du.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 47) Show all publications
Aronsson, M., Fjordevik, A. & Inose, H. (2018). Fan Activities in Online University Education (1ed.). In: Katherine Anderson Howell (Ed.), Fandom as Classroom Practice: A Teaching Guide (pp. 70-82). Iowa City: University of Iowa Press
Open this publication in new window or tab >>Fan Activities in Online University Education
2018 (English)In: Fandom as Classroom Practice: A Teaching Guide / [ed] Katherine Anderson Howell, Iowa City: University of Iowa Press , 2018, 1, p. 70-82Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Iowa City: University of Iowa Press, 2018 Edition: 1
Series
Fandom & Culture
National Category
Languages and Literature
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-27974 (URN)978-1-60938-567-5 (ISBN)978-1-60938-568-2 (ISBN)
Available from: 2018-06-21 Created: 2018-06-21 Last updated: 2018-06-21Bibliographically approved
Aronsson, M. (2018). Vilhelm Ekelunds säregna livsverk [Review]. Dala-Demokraten (2018-01-11)
Open this publication in new window or tab >>Vilhelm Ekelunds säregna livsverk
2018 (Swedish)In: Dala-Demokraten, ISSN 1103-9183, no 2018-01-11Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Specific Literatures
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-26975 (URN)
Available from: 2018-01-25 Created: 2018-01-25 Last updated: 2018-01-25Bibliographically approved
Aronsson, M. (2017). Dags att tänka på refrängen? Franskspråkiga sånger inom litteraturundervisningen i franska: vad, hur och varför?. In: : . Paper presented at Akademin som litteraturförmedlare. Nordisk konferens vid Stockholms universitet, 16-17 november 2017. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Dags att tänka på refrängen? Franskspråkiga sånger inom litteraturundervisningen i franska: vad, hur och varför?
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Föredraget tar sin utgångspunkt i och diskuterar ett kursinslag som under några terminer har genomförts inom ramen för undervisningen i franska vid Högskolan Dalarna. Kursmomentet går ut på att komplettera den traditionella litteraturundervisningen på grundnivå 1 (Franskspråkig litteratur 1: från år 1900 till idag) med ett inslag där franskspråkig musik används som studiematerial. Ett sådant kursupplägg bygger av naturliga orsaker på föreställningen om att ett ”vidgat textbegrepp” kan vara fruktbart vid litteraturstudier. Det förutsätter således att man betraktar sångtexter som en integrerad del av själva litteraturbegreppet, och inte som en sorts ”paralitteratur” som befinner sig i periferin av den egentliga litteraturen.

   Föredraget diskuterar möjliga konsekvenser av att en aktör inom högskolevärlden verkar för ett sådant synsätt på litteratur som beskrivs ovan. Vilka följder får det när man lyfter in franskspråkiga sånger i ett akademiskt sammanhang? Innebär det att man de facto legitimerar, och kanske tillochmed konsekrerar, genren och artisterna ifråga? Som en naturlig bakgrund till studien finns de didaktiska grundfrågorna: vad undervisar vi lärare om, hur gör vi det, och varför gör vi de didaktiska val som vi gör?

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2017
National Category
Languages and Literature
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-26576 (URN)
Conference
Akademin som litteraturförmedlare. Nordisk konferens vid Stockholms universitet, 16-17 november 2017
Available from: 2017-11-21 Created: 2017-11-21 Last updated: 2017-11-21Bibliographically approved
Aronsson, M. (2017). Fanfiction och fransk litteraturundervisning. In: Elisabeth Bladh, Andreas Romeborn, Ingmar Söhrman (Ed.), Romanska språk i Sverige – tradition och förnyelse, abstracts: . Paper presented at Romanska språk i Sverige – tradition och förnyelse. Göteborgs universitet, 20-21 april 2017 (pp. 2). Göteborg: Institutionen för språk och litteraturer, GU
Open this publication in new window or tab >>Fanfiction och fransk litteraturundervisning
2017 (Swedish)In: Romanska språk i Sverige – tradition och förnyelse, abstracts / [ed] Elisabeth Bladh, Andreas Romeborn, Ingmar Söhrman, Göteborg: Institutionen för språk och litteraturer, GU , 2017, p. 2-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Föredraget presenterar ett projekt som har genomförts inom ramen för undervisningen i franska vid Högskolan Dalarna. Projektet gick ut på att använda sig av fanfiction i litteraturundervisningen på grundnivå 1. Fanfiction är ett fritt och kreativt skrivande som utgår ifrån, och bygger vidare på, redan existerande fiktionsvärldar. Det kan då röra sig om litteratur, film, TV-serier, manga eller någon annan form av berättande. Projektet tog sin utgångspunkt i idén om webbaserade communities som informella lärmiljöer, se exempelvis Jenkins (2006) Olin-Scheller & Wikström (2010) samt Gee & Hayes (2011).

   Kursinslaget introducerades genom en föreläsning där de studerande fick en genomgång av några grundläggande teorier om fanfiction. Därefter skrev alla kursdeltagare en egen kort fiktionstext baserad på någon av de sex litterära verk som hade studerats under terminen. De laddade upp sin text på kursportalen, där de även fick feedback från andra deltagare och själva gav respons till de övriga i gruppen. Slutligen utvärderades inslaget muntligt och skriftligt.

   Att använda sig av ett inslag som fanfiction, som är förknippad med den informella lärmiljön på internet, i den formella lärmiljö som högskoleutbildningen utgör är inte helt problemfritt. Ändå visade sig resultatet vara positivt: den kreativa aspekten av skrivövningen var någonting som uppskattades av en majoritet av kursdeltagarna, vilket tyder på att motivationen kan ha påverkats på ett positivt vis. I och med inslaget av peer feedback fanns också ett starkt element av kollaborativt lärande inbyggt i övningen. Detta är en av hörnstenarna i det sociokulturella perspektivet på lärande, se exempelvis Säljö (2015: 89-107).

 

 

Referenser

Gee, James Paul & Elisabeth R. Hayes, 2011, Language and Learning in the Digital Age, Routledge, New York.

Jenkins, Henry, 2006, Fans, Bloggers and Gamers: Exploring Participatory Culture, New York University Press, New York.

Olin-Scheller, Christina & Patrik Wikström, 2010, Författande fans. Om fanfiction och elevers literacyutveckling, Studentlitteratur, Lund.

Säljö, Roger, 2015, Lärande. En introduktion till perspektiv och metaforer, Gleerups, Malmö.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Institutionen för språk och litteraturer, GU, 2017
National Category
Languages and Literature
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-25153 (URN)
Conference
Romanska språk i Sverige – tradition och förnyelse. Göteborgs universitet, 20-21 april 2017
Projects
Informella internetbaserade lärmiljöer i språkundervisningen
Available from: 2017-06-12 Created: 2017-06-12 Last updated: 2017-06-12Bibliographically approved
Aronsson, M. (2017). La fanfiction et le FLE : une manière d’enrichir l’enseignement de la littérature à l’Université ?. In: : . Paper presented at The Nordic Romanist Conference August 2017 (ROM 17), 15 au 18 août 2017 à l’Université de Bergen. Bergen: Universitetet i Bergen
Open this publication in new window or tab >>La fanfiction et le FLE : une manière d’enrichir l’enseignement de la littérature à l’Université ?
2017 (French)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [fr]

Dans cette communication, nous allons présenter un projet didactique entrepris dans le cadre de l’enseignement du français à Högskolan Dalarna, Suède. Le projet s’inspire des théories formulées, entre autres, par Jenkins (2006), Olin-Scheller & Wikström (2010), Gee & Hayes (2011) et Säljö (2015). Il comprend l’introduction de la fanfiction dans un cours de littérature française contemporaine (XXe et XXIe siècle) du premier semestre. La fanfiction est une écriture créative basée sur des œuvres artistiques – romans, films ou autres formes de narration – déjà existantes.

   À la fin du semestre, après un cours magistral introduisant les bases théoriques et conceptuelles de la fanfiction, les étudiants ont écrit individuellement un texte de fiction basé sur une des six œuvres littéraires étudiées pendant le semestre. Ils ont présenté leurs textes sur le site intranet du cours, puis ils ont reçu des commentaires et donné eux-mêmes du feedback aux autres participants. Finalement, une évaluation de l’exercice a été effectuée.

   L’introduction de la fanfiction dans la salle de classe entraîne quelques problèmes pratiques, qui sont pour la plupart liés aux différences existantes entre l’enseignement universitaire et les communautés on-line. Néanmoins, les résultats indiquent que la fanfiction peut contribuer de manière positive au processus d’apprentissage des étudiants. Le côté créatif de l’exercice était apprécié par la majorité des participants, ce qui mène à penser que ce genre d’activités pourrait avoir des effets positifs sur la motivation. L’aspect collaboratif – présent ici sous forme de peer feedback des étudiants – est un élément primordial pour l’apprentissage, selon la perspective socioculturelle inspirée des théories de Lev Vygotsky. Dans cette tradition, on voit l’apprentissage avant tout comme un processus collectif (cf. Säljö, 2015 : 89-107).

 

Références

Gee, James Paul & Elisabeth R. Hayes, 2011, Language and Learning in the Digital Age, Routledge, New York.

Jenkins, Henry, 2006, Fans, Bloggers and Gamers: Exploring Participatory Culture, New York University Press, New York.

Olin-Scheller, Christina & Patrik Wikström, 2010, Författande fans, Studentlitteratur, Lund.

Säljö, Roger, 2015, Lärande. En introduktion till perspektiv och metaforer, Gleerups, Malmö.

Place, publisher, year, edition, pages
Bergen: Universitetet i Bergen, 2017
National Category
Languages and Literature
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-25802 (URN)
Conference
The Nordic Romanist Conference August 2017 (ROM 17), 15 au 18 août 2017 à l’Université de Bergen
Available from: 2017-08-20 Created: 2017-08-20 Last updated: 2017-08-23Bibliographically approved
Aronsson, M. (2016). Ethnic Differentiation and Assimilation in Marguerite Duras's Indochinese Texts. In: Irene Gilsenan Nordin, Chatarina Edfeldt, Lung-Lung Hu, Herbert Jonsson, André Leblanc (Ed.), Transcultural Identity Constructions in a Changing World: (pp. 95-107). Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group
Open this publication in new window or tab >>Ethnic Differentiation and Assimilation in Marguerite Duras's Indochinese Texts
2016 (English)In: Transcultural Identity Constructions in a Changing World / [ed] Irene Gilsenan Nordin, Chatarina Edfeldt, Lung-Lung Hu, Herbert Jonsson, André Leblanc, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2016, p. 95-107Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2016
National Category
Specific Literatures
Research subject
Culture, Identity and Representations, Transcultural Identities in a Changing World - Book Publication
Identifiers
urn:nbn:se:du-20642 (URN)978-3-631-66061-4 (ISBN)
Available from: 2016-01-08 Created: 2016-01-08 Last updated: 2016-01-25Bibliographically approved
Aronsson, M. (2016). High, Low and In-Between: Vilhelm Ekelund and Faïza Guène in Translation. In: Annie Bourguignon, Konrad Harrer & Franz Hintereder-Emde (Ed.), Zwischen Kanon und Unterhaltung/ Between Canon and Entertainment: Interkulturelle und intermediale Aspekte von hoher und niederer Literatur/ Intercultural and Intermedial Aspects of Highbrow and Lowbrow Literature (pp. 251-265). Berlin: Frank & Timme
Open this publication in new window or tab >>High, Low and In-Between: Vilhelm Ekelund and Faïza Guène in Translation
2016 (English)In: Zwischen Kanon und Unterhaltung/ Between Canon and Entertainment: Interkulturelle und intermediale Aspekte von hoher und niederer Literatur/ Intercultural and Intermedial Aspects of Highbrow and Lowbrow Literature / [ed] Annie Bourguignon, Konrad Harrer & Franz Hintereder-Emde, Berlin: Frank & Timme, 2016, p. 251-265Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

The authors studied in this work, Vilhelm Ekelund (1880-1949) and Faïza Guène (born in 1985), are well-known for their highly individual and distinctive literary styles. The chapter seeks to investigate what happens when their texts are translated into a foreign language and transferred to another cultural context. The corpus of the study consists of Guène’s first two novels (Kiffe kiffe demain, 2004 and Du rêve pour les oufs, 2006) and their Swedish translations (Kiffe kiffe imorgon, 2006 and Drömmar för dårar, 2008), as well as Ekelund’s aphorisms, which were published in Swedish in a large number of volumes during the first half of the twentieth century, and were excerpted in the French translation Le moment suprême (1990). One of the conclusions of the study is that the target language texts to some degree are subject to normalization, or, to use another word, standardization –i.e., they are situated somewhere between the (original) “highbrow” style of Ekelund and the (original) “lowbrow” style of Guène.

Place, publisher, year, edition, pages
Berlin: Frank & Timme, 2016
National Category
Languages and Literature
Research subject
Intercultural Studies, Transcultural Identities in Contemporary Literature
Identifiers
urn:nbn:se:du-21232 (URN)978-3-73290179-1 (ISBN)
Available from: 2016-03-15 Created: 2016-03-15 Last updated: 2016-03-21Bibliographically approved
Aronsson, M. (2016). L’art de présenter Marguerite Duras à l’étranger: le cas de la Suède. In: Marguerite Duras et les Arts: Abstracts. Paper presented at Colloque International: Marguerite Duras et les arts, Sydney, Australia, 29 June - 1 July 2016. University of Sydney
Open this publication in new window or tab >>L’art de présenter Marguerite Duras à l’étranger: le cas de la Suède
2016 (French)In: Marguerite Duras et les Arts: Abstracts, University of Sydney, 2016Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [fr]

Dans cette communication, nous proposons d’analyser les paratextes des ouvrages durassiens traduits en suédois. Nous nous intéressons surtout aux préfaces (et postfaces) allographes (cf. Genette, Seuils, 1987) ainsi qu’aux couvertures et quatrièmes de couverture.

Pour les préfaces, postfaces et quatrièmes de couverture, nous voulons savoir, d’abord, dans quelle mesure il existe des textes allographes dans les traductions suédoises. Ensuite, nous nous intéressons aux références culturelles et artistiques données dans les présentations. Comme l’objectif de ces paratextes est d’introduire une auteure étrangère à un nouveau public et recommander son ouvrage aux acheteurs potentiels, il serait intéressant d’étudier les stratégies éditoriales : dans quel contexte intellectuel et artistique choisit-on d’inscrire Marguerite Duras ? Quels arguments et références sont utilisés ?

Pour les couvertures, nous allons étudier l’utilisation des différentes expressions artistiques telles que les photographies, les dessins, les typographies spécifiques, etc. Nous voulons savoir, par exemple, s’il y a des motifs récurrents, et si le public ciblé est le même pour toutes les éditions.

Le corpus sera constitué par des paratextes des éditions suédoises de l’oeuvre durassienne, du premier roman traduit (Stilla liv 1947 [La Vie tranquille]) jusqu’aux traductions les plus récentes. Nous tâcherons de savoir s’il y a eu des « médiateurs » prestigieux, c’est-à-dire des personnalités de grande notoriété qui ont contribué à l’introduction de Duras en Suède. Pour ce faire, nous allons discuter aussi le travail des traducteurs – car ces individus ont également participé à la promotion de l’oeuvre durassienne sur le marché suédois.

Place, publisher, year, edition, pages
University of Sydney: , 2016
National Category
General Literature Studies
Research subject
Intercultural Studies, Transcultural Identities in Contemporary Literature
Identifiers
urn:nbn:se:du-22588 (URN)
Conference
Colloque International: Marguerite Duras et les arts, Sydney, Australia, 29 June - 1 July 2016
Available from: 2016-07-07 Created: 2016-07-07 Last updated: 2016-07-15Bibliographically approved
Aronsson, M. (2016). Vilhelm Ekelund och extremhögern: en sekellång förbindelse. Tidningen Kulturen (3 nov)
Open this publication in new window or tab >>Vilhelm Ekelund och extremhögern: en sekellång förbindelse
2016 (Swedish)In: Tidningen Kulturen, ISSN 2000-7086, no 3 novArticle in journal, Editorial material (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Specific Literatures
Research subject
Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-23325 (URN)
Available from: 2016-11-03 Created: 2016-11-03 Last updated: 2016-11-04Bibliographically approved
Aronsson, M. (2015). Den litteraturvetenskapliga receptionsforskningen och internet: en metoddiskussion. Tidskrift för litteraturvetenskap (1), 33-44
Open this publication in new window or tab >>Den litteraturvetenskapliga receptionsforskningen och internet: en metoddiskussion
2015 (Swedish)In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, no 1, p. 33-44Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Reader-Response Criticism and the Internet: A Methodological Discussion

This article explores connections between Internet-based research and reader-response criticism, aiming to critically discuss the methodologies used in this particular field of research. First, the history of reader-response studies is briefly presented, with reference to theorists such as Richards, Rosenblatt, Robbe-Grillet, Iser and Jauss. It is noted that, for the past 15 years, people have utilised the Internet as a basis for the discussion of literary and reading-related topics. Researchers in this field may access reviews and commentaries on open web-based venues such as personal homepages, blogs and online forums (i.e. message boards and discussion sites). The material available on these sites is interesting because of its "spontaneous" nature; that is, such material has been formulated and uploaded without the interference of the researcher.

The article presents one concrete example of an Internet-based reader-response study, discussing a number of pros and cons of the chosen methodology– including some important ethical considerations that arise when the researcher’s corpus is composed of material taken from the Internet. One of the conclusions of the paper is that many aspects of the general public’s web-based responses to literature are yet to be explored by the research community.

Keywords
reader-response criticism, internet studies, methodology, ethical considerations
National Category
General Literature Studies
Research subject
Kultur, identitet och gestaltning
Identifiers
urn:nbn:se:du-17837 (URN)
Available from: 2015-06-11 Created: 2015-06-11 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1332-5467

Search in DiVA

Show all publications