Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Anna, Klerby
Publications (5 of 5) Show all publications
Fredriksson, D. & Linder, Å. (2022). Andra Sidan i Borlänge: Rapport #1. Följeforskning Stad & Land. Falun: Högskolan Dalarna
Open this publication in new window or tab >>Andra Sidan i Borlänge: Rapport #1. Följeforskning Stad & Land
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

”Stad & Land - i Dalarna och Världen” är namnet på ett treårigt utvecklingsprojekt, finansierat av Statens kulturråd, som initierats och drivs av Dalateatern. Projektet delfinansierade denna följeforskning. Denna rapport är resultatet av ett första delprojekt med syfte att följa och analysera arbetet med den första teateruppsättningen inom Dalateaterns projekt ”Stad och Land” ur ett processperspektiv, platsperspektiv och aktörsperspektiv. Vi intresserade oss principiellt för de processer som utgjorde produktionen av föreställningen Andra Sidan, men också för den sceniska gestaltning som de resulterade i, liksom för dess reception. Fokus i materialinsamling låg på produktionsprocesserna. Forskningen utgick från fyra forskningsfrågor:

• Hur interagerade de medverkande med varandra, och hur hanterades konstnärliga och sociala hinder, konflikter och möjligheter?

• Vilka konsekvenser hade coronaviruset för processen och det konstnärliga resultatet?

• Hur skapas och återskapas Borlänge som plats i teaterprojektet Stad och land?

• Vilka och vems berättelser är det som kommer till uttryck i de här teaterföreställningarna?

Forskningen genomfördes genom intervjuer, deltagande observationer samt analys av internt och externt material (manus, texter, ansökningshandlingar, hemsidor med mera). Resultatet presenteras genom följande rapport som innehåller ett försök att kartlägga de många, ofta parallella, komplexa processer som ingår i skapandet av en teaterföreställning av det här slaget, men också beskriver föreställningen både vad gäller dess innehåll och dess förverkligande som teaterhändelse, samt diskuteras genom teoretiskt grundande reflektioner i relation till frågeställningarna. Det kan i korthet konstateras att de processer, platser och aktörer som sammanstrålade i arbetet med denna föreställning utgjorde ett komplext nätverk där alla var ömsesidigt beroende av varandra, och som dessutom sammanflätades över tid med det större teaterprojektet Stad & Land.

Place, publisher, year, edition, pages
Falun: Högskolan Dalarna, 2022. p. 88
Series
Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD), ISSN 2004-8882 ; 14
National Category
Sociology Performing Art Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-39396 (URN)978-91-88679-47-5 (ISBN)
Available from: 2022-02-07 Created: 2022-02-07 Last updated: 2024-02-29Bibliographically approved
Anna, K., Larsson, B. & Palmer, E. (2020). Bridging Partner Lifecycle Earnings and Pension Gaps by Sharing NDC Accounts. In: Robert Holzmann, Edward Palmer, Robert Palacios, and Stefano Sacchi (Ed.), Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes: Volume 2. Addressing Gender, Administration, and Communication (pp. 87-108). International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank
Open this publication in new window or tab >>Bridging Partner Lifecycle Earnings and Pension Gaps by Sharing NDC Accounts
2020 (English)In: Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes: Volume 2. Addressing Gender, Administration, and Communication / [ed] Robert Holzmann, Edward Palmer, Robert Palacios, and Stefano Sacchi, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank , 2020, p. 87-108Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2020
National Category
Economics
Research subject
Research Profiles 2009-2020, Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:du-44362 (URN)10.1596/978-1-4648-1455-6 (DOI)978-1-4648-1455-6 (ISBN)978-1-4648-1456-3 (ISBN)
Available from: 2022-12-16 Created: 2022-12-16 Last updated: 2022-12-16Bibliographically approved
Anna, K., Larsson, B. & Palmer, E. (2019). Bridging Partner Lifecycle Earnings and Pension Gaps by Sharing NDC Accounts. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank
Open this publication in new window or tab >>Bridging Partner Lifecycle Earnings and Pension Gaps by Sharing NDC Accounts
2019 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Sweden’s gender pension gap is about 33 percent at retirement, reflecting thegender earnings gap – itself a reflection of a structural gender difference in low-pay jobs forwomen and men and career advancement opportunities. The individual nonfinancialdefined contribution (NDC) account data examined show that the allocation of time toinformal care work in the home versus formal market work is the main determinant of thegaps. A case is presented for sharing accounts as the default, making the cost of women’stime in home care explicit and negotiable, reducing the minimum guarantee pension’s roleas an implicit tax-financed spousal subsidy. The paper also analyzes the likelihood ofneeding a guarantee and the effect of sharing under various circumstances.

Place, publisher, year, edition, pages
International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2019
Series
Social Protection and Jobs Discussion Paper ; 1919
Keywords
Defined Contribution Pensions, Gender Pension Gap, Gender Earnings Gap, Retirement Income, Nudging Through Sharing of Pension Rights and Accounts
National Category
Economics
Research subject
Research Profiles 2009-2020, Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:du-44360 (URN)10.1596/31649 (DOI)
Available from: 2022-12-16 Created: 2022-12-16 Last updated: 2022-12-16Bibliographically approved
Anna, K. & Osika, I. (2013). Intersektionalitet och psykosomatik: Sociala positioners roll i relation till psykisk ohälsa (1ed.). In: Walter Osika (Ed.), Psykosomatik i teori och praktik: (pp. 59-80). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Intersektionalitet och psykosomatik: Sociala positioners roll i relation till psykisk ohälsa
2013 (Swedish)In: Psykosomatik i teori och praktik / [ed] Walter Osika, Lund: Studentlitteratur AB, 2013, 1, p. 59-80Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Det här kapitlet handlar om hur kön och andra sociala kategorier som t.ex. klass, ålder, etnicitet, religiös tillhörighet och sexualitet, påverkar processerna som skapar psykosomatiska problem, liksom för vägen till tillfrisknande. De nu mest tongivande teorierna beskrivs, liksom de specifika utmaningar forskare inom detta område möter, samt framtida forsknings- och utvecklingsområden. Exempelvis saknas konsensus för hur psykosomatiska tillstånd ska dokumenteras och klassificeras vilket medför svårigheter i att beräkna förekomsten av tillstånden, och därmed även att exempelvis göra hälsoekonomiska analyser. Vi som skriver detta kapitel är nationalekonomer och hoppas att du som läsare kan se vårt tvärvetenskapliga synsätt som en möjlighet att berika och utveckla medicinsk diagnostik, klinisk tillämpning och forskning.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2013 Edition: 1
Keywords
intersektionalitet, psykosomatik, ohälsa, ekonomi
National Category
Health Sciences Economics and Business
Research subject
Research Profiles 2009-2020, Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:du-28363 (URN)9789144069814 (ISBN)
Available from: 2018-08-21 Created: 2018-08-21 Last updated: 2021-11-12Bibliographically approved
Anna, K. & Osika, I. (2011). Jämställdhetsintegrering av offentliga budgetar. In: Kristina Lindholm (Ed.), Jämställdhet i verksamhetsutveckling: (pp. 95-114). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Jämställdhetsintegrering av offentliga budgetar
2011 (Swedish)In: Jämställdhet i verksamhetsutveckling / [ed] Kristina Lindholm, Lund: Studentlitteratur AB, 2011, p. 95-114Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Det saknas ofta ett genusperspektiv när man ska fördela samhälleliga resurser och besluta om investeringar. En viktig fråga är därför hur vi kan integrera ett genusperspektiv när vi synar samhällsekonomin och de offentliga budgetarna. I detta kapitel kommer vi att ge exempel på hur en verksamhet kan genomföra genusmedvetna budgetanalyser. Vår budgetanalys bygger på insamlad statistik från två förvaltningar i Botkyrka kommun under 2008, 2009 och 2010. Det är omsorg- och serviceinsatser till äldre samt kultur- och fritidsverksamhet. Förutom att beskriva analysens olika steg visar vi vilka resultaten kan bli och hur man kan tänka kring förändring av den ojämställdhet som framkommer.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2011
Keywords
Jämställdhet, gender budget, offentlig ekonomi
National Category
Economics and Business
Research subject
Research Profiles 2009-2020, Complex Systems – Microdata Analysis
Identifiers
urn:nbn:se:du-28366 (URN)978-91-44-06880-0 (ISBN)
Available from: 2018-08-21 Created: 2018-08-21 Last updated: 2021-11-12Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications