du.sePublications
12 51 - 85 of 85
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Wedde Åberg, Maria
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Hillrings, Patricia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Barnmorskors uppfattningar om hur sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kan stärkas hos ungdomar: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  The sexual and reproductive health and rights (SRHR) of young people is an important public health work and the midwife has a central role in reaching the young people with knowledge and information. There seem to be few studies on midwives' perceptions about what young people need to know more about when it comes to their sexual and reproductive health and rights. Purpose: The purpose of this study was to describe the views of midwives about what young people need to know more about in the area of sexual and reproductive health and rights. Method: Qualitative interview study with eight semi-structured interviews with midwives. The data material was analyzed with a qualitative content analysis with inductive approach. Result: The midwives perceived that the young people needed to know more about body development. In addition, more about sexually transmitted infections (STIs) and contraceptives and that the young men needed to know more about their reproductive responsibilities. The youth also needed to know more about sexual relations and rights, including, among other things, laws and homosexuality. The midwives today see an increase in sexual problems among young people and the midwives had a common view that this is due to pornography consumption. Conclusion: Midwives have insight into what young people need to know more about in SRHR. There are still shortcomings in education for young people within SRHR, and it is important to focus and invest in work to strengthen and promote young people's SRHR. Clinical application: This study highlights the views of midwives on what young people need to know more about in the subject of SRHR. The study can be used in clinical activities for improvement work for various occupational categories that work with young people regarding SRHR.

 • Fyhr, Viktor
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Att mixa i nya dimensioner: En studie om den upplevda effekten av binaural processering av popmusik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats faller inom ämnesområdet ljud-&musikproduktion och studiens syfte är

  att bidra med en djupare förståelse för hur dagens lyssnare upplever binaurala

  egenskaper i musik. Tidigare forskning föreslår att introducera framtida lyssnare till

  binaural musik genom så kallade hybridmixar, vanliga stereomixar med vissa binaurala

  egenskaper. Metodiskt utfördes ett lyssningstest där 15 ljudutbildade personer fick

  jämföra två låtar, båda mixade i stereo och binauralt. För den första låten applicerades

  en helt binaural strategi medans den andra låten mixades som en hybridmix. Resultaten

  visade på att en helt binauralt mixad låt mest bidrog med förvirring och inte var att

  föredra över en vanlig stereomix. Dock visade sig en blandning av stereo- och binaurala

  egenskaper i hybridmixen vara något som lyssnarna föredrog över vanlig stereomix då

  det tillförde något extra och spännande. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att

  hybridmixad musik är något som lyssnarna upplever både nytt och spännande, vilket

  skulle kunna vara det första steget mot helt binaural musik.

 • Donoso Vargas, Victor
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Hur Mozarteffekten kan påverka förståelse och problemlösningsförmågan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersökte hur Mozarteffekten fungerar samt influerar deltagare i testsituationer.

  Genom att följa ”receptet” som dom flesta kvalitativa studier har gjort, lyssningstest,

  IQtest (kreativa frågor) följt av djupintervjuer har kopplingar med teori avgjort om

  effekten har tagit plats på de medverkande. Vissa studier hävdar att klassisk musik

  stimulerar hjärnan allra mest, medan andra resultat helt säger emot detta. Resultaten i

  denna studie visade att många olika faktorer avgör effektens verkan, men också att de

  viktigaste som nämnts i flera vetenskapliga artiklar samt böcker inte har någon påverkan

  över huvud taget.

 • Deriss, Saman
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Audiovisuell Perception och immersion: En kvalitativ undersökning av en multimodal installation i förhållande till rummet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna forskning genom design och kvalitativa undersökning är att skapa en

  audiovisuell installation vilket mäts av en fokusgrupp för att se om fenomenet

  Immersion uppnås hos informanterna. Det är informanternas kollektiva och subjektiva

  upplevelse av installationen som ligger till grund för studiens resultat och berör frågor

  inom det audiovisuella området. Installationen undersöks i förhållande till rummet den

  tar plats i som en viktigt påverkande aspekt. Studien ska ses på som ett förslag för hur

  fenomenet Immersion kan uppnås genom audiovisuella verktyg. Alltså är detta en studie

  som inte försöker nå en absolut sanning genom undersökningen utan olika resultat kan

  nås även om genomförandet av installationen skulle försökas återskapas. Resultaten

  tyder på att Installationen kändes Immersiv och nåddes genom projektionskonstformen

  och spatialt 3D ljud. Samt att andra aspekter och egenskaper som att installationens

  fysiska form, vilket bestod av genomskinligt tyg som omringade informanterna,

  påverkade deras Immersion positivt genom att avskärma deras perception. Det

  presenteras även andra aspekter och egenskaper som påverkade informanternas

  upplevelse av Immersion positivt men även resultat som påverkade upplevelsen

  negativt, vilket är lika viktigt för vidare forskning och som bidrag till det

  kunskapsområdet. Styrkan i undersökningen är presentationen av installationens

  genomförande men framförallt resultatet som bidrar med förståelse och perspektiv till

  ett svårformulerat intresseområde. Svagheten ligger i och med att

  fokusgruppdiskussioner och kvalitativa underökningar inte går att generaliseras, samt så

  är validiteten svår att styrka. Ytterligare en svaghet är att bara en fokusgrupp användes

  för studiens undersökning vilket gör det svårt att säkerställa resultatets giltighet.

 • Jonsson, Charlotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Vad kännetecknar en genre?: En jämförande analys av jazzrock, bebop och progressiv rock2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vilken musik som tillhör en genre kan i många fall uppfattas som en självklarhet, men

  vad är det som verkligen kännetecknar en specifik genre? Syftet med denna

  undersökning är att ta reda på vad som kännetecknar fusiongenren jazzrock, för att

  sedan jämföra denna med de snarlika genrerna bebop och progressiv rock. I tidigare

  forskning tas Lilliestam, Milkowski och Björnfots forskning upp, de har olika

  infallsvinklar. Lilliestam går in på vad musik har för påverkan på oss människor,

  Milkowski utgår ifrån själva genren fusion och dess utövare medan Björnfot har gjort en

  undersökning som analyserar snarlika subgenrer. Som teori har Fabbris

  genredefinitionsmall använts för att med hjälp av hans regler få fram de mest väsentliga

  resultaten. Gridley tar upp kännetecknande element i jazz respektive rock, hans tidigare

  arbete har använts för att jämföra och styrka resultaten. Musikanalys är den metod som

  använts för att djupgående analysera varje enskilt verk och deras diverse aspekter, för

  att sedan skapa en helhetsbild. I resultat presenteras vad som kommit fram under

  analysen, vilka kännetecken man hör och upplever under respektive regel och genre.

  Slutligen anser jag att resultatet av denna undersökning visar att man finner många

  likheter mellan de tre genrerna. Likheterna i det hörbara uppfattades som mer påtagliga

  mellan bebop och jazzrock, men det fanns en större likhet mellan progressiv rock och

  jazzrock när det kommer till beteende samt de sociala och ideologiska reglerna. Det jag

  anser mig ha kommit fram till vad gäller kännetecknande drag hos jazzrocken är en

  musikalisk skicklighet, komplexitet och en stor del improvisation, något som

  härstammar från jazzen, men med en attityd och framtoning som mer påminner om

  rocken. Att visa på vad som kännetecknar en genre kan vara en svår uppgift, för vem är

  det som egentligen avgör vilken genre en låt eller en artist tillhör om inte själva artisten.

 • Bergdahl, Viktor
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Mellersta skiktet i musiklivets pyramid: En studie av produktions- och resurscentrum för populärmusik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste tio åren har det uppkommit ett antal organisationer som säger sig verka

  för att artister inom populärmusikgenrerna skall få större möjligheter att utvecklas och ta

  nästa steg i sina karriärer. Med utgångspunkt i denna utveckling var studiens syfte att

  undersöka hur produktions- och resurscentrum för populärmusik utformas och

  upprätthålls samt hur deras arbete påverkar villkoren för- och skepnaden av

  musikerkarriärer inom populärmusikgenrerna. Detta fullföljdes med en fallstudie av de

  två organisationerna Dalapop och BD Pop. Som datainsamlingsmetod för

  undersökningen har djupintervjuer genomförts med ett flertal aktörer inom det regionala

  musiklivet i Norrbotten och Dalarna, som på ett eller annat sätt har haft kopplingar till

  dessa organisationer.

  Undersökningens övergripande resultat pekade på att produktions- och resurscentrum har

  möjlighet att utformas när det finns kompetenta pådrivare och politiker som brinner för

  kultur och musik. Viktigt var också en hållbar och långsiktig finansiering med satsningar

  både från näringslivet och kulturpolitiken. Dalapop och BD Pop påverkade karriärer inom

  populärmusikgenrerna på ett fördelaktigt sätt genom att de bidrog med ekonomiskt- och

  personellt stöd samt marknadsföring, samtidigt som de förberedde och hjälpte artister

  vidare i sina karriärer. Möjligheterna att slå igenom på den nationella och internationella

  musikbranschen ökade på så sätt avsevärt. Utöver detta utjämnade dessa aktörer även

  musikbranschen på ett geografiskt plan, mellan populärmusikaktörer i olika delar av

  landet.

  Studien har bidragit med kunskap om hur dessa produktions- och resurscentrum påverkar

  musikerkarriärer inom populärmusikgenrerna samt hur dessa organisationer på olika sätt

  omformar det svenska musiklivet.

 • Berg, Bob
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Kan Binaural Beats påverka medvetandet och framkalla berusningseffekter?: Frekvensmönster och psykedeliska substanser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att se ifall man med hjälp utav binaural beats kan känna av

  berusning i form av ett psykedeliskt rus liknande substansen DMT (N, NDimetyltryptamine).

  Med hjälp av en kvalitativ metod i form av ett lyssningstest,

  tillsammans med forskning som finns kring substansen så visar det övergripande

  resultatet på att det inte är riktig berusning som upplevs, utan försökspersonerna visar

  symptom på det förändrade medvetandetillståndet som upplevs mellan vaka och sömn,

  det som även kallas för hypnagoga.

 • Torres, Amanda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Hur kan en kompositörs skapandeprocess påverkas genomatt utgå ifrån en fokusgrupps tankar och åsikter om musik?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur en kompositörs musikaliska vision kan påverkas av att interageramed en fokusgrupp. Studien är en kvalitativ forskning med syftet att undersöka hur fokusgruppenpåverkar och utvecklar det musikaliska verket. Fokusgruppen tog hjälp av värdeord somskapades av kompositören och under två workshops svarar de på frågor om vad de anser spelaroll i musik. Detta för att få en större inblick i hur de tänker gällande musik och även för attguida kompositören i sitt musikskapande. De svar som uppkom under studiens två workshopsanalyserades. Grupperna ansåg att melodi, harmonik och rytmik spelade störst roll i att förmedlakänslor inom musik. En låt skapades baserat på fokusgruppernas svar. Målet var att låten skulleförmedla alla värdeorden till fokusgrupperna men bara några värdeord lyckades nå fram tilldeltagarna i fokusgruppen.

 • Sundbye, Martin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ljudets funktioner i filmen No Country for Old Men: En audiovisuell analys2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sundbye, Martin (2019). Ljudets funktioner i filmen No Country for Old men – En

  audiovisuell analys. Examensuppsats inom Ljud- och musikproduktion, Högskolan Dalarna,

  Akademin för språk och medier, Falun.

  I denna uppsats undersöktes främst ljudet men också bilden ur en scen från filmen No

  Country for Old Men. Detta gjordes för att ta reda på hur scenen använder sina

  ljudresurser ur ett berättelsefunktionsperspektiv, samt att få en djupare förståelse för

  ljudets roll och vad ljudet bidrar med till berättelsen som bilden inte gör.

  Den valda scenen granskades med hjälp av en audiovisuell analysteknik kallad

  Masking, som myntades av den franske filmljudsforskaren Michel Chion.

  Resultatet visade att scenen använder sig av en mycket begränsad ljudpallet.

  Filmskaparna har gjort ett medvetet val att välja bort viktigt berättardimensioner som

  musik och dialog. Scenen förlitar sig istället på atmosfärsljud och ljudeffekter för att

  berätta historien. Ljudeffekter blir en central del i berättelsen och är direkt nödvändiga

  för att scenen ska kunna förstås till fullo. Ljuden ignorerar också det visuella tempot

  som delvis närvarar och strävar istället efter en mer naturlig ljudberättelse, där ljudet

  förblir oförvrängd. Alla ljud som hörs är även diegetiska vilket tillsammans med den

  begränsade ljudpaletten bidrar till en intim och realistisk upplevelse, trots scenens

  relativt surrealistiska händelseförlopp.

 • Severin, Christian
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Stämningshöjaren?: En fördjupning om pitch och dess emotionella påverkan inom popmusik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är fortsätta försöka ta reda på hur stora och små

  ändringar i pitch kan påverka lyssnarnas uppfattning av en melodi i termer såsom

  munterhet och exaltering. Denna undersökning baseras på en tidigare gjord studie inom

  området fast denna gång inom en annan musikgenre vilket är popmusik.

  Det mest intressanta resultatet är att respondenternas svar har visat på att även små

  förändringar i pitch på enbart 48 cents verkar ha påverkat uppfattningen av musiken.

  Denna undersökning bidrar till att fortsätta utveckla förståelsen för hur olika pitch i en

  melodi kan komma att uppfattas av lyssnarna och uppmuntrar till fortsatt forskning

  inom området.

 • Rosso, Jonatan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  1176LN i analog- och digitaldomänen: Skillnaderna mellan Universal Audio 1176LN och dess emuleringar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kompressorer är ett välanvänt verktyg inom musikproduktion och numera i och med

  datorers kraftiga popularitet inom området förväntas mjukvarupluggarna att kunna

  efterlikna de dyra analoga hårdvarumodellerna på ett troget sätt. I denna uppsats

  undersöks två utav de främsta plugintillverkare i sin förmåga att kunna efterlikna den

  analoga prestigefyllda 1176LN FET kompressorn. Ett lyssningstest har genomförts där

  testpersoner fick betygsätta stimuli, består av rockproduktioners sånginspelningar

  bearbetade av respektive kompressorvariant, med och utan musik. Resultaten visar att

  den stora majoriteten kunde höra skillnader mellan stimuli utan musik men inte när

  musik var närvarande.

 • Rieger, Mårten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Lyssnares uppfattningar om verklighetstroget ljud: En jämförande studie av hur formen på mikrofoners membran kan ha betydelse för den upplevda ljudkvaliteten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka ljudkvaliteter som lyssnare uppfattar som

  verklighetstrogna och till vilken grad en mikrofon ett triangulärformat membran ger en mer

  verklighetstrogen ljudåtergivning än mikrofoner med cirkulärt formade membran. Ett

  kvalitativt lyssningstest genomfördes där undersökningsmaterialet bestod av inspelningar av

  fyra instrument: trummor, gitarr, piano och sång. Alla inspelningar hade spelats in med tre

  olika kondensatormikrofoner: Neumann U87, AKG C414, med cirkulärt formade membran och

  Ehrlund EHR-M som skiljer sig åt då den har ett triangulärformat membran. 20 studenter från

  Högskolan Dalarna deltog i lyssningstestet. De fick lyssna på de olika inspelningarna och

  bedöma vilka de uppfattade som mer verklighetstroget och vilka ljudkvaliteter de upplevde gav

  en verklighetstrogen ljudåtergivning. Resultatet visar att majoriteten av lyssnarna föredrog

  EHR-M. I de flesta fall motiverades detta med att mikrofonen upplevdes ha balanserad

  frekvensåtergivning och genom sitt ”naturliga ljud”. En del av informanterna föredrog istället

  C414 eller U87 därför att dessa mikrofoners ljudåtergivning stämde bättre in på deras

  preferenser om hur instrumenten lät mest verklighetstroget.

 • Persson, Anders
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Det konverserande rummet: En kvalitativ studie om scenografi och interaktion i datorspelet Kentucky Route Zero2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As a reaction to developments being made by indie developers in the peripherals of the video

  game industry, this paper has been authored with intent to contribute to an ongoing discourse

  on interactive media. This paper details a study of Cardboard Computers project Kentucky

  Route Zero, and the means by which the player in Kentucky Route Zero has their interactions

  enabled within the game. A number of select scenes from the games were chosen prior to the

  actual process of data gathering, and these scenes were then analysed using a custom method

  by primarily combining methods described by Michel Chion as well as Jesse Schell. The

  scenes were scrutinised in search of every possibility for player interaction, and then divided

  into smaller, more manageable chunks where instances of interaction were further isolated

  and then named after a number of common characteristics. The chunks containing these

  instances of interaction were then compared to one another in search of functional

  connections. The results of the study indicates that two major types of interactions, direct and

  indirect, work in tandem to provide players with a mode of interaction within the game.

  Further research into the studied field could build on the findings of this study to different

  types or character of interaction, as well as the functions of more complex interactive systems.

 • Ottosson, Simon
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Vad gör en talangscout?: En kvalitativ studie om A&R:s med avgränsning till hiphop2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan Floréns studie om talangscouter 2010 har musikbranschen utvecklats enormt. Då

  det blivit enklare för oetablerade artister att bedriva sitt artisteri själva över internet utan

  hjälp av skivbolag har olika medieplattformar upplevt en övermättnad av ’talanger’

  inom musik. Denna uppsats visar på i jämförelse med Floréns avhandling hur

  talangscouternas arbetsroller, eller A&R:s som de kallas inom musikbranschen, ser ut

  idag och har utvecklats under åren med fokus på fyra kärnaktiviteter hos skivbolagen:

  Identifiering av talang, inspelning av musik, marknadsföring av musik och artister samt

  distribution av de fonografiska verken. Med djupintervjuer som metod syftar studien att

  undersöka talangscouternas personliga medverkan inom dessa aktiviteter och dessutom

  peka på skillnader i tillvägagångssätt. Även om studien har visat på många likheter har

  utvecklingen av medieplattformar inte bara har gett dem många nya sätt att upptäcka

  talang på utan även möjligheten att själva ta större del inom flera av kärnaktiviteterna.

  Många A&R:s ansvarar även för marknadsföringen av artister själva och distribution av

  musik är ingenting som man måste förlita sig på de stora skivbolagen för längre.

 • Olars, Isak
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Filmmusikens uppmålning av Jack Sparrows personlighet: En analys av filmmusikens berättarfunktioner i filmerna Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl och Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning utfördes med avsikten att ta reda på hur filmmusiken målar upp

  karaktären Jack Sparrows personlighet och dolda avsikter, i filmerna Pirates of the

  Caribbean: The Curse of the Black Pearl och Pirates of the Caribbean: Salazar’s

  Revenge. Undersökningen utgår från Wingstedts analysmodell som använder den

  multimodalt berättande kontexten som teoretisk ram, för att minska subjektiviteten i

  analysen. Musikens berättarfunktioner är kategoriserade och framställd av Wingstedt.

  Filmerna representeras av en scen ur båda filmerna, som väljs ut där karaktären Jack, på

  något sätt, tar sig ur en knipa. När scenerna har analyserats jämförs likheter och

  skillnader både för att besvara frågeställningen men också för att ta reda på huruvida

  den negativa kritiken som skrivs i recensioner om den senare filmen, har någon grund

  även i den välkända filmmusiken som används i filmerna.

  Utifrån analyserna så är musiken i den första filmen mer riktad mot Jack Sparrows

  personlighet, från publikens perspektiv, då den tydligt markerar det som visas på bilden

  då Jack tar drastiska vändningar i handlingarna. Samt mot slutet av scenen så följer

  musiken Jacks fysiska karaktär i form av då karaktären har gjort en linbana åt sig själv.

  I den sista filmen följer musiken tydligare den visuella gestaltningsformen som visas i

  händelserna snarare än karaktären Jacks personlighet. Vilket gjorde det svårt att avgöra

  huruvida musiken används för att måla upp karaktären. Det fanns dock möjliga

  tolkningar av huruvida Jack enkelt lyckats göra det som innan sagts ska vara omöjligt,

  nämligen att bryta sig in i bankvalvet.

 • Nyström, Emelie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Det svenska musikundret: Lilla landet lagom – ett ledande land inom musikindustrin?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är en vanligt förekommande uppfattning att Sverige anses vara framgångsrikt inom

  den globala musikindustrin, utan att dylika påståenden hänvisar till fakta. Denna

  litteraturstudie syftar till att undersöka just det fenomenet – varför Sverige anses vara en

  framgångsrik musiknation och vad som ligger till grund för denna föreställning. Studien

  visar att kunskapsläget om den svenska musikindustrin är brokigt men att det ändå går

  att urskilja några tydliga huvudspår i forskningen som ger näring åt bilden av en

  bransch i framgång. Dessa spår handlar bland annat om den svenska

  musikutbildningens betydelse, den svenska musikindustrins struktur, nätverket inom

  industrin, den svenska hemmamarknaden och om användningen av musik som

  marknadsföringsstrategi för nationen Sverige. En slutsats i studien är att dessa faktorer

  tillsammans kan förklara varför det finns en föreställning om ett ”svenskt musikunder”.

 • Ljungdahl, Petter
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Taktilitet i Virtual Reality, vän eller fiende?: En kvalitativ studie om sambandet mellan visuella stimuli och taktila stimuli i Virtual Reality2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks sambandet mellan visuella och taktila stimuli i Virtual Reality

  med avstamp i frågeställningarna: Hur stor roll spelar sambandet mellan visuella stimuli

  och taktila stimuli i en Virtual Reality-installation? Hur förändras deltagarens

  inlevelsekänsla när detta samband ändras? Hur förändras deltagarens rumsuppfattning

  när detta samband ändras? För att besvara frågeställningarna skapades två olika

  versioner av en interaktiv VR-installation utefter metoden forskning genom design. En

  av versionerna hade korrekt samband mellan visuella stimuli och taktila stimuli, det vill

  säga att deltagaren fysiskt kunde röra vid det denne såg med hjälp av fysiska objekt som

  var placerade i samma rum som installationen upplevdes i. Den andra versionen hade

  felaktigt samband mellan visuella stimuli och taktila stimuli, vilket innebar att de

  fysiska objekten hade flyttats en aning i Virtual Reality-installationen så att de ej

  speglade objekten i verkligheten. Det vill säga att informationen deltagaren avläste vid

  beröring ej stämde överens med informationen deltagaren avläste med synen. Därefter

  fick fyra deltagare testa dessa installationer och svara på frågor i en öppen intervjuform.

  Resultatet kopplades tydligt till Csíkszentmihályis flow-teori; när sambandet mellan

  dessa stimuli ej var korrekt så förändrades deltagarnas rumsuppfattning vilket bidrog till

  att de kände en lägre inlevelsekänsla. Möjligheten att kunna vidröra de fysiska objekten

  i sig ansågs dock som mer inlevelserikt än ifall möjligheten ej funnits där. Det ses även

  som styrkan med denna studie; att resultatet tydligt speglade de valda teorierna.

  Svagheten med studien var att resultatet enbart grundas på data från intervjuer med fyra

  deltagare, då flera ej hanns med inom tidsramen för studien.

 • Hägglund Johnson, Noah
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Det osynliga berättandet: Ljudets berättande funktioner i filmen Munich2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna undersökning har en audiovisuell analys genomförts på en filmsekvens ur

  filmen Munich (2005), för att undersöka hur ljudet påverkar filmens berättande. Syftet

  med studien var att skapa en djupare förståelse för ljuddesign i film men även för att se

  hur det kan användas som ett berättarverktyg. I studien granskades först ljud och bild

  individuellt och sedan båda tillsammans som efteråt analyserades utifrån teoribildning

  från Michel Chion, Klas Dykhoff och David Sonnenschein. Studiens resultat påvisar att

  ljudet används för att leda åskådarens uppmärksamhet, ge information och informativa

  egenskaper till karaktärerna och objekt i filmen och för att reflektera protagonisternas

  sinnestillstånd.

 • Eriksson, Johan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Metalcore, den hatade genren: En studie om hur metalfans upplever subgenren metalcore2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Metalcore är en subgenre som är ständigt ifrågasatt av många. En del metalfans ser

  metalcore som någoting dåligt i metalgenren och tycker att subgenren inte är metal. I

  denna studie undersöks hur olika gränser skapas mellan genrerna metal och metalcore,

  detta genom att undersöka argumenten som metalfansen har om metalcore. Argumenten

  analyseras med hjälp av en kvalitativ argumentationsanalys med material från

  internetforumet Reddit. Resultatet visar på att negativitet finns mot metalcore, genren är

  alldeles för simpel och alldeles för mainstream för metalfans. Metalcore-låtar är endast

  en omstuvning av andra metalcore-låtar enligt metalfans. Den visar också en sorts

  splittring av fansen där några av metalfansen tycker om äldre metalcore.

 • Jansson, Sonny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Rulla Garn1: En kvalitativ studie om upplevd yttrandefrihet, självcensur och moralpanik inom svensk rapmusik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  den här uppsatsen undersöker jag hur svenska rapmusiker ser på sina möjligheter att

  uttrycka sig fritt efter uppståndelsen kring den så kallade Mr-Cool affären. Resultatet

  bygger på intervjuer med sex svenska rappare och tyder på att dessa inte låtit sig

  påverkas i någon större utsträckning, men studien visar samtidigt på att svenska rappare

  har en stark artistisk integritet och ett motstånd mot mainstreamkulturen i samhället.

  Moralpanik och yttrande- och skapandefrihet som studien delvis berör visar sig även

  engagera dem på ett personligt plan.

 • Hallström, Sten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Atmosfärisk musik i 3D för datorspel: En jämförelse mellan stereomixning och hörlursanpassad 3D-mixning för datorspel2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien utforskas tillämpandet av binaural processering för hörlursmixar till

  spelmusik. För att undersöka hur binauralt mixad atmosfärisk spelmusik upplevs av lyssnare,

  jämfört med vanlig stereomixad atmosfärisk spelmusik, har individuella lyssningstest

  genomförts. Under lyssningstesterna jämfördes två olika hörlursmixar av en atmosfärisk låt

  komponerad till en specifik sekvens ur ett spel. Den ena var mixad med binaural processering

  medan den andra var mixad i vanlig stereo. Syftet var att få lyssnarnas upplevda åsikter kring

  spatiala- och immersionella skillnader i förhållande till de två hörlursmixarna och

  spelsekvensen. Undersökningsresultatet visar att den binaurala stereomixen gav

  undersökningsdeltagarna en något bättre ”utanför huvudet”-upplevelse även om dess spatiala

  egenskaper i övrigt inte upplevdes övertygande. Majoriteten av lyssnarna föredrog den

  vanliga stereomixen då de tyckte att denna på ett bättre sätt representerade spelkaraktärens

  inre. Vanan och förväntningen av att höra musik inifrån huvudet till följd av vanliga

  stereomixar i hörlurar kan vara en orsak till lyssnarnas föredragna mix. En binaural stereomix

  och dess egenskaper av att positionera ljudkällor utanför huvudet kan medföra tvetydigheter

  huruvida musiken ska tolkas som diegetisk eller inte, alltså tvetydigheter huruvida musiken

  finns i spelkaraktärens värld och uppfattas av denne eller om musiken endast ska uppfattas av

  lyssnaren och inte finnas i spelkaraktärens värld. En svaghet med den binaurala

  processeringen var dess generella HRTF-mall. Vidare forskning behövs för att ta fram en

  kalibreringsprocess av en HRTF-mall för individuell anpassning till lyssnaren. Denna

  kalibreringsprocess kan testas tillsammans med VR-teknik för spel.

 • Halldin, Martin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Att skapa ett soundscape: Skapandet av ett ljudlandskap med digitala verktyg2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats beskriver en av många möjliga sätt att skapa ett soundscape med hjälp av

  digitala verktyg. Resultatet testas sedan med hjälp av en enkätundersökning för att ta reda

  på huruvida realistiskt och immersivt arbetet upplevs. Syftet med denna uppsats är att

  presentera ett tillvägagångssätt för musiker och producenter att skapa soundscapes med

  hjälp av digitala verktyg. Detta projekt är ett designarbete med en metod framtagen ur

  boken A Designer's Research Manual. Designarbetet beskrivs under rubriken Skapandet

  av ett soundscape. Resultatet av detta arbete visar att detta tillvägagångssätt ej upplevs

  lika realistiskt som andra soundscapes. Detta kan bero på flera olika anledningar som

  exempelvis de verktyg som använts, den testmetod som använts, författarens egna

  förmåga som ljuddesigner etc

 • Granqvist, Robin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musikproduktionsanalys av Avicii’s inspelningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intresset för Avicii’s musik har under många år varit mycket stort över hela världen.

  Från att ha börjat som en ”bedroom producer” till att spela sin musik på scener världen

  över har han blivit en legend inom den elektroniska dansmusiken. Men vilka byggstenar

  och tekniker använder han sig av? Syftet med denna uppsats är att ta reda på hörbara

  kännetecken i Avicii’s musik och få en bättre förståelse för hur en framgångsrik

  producent skapar och bygger upp sin musik, både musikaliskt och produktionsmässigt.

  Avicii’s produktioner är speciellt intressanta eftersom de tenderar att innehålla både

  elektroniska och akustiska element. I undersökningen används musikanalys som metod

  där fyra av hans produktioner har analyserats med hjälp av bl.a. ljudhändelsebeskrivningar

  och detaljerade analyser av olika musikaliska och produktionstekniska

  egenskaper. Detta har gett ett resultat som visar på att det finns flera likheter mellan de

  olika produktionerna i bl.a. struktur, instrumentering samt ljudbild. Det som skiljer sig

  mest är produktionernas melodier samt harmonisk struktur. Sångtexter har inte

  analyserats i detta arbete.

 • Grane, Linus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ljusets Röst: En kvalitativ studie om ljussättningens påverkan på narrativet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker med hjälp av designforskning och kvalitativ metod i form av

  fokusgruppsintervjuer, skillnaden i upplevelse mellan motiverad ljussättning och

  experimentell ljussättning i film. Till studien producerades tre versioner av en film där

  skillnaden var ljussättningens utgångspunkt. Alla versionerna följde samma manus och

  var exakt lika klippta och visades sedan för två fokusgrupper. Intervjuerna

  transkriberades och analyserades och resultatet visade med stöd av teori att filmscener

  kan upplevas olika beroende på ljussättningen. Studien påvisar att ljussättningen spelar

  stor roll i förståelsen av narrativet.

 • Massaro Rörbrink, Angela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Språkutvecklande arbetssätt på yrkesinriktat program på gymnasiet: En kvalitativ intervjustudie av fyra yrkeslärares uppfattningar om språkutvecklande arbetssätt.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Globaliseringen har vuxit sig starkare och behovet av lärare som arbetar med språkutvecklande arbetssätt är stort under alla skolåren. Språkutvecklande arbetssätt, eller språkinriktad undervisning som det också kallas, har fått relativt stor genomslagskraft inom den svenska grundskolan men är ännu ej utbredd inom gymnasiet och gymnasieskolans yrkesprogram. Det var därför intressant att undersöka vad lärare på ett yrkesinriktat gymnasieprogram ansåg att ett språkutvecklande arbetssätt är och hur de använder det i sin undervisning. Skolverket (2013) skriver att lärare bör ge undervisning i hur det ämnesspecifika språket gestaltar sig inom ämnet och det förutsätter därmed att varje lärare arbetar aktivt för att synliggöra det så att eleverna inte går miste om specialiserad förståelse i ämnet.

  Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie och grundar sig på fyra lärarintervjuer. De intervjuade lärarna arbetar på ett yrkesinriktat program på en gymnasieskola i mellersta Sverige. Studiens empiri samlades in under de enskilda intervjuerna.

  I resultatet framkommer vad dessa lärare anser att språkutvecklande arbetssätt är och hur de konkret använder det i sin undervisning. Lärarna lyfter framför allt vikten av att arbeta med ord och begrepp men också vikten av interaktion.

 • Nordman, Pernilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Att stödja elevers bildutveckling ur ett lärarperspektiv: En undersökning kring bildlärares syn på hur de kan stödja och motivera elever med olika förutsättningar i bildutvecklingen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka tankar bildlärare har kring barns bildutveckling, vilka svårigheter, problem och möjligheter de relaterar till denna och vilken syn lärarna har på hur de kan stödja och motivera elever, med olika förutsättningar, i deras bildutveckling. Undersökningen utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv då det tar sin utgångspunkt i att lärande sker tillsammans med andra människor i olika kontexter och genom kommunikation. Undersökningen utgår från tre frågeställningar och har en kvalitativ ansats. Det empiriska materialet utgörs av halvstrukturerade intervjuer med fyra undervisande och behöriga bildlärare i mellanstadiet. Resultatet visar att lärarna ser på elevernas bildutveckling som en process där det är viktigt att eleven får se sin egen utveckling. Av resultatet framkom även att eleverna i bildutvecklingen möter flera varierande svårigheter som kan leda till att bildutvecklingen avstannar, så som motorik, bristande motivation och intresse, språksvårigheter, att de har för bråttom eller inte förstår syftet med uppgift eller ämne. De viktigaste faktorerna lärarna lyfter kring att överbrygga svårigheterna ligger i att finna elevernas motivation och intresse och stödja och ge uppgifter på rätt nivå. Därtill framkom att dialog i form av formativ bedömning och uppmuntran, bildsamtal och kamratrespons var viktig för att leda bildutvecklingen vidare.

 • Gerdle, Björn
  et al.
  Åkerblom, Sophia
  Brodda Jansen, Gunilla
  Enthoven, Paul
  Ernberg, Malin
  Dong, Huan-Ji
  Stålnacke, Britt-Marie
  Äng, Björn
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Medical Science. Karolinska institutet; Center for Clinical Research Dalarna.
  Boersma, Katja
  Who benefits from multimodal rehabilitation - an exploration of pain, psychological distress, and life impacts in over 35,000 chronic pain patients identified in the Swedish Quality Registry for Pain Rehabilitation2019In: Journal of Pain Research, ISSN 1178-7090, E-ISSN 1178-7090, Vol. 12, p. 891-908Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Chronic pain patients frequently suffer from psychological symptoms. There is no consensus concerning the prevalence of severe anxiety and depressive symptoms and the strength of the associations between pain intensity and psychological distress. Although an important aspect of the clinical picture is understanding how the pain condition impacts life, little is known about the relative importance of pain and psychological symptoms for individual's life impact. The aims of this study were to identify subgroups of pain patients; to analyze if pain, psychological distress, and life impact variables influence subgrouping; and to investigate how patients in the subgroups benefit from treatments.

  Methods: Background variables, pain aspects (intensity/severity and spreading), psychological distress (depressive and anxiety symptoms), and two life impact variables (pain interference and perceived life control) were obtained from the Swedish Quality Registry for Pain Rehabilitation for chronic pain patients and analyzed mainly using advanced multivariate methods.

  Results: Based on >35,000 patients, 35%-40% had severe anxiety or depressive symptoms. Severe psychological distress was associated with being born outside Europe (21%-24% vs 6%-8% in the category without psychological distress) and low education level (20.7%-20.8% vs 26%-27% in the category without psychological distress). Dose relationships existed between the two psychological distress variables and pain aspects, but the explained variances were generally low. Pain intensity/severity and the two psychological distress variables were significantly associated (R2=0.40-0.48; P>0.001) with the two life impact variables (pain interference and life control). Two subgroups of patients were identified at baseline (subgroup 1: n=15,901-16,119; subgroup 2: n=20,690-20,981) and the subgroup with the worst situation regarding all variables participated less in an MMRP (51% vs 58%, P<0.001) but showed the largest improvements in outcomes.

  Conclusion: The results emphasize the need to assess both pain and psychological distress and not take for granted that pain involves high psychological stress in the individual case. Not all patients benefit from MMRP. A better matching between common clinical pictures and the content of MMRPs may help improve results. We only partly found support for treatment resistance in patients with psychological distress burden.

 • Vegsund, Hilde Kristin
  et al.
  Reinfjell, Trude
  Moksnes, Unni Karin
  Eilegård Wallin, Alexandra
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Hjemdal, Odin
  Eilertsen, Mary-Elizabeth Bradley
  Resilience as a predictive factor towards a healthy adjustment to grief after the loss of a child to cancer2019In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 14, no 3, article id e0214138Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: Grief among bereaved parents is known to cause psychological distress and physical illness, but knowledge concerning factors that can contribute to health promotion after bereavement is scarce. Childhood cancer remains the most common non-accidental cause of death among children in Norway. The aim of the present study was to explore if resilience factors among cancer-bereaved parents could predict whether they will be able to come to terms with their grief 2-8 years following the loss.

  METHODS: A Norwegian cross-sectional national survey was conducted among 161 cancer-bereaved parents using a study-specific questionnaire. Logistic regression was used to explore whether resilience factors predicted parents' grief outcome 2-8 years after their loss.

  RESULTS: On the Resilience Scale for Adults (RSA), three of the resilience factors contributed significantly in predicting whether the parents in the present study would come to terms with their grief 2-8 years after the loss their child: "Perception of self "(OR 2.08, p = .048), "Social resources" (OR 2.83, p = .008) and "Family cohesion" (OR .41, p = .025). The results showed a negative relationship between time since loss (2-6 years) and whether the parents answered that they had come to terms with their grief (p = < .05). The loss of a parent (OR .30, p = .030) combined with the loss of their child had a negative and significant effect on whether they indicated that they had processed their grief.

  CONCLUSION: The total score of RSA and three of the six resilient factors contributed significantly in predicting whether cancer-bereaved parents in the present study indicated that they had come to terms with their grief to a great extent. The present study supports hypotheses that regard resilience as an important contribution in predicting healthy outcomes in people exposed to adverse life events.

 • Anåker, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. Karolinska institutet.
  Fysisk miljö på strokeenheter: betydelse för vården2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den fysiska miljön har betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Rehabilitering som påbörjas på strokeenheter i ett tidigt skede, kan förbättra återhämtning och minska risken för funktionshinder. Hur den fysiska miljön på en strokeenhet ska vara utformad för att utgöra ett stöd för patientens aktiviteter och vård är i begränsad omfattning studerat. Vidare är kunskapen begränsad gällande hur utformningen av den fysiska miljön kan påverka det multidisciplinära teamets arbete på en strokeenhet.

  Syfte: Det övergripande syftet var att generera kunskap om den fysiska miljön på strokeenheter och den komplexa relationen mellan utformningen av miljön, vården och användarens erfarenhet av den fysiska miljön.

  Metod: Avhandlingen baserades på fyra delstudier. Delstudierna hade en beskrivande och explorativ design. Tre nybyggda strokeenheter studerades, varav en strokeenhet följdes från den ursprungliga, via den temporära till den nybyggda enheten. I delstudie I, II och IV användes strukturerade observationer för att dokumentera patientens aktivitetsnivå, det fysiska rummet för aktiviteten, samt vilken eller vilka personer som var med patienten i rummet. I delstudie I, II och IV användes även icke-strukturerade observationer. De icke-strukturerade observationerna syftade till att utforska stöd och hinder i den fysiska miljön för patienter och det multidisciplinära teamet. För delstudie III användes en kvalitativ metod som med hjälp av intervjuer syftade till att studera patienternas erfarenheter av den fysiska miljön.

  Resultat: Delstudie I visade att på den nybyggda strokeenheten tillbringade patienterna mer tid på sina rum, hade lägre aktivitetsnivå och hade färre interaktioner med personal och anhöriga, än på den gamla strokeenheten. Förändringar av den fysiska miljön kan ha påverkat patienternas aktiviteter och interaktioner. Delstudie II visade att strokeenheterna skilde sig åt gällande patienternas aktivitetsnivå och proportion av dagen som patienterna var ensamma på sina rum. Patienterna hade högre aktivitetsnivå på en strokeenhet med en kombination av enkelrum och flerbäddsrum jämfört med en strokeenhet med uteslutande enkelrum. En flexibel, lättorienterad och omväxlande miljö utgjorde ett stöd för vård och aktiviteter. I delstudie III framkom två teman: (i) inkongruens mellan gemenskap och avskildhet och (ii) förbindelse med världen utanför ger distraktion och en känsla av normaltillstånd. I enkelrummen upplevde patienterna ensamhet och en frånvaro av social gemenskap. Patienterna blev positivt distraherade när de tittade på natur eller på aktiviteter som fortgick utanför deras fönster. Delstudie IV visade att det multidisciplinära teamet inte arbetade tillsammans i mötet med patienten. Vidare framkom i resultatet olika stöd och hinder i den fysisk miljö som påverkade teamets aktiviteter, exempelvis hinder i form av en fysiskt uppdelad miljö för teamet.

  Konklusion: Denna avhandling har bidragit till att öka förståelsen och kunskapen om den fysiska miljön på strokeenheter. Att använda ett evidensbaserat kunskapsunderlag när det gäller planering och design av nya strokeenheter är centralt. Den fysiska miljön kan vara ett stöd både för den person som insjuknat i en stroke och för det multidisciplinära teamet. Den fysiska miljön bör utformas för att minska inaktiviteten och upplevelsen av ensamhet, samt bidra till att det multidisciplinära teamet har lämpliga lokaler där teamet kan arbeta tillsammans.

 • Rahm, Elin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Heister-Rosvold, Linnea
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Livskvalitet hos mammor till för tidigt födda barn under det första året efter förlossningen: En longitudinell kohortstudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Premature birth involves an increased risk for the child's life and health. Having a preterm infant and thus needing care at a neonatal unit may be traumatic and stressful for mothers and also have a great impact on their quality of life.

  Aim

  To describe the quality of life among mothers of preterm infants and influencing factors up to 12 months after birth.

  Method

  The study had a quantitative design and was a longitudinal cohort study. Mothers (n = 493) of preterm infants who were cared for at six neonatal units in Sweden answered questionnaires about quality of life (SF-36) on four different occasions during the first year after birth. Data has been analyzed to see which factors that may have had an impact on the mother's quality of life and whether there were any differences over time.

  Results

  The lowest quality of life was estimated at discharge from the neonatal unit with a significant and gradual improvement in the first year after delivery (p<0,01). Within the different groups of mothers, there were significant differences in quality of life with a small or medium effect size in some dimensions of quality of life.

  Conclusion

  The mothers in this study rated their quality of life lowest at the time for discharge from the neonatal unit, and there were differences in quality of life between different groups of mothers. This is important knowledge for healthcare professionals.

  Clinical application

  The result of this study may help midwives and other healthcare professionals to gain a better understanding of mothers of preterm infants and their situation and thereby prevent mental illness and support the mothers to promote secure attachment with their children.

 • Gustafsson, Lisa
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Östhaug, Anna Lisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Kvinnors upplevelser av barnmorskans stöd vid förlossningsrädsla: En kvalitativ metasyntes2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Fear of childbirth can be stressful for women, occurs in varying degrees of severity and can lead to negative birth experience. The incidence of fear of childbirth varies between different countries, which to some extent can be explained by different measurement methods. The midwife is a person of significance for women with fear of childbirth. Objective: The purpose of this study was to investigate women's experiences of a midwife's support during fear of childbirth. Method: Qualitative meta synthesis using meta-ethnographic analysis method, where articles were searched in the databases PubMed, CINAHL, Google Scholar, Scopus, Web of Science and PsycINFO. After a quality review, 15 articles were analyzed. Result: Three categories with correlating patterns were identified; A present midwife and a competent midwife where the women's experience of the midwives support contributed to alleviate childbirth fear; Category a distant midwife with correlating patterns displays experiences that tended to increase childbirth fear. Conclusion: The results display the importance of the women's experience of a present and competent midwife for the women to feel safe and dare trust that she can give birth. A continuous support at childbirth and education for the staff that encounters women with fear of childbirth is needed. Caseload could be one model that needs to be implemented in the midwives work.

 • Birath, Camilla
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Edman, Sofia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sexual Reproductive Perinatal Health.
  Förlossningsrädsla: En begreppsanalys ur barnmorskans perspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Fear of childbirth affects about one-fifth of all pregnant women and midwives face these in their work.

  Aim: The aim was to analys the concept fear of childbirth from a midwife perspective.

  Methods: A concept analysis with a hybrid model. First a theoretical phase with a search for literature, thereafter a fieldwork phase where five midwifes where interviewed followed by a final analytic phase.

  Results: Fear of childbirth is something that can affect women before, during or after pregnancy and childbirth. Fear of childbirth for primiparous women can be a lack of confidence in her ability to give birth, and for multiparous women have had a previous traumatic birth experience. The midwives described that fear of childbirth was a complex concept. Women did not usually use the word fear of childbirth, but the midwives interpreted what they noticed or saw in the woman as manifestations of fear of childbirth.

  Conclusion: Midwives use the concept in different ways and call for a clearer definition and way of working with fear of childbirth. The fear of childbirth is a great suffering for the pregnant woman and therefore the authors of this thesis consider that preventive work is important and that the midwife has a central and important role.

  Clinical Applicability: Midwives can use this study to develop their knowledge of fear of childbirth and see how other midwives view on the concept fear of childbirth.

 • Latif, Kanyau
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Egenvårdsutbildning till personer med typ 2 diabetes- En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  Diabetes is a chronic disease that affects more and more people in the world. The district nurse at the health centers in Sweden has a significant task in guiding patients with type 2 diabetes by offering self-management education to enable the patients to manage the disease themselves. The disease requires extensive self-management to keep blood glucose levels optimal and to reduce or prevent the risks for complications. Aim: The purpose of this study was to describe district nurses experiences of patient education for persons with type 2 diabetes. Method: A qualitative design with inductive approach. Semistructured interviews were performed individually with four district nurses on two different out patient clinics in Stockholm’s county. Result The result of the present study showed that district nurses has to start from the patient's situation and individualize the information. They further stated that it was important to create a good relationship and used different pedagogical methods to motivate patients to lifestyle change. The district nurses stated that they had good knowledge of patent training, but they had a lack of knowledge in cultural differences in patients. Conclusion: This study showed that the district nurses have a supporting role in strengthening the patients' ability to self-management. The given information had to be individualized. It is necessary to use different pedagogical methods to increase the patient's motivation. The district nurses experience a lack of time and resources.

 • Engström, Emma
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Vad motiverar elever till läsning?: En systematisk litteraturstudie om elevers läsmotivation2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens skola möts lärare av allt mer motstånd till läsning av skönlitteratur och det är en stor utmaning för lärarna att motivera elever till läsning. Forskare talar om vikten av läsning i skolan då det är språkutvecklande men också personlighetsutvecklande, läsningen utvecklar såväl vår självinsikt som vår identitet. Jag har utifrån detta genomfört en systematisk litteraturstudie med syfte att ta reda på vad forskningen vet om ungdomars motivation till läsning av skönlitteratur. Syftet var också att undersöka vilka faktorer i litteraturundervisningen som är viktiga för att främja elevers läsmotivation. De frågeställningar som användes var:

  Vad motiverar elever till att läsa skönlitteratur, enligt tidigare didaktisk forskning?

  Vad säger ämnesdidaktisk forskning om vilka aspekter i litteraturundervisningen som är viktiga för att främja elevers läsmotivation?

  Resultatet visar att det finns både inre och yttre faktorer som påverkar elevers motivation till läsning och de teman som identifierats i mitt material är hem- och skolmiljö, sociala aspekter, val av bok, belöningar och mål, igenkänning och relevans i texter samt balans mellan framgång och utmaning. Den slutsats som dras är att varje elev är unik och motiveras av olika saker men det finns några faktorer som kan vara till hjälp att tänka på när man som lärare ska försöka motivera sina elever till läsning.

 • Söderberg, Henry
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Hur könsneutrala är läroböcker i svenskämnet egentligen?: Inkludering och exkludering av ickebinära i tryckta läromedel för gymnasiet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med läromedelsanalysen är att undersöka i vilken utsträckning gymnasiets tryckta läromedel i svenskämnet är inkluderande gentemot ickebinära personer utifrån diskursanalysen. Frågeställningarna rör i vilken utsträckning ickebinära omnämns i de analyserade tryckta läromedlen, vilka värderingar kring ickebinära som kommer till språkliga uttryck i läromedlen samt vilka språkliga strategier som används för inkludering och exkludering av ickebinära i läromedlen. För att besvara syfte och frågeställningar genomförs en läromedelsanalys utifrån den kritiska diskursanalysen. Ett urval görs bland aktuella läromedel i svenskämnet för vidare analys. Analysen visar att ickebinära nästan inte omnämns alls i de tryckta läromedlen samt att de värderingar som finns gentemot ickebinära främst är negativa. De språkliga strategierna som används exkluderar oftast ickebinära. I de analyserade tryckta läromedlen och i tidigare forskning dominerar män, följt av kvinnor. Ickebinära osynliggörs i de tryckta läromedlen och i samband med osynliggörandet blir värderingarna om dem få. Ytterligare en slutsats som dras från resultatet är att det inte verkar användas medvetna språkliga strategier i någon större utsträckning för att inkludera ickebinära. Det könsneutrala språket som används i de tryckta läromedlen följs av binära personliga pronomen. Min reflektion är att ickebinära bör inkluderas i tryckta läromedel i svenskämnet för gymnasiet för att kunna skapa grunden till ett samhälle där alla, oberoende på könstillhörighet, känner sig inkluderade.