Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Refine search result
123456 1 - 50 of 254
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlberg, Grete
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Personliga amatörfilmer, ett professionellt bildberättande inom reklamfilm?: Analys av personliga amatörfilmer i fyra reklamfilmer2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personliga amatörfilmer och hemmafilmer används allt mer av bland annatvarumärkesjättar i sin marknadsföring. Estetiken i amatörfilmerna går totalt emot detekniska aspekterna i professionell film där bland annat kvaliteten är mycket lägre iamatörfilm. Denna studie syftar till att undersöka dels vad amatörfilmerna har förkommunikativa egenskaper utifrån valda reklamfilmer men också egenskaper imarknadsföringssyfte i stort. Trots att amatörfilmer och hemmafilmer har en estetiksom inte ses som professionell inom bildproduktion, finns det ett innehåll i dessasekvenser som ännu inte har framhävts i övertygande reklamfilm/informationsfilm.Studiens resultat visar exempelvis att bland annat den låga kvaliteten ochperspektivet från den som filmar, visar en djupare och mer verklig inblick i filmenskaraktärer. Amatörfilmerna ger med andra ord en personlig synvinkel påsammanhanget, vilket är ett användbart verktyg för avsändaren att kommunicera påsamma nivå som mottagaren.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahlin, Erik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Redigeringsprogrammens påverkan på bilden: En jämförelse mellan Avid Media Composer och Adobe Premiere Pro2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen söker att svara på frågeställningen: Uppstår det skillnad i bildkvaliteten på material som komprimerats med redigeringsprogrammet Avid Media Composer till H.264, i jämförelse med material som har komprimerats till H.264 med Adobe Premiere Pro. Baserat på resultat från tidigare jämförelser och personlig erfarenhet är förförståelsen att det kommer finnas en märkbar skillnad men ingen av programmen kommer att överskugga den andra.Metoden som använts är att en undersökning i form av enkät har fyllts i av mediastudenter baserad på deras upplevelser av sex stycken bildexempel från varje redigeringsprogram utifrån fem faktorer som rör bildkvalitet: Kontrast, skärpa, brus, färg och rörelseåtergivning. Djupgående intervjuer har sedan utförts med fem av informanterna. Resultatet på undersökningen visar överlag små skillnader mellan Avid Media Composer och Adobe Premiere Pro. Informanterna upplevde i majoritet att materialet från Avid hade högre bildkvalitet.

 • 3.
  Alderman, Joan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  “the magic trick of the movie”: En audiovisuell analys av scener ur filmen A Quiet Place (2018)2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka hur tystnad gestaltas med hjälp av ljud i filmen A Quiet Place (2018) (John Krasinski, Bryan Woods & Scott Beck med ljuddesign av Erik Aadahl och Ethan Van der Ryn). Studien har även som syfte att undersöka vilka narrativa funktioner ljudet fyller samt bidra till en djupare förståelse för hur det kan används för att skapa en upplevelse av spänning och rädsla.Uppsatsen innehåller en audiovisuell analys av tre scener ur undersökningsmaterialet (A Quiet Place) som består av Michel Chions metod Masking genom vilken en scenbeskrivning och en ljudhändelsebeskrivning upprättats. Dessa två beskrivningar har sedan använts som underlag för en innehållsanalys och Johnny Wingstedt’s narrativa funktionsanalys med författarens tolkning av ljudets berättande funktioner. För att söka svar på hur spänning erhålls med hjälp av ljud har teorier av hjärnforskaren Seth S Horowitz använts i en avslutande och sammanställande analys.Resultatet av analysen visar att tystnad gestaltas genom kontraster, dynamik och att ställa olika ljudnivåer i relation till varandra, en upplevd tystnad är en negation till den ljudnivå som den är ställd i relation till. Ljudet och musikens narrativa funktioner har i stor utsträckning visat sig vara att vägleda åskådarens uppmärksamhet, knyta samman scener och sekvenser i ett linjärt tidsförlopp och understryka känslomässiga uttryck. Studiens resultat tyder även på att upplevelsen av spänning till stor del erhålls på ett liknande sätt som tystnad gestaltas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Allansson, Rasmus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musikens påverkan på film: En studie i musikens påverkan på tittarens tolkning av en karaktär.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att bidra med en djupare förståelse för hur musik påverkar

  uppfattningen av en karaktär i en film. Uppsatsen jämför resultaten från de som studerar inom

  ämnet musikproduktion med de som studerar inom ämnet bildproduktion på Högskolan

  Dalarna. Den undersökning som har bedrivits var av både kvantitativ och kvalitativ karaktär.

  Deltagarna i undersökningen har fått se en filmsekvens i tre olika versioner. Först utan musik,

  sedan med skräckmusik och avslutningsvis med spänningsmusik. Undersökningen är baserad

  på Johnny Wingstedts teorier om hur vi påverkas av musiken i vår vardag. Beroende på vilken

  musik de fick höra i samband med klippen så påverkades deras uppfattning av både

  karaktären samt handlingen i filmen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Amanda, Brunnberg Söderberg
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  När kapitalet färgar radiovågorna: Hur reklamfinansieringen avspeglar sig i programinnehållet i kommersiell radio2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den kommersiella radion är beroende av reklamfinansiering för sin överlevnad och det enda sättet att locka till sig annonsörer är att kunna visa att man nåt ut till den breda massan och för att nå ut till den breda massan behövs ett intressant redaktionellt innehåll. Det redaktionella innehållet är en produkt av den branschlogik som råder och ingår i det branschformat som genom kloning och franchising sprider sig inom det rådande radioklimatet. Branschformatet för den kommersiella radion avspeglar sig i bland annat rollbesättning, musiken och sändningstempot, vilka i sin tur bildar det redaktionella innehållet. Det som präglar det redaktionella innehållet är dock alltid det allmänna intresset. Branschformatet sägs även sudda ut den gräns som länge funnits och som upprätthållits av branschen där det redaktionella innehållet ska separeras från reklam. Denna gräns blir mer och mer otydlig då man har börjat hitta vägar runt i form av bland annat sponsring av inslag och tävlingar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Andersson, Andreas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Den rörliga bildens komponenter som förstärkning av narrativet i spelfilm: En jämförande studie av en svensk och en amerikansk långfilm2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En spelfilm berättas med hjälp av ljud och bild. Bilden är en form av kommunikation som likt ett

  vanligt språk är uppbyggt med regler. Dessa regler används för att hjälpa publiken att tolka bilden

  och kallas för berättarkomponenter. Denna uppsats bidrar till en djupare förståelse för tre av dessa

  berättarkomponenter: bildkomposition, bildutsnitt och kamerarörelser. Med hjälp av teorin

  analyseras och jämförs bildspråket i två filmer baserade på samma roman av Stig Larsson. Dessa

  två filmer är producerade i två olika filmkulturer.

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur bilden används för att förstärka narrativet i

  långfilm. Filmerna som har analyserats är The girl with the dragon tattoo som har producerats av

  den amerikanska filmkulturen. Den andra filmen är Män som hatar kvinnor som är producerad av

  den svenska filmkulturen. Resultaten av analyserna har sedan jämförts för att ta reda på om det

  finns någon skillnad i bildspråket mellan kulturerna. Uppsatsen visar att båda filmerna tillämpar

  reglerna på ett liknande sätt men att bildspråket anpassas till hur historien berättas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Andersson, Calle
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Identitetsskapande och lärande via visuella intryck och uttryck i och utanför bildundervisningen2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka vad tidigare forskning säger om ungdomars konstruktion av identitet i samband med de visuella intryck och uttryck som används och tar form i och utanför bildundervisningen. I studien synliggörs visuella intryck och uttryck utanför skolan med fokus på sociala medier och gatukonst och deras inverkan på ungdomars representation och konstruktion av identitet; dessutom synliggörs sambandet mellan bildskapande och identitetsutveckling i bildundervisningen: Vad kommunicerar elever och ungdomar själva via sitt bildskapande? Vilka kopplingar finns det mellan visuella uttryck och identitetsskapande i och utanför bildämnet? Hur kan visuella intryck och uttryck i elevers vardag föras in och användas i bildundervisningen för att främja elevers identitetsutveckling och lärande? Resultatet av studien visar bland annat att visuella uttryck är ett sätt för elever och ungdomar att kommunicera avvikande åsikter och perspektiv gentemot samhälle och sociala mönster, skapandet blir med andra ord ett sätt för elever och ungdomar att ifrågasätta och göra sin röst hörd, vilket i sin tur bidrar till att stärka, konstruera eller utveckla en identitet. Identitetsskapande via visuella uttryck bidrar även till lärande då barn och ungdomar i samband med bildskapande utvecklar sin kommunikativa kompetens, vilket framträder i analysen av tidigare forskning som valts ut i studien. I mångt och mycket visar studien på bildens roll vad gäller att experimentera och pröva olika identiteter, samt varför och vilka typer av visuella intryck och uttryck utanför skolan bör och kan föras in och användas i bildundervisningen för att främja elevers lärande.

 • 8.
  Andersson, David
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musikbranschen underifrån: En kvalitativ studie om hur oetablerade artister upplever sin omvärld2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 2000-talet har nya tekniska innovationer både förändrat hur musik spelas in,

  distribueras och konsumeras. Därmed har nya möjligheter skapats för Sveriges

  oetablerade artister, samtidigt som utbudet blivit större och svårare att tränga igenom.

  Uppsatsen undersöker vad oetablerade artister har för åsikter om läget idag och

  fokuserar kring tre huvudområden; musikutgivning, artistens egen karriär samt

  musikbranschen i stort. Med djupintervjuer som metod syftar studien till att undersöka

  vilka problem som står i vägen för en artist som försöker etablera sig och nå ut med sin

  musik till en större publik. Studien har visat på att artister nuförtiden mycket enkelt kan

  spela in och ge ut sin musik vilket skapat en direkt länk till allmänheten. Det är dock

  mycket svårt att få den uppmärksammad, varför branschkontakter fortfarande värderas

  högt i artisters ögon. Det finns samtidigt en viss misstro mot den etablerade branschens

  kommersialism men varierar stort beroende på vilken typ av aktör det rör. Genom mer

  kunskap om fler musikrelaterade uppgifter har artisterna däremot självsäkerheten att

  själva kunna välja samarbetspartners utifrån var den egna kompetensen brister.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Andersson, Gustav
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Hygstedt, Oskar
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Kamerors tekniska specifikationer och dess relevans för en publik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This BA-thesis investigates if the aspects dynamic range, color reproduction and resolution have any effects on how an audience experiences the quality of video/moving images. Today, with fast evolving technology, camera manufacturers have to keep producing new cameras to keep up with their competitors. This saturates the market and makes it harder for filmmakers not knowledgeable about how a camera works and what’s important. In our experience, filmmakers and camera manufacturers focus more on the technical specifications of cameras than what the production actually needs. To answer our question about the three camera aspects, we have conducted two different kinds of studies. The first one is objective, free of opinions and contains only data on how four different cameras compare with one another. After that, we compare the data from this study with a public survey where we show an audience four movies that might appear exactly the same but are filmed with different cameras, the same cameras as in the objective tests.

  What we discovered is that dynamic range, color reproduction and resolution have little to no effect on how the audience experiences the video/moving images. The aspect that had the most effect on the audience was color, but reproduction accuracy was not the important factor and fell out of the scope of our study.

 • 10.
  Andersson, Johannes
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  När musik i dur möter ord i moll: En kvalitativ studie om känslomässiga kontraster i musik2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks vilka känslomässiga associationer lyssnaren gör till musik i en durtonart och hur dessa påverkas av en text som innehåller ord med negativ valens. Detta har undersökts genom att två versioner av samma komposition producerats, en där melodin representeras av ett piano och en där melodin sjungs med en text skriven kring ord med negativ valens hämtade från Affective Norms for English Words (ANEW). Uppsatsen undersöker även hur dessa associationer uppstår genom att applicera Juslin & Västfjälls (2008) BRECVEMA-modell på den data som samlats in genom en fokusgrupp bestående av 4 deltagare. BRECVEMA-modellen består av 8 olika psykologiska mekanismer som kan förklara hur musik framkallar känslor hos lyssnaren. I uppsatsen har perspektivet assimilation antagits vilket innebär att texten anses som en komponent av musiken. Resultatet av studien visar att lyssnarens associationer till musiken förändras av en text som innehåller ord med negativ valens och nya associationer uppstår hos lyssnaren när musiken paras ihop med texten. En aspekt av resultatet som bedöms intressant är en koppling till människors tonårsperiod och de känslor som människor upplever vid den åldern. Resultatet visar även att uppkomsten av lyssnarens associationer kan kopplas till flera av mekanismerna i BRECVEMA-modellen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Andersson, Julia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ungdomsverksamhet med inriktning konst och kultur: En fallstudie om Vox Publicum2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vox Publicum är en ungdomsverksamhet med fokus på konst och kultur. Denna uppsatts

  ämnar att med hjälp av observationer och intervjuer ta reda på hur deras verksamhet

  fungerar, varför Vox Publicum startades och vad de har bidragit med till de tidigare

  besökare. Jag har använt mig av Lars Svedbergs organisatoriska grundteman (2007) för

  att kunna ta reda på hur Vox Publicums verksamhet är organiserad. Vox Publicum

  arbetar för att skapa en säker miljö utan fördomar för ungdomar med intresse för konst

  och kultur, att ungdomar i en trygg miljö ska kunna utveckla sin konstnärliga sida

  samtidigt att utforska sin egna identitet. Som en av informanterna utrycker sig ”Vox

  Publicum gav hen möjligheten att existera utan krav, att kunna utveckla sina intressen

  såsom musik, att ha en plats där hen också hade möjlighet att utveckla sin egna

  person.”.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Andersson Skog, Oscar
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Binauralt ljud för hörlurar genom högtalare: Stereofoniskt surround-ljud i ett suboptimalt ljudsystem2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Binaural sound reproduction is most commonly made with headphones, although little research has been dedicated towards evaluating the sound of binaural for headphones reproduced on loudspeakers, which is the purpose of this thesis. An experimental quantitative method was designed in order to measure the objective effect of binaural processing both on headphones and loudspeakers so that they could be compared. Sine sweeps covering the entire audible frequency spectrum were processed with an ambisonics spatializer at different azimuth and distance parameters and then downmixed to binaural. The same source signal was also panned with a traditional equal-power panning law. Both was played back through headphones and loudspeakers then recorded with a dummy head. The recordings were deconvolved into graphs displaying their frequency responses. The results show that binaural sound produce different spectral distortion depending on the panning position on both headphones and loudspeakers, although additional subjective evaluation such as listening tests are required to determine the actual usefulness of binaural sound through loudspeakers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Andersson, Thomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Studentradion i Sverige - En väg in i karriären?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studentradiokulturen har funnits i Sverige i trettio år, och har vuxit mer och mer de

  senaste åren. Trots detta så är kulturen oerhört outforskad. Denna undersökning syftar

  till att bidra till en ökad förståelse kring hur denna kultur ser ut idag samt ta reda på hur

  ett studentradioengagemang kan leda till en ökad chans att göra karriär inom

  radiobranschen. Genom halvstrukturerade djupintervjuer som metod intervjuas fyra

  respondenter som har gått från att vara studentradioaktiva till att vara yrkesverksamma

  inom radiobranschen. Med hjälp av begrepp ur Bourdieus nätverksteori samt

  kunskapsformsbegrepp visar resultatet att ett studentradioengagemang ligger till god

  grund för en karriär inom radiomediet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  André, Jörgen
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Att särskilja ljudet från virtuell och akustisk orkester2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats studeras huruvida det går att särskilja en virtuell och en akustisk

  symfoniorkester och vad det i sådana fall är som gör att det går att höra skillnad. För att

  samla in data till undersökningen har både en kvalitativ och en kvantitativ metod

  använts. Den kvalitativa datainsamlingen har skett med hjälp av en enkätundersökning

  och den kvantitativa delen med hjälp av ett lyssningstest. Urvalet av personer gjordes

  slumpmässigt via sociala medier och analysen i uppsatsen visar att med de ljudklipp

  som valts, kan det vara svårt att särskilja en virtuell orkester från en akustisk.

 • 15.
  Anoushfar, Mohammad
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Arketypiska motiv i förtätade filmögonblick: En undersökning om den eventuella förmågan av arketypiska motiv att förstärka narrativ och mise-en-scéne2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I följande undersökning redogörs för ett möjligt samband mellan arketypiska motiv och

  starka filmupplevelser. Syftet var då att undersöka huruvida tillämpningen av arketyper

  samt arketypiska symboler kunde ge möjligheten till filmmakaren att skapa starka

  filmögonblick. För att besvara denna problemformulering har ett urval på fyra intervjuer

  om filmerna Gladiator, Pulp Fiction, Apocalypse Now och Avatar analyserats ur ett

  arketypiskt perspektiv. Dessa filmintervjuer hämtats från en tidigare fallstudie där tio

  filmbrukare artikulerat om sina favoritfilmer. Analysen har visat att arketypiskt

  psykologiskt perspektiv ger en djupare förståelse för hur arketypiska motiv aktualiserar

  en kombination av känslor och tankar hos tittaren och förorsakar en interaktiv relation

  mellan denne och filmen.

 • 16.
  Anticoli, Rahel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Cultural Adaptation of Cancer Campaign Films: A comparison made between beauty commercials; United States ofAmerica and India.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att göra en filmanalys av kampanjfilmer om bröstcancer som var skapade av kosmetiska företag i Indien och U.S.A. I uppsatsen undersöks hur semiotiska resurser var påverkade av kulturen och hur kampanjerna har använt kulturell adaption i marknadsföringssyfte. Jag beskriver en denotation av två filmer från varje land följd utav en konnotation som stödjs av artiklar och böcker om respektive kultur. Avslutningsvis tar jag upp och diskuterar de olika teorierna om hur kulturell adaption kan påverka en människa ur ett marknadsföringsperspektiv. Slutsatsen är att nationalism och appropriation är några av de viktiga elementen i kulturell adaption som förstärker marknadsföring. Dessa element skapar självidentitet och förtrogenhet hos individen som tittar på filmen. Några semiotiska resurser som hade förändrats i kulturell adaption och som hälpte till att skapa de elementen var etnicitet, gester, kläder, miljö, och symboler.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Arvidsson, Georg
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Fast i en Loop: En undersökning av strategier för ökad produktivitet i den musikaliska skapandeprocessen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersöknings syfte var att undersöka användning av strukturer och strategiers

  påverkan på en musikproducents kreativa arbetsprocess. Subjektet för undersökningen

  var i detta fall uppsatsförfattaren själv och forskningsfrågorna löd: På vilka sätt

  påverkas min produktivitet som låtskrivare och producent av att arbeta enligt en

  förbestämd struktur? Vilka fördelar och nackdelar kan jag uppleva bland olika arbetssätt

  för att ta sig ur och undvika skrivkramp? På vilka sätt påverkas jag av att försöka

  framhäva tillståndet flow? Dessa besvarades genom forskningsmetoden forskning

  genom design som gick ut på att producera låtar för att nå uppställda produktmål och

  effektmål. Datan bestod av skriftlig loggbok som redogjorde för upplevelser, tankar och

  känslor. För att analysera den användes i huvudsak Csíkszentmihályi Mihálys teori om

  flow – den optimala upplevelsen. Detta knöts till huruvida strategierna som användes

  kunde generera flow och produktiva resultat.

  Resultatet visade att flertalet positiva effekter kunde upplevas och att det för

  producenten upplevdes ge produktiva resultat. Det visade även på nackdelar med olika

  strategier och att de passade bättre i vissa fall än andra men att medvetenheten om dem

  och konceptet flow upplevdes som positivt. Studiens utformning ger upphov till olika

  svagheter såsom att undersöka både den psykologiska aspekten tillsammans med

  praktiska strategier kunde fokuserats mot en av dem. Samt att uppsatsförfattaren och

  undersökningssubjektet är densamma. Styrkor finns i att förstahandsinformation är det

  som presenteras och att det gick att knyta samband mellan aktiviteter och deras förmåga

  att generera flow. Förslag för kommande forskning är att undersöka påverkan på

  flertalet andra musikproducenter på olika nivåer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Benjaminsson, Ida
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Inspirationens roll i musikmakares skapandeprocesser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap om vad det är som driver musikmakare i sitt skapande, samt om inspirationen som ligger bakom. Detta fullföljdes medelst skriftliga intervjuer med fem låtskrivare och kompositörer, som tillfrågades om den bakomliggande orsaken till deras skapande, om inspirationens roll i skapandet och om hur de går tillväga för att frammana den.

  Det övergripande resultatet tyder på att det är den personliga utmaningen och känslan att utnyttja sin kapacitet som driver en människa till att skriva musik. Respondenterna uppger att resor och möten med människor och nya situationer är det som påverkar inspirationen positivt. I övrigt uppger de att inspirationen är av förhållandevis stor vikt för dem, men att den oftast uppkommer av sig själv om de bara ger sig in i skapandeprocessen.

  Undersökningen bidrar till ytterligare kunskap om begreppet inspiration och om hur människor i exempelvis musikbranschen kan resonera för att effektivisera sitt arbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Berg, Marcus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Chattjänster och dess möjlighet för musikinspelning: Vilka möjligheter öppnas för en musiker med inspelning över nätet?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien är en kvalitativ intervjustudie om vilka möjligheter som kan öppnas för musiker genom att använda en enkel metod till inspelning av musik. Inspelningar av enskilda hobbymusiker i chattjänsten Teamspeak kommer att vara studiens fokus som därefter kommer att få svara på frågor som är utvalda för studiens syfte. Studiens syfte är att öppna upp en tankegång hos hobbymusiker som inte tidigare använt sig av musikinspelningsmetoder, men också visa på möjligheten att fler musiker generellt kan samverka och hjälpa varandra. Huvudmålet med studien är att visa på möjligheterna som öppnas genom att hobbymusiker kan använda ett verktyg som Teamspeak för musikinspelning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Berger, Leo
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Kassettbandet: Den gåtfulla överlevaren får ett uppsving?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan kassettbandet trängdes undan av CD:n under 90-talet har det fört en alltmer tynande tillvaro, fram tills att det relativt nyligen började uppstå små oberoende musikbolag som helt eller delvis släpper begränsade albumupplagor på kassett och en del rykten började gå att kassettbandet var på väg tillbaka. Även större band och skivbolag hakade på trenden och släppte större upplagor av vissa få utvalda album på just kassettband. Kan det vara möjligt att detta gamla och uträknade medium håller på att få en renässans i vår digitala guldålder? De förklaringsmodeller och teoretiska begrepp jag använt mig för att förklara detta fenomen är Nostalgi, Analogisering och Nätverkande.

  I ett stort antal artiklar och debatter ges olika svar och synpunkter på kassettbandets eventuella gåtfulla comeback och denna uppsats är tänkt att fungera som en slags kompassnål som pekar ut en riktning till följd av det material jag har tillgodogjort mig och redovisat i denna uppsats. Här återfinns också ett antal intervjuer med både privatpersoner och skivbutiker som fördjupar och resonerar kring orsak och verkan kring kassettfenomenet. De önskvärda hårda data och tillgänglig och tydlig statistik lyser med sin frånvaro då kassettband sällan återfinns på några listor eller mätningar eftersom de aldrig fick någon högre status trots sin enorma spridning, till skillnad mot vinylskivor och CD. Med denna uppsats görs ett försök att sammanställa en bild av denna övervintrade dinosaurie till audioformat och får, åtminstone delvis, en förklaring till sin egen överlevnad.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Berggren, Pontus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musikproduktion och Artificiell intelligens: En studie om AI som verktyg inom musikproduktion2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur AI kan användas som verktyg inommusikproduktion. De tre program som valdes ut för undersökningen var: AIVA, GoogleAI och Jukebox. För att genomföra undersökningen har deskriptiv fallstudie valts sommetod med komplettering av autoetnografi och designforskning. Resultatet visade påhur de olika programmen kunde användas i olika områden av musikproduktion. AIVAkan användas för att komplettera och/eller återskapa mänsklig kreativitet. Jukebox somär en generativ modell kan användas för att emulera ljudfiler till att imitera olika låtareller andra kompositörers stilar. Google AI består av flera AI program bland annatScribe och Magneta Studios ingår. Där Scribe kan användas för att transkriberapianoljudfiler till MIDI och Magenta Studios kan användas som fristående programeller som plugins i en DAW och med MIDI eller ljudfiler kan programmet utökakreativiteten, ge nya idéer eller bara för experimentera med AI. AI i musikproduktionkan användas som ett effektivt hjälpmedel för att skapa, hitta eller utöka kreativitet.Studien bidrar till att ge ytterligare kunskap om hur AI kan användas som ett kreativtverktyg i musikproduktion genom forskaren själv använder programmen och på ettdetaljerat sätt förklarar processen från början till slut och tar upp exempel på hurprogrammen kan användas i musikproduktion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Bergström, Pontus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Den Sociala Musikscenen: Intervjuundersökning med musiker och ljudtekniker om deras arbeten med scenframträdanden2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom en intervjuundersökning med några verksamma ljudtekniker och musiker är

  syftet med undersökningen att redogöra för viktiga förutsättningar för musikers och

  ljudteknikers sociala samspel vid scenframträdanden. Problemområdet består av tidigare

  forskning om musikers och ljudteknikers samspel och arbetsdelning vid inspelningar i

  studiomiljö. Undersökningens frågeställning är: Vilka förutsättningar för ett socialt

  samspel anser internationellt aktiva musiker och ljudtekniker vara viktigast under

  scenframträdanden? Analysen har gjorts med teori om konventioner för konstnärers och

  hantverkares samspel från Howard Becker (1982) samt hur sociala relationsband stärks i

  personliga nätverk från Granovetter (1973).

  Resultatet visar att en bakgrund som musiker var viktigt för ljudteknikerna, medhörning

  och publikrespons var viktigt för musikerna, samspel kommuniceras med gester och

  ljudtekniker har idag utökade ansvarsområden än tidigare. Arbetets förutsättningar i och

  utanför Sverige var liknande när det gällde teknik men skiljer sig på annat sätt. Det

  sociala samspelet var nödvändigt för ljudteknikernas personliga nätverk.

  Undersökningens resultat bidrar till kunskapsområdet som är relevant för blivande eller

  professionella ljudtekniker och musiker för att bidra till vidare undersökningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Björk, Jonathan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Filmmusikens konventioner – hjälpmedel eller tvångströja?: En kvalitativ intervjustudie med sex filmmusikskompositörer2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att få en förståelse för hur filmmusikskompositörer tänker kring och förhåller sig till de berättarkonventioner som finns för hur filmmusik ska utformas i en färdig filmproduktion. Studien bygger på intervjuer med sex filmmusikskompositörer, och visar att konventionerna framför allt fyller en praktisk funktion i kompositörernas arbete. Att ha kännedom om filmens musikkonventioner ses på som en förutsättning för att kunna möta produktionskraven i ett tids- och kostnadspressat filmprojekt. Studiens resultat svarar här mot tidigare medieproduktionsforskning som lyfter fram hur medieentreprenörer tvingas anpassa sig till befintliga branschformat.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Björkdahl, Anna
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Förpackningsdesignens påverkan på konsumentens uppfattning av produktens prisklass: En visuell innehållsanalys av schampobehållare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study is aiming to examine how the packaging design can affect the

  consumer’s perception of the product’s price range. A visual content analysis

  was performed on fifty shampoo products, to find characteristic design elements

  for each price range. Two generic containers for each price range was produced

  out of the result from the analysis, those containers were later tested in a survey.

  In the survey the participants were asked to rate the generic containers in what

  price range they thought they were on a scale of 1–9, the order of the containers

  was randomized and the participants did not have any knowledge of the

  container’s price.

  The results of the visual content analysis were nearly consistent with the results

  from the survey, where the participants felt that the containers belonged to the

  price range they were given after the visual content analysis.

  Container low A got 93 points, low B got 112 points. Medium A got 122 points

  and medium B got 155 points. At last high A got 153 points and high B 173

  points. Container medium B got higher points than high A, which was the only

  result that did not consist with the expected. The conclusion is that each price

  range do have various design manners, and that

  the configuration of design

  elements do vary among different price ranges.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Björklund, Kasper
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Varför musik?: En kvalitativ undersökning om varför truppgymnastik användersig av musik i alla grenar.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Truppgymnastik är en idrott där man tävlar i tre olika grenar, fristående, tumbling och

  trampett. Truppgymnastik går ut på att göra volter, voltserier och akrobatiska moment så

  fläckfritt som möjligt. I truppgymnastik använder man sig utav musik till alla grenarna

  till skillnad från artistisk gymnastik. Syftet med denna kvalitativa undersökning är att

  bidra med kunskap om musikens påverkan inom truppgymnastik. Resultatet kan

  användas som en förstudie till en mer djupgående undersökning inom området

  musikens påverkan vid fysisk aktivitet. Huvudfrågorna är: Vilken betydelse har musiken

  för truppgymnastik? Hur påverkas gymnasterna av musiken? Analysprocessen består av

  kodning och analys av respondenternas svar. Som hjälp har Patrik Aspers bok

  Etnografiska metoder” använts där går han igenom kvalitativa metoder som kan

  användas vid kvalitativt forskningsarbete. Intervjuer med fem verksamma inom området

  truppgymnastik har legat till grund för analysen om hur musiken påverkar domare,

  tränare och gymnaster. Resultatet av den kvalitativa undersökningen är att musiken

  påverkar gymnasterna positivt i deras utövande av idrotten och att musikens betydelse

  är stor. När truppgymnastik grundades på 80-talet valde man att använda sig av musiken

  för att skapa en show. I diskussionen reflekterar författaren över resultatet och tankar

  finns också om hur man kan vidareutveckla uppsatsen. Det finns flera intressanta

  områden att fördjupa sig i som till exempel sambandet mellan hjärtfrekvens, heart rate

  och musikens tampo, beats per minute. En annan intressant frågeställning är om

  truppgymnastiktävlingar håller sig till gällande förordningar gällande bullernivå.

  Styrkan i undersökningen är att det finns tidigare forskning som styrker respondenternas

  svar. Svagheten i undersökningen är att det finns begränsat med forskning inom

  truppgymnastik. Med andra ord är uppsatsen syfte att ge en djupare kunskap om

  musikens påverkan fysiskt och psykiskt.

 • 26.
  Bohlin, Benjamin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Batman: En musikalisk berättelse: En analys av filmerna Batman: The Movie, Batman och The Dark Knight2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att analysera hur filmmusiken har använts i

  Batman: The

  Movie

  (1966), Batman (1989) och The Dark Knight (2008). Att se en narrativ

  användning och beskrivning av Batman samt hur upplevelsen av filmen ändras när

  man ser den utan musik. Kompositörerna till filmerna är, för

  Batman: The Movie

  (1966) Nelson Riddle, till

  Batman (1989) är det Danny Elfman och till The Dark

  Knight

  (2008) är kompositörerna Hans Zimmer och James Newton Howard. Filmerna

  analyserats från ett multimodalt perspektiv och delar in filmmusiken i filmmusikens

  berättarfunktioner framtagna av Johnny Wingstedt Scenerna har setts på flera gånger

  både med och utan musik för att få fram musikens roll och betydelse. En scen per film

  analyseras. Scenerna är valda på så sätt att de beskriver Batman som karaktär på ett bra

  sätt. Scenerna beskrivs tydligt och en analys görs innan det avslutas med en

  konklusion. Scenerna jämförs sedan med varandra för att se likheter och skillnader.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Borg, Cajsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  WordPress och innovations design: En semiotisk analys av prioriteringar inom innovativ webbpublicering.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A study that examines how the term innovation is constructed by analyzing

  innovative websites. The factors that are most salient on the examined websites

  are analyzed within the web publishing tool WordPress, in order to identify the

  priorities of the tool's basic interface. The study identifies factors which are

  salient in innovative web publishing, and describes how they relate to the tool

  WordPress.

 • 28.
  Boskovic, Una
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Videoscenografi – en kvalitativ studie om det digitala teknikskiftet inom scenkonstnärliga insitutioner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens medievana samhälle blir det allt vanligare att använda avancerad digital teknik

  inom scenkonstnärliga institutioner. Modern teknik möjliggör användandet av

  videoscenografi som ett scenografiskt element inom scenkonst. Det vanligaste är att

  projicera en förinspelad video, film eller ljus över scenen. Med djupintervjuer som

  metod var syftet att beskriva hur det digitala teknikskiftet inom olika scenkonstnärliga

  institutioner har sett ut samt att försöka förstå hur denna påverkan tagit sig uttryck.

  Avsikten var även att få reda på vad personer inom branschen kallar sig till yrket då det

  finns oklarheter kring benämningen. Studien har visat på att yrkesbenämningen som

  personer aktiva inom branschen väljer att använda är ett individuellt val som även beror

  på bakgrund och aktuella arbetsuppgifter. Vidare visar studien att användandet av

  videoteknik inom scenkonstnärliga institutioner är vanligare än vad vi tror och att

  branschen är ung och ännu inte har formaliserats. Videoscenografi i kombination med

  traditionella metoder är även något som förhöjer det konstnärliga uttrycket. Slutligen

  visar studien på att trots att tekniken fortfarande är dyr så används den allt mer då den

  underlättar processen i att flytta föreställningar mellan olika arenor då det inte krävs så

  mycket traditionell scenografi och rekvisita, vilket skapar ökad frihet till personer aktiva

  inom branschen. I framtiden kommer mer ny teknik att användas vilket kommer

  innebära att yrken som exempelvis dekormålare inte kommer behövas i samma

  utsträckning som förr.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Broo, Emil
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Spider-Man, den moderna superhjälten: En komparativ analys av de två filmserier som gjorts om superhjälten Spider-Man under 2000-talet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har som syfte att analysera de två filmserierna om superhjälten Spider-Man

  som hittills gjorts i Hollywood och i superhjältegenren. De jämförs och olika element som

  berättelser, karaktärer, ton och stil ställs mot varandra, diskuteras och analyseras samt vad

  de har för slags betydelse i filmerna och hur det också påverkar karaktären och historien.

  Serietidningarna som filmerna är baserade på tas också med i analysen då de också

  påverkar historien, karaktärerna och filmernas ton och stil, bland annat tas element från

  serietidningen upp som filmskaparna tagit med i filmerna och hur det kommer sig

  diskuteras. Litteratur och fan-analyser lyfts fram för att stärka analysen samt kommentarer

  och intervjuer från filmskaparna som visar de val dem gjort för att gestalta karaktären

  Spider-Man och den värld som han befinner sig i.

  Mitt resultat är att båda filmskaparna försöker gestalta karaktären på ett rättvist sätt genom

  att gestalta karaktärens personlighet rätt men också den värld som kretsar omkring honom

  men det görs på två väldigt olika tillvägagångssätt. Både när det gäller det narrativa

  berättandet och tonen och stilen på filmerna. Men det finns också en del likheter i filmerna,

  bland annat att de båda tar med element från serietidningarna för att tillfredsställa fansen

  till Spider-Man. Samtidigt har de båda filmerna olika toner och stilar i sitt berättande som

  förändrats genom åren.

 • 30.
  Broström, Gustav
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musikaliska kännetecken i Max Martins produktioner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker olika musikaliskt hörbara kännetecken som är specifika i Max

  Martins produktioner. Musikaliska kännetecken refererar till hörbara kännetecken i den här

  uppsatsen och kommer att beröra formen på verket, tonart, rytm, frasindelningar, sångens

  dynamik, melodin och känslan som artisten framför i sången. Först analyseras tre

  produktioner producerade och skrivna av Max Martin och sedan jämförs de med tre stycken

  produktioner som är producerade och skrivna av andra producenter och låtskrivare. Analysen

  sker genom en så kallad ljudhändelsebeskrivning för att få fram material som går att jämföras

  och det sker med hjälp av den komparativa metoden. I resultatet går det tydligt att se

  musikaliskt hörbara kännetecken som är specifika i Max Martins produktioner. Det går även

  att se vilka musikaliskt hörbara kännetecken som är gemensamma för alla inspelningar som

  har analyserats i uppsatsen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Bucht, Onni
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ljudvågors stimulerande påverkan hos alfalfa och linser: En studie om akustiska instruments och sinusvågors påverkan hos alfalfafröns och linsers växtprocess2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research was conducted in order to provide information about the effect of sound waves in the growth settings of alfalfa (also known as lucerne) and lentils. Humans have researched about the effect of sound on humans and other animals since the beginning of our time. One of humanity’s oldest research on effects of sound is human communication. In order to expand the research of the effect of sound, this thesis expands to the area of plants. The method used consisted of playing Korobeiniki – also known as the theme song from Tetris – recorded in two versions. One version was played in piano and the second version was played in sine waves, to compare the two different frequency spectrums’ effect on plant growth. Test groups were based on the version that was played; the first group was exposed to piano while the second one was exposed to sine waves. One control group without music was used as well. Among two test groups and one control group, alfalfa and lentils grew in three batches in each group. With each batch having a unique result, the research resulted in a non-generalisable fashion, which suggests further research is vital in order to provide a conclusion which is based on more of a quantitative outcome.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Byström, Eric
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Karaktärer, fördjupning och förändring: En studie i filmexempel om karaktärsfördjupning och karaktärsförändring i klassisk dramaturgi.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna

  uppsats

  syfte

  är

  att

  studera

  funktionen

  och

  uppfattningen

  av

  karaktärsfördjupning

  och

  karaktärsförändring

  i

  klassisk

  dramaturgi.

  Den

  mest

  påtagliga

  uppfattning

  om

  dessa

  två

  begrepp

  är

  att

  de

  fungerar

  i

  samband

  med

  varandra.

  En

  karaktär

  i

  en

  film

  som

  inte

  fördjupas

  kan

  inte

  heller

  förändras

  och

  en

  film

  med

  en

  oföränderlig

  karaktär

  är

  en

  tråkig

  sådan.

  I

  granskningar

  av

  protagonisterna

  i

  filmerna

  My

  Dinner

  with

  Andre

  (1982),

  Die

  Hard

  (1988)

  och

  Doubt

  (2008)

  går

  det

  att

  se

  användningar

  av

  dessa

  begrepp

  som

  utmanar

  denna

  uppfattning.

  Filmerna

  påvisar

  olika

  grader

  av

  samband

  mellan

  karaktärsfördjupning

  och

  karaktärsförändring

  men

  gör

  detta

  sätt

  som

  inte

  helt

  stämmer

  överens

  med

  hur

  de

  i

  dagens

  mer

  tillgängliga

  litteratur

  behandlas.

  Det

  är

  relevant

  att

  öppna

  upp

  dagens

  dialog

  om

  hur

  dessa

  begrepp

  ska

  bearbetas

  i

  klassisk

  dramaturgi.

  Dessa

  filmer

  och

  deras

  respektive

  protagonister

  utgör

  karaktärer

  som

  både

  bekräftar

  och

  går

  emot

  det

  som

  idag

  talas

  som

  normalitet.

 • 33.
  Bäckström Tegner, Anna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Den enfaldige demonen: En uppsats om demoniska antagonister i skräckfilmer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här vetenskapliga uppsatsen vill försöka reda ut hur vi blir skrämda av skräckfilm där

  antagonisten kan kopplas till religionen. Övernaturliga inslag förekommer i många skräckfilmer

  men det är filmer med kristendomen som lösning som den här uppsatsen intresserar sig för.

  Syftet är att ta reda på vad det är som är skrämmande i skräckfilmer som riktar in sig på

  kristendomens antagonister d.v.s. demoner.

  Genomförandet av uppsatsen sker med hjälp av en semiotisk bildanalys, där man försöker

  reda ut och tolka vad man ser och vad det har för betydelse. I det här fallet vad det vi ser i filmen

  har för betydelse som skrämselfaktor. Jag har analyserat tre olika filmer i samma tema för att

  försöka komma underfund med vad de försöker säga, vad budskapet i dem är och vad det är i

  dem som gör att publiken blir skrämd. Drivpunkten i den här uppsatsen är att reda ut

  anledningen till varför vi konsumerar skräckfilm och hur vi egentligen blir skrämda. En generell

  slutsats jag gjort är att dessa typer av filmer måste ge oss någon form av tillfredställelse och vi

  måste ha en drift att söka den, annars skulle denna filmgenre och berättargrepp inte överleva

  och expandera.

 • 34.
  Carlsson, Alexandra
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Tängerfors, Daniel
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Framtagning av Rockmotion Films visuella identitet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The use of moving pictures has become far more common. Since more people

  use moving pictures it has become more important for film producers to

  distinguish themselves from their competitors with a visual identity. This study

  has been conducted in collaboration with Rockmotion Film HB, a company

  specialized in making videos for music and entertainment businesses. Since the

  beginning Rockmotion Film have been missing a complete visual identity

  which for a company is necessary to be seen as serious.

  The purpose with this study was to create a new visual identity and redesign the

  existing logotype based on Rockmotion Film’s core values and vision. The

  study began with a semi-structured interview with the company to gather

  necessary information about the company. In addition, a visual content analysis

  was made to gain perception of the competitors' visual identities. Through

  surveys and a focus group, the produced material has been tested to obtain a

  final suggestion.

  The result of this thesis is a simple and catching visual identity that complies

  with the core values, personal, youthful and professional as well as the client's

  vision of the visual identity.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Carlsson, Caroline
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Förändringar i berättelsen från bok till film: En jämförelse mellan de viktigaste scenerna i boken Cirkeln och dess filmadaption2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att jämföra boken Cirkeln och dess filmadaption med samma namn för att undersöka hur filmens ändringar kan påverka berättelsen för, de eventuellt, nästkommande filmerna. I slutdiskussionen kommer uppsatsen även att diskutera vilken sorts adaption filmen kan ses som utifrån Geoffrey Wagners tre adaptionstyper. Först kommer berättelsernas första vändpunktsscen att jämföras med varandra för att belysa skillnaderna mellan de två scenversionerna. Därefter kommer andra viktiga scener i berättelserna att jämföras på samma sätt. Dessa undersökningar kommer att använda Richard J. Hands analysmetod för att jämföra scenerna och ta reda på vad som har förändrats, behållits eller tagits bort under adaptionsprocessen. Jämförelserna utgår främst från de skillnader som skett i filmen, men nämner även likheter som uppsatsen anser vara viktiga. Sist kommer dessa skillnader att diskuteras, framförallt de konsekvenser som förändrar filmens berättelse mest och därefter vilken adaptionstyp filmen kan ses som på grund av dessa skillnader.

 • 36.
  Carlsson, Johan
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Viking, Jakob
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Kreativitet under stress: En studie i att vara kreativ på beställning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A graphic designer must be able to create and produce regardless of conditions. The

  present study addresses what impact short and long deadlines have on this

  ability and how creativity can be encouraged in stressful situations. Semistructured

  interviews were conducted with eight Art and Creative directors in

  GävleDala region to examine how they felt about being creative under stressful

  conditions. The results showed that there is generally not a problem for the

  interviewees to be creative on demand, but they do not follow any specific

  methods to ease the workflow. It was also found that it was rather the

  workload and the amount of assignments that affect the stress factor rather than

  a specific time frame.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Carlsson, Martin
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Från Fylke till Älgö: En adaptionsanalys av Bo Hanssons album Sagan om Ringen2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie söker svar på frågan hur vi genom musik kan återberätta en historia. Dettagörs genom en analys av organisten Bo Hanssons studioalbum Sagan om ringen från1970. Genom att analysera albumet i förhållande till sin litterära förlaga, The Lord ofthe Rings av J. R. R. Tolkien, kommer studien fram till att vi med semiotiska ochanalogiska begrepp kan följa berättelsen även i musiken. Semiotiken handlar omtolkningen av tecken och uttryck. Studien använder emellertid mer av den musikaliskasemiotiken som omfattar begreppen tonhöjd, melodi, frasering och rytm. Dessa begreppgör det möjligt att analysera ett musikstycke utifrån de innebörder begreppen ger.Det andra teoretiska perspektivet som denna uppsats utgår ifrån är musikalisk analogi.Musikalisk analogi innebär att vi genom associationer kan finna liknelser i musik ochljud till visuella fenomen baserat på vår tidigare erfarenhet. Studien refererar även tillforskning som gjorts kring liknande områden som visar på hur musik kan förmedlakänslor och bilder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Carlsson, Niclas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Bubbliga reklamfilmer: En kvalitativ undersökning hur ljud och bild samarbetar i Coca Cola och Ramlösas reklamfilmer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag är konkurrens en del av vardagen för företag som vill sälja sina produkter. I och

  med att utbudet ökar och varorna är så lika varandra så har det blivit viktigare att synas

  genom reklam. Den här uppsatsen kommer att fokusera på hur ljud och bild samarbetar i

  reklamfilm. Genom semistrukturerade intervjuer kommer personerna att få göra

  lyssningstest och bildtest för att sedan svara på frågor. Syftet är att försöka ta reda på

  om någon del är viktigare än den andra eller vad som kan göra skillnader i

  reklamfilmen. I reklamfilm så finns det någon form av budskap, men det kräver att den

  som ser förstår koderna som skaparen har använt. Studien har visat att det kan vara

  många olika typer av koder i reklamfilmer. Men om inte personen som ser det kan tolka

  dem rätt kan effekten bli det omvända.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Cederquist, Joakim
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Ryberg, Marcus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Kulturens betydelse för filmtrailers: En kvalitativ analys av en trailers komponenter och dess inverkan på en filminsatt publik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att redogöra för en trailers komponenter samt att analysera en amerikansk och en svensk trailer utifrån dessa för att förstå skillnaderna mellan dem och hur en filminsatt publiks intresse påverkas av komponenterna. De trailers vi valde var till filmerna Odödliga och Wild. För att få en mer trovärdig uppsats genomförde vi två stycken kvalitativa fokusgruppsintervjuer med filminsatta högskolestudenter. De komponenter vi valt var auditiva och visuella komponenter som fyller meningsskapande funktion så som klippning, musik, bildutsnitt, kamerarörelser och dialog etcetera. Resultatet vi fick var att trailrarna inte skiljde sig så mycket åt men att dess komponenter påverkade intresset hos deltagarna till en viss grad. Vi fann att deltagarnas personliga smak samt tidigare associationer och erfarenheter har större påverkan för deras intresse. Dessutom fann vi att den svenska trailerns kulturella aspekt påverkade deltagarnas intresse negativt då de flesta hade en förbestämd kritisk inställning till svensk film, trots att denna film hade många likheter med den amerikanska filmen. Slutsatsen vi kom fram till var att filmens kulturella aspekt har en större påverkan för publikens intresse att se filmen än de komponenter vi valt att analysera.

 • 40.
  Christoffersson, Einar
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  RoboDrummer – A Case Study: Implications of the musical expression of an electromechanical drumming machine2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In search for a new musical expression, the author’s own creation; RoboDrummer (RD)

  – a newly invented, MIDI-controlled electromechanical, drumming machine – is closely

  analyzed in terms of sound, time and interaction, and then compared to its precursors;

  the human drummer, the drum machine & other robotic drummers. Although far from a

  robotic virtuoso, the findings show in what unique ways RD both de-humanizes the

  human drum performance and humanizes, as well as embodies, the virtual drum

  machine. Potential musical applications and technical improvements are suggested to

  further develop RD into a more engaging and futuristic live performance.

 • 41.
  Claesson, David
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Elgitarr i studion och hemmet: Skillnaden mellan emuleringar och mikrofonljud2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks upplevelsen och den soniska skillnaden mellan

  högtalarelement inspelade med mikrofon och emuleringar. Da emuleringar har blivit ett

  populärt sätt att ersätta gitarrförstärkare och högtalarlada undersöker denna uppsats de

  soniska och hörbara skillnader mellan de tva. Lyssningspanelen och de tekniska

  mätningarna visar bada att det finns en skillnad mellan de tva, i diskanten upplevs den

  största skillnaden. Det gar att dra tydliga likheter med den tidigare forskning som gjorts

  inom liknande omraden och denna uppsats, undersökningen stärker till stor del den

  forskning som tidigare gjorts.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Clay, Joshua
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Interkulturell Branding: En kulturell jämförelse mellan reklamfilmer och metoderna till att marknadsföra med hjälp av reklamfilm hos olika nationaliteter2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att etablera ett varumärke bland människor behövs marknadsföring. Men hur man ska marknadsföra är en komplicerad process, då det är många delar som behövs struktureras upp för att skapa en sammanfattande kommunikation. Målet med en marknadsföring är givetvis att nå ut till så stor mängd av konsumenter som är möjligt, men en bredare målgrupp gör det mer komplicerat då det innebär fler skilda sinnen och tankesätt bland människorna. Volvo och Samsung är två bra exempel på välkända varumärken som har lyckats att marknadsföra sig och etablerat sig bland människor runt om i världen. Uppsatsen syftar därför till att undersöka hur Volvo och Samsung lyckats med att marknadsföra sig bland många olika människor och deras kulturer. Det som har trätt fram är skillnader bland användandet av semiotiska resurser. Men den stora likheten har varit en sammanhängande kommunikation i reklamfilmerna, som har bjudit in till en relaterbar gemenskap.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Dahlén, Marie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Gen Art: Är genererad grafik framtiden för audiovisuella kreatörer?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien ämnar undersöka vad kreativt skapande med generativa metoder innebär för denaudiovisuella kreatören i form av beslutsfattande och process. Studien genomförs i syfteatt få en ökad förståelse inom detta område av kreativt skapande för att belysa vad dettakan ha för potential för framtida audiovisuella kreatörer inom livescenen. Studientillämpar en autoetnografisk enfallstuide som metod för att generera empiri. Underfallstudien producerade informanten generativ grafik i progammet Unity med mål attkunna användas inom den audiovisuella livescenen. Empirin samlades in i form avanteckningar, videomaterial och skärmavbilder från arbetsprocessen. Analysen av deempiriska materialet genom flowteori, komplexitetsteori och andra cybernetiska teorieroch tankar tyder på att skapande med generativa metoder kan ha en potential förminskad prestationsångest. Vidare kan det bidra med faktorer som möjliggör flow underarbetsprocessen. Skapande med generativ grafik verkar skilja sig från en mer traditionellkreativ process genom att vara reflexivt där de genererade verket nästintill blir sin egenentitet som kreatören kommunicerar med genom programmering. Studien visar på attarbetsprocessen med generativ grafik kan upplevas ha en hög inlärningströskel.Utmaningen som detta innebär kan å andra sidan generera en stärkt känsla av ens självt.Författaren föreslår vidare forskning inom detta område då arbetsprocessen medgenerativ grafik är relativt outforskat samt ligger i framkant av den teknologiskautvecklingen. Förslagsvis skulle en flerfallsstudie kunna stärka studiens resultat.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Dahne, Lovisa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Matthis, Alexi
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Det klassiska berättandet i det moderna Sverige: En kvalitativ analys av den moderna svenskproducerade filmens användning av det klassiska berättandets dramaturgi2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna vetenskapliga undersökning är att studera vilka element av det klassiska berättandets dramaturgi som går att finna i sex stycken olika svenskproducerade långa spelfilmer. Filmerna är uppdelade i två olika grupper, kritikerrosade och biosuccéer, dessa har valts ut med hjälp av statistik från Svenska Filminstitutet. Analysen fokuserar främst på två nyckelbegrepp, protagonisten och treaktsstrukturen, som båda definieras och sedan analyseras i vardera film.

  Efter analysen görs sedan jämförelser, både film mot film men även grupp mot grupp, för att besvara frågan om det finns skillnader mellan användandet av det klassiska berättandet i svenskproducerade kritikerrosade filmer och biosuccéer. Det bakomliggande syftet är att förstå hur denna konventionella berättarstruktur används i praktiken i Sverige. Undersökningen finner dock att skillnaderna mellan grupperna är mycket små och enbart en film kommer nära definitionen av det klassiska berättandet. Genomgående för filmerna är att de övriga inte har en tydlig protagonist eller huvudkonflikt, vilket i de flesta filmer resulterar i en otydlig treaktsstruktur. Detta pekar på att svenskproducerade lång spelfilmer verkar prioritera andra berättarstrukturer eller medel för att skapa intresse hos publiken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Dalén, Julia
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Bilderbokens grafiska formgivning: En visuell innehållsanalys av bokomslag och typuppslag ur framgångsrika bilderböcker för barn i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A literature search showed that there was a considerable amount

  of published

  sources in the category picture books, among others, but fewer who reviewed

  the graphic design of successful picture books and that gathered knowledge

  about which similarities they had.

  The purpose of this thesis has therefore been to examine how the graphic design

  in successful picture books looks like in Sweden, between the years 2008 and

  2017, and gather knowledge about which similarities there are and which design

  elements that occur more frequently than others.

  The goal with the project has in addition to this been to gather knowledge about

  the design process, what recommendations there are for the target group and

  exemplify common design elements in a picture book prototype.

  The conclusion is that there are similarities between successful picture books

  and that there are more frequently occurring design elements then others. This

  conclusion can however only be based on the books that have been concluded in

  this study during a given time period.

 • 46.
  Davidsson, Ida
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Tituleringsproblematik inom det samtidskonstnärliga audiovisuella området: Intervjuer med audiovisuella utövare om upplevd tituleringsproblematik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar undersöka tituleringsproblematiken inom det konstnärliga

  audiovisuella området. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med

  audiovisuella utövare som är aktiva inom det specifika området. Tidigare forskning

  visar att teknologins utveckling de senaste 20 åren har bidragit till framväxten av fler

  genrer inom det audiovisuella området vilket i sin tur har resulterat i en begrepps- och

  terminologiproblematik. Teorin som används för att analysera det empiriska materialet

  tar ansats från socialkonstruktivismen. Resultatet visar att audiovisuella utövare

  upplever att det inte finns något tydligt sätt att titulera sig. De mönster som visade sig i

  respondenternas svar var att tituleringen försvåras i och med att en audiovisuell utövare

  sysselsätter sig inom flera områden och titeln anpassas därefter, beroende på

  sammanhanget, det visade sig även att en generell och övergripande titel är svår att

  uppnå då den audiovisuella utövaren ofta möts av publik eller besökare som inte är

  bekanta med det audiovisuella begreppet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Duvander, Emil
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  300: Statiska rörelser: En jämförelse av rörelser i serieboken och filmen 300 2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag blir det allt vanligare att filmskapare gör film av tecknade serier. För att lyckas med en adaption finns det många aspekter att ta hänsyn till.

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur filmskaparna till filmen 300 har förhållit sig till rörelserna i serieboken med samma namn.

  Undersökningen jämför scener ur filmen med serieboken utifrån hur trogna filmskaparna har förhållit sig till originalet.

  Det framkom att det finns skillnader mellan serien och filmen 300. Bilderna och rörelserna i serien är ofta överdrivna för att de lättare ska kunna tolkas av läsaren. I filmen är rörelserna inte lika överdrivna för att filmen ska upplevas verklig. Filmens bildberättande är också mera logisk i sina riktningar vilket gör det lättare för publiken att följa med i berättelsen.

  Att vara trogen till originalet är viktigt i en adaption. Filmen skiljer sig en del från serien men många rörelser liknar dem som visas i serieboken. Detta visar att även om serie och film har ett gemensamt huvudberättande i bilder så finns det faktorer som gör att adaptioner mellan medier måste anpassas och förändras.

 • 48.
  Ekberg, Sean
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Mockumentärfilm:: Stilelement2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är gjord i form av en stilistisk analys med mål att utforska dokumentärfilmens autenticitet och mer specifikt en analys av mockumentärfilmers stilelement. Tanken är att genom att analysera vilka stilelement som används i mockumentärfilmer och analysera hur filmskaparna använder dem inom en film skapad ur fiktion, att se ut som en dokumentärfilms form av autenticitet. För analysen valde jag ut tre mockumentärfilmer: This Is Spinal Tap (1984), Man Bites Dog (1992) och Exit Through The Gift Shop (2010). Dessutom valdes ytterligare nio dokumentärfilmer ut, som används i analysens del för att kunna ge exempel från mockumentär till dokumentär. Analysen visar att filmskapare av mockumentärfilmer och dokumentärfilmer använder samma stilelement, men skillnaden ligger i hur filmskaparna använder dem. En mockumentärfilmskapare använder dokumentära stilelement med avsikt att filmen ska få samma utseende som en dokumentärfilm. Analysen visar också att en stor skillnad mellan dokumentärfilmen och mockumentärfilmen finns inom kontraktet till tittaren. Mockumentärfilmskapare knyter ett kontrakt till tittaren för att få åskådaren att förstå att filmen är fiktion. Med hjälp av detta kontrakt och samma förståelse av filmens mockumentära innehåll ger detta åskådaren det fulla spektrumet av filmens innehåll.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Ekenlöw, Amanda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Audiovisualitetens möjligheter: Att bryta konventioner2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This interdisciplinary study aims to understand the audiovisual framework in relation to our perceptions of the senses and how it affects the audiovisual genre that focuses on the senses sound and image and its interplay. The background of the essay and previous research includes how we as humans perceive our world and then create it based on our perception of the world. A compilation of studies on the sensory impressions for hearing-audio and seeing-visual is presented to approach the state of research, but is also based on the conventions of art, including social norms and the educational process of institutions. The question at hand focuses on the possibilities of audiovisuality, both as an art and production form, and on how the audiovisual genre is best described, what frameworks affect our thinking about digital art and to what extent this is possible to change. Further to the figure theory as a theoretical basis and in-depth interviews as a method. Finally, the essay presents a result that shows that the audiovisual genre has many possibilities that largely include the technology of the future; limitation is found in the convention and the human view as well as actual sensory boundaries. Discussion and own reflections that land in statements about how an artist, producer or audiovisual creator can go about being innovative in a world where creativity meets modern technology. The research concludes that the relation and communication between sound and image of audiovisual production is not the actuality, rather that the relation is experienced in between the emotional and the technical. Sound and image are only design.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Elovson, Tom
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Att klippa för skratt: En studie på modern tv-komedi med fokus på klippning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen berör klipparens avgörande roll för komediserier och tar avstamp i frågan varför man klipper som man gör i komediserier. Syftet är att undersöka hur humor kan formas med hjälp av klippning. Uppsatsen studerar därför klipprytm, alltså tajming och tempo, i situationskomedin Scrubs utifrån ett urval humortekniker, för att på så sätt bidra med kunskap om vad olika former av rytm bidrar med vid skämt. Komediklippning berörs också på en övergripande nivå, varför klipprytm inte endast berörs i samband med enstaka skämt. Texten handlar därmed också om hur variation i klippning och berättande är avgörande i kombination med många humortekniker. Inte minst lägger humorns kommunikativa riktning och vilken situation humorn uppstår från grunden för hur rytm formas runt ett skämt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
123456 1 - 50 of 254
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf