du.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 48) Show all publications
Alatalo, T. (2020). Grundläggande förmågor och färdigheter i skrivutvecklingen - didaktiska implikationer (1ed.). In: Karin Forsling & Catharina Tjernberg (Ed.), Skrivundervisningens grunder: (pp. 35-55). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Grundläggande förmågor och färdigheter i skrivutvecklingen - didaktiska implikationer
2020 (Swedish)In: Skrivundervisningens grunder / [ed] Karin Forsling & Catharina Tjernberg, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2020, 1, p. 35-55Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2020 Edition: 1
Keywords
Skrivutveckling, skrivdidaktik, kognitiv teori, sociokulturell teori, tidig skrivutveckling
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Education and Learning, Undervisning och lärande i förskoleklass och skolans tidiga år
Identifiers
urn:nbn:se:du-31821 (URN)978-91-511-0278-8 (ISBN)
Available from: 2020-02-04 Created: 2020-02-04 Last updated: 2020-03-09Bibliographically approved
Alatalo, T. (2019). Introduktion (2ed.). In: Tarja Alatalo (Ed.), Läsundervisningens grunder: (pp. 13-16). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Introduktion
2019 (Swedish)In: Läsundervisningens grunder / [ed] Tarja Alatalo, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019, 2, p. 13-16Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019 Edition: 2
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Education and Learning, Undervisning och lärande i förskoleklass
Identifiers
urn:nbn:se:du-30265 (URN)978-91-511-0276-4 (ISBN)
Available from: 2019-06-18 Created: 2019-06-18 Last updated: 2019-06-18Bibliographically approved
Alatalo, T. & Johansson, A.-M. (2019). ”Kan man köra en skottkärra med fyrkantigt hjul?”: Läs- och skrivutvecklande praktiker i teknikundervisning i förskoleklass. Nordic Journal of Literacy Research, 5(3), 63-82
Open this publication in new window or tab >>”Kan man köra en skottkärra med fyrkantigt hjul?”: Läs- och skrivutvecklande praktiker i teknikundervisning i förskoleklass
2019 (Swedish)In: Nordic Journal of Literacy Research, E-ISSN 2464-1596, Vol. 5, no 3, p. 63-82Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I den här studien är syftet att utveckla kunskap om läs- och skrivutvecklande sociala praktiker i teknikundervisning i en förskoleklass. Fyra tekniklektioner observerades med fokus på lärarens läs- och skrivutvecklande undervisning. Det teoretiska ramverket utgörs av Freebody och Lukes resursmodell som beskriver läs- och skrivkunnighet som en uppsättning sociala praktiker. Dessutom analyseras huruvida läs- och skrivundervisningen är formaliserad, funktionaliserad eller om den är balanserad, det vill säga genomförs i sammanhang där formaliserad och funktionaliserad undervisning är i samspel med varandra. Resultatet visar att teknikundervisningen skapar rikliga möjligheter för elever att medverka i de sociala praktikerna i Freebody och Lukes modell. Undervisningen är funktionaliserad och läraren undervisar inte explicit om språkets formaspekter eller om hur texters kommunikativa delar samspelar, utan det är oftast underförstått. Studien öppnar för en diskussion om förskoleklassens möjligheter att skapa läs- och skrivundervisning i balanserade sammanhang, för att stödja elevers läs- och skrivutveckling även när undervisningen har fokus på ämnesområden som teknik.

Keywords
Förskoleklass, balanserad undervisning, läs- och skrivundervisning, sociala praktiker, sociokulturellt perspektiv, språkstimulans, tekniklektioner
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Education and Learning, Undervisning och lärande i förskoleklass och skolans tidiga år
Identifiers
urn:nbn:se:du-30216 (URN)10.23865/njlr.v5.2018 (DOI)
Projects
Specialnummer i Nordic Journal of Literacy Research: Tvärvetenskapliga perspektiv på läs- och skrivundervisning i tidiga skolår
Available from: 2019-06-13 Created: 2019-06-13 Last updated: 2019-12-30Bibliographically approved
Alatalo, T. (2019). Läsflyt – en komponent som möjliggör läsförståelseförmågan (2ed.). In: Tarja Alatalo (Ed.), Läsundervisningens grunder: (pp. 93-106). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Läsflyt – en komponent som möjliggör läsförståelseförmågan
2019 (Swedish)In: Läsundervisningens grunder / [ed] Tarja Alatalo, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019, 2, p. 93-106Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019 Edition: 2
Keywords
undervisning, lärande, läsflyt, läsförståelse, läsförmåga, läsutveckling
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Education and Learning, Undervisning och lärande i förskoleklass
Identifiers
urn:nbn:se:du-30264 (URN)978-91-511-0276-4 (ISBN)
Available from: 2019-06-18 Created: 2019-06-18 Last updated: 2019-06-18Bibliographically approved
Alatalo, T., Tegmark, M., Vinterek, M., Winberg, M. & Liberg, C. (2019). Läsning och motivation i årskurs 6 och 9: elevers syn på läspraktiker i och utanför skolan. In: : . Paper presented at Skriv! Les! 2019 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy 7-9 maj 2019, Stavanger, Norge..
Open this publication in new window or tab >>Läsning och motivation i årskurs 6 och 9: elevers syn på läspraktiker i och utanför skolan
Show others...
2019 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Läsförmågan hos elever i den svenska grundskolan är långt under vad den var 20 år sedan, samtidigt som fritidsläsandet fortsätter att minska. Skolan har därför ett viktigt kompensatoriskt uppdrag då vi vet att det krävs rikligt med läsning för att bli en god läsare (Kuhn & Stahl, 2003). Elever behöver också läsa olika typer av texter för att utveckla ordförrådet inom olika ämnen (Biemiller, 2001). Dessutom måste elever kunna läsa längre texter för att utveckla kunskap genom läsning (Topping et al., 2007; Merisuo-Storm & Soininen, 2014). Forskning visar också att längden läsning i skolan och på fritiden korrelerar positivt med läsförmågan (Taylor et al., 1990).

Studien utgår från självbestämmandeteorin (SDT) vilken betonar att typen av motivation är viktigare än mängden motivation (Ryan & Deci, 2000). Ju mer autonomt reglerad elevers motivation är, desto bättre är förutsättningarna för att de ska vilja läser mer. Forskning har visat på ett rekursivt samband mellan autonom motivation och synen på den egna läsförmågan (Guthrie & Wigfield, 2000).

Syftet är att visa på relationen mellan hur mycket eleverna läser och deras motivation till läsning, attityd till läsning och synen på den egna läsförmågan. Följande frågor är i fokus:

*Hur många sidor sammanhängande text läser elever i årskurs 6 och 9 i svenska, engelska, historia och kemi under en dag i skolan?

*Vad är elevernas generella attityd till läsning?

*Vilken motivation uttrycker elever för läsning av skönlitteratur och sakprosa i skolan?

*Hur ser eleverna på sin egen läsförmåga och skolans såväl som sina egna läspraktiker?

 

Analyserna bygger på data från 3408 webbaserade elevenkäter från 144 grundskolor i 18 kommuner. Dessutom genomfördes 194 strukturerade elevintervjuer i sex klasser valda utifrån grad av motivation och mängden skolrelaterad läsning.

Resultatet visar att elever i årskurs 6 läser mer i skolan än elever i årskurs 9 och att elever i årskurs 6 visar en högre grad av inre motivation än elever i årskurs 9. Elever i årskurs 6 har också en mer positiv attityd till läsning av såväl skönlitterär som sakprosatext än elever i årskurs 9. Analyser pågår gällande relationen mellan hur mycket eleverna läser och deras motivation till läsning i de olika ämnena. Preliminära resultat pekar mot att det finns en potential i elevernas förhållande till läsning som skolan skulle kunna ta tillvara i än högre grad.

Studiens storskaliga ansats med både kvantitativa och kvalitativa data bidrar med ny kunskap om skolans läspraktiker o

Keywords
elevers självuppfattning som läsare, årskurs 6 och 9, skolrelaterad läsning
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Education and Learning, Att läsa eller inte läsa: En studie av grundskolans läspraktiker
Identifiers
urn:nbn:se:du-31617 (URN)
Conference
Skriv! Les! 2019 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy 7-9 maj 2019, Stavanger, Norge.
Funder
Swedish Research Council, 2016-04747
Available from: 2020-01-16 Created: 2020-01-16 Last updated: 2020-01-16Bibliographically approved
Alatalo, T. (2019). Läsundervisning i förskoleklass (2ed.). In: Läsundervisningens grunder: (pp. 73-88). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Läsundervisning i förskoleklass
2019 (Swedish)In: Läsundervisningens grunder, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019, 2, p. 73-88Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019 Edition: 2
Keywords
undervisning, lärande, förskoleklass, kognitiva förmågor, social interaktion, kritisk textutforskning, ordförråd, språklig medvetenhet, avkodning
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Education and Learning, Undervisning och lärande i förskoleklass
Identifiers
urn:nbn:se:du-30263 (URN)978-91-511-0276-4 (ISBN)
Available from: 2019-06-18 Created: 2019-06-18 Last updated: 2019-06-18Bibliographically approved
Alatalo, T. (Ed.). (2019). Läsundervisningens grunder (2ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Läsundervisningens grunder
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019. p. 319 Edition: 2
Keywords
läsinlärning, läsutveckling, fonologisk medvetenhet, avkodning, läsflyt, läsförståelse, bedömning
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Education and Learning, Undervisning och lärande i förskoleklass
Identifiers
urn:nbn:se:du-30266 (URN)978-91-511-0276-4 (ISBN)
Available from: 2019-06-18 Created: 2019-06-18 Last updated: 2019-06-18Bibliographically approved
Alatalo, T. & Westlund, B. (2019). Preschool teachers’ perceptions about read-alouds as a means to support children’s early literacy and language development. Journal of Early Childhood Literacy, 1-23
Open this publication in new window or tab >>Preschool teachers’ perceptions about read-alouds as a means to support children’s early literacy and language development
2019 (English)In: Journal of Early Childhood Literacy, ISSN 1468-7984, E-ISSN 1741-2919, p. 1-23Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

This study examined active Swedish preschool teachers’ thoughts and perceptions in terms of read-alouds as a tool to support children’s language and literacy development. The research question was “How and for what purpose do preschool teachers say that they organize read-alouds in preschool?” Three focus group interviews were conducted with five preschool teachers from different preschools in each group. The findings reflect traditions that influence preschool education, and the general picture is that teachers’ personal and practical knowledge informs their daily teaching. The informants try to organize read-alouds but do not always succeed as a result of logistical and practical challenges. Teachers describe external factors, such as large groups and the requirement to teach math and science, as obstacles in the planning and implementing of read-alouds. Teachers that have received in-service training and professional development say that they have daily read-alouds, followed by text talk.  The need for professional development is discussed.

Keywords
early childhood literacy, language and literacy instruction, focus group interviews, read-alouds, shared reading, literacy development, teachers’ perceptions
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Education and Learning, Förskollärares uppfattningar om högläsningens potential som skriftspråksutvecklande pedagogik
Identifiers
urn:nbn:se:du-29859 (URN)10.1177/1468798419852136 (DOI)2-s2.0-85067786667 (Scopus ID)
Available from: 2019-04-06 Created: 2019-04-06 Last updated: 2019-07-08Bibliographically approved
Alatalo, T. & Johansson, V. (2019). Tvärvetenskapliga perspektiv på läs- och skrivundervisning i tidiga skolår: Redaktionell introduktion. Nordic Journal of Literacy Research, 5(3), 1-9
Open this publication in new window or tab >>Tvärvetenskapliga perspektiv på läs- och skrivundervisning i tidiga skolår: Redaktionell introduktion
2019 (Swedish)In: Nordic Journal of Literacy Research, E-ISSN 2464-1596, Vol. 5, no 3, p. 1-9Article in journal, Editorial material (Refereed) Published
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Education and Learning, Undervisning och lärande i förskoleklass och skolans tidiga år
Identifiers
urn:nbn:se:du-31256 (URN)10.23865/njlr.v5.2025 (DOI)
Projects
Specialnummer i tidskriften Nordic Journal of Literacy Research: Tvärvetenskapliga perspektiv på läs- och skrivundervisning i tidiga skolår
Available from: 2019-12-10 Created: 2019-12-10 Last updated: 2019-12-30Bibliographically approved
Alatalo, T., Vinterek, M., Tegmark, M. & Winberg, M. (2018). Amount of text read at school and the motivation for reading: a large scale study in grade 6 and 9. In: : . Paper presented at ECER, Bolzano, Italy, September 2018.
Open this publication in new window or tab >>Amount of text read at school and the motivation for reading: a large scale study in grade 6 and 9
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

This paper reports on some preliminary results from the project “To read or not to read: A study of reading practices in compulsory school” funded by the Swedish Research Council. The aim of the project is to develop knowledge of existing reading practices and to find out what kind of teaching that promotes such practices in a way that enables students to learn from reading. The decline in students’ reading literacy is something that concerns and worries many European and other Western countries. But surprisingly it is difficult to find large scale studies focusing on how much students read at school. To be a good reader one needs to practice (Kuhn & Stahl, 2003; Campell et al., 2001); it takes more than 5000 hours of reading to achieve a well-functioning reading capacity (Lundberg & Herrlin, 2005). To learn from text one needs to be able to read a longer text (Topping et al., 2007; Merisuo-Storm & Soininen, 2014). Prior research in the field further shows that it is important for students to read different types of texts (Kuhn & Stahl, 2003) and thus develop vocabulary and reading skills in many subjects (see, for example, Biemiller, 2001).The amount of reading, at school or at leisure, correlates positively with reading ability (Anderson et al., 1988; Cunningham & Stanovich, 1997; Taylor et al., 990). In our study we therefore are interested in the total amount of coherent and continuous text students read during an average school day in all their subjects, with a particular focus on reading habits in Swedish (L1), English (L2), Chemistry and History. We also want to find out how the amount of reading correlates with the students’ self-assessed motivation for their school-initiated reading activities. In the first part of the project there is a predominantly quantitative focus in which we seek to find out the extent to which students read continuous prose texts – fictional as well as non-fictional – as part of their everyday school work, and how their reading is related to different types of motivation. The second part of the project has a predominantly qualitative focus where a limited number of groups will be selected for a series of closer classroom studies of teachers as well as students through observations, interviews and questionnaires in order to find out what characterizes the reading practices of these schools and classes. This paper will report on some preliminary results from the first part of the project where the following research questions are to be answered:

  • To what extent do students in years 6 and 9 read continuous prose text—fiction as well as nonfiction— as part of their school work?
  • What kind of motivation do students express for reading nonfiction and fiction texts in different school subjects?
  • What is the nature of the relationship between students’ reading motivation and the extent of their reading in school?
  • What differences in the interest of reading and in the reading habits among females and males, between school years 6 and 9, and between schools can be detected?

The overall framework of the study is the didactic triangle and the meeting between the teacher, the student and the subject matter in terms of meaning making and reading activities that occur in this meeting (Uljens, 1997; Hudson & Meier, 2011; Liberg et.al. 2002.) We also draw on motivation theories that stress the importance of constructing classroom practices that support student reading motivation by fulfilling the basic needs of autonomy, competence and relatedness (Deci & Ryan, 2008; De Naeghel et al, 2014)  

Keywords
Reading, nonfiction, fiction, school subjects, motivation
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Education and Learning, Att läsa eller inte läsa: En studie av grundskolans läspraktiker
Identifiers
urn:nbn:se:du-28884 (URN)
Conference
ECER, Bolzano, Italy, September 2018
Funder
Swedish Research Council, 2016-04747
Available from: 2018-11-12 Created: 2018-11-12 Last updated: 2018-11-12Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2130-4797

Search in DiVA

Show all publications