du.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 13) Show all publications
Elf, M., Anåker, A., Marcheschi, E., Sigurjonsson, A. & Ulrich, R. S. (2020). The built environment and its impact on health outcomes and experiences of patients, significant others and staff-A protocol for a systematic review. Nursing Open
Open this publication in new window or tab >>The built environment and its impact on health outcomes and experiences of patients, significant others and staff-A protocol for a systematic review
Show others...
2020 (English)In: Nursing Open, E-ISSN 2054-1058Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Aim This review will identify, evaluate and synthesize the literature related to evidence-based design of healthcare environments and to identify impacts of the built environment on the outcomes and experiences of patients, significant others and staff. Design A mixed-method systematic review of literature 2010-2018. Methods Database searches for evidence in peer-reviewed journals will be conducted electronically using CINAHL, Medline, SCOPUS and Web of Science. , full-text screening and data extraction will be completed independently by the reviewers. Quality assessment will follow Swedish Agency for Health Technology Assessment and Social Services Assessment. Results This review will offer knowledge for informed decisions about the design of the healthcare environment. The review is comprehensive, includes a large volume of literature various research designs and will highlight the knowledge gap in evidence-based design and provide a breadth of knowledge about the built environments and its impact on health and well-being.

Keywords
built environment, evidence-based design, health facilities, health outcomes, healthcare users, physical environment
National Category
Health Sciences
Research subject
Health and Welfare
Identifiers
urn:nbn:se:du-31858 (URN)10.1002/nop2.452 (DOI)000508999000001 ()2-s2.0-85078754777 (Scopus ID)
Available from: 2020-02-17 Created: 2020-02-17 Last updated: 2020-03-18Bibliographically approved
Elf, M., Lindahl, G. & Anåker, A. (2019). A study of relationships between content in documents from the health service operational plan and documents from the planning of new healthcare environments. Health Environments Research & Design Journal, 12(3), 107-118
Open this publication in new window or tab >>A study of relationships between content in documents from the health service operational plan and documents from the planning of new healthcare environments
2019 (English)In: Health Environments Research & Design Journal, ISSN 1937-5867, E-ISSN 2167-5112, Vol. 12, no 3, p. 107-118Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Aim: The aim was to investigate the content and quality of the governing documents created in the planning and design phase of new healthcare environments and in the related healthcare strategic and operational plans.

Background: Quality deficits in buildings can often be traced back to the initial stages in the planning and design phase. Although, large investments have been made to improve the process of planning new healthcare environments and linking the requirements to health service strategies, healthcare organizations rarely relate their strategy goals to the built environment.

Methods: A retrospective review of documents created in the planning and design stages of new healthcare environments and the operational plans of the target organizations was conducted.

Results: The organizational operational plans did not contain any statements or information about the built environment or how a building could or should support the organization's goals. Important information was frequently absent from the documents governing the planning and design of buildings. The documents lacked information about what and how to follow-up and what to measure once a construction project had been completed. There were no references to evidence.

Conclusions: Poor documentation might undermine the quality of the planning and design phase and ultimately the opportunity to create environments that support health outcomes. Therefore, more emphasis must be placed on the importance of documentation but above all to strengthen and clarify the relationship between the healthcare organization strategy to achieve an effective and efficient care process and the intention made in the planning and design process.

Keywords
Conceptual planning, Construction, Space programming, Design development, Evidence-based design, Post-occupancy evaluation.
National Category
Health Sciences
Research subject
Health and Welfare
Identifiers
urn:nbn:se:du-28290 (URN)10.1177/1937586718796643 (DOI)000475784900008 ()30205707 (PubMedID)2-s2.0-85058944272 (Scopus ID)
Available from: 2018-08-10 Created: 2018-08-10 Last updated: 2020-03-03Bibliographically approved
Anåker, A. (2019). Fysisk miljö på strokeenheter: betydelse för vården. (Doctoral dissertation). Stockholm: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Sciences and Society
Open this publication in new window or tab >>Fysisk miljö på strokeenheter: betydelse för vården
2019 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [sv]

Bakgrund: Den fysiska miljön har betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Rehabilitering som påbörjas på strokeenheter i ett tidigt skede, kan förbättra återhämtning och minska risken för funktionshinder. Hur den fysiska miljön på en strokeenhet ska vara utformad för att utgöra ett stöd för patientens aktiviteter och vård är i begränsad omfattning studerat. Vidare är kunskapen begränsad gällande hur utformningen av den fysiska miljön kan påverka det multidisciplinära teamets arbete på en strokeenhet.

Syfte: Det övergripande syftet var att generera kunskap om den fysiska miljön på strokeenheter och den komplexa relationen mellan utformningen av miljön, vården och användarens erfarenhet av den fysiska miljön.

Metod: Avhandlingen baserades på fyra delstudier. Delstudierna hade en beskrivande och explorativ design. Tre nybyggda strokeenheter studerades, varav en strokeenhet följdes från den ursprungliga, via den temporära till den nybyggda enheten. I delstudie I, II och IV användes strukturerade observationer för att dokumentera patientens aktivitetsnivå, det fysiska rummet för aktiviteten, samt vilken eller vilka personer som var med patienten i rummet. I delstudie I, II och IV användes även icke-strukturerade observationer. De icke-strukturerade observationerna syftade till att utforska stöd och hinder i den fysiska miljön för patienter och det multidisciplinära teamet. För delstudie III användes en kvalitativ metod som med hjälp av intervjuer syftade till att studera patienternas erfarenheter av den fysiska miljön.

Resultat: Delstudie I visade att på den nybyggda strokeenheten tillbringade patienterna mer tid på sina rum, hade lägre aktivitetsnivå och hade färre interaktioner med personal och anhöriga, än på den gamla strokeenheten. Förändringar av den fysiska miljön kan ha påverkat patienternas aktiviteter och interaktioner. Delstudie II visade att strokeenheterna skilde sig åt gällande patienternas aktivitetsnivå och proportion av dagen som patienterna var ensamma på sina rum. Patienterna hade högre aktivitetsnivå på en strokeenhet med en kombination av enkelrum och flerbäddsrum jämfört med en strokeenhet med uteslutande enkelrum. En flexibel, lättorienterad och omväxlande miljö utgjorde ett stöd för vård och aktiviteter. I delstudie III framkom två teman: (i) inkongruens mellan gemenskap och avskildhet och (ii) förbindelse med världen utanför ger distraktion och en känsla av normaltillstånd. I enkelrummen upplevde patienterna ensamhet och en frånvaro av social gemenskap. Patienterna blev positivt distraherade när de tittade på natur eller på aktiviteter som fortgick utanför deras fönster. Delstudie IV visade att det multidisciplinära teamet inte arbetade tillsammans i mötet med patienten. Vidare framkom i resultatet olika stöd och hinder i den fysisk miljö som påverkade teamets aktiviteter, exempelvis hinder i form av en fysiskt uppdelad miljö för teamet.

Konklusion: Denna avhandling har bidragit till att öka förståelsen och kunskapen om den fysiska miljön på strokeenheter. Att använda ett evidensbaserat kunskapsunderlag när det gäller planering och design av nya strokeenheter är centralt. Den fysiska miljön kan vara ett stöd både för den person som insjuknat i en stroke och för det multidisciplinära teamet. Den fysiska miljön bör utformas för att minska inaktiviteten och upplevelsen av ensamhet, samt bidra till att det multidisciplinära teamet har lämpliga lokaler där teamet kan arbeta tillsammans.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Sciences and Society, 2019
National Category
Nursing
Research subject
Health and Welfare
Identifiers
urn:nbn:se:du-29758 (URN)978-91-7831-323-5 (ISBN)
Public defence
2019-02-21, Hörsal H2, Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg, 10:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2019-03-25 Created: 2019-03-25 Last updated: 2019-03-25Bibliographically approved
Anåker, A., von Koch, L., Heylighen, A. & Elf, M. (2019). "It's lonely": Patients' experiences of the physical environment at a newly built stroke unit. Health Environments Research & Design Journal (3), 141-152
Open this publication in new window or tab >>"It's lonely": Patients' experiences of the physical environment at a newly built stroke unit
2019 (English)In: Health Environments Research & Design Journal, ISSN 1937-5867, E-ISSN 2167-5112, no 3, p. 141-152Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

OBJECTIVE:

The aim of this study was to explore patients' experiences of the physical environment at a newly built stroke unit.

BACKGROUND:

For a person who survives a stroke, life can change dramatically. The physical environment is essential for patients' health and well-being. To reduce infections, a majority of new healthcare facilities mainly have a single-room design. However, in the context of stroke care, knowledge of how patients experience the physical environment, particularly their experience of a single-room design, is scarce.

METHOD:

This study used a qualitative design. Patients ( n = 16) participated in semistructured individual interviews. Data were collected in December 2015 and February 2017 in Sweden; interviews were transcribed verbatim and analyzed using content analysis.

RESULTS:

Two main themes were identified: (i) incongruence exists between community and privacy and (ii) connectedness with the outside world provides distraction and a sense of normality. In single rooms, social support was absent and a sense of loneliness was expressed. Patients were positively distracted when they looked at nature or activities that went on outside their windows.

CONCLUSIONS:

The physical environment is significant for patients with stroke. This study highlights potential areas for architectural improvements in stroke units, primarily around designing communal areas with meeting places and providing opportunities to participate in the world outside the unit. A future challenge is to design stroke units that support both community and privacy. Exploring patients' experiences could be a starting point when designing new healthcare environments and inform evidence-based design.

Keywords
evidence-based design; healthcare facilities; nursing; rehabilitation; single-room design
National Category
Health Sciences
Research subject
Health and Welfare
Identifiers
urn:nbn:se:du-28774 (URN)10.1177/1937586718806696 (DOI)000475784900010 ()30336696 (PubMedID)2-s2.0-85058959552 (Scopus ID)
Available from: 2018-10-19 Created: 2018-10-19 Last updated: 2020-03-03Bibliographically approved
Anåker, A., von Koch, L. & Elf, M. (2018). “Det är ensamt”– patienternas upplevelse av den fysiska miljön på en nybyggd strokeenhet. In: : . Paper presented at Sjuksköterskedagarna - Svensk sjuksköterskeförening, Stockholm 20–21 november 2018.
Open this publication in new window or tab >>“Det är ensamt”– patienternas upplevelse av den fysiska miljön på en nybyggd strokeenhet
2018 (Swedish)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
National Category
Medical and Health Sciences
Research subject
Health and Welfare
Identifiers
urn:nbn:se:du-28868 (URN)
Conference
Sjuksköterskedagarna - Svensk sjuksköterskeförening, Stockholm 20–21 november 2018
Available from: 2018-11-08 Created: 2018-11-08 Last updated: 2018-11-08Bibliographically approved
Anåker, A., von Koch, L., Eriksson, G., Sjostrand, C. & Elf, M. (2018). Multi-professional teamwork in stroke units - time to understand the impact of the built environment on the work of staff. International Journal of Stroke, 13, 59-59
Open this publication in new window or tab >>Multi-professional teamwork in stroke units - time to understand the impact of the built environment on the work of staff
Show others...
2018 (English)In: International Journal of Stroke, ISSN 1747-4930, E-ISSN 1747-4949, Vol. 13, p. 59-59Article in journal, Meeting abstract (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
SAGE PUBLICATIONS LTD, 2018
National Category
Nursing
Research subject
Health and Welfare
Identifiers
urn:nbn:se:du-29246 (URN)000452504600271 ()
Available from: 2019-01-03 Created: 2019-01-03 Last updated: 2019-01-04Bibliographically approved
Anåker, A., von Koch, L., Sjöstrand, C., Heylighen, A. & Elf, M. (2018). The physical environment and patients' activities and care. A comparative case study at three newly built stroke units. Journal of Advanced Nursing, 74
Open this publication in new window or tab >>The physical environment and patients' activities and care. A comparative case study at three newly built stroke units
Show others...
2018 (English)In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 74Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

AIM: To explore and compare the impact of the physical environment on patients' activities and care at three newly built stroke units.

BACKGROUND: Receiving care in a stroke unit instead of in a general ward reduces the odds of death, dependency and institutionalized care. In stroke units, the design of the physical environment should support evidence-based care. Studies on patients' activities in relation to the design of the physical environment of stroke units are scarce.

DESIGN: This work is a comparative descriptive case study.

METHOD: Patients (N=55) who had a confirmed diagnosis of stroke were recruited from three newly built stroke units in Sweden. The units were examined by non-participant observation using two types of data collection: behavioral mapping analyzed with descriptive statistics and field note taking analyzed with deductive content analysis. Data were collected from April 2013 - December 2015.

RESULTS: The units differed in the patients' levels of physical activity, the proportion of the day that patients spent with health professionals and family presence. Patients were more physically active in a unit with a combination of single and multi-bed room designs than in a unit with an entirely single room design. Stroke units that were easy to navigate and offered variations in the physical environment had an impact on patients' activities and care.

CONCLUSIONS: Patients' activity levels and interactions appeared to vary with the design of the physical environments of stroke units. Stroke guidelines focused on health status assessments, avoidance of bed-rest and early rehabilitation require a supportive physical environment. 

Keywords
evidence-based design, nursing, physical environment, rehabilitation, stroke guidelines, stroke unit
National Category
Health Sciences
Research subject
Health and Welfare
Identifiers
urn:nbn:se:du-27520 (URN)10.1111/jan.13690 (DOI)000438722300017 ()29676493 (PubMedID)2-s2.0-85046626112 (Scopus ID)
Note

Open Access APC beslut 10/2018

Available from: 2018-04-24 Created: 2018-04-24 Last updated: 2020-03-04Bibliographically approved
Anåker, A., von Koch, L., Sjöstrand, C., Bernhardt, J. & Elf, M. (2017). A comparative study of patients’ activities and interactions in a stroke unit before and after reconstruction – the significance of the built environment. PLoS ONE, 12(7), Article ID e0177477.
Open this publication in new window or tab >>A comparative study of patients’ activities and interactions in a stroke unit before and after reconstruction – the significance of the built environment
Show others...
2017 (English)In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 12, no 7, article id e0177477Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Early mobilization and rehabilitation, multidisciplinary stroke expertise and comprehensive therapies are fundamental in a stroke unit. To achieve effective and safe stroke care, the physical environment in modern stroke units should facilitate the delivery of evidence-based care. Therefore, the purpose of this study was to explore patients’ activities and interactions in a stroke unit before the reconstruction of the physical environment, while in a temporary location and after reconstruction. This case study examined a stroke unit as an integrated whole. The data were collected using a behavioral mapping technique at three different time points: in the original unit, in the temporary unit and in the new unit. A total of 59 patients were included. The analysis included field notes from observations of the physical environment and examples from planning and design documents. The findings indicated that in the new unit, the patients spent more time in their rooms, were less active, and had fewer interactions with staff and family than the patients in the original unit. The reconstruction involved a change from a primarily multi-bed room design to single-room accommodations. In the new unit, the patients’ lounge was located in a far corner of the unit with a smaller entrance than the patients’ lounge in the old unit, which was located at the end of a corridor with a noticeable entrance. Changes in the design of the stroke unit may have influenced the patients’ activities and interactions. This study raises the question of how the physical environment should be designed in the future to facilitate the delivery of health care and improve outcomes for stroke patients. This research is based on a case study, and although the results should be interpreted with caution, we strongly recommend that environmental considerations be included in future stroke guidelines.

National Category
Nursing
Research subject
Health and Welfare
Identifiers
urn:nbn:se:du-25237 (URN)10.1371/journal.pone.0177477 (DOI)000406634500001 ()28727727 (PubMedID)
Note

Open Access APC beslut 20/2017

Available from: 2017-06-20 Created: 2017-06-20 Last updated: 2019-03-25Bibliographically approved
Anåker, A., Heylighen, A., Nordin, S. & Elf, M. (2017). Design quality in the context of healthcare environments: a scoping review. Health Environments Research & Design Journal, 10(4), 136-150
Open this publication in new window or tab >>Design quality in the context of healthcare environments: a scoping review
2017 (English)In: Health Environments Research & Design Journal, ISSN 1937-5867, E-ISSN 2167-5112, Vol. 10, no 4, p. 136-150Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objective:

We explored the concept of design quality in relation to healthcare environments. In addition, we present a taxonomy that illustrates the wide range of terms used in connection with design quality in healthcare.

Background:

High-quality physical environments can promote health and well-being. Developments in healthcare technology and methodology put high demands on the design quality of care environments, coupled with increasing expectations and demands from patients and staff that care environments be person centered, welcoming, and accessible while also supporting privacy and security. In addition, there are demands that decisions about the design of healthcare architecture be based on the best available information from credible research and the evaluation of existing building projects.

Method:

The basic principles of Arksey and O’Malley’s model of scoping review design were used. Data were derived from literature searches in scientific databases. A total of 18 articles and books were found that referred to design quality in a healthcare context.

Results:

Design quality of physical healthcare environments involves three different themes: (i) environmental sustainability and ecological values, (ii) social and cultural interactions and values, and (iii) resilience of the engineering and building construction. Design quality was clarified herein with a definition.

Conclusions:

Awareness of what is considered design quality in relation to healthcare architecture could help to design healthcare environments based on evidence. To operationalize the concept, its definition must be clear and explicit and able to meet the complex needs of the stakeholders in a healthcare context, including patients, staff, and significant others.

Keywords
design quality, evidence-based design, healthcare architecture, hospital design and construction, physical environment
National Category
Health Sciences
Research subject
Health and Welfare
Identifiers
urn:nbn:se:du-23357 (URN)10.1177/1937586716679404 (DOI)000404161700013 ()28643560 (PubMedID)
Available from: 2016-11-15 Created: 2016-11-15 Last updated: 2017-08-01Bibliographically approved
Shannon, M., Nordin, S., Anåker, A., Bernhardt, J. & Elf, M. (2017). Theoretical frameworks used in built environment research – a scoping review. In: : . Paper presented at ARCH17, International conference of health care architecture, Köpenhamn, Danmark, 25-28 April, 2017. Köpenhamn
Open this publication in new window or tab >>Theoretical frameworks used in built environment research – a scoping review
Show others...
2017 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Köpenhamn: , 2017
National Category
Health Sciences
Research subject
Health and Welfare
Identifiers
urn:nbn:se:du-25780 (URN)
Conference
ARCH17, International conference of health care architecture, Köpenhamn, Danmark, 25-28 April, 2017
Available from: 2017-08-16 Created: 2017-08-16 Last updated: 2017-08-16Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8694-3127

Search in DiVA

Show all publications