du.sePublications
12345 151 - 200 of 212
rss atomLink to result list
Permanent link
 • de Alwis, M. P.
  et al.
  Lo Martire, R.
  Äng, Björn
  Garme, K.
  Development and validation of a web-based questionnaire for surveying the health and working conditions of high-performance marine craft populations2016In: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 6, no 6, e011681- p.Article in journal (Refereed)
 • Grooten, W.
  et al.
  Müller, M.
  Forsman, M.
  Kjellberg, K.
  Toomingas, A.
  Äng, Björn
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Medical Science. Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science. Karolinska institutet.
  Svartengren, M.
  Health risk appraisals in Swedish occupational health services2016In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 55, no 4, 849-859 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Health risk appraisals (HRAs) in occupational health services (OHS) in Sweden are very commonly used for health promotion issues, but not much research has explored the extent and nature of individual feedback that is provided. 

  OBJECTIVES: This study aimed to describe and explore HRAs in OHS regarding the content of the feedback in relation to the individual status and overall employee satisfaction. 

  METHODS: Feedback (evaluation and advice) and employee satisfaction with HRA were studied in employees that participated in health risk appraisals with a specific feedback session (HRA-F) (n = 272) and employees that participated in a single session (HRA-S) (n = 104). Associations between feedback and individual status concerning life style were assessed with Cohen's kappa (k). 

  RESULTS: The employees received mainly information and advice for improvement on health and lifestyle issues (89-100%), while advice for improvement of working conditions was less common (15-59%). The feedback provided on life style was not based on individual status (k < 0.4), except for smoking and risky alcohol consumption (k > 0.55). A great majority of employees reported good overall satisfaction with their HRAs. 

  CONCLUSIONS: The evaluation and feedback given to employees after HRAs should be based more on HRA-results and advice could be focused more on work-related factors.

 • Wallinder, Maria
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy Technology.
  Perman, Karin
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy Technology.
  Causse, Emmanuelle
  Schröpfer, Veronika
  Gyori, Gabriella
  Grauer, Marlene
  Mohammadi, Max
  Bales, Chris
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy Technology.
  Gustafsson, Marcus
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy Technology.
  Report on Non-Technical Barriers to the market placement2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The iNSPiRe project addresses the need for energy efficiency measures by focussing on making so called deep renovations using multifunctional, industrialised kits in order to speed up the on-site installation process and reduce costs. Energy renovation investment is a multi-factor decision and many of these factors are not technical, which is why this report analyses the non-technical barriers to this investment decision. The study focusses on the kits developed within the iNSPiRe project, but many of the findings are relevant for other single stage deep renovation projects. Both the planning and implementation phases are considered. The aim was to develop suggestions for overcoming these non-technical barriers so that the iNSPiRe kits can more easily be deployed in the market.

  The report is based on a study of policy documents, the experiences of European umbrella organisations for architects, property owners and local governments as well as on a large number of in-depth interviews with relevant stakeholders. Many of the 60 participants were made in conjunction with stakeholder workshops that were organised for specific focus groups such as architects, private property owners, public procurers and the stakeholders of the European Housing Forum. The non-technical barriers have been split into economic, political and social barriers, with most interviewed stakeholders emphasising the economic aspects.

  Subsidies are considered by most as essential for property owners to take the decision to make a deep renovation, but stability of the subsidy programs is essential to have a good impact. Low-interest loans are not as favoured. Other key economic issues are the increase in the asset value of the property after such a renovation and the green value of the resulting low energy building. These are both difficult to quantify, partly due to the fact that such renovated buildings are not as yet so common, and vary in the different property markets.

  The EU has many policies on energy efficiency that are relevant for renovation of buildings, with the 2010 Energy Performance of Buildings Directive (EPBD recast) and the 2012 Energy Efficiency Directive (EED) being the most important. Many member states were late in implementing these and most have problems with forcing compliance with them. National tenancy laws can also make energy renovations difficult by restricting the possibility of raising rents for. For the iNSPiRe kits, regulations and standards are seen as a barrier in the short term as the kits combine several different functions into one product that are covered by several different regulations and/or standards.

  The social barriers are mostly concerned with the tenants, while architectural considerations are also important. In buildings with owner-occupied flats, the decision process for renovation is difficult and even more so when deep renovation is to be considered. In rental properties the owners and tenants have different interests and incentives, leading to possible conflicts. All have uncertainties about the use of multifunctional kits and how well they will perform technically as well as about how much they will save economically.

  The report makes a number of suggestions for overcoming these barriers. Especially important for the iNSPiRe kits is training of relevant installers and planners and use of Life Cycle Cost calculations to show the expected benefits over the lifetime of the products.

  In each section of the report, in addition to the analysis of the specific barrier, there are sections with specific comments from the interviewed stakeholders.

 • Paulsson, Johan
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Sazesh, Martin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Att presentera en antagonist: En undersökning av konventionen om höga och låga kameravinklar vid presentationen av en antagonist2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En konvention inom filmbranschen är att grod-, fågel- eller normalperspektiv kan användas för att skapa olika maktperspektiv på karaktärer i filmer. Filmens motståndskaraktär, antagonisten bör generellt vara stark och mäktig något som kan förstärkas med hjälp av grodperspektivet. Denna undersökning vill ta reda på hur de olika kameraperspektiven används vid introduktionen av kända antagonister från American Film Institutes lista över de "50 bästa filmskurkarna genom tiderna".

  Denna uppsatsundersökning utgår från vetenskapliga teorier om vad ett grod-, fågel- och normalperspektiv är för att genom en kvantitativ metod ta reda på hur kameraperspektiven används vid introduktionen av framgångsrikt genomförda antagonister.

  I resultatet visas att en majoritet av bilderna är grodperspektiv. Uppsatsen innehåller även diskussion om olika sätt att använda konventionen. I detta avsnitt diskuteras även problematiken med att bedöma kameraperspektiv utifrån rådande vetenskap vilket pekar på ett behov av att utveckla begreppen.

 • Niklasson, Daniel
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Zizak, Filip
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Teknikens påverkan på filmfotografens yrkesroll: En kvalitativ intervjustudie om filmfotografens kreativa arbetsprocess2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker hur filmfotografens yrkesroll och kreativitet påverkas av valet

  av teknik. Trots att det snart gått 20 år sedan digitala kameror började användas i

  filmproduktioner används än idag analoga kameror i stor utsträckning. Kameran är

  fotografens viktigaste verktyg och den här uppsatsen belyser skillnader i arbetsprocessen med

  analog och digital film samt hur detta påverkar filmfotografens kreativa process. Vi har

  genomfört kvalitativa intervjuer med fyra filmfotografer som har arbetat med både analog och

  digital film och med hjälp av dessa genomfört en diskursanalys. Resultatet visar att det finns

  skillnader i arbetet med analog och digital teknik. Det finns dock lika mycket för- som

  nackdelar med de båda teknikerna och de lämpar sig bäst i olika typer av produktioner. Det

  går inte att säga att fotografen kan vara mer eller mindre kreativ beroende på vilken teknik

  som används. Teknikvalet påverkar fotografen främst i det tekniska arbetet men

  nödvändigtvis inte i den kreativa processen.

 • Karlsson, David
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Korsgren, Tom
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Konstruktion av en spegelrigg för stereoskopisk 3D i lågbudgetprojekt: En undersökning kring möjligheter och begränsningar med att konstruera en egen lättviktsrigg för stereoskopisk 3D-film i lågbudgetprojekt.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att filma i 3D är en process som kräver mycket kunskap, tid och teknisk utrustning. För att fullständigt behärska detta fält krävs dessutom omfattande praktisk erfarenhet. Denna erfarenhet kan vara svår att få eftersom den ekonomiska investeringen för att filma i 3D ofta är stor.

  I denna uppsats visar vi att det är möjligt att konstruera en egen 3D-rigg och att filma med vanliga konsumentkameror för att skapa 3D-film. Uppsatsen visar på de begränsningar och svårigheter man stöter på då man bygger sin egen rigg och diskuterar den ekonomiska besparing man kan göra i jämförelse med kommersiella lösningar. Att bygga en egen rigg är tidskrävande och oftast inte att rekommendera i professionella sammanhang. För indieproduktioner, hobby-fotografer eller om man har väldigt specifika krav som ej uppfylls av tillgängliga kommersiella 3D-riggar kan det dock vara motiverat att konstruera sin egen rigg.

  Kunskapen som uppsatsen redovisar möjliggör ett resonemang för hur bildkvalitet, funktion och ekonomi kan ställas mot varandra i de avvägningar man ställs inför i konstruktionen av en spegelrigg för att filma i 3D.

 • Hultman, Pia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Samuelsson, Sofia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Distriktssköterskans/sjuksköterskans uppfattning om informationen som ges till kvinnor med urininkontinens vid första kontakten med vårdcentral.: Empirisk studie med kvalitativ ansats.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: to describe the district nurse/nurse perception of the information given to women with urinary incontinence at first contact with health center. Methodology: Semistructured individual interviews with five district nurses and one nurse were carried out with an interview guide. A phenomenographic qualitative approach was chosen for the study and the material was analysed by five steps developed by Larsson & Knutsson-Holmström, (2014). Result: Woman with UI usually end up with a nurse counseling by phone at the first contact of the health center. Participants in the study feel uncertain from the telephonecounseling nurse. Much information is given both in telephone contact and at clinic visits. Participants have different routines but leave out the same information. The information is customized depending on age, knowledge, language barriers or difficulties to receive information. Participants in the study feel that it often can be time consuming to give information. Collaboration with other health professionals are missing and lack of understanding of the UI or the importance of information about the UI is missing among other health professionals. All participants feel that there is good support when they provide information to the women. Lack of time is to clarify the information to the woman, deepen their own knowledge or reflect on the information given. Conclusion: Importantly is that time is available for district nurse /nurse to clarify information for women with UI, developing the information provided and deepen their own knowledge of UI. Several professionals in health care centers need to become familiar with UI. There is a need to increase awareness, recognition and understanding of the work on UI. UI needs to be brought to light by politicians, health professionals and the community to reach out to more women with UI.

 • Andersson, Matilda
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Waern, Sara
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Distriktssköterskans erfarenhet av att motivera patienter med diabetes mellitus typ 2 till livsstilsförändringar: Kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Diabetes mellitus type 2 is a disease that is increasing in the population worldwide. The disease can cause severe complications that affect patient health. An important part is to change unhealthy habits. Purpose: The aim was to describe the district nurse's experience of how they motivate patients with type 2 diabetes to lifestyle changes. Method: A qualitative approach with semistructured interviews were conducted and five district nurses were interviewed. The material was analyzed according to Graneheim and Lund's content analysis. Results: The study revealed that it was important that the district nurse created a good relationship with the patient to motivate lifestyle changes. Study participants highlighted the importance of support in the patient's environment by involving family and other patients. It also emerged that the participants motivated by being a good teacher and to work with other professionals. Personalized information and different kinds of pedagogical methods were used to increase the patient's motivation. Conclusion: To be able to motivate their patients to lifestyle changes the district nurse must provide information individually to their patients which can be done through various teaching methods. It´s also important to create a good relationship with their patients by establish trust.

 • Hedlund, Jonas
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Pettersson, Marina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda och bemöta patienter med fetma: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The prevalence of obesity around the world has increased for several

  years. In Sweden, the proportion of obese people has tripled since the 1980s and obesity

  is today classified as a public health problem. Obesity increases the risk of suffering

  from multiple health problems, which results in obese people often having greater

  medical needs compared to individuals with normal body weight. This puts higher

  demands on the health service to be able to offer these patients good and safe care.

  Research has shown that obese people sometimes avoid seeking care because of

  shortcomings in medical care.

  Aim: The purpose of the study was to describe nurses' experiences of caring for and

  meeting obese patients.

  Method: A literature review based on thirteen scientific articles by both qualitative and

  quantitative nature.

  Result: Nurses experienced deficiencies in equipment and surroundings as obstacles in

  the care of obese patients. The deficiencies were considered to result in poor quality of

  care for these patients and were also seen as a safety risk to both patients and staff.

  Obese patients was perceived to have higher care needs than patients with normal body

  weight and caring for them was considered to be heavier and more time consuming.

  Nurses felt that it was difficult to meet obese patients and was afraid of being accused

  of stigmatization.

  Conclusion: Nurses felt that they could not offer obese patients good and safe care

  under the same conditions as to patients with normal body weight. Adaptation of

  equipment, facilities and increased personnel resources can contribute to better

  conditions for equal care regardless of the patient's weight. Meeting the patient is a

  central part of person-centered care and difficulties in meeting obese patients is an

  obstacle in the implementation of person-centered care. Which also contributes to

  poorer conditions for these patients than patients with normal body weight.

 • Sjöblom, Ida
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Hansson, Linnéa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Distriktssköterskors upplevelser kring arbetet med identifiering av depression hos vuxna och äldre i primärvården – en kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Objective: To describe district nurses' experiences of working with identification of depression in adults and older people in primary care.

  Method: Data were collected from nine interviews and analysed by qualitative content analysis.

  Results: The analysis presented four categories: "General experiences," Difficulties in the identification" "Factors that facilitate" and "Necessary improvements". Most of the participants in the study worked more or less with identification of depression. They felt that the identification mostly took place on the phone and that the actual diagnosis was a medical mission. Depression was perceived as a common disorder in primary care and patients of all ages were affected. Participants felt that the lack of time, lack of staff resources and inadequate knowledge hampered the work.

  Conclusion: The district nurses experienced the work with depression as both interesting and challenging. The identification was done mostly by telephone, or when patients came to the health centre for other reasons. It could also be done in the investigation of somatic symptoms. Suicide elimination was perceived as one of the major parts of the work. The district nurses demanded facilitating factors as more knowledge, more time and more resources. There was a desire for additional skills as a psychiatric nurse in each health centre. The authors consider that additional research may be of importance for further improvement

 • Grinde, Marlene
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Andersson, Johanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Kandidatexamen Upplevelser av egenvårdsutbildning i grupp hos patienter med diabetes typ 22017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Diabetes type 2 has increased globally which has become a huge

  patient-group for the healthcare system to face. To minimize the risk of

  complications such as cardiovascular complication it is therefore of great

  importance to optimize the self-management care for patient with diabetes type

  2. Some patient feel level of uneasiness when it comes to their disease and the

  lifestyle changes that their disease require them to do. To be able to individually

  manage their diagnosis is the key for quality of life. The recommendations from

  Socialstyrelsen is to have self-management care education in groups. Patients

  experience of self-care management groups are therefore of great importance for the

  requisite and formation of better diabetes care.

  Aim: The aim of this study was to examine patient with diabetes type 2 experiences

  of self-care management education in groups.

  Method: Literature review consisting of 13 articles.

  Results: The different studies in this review has given a clearer picture of how the

  participants experienced the self-care management education in groups. The

  majority of the participants experienced the self-care management groups as a

  positive, where they could ask questions and share ideas and experiences with other

  participants. The meetings in group gave them the chance to express questions more

  freely. This was experienced by the participants as a positive experience. The

  meeting in groups motivated them to change their lifestyles changes that were

  required for a better health and quality of life. The environment of the groupmeetings

  were not as stern as the individual meetings could be.

  Conclusion: Most of the participants experienced the possibility of raising

  questions freely and sharing experiences as something positive. This were a

  contributing factor that motivated them to continue participate in the groupmeetings

  to follow through with the lifestyle changes for a better health and quality

  of life.

 • Winqvist, Louise
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Olsson, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Faktorer som påverkar patienters attityder till livsstilsförändring efter hjärtinfarkt: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Myocardial infarction is a common disorder in which lifestyle affects risk. With

  lifestyle changes within physical activity, diets, tobacco use and alcohol

  consumption a great amount of myocardial infarction can be prevented. Patients´

  attitudes can be crucial in the process of lifestyle change.

  Aim

  The aim of the study was to describe the factors that influence patients´ attitudes to

  potential lifestyle change after myocardial infarction.

  Method

  The study is designed as a literature review based on 14 scientific articles with

  qualitative, quantitative and mixed methods.

  Results

  Ten factors emerged that separately or together affected patients´ attitudes to

  lifestyle change. The factors were fear, awareness, support, self-discipline, own

  priorities, physical obstacles, perspective of time, experience collected from the

  entourage, desire to return to past physical capacity and conception of life.

  Conclusion

  The participants’ attitudes were clearly affected by the emerged factors. A

  participant who had support, awareness, desire to return to past physical capacity

  and had self-discipline had increased motivation to implement lifestyle change

  after myocardial infarction. In contrast physical obstacles and perspective of time

  affected the attitude negatively to implement lifestyle change. Fear, own priorities

  and conception of life could affect attitudes to lifestyle change in both positive and

  negative direction.

 • Bergstrand, Emelie
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Andersson, Mikaela
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Patienters upplevelse av omhändertagande vid fysiskt trauma på en akutmottagning: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Trauma is the leading cause of death for people up to 40 years and

  causes great suffering for the affected person. When the person comes into the

  emergency department, it requires fast treatment and a structured approach from

  all of the trauma group. Every minute is important for the patient's prognosis. The

  encounter between the patient and the nurse is often short and intense.

  Aim: The purpose of this study is to describe patients' experience of care for

  physical trauma in an emergency department.

  Method: Articles have been applied for in the various relevant databases. Articles

  that answered the purpose was gathered and data were marked. This is to get an

  overview of the state of knowledge, which is compiled in the result.

  Results: The result shows that the communication and information were an

  important part of the care. Patients wanted the nurses to be honest and give clear

  information for patients, because it had impact on the experience of care. Feelings

  that arose in the connection with trauma was fear of the unknown, and not to hold

  control over their lives.

  Conclusion: Trauma care is a complex situation. The patient, purely somatic are

  in a life threatening situation but the mind is still present with many thoughts and

  questions. As the situation is life-threatening, the psychosocial needs will never be

  a priority of the traumacare. It will probably always remain, if no changes in the

  trauma team structure occurs.

 • Hansson, Frida
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Östhaug, Anna-Lisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Närståendes upplevelser av att vårda en partner som drabbats av stroke – En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Suffering from stroke has proven to negatively affect the patient in

  manners of cognitive and physical health. The new situation may become of a

  chock to the caring spouse due to increased physical and psychological caring

  obligation that may result in deteriorated health for the spouse.

  Aim: The aim of this study was to describe how relatives experienced the situation

  as a care provider for their partner who has suffered a stroke.

  Method: A literature review that included sixteen scientific articles.

  Result: The results of the literature review largely reflected female relative’s

  experiences of caring for their partner who had suffered a stroke. The analysis

  revealed seven headlines; Information, Situation at home, Economy, Physical- and

  psychological illness, Lost independence, Relationships and Social support.

  Conclusion: Relatives experienced that they did not receive enough information,

  support and follow-up from health care professionals, which affected their

  physical- and psychological health. Support groups were experienced by relatives

  as positive and contributed to better conditions for the caregiving role.

 • Ljungberg, Kristina
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Vestberg, Ellinor
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Att vara anhörig i palliativ vård: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Palliative care should be based on symptom relief and quality of life

  for the dying. The care should also be available as a support to families, they are

  an important part of the palliative care. Nursing theorist Joyce Travelbee was the

  basis of this study. Travelbee use a holistic approach and says that a person is a

  unique being.

  Aim: Illuminate family members' situation in palliative care based on current

  research.

  Method: A literature review based on 13 scientific articles with qualitative

  method.

  Result: The result showed that the relatives experienced many different emotions,

  such as insecurity and compassion. It was also found that many families wished to

  communicate about death with professionals. Relatives wished that the

  proffesionals would be competent and empatic. It was also good with professionals

  that were periodic, it created a sense of security for the relatives.

  Conclusion: In order to give the families a good experience of care at end of life,

  they must be offered conversation about death. The nursing staff should be

  empathetic, continuous and competent.

 • Israelsson, Emelie
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Magnusson, Emelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Djur i omvårdnaden för ökad livskvalitet hos personer med demens: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Dementia is the fourth largest national disease in Sweden. Dementia

  is often treated with medications for Behavioural and Psychological Symtoms in

  Dementia (BPSD) giving different side effects. There is a firm link between

  socializing with the animals and quality of life where terms such as recovery, wellbeing

  and stress reduction are included. Alternative methods such as animals in the

  care of people with dementia should be considered to improve the demented

  quality of life.

  Aim: To describe research on animals in the care of people with dementia and how

  it can improve their quality of life.

  Methods: A literature review in which the outcome were based on ten scientific

  articles from the databases Cinahl, Pubmed, Psychinfo and Web of Science

  published between 2011-2016. Nine of the articles had a quantitative approach,

  one had a qualitative approach.

  Results: The participants' emotional and cognitive status were influenced by

  association with animals. Joy was a feeling that arose which resulted in that the

  participants smiled. Depression and depressed moods were affected in a positive

  direction in several studies in which animals were implemented in the care,

  motivation to participate in activities and carry out daily chores as well.

  Conclusion: Animals in the care had a positive effect in people with dementia and

  the quality of life encouraged by animals, mainly dogs, improved various factors

  in people with dementia.

 • Blom, Åsa
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Hertzberg, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Närståendes upplevelse av stöd, när anhörig drabbas av allvarlig sjukdom.: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Already in the 1970’s were significant others situation in the

  healthcare highlighted, and although there has been an increase on family-related

  research over the past 20 years, there are still gaps in family-related care.

  Aim: The aim was to describe significant others experience of needs from the

  nurse, when a patient suffer from a serious illness or injury.

  Method: The study was conducted as a literature review, which included 10

  articles of which 8 were qualitative and 2 were quantitative. Searches were made

  in Cinahl, PubMed and DiVA. The content was analyzed and themes were

  identified.

  Result: Two main themes and three subthemes were identified. The first main

  theme was the significant other’s needs, with the first subtheme being the meaning

  of communication in healthcare with the significant other and the second subtheme

  being recovery. The second main theme was available support, with the subtheme

  being significant others participation in care.

  Conclusion: The study implies that significant others felt a need to be involved in

  health care around the patient, especially by getting information. To involve the

  significant other can reduce the stress experience, which in turn can raise the trust

  in health care.

 • Lindegårdh, Markus
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Götesson, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Resurser och strategier för att motverka compassion fatigue inom sjuksköterskeyrket - en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Shortage and turnover of nurses is currently a major problem,

  leading to increased costs and difficulties maintaining high quality care. Emotional

  stress caused by the nature of the profession is one reason for sick leave amongst

  nurses. Compassion fatigue as a concept sheds light upon the negative effects

  caused by long-term exposure to the suffering of others. Compassion fatigue is

  linked to an increased tendency for clinical mistakes, reduced quality of care and

  social isolation.

  Aim: The purpose of this review of literature was to shed light on compassion

  fatigue within the nursing profession while exploring the strategies and resources

  that nurses use to deal with this.

  Method: A literature review based on 13 articles.

  Findings: The findings of this study were divided into two domains: resources

  and strategies. The resource and strategy most frequently mentioned by nurses,

  was to get support and to ventilate their emotions. Both occurred in 12 of the 13

  articles. Other resources that emerged were: to be given the opportunity to reflect

  and to have a time and place for rest. Other strategies that emerged were: to

  practice religion and spirituality, to exercise, engaging in hobbies, to avoid

  difficult situations, to change their attitude, to set limits and to find a work-life

  balance.

  Conclusion: Based on this study it can be concluded that nurses in several

  different settings and countries consider social support and to ventilate their

  feelings in an informal way valuable resources and strategies in managing

  compassion fatigue. The definition of compassion fatigue suffers from a great

  ambiguity and needs to be further defined and separated from similar terms.

 • Häggblad, Maya
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Svensson, Linnea
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Faktorer som påverkar kvinnors livskvalitet efter hysterektomi vid gynekologiska benigna åkommor: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Benign gynecologic condition are something that affects women's

  health and quality of life. Hysterectomy is the second most common surgery in

  gynecology and women who suffer from benign condition may undergo a

  hysterectomy as treatment. The quality of life is also affected by undergoing a

  hysterectomy.

  Aim: To describe the quality of life after a hysterectomy for women who suffers

  from benign gynecologic condition.

  Method: A literature review based on 14 articles have been performed. The

  articles are published between 2000-2016 and are from different countries.

  Searches have been made in the databases PubMed, CINAHL, Web of Science and

  psykINFO.

  Results: The result are presented in seven categories and the sub-texts describes

  women's quality of life after hysterectomy. The results present quality of life in

  different aspects, and if the symptoms gets worse or improves. The categories are:

  early menopaus, the sexual life, loss of infertility, factors that affects the quality of

  life related to total hysterectomy, psychological experience of undergoing

  hysterectomy and information needs.

  Conclusion: Quality of life were improved for most women after the

  hysterectomy. Some symptoms may persist, although the most were improved.

 • Stråe, Alex
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  När filmen tränger in i dig från duken - Hur kommunicerar audiovisuella metaforer känslor i filmen Alien (1979)?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I jakt efter fler svar på frågan varför film påverkar oss, utforskas i detta arbete ett relativt orört område: konceptuella metaforer. Området förklarar en aspekt av vår perception som inte är begränsad till film utan avser sinnesintryck i allmänhet. Enligt teorin använder människor gärna metaforer för att förstå sin omgivning, och vissa faktorer utgör kraftigare metaforer än andra. Denna teori appliceras på science-fiction-skräckfilmen Alien (1979) i en filmanalys. Analysen är utförd efter en metod av Kathrin Fahlenbrach, författare till modellen Audiovisuella metaforer. Målet är att identifiera sådana metaforer och förklara hur en tittare påverkas av dem.

  Analysen visar att film kan projicera många känslor via audiovisuella metaforer, men vilken betydelse har de och vad krävs för att de ska kommuniceras? Genom språkliga och filmiska exempel är syftet med detta arbete att summera en invecklad teori och förklara hur den kan användas kreativt.

 • Sheremet, Margarita
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Progressionen av bildkompositionsmetoden negative space av Hoyte Van Hoytemas filmfoto i filmen Her (2013)2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of the essay was to find out the photographic composition negative space’s progression, in the cinematography of Her (2013), and correlation to the main character's emotional state. The result was analyzed with the help of a composition analysis, dramaturgical analysis and an emotional theory. Three photos from each dramaturgical act (nine in total) were chosen to establish and create a relation to the main character’s emotional state. The result shows that negative space functions as an important visual medium, through collaboration with other photographic composition methods, to create imbalance and unease, or symmetry and harmony for the main character in Her. When the main character is alone, sad or emotionally unstable, negative space shrinks and isolates him through vast space, whereas when he is happy and positive negative space (in collaboration with other compositions) leads the eye and focus directly to him. The progression of negative space also shows a distinctive affinity to the main character’s romantic relationship, which shows that the progression relates and depends on the romantic bond.

 • Eriksson, Sofia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Metcalfe, Michael
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Följsamhet till Early Warning Scores samt faktorer som påverkar följsamheten – en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Early recognition of serious clinical deterioration is of great importance for

  minimizing suffering and serious adverse events. For early recognition, several physiological

  track and trigger systems have been developed, among them the early warning scores. These

  have been implemented in many places across the world but there is uncertainty about

  adherence to these systems.

  Aim: The aim of this study was to investigate adherence to Early warning score-systems and

  to evaluate what factors affect this adherence.

  Method: The study was conducted as a literature review including 14 articles with

  quantitative, qualitative and mixed-methods approaches. Searches were made in the PubMed,

  CINAHL and Web of Science databases. Content-analysis was used to identify themes.

  Results: Adherence seems higher to observations than to clinical responses. The main

  factors affecting adherence are the clinical experience of nurses, collaboration between

  professions, staffing, miscalculation, documentation and reporting.

  Conclusion: Adherence to EWS is lacking in many ways and several causes for this have

  been accounted for. Factors affecting adherence was the clinical experience of nurses,

  cooperation between professions, staffing, miscalculation, documentation and reporting.

 • Fredriksson, Marika
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Svedberg, Sara
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Motiverande samtal vid livsstilsförändringar: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Diseases partly depending on lifestyle is a global problem. Lifestyle changes

  with in the areas of tobacco, physical activity, diet and alcohol can reduce the risk of developing

  this diseases. To change habits and lifestyle is often difficult and takes time. Strengthening a

  person's belief in their ability to change can facilitate change. Motivational Interviewing (MI)

  is a counseling method that aims to provide support for lifestyle change. The person's own

  perspective is in focus. The counselor is trying to explore and understand it through

  empathically listening, and find the person's own motivation.

  Aim: To compile research of the usability of Motivational Interviewing at lifestyle change in

  the areas of tobacco, physical activity, diet and alcohol.

  Method: A literature study based on 13 articles of quantitative and qualitative approaches.

  Result: MI was useful at lifestyle change related to the areas of tobacco, physical activity, diet

  and alcohol, the highest usability was found at smoking cessation. No effect was found for

  diabetes and physical activity. MI improved the belief to commit lifestyle change. Emphatically

  listening facilitated lifestyle change.

  Conclusion: MI was useful at lifestyle change related to the areas of tobacco, physical

  activity, diet and alcohol, the highest usability was found at smoking cessation. MI improved

  the belief to commit lifestyle change and made persons more ready to change. Follow up

  improved the outcome.

 • Håkansson, Sven
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Nykvist, Ulrica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Hinder och möjligheter vid livsstilsförändringar hos personer med allvarlig psykisk sjukdom: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Patients with severe mental illness often experience physical illness

  as a result of poor lifestyle choices and lack of self care acts. This generates

  suffering and costs for society. But it is preventable; nurses can work to improve

  the health of her patient by motivating the patient to participate in health

  intervention.

  Aim: To describe obstacles and potentials that affects patients with severe mental

  illness in health promoting lifestyle changes.

  Method: Literature review

  Result: The big obstacles in changing lifestyle are the psychiatric illness and the

  medication that it involves. Mental illness is often generating in social problems

  like anxiety and low self esteem. Medication results in weight gain. Group

  activities are generally viewed as positive and gives structure to daily life and

  social support. The interventions result in health gains considering weight, activity,

  knowledge and eating habits.

  Conclusion: With a holistic view, nurses can help changing the lifestyle of

  patients with severe mental illness. Group interventions are to be preferred.

  Interventions must be implemented in line with the illness cycles and the

  medication.

 • Radhi, Yasser
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Att adaptera svartsjuka: En komparativ analys av hur subtext påverkats i adaptionen av romanen Dream Story till filmen Eyes Wide Shut 2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Subtext är en sanning gömd under ytan, som avslöjar en handling eller ords sanna mening. Hur kan en adaptionsprocess påverka subtexten då en bok tolkas om till film? Syftet med denna uppsats är att applicera en komparativ adaptionsanalys för att svara på frågan kring hur subtexten i en bok påverkas av att adapteras till film. Två kapitel och dess respektive filmscener analyseras därmed för att därefter peka ut dess subtext, detta från boken Dream Story och dess filmatisering Eyes Wide Shut. Skillnaderna i hur subtexten förmedlats pekas sedan ut i resultatet, där slutsatser kring adaptionsprocessen av subtext görs. Subtexten analyseras med hjälp av Linda Segers bok Writing Subtext: What Lies Beneath, vilket understöds med Thomas Denks teorier kring komparativa analyser i Komparativ metod – förståelse genom jämförelse. Resultatet har då pekat på att subtexten påverkats av att gå från en litterär till visuell tolkning, där mediespecifika detaljer påverkat berättandet. Dock har samma subtext i stor grad framförts i filmen, det har endast handlat om mediespecifika tolkningar.

 • Hassan, Fawsiya
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Sjuksköterskans erfarenheter av språkbarriärer i vårdandet – En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As a result of increased global migration, Sweden has become a multicultural country

  where it is spoken in many different languages. This means that healthcare professionals

  such a nurses encounter patients with language, rules and standards which may differ from

  their own. The lack of a common language between the nurse and the patient complicates

  the nurse's daily work and can be a barrier to meet the patient's needs. Aim: The aim was to

  describe nurses' experiences of language barriers, with a focus on communication and care

  and to describe how nurses deal with language barriers. Method: The study is a literature

  review based on 15 scientific articles which consists of qualitative, quantitative and a mix

  method of the two. Results The results showed that the nurses' experience frustration, and

  anxiety due to uncertainty when caring for patients when a common language was missing.

  The study revealed three main themes: and ten subthemes that are important to how the

  language barrier affects the nursing profession and health care.

  Conclusion: The results has shown the complexity and challenge faced when caring for

  patients who cannot speak host language and the impact it has on patients health care and

  nurse's daily work. Communication is a prerequisite for the patient so that they can be

  involved in their own care and also enables to communicate their needs.

 • Sharaf, Emma
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Filmklippningens gestaltningsmetoder: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att redovisa vad den tidigare forskningen kommit fram till gällande filmklippningens gestaltningsmetoder samt att undersöka hur dessa används i fem olika filmscener. Metoden är en litteraturstudie och filmanalys. De valda gestaltningsmetoderna är kontinuitet, diskontinuitet, kollision, sammanlänkning och emotionell rytm. Gestaltningsmetoderna är valda utifrån Smiths tidigare forskning om kontinuitet, Kleckers tidigare forskning om diskontinuitet och Pearlmans tidigare forskning om kollision, sammanlänkning och rytm. Undersökningens fokus är kring gestaltningsmetodernas expressiva dimensioner. Utifrån denna undersökning går det att fördjupa sina kunskaper inom filmklippning som gestaltningsmetod.

 • Pers, Johanna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Tholin, Magnus
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Patienters upplevelse av sjuksköterskors bemötande på en akutmottagning: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: For many patients the visit to an emergency department is their first

  contact with the healthcare system. The encounter between the nurse and patient at

  the emergency department needs to be successful, so the patient can feel taken care

  of and seen. The first encounter creates the structure for a continuous safe and

  good quality of care.

  Aim: The aim of the literature review was to describe how patients’ experience the

  encounter with nurses in a emergency department.

  Method: The thesis was conducted as a literature review and includes 12 scientific

  articles, out of which four had a qualitative approach, seven with a quantitative

  approach, and one with mixed method. Articles were searched in the databases

  CINAHL and PubMed.

  Results: The result presents how patients’ experiences of encounters with nurses

  in an emergency department can be affected positively as well as negatively.

  Factors that influenced the experience of treatment were information,

  communication and patient involvement.

  Conclusion:

  The literature review shows that the nurse should use an approach that promotes

  good communication and patient participation to enable good experiences for

  patients in an emergency department. Of importance is that the nurse use good

  communication skills with patients, informing adequately and that patients may

  feel well cared for and safe.

 • Qvarnström, Julia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Harry Potter och Hemligheterna bakom adaptionen: En semiotisk analys om hur Harry Potter som karaktär översatts från bok till film i ”Hemligheternas Kammare”2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Harry Potter som karaktär

  framställs i boken Harry Potter och Hemligheternas Kammare i jämförelse med

  filmadaptionen med samma namn. Genom en semiotisk analys på två nivåer

  granskas karaktären för att se på vilka sätt karaktären Harry Potters personliga

  egenskaper och tankar har översatts och ändrats i förflyttningen från bok till film. I

  slutdiskussionen visas att Harry Potter har förändrats något i adaptionen, men hans

  personlighet framställs i slutändan mycket som densamma. Att karaktären innehar

  samma personlighet och påvisar samma egenskaper är viktigt för att adaptionen

  ska fungera och gör att själva berättelsen i adaptionen inte måste vara fullt trogen

  till originalet för att ge samma bild.

 • Wallgren, Amanda
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Olsson, Elinor
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Massage, beröring och aromaterapi som symtomlindring hos patienter som lever med cancer: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Receiving a cancer diagnosis can for some be seen as getting a

  death sentence. It often evokes strong feelings of both the patients and their

  relatives. Living with cancer is often experienced as stressful both physically and

  mentally from the symptoms and side effects from treatments such as

  chemotherapy and radiation. However, hope often survive, only in different

  degrees before it find its way back.

  Aim: The purpose of this study was to describe massage and touch as a method for

  symptom relief in cancer patients.

  Method: This study has been designed as a litterature review consisting of 13

  qualitative and quantitative articles. Data was collected in the databases CINAHL,

  PubMed and by searching manually.

  Results: The results were presented in two main categories: symptomatic effect of

  massage and touch and impact of the quality of life by means of massage and

  touch. The underlying categories were: pain and nausea, and anxiety, sleep and

  relationships. Massage, touch and aromatherapy could help reduce pain, nausea

  and anxiety, although the effect waned when treatment ended. Sleep quality

  improved and touch could in some cases be seen as a way of deepen relationships.

  Conclusion: Different types of touchtherapy are some among the oldest methods

  in history and are being used more in health care. Massage, touch and

  aromatherapy can provide a good symptomatic effect both physically and

  mentally, and increase quality of life when receiving treatment continuously.

 • Börjes-Andersson, Erica
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Fjärdsmans, Ida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Patientens upplevelse av delaktighet i omvårdnad: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: According to Swedish law, patients have a legal right to be involved

  in their care. This also means that the nurse has a obligation towards the patient to

  make her/him involved. Despite this right, patients feels that they are not given the

  opportunity to be involved in their care.

  Aim: The aim of this study is to describe patient participation and nurses

  opportunity to promote and prevent the patient’s experience of participation.

  Method: The study is a literature review whose results are based on ten scientific

  articles published between the years 2005-2016.

  Results: The patient believes it is important that the nurse give the opportunity

  towards the patient to express themselves and be informed about the care situation.

  Through this the patient was given the opportunity to be involved. Patients want to

  be seen and heard, and seen as an equal partner in care. This requires an

  established relationship between nurse and patient.

  Conclusion: Studies show that patients find that there are obstacles to maintain

  patient participation and that the nurse’s approach is relevant to the patient’s

  experience of participation.

 • Nilsson, Johanna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Peltoniemi, Tove
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Patienters upplevelser av vården vid höftfraktur: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The average age of suffering a hip fracture is 80 years, and the

  causes are falls tendency and osteoporosis. The majority of those who suffer from

  a hip fracture are female. To suffer a hip fracture could mean great suffering, it is

  often very painful, both at the time of the injury, but also during the hospital stay.

  Aim: To describe patients' experiences of care at hip fracture.

  Method: This study was conducted as a literature review, in which ten articles

  were included. The databases used in this study was Cinahl, Psycinfo, PubMed and

  Web of Science.

  Results: The results were based on ten articles, which were of qualitative and

  quantitative methods. The patients' experiences of care at hip fracture resulted in

  three categories: communication and information, treatment and safety and pain

  and pain relief. The patients wanted to be involved and receive ongoing

  information regarding their care. When patients experienced themselves as

  vulnerable the touch from the nursing staff created a sense of security. Pain relief

  was important for patients to feel the well-being and not have pain.

  Conclusion: Patients' experiences of information, security, treatment, pain and

  pain relief are all affected by communication. It is important for nurses to identify

  each patient's individual circumstances and needs in order to be able to adapt the

  information, communication and self-care to meet each patient's needs.

 • Camsund, Johan
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Corrigox, Sara
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Heart failure can be a trying and distressing condition, common

  among the elderly population. Apart from the medical measures, treatment

  involves a lot of self-care. Healthcare professionals need to provide education and

  support, since this involves the patient taking a great deal of personal

  responsibility. With this in mind, healthcare needs to be person-centered.

  Aim: To describe, from a patients’ perspective, the experience of living with heart

  failure and how it affects quality of life.

  Method: A literary review, with studies collected from databases CINAHL,

  PubMed, PsycINFO and Web of Science.

  Results: The findings show that people with heart failure experienced many

  different issues, physical, social and mental, which had an impact on their daily

  life. Despite this, it was possible to come to terms with the situation and

  experience quality of life. The will to learn more about the condition was common

  although many were not aware of their diagnosis.

  Conclusion: Living with heart failure can be trying and mean forced alterations to

  physical, mental and social aspects of life. However, it is possible to live a

  satisfying life and experience good quality of life. Having access to healthcare is

  both an asset as well as a source of frustration. Nurses need to be aware of these

  experiences in order to be able to provide patient-centered care and support the

  patient’s resources and self-care abilities.

 • Nykvist, Lina
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Lind, Hanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Föräldrars upplevelser av vården när deras barn vårdas på akutmottagning - En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: At the emergency department parents arrives with their children in

  need of urgent medical care in various degrees. For a parent it can be hard to

  handle when their child has to go through treatments or medical examinations that

  can be unpleasant. A well-functioning cooperation between parents and caregivers

  is important to give the child a good health care. To implement familyfocused care

  can facilitate the care of the child and to increase the sense of participation.

  Purpose: The aim of this literature review is to describe parents experiences of

  care of their children at the emergency department.

  Methods: The study was conducted as a literature review. The articels were found

  in the databases Cinahl, PubMed, Web Of Science and by manual research.

  Results: Six factors were selected that had significance for parents’ experiences of

  the care of their child at the emergency department. These were: communication,

  information, participants, waiting times and pain management. The results showed

  that communication between parents, children and caregivers and also between the

  caregivers mutually influenced the experience. The parents wanted to feel involved

  in the care of their children. Depending on how long the family had to wait to meet

  the doctor they were satisfied in different degrees.

  Conclusion: Parents’ needs a good communication to feel satisfied with the visit

  at the emergency department. Parents’ felt that the waiting times could be

  improved. Whether the parents wanted to be present during some medical

  examinations or treatments of the child it was important to them that they were

  offered to attent.

 • Nilsson, Linnea
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Varför ser vi på tv-serier?: En kvalitativ undersökning om publikens känslor, motiv och relationer som uppstår2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad publiken känner när de ser på tv-serier och vad som motiverar publiken till att följa dem. Tillgången till tv-serier har ökat under de senaste åren på grund av internets utveckling och i takt med detta har också konsumtionen ökat. För att undersöka vad publiken har för känslor för de tv-serier de följer har kvalitativa intervjuer utförts med fem informanter som flitigt ser på tv-serier. Materialet har analyserats utifrån teorier om reception av film- och tv-tittande. Resultatet visade på att tv-serier får publiken att känna en samhörighet, eller en vänskap, till karaktärerna i sina tv-serier, det får dem att reflektera över sin tillvaro, fly verkligheten och samtidigt får tv-serier publiken att må bra. Dessa resultat kan vara motiv till varför publiken fortsätter att se på tv-serier, avsnitt efter avsnitt.

 • Behdjou, Sandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  ”Jag vill att eleverna ska ifrågasätta egentligen allt”: Samhällskunskapslärares förståelse av begreppet kritiskt tänkande2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker genom kvalitativa intervjuer hur samhällskunskapslärare på

  gymnasienivå förstår begreppet kritiskt tänkande och hur de undervisar för att främja

  elevernas förmåga till kritiskt tänkande. Bakgrunden är betoningen i läroplanen och

  kursplanerna för samhällskunskap från 2011 på skolans uppdrag att främja elevers förmåga

  till kritiskt tänkande. De teoretiska ingångarna behandlar samhällskritikens plats i

  undervisningen, hur lärare ska undervisa för att främja kritiskt tänkande samt skolans

  demokratisering och socialiserande, kvalificerande och subjektifierande funktioner. Teorin

  visar också att kritiskt tänkande kan ses på olika sätt utifrån analytisk filosofi,

  naturvetenskapligt perspektiv respektive kritisk teori. Resultatet visar att de medverkande

  lärarna ser kritiskt tänkande som källkritisk förmåga, som förmåga att granska samhället och

  en förutsättning för demokratiskt deltagande. Lärarna beskriver klassrumspraktiker som syftar

  till att lära elever att granska texter, argumentera, se olika perspektiv, arbeta formativt och se

  kritiskt på samhället runt omkring dem.

 • Laaksonen, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Dödlig Skörd: En komparativ karaktärsanalys mellan The Wicker Man 1973 & 20062016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Två filmer baserade på samma manus borde rimligtvis inte kunna innehålla så stora skillna-der. Trots detta har de mottagits totalt olika. Jag tänker i denna uppsats studera ett av filmers främsta element, nämligen den av karaktären. Genom att göra en komparativ jämförelse mel-lan karaktärerna i The Wicker Man (1973) och The Wicker Man (2006). Med hjälp av Jens Eders Karaktärsklocka och Robert McKees teorier om karaktärsgestaltning undersöker jag vilken skillnaden i karaktärsgestaltningen mellan de två filmerna är och hur det påverkar dem. Svaret är att det spelar en stor roll och har troligtvis varit avgörande i hur filmerna har tagit emot av publiken.

 • Johansson, Leon
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Transmedialt berättande i Marble Hornets: Transmedia, alternate reality gaming och hur det översätts till film2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Transmedialt berättande innebär berättande som sker över flera medium som samverkar för att berätta samma berättelse, där varje medium dessutom enskilt bör hålla god form, för att sedan skapa en större summa när det sammanförs med de andra.

  En sådan produktion kräver mycket ur publiken, såväl som forskare, då man behöver analysera och värdera varje enskild del av berättelsen varpå man kan ta sig an den fulla konstellationen.

  Denna uppsats syfte är att belysa transmedia och hur det kan brukas, samt undersöka hur webserien Marble Hornets utnyttjar sin transmedialitet för att forma flera berättare. Seriens berättarform kommer därefter jämföras med filmtolkningen av serien, Always Watching: A Marble Hornets Story, för att belysa vad transmedialiteten tillför för möjligheter, vilket sedan diskuteras.

  I studien utnyttjades en blandning av narrativa och semiotiska analysmetoder och tyder på att transmedia och alternate reality gaming öppnar många dörrar för manusskribenter för att förändra hur berättelsen skildras, på flera olika sätt.

 • Vinka, Ida
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Tillbakablickar på två män som heter Ove: Flashbacks påverkan på Ove i berättelsen En man som heter Ove2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna vetenskapliga uppsats kommer boken En man som heter Ove och filmen En man

  som heter Ove jämföras med varandra, med fokus på Oves tillbakablickar. Detta görs genom

  att analysera bokens och filmens tillbakablickar som förklarar Oves förflutna. Filmens

  tillbakablickar visas via flashbacks. Syftet med denna uppsats är att se hur stor påverkan

  skillnaden mellan bokens tillbakablickar och filmens användande av flashbacks har på

  karaktären Ove. Oves resa placeras i Craig Battys modell av protagonistens resa, både i bok

  och film. De båda resorna jämförs med fokus på Oves bakgrundsberättelse och hur det

  påverkar Oves karaktär i nutid. Vidare analyseras filmens val av flashbacks med hjälp av

  Linda Aronsons teori om flashbacks användning och funktion. Analysens resultat visar att

  Oves bakgrund har stor betydelse för hur Ove agerar i nutid vilket leder till att Ove upplevs

  olika i de olika medierna.

 • Hortlund, Per
  et al.
  HUI Research.
  Mihaescu, Oana
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Geography. HUI Research.
  The impact of price changes on volume sales of alcoholic beverages in Sweden, 2006-20132016Report (Other academic)
 • Fors, Sofia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Kvinnlig representation i sydkoreanskt tv-drama: En karaktärsanalys av tre kvinnliga protagonister2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera och diskutera kring hur kvinnliga protagonister representeras i tre olika sydkoreanska dramaserier. Undersökningen utgår ifrån ett västerländskt genusperspektiv för att se vad för bild dramaserierna ger av den kvinnliga rollen till en internationell publik. Analysen kommer genomföras med hjälp av Jens Eders analysmetod och diskussionen kommer ta stöd ifrån Yvonne Hirdmans genusteori. Dramaserierna som har valts till denna studie är Boys over Flowers (2009), Heirs (2013) och Secret Garden (2010).

  I resultatet kan vi se många likheter mellan de tre kvinnliga karaktärerna trots att deras karaktärsutveckling är helt olika ifrån varandra. Även två distinkta gestaltningar av den kvinnliga rollen kan urskiljas, en som förhåller sig till den patriarkala könsmaktsordningen och en som förespråkar om jämställdhet mellan könen. Denna uppdelning visas dock vara problematisk eftersom de normaliserar varandra och på så sätt även normaliserar isärhållandet mellan mannen och kvinnan och hierarkiska principer.

 • Dahne, Lovisa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Matthis, Alexi
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Det klassiska berättandet i det moderna Sverige: En kvalitativ analys av den moderna svenskproducerade filmens användning av det klassiska berättandets dramaturgi2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna vetenskapliga undersökning är att studera vilka element av det klassiska berättandets dramaturgi som går att finna i sex stycken olika svenskproducerade långa spelfilmer. Filmerna är uppdelade i två olika grupper, kritikerrosade och biosuccéer, dessa har valts ut med hjälp av statistik från Svenska Filminstitutet. Analysen fokuserar främst på två nyckelbegrepp, protagonisten och treaktsstrukturen, som båda definieras och sedan analyseras i vardera film.

  Efter analysen görs sedan jämförelser, både film mot film men även grupp mot grupp, för att besvara frågan om det finns skillnader mellan användandet av det klassiska berättandet i svenskproducerade kritikerrosade filmer och biosuccéer. Det bakomliggande syftet är att förstå hur denna konventionella berättarstruktur används i praktiken i Sverige. Undersökningen finner dock att skillnaderna mellan grupperna är mycket små och enbart en film kommer nära definitionen av det klassiska berättandet. Genomgående för filmerna är att de övriga inte har en tydlig protagonist eller huvudkonflikt, vilket i de flesta filmer resulterar i en otydlig treaktsstruktur. Detta pekar på att svenskproducerade lång spelfilmer verkar prioritera andra berättarstrukturer eller medel för att skapa intresse hos publiken.

 • Torstensson, Linda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  En rolig och meningsfull tambursituation: En fallstudie om kommunikativa strategier i samspel mellan pedagoger och barn i förskolan.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skapa kunskap om vilka kommunikativa strategier pedagoger använder sig utav för att skapa en meningsfull tambursituation i förskolan. För att undersöka detta syfte har två frågeställningar använts. 1. Hur beskriver pedagogerna en meningsfull tambursituation i förskolan? 2. Vilka kommunikativa strategier används i samspel mellan pedagoger och barn vid på- och avklädning i förskolan?

  Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv med Vygotskijs teorier om kommunikation, språk som redskap och kommunikativa stöttor. Det empiriska materialet är av kvalitativ art och har samlats in genom observationer och fokusgruppintervjuer. Studiens resultat visar att pedagogerna försöker skapa meningsfulla tambursituationer, som innebär ett meningsskapande, genom att närma sig barnets perspektiv för att kunna dela uppmärksamhet och skapa samförstånd. För att få möjlighet till detta försöker de planera tambursituationerna och skapa hållbara rutiner, samt att undvika stress då det lätt smittar av sig på barnen. I samspel mellan pedagoger och barn vid på- och avklädning använder pedagogerna beröm, uppmuntran, bekräftelser och tillsägelser samt att de stödjer och utmanar barnen, vilket kan ses som kommunikativa strategier i tambursituationer.

 • Svensson, Calle
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  The Final Girl2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här vetenskapliga uppsatsen analyserar den kvinnliga huvudkaraktären Laurie Strode i John Carpenters original och Rob Zombies remake av slasherfilmen Halloween.

  Uppsatsens syfte är att studera hur samma karaktär har porträtterats ur ett feministiskt perspektiv och hur vi kan förstå dem utifrån de epoker de skapades i. Med en semiotisk analysmetod besvaras hur porträtteringen skiljer de två filmerna åt. Detta genom att analysera karaktärens denotation och konnotation både visuellt och i dialog.

  Med hjälp av feministisk filmforskning belyser uppsatsen hur filmen Halloween och slashergenren har vidare utvecklats med tiden. Begreppen Hora-Madonna-komplexet och the Final Girl samt forskning kring kvinnor i skräckfilmer används för att förankra tolkningen.

  Resultatet visar att denna utveckling lett till en mer öppen och tillåtande porträttering av en kvinna utan att med detta lämna den grund som slasherfilmer byggs på. Den visar också på hur filmens remake har frångått vissa begrepp som man kan anse centrala för slashergenren utan att förlora möjligheten att titulera sig som en sådan.

 • Lindblad, Jonathan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Japanese.
  Translation strategies of H.P. Lovecraft’s neologisms into Japanese2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study conducted to investigate the different strategies applied by two Japanese translators translating H.P. Lovecraft's neologisms. The neologisms for the study were collected from Clore's (2009) lexicon and analysed based on Newmark's (1988) twelve types of neologisms. Each neologism was then compared to its Japanese equivalent found in the Japanese translations of Lovecraft's collective work. The neologisms were analysed and categorised based on Newmark's (1988) eleven proposed strategies. Seven of Newmark’s (1988) eleven strategies were found and "Naturalisation" was the most frequently applied strategy.

 • Svanberg, Johan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Japanese.
  Linguistic Mysteries in a Swedish village and on a Japanese island: A corpus-based translation study on Japanese translationese by Swedish to Japanese translation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper aims to study translationese in the Japanese language, and to study if there are any differences between Swedish to Japanese translations compared with English to Japanese translations– which are studied more. Claimed features and characteristics of Japanese translationese include the increase use of personal pronouns, loanwords and paragraph length. However in this study the usage of formal language and gender language in translationese will also be included to in order to distinguish differences between translationese and non-translationese.

  The method used to analyze the material is corpus-based translations studies which is a rather newly developed method to study translation and especially translationese. This method will be used in this thesis to compare translated and non-translated texts. As material two novels are used – one originally written in Japanese, and one originally written in Swedish but translated into Japanese. Due to the lack of translation corpora in Japanese, the novels had to be digitalized in order for the author to browse in the novels. By comparing two novels of the same genre it will be clear what the translated novel lack compared to the non-translated novel as translationese is considered broken or bad translation. The analysis and the comparison will be done with the theories about the features of Japanese translationese.

  The study found that some of the features of translationese were adoptable on Swedish to Japanese translated texts, but there were few significant differences regarding formal language and gender language.

 • Söderberg, Amanda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Unga kvinnliga filmare – en satsning för framtiden?: En undersökning av regionala talangprojekt som ett verktyg för jämställdhet inom svensk filmpolitik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska Filminstitutet (SFI) tilldelades mellan 2010 och 2015 sammanlagt 7,6 miljoner kronor från kulturdepartementet som ett led i uppdraget att stärka unga kvinnors filmskapande.

  Den här uppsatsen behandlar fyra regionala satsningar som genomförts av Film i Dalarna (FiD), i samarbete med tre andra regionala filmresurscentrum, som en del av detta uppdrag. Syftet är att belysa hur projekten utförts med utgångspunkt i en förstudie som gjorts på uppdrag av SFI som en ingång till arbetet med regeringens uppdrag. Detta genom en frågeställning som fokuserar på utformningen av satsningarna, deltagarna och deras upplevelse samt om det går att se några resultat av satsningarna. Uppsatsen är av tidsmässiga skäl avgränsad till FiD:s del i projekten.

  Uppsatsen bygger på tidigare forskning och rapporter inom området jämställdhet i svensk filmindustri. Med utgångspunkt i förstudien användes den teoretiska modellen Det läckande röret i utformningen av undersökningarna och som analysverktyg. Även de teoretiska begreppen binära oppositioner och empowerment används.

  Metoden som använts för att besvara frågeställningen är en enkätundersökning med fritextsvar som skickades till deltagarna och en analys projektutvärderingarna som finns av respektive satsning för att kunna beskriva projektens upplägg.

  Resultatet visar att projektens utformning stämmer överens med flera av de områden som lyfts fram som viktiga i förstudien men att ett resonemang om genusmedvetenhet saknas. Baserat på både projektutvärderingarna och enkätundersökningen var majoriteten av deltagarna nöjda och upplever att det är viktigt att den här sortens satsningar finns, men att till exempel planeringen kan bli bättre. Resultat som går att se är att deltagarna upplever en hög grad av empowerment i rollen som kvinnliga filmare samt att gruppen och nätverkandet har varit viktigt för dem. Även FiD som resurscentrum har utvecklats kunskapsmässigt och fått kontakt med fler filmare då satsningarna även fungerat som marknadsföring.

  Något som framkom genom uppsatsarbetet är att det behövs större samverkan mellan SFI och de regionala resurscentrumen gällande främst utvärderingar av den här sortens projekt då utvärderingarna skiljde stort i innehåll och omfång vilket gjorde det svårt att jämföra projekten .

 • Apelmo Mattsson, Jenny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Die Verbindung zwischen Romantik und Phantastik: Ein Vergleich zwischen Michael Endes „Die unendliche Geschichte „ und E.T.A Hoffmanns „Der goldne Topf 2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [de]

  Diese Examensarbeit untersucht die Verbindung zwischen Die unendliche Geschichte von Michael Ende und der deutschen Epoche Romantik. Dies wird anhand einer textimmanenten Analyse von Die unendliche Geschichte und E.T.A Hoffmanns romantisches Werk Der goldne Topf durchgeführt.

 • Parkhouse, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Political Science.
  Does Speed Matter? The Impact of the EU Membership Incentive on Rule Adoption in Minority Rights Legislation2014In: "The European Union and the Politicization of Europe", Lisbon, Portugal, 26-27 September 2014, 2014Conference paper (Other academic)
 • Ung, Jessika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att undervisa i ett ständigt informationsflöde: En systematisk litteraturstudie om grundskollärares åsikter och kunskaper om informationssökning och källkritik på internet.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad tidigare forskning har kommit

  fram till gällande grundskollärares åsikter om internet som medium för

  informationssökning samt vilka kunskaper och förmågor grundskollärare behöver för

  att undervisa i informationssökning och källkritik på internet. Metoden som

  användes var en systematisk litteraturstudie vilket innebär att studiens resultat är en

  sammanställning av tidigare forskningsresultat inom området.

  Resultatet sammanställer den tidigare forskningen som visar att grundskollärare

  anser att internet som informationsmedium både kan möjliggöra och hindra elevernas

  utveckling av kunskaper och förmågor, att grundskollärare har olika åsikter om

  huruvida elever behöver undervisas i att söka och kritiskt granska information på

  internet eller inte, samt att det råder en oro bland lärarna gällande deras olika grad av

  kompetens inom området. Studien identifierade i den tidigare forskningen även några

  kunskaper och förmågor som grundskollärare behöver för att undervisa i

  informationssökning och källkritik på internet.

  En slutsats som dras är att grundskollärares varierande kompetens – och tro på sin

  egen kompetens – inom informationssökning och källkritik på internet, tillsammans

  med deras ambivalenta syn på möjligheter och hinder med internet som

  informationsmedium leder till stora skillnader i undervisningen i informationssökning

  och källkritik på internet, då den i värsta fall inte sker alls. Ytterligare en slutsats är att

  grundskollärares kompetens inom informationssökning och källkritik på internet

  behöver höjas och att en sådan kompetenshöjning bör innefatta kunskaper om

  källkritik, sökstrategier samt digital teknik.