Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 60) Show all publications
Hansson, S., Bengtsson, K., Lindqvist, G., Klang, N. & Göransson, K. (2023). Construction of learning environments: A multiple case study in special education settings. Journal of Research in Special Educational Needs
Open this publication in new window or tab >>Construction of learning environments: A multiple case study in special education settings
Show others...
2023 (English)In: Journal of Research in Special Educational Needs, E-ISSN 1471-3802Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:du-47145 (URN)10.1111/1471-3802.12626 (DOI)
Available from: 2023-10-23 Created: 2023-10-23 Last updated: 2023-10-24Bibliographically approved
Hansson, S., Bengtsson, K. & Lindqvist, G. (2023). Elevers röster: Frågor om parallellitet och föreställningar om att få svar på det man frågar efter. In: Karin Bengtsson; Åsa Olsson (Ed.), I väntan på inkludering: Vänbok till Kerstin Göransson: (pp. 123-136). Karlstad: Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Elevers röster: Frågor om parallellitet och föreställningar om att få svar på det man frågar efter
2023 (Swedish)In: I väntan på inkludering: Vänbok till Kerstin Göransson / [ed] Karin Bengtsson; Åsa Olsson, Karlstad: Karlstad University Press, 2023, p. 123-136Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Press, 2023
Series
Karlstads University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2023:21
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:du-47146 (URN)978-91-7867-386-5 (ISBN)978-91-7867-387-2 (ISBN)
Available from: 2023-10-23 Created: 2023-10-23 Last updated: 2023-10-26Bibliographically approved
Masoumi, D., Bourbour, M. & Lindqvist, G. (2023). Mapping Children’s Actions in the Scaffolding Process Using Interactive Whiteboard. Early Childhood Education Journal
Open this publication in new window or tab >>Mapping Children’s Actions in the Scaffolding Process Using Interactive Whiteboard
2023 (English)In: Early Childhood Education Journal, ISSN 1082-3301, E-ISSN 1573-1707Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

This study aims to examine children’s actions in relation to the preschool teacher’s scaffolding action in a context where an interactive whiteboard (IWB) is used. Over five months, 22 children aged between 4 and 6 years old, along with their five preschool teachers, were video observed. The study of these teaching moments has provided a rich seam of evidence that details the ways children act in relation to their teacher’s scaffolding. The results show that children manifest 12 distinct actions including: Giving short responses, Approaching the IWB to engage in the teaching activities; Explaining, Experimenting; Smiling and laughing; Pointing and showing; Working together; Challenging each other; Solving a problem; Using language in meaningful contexts; Expressing emotions; and Comparing the similarities and differences. By mapping children’s actions in the scaffolding process, which are often undermined or ignored in the existing research, the findings of this study have expanded and deepened our understanding of the scaffolding process and the notion of scaffolding itself. The findings, further, exemplify how just providing support can contribute to early childhood education, since early interventions, such as the ways preschool teachers scaffold children’s actions, are particularly crucial for children’s learning and development. © 2023, The Author(s).

Place, publisher, year, edition, pages
Springer Science and Business Media B.V., 2023
Keywords
Children’s actions, Interactive whiteboard, Preschool teachers, Scaffolding, Scaffolding actions
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:du-46592 (URN)10.1007/s10643-023-01510-x (DOI)001018051100001 ()2-s2.0-85163550940 (Scopus ID)
Available from: 2023-08-03 Created: 2023-08-03 Last updated: 2023-10-26
Johansson, A., Lindqvist, G. & Klang, N. (2023). The Professional Role of Special Needs Educators in Sweden Related to Special Support and Development of Learning Environments for Immigrant Students (1ed.). In: Natallia Bahdanovich Hansen, Heidi Harju-Luukkainen, Christel Sundqvist (Ed.), Inclusion and Special Needs Education for Immigrant Students in the Nordic Countries: . London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>The Professional Role of Special Needs Educators in Sweden Related to Special Support and Development of Learning Environments for Immigrant Students
2023 (English)In: Inclusion and Special Needs Education for Immigrant Students in the Nordic Countries / [ed] Natallia Bahdanovich Hansen, Heidi Harju-Luukkainen, Christel Sundqvist, London: Routledge, 2023, 1Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This chapter is based on a study aimed at deepening our knowledge about SNEs’ work and the development of learning environments in relation to special educational needs (SEN) and special needs education for immigrant students. The study’s result is based on a survey answered by Swedish special needs educators (SNEs). The importance of this research can, for example, be seen through statistics showing difficulties for immigrant students to qualify for upper secondary school in Sweden. The results from the study indicate that SNEs are somewhat detached from the direct work with these students. Instead, SNEs devote time to administration and supervision. Direct support is provided by tutors in the students’ mother tongue, class and subject teachers. When SNEs describe developments of learning environments for immigrant students at their schools, small groups and individual teaching for language learning appear to exist in parallel with general solutions (i.e., “one size fits all” approach). The chapter questions the extent to which the Nordic model, characterized by an ambition to create democratic learning environments, provides equal opportunities for all learners and creates inclusive schools.

Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2023 Edition: 1
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:du-47275 (URN)10.4324/9781003327554 (DOI)9781003327554 (ISBN)
Available from: 2023-11-19 Created: 2023-11-19 Last updated: 2023-11-20Bibliographically approved
Dahl, K. & Lindqvist, G. (2022). En språkverkstad för alla? Arbetsfördelning och jurisdiktion i arbetet med studenter i studiesvårigheter.. Högre Utbildning, 12(1), 13-28
Open this publication in new window or tab >>En språkverkstad för alla? Arbetsfördelning och jurisdiktion i arbetet med studenter i studiesvårigheter.
2022 (Swedish)In: Högre Utbildning, E-ISSN 2000-7558, Vol. 12, no 1, p. 13-28Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Artikeln syftar till ökad kunskap om en grupp språkverkstadspedagogers arbete med studenter, vilka riskerar studiesvårigheter till följd av en funktionsnedsättning. Frågeställningarna rör hur språkverkstadspedagogerna uttrycker jurisdiktion och arbetsfördelning i dels handledningssamtal, dels andra arbetsuppgifter med målgruppen. Dataunderlaget utgörs av 8 intervjuer. Resultatet visar att språkverkstadspedagogerna har starkast jurisdiktion i handledningssamtalen, där kunskap om studiesvårigheter samt delvis andra metoder och förhållningssätt anges som viktiga för att kunna möta just denna studentgrupp. I övriga arbetsuppgifter söker däremot inte språkverkstadspedagogerna jurisdiktion över den specifika målgruppen. De gör i stället anspråk på ett arbete med alla studenter, och det arbetet vill de dela med universitetslärarna. Här framstår jurisdiktionen som svag, då språkverkstadspedagogerna avgränsar sitt arbets- och kunskapsområde olika och beskriver svårigheter att förhandla sin roll i relation till universitetslärarna. Detta tolkas i artikeln kunna påverka deltagandet för studenter ur den breddade rekryteringen, däribland studenter i studiesvårigheter. Slutsatser är att språkverkstadspedagoger bör ges möjlighet att utveckla en gemensam professionsidentitet, där perspektiv på och kunskap om studenters olika sätt att lära bör ingå. Vidare behöver språkverkstaden få ett samverkande uppdrag i syfte att kunna bidra till utvecklingen av en inkluderande högskolemiljö, där nya studentgruppers perspektiv kan tillvaratas och alla studenter bereds lika möjligheter. Detta ligger i linje med två viktiga mål inom högre utbildning: excellens och rättvisa.

Keywords
språkverkstadspedagogik, studenter i studiesvårigheter, jurisdiktion, kritisk pragmatism
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:du-41302 (URN)10.23865/hu.v12.3325 (DOI)2-s2.0-85159666195 (Scopus ID)
Available from: 2022-04-22 Created: 2022-04-22 Last updated: 2023-06-02
Lindqvist, G. (2022). Inkludering - ett verktyg för skolan? Dekonstruktion och (re)konstruktion av inkluderingsbegreppet med utgångspunkt i rektorers, speciallärares och specialpedagogers erfarenheter. Paideia (24), 18-28
Open this publication in new window or tab >>Inkludering - ett verktyg för skolan? Dekonstruktion och (re)konstruktion av inkluderingsbegreppet med utgångspunkt i rektorers, speciallärares och specialpedagogers erfarenheter
2022 (Swedish)In: Paideia, ISSN 1904-9633, no 24, p. 18-28Article in journal (Refereed) Published
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:du-45660 (URN)
Available from: 2023-03-17 Created: 2023-03-17 Last updated: 2023-10-26Bibliographically approved
Vinterek, M. & Lindqvist, G. (2022). Perspektiv på skola i ett nytt utbildningslandskap: Utmaningar och möjigheter mellan teori och praktik (1:1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Perspektiv på skola i ett nytt utbildningslandskap: Utmaningar och möjigheter mellan teori och praktik
2022 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Den här boken handlar om att rusta blivande och verksamma lärare i vetenskapligt tänkande. Det innebär bland annat att förstå vad en teori är men också hur teori kan tjäna verksamma lärare och gynna den pedagogiska praktiken. Boken fokuserar på det multikulturella klassrummet och syftar till att förbereda för möten med en skola med många elever med utländsk bakgrund. Detta görs genom verksamhetsnära beskrivningar av betydelse för det som sker och kan ske i undervisningspraktiken, samt genom att sätta in dessa beskrivningar i ett teoretiskt ramverk. Därmed kan bokens kunskapsbidrag också bli en del i den progression som behövs för att studenterna ska klara det självständiga examensarbetet i utbildningens slutfas.

Boken är tänkt att skildra vad som kan möta lärarstudenter i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) och som färdiga lärare. Boken kan med fördel även användas i andra kurser än VFUkurserna och den kan också ge viktiga insikter till verksamma lärare och alla som har att besluta om skola.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2022. p. 219 Edition: 1:1
Keywords
skola, ledarskap, undervisning, lärare, skolledning, skolförvaltning, utbildningspolitik, mångkultur, teori, praktik, praktikarkitektur
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Education and Learning, Ledarskap i en mångkulturell kontext
Identifiers
urn:nbn:se:du-41666 (URN)978-91-44-15459-6 (ISBN)
Projects
Ledarskap i en mångkulturell kontext
Available from: 2022-06-18 Created: 2022-06-18 Last updated: 2022-06-28Bibliographically approved
Gäreskog, P. & Lindqvist, G. (2022). Specialpedagogens roll i förskolan – förskollärares beskrivningar av arbetsfördelning, anspråk och förhandlingar. Nordisk Barnehageforskning, 19(1), 61-81
Open this publication in new window or tab >>Specialpedagogens roll i förskolan – förskollärares beskrivningar av arbetsfördelning, anspråk och förhandlingar
2022 (Swedish)In: Nordisk Barnehageforskning, ISSN 1890-9167, E-ISSN 1890-9167, Vol. 19, no 1, p. 61-81Article in journal (Refereed) Published
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:du-41301 (URN)10.23865/nbf.v19.225 (DOI)
Available from: 2022-04-21 Created: 2022-04-21 Last updated: 2023-04-14Bibliographically approved
Lindqvist, G. (2022). Specialpedagogiken bör ta ett vidgat ansvar för elever med traumatiska upplevelser av krig och kris. Skola och Samhälle
Open this publication in new window or tab >>Specialpedagogiken bör ta ett vidgat ansvar för elever med traumatiska upplevelser av krig och kris
2022 (Swedish)In: Skola och Samhälle, E-ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Specialpedagogiken kan hjälpa skolan i de nya utmaningar som det innebär att ta emot många nyanlända elever med trauman i bagaget. Men då behövs såväl en utvecklad specialpedagog-utbildning, som nya fokusområden i forskning och en utökad syn på specialpedagogers uppdrag i skolan, skriver Gunilla Lindqvist (red.)

National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:du-40343 (URN)
Available from: 2022-03-22 Created: 2022-03-22 Last updated: 2023-04-14Bibliographically approved
Lindqvist, H., Thornberg, R. & Lindqvist, G. (2021). Experiences of a dual system: motivation for teachers to study special education. European Journal of Special Needs Education, 36(5), 743-757
Open this publication in new window or tab >>Experiences of a dual system: motivation for teachers to study special education
2021 (English)In: European Journal of Special Needs Education, ISSN 0885-6257, E-ISSN 1469-591X, Vol. 36, no 5, p. 743-757Article in journal (Refereed) Published
Keywords
Special education; SENCOs; special education teachers; special needs education; regular teachers
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:du-34603 (URN)10.1080/08856257.2020.1792714 (DOI)000547030200001 ()2-s2.0-85087813694 (Scopus ID)
Available from: 2020-07-21 Created: 2020-07-21 Last updated: 2023-04-14Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4793-871X

Search in DiVA

Show all publications