du.sePublications
Change search
Refine search result
12345 1 - 50 of 204
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Aartsen, Marja
  et al.
  Valtorta, Nicole
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  van Regenmortel, Sofie
  Waldegrave, Charles
  Corrigan, Trudy
  Exclusion from social relations in later life: Briefing paper2018Report (Other academic)
 • 2. Abellan, A.
  et al.
  Perez, J.
  Pujol, R.
  Sundstrom, G.
  Jegermalm, Magnus
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Malmberg, B.
  Partner care, gender equality, and ageing in Spain and Sweden2017In: International Journal of Ageing and Later Life, ISSN 1652-8670, E-ISSN 1652-8670, Vol. 11, no 1, p. 69-89Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We used national surveys to study how older persons’ changing household patterns influence the gender balance of caregiving in two countries with distinct household structures and cultures, Spain and Sweden. In both countries, men and women provide care equally often for their partner in couple-only households. This has become the most common household type among older persons in Spain and prevails altogether in Sweden. This challenges the traditional dominance of young or middle-aged women as primary caregivers in Spain. In Sweden, many caregivers are old themselves. We focus attention to partners as caregivers and the consequences of changing household structures for caregiving, which may be on the way to gender equality in both countries, with implications for families and for the public services.

 • 3.
  Ahola, Malin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Sundell, Annika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Vi jobbar inte med själva barnen": En kvalitativ intervjustudie av socialsekreterares beaktande av barnperspektivet i ekonomiskt bistånd2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the essay is to investigate how the child perspective is taken into consideration in the social services' management of financial assistance. The method used is a qualitative interview study. Six social workers within financial assistance have been interviewed. The study is based on the theory of discretion, and is of relevance to social work since children in families who receive financial assistance constitute a vulnerable group who is at risk of ending socially vulnerable even in adulthood.

  The results of the study show that most of the social workers perceive the child perspective as unclear. The study also shows that children tend to be invisible in financial assistance, and that the social workers perceive that they do not have sufficient conditions to work from a child perspective. The study further shows that most of the social workers have a request to work more from a child perspective.

 • 4. Alexanderson, Karin
  et al.
  Jess, Kari
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Stuprör, hängrännor och rännkrokar: Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013–20142015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Socialstyrelsen har initierat ett utvecklingsarbete i fem kommuner i syfte att samordna stödet till barn under 18 år och föräldrar i familjer där föräldrar har problem med riskbruk/missbruk. Arbetet skulle särskilt stärka helhetssynen och samverkan mellan enheter i kommunen som har ansvar för barn, ungdom och familj respektive missbruk och beroende. Med helhetssyn avses här att se barns och vuxnas individuella behov, men även som familj, när det gäller socialtjänstens arbete med att upptäcka missbruk bland föräldrar, utreda, ge insatser och följa upp. Utvärderingen, som om avser tiden november 2012 till september 2014., avser såväl själva utvecklingsarbetet (processen) som dess resultat. Det kan med utvärderingstermer benämnas programteoriutvärdering och som genererat tre övergripande frågeställningar: Har kommunerna genomfört vad de föresatt sig göra? Har de uppnått de mål som de satt upp? Vilka förhållanden hindrar alternativt befrämjar ett familjeperspektiv i socialtjänstens arbete med barn och vuxna? För analys och tolkning av resultaten har implementeringsteori och teorier kring organisation och samverkan använts. Två år är en kort tid för att ett utvecklingsarbete av den här omfattningen ska ge några synbara avtryck i verksamheterna och framförallt innebära något för brukarna/ klienterna. I två kommuner har arbetet fått ett sådant genomslag att även klienterna kunnat tillfrågas om upplevelsen av samordningen samt om och hur arbetet inneburit någon förändring för dem. I en kommun har arbetet inte gett några större avtryck vare sig i organisationen eller för klienterna. I två kommuner har det inneburit viss utveckling av samarbete och samordning på professions- och verksamhetsnivå. Alla fem kommuner har fullföljt projektet och har en ambition att fortsätta utvecklingsarbetet. Målsättningen att pröva de samordnande insatserna i större skala har omsatts i en av de deltagande kommunerna. Det kan konstateras att de i teorin beskrivna hindren även förekommer i detta projekt. Det gäller exempelvis brister i kommuniceringen, hur samordnandet och uppföljningen med familjen faktiskt ska gå till, hög personalomsättning, hög arbetsbelastning och brister i ledningsstöd. Att enheterna är lokaliserade på olika ställen eller organiserade i olika förvaltningar är andra hinder. Framgångsfaktorer har varit fungerande arbetsledarskap och förankring på flera nivåer. Ledare som tar aktiv del och lyssnar och lär. Att det finns mottagningsfunktioner på bägge enheterna inom respektive kommun banar vägen för samverkan när det gäller upptäckt och utredning. Att testa en samordningsmodell i några pilotärenden förefaller vara ett bra sätt att förbereda sig innan implementering sker i större skala. Att utbyta erfarenheter med andra kommuner har visat sig verkningsfullt. Det finns flera exempel på hur kommunerna av lärt varandra och även använt varandra i utvecklingsarbetet. Optimistiska, erfarna och uthålliga projektmedarbetare med tydliga mandat som leder implementeringen är en framgångsfaktor, liksom att utgå från faktiska behov av förändringar i organisationen. Tre förhållanden som identifierats som hindrande eller försvårande av ett samordnat arbetssätt kan sammankopplats med lagstiftning och organisationsformer. Utredning och insats går inte alltid i fas med varandra tidsmässigt på vuxenheten och enheten för barn och unga. Enligt socialtjänstlagen ska en barnutredning vara slutförd inom fyra månader och en förhandbedömning ska vara gjord inom 14 dagar (SOL 11:2). Sådana tidsgränser formuleras inte för vuxenärenden. Barnutredningen kan avslutas utan insats med hänvisning till att det finns en fungerande förälder och vuxenutredningen likaså, därför att den vuxne inte är motiverad att göra något åt sitt missbruk. Själva arbetets organiserande gör att det finns flera ärenden i en familj som inte synkroniseras. Slutligen diskuteras resultatet utifrån den vedertagna metaforen stuprör. De flesta kommuner i Sverige har en specialiserad organisation. I en sådan organisation flyter barnärendena i ett stuprör och vuxenärenden i ett annat. Utöver detta införs här metaforerna hängrännor och rännkrokar. Hängrännor behövs för att möjliggöra ett helhetsperspektiv på familjen, i hängrännorna blandas ärendena. Rännkrokar slutligen ses som strukturerna i organisationen som underlättar de blandade ärendeflödena. De samordningsmodeller som kommunerna prövat kan liknas vid försök att montera upp hängrännor. 

 • 5. Alexandersson, Karin
  et al.
  Nyström Svensk, Ingrid
  Olsson, Helén
  Udo, Camilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Försörjningsstöd som leverbröd - Det ekonomiska biståndets utveckling 2007-2008, i sex kommuner i Dalarna, i relation till förändringar i det svenska välfärdssystemet.2008Report (Other academic)
 • 6.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Hatula, Mimmi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Mäns våld mot kvinnor under graviditet: En litteraturstudie om våldets påverkan på kvinnans livssituation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This literature review investigates how pregnant womens’ life situations are affected by mens’ violence. The data material consists of twelve articles which aims to present the womens’ own stories. The articles/studies have been analysed and categorised into four themes and subthemes, which represents the result of the literature review. The result has been discussed with the theory of gender power, radical feminism and the four levels of inequality for a greater understanding of the womens’ life situations. The discussion illustrates how social workers can be inspired to work with women, who are exposed to violence during pregnancy, with a perspective of empowerment. The literature review shows the importance for social workers to have an overall picture and understanding about how the womens’ home situation, ambivalence, self images and the difficultness with leaving creates a complex life situation where the women and their children are in need of support and help to be able to act on their own needs and increase their power.

 • 7.
  Anme, Tokie
  et al.
  University of Tsukuba, Tokyo, Japan.
  Henning, Cecilia
  Högskolan i Jönköping, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Jegermalm, Magnus
  Ersta Sköndal högskola.
  Lowenstein, Ariela
  Haifa University, Israel.
  McCall, Mary
  St mary's College, San Fransisco, USA.
  Scharlach, Andrew
  University of California Berkeley, San Fransisco, USA.
  Supposting Elders in various Cultural Contexts: The Role of Governments, markets and Civil Society in israel, japan, Sweden and the United States2009Conference paper (Refereed)
 • 8.
  Arderbäck, Joline
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Gundersen, Bibbi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Att vilja väl och att våga fråga": En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med barn som lever med missbruk i sin primärfamilj2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many children in society live in families where one or both parents have drug-addiction prob- lems. Early life conditions for these children may result in a need of support, which may be a requirement for a more favourable psycho-social development. The study purpose was to in- vestigate social worker’s experience of work with children with drug addiction problems in their primary family, based on the criticism of social service assistance. The study was based on a qualitative approach with semi-structured interviews. Six social workers in central Swe- den were interviewed about their experience of structural and individual preconditions and difficulties in the work. The study shows that the majority of the difficulties are experienced on the structural level within the organization while the majority of the preconditions are ex- perienced on the individual level. The structural difficulties are not experienced to affect the respondent’s own individual preconditions in their work and neither the feeling that they in their profession are able to do a good job. In addition, all the respondents feel that the support for the children and young people meet the current needs.

 • 9. Austin, CA
  et al.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Work.
  Why did I fall? Older people’s perceptions of the cause of their fall predict outcomes at 6 month2009In: Age and Ageing, ISSN 0002-0729, E-ISSN 1468-2834, Vol. 38, no Suppl. 3, p. 41-Article in journal (Refereed)
 • 10. Austin, CA
  et al.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Cheung Chung, M
  Posttraumatic stress disorder in older people after a fall2009Conference paper (Refereed)
 • 11.
  Ayoub, Maria
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Shawali, Shada
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Heder: En gråzon mellan makt, kön och kultur: En kvantitativ studie om socialarbetares upplevda kunskap och förståelse för hedersrelaterat våld och förtryck2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish community and social services face major challenges regarding the management of honor-related violence and oppression. Lack of knowledge and an ambiguous understanding of violence affect the work of social services and may complicate the situation of vulnerable individuals. The main purpose of this study was to investigate social workers, within the section of children and family in a Swedish municipality, perceived knowledge and confidence in honor-related cases and the need for support in their work. The social workers’ views on honor-related violence and oppression were also investigated. The survey was based on a quantitative approach and questionnaires were used for data collection. The main results demonstrate that the social workers to some extent perceive themselves as having expertise in the field of honor. Nevertheless, they feel insecure in the work with honor-related cases. Furthermore, it appears that social workers are in need of specific support from the organization such as education and case supervision. Regarding the view of honor violence, a majority indicated that a gender perspective and a cultural perspective were important to understand the problem.

 • 12.
  Baggström, Marie
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Carlsson Falk, Sofi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Etnisk identitet i en föränderlig värld: Upplevelser av etnisk identitet hos unga vuxna med utländsk bakgrund2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to obtain an understanding of whether and how young adults, with foreign background, feel that their views of their ethnic identity have been affected by growing up in a society where they are both part of a majority and minority population. This study also seeks to examine whether and how their view of their ethnic identity has affected their relationship with their family. Qualitative methods were used in this study, in terms of one focus group interview and four individual interviews. The material has been analyzed based on sociological theories of ethnic identity. Based on the collected empirical data, and the analysis of the results, the conclusion is that the perception of ethnic identity depends highly on the situation. The majority of respondents express a sense of double identity, where they experienced two ethnic identifications. They then switch between these identities depending on what is most appropriate based on the current situation. Another conclusion is that the family seems to play a significant role in the individuals views of their ethnic identities.

 • 13. Barnes, S
  et al.
  Torrington, J
  Darton, R
  Holder, J
  Lewis, A
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Netten, A
  Orrell, A
  Does the design of extra care housing meet the needs of the residents?: a focus group study2012In: Ageing & Society, ISSN 0144-686X, E-ISSN 1469-1779, Vol. 32, no 7, p. 1193-1214Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study objective was to explore the views of residents and relatives concerning the physical design of extra-care housing. Five focus groups were conducted with residents in four extra-care schemes in England. One focus group was carried out with relatives of residents from a fifth scheme. Schemes were purposively sampled to represent size, type, and resident tenure. Data were analysed thematically using NVivo 8. Two over-arching themes emerged from the data: how the building supports the lifestyle and how the building design affects usability. Provision of activities and access to amenities were more restrictive for residents with disabilities. Independent living was compromised by building elements that did not take account of reduced physical ability. Other barriers to independence included poor kitchen design and problems doing laundry. Movement around the schemes was difficult and standards of space and storage provision were inadequate. The buildings were too hot, too brightly lit and poorly ventilated. Accessible external areas enabled residents to connect with the outside world. The study concluded that, while the design of extra-care housing meets the needs of residents who are relatively fit and healthy, those with physical frailties and/or cognitive impairment can find the building restrictive resulting in marginalisation. Design across the dependency spectrum is key in meeting the needs of residents. Inclusive, flexible design is required to benefit residents who are ageing in situ and have varying care needs.

 • 14.
  Bergquist, Marie
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Petrilä Ekholm, Anne
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Förebyggande socialt arbete: Fullständiga betyg från grundskolan minskar risken förutanförskap2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The society today is challenged with many difficult issues, such as how to manage health

  and social care, and the unemployment that makes it difficult for young people to

  establish themselves in the labor market. The responsibility for welfare initiatives rests on

  county councils and municipalities. The children and adolecents who are having difficulty

  in achieving the goals in school are likely to end up in alienation.

  The purpose with this study was to investigate the latitude of special educateors and

  special teachers in their work with pupils at risk of alienation. The qualitative study was

  conducted with semistructured interviews. The material for the study was based on the

  experiences of special educators and special teachers, the answers was evaluated with

  thematic analysis. The analyzed material was linked to previous research, action theory

  and the ecological systems theory. Our conclusion was that the latitude is affected by

  creativity and knowledge as well as time and finances, but the most crucial factor is the

  will and commitment of management, those who have the power.

 • 15. Bichard, J
  et al.
  van den Heuvel, E
  Gilhooly, M
  Parker, S.G.
  Long, A.
  Ratcliffe, N.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Work.
  Gaydecki, P.
  Tackling ageing continence through theory, tools & technology (TACT3)2012In: International journal of aging in society, ISSN 2160-1909, Vol. 1, no 2, p. 83-98Article in journal (Refereed)
 • 16.
  Bień, Barbara
  et al.
  Medical University of Bialystok, Department of Geriatrics, Poland.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Döhner, H.
  3 University Medical Centre Hamburg-Eppendorf, Centre for Psychosocial Medicine, Department of Medical Sociology and Health Economics, Germany.
  Triantafillou, J.
  50plus Hellas Athens, Member of the Administrative Council, Greece.
  Lamura, G.
  INRCA, Department of Post-Acute and Transitional Care, Centre for Socio-Economic Research on Ageing, Ancona, Italy.
  Doroszkiewicz, H.
  Medical University of Bialystok, Department of Geriatrics, Poland.
  Krevers, B.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Linköping, Sweden.
  Kofahl, C.
  University Medical Centre Hamburg-Eppendorf, Centre for Psychosocial Medicine, Department of Medical Sociology and Health Economics, Germany.
  Disabled older people’s use of health and social care services and their unmet care needs in six European countries2013In: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 23, no 6, p. 1032-1038Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The national health and social care systems in Europe remain poorly integrated with regard to the care needs of older persons. The present study examined the range of health and social care services used by older people and their unmet care needs, across six European countries. 

  Methods: Family carers of older people were recruited in six countries via a standard protocol. Those providing care for disabled older people (n = 2629) provided data on the older person’s service use over a 6-month period, and their current unmet care needs. An inventory of 21 services common to all six countries was developed. Analyses considered the relationship between older people’s service use and unmet care needs across countries. 

  Results: Older people in Greece, Italy and Poland used mostly health-oriented services, used fewer services overall and also demonstrated a higher level of unmet care needs when compared with the other countries. Older people in the United Kingdom, Germany and Sweden used a more balanced profile of socio-medical services. A negative relationship was found between the number of different services used and the number of different areas of unmet care needs across countries. 

  Conclusions: Unmet care needs in older people are particularly high in European countries where social service use is low, and where there is a lack of balance in the use of health and social care services. An expansion of social care services in these countries might be the most effective strategy for reducing unmet needs in disabled older people.

 • 17.
  Björndahl, Linda
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Saxe, Cecilia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  När hjälp och stöd blir till bojor och hinder: En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med att återintegrera våldsutsatta kvinnor med skyddade personuppgifter i samhället.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the society of today there is a gender power order where men are parent of women. This

  superiority tends to permeate and affect institutions and organizations of the society. The responsibility

  of abused women in Sweden lies with the social services and is controlled by the

  social services act. Together with the national guidelines and common advice of the social board

  the idea is for the business to form strategies and actions to provide help and support for abused

  women.

  The purpose of our investigation is to see how social workers are working to reintegrate

  women who live with protected personal data in the society based on the right to be self sufficient

  and independent. A qualitative study using semi-structured interviews were conducted.

  The empirical data, based on six social secretary experience, evaluated through a thematic

  analysis and linked to previous research and theoretical perspectives SOC and gender power.

  The conclusions we have reached are that the work is affected by both experience, way

  of work, as well as guidelines and limitations in the legislation. The activities offered are helping

  women in the acute phase but the long termed work have several limitations mainly for

  protected women.

 • 18.
  Björndahl, Linda
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Saxe, Cecilia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  När hjälp och stöd blir till bojor och hinder: En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med att återintegrera våldsutsatta kvinnor med skyddade personuppgifter i samhället.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the society of today there is a gender power order where men are parent of women. This

  superiority tends to permeate and affect institutions and organizations of the society. The responsibility

  of abused women in Sweden lies with the social services and is controlled by the

  social services act. Together with the national guidelines and common advice of the social board

  the idea is for the business to form strategies and actions to provide help and support for abused

  women.

  The purpose of our investigation is to see how social workers are working to reintegrate

  women who live with protected personal data in the society based on the right to be self sufficient

  and independent. A qualitative study using semi-structured interviews were conducted.

  The empirical data, based on six social secretary experience, evaluated through a thematic

  analysis and linked to previous research and theoretical perspectives SOC and gender power.

  The conclusions we have reached are that the work is affected by both experience, way

  of work, as well as guidelines and limitations in the legislation. The activities offered are helping

  women in the acute phase but the long termed work have several limitations mainly for

  protected women.

 • 19.
  Bäck, Cecilia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Ericson Lindmark, Leni
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Att peka med hela handen": En studie om omsorgspersonals upplevelser av makt och kommunikation.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In a report of the National Board of health and welfare they statethat the chief's role in the health care profession, plays a major role in, among other things, their psychosocial work environment and that communication is carrying for the prerequisite to achieve this. In this paper a qualitative study has been made of how protective services workers feel that their work environment is affected by the power situation in relation to the head. This data has been analyzed based on theories of power, communication and sense of context (SOC). The results show that informants feel that the manager's way of communicating is important partly for sense of context (SOC) of their work, but also that it is dependent on communication for power visible or not.

 • 20.
  Bäcklund, Erica
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Olsson, Elin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Det krävs 12 wienerbröd": Biståndshandläggares upplevelse av möjligheten till självbestämmande för personer med demenssjukdom2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative study was to investigate how care managers find it possible to assure the self-determination of older people with dementia. The study employed a cross-sectional survey design with semi-structured interviews of six purposively sampled care managers. Through a thematic analysis, two main themes emerged,

  the work role’s everyday routine and a long process. The main themes containeds sub-themes which further elaborated the care managers’ experience. The results of the study were interpreted from the perspective of Lipsky’s theory of street-level bureaucrats. Assuring self-determination was experienced by the care managers as time-consuming, challenging and problematic. While the path to self-determination was tortuous and varied, the care managers found similar ways to act in order to achieve self-determination. Despite the impression of the work as complex and difficult it was experienced as an exciting and satisfying job.

 • 21.
  Carnö, Camilla
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Renklint, Kristin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Sundkvist, Linda Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Sker en avhumanisering av flyktingar?: En studie över medierapportering om flyktingar i svensk dags- och kvällspress2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to contribute with increased knowledge of the report of refugees in daily and evening newspapers, to find out in what extent refugees are being ascribed attributes which could indicate a possible dehumanization or infrahumanization. Further this study analyzes possible change in the agenda setting’s description of refugees during 2015-2016. The aim is responded with a qualitative content analysis. The study’s empiric material consists of 645 articles from the largest national daily and evening newspapers with different political orientations to get a nationwide context and a representative figure of what is described in the agenda. The months researched were randomized. The result indicates two themes occurring in the media’s description of refugees. These are indicators of humanization in 10% of the articles and indicators of possible dehumanization or infrahumanization in 88% in 2015 and 86% in 2016. No apparent differences appear in the description of refugees during 2015-2016.

 • 22.
  Cederberg, Christina
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Kjellgren, Erika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Många ser det omöjliga istället för det som är möjligt.": En kvalitativ intervjustudie om framgångsfaktorer för ett vård- och omsorgsboende2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our understanding of what factors contribute to the success of human service organisations is limited. Social workers often occupy leadership roles in such organisations, and so research is needed on how leadership influences success. This study explored how staff at a care home for older people perceive factors important for creating success, and the function of leadership. A case study design was adopted employing a qualitative approach, with data collected using semi-structured interviews. A care home identified as something out of the ordinary was chosen as the field site and three care staff and the care home manager selected as participants. A qualitative analysis indicated that a work environment characterized by solidarity generated resilience and satisfaction among staff. A focus on the residents, an innovative work approach and a visible, honest and accommodating manager were factors perceived as vital for creating success.

 • 23.
  Cederlöf, Anna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Man, Isabelle
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Men shit, hur fan har vi kunnat glömma bort det?": Falu kommuns socialtjänsts arbete gällande prostitution2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine whether and how the social services in the municipality of Falun is managing social work related to prostitution. It is a qualitative study based on three focus group interviews conducted in parts of the social services organization in the municipality of Falun. The empirical data collected was analyzed from an intersectional perspective.

  Several distinct findings emerged from the study. Social work against prostitution does not exist in the social services organization in the municipality of Falun. The organization possesses no procedures or guidelines for this kind of work, and no preventive work or cooperation with other organizations is carried out.

  It also emerged, that several social work officers had a stereotype image of who a potential sex- seller could be. This fact may influence who would be able to get any support from social services regarding to this social problem.

 • 24. Cheung Chung, M
  et al.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Austin, C
  Barkby, H
  Brown, H
  Cash, S
  Ellingford, J
  Hanger, L
  Pais, T
  Posttraumatic stress disorder in older people after a fall2009In: International Journal of Geriatric Psychiatry, ISSN 0885-6230, E-ISSN 1099-1166, Vol. 24, no 9, p. 955-964Article in journal (Refereed)
 • 25. Dag, Munir
  et al.
  Kullberg, Christian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Can they work it out and do they get any satisfaction?: Young Swedish physically disabled men’s and women’s work involvement and job satisfaction2010In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 12, no 4, p. 287-303Article in journal (Refereed)
 • 26.
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  De äldre och ensamheten2013In: Äldre i Centrum, ISSN 1653-3585, no 1, p. 46-46Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27.
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Work.
  Older people’s perspectives on the causes of social exclusion2009Conference paper (Other academic)
 • 28.
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Work.
  Risk för ensamhet2013In: Äldre i Centrum, ISSN 1653-3585, no 3, p. 20-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 29.
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Work.
  Social exclusion and care receipt in old age2010Conference paper (Other academic)
 • 30.
  Dahlberg, Lena
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work. Karolinska Institutet.
  Agahi, Neda
  Karolinska Institutet.
  Lennartsson, Carin
  Karolinska Institutet.
  Lonelier than ever?: Loneliness of older people over two decades2018In: Archives of gerontology and geriatrics (Print), ISSN 0167-4943, E-ISSN 1872-6976, Vol. 75, p. 96-103Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To live with feelings of loneliness has negative implications for quality of life, health and survival. This study aimed to examine changes in loneliness among older people, both with regard to prevalence rates, and socio-demographic, social and health-related correlates of loneliness. This study had a repeated cross-sectional design and was based on the nationally representative Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD). Analyses of trends in loneliness covered the years 1992, 2002, 2004, 2011 and 2014, and included people aged 77 years or older (n=2 572). Analyses of correlates of loneliness covered 2004 and 2014, and included people aged 70 years or older (n=1 962). Logistic regression analyses were conducted with findings presented as average marginal effects. Contrary to what is often assumed, there has been no increase in loneliness among older people over time (1992-2014). Regression analyses for 2004 and 2014 showed that social and health-related correlates were more strongly associated with loneliness than socio-demographic correlates. Psychological distress was most strongly associated with loneliness, followed by widowhood. Most associations between the correlates and loneliness were stable over time.

 • 31.
  Dahlberg, Lena
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Agahi, Neda
  Karolinska Institutet & Stockholms universitet.
  Schön, Pär
  Karolinska Institutet & Stockholms universitet.
  Lennartsson, Carin
  Karolinska Institutet & Stockholms universitet.
  Planned and unplanned hospital admissions and their relationship with social factors: Findings from a national, prospective study of people aged 76 years or older2018In: Health Services Research, ISSN 0017-9124, E-ISSN 1475-6773, Vol. 53, no 6, p. 4248-4267Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective

  To examine the relationship between social factors and planned and unplanned hospital admissions among older people.

  Data Sources/Study Setting

  2011 data from the Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD) and data from the Swedish National Patient Register until December 31, 2012.

  Study Design

  The study had a prospective design. Data were analyzed via Cox proportional hazard regressions with variables entered as blocks (social factors, sociodemographic and ability factors, health factors).

  Data Collection

  Data were collected via interviews with people aged 76+ (n = 931).

  Principal Findings

  Living in institutions was negatively associated with planned admissions (hazard ratio (HR): 0.29; confidence interval (CI): 0.09–0.88), while being in receipt of home help was positively associated with unplanned admissions (HR: 1.57; CI: 1.15–2.14). Low levels of social contacts and social activity predicted unplanned admissions in bivariate analyses only. Higher ability to deal with public authorities was positively associated with planned admissions (HR: 1.77; CI: 1.13–2.78) and negatively associated with unplanned admissions, although the latter association was only significant in the bivariate analysis.

  Conclusions

  Hospital admissions are not only due to health problems but are also influenced by the social care situation and by the ability to deal with public authorities.

 • 32.
  Dahlberg, Lena
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Andersson, Lars
  Linköpings universitet.
  Lennartsson, Carin
  Karolinska Institutet & Stockholms universitet.
  Long-term influences on loneliness: Results of a nationally representative study with follow-up after 20 years2016Conference paper (Refereed)
 • 33.
  Dahlberg, Lena
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Andersson, Lars
  Linköping University.
  Lennartsson, Carin
  Karolinska Institutet & Stockholms universitet.
  Long-term predictors of loneliness in old age: Results of a 20-year national study2018In: Aging & Mental Health, ISSN 1360-7863, E-ISSN 1364-6915, Vol. 22, no 2, p. 190-196Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: There is a general lack of longitudinal research on loneliness in old age. Drawing on life course theory and the convoy model, this study aimed to examine whether there is an association between loneliness in old age and social engagement 20 years earlier.

  Method: Data from the nationally representative Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (2002 and 2011 data collection waves) and the Swedish Level of Living Survey (1981 and 1991 data collection waves) were used, including 823 individuals with an average age of 82.4 years at follow-up.

  Results: Each form of social engagement in old age was associated with the same form of social engagement 20 years earlier. Close forms of social engagement were negatively associated with loneliness in old age; as were more distant forms of social engagement, but only when they were considered solely in old age.

  Conclusion: Patterns of social engagement in old age were established at least 20 years earlier. Close forms of social engagement are long-term predictors of loneliness, although current social engagement tended to be more influential on loneliness. The study underlines the importance of interventions targeted at close relationships that can provide social support in old age.

 • 34.
  Dahlberg, Lena
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Andersson, Lars
  Linköpings universitet.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Lennartsson, Carin
  Karolinska Institutet ; Stockholms universitet.
  Predictors of loneliness among older women and men in Sweden: A national longitudinal study2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Objectives: To examine the extent to which older women and men (70+) report feelings of loneliness with a focus on: a) changes in reported loneliness as people age, and b) which factors predict loneliness.

  Methods: Data from the 2004 and 2011 waves of SWEOLD, a longitudinal national survey study, was used. The prediction of loneliness in 2011 by data collected in 2004 was examined in three logistic regression models for the total sample (n=587), for women and for men.

  Results: Older people moved in and out of frequent loneliness over time, but there was a general increase in loneliness as they aged. Recent widowhood and depression increment were associated with loneliness in both women and men. Loneliness, widowhood, depression and mobility problems measured in 2004 predicted loneliness uniquely in women in 2011; whereas low level of education and social contact reduction predicted loneliness uniquely in men.

  Discussion: Loneliness is not always a stable condition, demonstrating the importance of longitudinal research. Gender differences in incidence and predictors make it important to look at women and men separately both when researching loneliness and when targeting interventions to prevent or reduce loneliness in older people.

 • 35.
  Dahlberg, Lena
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work. Karolinska institutet.
  Berndt, Hanna
  Karolinska Institutet & Stockholm Universitet.
  Lennartsson, Carin
  Karolinska Institutet & Stockholms universitet.
  Schön, Pär
  Receipt of formal and informal help with specific care tasks among older people living in their own home: National trends over two decades2018In: Social Policy & Administration, ISSN 0144-5596, E-ISSN 1467-9515, Vol. 52, no 1, p. 91-110Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sweden is seen as a typical example of a social-democratic welfare regime, with universal and generous welfare policies. However, in the last decades, there have been substantial reductions in the Swedish provision of care for older people. This study aimed to examine trends in sources of care-receipt in older people (77+) living in their own home and with a perceived need of help with two specific tasks: house cleaning or food shopping. Trends in care-receipt were examined in relation to gender, living alone, having children and socioeconomic position. Data from the 1992, 2002 and 2011 data collection waves of the national study SWEOLD was used. Response rates varied between 86 and 95 per cent, and the sample represents the population well. Trends and differences between groups were explored in bivariate and logistic regression analyses. There was a reduction in formal care-receipt regarding house cleaning and food shopping over the study period. It was more common for women than men to receive formal care, and more common for men than women to receive informal care. Reductions in formal care have affected older women more than older men. Still, living alone was the most influential factor in care-receipt, associated with a greater likelihood of formal care-receipt and a lower likelihood of informal care-receipt. It can be concluded that public responsibility for care is becoming more narrowly defined in Sweden, and that more responsibility for care is placed on persons in need of care and their families.

 • 36.
  Dahlberg, Lena
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Berndt, Hanna
  Karolinska Institutet & Stockholms universitet.
  Lennartsson, Carin
  Karolinska Institutet & Stockholms universitet.
  Schön, Pär
  Karolinska Institutet & Stockholms universitet.
  Sweden’s changing welfare mix over two decades: Trends in care for community-based older people with perceived need2015Conference paper (Refereed)
 • 37.
  Dahlberg, Lena
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Living on the edge: Social exclusion and the receipt of informal care in older people2016In: Journal of Aging Research, ISSN 2090-2204, E-ISSN 2090-2212, p. 1-10, article id 6373101Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Older people have been identified as being at risk of social exclusion. However, despite the fact that care is commonly required in later life and the majority of that care provided by informal carers, a connection between social exclusion and informal care-receipt has rarely been considered. The aim of this study was to examine how informal care-receipt is related to social exclusion.

  A face-to-face questionnaire survey on social exclusion and informal care-receipt was carried out among older people (n=1255) living in Barnsley, United Kingdom. Multivariable analyses examined the association between social exclusion and categories of informal care-receipt: care receiver; assurance receiver; non-receiver with no need; non-receiver with need.

  Compared to being a non-receiver with no need participants were more likely to be a care receiver or assurance receiver if they had higher levels of social exclusion. The highest level of social exclusion, however, was found in non-receivers with need. Despite a lack of informal care and support, formal practical support and personal care was also low in this latter group. Findings are discussed in relation to the conceptualisation of care-receipt and how contact with medical services could be an opportunity for identification and appropriate referral of non-receivers with need.

 • 38.
  Dahlberg, Lena
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Psychological, health and social predictors of emotional and social loneliness in older people2013In: Proceedings of the 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Seoul, Korea, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Loneliness in old age has been shown to have negative outcomes such as mortality, physical and mental health problems, and reduced activity levels. To reduce loneliness in older people, factors associated with loneliness and open to intervention must be identified.

  Methods: Older people (aged 65+, N=1255) from the United Kingdom received a questionnaire-based interview (response rate: 66.0%). The questionnaire covered items on demographic, psychological, health and social characteristics. It also contained the de Jong-Gierveld Loneliness Scale (de Jong-Gierveld & Kamphuis, 1985), measuring Emotional and Social Loneliness.

  Findings: Eight percent of the respondents were found to be severely or very severely lonely, while another 38% were moderately lonely. Being female, widowed, low well-being, low self-esteem, high activity restriction, and high concern about personal finances were significant predictors of Emotional Loneliness (F(17, 976)=25.59, R2=.31, p<.001).  Being female, widowed, low well-being, low self-esteem, high concern about personal finances, low contact with family, low contact with friends, low engagement, and low perceived community integration were significant predictors of Social Loneliness (F(17, 982)=19.63, R2=.25, p<.001).

  Discussion:  This study provides empirical evidence for conceptual separation of emotional and social loneliness. Consequently, different targets for intervention are required in order to reduce emotional and social loneliness respectively, although psychological intervention has the potential to reduce both. 

  Background: Loneliness in old age has been shown to have negative outcomes such as mortality, physical and mental health problems, and reduced activity levels. To reduce loneliness in older people, factors associated with loneliness and open to intervention must be identified.

  Methods: Older people (aged 65+, N=1255) from the United Kingdom received a questionnaire-based interview (response rate: 66.0%). The questionnaire covered items on demographic, psychological, health and social characteristics. It also contained the de Jong-Gierveld Loneliness Scale (de Jong-Gierveld & Kamphuis, 1985), measuring Emotional and Social Loneliness.

  Findings: Eight percent of the respondents were found to be severely or very severely lonely, while another 38% were moderately lonely. Being female, widowed, low well-being, low self-esteem, high activity restriction, and high concern about personal finances were significant predictors of Emotional Loneliness (F(17, 976)=25.59, R2=.31, p<.001).  Being female, widowed, low well-being, low self-esteem, high concern about personal finances, low contact with family, low contact with friends, low engagement, and low perceived community integration were significant predictors of Social Loneliness (F(17, 982)=19.63, R2=.25, p<.001).

  Discussion:  This study provides empirical evidence for conceptual separation of emotional and social loneliness. Consequently, different targets for intervention are required in order to reduce emotional and social loneliness respectively, although psychological intervention has the potential to reduce both. 

 • 39.
  Dahlberg, Lena
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Social exclusion and well-being among older adults in rural and urban areas2018In: Archives of gerontology and geriatrics (Print), ISSN 0167-4943, E-ISSN 1872-6976, Vol. 79, p. 176-184Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Social exclusion (SE) is a process that limits participation in society across life domains, and is associated with poor quality of life. Neighbourhood exclusion has been identified as particularly important for older adults. This paper examines the association between SE and well-being in older adults from urban and rural areas, focusing on neighbourhood exclusion.

  Methods: Using a cross-sectional survey design with a stratified sampling frame, participants (aged 65+) from rural (n=628) and urban (n=627) areas of Barnsley, United Kingdom, completed a questionnaire containing indicators of five SE domains: civic activity, material resources, social relationships, services and neighbourhood. Sequential linear regression models were developed for 1) total sample; 2) rural areas; and 3) urban areas, with well-being regressed on SE indicators after controlling for self-reported health.

  Results: SE indicators explained 13.4% of the variance in well-being in the total sample (of which neighbourhood exclusion explained 1.2%); corresponding figures for the rural model were 13.8% (3.8%) and for the urban model 18.0% (1.7%); the addition of neighbourhood exclusion significantly improved all three models.  Five SE indicators were significant in the rural model, compared with seven in the urban model, with four common to both.

  Discussion: Neighbourhood exclusion explained more variance in well-being in rural than urban areas, whereas exclusion from services explained more variance in urban than rural areas. Area characteristics and the role of neighbourhood should be considered in policy initiatives to reduce SE and promote well-being.

 • 40.
  Dahlberg, Lena
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Fritzell, Johan
  Lennartsson, Carin
  Trends in social exclusion among older women and men in Sweden2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Social exclusion is a framework for understanding the complexity of disadvantage across various domains of life such as material resources, social relations, civic activities and services. Reviews have identified a lack of gender perspective in social exclusion research. This paper will introduce the framework of social exclusion, and examine trends over time in the levels of social exclusion across different life domains for older women and men in Sweden.

  Methods: Data on indicators of social exclusion were analysed from respondents aged 76+ years who participated in the 1992, 2002 and 2011 waves of the nationally representative Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD).

  Results: There was evidence of a gender different in exclusion from material resources and civic activities, from which women were more often excluded than men. Regardless of gender there were improvements in access to material resources, such as owning a house/apartment.  Social contacts (visiting or being visited by friends) decreased over time, while engagement in cultural activities and going to restaurants increased.

  Conclusions: Trends in social exclusion in older adults over the last 20 years are dependent on the domain considered. Over a range of indicators, older women were more vulnerable to exclusion than men, which needs to be taken into account in policy to combat exclusion.

 • 41.
  Dahlberg, Therese
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Kardell, Elin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Beviljad hemtjänst: En jämförelse mellan två kommuner2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore what home care services were granted to older residents of two municipalities in Dalarna in 2016, and whether there were differences between the municipalities in the level of services. A random sample of 64 cases from each municipality’s database was drawn, allowing for descriptive analysis of services granted and bivariate analysis of associations with municipality and age, gender, and living arrangements of cases. The results showed that the municipalities offered similar home care services, but that the level of services granted differed significantly between municipalities. Municipality moderated the relationships between age, gender, and living arrangements of cases, and between the level of "serviceinsatser" and both age and living arrangements. Social activity service was granted more to older people in one municipality but to younger people in the other municipality. The results are discussed in relation to institutional theory and interpreted as due to conforming forces and local organization.

 • 42.
  Delibasic, Amina
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Foroughi, Michelle
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Sköldberg, Mikaela
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Boendestöd - en insats som leder till större självständighet: Politikers synpunkter gällande boendestöd och avgifter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overall aim of the study was to investigate housing support from a politician’s perspective and why some municipalities chose to introduce a fee for the housing support. Qualitative data collection methods were used in the form of semi-structured telephone interviews with politicians in different municipalities in Sweden. The data collected were analyzed with thematic analysis and divided into four main themes: independence, home help assistance, fees for assistance and support free of charge. The theoretical frame was empowerment theory. The results showed that all municipalities agree that housing support is important in the individual's life and contributes to increased independence. The result showed further that that the municipalities' reasoning differs very much concerning the fees. Some municipalities consider that the municipality's economy is of significant importance when introducing the fees while some considers that the economy has no significance.

 • 43.
  Efendic, Elvira
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Fahlin, Lovisa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Biståndshandläggaren och samvetsstressen: En kvalitativ intervjustudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of our study was to examine the experience of work-related stress of conscience within social workers. We aimed to identify what stress of conscience is for the professional group social workers, whose work include exercise of public authority, and what specifically causes stress of conscience in their work. We conducted six qualitative interviews with social workers whose profession includes exercise of public authority. The result shows that all the respondents experience stress of conscience as they describe themselves having difficulties to cope with their bad conscience, thus leading to negative stress symptoms, both mentally and physically. The interviewees described, however, the experience of stress of conscience in various degrees which were categorized: constant presence of stress of conscience, presence of stress of conscience in specific situations, and conscious suppression of stress of conscious. The result further shows that stress of conscious can be created by the demands and expectations that the organisation, clients and their relatives, as well as the social workers have, if they are experienced as overwhelming and conflicting. Our study indicates that there is a need for further research regarding stress of conscience within social workers.

 • 44.
  Elf, Marie
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. Karolinska Institutet; Chalmers University of Technology.
  Nordin, Susanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. Karolinska Institutet.
  Wijk, Helle
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  A systematic review of the psychometric properties of instruments for assessing the quality of the physical environment in healthcare2017In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 73, no 12, p. 2796-2816Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: To identify instruments measuring the quality of the physical healthcare environment, describe their psychometric properties.

  BACKGROUND: The physical healthcare environment is regarded as a quality factor for healthcare. To facilitate evidence-based design there is a need for valid and usable instruments that can evaluate the design of the healthcare environment.

  DESIGN: Systematic psychometric review.

  DATA SOURCES: A systematic literature search in Medline, CINAHL, Psychinfo, Avery index and reference lists of eligible papers (1990-2016).

  REVIEW METHOD: COSMIN guidelines were used to evaluate psychometric data reported.

  RESULTS: Twenty-three instruments were included. Most of the instruments are intended for for healthcare environments related to the care of older people. Many of the instruments were old, lacked strong, contemporary theoretical foundations, varied in the extent to which they had been used in empirical studies and in the degree to which their validity and reliability had been evaluated.

  CONCLUSIONS: Although we found many instruments for measuring the quality of the physical healthcare environment, none met all of our criteria for robustness. Of the instruments, The Multiphasic environmental assessment procedure, The Professional environment assessment protocol and The therapeutic environment screening have been used and tested most frequently. The Perceived hospital quality indicators is user centred and combine aspects of the physical and social environment. The Sheffield care environment assessment matrix has potential as it is comprehensive developed using a theoretical framework that has the needs of older people at the centre. However, further psychometric and user-evaluation of the instrument is required. 

 • 45.
  Elvhage, Gudrun
  et al.
  Stockholms Universitet.
  Forsner, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.
  Identifying children at risk in Swedish schools2016Conference paper (Refereed)
 • 46.
  Elvhage, Gudrun
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Liedgren, Pernilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  They call me "Mum"2013In: Becoming a social worker: Narratives from Around the World / [ed] Cree, Vivianne, Edinburgh: Routledge, 2013, p. 70-77Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This is a book about social workers and social work. It tells the story of the journey into and through social work of people from around the world living and working in social work today. We hear what has brought them into social work and what has kept them in it since. Their lively accounts demonstrate that commitment and passion remain at the heart of social work today. This new edition of Becoming a Social Worker is made up of entirely new stories. It describes what it is like to be a social worker in a range of different practice settings in different countries. While many of the narratives are from practitioners and educators who either grew up in, or came as adults to, the UK, half of the narratives explores the experiences of social workers and educators working in different parts of the world in countries as diverse as Australia and New Zealand, India and Bangladesh, Ireland, Sweden and Eastern Europe, Nigeria, the USA and Canada. The book ends with a commentary, which argues that social work is truly a global profession.Some of the contributors will be recognised as those who have played a key part in shaping social work over the years and they provide valuable insights into how the profession has developed over time. Other contributors, less well known but no less interesting, give a vivid account of the challenges that social work education and practice face, and the shared values that underpin social work wherever it is located. Social work is a demanding and difficult job that goes largely unseen within society. We only ever hear about social work and social workers when something goes wrong and a vulnerable adult or child is hurt. Becoming a Social Worker sets out to change that - to make social work visible, so that those considering a career in the caring professions across the world can make an informed choice about whether social work is the career for them.

 • 47.
  Engh, Johan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Att få ett jobb har betytt mycket: En kvalitativ brukarutvärdering av Krami2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this qualitative user evaluation, users from the Krami-programme in Borlänge have been interviewed on what they consider to have been positive changes in their social situation after participating in the programme. The respondents also point out factors in the programme that have supported these changes. The method consisted of interviews with five men who have undergone the Krami programme.

  The results show that Krami primarily helps the users to get an employment which results in the repeal of criminogenic factors. This plays an important part in the positive change of the users self-esteem, which tends to lead towards ”unlabeling” of the individual as “criminal”.

  The study also indicates other factors in the program that the users found helpful in their process of change highlighting the interaction between authorities, the approach of the Krami- staff and also the common rules that the participants has to agree upon. The users also poins out the importance of ones own motivation for changes to take place. 

 • 48.
  Englund, Emla
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Sandström, Frida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Röster från ett bostadsområde i Sverige: En kvalitativ studie om boendes egna upplevelser av att bo i ett såkallat utsatt område2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate residents own experience of living in Tjärna ängar and examine the notions they have about how outsiders think of Tjärna ängar to see if these notions affect the residents. The study is a qualitative study in which semi-structured interviews were used. The material has been analyzed from three different theoretical perspectives, territorial stigmatization, established and outsiders and the media. The result showed that the image of the area Tjärna ängar differ between the residents and the community. The residents experience the neighborhood as safe while the community sees it as disordered. The residents think that a major factor in the creation of the image that exists in the community is what media reports about the neighborhood. Furthermore the result showed that the neighborhood Tjärna ängar are subject to a territorial stigmatization.

 • 49.
  Eriksson, Sara
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Man känner sig ju lite grann som en spelpjäs" : Ett klientperspektiv på samverkansmöten inom Socialtjänsten2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a qualitative study aimed to gain a deeper understanding of a client´s participation in collaboration meetings. Four clients that get interventions from the Social services have been interviewed with a semi-structured interview. After the intake of empirical data it has been made a content analysis.

  The research shows that a collaboration meeting is built out of social processes that can either create participation of the client or obstruct it. The study also shows that there are power differences in collaboration meetings and that these must be made visible continuously in order to create a more equal discussion. It has also emerged that there are factors at an individual, group and structural level which hinders or promotes client participation.

 • 50.
  Fagerberg, Johan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Lydnadsmodus på socialtjänsten: En operationalisering av funktionell dumhet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study's aim was to apply Paulsen’s (2017) model of functional stupidity as a form of organizational compliance to a social work context. A questionnaire was developed with 20 Likert items that operationalised Paulsen's ten “stupidity rationales”, together with a measure of work satisfaction, and distributed to social workers in six municipalities (N=73). Results show that most stupidity rationale items were endorsed by a majority of participants, with the “despair” mode of compliance most strongly endorsed. Bivariate and internal consistency reliability analysis indicated that Paulsen's model was a good fit to the data, while multiple regression analysis demonstrated that the model of functional stupidity explained 30 percent variance in work satisfaction, with “authoritarian” and "cynicism" modes as significant predictors in the model. The study suggests that Paulsen's model of functional stupidity has potential value for increasing our understand of how social workers' cope with the demands of their work.

12345 1 - 50 of 204
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf