Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 56) Show all publications
Ädel, A., Lindgren, C., Skogs, J. & Stridfeldt, M. (2022). Studentperspektiv på ansvar i uppsatshandledning på kandidatnivå. Falun: Högskolan Dalarna
Open this publication in new window or tab >>Studentperspektiv på ansvar i uppsatshandledning på kandidatnivå
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Ansvar har både juridisk och etisk betydelse och är ett nyckelord i högre utbildning. I den högre utbildningen förekommer en rad olika roller med olika juridiskt ansvar såväl som olika förväntningar på etiskt ansvar. I sammanhang där flera roller är sammankopplade för att lösa en komplex uppgift finns potentiellt olika syn på ansvarsfördelning. Det gäller i synnerhet handledningssituationen, där etiskt ansvar och ansvarsfördelning kan vara särskilt omgärdade av gråzoner, särskilt vad gäller nyckelrollerna student och handledare. Studien behandlar studenters syn på ansvar i kandidatuppsatsprocessen. En enkätundersökning med studenter från examensarbeteskursen inom två språkämnen vid ett svenskt lärosäte (Högskolan Dalarna) visar att majoriteten anser sig ha fått processen förklarad vid kursstart, men att en relativt stor andel inte håller med om det. Några pekade på skillnader i beskrivningar och praxis. Studenterna anser att student och handledare har ett gemensamt ansvar för flera aspekter av uppsatsarbetet, men att studenten har större ansvar för t.ex. att uppsatsen är fri från plagiat och att den blir klar i tid och handledaren större ansvar för t.ex. att forskningsfrågan är relevant för ämnesområdet och att metoden och materialet är lämpliga. Svaren pekar på en viss variation i synen på ansvar. Ser man exempelvis närmare på exakt vilka aspekter av uppsatsprocessen man anser att studenten respektive handledaren bör ha ansvar för, så är bilden inte samstämmig. Resultaten pekar på ett behov av att diskutera ansvar och därmed medvetandegöra de bilder vi bär med oss in i uppsatshandledningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Falun: Högskolan Dalarna, 2022. p. 22
Series
Arbetsrapport / Högskolan Dalarna, ISSN 1653-9362 ; 2022:02
Keywords
ansvar; uppsatshandledning; studentperspektiv; examensarbete på kandidatnivå
National Category
Pedagogical Work Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:du-41326 (URN)978-91-85941-74-2 (ISBN)
Available from: 2022-04-29 Created: 2022-04-29 Last updated: 2023-03-17Bibliographically approved
Lindgren, C. & Stridfeldt, M. (2021). Äldre studenter i nätbaserad språkundervisning: En studie av lärares förhållningssätt. Falun: Högskolan Dalarna
Open this publication in new window or tab >>Äldre studenter i nätbaserad språkundervisning: En studie av lärares förhållningssätt
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Vid svenska högskolor och universitet finns idag ett ökande antal äldre studenter. Samtidigt förekommer i dagens samhälle negativa fördomar om äldres lärande. Denna rapport redogör för en enkätstudie som genomfördes med 30 lärare som undervisar i nätbaserade språkkurser vid ett svenskt lärosäte. Syftet med studien var att ta reda på hur dessa lärare förhåller sig till äldre studenter. Undersökningen visar att lärarna inte reflekterar särskilt mycket över kursdeltagarnas ålder. Många ser dock äldre studenter som en tillgång i seminariegruppen på grund av deras erfarenheter, mognad och engagemang. Lärarna gör inte åldersindelade grupper under de nätbaserade seminarierna och anpassar inte undervisningen specifikt till äldre kursdeltagare. I rapporten diskuteras hur nätbaserad undervisning kan vara en fördel för äldre studenter eftersom den på många sätt redan är flexibel och anpassad efter studenternas individuella behov.

Place, publisher, year, edition, pages
Falun: Högskolan Dalarna, 2021. p. 25
Series
Kultur och lärande, ISSN 1403-6878 ; 2021:01
Keywords
Språkinlärning, äldre inlärare, nätbaserat lärande
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:du-38741 (URN)978-91-85941-82-7 (ISBN)
Available from: 2021-11-08 Created: 2021-11-08 Last updated: 2023-04-14Bibliographically approved
Lindgren, C. & Nyström Höög, C. (2020). Charlotte Lindgren samtalar med Catharina Nyström Höög om bilders grammatik: Inför grammatikdagen 20 mars 2020. Falun: Högskolan Dalarna
Open this publication in new window or tab >>Charlotte Lindgren samtalar med Catharina Nyström Höög om bilders grammatik: Inför grammatikdagen 20 mars 2020
2020 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Falun: Högskolan Dalarna, 2020
Series
DUpod - podcastserie om pedagogisk utveckling i högre utbildning ; 12
National Category
Pedagogy
Research subject
Research Profiles 2009-2020, Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-31612 (URN)
Available from: 2020-01-15 Created: 2020-01-15 Last updated: 2021-11-12Bibliographically approved
Lindgren, C. & Aida Niendorf, M. (2020). Charlotte Lindgren samtalar med Mariya Aida Niendorf om grammatikundervisning i Japanska: Inför Grammatikdagen 20 mars 2020. Falun: Högskolan Dalarna
Open this publication in new window or tab >>Charlotte Lindgren samtalar med Mariya Aida Niendorf om grammatikundervisning i Japanska: Inför Grammatikdagen 20 mars 2020
2020 (English)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Falun: Högskolan Dalarna, 2020
Series
DUpod - podcastserie om pedagogisk utveckling i högre utbildning ; 13
National Category
Pedagogy
Research subject
Research Profiles 2009-2020, Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-31613 (URN)
Available from: 2020-01-15 Created: 2020-01-15 Last updated: 2023-05-15Bibliographically approved
Lindgren, C. (2020). Från traditionell campusutbildning till nätbaserad utbildning i romanska språk. In: Andreas Romeborn, Elisabeth Bladh (Ed.), Romanistiken i Sverige – tradition och förnyelse: . Kriterium
Open this publication in new window or tab >>Från traditionell campusutbildning till nätbaserad utbildning i romanska språk
2020 (Swedish)In: Romanistiken i Sverige – tradition och förnyelse / [ed] Andreas Romeborn, Elisabeth Bladh, Kriterium , 2020Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Kriterium, 2020
Series
Romanica Gothoburgensia LXXV, ISSN 2002-2131
Keywords
Online Teaching, Higher Education, Language Teaching, Romance Languages
National Category
Languages and Literature
Research subject
Research Profiles 2009-2020, Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-32192 (URN)9789179630089 (ISBN)
Available from: 2020-03-05 Created: 2020-03-05 Last updated: 2023-01-08Bibliographically approved
van Meerbergen, S. & Lindgren, C. (2020). Pettson and Findus Go Glocal: Recontextualization of images and multimodal analysis of simultaneous action in Dutch and French translations. In: Jan Van Coillie, Jack McMartin (Ed.), Children’s literature in translation: Texts and contexts (pp. 231-247). Leuven: Leuven University Press
Open this publication in new window or tab >>Pettson and Findus Go Glocal: Recontextualization of images and multimodal analysis of simultaneous action in Dutch and French translations
2020 (English)In: Children’s literature in translation: Texts and contexts / [ed] Jan Van Coillie, Jack McMartin, Leuven: Leuven University Press , 2020, p. 231-247Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This chapter focuses on the recontextualization of images and the translation of simultaneous action expressed multimodally in picture book translations. It analyzes several spreads from the globally translated and distributed picture books about Grandpa Pettson and Findus by Swedish author-illustrator Sven Nordqvist and compares their French and Dutch translations using a social semiotic multimodal text analysis examining both words and images. Within the theoretical framework of social semiotics, but also drawing on central thoughts within Descriptive Translation Studies, the authors see translation and the act of translating as motivated by and within its specific social and situational context, depending on the signs that are culturally available within this context. The results of the analyses show that the translated picture books about Pettson and Findus can be described as ‘glocal’ artefacts, combining globally spread images with new meaning depending on the local choices made in the different translations, in this case as expressed through the depiction of simultaneous action.

Place, publisher, year, edition, pages
Leuven: Leuven University Press, 2020
Keywords
translation studies, picture books, children's literature, multimodal studies, recontextualization, Pettson and Findus
National Category
Languages and Literature
Research subject
Research Profiles 2009-2020, Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-35794 (URN)10.11116/9789461663207 (DOI)9789462702226 (ISBN)9789461663269 (ISBN)
Available from: 2021-01-13 Created: 2021-01-13 Last updated: 2021-11-12Bibliographically approved
Lindgren, C. (2020). Proactive Pedagogical Thinking about Online Instruction. The Delta Kappa Gamma Bulletin, International Journal for Professional Educators, 87(1), 8-13
Open this publication in new window or tab >>Proactive Pedagogical Thinking about Online Instruction
2020 (English)In: The Delta Kappa Gamma Bulletin, International Journal for Professional Educators, ISSN 0011-8044, Vol. 87, no 1, p. 8-13Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The author shares her perceptions derived from 10 years of teaching French online at a university in Sweden. Particular emphasis is placed on three points: working with the feeling of belonging to a group, recording lectures and developing appropriate examinations. At a time when many courses are being put online, the author wishes to share her experience and encourage proactive pedagogical thinking about online instruction.

Place, publisher, year, edition, pages
Austin: The Delta Kappa Gamma Society International, 2020
National Category
Languages and Literature
Research subject
Research Profiles 2009-2020, Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-35795 (URN)
Available from: 2021-01-13 Created: 2021-01-13 Last updated: 2021-11-12Bibliographically approved
Lindgren, C. & Stridfeldt, M. (2019). Apprentissage en ligne du français: une perspective gérontologique. Synergies Pays Scandinaves, 14, 79-93
Open this publication in new window or tab >>Apprentissage en ligne du français: une perspective gérontologique
2019 (French)In: Synergies Pays Scandinaves, ISSN 1901-3809, E-ISSN 2261-2807, Vol. 14, p. 79-93Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

French Online Learning: a Gerontological Perspective

To adapt to older students, we conducted a study consisting of a perception test and a survey related to French taught online at our university. The purpose of this study was to see how oral perception, comprehension and communication work in online synchronous seminars. The results were positive. The comprehension of French sounds online works quite well for our learners regardless of their age, and the students themselves find that perception and oral comprehension during synchronous online seminars works well. In addition, no respondent found that cooperation across ages was a problem.

Abstract [fr]

Pour nous adapter à des étudiants plus âgés, nous avons fait une étude composée d’un test de perception et d’une enquête, concernant le français enseigné en ligne à notre université. Le but de cette étude était de voir comment fonctionnent la perception, la compréhension et la communication orales lors des séminaires synchrones en ligne. Les résultats sont positifs. La discrimination des sons français en ligne fonctionne assez bien pour nos apprenants quel que soit leur âge et les étudiants eux-mêmes trouvent que la perception et la compréhension orale lors des séminaires synchrones en ligne fonctionnent bien. De plus, aucun répondant ne trouve que la coopération entre les âges ne pose problème.

Keywords
online learning, French as a foreign language, second language acquisition, older students, perception, apprentissage en ligne, français langue étrangère, acquisition de L2, étudiants âgés, perception
National Category
Languages and Literature
Research subject
Research Profiles 2009-2020, Education and Learning
Identifiers
urn:nbn:se:du-30672 (URN)
Available from: 2019-09-05 Created: 2019-09-05 Last updated: 2021-11-12Bibliographically approved
Lindgren, C. & Dodou, K. (2019). Charlotte Lindgren samtalar med Katherina Dodou om undersökning av litteraturstudier i ämnet engelska. Falun: Högskolan Dalarna
Open this publication in new window or tab >>Charlotte Lindgren samtalar med Katherina Dodou om undersökning av litteraturstudier i ämnet engelska
2019 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Falun: Högskolan Dalarna, 2019
Series
DUpod - podcastserie om pedagogisk utveckling i högre utbildning ; 11
Keywords
pedagogiskt utvecklingsarbete
National Category
Educational Sciences
Research subject
Research Profiles 2009-2020, Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-30823 (URN)
Available from: 2019-09-30 Created: 2019-09-30 Last updated: 2021-11-23Bibliographically approved
Lindgren, C. & Alfvén, V. (2019). L’envolée des auteurs et illustrateurs français en Suède: La littérature de jeunesse traduite du français en suédois et sa réception en Suède en 2010-2017. In: Christine Mongenot (Ed.), Une littérature de jeunesse européenne au XXIe siècle?: (pp. 49-55). Artois Presses Université, 46
Open this publication in new window or tab >>L’envolée des auteurs et illustrateurs français en Suède: La littérature de jeunesse traduite du français en suédois et sa réception en Suède en 2010-2017
2019 (French)In: Une littérature de jeunesse européenne au XXIe siècle? / [ed] Christine Mongenot, Artois Presses Université , 2019, Vol. 46, p. 49-55Chapter in book (Refereed)
Abstract [fr]

Si l’intérêt pour la littérature de jeunesse suédoise en France est vif depuis de nombreuses années, force est de constater que les auteurs et illustrateurs français ont plus de mal à pénétrer le marché suédois. Si des auteurs comme Selma Lagerlöf (Le merveilleux voyage de Nils Holgersson), Astrid Lindgren (Fifi Brindacier) ou encore Barbro Lindgren (Le petit monsieur tout seul), œuvres phares certes mais datant un peu, ont leur place sur le marché français, de grands classiques comme Les Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur semblent absents du marché littéraire suédois, soit parce qu’ils ne sont pas traduits, soit parce qu’ils n’ont pas trouvé leur public. Cependant, depuis 2010, le vent semble tourner, et cet article se propose de faire un état de la littérature de jeunesse française en Suède entre 2010 et 2017 et de s’interroger sur sa place dans ce pays de nos jours.

Place, publisher, year, edition, pages
Artois Presses Université, 2019
Series
Cahiers Robinson, ISSN 1253-6806 ; 46
National Category
Languages and Literature
Research subject
Research Profiles 2009-2020, Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-32151 (URN)9782848323497 (ISBN)2848323493 (ISBN)
Available from: 2020-03-01 Created: 2020-03-01 Last updated: 2021-11-12Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6687-7807

Search in DiVA

Show all publications