Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Florén, Thomas, Fil DrORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7220-1459
Publications (10 of 15) Show all publications
Florén, T. (2022). Entreprenörskapets värdetriangel: Musikbranschens kulturella, sociala och ekonomiska entreprenörskap. In: : . Paper presented at Musikforskning idag. Göteborg
Open this publication in new window or tab >>Entreprenörskapets värdetriangel: Musikbranschens kulturella, sociala och ekonomiska entreprenörskap
2022 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Detta bidrag har sin grund i ett nyligen avslutat forskningsprojekt om kulturellt entreprenörskap med Hultsfredsfestivalen som empiriskt exempel (Trondman et al., 2022). Intresset för entreprenörskap har under de senaste decennierna ökat markant. Men när forskningsfältet formerades under den första delen av 1900-talet var det primärt en form av entreprenörskap som stod i fokus, det ekonomiska eller kommersiella entreprenörskapet. Under de senaste decennierna har begreppet dock vidgats och omfattar idag även så kallat socialt och kulturellt entreprenörskap. Detta bidrag syftar till att utmana föreställningen om att entreprenörskap antingen är av det ena eller andra slaget. I stället argumenteras för att entreprenörskap inte är statiskt utan föränderligt och dynamiskt, det kan röra sig från ett kulturellt entreprenörskap till ett socialt och/eller ekonomiskt entreprenörskap. Detta resonemang kommer presenteras i vad jag kallar för entreprenörskapets värdetriangel. Jag kommer även argumentera för att dessa tre former av entreprenörskap inte är uteslutande utan komplementära. I forskning och teoribildning om de tre formerna av entreprenörskap uppfattas dessa i sin tur förbundna med i huvudsak tre värden, kulturellt, socialt och ekonomiskt värde. Men entreprenörskapets värdetriangel utmanar denna dikotomisering. Med grund i projektet om Hultsfredsfestivalen och värdetriangeln går det på god grund hävda att entreprenörskap inte endast kan generera ett fåtal värden utan ofta en mängd värden vilket gör det mer rättvisande att tala i termer om kluster av mervärden. Ambitionen är därmed även att föreslå alternativa sätt att värdera entreprenörskap, med tyngdpunkt på kulturellt entreprenörskap, utöver ekonomiska termer. Det teoretiska ramverket bygger dels på teorier om entreprenörskap med företrädare som Joseph Shumpeter och Israel Kirtzner. Dels bygger det på organisationssociologiska teoribildning med företrädare som Max Weber, Göran Ahrne, Mark Grannovetter.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: , 2022
Keywords
Kulturellt entreprenörskap, kulturens värde, schumpeter, Kirzner
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:du-41935 (URN)
Conference
Musikforskning idag
Available from: 2022-07-14 Created: 2022-07-14 Last updated: 2023-03-17Bibliographically approved
Florén, T. (2022). ”Går det inte så går det ändå”: Festivalen som nätverk, organisation och institution (1ed.). In: Trondman, T., Lekberg, R & Bjälesjö J (Ed.), Hultsfredsfestivalen: Punkens etos, festivalens anda och entreprenörskapets vara (pp. 198-247). Stockholm: Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>”Går det inte så går det ändå”: Festivalen som nätverk, organisation och institution
2022 (Swedish)In: Hultsfredsfestivalen: Punkens etos, festivalens anda och entreprenörskapets vara / [ed] Trondman, T., Lekberg, R & Bjälesjö J, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2022, 1, p. 198-247Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta är den unika och välkända Hultsfredsfestivalens osannolika och skiftande historia. Här får läsaren en livfull och helt ovanlig berättelse från hundratals inblandade: förhistoria, tillblivelse, utveckling och fall liksom skildringar av vad man gjort efter tiden med festivalen.

Boken är ett stycke musikhistoria till festivalen kom en rad världsartister liksom inhemska stjärnor, men också nybörjare - liksom musikälskare från hela landet och från grannländerna. Här finns såväl ungdomskultur som musikhistoria och platsen i sig: Hultsfred i Småland. Man gick mer eller mindre man ur huse och arbetade på olika sätt med och för festivalen. I spetsen en grupp ungdomar utan erfarenhet men med en oförskräckt vilja som kunde försätta berg.

Mats Trondman är professor och projektledare, författare och berömd redan för sin doktorsavhandling Bilden av en klassresa. De övriga i redaktionskommittén och bland författarna är alla forskare vid olika universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2022 Edition: 1
Keywords
Hultsfredsfestivalen, kuulturellt enptreprenörskap
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:du-41914 (URN)9789189065147 (ISBN)
Funder
The Kamprad Family Foundation
Available from: 2022-07-14 Created: 2022-07-14 Last updated: 2023-03-17Bibliographically approved
Florén, T. (2022). Hat och hot mot svensk scenkonst. Falun: Högskolan Dalarna
Open this publication in new window or tab >>Hat och hot mot svensk scenkonst
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Falun: Högskolan Dalarna, 2022. p. 67
Series
Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD), ISSN 2004-8882 ; 15
National Category
Performing Arts Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:du-43359 (URN)978-91-88679-49-9 (ISBN)
Available from: 2022-11-28 Created: 2022-11-28 Last updated: 2024-02-29Bibliographically approved
Florén, T. & Trondman, M. (2022). Hultsfredsaktörerna som kulturella entreprenörer. In: Hultsfredsfestivalen : punkens etos, festivalens anda, entreprenörskapets vara: (pp. 537-559). Stockholm: Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Hultsfredsaktörerna som kulturella entreprenörer
2022 (Swedish)In: Hultsfredsfestivalen : punkens etos, festivalens anda, entreprenörskapets vara, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2022, p. 537-559Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta är den unika och välkända Hultsfredsfestivalens osannolika och skiftande historia. Här får läsaren en livfull och helt ovanlig berättelse från hundratals inblandade: förhistoria, tillblivelse, utveckling och fall liksom skildringar av vad man gjort efter tiden med festivalen.

Boken är ett stycke musikhistoria till festivalen kom en rad världsartister liksom inhemska stjärnor, men också nybörjare - liksom musikälskare från hela landet och från grannländerna. Här finns såväl ungdomskultur som musikhistoria och platsen i sig: Hultsfred i Småland. Man gick mer eller mindre man ur huse och arbetade på olika sätt med och för festivalen. I spetsen en grupp ungdomar utan erfarenhet men med en oförskräckt vilja som kunde försätta berg.

Mats Trondman är professor och projektledare, författare och berömd redan för sin doktorsavhandling Bilden av en klassresa. De övriga i redaktionskommittén och bland författarna är alla forskare vid olika universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2022
Keywords
Hultsfredsfestivalen, kulturellt entreprenörskap
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:du-41933 (URN)9789189065147 (ISBN)
Funder
The Kamprad Family Foundation
Available from: 2022-07-14 Created: 2022-07-14 Last updated: 2023-03-17Bibliographically approved
Florén, T., Gullö, J. O., Thyrén, D. & Holgersson, P.-H. (2022). Icebreakers and clusters within the Swedish music wonder. In: : . Paper presented at Innovation in music.
Open this publication in new window or tab >>Icebreakers and clusters within the Swedish music wonder
2022 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

In our ongoing project Searching for Sophia in Music Production, we explore factors that have been of great significance for the Swedish music wonder. In this paper, the aim is to identify important individuals in various genres that have paved the way for Sweden’s international success in music. One hypothesis we are working with is that a few innovative individuals who acted as "icebreakers" created smaller "clusters" centered around record companies that were highly influential. We present aselection of musical icebreakers and clusters that have successfully contributed to the Swedish music wonder: Stig "Stikkan" Anderson and Polar Music International AB, Bert Karlsson and Mariann Records, Ola Håkansson with Sonet and Ten Music Group, Robert von Bahr with BIS Records, Per-Olof "Pelle" Karlsson with Prim Records and Dag Volle "Denniz PoP" with Cheiron Studios. The study is methodologically based on literature studies and an inventory of source material as well as interviews with key people in Swedish music life. Theoretical perspectives include Jennifer Lena’s and Richard Peterson's (2008) model for the life cycles of genres, with stages of creation, development, conservation and stagnation, Paul Thompson's model for creativity in record production (2019) and Mats Trondman's theories of folk musical expression (1999). In addition, the analysis also uses theories in motivational research (Deci & Ryan, 2000) and entrepreneurial research with relevance to music and music industry development (Tschmuck, 2006; Östman 2018). Our analysis clearly shows that single theories cannot explain all essential parts of the Swedish music wonder. A combination of several theories and explanatory models is therefore needed. In our presentation, core issues around this are discussed.

Keywords
The swedish music wonder, swedish music industri
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:du-41936 (URN)
Conference
Innovation in music
Available from: 2022-07-14 Created: 2022-07-14 Last updated: 2023-03-17Bibliographically approved
Florén, T. & Trondman, M. (2022). "Två miljoner på Black Sabbaths konto”: Socialt entreprenörskap och allokering av resurser. In: Trondman, M, Lekberg, R & Bjälesjö J. (Ed.), Hultsfredsfestivalen: Punkens etos, festivalens anda och entreprenörskapets vara (pp. 248-273). Stockholm: Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>"Två miljoner på Black Sabbaths konto”: Socialt entreprenörskap och allokering av resurser
2022 (Swedish)In: Hultsfredsfestivalen: Punkens etos, festivalens anda och entreprenörskapets vara / [ed] Trondman, M, Lekberg, R & Bjälesjö J., Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2022, p. 248-273Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta är den unika och välkända Hultsfredsfestivalens osannolika och skiftande historia. Här får läsaren en livfull och helt ovanlig berättelse från hundratals inblandade: förhistoria, tillblivelse, utveckling och fall liksom skildringar av vad man gjort efter tiden med festivalen.

Boken är ett stycke musikhistoria till festivalen kom en rad världsartister liksom inhemska stjärnor, men också nybörjare - liksom musikälskare från hela landet och från grannländerna. Här finns såväl ungdomskultur som musikhistoria och platsen i sig: Hultsfred i Småland. Man gick mer eller mindre man ur huse och arbetade på olika sätt med och för festivalen. I spetsen en grupp ungdomar utan erfarenhet men med en oförskräckt vilja som kunde försätta berg.

Mats Trondman är professor och projektledare, författare och berömd redan för sin doktorsavhandling Bilden av en klassresa. De övriga i redaktionskommittén och bland författarna är alla forskare vid olika universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2022
Keywords
Hulsfredsfestivalen, kulturellt entreprenörskap
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:du-41930 (URN)9789189065147 (ISBN)
Funder
The Kamprad Family Foundation
Available from: 2022-07-14 Created: 2022-07-14 Last updated: 2023-03-17Bibliographically approved
Florén, T. & Trondman, M. (2022). Återbesök hos Schumpeter (1ed.). In: Trondman, T., Lekberg, R., & Bjälesjö, J (Ed.), Hultsfredsfestivalen: Punkens etos, festivalens anda och entreprenörskapets vara (pp. 406-424). Stockholm: Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Återbesök hos Schumpeter
2022 (Swedish)In: Hultsfredsfestivalen: Punkens etos, festivalens anda och entreprenörskapets vara / [ed] Trondman, T., Lekberg, R., & Bjälesjö, J, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2022, 1, p. 406-424Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta är den unika och välkända Hultsfredsfestivalens osannolika och skiftande historia. Här får läsaren en livfull och helt ovanlig berättelse från hundratals inblandade: förhistoria, tillblivelse, utveckling och fall liksom skildringar av vad man gjort efter tiden med festivalen.

Boken är ett stycke musikhistoria till festivalen kom en rad världsartister liksom inhemska stjärnor, men också nybörjare - liksom musikälskare från hela landet och från grannländerna. Här finns såväl ungdomskultur som musikhistoria och platsen i sig: Hultsfred i Småland. Man gick mer eller mindre man ur huse och arbetade på olika sätt med och för festivalen. I spetsen en grupp ungdomar utan erfarenhet men med en oförskräckt vilja som kunde försätta berg.

Mats Trondman är professor och projektledare, författare och berömd redan för sin doktorsavhandling Bilden av en klassresa. De övriga i redaktionskommittén och bland författarna är alla forskare vid olika universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2022 Edition: 1
Keywords
Hulsfredsfestivalen, kulturellt entreprenörskap
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:du-41931 (URN)9789189065147 (ISBN)
Funder
The Kamprad Family Foundation
Available from: 2022-07-14 Created: 2022-07-14 Last updated: 2023-03-17Bibliographically approved
Florén, T., Gullö, J.-O., Thyrén, D. & Holgersson, P.-H. (2021). Searching for Sophia in Music Production. In: : . Paper presented at Musikforskning idag. Göteborg
Open this publication in new window or tab >>Searching for Sophia in Music Production
2021 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

 Inom vårt pågående projekt Searching for Sophia in Music Production utforskas faktorer som varit av stor betydelse för det svenska musikundret. I detta sammanhang åsyftas att identifiera viktiga aktörer inom olika genrer som banat väg för svenska internationella musikframgångar. En hypotes vi arbetat med är att ett fåtal mindre ”kluster” centrerade kring skivbolag med några enstaka personer som agerat som ”isbrytare” varit av stor betydelse. Här presenteras analyser av klustren Polar Music International AB, Mariann Records, Prim Records och Cheiron med isbrytare som Stig ”Stikkan” Anderson (1931-1997), Bert Karlsson (f. 1945), Svante Bengtsson (f. 1944) och Dag Volle ”Denniz PoP” (1963-1998). Studien bygger metodologiskt på litteraturstudier och inventering av källmaterial samt intervjuer med nyckelpersoner inom svenskt musikliv. Teoretiska perspektiv inkluderar Jennifer Lena och Richard Petersons (2008) modell för genrers livscykler med skapelse, utveckling, konservering och stagnation, Paul Thompsons modell för kreativitet vid skivproduktion (2019) och Mats Trondmans teorier om folkliga musikaliska uttryck (1999). Dessutom används i analysen även teorier inom motivationsforskning (Deci & Ryan, 2000) och entreprenörsforskning med relevans för musik och musikbranschutveckling (Tschmuck, 2006; Östman 2018). Resultat och slutsatser Vår analys visar tydligt att enskilda teorier inte kan förklara alla väsentliga delar i det svenska musikundret. Det behövs därför en kombination av flera teorier och förklaringsmodeller. I vår panel diskuteras kärnfrågor kring just detta. 

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: , 2021
Keywords
Det svenska musikundret, entreprenörer
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:du-41934 (URN)
Conference
Musikforskning idag
Available from: 2022-07-14 Created: 2022-07-14 Last updated: 2023-03-17Bibliographically approved
Fredriksson, D., Florén, T. & Karlsson, F. (2020). ”Det första steget”: Studieförbund som kontaktyta för integration. Falun: Högskolan Dalarna
Open this publication in new window or tab >>”Det första steget”: Studieförbund som kontaktyta för integration
Show others...
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Falun: Högskolan Dalarna, 2020. p. 86
Series
Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD), ISSN 2004-8882 ; 09
National Category
Sociology
Research subject
Research Profiles 2009-2020, Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-31837 (URN)978-91-88679-23-9 (ISBN)
Available from: 2020-02-05 Created: 2020-02-05 Last updated: 2024-02-29
Florén, T., Fredriksson, D., Gullö, J. O. & Nordström, M. (2019). Är det du som kör ljudet?: En genusstudie om musikbranschens mest mansdominerade yrke, liveljudtekniker. In: Är det du som kör ljudet?: En genusstudie om musikbranschens mest mansdominerande yrke, liveljudtekniker. Paper presented at Svenska samfundet för musikforskning 12-14 juni 2019 i Göteborg.
Open this publication in new window or tab >>Är det du som kör ljudet?: En genusstudie om musikbranschens mest mansdominerade yrke, liveljudtekniker
2019 (Swedish)In: Är det du som kör ljudet?: En genusstudie om musikbranschens mest mansdominerande yrke, liveljudtekniker, 2019Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Detta bidrag är en presentation av en pilotstudie som kommer att resultera i en forskningsansökan 2019. Projektet handlar om ojämställdhet i musikbranschen med fokus på den sektor som är mest mansdominerad, liveljudstekniker. Enligt nuvarande bedömning finns ett femtiotal professionella kvinnliga ljudtekniker i Sverige vilket möjliggör en totalundersökning av populationen. Kriteriet för vad som räknas som professionell ljudtekniker är att sysselsättningen utgör ca 75 % av yrkesutövningen och att den bedrivs stadigvarande. Exempel på frågor som kommer besvaras är: 

  • Varför väljer en kvinna att bli liveljudtekniker, vilka är motiven? 
  • Hur ser karriärvägarna ut?   
  • Vilka hinder och motstånd möter de kvinnor som väljer att bli liveljudtekniker?
  • Vilka stödjande strukturer och resurser finns det som underlättar för kvinnor att bli ljudtekniker?
  • Finns det gemensamma nämnare för de kvinnor som har etablerat sig i yrket?  

Projektet syftar således dels till att identifiera och beskriva strukturellt motstånd och hinder men även strukturer och resurser som underlättar för kvinnor att bli liveljudtekniker. Resultaten förväntas bidra till förståelsen för vilka faktorer som motverkar respektive främjar jämställdhet i musikbranschen. Det teoretiska ramverket består dels av Pierre Bourdieus tankar om strukturellt motstånd vilket motverkar mobilitet i det sociala rummet med fokus på begreppet habitus. Dels består ramverket av Robert Mertons teorier om betydelsen av individens preferenser som en föränderlig kraft av institutionella strukturer. Individens preferenser antas vara mer föränderliga än de strukturer som omger individen vilket möjliggör nya definitioner av den sociala verkligheten. Bourdieu kan således användas för förståelse för hur strukturellt motstånd verkar medan Merton kan användas för att förstå varför kvinnor, trots strukturellt motstånd, ändå väljer att etablera sig som ljudtekniker. Metoden är kvalitativ med djupintervjuer som primär datainsamlingsmetod. Det teoretiska ramverket är preliminärt som kan komma att förändras eller utvecklas beroende på empirin. All form av feedback och kommentarer är välkomna för att utveckla projektet vidare.

National Category
Music
Research subject
Research Profiles 2009-2020, Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-31319 (URN)
Conference
Svenska samfundet för musikforskning 12-14 juni 2019 i Göteborg
Available from: 2019-12-19 Created: 2019-12-19 Last updated: 2021-11-12Bibliographically approved
Projects
Hultsfredsfestivalen: Punkens etos, festivalens anda och entreprenörskapets varaHat och hot inom svensk scenkonst
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7220-1459

Search in DiVA

Show all publications