du.sePublications
12 51 - 65 of 65
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Claesson, David
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Elgitarr i studion och hemmet: Skillnaden mellan emuleringar och mikrofonljud2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks upplevelsen och den soniska skillnaden mellan

  högtalarelement inspelade med mikrofon och emuleringar. Da emuleringar har blivit ett

  populärt sätt att ersätta gitarrförstärkare och högtalarlada undersöker denna uppsats de

  soniska och hörbara skillnader mellan de tva. Lyssningspanelen och de tekniska

  mätningarna visar bada att det finns en skillnad mellan de tva, i diskanten upplevs den

  största skillnaden. Det gar att dra tydliga likheter med den tidigare forskning som gjorts

  inom liknande omraden och denna uppsats, undersökningen stärker till stor del den

  forskning som tidigare gjorts.

 • Davidsson, Ida
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Tituleringsproblematik inom det samtidskonstnärliga audiovisuella området: Intervjuer med audiovisuella utövare om upplevd tituleringsproblematik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar undersöka tituleringsproblematiken inom det konstnärliga

  audiovisuella området. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med

  audiovisuella utövare som är aktiva inom det specifika området. Tidigare forskning

  visar att teknologins utveckling de senaste 20 åren har bidragit till framväxten av fler

  genrer inom det audiovisuella området vilket i sin tur har resulterat i en begrepps- och

  terminologiproblematik. Teorin som används för att analysera det empiriska materialet

  tar ansats från socialkonstruktivismen. Resultatet visar att audiovisuella utövare

  upplever att det inte finns något tydligt sätt att titulera sig. De mönster som visade sig i

  respondenternas svar var att tituleringen försvåras i och med att en audiovisuell utövare

  sysselsätter sig inom flera områden och titeln anpassas därefter, beroende på

  sammanhanget, det visade sig även att en generell och övergripande titel är svår att

  uppnå då den audiovisuella utövaren ofta möts av publik eller besökare som inte är

  bekanta med det audiovisuella begreppet.

 • Finneman, Thomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musiken, ett konstruerat beteende?: En kvalitativ studie om hur känslor framkallas genom musiklyssnande.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att få en djupare förståelse för hur musiken skapar känslor hos oss människor. En kvalitativ enkät har genomförts där respondenterna fick besvara vilka musikval de gör för att framkalla ett visst sinnestillstånd men också besvara ett lyssningstest med sex låtar där de skulle välja en känsla som väcktes hos dem. Utifrån de musikaliska elementen rytm, tempo, harmoni, klangfärg, dur/moll, tonhöjd och situation så tenderade respondenterna att välja liknande musik med specifika element. Våra hjärnor bearbetar ljud genom dessa musikaliska element både instinktivt för att upptäcka faror men också för att musiken liknar språk som vi lärt känna igen redan i moderns mage. Musik och språk leder oss till tendenser att tolka musik på liknande sätt som vi tolkar språk och dess strukturer via syntax och semiotik. Slutsatsen av denna undersökning visar att musiken har en stark koppling till oss människor medvetet som omedvetet. De musikaliska elementen, situationen och individuella erfarenheter är bidragande faktorer som gör att vi tenderar att skapa vissa känslor när vi lyssnar på musik. Generaliseringsbarheten i undersökningen kan diskuteras då endast femtiofyra svarade på enkäten. I de öppet ställda frågorna visade sig att respondenterna hade svårt att analysera och förklara sitt vardagslyssnande.

 • Frankenius, Joakim
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Från synt till drama: En kvalitativ fallstudie om den licensierade musikens narrativafunktioner i film2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Populärmusik från film är något var person känner till och ibland lyssnar på dagligen.

  Men anledningarna till varför den sagda musiken blir vald står ofta obesvarat. Vilka

  funktioner har musiken, kallad licensierad musik, i film? För att analysera och förstå

  musikens funktioner bör en tackla frågorna runt ämnet ur en music supervisors

  perspektiv. Denna uppsats är en fallstudie som med en innehållsanalys analyserar den

  licensierade musiken i thrillern

  The Guest. Resultaten visar att musiken fyllde narrativa

  funktioner både som enskild låt för enskilda scener men även övergripande funktioner

  som etablerar plats, epok och karaktärers drag och utveckling.

 • Pan, S.
  et al.
  Wang, H.
  Pei, F.
  Yang, L.
  Zhang, Xingxing
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy Technology.
  An Investigation on Energy Consumption of Air Conditioning System in Beijing Subway Stations2017In: Energy Procedia, 2017, Vol. 142, p. 2568-2573Conference paper (Refereed)
 • Luo, H.
  et al.
  Liang, X.
  Lu, J.
  Zhang, Xingxing
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy Technology.
  Applicability analysis of insulation in different climate zones of China2017In: Energy Procedia, 2017, Vol. 142, p. 1835-1841Conference paper (Refereed)
 • Erlandsson, Kerstin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Doraiswamy, Sathyanarayanan
  Wallin, Lars
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. Karolinska institutet; Göteborgs universitet.
  Bogren, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. UNFPA Country Office, Bangladesh.
  Capacity building of midwifery faculty to implement a 3-years midwifery diploma curriculum in Bangladesh: A process evaluation of a mentorship programme.2018In: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 29, p. 212-218, article id S1471-5953(17)30757-6Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  When a midwifery diploma-level programme was introduced in 2010 in Bangladesh, only a few nursing faculty staff members had received midwifery diploma-level. The consequences were an inconsistency in interpretation and implementation of the midwifery curriculum in the midwifery programme. To ensure that midwifery faculty staff members were adequately prepared to deliver the national midwifery curriculum, a mentorship programme was developed. The aim of this study was to examine feasibility and adherence to a mentorship programme among 19 midwifery faculty staff members who were lecturing the three years midwifery diploma-level programme at ten institutes/colleges in Bangladesh. The mentorship programme was evaluated using a process evaluation framework: (implementation, context, mechanisms of impact and outcomes). An online and face-to-face blended mentorship programme delivered by Swedish midwifery faculty staff members was found to be feasible, and it motivated the faculty staff members in Bangladesh both to deliver the national midwifery diploma curriculum as well as to carry out supportive supervision for midwifery students in clinical placement. First, the Swedish midwifery faculty staff members visited Bangladesh and provided a two-days on-site visit prior to the initiation of the online part of the mentorship programme. The second on-site visit was five-days long and took place at the end of the programme, that being six to eight months from the first visit. Building on the faculty staff members' response to feasibility and adherence to the mentorship programme, the findings indicate opportunities for future scale-up to all institutes/collages providing midwifery education in Bangladesh. It has been proposed that a blended online and face-to-face mentorship programme may be a means to improving national midwifery programmes in countries where midwifery has only recently been introduced.

 • Fridheim, Gustav
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Blockchain i musikbranschen: Kvalitativ undersökning om blockkedjeteknologi innebär nyavillkor för verksamheter och artister2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilka verksamheter och organisationer som

  använder eller kan tänkas använda blockkedjeteknologin i musikbranschen och jämföra

  deras affärsidéer mot teorin om delningsekonomi. Den tidigare forskningen

  uppmärksammar styrningsproblematiken, problematik med intäktströmmar och

  digitaliseringens möjligheter. Blockkedjeteknologin undersöks som en företeelse i form

  av en fallstudie där fyra verksamhetsanalyser och tre intervjuer med informatörer och

  kommunikatörer i musikbranschen analyseras. Resultaten visar på nya möjligheter för

  musikskapare, lyssnare, användare och verksamheter. Möjligheter som snabbare

  utbetalning av royalties, transparens i utbetalningskedjan samt effektivare möjligheter i

  hantering av verksdata. Den nya kunskap studien bidragit med kompletterar den tidigare

  forskningen om styrningsproblematiken i musikbranschen och ger perspektiv på

  mångfalden av positiva förändringar blockkedjetekniken kan innebära för verksamma

  inom ljud- och musikproduktion.

 • Hessle, Adam
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Dr. Syntlove eller, Hur jag slutade ängslas och lärde migfärga digitala syntar: En snåljåps guide till det dyra syntersizerljudet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen presenterar en undersökning av skillnaden mellan analoga hårdvarusyntar och

  digitala mjukvarusyntar. Syftet är att färga de digitala mjukvarusyntarna så dessa

  efterliknar de analoga hårdvarusyntarna. Detta kan gynna situationer där man som Musik

  och Ljudproducent önskar efterlikna en analogsynt med digitala verktyg och medel.

  Tidigare forskning redogör hur signalerna från syntar upplevs. Efter mätningslabbar

  visade det sig att analoga hårdvarusyntar hade grövre vågformer, därav beslöt man sig för

  bitdjupsreducering som metod för att färga ljuden. Dock så visade sig bitdjupsreducering

  inte vara en tillräckligt färgande metod. Resultaten talade för att lyssnaren fortfarande

  kunde urskilja signalerna trots behandling.

 • Ingelman, Niclas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Skillnad på dist och dist?: Symmetrisk respektive asymmetrisk klippnings påverkan påintermodulationsdistorsion och lyssnarens upplevelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur symmetrisk respektive asymmetrisk distorsion skiljer sig från

  varandra och dess påverkan på intermodulationsdistorsion. Undersökningen görs genom

  lyssningstest med en lyssningspanel av erfarna lyssnare samt spektrumanalyser av signaler.

  Det visade sig att användandet av sinustoner vid spektrumanalyser ger en missvisande bild av

  gitarrdistorsion. Spektrumanalyserna visade på liten skillnad mellan klippningsformerna vid

  verkliga gitarrsignaler som ledde till att undersökningsdeltagarna hade svårt att beskriva

  skillnaderna. Intermodulationsdistorsionen var mer påtaglig i asymmetrisk klippning, dock

  tyder inget på att detta märkbart skulle påverkat lyssnaren.

 • Moberg, Jon
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Icke-deltagande i idrott och hälsa: En intervjustudie om gymnasieelevers icke-deltagande i undervisning i idrott och hälsa.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att öka kunskapen om varför vissa elever väljer att inte delta i ämnet idrott och hälsa, samt att redovisa dessa elevers syn på ämnet som sådant. Under min tid som idrottslärare har jag kunnat konstatera att ibland så många som var femte bland eleverna väljer att inte delta under idrottslektionerna. Skolverkets nationella utvärdering från år 2003 bekräftar att så är fallet även på en generell nivå.

  Underlag för undersökningen är semistrukturerade intervjuer av nio gymnasieele-ver. Eleverna har valts därför att de uppvisat låg grad av delaktighet på lektionerna och på rekommendation från deras lärare i idrott och hälsa.

  Resultatet av undersökningen visar att ett icke-deltagande i idrottsundervisningen till stor del beror på brist på motivation, men även på yttre faktorer såsom klass-kamrater, kompisar samt ointresse för ämnet. Undersökningen visar även att det finns ett visst obehag över att visa sin fysiska förmåga inför andra. Även att byta om, duscha tillsammans med andra ses av vissa som ett hinder.

 • Lindman, Antonia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Loré, Gigi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Barns lust till bildskapande: En studie som lyfter fram förskollärares förhållningssätt till barns lust att skapa i bild.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om förskollärares förhållningssätt kring att stödja barns lust att skapa i bild. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det hur förskolan ska ge förutsättningar för barns lust att lära hela livet och i denna studie sker en specifik inriktning mot bildskapandet. För att få fram förskollärares förhållningssätt till barns lust till bildskapande utgick vi från de tre frågeställningarna: Vad är syftet med bildskapande på förskolan? Hur uppfattar förskollärarna sin roll i barns bildskapande? På vilka sätt stärks barns lust till bildskapande? Metoden som används är kvalitativ och materialet har samlats in genom fyra halvstrukturerade intervjuer. De fyra förskollärarna som blivit intervjuade arbetar på olika förskolor. Datamaterialet som samlats in har i resultatet analyserats utifrån det sociokulturella perspektivet samt begreppen guidning och styrning.

  Resultatet visar genom begreppen styrning och guidning både likheter och variationer i förskollärarnas sätt att förhålla sig till barns lust till bildskapande. Förskollärarna uttrycker att verksamheten ska anpassas efter barnens intressen. Sammanfattningsvis visar studien att förskollärarna balanserar mellan att vara lyhörda för barns intressen, samtidigt som de vid barns olust till bildskapande ändå inte upphör att erbjuda och locka genom ett ömsesidigt samspel.

 • Thalberg, Kristina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Du behöver inte vara tjej eller kille-du får vara den du är: En intervjustudie med fokus på föräldrars berättelser om sina könsöverskridande barns möjlighetsvillkor i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den kvalitativa studiens syfte är att uppmärksamma några föräldrars berättelser om hur de upplever sina könsöverskridande barns möjlighetsvillkor i förskolan. Frågeställningar som studien vill besvara är vilka möjligheter till lek, kamratrelationer och inkludering föräldrarna uppger att deras könsöverskridande barn har i förskolan, samt hur de beskrivningar föräldrarna ger av pedagogernas bemötande av deras barn förhåller sig till gällande styrdokument. För att besvara studiens frågeställningar gjordes semistrukturerade forskningsintervjuer. I intervjuerna beskrev alla föräldrarna att de upplevt sina barns möjligheter till lek och kamratrelationer i förskolan som goda. Uppgifterna om barnens inkludering var mer motstridiga. Alla barnen uppgavs regelbundet utsättas för ifrågasättande och/eller kränkningar av andra barn med anledning av sina könsöverskridande uttryck. Alla föräldrarna var nöjda med förskolans pedagoger.

  Studiens slutsats är att föräldrarna i studien beskriver att barnens möjligheter till lek, kamratrelationer och inkludering i många avseenden är goda, men att villkoren för barnens könsöverskridande medför upprepat ifrågasättande och risk för könsattributsrelaterade kränkningar från andra barn. Vad gäller föräldrarnas berättelser om barnens pedagoger beskrivs dessa leva upp till de läroplansdirektiv som fokuserats i studien.

  En utmaning som identifierats i studien är de svårigheter pedagogerna verkar ha när det gäller att förankra läroplanens värdegrund hos de barn som kommer till förskolan med normer som inte överensstämmer med förskolans. Ett bekymmer svårigheterna leder till är de kränkningar som sker till följd av barns försök att upprätthålla dessa normer som de håller för sanningar.

  Studien har lett till konstaterandet att tvåkönsmodellen och dess prägling på läroplanen (se Skolverket 2016:4-5) bidrar till att osynliggöra och exkludera barn med överskridande könsidentiteter vilket därmed innebär att läroplanen kommer i konflikt med diskrimineringslagen (se SFS 2008:567). Fastslås i studien görs även att förskolebarn med könsöverskridande identiteter exkluderats i den utredning av transpersoners livsvillkor som tillsatts på uppdrag av regeringen (SOU, 2017:92).

 • Nyroos, Sara
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Kullback, Emma
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Är lärplattan välkommen i förskolan?: En intervjustudie om förskollärares digitala kompetens och förhållningssätt till lärplattan i förskolan.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om pedagogers kompetens och förhållningssätt kring lärplattan som ett verktyg i förskoleverksamheten. Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer som metod där fem förskollärare har intervjuats. Alla de intervjuade är verksamma på olika förskolor i Mellansverige. Intervjuerna har haft fokus på hur förskollärare använder lärplattor i verksamheten även vilka möjligheter och svårigheter de ser i användandet. Fokus har även legat i hur de tänker kring en revidering av förskolans läroplan med fokus på digitala verktyg som ska få en tydligare skrivning. Syftet med studien är att bidra med ytterligare kunskaper om hur förskollärare ser på sin kompetens och sitt förhållningssätt till att använda lärplattan i förskoleverksamheten.

  Resultatet visar att majoriteten av de intervjuade förskollärarna uttrycker ett behov av fortbildning inom ämnet lärplattan. De uttrycker att de inte har den kompetens de vill för att använda lärplattan tillsammans med barnen. I intervjuerna framkom det att lärplattan används främst som dokumentationsverktyg hos förskollärarna. Flera av de intervjuade använde lärplattan för att ta vara på barnens intressen och utforska och söka svar i samspel med barnen. Slutligen diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning och våra egna tankar kring lärplattan som pedagogiskt verktyg.

 • Hagman, Jon
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Arbetssätts påverkan för elevers intresse för kemi: Analys av en enkätstudie från elever i årskurs 92017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rapporter och studier har berättat att svenska elever tappar intresse för de naturvetenskapliga ämnena under högstadietiden. Arbetssätt och lektionsinnehåll är viktiga faktorer som kan påverka elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena positivt. Flera pilotstudier har undersökt specifika arbetssätt på elevernas intresse under begränsade tidsperioder med varierande resultat. Tyvärr finns det inga generella riktlinjer med beprövade arbetssätt som vetenskapligt bevisat ökar elevernas intresse under högstadietiden. Syftet med denna studie är att undersöka om kemiintresset hos elever i årskurs nio påverkas av olika arbetssätt i undervisningen. Empirisk data insamlades till en kvantitativ studie genom en enkätundersökning som besvarades av 83 elever i årskurs nio på två högstadieskolor i Sverige. Enkäten bestod av stängda och öppna enkätfrågor. Dataanalysen av de öppna frågorna gjordes genom det pragmatiska perspektivet och teorier om situationsbaserat intresse. Resultatet visade att en åttondel av de tillfrågade eleverna ansåg att lektionsinnehållet på kemilektionerna intresseväckande. Det arbetssätt som var mest effektiv till att påverka elevernas ämnesintresse positivt var laborationer i kemi. Vid genomgångar var det särskilda attribut hos den undervisande läraren som var avgörande för att eleverna skulle utveckla ett situationsbaserat intresse. Grupparbeten kan påverka elevernas intresse i en positiv riktning förutsatt att det finns en bra gruppdynamik i den aktuella arbetsgruppen. Det arbetssätt som eleverna var mest negativa till var individuellt arbete på grund utav att det upplevdes som monotont och tråkigt. Resultatet av denna studie kan användas som riktlinje för undervisande kemilärare för att öka det situationsbaserade intresset i kemiundervisningen.