Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 3243
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aalhuizen, Therése
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Eriksson, Per
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Språkbarriärer och tolkanvändning i vården ur sjuksköterskans perspektiv: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under år 2014 fanns över 200 olika språk i Sverige och i slutet av år 2017 bestod Sverige av cirka 20 % utlandsfödda. Svensk sjuksköterskeförenings rapport (2017) visade att av 110 000 vårdskador var många till följd av brister i kommunikation. Det saknas tillit och förtroende mellan patienter och sjuksköterskor när de inte förstår varandras språk. För att övervinna språkbarriärer behövs tolkanvändning som ett verktyg för informationsutbyte och för att skapa en tillitsfull relation mellan sjuksköterska och patient.

  Syfte: Att identifiera sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av kommunikation vid språkbarriärer och tolkanvändning i vården.

  Metod: En litteraturöversikt vars resultat bygger på femton vetenskapliga artiklar. Sökningar efter relevanta artiklar med lämpliga sökord användes i databaserna PubMed och Cinahl.

  Resultat: Sjuksköterskor anser att språkbarriärer är det största hindret till god kommunikation vilket kan leda till missförstånd och feltolkningar. Det upplevs som mer tids- och planeringskrävande att vårda patienter med annat modersmål och det är en utmaning att upprätthålla god omvårdnad och få förståelse för patientens berättelse. Sjuksköterskor föredrar fysiskt möte med tolk men telefontolk upplevs som mer tillgängligt. Det identifieras flera bakomliggande orsaker kopplat till sjuksköterskans osäkerhet i tolkanvändning, exempelvis ovissheten om tolken översätter korrekt. Sjuksköterskor upplever att det behöver mer kompetens gällande tolkanvändning.

  Konklusion: Resultatet som identifieras är baserat på sjuksköterskors upplevelser av språkbarriärer och tolkanvändning. Författarna till examensarbetet anser att litteraturöversikten har givit god kunskap och ökad förståelse gällande språkbarriärer och tolkanvändning i vården, vilket kommer att vara en tillgång i kommande arbetsliv.

 • 2.
  Abdalle Hussein, Suaado
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Moreira, Melissa Silva
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Äldre personers och anhörigas upplevelser av besök på akutmottagningar: en litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund.  Äldre personer utgör för närvarande den största patientgruppen som besöker akutmottagningar världen över och har ofta med sig vårdare eller anhöriga. Den åldrande andelen av befolkningen ökar vilket leder till en större belastning på hälso- och sjukvården. Akutmottagningar erbjuder akutvårdstjänster till allmänheten men de är inte särskilt anpassade för de unika behov äldre har. Att vara medveten om de problem som äldre och medföljande anhöriga stöter på under besöket på akutmottagningen kan leda till bättre anpassad vård för denna växande del av befolkningen. Syfte. Syftet med den här litteraturöversikten är att undersöka äldre personers och anhörigas upplevelser av besök på akutmottagningar.  Metod. Metoden för denna studie är en litteraturöversikt av 14 artiklar från Australien, Europa, Nordamerika och Sydamerika. De databaser som användes för att hitta artiklarna var CINAHL och PubMed. Resultat. Resultatet delades in i positiva och negativa teman. De sex negativa teman som framkom var: Brist på kommunikation; Brist på delaktighet; Långa väntetider; Brist på uppmärksamhet; Bristfällig fysisk miljö och bristfällig hantering av behov och symtom. Det positiva temat som framkom var att akutmottagningar var lättillgängliga och tillförlitliga vårdinrättningar. Slutsats. Äldre personer och anhöriga upplever deras besök på akutmottagningar som mestadels negativa och visar att det finns ett behov av bättre kommunikationspraxis, positiva personcentrerade interaktioner mellan vårdpersonal, patienter och anhöriga samt förändringar i den fysiska miljön och organisationen på akutmottagningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abdikadir, M. Bisharo
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Ubah, Warsame H.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Vuxna patienters upplevelse i samband med palliativ vård - en litteraturöversikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BakgrundPalliativ vård handlar om att lindra lidandet hos patienter med obotlig sjukdom samt att tillgodose deras fysiska, psykosociala och existentiella behov för att främja patientens livskvalitet. Den palliativa vården ska byggas på fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbete, kommunikation och stöd till närstående.Vårdpersonalen ska ha tillräckligt med kunskap om palliativ vård för att kunna utföra den praktiska omvårdnaden till patienter i det palliativa skedet.Syfte: Syftet är att beskriva vuxna patienters upplevelse i samband med palliativ vård.Metod: Litteraturöversikten innehåller 17 vetenskapliga artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixedmetod. Datasökningen genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed.Resultat: I resultatet framkom sex kategorier som är kunskap om palliativ vård, förlust av självkänsla och sårbarhet, existentiella stöd, empati och sympati, känsla av trygghet och kommunikation och självbestämmande. Där resultaten visade att flera patienter saknar kunskap om palliativ vård och att patienterna har olika uppfattningar av palliativ vård, exempelvis tror en del av patienterna att palliativ vård innebär livets slutskede medan andra patienter beskriver att palliativ vård för dom är mer än livets slutskede. Till exempel uttrycker patienterna att det är en stödjande vård som förbättrar deras livskvalitet.Slutsats: Patienterna behöver mer kunskap om palliativ vård och därför är det viktigt att vårdpersonalen erbjuder information till patienterna. Detta är viktigt för att patienterna skall bli väl informerade om deras vård. För att öka patienternas delaktighet och kunskap om palliativ vård är det viktigt att det finns en god kommunikation mellan patienterna och vårdpersonalen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdillahi, Ayan Ismail
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Catindoy, Cyna Remonida
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med annan kulturell bakgrund: en litteraturöversikt2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund Den ökande migrationen i Sverige ökar kraven hos sjuksköterskor att möta och vårda patienter med en annan kulturell bakgrund. Kultur är en avgörande faktor som påverkar patienten och sjuksköterskan behöver ta hänsyn till denna med hjälp av kulturell kompetens. Att ha kulturell kompetens innebär att sjuksköterskan har kunskap och förståelse för patientens kultur och anpassa vården efter patientens kulturella bakgrund. Patienterna upplever att kulturella och språkliga skillnader mellan dem och sjuksköterskorna påverkar omvårdnaden och försämrar vårdkvaliteten.

  Syfte Syftet med litteraturöversikten är att utforska sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med annan kulturell bakgrund.

  Metod Metoden för arbetet är en strukturerad litteraturstudie med inslag av den metodologi som används vid systematiska översikter. Det består av 14 kvalitativa artiklar insamlade från databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo. Artiklarna analyserades med hjälp av Fribergs analysmodell i tre steg och kvaliteten med artiklarna granskades med hjälp av Ulrika Nilssons granskningsmall.

  Resultat Resultatet presenterades i tre huvudkategorier: upplevelser av kommunikation; kulturella skillnader och kulturella kompetens samt dess strategier för förbättring av vården av patienter med annan kulturell bakgrund. Resultatet visade att språkskillnader försvårade patientvården, att sjuksköterskorna mötte diskriminering och att brist på kulturell kompetens orsakade känslor av osäkerhet och rädsla.

  Slutsats Sjuksköterskorna upplevde utmaningar som var bland annat kulturella och språkliga skillnader, brist på kulturell kompetens samt att bemöta och bli bemött av patienter. Trots dessa utmaningar kunde sjuksköterskorna navigera sig i olika situationer och använda olika strategier för att överkomma utmaningarna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5. Abdillahi, Hamda A
  et al.
  Hassan, Khadra A
  Kiruja, Jonah
  Osman, Fatumo
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Egal, Jama A
  Klingberg-Allvin, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Erlandsson, Kerstin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  A mixed-methods study of maternal near miss and death after emergency cesarean delivery at a referral hospital in Somaliland2017Inngår i: International Journal of Gynecology & Obstetrics, ISSN 0020-7292, E-ISSN 1879-3479, Vol. 138, nr 1, s. 119-124Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To explore maternal near miss and death after emergency cesarean delivery in Somaliland, including the impact of the prerequisite for family consent.

  METHODS: A facility-based, mixed-methods study was conducted to assess all maternal near misses and deaths recorded at a referral hospital that provided services to women from all regions of Somaliland. The data sources comprised a quantitative prospective cross-sectional study using the WHO near-miss tool (performed from August 1 to December 31, 2015) and qualitative interviews with 17 healthcare providers working at the referral hospital who were in direct contact with the women in labor (performed from January 15 to March 15, 2015).

  RESULTS: Of the 138 maternal near misses and deaths recorded, 50 (36%) were associated with emergency cesarean delivery. The most frequent maternal complication was severe pre-eclampsia (n=17; 34%), and the most frequent underlying causes were hypertensive disorders (n=31; 62%) and obstetric hemorrhage (n=15; 30%). Healthcare providers were often prevented from performing emergency cesarean delivery until the required consent had been received from the woman's extended family.

  CONCLUSION: Maternity care in Somaliland must be improved, and the issue of legal authority for consent examined, to ensure both safe and timely provision of emergency cesarean delivery. This article is protected by copyright. All rights reserved.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext accepted manuscript
 • 6. Abdullahi, A.
  et al.
  Kalid, Mohamed
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Vårdvetenskap. Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Omvårdnad.
  Kipchumba, E.
  Sulaiman, M.
  Supporting Micro-enterprise in Humanitarian Programming: Impact Evaluation of Business Grants versus Unconditional Cash Transfer2023Inngår i: Journal of African Economies, ISSN 0963-8024, E-ISSN 1464-3723, Vol. 32, nr 4, s. 415-437Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Humanitarian programming in fragile economies often use unconditional cash transfers (UCTs) to offset food insecurity. However, there is an increasing focus on using cash transfers to boost household incomes beyond the short-term through micro-enterprise start-up and growth. This paper conducts a randomised control trial to measure the impact of three different sizes of business grants against UCT in Somalia. We find that giving the same amount of money as a lump sum business grant results in higher likelihood of business ownership and income compared with UCT in the short run (3-4 months after the transfers). However, the impacts are larger and persist 3 years later only for those who received larger amount of grants. The results indicate our 'medium'-sized grant being more cost-effective. © 2022 The Author(s).

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abdullahi, Mahamed Abdiwali
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Roopkhomsan, Phimnirin
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Patienters upplevelse av egenvård vidnydiagnostiserad typ 2 diabetes - en litteraturöversikt2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BakgrundTyp 2 diabetes är en sjukdom som ständigt ökar och leder till många komplikationer. Egenvård är en stor del i behandling, vilket kräver att patienterna har insikten och förmågan till att utföra egenvårdsåtgärderna för att kunna leva med typ 2 diabetes, vilket kan vara utmanande för många patienter. Därför har sjuksköterskan en stor del i behandling av typ 2 diabetes då dessa patienter behöver en hel del undervisning om sjukdomen.

  SyfteSyftet med studien är att beskriva patienternas upplevelse av egenvård vid nydiagnostiserad typ 2 diabetes.

  MetodStudien är en litteraturöversikt som besvarar ett syfte med hjälp av vetenskapliga artiklar. Databaserna PubMed och CINAHL användes för att hitta artiklarna. Resultat i denna litteraturöversikt grundades på elva artiklar som publicerades mellan 2014–2024.

  ResultatStudiens resultat framkom till tre huvudkategorier, sjukdomsacceptens, utmaningar för förändring i levnadsvanor och egenvårdfrämjande faktorer. Sjukdomsacceptansen hade en stor betydelse i hur patienterna engagerade sig i egenvårdsåtgärderna, och utmaningar leder till bristande egenvård. Stöd från hälso-och sjukvården ansågs viktigt hos patienter med typ 2 diabetes.

  SlutsatsLitteraturstudiens resultat visade att patienterna upplevde att egenvård som nydiagnostiserade typ 2 diabetes var utmanande. Detta på grund av sjukdomen krävde stora insatser från patienterna och kunskap för att kunna leva med sjukdomen. Att bearbeta de känslomässiga reaktioner som tillkommer med sjukdomen hade stort påverkande i hur patienterna följde egenvårdåtgärderna. Stöd var viktigt för patienterna då den främjade patienterna egenvård.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abdulrahman, Mjilan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Johansson, Emelie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Patienters upplevelser och positiva effekter av komplementär och alternativmedicin vid smärta: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arton procent av Sveriges befolkning lider av långvarig smärta, men hur stort mörkertalet är vet man inte. Av den äldre befolkningen har 54% kvinnor och 38% män långvarig smärta. Smärtan påverkar flera faktorer, allt från sämre välmående och fysisk trötthet, till påverkan på socialt liv och arbete. Kostnaderna för samhället beräknas varje år kosta 87.5 miljarder kronor i direkta och indirekta kostnader. Komplementär- och alternativmedicin är ett samlingsnamn för behandlingar som inte ingår i den traditionella medicinska behandlingen, bland annat massage, akupunktur, transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), kognitiv beteendeterapi (KBT) och meditation/yoga. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser och positiva effekter av alternativ- och komplementärmedicin vid långvarig smärta.  Metod: Studien genomfördes i form av en litteraturöversikt och baserades på 14 vetenskapliga artiklar med kvalitativ eller kvantitativ ansats. Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL och PubMed.  Resultat: Tre huvudteman framkom i resultatet vilket var ökat välbefinnande, smärtlindring och ökad rörelseförmåga. Studierna visade att patienterna upplevde god smärtlindring och ökad livskvalité både fysiskt och psykiskt vid behandling med komplementär- och alternativmedicin. Patienter som inte uppnått smärtlindring genom den traditionella vården upplever god smärtlindring med hjälp komplementär- och alternativmedicin.  Slutsats: Komplementär- och alternativmedicin kan vara ett alternativ till traditionell behandling och ibland även ett första alternativ av flera anledningar, bland annat för att undvika biverkningar från läkemedel.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Abelström, Kim
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Mulamba, Carmine
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Sjuksköterskans upplevelser av transkulturell omvårdnad: en litteraturöversikt2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BakgrundPå grund av olika omständigheter tvingas allt fler människor fly från sina ursprungsländer, vilket leder till att allt fler länder blir mångkulturella. Ett mångkulturellt samhälle återspeglas i sin tur inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor ställs inför stora utmaningar i vården av patienter som har andra kulturella bakgrunder. Därför är det viktigt att sjuksköterskor är kulturellt kompetenta samt kan kommunicera med patientersom inte har samma språk och kultur.

  SyfteSyftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av transkulturell omvårdnad bland vuxna patienter.

  MetodEn litteraturöversikt som är baserad på 15 vetenskapliga artiklar genomfördes. Insamlingen av data gjordens genom att använda databaser PubMed och CINAHL

  ResultatResultatet av studien påvisade att sjuksköterskor står inför flera utmaningar inom området transkulturell omvårdnad vilken inkluderar bristande kulturkompetens, kommunikationsbarriärer, fördomar och individuella värderingar. Det blev tydligt att tillräcklig kulturell kompetens, effektiv kommunikation, respekt och ett välkomnande bemötande utgör betydande och avgörande faktorer för att kunna tillhandahålla meningsfull och värdig omvårdnad till patienter med en annan kulturell bakgrund.

  SlutsatsSjuksköterskor står inför utmaningar i vården av patienter med olika kulturella bakgrunder, vilket kan leda till osäkerhet och missförstånd. För att säkerställa kvalitativ vård behöver sjuksköterskor öka sin kunskap om transkulturell omvårdnad och utveckla effektiva kommunikationsstrategier.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Abrahamsson, Caroline
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Westerin, Björn
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Effekter av shoulder dislocation exercise för styrkelyftstränande vuxna med subacromiell smärta: en single subject studie2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Subacromiell smärta är ett vanligt problem inom olika idrotter. Träning är den behandling som bör väljas i första hand vid subacromiell smärta, men konsensus saknas om vilken träning, övning eller belastning som är att föredra. På sociala medier cirkulerar övningen shoulder dislocation exercise och den påstås ha en bra effekt på axelsmärta, vilket är påståenden utan tydlig vetenskaplig förankring.

  Syfte: Att undersöka effekter av shoulder dislocation exercise på smärta, rörlighet, aktivitetsbegränsning och generellt skattad axelhälsa hos vuxna individer med subacromiell smärta som tränar styrkelyft.

  Metod: En single-subject studie med A-B design genomfördes på fem individer med subacromiell smärta och som tränar styrkelyft sedan sex månader. Baslinjemätningen (A) bestod av tre mättillfällen under en vecka. Utfallsmått för rörlighet var Apley’s scratch test, smärta utvärderades genom antal positiva provokationstester, aktivitetsnivå utvärderades med PSFS och generell axelhälsa utvärderades genom SRQ-S. Interventionsfasen (B) sträckte sig över sex veckor och innebar träning tre gånger i veckan fördelat på tio repetitioner och tre set. Resultaten redovisas genom två standardavvikelsemetoden (2SD-metoden) samt narrativt för varje individ.

  Resultat: För fyra av fem studiedeltagare visades en statistiskt signifikant förbättring av rörligheten. För fyra av fem studiedeltagare visades kliniskt signifikant förbättring av aktivitetsbegränsningar. Ingen deltagare förbättrade sin generella axelhälsa, men samtliga deltagare minskade antalet positiva provokationstest för subacromiell smärta.

  Slutsats: Shoulder dislocation exercise verkar ge en ökad axelrörlighet, en minskning av självvalda aktivitetsbegränsningar och minska antalet positiva provokationstest, men inte förbättra den generella axelhälsan hos styrkelyftstränande vuxna individer med subacromiell smärta. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Abshir, Hamdiya
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Användning av information och kommunikationsteknologi för att främja egenvård på distans för patienter med diabetes typ 2 En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes Mellitus är kronisk sjukdom som är kopplat till lidande och

  förlust av livskvalitet. Egenvård är avgörande för att minska de negativa

  konsekvenserna. Mindre än hälften av alla diabetespatienter uppnår god egenvård.

  Anledningen är bland annat begränsad kunskap om diabetes och bristande

  egenvårdsföljsamhet. Införandet av Informations- och kommunikationsteknologi i

  diabetesvården påbörjades för att förbättra det kliniska resultatet och livskvaliteten

  för patienter med diabetes typ 2. Syfte: Att beskriva hur information och

  kommunikationsteknologi kan främja egenvård på distans för patienter med

  diabetes mellitus typ 2. Metod: Litteraturstudie, där artiklarna söktes i CINAHL,

  PubMed och Web of Science. Artiklarna som inkluderades var 15 artiklar med

  kvantitativ, kvalitativ samt mixed metod. Resultat: Resultatet visade att

  Information och kommunikationsteknologi såsom internet, dator och

  mobiltelefonbaserade egenvårdsprogram främjade egenvård hos patienter med

  diabetes typ 2 genom ökad kunskap, ökad medvetenhet, ökad motivation samt

  förbättrad livsstilsförändring i kost och motion. Slutsats: IKT som hjälpmedel

  kan underlätta dagliga utmaningarna för patienter med diabetes typ 2 eftersom den

  täcker kunskapsluckan och därtill ökar patienternas medvetenhet och motivation

  till egenvård.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12. Abshir, Juweria N L
  et al.
  Osman, Fatumo
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Omvårdnad. Somali National University, Mogadishu, Somalia; Uppsala University, Uppsala.
  Dahir, Gallad
  Somali National University, Mogadishu, Somalia.
  Dahlberg, Anton
  Uppsala University, Uppsala.
  Parental burnout among Somali mothers: Associations with mental health, perceived social support, and sociodemographic factors2023Inngår i: PLOS Global Public Health, E-ISSN 2767-3375, Vol. 3, nr 10, artikkel-id e0002501Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Parenthood can be defined by the contradiction that it is one of the most satisfying yet stressful experiences in life. Many parents experience stress during parenthood, and some to the extent that they display symptoms of parental burnout. Nevertheless, research on parental burnout is scant and many studies have only examined the condition in Western settings. The aim of this study was to examine parental burnout among Somali mothers in Mogadishu, Somalia, and its association with certain psychological, psychosocial, and sociodemographic factors. In this cross-sectional study, questionnaire data were collected through the measurements Parental Burnout Assessment and Patient Health Questionnaire 9, as well as through social and demographic questions. A total of 882 Somali mothers in Mogadishu participated. The analysis methods used were univariate, bivariate, and multiple linear regression analysis. The results revealed that the mean parental burnout score was low in the sample. Additionally, a significant association was found between higher levels of parental burnout and higher levels of depression, perceived lack of social support, being unmarried, having a low monthly household income, and when the youngest child was of school-age.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Abzhandadze, Tamar
  et al.
  Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg; Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg.
  Westerlind, Emma
  rg, Gothenburg; Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg.
  Palstam, Annie
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Medicinsk vetenskap. Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg; Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg.
  Sunnerhagen, Katharina S
  Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg; Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg.
  Persson, Hanna C
  Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg; Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg.
  Sick leave one year after COVID-19 infection: a nationwide cohort study during the first wave in Sweden2024Inngår i: Scientific Reports, E-ISSN 2045-2322, Vol. 14, nr 1, artikkel-id 572Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study aimed to investigate the patterns of sick leave, as well as factors associated with sick leave due to COVID-19 during one year after the COVID-19 diagnosis, and sex-related aspects on sick leave. This nationwide study involved 11,902 individuals who received sickness benefits for COVID-19 during the first wave of the pandemic. Data from three Swedish registries were analyzed for sick leave that commenced between March 1 and August 31, 2020, with a follow-up period of 12 months. Sick leave due to COVID-19 was counted as the number of days with sickness benefits and required to include at least one registered COVID-19 diagnosis. The median duration of sick leave was 35 days, and 347 (2.9%) individuals continued their sick leave during the entire follow-up period. Furthermore, 1 year later, the cumulative incidence of sick leave was slightly higher in males (3.5%) compared to females (2.7%). Older age, being single with no children, diagnosed with the virus, medium income level, history of sick leave, and need for inpatient care were significantly associated with a higher duration of sick leave due to COVID-19, both in the total population and when stratified by sex. These results indicated that three out of 100 (3%) patients were still on sick leave 1 year after their COVID-19 diagnosis. Aspects regarding the importance of sick leave duration differed between males and females and comprised sociodemographic characteristics and need for inpatient care. The results indicated the complexity of sick leave due to COVID-19.

 • 14.
  Adamek, Caisa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Omvårdnad.
  Lissars, Julia
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Omvårdnad.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demenssjukdom inom slutenvård: En litteraturstudie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demenssjukdom är ett samlingsnamn för sjukdomar som leder till kognitiv svikt. Ett personcentrerat förhållningssätt utgör basen för omvårdnad av personer med demenssjukdom. Syfte: Denna litteraturöversikt syftar till att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demenssjukdom inom slutenvården. Metod: Denna litteraturöversikt gjordes med inslag av den metodologi som används vid systematiska litteraturstudier. Databaserna PubMed, CINAHL och APA PsycInfo användes och de utvalda artiklarna granskades enligt Nilssons granskningsmall. Resultatet analyserades enligt Fribergs fem steg för kvalitativ analys. Resultat: Ett stort antal sjuksköterskor upplevde utmaningar i vården av personer med demenssjukdom. Press ovanifrån, personal- och tidsbrist, och dåligt kollegialt samarbete ökade användandet av psykofarmaka, liksom den stressiga miljön ökade responsiva beteenden hos personer med demenssjukdom. Distraktion var en vanlig åtgärd för att bemöta responsiva beteenden. Sjuksköterskor använde sig av personcentrerad kommunikation för att möjliggöra en god relation. Slutsats: Upplevda faktorer som tidsbrist och okunskap upplevdes bidraga till svårigheter för sjuksköterskor att kunna ge en god, personcentrerad omvårdnad. Detta kan resultera i nedsatt välbefinnande för personer med demenssjukdom när de behöver vård.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Adani Buubshe, Fartun
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Gray, Maria
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Vårdmiljöns betydelse för att lindra nyopererade patienters postoperativa smärta - en litteraturöversikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Florence Nightingale (1820 - 1910) förespråkade vikten av vårdmiljön kring patienten för ett optimalt återhämtande. Den moderna vårdmiljön består av fysisk och psykosocial del där båda dessa delar är avgörande för patientens välmående. Postoperativ smärta som följer ett operativt ingrepp upplevs individuellt. Det är sjuksköterskans ansvarsområde i postoperativ omvårdnad att sörja för en god smärtlindring; omvårdnadsmässigt, genom manipulation av vårdmiljön och farmakologisk smärthantering.Syfte: Syftet är att beskriva vårdmiljöns betydelse för att lindra nyopererade patienters postoperativa smärtaMetod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Studiens resultat baseras på 15 vetenskapliga artiklar som är kvalitetsgranskade. De vetenskapliga artiklarna söktes på CINAHL, PubMed, Web of Science samt via manuell sökning.Resultat: I litteraturöversikten identifierades kategorierna fysisk vårdmiljö med underkategorierna patientrummet och kontakt med extern miljö. I kategorin psykosocial vårdmiljö framträdde underkategorierna; känsla av kontroll, relationer och musik som distraktion som smärtlindrande alternativ.Slutsats: Den fysiska och psykosociala vårdmiljön har en distraherande effekt och/eller har en lindrande effekt på postoperativ smärta.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Adeli, Majid
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Telles d´Utra, Mariana
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Kvinnors erfarenheter av att leva med lipödem: En litteraturöversikt2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund Lipödem har en prevalens på sju till elva procent av vuxna kvinnor i västländer däremot fortsätter tillståndet att vara betydligt okänd för både samhället samt hälso- och sjukvårdpersonal som ofta förväxlar det med fetma. Kvinnor med lipödem genomgår igenomsnitt en intervall av arton år mellan uppkomsten av symtom och diagnosställningen där de upplever förvärring av olika symtom utan att veta orsaken eller misstaga det med fetma. Eftersom lipödem är en kronisk sjukdom påverkar det liv hos kvinnors med lipödem, inte bara genom sjukdomsrelaterade symtom utan också genom fettrelaterad stigmatisering i både privata och sociala relationer.

  Syfte Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka kvinnors erfarenheter av att leva med lipödem.

  Metod En litteratursökning genomfördes på databaserna Cinahl och PubMed som resulterade i tio vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar kvalitetsgranskades med Ulrika Nilssons granskningsmall och analyserades med stöd av analysmodellen av Forsberg & Wengström.

  Resultat Resultaten visar att kvinnors erfarenheter kan grupperas i två huvudkategorier: Främmande i sin egen kropp som delades in i tre underkategorier, Kroppsliga förändringar, Smärta och Psykisk ohälsa. Den andra huvudkategorin, Stigmatisering, delades in i två underkategorier: Bristande vård och Skam.

  Slutsats Erfarenheter av att leva med lipödem visar sig vara potentiellt skadliga för både den fysiska och psykiska hälsan på grund av bristande kunskap, minskat antal effektiva behandlingar och stigmatisering som kommer från både från vårdleverantörer och samhället. Brist på information, feldiagnoser och ineffektiva behandlingar. Ytterligare forskning som ger ökad kunskap kring diagnosen och behandlingar behövs för att öka livskvalitén hos kvinnor med lipödem. 

 • 17.
  Adolfsson, Jonas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Vad kännetecknar en bra idrotts- och träningsmiljö för elitsatsande inom längdskidåkning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet var att ta reda på vad elitaktiva inom längdskidor anser vara en bra idrotts- och träningsmiljö.

  Metod

  Metoden som används är uppdelad i två olika ansatser. Den första ansatsen är inom den kvantitativa forskningen och utformades som en enkätstudie, där längdskidåkare har fått svara på frågor om sin träningsmiljö. Den andra delen av uppsatsen är utformad som en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjufrågor baserat på ett mindre urval av de som svarat på enkäten. Detta skedde efter att resultatet av den kvantitativa studien blivit analyserat, för att utforma en intervjumall från enkätsvaren, i syfte att försöka få en djupare förståelse av detta problemområde.

  Resultat

  Resultatet visar att det finns en stor komplexitet i uppfattningen om vad som anses vara en bra träningsmiljö för längdskidåkare. Dock kan det urskiljas att vissa faktorer som viktigare än andra, till exempel vikten av att ha träningskamrater och god sparring för att kunna utvecklas. Värdet av att ha en tränare ansågs också viktigt. Resultaten visar även hur den elitaktive upplever sin träningsmiljö i dag och vad som efterfrågas.

  Slutsatser

  Det framkom tydligt att bristen på hjälp upplevs stor bland seniorer inom längdskidor. Att steget mellan junior och eventuellt gå på ett skidgymnasium, till att bli senior upplevs alldeles för stort, att det inte finns tillräcklig stödfunktioner, skolor eller träningsgrupper att tillgå som senior.

 • 18. Adolfsson Skinnar, Jonna
  et al.
  Österberg, Caroline
  Att vänta på organtransplantation: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse att vänta på organtransplantation.

  Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Artiklarna har sökts i databaserna CINAHL, PubMed och Scopus. 15 artiklar valdes ut till resultatet, 3 artiklar hade kvantitativ ansats och 12 kvalitativ ansats.

  Resultat: 3 huvudkategorier presenteras i resultatet: Begränsningar innebar att vara bunden av teknisk apparatur och förhålla sig till en ny livsstil. Tiden fick nytt perspektiv och patienter upplevde att de alltid behövde vara beredda. Patienterna möttes av falskt alarm och upplevde väntan som oviss. Det fanns behov av stöd från anhöriga, patienter i samma situation och stöd från vårdpersonal. Tydlig och rak kommunikation var viktig för patienterna. Sjuksköterskan behövde finnas till hands. Trots oro fanns en känsla av en andra chans i livet.

  Slutsats: Patienter som väntar på en organtransplantation upplever att sjuksköterskan behöver vara tillgänglig, ha tydlig kommunikation, ge anpassad information utifrån individuella önskemål samt accepterar och förstår vikten av anhörigas närvaro och stöd så att varje patients enskilda behov kan bemötas.

 • 19.
  Adolfsson, Ulrika
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Östlund, Titti
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Patienters erfarenhet av sårpumpsbehandling vid svårläkta sår: en litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 20.
  Aduah, Rhoda
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Women’S Experiences With Digital Health Service As A Tool For Improving Awareness And Perception On Sexual Reproductive Health And Contraception. A Phenomenography Qualitative Study2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Most women within reproductive ages living in Low- and Middle-Income Countries, have limited or no access to education on sexual and reproductive health and contraception, yet about 1.9 billon women in LMICs own a mobile phone. The exposure to digital health services has the potential to contribute to improving awareness, influencing positive perceptions, beliefs and promoting SRH and contraception.AIM: To explore user views and perceptions on the Grace Health’s (a digital health service) ability to improve awareness on sexual reproductive health and contraception among Ghanaian, Nigerian and Kenyan women aged 18-35.METHODOLOGY: A qualitative design using phenomenography to interview women remotely on women’s perception of digital health services through their own experience with using the Grace health chat bot and app. Also, their views were sought on how other women are gaining awareness and impacts on sexual reproductive health and contraception from the digital health services.RESULTS: Seven categories on digital health services emerged, with key findings presented as Safe days, ovulation as contraception, impacts on SRH, Avoiding or seeking pregnancy and influence on perception.CONCLUSION: This qualitative study gives insight for research community, public health professionals, app designers, health care providers, stakeholders and civil society organisations in making decisions regarding the use of digital health service as strategic, innovative instruments for interventions in major key indicators of Sexual Reproductive Health and Rights.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21. af Winklerfelt Hammarberg, Sandra
  et al.
  Hange, Dominique
  André, Malin
  Udo, Camilla
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Svenningsson, Irene
  Björkelund, Cecilia
  Petersson, Eva-Lisa
  Westman, Jeanette
  Care managers can be useful for patients with depression but their role must be clear: a qualitative study of GPs’ experiences2019Inngår i: Scandinavian Journal of Primary Health Care, ISSN 0281-3432, E-ISSN 1502-7724, Vol. 37, nr 3, s. 273-282Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: Explore general practitioners’ (GPs’) views on and experiences of working with care managers for patients treated for depression in primary care settings. Care managers are specially trained health care professionals, often specialist nurses, who coordinate care for patients with chronic diseases.

  Design: Qualitative content analysis of five focus-group discussions.

  Setting: Primary health care centers in the Region of Västra Götaland and Dalarna County, Sweden.

  Subjects: 29 GPs.

  Main outcome measures: GPs’ views and experiences of care managers for patients with depression.

  Results: GPs expressed a broad variety of views and experiences. Care managers could ensure care quality while freeing GPs from case management by providing support for patients and security and relief for GPs and by coordinating patient care. GPs could also express concern about role overlap; specifically, that GPs are already care managers, that too many caregivers disrupt patient contact, and that the roles of care managers and psychotherapists seem to compete. GPs thought care managers should be assigned to patients who need them the most (e.g. patients with life difficulties or severe mental health problems). They also found that transition to a chronic care model required change, including alterations in the way GPs worked and changes that made depression treatment more like treatment for other chronic diseases.

  Conclusion: GPs have varied experiences of care managers. As a complementary part of the primary health care team, care managers can be useful for patients with depression, but team members’ roles must be clear.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22. Agahi, Neda
  et al.
  Dahlberg, Lena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete. Aging Research Center.
  Carin, Lennartsson
  Social integration and alcohol consumption among older people: A four-year follow-up of a Swedish national sample2019Inngår i: Drug And Alcohol Dependence, ISSN 0376-8716, E-ISSN 1879-0046, Vol. 196, s. 40-45Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Today’s older people drink more alcohol than earlier cohorts of older people. Social integration has been identified as an important factor for older people’s drinking, but the association is complex. This study investigates both high and low levels of social integration and their associations with longitudinal patterns of alcohol consumption among older women and men.

  Methods: Longitudinal nationally representative data of older Swedish women and men aged over 65 – the Swedish Level of Living Survey (LNU) and Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD) – from 2010/2011 and 2014 (n = 1048). Associations between social contacts and social activities at baseline and longitudinal patterns of drinking frequency were examined with multinomial logistic regression analyses. Results: Men reported drinking alcohol more often than women, but the most common drinking frequency among both women and men was to drink monthly or less. Drinking habits were generally stable over time. People with high levels of social activity at baseline were more likely to have a stable daily or weekly drinking frequency or increased drinking frequency over the four-year follow-up period, particularly women. People with low levels of social contacts and/or social activities were less likely to have a stable daily or weekly drinking frequency, compared to people in the low and stable drinking frequency group.

  Conclusions: Alcohol consumption is embedded in a social context, older people drink in social situations and social integration predicts continued drinking patterns.

 • 23.
  Agdahl, Petra
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Eriksson, Susanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Faktorer som kan påverka livskvalitén hos patientermed cancersjukdom inom palliativ vård - En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cancersjukdomar kan drabba båda könen i alla åldrar och uppskattningsvis beräknas att minst var tredje person någon gång under sin livstid kommer få en cancerdiagnos. Vid cancerdiagnos kan vården ha två inriktningar, kurativ eller palliativ. När kurativ vård inte längre är möjlig så övergår vården till palliativvård, vilket innebär att fokuset främst läggs på symtomlindring, främja livskvalité och välbefinnande. Människor kan ha olika önskningar och mål i livets slutskede och för att livskvalitén ska kunna främjas bör hänsyn tas till den individuella önskan. Livskvalité är individuellt och innefattar de faktorer som påverkar individen och är en subjektiv bedömning av individens sociala, emotionella, materiella och fysiska välbefinnande.Syfte: Syftet är att beskriva faktorer som kan påverka livskvalitén hos patienter med cancersjukdom i en sen palliativ fas ur ett patientperspektiv.Metod: Studien är genomförd som en litteraturöversikt som baseras på 15 kvantitativa och 7 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Datasökningar har utförts i databaserna CINAHL och PubMedResultat: Resultatet är indelat i 6 olika huvudkategorier som utgör de faktorer som påverkar livskvalitén, dessa är bakgrundsfaktorer, sociala faktorer, palliativ vårdmiljö, psykiska faktorer, fysiska faktorer och existentiella faktorer.Slutsats: Yngre individer upplever en sämre livskvalité än äldre. Platsen som individen vårdas på och vårdmiljön var en viktig faktor för att främja en bra livskvalité vid livets slutskede. Depression och ångest var faktorer som påverkade individen negativt. De fysiska symtomen som tex smärta var starkt förknippat med sämre livskvalité.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Agemalm, Stina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Aldén, Maria
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Identifiering av smärta och smärtlindrande omvårdnadsåtgärder vid vård av äldre personer i livets slut: En kvalitativ intervjustudie med sjuksköterskor arbetandes på särskilt boende2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Varje år avlider ungefär 1 procent av Sveriges befolkning vilket motsvarar cirka 90 000 personer. Av dessa avlider cirka 36 procent på särskilt boende. Smärta är ett vanligt förekommande symtom hos äldre personer som vårdas i livets slut. Att identifiera smärta och lindra smärta blir således centralt och en viktig del av arbetet för den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan.

  Syfte

  Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera smärta och använda omvårdnadsåtgärder för att lindra smärta hos den äldre personen boende på särskilt boende i livets slut.

  Metod

  Metoden är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer har använts för insamling av data där sjuksköterskor med minst ett års erfarenhet av särskilt boende där personer över 65 vårdas i livets slut inkluderades som informanter. Innehållsanalys gjordes enligt en metod beskriven av Graneheim och Lundman (2004).

  Resultat

  Studiens resultat presenteras i fyra kategorier; Relation central vid vård i livets slut, Identifiering av smärta är svårt, Omvårdnadsåtgärder lindrar smärta och Ett kvalificerat team främjar omvårdnaden. Samtliga kategorier presenteras med tillhörande underkategorier.

  Slutsats

  Studiens resultat visade på att personkännedom möjliggjorde personcentrerad vård och ökade möjligheten att individanpassa omvårdnadsåtgärder och att enklare identifiera äldre personers smärta. Omvårdnadspersonal saknade kunskap om identifiering av smärta och smärtlindring med omvårdnadsåtgärder. Det var sjuksköterskor som hade ansvar att handleda och kompetensförsörja teamet däremot visar resultatet att sjuksköterskor inte följer riktlinjer gällande användning av skattningsinstrument vid identifiering av smärta och inte heller hade fullgoda kunskaper om de fyra dimensionerna av smärta.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Agerberg, Sandra
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Norberg, Carina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Faktorer av betydelse för god palliativ omvårdnadsett ur ett patientperspektiv- en litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att utifrån ett patientperspektiv identifiera faktorer inom den specialiserade palliativa vården som främjar en god omvårdnad från sjuksköterskan.Metod: En litteraturöversikt där 15 vetenskapliga artiklar granskades. Tretton av dessa var kvalitativa och två hade en kvantitativ ansats.Resultat: Fyra kategorier identifierades: självbestämmande, sjuksköterskans kompetens, vårdrelationer och bibehållen värdighet.Självbestämmande var en central del i omvårdnaden av patienten. En del av kontroll och självbestämmande kunde vara att delegera bort ansvaret av självbestämmande till sjuksköterskan.En kompetent sjuksköterska ingav en känsla av tillit och innebar fler alternativ och valmöjligheter för patienten i sin omvårdnad. Viktigt var också en god samtalsteknik hos sjuksköterskan.En god vårdrelation med sjuksköterskan kunde ge en känsla av sammanhang och tillhörighet, trots avsaknad av familj och vänner. Viktigt för en god vårdrelation var också att sjuksköterskan var tillgänglig och att det fanns en tydlig kontinuitet.Bibehållen värdighet innebar att bli behandlad som den person och människa patienten var innan den palliativa diagnosen.Slutsats: Patienter efterfrågade flera faktorer från sjuksköterskor för att få en god palliativ vård. Sammanfattningsvis var det faktorer som rörde patientens självbestämmande, sjuksköterskans kompetens, vårdrelation mellan sjuksköterska –patient och en bibehållen värdighet.

 • 26.
  Aghaesmaili, Mahboubeh
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Hematfar, Narges
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Stigmatisering av personer som lider av psykisk ohälsa utanför psykiatrin - En litteraturöversikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personer som lider av psykisk ohälsa upplever stigmatisering i olikasammanhang. Det finns varierande faktorer som påverkas av stigmatisering hospersoner som lider av psykisk ohälsa vilket leder även till upplevelser avdiskriminering hos dem. Stigmatisering är ett vanligt förekommande problem isamhället vilket medför konsekvenser hos dem.Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva faktorer relaterade till stigmatiseringav samt dessa konsekvenser för personer som lider av psykisk ohälsa utanförpsykiatrin.Metod: Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt där 15 vetenskapligaartiklar söktes fram utifrån syftet som sedan analyserades och sammanställdes tillresultatet. Artiklarna var av både kvalitativ, kvantitativ design samt en mixad metod.Databaserna CINAHL och PsycINFO användes som sökmotorer.Resultat: Resultatet består av fyra huvudkategorier. “Livskvalitet” där beskrivskonsekvenser av stigmatisering på livskvalitet. “kulturella och sociodemografiskafaktorer” där diskuteras kulturella perspektivens påverkan på stigmatisering samtsambandet mellan stigmatisering och utbildningsnivå beskrivs. “Socialdistansering” där påpekas faktorer som förorsakar att personer som lider av psykiskohälsa dra sig ur sociala situationer. “Familjen” där beskrivs familjen som en källatill stigmatisering.Slutsats: Stigmatisering påverkar livskvaliteten hos personer som lider av psykiskohälsa. Vidare kan bristande tillgång och nivå på utbildning öka risken förstigmatisering. Stigmatisering leder även till social distansering hos personer somlider av psykisk ohälsa. Dessutom räknas familjen till personer som lider av psykiskohälsa som en viktig källa till stigmatisering vilket gör att de undviker prata ompsykisk ohälsa i familjen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Aghanavesi, Somayeh
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Mikrodataanalys.
  Bergquist, Filip
  Nyholm, Dag
  Senek, Marina
  Memedi, Mevludin
  Motion sensor-based assessment of Parkinson’s disease motor symptoms during leg agility tests: results from levodopa challenge2020Inngår i: IEEE journal of biomedical and health informatics, ISSN 2168-2194, E-ISSN 2168-2208, Vol. 24, nr 1, s. 111-119, artikkel-id 8637809Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Parkinson’s disease (PD) is a degenerative, progressive disorder of the central nervous system that mainly affects motor control. The aim of this study was to develop data-driven methods and test their clinimetric properties to detect and quantify PD motor states using motion sensor data from leg agility tests. Nineteen PD patients were recruited in a levodopa single dose challenge study. PD patients performed leg agility tasks while wearing motion sensors on their lower extremities. Clinical evaluation of video recordings was performed by three movement disorder specialists who used four items from the motor section of the Unified PD Rating Scale (UPDRS), the treatment response scale (TRS) and a dyskinesia score. Using the sensor data, spatiotemporal features were calculated and relevant features were selected by feature selection. Machine learning methods like support vector machines (SVM), decision trees and linear regression, using 10-fold cross validation were trained to predict motor states of the patients. SVM showed the best convergence validity with correlation coefficients of 0.81 to TRS, 0.83 to UPDRS #31 (body bradykinesia and hypokinesia), 0.78 to SUMUPDRS (the sum of the UPDRS items: #26-leg agility, #27-arising from chair and #29-gait), and 0.67 to dyskinesia. Additionally, the SVM-based scores had similar test-retest reliability in relation to clinical ratings. The SVM-based scores were less responsive to treatment effects than the clinical scores, particularly with regards to dyskinesia. In conclusion, the results from this study indicate that using motion sensors during leg agility tests may lead to valid and reliable objective measures of PD motor symptoms.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Agnas, Maja
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Holmenäs, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Egenvårdsråd vid "Non-alcoholic fatty liver disease". Effekter och följsamhet: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet var att undersöka vilka egenvårdsråd och effekterna av dessa som finns beskrivna i litteraturen vid NAFLD samt hur följsamheten av dessa beskrivs. Studien utfördes som en litteraturöversikt som inkluderade 16 artiklar, alla med kvantitativ ansats. Resultatet visade att livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet och ändrade matvanor var det bästa sättet för att minska NAFLD. Viktminskning hade en god effekt på NAFLD och även små viktminskningar reducerade mängden fett i levern. Det framkom även att fysisk aktivitet utan viktminskning var effektivt för att reducera mängden fett i levern. Vidare visade det sig att följsamheten ökade med individuellt utformade program och kontinuerlig stöttning. Förutsättningar för att uppnå livsstilsförändringar ökade med realistiskt uppsatta mål.

 • 29.
  Ahlblom, Annika
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Omvårdnad.
  Latvakoski, Sabina
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Omvårdnad.
  Föräldrars upplevelse av spädbarns sömn vid en och sex månaders ålder: En kvantitativ studie2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det första levnadsåret är kritiskt för sömnutvecklingen och sömnkvaliteten påverkar såväl den fysiska som neurologiska utvecklingen. Spädbarns sömn utgör en vanlig orosfaktor hos nyblivna föräldrar vilket kan leda till modifiering av rekommenderade sömnarrangemang för att främja såväl spädbarnets som föräldrarnas välmående. Syfte: Att undersöka föräldrars upplevelse och beskrivning av prematura (<37 graviditetsveckor) och fullgångna spädbarns sömnvanor vid en och sex månaders ålder. Metod: En kvantitativ studie med longitudinell design. Urvalet bestod av 923 föräldrar till 504 spädbarn födda under 2020/2021 som vårdats på förlossningsavdelning eller neonatalavdelning i Sverige. Data inhämtades från enkäter och analyserades med deskriptiv statistik, Mann-Whitney U test samt Cohen’s d. Resultat: Fäder och föräldrar med låg utbildningsnivå upplevde spädbarnets sömnbeteende som mindre problematiskt jämfört med mödrar och föräldrar med hög utbildningsnivå vid både en och sex månaders ålder. Vid jämförelse över tid sågs ingen skillnad relaterat till utbildningsnivå. Vid en månads ålder upplevde föräldrar till prematura spädbarn att sömnbeteendet var ett större problem jämfört med föräldrar till fullgångna spädbarn. Föräldrar till ammande spädbarn upplevde sömnbeteendet som mer problematiskt vid sex månaders ålder och samsovning var vanligt förekommande under den första levnadsmånaden. Slutsats: Föräldrars upplevelse av spädbarns sömnbeteende påverkas av ett flertal olika faktorer i närmiljön. Således finns ett behov av att individanpassa stöd och insatser till nyblivna föräldrar gällande frågor kring spädbarns sömnmiljö.

 • 30.
  Ahlenius, Victoria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Irarrazabal, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Sjuksköterskans upplevelse av att ge personcentrerad vård till personer med demenssjukdom: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Dementia impairs cognitive functions, such as memory and

  speech, changing a person’s life forever. Providing person-centred care to these

  persons intend to retain their identities, dignity and autonomy. Such care demands

  time, devotion and good knowledge of the caring nurse. Dementia is expected to

  increase in the future and therefore nurses will have to face new challenges.

  Aim: To describe nurses’ experience of providing person-centred care for people

  with dementia.

  Method: A literature review of 15 articles, published between 2009-2016, that

  have been read and analysed through content-analysis.

  Results: Nurses experience a positive change in their attitudes, when providing

  person-centred care to people with dementia, as they gained better understanding

  of their patients’ dignity and integrity. Education, training and support from

  management were seen as key factors for providing up-to-date care. Time was

  viewed as a hindrance for person-centred care, and often led to nurses prioritizing

  other routines. Two common outcomes of person-centred care were increased

  satisfaction as well as emotional burnout.

  Conclusion: Since dementia is increasing and nurses find person-centred care

  time-consuming, there is a risk of such care becoming poor. To prevent this nurses

  need good leadership and education.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31. Ahlm, Kristin
  et al.
  Lindqvist, Per
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap. Karolinska institutet.
  Saveman, Britt-Inger
  Björnstig, Ulf
  Suicidal drowning deaths in northern Sweden 1992-2009: The role of mental disorder and intoxication2015Inngår i: Journal of Forensic and Legal Medicine, ISSN 1752-928X, E-ISSN 1878-7487, Vol. 34, s. 168-172Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Suicides by drowning have received limited attention by researchers. A recent finding that almost one-third of all drowning deaths in Sweden were classified as suicide instigated this study. We identified 129 cases of suicide by drowning in Northern Sweden and analyzed the circumstances and the psychiatric history prior to the suicide. Information was obtained from autopsy, police and medical records, as well as from the National Inpatient Register. One-third of the suicide victims had previously attempted suicide and half of the victims had been hospitalized due to mental health problems. One-third of these had left the hospital less than one week before the suicide. Alcohol and psychoactive drugs were present in 16% and 62% of the cases, respectively. A history of mental disorder and previous suicide attempt (s), especially by drowning, is an ominous combination necessitating efficient clinical identification, treatment and follow-up if a complete suicide is to be prevented.

 • 32.
  Ahlqvist, Jessica
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Barnmorskors erfarenheter av att mätaförlossningsrädsla på barnmorskemottagning: En kvalitativ intervjustudie2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Förlossningsrädsla är vanligt förekommande och drabbar cirka 20 procent av alla gravida.Barnmorskan på barnmorskemottagningen möter de gravida med förlossningsrädsla i sitt arbete och har ettviktigt uppdrag i att identifiera förlossningsrädsla. I Sverige finns idag inget gemensamt och standardiserat sättatt mäta förlossningsrädsla inom klinisk vård. Fear of Birth Scale (FOBS) är emellertid ett validerat sätt attscreena för förlossningsrädsla som används inom flera regioner.Syfte: Syftet var att undersöka barnmorskor på barnmorskemottagningars erfarenheter av att använda Fear ofBirth Scale (FOBS) för att mäta förlossningsrädsla.Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats valdes för studiens genomförande. Totalt intervjuadesåtta barnmorskor som arbetade på barnmorskemottagningar i fem olika regioner i Sverige.Resultat: Resultatet utmynnade i två teman; Att mäta och vägleda rätt samt Dialogen som verktyg förskattning. Temat Att mäta och vägleda rätt omfattade fyra subteman; Tidpunkter och insatser, Konkretmätskala tydliggör, Dynamiken en utmaning samt Strategier vid språkbarriärer. Temat Dialogen som verktygför skattning omfattade två subteman; Öppet samtal i fokus samt Att tolka och anpassa i situationen.Slutsats: FOBS har bidragit till att sätta ämnet förlossningsrädsla på agendan hos barnmorskan på BMM.Under rätt förutsättningar kan FOBS bidra till att underlätta barnmorskans arbete med att identifiera ochbedöma förlossningsrädsla, men tid och fortbildning krävs.Klinisk tillämpbarhet: Identifiering och stöd vid förlossningsrädsla ingår i mödrahälsovårdens omfattandeuppdrag. Med rätt förutsättningar kan FOBS vara ett användbart hjälpmedel för att hitta och inleda en dialogom förlossningsrädsla, som är ett komplext ämne där vissa grupper särskilt sårbara och har ett stort stödbehov

 • 33.
  Ahlström, Evelina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Hellman, Nicklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Effekt av fysisk aktivitet hos äldre personer med depression och depressiva symtom: - En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagens samhälle anses depression som ett världsproblem. En nedsatt livslust, dålig självkänsla, trötthet och orkeslöshet är ett fåtal av de symtom som en person med depression och depressiva symtom lider av. Att använda sig av fysisk aktivitet i olika former rekommenderas som en behandling vid depression och depressiva symtom hos äldre personer. Personcentrerad vård syftar till att individens egen upplevelse av hälsa är i fokus vilket ökar välbefinnandet hos en person som lider av depression eller depressiva symtom.Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att undersöka effekten av fysisk aktivitet hos äldre personer med depression och depressiva symtom.Metod: Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt. 14 artiklar söktes fram i databaserna PubMed och CINAHL med sökord utformade ifrån syftet. Artiklarna granskades utifrån Högskolan Dalarnas granskningsmall och sammanställdes utifrån olika kvalitetsgrader. Artiklar med medel och hög kvalitet inkluderades. Resultatet kategoriserades och sammanställdes utifrån likheter och skillnader som framkom i analysen.Resultat: Olika typer av fysisk aktivitet har effekt på depression och depressiva symtom hos äldre personer. Att vara fysiskt aktiv genom ett tilldelat individuellt träningsprogram, träning i grupp eller i form av yoga visade sig kunna påverka de depressiva symtomen och depression positivt. Vilken intensitet av träning och frekvens som kan ha påverkan på effekten av de depressiva symtomen eller depressionen. Slutsats: Effekten av fysisk aktivitet i olika former har visat sig kunna minska depressiva symtom hos äldre personer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34. Ahlström, Fredrik
  et al.
  Göransson, Katarina
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  von Rosen, Anette
  Does gender matter at triage?2007Inngår i: Australasian emergency nursing journal, ISSN 1574-6267, Vol. 10, nr 4, s. 202-203Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 35.
  Ahlström, Sara Wallin
  et al.
  Mälardalen University, Västerås; Center for Clinical Research Dalarna, Uppsala University, Falun; Habilitation Center in Falun.
  Almqvist, Lena
  Mälardalen University, Västerås.
  Janeslätt, Gunnel
  Center for Clinical Research Dalarna, Uppsala University, Falun; Habilitation Center in Falun, Dalarna; Uppsala University, Uppsala.
  Gustavsson, Catharina
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Medicinsk vetenskap. Center for Clinical Research Dalarna, Uppsala University, Falun; Uppsala University, Uppsala.
  Harder, Maria
  Mälardalen University, Västerås.
  The experiences and the meaning of using MyTime in the preschool context from the perspective of children in need of special support, 5-6 years of age2023Inngår i: Child Care Health and Development, ISSN 0305-1862, E-ISSN 1365-2214, Vol. 49, nr 6, s. 1096-1103Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Children in need of special support often display delays in time processing ability, affecting everyday functioning. MyTime is an intervention programme for systematic training of time processing ability. To support preschool children's development of time processing ability and everyday functioning, it is necessary to include their perspectives of the MyTime intervention programme. A previous study shows that MyTime is feasible with children in the preschool setting and shows positive effects on time processing ability for older children in special schools. Yet, there is a lack of knowledge regarding how preschool children experience the intervention programme and how they understand its meaning. The aim of this study was to explore the experiences and the meaning of using MyTime from the perspective of children with informal needs of special support (INS) 5-6 years of age in the preschool context.

  METHODS: To explore the children's perspectives, video-recorded interviews with 21 children were analysed hermeneutically. To facilitate the interview situation with the children in need of special support, the Talking Mats© was used. Both body and spoken languages were analysed.

  RESULTS: The results reveal children as active participants, willing to share their experiences of using the MyTime intervention in the preschool context. The conceptualization of the children's experiences and expressions uncovers their meaning of using the MyTime intervention as to know and to understand time by doing.

  CONCLUSIONS: When children are given the opportunity to use concrete tools to understand and measure time, they experience themselves as active participants involved and engaged in the intervention. They reveal meaningful experiences to be able to manage time that facilitate their everyday functioning and participation in the preschool context.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36. Ahmed, Caisha Arai
  et al.
  Khokhar, Amrish Tayyibah
  Erlandsson, Kerstin
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.
  Bogren, Malin
  Defibulated immigrant women's sexual and reproductive health from the perspective of midwives and gynaecologists as primary care providers in Sweden - A phenomenographic study.2021Inngår i: Sexual & Reproductive HealthCare, ISSN 1877-5756, E-ISSN 1877-5764, Vol. 29, artikkel-id 100644Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To capture care providers' perceptions of defibulated immigrant women's sexual and reproductive health, illuminated by their experiences as care providers for these women.

  METHODS: Individual interview study with 13 care providers at Swedish healthcare facilities: six gynaecologists and seven midwives caring for defibulated immigrant women, analysed with a phenomenographic method.

  FINDINGS: One of the care providers' perceptions of women who had been defibulated was that they had an altered genital function, meaning a wider introitus, improved vaginal intercourse, and more ease urinating and menstruating. The care providers also perceived that women who were defibulated had to balance their wellbeing, struggling between a positive self-image and handling their emotions. Existing in-between cultural values led to a fear of being excluded while at the same time having a desire to be included in the new culture.

  CONCLUSION: Defibulation affects women's sexual and reproductive health and calls for a holistic perspective when providing services, individualized according to the woman's care needs. Support and counselling, should include information about defibulation already during the adolescent years to promote sexual and reproductive health and well-being.

 • 37.
  Ahmed, Hamdi
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Vårdvetenskap.
  Babayeva, Irade
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Vårdvetenskap.
  Att belysa stressfaktorer som påverkar kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter inom sluten vård: En litteraturöversikt2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En av de viktigaste egenskaperna i sjuksköterskeprofession är att etablera en dialog med patienterna för att lära sig mer om patientens nuvarande situation. Stress som är relaterad till arbetet orsakar en dålig fysisk och psykisk hälsa och påverkar sjuksköterskornas arbetsmiljö. En bra sjuksköterska försöker alltid förbättra relationerna mellan patienter och sjuksköterskor så att det är lättare att komma till grundproblemet. En god kommunikation bidrar till att patienter känner sig involverad och får möjligheten att förmedla sin upplevelse. Syfte: Att belysa stressfaktorer som påverkar kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter inom slutenvård. Metod: En strukturerad litteraturöversikt med inslag av den metodologi som används vid systematiska litteraturöversikter. Resultatet innehöll 15 vetenskapliga artiklar och hämtades från Psycinfo, Pubmed och Cinahl. Resultat: Underbemanning ökar sjuksköterskans arbetsbelastning som i sin tur minimerar förmågan att se efter patientens behov. Tidspress bidrar till att sjuksköterskorna inte hinner slutföra sina arbetsuppgifter vilket i sin tur leder till arbetsbelastning för kollegorna. Kulturella skillnader och språkbarriärerna är några stressfaktorer som även kan försvåra kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor. Slutsats: Brist på erfarna sjuksköterskor höjer sjuksköterskans arbetsrelaterade stress vilket i sin tur reducerar förmågan att se patientens behov. Dokumentation och underbemanningen skapar en stressig arbetsmiljö och detta leder till en ökad arbetsbelastning. Tidsbrist minimerar kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter vilket leder till bristande omvårdnad. Kulturella skillnader leder till att sjuksköterskorna inte kommunicerar med patienter lika mycket på grund av rädslan att förolämpa patienternas kultur.

 • 38.
  Ahmed, Marwo
  et al.
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Ilau, Diana-Madalina
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd.
  Mäns upplevelser av sexualitet efter radikal prostatektomi: En kvalitativ metasyntes2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Prostata är en körtel som befinner sig under mäns urinblåsa och omger urinröret. Prostatacancer är den vanligaste cancerform i Sverige bland män. En vanlig behandling är radikal prostatektomi vilket innebär avlägsnade av prostatakörtel. En av biverkningar vid denna behandling är erektil dysfunktion som påverkar över hälften av män efter ingreppet. Mäns sexualitet är intimt kopplad till det sociala sammanhanget och kan påverkas av både fysiologiska och psykosociala faktorer.

  Syfte: Att beskriva mäns upplevelse av sexualitet efter radikal prostatektomi.

  Metod: Det valdes meta-etnografi som analysmetod för att besvara metasyntesens syfte. För datainsamling användes PubMed, CINAHL och PsykINFO.Kvaliteten av artiklarna bedömdes enligt Joanna Briggs granskningsmall. Metasyntesens resultat grundas på 15 vetenskapliga artiklar.

  Resultat: Resultatet utgörs av tre huvudkategorier som framkom under analysen av artiklarna: Första huvudkategori är Upplevelsen av det sexuella livet, vilken inkluderar underkategorin Brist på stöd och underkategorin Begränsningar för sexuell aktivitet. Den andra huvudkategorin är Påverkan på psykosocialt välbefinnande och upplevda känslor som följs av underkategorin Livsövergångar och förändringar, påverkan på livskvalitet och underkategorin Omdefiniering av sexualitet. Den tredje huvudkategori är Förändrad identitet som följs av underkategorin Förlorad av självförtroende, maskulinitet och manlighet.

  Slutsats: Män upplevde negativa förändringar i sina sexuella skript, påverkade av traditionella maskulinitetsnormer. Av den anledningen är det av stor betydelse att denna patientgrupp får adekvat stöd efter operationen och sexuell rådgivning i syfte att främja sexuell hälsa, sexualitet och att minimera negativa biverkningar på livskvalitet och mäns uppfattning av maskulinitet samt manlighet.

  Klinisk tillämpbarhet: Denna studie kan bidra till en ökad insikt, kunskap och förståelse om män som har genomgått radikal prostatektomi. Vilket vidare kan hjälpa barnmorskor att hantera bemötandet av dessa patienter. Förbättrad insikt och förståelse för problematiken kan främja högkvalitativ personcentrerad vård, minska sjukhusvistelse och öka patienternas tillit för hälso- och sjukvården.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Ahmed, Marwo
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Salah, Farhia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Närståendes upplevelser av att leva med en familjemedlem som drabbats av stroke: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke är ett samlingsnamn på tillstånd som uppstår när syretillförseln i hjärnan rubbas till följd av en propp eller hjärnblödning. Varje år drabbas 15 miljoner människor runt om i världen utav stroke vilket gör stroke till en av världens främsta dödsorsak. Stoke kan ge bestående skador som kan innebära att livet förändras för den drabbade samt närstående. Sjuksköterskan har en viktig roll i att ge stöd och vård till patienten samt informera och stötta närstående genom denna förändring.Syfte: Att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en strokedrabbad familjemedlemMetod: En litteraturöversikt där 14 kvalitativa artiklar analyserats,artiklarna är hämtade från databaserna Psycinfo, PubMed och CINAHL.Resultat: Tre huvudkategorier utvecklades i resultatet. Huvudkategorierna bestod av förändrade relationer och roller inom familjen, en vardag präglad av begränsningar samt följderna av ett liv i förändring.Slutsats: Litteraturöversikten visade att närstående upplevde att livet förändrades avsevärt efter en familjemedlems strokediagnos. Den förändrade livssituationen gjorde det svårt för närstående att återskapa en balans i vardagen. Sjuksköterskan kan genom en noggrann planering inför patientens hemgång identifiera vilka stödinsatser som är aktuella för att familjen tillsammans ska få en fungerande vardag i hemmet. Sjuksköterskan bör även vara uppmärksam på behovet att fysiskt och emotionellt stöd i mötet med närstående. Sjuksköterskan kan erbjuda närstående utbildning, workshops eller andra forum där närstående kan prata och möta familjer i liknande situationer. Detta kan således öka sjuksköterskans möjlighet att främja hälsa och välbefinnande hos närstående

 • 40. Ahrne, Malin
  et al.
  Adan, Aisha
  Schytt, Erica
  Andersson, Ewa
  Small, Rhonda
  Flacking, Renée
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Byrskog, Ulrika
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Antenatal care for Somali born women in Sweden – perspectives from mothers, fathers and midwives2018Inngår i: European Journal of Public Health, Volume 28, Issue suppl_1, May 2018, 2018, Vol. 28Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 41.
  Ahrne, Malin
  et al.
  Karolinska Institutet, Stockholm.
  Byrskog, Ulrika
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.
  Essén, Birgitta
  Uppsala University, Uppsala.
  Andersson, Ewa
  Karolinska Institutet, Stockholm.
  Small, Rhonda
  Karolinska Institutet, Stockholm; La Trobe University, Melbourne, Victoria, Australia.
  Schytt, Erica
  Center for Clinical Research Dalarna, Uppsala University, Falun; Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norway.
  Group antenatal care compared with standard antenatal care for Somali-Swedish women: a historically controlled evaluation of the Hooyo Project2023Inngår i: BMJ Open, E-ISSN 2044-6055, Vol. 13, nr 1, artikkel-id e066000Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: Comparing language-supported group antenatal care (gANC) and standard antenatal care (sANC) for Somali-born women in Sweden, measuring overall ratings of care and emotional well-being, and testing the feasibility of the outcome measures.

  DESIGN: A quasi-experimental trial with one intervention and one historical control group, nested in an intervention development and feasibility study.

  SETTING: Midwifery-led antenatal care clinic in a mid-sized Swedish town.

  PARTICIPANTS: Pregnant Somali-born women (<25 gestational weeks); 64 women in gANC and 81 in sANC.

  INTERVENTION: Language-supported gANC (2017-2019). Participants were offered seven 60-minute group sessions with other Somali-born women led by one to two midwives, in addition to 15-30 min individual appointments with their designated midwife.

  OUTCOMES: Primary outcomes were women's overall ratings of antenatal care and emotional well-being (Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)) in gestational week ≥35 and 2 months post partum. Secondary outcomes were specific care experiences, information received, social support, knowledge of pregnancy danger signs and obstetric outcomes.

  RESULTS: Recruitment and retention of participants were challenging. Of eligible women, 39.3% (n=106) declined to participate. No relevant differences regarding overall ratings of antenatal care between the groups were detected (late pregnancy OR 1.42, 95% CI 0.50 to 4.16 and 6-8 weeks post partum OR 2.71, 95% CI 0.88 to 9.41). The reduction in mean EPDS score was greater in the intervention group when adjusting for differences at baseline (mean difference -1.89; 95% CI -3.73 to -0.07). Women in gANC were happier with received pregnancy and birth information, for example, caesarean section where 94.9% (n=37) believed the information was sufficient compared with 17.5% (n=7) in standard care (p<0.001) in late pregnancy.

  CONCLUSIONS: This evaluation suggests potential for language-supported gANC to improve knowledge acquisition among pregnant Somali-born women with residence in Sweden ˂10 years. An adequately powered randomised trial is needed to evaluate the effectiveness of the intervention.

  TRIAL REGISTRATION NUMBER: ClinicalTrials.gov Registry (NCT03879200).

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Ahrne, Malin
  et al.
  Karolinska Institutet, Stockholm.
  Byrskog, Ulrika
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Omvårdnad.
  Essén, Birgitta
  Uppsala University, Uppsala.
  Andersson, Ewa
  Karolinska Institutet, Stockholm.
  Small, Rhonda
  Karolinska Institutet, Stockholm; La Trobe University, Melbourne, Australia.
  Schytt, Erica
  Uppsala Univ, Ctr Clin Res Dalarna; Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norway.
  Group antenatal care (gANC) for Somali-speaking women in Sweden - a process evaluation.2022Inngår i: BMC Pregnancy and Childbirth, ISSN 1471-2393, E-ISSN 1471-2393, Vol. 22, nr 1, artikkel-id 721Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Language supported group antenatal care (gANC) for Somali-born women was implemented in a Swedish public ANC clinic. The women were offered seven 60-min sessions, facilitated by midwives and starting with a presentation of a selected topic, with an additional 15-min individual appointment before or after. The aim of this study was to assess the feasibility for participants and midwives of implementing The Hooyo ("mother" in Somali) gANC intervention, including implementation, mechanisms of impact and contextual factors.

  METHODS: A process evaluation was performed, using The Medical Research Council (MRC) guidelines for evaluating complex interventions as a framework. A range of qualitative and quantitative data sources were used including observations (n = 9), complementary, in-depth and key-informant interviews (women n = 6, midwives n = 4, interpreters and research assistants n = 3) and questionnaire data (women n = 44; midwives n = 8).

  RESULTS: Language-supported gANC offered more comprehensive ANC that seemed to correspond to existing needs of the participants and could address knowledge gaps related to pregnancy, birth and the Swedish health care system. The majority of women thought listening to other pregnant women was valuable (91%), felt comfortable in the group (98%) and supported by the other women (79%), and they said that gANC suited them (79%). The intervention seemed to enhance knowledge and cultural understanding among midwives, thus contributing to more women-centred care. The intervention was not successful at involving partners in ANC.

  CONCLUSIONS: The Hooyo gANC intervention was acceptable to the Somali women and to midwives, but did not lead to greater participation by fathers-to-be. The main mechanisms of impact were more comprehensive ANC and enhanced mutual cultural understanding. The position of women was strengthened in the groups, and the way in which the midwives expanded their understanding of the participants and their narratives was promising. To be feasible at a large scale, gANC might require further adaptations and the "othering" of women in risk groups should be avoided.

  TRIAL REGISTRATION: The study was registered in ClinicalTrials.gov (Identifier: NCT03879200).

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43. Ahrne, Malin
  et al.
  Schytt, Erica
  Andersson, Ewa
  Small, Rhonda
  Adan, Aisha
  Essén, Birgitta
  Byrskog, Ulrika
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Antenatal care for Somali-born women in Sweden: Perspectives from mothers, fathers and midwives2019Inngår i: Midwifery, ISSN 0266-6138, E-ISSN 1532-3099, Vol. 74, s. 107-115Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To explore Somali-born parents' experiences of antenatal care in Sweden, antenatal care midwives´ experiences of caring for Somali-born parents, and their respective ideas about group antenatal care for Somali-born parents.

  DESIGN: Eight focus group discussions with 2-8 participants in each were conducted, three with Somali-born mothers, two with fathers and three with antenatal care midwives. The transcribed text was analysed using Attride-Stirling´s tool "Thematic networks".

  SETTING: Two towns in mid-Sweden and a suburb of the capital city of Sweden.

  PARTICIPANTS: Mothers (n = 16), fathers (n = 13) and midwives (n = 7) were recruited using purposeful sampling.

  FINDINGS: Somali-born mothers and fathers in Sweden were content with many aspects of antenatal care, but they also faced barriers. Challenges in the midwife-parent encounter related to tailoring of care to individual needs, dealing with stereotypes, addressing varied levels of health literacy, overcoming communication barriers and enabling partner involvement. Health system challenges related to accessibility of care, limited resources, and the need for clear, but flexible routines and supportive structures for parent education. Midwives confirmed these challenges and tried to address them but sometimes lacked the support, resources and tools to do so. Mothers, fathers and midwives thought that language-supported group antenatal care might help to improve communication, provide mutual support and enable better dialogue, but they were concerned that group care should still allow privacy when needed and not stereotype families according to their country of birth.

  KEY CONCLUSIONS: ANC interventions targeting inequalities between migrants and non-migrants may benefit from embracing a person-centred approach, as a means to counteract stereotypes, misunderstandings and prejudice. Group antenatal care has the potential to provide a platform for person-centred care and has other potential benefits in providing high-quality antenatal care for sub-groups that tend to receive less or poor quality care. Further research on how to address stereotypes and implicit bias in maternity care in the Swedish context is needed.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Akeza, Audrey
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Hamidi, Romina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Hur sjuksköterskor identifierar smärta hos patienter med demenssjukdom på särskilt boende - En litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Smärta är ett stort problem på särskilda boenden. Demenssjukdom är en sjukdom som medför att människan förlorar sin förmåga att kommunicera om sin smärta till sin omgivning. Patienter med demenssjukdom uttrycker sin smärta genom beteendeförändringar eftersom de inte kan verbalisera sina smärtupplevelser. Som konsekvens av detta leder det till att demenssjuka patienter får inte tillräckligt med smärtbehandling.

  Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur sjuksköterskor identifierar smärta hos demenssjuka patienter på särskilda boenden.

  Metod: Studien har genomförts som en litteraturöversikt. Sammanlagt har 15 artiklar använts i studien som består av både kvantitativ och kvalitativ ansats. Artiklarna har sökts i databaserna Cinhal och PubMed.

  Resultat: Resultatet i studien visar att enligt sjuksköterskor är smärtidentifiering hos demenssjuka patienter en stor utmaning och kräver mer kunskap. Patienter med mild till måttlig demens kan själv rapportera sin smärta till en viss del. De mest användbara ledtrådar till att upptäcka smärta hos dementa patienter som är begränsad i sin talförmåga är att observera ansiktsuttryck, kroppsspråk och beteendeförändringar.

  Slutsats: Uppsatsförfattarna drar slutsatsen av att det är viktigt att skapa och utveckla en relation mellan vårdpersonalen och patienter med en demenssjukdom. Detta för att lära känna patienten och veta patientens vanliga vanor och beteendeförändringar som för att underlätta smärtidentifieringen.

 • 45.
  Akhter, Halima
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Akter, Dalia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Mapping of midwifery education sites in Dhaka division, and presentation of acceptable and feasible requirements for a national accreditation toolkit: A questionnaire study among midwifery faculty2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background:

  Extensive demands are placed on midwives in their professional role. The midwifery education is obligated to answer to these professional requirements. ountry specific, feasible and acceptable accreditation toolkit for institution/collages/universities is, therefore, relevant to develop.

  Objective:

  The objective was to map the existing situation of the midwifery education sites in Dhaka division and to explore acceptable and feasible requirements to be included in an accreditation toolkit for Bangladesh.

  Methods:

  A questionnaire study with open and closed response alternatives was used.

  Results

  : Six nursing diploma institute and one nursing college were included in the mapping. The theory in relation to practice (theory/practice) in the education was 40%/60% for 5 institution/colleges and 50%/50% for one institute. Both qualitative open questions and closed questions based on ICM Global standards revealed that the acceptable and feasible requirements for a nationwide accreditation tool for midwifery educations needs clearly written admission and student policies, supportive staffs and formally prepared and globally oriented competent unbiased teachers who maintain their standard by participating in professional development activities.

  Conclusion:

  Implementing globally standard accreditation tool for educating and training competent midwives is not a far-fetched idea in the context of Bangladesh. The clinical applicability of this essay lies in the fact that competent midwives can profoundly provide suggestions for improvements of midwifery educations with support of an accreditation tool.

 • 46.
  Akhter, Shirina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Begum, Momtaz
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Knowledge, attitudes and perceptions in relation to family planning among future midwives in Bangladesh: A quantitative study among midwifery students2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background:

  Family planning allows people to attain their desired number of children and determine the spacing of pregnancies. It is achieved through the use of contraceptive methods and the treatment of infertility. It secures the well-being and autonomy of women while supporting the health and development of the communities. A midwife can support people having family planning facilities and thus reduce maternal and neonatal mortality and morbidity and unnecessary interventions, and improve psychosocial and public health.

  Objective:

  The objective of the study was to assess the knowledge, attitudes, and perceptions towards family planning among future midwives in Bangladesh.

  Methods:

  A cross-sectional study was conducted among final year midwifery students (n=141) of 16 public midwifery nursing institutes and colleges of Bangladesh. A structured questionnaire was used and data analyzed by descriptive statistics in Excel.

  Results:

  Almost all respondents agreed on the statement that women should be treated with respect when seeking family planning services. One third disagreed or strongly disagreed that unmarried women should abstain rather than use family planning. Almost half of the respondents disagreed or strongly disagreed that women should be free to choose if and when they want to become a pregnant. Majority of the respondents had inadequate knowledge about effectiveness regarding different FP methods and misconceptions regarding hormonal family planning methods.

  Conclusion:

  This study showed that diverse attitudes related to family planning and women’s right to access family planning services exist among future midwives. The study also found misconceptions regarding side effects of family planning methods and inadequate knowledge regarding effectiveness and appropriateness of different family planning methods.

  Clinical implications:

  To increase knowledge, midwifery curriculum should have a special emphasis on the effectiveness of different contraceptive methods and effects of hormonal contraceptives, and particularly the link to clinical practice. Value clarification training can be a way to address attitudes in relation to family planning. Further qualitative research should be conducted to gain a deeper understanding of midwifery students’ attitudes and perceptions.

 • 47.
  Akselsson, Anna
  et al.
  Karolinska Institutet, Stockholm; Sophiahemmet University, Stockholm.
  Cabander, Lisa
  Karolinska Institutet, Stockholm.
  Thorarinsdottir, Steinunn
  Karolinska Institutet, Stockholm.
  Small, Rhonda
  Karolinska Institutet, Stockholm; School of Nursing and Midwifery, La Trobe University, Melbourne, Australia.
  Ternström, Elin
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Karolinska Institutet, Stockholm.
  Language-supported labor ward visits for pregnant migrant women: Staff experiences in a Swedish hospital2022Inngår i: European Journal of Midwifery, E-ISSN 2585-2906, Vol. 6, artikkel-id 43Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: The aim of this study was to explore midwives' and assistant nurses' experiences of providing extra support to non-Swedish-speaking migrants by offering individual language-supported visits to the labor ward during pregnancy.

  METHODS: Semi-structured interviews were conducted with six guides, midwives or assistant nurses, working in the INFÖR (Individuell förlossningsförberedelse) project at Södertälje hospital in Sweden. INFOR includes a two-hour individual language-supported visit at the labor ward, for non-Swedish speaking pregnant women and their partners. An inductive thematic analysis was conducted.

  RESULTS: The guides described INFOR as being a bridge and creating safety, achieved by meeting with women and providing practical information. The guides felt that they fulfilled an important purpose, they were dedicated and adapted to the women's individual needs. Providing extra language-assisted support to migrant pregnant women was developing and enriching, but the guides highlighted some barriers. Communicating via an interpreter was a challenge and the women were in need of more and extended meetings. The guides wished that INFOR could become a standard part of antenatal care, but the model needs to be further developed, and a better system for recruitment must be introduced.

  CONCLUSIONS: The guides experienced that the INFOR model is valuable in creating safety to pregnant migrant women before birth. The model is appreciated by the expectant couples, midwives and assistant nurses, and could be implemented as standard care. However, it is important to adapt the visits to the women's and their families' needs and goals, and structure needs to be developed before implementation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Akselsson, Anna
  et al.
  Department of Health Promoting Science, Sophiahemmet University, Stockholm, Sweden; Department of Women's and Children's Health, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Westholm, Lena
  Department of Women's and Children's Health, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Small, Rhonda
  Department of Women's and Children's Health, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Judith Lumley Centre, La Trobe University, Melbourne, Australia.
  Ternström, Elin
  Högskolan Dalarna, Institutionen för hälsa och välfärd, Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.
  Midwives' communication with non-Swedish-speaking women giving birth: A survey from a multicultural setting in Sweden2022Inngår i: European Journal of Midwifery, E-ISSN 2585-2906, Vol. 6, artikkel-id 38Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: The European Union faces challenges related to migration, cultural diversity and health. Immigration to Sweden has increased and a third of all women giving birth were born outside Sweden. A higher risk for negative pregnancy outcomes is seen among foreign-born women and one of the explanations given is inadequate communication. Midwives in Sweden have responsibility for normal birth. This study aimed to investigate labor ward midwives' experiences of caring for and communicating with women who do not speak and understand the Swedish language.

  METHODS: A questionnaire based on the Migrant Friendly Hospital questionnaire was distributed to all 46 midwives working on the Södertälje Hospital labor and postpartum ward in 2018 and 32 completed it (70%).

  RESULTS: Most of the midwives thought communication and giving support to non-Swedish speaking women during birth was difficult or very difficult (n=31; 97%). The quality of the professional interpreters' work was reported as good or very good by most of the midwives (n=31; 97%). However, the most common resource for facilitating communication during labor was an adult relative (always/often: n=25; 83%). Increased availability was the most common response for improving the interpreter service (n=22; 69%), as well as increasing the number of languages available for interpreter services (n=8; 25%).

  CONCLUSIONS: When women are giving birth, it is of the highest priority to improve communication between midwives and non-Swedish-speaking women. Better strategies for improving communication must be implemented in order to comply adequately with Swedish law and achieve equitable care of high quality for all, regardless of linguistic background.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Aktar, Renoara
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Yesmin, Syeada
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Mapping of five midwifery education sites in Dhaka and Mymensingh divisions And Acceptable and feasible requirements perceived by the nursing instructors for development of an accreditation toolkit: A questionnaire study2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background:

  High demands are placed on midwives in their professional role. The midwifery education is obligated to answer to these professional requirements. Country specific, feasible and acceptable requirement accreditation toolkit for institution/collages/universities to achieve is therefore relevant to develop. This study is part of a survey mapping 25 midwifery education sites in seven divisions in Bangladesh. This is to provide a baseline assessment for possible requirement for the ongoing development of an accreditation toolkit for institutes and collages providing midwifery education.

  Objective:

  The objective was twofold. First, to map five midwifery education sites in Dhaka and Mymensingh divisions as a baseline in the process of developing an accreditation toolkit in Bangladesh. Secondly, to explore nursing instructors’ suggestions of acceptable and feasible requirements for an accreditation toolkit for midwifery education in Bangladesh.

  Methods:

  The design was a questionnaire study. The total number of participants was 36. Data was collected through a semi-structured questionnaire with both open and closed response options, which were analyzed through essentially non-parametric statistics and systematic text condensation.

  Results

  : The mapping showed that the students enrolled at the midwifery programs were young, being lectured by comparably few faculty members compared to the number of students, a faculty with an extensive experience of nursing but with less experience in midwifery. Suggestions for the development of an accreditation toolkit were that the assessor should be Bangladeshi, and that posts for clinical teachers and mentors should be one assessment criteria. Further findings showed that 40 normal births were less important to achieve in core competences for midwifery students than other requirements related to midwifery skills.

  Conclusion:

  An accreditation tool can" close the gap" between the curricula in text and implementation of the same. Mapping of existing education sites amongst partners provides a potential for development of a Bangladeshi national and a global midwifery education accreditation toolkit. The clinical applicability of this essay lies in a development of an accreditation tool that can support institutes to achieve the goal that a Midwifery Diploma curriculum is being implemented that support student’s learning, and the goal that the students will become "Midwives" according to global standards and ICM definition.

 • 50.
  Akter, Rina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.
  Parvin, Masuda
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.
  Supportive components of care during cesarean section birth: A qualitative meta-synthesis2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Caesarean section is the most common surgery worldwide today. The midwives support is therefore of uttermost important for women undergoing caesarean section. Aim: The aim of the meta-synthesis was to explore the experience related to planned and unplanned cesarean sections among primipara and multipara women in hospital settings worldwide. Method: This study is a meta-synthesis with meta-ethnographic analysis on women’s experiences of caesarean section birth. This is a qualitative research based on scientific literature. The inclusion criterion was peer-review qualitative articles from different original articles about women's experiences. Results: Five categories emerged: Caring attitude and behaviour, pre-existing imagination, relational influence, the need for caring and information. The findings suggest that nurse-midwife enhance their support and increase the women’s knowledge on caesarean section birth in order to improve the experience and also for women to make good choices. Women are influenced by people near to them when choosing to have a cesarean section or not. The mothers face challenges for postoperative recovery and quality of care. Midwives have a duty to assist these mothers. Conclusion: The findings emphasize the importance of person-centered communication skills and relationships in supporting a woman during caesarian section. Organizational systems and services that facilitate continuity of care giver for example, continuity of midwifery care or peer support models, are more likely to facilitate supportive care and a trust-building relationship. Clinical implication: The findings from this study can be used for educational purposes, and to create awareness about the role of midwifery care in relation to CS.

1234567 1 - 50 of 3243
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf