du.sePublications
Change search
Refine search result
1234 1 - 50 of 180
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlin, Erik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Redigeringsprogrammens påverkan på bilden: En jämförelse mellan Avid Media Composer och Adobe Premiere Pro2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen söker att svara på frågeställningen: Uppstår det skillnad i bildkvaliteten på material som komprimerats med redigeringsprogrammet Avid Media Composer till H.264, i jämförelse med material som har komprimerats till H.264 med Adobe Premiere Pro. Baserat på resultat från tidigare jämförelser och personlig erfarenhet är förförståelsen att det kommer finnas en märkbar skillnad men ingen av programmen kommer att överskugga den andra.Metoden som använts är att en undersökning i form av enkät har fyllts i av mediastudenter baserad på deras upplevelser av sex stycken bildexempel från varje redigeringsprogram utifrån fem faktorer som rör bildkvalitet: Kontrast, skärpa, brus, färg och rörelseåtergivning. Djupgående intervjuer har sedan utförts med fem av informanterna. Resultatet på undersökningen visar överlag små skillnader mellan Avid Media Composer och Adobe Premiere Pro. Informanterna upplevde i majoritet att materialet från Avid hade högre bildkvalitet.

 • 2.
  Allansson, Rasmus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musikens påverkan på film: En studie i musikens påverkan på tittarens tolkning av en karaktär.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att bidra med en djupare förståelse för hur musik påverkar

  uppfattningen av en karaktär i en film. Uppsatsen jämför resultaten från de som studerar inom

  ämnet musikproduktion med de som studerar inom ämnet bildproduktion på Högskolan

  Dalarna. Den undersökning som har bedrivits var av både kvantitativ och kvalitativ karaktär.

  Deltagarna i undersökningen har fått se en filmsekvens i tre olika versioner. Först utan musik,

  sedan med skräckmusik och avslutningsvis med spänningsmusik. Undersökningen är baserad

  på Johnny Wingstedts teorier om hur vi påverkas av musiken i vår vardag. Beroende på vilken

  musik de fick höra i samband med klippen så påverkades deras uppfattning av både

  karaktären samt handlingen i filmen.

 • 3.
  Amanda, Brunnberg Söderberg
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  När kapitalet färgar radiovågorna: Hur reklamfinansieringen avspeglar sig i programinnehållet i kommersiell radio2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den kommersiella radion är beroende av reklamfinansiering för sin överlevnad och det enda sättet att locka till sig annonsörer är att kunna visa att man nåt ut till den breda massan och för att nå ut till den breda massan behövs ett intressant redaktionellt innehåll. Det redaktionella innehållet är en produkt av den branschlogik som råder och ingår i det branschformat som genom kloning och franchising sprider sig inom det rådande radioklimatet. Branschformatet för den kommersiella radion avspeglar sig i bland annat rollbesättning, musiken och sändningstempot, vilka i sin tur bildar det redaktionella innehållet. Det som präglar det redaktionella innehållet är dock alltid det allmänna intresset. Branschformatet sägs även sudda ut den gräns som länge funnits och som upprätthållits av branschen där det redaktionella innehållet ska separeras från reklam. Denna gräns blir mer och mer otydlig då man har börjat hitta vägar runt i form av bland annat sponsring av inslag och tävlingar.

 • 4.
  Andersson, Andreas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Den rörliga bildens komponenter som förstärkning av narrativet i spelfilm: En jämförande studie av en svensk och en amerikansk långfilm2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En spelfilm berättas med hjälp av ljud och bild. Bilden är en form av kommunikation som likt ett

  vanligt språk är uppbyggt med regler. Dessa regler används för att hjälpa publiken att tolka bilden

  och kallas för berättarkomponenter. Denna uppsats bidrar till en djupare förståelse för tre av dessa

  berättarkomponenter: bildkomposition, bildutsnitt och kamerarörelser. Med hjälp av teorin

  analyseras och jämförs bildspråket i två filmer baserade på samma roman av Stig Larsson. Dessa

  två filmer är producerade i två olika filmkulturer.

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur bilden används för att förstärka narrativet i

  långfilm. Filmerna som har analyserats är The girl with the dragon tattoo som har producerats av

  den amerikanska filmkulturen. Den andra filmen är Män som hatar kvinnor som är producerad av

  den svenska filmkulturen. Resultaten av analyserna har sedan jämförts för att ta reda på om det

  finns någon skillnad i bildspråket mellan kulturerna. Uppsatsen visar att båda filmerna tillämpar

  reglerna på ett liknande sätt men att bildspråket anpassas till hur historien berättas.

 • 5.
  Andersson, Calle
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Identitetsskapande och lärande via visuella intryck och uttryck i och utanför bildundervisningen2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka vad tidigare forskning säger om ungdomars konstruktion av identitet i samband med de visuella intryck och uttryck som används och tar form i och utanför bildundervisningen. I studien synliggörs visuella intryck och uttryck utanför skolan med fokus på sociala medier och gatukonst och deras inverkan på ungdomars representation och konstruktion av identitet; dessutom synliggörs sambandet mellan bildskapande och identitetsutveckling i bildundervisningen: Vad kommunicerar elever och ungdomar själva via sitt bildskapande? Vilka kopplingar finns det mellan visuella uttryck och identitetsskapande i och utanför bildämnet? Hur kan visuella intryck och uttryck i elevers vardag föras in och användas i bildundervisningen för att främja elevers identitetsutveckling och lärande? Resultatet av studien visar bland annat att visuella uttryck är ett sätt för elever och ungdomar att kommunicera avvikande åsikter och perspektiv gentemot samhälle och sociala mönster, skapandet blir med andra ord ett sätt för elever och ungdomar att ifrågasätta och göra sin röst hörd, vilket i sin tur bidrar till att stärka, konstruera eller utveckla en identitet. Identitetsskapande via visuella uttryck bidrar även till lärande då barn och ungdomar i samband med bildskapande utvecklar sin kommunikativa kompetens, vilket framträder i analysen av tidigare forskning som valts ut i studien. I mångt och mycket visar studien på bildens roll vad gäller att experimentera och pröva olika identiteter, samt varför och vilka typer av visuella intryck och uttryck utanför skolan bör och kan föras in och användas i bildundervisningen för att främja elevers lärande.

 • 6.
  Andersson, David
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musikbranschen underifrån: En kvalitativ studie om hur oetablerade artister upplever sin omvärld2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 2000-talet har nya tekniska innovationer både förändrat hur musik spelas in,

  distribueras och konsumeras. Därmed har nya möjligheter skapats för Sveriges

  oetablerade artister, samtidigt som utbudet blivit större och svårare att tränga igenom.

  Uppsatsen undersöker vad oetablerade artister har för åsikter om läget idag och

  fokuserar kring tre huvudområden; musikutgivning, artistens egen karriär samt

  musikbranschen i stort. Med djupintervjuer som metod syftar studien till att undersöka

  vilka problem som står i vägen för en artist som försöker etablera sig och nå ut med sin

  musik till en större publik. Studien har visat på att artister nuförtiden mycket enkelt kan

  spela in och ge ut sin musik vilket skapat en direkt länk till allmänheten. Det är dock

  mycket svårt att få den uppmärksammad, varför branschkontakter fortfarande värderas

  högt i artisters ögon. Det finns samtidigt en viss misstro mot den etablerade branschens

  kommersialism men varierar stort beroende på vilken typ av aktör det rör. Genom mer

  kunskap om fler musikrelaterade uppgifter har artisterna däremot självsäkerheten att

  själva kunna välja samarbetspartners utifrån var den egna kompetensen brister.

 • 7.
  Andersson, Gustav
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Hygstedt, Oskar
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Kamerors tekniska specifikationer och dess relevans för en publik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This BA-thesis investigates if the aspects dynamic range, color reproduction and resolution have any effects on how an audience experiences the quality of video/moving images. Today, with fast evolving technology, camera manufacturers have to keep producing new cameras to keep up with their competitors. This saturates the market and makes it harder for filmmakers not knowledgeable about how a camera works and what’s important. In our experience, filmmakers and camera manufacturers focus more on the technical specifications of cameras than what the production actually needs. To answer our question about the three camera aspects, we have conducted two different kinds of studies. The first one is objective, free of opinions and contains only data on how four different cameras compare with one another. After that, we compare the data from this study with a public survey where we show an audience four movies that might appear exactly the same but are filmed with different cameras, the same cameras as in the objective tests.

  What we discovered is that dynamic range, color reproduction and resolution have little to no effect on how the audience experiences the video/moving images. The aspect that had the most effect on the audience was color, but reproduction accuracy was not the important factor and fell out of the scope of our study.

 • 8.
  Andersson, Julia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ungdomsverksamhet med inriktning konst och kultur: En fallstudie om Vox Publicum2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vox Publicum är en ungdomsverksamhet med fokus på konst och kultur. Denna uppsatts

  ämnar att med hjälp av observationer och intervjuer ta reda på hur deras verksamhet

  fungerar, varför Vox Publicum startades och vad de har bidragit med till de tidigare

  besökare. Jag har använt mig av Lars Svedbergs organisatoriska grundteman (2007) för

  att kunna ta reda på hur Vox Publicums verksamhet är organiserad. Vox Publicum

  arbetar för att skapa en säker miljö utan fördomar för ungdomar med intresse för konst

  och kultur, att ungdomar i en trygg miljö ska kunna utveckla sin konstnärliga sida

  samtidigt att utforska sin egna identitet. Som en av informanterna utrycker sig ”Vox

  Publicum gav hen möjligheten att existera utan krav, att kunna utveckla sina intressen

  såsom musik, att ha en plats där hen också hade möjlighet att utveckla sin egna

  person.”.

 • 9.
  Andersson, Thomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Studentradion i Sverige - En väg in i karriären?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studentradiokulturen har funnits i Sverige i trettio år, och har vuxit mer och mer de

  senaste åren. Trots detta så är kulturen oerhört outforskad. Denna undersökning syftar

  till att bidra till en ökad förståelse kring hur denna kultur ser ut idag samt ta reda på hur

  ett studentradioengagemang kan leda till en ökad chans att göra karriär inom

  radiobranschen. Genom halvstrukturerade djupintervjuer som metod intervjuas fyra

  respondenter som har gått från att vara studentradioaktiva till att vara yrkesverksamma

  inom radiobranschen. Med hjälp av begrepp ur Bourdieus nätverksteori samt

  kunskapsformsbegrepp visar resultatet att ett studentradioengagemang ligger till god

  grund för en karriär inom radiomediet.

 • 10.
  André, Jörgen
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Att särskilja ljudet från virtuell och akustisk orkester2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats studeras huruvida det går att särskilja en virtuell och en akustisk

  symfoniorkester och vad det i sådana fall är som gör att det går att höra skillnad. För att

  samla in data till undersökningen har både en kvalitativ och en kvantitativ metod

  använts. Den kvalitativa datainsamlingen har skett med hjälp av en enkätundersökning

  och den kvantitativa delen med hjälp av ett lyssningstest. Urvalet av personer gjordes

  slumpmässigt via sociala medier och analysen i uppsatsen visar att med de ljudklipp

  som valts, kan det vara svårt att särskilja en virtuell orkester från en akustisk.

 • 11.
  Anoushfar, Mohammad
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Arketypiska motiv i förtätade filmögonblick: En undersökning om den eventuella förmågan av arketypiska motiv att förstärka narrativ och mise-en-scéne2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I följande undersökning redogörs för ett möjligt samband mellan arketypiska motiv och

  starka filmupplevelser. Syftet var då att undersöka huruvida tillämpningen av arketyper

  samt arketypiska symboler kunde ge möjligheten till filmmakaren att skapa starka

  filmögonblick. För att besvara denna problemformulering har ett urval på fyra intervjuer

  om filmerna Gladiator, Pulp Fiction, Apocalypse Now och Avatar analyserats ur ett

  arketypiskt perspektiv. Dessa filmintervjuer hämtats från en tidigare fallstudie där tio

  filmbrukare artikulerat om sina favoritfilmer. Analysen har visat att arketypiskt

  psykologiskt perspektiv ger en djupare förståelse för hur arketypiska motiv aktualiserar

  en kombination av känslor och tankar hos tittaren och förorsakar en interaktiv relation

  mellan denne och filmen.

 • 12.
  Anticoli, Rahel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Cultural Adaptation of Cancer Campaign Films: A comparison made between beauty commercials; United States ofAmerica and India.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att göra en filmanalys av kampanjfilmer om bröstcancer som var skapade av kosmetiska företag i Indien och U.S.A. I uppsatsen undersöks hur semiotiska resurser var påverkade av kulturen och hur kampanjerna har använt kulturell adaption i marknadsföringssyfte. Jag beskriver en denotation av två filmer från varje land följd utav en konnotation som stödjs av artiklar och böcker om respektive kultur. Avslutningsvis tar jag upp och diskuterar de olika teorierna om hur kulturell adaption kan påverka en människa ur ett marknadsföringsperspektiv. Slutsatsen är att nationalism och appropriation är några av de viktiga elementen i kulturell adaption som förstärker marknadsföring. Dessa element skapar självidentitet och förtrogenhet hos individen som tittar på filmen. Några semiotiska resurser som hade förändrats i kulturell adaption och som hälpte till att skapa de elementen var etnicitet, gester, kläder, miljö, och symboler.

 • 13.
  Arvidsson, Georg
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Fast i en Loop: En undersökning av strategier för ökad produktivitet i den musikaliska skapandeprocessen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersöknings syfte var att undersöka användning av strukturer och strategiers

  påverkan på en musikproducents kreativa arbetsprocess. Subjektet för undersökningen

  var i detta fall uppsatsförfattaren själv och forskningsfrågorna löd: På vilka sätt

  påverkas min produktivitet som låtskrivare och producent av att arbeta enligt en

  förbestämd struktur? Vilka fördelar och nackdelar kan jag uppleva bland olika arbetssätt

  för att ta sig ur och undvika skrivkramp? På vilka sätt påverkas jag av att försöka

  framhäva tillståndet flow? Dessa besvarades genom forskningsmetoden forskning

  genom design som gick ut på att producera låtar för att nå uppställda produktmål och

  effektmål. Datan bestod av skriftlig loggbok som redogjorde för upplevelser, tankar och

  känslor. För att analysera den användes i huvudsak Csíkszentmihályi Mihálys teori om

  flow – den optimala upplevelsen. Detta knöts till huruvida strategierna som användes

  kunde generera flow och produktiva resultat.

  Resultatet visade att flertalet positiva effekter kunde upplevas och att det för

  producenten upplevdes ge produktiva resultat. Det visade även på nackdelar med olika

  strategier och att de passade bättre i vissa fall än andra men att medvetenheten om dem

  och konceptet flow upplevdes som positivt. Studiens utformning ger upphov till olika

  svagheter såsom att undersöka både den psykologiska aspekten tillsammans med

  praktiska strategier kunde fokuserats mot en av dem. Samt att uppsatsförfattaren och

  undersökningssubjektet är densamma. Styrkor finns i att förstahandsinformation är det

  som presenteras och att det gick att knyta samband mellan aktiviteter och deras förmåga

  att generera flow. Förslag för kommande forskning är att undersöka påverkan på

  flertalet andra musikproducenter på olika nivåer.

 • 14.
  Benjaminsson, Ida
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Inspirationens roll i musikmakares skapandeprocesser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap om vad det är som driver musikmakare i sitt skapande, samt om inspirationen som ligger bakom. Detta fullföljdes medelst skriftliga intervjuer med fem låtskrivare och kompositörer, som tillfrågades om den bakomliggande orsaken till deras skapande, om inspirationens roll i skapandet och om hur de går tillväga för att frammana den.

  Det övergripande resultatet tyder på att det är den personliga utmaningen och känslan att utnyttja sin kapacitet som driver en människa till att skriva musik. Respondenterna uppger att resor och möten med människor och nya situationer är det som påverkar inspirationen positivt. I övrigt uppger de att inspirationen är av förhållandevis stor vikt för dem, men att den oftast uppkommer av sig själv om de bara ger sig in i skapandeprocessen.

  Undersökningen bidrar till ytterligare kunskap om begreppet inspiration och om hur människor i exempelvis musikbranschen kan resonera för att effektivisera sitt arbete.

 • 15.
  Berger, Leo
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Kassettbandet: Den gåtfulla överlevaren får ett uppsving?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan kassettbandet trängdes undan av CD:n under 90-talet har det fört en alltmer tynande tillvaro, fram tills att det relativt nyligen började uppstå små oberoende musikbolag som helt eller delvis släpper begränsade albumupplagor på kassett och en del rykten började gå att kassettbandet var på väg tillbaka. Även större band och skivbolag hakade på trenden och släppte större upplagor av vissa få utvalda album på just kassettband. Kan det vara möjligt att detta gamla och uträknade medium håller på att få en renässans i vår digitala guldålder? De förklaringsmodeller och teoretiska begrepp jag använt mig för att förklara detta fenomen är Nostalgi, Analogisering och Nätverkande.

  I ett stort antal artiklar och debatter ges olika svar och synpunkter på kassettbandets eventuella gåtfulla comeback och denna uppsats är tänkt att fungera som en slags kompassnål som pekar ut en riktning till följd av det material jag har tillgodogjort mig och redovisat i denna uppsats. Här återfinns också ett antal intervjuer med både privatpersoner och skivbutiker som fördjupar och resonerar kring orsak och verkan kring kassettfenomenet. De önskvärda hårda data och tillgänglig och tydlig statistik lyser med sin frånvaro då kassettband sällan återfinns på några listor eller mätningar eftersom de aldrig fick någon högre status trots sin enorma spridning, till skillnad mot vinylskivor och CD. Med denna uppsats görs ett försök att sammanställa en bild av denna övervintrade dinosaurie till audioformat och får, åtminstone delvis, en förklaring till sin egen överlevnad.

 • 16.
  Bergström, Pontus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Den Sociala Musikscenen: Intervjuundersökning med musiker och ljudtekniker om deras arbeten med scenframträdanden2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom en intervjuundersökning med några verksamma ljudtekniker och musiker är

  syftet med undersökningen att redogöra för viktiga förutsättningar för musikers och

  ljudteknikers sociala samspel vid scenframträdanden. Problemområdet består av tidigare

  forskning om musikers och ljudteknikers samspel och arbetsdelning vid inspelningar i

  studiomiljö. Undersökningens frågeställning är: Vilka förutsättningar för ett socialt

  samspel anser internationellt aktiva musiker och ljudtekniker vara viktigast under

  scenframträdanden? Analysen har gjorts med teori om konventioner för konstnärers och

  hantverkares samspel från Howard Becker (1982) samt hur sociala relationsband stärks i

  personliga nätverk från Granovetter (1973).

  Resultatet visar att en bakgrund som musiker var viktigt för ljudteknikerna, medhörning

  och publikrespons var viktigt för musikerna, samspel kommuniceras med gester och

  ljudtekniker har idag utökade ansvarsområden än tidigare. Arbetets förutsättningar i och

  utanför Sverige var liknande när det gällde teknik men skiljer sig på annat sätt. Det

  sociala samspelet var nödvändigt för ljudteknikernas personliga nätverk.

  Undersökningens resultat bidrar till kunskapsområdet som är relevant för blivande eller

  professionella ljudtekniker och musiker för att bidra till vidare undersökningar.

 • 17.
  Björkdahl, Anna
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Förpackningsdesignens påverkan på konsumentens uppfattning av produktens prisklass: En visuell innehållsanalys av schampobehållare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study is aiming to examine how the packaging design can affect the

  consumer’s perception of the product’s price range. A visual content analysis

  was performed on fifty shampoo products, to find characteristic design elements

  for each price range. Two generic containers for each price range was produced

  out of the result from the analysis, those containers were later tested in a survey.

  In the survey the participants were asked to rate the generic containers in what

  price range they thought they were on a scale of 1–9, the order of the containers

  was randomized and the participants did not have any knowledge of the

  container’s price.

  The results of the visual content analysis were nearly consistent with the results

  from the survey, where the participants felt that the containers belonged to the

  price range they were given after the visual content analysis.

  Container low A got 93 points, low B got 112 points. Medium A got 122 points

  and medium B got 155 points. At last high A got 153 points and high B 173

  points. Container medium B got higher points than high A, which was the only

  result that did not consist with the expected. The conclusion is that each price

  range do have various design manners, and that

  the configuration of design

  elements do vary among different price ranges.

 • 18.
  Björklund, Kasper
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Varför musik?: En kvalitativ undersökning om varför truppgymnastik användersig av musik i alla grenar.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Truppgymnastik är en idrott där man tävlar i tre olika grenar, fristående, tumbling och

  trampett. Truppgymnastik går ut på att göra volter, voltserier och akrobatiska moment så

  fläckfritt som möjligt. I truppgymnastik använder man sig utav musik till alla grenarna

  till skillnad från artistisk gymnastik. Syftet med denna kvalitativa undersökning är att

  bidra med kunskap om musikens påverkan inom truppgymnastik. Resultatet kan

  användas som en förstudie till en mer djupgående undersökning inom området

  musikens påverkan vid fysisk aktivitet. Huvudfrågorna är: Vilken betydelse har musiken

  för truppgymnastik? Hur påverkas gymnasterna av musiken? Analysprocessen består av

  kodning och analys av respondenternas svar. Som hjälp har Patrik Aspers bok

  Etnografiska metoder” använts där går han igenom kvalitativa metoder som kan

  användas vid kvalitativt forskningsarbete. Intervjuer med fem verksamma inom området

  truppgymnastik har legat till grund för analysen om hur musiken påverkar domare,

  tränare och gymnaster. Resultatet av den kvalitativa undersökningen är att musiken

  påverkar gymnasterna positivt i deras utövande av idrotten och att musikens betydelse

  är stor. När truppgymnastik grundades på 80-talet valde man att använda sig av musiken

  för att skapa en show. I diskussionen reflekterar författaren över resultatet och tankar

  finns också om hur man kan vidareutveckla uppsatsen. Det finns flera intressanta

  områden att fördjupa sig i som till exempel sambandet mellan hjärtfrekvens, heart rate

  och musikens tampo, beats per minute. En annan intressant frågeställning är om

  truppgymnastiktävlingar håller sig till gällande förordningar gällande bullernivå.

  Styrkan i undersökningen är att det finns tidigare forskning som styrker respondenternas

  svar. Svagheten i undersökningen är att det finns begränsat med forskning inom

  truppgymnastik. Med andra ord är uppsatsen syfte att ge en djupare kunskap om

  musikens påverkan fysiskt och psykiskt.

 • 19.
  Bohlin, Benjamin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Batman: En musikalisk berättelse: En analys av filmerna Batman: The Movie, Batman och The Dark Knight2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att analysera hur filmmusiken har använts i

  Batman: The

  Movie

  (1966), Batman (1989) och The Dark Knight (2008). Att se en narrativ

  användning och beskrivning av Batman samt hur upplevelsen av filmen ändras när

  man ser den utan musik. Kompositörerna till filmerna är, för

  Batman: The Movie

  (1966) Nelson Riddle, till

  Batman (1989) är det Danny Elfman och till The Dark

  Knight

  (2008) är kompositörerna Hans Zimmer och James Newton Howard. Filmerna

  analyserats från ett multimodalt perspektiv och delar in filmmusiken i filmmusikens

  berättarfunktioner framtagna av Johnny Wingstedt Scenerna har setts på flera gånger

  både med och utan musik för att få fram musikens roll och betydelse. En scen per film

  analyseras. Scenerna är valda på så sätt att de beskriver Batman som karaktär på ett bra

  sätt. Scenerna beskrivs tydligt och en analys görs innan det avslutas med en

  konklusion. Scenerna jämförs sedan med varandra för att se likheter och skillnader.

 • 20.
  Borg, Cajsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  WordPress och innovations design: En semiotisk analys av prioriteringar inom innovativ webbpublicering.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A study that examines how the term innovation is constructed by analyzing

  innovative websites. The factors that are most salient on the examined websites

  are analyzed within the web publishing tool WordPress, in order to identify the

  priorities of the tool's basic interface. The study identifies factors which are

  salient in innovative web publishing, and describes how they relate to the tool

  WordPress.

 • 21.
  Boskovic, Una
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Videoscenografi – en kvalitativ studie om det digitala teknikskiftet inom scenkonstnärliga insitutioner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens medievana samhälle blir det allt vanligare att använda avancerad digital teknik

  inom scenkonstnärliga institutioner. Modern teknik möjliggör användandet av

  videoscenografi som ett scenografiskt element inom scenkonst. Det vanligaste är att

  projicera en förinspelad video, film eller ljus över scenen. Med djupintervjuer som

  metod var syftet att beskriva hur det digitala teknikskiftet inom olika scenkonstnärliga

  institutioner har sett ut samt att försöka förstå hur denna påverkan tagit sig uttryck.

  Avsikten var även att få reda på vad personer inom branschen kallar sig till yrket då det

  finns oklarheter kring benämningen. Studien har visat på att yrkesbenämningen som

  personer aktiva inom branschen väljer att använda är ett individuellt val som även beror

  på bakgrund och aktuella arbetsuppgifter. Vidare visar studien att användandet av

  videoteknik inom scenkonstnärliga institutioner är vanligare än vad vi tror och att

  branschen är ung och ännu inte har formaliserats. Videoscenografi i kombination med

  traditionella metoder är även något som förhöjer det konstnärliga uttrycket. Slutligen

  visar studien på att trots att tekniken fortfarande är dyr så används den allt mer då den

  underlättar processen i att flytta föreställningar mellan olika arenor då det inte krävs så

  mycket traditionell scenografi och rekvisita, vilket skapar ökad frihet till personer aktiva

  inom branschen. I framtiden kommer mer ny teknik att användas vilket kommer

  innebära att yrken som exempelvis dekormålare inte kommer behövas i samma

  utsträckning som förr.

 • 22.
  Broo, Emil
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Spider-Man, den moderna superhjälten: En komparativ analys av de två filmserier som gjorts om superhjälten Spider-Man under 2000-talet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har som syfte att analysera de två filmserierna om superhjälten Spider-Man

  som hittills gjorts i Hollywood och i superhjältegenren. De jämförs och olika element som

  berättelser, karaktärer, ton och stil ställs mot varandra, diskuteras och analyseras samt vad

  de har för slags betydelse i filmerna och hur det också påverkar karaktären och historien.

  Serietidningarna som filmerna är baserade på tas också med i analysen då de också

  påverkar historien, karaktärerna och filmernas ton och stil, bland annat tas element från

  serietidningen upp som filmskaparna tagit med i filmerna och hur det kommer sig

  diskuteras. Litteratur och fan-analyser lyfts fram för att stärka analysen samt kommentarer

  och intervjuer från filmskaparna som visar de val dem gjort för att gestalta karaktären

  Spider-Man och den värld som han befinner sig i.

  Mitt resultat är att båda filmskaparna försöker gestalta karaktären på ett rättvist sätt genom

  att gestalta karaktärens personlighet rätt men också den värld som kretsar omkring honom

  men det görs på två väldigt olika tillvägagångssätt. Både när det gäller det narrativa

  berättandet och tonen och stilen på filmerna. Men det finns också en del likheter i filmerna,

  bland annat att de båda tar med element från serietidningarna för att tillfredsställa fansen

  till Spider-Man. Samtidigt har de båda filmerna olika toner och stilar i sitt berättande som

  förändrats genom åren.

 • 23.
  Broström, Gustav
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musikaliska kännetecken i Max Martins produktioner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker olika musikaliskt hörbara kännetecken som är specifika i Max

  Martins produktioner. Musikaliska kännetecken refererar till hörbara kännetecken i den här

  uppsatsen och kommer att beröra formen på verket, tonart, rytm, frasindelningar, sångens

  dynamik, melodin och känslan som artisten framför i sången. Först analyseras tre

  produktioner producerade och skrivna av Max Martin och sedan jämförs de med tre stycken

  produktioner som är producerade och skrivna av andra producenter och låtskrivare. Analysen

  sker genom en så kallad ljudhändelsebeskrivning för att få fram material som går att jämföras

  och det sker med hjälp av den komparativa metoden. I resultatet går det tydligt att se

  musikaliskt hörbara kännetecken som är specifika i Max Martins produktioner. Det går även

  att se vilka musikaliskt hörbara kännetecken som är gemensamma för alla inspelningar som

  har analyserats i uppsatsen.

 • 24.
  Byström, Eric
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Karaktärer, fördjupning och förändring: En studie i filmexempel om karaktärsfördjupning och karaktärsförändring i klassisk dramaturgi.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna

  uppsats

  syfte

  är

  att

  studera

  funktionen

  och

  uppfattningen

  av

  karaktärsfördjupning

  och

  karaktärsförändring

  i

  klassisk

  dramaturgi.

  Den

  mest

  påtagliga

  uppfattning

  om

  dessa

  två

  begrepp

  är

  att

  de

  fungerar

  i

  samband

  med

  varandra.

  En

  karaktär

  i

  en

  film

  som

  inte

  fördjupas

  kan

  inte

  heller

  förändras

  och

  en

  film

  med

  en

  oföränderlig

  karaktär

  är

  en

  tråkig

  sådan.

  I

  granskningar

  av

  protagonisterna

  i

  filmerna

  My

  Dinner

  with

  Andre

  (1982),

  Die

  Hard

  (1988)

  och

  Doubt

  (2008)

  går

  det

  att

  se

  användningar

  av

  dessa

  begrepp

  som

  utmanar

  denna

  uppfattning.

  Filmerna

  påvisar

  olika

  grader

  av

  samband

  mellan

  karaktärsfördjupning

  och

  karaktärsförändring

  men

  gör

  detta

  sätt

  som

  inte

  helt

  stämmer

  överens

  med

  hur

  de

  i

  dagens

  mer

  tillgängliga

  litteratur

  behandlas.

  Det

  är

  relevant

  att

  öppna

  upp

  dagens

  dialog

  om

  hur

  dessa

  begrepp

  ska

  bearbetas

  i

  klassisk

  dramaturgi.

  Dessa

  filmer

  och

  deras

  respektive

  protagonister

  utgör

  karaktärer

  som

  både

  bekräftar

  och

  går

  emot

  det

  som

  idag

  talas

  som

  normalitet.

 • 25.
  Bäckström Tegner, Anna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Den enfaldige demonen: En uppsats om demoniska antagonister i skräckfilmer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här vetenskapliga uppsatsen vill försöka reda ut hur vi blir skrämda av skräckfilm där

  antagonisten kan kopplas till religionen. Övernaturliga inslag förekommer i många skräckfilmer

  men det är filmer med kristendomen som lösning som den här uppsatsen intresserar sig för.

  Syftet är att ta reda på vad det är som är skrämmande i skräckfilmer som riktar in sig på

  kristendomens antagonister d.v.s. demoner.

  Genomförandet av uppsatsen sker med hjälp av en semiotisk bildanalys, där man försöker

  reda ut och tolka vad man ser och vad det har för betydelse. I det här fallet vad det vi ser i filmen

  har för betydelse som skrämselfaktor. Jag har analyserat tre olika filmer i samma tema för att

  försöka komma underfund med vad de försöker säga, vad budskapet i dem är och vad det är i

  dem som gör att publiken blir skrämd. Drivpunkten i den här uppsatsen är att reda ut

  anledningen till varför vi konsumerar skräckfilm och hur vi egentligen blir skrämda. En generell

  slutsats jag gjort är att dessa typer av filmer måste ge oss någon form av tillfredställelse och vi

  måste ha en drift att söka den, annars skulle denna filmgenre och berättargrepp inte överleva

  och expandera.

 • 26.
  Carlsson, Alexandra
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Tängerfors, Daniel
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Framtagning av Rockmotion Films visuella identitet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The use of moving pictures has become far more common. Since more people

  use moving pictures it has become more important for film producers to

  distinguish themselves from their competitors with a visual identity. This study

  has been conducted in collaboration with Rockmotion Film HB, a company

  specialized in making videos for music and entertainment businesses. Since the

  beginning Rockmotion Film have been missing a complete visual identity

  which for a company is necessary to be seen as serious.

  The purpose with this study was to create a new visual identity and redesign the

  existing logotype based on Rockmotion Film’s core values and vision. The

  study began with a semi-structured interview with the company to gather

  necessary information about the company. In addition, a visual content analysis

  was made to gain perception of the competitors' visual identities. Through

  surveys and a focus group, the produced material has been tested to obtain a

  final suggestion.

  The result of this thesis is a simple and catching visual identity that complies

  with the core values, personal, youthful and professional as well as the client's

  vision of the visual identity.

 • 27.
  Carlsson, Caroline
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Förändringar i berättelsen från bok till film: En jämförelse mellan de viktigaste scenerna i boken Cirkeln och dess filmadaption2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att jämföra boken Cirkeln och dess filmadaption med samma namn för att undersöka hur filmens ändringar kan påverka berättelsen för, de eventuellt, nästkommande filmerna. I slutdiskussionen kommer uppsatsen även att diskutera vilken sorts adaption filmen kan ses som utifrån Geoffrey Wagners tre adaptionstyper. Först kommer berättelsernas första vändpunktsscen att jämföras med varandra för att belysa skillnaderna mellan de två scenversionerna. Därefter kommer andra viktiga scener i berättelserna att jämföras på samma sätt. Dessa undersökningar kommer att använda Richard J. Hands analysmetod för att jämföra scenerna och ta reda på vad som har förändrats, behållits eller tagits bort under adaptionsprocessen. Jämförelserna utgår främst från de skillnader som skett i filmen, men nämner även likheter som uppsatsen anser vara viktiga. Sist kommer dessa skillnader att diskuteras, framförallt de konsekvenser som förändrar filmens berättelse mest och därefter vilken adaptionstyp filmen kan ses som på grund av dessa skillnader.

 • 28.
  Carlsson, Johan
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Viking, Jakob
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Kreativitet under stress: En studie i att vara kreativ på beställning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A graphic designer must be able to create and produce regardless of conditions. The

  present study addresses what impact short and long deadlines have on this

  ability and how creativity can be encouraged in stressful situations. Semistructured

  interviews were conducted with eight Art and Creative directors in

  GävleDala region to examine how they felt about being creative under stressful

  conditions. The results showed that there is generally not a problem for the

  interviewees to be creative on demand, but they do not follow any specific

  methods to ease the workflow. It was also found that it was rather the

  workload and the amount of assignments that affect the stress factor rather than

  a specific time frame.

 • 29.
  Carlsson, Niclas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Bubbliga reklamfilmer: En kvalitativ undersökning hur ljud och bild samarbetar i Coca Cola och Ramlösas reklamfilmer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag är konkurrens en del av vardagen för företag som vill sälja sina produkter. I och

  med att utbudet ökar och varorna är så lika varandra så har det blivit viktigare att synas

  genom reklam. Den här uppsatsen kommer att fokusera på hur ljud och bild samarbetar i

  reklamfilm. Genom semistrukturerade intervjuer kommer personerna att få göra

  lyssningstest och bildtest för att sedan svara på frågor. Syftet är att försöka ta reda på

  om någon del är viktigare än den andra eller vad som kan göra skillnader i

  reklamfilmen. I reklamfilm så finns det någon form av budskap, men det kräver att den

  som ser förstår koderna som skaparen har använt. Studien har visat att det kan vara

  många olika typer av koder i reklamfilmer. Men om inte personen som ser det kan tolka

  dem rätt kan effekten bli det omvända.

 • 30.
  Cederquist, Joakim
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Ryberg, Marcus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Kulturens betydelse för filmtrailers: En kvalitativ analys av en trailers komponenter och dess inverkan på en filminsatt publik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att redogöra för en trailers komponenter samt att analysera en amerikansk och en svensk trailer utifrån dessa för att förstå skillnaderna mellan dem och hur en filminsatt publiks intresse påverkas av komponenterna. De trailers vi valde var till filmerna Odödliga och Wild. För att få en mer trovärdig uppsats genomförde vi två stycken kvalitativa fokusgruppsintervjuer med filminsatta högskolestudenter. De komponenter vi valt var auditiva och visuella komponenter som fyller meningsskapande funktion så som klippning, musik, bildutsnitt, kamerarörelser och dialog etcetera. Resultatet vi fick var att trailrarna inte skiljde sig så mycket åt men att dess komponenter påverkade intresset hos deltagarna till en viss grad. Vi fann att deltagarnas personliga smak samt tidigare associationer och erfarenheter har större påverkan för deras intresse. Dessutom fann vi att den svenska trailerns kulturella aspekt påverkade deltagarnas intresse negativt då de flesta hade en förbestämd kritisk inställning till svensk film, trots att denna film hade många likheter med den amerikanska filmen. Slutsatsen vi kom fram till var att filmens kulturella aspekt har en större påverkan för publikens intresse att se filmen än de komponenter vi valt att analysera.

 • 31.
  Christoffersson, Einar
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  RoboDrummer – A Case Study: Implications of the musical expression of an electromechanical drumming machine2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In search for a new musical expression, the author’s own creation; RoboDrummer (RD)

  – a newly invented, MIDI-controlled electromechanical, drumming machine – is closely

  analyzed in terms of sound, time and interaction, and then compared to its precursors;

  the human drummer, the drum machine & other robotic drummers. Although far from a

  robotic virtuoso, the findings show in what unique ways RD both de-humanizes the

  human drum performance and humanizes, as well as embodies, the virtual drum

  machine. Potential musical applications and technical improvements are suggested to

  further develop RD into a more engaging and futuristic live performance.

 • 32.
  Claesson, David
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Elgitarr i studion och hemmet: Skillnaden mellan emuleringar och mikrofonljud2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks upplevelsen och den soniska skillnaden mellan

  högtalarelement inspelade med mikrofon och emuleringar. Da emuleringar har blivit ett

  populärt sätt att ersätta gitarrförstärkare och högtalarlada undersöker denna uppsats de

  soniska och hörbara skillnader mellan de tva. Lyssningspanelen och de tekniska

  mätningarna visar bada att det finns en skillnad mellan de tva, i diskanten upplevs den

  största skillnaden. Det gar att dra tydliga likheter med den tidigare forskning som gjorts

  inom liknande omraden och denna uppsats, undersökningen stärker till stor del den

  forskning som tidigare gjorts.

 • 33.
  Dahne, Lovisa
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Matthis, Alexi
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Det klassiska berättandet i det moderna Sverige: En kvalitativ analys av den moderna svenskproducerade filmens användning av det klassiska berättandets dramaturgi2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna vetenskapliga undersökning är att studera vilka element av det klassiska berättandets dramaturgi som går att finna i sex stycken olika svenskproducerade långa spelfilmer. Filmerna är uppdelade i två olika grupper, kritikerrosade och biosuccéer, dessa har valts ut med hjälp av statistik från Svenska Filminstitutet. Analysen fokuserar främst på två nyckelbegrepp, protagonisten och treaktsstrukturen, som båda definieras och sedan analyseras i vardera film.

  Efter analysen görs sedan jämförelser, både film mot film men även grupp mot grupp, för att besvara frågan om det finns skillnader mellan användandet av det klassiska berättandet i svenskproducerade kritikerrosade filmer och biosuccéer. Det bakomliggande syftet är att förstå hur denna konventionella berättarstruktur används i praktiken i Sverige. Undersökningen finner dock att skillnaderna mellan grupperna är mycket små och enbart en film kommer nära definitionen av det klassiska berättandet. Genomgående för filmerna är att de övriga inte har en tydlig protagonist eller huvudkonflikt, vilket i de flesta filmer resulterar i en otydlig treaktsstruktur. Detta pekar på att svenskproducerade lång spelfilmer verkar prioritera andra berättarstrukturer eller medel för att skapa intresse hos publiken.

 • 34.
  Dalén, Julia
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Graphic Arts Technology.
  Bilderbokens grafiska formgivning: En visuell innehållsanalys av bokomslag och typuppslag ur framgångsrika bilderböcker för barn i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A literature search showed that there was a considerable amount

  of published

  sources in the category picture books, among others, but fewer who reviewed

  the graphic design of successful picture books and that gathered knowledge

  about which similarities they had.

  The purpose of this thesis has therefore been to examine how the graphic design

  in successful picture books looks like in Sweden, between the years 2008 and

  2017, and gather knowledge about which similarities there are and which design

  elements that occur more frequently than others.

  The goal with the project has in addition to this been to gather knowledge about

  the design process, what recommendations there are for the target group and

  exemplify common design elements in a picture book prototype.

  The conclusion is that there are similarities between successful picture books

  and that there are more frequently occurring design elements then others. This

  conclusion can however only be based on the books that have been concluded in

  this study during a given time period.

 • 35.
  Davidsson, Ida
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Tituleringsproblematik inom det samtidskonstnärliga audiovisuella området: Intervjuer med audiovisuella utövare om upplevd tituleringsproblematik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar undersöka tituleringsproblematiken inom det konstnärliga

  audiovisuella området. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med

  audiovisuella utövare som är aktiva inom det specifika området. Tidigare forskning

  visar att teknologins utveckling de senaste 20 åren har bidragit till framväxten av fler

  genrer inom det audiovisuella området vilket i sin tur har resulterat i en begrepps- och

  terminologiproblematik. Teorin som används för att analysera det empiriska materialet

  tar ansats från socialkonstruktivismen. Resultatet visar att audiovisuella utövare

  upplever att det inte finns något tydligt sätt att titulera sig. De mönster som visade sig i

  respondenternas svar var att tituleringen försvåras i och med att en audiovisuell utövare

  sysselsätter sig inom flera områden och titeln anpassas därefter, beroende på

  sammanhanget, det visade sig även att en generell och övergripande titel är svår att

  uppnå då den audiovisuella utövaren ofta möts av publik eller besökare som inte är

  bekanta med det audiovisuella begreppet.

 • 36.
  Duvander, Emil
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  300: Statiska rörelser: En jämförelse av rörelser i serieboken och filmen 300 2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag blir det allt vanligare att filmskapare gör film av tecknade serier. För att lyckas med en adaption finns det många aspekter att ta hänsyn till.

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur filmskaparna till filmen 300 har förhållit sig till rörelserna i serieboken med samma namn.

  Undersökningen jämför scener ur filmen med serieboken utifrån hur trogna filmskaparna har förhållit sig till originalet.

  Det framkom att det finns skillnader mellan serien och filmen 300. Bilderna och rörelserna i serien är ofta överdrivna för att de lättare ska kunna tolkas av läsaren. I filmen är rörelserna inte lika överdrivna för att filmen ska upplevas verklig. Filmens bildberättande är också mera logisk i sina riktningar vilket gör det lättare för publiken att följa med i berättelsen.

  Att vara trogen till originalet är viktigt i en adaption. Filmen skiljer sig en del från serien men många rörelser liknar dem som visas i serieboken. Detta visar att även om serie och film har ett gemensamt huvudberättande i bilder så finns det faktorer som gör att adaptioner mellan medier måste anpassas och förändras.

 • 37.
  Engdahl, Helen
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  FÄDER I FOKUS: En intersektionell kvalitativ analys av papparollen i samtida svensk spelfilm2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syfte är att se hur två svenska filmskapare idag väljer att representera normen

  och i förlängningen fadersrollen. De två analyserade filmerna tillsammans innehåller sju

  stycken fäder. Med semiotiken som metod analyseras pappornas uttryck och förehavanden i

  varsin scen varpå de positioneras mot varandra för att utkristalliseras filmens pappanorm.

  För att få syn på vad denna norm representerar och kommunicerar i en samhällelig kontext

  kopplas detta samman med teorier om vithet, genus och maskuliniteter. Detta förankras

  ytterligare i tidigare forskning om fäder på film och forskning om papparollen i det svenska

  samhället och diskursen om den ”nya” mannen.

  Resultaten av analysen visar att samtliga fäder är vita heterosexuella män där de

  frånvarande eller mer traditionella maskuliniteterna ställs mot de respektive filmernas

  normativa papparoll som redan är, eller rör sig mot, en mer barn- och familjeorienterad

  maskulinitet. Detta går hand i hand med maskulinitetsforskningens återkommande bild av

  den ”nya” mannen. Den normativa maskuliniteten offer-positioneras genom någon typ av

  sårbarhet men återinsätter sig själv som den dominerande maskuliniteten. Den smala

  representationens underlättar för normen att befästa och upprätthålla ojämlika

  maktstrukturer.

 • 38.
  Eriksson, Christian
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ljudets funktioner i Merry Melodies: En audiovisuell analys2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har ljudets funktioner undersökts i ett avsnitt av den animerade serienMerrie Melodies. Undersökningens syfte har varit att få en djupare förståelse för ljudetsfunktioner i filmen men även hur ljudet och bilder samarbetar för att skapa komiskaeffekter. Undersökningen genomfördes genom att använda metod och teori av denfranske kompositören och filmljudexperten Michel Chion. Metoden kallas masking ochinnebär att ljud och bild analyseras, både separat och tillsammans. Analysen visar attljudet fyller tre huvudsakliga funktioner. För det första att bidra med emotionellinformation om händelser, rörelser och situationer, för det andra, att ge ljudbeskrivningarav det mest essentiella innehållet i avsnittets narrativ och för det tredje att bidra till ökadförståelse av och även en förstärkt relation till filmens rollfigurer. När det gäller denkomiska effekten visar analysen att bilden i filmavsnittet utan ljud redan innehar ettkomiskt värde. Vidare visar analysen att förutom den logiska sensationen av att upplevafilmavsnittet med ett till sinne, nämligen hörseln, så fungerar ljudet som en förstärkarevilket tillsammans med den redan komiska bilden gör det hela ännu roligare, mycket pågrund av de effekter som just ljudets funktioner bidrar med.

 • 39.
  Eriksson, Julian
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Vikten av den optimala signalkedjan: Musikproducenters erfarenheter av inspelning och behandling av sång2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att ge en inblick i hur yrkesutövande ljudtekniker och musikproducenter spelar in och processerar sång inom genrerna hårdrock, pop och rock i moderna musikproduktioner. Studien ämnar att förklara vilka motiv som ligger bakom valet och applicering av komponenter vid inspelning och processering av sång, huruvida det finns ett gemensamt ljudideal bland ljudtekniker och vad som definerar nämnda ljudideal. Studien är grundad på litteraturstudier och kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer med tre erfarna ljudtekniker och musikproducenter.

  Resultatet av studien visar att det finns ett praxis inom yrket för hur man behandlar sång, samt att det går att åskåda ett generellt ljudideal för sång som man eftersträvar inom denna typ av musikproduktion. Det framgår även att den största upplevda problematiken i att processera sång är att komprimera sångens dynamiska omfång utan att den processerade signalen upplevs som onaturlig.

 • 40.
  Eriksson, Oskar
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Kvalitativ studie om hur radion påverkas av FM-bandets nedläggning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats studeras i vilken utsträckning radiomediets lyssnarsiffror och räckvidd

  skulle påverkas av en avveckling av FM-bandet och en övergång till en digital

  marksänd radio. I studien intervjuas sex aktörer inom radiobranschen. Studien visar att

  branschen förväntar sig en nedgång av lyssnarsiffror och räckvidd under en

  övergångsperiod till digital radio men att dessa faktorer tros vara övergående och inte

  kommer att få några bestående följder för radiomediet som informationsförmedlare.

  Denna branschbedömning baserar man på att människor idag anses vara vana vid

  teknikskiften och därför mottagliga för en ny form av utsänd radio.

 • 41.
  Fagerberg, Stina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Vilken roll spelar ljudteknikern vid operan?: En kvalitativ studie om ljudteknikerns samverkan och påverkan vid operaproduktioner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa undersökning var att ta reda på vad ljudteknikern har för

  roll och påverkan i en operaproduktion samt även att undersöka hur ljudteknikern

  samverkar med övriga funktioner i operahuset. Detta ämne är som forskningsområde

  fortfarande relativt ogenomlyst, därför kan denna studie bidra ny kunskap i ämnet.

  Undersökningen kan i viss mån även ge ökad kunskap om hur samspel och samverkan

  ser ut mellan olika yrkesgrupper i svenska operahus. Som grund för uppsatsens analys

  fungerade fyra stycken ljudtekniskt verksamma personer från Sveriges tre största

  operahus som intervjuades. Svaren från respondenterna har analyserats utifrån Pierre

  Bourdieus teorier (symboliskt kapital, fält och habitus) och annan tidigare forskning.

  Studien visar att ljudteknikerns roll är komplex, mångfasetterad och kräver utöver

  ljudteknisk kunskap även stor social kompetens för att kunna samverka väl med de

  konstnärliga ledarna och övriga funktioner. Vidare framgår det att tre av de fyra

  respondenterna anser att ljudteknikern påverkar det konstnärliga scenuttrycket.

  Respondenterna var eniga om att ljudteknikerns roll i en operaproduktion har blivit mer

  betydande på senare år tack vare den tekniska utvecklingen. Svagheten med denna

  studie är att den endast byggts på kunskap inhämtade genom intervjuer. Som förslag på

  vidare forskning är att utvidga och säkerställa dessa resultat genom att genomföra

  undersökningen med andra metoder t.ex. observationsstudier.

 • 42.
  Falk, Tobias
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musikproducenters arbete via distans: En kvalitativ studie om musikproducenters metoder och tankar om distanssamarbeten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den digitala utvecklingen har gjort det möjligt för musikproducenter att samarbeta med

  musiker, artister och medproducenter på distans via internet under produktionsprocessen.

  Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en intervjuundersökning med fyra

  musikproducenter nå fördjupad kunskap om deras arbetsprocess med andra via internet.

  Tidigare forskning om musikproduktion har pekat på tekniska möjligheter att använda

  moln-tjänster för musikproducenter (Kozsolko, 2015). Det är tekniskt nya möjligheter

  sedan Gullö (2010) pekade på musikproducenters multikompetens och arbete med

  DAWs under produktionsprocessen.

  Resultaten visar på att musikproducenterna som arbetar med distansproduktioner

  skickar ljudfiler fram och tillbaka mellan varandra via onlinetjänster som Dropbox,

  Sprend och We Transfer och ibland även egna servrar. Det är mycket ovanligt att de

  skickar hela projekt då de sällan använder samma musikprogram (DAW).

  Respondenternas tankar gällande ledarrollen är att det är den är väldigt viktig för att

  projektet ska flyta på, det fanns dock delade meningar över hur det kan se ut. Tre av de

  fyra intervjuade musikproducenterna föredrar att behålla så mycket kontroll som möjligt

  och har ibland svårt att helt lämna över en uppgift till någon annan. Deras tankar kring

  musikprogrammens cloud-funktioner där det går att arbeta i samma projekt med andra i

  realtid möttes av blandade reaktioner där några såg det som opraktiskt och rörigt och

  några som potentiellt intressant men inget de skulle prova på under den närmaste tiden.

  Diskussionen visar att producentyrket är svår att placera under konst eller hantverk då

  det innehåller båda aspekterna. Ledarrollen kan se olika ut men behöver vara aktiv för

  att fungera i ett distanssamarbete. Konventioner är viktiga för att fastställa nya

  arbetsmetoder.

 • 43.
  Ferguson, Ralph
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Multimodal Literacy as a form of Communication: What is the state of the students at Dalarna University multimodal literacy?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Literacy is an invaluable asset to have, and has allowed for communication,

  documentation and the spreading of ideas since the beginning of the written language.

  With technological advancements, and new possibilities to communicate, it is important

  to question the degree to which people’s abilities to utilise these new methods have

  developed in relation to these emerging technologies. The purpose of this bachelor’s

  thesis is to analyse the state of students’ at Dalarna University mulitimodal literacy, as

  well as their experience of multimodality in their education. This has led to the two

  main research questions: What is the state of the students at Dalarna University

  multimodal literacy? And: How have the students at Dalarna University

  experienced multimodality in education?

  The paper is based on a mixed-method study that incorporates both a quantitative and

  qualitative aspect to it. The main thrust of the research paper is, however, based on a

  quantitative study that was conducted online and emailed to students via their program

  coordinators. The scope of the research is in audio-visual modes, i.e. audio, video and

  images, while textual literacy is presumed and serves as an inspiration to the study. The

  purpose of the study is to analyse the state of the students’ multimodal literacy and their

  experience of multimodality in education.

  The study revealed that the students at Dalarna University have most skill in image

  editing, while not being very literate in audio or video editing. The students seem to

  have had mediocre experience creating meaning through multimodality both in private

  use and in their respective educational institutions. The study also reveals that students

  prefer learning by means of video (rather than text or audio), yet are not able to create

  meaning (communicate) through it.

 • 44.
  Fernström, Torbjörn
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Audiovisualitet: En diskursanalys om det nya gamla2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna diskursanalys är att bidra med kunskap om hur audiovisualitet har

  setts på och förändrats från 1936 fram till 2008. Detta undersöks utifrån sex stycken

  texter som är uppsatsens empiri. Huvudfrågan i denna uppsats begrundar huruvida dessa

  skillnader finns och hur de kan relateras till varandra. Analysprocessen utgår från

  socialkonstruktivism som teori för att kunna förstå de skillnader som undersöks.

  Resultatet av denna undersökning visar att det finns små skillnader i hur vissa relaterade

  begrepp används, detta tas vidare upp i diskussionsdelen där det även diskuteras hur

  förutsättningar för tidigare och framtida diskurser om audiovisualitet ser ut. Förslag till

  fortsatt forskning är en liknande studie med fokus på moderna texter för att se om det

  finns samtida skillnader och även om resultatet utifrån det skiljer sig från det i denna

  undersökning.

 • 45.
  Finneman, Thomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musiken, ett konstruerat beteende?: En kvalitativ studie om hur känslor framkallas genom musiklyssnande.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att få en djupare förståelse för hur musiken skapar känslor hos oss människor. En kvalitativ enkät har genomförts där respondenterna fick besvara vilka musikval de gör för att framkalla ett visst sinnestillstånd men också besvara ett lyssningstest med sex låtar där de skulle välja en känsla som väcktes hos dem. Utifrån de musikaliska elementen rytm, tempo, harmoni, klangfärg, dur/moll, tonhöjd och situation så tenderade respondenterna att välja liknande musik med specifika element. Våra hjärnor bearbetar ljud genom dessa musikaliska element både instinktivt för att upptäcka faror men också för att musiken liknar språk som vi lärt känna igen redan i moderns mage. Musik och språk leder oss till tendenser att tolka musik på liknande sätt som vi tolkar språk och dess strukturer via syntax och semiotik. Slutsatsen av denna undersökning visar att musiken har en stark koppling till oss människor medvetet som omedvetet. De musikaliska elementen, situationen och individuella erfarenheter är bidragande faktorer som gör att vi tenderar att skapa vissa känslor när vi lyssnar på musik. Generaliseringsbarheten i undersökningen kan diskuteras då endast femtiofyra svarade på enkäten. I de öppet ställda frågorna visade sig att respondenterna hade svårt att analysera och förklara sitt vardagslyssnande.

 • 46.
  Fladvad, Anton
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Framtiden för CD-skivan som musikformat: En undersökning av CD-formatets roll på musikmarknaden2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan början på 2000-talet har försäljningssiffrorna för CD-skivan inom musikindustrin varit på nedgång och minskat årligen, samtidigt som de nya digitala formaten har etablerats på den globala marknaden. Men trots många spekulationer, där CD-skivan sedan år tillbaka har stämplats som ett döende musikmedium, tyder försäljningsstatistiken på att CD:n och andra fysiska format fortfarande har en plats på den moderna globala musikmarknaden.

  I denna undersökning sammanställs försäljningssiffror från världens största musikmarknader, samt Sverige, för att få en tydligare överblick över hur försäljningsfördelningen egentligen ser ut mellan de olika musikformaten. Genom sekundäranalys, kombinerat med Boltanski och Thénevots teori om de olika typer av världar som existerar i vardagen, och deras respektive värdeordningar, analyseras den insamlade datan för att få en ökad förståelse för varför försäljningsfördelningen ser ut som den gör idag, och hur utvecklingen har sett ut under föregående år.

  Resultatet visar att den globala försäljningsfördelningen under 2014 var jämnt fördelad mellan digitala och fysiska format, med en andel på cirka 46% vardera av den totala globala musikmarknaden. Detta visar att fysiska format, trots en årlig minskning, år 2014 hade en roll på musikmarknaden som, ur försäljningsaspekt, var likvärdig digitala format, och CD-skivan (och även vinylen) kan därför inte ännu anses vara död.

 • 47.
  Folkestad, Fredrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musikproducent: Känd titel, okänd roll?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Parallellt med populärmusikens förändring med avseende på hur den låter (jämför exempelvis The Beatles på 1960-talet med Avicii på 2010-talet), så har även utbudet av verktyg för att skapa den expanderat. Kanske är det förstnämnda – hur det låter – ett resultat av den andra – hur den görs – men oavsett vilket så är dessa förändringar ett faktum. Vad som inte verkar ha förändrats dock är de yrkestitlar som använts och används. Med intervjuer och observationer av vad yrkesverksamma musikproducenter gör året 2013 är syftet att utveckla beskrivningar av musikproducentroller som kan användas i musikproduktionsutbildning. Dessa beskrivningar är menade att peka på vilken kunskap som bör preciseras i utbildningsplaner för att utveckla och fokusera på de nödvändiga kompetenser som krävs för yrket. Jan-Olof Gullös modell för musikproducenters ledarstilar prövas i detta arbete vid analysen av producenter som intervjuas och observeras. Resultatet av detta arbete föreslår två underkategorier till musikproducentens titel med förhoppningen att introduktionen av dessa begrepp kan leda till en fortsatt diskussion att definiera dessa två underkategorier. Ambitionen är att på lång sikt skapa en effektivare och mer relevant pedagogik i akademiska syften, men också att musikaliska sammanhang lättare finner rätt ändamål genom väl anpassade och förtydligade samarbetsförhållanden i yrkeslivet.  

 • 48.
  Fors, Sofia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Kvinnlig representation i sydkoreanskt tv-drama: En karaktärsanalys av tre kvinnliga protagonister2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera och diskutera kring hur kvinnliga protagonister representeras i tre olika sydkoreanska dramaserier. Undersökningen utgår ifrån ett västerländskt genusperspektiv för att se vad för bild dramaserierna ger av den kvinnliga rollen till en internationell publik. Analysen kommer genomföras med hjälp av Jens Eders analysmetod och diskussionen kommer ta stöd ifrån Yvonne Hirdmans genusteori. Dramaserierna som har valts till denna studie är Boys over Flowers (2009), Heirs (2013) och Secret Garden (2010).

  I resultatet kan vi se många likheter mellan de tre kvinnliga karaktärerna trots att deras karaktärsutveckling är helt olika ifrån varandra. Även två distinkta gestaltningar av den kvinnliga rollen kan urskiljas, en som förhåller sig till den patriarkala könsmaktsordningen och en som förespråkar om jämställdhet mellan könen. Denna uppdelning visas dock vara problematisk eftersom de normaliserar varandra och på så sätt även normaliserar isärhållandet mellan mannen och kvinnan och hierarkiska principer.

 • 49.
  Forsberg, Maja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Hjältens kön : Karaktärsanalys av kvinnliga och manliga hjältar i nutida film2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om hjältar i actionfilm: Hjältar alltid funnits i vårt berättande och tycks aldrig tappa publikintresse. Till skillnad från förr kan vi idag se kvinnor i rollen som hjälte och jag undersöker skillnader och likheter mellan manliga och kvinnliga hjältekaraktärer, med syftet att jämföra dem. Analysen sker med hjälp av Jens Eders karaktärsklocka, för att kartlägga sådant som representation, funktion, beteende och relationer. Uppsatsen har ett genomgående genusperspektiv och till grund för det har jag använt mig av Yvonne Hirdmans studie om genussystemet. Jag vill se hur det här systemet kan se ut i nutida film, vad som gäller för mina hjältar. Analysens resultat visar att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga hjältar och att de drivs av olika saker, kopplade till det normativa kvinnliga och manliga. Jag anser att kvinnliga hjältar ifrågasätts mer än manliga och därför behöver mer förklaring och emotionella drivkrafter.

 • 50.
  Forsberg, Olof
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  “Det enda du kan göra egentligen, är ju bara att ta din gitarr och gå ut och ställa dig nånstans.”: Fokusgruppsamtal om gymnasieelevers syn på musik som utbildning och yrke2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan år 2011 har söktrycket till det estetiska gymnasieprogrammet sjunkit med nära 32%

  enligt Skolverket. Samtidigt har den ekonomiska tillväxten i den svenska musikbranschen

  ökat med 43% över samma tidsperiod, mellan åren 2011 och 2015. Tidigare forskning visar

  att en utbildningsnorm växt fram i den svenska skolan i linje med så kallade rätta

  gymnasieval. I denna uppsats har gymnasieelever från ekonomiskt samt estetiskt program,

  genom fokusgruppsamtal som metod, fått berätta om hur de tror att deras omgivning och

  bakgrund kan ha format deras syn på estetiskt gymnasieprogram och musik som yrke.

  Eleverna märker enligt dem själva denna förändring i söktrycket. Ett av de viktigaste

  resultaten är att gymnasieeleverna som medverkade i undersökningen har en svag bild av

  vilka yrken som ryms inom musikbranschen. Resultatet tyder även på att det estetiska

  programmet präglas av lågt anseende, och ett generellt rykte att vara lättare än andra

  gymnasieprogram, och att detta lockar mindre ambitiösa elever som helst vill ha roligt under

  gymnasietiden. Detta skulle enligt respondenterna bygga på tron om att utövande av en

  kulturell hobby på skoltid inte stimulerar till lärande på samma sätt som ett

  gymnasiegemensamt ämne. I analys- samt diskussionskapitlen kommenterar jag resultaten

  med hjälp av tidigare forskning samt Bourdieus teorier om kapital och habitus. Dessa teorier

  används för att studera de typer av kapital respondenterna värderar högt respektive lågt, samt

  deras livsbakgrunders påverkan på deras val.

1234 1 - 50 of 180
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf