Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Johansson, Madelaine
Publications (10 of 15) Show all publications
Johansson, M. & Edenhamn, A. (2021). Lärares erfarenheter av undervisning i hybridsalar. In: : . Paper presented at Forskning om högre utbildning, Örebro universitet, 19–20 maj 2021.
Open this publication in new window or tab >>Lärares erfarenheter av undervisning i hybridsalar
2021 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [sv]

Våren 2020 drabbades Sverige, och övriga världen, av Covid 19 pandemin. Folkhälsomyndigheten rekommenderade olika grader av fysisk distansering och begränsning av folksamlingar. I ambitionen att leva upp till rekommendationerna och att erbjuda anpassningsbara undervisningssituationer för kombinerad campusförlagd och nätbaserad undervisning har högskolan Dalarna utvecklat och implementerat nya fysiskt digitala undervisningsrum, så kallade hybridsalar. 

I en hybridsal kan lärare och studenter delta via ljud, bild och chat, oberoende av plats för deltagare. Hybridsalen bygger på en interaktiv karaktär med direktkommunikation. Läraren förväntas vara på plats, några deltagare förväntas vara på plats och andra nätbaserat. 

Hybridsalar och hybridundervisning har i litteraturen definierats på lite olika sätt. En hybridsal kan ses som en lärmiljö designad för platsoberoende synkron undervisning. I hybridundervisning kombineras studenters närvaro i det traditionella klassrummet med studenter som deltar synkront nätbaserat. I hybridsalar har det traditionella klassrummet kompletterats med videomötesprogrammet Zoom, men är inte utformat som någon ALC-sal eller annan form av teknikstödd innovativ lärmiljö.

Ett övergripande syfte är att skapa en god grund för utveckling och utformning av ändamålsenliga lokaler för undervisning vid Högskolan Dalarna, samt att bidra till kunskapsfältet lärmiljöer. Syftet är att analysera hur lärare erfar och beskriver hinder och möjliggörare vid användning av hybridsalar för högre undervisning

Det är en kvalitativ, holistisk fallstudie, med kvantitativa inslag. Fallet, användning av hybridsalar, beskrivs och analyseras, och där erfarenheter under studiens gång återkopplas för fortsatt utveckling av hybridsalar. 

Datainsamlingen kommer att genomföras med semistrukturerade intervjuer och lärares strukturerade reflektion genom logg i anslutning till genomförd undervisning i hybridsal. Därtill kommer data om användning genererad från videomötes verktyget Zoom att samlas in.  Datainsamlingen påbörjades december 2020 och kommer att fortgå under våren 2021. 

Studien förväntas leda till förbättring av hybridsalarnas utformning och förbättrat pedagogiskt stöd för undervisning i hybridsalar. Vidare en ökad förståelse och kunskap om fysiska digitala lärmiljöer och implementeringsprocesser av dito utifrån ett lärarperspektiv, samt spridning av kunskap och erfarenheter.

Till konferensen i maj 2021 kommer vi att presentera initiala resultat och analyser utifrån lärares erfarenheter och upplevelser avseende teknik, pedagogik, ämnesdidaktik, rumsliga aspekter och studentmedverkan.

National Category
Pedagogy Didactics Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:du-37217 (URN)
Conference
Forskning om högre utbildning, Örebro universitet, 19–20 maj 2021
Available from: 2021-05-28 Created: 2021-05-28 Last updated: 2023-04-14Bibliographically approved
Johansson, M. & Svensson, T. (2020). Att designa utbildning som stödjer utveckling och möjlighet till bedömning av reflektion och kritiskt tänkande. In: NU2020 Hållbart lärande: 7-9 oktober abstracts, 2020.: . Paper presented at NU2020 Hållbart lärande (pp. 212-213).
Open this publication in new window or tab >>Att designa utbildning som stödjer utveckling och möjlighet till bedömning av reflektion och kritiskt tänkande
2020 (Swedish)In: NU2020 Hållbart lärande: 7-9 oktober abstracts, 2020., 2020, p. 212-213Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Educational Sciences
Research subject
Research Profiles 2009-2020, Education and Learning
Identifiers
urn:nbn:se:du-35283 (URN)
Conference
NU2020 Hållbart lärande
Available from: 2020-10-22 Created: 2020-10-22 Last updated: 2021-11-12Bibliographically approved
Johansson, M. & Svensson, T. (2019). Individual Reflection Paper – Supporting Students’ Learning in the Critical Phase of Self-directed Learning in PBL. Journal of Problem Based Learning in Higher Education, 7(1), 97-106
Open this publication in new window or tab >>Individual Reflection Paper – Supporting Students’ Learning in the Critical Phase of Self-directed Learning in PBL
2019 (English)In: Journal of Problem Based Learning in Higher Education, E-ISSN 2246-0918, Vol. 7, no 1, p. 97-106Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Supporting and assessment of students’ preparation and learning process in problem-based learning (PBL) tutorials has long been a challenge. We present a modified PBL model focussing on the specific critical phase in the PBL process, the self-directed learning phase in between tutorial meetings. The modified seven step PBL model including an Individual reflection paper (IRP) is presented as well as students’ perspectives on the implementation of IRP and information literacy, knowledge gathering, and PBL tutorial work. The assessment of PBL work is complex, and the ways in which IRPs support the tutor’s role as an examiner is beyond the scope of the current study. However, it seems that the students experienced assessment of the IRPs as part of their as a positive driving force in their learning process.

National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:du-29905 (URN)10.5278/ojs.jpblhe.v0i0.2418 (DOI)
Available from: 2019-04-22 Created: 2019-04-22 Last updated: 2022-10-18Bibliographically approved
Johansson, M. (2018). Inledning. In: Madelaine Johansson och Lena E Johansson (Ed.), Studentaktiva lärande- och examinationsformer: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2017 (pp. 7-20). Karlstad: Karlstad universitet, Universitetspedagogiska enheten
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2018 (Swedish)In: Studentaktiva lärande- och examinationsformer: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2017 / [ed] Madelaine Johansson och Lena E Johansson, Karlstad: Karlstad universitet, Universitetspedagogiska enheten , 2018, p. 7-20Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad universitet, Universitetspedagogiska enheten, 2018
Series
Utveckling av undervisning och examination i högre utbildning ; 2018:1
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:du-32507 (URN)978-91-7063-869-5 (ISBN)
Available from: 2020-04-14 Created: 2020-04-14 Last updated: 2020-04-21Bibliographically approved
Svensson, T. & Johansson, M. (2016). Miljövetenskaplig undervisning i högre utbildning. In: Thomas Hansson (Ed.), Pedagogik för högskolelärare: . Mörklinta: Gidlunds förlag
Open this publication in new window or tab >>Miljövetenskaplig undervisning i högre utbildning
2016 (Swedish)In: Pedagogik för högskolelärare / [ed] Thomas Hansson, Mörklinta: Gidlunds förlag, 2016Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Mörklinta: Gidlunds förlag, 2016
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:du-29906 (URN)978-91-7844-937-8 (ISBN)
Available from: 2019-04-22 Created: 2019-04-22 Last updated: 2020-04-21Bibliographically approved
Eriksson, J., Glad, W. & Johansson, M. (2015). User involvement in Swedish residential building projects: a stakeholder perspective. Journal of Housing and the Built Environment, 30(2), 313-329
Open this publication in new window or tab >>User involvement in Swedish residential building projects: a stakeholder perspective
2015 (English)In: Journal of Housing and the Built Environment, ISSN 1566-4910, E-ISSN 1573-7772, Vol. 30, no 2, p. 313-329Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

One factor influencing quality in the building industry is the ability of users, such as residents, to identify and express their requirements for the product, i.e. the residential building. However, the handling of communication with users in building projects has been insufficiently specified and studied. Drawing on a study of user involvement in building project design, production, and management, this paper examines user involvement in Swedish residential projects. To map current perceptions and approaches, building industry actors met in four focus groups. Group participants were asked to reflect on the definition of users, communication handling, how information from users is used, and challenges and opportunities in user involvement. Our initial emphasis was front-end activities, but focus group results revealed that user involvement was a continuous process extending from project initiation to evaluating the finished project as a basis for future projects. Discussions indicated confusion about who constituted users in various situations but, regardless of level of experience, focus group participants agreed on the importance and potential of user involvement and on the need for specific methods to acquire useful input.

Keywords
Buildings, Building industry actors, Communication, Construction Residential projects, Residents User involvement
National Category
Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:du-32500 (URN)10.1007/s10901-014-9412-7 (DOI)
Available from: 2020-04-14 Created: 2020-04-14 Last updated: 2020-04-20Bibliographically approved
Persson, J., Johansson, M., Raimond dit Yvon, M. & Hedrén, J. (2013). Monitoring a City: Exploring Sustainable Development Indicators for European Cities. Alnarp: Sveriges Lantbruksuniversitet
Open this publication in new window or tab >>Monitoring a City: Exploring Sustainable Development Indicators for European Cities
2013 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Alnarp: Sveriges Lantbruksuniversitet, 2013. p. 45
Series
Landscape Horticulture Agriculture Reportseries, ISSN 1654-5427 ; 2013-18
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:du-33544 (URN)
Available from: 2020-06-01 Created: 2020-06-01 Last updated: 2020-06-01Bibliographically approved
Johansson, M., Sandén, P. & Johansson, A. (2012). Individuella basgruppsunderlag: ett verktyg för synliggörande av individuell kunskapsinhämtning och -bearbetning samt reflektion i basgruppsarbetet. In: Elinor Edvardsson Stiwne (Ed.), Utbildning - undervisning - utmaning - utveckling: En rapport från LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011. Linköping: LiU-Tryck
Open this publication in new window or tab >>Individuella basgruppsunderlag: ett verktyg för synliggörande av individuell kunskapsinhämtning och -bearbetning samt reflektion i basgruppsarbetet
2012 (Swedish)In: Utbildning - undervisning - utmaning - utveckling: En rapport från LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011 / [ed] Elinor Edvardsson Stiwne, Linköping: LiU-Tryck , 2012Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: LiU-Tryck, 2012
Series
CUL-rapporter, ISSN 1650-8173 ; 16
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:du-34944 (URN)978-91-7519-881-1 (ISBN)
Available from: 2020-09-03 Created: 2020-09-03 Last updated: 2020-09-07Bibliographically approved
Jonsson, A., Andersson, L., Alkan Olsson, J. & Johansson, M. (2011). Defining goals in participatory water management: merging local visions and expert judgements. Journal of Environmental Planning and Management, 54(7), 909-935
Open this publication in new window or tab >>Defining goals in participatory water management: merging local visions and expert judgements
2011 (English)In: Journal of Environmental Planning and Management, ISSN 0964-0568, E-ISSN 1360-0559, Vol. 54, no 7, p. 909-935Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Management by objectives is intrinsic to the EU Water Framework Directive (WFD) and Swedish environmental policy. We describe three approaches to formulating objectives via model-assisted dialogue with local stakeholders concerning eutrophication in a coastal drainage area in south-eastern Sweden: a WFD eco-centred approach based on ‘natural state’; Swedish environmental policy reformulated into quantified reduction goals; and a participatory approach based on local stakeholder definitions of desirable environmental status. Despite problems with representation, we conclude that local stakeholder participation in formulating local goals could increase goal functionality and robustness when adapting and implementing national and EU WFD goals at the local level.

National Category
Physical Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:du-32501 (URN)10.1080/09640568.2010.541738 (DOI)
Available from: 2020-04-14 Created: 2020-04-14 Last updated: 2020-04-21Bibliographically approved
Bjuremark, A. & Johansson, M. (2011). The double role: a sustainable academic career. In: : . Paper presented at LiU Junior Faculty Career Day 2011.
Open this publication in new window or tab >>The double role: a sustainable academic career
2011 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:du-34941 (URN)
Conference
LiU Junior Faculty Career Day 2011
Available from: 2020-09-03 Created: 2020-09-03 Last updated: 2020-09-07Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications