du.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Nationella mobiliseringstrategier och transnationellt nätverkande: Sociala rörelser i Öst och Väst
Title [en]
National mobilization strategies and transnational networking: Social movements in East and West.
Abstract [sv]
Projektet syftar till att, medelst fallstudier av sociala rörelsers arbetssätt, studera och jämföra förutsättningarna för civilsamhällelig mobilisering och kollektiv påverkan i Öst- och Västeuropa. Tidigare forskare har ofta pekat på att det civila samhället är svagt i Östeuropa. Stämmer det eller är det istället så att det är dynamiskt men fungerar på ett annat sätt än tidigare teoretiker om det civila samhället förväntat sig? Vilka konsekvenser får det faktum att rörelseorganisationer i Östeuropa ofta är mer beroende av resurser, t.ex. från utlandet, än deras västeuropeiska motsvarigheter? Hur har EUmedlemskapet påverkat organisationernas situation och arbetssätt? En gemensam tematik i projektet är betydelsen av transnationella utbyten, t.ex. transnationellt lärande, för sociala rörelser världsbilder, handlingsrepertoarer och mobiliseringsstrategier. Vi vill också undersöka hur olika transnationella rörelser arbetar i olika nationella kontexter. En annan gemensam tematik är spänningen mellan samarbete och kritik/konfrontation, mellan risken för kooptering och risken för marginalisering, och olika rörelsers eller rörelseorganisationers vägväl härvidlag. Och vilka spänningar leder valet av olika handlingsformer till inom olika rörelser? Projektet består av tre delstudier: 1.Kooptering versus radikalisering eller radikalisering genom kooptering? En jämförelse mellan kvinnorörelsen i Tjeckien och Polen. 2.Transnationell aktivism i den globala rättviserörelsen: En jämförelse mellan Sverige, Tyskland och Polen. 3.Lek eller dödligt allvar? Aktionsformer och transnationellt lärande inom djurrättsrörelsen i Sverige och Polen. Teoretiskt kommer att anknytas till rörelseforskning som både betonar de strukturella förutsättningarna för kollektivt handlande, t.ex. de sociala och politiska möjlighetsstrukturer som aktivisterna utvecklar sin handlingsrepertoar i relation till, och de aktivas identiteter, tolkningsramar och interaktioner.
Abstract [en]
The project aims at studying and comparing the societal conditions of mobilization of civil society and collective action in Eastern and Western Europe. More precisely, the project will study and compare the forms of action of three social movements: the animal rights movement, the women’s movement and the social justice movement. Previous research has often pointed to the weakness of civil society in Eastern Europe. Is that so, or is civil society functioning dynamically but in a different way than in Western Europe? Social movement organizations in Eastern Europe are often dependent on resources from the EU or from abroad. How does this affect their way of functioning? How has membership in the EU affected their situation and way of working? A related theme is the tension betwen cooperation and social criticism/confrontation, and the risk of cooptation versus the risk of marginalization. And how does these tensions come to expression within the movements themselves? Another common focus is the role of transnational exchanges and learning for the action repertoires and mobilization strategies. We also want to study how various transnational movements work in different national contexts. The project consists of three case-studies: 1) Cooptation versus radicalization or radicalization though cooptation? A comparison of the women’s movement in the Czeck Republic and Poland (Steven Saxonberg, Elzbieta Korolczuk) 2) Transnational activism in the global justice movement: A comparison of Sweden, Germany and Poland (Magnus Wennerhag) 3) Playfulness of deadly seriousness? Action forms and transnational learning in the animal rights movement in Sweden and Poland (Kerstin Jacobsson)
Co-InvestigatorSaxonberg, Steven
Co-InvestigatorWennerhag, Magnus
Principal InvestigatorJacobsson, Kerstin
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2009-01-01 - 2011-12-31
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
DiVA, id: project:1786Project, id: A006-2008_OSS