du.sePublikasjoner
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Nyström Höög, CatharinaORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4838-3093
Alternativa namn
Publikasjoner (10 av 68) Visa alla publikasjoner
Ledin, P., Nyström Höög, C., Tønneson, J. L. & Westberg, G. (2019). Den multimodala sakprosan. Sakprosa, 11(4), 1-50
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Den multimodala sakprosan
2019 (svensk)Inngår i: Sakprosa, ISSN 1502-6000, E-ISSN 1891-5108, Vol. 11, nr 4, s. 1-50Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [sv]

Alla sakprosatexter är multimodala, och denna artikel diskuterar relationen mellan sakprosaforskning och multimodalitetsforskning. Artikeln adresserar två frågor: Hur kan forskning om multimodalitet och sakprosa stimulera varandra? och Hur förhåller sig nordisk sakprosaforskning till en vidare multimodal forskningstradition? För att besvara dessa frågor tecknar artikeln multimodalitetstraditionens utveckling samt härleder sakprosabegreppets ursprung. I ljuset av såväl äldre som nutida sakprosaforskning argumenterar artikeln för att sakprosabegreppets multimodala potential huvudsakligen ligger i förledet sak­ eftersom det riktar ljuset mot textens roll som ett yttrande om verkligheten inom en institution. Således argumenterar artikeln att samspelet mellan verbalspråket och andra semiotiska resurser bör stå i centrum vid studiet av sakprosa, oberoende av om det handlar om ett samspel mellan verbalspråk och t.ex. visuella, rumsliga eller auditiva resurser. Detta pekar slutligen på nödvändigheten i att uppmärksamma hur olika affordanser – dvs. möjligheter och begränsningar – i olika semiotiska material används i olika kontexter. Därmed blir också efterledet prosa relevant, eftersom de riktar uppmärksamheten mot kvaliteter i uttrycket.

Abstract [en]

All non-fictional prose (’sakprosa’ in the Scandinavian languages) is multimodal, and this paper discusses how the study of non-fictional prose relates to research on multimodality. In doing so, the paper answers two research questions: How can research on non-fictional prose and multimodality enrich each other? and How does Nordic research on non-fictional prose relate to the wider field of multimodality? In order to answer these questions, the trajectories of the multimodality tradition are outlined as well as the genealogy of the concept sakprosa. Drawing on older as well as contemporary Nordic research on non-fictional prose, the article argues that the prefix sak­ ­has at its potential to inform multimodality research, primarily because it conceptualizes text as an utterance about the reality within a specific institution. Accordingly, the article argues that the interplay between language and other semiotic (e.g. visual; spatial; auditive) modes needs to be fore fronted in the study of non-fictional prose. This, finally, points to the importance of paying attention to how different affordances, i.e. the possibilities and constraints in different semiotic materials, are employed in different contexts. Thus, the suffix prose also becomes relevant, as it draws attention to the qualities of the expression.

Emneord
multimodality; ’sakprosa’; non-fiction; affordance; visual analysis; semiotics; social semiotics; systemic-functional linguistics (SFL); platforms of values; airport analysis, multimodalitet; sakprosa; affordans; visuell analys; semiotik; socialsemiotikk, systemisk-funktionell lingvistik; värdegrundstexter; flygplatsanalys
HSV kategori
Forskningsprogram
Interkulturella studier
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-30683 (URN)10.5617/sakprosa.7072 (DOI)
Tilgjengelig fra: 2019-09-12 Laget: 2019-09-12 Sist oppdatert: 2019-09-12bibliografisk kontrollert
Björkvall, A. & Nyström Höög, C. (2019). Legitimation of value practices, value texts, and core values at public authorities. Discourse & Communication, 13(4), 398-414
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Legitimation of value practices, value texts, and core values at public authorities
2019 (engelsk)Inngår i: Discourse & Communication, ISSN 1750-4813, E-ISSN 1750-4821, Vol. 13, nr 4, s. 398-414Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

A large number of Swedish public authorities produce 'platform of values' texts that present core values. This article presents a study of how such texts and practices, including the core values they revolve around, are legitimized. Using Van Leeuwen's legitimation framework, three different data sets are analysed: 47 'platform of values' texts, a focus group discussion with seven senior HR officers, and a quantitative questionnaire study answered by civil servants at three public authorities. The analysis shows how the existence of 'platform of values' texts and practices is legitimized through rationalizations, above all by describing the texts as concrete means for reaching specific ends and, with regard to the choice of core values, through a custom-conformity type of authority. Thus, this article addresses discursive transformations of contemporary organizations with a particular focus on available discursive space for critical thinking in the wake of New Public Management and related developments.

Emneord
Conformity; core values; discursive identity; legitimation; New Public Management; 'platform of values'; professional practice; public authorities; rationalization
HSV kategori
Forskningsprogram
Interkulturella studier
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-30080 (URN)10.1177/1750481319842457 (DOI)000472027000002 ()2-s2.0-85065168253 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2019-05-21 Laget: 2019-05-21 Sist oppdatert: 2019-07-04bibliografisk kontrollert
Ädel, A. & Nyström Höög, C. (2019). "Rädda, larma, släck" eller "stå kvar och tryck på knappen"?: Språkvetenskapliga perspektiv på brandskyddsinformation. In: : . Paper presented at Forum för Textforskning 14, 10-11 juni 2019, Uppsala. Uppsala
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>"Rädda, larma, släck" eller "stå kvar och tryck på knappen"?: Språkvetenskapliga perspektiv på brandskyddsinformation
2019 (svensk)Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
Abstract [sv]

Samtidens diskussioner handlar mycket om resurser och resursutnyttjande. Det forskningsprojekt som skisseras här är en strävan att i en mångvetenskaplig forskningsmiljö ta vara på den resurs som språkvetenskaplig kompetens innebär. Sommarens skogsbränder, inte minst i våra egna hemtrakter, har gett upphov till en diskussion om brand och säkerhet och inspirerade oss till att inventera den brandskyddsinformation som finns i vår omedelbara närhet, och utifrån den diskutera hur det kommunikativa förloppet kring brandskyddsinformation ser ut, och hur vi som språkvetare skulle kunna bidra till att vår förberedelse inför det som ”inte ska inträffa” kan bli så bra som möjligt.

Projektets övergripande ärende är att öka förståelsen av vad ett språkvetenskapligt perspektiv kan tillföra till arbete med brandsäkerhet och utrymning. I den upptaktsfas där projektet befinner sig har vi samlat ett material av utrymningsskyltar och brandinstruktioner inom Högskolan Dalarnas väggar. Skyltarna är antingen monomodalt visuella eller multimodala genom att bygga på både visuella och verbala resurser (jfr Forceville & Kjeldsen 2018). I en explorativ analys kombinerar vi erfarenheter från klarspråksforskning och multimodal analys för att identifiera möjliga läsningar och begriplighetsproblem i materialet.

Ett drag som gör den här typen av texter intressant är att det verkar viktigare att de finns, än att de läses och förstås. Det gör att utrymningsanvisningarna påminner både om sådana texter som måste finnas i organisatoriska kontexter, värdegrunder och andra policydokument, och om andra säkerhetstexter där förekomst är viktigare än reception, såsom säkerhetsgenomgångar på flygplan. Det saknas en precis terminologi för att ringa in den här ”rituella” funktionen hos texter, och där kan projektet lämna ett viktigt bidrag.

I nästa steg planerar vi att anordna fokusgruppssamtal för att komma i kontakt med den specialistkultur som präglar produktionen av skyltar och anslag och för att kontrastera lekmäns förståelse av utrymningsinformation mot specialisters.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Uppsala: , 2019
HSV kategori
Forskningsprogram
Interkulturella studier
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-30191 (URN)
Konferanse
Forum för Textforskning 14, 10-11 juni 2019, Uppsala
Tilgjengelig fra: 2019-06-12 Laget: 2019-06-12 Sist oppdatert: 2019-06-13bibliografisk kontrollert
Nyström Höög, C. (2018). Ett språk för vår tid.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Ett språk för vår tid
2018 (svensk)Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
HSV kategori
Forskningsprogram
Interkulturella studier
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-29218 (URN)
Prosjekter
Revision av Svenska kyrkans kyrkohandbok
Tilgjengelig fra: 2018-12-28 Laget: 2018-12-28 Sist oppdatert: 2018-12-28bibliografisk kontrollert
Nyström Höög, C. & Björkvall, A. (2018). Keeping the discussion among civil servants alive: 'Platform of values' as an emerging genre within the public sector in Sweden. Scandinavian Journal of Public Administration, 22(3), 17-38
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Keeping the discussion among civil servants alive: 'Platform of values' as an emerging genre within the public sector in Sweden
2018 (engelsk)Inngår i: Scandinavian Journal of Public Administration, ISSN 2001-7405, E-ISSN 2001-7413, Vol. 22, nr 3, s. 17-38Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

A defining feature of contemporary public authorities in Sweden is the production of texts labelled platform of values or core values. Previous research points to three main factors contributing to this development: an increased interest in ethics in the public sector, new forms of management and control, and the importance of the external promotion of public authorities. This paper focuses on the perspective of civil servants when addressing the research question: What are the most important functions of ‘platform of values’ texts? The paper draws on two types of data – a focus group of senior HR officers and a quantitative survey for civil servants. Critical Genre Analysis is presented as a methodological framework for understanding ‘value texts’ as social actions. The results show that ‘platform of values’ practices are connected to the creation of the “ethically aware” civil servant; that neither their connection to control over civil servants nor to the external promotion of the authority are directly recognised, whereas their connection to goal achievement is; and that the role of the ‘value texts’ as such has been somewhat overrated in previous research – it is the dialogue about the values that matters

sted, utgiver, år, opplag, sider
Göteborg: School of public administration, 2018
Emneord
platform of values, critical genre analysis, text, civil servant, management reform
HSV kategori
Forskningsprogram
Interkulturella studier
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-28752 (URN)
Prosjekter
En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrunder
Forskningsfinansiär
Riksbankens Jubileumsfond, P15-0119
Tilgjengelig fra: 2018-10-18 Laget: 2018-10-18 Sist oppdatert: 2018-10-18bibliografisk kontrollert
Nyström Höög, C. & Kvåle, G. (2018). Prøver, måling og og evaluering – pedagogiske utviklingsverktøy eller måleredskaper?: Et kritisk perspektiv på vurderende og dokumenterende sakprosa i skole og barnehage. Sakprosa, 10(2), 1-15
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Prøver, måling og og evaluering – pedagogiske utviklingsverktøy eller måleredskaper?: Et kritisk perspektiv på vurderende og dokumenterende sakprosa i skole og barnehage
2018 (norsk)Inngår i: Sakprosa, ISSN 1502-6000, E-ISSN 1891-5108, Vol. 10, nr 2, s. 1-15Artikkel i tidsskrift, Editorial material (Fagfellevurdert) Published
sted, utgiver, år, opplag, sider
Oslo: , 2018
HSV kategori
Forskningsprogram
Interkulturella studier
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-29214 (URN)10.5617/sakprosa.6540 (DOI)
Tilgjengelig fra: 2018-12-28 Laget: 2018-12-28 Sist oppdatert: 2018-12-28bibliografisk kontrollert
Nyström Höög, C. & Ledin, P. (2017). Från sats och mening till form och färg: Språkvetenskaplig textforskning och dess samtida utmaningar. In: David Håkansson och Anna-Malin Karlsson (Ed.), Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter: (pp. 75-90). Lund: Studentlitteratur AB
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Från sats och mening till form och färg: Språkvetenskaplig textforskning och dess samtida utmaningar
2017 (svensk)Inngår i: Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter / [ed] David Håkansson och Anna-Malin Karlsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, s. 75-90Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Studentlitteratur AB, 2017
Emneord
textforskning, textanalys
HSV kategori
Forskningsprogram
Interkulturella studier
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-26436 (URN)9789144108902 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2017-10-18 Laget: 2017-10-18 Sist oppdatert: 2018-01-13bibliografisk kontrollert
Nyström Höög, C. (2017). Texts at work: The construction of an ideal workplace in 'platforms of values'. In: Karolina Brós & Grzegorz Kowalski (Ed.), Discourse Studies - Ways and Crossroads: (pp. 231-245). Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Texts at work: The construction of an ideal workplace in 'platforms of values'
2017 (engelsk)Inngår i: Discourse Studies - Ways and Crossroads / [ed] Karolina Brós & Grzegorz Kowalski, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2017, s. 231-245Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2017
Serie
Studies in Language, Culture and Society ; 11
HSV kategori
Forskningsprogram
Interkulturella studier
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-29215 (URN)978-3-631-73948-8 (ISBN)
Prosjekter
En ny genre och dess arkeologi. Svenska myndigheters värdegrunder
Forskningsfinansiär
Riksbankens Jubileumsfond, P15-0119:1
Tilgjengelig fra: 2018-12-28 Laget: 2018-12-28 Sist oppdatert: 2018-12-28bibliografisk kontrollert
Nyström Höög, C. (2016). Den öppna myndigheten: Om nya typer av texter, buzzwords och diskursiv antagonism vid svenska myndigheter. In: Henrik Rahm (Ed.), Svenskans beskrivning 34: . Paper presented at Trettiofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning. Lund.22-24 oktober 2014 (pp. 15-37). Lund
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Den öppna myndigheten: Om nya typer av texter, buzzwords och diskursiv antagonism vid svenska myndigheter
2016 (svensk)Inngår i: Svenskans beskrivning 34 / [ed] Henrik Rahm, Lund, 2016, s. 15-37Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: , 2016
HSV kategori
Forskningsprogram
Interkulturella studier
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-22948 (URN)978-91-87833-77-9 (ISBN)
Konferanse
Trettiofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning. Lund.22-24 oktober 2014
Tilgjengelig fra: 2016-08-29 Laget: 2016-08-29 Sist oppdatert: 2018-01-10bibliografisk kontrollert
Nyström Höög, C., Lindgren, C. & Wide, S. (Eds.). (2016). En profil i profilen: Vänbok till Bo G Jansson. Falun: Högskolan Dalarna
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>En profil i profilen: Vänbok till Bo G Jansson
2016 (svensk)Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Falun: Högskolan Dalarna, 2016. s. 197
Serie
Kultur och lärande, ISSN 1403-6878 ; 2015:05
HSV kategori
Forskningsprogram
Interkulturella studier
Identifikatorer
urn:nbn:se:du-20889 (URN)978-91-85941-94-0 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2016-02-01 Laget: 2016-02-01 Sist oppdatert: 2017-01-25bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4838-3093