du.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Nyström Höög, CatharinaORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4838-3093
Alternative names
Publications (10 of 67) Show all publications
Björkvall, A. & Nyström Höög, C. (2019). Legitimation of value practices, value texts, and core values at public authorities. Discourse & Communication, 13(4), 398-414
Open this publication in new window or tab >>Legitimation of value practices, value texts, and core values at public authorities
2019 (English)In: Discourse & Communication, ISSN 1750-4813, E-ISSN 1750-4821, Vol. 13, no 4, p. 398-414Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A large number of Swedish public authorities produce 'platform of values' texts that present core values. This article presents a study of how such texts and practices, including the core values they revolve around, are legitimized. Using Van Leeuwen's legitimation framework, three different data sets are analysed: 47 'platform of values' texts, a focus group discussion with seven senior HR officers, and a quantitative questionnaire study answered by civil servants at three public authorities. The analysis shows how the existence of 'platform of values' texts and practices is legitimized through rationalizations, above all by describing the texts as concrete means for reaching specific ends and, with regard to the choice of core values, through a custom-conformity type of authority. Thus, this article addresses discursive transformations of contemporary organizations with a particular focus on available discursive space for critical thinking in the wake of New Public Management and related developments.

Keywords
Conformity; core values; discursive identity; legitimation; New Public Management; 'platform of values'; professional practice; public authorities; rationalization
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-30080 (URN)10.1177/1750481319842457 (DOI)000472027000002 ()2-s2.0-85065168253 (Scopus ID)
Available from: 2019-05-21 Created: 2019-05-21 Last updated: 2019-07-04Bibliographically approved
Ädel, A. & Nyström Höög, C. (2019). "Rädda, larma, släck" eller "stå kvar och tryck på knappen"?: Språkvetenskapliga perspektiv på brandskyddsinformation. In: : . Paper presented at Forum för Textforskning 14, 10-11 juni 2019, Uppsala. Uppsala
Open this publication in new window or tab >>"Rädda, larma, släck" eller "stå kvar och tryck på knappen"?: Språkvetenskapliga perspektiv på brandskyddsinformation
2019 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Samtidens diskussioner handlar mycket om resurser och resursutnyttjande. Det forskningsprojekt som skisseras här är en strävan att i en mångvetenskaplig forskningsmiljö ta vara på den resurs som språkvetenskaplig kompetens innebär. Sommarens skogsbränder, inte minst i våra egna hemtrakter, har gett upphov till en diskussion om brand och säkerhet och inspirerade oss till att inventera den brandskyddsinformation som finns i vår omedelbara närhet, och utifrån den diskutera hur det kommunikativa förloppet kring brandskyddsinformation ser ut, och hur vi som språkvetare skulle kunna bidra till att vår förberedelse inför det som ”inte ska inträffa” kan bli så bra som möjligt.

Projektets övergripande ärende är att öka förståelsen av vad ett språkvetenskapligt perspektiv kan tillföra till arbete med brandsäkerhet och utrymning. I den upptaktsfas där projektet befinner sig har vi samlat ett material av utrymningsskyltar och brandinstruktioner inom Högskolan Dalarnas väggar. Skyltarna är antingen monomodalt visuella eller multimodala genom att bygga på både visuella och verbala resurser (jfr Forceville & Kjeldsen 2018). I en explorativ analys kombinerar vi erfarenheter från klarspråksforskning och multimodal analys för att identifiera möjliga läsningar och begriplighetsproblem i materialet.

Ett drag som gör den här typen av texter intressant är att det verkar viktigare att de finns, än att de läses och förstås. Det gör att utrymningsanvisningarna påminner både om sådana texter som måste finnas i organisatoriska kontexter, värdegrunder och andra policydokument, och om andra säkerhetstexter där förekomst är viktigare än reception, såsom säkerhetsgenomgångar på flygplan. Det saknas en precis terminologi för att ringa in den här ”rituella” funktionen hos texter, och där kan projektet lämna ett viktigt bidrag.

I nästa steg planerar vi att anordna fokusgruppssamtal för att komma i kontakt med den specialistkultur som präglar produktionen av skyltar och anslag och för att kontrastera lekmäns förståelse av utrymningsinformation mot specialisters.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: , 2019
National Category
Specific Languages
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-30191 (URN)
Conference
Forum för Textforskning 14, 10-11 juni 2019, Uppsala
Available from: 2019-06-12 Created: 2019-06-12 Last updated: 2019-06-13Bibliographically approved
Nyström Höög, C. (2018). Ett språk för vår tid.
Open this publication in new window or tab >>Ett språk för vår tid
2018 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
National Category
Specific Languages
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-29218 (URN)
Projects
Revision av Svenska kyrkans kyrkohandbok
Available from: 2018-12-28 Created: 2018-12-28 Last updated: 2018-12-28Bibliographically approved
Nyström Höög, C. & Björkvall, A. (2018). Keeping the discussion among civil servants alive: 'Platform of values' as an emerging genre within the public sector in Sweden. Scandinavian Journal of Public Administration, 22(3), 17-38
Open this publication in new window or tab >>Keeping the discussion among civil servants alive: 'Platform of values' as an emerging genre within the public sector in Sweden
2018 (English)In: Scandinavian Journal of Public Administration, ISSN 2001-7405, E-ISSN 2001-7413, Vol. 22, no 3, p. 17-38Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A defining feature of contemporary public authorities in Sweden is the production of texts labelled platform of values or core values. Previous research points to three main factors contributing to this development: an increased interest in ethics in the public sector, new forms of management and control, and the importance of the external promotion of public authorities. This paper focuses on the perspective of civil servants when addressing the research question: What are the most important functions of ‘platform of values’ texts? The paper draws on two types of data – a focus group of senior HR officers and a quantitative survey for civil servants. Critical Genre Analysis is presented as a methodological framework for understanding ‘value texts’ as social actions. The results show that ‘platform of values’ practices are connected to the creation of the “ethically aware” civil servant; that neither their connection to control over civil servants nor to the external promotion of the authority are directly recognised, whereas their connection to goal achievement is; and that the role of the ‘value texts’ as such has been somewhat overrated in previous research – it is the dialogue about the values that matters

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: School of public administration, 2018
Keywords
platform of values, critical genre analysis, text, civil servant, management reform
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-28752 (URN)
Projects
En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrunder
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, P15-0119
Available from: 2018-10-18 Created: 2018-10-18 Last updated: 2018-10-18Bibliographically approved
Nyström Höög, C. & Kvåle, G. (2018). Prøver, måling og og evaluering – pedagogiske utviklingsverktøy eller måleredskaper?: Et kritisk perspektiv på vurderende og dokumenterende sakprosa i skole og barnehage. Sakprosa, 10(2), 1-15
Open this publication in new window or tab >>Prøver, måling og og evaluering – pedagogiske utviklingsverktøy eller måleredskaper?: Et kritisk perspektiv på vurderende og dokumenterende sakprosa i skole og barnehage
2018 (Norwegian)In: Sakprosa, ISSN 1502-6000, E-ISSN 1891-5108, Vol. 10, no 2, p. 1-15Article in journal, Editorial material (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: , 2018
National Category
Specific Languages
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-29214 (URN)10.5617/sakprosa.6540 (DOI)
Available from: 2018-12-28 Created: 2018-12-28 Last updated: 2018-12-28Bibliographically approved
Nyström Höög, C. & Ledin, P. (2017). Från sats och mening till form och färg: Språkvetenskaplig textforskning och dess samtida utmaningar. In: David Håkansson och Anna-Malin Karlsson (Ed.), Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter: (pp. 75-90). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Från sats och mening till form och färg: Språkvetenskaplig textforskning och dess samtida utmaningar
2017 (Swedish)In: Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter / [ed] David Håkansson och Anna-Malin Karlsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 75-90Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017
Keywords
textforskning, textanalys
National Category
Specific Languages
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-26436 (URN)9789144108902 (ISBN)
Available from: 2017-10-18 Created: 2017-10-18 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Nyström Höög, C. (2017). Texts at work: The construction of an ideal workplace in 'platforms of values'. In: Karolina Brós & Grzegorz Kowalski (Ed.), Discourse Studies - Ways and Crossroads: (pp. 231-245). Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group
Open this publication in new window or tab >>Texts at work: The construction of an ideal workplace in 'platforms of values'
2017 (English)In: Discourse Studies - Ways and Crossroads / [ed] Karolina Brós & Grzegorz Kowalski, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2017, p. 231-245Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2017
Series
Studies in Language, Culture and Society ; 11
National Category
Specific Languages
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-29215 (URN)978-3-631-73948-8 (ISBN)
Projects
En ny genre och dess arkeologi. Svenska myndigheters värdegrunder
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, P15-0119:1
Available from: 2018-12-28 Created: 2018-12-28 Last updated: 2018-12-28Bibliographically approved
Nyström Höög, C. (2016). Den öppna myndigheten: Om nya typer av texter, buzzwords och diskursiv antagonism vid svenska myndigheter. In: Henrik Rahm (Ed.), Svenskans beskrivning 34: . Paper presented at Trettiofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning. Lund.22-24 oktober 2014 (pp. 15-37). Lund
Open this publication in new window or tab >>Den öppna myndigheten: Om nya typer av texter, buzzwords och diskursiv antagonism vid svenska myndigheter
2016 (Swedish)In: Svenskans beskrivning 34 / [ed] Henrik Rahm, Lund, 2016, p. 15-37Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: , 2016
National Category
Specific Languages
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-22948 (URN)978-91-87833-77-9 (ISBN)
Conference
Trettiofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning. Lund.22-24 oktober 2014
Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Nyström Höög, C., Lindgren, C. & Wide, S. (Eds.). (2016). En profil i profilen: Vänbok till Bo G Jansson. Falun: Högskolan Dalarna
Open this publication in new window or tab >>En profil i profilen: Vänbok till Bo G Jansson
2016 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Falun: Högskolan Dalarna, 2016. p. 197
Series
Kultur och lärande, ISSN 1403-6878 ; 2015:05
National Category
Philosophy, Ethics and Religion History and Archaeology Languages and Literature
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-20889 (URN)978-91-85941-94-0 (ISBN)
Available from: 2016-02-01 Created: 2016-02-01 Last updated: 2017-01-25Bibliographically approved
Nyström Höög, C. (2015). Blicken, buren och den vita snön: Nyckelord som utgångspunkt för en läsning av Darling River. In: Carin Östman (Ed.), Det skönlitterära språket: Tolv texter om stil (pp. 15-32). Stockholm: Morfem
Open this publication in new window or tab >>Blicken, buren och den vita snön: Nyckelord som utgångspunkt för en läsning av Darling River
2015 (Swedish)In: Det skönlitterära språket: Tolv texter om stil / [ed] Carin Östman, Stockholm: Morfem , 2015, p. 15-32Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Morfem, 2015
National Category
Specific Languages
Research subject
Culture, Identity and Representations
Identifiers
urn:nbn:se:du-20627 (URN)978-91-980922-4-0 (ISBN)
Available from: 2016-01-07 Created: 2016-01-07 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4838-3093

Search in DiVA

Show all publications