du.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 39) Show all publications
Paulsrud, B. (2019). Just a little plus: The CLIL Student Perspective. In: Liss Kerstin Sylvén (Ed.), Investigating Content and Language Integrated LearningInsights from Swedish High Schools: (pp. 285-300). Multilingual Matters
Open this publication in new window or tab >>Just a little plus: The CLIL Student Perspective
2019 (English)In: Investigating Content and Language Integrated LearningInsights from Swedish High Schools / [ed] Liss Kerstin Sylvén, Multilingual Matters, 2019, p. 285-300Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Multilingual Matters, 2019
National Category
Educational Sciences General Language Studies and Linguistics
Research subject
Education and Learning
Identifiers
urn:nbn:se:du-27856 (URN)9781788922401 (ISBN)
Note

Kommande

31 januari 2019

Available from: 2018-06-14 Created: 2018-06-14 Last updated: 2018-12-11Bibliographically approved
Paulsrud, B. (2019). Mapping CLIL in Sweden. In: Liss Kerstin Sylvén (Ed.), CLIL in Sweden: A longitudinal investigation at senior high school level: (pp. 19-34). Multilingual Matters
Open this publication in new window or tab >>Mapping CLIL in Sweden
2019 (English)In: CLIL in Sweden: A longitudinal investigation at senior high school level / [ed] Liss Kerstin Sylvén, Multilingual Matters, 2019, p. 19-34Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Multilingual Matters, 2019
National Category
General Language Studies and Linguistics Educational Sciences
Research subject
Education and Learning
Identifiers
urn:nbn:se:du-27858 (URN)9781788922401 (ISBN)
Note

Kommande

31 januari 2019

Available from: 2018-06-14 Created: 2018-06-14 Last updated: 2018-12-11Bibliographically approved
Paulsrud, B. (2018). But Do I Really Have Anything to Say? Conferences and the PhD Student. In: Christopher McMaster, Caterina Murphy and Jakob Rosenkrantz de Lasson (Ed.), The Nordic PhD: Surviving and Succeeding: (pp. 59-67). New York: Peter Lang Publishing Group
Open this publication in new window or tab >>But Do I Really Have Anything to Say? Conferences and the PhD Student
2018 (English)In: The Nordic PhD: Surviving and Succeeding / [ed] Christopher McMaster, Caterina Murphy and Jakob Rosenkrantz de Lasson, New York: Peter Lang Publishing Group, 2018, p. 59-67Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: Peter Lang Publishing Group, 2018
Keywords
postgraduate education; conferences; networking
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education and Learning
Identifiers
urn:nbn:se:du-27843 (URN)9781433150043 (ISBN)9781433150180 (ISBN)
Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2018-06-14Bibliographically approved
Paulsrud, B. & Zilliacus, H. (2018). En skola för alla: Flerspråkighet och transspråkande i lärarutbildningen. In: : . Paper presented at ASLA-symposiet 2018: Klassrumsforskning och språk(ande), 12–13 april 2018, Karlstads universitet..
Open this publication in new window or tab >>En skola för alla: Flerspråkighet och transspråkande i lärarutbildningen
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Språklig mångfald i den svenska skolan ställer krav på verksamma lärare, liksom på lärarutbildare och lärarstudenter. För att undersöka synpunkter på och erfarenheter av flerspråkighetspedagogik och utforska om transpråkande får utrymme i den svenska lärarutbildningen, har vi utfört en intervjustudie med lärarutbildare och lärarstudenter. Vårt fokus är på hur studenterna förbereds inför sitt arbete med den språkliga mångfalden i dagens skola samt vilka möjligheter, alternativ begränsningar, för transspråkande finns i lärarutbildningen. Vi vill även belysa hur transspråkande kan relateras till social rättvisa och strävan efter en skola för alla. I studien har vi intervjuat femton lärarutbildare från fyra lärosäten enskilt och fjorton lärarstudenter från tre av dessa lärosäten i grupp. Vi har gjort en tematisk analys av deras svar. Målet med intervjuerna var att uppmuntra deltagarna att prata fritt om just språklig mångfald i relation till lärarutbildningen samt om deras synpunkter och erfarenheter som utbildare eller student.

Lärarutbildare och lärarstudenter uppger att de ser på den språkliga mångfalden både inom lärarutbildningen och i den svenska skolan som central i dagens undervisning. Däremot pekar deras svar åt olika möjligheter och begränsningar, vilket i sin tur avslöjar vilken plats transspråkande kan ha i lärarutbildningen. I vårt paper ska vi presentera resultat uppdelade i teman: först på hur lärarutbildare och lärarstudenter ser på språklig mångfald i lärarutbildningen och skolan, och sedan på vilken plats flerspråkighetspedagogik tar i utbildningen. I dessa teman uppdagas frågor om bland annat bristperspektiv på språk, språkhierarkier, vikten av verksamhetsförlagd utbildning samt ovisshet om vem som har ansvar för flerspråkighetspedagogik i lärarutbildningen. Vi ämnar att föra en diskussion om transspråkande i lärarutbildningen, samt om transspråkande och social rättvisa.

National Category
Educational Sciences
Research subject
Education and Learning
Identifiers
urn:nbn:se:du-27847 (URN)
Conference
ASLA-symposiet 2018: Klassrumsforskning och språk(ande), 12–13 april 2018, Karlstads universitet.
Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2018-06-14Bibliographically approved
Paulsrud, B. & Zilliacus, H. (2018). Flerspråkighet och transspråkande i lärarutbildningen. In: BethAnne Paulsrud, Jenny Rosén, Boglárka Straszer, Åsa Wedin (Ed.), Transspråkande i svenska utbildningssammanhang: (pp. 27-48). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Flerspråkighet och transspråkande i lärarutbildningen
2018 (Swedish)In: Transspråkande i svenska utbildningssammanhang / [ed] BethAnne Paulsrud, Jenny Rosén, Boglárka Straszer, Åsa Wedin, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 27-48Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education and Learning
Identifiers
urn:nbn:se:du-28286 (URN)9789144119755 (ISBN)
Available from: 2018-08-10 Created: 2018-08-10 Last updated: 2018-12-03Bibliographically approved
Paulsrud, B., Rosén, J., Straszer, B. & Wedin, Å. (2018). Introduktion. In: BethAnne Paulsrud, Jenny Rosén, Boglárka Straszer, Åsa Wedin (Ed.), Transspråkande i svenska utbildningssammanhang: (pp. 11-26). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Introduktion
2018 (Swedish)In: Transspråkande i svenska utbildningssammanhang / [ed] BethAnne Paulsrud, Jenny Rosén, Boglárka Straszer, Åsa Wedin, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 11-26Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education and Learning
Identifiers
urn:nbn:se:du-28287 (URN)9789144119755 (ISBN)
Available from: 2018-08-10 Created: 2018-08-10 Last updated: 2018-08-14Bibliographically approved
Paulsrud, B. & Zilliacus, H. (2018). Multicultural and multilingual education: Current challenges in teacher education in Sweden and Finland. In: : . Paper presented at Multilingualism and Education: Interdisciplinary and International Perspectives, University of Oslo, May 7 2018.
Open this publication in new window or tab >>Multicultural and multilingual education: Current challenges in teacher education in Sweden and Finland
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

This paper presents part of the research collaboration Multilingual and intercultural education in Sweden and Finland (MINTED), a study of education policy and teacher education. We have examined how the concepts multilingualism and interculturality are represented, on the one hand, explicitly and implicitly in teacher education in relation to national policy, and on the other hand, in the perspectives of teacher educators and students in response to the multilingual and multicultural classroom.

 

In this paper, we present an empirical study of teacher educator views on the challenges and needs they face in relation to multicultural and multilingual education in their teacher training institutions. We have interviewed 29 teacher educators (14 in Finland and 15 in Sweden) at eight universities with an aim to understand the current policies and practices for supporting quality multicultural and multilingual education. Our analysis is framed by three general categories: Instructional, institutional and socio-political challenges in teacher education (Gorski, 2012), and we relate the study to our previous analyses of the national curricula for compulsory schooling in the two countries. Results indicate that educators call for greater competence in addressing diversity in the classroom, with a need for concrete encounters and experiences. Moreover, a deeper integration of multicultural and multilingual education across the institutions is needed. In our presentation, we offer examples of both challenges and strategies considered by the educators for a teacher education programme that may better serve all students. We also highlight differences between the two national contexts.

 

We contribute to the symposium in several ways. First, our study offers a timely investigation into current needs in teacher education. This is relevant as pre-service teachers will be facing a very different classroom than the teacher educators themselves had in their respective school contexts. As one teacher educator stated: ”We need to prepare teacher students to teach in a school that looks much different than the one they went to themselves.” Second, we offer a unique comparison of two seemingly similar but rather different contexts. Finland and Sweden are neighbouring countries with similar education policies, practices and values, yet quite different frameworks and practices. Finally, we address the implications of our study on the directions necessary for the development of teacher education and how spaces for multilingual and intercultural educational practices can be created.

Keywords
teacher education, challenges, multilingual education, multicultural education
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education and Learning
Identifiers
urn:nbn:se:du-27846 (URN)
Conference
Multilingualism and Education: Interdisciplinary and International Perspectives, University of Oslo, May 7 2018
Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2018-06-14Bibliographically approved
Paulsrud, B. & Zilliacus, H. (2018). Spaces for multilingual education: Language orientations in the national curricula of Sweden and Finland. In: : . Paper presented at Language, Identity and Education in Multilingual Contexts,(LIEMC18), Marino Institute of Education – an Associated College of the University of Dublin, Trinity College on 1 – 3 February 2018.
Open this publication in new window or tab >>Spaces for multilingual education: Language orientations in the national curricula of Sweden and Finland
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Multilingualism is visible and officially recognised in Sweden and Finland. Both have education systems promoting equity and equality, articulated in the motto “one school for all”. However, recent societal and political changes linked to increased immigration have created new challenges in efforts to support linguistic diversity. Our study aims at clarifying the conceptual frameworks of multilingual education in the two contexts through an analysis of their compulsory school curricula, using Ruiz’s (1984) framework of three language orientations of language planning: language as problem, resource or right. Questions emerging from the language-as-problem orientation include how and for whom languages are considered problems, which hierarchies may be in place, and what challenges are created for minority speakers. The language-as-right orientation focuses on the right to both avoid discrimination for language use and to use one’s own language to access democracy. Finally, language-as-resource offers a more positive view on multilingualism, one in which linguistic diversity is both valued and supported as part of a pluralistic society. The material investigated includes the Swedish Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre (2015) and the Finnish National comprehensive school curriculum (2014), as well as some supporting documents from each country. The two curricula differ in their orientations of language as problem, resource or right. Both stress the rights of minority language speakers through mother tongue support. Finland, however, has an explicit emphasis on the value and place of multilingualism in the classroom; while in Sweden, a language hierarchy is evident and a monolingual norm is prevalent. Given the common focus on providing education for all and also given Sweden’s long history of provision of mother tongue support and Swedish as a second language instruction, the different spaces for multilingual education revealed in the education policies are somewhat surprising. In our presentation, we will examine and compare examples from our analysis of the orientations and discuss how these spaces created are key to our possibilities as educators to promote linguistic diversity and social justice in the schools of today’s global societies.

 

Ruiz, R. (1984). Orientations in Language Planning. NABE Journal, 8(2), 15–34.

Keywords
national curriculum, language orientations, multilingual education
National Category
General Language Studies and Linguistics Educational Sciences
Research subject
Education and Learning
Identifiers
urn:nbn:se:du-27845 (URN)
Conference
Language, Identity and Education in Multilingual Contexts,(LIEMC18), Marino Institute of Education – an Associated College of the University of Dublin, Trinity College on 1 – 3 February 2018
Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2018-06-14Bibliographically approved
Paulsrud, B. & Rosén, J. (2018). Translanguaging and language ideologies in education: Northern and Southern perspectives. In: Brunn, S. & Kehrein, R. (Ed.), Handbook of the Changing World Language Map: . Springer
Open this publication in new window or tab >>Translanguaging and language ideologies in education: Northern and Southern perspectives
2018 (English)In: Handbook of the Changing World Language Map / [ed] Brunn, S. & Kehrein, R., Springer, 2018Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2018
Keywords
translanguaging, language ideologies, education, linguistic resources, linguistic norm
National Category
Languages and Literature
Research subject
Education and Learning
Identifiers
urn:nbn:se:du-27725 (URN)
Note

Kommande

Available from: 2018-05-25 Created: 2018-05-25 Last updated: 2018-06-14Bibliographically approved
Paulsrud, B., Rosén, J., Straszer, B. & Wedin, Å. (Eds.). (2018). Transspråkande i svenska utbildningssammanhang. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Transspråkande i svenska utbildningssammanhang
2018 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education and Learning
Identifiers
urn:nbn:se:du-28285 (URN)9789144119755 (ISBN)
Available from: 2018-08-10 Created: 2018-08-10 Last updated: 2018-08-14Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9024-330X

Search in DiVA

Show all publications