du.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Mattsson, Hållbus TotteORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3242-222X
Publications (10 of 18) Show all publications
Fredriksson, D. & Mattsson, H. T. (2019). Imagination and innovation in musical instrument building: The case of the Mora-oud. In: ABSTRACTS FOR THE 45th ICTM WORLD CONFERENCE: BANGKOK, 11–17 JULY 2019. Paper presented at 45th ICTM WORLD CONFERENCE. Bangkok
Open this publication in new window or tab >>Imagination and innovation in musical instrument building: The case of the Mora-oud
2019 (English)In: ABSTRACTS FOR THE 45th ICTM WORLD CONFERENCE: BANGKOK, 11–17 JULY 2019, Bangkok, 2019Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The Swedish world-music group Hedningarna was successful during the 1990s, combining Scandinavian traditional music with an energetic, drone-based “mystical” sound. Combined with a penchant for theatrics, the band developed an image of primal “nordic-ness” which drew a large following. Indeed, the name Hedningarna translates as “the heathens.” This Nordic image was always tongue in cheek and was combined with a progressive and inclusive attitude. Throughout the band’s career, they would consistently use traditional acoustic “folk” instruments, with the acoustic sound typically amplified and modified. One of the band’s instruments was invented and crafted by Anders Norudde, one of the founding members of Hedningarna. While being a plucked instrument, the mora-oud combined the wooden body of a traditional mora-harp—a medieval style keyed fiddle (Ternhag 2006)—and a fretless lute neck. In this paper, we explore the mora-oud and how its inception and development was shaped by the Swedish folk/world music scene of the 1990s, as well as how it connects to larger discourses of authenticity, cultural appropriation (Matthes 2016) and cosmopolitanism (Stokes 2008). An instrument such as this, when explored by traditional Scandinavian musicians as well as when encountered by migrants from for example the Middle East, seems to offer a horizon of possibilities: a merging of musical and expressive histories, even if the merging in this case is “imaginary.” The material for the paper consists primarily of interviews with musician and luthier Anders Norudde and autoethnographic descriptions by Hållbus Totte Mattsson (one of the founding members of Hedningarna), but also newspaper articles, phonograms and recordings.

Place, publisher, year, edition, pages
Bangkok: , 2019
National Category
Musicology
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-30640 (URN)
Conference
45th ICTM WORLD CONFERENCE
Available from: 2019-08-28 Created: 2019-08-28 Last updated: 2020-01-17Bibliographically approved
Mattsson, H. T. (2019). Innovativ teknik i en akustisk värld. Folk och musik
Open this publication in new window or tab >>Innovativ teknik i en akustisk värld
2019 (Swedish)In: Folk och musik, E-ISSN 2490-1199Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Folkmusikscenen i Sverige genomgick stora förändringar under 1980-talet och 1990-talet då en mer traditionell scen mötte en ny generation av musiker med delvis andra ideal och en annan musikalisk bakgrund. Med influenser från 1970-talets musikrörelse med band som Kebnekajse, Norrlåtar, Folk och rackare m.fl. samt den brittisk-irländska folkrockscenen, förändrades och omtolkades spelmansmusiken. I denna artikel argumenterar jag för hur olika tekniska innovationer var en förutsättning för hur denna nya folkmusikscen växte fram. Jag beskriver också hur denna teknik i många fall togs fram och användes av musiker, inte på grund av någon speciell fallenhet för musikteknik, utan att det i de flesta fall var en ”vision” eller ”idé” om en ”ny” musik som drev fram teknikutvecklingen. I flera fall innebar detta också både oväntade och oortodoxa sätt att utnyttja befintlig teknik.

Place, publisher, year, edition, pages
Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS), 2019
National Category
Musicology
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-30657 (URN)10.33343/fom.79528 (DOI)
Available from: 2019-08-30 Created: 2019-08-30 Last updated: 2019-08-30Bibliographically approved
Mattsson, H. T. (2019). Monstret i Paradiset: en audiovisuell upptäcktsfärd i en medeltida symbolvärld. In: Mirac (Music Focused Interdisciplinary Research & Analysis Center) konferens 20-21 november 2019 Högskolan Dalarna: . Paper presented at MIRAC 2019, 20-21 november 2019 Högskolan Dalarna, Falun.
Open this publication in new window or tab >>Monstret i Paradiset: en audiovisuell upptäcktsfärd i en medeltida symbolvärld
2019 (Swedish)In: Mirac (Music Focused Interdisciplinary Research & Analysis Center) konferens 20-21 november 2019 Högskolan Dalarna, 2019Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed) [Artistic work]
Abstract [sv]

Monstret i Paradiset - en audiovisuell upptäcktsfärd i en medeltida symbolvärld 

Är ett konstnärligt forskningsprojekt där monstret är en modifierad vevlira som försetts med motor och den medeltida symbolvärlden göms i ett konstverk av Hieronymus Boch. Projektet består av ett 25 minuters långt performance som med hjälp av digital teknik gör en delvis slumpmässig resa i konstverket till några förutbestämda platser. Dessa vägar gör att materialet får nya former i en interaktivt agerande mellan artist, musik och bild.  I gestaltningen utmanas live och autenticitets begreppen då det blandar flera olika framförandeformer (spelat i stunden, live-loopat, backing tracks osv.). Den teoretiska bakgrunden och de metodologiskt och tekniskt-praktiska utmaningarna kommer att presenteras i ett paper.

Frågeställningar: Vad händer/ vilka möjligheter uppstår när man får en hand fri och instrumentet placeras i ett stativ? Hur omskapar teknologin bild- och musik-materialet? Vad berättas? Vad är live?

National Category
Arts
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-31485 (URN)
Conference
MIRAC 2019, 20-21 november 2019 Högskolan Dalarna, Falun
Available from: 2020-02-04 Created: 2020-02-04 Last updated: 2020-02-04Bibliographically approved
Mattsson, H. T., Fredriksson, D. & Burlin, T. (2017). Calle Jularbo och gammeldansen: en folkmusikpionjär i tidig svensk populärmusik. In: Thomas Florén (Ed.), Konferensprogram 2017, 22/11 – 23/11 Musik och algoritmer i digitalt landskap: . Paper presented at MIRAC Music Interdisciplinary Research & Analysis Center, Musik och algoritmer i digitalt landskap, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm, 22/11-23/11 2017.
Open this publication in new window or tab >>Calle Jularbo och gammeldansen: en folkmusikpionjär i tidig svensk populärmusik
2017 (Swedish)In: Konferensprogram 2017, 22/11 – 23/11 Musik och algoritmer i digitalt landskap / [ed] Thomas Florén, 2017Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Calle Jularbo och gammeldansen: en folkmusikpionjär i tidig svensk populärmusik

Hållbus Totte Mattsson (Högskolan Dalarna), Daniel Fredriksson (Högskolan Dalarna) och Toivo Burlin (Stockholms universitet):

Calle Jularbo (1893–1966) tillhör de stora pionjärerna bland artister i den svenska musikindustrins ”barndomstid” under första hälften av 1900-talet. Som en virtuos spelman på sitt instrument – dragspelet – representerar han också en kommersiellt framgångsrik och medieanpassad populärmusik på både svensk och internationell grund. Han var samtidigt en svensk ”storspelman” med romska rötter, storsäljande grammofonartist och en flitigt turnerande musiker, därtill verksam i andra medier som film och radio.

Den dragspelsmusik, ”kultis” eller gammeldans, som Jularbo stod som en företrädare för, har senare dömts ut som ”töntig” och simpel av företrädare för andra genrer – inte minst fiolspelmän och jazzmusiker – som själva kämpat för konstnärligt erkännande och inkludering på en kulturpolitisk arena. Jularbo å sin sida, hävdade att han endast spelat så kallad ”kulturell musik”, eller ”svensk folkmusik”. Han kallade sig offentligt för Riksspelman trots att han aldrig förärades med märke av Zorn-juryn, utan grundade detta i att Hjort- Anders – själv spelman och känd dragspelshatare – sagt till honom att ”du är ju inte dragspelare, utan spelman”. Samtidigt så är Calle Jularbo att betrakta som en tidig populärmusikalisk ikon. Han är en av våra allra mest populära artister genom tiderna och, vilket poängterades då han 2017 blev invald i Swedish Music Hall of Fame, en ”rockstjärna långt innan begreppet var uppfunnet”.

Men hans mångsidiga betydelse och inflytande har inte belysts vetenskapligt i någon större utsträckning. I vårt forskningsprojekt, som är under uppstart, vill vi bidra till kunskapsutvecklingen inom ett eftersatt område: den skärningspunkt där tidig svensk populärmusik och folkmusik utkristalliseras som modern, medianpassad (medialiserad) musik. Vi vill undersöka olika aspekter av Calle Jularbo, hans musik och tid, som t ex: musikern och kompositören – hur är hans kompositioner strukturerade i musikalisk mening och vad är deras relation till den större gammeldanstraditionen? Grammofonartisten – han har ett, enligt olika uppgifter, svårslaget rekord i ett par tusen inspelade och utgivna grammofonskivor. Hur producerades dessa i musikproduktionsvetenskaplig mening, hur lanserades och togs de emot i det samtida svenska musiksamhället? Calle Jularbos aktörsnätverk – vilka var arrangörerna, turnéläggarna, bokarna?

Hur framstår gagenivåer och gageutvecklingen jämfört med andra artisters under samma tidsperiod? I vilka musikvärldar verkade Jularbo – vilken var hans publik? Musikalisk gestaltning – vad döljer det sig för musik bakom dragspelet? Inom gammeldans-genren har det hela tiden förekommit ett flitigt komponerande där repertoaren förnyats utifrån lokala och internationella strömningar. Att presentera kompositionerna i andra sättningar än den traditionella (1–2 dragspel, kontrabas, gitarr och eventuellt också trumset) öppnar nya tolkningsmöjligheter. Jularbo-receptionen i samtiden: Vilka är dagens aktörer i Jularbos värld? Det finns en stor andrahandsmarknad för memorabilia och framför allt vinylskivor och stenkakor kopplade till Jularbos produktion. Hur hålls dessa nätverk samman? 

Keywords
Musikproduktion, Identitet, kulturell dansmusik fonogram
National Category
Arts
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-27385 (URN)
Conference
MIRAC Music Interdisciplinary Research & Analysis Center, Musik och algoritmer i digitalt landskap, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm, 22/11-23/11 2017
Available from: 2018-03-09 Created: 2018-03-09 Last updated: 2020-01-17Bibliographically approved
Johansson, S., Mattsson, H. T., Fredriksson, D. & Rosenblad, J. (2016). Tydliggörande av hörbara förväntningar – asylsökande musiker möter ljudproduktionsstudenter. In: : . Paper presented at SNICC 2016 (Swedish Network for Intercultural Communication), Högskolan Dalarna 27 september 2016.
Open this publication in new window or tab >>Tydliggörande av hörbara förväntningar – asylsökande musiker möter ljudproduktionsstudenter
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
National Category
Arts
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-23713 (URN)
Conference
SNICC 2016 (Swedish Network for Intercultural Communication), Högskolan Dalarna 27 september 2016
Available from: 2014-04-22 Created: 2014-04-22 Last updated: 2020-01-17Bibliographically approved
Mattsson, H. T. & Sundin, S. (2015). Användning av OER och video i undervisning och lärande. In: : . Paper presented at NGL 2015 NEXT GENERATION LEARNING CONFERENCE 18-19 november 2015, Högskolan Dalarna, Falun.
Open this publication in new window or tab >>Användning av OER och video i undervisning och lärande
2015 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Abstract NGL 2015 Workshop

Användning av OER och video i undervisning och lärande

Sten Sundin

Hållbus Totte Mattsson

Open Educational Resources; OER, även kallat öppna lärresurser, är resurser som finns tillgängliga på Internet som kan användas fritt och i många fall också bearbetas fritt. Fördelarna med OER i allmänhet är att kunna återanvända andra personers expertkunskap och material. Många lärresurser håller en hög kvalitet och är även mycket pedagogiska. Detta förbättrar lärandet och innebär nya möjligheter i undervisningen som en lärare själv annars inte skulle kunnat åstadkomma, som t.ex. att själv göra tidskrävande videoinspelningar. Att undervisa med mer stöd av video, bilder och icketextbaserad information kan även gynna studenters olika lärstilar.

Denna workshop syftar till att introducera användning av OER och video för lärare som inte är bekanta med OERbegreppet och som i större utsträckning önskar använda video i undervisningen. Under workshopen kommer deltagarna att arbeta i grupp med relevanta söktjänster för att hitta och undersöka användbara OER eller videoresurser. Länkar och anteckningar från sökningarna kommer att delas till övriga workshopdeltagare på en webbaserad samarbetsyta som kommer att vara tillgänglig även efter workshopen

Plan för workshopen

● Introduktion. Fördelar med att använda OER och video i undervisning och lärande. (5 min)

● Min användning av lär och videoresurser idag (gruppdiskussion). Vad är mina tidigare erfarenheter inom området? Hur hittar jag lär och videoresurser för min undervisning? Beskriv hur din nuvarande situation ser ut (15 min)

● Presentation av OER och video i undervisning och varför detta är viktigt för lärare. Olika typer av OER, Creative Commonslicenser, samt hur man hittar OER och andra kostnadsfria lärresurser.

Exempel på söktjänster, samt samlingar med OER och videoresurser som kan undersökas. Användning och redigering av YouTubevideos (10 min)

● Arbete i mindre grupper om 2-4 personer. Grupperna har tillgång till listor med passande sökverktyg för att hitta användbara OER och videoresurser. De resurser som har hittats sparas på en gemensam plats med webbverktyget Padlet (50 min)

● Sammanfattning. Alla resultat från sessionen kommer att finnas tillgängliga på en Padletyta som finns kvar efter workshopen så att deltagarna kan fortsätta att dela idéer och undersöka resurser som har hittats. (10 min)

Målgrupp

Lärare, bibliotekarier och andra utbildare som är intresserade av att öka sina kunskaper om frågor kring OER och video i undervisning och lärande

National Category
Arts Educational Sciences
Research subject
Culture, Identity and Representations
Identifiers
urn:nbn:se:du-20288 (URN)
Conference
NGL 2015 NEXT GENERATION LEARNING CONFERENCE 18-19 november 2015, Högskolan Dalarna, Falun
Available from: 2015-11-23 Created: 2015-11-23 Last updated: 2015-11-24Bibliographically approved
Mattsson, H. T. (2015). Audiovisuella loopar. In: Nordiske konference om lyd-­ og musikproduktion, Aalborg Universitet Musikkens Hus 12-13 Maj 2015: . Paper presented at 2. Nordiske konference om lyd-­ og musikproduktion, Aalborg Universitet Musikkens Hus, 12-13 Maj 2015.
Open this publication in new window or tab >>Audiovisuella loopar
2015 (Swedish)In: Nordiske konference om lyd-­ og musikproduktion, Aalborg Universitet Musikkens Hus 12-13 Maj 2015, 2015Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed) [Artistic work]
Abstract [sv]

Audiovisuella loopar

Detta paper presenterar resultatet från det konstnärliga forskningsprojektet ”Audiovisuella loopar” som genomförts på Högskolan Dalarna.

Projektets syfte var att utveckla ett system och en arbetsmetod för kollektiv livelooping både auditivt och visuellt. Det tekniska systemet skulle bygga på befintlig teknik och programvara och ligga inom rimliga prisramar för en användare. Vidare skulle systemet kunna användas oavsett tekniska förkunskaper och genrebakgrund ”just hit the button and let’s go!”.

Projektets resultat är ett tekniskt system där upp till fyra personer tillsammans loop-musicerar i perfekt sync. och där vem som helst i ensemblen när som helst kan starta en ny ”loop-session”. Vidare har en metod och ett undervisningsmaterial för detta kollektiva liveloopande tagits fram och testats i ett flertal workshops. Ett förslag på lösning av den visuella delen av projektet har presenterats i en större scenisk gestaltning.

Projektet har visat på nya tillämpningar och möjligheter för kollektiv loopteknik. Tekniken har visat sig ha en enorm kreativ potential. Med enbart en kort instruktion och några enkla "etyder" så startar en kollektiv process där den omedelbara feedbacken ger ett "flow" som lockar fram skaparglädjen hos musikanterna - man har helt enkelt otroligt kul! Dessa erfarenheter har lett till olika praktiska tillämpningar av tekniken i musikundervisning

  • Ett annorlunda ensemblemusicerande där tekniken ger möjligheter till flera musikaliska roller
  • Ett kollektivt kompositionsredskap där interaktionen med tekniken ger upphov till oväntade och nya musikaliska lösningar
  • Ett övningsredskap där den omedelbara feedbacken gör att man snabbt kan prova och utvärdera ideér (t.ex. andra stämmor, komp, riff osv.)

 

Projektets tekniska setup har visat sig vara mycket användbar i live-ljud sammanhang då den vid sidan av livelooping också kan styra t.ex. en individuell monitorlyssning, effektinställningar, ljus och synkroniserade visuals (rörliga blider på backdropen). Detta har provats ut i fyra stycken ”skarpa” projekt där professionella artister från olika genrer tagit till sig och vidareutvecklat våra resultat. 

Keywords
Audiovisuell, Loop-teknik, Musik
National Category
Arts Other Engineering and Technologies
Research subject
Culture, Identity and Representations
Identifiers
urn:nbn:se:du-19171 (URN)
Conference
2. Nordiske konference om lyd-­ og musikproduktion, Aalborg Universitet Musikkens Hus, 12-13 Maj 2015
Available from: 2015-08-29 Created: 2015-08-29 Last updated: 2015-11-25Bibliographically approved
Mattsson, H. T. (2015). Audiovisuella loopar och kollektiv live-looping. Dansk Musikforskning Online (DMO) Saernummer 2015 lyd-musikproduktion, 6, 47-63
Open this publication in new window or tab >>Audiovisuella loopar och kollektiv live-looping
2015 (Swedish)In: Dansk Musikforskning Online (DMO) Saernummer 2015 lyd-musikproduktion, ISSN 1904-237X, Vol. 6, p. 47-63Article in journal (Refereed) [Artistic work] Published
Abstract [sv]

 Loop-teknik i solistiska sammanhang är en idag väletablerad musicerande form dock

är möjligheterna att använda tekniken i ensembleform ett mer eller mindre oprövat

fält. I projektet “Audiovisuella loopar” som genomförts vid Högskolan Dalarna presenteras

ett system för kollektiv livelooping där upp till fyra personer loop-musicerar

tillsammans och där loopandet samtidigt kan spelas in och spelas upp som videoklipp.

Tekniken har visat sig ha en stark kreativ potential. Med enbart en kort instruktion

så startar en kollektiv process där den omedelbara feedbacken ger ett “fl ow” som

lockar fram skaparglädjen hos musikanterna. Dessa erfarenheter pekar på spännande

möjligheter att använda tekniken i musikundervisning och musikterapi.

Abstract [en]

 The use of looping techniques is today a well established form of solo musicianship but more or less unproven in the context of ensemble performance. In the project “Audio visual Loops” at Universtiy College Dalarna a system was developed to allow collective live looping for up to four people performing together and at the same time as video loops of the performance were created and presented. This technique has a strong creative potential. The collective process starts with just a short introduction and the immediate musical feedback creates a “flow” that quickly brings out the creative potential of the musicians. This expe rience points forward to exciting possibilities for use in music educations and music therapy.

Keywords
live-looping, audiovisual, ableton live, echoplex
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-20637 (URN)
Projects
Projektet Audiovisuella Medier
Available from: 2016-01-08 Created: 2016-01-08 Last updated: 2016-04-05Bibliographically approved
Mattsson, H. T. (2014). Audiovisual Looping. In: : . Paper presented at ”Tänk MUSIK! Tänk HÄLSA! Tänk TEKNIK” arrangerad av Studieförbundet SENSUS och Högskolan Dalarna, 15 april 2014.
Open this publication in new window or tab >>Audiovisual Looping
2014 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

”Audiovisuella loopar” är ett konstnärligt tekniskt forskningsprojekt vid Högskolan Dalarna som finansierats av medel från Europeiska utvecklingsfonden, Region Dalarna och Högskolan Dalarna.

Syftet har varit att utveckla ett system och en arbetsmetod för kollektiv livelooping både auditivt och visuellt som bygger på befintlig teknik och programvara och ligger inom rimliga prisramar för en användare.

Liveloopteknik är i sig ingen nyhet men dess möjligheter för ett kollektivt musicerande har inte utforskats och provats förut. Vårt system är konstruerat så att upp till fyra musikanter kan musicera i perfekt sync och vem som helst kan också starta en ny session. Systemet är transportabelt och lätt-riggat och ställer inga krav på tekniska förkunskaper.

Tekniken har visat sig ha en enorm kreativ potential. Med enbart en kort instruktion och några enkla "etyder" så startar en kollektiv process där den omedelbara feedbacken ger ett "flow" som lockar fram skaparglädjen - man har helt enkelt otroligt kul!

Dessa erfarenheter har lett vidare till tankar om hur looptekniken kan användas på andra sätt än de rent sceniska t.ex. inom rehabilitering, musikundervisning och musikterapi.

Vi anar många spännande möjligheter…

Förutom en kortare introduktion och bakgrund till projektet så kommer systemet att presenteras praktiskt av studenter från Musikkonservatoriet. Systemet kommer sedan att vara tillgängligt för alla att prova under resten av Inspirationsdagen.

 

National Category
Arts Other Engineering and Technologies
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-14014 (URN)
Conference
”Tänk MUSIK! Tänk HÄLSA! Tänk TEKNIK” arrangerad av Studieförbundet SENSUS och Högskolan Dalarna, 15 april 2014
Available from: 2014-04-22 Created: 2014-04-22 Last updated: 2016-12-21Bibliographically approved
Mattsson, H. T. (2014). Audiovisuella loopar. In: MIRAC Music Interdisciplinary Research & Analysis Center Konferensbidrag Ett förändrat musiklandskap Stockholms Universitet, november 2014: . Paper presented at MIRAC 2014 Ett förändrat musiklandskap, Stockholms universitet, 26-27 november 2014.
Open this publication in new window or tab >>Audiovisuella loopar
2014 (Swedish)In: MIRAC Music Interdisciplinary Research & Analysis Center Konferensbidrag Ett förändrat musiklandskap Stockholms Universitet, november 2014, 2014Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Arts Other Engineering and Technologies
Research subject
Culture, Identity and Representations
Identifiers
urn:nbn:se:du-16516 (URN)
Conference
MIRAC 2014 Ett förändrat musiklandskap, Stockholms universitet, 26-27 november 2014
Available from: 2014-12-10 Created: 2014-12-10 Last updated: 2015-11-25Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3242-222X

Search in DiVA

Show all publications