du.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Maad, Johanne
Publications (2 of 2) Show all publications
Maad, J. (2016). En lärorik förskolegård – pedagogisk personal i förskolan resonerar om förskolegårdens utformning. In: : . Paper presented at FND 2016 (Forskning i naturvetenskapernas didaktik), Falun, Nov 9-10 2016.
Open this publication in new window or tab >>En lärorik förskolegård – pedagogisk personal i förskolan resonerar om förskolegårdens utformning
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Den här studien handlar om förskolegårdens utformning och utveckling som läranderum ur den pedagogiska personalens perspektiv. Lärandet är situerat och måste förstås i ett sammanhang av den miljön den sker i. Eftersom förskolebarn vistas mycket utomhus är utomhusmiljön viktig som har betydelse för barnens utveckling och lärande. En varierad miljö kan erbjuda många möjligheter till lärande genom kroppen och sinnena. Projektets syfte är att tillsammans med förskolor utveckla kunskap om förutsättningar för lärande på förskolegården.

 

Frågeställningar:

  • Vilka meningserbjudanden på förskolegården beskriver personalen?
  • Vilka förändringar av förskolegårdens föreslår personalen?
  • Vilka förutsättningar och hinder finns för utveckling av förskolegården enligt personalen?

 

Metoden som har använts i denna studie är fokusgrupper. Tre grupper med pedagogisk personal från olika förskolor har träffats två gånger. Intervjuerna transkriberades med fokus på samtalens innehåll. För att kunna urskilja mönster i materialet användes innehållsanalys.

 

Personalen uttrycker att de är ganska nöjda med förskolornas gårdar. Generellt beskriver de en varierad gård med både naturmiljö och designad miljö samt varierat material. De kopplar gårdens utformning och material till ett rikt meningserbjudande inom många olika områden inklusive naturvetenskap och teknik. Många lyfter särskilt fram att tillgång på vatten, sand och annat ostrukturerat material, samt att den naturliga miljön på gården med träd, buskar och stenar etc. erbjuder många olika aktiviteter. Personalen ger förslag på hur gården skulle kunna utvecklas för att bli mer hälsofrämjande och lärorik, men visar samtidigt en frustration över att det är svårt att få till förändringar pga de hinder som finns. De hinder som beskrivs är bland annat att det krävs tid, pengar, kunskap, stöd från förskolechef och föräldrar, samt samarbete och förhandling med andra avdelningar, t.ex. fastighetsförvaltningen. Deltagarna önskar riktlinjer för hur de kan kommunicera med andra avdelningar och hur man går till väga för att utveckla förskolegårdar.

Keywords
förskola, utomhusmiljö, meningserbjudande
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Education and Learning
Identifiers
urn:nbn:se:du-24492 (URN)
Conference
FND 2016 (Forskning i naturvetenskapernas didaktik), Falun, Nov 9-10 2016
Projects
Utveckling av skolgården som läranderum
Available from: 2017-03-06 Created: 2017-03-06 Last updated: 2017-03-08Bibliographically approved
Maad, J. & Matsson, G. (2016). School grounds promoting health and learning – strategies and local guidelines. In: : . Paper presented at Greengrounds for Health and Learning, Lund, Sept 12-14, 2016.
Open this publication in new window or tab >>School grounds promoting health and learning – strategies and local guidelines
2016 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

What is necessary in the school ground to stimulate children’s play, learning and well-being? In this session we discuss the mapping and analyses from all preschool and primary school grounds in Falun, Sweden, based on pedagogic and health perspectives. The findings resulted in general guidelines for the local authority of Falun. What role can such a document play for the city administration in developing school grounds for the future? 

Keywords
outdoor settings, school, preschool, health, learning, local guidelines
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Education and Learning
Identifiers
urn:nbn:se:du-24493 (URN)
Conference
Greengrounds for Health and Learning, Lund, Sept 12-14, 2016
Projects
Utveckling av skolgården som läranderum
Available from: 2017-03-06 Created: 2017-03-06 Last updated: 2017-03-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications