du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 1 - 50 av 163
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Alem, Tesfaom
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Lind, William
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Organisationers utmaningar och åtgärder vidframtagandet av samtyckestexter samt dess behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utvecklingen av digital teknik tillsammans med nya affärsmodeller har nått nya nivåer

  under de senaste åren vilket har resulterat i att behandlingen av personuppgifter både ökat

  och förändrats. Problematiken med detta innefattar att den personliga integriteten i större

  utsträckning kränks. I syfte att harmonisera behandlingen av personuppgifter och att stärka

  skyddet av den personliga integriteten har EU infört en ny dataskyddsförordning.

  Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ska tillämpas i nationell lagstiftning

  vilket gör att den svenska personuppgiftslagen ersätts.

  Syftet med studien var att identifiera vilka åtgärder ett antal organisationer vidtagit för att

  följa dataskyddsförordningens regler samt vilka utmaningar som kan uppstå i

  omställningen. Studien är avgränsad till samtyckestexter och behandling av

  personuppgifter. Studien är kvalitativ och vi har med hjälp av intervjuer tagit del av ett

  antal organisationers syn på utmaningar och åtgärder gällande formuleringar av

  samtyckestexter och dess personuppgiftsbehandling.

  Slutsatsen i denna studie visar att samtliga organisationerna har problem att formulera

  samtyckestexter på ett informativt sätt vilket dataskyddsförordningen kräver.

  Organisationerna ser även utmaningar i behandlingen av personuppgifter. Dessa

  utmaningar består av komplexa IT-system innehållande mängder av personuppgifter som

  idag inte kan hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen då relevant systemstöd

  saknas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Altner, Björn
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Kriterier och utvärdering av verktyg för datamigration2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom migrationsprojekt innebär migration av data stor risk för misslyckande då det är vanligt att underskatta vikten av datamigration genom att inte planera tillräckligt för hur data ska migreras mellan system. Den vanligaste orsaken till att datamigrationer misslyckas är på grund av otillräcklig validering av data. Så vad man bör tänka på vid migration av data för att försöka minimera risken kan vara till stor hjälp.

  Det finns metodsteg för att se till att kunskap dokumenteras för framtida migrationer samt steg för att utföra datamigrationer och vanliga fallgropar att undvika (Barkaway, 2009). Utifrån dessa steg och den teori som jag har samlat in så har jag skapat intervjufrågor som resulterar i kriterier som verktygen kan prövas emot.

  I denna studie har jag valt att utvärdera två verktyg. Jag intervjuade fyra IT-konsulter som har erfarenhet av migrationsprojekt för att få svar på vilka kriterier verktyg bör uppfylla för att vara av intresse för konsulter.

  Dessa verktyg är:

  1. SQL-Server Integrated Services: En tjänst från Microsoft inom .Net-miljön för datamigration och Business Intelligence.

  2. Talend Open Studio for Data Integration: En produkt från Talend som är gjord i java, är open-source och används för datamigrationer.

  Resultatet visar att Talend uppfyller fler framtagna kriterierna än SSIS och bör vara det verktyg som väljs att användas.

 • 3.
  Andersson, Annika
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Hatakka, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Increasing interactivity in distance educations: Case studies Bangladesh and Sri Lanka2010Ingår i: Information Technology for Development, ISSN 0268-1102, E-ISSN 1554-0170, Vol. 16, nr 1, s. 16-33Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper describes how distance educations in developing countries can enhance interactivityby means of information and communication technologies. It is argued that e-learning involvesa shift in the educational structure from traditional transmission of knowledge to interactivecreation of knowledge. Our case studies are two distance educations in Bangladesh and SriLanka that use different technologies for implementing interactivity; Internet and computersin one case and video and mobile phones in the other. The findings are analyzed based onStructuration Theory and we compare the two approaches based on emerging norms andbeliefs. Findings from both cases show the concurrent enactment of both the transmissionand the interactive structure. Whereas peer collaboration and the use of self-assessment toolsmake students take more ownership of their learning, we also found the idea of a classroomwith an instructive teacher to be deeply rooted in the students’ minds.

 • 4.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Edman, Glen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Effektivisering av mjukvaruinstallationer: Genom automatiserad mjukvarudistribution2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Software deployment, eller mjukvarudistribution översatt till svenska kan ses som processen där alla aktiviteter ingår för att göra en mjukvara tillgänglig för användare utan en manuell installation på användarens dator eller annan maskin. Det finns ett flertal software deployment-verktyg, som hanterar automatiska installationer, tillgängliga för företag på marknaden idag. 

  Avdelningen HVDC på ABB i Ludvika har behov att börja använda ett verktyg för automatiserade installationer av mjukvaror då installationer idag utförs manuellt och är tidsödande. Som Microsoftpartners vill ABB se hur Microsofts verktyg för mjukvarudistribution skulle kunna hjälpa för detta behov. 

  Vår studie syftade till att undersöka hur arbetet med installationer av mjukvara ser ut idag, samt hitta förbättringsmöjligheter för installationer som inte kan automatiseras i nuläget. I studien ingick även att ta fram ett generellt ramverk för hur verksamheter kan gå tillväga när de vill börja använda sig utav software deployment-verktyg. I ramverket ingår en utformad kravspecifikation som ska utvärderas mot Microsofts verktyg. 

  För att skapa en uppfattning om hur arbetet i verksamheten ser ut idag har vi utfört enkätundersökning och intervjuer med personal på HVDC. För att utveckla ett ramverk har vi använt oss av insamlade data från de intervjuer, enkätundersökning och gruppintervju som utförts, detta för att identifiera krav och önskemål från personalen hos ett software deployment-verktyg. Litteraturstudier utfördes för att skapa en teoretisk referensram att utgå ifrån vid utvecklande av ramverket och kravspecifikationen. 

  Studien har resulterat i en beskrivning av software deployment, förbättringsmöjligheter i arbetet med installationer av mjukvara samt ett generellt ramverk som beskriver hur verksamheter kan gå tillväga när de ska börja använda ett software deployment-verktyg. Ramverket innehåller också en kravspecifikation som använts för att utvärdera Microsofts verktyg för mjukvarudistribution. I vår studie har vi inte sett att någon tidigare har tagit fram ett generellt ramverk och kravspecifikation som verksamheter kan använda sig av som underlag när de ska börja använda ett software deployment-verktyg. Vårt resultat av studien kan täcka upp detta kunskapsgap.    

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andersson, Jerker
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Rollbaserad åtkomstkontroll med geografisk avgränsning: En systematisk litteraturgenomgång av det befintliga kunskapstillståndet inom ämnesområdet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rollbaserad åtkomstkontroll är en standardiserad och väl etablerad modell för att hantera åtkomsträttigheter i informationssystem. Den vedertagna ANSI-standarden 359-2004 saknar dock stöd för att geografiskt avgränsa rollbehörigheter. Informationssystem som behandlar geografiska data och de senaste årens ökade spridning av mobila enheter påkallar ett behov av att sådana rumsliga aspekter diskuteras inom kontexten av rollbaserad åtkomstkontroll. Arbetet syftar till att bringa klarhet i hur det befintliga kunskapstillståndet inom ämnesområdet rollbaserad åtkomst kontroll med geografisk avgränsning ser ut, och vilka aspekter hos detta som står i behov av vidare utveckling. Genom de teoretiska referensramar som skapats vid inledande litteraturstudier har en efterföljande systematisk litteraturgenomgång möjliggjorts, där vetenskapligt material selekterats genom fördefinierade urvalskriterier. Sammanställningen och analysen av den systematiska litteraturgenomgångens resultat har i samverkan med de teoretiska referensramarna lett fram till arbetets huvudsakliga kunskapsbidrag: en områdesöversikt där ämnets state-of-the-art presenteras och en strukturerad lista över angelägna forsknings- och utvecklingsbehov inom området.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Andersson, Jonas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Layout och innehåll i fakturor: Undersökning, utvärdering, design och förbättring2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en undersökning som handlar om CGI’s egenutvecklade fakturasystem som heter CDI. Detta fakturasystem används av Trafikverket och grunden i arbetet handlar om en undersökning som kartlägger vilka problem som finns med nuvarande användargränssnitt i CDI. Arbetet fokuserar endast på den vy där användaren utför konteringar av fakturor.

  Användargränssnittet som används idag utvecklades omkring 2007 och behöver enligt CGI en modernisering. Tanken är på sikt att användargränssnittet ska ersättas med ett nytt, uppdaterat användargränssnitt som underlättar arbetet för användaren mer än det nuvarande användargränssnittet.

  Syftet med rapporten är att undersöka vilka problem som användarna upplever att det nuvarande användargränssnittet har och att med hjälp av två egenutvecklade designförslag utvärdera hur man kan åtgärda dessa problem.

  Detta genomförs med hjälp av en nulägesanalys, som kartlägger nuvarande problem och en analys som utvärderar designförslagen. Båda analyserna görs med intervjuer som datainsamlingsmetod och genomförs med tre personer från Trafikverket som arbetar dagligen med fakturasystemet.

  När utvärderingen är klar kommer det att göras en reviderad version av de tidigare designförslagen, detta blir den slutgiltiga produkten från min rapport. Slutprodukten kan senare användas som grund i arbetet kring att utveckla det nya användargränssnittet för CDI.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Andersson, Markus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Att engagera personal i digitalisering.: En kvalitativ studie om personalengagemang i digitalisering i ett småföretag.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitalisering är idag mer aktuellt än någonsin och nästan ett måste för företag som vill fortsätta att vara konkurrenskraftiga på marknaden. En undersökning utförd av den statliga förvaltningsmyndigheten Tillväxtanalys, visar att företag i Sveriges byggsektor är de företag som ligger längst efter gällande digitalisering och digital mognad. Undersökningen visar även att småföretag i allmänhet ligger långt efter större företag. I ett småföretag i byggsektorn som inriktar sig på grossistverksamhet, har ledningen försökt digitalisera den föråldrade verksamheten och dess rutiner under många år. Problemet är att personalens förändringsmotstånd satt käppar i hjulet och det har lett till att ledningen känner en stor oro inför framtiden.

  Syftet med denna rapport var att identifiera och beskriva de bidragande faktorerna till att engagera människor i en digitaliseringsprocess i ett småföretag. Identifiera vilka typer av förändringsmotstånd som förekom inom organisationen, samt fastställa den digitala mognadsgraden i företaget.

  Denna fallstudie har genomförts för att hitta de faktorer som är viktiga när det gäller att engagera människor i digitalisering eller förändringar överlag. Detta har genomförts med intervjuer och en enkät som svarats på av personal från ett småföretag i byggsektorn. Den data som samlats in har sedan analyserats och jämförts mot tidigare forskning.

  Resultatet av denna studie visar att det förekommer två typer av förändringsmotstånd och att det huvudsakligen finns fem bidragande faktorer för att engagera personal i digitalisering i småföretag; kompetens, tillit, kommunikation, distinkt behov och vision i företaget samt delaktighet.

 • 8.
  Andersson, Robert
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  För- och nackdelar med mobprogrammering: En fallstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jag har i denna fallstudie utvärderat för- och nackdelar med mobprogrammering, vid företaget CGM (CompuGroup Medical LAB AB), Borlänge, Sverige.

  Mobprogrammering är ett nytt sätt att arbeta med systemutveckling där flera personer arbetar tillsammans i en för att lösa problem, som ex. buggar i datorprogram. Endast en person sitter vid tangentbordet åt gången. Det är en vidareutveckling av parprogrammering.

  I studien så jag intervjuat personal vid CGM.

  Vilka för- och nackdelar finns det med mobprogrammering för systemutvecklare?

  Jag har fått fram flertal fördelar samt nackdelar med mobprogrammering.

  Jag har även för att få fler synvinklar genomfört ett test med systemvetenskapsstudenter vid Högskolan Dalarna. Studenterna har testat mobprogrammering för att lösa ett problem och analyserade sedan testet med frågeformulär.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro university.
  Grönlund, Åke
  Örebro universitet.
  MLCMS actual use, perceived use, and experiences of use2015Ingår i: ijEDict - International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, ISSN 1814-0556, E-ISSN 1814-0556, Vol. 11, nr 1, s. 101-121, artikel-id 1931Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Mobile learning involves use of mobile devices to participate in learning activities. Most elearning activities are available to participants through learning systems such as learning content management systems (LCMS). Due to certain challenges, LCMS are not equally accessible on all mobile devices. This study investigates actual use, perceived usefulness and user experiences of LCMS use on mobile phones at Makerere University in Uganda. The study identifies challenges pertaining to use and discusses how to improve LCMS use on mobile phones. Such solutions are a cornerstone in enabling and improving mobile learning. Data was collected by means of focus group discussions, an online survey designed based on the Technology Acceptance Model (TAM), and LCMS log files of user activities. Data was collected from two courses where Moodle was used as a learning platform. The results indicate positive attitudes towards use of LCMS on phones but also huge challenges whichare content related and technical in nature.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro university.
  Grönlund, Åke
  Örebro university.
  On mobile learning with Learning Content Management Systems: a contemporary literature review2014Ingår i: Mobile as a Mainstream – Towards Future Challenges in Mobile Learning: 13th World Conference on Mobile and Contextual Learning, mLearn 2014, Istanbul, Turkey, November 3-5, 2014, Proceedings / [ed] Marco Kalz, Yasemin Bayyurt & Marcus Specht, 2014, s. 131-145Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Learning Content Management Systems (LCMS) are important tools for organizing learning material and communication. Increasingly mobile technologies are used for internet access; particularly important in developing countries where broadband is scarce. Mobile LCMS introduce specific challenges, which are yet not fully addressed. This paper reviews the literature on mobile LCMS for the purpose of identifying current research focus, research gaps, and future research directions regarding how to bridge the gaps and leverage CMS technology to support “mobile learning”. The concept matrix method is used to collect and analyze literature. Five prominent research areas are found; Use, access, design and infrastructure; communication and collaboration; engagement and knowledge development; content and service delivery; and implementation experiences and evaluation. A major gap identified is that research does neither clearly nor thoroughly address the intersection between learning and technology. Adjusting technologies to learning contexts and environments is a key area for future research.

 • 11.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro University.
  Khan, Sana Zubair
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro University.
  Ubiquitous computing in education: a SWOT analysis by students and teachers2013Ingår i: QScience Proceedings: Vol. 2013, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Learning from anywhere anytime is a contemporary phenomenon in the field of education that is thought to be flexible, time and cost saving. The phenomenon is evident in the way computer technology mediates knowledge processes among learners. Computer technology is however, in some instances, faulted. There are studies that highlight drawbacks of computer technology use in learning. In this study we aimed at conducting a SWOT analysis on ubiquitous computing and computer-mediated social interaction and their affect on education. Students and teachers were interviewed on the mentioned concepts using focus group interviews. Our contribution in this study is, identifying what teachers and students perceive to be the strength, weaknesses, opportunities and threats of ubiquitous computing and computer-mediated social interaction in education. We also relate the findings with literature and present a common understanding on the SWOT of these concepts.

  Results show positive perceptions. Respondents revealed that ubiquitous computing and computer-mediated social interaction are important in their education due to advantages such as flexibility, efficiency in terms of cost and time, ability to acquire computer skills. Nevertheless disadvantages where also mentioned for example health effects, privacy and security issues, noise in the learning environment, to mention but a few. This paper gives suggestions on how to overcome threats mentioned.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ubiquitous Computing in Education: A SWOT Analysis by Students and Teachers
 • 12.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Lim, Nena
  Usability of government websites in Uganda2010Ingår i: Electronic Journal of e-Government, ISSN 1479-439X, E-ISSN 1479-439X, Vol. 8, nr 1, s. 1-12Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Government websites offer great benefits to citizens and governments. Such benefits, however,cannot be realized if websites are unusable. This study investigates usability of government websites in Uganda.Using the feature investigation method, the study evaluated four Ugandan government websites according tothree perspectives. Results show that websites are partially usable in the design layout and navigationperspectives but are rather weak in stating legal policies. Evaluation results provide the Ugandan governmentwith a clear picture of what needs to be improved according to international website design standards. Moreover,the parsimonious evaluation framework proposed in the research is useful for any country that wants to do aquick and easy evaluation of their government websites.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Avdic, Anders
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Användare och utvecklare: om anveckling med kalkylprogram2001Ingår i: Användarperspektivet: strategier för att förstärka samspelet mellan användare och utvecklare / [ed] Bertil Olsson, Stockholm: Vinnova , 2001, s. 105-113Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Avdic, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram1995Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Avdic, Anders
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Spreadsheet End User Development and Knowledge Management2009Ingår i: Encyclopedia of information science and technology / [ed] Mehdi Khosrow-Pour, Hershey, PA: IGI , 2009, 2, s. 3564-3569Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the early days of computers, expertise was needed in order to use computers. As IT tools have become more powerful and user friendly, more and more people have been able to use computers and programs as tools when carrying out working tasks. Nowadays, it is possible for people without special IT training to develop Information Systems (IS) that only IT specialists could have done some years ago. In this paper End User Development (EUD) using a Spreadsheet Program (SP) is discussed from a knowledge management perspective. EUD can be a part of an organization’s effort to take advantage of existing, often tacit, knowledge or creating new knowledge. An end user is a person who acts both as a user and a systems developer. A typical feature of an end user is that he has a good (often unique) knowledge of the business and the work related to the IS in question, which is called the User Developed Application. It is the combination of these two sorts of knowledge which is the key to EUD as knowledge management. The aim of this of this chapter is to relate EUD to knowledge management and, specifically, to describe how tacit knowledge can be audited when end users develop spreadsheet systems for their own domain of expertise. The main source is a set of qualitative case studies carried out between 1995 and 2005. (Avdic, 1999; Westin, Avdic & Roberts, 2005)

 • 16.
  Avdic, Anders
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  User and developer: user systems development using a spreadsheet program2002Ingår i: Issues and trends of information technology management in contemporary organizations: vol 1 / [ed] Mehdi Khosrow-Pour, Hershey, Pa: Idea Group Publishing , 2002, s. 13-16Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Avdic, Anders
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Eklund, Anders
  Örebro universitet, Örebro universitetsbibliotek.
  Searching reference databases: what students experience and what teachers believe that students experience2010Ingår i: Journal of Librarianship and Information Science, ISSN 0961-0006, E-ISSN 1741-6477, Vol. 42, nr 4, s. 224-235Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Internet has made it possible for students to access a vast amount of high quality references when writing papers. Yet research has shown that the use of reference databases is poor and the quality of student papers is consequently often below expectation. The objective of this paper is twofold. First, it aims to describe the problems students experience when they search information using a university reference database. Second it aims to compare the perspective of students on the problems with that of their teachers. As basis for the study we have used the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model. A web-based survey was carried out. A total of 150 students at Örebro University in Sweden participated in the survey. The results have been analysed by comparison of median values. Results show that students experience problems mostly in the category of efforts expectancy. Differences between the two groups are most significant in the category of effort expectancy and students’ patience in searching. Teachers are more pessimistic about students’ capacity in information searching than the students themselves.

 • 18.
  Avdic, Anders
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Hedström, KarinÖrebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.Rose, JeremyGrönlund, ÅkeÖrebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Understanding eParticipation: Contemporary PhD eParticipation Research in Europe2007Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This book presents contemporary European research on eParticipation by means of a 13 chapters each describing a PhD research project as well as analyses of this research. The book both reflects the field and contributes to shaping it by discussing both long-standing and emerging issues. Contributions include three chapters on issues of DEVELOPMENT, including communities of practice, user-centred development, and safety & privacy issues, four chapters on IMPLEMENTATION, including spatial planning, participatory budgeting, and transformation processes, and five chapters on issues of USE, focusing on local government, developing countries, EU, civil society and NGO.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Bartholdsson, Per
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Larsson, Jakob
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Analys av tjänster i en motorsportsapplikation samt beskrivning av hur dessa kan implementeras: Att förhöja upplevelsen för en målgrupp som är närvarande vid motorsportsevenemang.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sporter blir allt mer tekniskt avancerade och blir därmed mer beroende av informationsteknik (IT) än vad de tidigare har varit. Till följd av att IT-lösningar implementerats i sporter har detta möjliggjort att information som tidigare inte var åtkomlig för gemene man nu finns tillgänglig i mobila enheter som stor del av allmänheten idag innehar. I och med att personer som är på plats vid motorsportevenemang nu kan ha med sig portabla/mobila enheter kan tjänster erbjudas som förmedlar information som t.ex. kommunikation i realtid till slutanvändaren utan att denna är beroende av att befinna sig på en specifik plats.

  Syftet med denna studie är att identifiera och beskriva tjänster som används i motorsportsrelaterade mobilapplikationer för att i första hand förhöja upplevelsen för sponsorer som är närvarande vid tävlingstillfällen. Vi ville även beskriva hur dessa tjänster kan implementeras i en IT-lösning där vi avgränsat oss till att enbart beskriva tjänsten som förmedlar realtidskommunikation mellan förare och race team till sponsorer.

  tudiens resultat baseras på en analys av befintliga mobilapplikationer och dess tjänster inom området motorsport där vi avgränsat oss till att analysera mobilapplikationer hos de främsta motorsporterna inom Internationella bilförbundet (FIA) samt gjort intervjuer med utvecklare, sponsorer och race team.

  Detta redogörs i form av två modeller, en konceptuell modell där helhetsperspektivet över hur man kan förmedla realtidskommunikation beskrivs från ljudkälla till slutanvändare samt en arkitekturell modell där arkitekturella lager redogörs.

 • 20.
  Berglind, John
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Användarcentrerad design inför byte av IT-stöd: En deskriptiv fallstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vikten av att ta fram rätt IT-stöd till en verksamhet är stor. Att ha en användarcentrerad design när man ska ta fram rätt IT-stöd blir mer och mer aktuellt då det är viktigt att förstå vad slutanvändaren egentligen vill ha.

  Genom att ha utfört en observation på hur användarna använder det befintliga IT-stödet och därefter hållit i intervjuer angående upplevda brister och saknad funktionalitet, så har jag kunnat sätta mig in i den situationen som samarbetspartner är i. Utifrån intervjuerna så har kraven från användarna sammanställts och med hjälp utav dessa så har jag kunnat presentera rekommendationer om IT-system på marknaden som matchar kraven. Resultatet av arbetet speglar mina forskningsfrågor där jag vill ta fram användarnas krav och kunna ge förslag på nytt IT-stöd som redan finns på marknaden baserat på dessa krav.

 • 21.
  Brandt, Daniel
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Kulturgeografi.
  Heldt, Tobias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Nationalekonomi.
  Wikström, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Potential research areas for big data in tourism2016Ingår i: Proceedings of the IFITTtalk@Östersund Workshop on Big Data & Business Intelligence in the Travel & Tourism Domain / [ed] Fuchs, M., Lexhagen, M. & Höpken, W., 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 22.
  Camacho Andersson, Emil
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Karlsson, Jonathan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Effekter av Internet of Things: Scenariobaserad studie som beskriver inledande effekter av Internet of Things i en verksamhet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med begreppet "Internet of Things" menas att ett objekt ur den riktiga världen blir en del av internet. Tunabyggen i Borlänge planerar att implementera ett sådant informationssystem som med hjälp av sensorer och en ständig internetuppkoppling håller uppsikt över temperatur och luftfuktighet i utvalda lokaler. Det är ett enkelt system som till synes inte har så stora effekter på den nuvarande verksamheten. De ekonomiska effekterna går ofta att räkna på i förhand men effekterna på personal, miljö och rutiner kan glömmas bort.

  Vi har därför med detta examensarbete undersökt vilka inledande effekter som kan tänkas uppkomma efter implementering av ett nytt informationssystem med "Internet of Things" funktionalitet i en verksamhet. Detta sker inom kategorierna ekonomi, arbetsmiljö, miljöpåverkan och systemförvaltning.

  För att kunna besvara detta har vi gjort en fallstudie baserad på en scenariometodik som består av fyra faser. Fas 1, där vi fick vårt Case och skapade en förståelse för scenariofältet. Fas 2, där vi identifierade nyckelfaktorer. Detta har gjorts genom en litteraturstudie samt intervju med berörd personal på Tunabyggen. Fas 3, där analysen av dessa nyckelfaktorer skedde genom nulägesanalys och framtidsanalys av nyckelfaktorer. Fas 4, där vi genererade scenarier av de analyserade nyckelfaktorerna. Det har sedan gjorts en SWOT-analys för att belysa styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

  Resultatet visar tydliga tecken på att det kommer att bli många effekter för Tunabyggen efter implementering av det nya informationssystemet som yttrar sig i alla kategorier. Slutsatsen är att vid implementation av ett informationssystem som detta är effekterna många. Detta är något som vi anser bör beaktas av alla verksamheter som har tankar på att införskaffa ett nytt informationssystem. De bör inte bara utvärdera informationssystem rent ekonomiskt utan borde ta i beaktning att det finns ett antal andra faktorer som har en avgörande roll om implementation av informationssystem ska bli lyckad.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Camacho Andersson, Jonatan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Molntjänster för utvecklings- och testverksamhet i krisberedskapsmyndigheter2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Molntjänster har blivit ett intressant fenomen i IT-världen. Molntjänster har skapat möjligheter för företag och individer att effektivisera sin verksamhet för en minimal avgift istället för att driftsätta egna servrar. Detta blir möjligt genom att erbjuda flera olika tjänster på varierande distributionsmodeller. Till följd av detta fenomen förekommer serviceförfrågningar av molntjänster kontinuerligt bland svenska privata företag och myndigheter. De privata företagen har ingen skyldighet att följa lagar som begränsar dem från att använda molntjänster, i motsats till krisberedskapsmyndigheterna och deras utvecklings- och testverksamhet. Detta examensarbete kommer fokusera på att analysera de möjligheter som finns för svenska krisberedskapsmyndigheters och deras utvecklings- och testverksamheter att använda molntjänster

  Examensarbetet genomfördes som en kvalitativ studie med hjälp av intervjuer och litteraturstudier som datainsamlingsmetoder. Intervjuerna genomfördes på anställda i en krisberedskapsmyndighet för att ge en bild av hur dessa anställda med varierande befattningar tolkar molntjänster samt dess för- och nackdelar. Litteraturstudien användes för att spegla andra nationers synpunkter på molntjänster i myndigheter, samt vilka svenska lagar och regelverk som kan förhindra molntjänster i en krisberedskapsmyndighet.

  Resultatet av examensarbetet visade att det existerar möjligheter för användning av molntjänster i en krisberedskapsmyndighet. Detta görs möjligt genom att analysera informationen som skall distribueras på en molntjänst.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Dawidowski, Jakob
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Brykt, Mattias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Taligenkänningsprogram på en tågledningscentral: En studie om införande av taligenkänning på en tågledningscentralur ett tekniskt och socialt perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Taligenkänning är en teknologi som fortfarande är under utveckling vilket är för att det mänskliga språket är ett komplext fenomen. I samband med utvecklingen av Artificiell intelligens så har även taligenkänning kunnat utvecklats. Tidigare forskning har visat på att taligenkänningsprogram har uppnått resultat med 0,5% felmarginal enligt Gong (1995).Vid diskussioner med Trafikverket framkom det som problem att viktig information hanteras manuellt och att det vid vissa fall kunde bli bortfall av informationen. Taligenkänning skulle kunna vara lösningen till detta problem och utifrån detta framkom studiens syfte. Studiens syfte var att undersöka hur en tågledningscentrals ljudmiljö påverkar transkriberingsresultatet för taligenkänningsprogram samt vilka för- och nackdelar det finns med att införa taligenkänningsprogram på en tågledningscentral. Men att även undersöka användaracceptansen hos den operativa personalen för införande av taligenkänning. Den forskningsmetod som användes var en deskriptiv fallstudie med ett experiment och den empiriska data som samlades in var genom intervjuer, observationer och dokument. I studien var det sex respondenter för intervjuerna samt tre personer som deltog i experimentet som genomfördes. Resultatet för experimentet analyserades genom användning av konfidensvärdet och resultatet från intervjuerna analyserades genom att kategorisera intervjusvar för att undersöka för- och nackdelar.De resultat som framkom ur studien var att den operativa miljön på tågledningscentralen hade en negativ påverkan på transkriberingsresultatet med att det inte var någon signifikant skillnad mellan den tysta miljön och den operativa miljön. Vilket då innebär att det är tekniskt genomförbart att införa taligenkänning på en tågledningscentral. De fördelar som framkom ur studien var att kunna transkribera text i realtid och att digitalisera information medan nackdelarna var användaracceptansen, hitta användningsområden och att det kan vara en hög ljudnivå på tågledningscentralen. Utifrån användaracceptansen hos den operativa personalen anses det inte i nuläget genomförbart att införa taligenkänning ur ett socialt perspektiv

 • 25.
  Dellestrand, August
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Lundin, Tobias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Applikationsövervakning: Dess möjliga bidrag till en verksamhet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Applikationsövervakning är en term för att i realtid övervaka applikationer och kunna upptäcka fel innan slutanvändaren märker av ett problem. Med övervakning av applikationer menas inte bara den enskilda programvaran utan allt som rör applikationen i fråga. Trafikverkets önskemål är att leverera en hög kvalité i sina applikationer. I nuläget har utvecklare ingen eller dålig insyn i hur en applikation levererar i en skarp miljö efter att de lämnat över ansvaret till drift. För att kunna hålla en bra kvalité i sina applikationer så vill de undersöka hur applikationsövervakning kan hjälpa till att se behov av ändringar i applikationer innan större problem uppstår. I en fallstudie bestående av intervjuer och dokumentstudier kommer genom användning av situationsbaserad FA/SIMM nuvarande arbetssätt fångas. Samt fånga mål och problem som uttrycks i verksamheten kring utveckling & förvaltning och drift av applikationer. Dessa kommer sedan analyseras för att undersöka på vilket sätt applikationsövervakning skulle hjälpa utvecklare & förvaltare, men även driftspersonal i deras arbete. Resultatet av detta visar att de problem och mål som tas upp dels är organisatoriska i sin natur och arbetssättet DevOps framhålls som en möjlig lösning. Även att applikationsövervakning de facto skulle kunna bidra till en ökad kvalité i applikationerna genom att tillföra en möjlighet att arbeta mer proaktivt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Dridi, Amel
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Professionen testare i DevOps: En fallstudie på ett IT-konsultföretag2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När systemutveckling bedrivs utifrån traditionella utvecklingsmetoder så uppstår

  en klyfta mellan utveckling och drift. DevOps, kombinationen av Development

  (sv. utveckling) och Operations (sv. drift) är en metod som är avsedd att minska

  den klyfta som uppstår. DevOps i kombination med en av de viktigaste delarna i

  systemutveckling, som är testfasen, gör det intressant att undersöka vilka

  förändringar en traditionell testare står inför vid en övergång mot DevOps.

  Syftet med studien är att beskriva hur ett IT-konsultföretag arbetar med DevOps

  samt att få förståelse för vad professionen testare har för roll i DevOps.

  Studien utgår ifrån följande frågeställningar:

  - Hur arbetar ett IT-konsultföretag med DevOps?

  - Vilken roll har professionen testare i DevOps?

  För att svara på detta har denna studie genomförts där forskningsstrategin

  fallstudie har tillämpats. Det specifika fallet i studien är att fokus ligger på ITkonsultföretaget

  Sogeti och deras tillämpning av DevOps. I undersökningen har

  intervjuer och dokumentstudier använts för att samla in data. Även en

  litteraturstudie har gjorts för att få en överblick av tidigare studier inom området.

  Resultatet av undersökningen bidrar med kunskap om DevOps samt kunskap om

  vad professionen testare har för roll i DevOps. Resultatet leder till slutsatsen som

  är att DevOps förespråkar samarbete och kommunikation mellan multidisciplinära

  team som har ett driv att automatisera mera för att frekvent kunna leverera

  mjukvara. Isolerade kunskaper inom test ses som en utmaning och begränsning,

  DevOps förespråkar inte bara multidisciplinära team utan också multidisciplinär

  kunskap.

 • 27.
  Du, X.
  et al.
  British Telecom.
  Song, William Wei
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Munro, M.
  Durham University.
  CbSSDF and OWL-S: A Scenario-Based Solution Analysis and Comparison2011Ingår i: Information Systems Development: Asian experiences, Springer Science+Business Media B.V., 2011, s. 3-14Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To tackle the semantic issues of web services, we proposed a comprehensive semantic service description framework – CbSSDF – and a two-step service discovery mechanism based on CbSSDF to help service users to easily locate their required services. In this chapter, we evaluate the framework by comparing it with OWL-S to examine how the proposed framework can improve the efficiency and effectiveness of service discovery and composition. The evaluation is done through analysing the different solutions proposed based on these two frameworks for achieving a series of tasks in a scenario.

 • 28.
  Ekholm, Emma
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Undersökning av modeller för utvärdering av tidseffektivitet inom användbarhet: Teoretisk genomgång och praktikfall2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många studier som genomförts avslöjar att det finns brister i användbarhet i vårdrelaterade Informationssystem. Frågan är om användbarheten inom IT är anpassade efter användarens behov. Brister leder till att läkares och vårdpersonals tid och resurser inte används på ett optimalt sätt.

  Syftet med här arbetet är att undersöka och jämföra olika utvärderingsmodeller inom användbarhet som även kan utvärdera tidseffektivitet i ett informationssystems användargränssnitt. Först ska jag göra en teoretisk genomgång av utvärderingsmodeller för att hitta en eller flera passande utvärderingsmodeller för att mäta tidseffektivitet inom användbarhet. Därefter ska jag pröva den eller dessa utvärderingsmodeller i ett praktiskt fall. Detta för att se ifall de teoretiska utvärderingsmodellerna har möjligheten att visa tid som kan sparas inom användbarheten av ett vårdsrelaterat informationssystem

  Efter jämförelse och utvärdering av olika utvärderingsmodeller för användbarhet står det klart att det finns flera utvärderingsmodeller som på olika sätt kan utvärdera tidseffektivitet inom användbarhet.

  Resultaten från den här studien visar på att det finns möjligheter att spara tid vid användning av vårdrelaterade informationssystem.

 • 29.
  Ekman, Elin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Hansson, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Gratification by Gamification: Gamification som medel för att skapa en användbar applikation för synpunktshantering2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är en utmaning att motivera användning av IT-tjänster som tillhandahålls av offentlig förvaltning eftersom användningen baseras på frivillighet. Ett sätt att motivera användning är att göra det roligt att använda tjänsten. Det kan ske med gamification. Gamification är spelliknande element i en, annars, icke-spelmässig tjänst. Denna studie syftar till att beskriva hur gamification, ur ett användbarhetsperspektiv, kan användas för att skapa en applikation för synpunktshantering. Forskningsstrategin som används är design and creation där vi utvecklar en IT-artefakt som utgörs av en prototyp för en synpunktshanteringsapplikation. Metoden som används för detta är prototyping. Vidare tas användbarhet i beaktande under utvecklingen av prototypen. Kunskapsbidraget för denna studie är dels prototypen och dels insikter om hur gamification kan användas för att skapa användbarhet. Två versioner av prototypen utvecklades initialt. Dessa testades av fem fokusgrupper med totalt 37 respondenter. Respondenterna deltog i en enkät samt en semistrukturerad gruppintervju. Resultatet av detta utvärderades sedan och användes för att förfina prototypen och för att ge förslag på hur gamification kan införas i applikationen. Denna studie visar att gamification kan implementeras i applikationen och bör göras så genom ett poängssystem där poängen kan användas för en belöning. För att motverka risker med skadegörelse ska poängen delas ut efter en inrapporterad synpunkt har behandlats av kommunen som tillhandahåller tjänsten. Gamification ska användas för att det är underhållande och belönande vilket skapar tillfredsställelse ur ett användbarhetsperspektiv. Vi konstaterar också att ändamålsenlighet och effektivitet måste tillgodoses innan gamification, som tillfredsställande element, införs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Eljas, Kalle
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Johansson, Dan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  En jämförelse av molnbaserade realtidsanalystjänster: Skillnader i användbarhet mellan multi-tenant och single-tenant arkitekturer2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internet of Things är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att olika typer av enheter kan förses med sensorer och datachip som är uppkopplade mot internet. En ökad mängd data innebär en ökad förfrågan på lösningar som kan lagra, spåra, analysera och bearbeta data. Ett sätt att möta denna förfrågan är att använda sig av molnbaserade realtidsanalystjänster. Multi-tenant och single-tenant är två typer av arkitekturer för molnbaserade realtidsanalystjänster som kan användas för att lösa problemen med hanteringen av de ökade datamängderna. Dessa arkitekturer skiljer sig åt när det gäller komplexitet i utvecklingen.

  I detta arbete representerar Azure Stream Analytics en multi-tenant arkitektur och HDInsight/Storm representerar en single-tenant arkitektur.

  För att kunna göra en jämförelse av molnbaserade realtidsanalystjänster med olika arkitekturer, har vi valt att använda oss av användbarhetskriterierna: effektivitet, ändamålsenlighet och användarnöjdhet. Vi kom fram till att vi ville ha svar på följande frågor relaterade till ovannämnda tre användbarhetskriterier:

  • Vilka likheter och skillnader kan vi se i utvecklingstider?

  • Kan vi identifiera skillnader i funktionalitet?

  • Hur upplever utvecklare de olika analystjänsterna?

  Vi har använt en design and creation strategi för att utveckla två Proof of Concept prototyper och samlat in data genom att använda flera datainsamlingsmetoder. Proof of Concept prototyperna inkluderade två artefakter, en för Azure Stream Analytics och en för HDInsight/Storm. Vi utvärderade dessa genom att utföra fem olika scenarier som var för sig hade 2-5 delmål. Vi simulerade strömmande data genom att låta en applikation kontinuerligt slumpa fram data som vi analyserade med hjälp av de två realtidsanalystjänsterna. Vi har använt oss av observationer för att dokumentera hur vi arbetade med utvecklingen av analystjänsterna samt för att mäta utvecklingstider och identifiera skillnader i funktionalitet. Vi har även använt oss av frågeformulär för att ta reda på vad användare tyckte om analystjänsterna.

  Vi kom fram till att Azure Stream Analytics initialt var mer användbart än HDInsight/Storm men att skillnaderna minskade efter hand. Azure Stream Analytics var lättare att arbeta med vid simplare analyser medan HDInsight/Storm hade ett bredare val av funktionalitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Elmi, Mohamed
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Johansson, Linus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Gamification för peer formativ feedback: En fallstudie om hur gamification kan motivera studenter vid systemvetenskapliga programmet att ge varandra feedback.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på vad som skulle motivera studenter att använda sig av en gamifierad plattform för att ge varandra formativ feedback.

  Studien är utformad som en fallstudie där studiens utgångspunkt är studenternas behov av en möjlig gemensam plattform för att enklare kunna be varandra om hjälp i programmeringskurser. Men Studien och det efterföljande resultatet kan även appliceras på andra kurser. Användningen utav både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder har genomförts, detta i form utav intervjuer och enkäter samt en testning av en gamifierad plattform. Då det insamlade datat är av kvalitativ och kvantitativ art så användes även en blandning utav tematisk analys till det kvalitativa datat och en kvantitativ dataanalys för det resterande kvantitativa datat. Vi har även genomfört en utvärdering av en gamifierad plattform mot ett existerande ramverk.

  De genomförda litteraturstudierna är grunden för definitionerna av studiens centrala begrepp.

  Resultatet från denna studie bidrar med en berättigande till om en gamifierad plattform är något som studenterna skulle vilja se och använda. Baserat på studenternas inställning till en gamifierad plattform så har även en kravlista bearbetats fram. Något som framkom under denna studie är att studenterna inte motiveras utav en monetär belöning. Motiveringen kretsar istället kring möjligheten att verifiera kunskapen hos sig själv samt att ta vara på en möjlighet att visa vad man går för.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Emretsson, Emelie
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Clean coding i team: En fallstudie om hur ett team går tillväga för att etablera ettgemensamt tankesätt som grundas i Clean codes riktlinjer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag byggs många system som består av svårlästa kodbaser med låg förvaltningsbarhet. En anledning

  till detta är att utvecklarna av systemet har olika bakgrund och kunskap i hur de skriver kod. Att skriva

  sin kod på helt skilda sätt är något som kan skapa problem i takt med att system blir större och allt mer

  komplexa.

  Nethouse i Borlänge har sedan 2015 arbetat med förvaltningsuppdraget TRAP (Transportstyrelsens

  Administrativa Processystem) där en problematiskt förvaltning upplevts i och med att systemet är

  uppbyggt med hjälp av olika tekniker. Tekniken i TRAP ska lyftas och målet med detta är att skapa en

  mer lättläst och förvaltningsbar kodbas jämfört med hur TRAP ser ut idag. För att uppnå detta är

  planen att i teamet etablera ett gemensamt tankesätt som grundas i de riktlinjer som Clean code

  förespråkar.

  Studien syftar till att beskriva hur ett team arbetar med etableringen av ett gemensamt tankesätt som

  grundas i Clean Codes riktlinjer samt faktorer som anses vara viktiga att beakta.

  För att uppnå syftet användes två frågeställningar:

  Hur arbetar teamet med etableringen av det gemensamma tankesättet idag?

  Vilka faktorer kan anses som viktiga att beakta när ett nytt gemensamt tankesätt ska etableras?

  En fallstudie utfördes med intervjuer och enkäter som datainsamlingsmetoder för att ha möjlighet att

  besvara frågeställningen.

  Resultatet från studien visar att teamet på Nethouse använder sig av par- och mobprogrammering samt

  i enstaka fall kodgranskning för att etablera det gemensamma tankesättet. Resultatet beskriver även

  fyra faktorer som är viktiga att beakta när ett gemensamt tankesätt som grundas i Clean codes riktlinjer

  ska etableras. De fyra faktorerna är ömsesidigt förtroende, ömsesidighet kring det arbete som utförs,

  tvåvägskommunikation och tillvägagångssätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Engström, Malin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Sandberg, Hanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Riktlinjer för skapande av virtuell miljö med hjälp av Unmanned Aircraft System: arbetning av data för marknadsföring med möjlighet till beräkning av markyta och landmassa.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Unmanned Aircraft Systems (UAS) är en samlingsterm för obemannade flygburna farkoster och de system som hör till användningen. NCC har en önskan om att kunna skapa 3D‐modeller av data som kommer från UAS för att utföra marknadsföring och beräkning av markyta från samma material. Den kombination av bearbetning som ska utföras på samma material skapar problem genom att det krävs olika programvaror i utvecklingsprocessen och dessa hanterar olika filformat. Arbete med UAS medför också felkällor som inte behöver tas med i beräkning vid inmätning på marken. Dessa felkällor kan vara höjdskillnader och skakningar i UAV:n (Unmanned Aerial vehicle). Av dessa data vill man kunna skapa virtuella miljöer eller panoramabilder för att kunna visa spekulanter kommande byggen och deras färdiga resultat, detta skapar också problem då ännu en programvara ska hanteras för att nå det slutgiltiga resultatet. När den här studien genomfördes fanns ingen metod eller riktlinjer för att framställa material för att utföra arbeten i den här kombinationen. Vår uppgift var att studera om det var möjligt att skapa en metod för detta arbete som företaget kan tillämpa. Detta genomfördes genom en kvalitativ studie med olika datainsamlingsmetoder, tester och programvara. Resultatet av studien visar att de program som använts kräver stora kunskaper och datakraft för att utföra de beräkningar som görs. Testen som gjorts har varit under begränsade förhållanden och vidare tester har inte kunnat utföras där behov funnits. Det leder till att en metod inte går att framställas under dessa omständigheter. Istället har arbetet resulterat i några generella riktlinjer för arbete med UAS och framställning av virtuella miljöer.

 • 34.
  Ericsson, Fredrik
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Avdic, Anders
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Information technology and knowledge acquisition in manufacturing companies: a Scandinavian perspective2002Ingår i: Knowledge management in the sociotechnical world: the graffiti continues / [ed] Elayne Coakes, Dianne Willis, Steve Clarke, New York: Springer-Verlag New York , 2002, s. 121-135Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 35.
  Ericsson, Fredrik
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Avdic, Anders
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Knowledge management systems acceptance2009Ingår i: Encyclopedia of information science and technology / [ed] Mehdi Khosrow-Pour, Hershey, PA: IGI , 2009, 2, s. 2368-2372Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Knowledge management is a set of systematic actions that organizations can take to obtain the greatest value from the knowledge available to it (Davenport & Prusak, 1998). Systematic means that knowledge management is made up of intentional actions in an organizational context. Value means that knowledge management is measured according to how knowledge management projects contribute to increased organizational ability (see for example Prieto & Gutiérrez, 2001; see Goldkuhl & Braf, 2002, on the subject of organizational ability). The motivation for knowledge management is that the key to competitive advantage for organizations in today’s business world is organizations’ ability to manage knowledge (Nonaka & Takeuchi, 1995; Davenport & Prusak, 1998). Knowledge management as an intentional and value-adding action is not easy to accomplish in practice (Scarbrough & Swan, 1999). Scarbrough and Swan (1999) present several case studies in knowledge management, successful and unsuccessful in their respective knowledge management projects. A major point and lessons learned from the case studies is that prevalent approaches in knowledge management overstate technology and understate how technology is implemented and applied. To succeed with knowledge management, encompassing development of information technology-based information system, some requirements have to be fulfilled. An important aspect in the development process is system acceptance. Implementation is at large a process of acceptance. Implementation is the process where the system becomes an integrated part of the users’ or workers’ work practice. Therefore implementation is essential to make a knowledge management project successful in order attain an increased organizational ability and to succeed with knowledge management.

 • 36.
  Ericsson, Fredrik
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Avdic, Anders
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Knowledge management systems acceptance2003Ingår i: Knowledge management: current issues and challenges / [ed] Elayne Coakes, Hershey, PA: IRM Press , 2003, s. 39-51Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 37.
  Ericsson, Fredrik
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Avdic, Anders
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Knowledge management systems acceptance2002Ingår i: Issues and trends of information technology management in contemporary organizations: vol 1 / [ed] Mehdi Khosrow-Pour, Hershey, PA: Idea Group Publishing , 2002Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 38.
  Ericsson, Katarina
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Förbättringsarbete för användbarhet i en webbshop: Förbättrad användbarhet genom ökad effektivitet samt tillfredsställelse2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla verksamheter har förbättringsmöjligheter och dessa behöver analyseras för att nå en förbättring. VVSteknik har idag en webbshop där de vill hitta dessa förbättringsmöjligheter och göra den mer användarvänlig och effektiv.

  I utvecklandet av mjukvara har själva användarna ofta glömts bort, antingen helt eller tagits in för sent i utvecklingen. Detta resulterar i otillräckliga system som skapar missnöjda användare. Denna studie har testat att använda en ny metod grundat på befintliga metoder och applicerat på arbetet. För att uppnå förbättring har det valts att samarbeta med användarna på VVSteknik själva som får ge sina åsikter genom hela studien.

  Den arbetsmetoden heter UCD, User Centered Design vilken är en agil metod som involverar användare i utvecklingen. För att uppnå förbättring om användbarhet genom tillfredsställelse samt effektivitet har denna metod applicerats. Metoden har innefattat intervjuer av interna användare, testning och reflektioner som genomförts av både interna och externa användare, samt SWOTanalysering som grundats i svaren från reflektionerna för att se om förbättring har skett.

  Resultatet på studien visade på förbättring i användbarheten främst i designen. Den blev smidigare, tydligare, enklare att använda, fick ett naturligare arbetsflöde som några av de förbättringar som användarna själva angav. Detta resulterade i en förbättring och visar därmed på en lämplig metod.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Eriksson Asp, Tova
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Propagation of traditional media publications in social media: A network analysis approach2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Social media is a vast, fluctuant domain that is difficult to grasp, overlook and explain. It is important in our daily lives as well as for organisations, such as traditional media. Traditional media is moving from analogue news propagation to propagating news online, where social media plays a significant role. This study contributes to the understanding of traditional media propagation in social media, through quantitative and network analysis of articles’ spread in social media. The study also contributes to refining social media network analysis methodology, from the perspective of traditional media propagation in social media. The study is conducted as a survey where web documents of social media posts were collected and analysed. The scope of the study were Swedish traditional media. Two analysis methods were used: a quantitative statistical analysis of the propagation of articles and a network analysis comparing the usefulness of two common network analysis metrics: indegree centrality and PageRank. The results show that an overall of 22,34% of traditional media articles in this study, were propagated in social media. The findings include what categories of articles are most propagated on different social media platforms. Different kinds of newspapers were also compared, and variances were found. Local press articles were more propagated on Facebook than on Twitter, in opposite to national press that were more propagated on Twitter than on Facebook. Indegree centrality was found to be the most useful metric for examining traditional media propagation amongst Swedish newspapers, when compared to PageRank. Lack of cross-platform research in social media is pointed at, since this study identifies a prominent need for evolving cross-platform social media research.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Eriksson, René
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Gustafsson, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Prioriterade kriterier av redaktörer och utvecklare i ett content management system: En fallstudie om att välja content management system2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Informationshantering på internet är ett växande fenomen. Ett sätt för företag och organisationer att få ut information på internet är via webbplatser. För innehållshantering och utveckling av webbsidor så kan man använda content management system. Sådana system förenklar informationshanteringen på webbplatsens olika webbsidor. Det finns en uppsjö av CMS-verktyg och CMS-verktygen har stöd för olika funktioner.

  Den här studien är genomförd som en fallstudie där fallet som studeras är kriterier vid val av CMS-verktyg. Data har samlats in via enkäter och dokumentstudier. Kriterier har identifierats och prioriterats med hjälp av MoSCoW prioriteringsmetod av redaktörer och utvecklare som arbetar med CMS-verktyg. Prioriterade kriterier har sammanställts och ett urval av CMS-verktyg har utvärderats mot kriterierna.

  Utifrån insamlade data ifrån enkäter togs en prioriteringsordning fram som beskriver prioriterade kriterier vid val av CMS-verktyg. Det går att utskilja att somliga kriterier är viktigare än andra för redaktörer och utvecklare. Även visade dokumentstudien att de urvalet av CMS-verktyg som utvärderats uppfyllde majoriteten av kriterierna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Essmander, Fredrik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Dadvar, Allan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Fördelar och nackdelar med att använda automatiserat GUI-test: En beskrivande fallstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Automatisering inom testindustrin blir allt mer aktuellt då man anser att manuell testning av programvara har en hel del svagheter. Denna studie beskriver därför vilka för- respektive nackdelar det finns med att använda automatiserade GUI-test och analyserar dessa utifrån kategorierna, kostnad, kvalité samt tid.

  För att kunna besvara syftet och frågeställning för denna studie har fem stycken intervjuer utförts hos ett IT-konsultföretag där testare, testledare, förvaltningsledare och säljare har fått delta i studien. En omfattande litteraturstudie har även utförts för att se vilka för och nackdelar det finns med att använda automatiserade GUI-test i tidigare forskning. Denna studie visar att det är en fördel att använda automatiserade GUI-test i förvaltning men en nackdel att använda det tidigt i ett utvecklingsprojekt. Det är även väldigt tydligt att alla fördelar och nackdelar rör sig runt tre faktorer som är tid, kvalité och kostnad som denna studie har avgränsat sig till. Det visar sig också att det krävs programmeringskompetens för att en verksamhet ska kunna använda sig av automatiserade GUI-test. Förslag på vidare forskning är att avgränsa sig ytterligare och jämföra fördelar och nackdelar med att använda automatiserade GUI-test i utvecklingsprojekt och i förvaltningsprojekt och sedan göra en jämförelse.

 • 42.
  Fakih, Israa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Göstasson, Christilinda
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Upplevda problem med projektstyrningsmetoden Scrum i systemutvecklingsprojekt: En studie av Scrums-relaterade problem hos IT- företag i Borlängeregion2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många projekt misslyckas och en av anledningarna är dålig styrning av projektet i allmänhet och inom IT branschen i synnerhet. Baserad på kritik av de traditionella metoderna under de senaste åren, så har det uppkommit flera lättrörliga metoder som kallas Agila metoder. Scrum är den mest kända Agila metoden som används idag. Metoden lovar goda resultat, men i en artikel ur tidningen Computer Sweden (feb 2009) står det ”siffror visar att nio av tio Scrumprojekt misslyckas”. Artikeln triggade vårt intresse av att ta reda på vilka problem specifika för Scrum som många har kritiserat och valde därför att rikta in vår studie mot detta.

  Uppsatsen syftar till att undersöka om lokala IT-företag i Borlänge, Headlight, Sogeti ochstatliga nätkapacitetleverantören Trafikverket ICT lider av det allmänna problem som de andra Scrumanvändarna upplever i samband med användningen av metoden. Denna uppsats har fokus på fyra problemområden: bristfällig dokumentation, sämre effektivitet i arbetsprocessen, sämre effektivitet i arbetsprocessen i stora projekt samt bristande stöd för utvärdering. För vår studie har litteraturstudier och intervjuer genomförts. Intervjuserier gjordes på elva personer hos våra fallföretag. Målgruppen för våra intervjuer är Product Owner (PO) ScrumMaster (SM) och utvecklare. Vi kan efter genomförd studie dra slutsatsen att de allmänna upplevda problem som de andra Scrumanvändaren upplever har vi även kunnat identifiera hos våra fallföretag. Resultaten har bekräftats med insamlade data och vår teoretiska ram. I diskussionen presenterar vi rekommendationer för att undvik relaterade problem med Scrum.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Flores, Gabriel
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Thor, Nils
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  En kvalitativ förstudie kring automatiseringstekniken Robotic Process Automation inom medelstora verksamheter: Utmaningar, möjligheter och rekommendationer vid implementering av Robotic process automation i medelstora verksamheter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Allt fler har fått upp ögonen för olika automatiseringstekniker för att underlätta för kunder, anställda och verksamheten. Robotic Process Automation (RPA) är en snabbt framväxande teknologi som automatiserar repetitiva och monotona arbetsprocesser som kan anses vara tidskrävande för anställda.

  Genom en kvalitativ fallstudie har möjligheter, utmaningar och rekommendationer som kan förekomma vid en implementering av RPA hos medelstora verksamheter som Stora Tunabyggen AB undersökts. Data som samlats in kommer från intervjuer och en dokumentstudie. En kvalitativ dataanalys genomfördes där möjligheter och utmaningar presenteras, sedan genomfördes en SWOT-analys för att finna styrkor och svagheter med RPA. SWOT-analysen användes sedan för att plocka fram rekommendationer för en eventuell implementering.

  Resultatet visar att det finns positiva såväl som negativa effekter vid en implementering av RPA som ett företag som överväger en implementering bör ha i åtanke. En utmaning med en implementation av RPA är att kartlägga och beskriva processerna som skall automatiseras. Möjligheten med detta är att personalen slipper fokusera på de monotona och repetitiva arbetsuppgifterna. Tunabyggen bör utvärdera hela verksamheten för en implementation av RPA för att få ut bästa möjliga effekt av RPA. En styrka med RPA är minskade mänskliga fel i verksamhetens arbetsprocesser. En av svagheterna med RPA är att det inte finns någon mänsklig kontroll före en arbetsprocess utförs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Fredriksson, Jonas
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Långberg, Andreas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  En beskrivning av informationsmiljö därdatumstyrda förhållanden råder: En fallstudie av en myndighet och dess informationsmiljö med rättsakter2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har en fallstudie genomförts på Transportstyrelsen. Myndigheten söker bättre alternativ till sin nuvarande hantering av viktiga datum som står i de juridiska dokumenten och vill undersöka möjligheten för ett IT-stöd. I fallstudien genomfördes en förändringsanalys på processen typgodkännande av fordon. Kvalitativa intervjuer gjordes med en sektionschef, handläggare för typgodkännande av fordon och komponenter samt med en systemansvarig och en systemförvaltare på Transportstyrelsen i Borlänge. Studien beskriver en informationsmiljö i en verksamhet där datumstyrda förhållanden råder samt vilka utmaningar som finns med sådan miljö. Studien ger även förslag på utformning på ett IT-stöd för sådan miljö.

  Resultatet som framkom är att informationsmiljön vad gäller rättsakterna i sig och institutionernas (EU och UNECE) webbsidor där de distribueras är utmanande för datumbevakning. Utmaningarna med webbsidorna är att de har begränsad och komplicerad sökning. Utmaningarna med rättsakterna är att datumstyrda förhållanden råder, det vill säga att datumen styr över varandra vad som gäller. Rättsakterna är även många, retroaktiva, hänvisar till varandra och innehåller krav om flera olika områden vilket gör det svårt att hitta de relevanta datumen. Förslaget på utformning av IT-stöd togs fram utifrån den befintliga IT-miljön på Transportstyrelsen. Förslaget var att viktiga begrepp identifieras, kategoriseras och sedan realiseras i en databas med sökbarhet på de viktigaste gemensamma begreppen som nämnare och att E-meddelande uppfylls gällande informationen. Databasen som togs fram utgick efter datum, datumtyp, fordonskategori, rättsakt, delversion och övrig info. För kommunikation mot databasen gjordes ett webbgränssnitt i ASP.NET och C# med budskapet att en webbbaserad IT-lösning bör övervägas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  A description of information environment in which date-controlled conditions apply
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Geidne, Tim
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  RFID-teknologi på distributionscentral Som digital inleveransmetod: framgångsfaktorer vid implementering2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En IT-styrd lager och orderhantering är idag vanligt, metoden för att ta emot leveranser har dock sett likadan ut länge. Man använder sig oftast av streckkoder/QR-koder eller rent manuell hantering med penna och papper. Radio frequency identification (RFID) möjliggör en trådlös och autonom avläsning av gods som är taggade. Tekniken har funnits länge men har under senaste år visats sig få en mer positiv trend, där mer och mer objekt blir taggade. Samarbetspartnern i denna studie Fiskarhedenvillan använder sig idag av ett helt manuellt system för inleveranser av gods på deras distributionscentral. De vill nu börja deras digitalisering av distributionscentralen genom att undersöka möjligheten att införa ett RFID-system som metod för hantering av gods vid inleveranser.

  Denna studie har i samarbete med Sogeti och Fiskarhedenvillan genomförts för att identifiera möjligheter och faktorer och undersöka ifall en implementation är möjlig. Intervjuer har genomförts med nyckelpersoner inom vad som kallats ”världens bästa RFID-projekt”.

  Från slutsatserna identifieras ett antal utmaningar kring processer av flöden som måste uppdateras för att kunna dra full nytta utav ett RFID-system. Vidare så blir RFID teknik som metod för inleverans av gods sällan mer effektivt, man måste också börja kolla på arbetssätt och börja utveckla de nuvarande processerna för att kunna utnyttja fördelarna med RFID. Då möjligheten att gardera sig mot en icke fulländad logistik-kedja med kombinerad tagg/streckkods-etikett samtidigt som mer och mer blir taggat gör det att RFID-system blir mer direkt användbara. Implementeringar underlättas av befintliga beprövade standarder. Kritiska faktorer att beakta inför implementering innebär bland annat omgivningsanalys och att implementeringar utav RFID-system ofta har stor inverkan på hela kedjan. Vidare identifieras möjligheter som tidigare beprövade system och en positiv trend för implementeringar inom RFID-tekniken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Glad, Therese
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Informationsförvaltning inom en stor organisation: En fallstudie på Trafikverket2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur en stor organisation arbetar med förvaltning av information genom att undersöka dess nuvarande informationsförvaltning, samt undersöka eventuella förslag till framtida informationsförvaltning. Vidare syftar studien också till att undersöka hur en stor organisation kan etablera en tydlig styrning, samverkan, hantering och ansvars- och rollfördelning kring informationsförvaltning.

  Denna studie är kvalitativ, där datainsamlingen sker genom dokumentstudier och intervjuer. Studien bedrivs med abduktion och är en normativ fallstudie då studiens mål är att ge vägledning och föreslå åtgärder till det fall som uppdragsgivaren har bett mig att studera. Fallet i denna studie är ett typiskt fall, då studiens resultat kan vara i intresse för fler än studiens uppdragsgivare, exempelvis organisationer med liknande informationsmiljö.

  För att samla teori till studien så har jag genomfört litteraturstudier om ämnen som är relevanta för studiens syfte: Informationsförvaltning, Business Intelligence, Data Warehouse och dess arkitektur, samt Business Intelligence Competency Center.

  Denna studie bidrar med praktiskt kunskapsbidrag, då studien ger svar på praktiska problem. Uppdragsgivaren har haft praktiska problem i och med en icke fungerade informationsförvaltning, och denna studie har bidragit med förslag på framtida informationsförvaltning. Förslaget på framtida informationsförvaltning involverar ett centraliserat Data Warehouse, samt utvecklingen utav en verksamhet som hanterar informationsförvaltning och styrningen kring informationsförvaltningen inom hela organisationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Grape, Oliver
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Utformning av AntagonistenTVs visuella identitet: Visuell identitet inom streaming2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på framtagandet av en visuell identitet för streamen AntagonistenTV på Twitch.tv som ägs av Felipe Delgado. David Sless sjustegsmetod har använts vid skapandet av identiteten. En visuell innehållsanalys har gjorts på andra streams för att få bättre förståelse inom streamingvärlden och underlätta designprocessen. Enkätundersökningar har använts för att få målgruppens perspektiv och åsikter. Enkäten visar hur tittarna påverkas av stream-designen. Slutresultatet blev en visuell identitet åt AntagonistenTV som sammanfattades i en grafisk manual.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Grönberg, Oskar
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik.
  Utvärdering av pm3 som förvaltningsstyrningsmodell: En fallstudie på Trafikverket2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The maintenance management model (Pm3) is a management model whose goal is to contribute to the collaboration between the business and IT. An implementation of pm3 involves applying the model, it must be implemented with the business existing governance and work methods. The purpose of the study is to investigate to be able to describe and evaluate the use of pm3 as a management model in a state agency. The study is carried out at the Swedish Transport Administration and their implementation of pm3. The aim of the study is to answer the research question which is “how pm3 can be implemented and applied to be more effective?”. The strategy that has been applied is a case study. The data collection methods are interviews and document studies where qualitative data has been generated. The results of the study show a number of different positive effects that implementation of pm3 can have on a business such as better collaboration, cost effectiveness and clearer overall picture. Some challenges and problems are also identified and a lot of them can be linked to the lack of implementation of the model at the Swedish Transport Administration. To maximize the implementation of pm3, this study has come to the conclusion that it is important with internal education in the management model. This to increase the chance of a successful implementation. Taking external help from the pm3 license is also a way to improve the implementation, as it offers external help and support from external experts. After implementation, it is also important to have an active management of the model, so that the business receives support to work properly over time. Recommendations for future studies is how to follow up on your implementation and establish your governance with pm3 over time.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Grönlund, Åke
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Andersson, Annika
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Hatakka, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Mobile technologies for development – a comparative study on challenges2008Ingår i: Proceedings of Sig GlobDev Workshop Paris 2008, Paris: AIS SIG GLobal Development , 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper compares and analyzes three cases where mobile technology is developed and used for everyday learning in developing countries. Preliminary results from field studies and tests are presented and analyzed in terms of the technical, professional, social, cultural and organizational challenges involved in development. In Bangladesh Virtual Classroom SMS is used together with TV to make education interactive. The eduPhone project develops a system and a method for delivering everyday “situated education”, such as emergency medical advice, to people lacking access to such services. The Agricultural Market Information System project disseminates information to improve local agricultural markets and, in particular, supporting small farmers, by mobile phones. The paper reports the cases and findings from investigations and tests, including field studies, laboratory and field tests, and experiences from implementation. We find that technical challenges are not great and in most cases concern innovativeness of application rather than access, use and usability; e-readiness among people is higher than often reported. The main problems lie in organizational challenges – developing a sustainable business model and reorganizing processes consequently – and social and cultural challenges such as local power structures and professional traditions.

 • 50.
  Grönlund, Åke
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Hatakka, Mathias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Informatik. Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Ask, Andreas
  Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och informatik.
  Inclusion in the e-service society: investigating administrative literacy requirements for using e-services2007Ingår i: Electronic government: 6th International Conference, EGOV 2007, Regensburg, Germany, September 3-7, 2007. Proceedings / [ed] Maria A.Wimmer, Jochen Scholl, Åke Grönlund, Berlin: Springer , 2007, s. 216-227Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper investigates potential changes in requirements for "administrative literacy" - knowledge and skills required from citizens - when manual services are replaced by electronic ones. Do requirements increase, decrease or change qualitatively? We compare manual and electronic versions of ten commonly used services. The needs for knowledge and skills, content and procedures were considerably less for the e-services in eight out of ten cases; however, in complicated services there may rather be a change of skills, e.g. replacing verbal skills with skill in searching for information online. E-services relieve the user of some requirements; hence one obstacle for inclusion is reduced. However, we also found problems with the e-services implying that design of e-services should be informed by the kind of measure we have used as it is of great importance for inclusion in the e-society. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007.

1234 1 - 50 av 163
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf