du.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Holtz, Hajo Michael
Publications (6 of 6) Show all publications
Holtz, H. M. (2020). Överlappningen mellan dataskydd och marknadsrätt: Dataskyddsförordningens tillämpning på marknads­föring och marknadsrättens tillämpning på kommersiell personuppgiftsbehandling. Svensk Juristtidning (2), 140-169
Open this publication in new window or tab >>Överlappningen mellan dataskydd och marknadsrätt: Dataskyddsförordningens tillämpning på marknads­föring och marknadsrättens tillämpning på kommersiell personuppgiftsbehandling
2020 (Swedish)In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 2, p. 140-169Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Digitaliseringen gör det möjligt för näringsidkare att utveckla nya affärs­modeller, upptäcka nya marknader och att rationalisera sina verksamheter. En viktig aspekt i denna utveckling utgör att samla in, behandla och på olika sätt utnyttja personuppgifter av såväl befintliga som presumtiva kunder. Av den anledningen existerar ett naturligt samband mellan personuppgifter och näringsverksamhet och från ett juridiskt perspektiv en överlappning mellan rättsområdena dataskydd och marknadsrätt. Den här artikeln analyserar denna överlappning närmare. I artikeln görs en undersökning av såväl data­skyddsförordningens tillämpning på olika marknadsföringsåtgärder som mark­­nads­rättens tillämpning på kommersiella personuppgiftsbehandlingar.

Keywords
GDPR, data protection, marketing, direct marketing, cookies, market law, unfair competition, GDPR, dataskyddsförordning, marknadsföring, MFL, marknadsrätt, cookies, otillbörliga affärsmetoder, allmänna villkor
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:du-31180 (URN)
Available from: 2019-12-08 Created: 2019-12-08 Last updated: 2020-03-27Bibliographically approved
Holtz, H. M. (2018). Affiliatenätverkens marknadsrättsliga ansvar och andra mellanhänders omsorgsplikter i det digitala reklamlandskapet. Ny juridik (2), 47-63
Open this publication in new window or tab >>Affiliatenätverkens marknadsrättsliga ansvar och andra mellanhänders omsorgsplikter i det digitala reklamlandskapet
2018 (Swedish)In: Ny juridik, ISSN 1400-3007, no 2, p. 47-63Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Den teknologiska utvecklingen har medfört ett förändrat reklamlandskap med nya marknadsföringsmetoder. En av de nya metoderna utgör användningen av s.k. affiliatenätverk som fungerar som en förmedlare mellan annonsörer och ägare av digitala kanaler. Affiliatenätverkens och andra mellanhänders tjänster är i grunden helt legitima. Samtidigt försvårar användningen av dessa nya metoder försök att motverka förekomsten av otillbörlig marknadsföring i det nya digitala reklamlandskapet. Av den anledningen inställer sig frågan vem som bär ansvaret för eventuell otillbörlig marknadsföring som förekommer inom ramen för den här typen av samarbeten. I denna artikel analyseras och diskuteras mellanhänders marknadsrättsliga ansvar.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2018
Keywords
marknadsföringslagen, MFL, medverkansansvar, affiliate, affiliatenätverk, annonsnätverk, mellanhänder, plattformsansvar, Kissie-domen
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:du-27790 (URN)
Available from: 2018-06-11 Created: 2018-06-11 Last updated: 2018-08-07Bibliographically approved
Holtz, H. M. (2018). Den nya allmänna dataskyddsförordningen – några anmärkningar. Svensk Juristtidning (3), 240-264
Open this publication in new window or tab >>Den nya allmänna dataskyddsförordningen – några anmärkningar
2018 (Swedish)In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 3, p. 240-264Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

När EU:s allmänna dataskyddsförordning ersätter den svenska personuppgiftslagen i maj 2018 kommer det innebära påtagliga förändringar. Redan rättsformen EU-förordning utgör en relevant förändring, samtidigt som flera konceptuella nyheter införs. Hur dataskyddsförordningen faktiskt kommer att tillämpas i samtliga medlemsstater kan dock vid denna tidpunkt inte sägas definitivt, då den ger utrymme för många olika tolkningsmöjligheter. Den här artikeln analyserar några utvalda bestämmelser i dataskyddsförordningen och försöker att i det sammanhanget diskutera eventuella frågor.

Keywords
General Data Protection Regulation, GDPR Sweden, Swedish Law, data protection reform, EU, Allmän Dataskyddsförordning, GDPR, personuppgifter, PUL, dataskyddsreform, tolkning, tillämpning, problem
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:du-27446 (URN)
Available from: 2018-03-29 Created: 2018-03-29 Last updated: 2018-04-11Bibliographically approved
Holtz, H. M. (2017). Corporate Social Responsibility – en marknadsrättslig fråga?. Juridisk Tidskrift, 2017-18(2), 321-342
Open this publication in new window or tab >>Corporate Social Responsibility – en marknadsrättslig fråga?
2017 (Swedish)In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 2017-18, no 2, p. 321-342Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Konsumenterna blir alltmer medvetna om vilka samhälleliga konsekvenser olika konsumtionsvanor får. I samma takt integrerar företagen ett hållbart förhållningssätt till affärer i sina strategier, ökar sitt frivilliga engagemang och utvecklar grundläggande etiska standarder som ska respekteras oavsett var i världen de verkar. Denna utveckling beskrivs oftast med begreppet "Corporate Social Responsibility" (CSR) – man talar om att företag har ett socialt ansvar. Den här artikeln undersöker huruvida företagens frivilliga engagemang kan få marknadsrättsliga implikationer. Artikeln behandlar bl.a. följande frågor:

  • Vilka åtgärder i samband med CSR utgör överhuvudtaget "marknadsföring"?
  • När kan CSR-åtgärder som utgör marknadsföring vara vilseledande? 
  • Kan den allmänna generalklausulen i 5 § marknadsföringslagen tillämpas på CSR?

Som en konsekvens mynnar undersökningen ut i de mer övergripande frågorna om CSR tillhör den affärsetiska eller den affärsjuridiska sfären samt om frivilliga CSR-policyer eller CSR-uppförandekoder kan ges en bindande rättsverkan med hjälp av marknadsföringslagen eller inte.

Abstract [sv]

1.   Inledning

2.   Begreppsbildning och bakgrund

3.   CSR som marknadsföring

3.1  Allmänt

3.2  CSR-aktiviteter som sådana

3.3  CSR-kommunikation

3.4  Sammanfattande diskussion

4.   CSR som otillbörlig marknadsföring

4.1  Allmänt

4.2  Vilseledande marknadsföring

4.3  Vilseledande underlåtenhet

4.4  Svarta listan

4.5  Generalklausulen

4.6  Sammanfattande diskussion

5.   Slutsatser

Keywords
CSR, corporate social responsibility, marketing, unfair competition, policy, sustainability, JT, Juridisk Tidskrift, CSR, corporate social responsibility, MFL, marknadsföringslagen, marknadsföring, policy, uppförandekod, företags sociala ansvar, samhällsansvar, hållbarhet
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:du-26607 (URN)
Available from: 2017-11-23 Created: 2017-11-23 Last updated: 2019-10-11Bibliographically approved
Holtz, H. M. (2017). Det marknadsrättsliga ansvaret för länkar på Internet. Svensk Juristtidning (2), 106-123
Open this publication in new window or tab >>Det marknadsrättsliga ansvaret för länkar på Internet
2017 (Swedish)In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 2, p. 106-123Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Tillhandahållande av länkar som ett fenomen på Internet har sysselsatt immaterialrättsjurister i många år. Fokus vid den juridiska bedömningen av detta fenomen har hittills legat på upphovsrätten. Den här artikeln intar i stället ett marknadsrättsligt perspektiv och försöker på det sättet att komplettera bilden. Artikeln ger svar på frågorna om användningen av länkar i sig kan vara otillbörlig och huruvida marknadsföringslagen reglerar ett ansvar för material som en näringsidkare hänvisar till via länkar.

Keywords
marknadsföringslagen, länkning, länkar, Internet, marknadsföring
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:du-24476 (URN)
Available from: 2017-03-02 Created: 2017-03-02 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Holtz, H. M. (2015). Lagstridighetsprincipen: ett jämförande perspektiv. Juridisk Tidskrift, 2015-16(1), 120-144
Open this publication in new window or tab >>Lagstridighetsprincipen: ett jämförande perspektiv
2015 (Swedish)In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 2015-16, no 1, p. 120-144Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Enligt 5 § marknadsföringslagen skall marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. I detta ligger bl.a. att marknadsföringen, i enlighet med den s.k. lagstridighetsprincipen, skall vara laglig, vilket betyder att den inte får strida mot annan lag. Lagstridighetsprincipen är så självklar och välförankrad i svensk rätt att det fram till denna tidpunkt inte har ansetts nödvändigt att lagfästa den. Hur självklar och välförankrad lagstridighetsprincipen än må vara i svensk rätt finns det inte mycket skrivet om den. Den här artikeln försöker därför att belysa denna princip med hjälp av en analys av Marknadsdomstolens rättspraxis samt en jämförelse mellan det svenska och det tyska rättsläget med utgångspunkt i EU-rätt.

Abstract [sv]

I.    Inledning

II.  Utgångspunkter i EU-rätt

1.   Primärrätt

2.   Sekundärrätt

a)   Lagstridighet inom direktiv 2005/29/EG

b)   Lagstridighet utanför direktiv 2005/29/EG

3.   Sammanfattning

III. Det svenska perspektivet

1.   Bakgrund

2.   Rekvisit

a)   Laglig bestämmelse

b)   Brott mot den lagliga bestämmelsen

3.   Kategorier

a)   Produktrelaterade regler

b)   Avsättningsrelaterade regler

c)   Övriga regler

4.   Speciella fall

a)   Annexlagstiftning

b)   Punkt 9 i ”svarta listan”

c)   Uppmuntran till lagstridigt beteende

d)   Immateriella rättigheter

IV. Det tyska perspektivet

1.   Bakgrund

2.   Rekvisit

3.   Kategorier

V.  Jämförelse

1.   Likheter

2.   Skillnader

VI. Slutsatser

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2015
Keywords
marknadsföringslagen, lagstridighetsprincipen, god marknadsföringssed, 5 §, MFL, allmän generalklausul, JT, Juridisk Tidskrift
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:du-19821 (URN)
Available from: 2015-10-26 Created: 2015-10-26 Last updated: 2019-10-11Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications