Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Fredriksson, Daniel, drORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1479-6260
Publications (10 of 25) Show all publications
Fredriksson, D. (2023). Genom tid och rum: audiovisuellt kulturarv, musikaliska maskhål och (augmenterad) tradition. Folk och musik
Open this publication in new window or tab >>Genom tid och rum: audiovisuellt kulturarv, musikaliska maskhål och (augmenterad) tradition
2023 (Swedish)In: Folk och musik, ISSN 1237-475XArticle in journal (Refereed) Published
Keywords
music, folk music, archive, loops, cultural heritage, augmented tradition, performance, musik, folkmusik, arkiv, loopar, kulturarv, augmenterad tradition, performance
National Category
Music
Identifiers
urn:nbn:se:du-46458 (URN)
Available from: 2023-07-17 Created: 2023-07-17 Last updated: 2023-07-27Bibliographically approved
Fredriksson, D. & Linder, Å. (2022). Andra Sidan i Borlänge: Rapport #1. Följeforskning Stad & Land. Falun: Högskolan Dalarna
Open this publication in new window or tab >>Andra Sidan i Borlänge: Rapport #1. Följeforskning Stad & Land
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

”Stad & Land - i Dalarna och Världen” är namnet på ett treårigt utvecklingsprojekt, finansierat av Statens kulturråd, som initierats och drivs av Dalateatern. Projektet delfinansierade denna följeforskning. Denna rapport är resultatet av ett första delprojekt med syfte att följa och analysera arbetet med den första teateruppsättningen inom Dalateaterns projekt ”Stad och Land” ur ett processperspektiv, platsperspektiv och aktörsperspektiv. Vi intresserade oss principiellt för de processer som utgjorde produktionen av föreställningen Andra Sidan, men också för den sceniska gestaltning som de resulterade i, liksom för dess reception. Fokus i materialinsamling låg på produktionsprocesserna. Forskningen utgick från fyra forskningsfrågor:

• Hur interagerade de medverkande med varandra, och hur hanterades konstnärliga och sociala hinder, konflikter och möjligheter?

• Vilka konsekvenser hade coronaviruset för processen och det konstnärliga resultatet?

• Hur skapas och återskapas Borlänge som plats i teaterprojektet Stad och land?

• Vilka och vems berättelser är det som kommer till uttryck i de här teaterföreställningarna?

Forskningen genomfördes genom intervjuer, deltagande observationer samt analys av internt och externt material (manus, texter, ansökningshandlingar, hemsidor med mera). Resultatet presenteras genom följande rapport som innehåller ett försök att kartlägga de många, ofta parallella, komplexa processer som ingår i skapandet av en teaterföreställning av det här slaget, men också beskriver föreställningen både vad gäller dess innehåll och dess förverkligande som teaterhändelse, samt diskuteras genom teoretiskt grundande reflektioner i relation till frågeställningarna. Det kan i korthet konstateras att de processer, platser och aktörer som sammanstrålade i arbetet med denna föreställning utgjorde ett komplext nätverk där alla var ömsesidigt beroende av varandra, och som dessutom sammanflätades över tid med det större teaterprojektet Stad & Land.

Place, publisher, year, edition, pages
Falun: Högskolan Dalarna, 2022. p. 88
Series
Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD), ISSN 2004-8882 ; 14
National Category
Sociology Performing Art Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-39396 (URN)978-91-88679-47-5 (ISBN)
Available from: 2022-02-07 Created: 2022-02-07 Last updated: 2024-02-29Bibliographically approved
Mattsson, H. T., Fredriksson, D. & Burlin, T. (2022). Calle Jularbo och gammeldansen: Musik, nätverk, medialisering. In: : . Paper presented at Musikforskning idag 2022 13-15 juni Mediehuset Högskolan Dalarna Falun.
Open this publication in new window or tab >>Calle Jularbo och gammeldansen: Musik, nätverk, medialisering
2022 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

CALLE JULARBO OCH GAMMELDANSEN: MUSIK, NÄTVERK, MEDIALISERING 

Toivo Burlin, Stockholms universitet, Daniel Fredriksson, Högskolan Dalarna, Hållbus Totte Mattsson, Högskolan Dalarna.

Förslag till presentationsform: Panel. Kontaktperson: toivo.burlin@music.su.se 

Vad kan vi lära oss om musikens förändringsprocesser genom att studera Calle Jularbo och gammeldansen? Calle Jularbo (1893-1966) var en central musiker, kompositör och artist i populärmusikens och musikindustrins första period med inflytande under hela 1900-talet. Som framstående virtuos på dragspelet förenade han roller som svensk ”storspelman” med romska rötter, turnerande musiker och storsäljande grammofonartist, i en konstnärligt och kommersiellt framgångsrik medie-anpassad musik på internationell grund – därtill verksam i radio, film och television. I en tät kontakt med samtiden formades både artistkarriären och musikskapandet. 

 

I detta nystartade forskningsprojekt, med finansiering från Vetenskapsrådet 2022–2025, använder vi Jularbo som ett ”nyckelhål” för att undersöka hur villkoren för musikskapande förändrades med nya instrument och inspelningsteknik, nya medier och arenor samt nya förhållningssätt till komposition och upphovsrätt. Med utgångspunkt i begreppen nätverk och medialisering studeras förändringsprocesser i 1900-talets musiksamhälle. Syftet är att undersöka hur synen på musikerskap, komposition, musikalisk tradition kontra innovation, representationsformer (”levande”, inspelningar, noter) och medialisering av musik (dvs., inspelningar, radio, tv, framföranden), samverkade med hur Jularbos “Kultis” och Gammeldans uppstod och utvecklades – från det folkliga ursprunget till musikindustrins populärmusik. Målsättningen är att undersöka Jularbo och gammeldansen på både sina egna villkor och utifrån relationen till annan musik och musikindustrins framväxt, före ”det svenska musikundret”. Vi kommer kort presentera våra tre huvudteman: 

 

Music Production and the “Birth of ​Gammeldans​”

Calle Jularbo har rekord i antal utgivna grammofonskivor. Hur producerades musiken, vilken musikindustri, nätverk och miljöer möjliggjorde dem? Hur lanserades musiken i olika medier?

 

Jularbo’s Musical Groove: Composition, Community, Copyright: 

Kompositioner, nätverk och upphovsrätt – hur kan Jularbos kompositioner förstås musikaliskt och upphovsrättsligt? Hur förhåller de sig till gammeldans-traditionen, hur tolkas de idag?

 

Technological and Conceptual Perspectives on the Swedish Accordion: 

Jularbo populariserade i hög grad dragspelet. Vad hände sedan? Vi undersöker några av dragspelets omvandlingar intill nutiden.

 

 

National Category
Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:du-43912 (URN)
Conference
Musikforskning idag 2022 13-15 juni Mediehuset Högskolan Dalarna Falun
Available from: 2022-12-20 Created: 2022-12-20 Last updated: 2023-03-17Bibliographically approved
Fredriksson, D. (2022). Konferensrapport: 46th World Conference, International Council for Traditional Music, Lisboa, Portugal 21.– 27. juli 2022. Paper presented at ICTM World Conference, 21–27 July 2022, Lisbon, Portugal . Musikk og tradisjon, 36, 193-195
Open this publication in new window or tab >>Konferensrapport: 46th World Conference, International Council for Traditional Music, Lisboa, Portugal 21.– 27. juli 2022
2022 (Swedish)In: Musikk og tradisjon, ISSN 1892-0772, Vol. 36, p. 193-195Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Novus forlag, 2022
National Category
Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:du-44753 (URN)
Conference
ICTM World Conference, 21–27 July 2022, Lisbon, Portugal 
Available from: 2022-12-29 Created: 2022-12-29 Last updated: 2023-03-17Bibliographically approved
Fredriksson, D. (2021). Andra sidan i Borlänge: Pandemins konsekvenser för en postapokalyptisk sommarteater.. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 30(2-3), 1-10
Open this publication in new window or tab >>Andra sidan i Borlänge: Pandemins konsekvenser för en postapokalyptisk sommarteater.
2021 (Swedish)In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 30, no 2-3, p. 1-10Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article describes the production of a regional theatre play during the pandemic spring and summer of 2020. The aim of the study is to exemplify and shed light on the complex ways that the Covid-19 pandemic and restrictions has affected creative practices and institutions, and specifically their processes of change. The research question is: Which consequences did the pandemic have for the production processes of Dalateatern’s play Andra sidan? The pandemic can be said to have simultaneously worked as a defender and challenger of status quo. While it was used to legitimize and uphold stable structures and working methods, it also made possible tactical deviations from work related norms and routines. It can be described as a constant tactical mode, which for some workers seem to have been overly negative and stressful, but for others has been a positive and joyful experience, an artistic and creative horizon of possibility. 

Abstract [sv]

I den här artikeln beskrivs arbetet med en regional teateruppsättning som producerades och spelades under pandemivåren och -sommaren 2020.  Syftet med undersökningen är att exemplifiera och synliggöra de komplexa sätt som coronapandemin och restriktionerna påverkat kreativa verksamheter och institutioner, samt att diskutera hur pandemin kan påverka teaterinstitutioners förändringsarbete. Artikelns övergripande frågeställning är: Vilka konsekvenser hade covid-19-pandemin för de olika produktionsprocesser som ingick i Dalateaterns uppsättning Andra sidan? Pandemin och restriktionerna kan paradoxalt nog sägas ha fungerat både som strategiska försvarare av status quo och taktiska utmanare av detsamma. Samtidigt som pandemin kunde användas för att legitimera stabila strukturer och arbetsmetoder, tvingade den fram avsteg från vissa av arbetets normer och rutiner. Pandemin försatte medarbetarna i ett slags pågående taktiskt läge, som av vissa medarbetare upplevdes som framför allt negativt och stressande, men av andra som en positiv, lustfylld upplevelse, som en konstnärlig och kreativ möjlighetshorisont.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: , 2021
Keywords
theatre, production, corona, pandemic, strategy, tactics, Teater, scenkonst, produktionsprocesser, corona, pandemi, strategi, taktik
National Category
Ethnology
Identifiers
urn:nbn:se:du-39158 (URN)
Available from: 2021-12-20 Created: 2021-12-20 Last updated: 2023-04-14Bibliographically approved
Axelson, T. & Deldén, M. (2021). “Disagreeing well together”: Konfliktorienterad tolerans i praktik och teori. Falun: Högskolan Dalarna
Open this publication in new window or tab >>“Disagreeing well together”: Konfliktorienterad tolerans i praktik och teori
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Falun: Högskolan Dalarna, 2021. p. 51
Series
Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD), ISSN 2004-8882 ; 12
National Category
Sociology Religious Studies Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:du-38662 (URN)978-91-88679-26-0 (ISBN)
Available from: 2021-10-27 Created: 2021-10-27 Last updated: 2024-02-29
Wide, J. & Axelson, T. (2021). En vision om barns jämlika hälsa, trygghet och lärande: Utvärdering av Borlänge kommuns utvecklingsarbete Tvärprofessionella team HTL Pilotskolor 2019-2021. Falun: Högskolan Dalarna
Open this publication in new window or tab >>En vision om barns jämlika hälsa, trygghet och lärande: Utvärdering av Borlänge kommuns utvecklingsarbete Tvärprofessionella team HTL Pilotskolor 2019-2021
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Falun: Högskolan Dalarna, 2021. p. 99
Series
Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD), ISSN 2004-8882 ; 13
National Category
Sociology
Research subject
Intercultural Studies, Hälsa Trygghet Lärande: Följeforskning av kommunalt utvecklingsarbete i Borlänge kommun för minskad segregation och ökad jämlikhet
Identifiers
urn:nbn:se:du-38792 (URN)978-91-88679-27-7 (ISBN)
Available from: 2021-11-19 Created: 2021-11-19 Last updated: 2024-02-29
Fredriksson, D. & Mattsson, H. T. (2021). Hedningarnas Mora-oud: Innovation, fantasi och nygamla musikinstrument. Musikk og tradisjon, 35, 73-98
Open this publication in new window or tab >>Hedningarnas Mora-oud: Innovation, fantasi och nygamla musikinstrument
2021 (Swedish)In: Musikk og tradisjon, ISSN 1892-0772, Vol. 35, p. 73-98Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The Swedish/Finnish folk- and world music group Hedningarna combined traditional music with an energetic, drone-based “mystical” sound. Throughout the band’s career, they would consistently use traditional acoustic “folk” instruments, with the acoustic sound typically amplified and modified. In this article we discuss the inception and development of one of their custom instruments, the mora-oud, which combined the body of a medieval style keyed fiddle (a mora-harp) with a fretless lute neck. The material (mainly interviews, auto-ethnographic descriptions and social media discussions) suggests that some of the mora-harps meaning potential, such as a sense of ancientness and “Nordic-ness”, followed into the mora-oud. This was combined with certain sonic and tonal resemblances with the Arabic oud, as well as its visual qualities and ease of amplification, to afford an instrument that fitted congenially with the global world music scene in which Hedningarna was a major player at the time. The instrument became an important part of the band’s sound as well as of their strategies to handle and sometimes link together their musical, cultural and political contexts, both on stage and in the studio. In the conclusion we discuss how serendipity and fantasy were important aspects in how the instrument was conceived and developed. 

Keywords
instrument, organologi, hedningarna, folkmusik, världsmusik, innovation
National Category
Music
Identifiers
urn:nbn:se:du-38007 (URN)
Available from: 2021-09-03 Created: 2021-09-03 Last updated: 2023-04-14Bibliographically approved
Mattsson, H. T. & Fredriksson, D. (2021). Intercultural audiovisual sessions/Mora Oud. In: : . Paper presented at Interkulturalitet och integration, 5 års samverkansforskning. IKUD, Högskolan Dalarna och partner, 4 – 5 November 2021.
Open this publication in new window or tab >>Intercultural audiovisual sessions/Mora Oud
2021 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
National Category
Music
Identifiers
urn:nbn:se:du-43919 (URN)
Conference
Interkulturalitet och integration, 5 års samverkansforskning. IKUD, Högskolan Dalarna och partner, 4 – 5 November 2021
Available from: 2022-12-20 Created: 2022-12-20 Last updated: 2023-03-17Bibliographically approved
Mattsson, H. T. & Fredriksson, D. (2021). Klingande presentation av instrumentet moraoud på FOLKMUSIKNATTA. Kulturhuset Scen för knäppinstrument i Ljusgården, Falun 13 november 2021.
Open this publication in new window or tab >>Klingande presentation av instrumentet moraoud på FOLKMUSIKNATTA. Kulturhuset Scen för knäppinstrument i Ljusgården, Falun 13 november 2021
2021 (Swedish)Artistic output (Unrefereed)
National Category
Music
Identifiers
urn:nbn:se:du-43922 (URN)
Available from: 2022-12-20 Created: 2022-12-20 Last updated: 2023-03-17Bibliographically approved
Projects
”Stad och land” - Följeforskning; Publications
Fredriksson, D. & Linder, Å. (2022). Andra Sidan i Borlänge: Rapport #1. Följeforskning Stad & Land. Falun: Högskolan DalarnaFredriksson, D. (2021). Andra sidan i Borlänge: Pandemins konsekvenser för en postapokalyptisk sommarteater.. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 30(2-3), 1-10
Det första steget: Studieförbund som kontaktyta för integration
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1479-6260

Search in DiVA

Show all publications