du.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 32) Show all publications
Huq, A., Hartwig, F. & Rudholm, N. (2018). Do Audited Firms Have Lower Cost of Debt?. In: : . Paper presented at British Accounting & Finance Association Annual Conference and Doctoral Masterclasses, Central Hall Westminister, London, 9-11 April 2018..
Open this publication in new window or tab >>Do Audited Firms Have Lower Cost of Debt?
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Business Administration
Research subject
Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:du-27397 (URN)
Conference
British Accounting & Finance Association Annual Conference and Doctoral Masterclasses, Central Hall Westminister, London, 9-11 April 2018.
Note

Forthcoming

Available from: 2018-03-11 Created: 2018-03-11 Last updated: 2018-03-19Bibliographically approved
Huq, A., Hartwig, F. & Rudholm, N. (2018). Do audited firms have lower cost of debt?.
Open this publication in new window or tab >>Do audited firms have lower cost of debt?
2018 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

The purpose of this study is to investigate if audited financial statements add value for firms in the private debt market. Using an instrumental variable method, we find that firms with audited financial statements, on average, save 1.26 percentage points on cost of debt compared to firms with unaudited financial statements. We also find that using the big, well-known auditing firms does not yield additional cost of debt benefits. Lastly, we find that the effect of audit on cost of debt varies between industries. As such, we find that firms in industries that have been identified in previous studies to have a more complex information structure, and therefore more complex auditing process, also save more on cost of debt relative to other industries when audited.

Publisher
p. 36
Series
HUI Working Paper ; 132
Keywords
Audit reform, Audit complexity, SMEs, Private limited firms
National Category
Business Administration
Research subject
Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:du-28407 (URN)
Available from: 2018-08-28 Created: 2018-08-28 Last updated: 2018-11-13Bibliographically approved
Huq, A., Daunfeldt, S.-O., Hartwig, F. & Rudholm, N. (2018). Free to choose: Do voluntary audit reforms increase employment growth?.
Open this publication in new window or tab >>Free to choose: Do voluntary audit reforms increase employment growth?
2018 (English)Report (Refereed)
Abstract [en]

Many European countries have abolished mandatory audits for small firms to reduce the regulatory and administrative burden for these firms. However, we still lack knowledge on whether such legislative changes affect employment growth for those firms that become free to choose to have external audits. We investigate this question using a Swedish reform that made audits voluntary for small firms fulfilling certain requirements. The reform created an almost ideal natural experiment, which we use to evaluate the effects of voluntary audits on employment growth for small firms using a difference-in-difference estimator. We find that firms which fulfilled the requirements for voluntary auditing, compared to a control group of similar firms that did not, increased their employment growth rate by 0.39%. This corresponds to 1,830 jobs being created in the year following the reform, suggesting that mandatory audits act as a growth barrier for small firms.

Series
HUI Working Papers
Keywords
Firm growth; small business economics; regulatory reform; mandatory audit
National Category
Business Administration
Research subject
Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:du-27352 (URN)
Available from: 2018-03-07 Created: 2018-03-07 Last updated: 2018-11-13Bibliographically approved
Hartwig, F., Fagerström, A. & Kågström, J. (2018). Redovisning av externaliteter - några reflektioner. Balans : tidskrift för redovisning och revision, 3, 25-28
Open this publication in new window or tab >>Redovisning av externaliteter - några reflektioner
2018 (Swedish)In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, Vol. 3, p. 25-28Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

I takt med att företagens effekter på det omgivande samhället uppmärksammas ställs också högre krav på att redovisningen breddas. Med ett bredare hållbarhetsperspektiv kan värdet av de externa effekter som företagets verksamhet ger upphov till synliggöras i redovisningen. I den här artikeln ges ett tentativt förslag på hur det till den traditionella balans- och resultaträkningen går att addera värdet av företagets externa miljöeffekter och sociala effekter.

Keywords
Externaliteter, externa effekter, hållbarhet, redovisning, internalisering, sociala, miljömässiga
National Category
Business Administration
Research subject
Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:du-28316 (URN)
Available from: 2018-08-14 Created: 2018-08-14 Last updated: 2018-10-08Bibliographically approved
Lindberg, P. & Hartwig, F. (2018). Redovisningsmanipulation och sambandet mellan redovisning och beskattning. In: Yvette Lind (Ed.), Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering: (pp. 174-195). Uppsala: Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>Redovisningsmanipulation och sambandet mellan redovisning och beskattning
2018 (Swedish)In: Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering / [ed] Yvette Lind, Uppsala: Iustus förlag , 2018, p. 174-195Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Dagens redovisningsreglering i såväl Europa som USA kan bäst beskrivas som en ”ramreglering”. Inom dessa ramar finns det möjligheter för företagsledningar att utifrån egna bedömningar påverka räkenskaperna via olika sorters redovisningsval. Anläggningstillgångar, tex byggnader och maskiner, ska (enligt rådande redovisningsreglering) skrivas av, men det är i praktiken ledningen som avgör avskrivningstakten. Tanken är att ledningen känner verksamheten bäst och att det därför att rimligt att ledningen avgör exempelvis i vilken takt tillgångar ska skrivas av. Om ledningen gör sitt yttersta för att ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning kan ledningens inflytande över redovisningen - via de ovan nämnda redovisningsvalen - potentiellt höja redovisningens kvalitet. Men om ledningen å andra sidan utnyttjar möjligheten att via redovisningsval påverka räkenskaperna i en viss riktning i enlighet med en given (på förhand bestämd) agenda kan ledningens handledningsutrymme påverka redovisningens kvalitet negativt; företagets resultat och ställning riskerar då att - pga manipulering - bli mindre rättvisande (och i värsta fall missvisande). Tidigare forskning visar på förekomsten av redovisningsmanipulering. I det här kapitlet redogörs för tänkbara orsaker till att redovisningen manipuleras. Därefter fokuseras på vilken betydelse kopplingen mellan redovisning och beskattning har för redovisningsmanipuleringen. Eller annorlunda uttryckt; leder en starkare koppling mellan redovisning och beskattning till mer eller mindre manipulation av redovisningen? Kan det tex vara så att en starkare koppling mellan redovisning och beskattning disciplinerar företagen/ledningen så att manipuleringen blir mindre omfattande?

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2018
Keywords
Redovisningsmanipulation, skatt, periodisering, redovisning
National Category
Economics and Business
Research subject
Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:du-28362 (URN)978-91-7678-991-9 (ISBN)
Available from: 2018-08-21 Created: 2018-08-21 Last updated: 2019-04-11Bibliographically approved
Hartwig, F. (2018). Redovisningsteorins grunder (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Redovisningsteorins grunder
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Redovisning uppfattas av många som en statisk teknik som syftar till att registrera olika affärshändelser. I praktiken handlar emellertid redovisning – såväl redovisningsregler som företagens tillämpning av dessa regler – om bedömningar och avvägningar. Det finns med ­andra ord flera tänkbara svar på frågan hur redovisningen bör ­utformas. Givet att flera tänkbara redovisningslösningar är möjliga kan man fråga sig vilken eller vilka av dessa lösningar som är att ­föredra. Svaret på den frågan är inte givet.I Redovisningsteorins grunder tar vi hjälp av teori och forskning för att diskutera kring hur redovisningen bör utformas. Utöver ”bör-frågan” diskuteras också hur ­redovisningen är utformad och vad som kan förklara denna utformning. Vilka ­redovisningsval gör till exempel de noterade företagen i ­praktiken och hur kan dessa redovisningsval förklaras?

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018. p. 247 Edition: 1
Keywords
Redovisning, teori, forskning
National Category
Business Administration
Research subject
Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:du-20271 (URN)9789144095578 (ISBN)
Available from: 2015-11-19 Created: 2015-11-19 Last updated: 2018-12-18Bibliographically approved
Fagerström, A., Cunningham, G. & Hartwig, F. (2018). Sustainable Enterprise Theory, SET: A Starting Point for Reporting Sustainable Business Values. In: : . Paper presented at ICBMA 2018 : 20th International Conference on Business Management and Accounting, 22-23 januari, 2018, Dubai.
Open this publication in new window or tab >>Sustainable Enterprise Theory, SET: A Starting Point for Reporting Sustainable Business Values
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Business Administration
Research subject
Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:du-27250 (URN)
Conference
ICBMA 2018 : 20th International Conference on Business Management and Accounting, 22-23 januari, 2018, Dubai
Available from: 2018-02-18 Created: 2018-02-18 Last updated: 2018-03-08Bibliographically approved
Fagerström, A., Hartwig, F. & Cunningham, G. (2017). Accounting and Auditing of Sustainability: Sustainable Indicator Accounting (SIA). Sustainability: The Journal of Record, 10(1), 45-52
Open this publication in new window or tab >>Accounting and Auditing of Sustainability: Sustainable Indicator Accounting (SIA)
2017 (English)In: Sustainability: The Journal of Record, ISSN 1937-0695, Vol. 10, no 1, p. 45-52Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

With sustainability reporting commonplace and mandatory in the E.U., a model to facilitate accumulation and assurance of sustainability information is needed. Currently, only limited assurance is possible, and comparability among reporting companies and over time is difficult if not impossible. Current standards of the U.S. Sustainability Accounting Standards Board (SASB), while a good start, are not sufficiently broad. The current financial reporting framework, while not appropriate for sustainability, provides a basis for a sustainability accounting and auditing model by considering objectives, postulates, consolidation, and sustainability indicators for sustainability accounting. 

The overall focus of sustainability accounting and assurance is risk assessment, which is based on sustainability from the perspective of all stakeholders—financial, social, environmental, and technological—and management of the risk.

Assumptions of sustainability accounting are developed from postulates of financial accounting and include:

  • Continuity. Reports assume business continuity sufficient to meet sustainability objectives and requirements, including product disposal and environmental cleanup.
  • Entity. Includes all activities that affect sustainability of an organization’s activities, goods, and services including suppliers, transport, disposal and cleanup.
  • Period.  Reporting period covers product life cycle, from raw materials extraction through disposal and cleanup.
  • Measurement unit. Varies for each sustainability indicator.

The reporting entity includes consolidated groups as well as disaggregation by product group, country, parts of the organization over which it has direct control and others over which it has indirect control such as suppliers, disposal organizations. The framework and model can be reviewed for independent assurance, and are comparable over time and among reporting entities.

Place, publisher, year, edition, pages
New Rochelle: Mary Ann Liebert, 2017
Keywords
Sustainability accounting postulates, risk managment, going concern, indicator, SIA
National Category
Business Administration
Research subject
Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:du-21343 (URN)10.1089/sus.2017.29080.af (DOI)
Available from: 2016-04-06 Created: 2016-04-06 Last updated: 2017-02-27Bibliographically approved
Hartwig, F. & Homayoun, S. (2017). Accounting for Sustainability Indicators: A Systemised Model (1ed.). In: A Good Life for All: Essays on Sustainability Celebrating 60 Years of Making Life Better (pp. 163-187). Mjölby: Atremi
Open this publication in new window or tab >>Accounting for Sustainability Indicators: A Systemised Model
2017 (English)In: A Good Life for All: Essays on Sustainability Celebrating 60 Years of Making Life Better, Mjölby: Atremi , 2017, 1, p. 163-187Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Sustainability accounting focuses on providing information about sustainability-related risks and opportunities. Systematic sustainability accounting allows consistency and comparability of sustainability indicators over time and among companies. This chapter develops a standardised three-dimensional sustainability accounting model that considers risk levels, opportunity levels, materiality levels and total threat levels. Moreover, a categorisation of potential sustainability indicators is presented. An extended and concrete model to lead sustainability accounting to the next level is outlined, but further work is needed. Whether internal and external stakeholders consider the information generated by the model as relevant and reliable, for example, is an empirical question and needs further investigation. This chapter provides the impetus and a framework for such further research.

Place, publisher, year, edition, pages
Mjölby: Atremi, 2017 Edition: 1
Keywords
Sustainability indicators, model, standard, multidimensional
National Category
Economics and Business
Research subject
Complex Systems – Microdata Analysis, General Microdata Analysis - others
Identifiers
urn:nbn:se:du-21078 (URN)
Available from: 2016-06-17 Created: 2016-02-21 Last updated: 2017-02-13Bibliographically approved
Daunfeldt, S.-O., Grek, Å., Hartwig, F. & Rudholm, N. (2017). Betydelsen av internt genererat kapital för en långsiktigt hållbar företagstillväxt (1ed.). In: Jörgen Lithander (Ed.), Perspektiv på kapitalförsörjning – en antologi om företagens finansiering och statens roll: (pp. 31-49). Stockholm: Tillväxtanalys
Open this publication in new window or tab >>Betydelsen av internt genererat kapital för en långsiktigt hållbar företagstillväxt
2017 (Swedish)In: Perspektiv på kapitalförsörjning – en antologi om företagens finansiering och statens roll / [ed] Jörgen Lithander, Stockholm: Tillväxtanalys , 2017, 1, p. 31-49Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Ett företags expansion kan finansieras med internt genererat kapital eller med hjälp av extern finansiering. Vi undersöker här hur omsättningstillväxten och överlevnadssannolikheten påverkas av företagets internt uppbyggda kapital. Undersökningen baseras på data över alla Sveriges aktiebolag under perioden 1997–2010.

Våra resultat indikerar att den initiala tillgången på internt uppbyggt kapital generellt sett inte är förknippad med en högre omsättningstillväxt eller ökade möjligheter att överleva på marknaden. Vi finner däremot att de företag som bygger upp interna medel innan de växer är mer sannolika att uppnå en långsiktigt hållbar tillväxt än de företag som växer innan de byggt upp ett internt kapital.

Resultaten indikerar också att företag som har varit med om uppköp eller sammanslagningar har både högre tillväxt och bättre chanser att överleva på marknaden.

Vi kan samtidigt konstatera att de skattade sambanden ofta är svaga trots det omfattande datamaterialet. Det tyder på att företagstillväxt i huvudsak är slumpmässig eller kan förklaras av variabler som är svåra att mäta och inkludera i kvantitativ analys. Detta bekräftas också av tidigare studier.

Våra resultat implicerar att framtida studier bör fokusera mer på hur företagen växer än på vad som kan förklara hur mycket de växer vid en viss tidpunkt.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Tillväxtanalys, 2017 Edition: 1
Keywords
Företagstillväxt, långsiktig överlevnad, kapital, eget kapital, finansiering
National Category
Economics and Business
Research subject
Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:du-24301 (URN)978-91-639-3009-6 (ISBN)
Note

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Available from: 2017-02-15 Created: 2017-02-15 Last updated: 2018-04-24Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5043-6289

Search in DiVA

Show all publications