Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 482
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdi Mohammed, Farhan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  A Said, Mahdi
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Möjligheten att utföra LCA i en totalentreprenad: En studie om LCA i en totalentreprenad2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Miljön är en viktig fråga i dagens samhälle. Utsläppen bidrar till att medeltemperaturen stiger succesivt vilket gör att konsekvenserna påverkar naturen, klimatet och samhället. Byggbranschen står för ungefär 40 % av all energianvändningen i Sverige. Miljön påverkas på olika sätt av olika livsstilar och levnadssätt som exempelvis uppvärmning av bostäder, avfallshantering, resor till och från arbete. Med hjälp av den ökande medvetenheten kring frågor om miljö samt pådrivning från offentliga myndigheter minskar byggnaders miljöpåverkan samt energianvändning. LCA är en systematisk analys som är ny i byggbranschen där processer mäts genom att ta fram flödet av energi och materialåtgången. LCA kan hjälpa beslutfattare, genom att utföra LCA kan analytiska utvärderingar miljömässigt tas fram. Utan LCA skulle investeringskostnaderna vara det viktiga för beslutfattare än miljöfördelarna. Syftet med detta arbete är att utföra en livscykelanalys i byggprocessen med totalentreprenad, följande frågor ska besvaras. • Finns det möjligheter att utföra LCA i denna entreprenadform? • Vilka krav ställs från beställaren? • Möjligheter och svårigheter med totalentreprenad för att genomföra en LCA? Målet med detta examensarbete är att illustrera hur en livscykelanalys i en totalentreprenad kan utföras. Studien kommer att lyfta fram beställarens roll. Fokusen kommer att ligga på projekt Kungsljuset i Borlänge. Metoden för en bokföringslivscykelanalys för byggprojektet redovisas, där tillämpning sker mot entreprenadformen totalentreprenad. Intervjuer sker tillsammans med projektledning för detta objekt. Resultatet blev tyvärr att det fanns brist på data för att kunna genomföra LCA i detta projekt. Orsaken var kunskap- och intressebrist från både beställaren och materialleverantören. Det krävs att byggherren ställer krav på materialleverantören och entreprenören för att specificera material och andra resurser använda i sitt byggprojekt.

 • 2.
  Abdulahad, Aziz
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik.
  Ohlsson, Martin
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik.
  Analys av fuktsäkerhet hos hybridelement kontra sandwichelement2022Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie är ett examensarbete inom byggingenjörsprogrammet på Högskolan Dalarna i Borlänge. Examensarbetet belyser det nya hybridelementet och dess fuktrelaterade egenskaper, samt jämför hybridelement med en gammal beprövad lösning i sandwichelement från fuktperspektiv. Denna studie är av intresse då byggbranschen behöver nya hållbarare lösningar som detta hybridelement erbjuder.

  Syftet med denna studie är att jämföra fukttekniska egenskaper för sandwichelement och hybridelement med hjälp av intervjuer och simulering av hybrid- och sandwichelement i WUFI. Ett vidare syfte är att analysera beteende hos båda element när de utsätts för olika mängder fukt, undersöka eventuella fuktrelaterade problem hos dessa element samt möjligheten att bygga med hybridelement i stället för sandwichelement.

  Studiens resultat bekräftar att hybridelement rent teoretisk är en godtagbar lösning när det kommer till fuktsäkerhet. Samtidigt konstateras av slutsatsen att en god täthet hos en vägg är en viktig parameter men räcker inte alltid för att garantera fuktsäkerheten, utan täthet behöver kompletteras med noggrann projektering och utförande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abrahamsson, Lena
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Arbetsvetenskap.
  Enander, Mats
  Olsson, Hans
  Luleå tekniska universitet.
  Ranhagen, Ulf
  Luleå tekniska universitet, Arkitektur och vatten.
  Fallstudierapport: Iggesunds bruk. Efterbehandlingen. Arbetsrapport1993Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 4.
  Abrahamsson, Lena
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Arbetsvetenskap.
  Enander, Mats
  Luleå tekniska universitet.
  Olsson, Hans
  Luleå tekniska universitet.
  Ranhagen, Ulf
  Luleå tekniska universitet, Arkitektur och vatten.
  Förstudie av massabalshanteringen vid Iggesunds kartongbruk: arbetsrapport1996Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 5.
  Ackemo, Sandra
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Hästanpassade vägar: I Leksands Kommun2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige inträffar ungefär 13 000 personskador per år i samband med ridning och hästhantering. Enligt bestämmelser får ett hästekipage inte använda sig av exempelvis gång- och cykelvägar eller trottoarer, och eftersom många platser kan sakna slingor eller leder anpassade för ridande eller körande hästekipage, så hänvisas de till de motortrafikerade vägarna. Hästen är ett flyktdjur och reagerar olika i olika situationer, och i kombination med exempelvis okunskap hos bilförare så ökar risken för olyckor för hästar i trafiken.Arbetet syftar till att utvärdera om ridsportutövare upplever det problematiskt att vistas i trafiken tillsammans med häst och hur vanligt förekommande det är att de vistas i trafiken med häst. Arbetet syftar också till att ge en översyn av hur väl ridsportutövarna känner till trafikregler berörande hästar i trafiken. Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete är dock att ge förslag på hur vägutformningen ska kunna förbättras med hänsyn till trafiksäkerheten, trygghet och framkomlighet för ridsportutövare.

  Studien genomfördes genom en enkätundersökning. Enkäten delades ut till 38 medlemmar på Leksands Ridklubb. Resultatet visar att kunskap om trafikregler skulle kunna ökas hos ridsportsutövare. Tillexempel påpekas det att hästen måste bli en del av samhällsplaneringen och att mer information angående hästar måste ut till de som vistas i trafiken. Andra förslag är sänkta hastigheter för motordriven trafik vid hästtäta passager och övergångar för hästar.

 • 6.
  Adolfsson, Julia
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Samhällsbyggnadsteknik.
  Strukturplan: Ett verktyg för att planera den framtida fysiska strukturen?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet handlar om ett planeringsverktyg i samhällsplaneringen som har benämningen strukturplan. Syftet med arbetet är att undersöka strukturplaners innehåll och om det är ett användbart planeringsverktyg till efterföljande planering som ingår i den formella planeringsprocessen enligt plan- och bygglagen. Även att undersöka varför kommuner väljer att göra en strukturplan som anses vara en informell plansort, istället för att använda de verktyg som plan- och bygglagen erbjuder. Samt undersöka om tidigare forskning stämmer att kommuner använder strukturplaner för att undvika plan- och bygglagsprocessen.

  Arbetets forskningsdesign är fallstudie med en komparativ analys, fallen som valt är; Utvecklad strukturplan för Nacka stad, Strukturplan Storvreten, Strukturplan Forsåker, samt Strukturplan för Lina.

  Metoderna som använts i arbetet är kvalitativ innehållsanalys och semistrukturerade intervjuer.

  Resultatet av innehållsanalysen visar att en strukturplan är ett dokument som på ett övergripande sätt visar den tänkta fysiska grovstrukturen för ett visst geografiskt område i kommunen inom några år. Strukturplanen innehåller kartor, text och bilder som främst visar framtida markanvändningen, befintliga- och framtida bostäder, grönstruktur och trafikstruktur. Den kan även innehålla andra kartor, exempelvis etappindelning och våningsantal, som kommunen tycker är väsentliga att ha med.

  I de semistrukturerade intervjuerna svarade intressenterna att strukturplanen är ett användbart planeringsverktyg till efterföljande planering och används istället för en fördjupning av översiktsplanen för att undvika plan- och bygglagens formella process. Vilket resulterar i att det stämmer överens med den tidigare utredningen En effektivare plan- och byggprocess (SOU 2013:34), ), att kommuner tar fram en strukturplan för att undvika PBL-processen.

  Slutsatsen är att kommuner väljer att göra en strukturplan som lyfter planeringsfrågor och löser planeringsproblem på en övergripande nivå och ska främst användas som ett internt strategisk planeringsverktyg. En strukturplan skapas för att det finns ett högt krav på att publicera bostäder från politikerna och för att den kommunala planeringsprocessen är tidskrävande. Därför väljer kommunen att frångå arbetet med PBL, och gör istället en strukturplan som planeringsverktyg för tidsbesparing och behöver inte genomföra PBLprocessens formella delar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Afzali, Faizullah
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik, Byggteknik.
  Rashid, Renas
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik, Byggteknik.
  Främjande av återbruk av byggmaterial: En kvalitativ studie om branschens uppfattningar kring potentialen hos ekonomiska incitament2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats lyfter fram betydelsen av ekonomiska incitament för att stimulera återanvändning av byggmaterial i Sverige. Trots att byggindustrin ser fördelarna med återanvändning, visar studien att det saknas tillräckliga ekonomiska incitament för att göra det till en standardpraxis. Genom semistrukturerade intervjuer med representanter från byggindustrin och litteraturstudie, identifierade studien flera hinder som kvalitetsgaranti, byggregler, brist på kunskap och ekonomiska utmaningar. Studiens syfte var att undersöka vilka ekonomiska incitament som kunde främja användningen av återanvända byggmaterial och identifiera potentiella hinder för deras implementering. Resultaten tyder på att det för närvarande saknas direkta ekonomiska incitament som uppmuntrar byggföretag till att återanvända byggmaterial. Flera hinder har identifierats, bland annat utmaningar rörande kvalitetsgarantier, byggregler, brist på kunskap och ekonomiska svårigheter. Studien framhåller också att det krävs mer omfattande politiska och ekonomiska initiativ för att stimulera användningen av återanvända byggmaterial. Uppsatsen bidrar till den befintliga forskningen genom att ge rekommendationer till beslutsfattare och andra aktörer inom byggsektorn som är intresserade av att främja hållbarhet och miljövänliga metoder. Den föreslår att framtida forskning bör inriktas på att utforma och testa specifika ekonomiska incitament för att främja återanvändning av byggmaterial. Av studien framkommer det att byggföretag identifierar en mängd hinder och utmaningar vid återanvändning av byggmaterial. Det framkommer även att det finns en märkbar brist på ekonomiska incitament från staten för att främja användandet av återanvända byggmaterial i byggprojekt. Byggföretagen föreslog olika former av ekonomiska incitament som skulle kunna främja användningen av återanvända byggmaterial, inklusive bidrag, skattelättnader och digitala plattformar. Det fanns även en variation i politiska åsikter gällande idén om att införa ekonomiska incitament för att främja återanvändningen av byggmaterial, med en del som stödde idén och andra som motsatte sig den.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Agirman, Nesim
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Ali, Mustafa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  U-värde av isoleringsmaterial i en kassett: En experimentell jämförelse mellan en fönsterkassett som har isolering och en utan isolering2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Isolering och isoleringsmaterial är en av de viktigaste komponenterna i byggbranschen och har ett brett användningsområde och därför är efterfrågan stor. På grund av höga kostnader på marknaden, utförs nya och olika forskningar varje dag för att ta fram nya, alternativa isoleringsmaterial. Tekniken frambringar möjligheter att hitta och använda billigare material. Det är därför inte ovanligt att se isoleringar gjorda av flera olika material varje dag.

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka två Moniflexkassetter, en med isolering och en utan, i en klimatkammare, och för att sedan jämföra deras U- värden.

  Resultatet visade isoleringens påverkan på kassetterna avsevärd. U-värdet blev lägre på den kassetten som hade isolering, vilket var ett bevis på att isoleringen kan användas som tilläggsisolering. Det gäller framförallt i fönster och glaspartier som har ett högt U-värde. Det vill säga att fönster och glaspartier inte behöver bytas ut mot nya fönster med lägre U-värden.

  Företaget Isolights nuvarande U-värde för kassetten med isolering stämde inte överens med det testade U-värdet i Högskola Dalarnas klimatkammare. På kassetten utan isolering har det inte gjorts någon jämförelse mellan det testade värdet och företagets värde eftersom företaget saknar U-värde för detta.

 • 9.
  Ahlgren, Mathias
  et al.
  SWECO.
  Jansson, Lisa
  SWECO.
  Wredh, Gustav
  SWECO.
  Ranhagen, Ulf
  SWECO.
  Multifunktionella ytor: Översikt med rekommendationer utifrån ett Västeråsperspektiv2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Ahlin, Jan
  et al.
  KTH.
  Nilsson, Bengt
  KTH.
  Ranhagen, Ulf
  KTH.
  Arbetsområden och arbetslokaler inom industrin: Programmering och projektering. Program för ett utvecklingsprojekt vid institutionen för arkitektur, KTH1971Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Albatrok, Husam
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Våningspåbyggnad i trä på befintligt betong bostadshus2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under åren 1965–1975 valde politikerna att starta ett stort bostadsbygge som resulterade i att en miljon bostäder byggdes på 10 år. Det kom att kallas miljonprogrammet. Tjärna Ängar är ett område som ligger i Borlänge där miljonprogramsbygget ägde rum. Området har 1179 lägenheter i 3-vånings lamellhus och området Tjärna ängar är uppdelat i tre olika kvarter: Kornstigen, Klövern och Plogstigen. Dessa är byggda intill Tjärna centrum, med bra bussförbindelser till resten av Borlänge.

  Syftet med det här arbetet var att fram en våningspåbyggnad för ett befintligt lamellhus i betong. Referensbyggnaden är på Kornstigen 25 Med hjälp av ritningar kommer den befintliga byggnaden att studeras. Informationssökning kommer att göras kring ämnet gällande våningspåbyggnader och miljonprogrammets historia samt uppbyggnation. Väggar tak och bjälklag kommer att tas fram och en tillbyggnad för hissen. Slutligen görs en modell i ett cad som illustrerar resultatet.

  Resultatet av våningspåbyggnaden blev en loftgång i trä med sammanlagt 10 lägenheter. 2 hörnlägenheter blev 3rok medan resterande blev 2 rok i varierande ytor

  Våningspåbyggnader i trä ett bra sätt för att kunna bygga på höjden, men många aspekter bör kontrolleras innan ett våningspåbygge sker.

 • 12.
  Ali, Samir
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Hanna, David
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Hjälpmedel till resenärer i kollektivtrafiken som inte kan ta till sig vanliga skyltar på ett enkelt sätt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport syftar till att utreda på vilka sätt trafikförvaltningen kan hjälpa resenärer medfunktionsnedsättning och äldre. Trots att över 800 000 personer reser med SL varje dag så upplever många äldre och personer med funktionsnedsättning att det är svårt att resakollektivt. Via intervjuer har olika föreningar som representerar olika funktionsnedsättningar berättat att de känner en brist på information och de känner sig osäkra. Många väljer helt bort att resa kollektivt. Arbetet har utmynnat i två olika förslag på lösningar samt de olika lösningarnas för- och nackdelar. Ett armband WEFEEL som via signaler kommunicerar både med resenären och bussföraren för att underlätta uppfattningen av att rätt buss är på väg, signalera om resenären har behov av hjälp m.m. Det andra förslaget på lösning är WEFIND markplattor med dioder i form av pilar som visar vägen vid trafikstörningar ochomdirigeringar. Båda lösningarna fungerar för många olika behovsgrupper och även för resenärer utan särskilda behov (pilarna). Lösningarna tar miljöfrågan i beaktande men har inte utretts vidare i fråga om införande och ekonomi. Slutsatsen är att förslag på lösningar kan hjälpa resenärer att känna sig tryggare och således resa mer kollektivt.

 • 13.
  Almlof, Erik
  et al.
  KTH Royal Inst Technol.
  Zhao, Xiaoyun
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik, Mikrodataanalys. KTH Royal Inst Technol.
  Pernestal, Anna
  KTH Royal Inst Technol.
  Jenelius, Erik
  KTH Royal Inst Technol, Div Transport Planning, Stockholm, Sweden..
  Nybacka, Mikael
  KTH Royal Inst Technol.
  Frameworks for assessing societal impacts of automated driving technology2022Inngår i: Transportation planning and technology (Print), ISSN 0308-1060, E-ISSN 1029-0354, Vol. 45, nr 7, s. 545-572Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Numerous studies have studied the impacts of automated driving (AD) technology on e.g. accident rates or CO2 emissions using various frameworks. In this paper we present an overview of previous frameworks used for societal impacts and review their advantages and limitations. Additionally, we introduce the Total Impact Assessment (TIA) framework developed by the Swedish Transport Administration and use this framework to evaluate three scenarios for AD bus services in Stockholm. We conclude that the reviewed frameworks cover different aspects of AD technology, and that e.g. cybersecurity and biodiversity are areas largely neglected. Furthermore, most frameworks assume effects to be homogenous, when there may be large variation in e.g. perceived security. The TIA framework does not manage to include all societal aspects of AD technology, but has great benefits and manages to provide important insights of the societal impacts of AD technology, especially how effects may wary for different actors.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Alsén, Felix
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Gustafsson, Niklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Utformning av dragband i en KL-T konstruktion med hänsyn till olyckslast: En beskrivande studie hur kraven för olyckslast bestäms och hur sammanfogning av dragband kan utföras i en KL-T konstruktion2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Intresset av att uppföra byggnader i trä har ökat i kombination med att kunskapen inom ämnet har vuxit. KL-T är träskivor som kan formas efter behov, balkar, pelare, bjälklag samt väggar kan samtliga utföras som KL-T element. Ration mellan hållfasthet och vikt är en aspekt som har bidragit till att entreprenörer och konstruktörer ser fördelar med att bygga i just trä. KL-T är en produkt som begränsar träets svagheter i olika fiberriktningar eftersom lamellerna limmas korsvis. Den snabbt ökande användningen av KL-T har lämnat kunskapsluckor inom vissa områden och en av dessa kunskapsluckor är hur robustheten i en byggnad kan ökas för att hantera olyckslaster.

  Fortskridande ras uppstår när ett lokalt brott skapar ras i omkringliggande bärverk för att sedan fortplanta sig från element till element, vilket leder till kollaps av hela eller en del av byggnaden. För att motverka detta ska en viss nivå av robusthet i byggnaden uppnås. Det finns olika metoder att skapa robusthet i en byggnad, ett av dessa sätt är att sammanbinda bärverk med bjälklag och väggar med dragband enligt bilaga A i SS-EN-1991-1-7. Metoden benämns Indirekt Metod och är frekvent använd i branschen för alla typer av konstruktioner, men för betongkonstruktioner är den betydligt mer välutvecklad med generella metoder för sammanfogning. Hur vertikala och horisontella dragband bör utformas i en KL-T konstruktion är ett område som är i behov av tydliga metoder som uppfyller kapacitetskraven som regelverken ställer.

  Syftet med studien är att skapa förståelse för det nu gällande regelverket samt ge konkreta exempel på hur dragband kan utföras för att möta de nya kraven som EKS 11 medförde. Syftet är även att visa vad den Indirekta Metoden är och hur kraven uppfylls med hjälp av den.

  Studien visar kapaciteten för tre olika förbandstyper satta i scenarion där de nyttjas som vertikala samt horisontella dragband, både i och längsmed upplagslinje. Beräkningar visar att de olika förbandstyperna beter sig olika beroende av vilket dragband de sammanfogar med övrigt bärverk sam vilken placering i byggnaden de har. Vidare diskuteras kapacitetskrav och formlers anpassning för KL-T konstruktioner.

  För att skapa förutsättningar som branschen kan ta till sig behöver reducering av minimikraven för dragbandskapacitet utföras på ett mer tydligt sätt när dimensionering mot olyckslaster ska genomföras med den Indirekta Metoden för konstruktioner med låg egentyngd.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Andersen, Martin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik, Energiteknik. Chalmers University of Technology, Gothenburg.
  Bales, Chris
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik, Energiteknik.
  Dalenbäck, Jan-Olof
  Chalmers University of Technology, Gothenburg.
  Heat distribution concepts for small solar district heating systems – Techno-economic study for low line heat densities2022Inngår i: Energy Conversion and Management: X, ISSN 2590-1745, Vol. 15, artikkel-id 100243Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The high operating temperatures in today’s district heating networks combined with the low energy demand of new buildings lead to high relative network heat losses. New networks featuring lower operating temperatures have reduced relative heat losses while enabling an increase in the use of solar heat. The primary aim of this study was to determine if a particular district heating system can be made more effective with respect to heat losses and useful solar energy, by considering different distribution concepts and load densities. A small solar assisted district heating system with a novel hybrid distribution system has been modelled based on a real case study. This model serves as a basis for two other models where the distribution system and heating network operating temperature is changed. A secondary aim of the study was to determine the economic implications of making these changes, by using costs estimates to calculate the contribution of essential system components to total system cost. Results indicate that a novel distribution concept with lower network temperatures and central domestic hot water preparation is most energy efficient in a sparse network with a heat density of 0.2 MWh/m∙a and a performance ratio of 66%, while a conventional district heating system performs worst and has a performance ratio of less than 58% at the same heat density. In an extremely sparse network with heat density of 0.05 MWh/m∙a, the performance ratio is 41% and 30% for these systems, respectively. A simple economic analysis indicates that the novel distribution concept is also best from an economic point of view, reducing the initial investment cost by 1/3 compared to the conventional concept, which is the most costly. However, more detailed calculations are needed to conclude on this.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Andersson, Adam
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Berggren, Pontus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Utvärdering av träbjälklag i ett äldre flerbostadshus med avseende på stegljud och nedböjning: Mätningar och möjliga åtgärder och åtgärdsförslag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Nyproduktion förväntas i framtiden endast leda till marginella tillskott till bostadsbeståndet. Därför kommer mer kunskap att behövas om tidigare byggteknik samt vilka åtgärder, som kan vara lämpliga vid ombyggnationer. Syfte. Denna studie undersöker ett regelbjälklag av trä i ett äldre flerbostadshus från 1903, för att utvärdera konstruktionen med avseende på stegljud och nedböjning. Metod. Insamling av data har skett genom enkätundersökning samt nedböjnings- och stegljudsmätningar. Enkäter har använts för att utvärdera de boendes subjektiva upplevelse av stegljud och nedböjning. Stegljudsnivåer har uppmätts med hammarapparat i enlighet med Svensk Standard och nedböjning har uppmätts med avvägningsintrument Leica NA2 med precisionstillsatts GFS1. Resultat. Enkätresultatet visar att den subjektiva upplevelsen av stegljud och nedböjning inte anses vara ett problem. Stegljudsnivån, L’nT,w+CI,50-2500, uppmättes till 55 dB och den genomsnittliga nedböjning till 0.320 mm/kN. Slutsats. Stegljuds- och nedböjningsnivåer uppfyller dagens krav enligt Svensk Standard, vilket gör att åtgärder inte anses vara motiverade.

 • 17.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik.
  Warnerfjord, Alexander
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik.
  Påbyggnad med förstärkningstomme i befintlig byggnad: Konstruktionsval för invändig förstärkningsstomme av trä2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sveriges kommuner har under lång tid rapporterat om en ökande bostadsbrist ilandet. För att motverka bristen behöver en nybyggnation av 60 000–70 000bostäder genomföras årligen fram till 2029. På 60-70 talet stod Sverige även dåinför stora utmaningar som följd av urbaniseringsvågen från Sveriges landsbygdtill städerna. Resultatet blev att bygga storskaligt på ett industriliknandetillvägagångsätt och konsekvenserna till detta blev att stora grönområden runtstäderna exploaterades för att ge plats för nya bostadsområden. För att inte upprepahistorien igen kan ett alternativ istället vara att förtäta en redan befintlig stadsmiljömed exempelvis påbyggnader.I en redan befintlig stadskärna finns många olika typer av byggnader, detta betyderockså att det finns lika många olika typer av påbyggnader. Syftet med detta arbeteär: för ett referenshus beläget i centrala Falun, titta på ett alternativ för påbyggnad iträ där stommen på det befintliga huset inte belastas ytterligare. Ett syfte medarbetet är därför också att bidra till en kunskapsökning kring ämnet påbyggnader iträ.Byggnaden som arbetet har utgått ifrån är beläget i centrala Falun och är uppförtunder slutet av 60-talet. Påbyggnaden som tagits fram för projektet är av”lättbyggnadsteknik” medan förstärkningsstommen bygger på enmassivträkonstruktion i form av pelare och balkar. Anledningen till att använda sigav ett referensobjekt är för att ge arbetet en verklighetsförankring och enkonstruktion att förhålla sig till vid analys av pelarplaceringar. Dimensionering avpåbyggnad samt förstärkningsstommen är utförd med handberäkningar somgrundar sig i de gällande konstruktionsregler som finns i Sverige, Eurokod ochEKS. Byggnaden har även modellerats i Revit för att ge en illustration överpåbyggnaden med förstärkningstomme ser ut men även byggnaden i sin helhetefter påbyggnaden.Resultatet för förstärkningsstommen liknar i mycket ett “trä8” system. Pelare ochbalkar tar upp dom vertikala lasterna medan den befintliga stommens bjälklag,väggar och trapphus i betong bidrar till stomstabiliteten. Genom ritningsanalysenav den befintliga byggnaden har pelarnas placering i konstruktionen valts utefterolika parametrar. Balkarna som placeras på pelartopparna har sedan kontrolleratsför de aktuella spännvidderna med den gällande lasten från påbyggnadenshandberäkningar. Resultatet och slutsatsen som har kunnat dragits från arbetet äratt den kritiska delen för en sådan påbyggnad är balkarna placerade påpelartopparna och inte pelarna i sig själv. Dimensionerna på dessa balkar blirdirekt styrande för hur många våningar som är möjliga att bygga på de placeradepelarna. Även hur mycket påbyggnaden väger har en inverkan på antal pelare ochdärför också spännvidder för balkarna placerade på pelarna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Andersson, Julia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik.
  Liedström, Matilda
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik.
  Effekten av olika logistiklösningar: En studie kring fördelar och nackdelar med tredjepartslogistik och inbärning till ett projekt i Dalarna2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom byggbranschen har man börjat sett fördelar med att titta mer på logistiken iolika byggprojekt. Många olika studier har utförts kring vilka lösningar som finnsoch hur man kan använda dem.Denna studie utförs i samarbete med Skanska Sverige AB. Studien syftar till att påolika sätt undersöka vilka fördelar och nackdelar man kan se med att använda sigav logistiktjänsterna terminalisering och inbärning till ett byggprojekt i Dalarna.Byggprojektet som utgör det specifika fallet i studien är ett ombyggnadsprojekt aven grundskola. Elever vistas i detta skolområde samtidigt som ombyggnationenutförs etappvis inom det stängda arbetsområdet. Studien innefattar även tredje mandär trygghetsupplevelse kring arbetsplatsen undersöks. Inbärningens användbarhetdiskuteras därefter utifrån trygghetsupplevelsen kring och inom arbetsplatsen samtutifrån ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.Metoder som används i studien är intervjuer med somliga från projektets ledning,en logistiker på Skanska, rektor för årskurs F-6, yrkesarbetare samt tredje man.Utöver dessa intervjuer utförs även en fältstudie som involverar observationer ochmätningar. Som avslut utförs överslagsberäkningar för att se om användning av ettexternt företag kan leda till ekonomisk lönsamhet.Studiens resultat visar hur man inom företaget ser på logistiklösningarnaterminalisering och inbärning idag. Här visas även vilka fördelar och nackdelarolika parter ser med tjänsterna. Fältstudiens mätningar visar hur många av tredjeman som rör sig kring arbetsområdet i anslutning till att skoldagen börjar.Överslagsberäkningar visar på att man kan se en besparing ifall man använder sigav ett inbärningsföretag som arbetar under kvällstid och detta sker i samband medatt man använder sig av terminalisering.Studiens slutsatser är att det inte finns en allmän lösning till hur logistikfrågan skalösas på olika projekt. Om det finns möjlighet för terminalisering i området ärdetta samt inbärning ett alternativ för projektet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Andersson, Linnea
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Ekeblad, Jenny
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Energieffektivisering av klimatskal - miljonprogrammets flerbostadshus: Tjärna Ängar, Borlänge2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under miljonprogrammet, år 1964-1975, byggdes över 1 miljon bostäder i Sverige och det är hög tid för omfattande renoveringar av dessa. 

  Syftet med arbetet var att energieffektivisera klimatskalet hos ett flerbostadshus från miljonprogrammet med hjälp av undersökningar och beräkningar samt att jämföra dessa med gällande och framtida energikrav. De undersökningar som använts är täthetsprovning och termografering. Vid beräkningarna har både enskilda åtgärder samt åtgärdspaket beaktats. Hänsyn har inte tagits till installationer, arkitektoniska värden eller ekonomi.

  Undersökningar och beräkningar visade hur stor energiförbättring som kan uppnås genom att enbart åtgärda klimatskalet. Den största förbättringen uppnåddes med ett av åtgärdspaketen, en 32,3 % minskning av energianvändningen. Den enskilda åtgärd som gav den största förbättringen var att byta ut fönster och balkongdörr, 16,4 %.

  Då endast byggnadens klimatskal har beaktats i denna rapport kan en större förbättring nås om även installationerna förbättras.

  Viktiga slutsatser från projektet är att klimatskalet spelar en stor roll för en byggnads energiförbrukning. Genom att enbart åtgärda brister i klimatskalet kan energimålet som blir gällande 1 januari 2021 nås. 

 • 20.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik, Byggteknik.
  Barrioz, Gabriel
  Borlänge kommun.
  Nordström, Louise
  Borlänge kommun.
  Ranhagen, Ulf
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik, Byggteknik.
  Svensson, Tony
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik, Byggteknik.
  Rönnelid, Mats
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik, Energiteknik.
  Energiinnovation Jakobsdalen: Workshopserie hösten 20212022Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Lind, Christoffer
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Genomstansning i betong: En jämförelsestudie mellan Eurokod 2, Strusoft Winstatik Punching och Eurocode Software caeEc230.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Datoriseringen av samhället har inneburit att datorn har blivit ett självklart hjälpmedel för

  att utföra avancerade arbetsuppgifter. Konstruktörer gjorde tidigare åtskilliga

  handberäkningar för att dimensionera byggnadsverk, vilket numera görs i datorprogram.

  Kunskapen om teorin vid beräkning behövs därför inte i samma utsträckning. Efter

  indikationer från erfarna konstruktörer kan det finnas ett behov att jämföra aktuella

  beräkningsprogram med gällande Eurokoder.

  Syftet med det här examensarbetet var att beräkna genomstansningskapaciteten i armerade

  bjälklag samt att utforma eventuell skjuvarmering. Arbetet avgränsades till att omfatta en

  innerpelare i ett betongbjälklag med cirkulärt tvärsnitt utan pelarkapitäl eller förstärkningar.

  Metoden var en teoretisk studie av eurokoderna. Nio olika fall beräknades genom ett eget

  framarbetat beräkningsark i Mathcad, enligt gällande eurokoder. Resultatet jämfördes sedan

  med Winstatik Punching och caeEc230.

  Beräkningsarket, Winstatik och caeEc230 hade likvärdiga resultat både gällande

  kapaciteten i pelarens periferi och kapaciteten i grundkontrollsnittet. Störst olikheter fanns i

  utformningen av skjuvarmeringen. De visade liknande mängd armering uttryckt i area, men

  ingen vägledning vid utformning. CaeEc230 föreslog omkring dubbel mängd armeringsskär

  än beräkningarna i Mathcad. Winstatik Punching redovisade inget totalt antal.

 • 22.
  Andreason, Ellen
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Grundvattenhantering i vägskärning: Överväganden, problem och bedömningar kring grundvattnet genom planerandet och byggandet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  rundvattenhantering är viktigt i samband med väganläggningar, speciellt i en vägskärning. Examensarbetet beskriver problem som uppstod vid nyanläggning av en väg på grund av högt stående grundvatten. Syftet var att följa upp överväganden, problem och bedömningar kring grundvattnet vid nybyggnationen. Arbetet delades upp i fyra delar; beskrivning av erosionsskydd, kartläggande av för ämnet intressanta beslut som gjorts och varför, uppföljning av grundvattennivåerna under anläggningsarbetet och en enklare teoretisk beräkning av grundvattennivån. 

  Valda metoder var; litteratursökning, mätningar av grundvattennivåer och djupintervjuer med personer professionellt anknutna till projektet.

  Åtgärder för att hindra erosion kan delas upp i vegetativa och anlagda. De senare utgörs antingen av jord och krossmaterial placerade på slänterna, eller med olika dränerande diken. Under projektet har designen av vägkonstruktionen och slänterna förändrats. Problem med grundvatten och erosion har varit viktiga för val av konstruktion. Grundvattennivåerna utanför skärningen har först ökat, förmodligen till följd av avverkning och sedan sjunkit under schaktningen. Grundvattenrören i skärningen visar alla utom ett, en sänkning under schaktningsarbetena och en mindre ökning under snösmältningen än tidigare år. Beräkningarna visar en teoretisk nivå som ligger över den ena uppmätta nivån och under den andra. 

  En slutsats är att de vegetativa erosionsskydden är relativt ovanliga i Sverige idag, de förväntas fylla många funktioner vilket ofta leder till komplicerade och tidsödande utredningar om utformning. En annan slutsats är att mätningar av grundvattennivåer bör utföras under lång tid för att få pålitliga referensnivåer. Kunskap om jordens beskaffenhet är viktig i samband med grundvattenhantering liksom en tydlig kommunikation mellan aktörerna i byggprocessen. Grundvattennivåerna i skärningen kommer rimligtvis fortsätta sjunka under den närmaste tiden. Beräkningar på grundvattenytans läge är svåra och kan ändå ifrågasättas.

 • 23.
  Andrée Back, Johan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Rolin, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Behovsstyrd ventilation: En fallstudie för zonstyrd ventilation i ett flerbostadshus2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Byggsektorn står för en stor del av den primära energianvändningen globalt. För att förhindra den globala uppvärmningen och uppnå de mål som Sverige tillsammans med EU fastställt krävs stora förändringar inom sektorn. Att värma och kyla fastigheter är en viktig del i denna förändring och för människors välbefinnande. Problemet med många av dagens system är att det går åt onödigt mycket energi och energieffektivisering är ett måste för att uppnå målen. Genom innovativa och smarta system kan människans behov säkerhetsställas samtidigt som energianvändningen minskas. Syftet var att genom en fallstudie undersöka om ett nytt ventilationssystem för flerbostadshus kunde sänka energianvändningen samtidigt som en hög inomhuskomfort kunde erhållas. Endast en lägenhet beaktas som är belägen i Hedemora, Dalarna. Metoden var att installera ett behovsstyrt ventilationssystem i lägenheten och analysera luftkvalitet, lufttemperatur och luftflöde med hjälp av sensorer. Det behovsstyrda ventilationssystemet jämförs sedan mot ventilationsstrategier med fläktstyrd frånluft samt självdrag som också kan simuleras med ventilationssystemet. Energimässig utvärdering görs baserad på uppmätta luftflöden. Mätresultatet ställdes sedan mot myndighetsrekommendationer för maximal koldioxidhalt. Mätdata påvisar att det behovsstyrda ventilationssystemet i de flesta fall når upp till rekommendationerna samtidigt som energianvändningen blir lägre. En viktig slutsats från examensarbetet är att vanliga ventilationsstrategier såsom självdrag och svensk standard ger ett sämre inomhusklimat jämfört med behovsstyrning.

 • 24.
  Angantyr, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Lågenergibyggande i Dalarna mars 20122012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för projektet Energi- och miljökompetenscentrum vid Högskolan Dalarna har en kortare studie av lågenergibyggande i Dalarna gjorts. Syftet med rapporten är att ge en sammanställning av det aktuella läget på området i Dalarna.

  Det finns idag ett flertal bygginitiativ, både privata och allmännyttiga, i Dalarna där man ansträngt sig när det gäller energihushållning. En handfull av dessa kommer nog att uppfylla passivhuskraven enligt FEBY, exakt hur många går dock inte att säga pga infomationsbrist och med tanke på osäkerheten i energiberäkningarna.

  En annan slutsats är att medvetenheten om lågenergibyggande på kommunal och allmännyttig nivå är i allmänhet god och att energihushållning är ett område som ges stort fokus vid den nybyggnation som sker.

  När det gäller det privata byggandet av villor så sker det mesta av byggandet enligt hustillverkarnas typspecifikationer. Då tak, grund och ventilationssystem oftast i princip är samma som för passivhus kan det konstateras att egentligen ganska små förändringar i konstruktion och utförande av detta byggande skulle kunna ge hus enligt FEBYs passivhuskrav eller åtminstone minienergihuskrav.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Aras, Diyar
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik.
  Byggfel i produktion: Vanligaste uppkommande byggfelen i byggprocessen2023Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Byggfel vid upprättande av byggnationer genomsyrar byggbranschen och står för onödigt höga kostnader av den totala byggkostnaden. Denna problematik har under de senaste åren uppmärksammats markant av både aktörer inom byggbranschen, samt av samhället. Enligt en rapport upprättad av Boverket (2022) uppnår dessa kostnader närmare 100 miljarder kronor och därmed sänker värdigheten i de investerade pengarna. Syftet med denna rapport är att upplysa problemområdet, och utifrån samverkan med aktörer som är delaktiga i byggprocessens olika skeden, försöka undersöka vilka byggfel som är vanligast och vart dess brister uppkommer. Utifrån det som påvisas så ska konkreta åtgärder och förbättringstips lyftas fram. Syftet och frågeställningarna i rapporten förväntas besvaras och uppnås via kvalitativa studier. Dessa studier kommer att upprättas i from av intervju och litteraturstudie. Intervjuerna kommer att hållas med aktörer inom byggbranschen som medverkar i byggprocessens olika skeden, detta urval ska ge möjligheten att få tankar och idéer utifrån olika synvinklar. Byggfelen som anses vara vanligast förekommande är fukt och vattenrelaterade skador, samt montering och infästning. Denna typen av skador uppkommer på olika platser i byggnationer, men främst i badrum och våtrum, takfönstermontering, fönsterdörrar och tyngre dörrar. De bakomliggande orsakerna till uppkomsten av dessa skador är bristande i kunskap, erfarenhet och tidspress. Bristande kunskapen och erfarenheten anses vara en central faktor i både projekteringen och produktionen, medan tidspressen framhävs tydligast i produktionsfasen. För att få bukt med byggfel-problematiken krävs det specifika enskilda åtgärder för de olika problemområdena genomförs. Ansvarstagandet hos de olika aktörerna i byggbranschen behöver öka, både i planering, utförande och kravsättning.

 • 26. Arell, Åke
  et al.
  Ranhagen, Ulf
  Sweco AB, Stockholm.
  Näsby park - An industrial village for small firms1989Inngår i: When people matter: Nordic Industrial Architecture & Engineering Design / [ed] Anders Thörnqvist & Peter Ullmark, Stockholm: Swedish Council for Building Research [Statens råd för byggnadsforskning] in cooperation with the Swedish Work Environment Fund [Arbetsmiljöfonden] , 1989Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Argårds, Mattias
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Analys av lägenhetsskiljande bjälklag: Fallstudie av produktion av flerbostadshus i Sälenfjällen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vid nyproduktion av flerbostadhus är det flera parametrar som styr valet av produktionsmetod. Kostnad och Tidsåtgång för de olika momenten är två viktiga delar. Genom att redan i planeringsstadiet ha en klar bild av de olika lösningarna och dess förutsättningar så förenklas valet av produktionsmetod.

  Vid nybyggnation i Sälenfjällen sker det ofta med pressade produktionstider och då kan vara viktigt att veta om någon lösning innebär en väsentligt fördörjning av produktionen. Samtidigt får snabbare byggmetoder inte innebära för höga kostnader om produktionen ska bli lönsam.

  Arbetetet har avgränsats till analys av kostnadseffektivitet med fyra olika bjälklagskonstruktioner, vilka är Finjas Combibjälklag, Plattbärlag, KL-trä och Dala Cements Daladekk. Kalkylerna har gjorts kopplade mot ett referenshus i Sälenfjällen och en tänkt nyproduktion av fyra liknande enheter.

  Med hjälp av konstruktionernas utformning har kalkyler gjorts över vilka kostnader de olika lösningarna för med sig, det har även utförts en enklare analys av tidsåtgången.

  Resultatet visar att det är bäst ekonomi att bygga med Plattbärlag, följt av KL-trä. Samtidigt innebär plattbärlaget och dess konstruktion en risk för fördröjd produktionstid, vilket kan vara till fördel för lösningen med bjälklag i KL-trä.

 • 28.
  Asplund, Eva
  et al.
  Naturvårdsverket.
  Hedlund, Anders
  Naturvårdsverket.
  Ranhagen, Ulf
  VBB.
  Bärkraftig utveckling i samhällsplanering: tre idéuppsatser1996Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Belash, Daniel
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik.
  Hållbar förflyttning: Omvandling av en bilanpassad stad till en gång- och cykelvänlig stad2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vår framtid står inför stora utmaningar som behöver lösas för att vår vidare existens ska kunna fortsätta. Mänsklig påverkning på jorden har uppnått globala mått på grund av vårt sätt att leva och utnyttja naturresurser utan större konsekvenstänkande. Människans strävan efter att leva alltmer bekvämt och rikt har lett till urbanisering och teknisk progress som har skapat resursslukande hjälpmedel som transport. Stadsplaneringen har under den senaste delen av modern historia tagit en ny vändning och städerna har blivit alltmer anpassade efter våra fordon, vilket påverkar den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten negativt.

  Detta examensarbete syftar till att med hjälp av tidigare forskning hitta lösningar som skulle kunna omvandla bilanpassade städer till mer promenad- och cykelvänliga städer. Arbetet tillämpas i staden Borlänge som ligger i Dalarna och har präglats starkt av bilismens utveckling. Det viktiga med arbetet är att lyfta fram lösningar som kan användas även i andra städer oavsett geografisk placering eller storlek.

  Den granskade litteraturen har skapat ett detaljerat och övergripande underlag för att kunna möjliggöra vidare arbete med framtagning av åtgärder som kan lösa studiens syfte. Litteraturen har valts ut efter relevans för ämnet samhällsplanering för att kunna redovisa liknande inriktning på kunskaper vilket har gjort texten mer sammanhängande. Den största delen av litteraturen är vetenskapliga artiklar och böcker.

  Arbetet har utfört med hjälp av platsinventering som hjälpte till att upptäcka olika egenskaper i den befintliga miljön och val av två gång- och cykelstråk för framtagning av gestaltningsförslag. Tidigare forskning har skapat grund för de åtgärder som har presenterats i form av gestaltningsförslag. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30. Berg, Harald
  et al.
  Jägbeck, A.
  Ranhagen, Ulf
  Stjernberg, T.
  Grannskapscentraler: Lägesrapport, etapp 11982Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 31. Berg, Harald
  et al.
  Jägbeck, Adina
  Ranhagen, Ulf
  VBB.
  Stjernberg, Torbjörn
  Bostadsnära arbetsplatser med ny teknik: i Nykvarn och andra visioner1985Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32. Berg, Harald
  et al.
  Jägbeck, Adina
  Ranhagen, Ulf
  Stjernberg, Torbjörn
  Grannskapscentraler: arbetsmiljö, organisation och genomförande - Etapp 11983Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 33.
  Bergenståhl, Hans
  et al.
  Statens råd för byggnadsforskning.
  Lagheim, Per
  Statens råd för byggnadsforskning.
  Ranhagen, Ulf
  VBB.
  Lokala energikällor och energisnål bebyggelseutformning i Skrubba arbetsområde, Stockholm: förprojektering1984Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Berggård, Glenn
  et al.
  Luleå tekniska universitet.
  Goldbach, Stine Gissel
  Atkins Danmark A/S.
  Hansen, Sten
  Atkins Danmark A/S.
  Ranhagen, Ulf
  FFNS AB; Luleå tekniska universitet; Sweco.
  Sewring, Göran
  Tyrèns Infrakonsult AB.
  Val av prioriterade korridorer för Norrbotniabanan med hjälp av Multikriteriaanalys2003Inngår i: Transportforum 2003: Rapportsammanställning av föredrag i Linköping 8–9 januari 2003, Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2003Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Choosing alternative corridors for the Norrbotniabanan by the use of Multi-Criteria Analysis

  During 2002-2003 a pre-feasibility study of a possible Norrbotnia railway is conducted. Norrbotniabanan is a new coastal railway, between Umeå-Luleå-Haparanda, in total some 400 km of line. An important part of this study is to identify potential corridors and select corridors for further investigation. This is done in a dialogue with local authorities throughout the study. Due to the number of possible corridors and possible combinations along the line Umeå - Robertsfors – Skellefteå – Piteå – Luleå – Boden – Kalix - Haparanda the final number of alternatives is quite large. In general choosing some ”best” alternative is not an easy task, when many alternatives occur. Many effects have to be taken into account e.g. construction cost, time savings, various impacts on environment etc. Many of these impacts cannot easily be incorporated into a traditional cost-benefit analysis, nevertheless they play an important role in decision making. Multi Criteria Analysis (MCA) is a suitable decision aid tool in such a planning situation. As part of the Norrbotniabana study a simple MCA was carried out. A set of criteria for selecting alternatives was identified. At a seminar with participants from regional and local planning authorities and other interested parties, these criteria were evaluated for each alternative on a simple score from 1-5. Afterwards the relative importance of each criteria was estimated. This was done in groups. The consequences of these scores and weights were then analysed in the PC-tool Decision Criterium Plus. The presentation will report the results of the Multi Criteria Analysis and comment on the lessons learned from the practical use of MCA in the planning process. During 2002-2003 a pre-feasibility study of a possible Norrbotnia railway is conducted. Norrbotniabanan is a new coastal railway, between Umeå-Luleå-Haparanda, in total some 400 km of line. An important part of this study is to identify potential corridors and select corridors for further investigation. This is done in a dialogue with local authorities throughout the study. Due to the number of possible corridors and possible combinations along the line Umeå - Robertsfors – Skellefteå – Piteå – Luleå – Boden – Kalix - Haparanda the final number of alternatives is quite large. In general choosing some ”best” alternative is not an easy task, when many alternatives occur. Many effects have to be taken into account e.g. construction cost, time savings, various impacts on environment etc. Many of these impacts cannot easily be incorporated into a traditional cost-benefit analysis, nevertheless they play an important role in decision making. Multi Criteria Analysis (MCA) is a suitable decision aid tool in such a planning situation. As part of the Norrbotniabana study a simple MCA was carried out. A set of criteria for selecting alternatives was identified. At a seminar with participants from regional and local planning authorities and other interested parties, these criteria were evaluated for each alternative on a simple score from 1-5. Afterwards the relative importance of each criteria was estimated. This was done in groups. The consequences of these scores and weights were then analysed in the PC-tool Decision Criterium Plus. The presentation will report the results of the Multi Criteria Analysis and comment on the lessons learned from the practical use of MCA in the planning process. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Berghauser Pont, Meta
  et al.
  Chalmers tekniska högskola.
  Hannula, Nina
  Göteborgsregionen.
  Isemo, Sanna
  Urban Futures.
  Ranhagen, Ulf
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik, Byggteknik.
  Förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet: Utveckling av en analys- och utvärderingsmetod2022Rapport (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Bergkvist, Johanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Strandberg, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  En pedagogisk byggnad för hållbar utveckling: Utformning av en programhandling för ett kretsloppshus med fokus på social och ekologisk hållbarhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet syftar till att upprätta ett funktionsprogram för ett kretsloppshus där stadensinvånare kan nås med kunskap om hållbar utveckling. Bakgrunden till detta är att Borlänge kommun 2017godkände ett planprogram med visionen att skapa en ny, klimatneutral stadsdel och därmed bli enföregångare för hållbar stadsutveckling i regionen. Arbetet med programhandlingen innebar bland annat attundersöka den bakgrund och de förutsättningar som fanns för ett uppförande av byggnaden.I kommunens planprogram beskrivs byggnaden ha en pedagogisk funktion i stadsdelen och i Borlänge; enplats med fokus på praktisk demonstration och utbildning av elever och boende i kretsloppsfrågor för energi,vatten och avfall/material i en fattbar och intresseväckande skala. Kretsloppshuset planeras att uppföras ianslutning till en ny skola årkurs 6-9 för samverkan i detta syfte.Kommunens tanke är att kretsloppshuset ska fungera som ett nav i stadsdelen, men också att byggnaden skabli ett besöksmål och sätta Borlänge på kartan vad gäller hållbart byggande. Ett hållbart byggande innefattarbland annat resurshushållning, minimerad energianvändning och förnybara energikällor, men också attresurser som energi, avfall och vatten cirkulerar i kretslopp. Teori har inhämtats ur litteratur som fokuseratpå hur vi ska bygga våra hus och städer om vi vill vara med och skapa ett hållbart samhälle.En del av syftet med detta examensarbete var att undersöka hur man på ett pedagogiskt vis kan spridainformation om miljö- och kretsloppsfrågor. Examensarbetet teoretiska del fokuserar därför delvis påutvalda delar av pedagogik som inhämtats från tidigare forskning inom barn och ungdomars lärande förhållbar utveckling, eftersom att studier visar att det är viktigt att barn lär sig tidigt om dessa frågor.Utbildning för hållbar utveckling är en viktig förutsättning för att nå de hållbarhetsmål som FN tagit fram till2030. Kommande generationer måste lära sig ett hållbart levnadssätt redan från start samtidigt som denbefintliga befolkningen drastiskt måste förändra sin livsstil.För att samla empiri gjordes intervjuer med personer som är eller har varit inblandade i planeringsarbetetmed den nya stadsdelen. Det visade sig att det funnits eldsjälar som tidigt introducerat idén omkretsloppshuset, men att det i nuläget inte får någon större prioritet bland det pågående arbetet med ny skolaoch bostäder.Att involvera brukarna i ett tidigt skede ger bättre förutsättningar för att nå ett resultat som är effektivt ochtillfredställande för alla parter. Teori gällande designdialoger har därför studerats, för att visa på vikten av engod dialog för att snabbt identifiera behov och utveckla idéer i designarbetet.Resultatet av examensarbetet, funktionsprogrammet, kan ses som ett förslag på konceptuell nivå medfunktioner och uttryck som kan tillämpas på en byggnad av detta slag, och en inspiration till fortsatt arbete.I funktionsprogrammet gestaltar våra tolkningar hur kretsloppshuset skulle uppfylla de önskemål ochfunktioner som efterfrågas i planprogrammet, för att i största möjliga mån kunna vara till nytta i kommunenskommande arbete med byggnaden.Slutsatser som togs är att rena föregångare till Jakobsgårdarnas Kretsloppshus som koncept saknas. Trots ettstort antal inspirationskällor ur olika aspekter hittades inget exempel som förenar alla de aspekter som vi harambitionen att utveckla i den aktuella byggnaden. Kretsloppshuset som koncept kan bli en viktig pusselbitför att hantera hållbarhetsfrågor i en stadsdel eller en hel stad. Ett vidare arbete krävs dock för att undersökahur byggnaden ska komma att drivas och förvaltas, och en mer omfattande undersökning av vilka tekniskalösningar som ska appliceras. Vidare arbete krävs också för att optimera byggnaden för den framtida platsen,och hur stora ytor som är lämpliga.Det finns ett stort intresse för byggnaden från diverse aktörer i Borlänge, men för att idén omkretsloppshuset ska kunna förverkligas krävs en eller flera personer axlar det engagemang för projektet somfanns när planprogrammet upprättades.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Bergkvist, Johanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Strandberg, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  En pedagogisk byggnad för hållbar utveckling: Utformning av en programhandling för ett kretsloppshus med fokus på social och ekologisk hållbarhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet syftar till att upprätta ett funktionsprogram för ett kretsloppshus där stadens

  invånare kan nås med kunskap om hållbar utveckling. Bakgrunden till detta är att Borlänge kommun 2017

  godkände ett planprogram med visionen att skapa en ny, klimatneutral stadsdel och därmed bli en

  föregångare för hållbar stadsutveckling i regionen. Arbetet med programhandlingen innebar bland annat att

  undersöka den bakgrund och de förutsättningar som fanns för ett uppförande av byggnaden.

  I kommunens planprogram beskrivs byggnaden ha en pedagogisk funktion i stadsdelen och i Borlänge; en

  plats med fokus på praktisk demonstration och utbildning av elever och boende i kretsloppsfrågor för energi,

  vatten och avfall/material i en fattbar och intresseväckande skala. Kretsloppshuset planeras att uppföras i

  anslutning till en ny skola årkurs 6-9 för samverkan i detta syfte.

  Kommunens tanke är att kretsloppshuset ska fungera som ett nav i stadsdelen, men också att byggnaden ska

  bli ett besöksmål och sätta Borlänge på kartan vad gäller hållbart byggande. Ett hållbart byggande innefattar

  bland annat resurshushållning, minimerad energianvändning och förnybara energikällor, men också att

  resurser som energi, avfall och vatten cirkulerar i kretslopp. Teori har inhämtats ur litteratur som fokuserat

  på hur vi ska bygga våra hus och städer om vi vill vara med och skapa ett hållbart samhälle.

  En del av syftet med detta examensarbete var att undersöka hur man på ett pedagogiskt vis kan sprida

  information om miljö- och kretsloppsfrågor. Examensarbetet teoretiska del fokuserar därför delvis på

  utvalda delar av pedagogik som inhämtats från tidigare forskning inom barn och ungdomars lärande för

  hållbar utveckling, eftersom att studier visar att det är viktigt att barn lär sig tidigt om dessa frågor.

  Utbildning för hållbar utveckling är en viktig förutsättning för att nå de hållbarhetsmål som FN tagit fram till

  2030.

  Kommande generationer måste lära sig ett hållbart levnadssätt redan från start samtidigt som den

  befintliga befolkningen drastiskt måste förändra sin livsstil.

  För att samla empiri gjordes intervjuer med personer som är eller har varit inblandade i planeringsarbetet

  med den nya stadsdelen. Det visade sig att det funnits eldsjälar som tidigt introducerat idén om

  kretsloppshuset, men att det i nuläget inte får någon större prioritet bland det pågående arbetet med ny skola

  och bostäder.

  Att involvera brukarna i ett tidigt skede ger bättre förutsättningar för att nå ett resultat som är effektivt och

  tillfredställande för alla parter. Teori gällande designdialoger har därför studerats, för att visa på vikten av en

  god dialog för att snabbt identifiera behov och utveckla idéer i designarbetet.

  Resultatet av examensarbetet, funktionsprogrammet, kan ses som ett förslag på konceptuell nivå med

  funktioner och uttryck som kan tillämpas på en byggnad av detta slag, och en inspiration till fortsatt arbete.

  I funktionsprogrammet gestaltar våra tolkningar hur kretsloppshuset skulle uppfylla de önskemål och

  funktioner som efterfrågas i planprogrammet, för att i största möjliga mån kunna vara till nytta i kommunens

  kommande arbete med byggnaden.

  Slutsatser som togs är att rena föregångare till Jakobsgårdarnas Kretsloppshus som koncept saknas. Trots ett

  stort antal inspirationskällor ur olika aspekter hittades inget exempel som förenar alla de aspekter som vi har

  ambitionen att utveckla i den aktuella byggnaden.

  Kretsloppshuset som koncept kan bli en viktig pusselbit

  för att hantera hållbarhetsfrågor i en stadsdel eller en hel stad. Ett vidare arbete krävs dock för att undersöka

  hur byggnaden ska komma att drivas och förvaltas, och en mer omfattande undersökning av vilka tekniska

  lösningar som ska appliceras. Vidare arbete krävs också för att optimera byggnaden för den framtida platsen,

  och hur stora ytor som är lämpliga.

  Det finns ett stort intresse för byggnaden från diverse aktörer i Borlänge, men för att idén om

  kretsloppshuset ska kunna förverkligas krävs en eller flera personer axlar det engagemang för projektet som

  fanns när planprogrammet upprättades.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Berglund, Gustaf
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik.
  Johnsson, Axel
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik.
  Takstolslösningar i garagebyggnader med inredd vind.: Undvika pelare i garageutrymmen2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på tänkbara takstolslösningar hos garage med inredd vind. Där textförfattarna på uppdrag av AB Karl Hedin vars kunders önskemål ibland varit svåra att uppnå. Detta för att stora spännvidder efterfrågas för att skapa en så stor yta på vinden som möjligt. Kunderna efterfrågar även att garageytan skall vara helt öppen, alltså utan bärhjälp av till exempel pelare eller mellanvägg.Det finns många olika sätt att uppföra tänkbara takstolar för garage med inredd vind, problem tillkommer när spännvidderna blir för stora. Problemen grundar sig både i materialanvändning, konstruktionslösningar och dimensioner. För att konstruera en takstol i dagsläget styrs byggandet av byggkonstruktionskrav, laster och beräkningsmodeller beroende på önskad spännvidd hos takstolen, samt vilket användningsområde vindsutrymmet ska ha.Med hjälp av bland annat litteraturstudie, beräkningar och analyser har förslag diskuterats fram på konstruktionsdelar, material och utvecklingsmöjligheter för takstolarna i fråga. Utifrån vald spännvidd har olika lösningar granskats för att uppnå ett så gott resultat som möjligt. Beräkningarna har visat att en samverkande stödbensvägg är en bra metod som förlänger spännvidden upp till 2m på en byggnad. Bärlina i stål har även visat sig vara en bra konstruktionslösning som förlänger golvbjälkarnas spännvidd. Med vald dimension på stålbalk i denna studie måste djupet på byggnaden beaktas för att uppfylla konstruktionsskarven gällande momentkraft och nedböjning.Materialens egenskaper samt tilltänkta metoder för att lösa problemet med stora spännvidder har sedan jämförts mot varandra för att komma fram till vilken metod som är bäst lämpad för tilltänkt ändamål. Materialen som valts till jämförelsen är de material som takstolstillverkaren idag har tillgång till i sin produktion vilket gör att textförfattarna anser att materialen är väsentliga för studien.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Bergström, Mattias
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik.
  En jämförande livscykelanalys mellan olika material för en fristående bulkvägg: En studie som jämför betong och stål/plåt som material för en fristående vägg ur ett utsläppsperspektiv2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bygg- och fastighetssektorn står för 21% av de inhemska utsläppen av växthusgaser så det är en stor faktor i Sveriges arbete mot att nå de utsatta klimatmålen som finns där det långsiktiga målet är att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av utsläpp till atmosfären. Genom att skapa en livscykelanalys (LCA) kan det med denna beräknas hur mycket en byggnad bidrar till växthuseffekten under hela dess livscykel. Hallbyggarna är ledande i Norden på tälthallar och har i sitt sortiment bulkhallar som är en tälthall som med olika konstruktionslösningar är anpassad för förvaring av icke packat material även kallat bulkmaterial. En önskan om att konstruera en fristående plåtväggskonstruktion för att kunna jämföra miljöpåverkan mot dagens lösning med en fristående betongvägg är grunden till denna studies syfte som är att utreda den klimatpåverkan som en fristående vägg i en bulkhall skapar beroende på om det är en plåtvägg eller en betongvägg i produktskedet (A1-A3). För att kunna konstruera plåtväggskonstruktionen krävdes en simulering av de horisontella krafter som bulkmaterialet kommer att utsätta väggen för. Programvaran som använts i denna studie är One Click LCA. När en livscykelinventering (LCI) skapas så väljs en miljövarudeklaration (EPD) eller generiska data (genomsnittsdata) och sedan mängder av produkten i One ClickLCA. När LCI är genomförd så skapas en miljöpåverkansbedömning (LCIA) som sedan kan analyseras. Resultatet av studien visar att en betongkonstruktion för denna storlek av bulkhall släpper ut 103 ton CO2e medan en plåtväggskonstruktion med 0% återvunnet stål i stommen släpper ut 60 ton CO2e. En jämförelse där stålstommen i plåtväggskonstruktionen innehöll 100% återvunnet stål analyserades. Det resulterade i en sänkning av CO2e-utsläppen med 12% mot plåtväggskonstruktionen med 0 % återvunnet stål

 • 40. Birchall, Sarah
  et al.
  Gustafsson, Marcus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik. KTH.
  Wallis, Ian
  Dipasquale, Chiara
  Bellini, Alessandro
  Fedrizzi, Roberto
  Survery and simulation of energy use in the European building stock2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  the work towards increased energy efficiency. In order to plan and perform effective energy renovation of the buildings, it is necessary to have adequate information on the current status of the buildings in terms of architectural features and energy needs. Unfortunately, the official statistics do not include all of the needed information for the whole building stock.

   

  This paper aims to fill the gaps in the statistics by gathering data from studies, projects and national energy agencies, and by calibrating TRNSYS models against the existing data to complete missing energy demand data, for countries with similar climate, through simulation. The survey was limited to residential and office buildings in the EU member states (before July 2013). This work was carried out as part of the EU FP7 project iNSPiRe.

   

  The building stock survey revealed over 70% of the residential and office floor area is concentrated in the six most populated countries. The total energy consumption in the residential sector is 14 times that of the office sector. In the residential sector, single family houses represent 60% of the heated floor area, albeit with different share in the different countries, indicating that retrofit solutions cannot be focused only on multi-family houses.

   

  The simulation results indicate that residential buildings in central and southern European countries are not always heated to 20 °C, but are kept at a lower temperature during at least part of the day. Improving the energy performance of these houses through renovation could allow the occupants to increase the room temperature and improve their thermal comfort, even though the potential for energy savings would then be reduced.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Björklund, Alice
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik.
  Barnkonsekvensanalys som verktyg för samhällsplanering: En fallstudie om kommunal planering av skolvägar i Borlänge och Falun2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den ökning av fordon som har skett från mitten av 1950-talet till början på 2000-talet har utvecklats till ett stort samhällsproblem som påverkar den upplevda tryggheten bland många barn och deras vårdnadshavare. Ett stort antal vårdnadshavare upplever att området kring barnens skola samt vägen mellan hemmet och skolan är otrygg. Detta gör att många föräldrarskjutsar sina barn till och från skolan med bil, vilket i sin tur leder till att de barn och unga som fortfarande går eller cyklar utsätts för ännu större risk. Det fria skolvalet i kombinationmed etablering av friskolor har förvärrat situationen ytterligare då barnen generellt sett får längre skolväg när föräldrarna fritt får välja skola. När barnen inte längre placeras i den närmsta skolan blir det svårt för kommunerna att förutse vilka vägar som kommer att användas som skolvägar. Detta leder till att många skolvägar inte är utformade med barnen i fokus, vilket hade varit gynnsamt sett utifrån flera perspektiv. Inom ramen för denna uppsats har det genomförts en fallstudie på två mellanstora kommuner i Dalarna med syfte att undersöka hur de arbetar med planering av skolvägar samt huruvida barnkonsekvensanalys är ett verktyg som används för att säkerställa barns bästa. Resultatet kan tyda på att det finns ett glapp mellan teori och praktik då ingen av de tillfrågade kommunerna uppger att de genomför barnkonsekvensanalyser. En av kommunerna uppger att de inte heller har någon rutin för att genomföra dialoger med barn och unga. Detta trots att det numera finns ett lagstadgat krav som säger att barn ska ges möjlighet att uttrycka sin åsikt i alla frågor som rör dem enligt barnkonventionen. Utöver detta genomförs en surveyundersökning för att undersöka hur vårdnadshavare till barn i mellanstadiet ser på trafiksäkerheten längs barnens skolväg samt hur deras barn tar sig till och från skolan. Det visar sig att majoriteten av de barn som går i årskurs 4-6 på de utvalda skolorna går eller cyklar till och från skolan på egen hand. Enkätundersökningen pekar på att 12% av barnen i Borlänge och 16% av barnen i Falun skjutsas till skolan. Majoriteten av vårdnadshavarna uppger att det är av praktiska- eller bekvämlighetsskäl som barnen skjutsas till och/eller från skolan. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Björklund, Alice
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik, Samhällsbyggnadsteknik.
  Barnkonsekvensanalys som verktyg för samhällsplanering: En fallstudie om kommunal planering av skolvägar i Borlänge och Falun2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den ökning av fordon som har skett från mitten av 1950-talet till början på 2000-talet har utvecklats till ett stort samhällsproblem som påverkar den upplevda tryggheten bland många barn och deras vårdnadshavare. Ett stort antal vårdnadshavare upplever att området kring barnens skola samt vägen mellan hemmet och skolan är otrygg. Detta gör att många föräldrar skjutsar sina barn till och från skolan med bil, vilket i sin tur leder till att de barn och unga som fortfarande går eller cyklar utsätts för ännu större risk. Det fria skolvalet i kombination med etablering av friskolor har förvärrat situationen ytterligare då barnen generellt sett får längre skolväg när föräldrarna fritt får välja skola. När barnen inte längre placeras i den närmsta skolan blir det svårt för kommunerna att förutse vilka vägar som kommer att användas som skolvägar. Detta leder till att många skolvägar inte är utformade med barnen i fokus, vilket hade varit gynnsamt sett utifrån flera perspektiv. Inom ramen för denna uppsats har det genomförts en fallstudie på två mellanstora kommuner i Dalarna med syfte att undersöka hur de arbetar med planering av skolvägar samt huruvida barnkonsekvensanalys är ett verktyg som används för att säkerställa barns bästa. Resultatet kan tyda på att det finns ett glapp mellan teori och praktik då ingen av de tillfrågade kommunerna uppger att de genomför barnkonsekvensanalyser. En av kommunerna uppger att de inte heller har någon rutin för att genomföra dialoger med barn och unga. Detta trots att det numera finns ett lagstadgat krav som säger att barn ska ges möjlighet att uttrycka sin åsikt i alla frågor som rör dem enligt barnkonventionen. Utöver detta genomförs en surveyundersökning för att undersöka hur vårdnadshavare till barn i mellanstadiet ser på trafiksäkerheten längs barnens skolväg samt hur deras barn tar sig till och från skolan. Det visar sig att majoriteten av de barn som går i årskurs 4-6 på de utvalda skolorna går eller cyklar till och från skolan på egen hand. Enkätundersökningen pekar på att 12% av barnen i Borlänge och 16% av barnen i Falun skjutsas till skolan. Majoriteten av vårdnadshavarna uppger att det är av praktiska- eller bekvämlighetsskäl som barnen skjutsas till och/eller från skolan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Björkstrand, Victoria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik.
  Leidevall, Malin
  Högskolan Dalarna, Institutionen för information och teknik.
  Ökat återbruk av byggmaterial genom digital publicering: En inblick i Dala återbyggdepå2022Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Borlänge kommun har infört miljömål som handlar om samhällets styrning för att den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras på ett hållbart sätt. För att uppnå ett miljösmart och långsiktigt byggande behöver återbrukandet av byggmaterial öka och för att främja detta grundades Dala återbyggdepå av ett anta laktörer i Borlänge kommun. Depån fungerar som en fysisk butik med återbrukat material som har lämnats in av företag eller privatpersoner. Kundkretsen består idag mestadels av privatpersoner men syftet med denna studie har varit att undersöka hur efterfrågan från aktörer i byggbranschen på återbrukat byggmaterial kan öka och om digital publicering av produkter kan vara en väg till det. För att ta reda på detta gjordes studiebesök på Dala återbyggdepå och litteraturstudier på ämnet. Intervjuer gjordes med en beställare och en entreprenö som verkar i kommunen för att få deras perspektiv på vad som skulle krävas. Studien har visat att det är nödvändigt för Dala återbyggdepå att ta ett steg mot digital försäljning för att öka efterfrågan och ett förslag till materialhanteringsrutin har arbetats fram. Sammanfattningsvis har studien även visat att det finns fler utmaningar för användandet av återbrukat material i byggbranschen. Med dagens krav på dokumentation blir det svårt att uppnå godkänd nivå mot miljömål och beställare behöver ange redan i handlingarna att återbrukat byggmaterial ska användas. Slutligen kan det krävas en ändrad inställning från branschen som ger återbrukat material högre status och att företag värderar den miljömässiga vinningen högre för att fler ska vilja, våga och kunna bygga hållbart med återbrukat material.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Björling, Jimmy
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Digitala ritningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I byggbranschen finns idag ett stort behov att börja digitalisera byggprocessen i

  större utsträckning. Syftet var att undersöka viljan att använda digitala ritningar

  bland medarbetarna på ByggPartner samt om något av ritningssystemen är mer

  tidseffektivt.

  Metoderna som användes var en enkätundersökning, semistrukturande

  intervjuer och ett tidsexperiment. En viktig slutsats från projektet är att digitala

  ritningar är mer tidseffektiva än användningen av pappersritningar. Genom att se

  över användningen av digitala ritningar kan man relativt enkelt förebygga en del

  problem som annars skulle kunna uppstå i samband med användningen av

  digitala ritningar ute på arbetsplatsen.

 • 45.
  Blomqvist, Stina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Helgesson, Robin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Framtagning av yttervägg för småhus: En analys med hänsyn till kommande energikrav2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag ställs det specifika krav på en byggnads energianvändning vid nybyggnation. Dessa krav kommer enligt direktiv från EU att skärpas ordentligt till år 2020. Syftet med arbetet var att utifrån en tolkning av kommande energikrav, 2020-kraven, utforma en ny energieffektiv ytterväggskonstruktion. Detta har utförts tillsammans med Fiskarhedenvillan och konstruktionen har värderats med avseende på materialkostnad, montering och kvadratmeterpris.

  Genom beräkningar och faktainsamling påvisades hur energianvändningen i ett småhus kunde sänkas genom att byta ut isoleringsmaterialet till ett material med lägre värmeledningsförmåga. Metoden bestod i att tolka de kommande energikraven, samt analysera Fiskarhedenvillans nuvarande väggkonstruktion. Därefter söka information och fakta om olika isoleringsmaterial för att sedan utforma ett nytt förslag på ytterväggskonstruktion.

  Ytterväggskonstruktionen utgör en avgörande faktor för klimatskalets energieffektivitet. Då Fiskarhedenvillan valt att fokusera endast på ytterväggen avgränsas arbetet till just den delen av klimatskalet.

  En viktig slutsats av arbetet är att 2020-kraven kan uppfyllas genom en förbättring av ytterväggskonstruktionen och att det går att göra en konstruktion som uppfyller kraven i hela Sverige.

 • 46.
  Bransell, Karin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Samhällsbyggnadsteknik.
  Prioritering av åtgärder för ökad säker cykling: En modell för att underlätta för Trafikverket vid val av åtgärder2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The main goal of my work was to develop a model that could facilitate Trafikverkets (the Swedish Transport Administration's) work in prioritizing different cycling measures. In order to develop a model, I first had to study the various tools available. This in order to be able to develop a model that suited my purpose. I have also examined the reasons why different decisions need to be made. It then became the basis of my model. In addition to studying different models and decision-making processes, I also needed to examine possible cycling measures. The measures could both increase the flow of cyclists and increase road safety. All to give the bike a bigger role in society and reduce car dependency. The result shows the model developed as well as some parameters that hopefully will make the process faster for Trafikverket in prioritizing. The parameters are also valued so that they can be used directly in the priority model.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47. Breitholtz, C.
  et al.
  Ranhagen, Ulf
  Förslag ger liv i Sundsvall1990Inngår i: Bygg- och fastighetsutveckling, ISSN 1101-6922, nr 3, s. 34-35Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 48.
  Brinkebäck, Eric
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Jönsson, Johan
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Fallstudie av moderna timmerhus: Kvalitetskontroll av nybyggda timmerhus mot FST:s kvalitetsnormer och BBR:s kommande energihushållningskrav2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En studie har gjorts för att undersöka lufttätheten hos timmerhus tillverkade under senare tid och deras möjlighet att klara de nya kraven om U-värde och energianvändning med primärenergifaktor som grund, vilka kommer tas i bruk under 2017. Föreningen Svenska timmerhus har beställt studien. I studien har två hus i Dalarna undersökts. Båda husen var byggda med 200 mm blockat timmer efter de kvalitetsnormer som Föreningen Svenska Timmerhus rekommenderar. Båda husen har bergvärme som värmekälla. Studien kom fram till att de nya kraven kommer påverka timmerhuskonstruktioner negativt, förutsatt att uppvärmningssystemen är baserade på antingen bergvärme eller el, då en primärenergi tal på 1,6 kommer multipliceras med den totala energiförbrukningen vid uppvärmning med hjälp av el.

 • 49.
  Brosius, Isabelle
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Utfackningsväggar i trä: En tid- och kostnadsjämförelse mellan prefabricerade och platsbyggda byggmetoder2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att vinna upphandlingar idag är det viktigt som entreprenör att välja de effektivaste och resurssnålaste produktionsmetoderna. Att redan i kalkylskedet ta ställning till hur hög prefabriceringsgrad projektet bör ha är av stor vikt för att tidigt kunna anpassa sin arbetsplats för att få bästa möjliga produktion.

  I Mora har Skanska en blockverkstad där det bland annat sker en tillverkning av utfackningsväggar. Skanska har uttryckt en önskan om en undersökning av skillnaderna i tid och kostnad mellan deras prefabricerade utfackningsväggar och platsbyggda utfackningsväggar. Detta för att kunna urskilja vilka byggprojekt som kan vara lämpliga för att använda sig av deras prefabricerade utfackningsväggar.

  Syftet med detta examensarbete är att underlätta vid valet av produktionsmetod för tillverkning av utfackningsväggar, beroende på byggprojektets förutsättningar gällande:

  • Om projektet har en kort eller lång tidsplan.
  • Hur många kvadratmeter utfackningsvägg projektet behöver.
  • Avstånd till blockverkstad.

  Arbetet är avgränsat till att omfatta byggprojekt som har en bärande stomme med lätta utfackningsväggar av trä. De produktionsmetoder som studerats för att bygga utfackningsväggar i trä är prefabricering och platsbyggt.

  Kostnaden för tillverkning av utfackningsväggar avgränsas till endast ta med arbetskostnad samt omkostnader, det vill säga att inga kostnader för de inbyggda materialen är medräknade. Kostnaden för de inbyggda materialen antas i detta arbete vara de samma oavsett om utfackningsväggen är platsbyggd eller prefabricerad.

  Med enhetstiderna från blockverkstaden har en tillverkningstid för prefabricering av utfackningsväggar tagits fram. För den platsbyggda utfackningsväggen har enhetstider från Nybyggnadslistan 1999 hämtats och använts för att beräkna en tillverkningstid för att bygga väggen på plats. Med hjälp av tillverkningstiderna har en tillverkningskostnad tagits fram för de olika produktionsmetoderna. Med hjälp av tillverkningskostnaderna har en lönsamhetberäkning gjorts.

  Lönsamhetsberäkningen ska visa hur stor mängd väggarea som krävs för att det ska vara mer lönsamt att välja prefabricerade utfackningsväggar än att platsbygga utfackningsväggarn.

  Resultatet visar att tillverkning och montering av en kvadratmeter prefabricerad utfackningsväggar tar 0,135 timmar mindre tid än att platsbygga samma mängd. Tid på byggarbetsplatsen minskas med 0,578 timmar per kvadratmeter vid användande av prefabricerade utfackningsväggar.

  Resultatet visar också att kostnaden för att tillverka och montera en kvadratmeter utfackningsvägg är 32,77 kr lägre än att platsbygga samma mängd utfackningsvägg. Det som drar upp kostnaden för prefabricerade utfackningsväggar är transporten. En fullastad lastbil med 370 m² vägg kan transporteras 43 mil innan lönsamhetstaket är uppnått.

  Vid användande av prefabricerade utfackningsväggar minskas tiden på arbetsplatsen. Vilket medför minskade omkostnader på arbetsplatsen.

  För ett byggobjekt som ligger på ett avstånd av 30 mil från blockverkstaden, så är det lönsamt att välja prefabricerade utfackningsväggar om projektet behöver minst 256 m² utfackningsvägg. För byggprojekt som kräver ett mindre antal kvadratmeter utfackningsväggar är det mer lönsamt att använda sig av platsbyggda utfackningsväggar. Speciellt om byggprojektet ligger på ett långt avstånd från blockverkstaden.

  Viktiga slutsatser från detta examensarbete är:

  • Kortare tillverkningstid för prefabricerade utfackningsväggar, vilket medför en lägre tillverkningskostnad.
  • Tiden på byggarbetsplatsen minskas vid användandet av prefabricerade utfackningsväggar.
  • Vid långa transporter krävs ett större antal kvadratmeter prefabricerade utfackningsväggar för att användandet av prefab ska vara lönsamt.
  • Användandet av prefabricerade utfackningsväggar medför ett mindre behov för förvaring av material på byggarbetsplatsen.
 • 50. Brunnberg, Håkan
  et al.
  Ranhagen, Ulf
  En bandstad med esplanad och spårvagn1989Inngår i: Plan : tidskrift för planering av landsbygd och tätorter, ISSN 0032-0560, nr 3, s. 93-99Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 482
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf