagnosis of knee OA. Those eligible for participation will be randomly allocated to either high-dose (n=100) or low-dose (n=100) MET. All patients receive three supervised treatments each week for 12 weeks, giving a total of 36 MET sessions. The high-dose group exercises for 70-90 min compared with 20-30 min for the low-dose group. The high-dose group exercises for a longer time, and receives a greater number of exercises with more repetitions and sets. Background and outcome variables are recorded at inclusion, and outcome measures are collected after every sixth treatment, at the end of treatment, and at 6-month and 12-month follow-ups. Primary outcome is self-rated knee functioning and pain using the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS). The primary end point is at the end of treatment after 3 months, and secondary end points are at 6 months and 12 months after the end of treatment.

  ETHICS AND DISSEMINATION: This project has been approved by the Regional Research Ethics Committees in Stockholm, Sweden, and in Norway. Our results will be submitted to peer-reviewed journals and presented at national and international conferences.

  TRIAL REGISTRATION NUMBER: NCT02024126; Pre-results.

 • Li, Yujiao
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Mikrodataanalys.
  Fleyeh, Hasan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Datateknik.
  Twitter Sentiment Analysis of New IKEA Stores Using Machine Learning2018Ingår i: International Conference on Computer and Applications, July 25th-26th, 2018, Beirut, Lebanon, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper studied public emotion and opinion concerning the opening of new IKEA stores, specifically, how much attention are attracted, how much positive and negative emotion are aroused, what IKEA-related topics are talked due to this event. Emotion is difficult to measure in retail due to data availability and limited quantitative tools. Twitter texts, written by the public to express their opinion concerning this event, are used as a suitable data source to implement sentiment analysis. Around IKEA opening days, local people post IKEA related tweets to express their emotion and opinions on that. Such “IKEA” contained tweets are collected for opinion mining in this work. To compute sentiment polarity of tweets, lexiconbased approach is used for English tweets, and machine learning methods for Swedish tweets. The conclusion is new IKEA store are paid much attention indicated by significant increasing tweets frequency, most of them are positive emotions, and four studied cities have different topics and interests related IKEA. This paper extends knowledge of consumption emotion studies of prepurchase, provide empirical analysis of IKEA entry effect on emotion. Moreover, it develops a Swedish sentiment prediction model, elastic net method, to compute Swedish tweets’ sentiment polarity which has been rarely conducted.  

 • Masterson, Siobhán
  et al.
  Strömsöe, Anneli
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap.
  Cullinan, John
  Deasy, Conor
  Vellinga, Akke
  Apples to apples: can differences in out-of-hospital cardiac arrest incidence and outcomes between Sweden and Ireland be explained by core Utstein variables?2018Ingår i: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, ISSN 1757-7241, E-ISSN 1757-7241, Vol. 26, nr 1, artikel-id 37Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Variation in reported incidence and outcome based on aggregated data is a persistent feature of out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) epidemiology.

  OBJECTIVE: To investigate the extent to which patient-level analysis using core 'Utstein' variables explains inter-country variation between Sweden and the Republic of Ireland.

  METHODS: A retrospective cross-sectional comparative study was performed, including all Swedish and Irish OHCA cases attended by Emergency Medical Services (EMS-attended OHCA) where resuscitation was attempted from 1st January 2012 to 31st December 2014. Incidence rates per 100,000 population were adjusted for age and gender. Two subgroups were extracted: (1) Utstein - adult patients, bystander-witnessed collapse, presumed medical aetiology, initial shockable rhythm and (2) Emergency Medical Service (EMS)-witnessed events. Multivariable logistic regression analysis was used to identify predictors of survival following multiple imputations of data.

  RESULTS: Five thousand eight hundred eighty six Irish and 15,303 Swedish patients were included. Swedish patients were older than Irish patients (median age 71 vs. 66 years respectively). Adjusted incidence was significantly higher in Sweden compared to the Republic of Ireland (52.9 vs. 43.1 per 100,000 population per year). Proportionate survival in Sweden was greater for both subgroups and all age categories. Regression analysis of the Utstein subgroup predicted approximately 17% of variation in outcome, but there was a large unexplained 'country effect' for survival in favour of Sweden (OR 4.40 (95% CI 2.55-7.56)).

  CONCLUSIONS: Using patient level data, a proportion of inter-country variation was explained, but substantial variation was not explained by the core Utstein variables. Researchers and policy makers should be aware of the potential for unmeasured differences when comparing OHCA incidence and outcomes between countries.

 • Söder, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete.
  Att välja eller inte välja: En intervjustudie om yrkeselevers motivation att läsa behörighetsgivande kurser på gymnasiet2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vilka faktorer som påverkar elevers motivation vid val av kurs.

  Syftet är att skapa kunskap om vad som motiverar gymnasiets yrkeselever att välja eller att inte välja kurser som ger behörighet till högre utbildning.

  Som

  teoretiskt ramverk ligger motivationsteori. En analysmodell, kallad motivationsmodellen, operationaliserad utifrån två olika motivationsteorier och utformad specifikt inom ramen för denna undersökning, används för att uppfylla syftet.

  Studien är

  etnologiskt inspirerad vilket bland annat innebär att utgångspunkten är elevernas och att intervjuer är studiens valda datainhämtningsmetod. Vid analys av intervjudata används två metoder: innehållsanalys och analys via Motivationsmodellen.

  Resultatet

  visar att det yrkeselever berättar om skälen till sina val visar att de är framtidsfokuserade och ofta pragmatiska i sina val. Resultatet visar även att de olika bakomliggande faktorer som motiverar elever vid deras val är många, och samverkande med varandra, vilket talar för att skolan bör arbeta på bred front med elevernas motivation.

 • Larsson, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete. Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier (from 2013).
  Resultatet av ett prov: Svensklärare om washbackeffekter av nationellt läsförståelseprov på gymnasiet2018Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  När lärares undervisning blir påverkad av ett nationellt prov talar man om washbackeffekter av provet. Det är vad den här licentiatuppsatsen handlar om. Genom att studera svensklärares uppfattningar om det nationella läsförståelseprovet i kursen Svenska 1 på gymnasiet belyser studien vad som kan hända när nationell policy bestående av ett nationellt prov möter den lokala kontexten i form av enskilda lärares undervisning. I studien har arton gymnasielärare i svenska fått komma till tals genom intervjuer.

  Resultaten visar att det nationella läsförståelseprovet i Svenska 1 inte i någon nämnvärd utsträckning påverkar lärarnas undervisning. Detta beror dels på att lärarna uppfattar att undervisningen redan behandlar det som provet testar, dels på att lärarna inte anser att resultatet på provet är användbart vid betygsättningen. Lärarna uppfattar också att deras tolkningar av vad läsförståelse är skiljer sig från provkonstruktörens. Delvis kan detta bero på att lärarna saknar ett metaspråk för att tala om läsförståelse och bedömning av elevers läskompetens.

  Maria Larsson är verksam gymnasielärare i svenska och engelska vid Lugnetgymnasiet i Falun och har bedrivit forskarstudier på halvtid med start höstterminen 2013. Hon har ingått i forskarskolan Skolnära som är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Karlstads universitet.

 • Heier, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Energirenovering av småhus - en förstudie2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bostadsbeståndet i Sverige har ett stort renoveringsbehov, inte minst våra småhus. Renoveringsbehovet består inte enbart i underhåll av byggnaderna, utan även om energieffektivisering för att kunna nå de mål som finns uppsatta. Här räcker det inte enbart med åtgärder på värmesystemet, något som speciellt är vanligt bland småhusen i form av byte till värmepump, utan större insatser även på klimatskalet. För flerbostadshus har det gjorts stora och breda satsningar på området medan det för småhus endast förekommer mindre, riktade satsningar. Detta kan delvis bero på svårigheten att nå ut till de ca två miljoner småhusägare som finns i landet, som med olika motiv och önskemål (även inom samma bostad), ekonomiska förutsättningar och intresse för energirenovering bildar en väldigt diversifierad grupp.

   Högskolan Dalarna har tidigare gjort ett antal studier om energirenovering av villor med olika ingångar, men ingen holistisk studie. Denna studie syftar till att göra en kunskapssammanställning om området samt att föra en dialog med utvalda aktörer under seminarier och workshops för att reda ut hur arbetet med utveckling av energirenovering för småhus kan dras vidare på nationell nivå.

   Studien visar att det finns en stor potential för energirenovering i småhusbeståndet, men också att det finns många hinder som måste överkommas. Dessa hinder är till en mindre del tekniska utan istället är andra problemområden som finansiering, brist på lämpliga styrmedel, kunskapsbrist bland olika involverade aktörer, bestämmelser m.m. väsentliga. Studien har inte kunnat hitta goda exempel där man lyckats hitta fungerande strukturer som kan täcka in den bredd som krävs för att uppmuntra småhusägare att genomföra energirenoveringar som är tillräckligt omfattande. Därtill är mängden aktörer som måste involveras vid en större energirenovering så stor att det krävs en hög kunskapsnivå, ett brett kontaktnät samt ett stort engagemang; något som få småhusägare har. Det finns heller ingen tydlig aktörsgrupp som vill ta hand om denna typ av totalentreprenad för villor.

   Den samlade bedömningen hos de nyckelaktörer som varit involverade i förstudiearbetet är att det krävs en kraftansamling med en bred ansats för att småhussektorn signifikant ska kunna bidra till uppsatta mål för energieffektivisering i byggnader. Satsningen måste även vara långsiktig med mång- och tvärvetenskaplig forskning tillsammans med utvecklingssatsningar mot branschen för att kunna ligga till grund för implementering av relevanta och effektiva styrmedel och kunskapshöjande åtgärder.

 • Yvell, Karin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Materialteknik.
  Grehk, T. M.
  Hedström, P.
  Borgenstam, A.
  Engberg, Göran
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Materialteknik.
  EBSD analysis of surface and bulk microstructure evolution during interrupted tensile testing of a Fe-19Cr-12Ni alloy2018Ingår i: Materials Characterization, ISSN 1044-5803, E-ISSN 1873-4189, Vol. 141, s. 8-18Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract The microstructure evolution in both surface and bulk grains in a pure Fe-19Cr-12Ni alloy has been analyzed using electron backscatter diffraction after tensile testing interrupted at different strains. Surface grains were studied during in situ tensile testing performed in a scanning electron microscope, whereas bulk grains were studied after conventional tensile testing. The evolution of the deformation structure in surface and bulk grains displays a strong resemblance but the strain needed to obtain a similar deformation structure is lower in the case of surface grains. Both slip and twinning are observed to be important deformation mechanisms, whereas deformation-induced martensite formation is of minor importance. Since the stacking fault energy (SFE) is low, 17mJ/m2, dynamic recovery by cross slip of un-dissociated dislocations is unfavorable. This reduces the annihilation of dislocations which in turn leads to a significant increase of low angle boundaries with increasing strain. The low SFE also favors formation of deformation twins which reduces the slip distance, leading to a hardening similar to the Hall-Petch relation. The combination of a low ability for cross-slip and a reduced slip distance caused by twinning is concluded to be the main reason for maintaining a high strain-hardening rate up to strains close to necking.

 • Carlsson, Axel C
  et al.
  Ruge, Toralph
  Kjøller, Erik
  Hilden, Jørgen
  Kolmos, Hans Jørn
  Sajadieh, Ahmad
  Kastrup, Jens
  Jensen, Gorm Boje
  Larsson, Anders
  Ärnlöv, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap. Karolinska institutet.
  10-year associations between tumor necrosis factor receptors 1 and 2 and cardiovascular events in patients with stable coronary heart disease: a CLARICOR (effect of clarithromycin on mortality and morbidity in patients with ischemic heart disease) trial substudy2018Ingår i: Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, ISSN 2047-9980, E-ISSN 2047-9980, Vol. 7, nr 9, artikel-id e008299Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: We aimed to assess the associations and predictive powers between the soluble receptors for tumor necrosis factor (TNF)-α (TNFR1 and TNFR2) and cardiovascular outcomes in patients with stable coronary heart disease.

  METHODS AND RESULTS: <0.001 for TNFR2). The associations were similar in the replication sample. The associations with the composite outcome were mainly driven by acute myocardial infarction, cardiovascular mortality, and noncardiovascular mortality. The addition of TNFR1 and TNFR2 to established cardiovascular risk factors improved prediction only modestly (<1%).

  CONCLUSIONS: Increased concentrations of circulating TNFR1 and TNFR2 were associated with increased risks of cardiovascular events and mortality in patients with stable coronary heart disease. Yet, the utility of measuring TNFR1 and TNFR2 to improve risk prediction in these patients appears limited.

  CLINICAL TRIAL REGISTRATION: URL: https://www.clinicaltrials.gov. Unique identifier: NCT00121550.

 • Mosshäll Andersson, Maria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Häll, Camilla
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskans erfarenheter av kommunikation i mötet med nyanlända flyktingar och immigranter – En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Miljoner människor lämnar sina hem av olika anledningar för att bosätta sig i ett nytt land. Adekvat kommunikation är grunden för att skapa en god relation människor emellan, vilket är essentiellt i mötet med nyanlända flyktingar och immigranter.

  Syfte:

  Att få en överblick över sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av kommunikation i mötet med nyanlända flyktingar och immigranter i hälso- och sjukvården.

  Metod:

  Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Datainsamlingen har skett i databaserna CINAHL och PubMed, vilket genererade 15 vetenskapliga artiklar.

  Resultat:

  Tre huvudteman identifierades, språkbarriärer, tolkning och kulturella skillnader. Gemensamt var att deltagande sjuksköterskor av olika anledningar upplevde det svårt att kommunicera med nyanlända flyktingar och immigranter på grund av språkbarriären. Flera ansåg det enklare att ta hjälp av anhöriga och flerspråkiga kollegor än att anlita tolk. Kulturella skillnader påverkade grundsynen på symtom och behandling, vilket inverkade på kommunikationen i mötet med nyanlända flyktingar och immigranter.

  Slutsats:

  En god kommunikation är grunden för att bygga goda relationer människor emellan. Det vilar ett stort ansvar på sjuksköterskans personliga kompetens för att komma runt språkbarriären och kulturella skillnader. Upplevelsen av tolksituationer och professionella tolkar varierade hos sjuksköterskor beroende på deras personliga erfarenheter.