Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Söderberg, Eva
Publications (10 of 79) Show all publications
Rosenbaum, C., Svensson, A. & Söderberg, E. (2022). En väv av förståelse: Mellanstadieelevers utsagor om sin fiktionsläsning. Forskning om undervisning och lärande, 10(1), 119-139
Open this publication in new window or tab >>En väv av förståelse: Mellanstadieelevers utsagor om sin fiktionsläsning
2022 (Swedish)In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 10, no 1, p. 119-139Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Syftet med artikeln är att illustrera vilka litterära iakttagelser några elever i årskurs fyra ger uttryck för när de läser berättelsen ”Draken med de röda ögonen” av Astrid Lindgren (1980) och hur dessa iakttagelser kan bidra med kunskap om vad som kan utgöra utgångspunkt och tas tillvara när en Litteraturundervisning planeras och genomförs på mellanstadiet. Datamaterialet består av nio semi-strukturerade intervjuer som transkriberats och därefter analyserats utifrån vilka litterära föreställningsvärldar eleverna bygger i mötet med berättelsen (Langer, 2017). Därefter diskuteras dessa föreställningsvärldar i relation till vilken litterär kompetens de intervjuade eleverna ger uttryck för (Torell, 2002). Studien visar att de intervjuade elevernas läsprocess är dialogisk och att de lägger in sina personliga erfarenheter i texten samtidigt som de förhåller sig till textens förhållningssätt till textkonventionerna.

Keywords
läsförståelse, litterär kompetens, litterära föreställningsvärldar, litteraturdidaktik, mellanstadiet
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:du-45311 (URN)
Available from: 2023-01-31 Created: 2023-01-31 Last updated: 2023-01-31Bibliographically approved
Söderberg, E. & Ehriander, H. (2022). Flicka med stora skor. Pippi Långstrump i debatt, forskning och läsares minnen. In: Helene Ehriander och Corina Löwe (Ed.), Flickboken och flickors läsning. Flickskapande nu och då: (pp. 292-327). Göteborg Stockholm: Makadam Förlag
Open this publication in new window or tab >>Flicka med stora skor. Pippi Långstrump i debatt, forskning och läsares minnen
2022 (Swedish)In: Flickboken och flickors läsning. Flickskapande nu och då / [ed] Helene Ehriander och Corina Löwe, Göteborg Stockholm: Makadam Förlag, 2022, p. 292-327Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg Stockholm: Makadam Förlag, 2022
Series
Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet ; 164
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:du-45313 (URN)9789170614255 (ISBN)
Available from: 2023-01-31 Created: 2023-01-31 Last updated: 2023-02-03Bibliographically approved
Svensson, A. & Söderberg, E. (2022). Gästredaktionell kommentar. Forskning om undervisning och lärande, 10(1), 3-6
Open this publication in new window or tab >>Gästredaktionell kommentar
2022 (Swedish)In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 10, no 1, p. 3-6Article in journal (Other academic) Published
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:du-45316 (URN)
Available from: 2023-01-31 Created: 2023-01-31 Last updated: 2023-01-31Bibliographically approved
Söderberg, E. & Lunding, E. (2022). Plagg och kamp! Om klädernas plats och funktion i Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gullasvit. In: Helene Ehriander och Corina Löwe (Ed.), Flickboken och flickors läsning. Flickskapande nu och då: (pp. 222-246). Göteborg Stockholm: Makadam Förlag
Open this publication in new window or tab >>Plagg och kamp! Om klädernas plats och funktion i Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gullasvit
2022 (Swedish)In: Flickboken och flickors läsning. Flickskapande nu och då / [ed] Helene Ehriander och Corina Löwe, Göteborg Stockholm: Makadam Förlag, 2022, p. 222-246Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg Stockholm: Makadam Förlag, 2022
Series
Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet ; 146
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:du-45314 (URN)9789170614255 (ISBN)
Available from: 2023-01-31 Created: 2023-01-31 Last updated: 2023-02-03Bibliographically approved
Lyngfelt, A. & Söderberg, E. (2021). Att göra sin röst hörd – en didaktiskt orienterad bilder-boksanalys av Naturen och Mitt bottenliv – av en ensam axolotl. Forskning om undervisning och lärande, 9(3), 28-47
Open this publication in new window or tab >>Att göra sin röst hörd – en didaktiskt orienterad bilder-boksanalys av Naturen och Mitt bottenliv – av en ensam axolotl
2021 (Swedish)In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 9, no 3, p. 28-47Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Genom narratologisk analys utforskas didaktiska möjligheter att utveckla kunskap om relationen mellan ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling. Två bilderböcker utgör utgångspunkt för analysen: Naturen (2020), av Emma AdBåge, och Mitt bottenliv – av en ensam axolotl (2020), av Linda Bondestam. Forskningsfrågan lyder: Hur kan analys av begreppet röst vara didaktiskt användbart för att bilderböckernas läsare ska kunna positionera sig själva i relation till böckernas innehåll och det omgivande samhället? De bilderböcker som används rymmer en stor tolkningspotential. Detta visar sig genom bilduppslagens rikedom av representationer i form av exempel hämtade från vår ”civilisation”. Dessa möjliggör prövande, tänkbara positioneringar för böckernas läsare. Genom att lyfta fram möjligheter med den narratologiska analysen visar vi vad klassrumsarbete skulle kunna innebära, med utgångspunkt i UNESCO:s Education for Sustainable Development Goals. Learning Objectives (www.en.unesco.org).

Keywords
bilderbok, ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, litteraturdidaktik, narratologi, social hållbarhet
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:du-45312 (URN)
Available from: 2023-01-31 Created: 2023-01-31 Last updated: 2023-01-31Bibliographically approved
Söderberg, E., Johansson, A. E. & Degerman, P. (2021). Örjan Torell: till minne. Dagens Nyheter
Open this publication in new window or tab >>Örjan Torell: till minne
2021 (Swedish)In: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:du-45318 (URN)
Available from: 2023-01-31 Created: 2023-01-31 Last updated: 2023-01-31Bibliographically approved
Rejman, K., Söderberg, E. & Vuorenpää, S. (2020). Lärares didaktiska överväganden i arbetet med fängslande berättelser. In: Maritha Johansson, Bengt-Göran Martinsson, Suzanne Parmenius Swärd (Ed.), Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning- Bildning, utbildning, fortbildning, Linköping 22–23 november 2018: . Paper presented at Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning- Bildning, utbildning, fortbildning, Linköping, Sverige, 22–23 november, 2018 (pp. 240-254). Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Lärares didaktiska överväganden i arbetet med fängslande berättelser
2020 (Swedish)In: Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning- Bildning, utbildning, fortbildning, Linköping 22–23 november 2018 / [ed] Maritha Johansson, Bengt-Göran Martinsson, Suzanne Parmenius Swärd, Linköping: Linköpings universitet , 2020, p. 240-254Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Den här artikeln handlar om en fallstudie gjord i en flerspråkig svensk grundskola. Eleverna i årskurs fem ska lära sig skriva fängslande texter, och vi följer ett förlopp där två lärare planerar och genomför undervisning. Syftet med studien är att undersöka undervisning där skönlitterära texter används som utgångspunkt för elevernas skrivande, samt diskutera den skönlitterära textens potential i litteracitetsarbete med elever. Våra forskningsfrågor handlar om vilka aspekter av undervisningen som hamnar i förgrund respektive bakgrund i lärarnas planering och i den genomförda undervisningen. Vi frågar också vilka spår av undervisningen som syns i de texter eleverna avslutningsvis skriver. I den teoretiska bakgrunden lyfter vi bland annat didaktisk och skrivpedagogisk teori samt teorier om undervisning som gynnar elevers litteracitetsutveckling. Materialet består av videofilmer, fältanteckningar, modelltexter och elevproducerade texter. Lärarnas planering analyseras med avseende på vilka didaktiska överväganden de gör. I den genomförda undervisningen identifierar vi sju skrifthändelser. De tre spökhistorier som utgör modelltexter, liksom de elevproducerade texterna, analyseras enligt en litterär analysmodell, med avseende på bland annat motiv och genremarkörer. Resultatet visar att lärarnas bedömning av elevernas språkliga förmåga leder till att deras förväntningar på eleverna är låga, vilket påverkar valet av modelltexter, men även lektionens skrifthändelser. Vår slutsats är att elevernas engagemang under lektionerna och deras texter tyder på att högre förväntningar i form av litterärt mer avancerade texter, samt starkare inramning och stöttning, hade utmanat dem till ännu starkare prestationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2020
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:du-45256 (URN)978-91-7929-844-9 (ISBN)
Conference
Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning- Bildning, utbildning, fortbildning, Linköping, Sverige, 22–23 november, 2018
Available from: 2023-01-24 Created: 2023-01-24 Last updated: 2023-01-31Bibliographically approved
Söderberg, E. (2020). Martha Sandwall-Bergströms väg till flickböckerna. HumaNetten (45), 355-374
Open this publication in new window or tab >>Martha Sandwall-Bergströms väg till flickböckerna
2020 (Swedish)In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 45, p. 355-374Article in journal (Other academic) Published
National Category
General Literature Studies
Research subject
Research Profiles 2009-2020, Intercultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:du-45361 (URN)10.15626/hn.20204519 (DOI)
Available from: 2023-02-06 Created: 2023-02-06 Last updated: 2023-04-21Bibliographically approved
Söderberg, E. (2019). Den motvilliga flickboksförfataren. Parnass, 3, 10-11
Open this publication in new window or tab >>Den motvilliga flickboksförfataren
2019 (Swedish)In: Parnass, ISSN 1104-0548, Vol. 3, p. 10-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:du-45350 (URN)
Note

Tema: flickböcker

Available from: 2023-02-03 Created: 2023-02-03 Last updated: 2023-02-03Bibliographically approved
Söderberg, E. (2019). Kulla-Gulla - småflickornas hjältinna. Parnass, 3, 12-13
Open this publication in new window or tab >>Kulla-Gulla - småflickornas hjältinna
2019 (Swedish)In: Parnass, ISSN 1104-0548, Vol. 3, p. 12-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:du-45349 (URN)
Note

Tema: flickböcker

Available from: 2023-02-03 Created: 2023-02-03 Last updated: 2023-02-03Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications