du.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Ödlund, Louise, ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2860-1820
Alternative names
Publications (1 of 1) Show all publications
Trygg, L., Ersson, H., Gradén, M., Ragnarsson, M. & Rehme, J. (2015). Hinder och Drivkrafter: Projekt Branschvis Energieffektivisering. Borlänge: Högskolan Dalarna
Open this publication in new window or tab >>Hinder och Drivkrafter: Projekt Branschvis Energieffektivisering
Show others...
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande rapport är en del av utvärdering av projektet BEE – Branschvis energieffektivisering.

Projektet BEE – Branschvis Energieffektivisering

Projektet genomfördes under 2013-2014 i Dalarna och Gävleborgs län. Projektägare var Länsstyrelsen Dalarna i samarbete med Gävle-Dala Energikontor. Projektet finansierades med medel från Energimyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna.

Samarbete inleddes med små och medelstora industrier (SME) inom följande branscher: sågverk, teknikföretag, träindustrier, kött- och livsmedelsindustrier, alpina skidanläggningar, turisthotell, drivmedelsstationer och livsmedelsbutiker. För varje bransch har projektet anlitat en specialiserad energikonsult som hjälpt företagen med energikartläggningar och gett stöd för planering av åtgärder. 125 företag medverkade i projektet, varav 116 stycken gjorde en heltäckande energikartläggning. Sammanlagt togs mer än 1 750 förslag på åtgärder fram.

I projektidén för BEE ingick även att engagera energi- och klimatrådgivarna i genomförandet, för att på så sätt bidra till kompetensutveckling. Syftet med projektet var att fokusera på energikartläggningar och genomförande av åtgärder. Själva energikartläggningarna har inte genomförts med finansiering av projektet, utan som en affärsmässig uppgörelse mellan företagen och vald energikonsult.

Syftet med föreliggande rapport är att studera förutsättningar för en implementering av åtgärder för energieffektivisering som framkommit vid de genomförda energikartläggningarna från projekt BEE. Genom intervjuundersökningar och enkätstudier har drivkrafter och hinder studerats för energieffektivisering samt hur företagen arbetar med internt energieffektivisering. Som komplement till detta är även en analys gjord avseende ekonomiska förutsättning för energieffektivisering i de studerande branscherna (se appendix 1).

De resultat som presenteras i denna rapport har gjorts med representanter från olika befattningar inom de analyserade industrierna. Alla har gett sin syn på hinder och drivkrafter för energieffektivisering samt hur det interna energieffektiviseringsarbetet fortgår inom deras organisation och hur det kan förbättras.

Resultat från intervjuundersökningar och enkätstudier visar bl.a. att inom branscherna teknikföretag, kött- och livsmedelsindustrier, alpina skidanläggningar, drivmedelsstationer, turisthotell och livsmedelsbutiker är kostnadsbesparingar är en av de tre främsta gemensamma drivkraften, samt att brist på investeringskapital eller osäkerhet kring investeringsberäkning anges som ett av de främsta hindren för energieffektivisering. Inom branscherna sågverk och träföretag är beteende och attityder rankat som främsta hindret för energieffektivisering samt stöd från högsta ledningen den största drivkraften för att genomföra energieffektiviseringar.

Resultat från studien visar också att projekt BEE bidragit med ytterligare kunskap om möjligheten att energieffektivisera, samt även att projektet har medfört ett mer aktivt energieffektiviseringsarbete inom den egna organisationen.

Place, publisher, year, edition, pages
Borlänge: Högskolan Dalarna, 2015. p. 39
Series
Solar Energy Research Center, Dalarna University, ISSN 1401-7555 ; 108
National Category
Energy Engineering
Research subject
Energy, Forests and Built Environments
Identifiers
urn:nbn:se:du-23363 (URN)
Funder
Swedish Energy Agency
Available from: 2016-11-15 Created: 2016-11-15 Last updated: 2020-01-30Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2860-1820

Search in DiVA

Show all publications