Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 74
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Mats
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  The Framework for Transgression: The Swedish Death Metal and the HM-2 Phenomena2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur den svenska dödsmetallens uppkomst och fortlevande relaterar till gitarrpedalen Boss HM-2 och bidra med kunskap till området i fråga. För att metodiskt genomföra detta gjordes fem intervjuer med informanter som är bekanta med musiken i fråga och har varierad bakgrund. Resultatet indikerar på att det i huvudsak är pedalens distinkta, aggressiva och säregna ljud som gett den sin position den idag har i musikvärlden. Informanterna uttrycker även hur HM-2 påverkar deras spelstil och sättet de skriver sin musik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Björkman, Victor
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  Kan dissonans låta konsonant?: En studie som jämför Liksvävande temperering med Pythagoreisk stämning2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien eftersöker kunskap kring hörbara skillnader mellan Pythagoreisk och Liksvävande temperering. Syftet är att förstå om dessa hörbara skillnader har relevans i musikskapandet när man stämmer om instrument till olika skalor. Metoderna tar reda på syftets resultat genom lyssningstester som ger både kvalitativa och kvantitativa resultat och beskriver de upplevda skillnaderna i form av attribut och genom olika tabeller. Det övergripande resultatet tyder på att det finns hörbara skillnader mellanstämningssystemen och ger tydliga utfall som kan definiera systemens egenskaper i form av attribut. Utifrån dessa attribut kan man identifiera att Pythagoreisk stämning enligt majoriteten av lyssningstestets exempel anses vara mer stämd, ren, rak och många gånger dissonant. Resultaten av liksvävande temperering anses vara mer ostämd, vibrerande men också naturlig. Dock föredrar majoriteten liksvävande temperering trots att majoriteten anser att Pythagoreisk stämning låter mer stämd. Slutsatsen och diskussion handlar om studiens styrkor, svagheter och en ger en övergripande diskussion kring vidare forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Björnfot, Elvira
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Att definiera och skilja på snarlika subgenrer: Tillämpat på death- och black metal2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är svårt att sätta ord på vad man menar när man pratar om musik. Jag är intresserad av varför det sällan går att finna definitioner av genrer när diskussionen om dem är så stark, speciellt när det gäller snarlika genrer som troligtvis är uppdelade av en eller flera anledningar. Syftet med min undersökning är att utveckla vidare kunskap om vilken betydelse det har att skilja på två snarlika subgenrer inom samma metagenre. Jag undersöker därför hur två snarlika genrer definieras och jämför dem sedan och prövar om det är av betydelse att undersöka flera aspekter av en musikgenre. Tidigare forskning föreslår att den musikaliska stilen borde undersökas likväl som kulturen och andra aspekter. En stark diskussion pågår just inom heavy metalscenen om subgenrerna inom den, därför undersöker jag subgenrerna death- och black metal. I denna undersökning använder jag Fabbris mall för genredefinition, där undersöks formella och tekniska regler, semiotiska regler, regler för beteende, sociala och ideologiska regler samt ekonomiska och juridiska regler. Reglerna har jag undersökt genom att lyssna på fonogram, titta på videoinspelningar av liveframträdande och publik samt hur aktörer inom scenerna beter sig när de inte är på scen. Jag har även analyserat låttexter och använt mig av diverse litteratur och dokumentärfilmer. Mitt resultat visar att det finns betydande anledningar till att skilja på death metal och black metal trots att de musikaliskt liknar varandra.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Blesin, Viktor
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Akustisk eller virtuell orkester: En studie om bedömning av ljudkvalitet på orkestertyper i datorspel2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utvärdera behovet av akustiska orkestrar i ett datorspel. Ett videoklipp bestående av gameplay från ett datorspel där musiken successivt växlade mellan en akustisk, samt en virtuell orkester spelades upp för fyra fokusgrupper. Intentionen med videon var att ta reda på om deltagarna kunde särskilja att videoklippet innehöll två olika orkestertyper. därefter undersöktes vilken orkestertyp som deltagarna föredrog, hur ljudkvaliteten varierade mellan orkestertyperna och hur det visuella intrycket påverkade uppfattningen av ljudkvaliteten. Resultatet visade att den akustiska orkestern föredrogs, även om majoriteten inte kunde särskilja att videon innehöll två orkestertyper. De största skillnaderna mellan orkestertyperna var dynamiken och rumsklangen. Slutsatsen visar att om budgeten räcker till bör akustiska orkestrar användas för en bättre spelupplevelse, även om det går att ifrågasätta den akustiska orkesterns betydelse för ljud-och musikkvaliteten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Blomgren, Anton
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Hur mår musiker?: En kvalitativ studie om svenska musikers upplevelser av psykisk hälsa2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier visar att musiker i hög utsträckning drabbas av psykisk ohälsa, men få har undersökt hur förhållandena ser ut i Sverige. Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen och kunskapen om svenska musikers upplevelser av deras psykiska hälsa. Metoden som används är en kvalitativ intervjustudie av åtta musiker, fyra män och fyra kvinnor, där tre har fast anställning som musiker och fem arbetar som frilans- eller independentmusiker. De icke-anställda respondenterna upplevde att ekonomisk osäkerhet, oförutsägbar framtid, samt bristande struktur och kontinuitet i musikarbetet påverkade deras psykiska hälsa negativt. Vilket skiljer sig mot de anställda musikerna som inte upplevde att deras yrke hade en negativ påverkan på deras psykiska hälsa. Resultatet står därmed delvis i likhet med resultat från tidigare studier inom området. Framtida forskning kan eventuellt inkludera yngre musiker och musiker inom mindre populära genrer såsom jazz, folkmusik eller metal.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Bojovikj, Stefan
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Att driva ett oberoende skivbolag i Sverige2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks dels vad som krävs för att driva ett oberoende skivbolag i Sverige idag i fråga om möjligheter och hinder. Dels undersöks hur stor kreativ frihet artister har på oberoende skivbolag. För att besvara frågorna har djupintervjuer med VD:ar på sex oberoende skivbolag genomförts. Resultaten visar att det idag är svårt att enbart livnära som på skivbolagsverksamheten. Flera är tvungna att ha sysselsättning utanför skivbolaget för att kunna överleva. Flera av informanterna lyfte fram betydelsen av att ha god kommunikation och samarbete med anställda. Det krävs även ett genuint intresse för musik, skivbolagsverksamhet och förmåga att lösa problem. Resultaten visar vidare att oberoende skivbolag i liten utsträckning blandar sig i artisternas kreativa process. Artisterna är således relativt autonoma. Musiken och den kreativa processen står i fokus för både bolag och artister. En av de främsta utmaningarna för oberoende skivbolag är begränsade resurser och svårigheter att genera tillräcklig vinst. Till detta kommer även en stor arbetsbelastning. Men det finns även fördelar och möjligheter i form av frihet och goda och nära relationer med anställda och artister.

 • 7.
  Brihed, Douglas
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Hur gestaltar och urskiljer Yoko Shimomura olika versioner av samma karaktärer i musikaliska karaktärsteman?: En fallstudie om spelkompositören Yoko Shimomuras musikaliska kännetecken och bosskampsteman i spelserien Kingdom Hearts2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att fördjupa kunskapen om Yoko Shimomuras musikaliska kännetecken och hur hon gestaltar, urskiljer samt sammankopplar karaktärer i instrumental spelmusik, med särskilt fokus på några av spelserien Kingdom Hearts (2002-2020) bosskampssituationer. Detta görs genom analyser av sex bosskampsteman centrerat kring olika versioner av spelseriens centrala antagonist Xehanort. Versioner som inte enbart byter namn och utseende genom spelserien, utan även klonats, rest i tiden, kroppsligt besatt andra karaktärer eller som delats upp i två eller fler versioner av en och samma karaktär. Uppsatsen ämnar även att pröva och utforska Shimomuras kompositionstekniker i en egen musikalisk gestaltning, för att på så vis illustrera hur uppsatsens resultat praktiskt kan tillämpas och vara användbara för framtida kompositörer av spelmusik. Genom en egenutvecklad audiovisuell analysmodell visar resultaten på hur Shimomura använder sig av karaktärs-specifika ledmotiv, ackompanjemang och instrumenteringar för att identifiera de olika karaktärerna. Hon återanvänder även delar av ledmotiv eller andra rytmiska mönster och ackompanjemang i de olika bosskampstemana för att tydliggöra för karaktärernas relationer. Den musikaliska gestaltningen tillför även en audiell aspekt till uppsatsens resultat och ämnar att representera ett exempel på hur de teoretiska resultaten kan användas praktiskt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Brihed, Douglas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Twenty One Pilots flyger högt ovan normer och regler: En fallstudie i duon Twenty One Pilots musikaliska kännetecken, sound och produktionstekniker2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under de tio år mellan 2009 och 2019 som Twenty One Pilots varit aktiva, har duon experimenterat med olika låtstrukturer, rytmer, takt- och tempo ändringar då de korsat och blandat genrer som reggae, powerballad, heavy metal, EDM, hip-hop, emo, pop etcetera. Detta på samma album eller ibland till och med på samma låt. Trots att detta utifrån kan se ut som ett recept för misslyckande, har Tyler Joseph och Josh Dun tillsammans lyckats med just det. De har skapat ett nytt sound och en, i stort, genre-lös musik som nått underground såväl som kommersiell succé. Syftet med denna fallstudie var att undersöka om det gick att finna en nyckel som kan hjälpa andra låt-skribenter, producenter och musiker i kreativ kris, i duons diskografi. Med ett metodologiskt tillvägagångssätt, för att finna svar på detta, analyserades ett urval av fyra låtar med en egen sammanställd metod, utifrån andra metoder och tidigare forskning. Detta analyserades med ett fokus på musikaliska kännetecken, sound och produktionstekniker. Fallstudiens resultat visar på hur duon använder sig av olika knep för att underlätta genreöverskridande sektioner, med hjälp av till exempel tempoändringar, variation i rytmik, instrumentering och olika sånguttryck etcetera. Resultatet av denna analys presenteras därefter och sammanfattas i form av en lista med förslag på saker och tillvägagångssätt, olika nycklar, som kan användas för att kringgå en del hinder under den kreativa skapandeprocessen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Broberg, Emil
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  In i en vägg av ljud och eko: En studie om Devin Townsends ljudbild2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Devin Townsend är en artist och musikproducent vars musik kan uppfattas som storslagen. Detta har väckt mitt intresse för att undersöka hans ljudbild samt två kännetecken som ofta kopplas samman med Devin Townsend, dessa är wall of sound och eko. Syftet med denna studie är därför att bidra till ökad förståelse för hur en musikproduktions ljudbild kan vara uppbyggd samt för hur wall of sound och eko kan användas i musikproduktioner. För att analysera hur Devin Townsends användaner av wall of sound och eko i sina produktioner har fyra av hans verk analyserats, dels med en ljudbildsanalys och dels med en intentionsanalys. Undersökningens resultat visar att tre av de fyra undersökta produktionerna är uppbyggde på liknande vis, med hårt distade gitarrer och en stor röstproduktion medan en av produktionerna, verket Daddy, sticker ut och är mycket mer avskalad.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Brännmark, David
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Musikproducenternas roll i dagens musikbransch: En fördjupning i rättigheter och skyldigheter2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker vilka roller som kan tillkomma en musikproducent och fördjupa sig i vilka rättigheter och skyldigheter som kan finnas i ett yrke som musikproducent samt vilka verktyg som kan vara viktiga för en nystartande musikproducent. Syftet är att belysa olika typer av musikproducent roller samt att jämföra dem. Intervjuer med två musikproducenter har gjorts för att undersöka ifall det finns någon skillnad i rollerna och hur producentbranschen såg ut förr jämfört med nu. Resultatet tyder på att det finns skillnader i de olika rollerna som musikproducent. Det finns skillnader i hur rättigheter blir uppdelade och vilka skyldigheter en producent har efter inspelad musik. En fördjupning mellan traditionell och modern musikproducent har gjorts för att kunna undersöka skillnaderna mellan de två typerna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Burlin, Toivo
  et al.
  Musikvetenskap, Stockholms universitet.
  Fredriksson, Daniel
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  Calle Jularbo som popikon: En populär artist bygger sin karriär i musikindustrins gryning2024In: Musik – musikproduktion – musikbransch: Tretton samtida berättelser / [ed] Thomas Florén och Jan-Olof Gullö, Falun: Högskolan Dalarna, 2024, , p. 174p. 135-148Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Hur kunde en populär artist bygga sin karriär i musikindustrins gryning? Dragspelaren och kompositören Karl Karlsson ”Calle” Jularbo (1893–1966) var en av 1900-talets mest kända musiker i Sverige. Han föddes i Jularbo, Avesta, Dalarna som ett av elva syskon, son till gårdfarihandlaren Alfred Karlsson och Selma Meijer, av ”resande-” eller romaniursprung. Calle Jularbos musik, liv och instrument dragspelet, kan förstås som djupt rotade i den svenska traditionella musiken, samtidigt som hans karriär som musiker utvecklades i ett intimt samspel med den tidigt framväxande musikindustrin.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Carlgren, Simon
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  ONBEAT/OFFBEAT: En ögonrörelsestudie av audiovisuell synkronisering2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Senare forskning har börjat jämföra etablerade principer inom filmklippning med rön från kognitionsforskning. Ny teknik gör det möjligt att på ett adekvatare sätt ta del av åskådarens upplevelse och interaktion med rörlig bildmedia. Tidigare studier som tas upp i texten har varit inriktade på visuella aspekter, hur brott mot videoredigerings- principer påverkar åskådarens ögonrörelser. Då film och video är ett audiovisuellt medium är det angeläget att undersöka hur ljud påverkar vår visuella bearbetning. Uppsatsens ansats är att undersöka hur varierad synkronisering mellan ljud och bild påverkar och förändrar uppmärksamheten hos åskådare av rörlig bildmedia. Två stimulifilmer har satts samman, en Onbeat version där klipp-punkter i videomaterialet och musikens taktslag ligger i synk, och en Offbeat version där klipp-punkter i videomaterialet ligger fem bildrutor efter musikens taktslag. Som underlag för experimentstudien har 15 försöksdeltagare testats i en ögonrörelsestudie. Resultaten visar på signifikanta skillnader mellan de båda stimulifilmerna, där Offbeat versionen genererade fler ögonrörelser hos försöksdeltagarna. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Engström, Susanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Kvinnliga blickar och musikvideor: En semiotisk studie av fyra musikvideor utifrån begreppet the female gaze2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka innebörden av begreppet the female gaze i musikvideor. Fyra musikvideor valdes utifrån en lista som bloggen Audiofemme (2019) menar representerar en kvinnlig blick. Dessa musikvideor analyserades sedan med hjälp av semiotisk metod för att besvara hur könsrollerna framställdes, samt vad som utmärkte videorna i förhållande till en kvinnlig blick. Den semiotiska analysens resultat jämfördes med Audiofemmes motiveringar till varför musikvideorna går att tolka som att de är utifrån en kvinnlig blick. Resultatet visade att i tre av fyra musikvideor hade de kvinnliga karaktärerna intagit ett betraktande likt Laura Mulveys (1999) teori om den manliga blicken. Resultatet visade också att dessa tre musikvideor enbart speglades ur ett kvinnligt perspektiv som fortfarande är kvar i den manliga blicken. I en video visade resultatet däremot på att den representerar ett annat synsätt som är i motsats till teorier om objektifierat betraktande samt teorier om hur kvinnor ofta gestaltas i visuella uttryck.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Eriksson, Fredrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Daniel Norgren, en fallstudie om musikaliska kännetecken2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det moderna musiksamhället, som jag i hög grad upplever präglas av elektronisk dansmusik, har de traditionella musikgenrerna som blues, jazz och soul allt som oftast hamnat något i skuggan. Men det finns artister som lyckats bygga en karriär inom de traditionella genrerna, både nationellt och internationellt och en av dessa är Daniel Norgren. I denna fallstudie undersöks fyra fonografiska verk av Daniel Norgren för att kartlägga musikaliskt hörbara kännetecken i hans musik. Två verk är av blueskaraktär och två är av balladkaraktär. De aspekter som har analyserats är i första hand ljudbild, harmonik, melodi och text. Undersökningens resultat visar att de verk som är av samma karaktär, blues respektive ballad, har tydliga likheter med varandra, men genomgående likheter finns bland annat i textens strukturering, instrumentering och melodi i samtliga fyra analyserade verk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Florén, Thomas
  et al.
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production. Kungl. Musikhögskolan, Stockholm.
  Gullö, Jan-OlofKungl. Musikhögskolan, Stockholm.
  Musik – musikproduktion – musikbransch: Tretton samtida berättelser2024Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  I denna antologi bjuder vi in dig till ett urval av aktuell musikforskning som bedrivs av MIRAC:s medlemmar. MIRAC är en akronym för Music Focused Interdisciplinary Research & Analysis Center. Redan på 1960-talet konstaterade forskare att branschen är komplex och föränderlig. Det var den då och är idag ännu mer komplex. Denna komplexitet återspeglas även i forskningen och så även i denna antologi. Även om denna komplexitet inte till fullo går att beskriva inom ramen för denna antologi illustrerar kapitlen ändå bredden på forskningsfältet. Vissa kapitel har empirisk tyngdpunkt, ibland med forskare som själv agerar i rollen som musikskapare. Andra kapitel är mer teoretiskt orienterade i vilka blicken höjs från det specifika till det mer abstrakta och generella. Flera har ett svenskt fokus medan andra har internationella perspektiv och vissa kombinerar både. Antologin och dess kapitel bör därför betraktas som ett antal nedslag och urval av aktuell nordisk musikforskning. 

  Musikforskningen är idag pluralistisk och spänner över de flesta vetenskapliga discipliner. Vissa delar av musikforskningen har gamla anor medan andra är relativt nya. Till de äldre hör musikvetenskapen vars anor sträcker sig tillbaka till det antika Grekland, men som blev ett akademiskt ämne i slutet av1800-talet. Till de yngre hör musikproduktion som i Sverige etablerades först under 1980-talet. Ämnets uppkomst har sina rötter i inspelningstekniska innovationer som möjliggjorde flerkanalsinspelning och banade väg för alltmer avancerade musikproduktioner. Under de senaste decennierna har producenterna blivit alltmer framträdande och vissa har idag egen stjärnstatus med svenska exempel som Dennis Pop, Shellback, Laleh, Max Martin med flera. Den ständigt pågående tekniska utvecklingen för att sprida och framföra musik har under de senaste 150-åren påverkat och förändrat förutsättningarna för både musikskapare och musikbranschen på ett genomgripande sätt. I skrivande stund pågår nu en livfull debatt om den artificiella intelligensens påverkan och betydelse för vårt musiklandskap. 

  Denna utveckling påverkar även musikforskningen genom de teman som väljs och de frågor som formuleras. Forskningen bidrar med ökad kunskap och förståelse för musikskapandets förutsättningar utifrån aspekter såsom teknisk utveckling, organisering, juridik, lyssnarbeteenden, ekonomi, marknadsföring, distribution, skapande, kreativitet, pedagogik, företagande, entreprenörskap med mera. Dessutom utgör forskning grunden för högre utbildning och påverkar därmed innehåll och utformningen på utbildningar för blivande musikskapare, branschaktörer och forskare. Musikskapare, branschaktörer, utbildare, studenter och forskare ingår således i samma ekosystem med ömsesidig påverkan. 

  Antologin riktar sig till studenter på olika musikutbildningar, till branschaktörer, musikskapare samt de som är nyfikna och intresserade. Den är skriven på svenska av flera skäl. Idag är utbudet av forskningsartiklar och studentlitteratur på svenska mycket begränsat. Därför saknar lärare, men framför allt studenter svensk-språkiga begrepp. Utvecklingen förefaller gå mot att svenska begrepp successivt faller i glömska till förmån för engelska begrepp, eller att de används parallellt med ökad förvirring om dess innebörd. Det är även vanligt att engelska begrepp försvenskas på mer eller minde lyckade grammatiska och betydelsebärande sätt, så kallad direktlån. Därför har vi uppmuntrat författarna att i möjligaste mån använda svenska begrepp, om sådana finns, för att komplettera engelskspråkiga alternativ. Detta är kanske av speciellt värde när studenterna ska författa akademiska texter och kommunicera och verka i en svensk kontext. 

  Vidare domineras forskning idag av studier om engelskspråkiga marknader. Även om det går att argumentera för att musikbranschen idag utgör en global marknad uppvisar olika regioner variation i fråga om exempelvis lagstiftning, branschkonventioner, IT-kompetens och infrastruktur vilket gör att det inte okritiskt går att överföra forskningsresultat om en marknad till en annan. Det blev tydligt när Sverige, som det första landet i världen, uppvisade ökade intäkter från inspelad musik efter den stora krisen för skivbranschen kring 2010-talet, vilket även väckte internationell uppmärksamhet. I flera av kapitlen studeras även svenska fenomen och svenska artister, vilket utgör ett komplement till den engelskspråkiga forskningsdominansen. 

  Antologin kan läsas på olika sätt, antingen som en helhet eller som fristående kapitel. Den består sammanlagt av tretton kapitel som spänner över olika frågeställningar, teman, perspektiv och vetenskapliga discipliner om musik, musikproduktion och musikbransch. Inom denna variation ställs frågor som rör utvecklingen av artificiell intelligens och den förvirring som råder om begreppets innebörd. Två kapitel utforskar kulturellt entreprenörskap, ett med fokus på begreppets innebörd och definition medan det andra använder begreppet som en del i sin analys av dansmusikscenens etableringen under 1980- och 1990-talen. Ytterligare ett kapitel undersöker teknikens påverkan på den konstnärliga gestaltningen live med fokus på medhörningens betydelse. I ett annat kapitel reflekterar författaren över hur vi talar om och upplever musik med fokus på den vardagliga lyssnarens upplevelse. I ett annat kapitel introducerar författaren begreppet tankestilar som tänkte att fungera som ett verktyg för reflektion om det egna musikskapandets förutsättningar och förhållande till omgivningen. Två av bidragen är relaterade till Covidpandemin, ett undersöker dess effekter på musikbranschen och ett annat använder den som grund för att undersöka vad som driver och håller samman ett rockband. Ett kapitel berör branschens förändring, vilken resulterat i att tidigare roller successivt glider in i varandra, i detta fall rollerna som kompositör och producent. I ett annat kapitel ställs frågan om hur musikens värde är relaterat till pris och hur framtidens musik kan finansieras. Till sist finns tre kapitel som blickar tillbaka i tiden, ett handlar om Calle Jularbo, ett om ABBA och ett om Abbey Road. Alla tre har det gemensamt att de utgår från ett nutidsperspektiv vilket visar att dessa företeelser inte enbart är historiskt intressanta utan fortfarande är kulturellt och kommersiellt relevanta. Samtliga kapitel är förhandsgranskade anonymt av en författarkollega samt av minst en av medlemmarna i redaktionsgruppen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (png)
  presentationsbild
 • 16.
  Frankenius, Joakim
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  De klingande bakgrunderna: En studie om ljudlandskaps immersiva funktioner iaudiovisuella gestaltningar2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ljudlandskap återfinns i såväl natur som film, både naturligt och syntetiskt. Dessa ljudlandskaps effekter har länge studeras ur ekologiska perspektiv och ibland med samband i taktila upplevelser. De har även studerats ur ett perspektiv med narrativt fokus. Den här studien svarar däremot på hur ljudlandskap skapar en immersiv funktion i audiovisuella gestaltningar och hur användare av dessa uppfattar den. Ett inläst manus av Ronja Rövardotter har skickats ut tillsammans med en enkät och kompletterande intervjuer. Dessa frågar informanterna om ljudlandskapens immersiva funktioner. Resultat visar på att ljudlandskapens närvaro är vad som är immersionsskapande, med förutsättningen att de håller en hög modalitet.    

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Fredriksson, Daniel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  “From Dalarna to the Orient”: Falun Folk Music Festival2019In: IASPM@Journal, E-ISSN 2079-3871, Vol. 9, no 1, p. 6-22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the Swedish festival Falun Folk Music Festival (FFF) and makes use of interviews with key organisers, readings of festival brochures, and other material. I begin with a look at the intentions, motivations and negotiations of the organisers leading up to the first festival in 1986, and from there I discuss the way FFF contributed to a change in Swedish folk music discourse towards logics of professionalisation and cosmopolitanism. FFF negotiated between professionals and amateurs, traditionalists and experimentalists. This paved the way for a vast palette of musical traditions, soon to be called “world music”, to reach a Swedish audience. I argue that the cosmopolitanism of FFF, rather than being the main ideological goal of the organisers, worked as a means to an end, namely the professionalisation and artistic recognition of Swedish folk traditions. It also seems to have made the festival relevant in the cultural policy climate of the time.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Fredriksson, Daniel
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  Konferensrapport: 46th World Conference, International Council for Traditional Music, Lisboa, Portugal 21.– 27. juli 20222022In: Musikk og tradisjon, ISSN 1892-0772, Vol. 36, p. 193-195Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Fredriksson, Daniel
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  “Not Folk Metal, but…”: Online Intercultural Musicking in ‘the Grove’2021In: Musikforskning idag 2021, 15–16 juni 2021, Program och abstrakt, 2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Facebook group The Folk Metal Grove its members manifest, explore and celebrate the musical genre called Folk metal. The genre is often described as a fusion of Metal and Folk music. Through a netnographic (Berg, 2015, Campos 2018) approach I have studied how the genre and its music is disseminated, discussed and made meaningful through posts, discussions, memes and the sharing of musical works. Besides a shared love for certain canonized musical groups, the “Grovers” come together in a playful performance and celebration of an idealized past, emically labelled as folkyness. The group can be understood as a living space involving not only the circulation of music but also the development of meaning, collective memory and norms as well as real-life, often intercultural, connections. Earlier research has shown how folk metal in some ways can be seen as accentuating central aspects of heavy metal (Spracklen 2015) – a genre that arguably started as an arena for young white men. But the ways in which folk metal is made meaningful within the Grove rather seems to tap into a will to transgress the sonic and cultural boundaries of metal (Kahn-Harris 2007). It serves, for them, as a space to go beyond metal when it comes to which instruments to play, which languages to sing in, which stories to tell and which emotions to feel. While a few do find in this music a celebration of European heritage, many Grovers use the music to connect with different cultures, musics, languages and histories.

  Berg, M. (2015). Netnografi: att forska om och med internet. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.Campos, R. (2018). ”Musicking on Social Media: Imagined Audiences, Momentary Fans and Civic Agency in the Sharing Utopia” https://www.iaspm.org.uk/andrew-goodwin-memorial-prize

  Kahn-Harris, K. (2007). Extreme metal: music and culture on the edge. Oxford: Berg.

  Spracklen, K. (2015), “’To Holmgard… and Beyond’: Folk Metal Fantasies and Hegemonic White Masculinities”. Metal Music Studies, 1 (3), pp. 354–377

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Fredriksson, Daniel
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  “Not Folk Metal, but…”: Online Intercultural Musicking in ‘the Grove’2021In: Svensk tidskrift för musikforskning, ISSN 0081-9816, E-ISSN 2002-021X, Vol. 103, p. 111-126Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Facebook group The Folk Metal Grove, its members manifest, explore and celebrate the musical genre called Folk Metal. The ‘Grovers’ come together in a playful performance and celebration of an idealized past, emically labelled folkyness. In this article, a ‘netnographic’ approach is used to explore how Folk Metal is constructed, negotiated and made meaningful through musicking in this community with the aim to discuss aspects of Folk Metal, ideology, genre and online culture. The group can be understood as a living space involving not only the circulation of music but also the development of meaning, collective memory and norms as well as real-life, often intercultural, connections. Earlier research has shown how Folk Metal in some ways can be seen as accentuating central aspects of heavy metal, but some ways in which Folk Metal is made meaningful within the Grove seem rather to connect to a will to transgress the sonic and cultural boundaries of metal. For the group members the music seems to serve as a space to go beyond metal when it comes to which instruments to play, which languages to sing in, which stories to tell and which emotions to feel.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Fredriksson, Daniel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Pathways of pop: Arts and education policy, studieförbund and genre hierarchies2019In: Contemporary Popular Music Studies: Proceedings of the International Association for the Study of Popular Music 2017 / [ed] Marija Dumnić Vilotijević; Ivana Medić, Falun, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Through the Swedish voluntary education organisations called studieförbund bands get access to musical education, rehearsal space, gear and gigs. It is a modest but long time funding without any demands on return. Studieförbund are considered to be one of the most important factors for the success of the Swedish music industry due to the educational role they plays for amateur musicians. As musicians gain experience they tend to “outgrow” the studieförbund.There are often no institutional aids to continue their progress, since arts policy regards pop genres to be commercial by default. Recently, former musicians and festival arrangers have developed regional coaching programs for pop bands, leaning on policies of “cultural and creative industries” instead of arts policies.

  Drawing on Michel de Certeau’s concept of tactic and strategies (1984), as well as Ruth Finnegan’s pathways (Finnegan 1989), this paper discusses these efforts as tactical manoeuvres by music creators as they navigate regional spaces of education, arts policies and industry strategies.

 • 22.
  Fredriksson, Daniel
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Imagination and innovation in musical instrument building: The case of the Mora-oud2019In: ABSTRACTS FOR THE 45th ICTM WORLD CONFERENCE: BANGKOK, 11–17 JULY 2019, Bangkok, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Swedish world-music group Hedningarna was successful during the 1990s, combining Scandinavian traditional music with an energetic, drone-based “mystical” sound. Combined with a penchant for theatrics, the band developed an image of primal “nordic-ness” which drew a large following. Indeed, the name Hedningarna translates as “the heathens.” This Nordic image was always tongue in cheek and was combined with a progressive and inclusive attitude. Throughout the band’s career, they would consistently use traditional acoustic “folk” instruments, with the acoustic sound typically amplified and modified. One of the band’s instruments was invented and crafted by Anders Norudde, one of the founding members of Hedningarna. While being a plucked instrument, the mora-oud combined the wooden body of a traditional mora-harp—a medieval style keyed fiddle (Ternhag 2006)—and a fretless lute neck. In this paper, we explore the mora-oud and how its inception and development was shaped by the Swedish folk/world music scene of the 1990s, as well as how it connects to larger discourses of authenticity, cultural appropriation (Matthes 2016) and cosmopolitanism (Stokes 2008). An instrument such as this, when explored by traditional Scandinavian musicians as well as when encountered by migrants from for example the Middle East, seems to offer a horizon of possibilities: a merging of musical and expressive histories, even if the merging in this case is “imaginary.” The material for the paper consists primarily of interviews with musician and luthier Anders Norudde and autoethnographic descriptions by Hållbus Totte Mattsson (one of the founding members of Hedningarna), but also newspaper articles, phonograms and recordings.

 • 23.
  Halldin, Martin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Att skapa ett soundscape: Skapandet av ett ljudlandskap med digitala verktyg2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats beskriver en av många möjliga sätt att skapa ett soundscape med hjälp av

  digitala verktyg. Resultatet testas sedan med hjälp av en enkätundersökning för att ta reda

  på huruvida realistiskt och immersivt arbetet upplevs. Syftet med denna uppsats är att

  presentera ett tillvägagångssätt för musiker och producenter att skapa soundscapes med

  hjälp av digitala verktyg. Detta projekt är ett designarbete med en metod framtagen ur

  boken A Designer's Research Manual. Designarbetet beskrivs under rubriken Skapandet

  av ett soundscape. Resultatet av detta arbete visar att detta tillvägagångssätt ej upplevs

  lika realistiskt som andra soundscapes. Detta kan bero på flera olika anledningar som

  exempelvis de verktyg som använts, den testmetod som använts, författarens egna

  förmåga som ljuddesigner etc

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Hallström, Sten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Atmosfärisk musik i 3D för datorspel: En jämförelse mellan stereomixning och hörlursanpassad 3D-mixning för datorspel2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien utforskas tillämpandet av binaural processering för hörlursmixar till

  spelmusik. För att undersöka hur binauralt mixad atmosfärisk spelmusik upplevs av lyssnare,

  jämfört med vanlig stereomixad atmosfärisk spelmusik, har individuella lyssningstest

  genomförts. Under lyssningstesterna jämfördes två olika hörlursmixar av en atmosfärisk låt

  komponerad till en specifik sekvens ur ett spel. Den ena var mixad med binaural processering

  medan den andra var mixad i vanlig stereo. Syftet var att få lyssnarnas upplevda åsikter kring

  spatiala- och immersionella skillnader i förhållande till de två hörlursmixarna och

  spelsekvensen. Undersökningsresultatet visar att den binaurala stereomixen gav

  undersökningsdeltagarna en något bättre ”utanför huvudet”-upplevelse även om dess spatiala

  egenskaper i övrigt inte upplevdes övertygande. Majoriteten av lyssnarna föredrog den

  vanliga stereomixen då de tyckte att denna på ett bättre sätt representerade spelkaraktärens

  inre. Vanan och förväntningen av att höra musik inifrån huvudet till följd av vanliga

  stereomixar i hörlurar kan vara en orsak till lyssnarnas föredragna mix. En binaural stereomix

  och dess egenskaper av att positionera ljudkällor utanför huvudet kan medföra tvetydigheter

  huruvida musiken ska tolkas som diegetisk eller inte, alltså tvetydigheter huruvida musiken

  finns i spelkaraktärens värld och uppfattas av denne eller om musiken endast ska uppfattas av

  lyssnaren och inte finnas i spelkaraktärens värld. En svaghet med den binaurala

  processeringen var dess generella HRTF-mall. Vidare forskning behövs för att ta fram en

  kalibreringsprocess av en HRTF-mall för individuell anpassning till lyssnaren. Denna

  kalibreringsprocess kan testas tillsammans med VR-teknik för spel.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Hedlund, Sebastian
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  Vinylskivan: Räddaren av albumformatet?2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta forskningsarbete har baserat på åtta intervjuer undersökt om vinylskivan gynnar albumformatet. Med det menas bland annat om man föredrar att lyssna på hela album när man lyssnar på vinylskivor och huruvida lyssnaren värdesätter albumets helhet och presentation. Undersökningen kom fram till att vinylskivan i form av ett fysiskt format fortfarande är mycket relevant, men att smidigheten med strömmad musik är något som samtliga lyssnare använder och ser fördelar med i någon mån. Att lyssna på vinylskivor beskrivs som en mer äkta och fokuserad upplevelse då den är bunden till en viss plats och kräver en större insats att slå i gång och lyssna på. Strömmad musik upplevs som smidig och portabel, men också mindre fokuserad och mer selektiv. Det beskrivs också en trygghet med att äga en fysisk skiva, delvis för att den bidrar till att ge musiken en större närvaro, men också att den inte kan försvinna på samma sätt som ett album skulle kunna göra från en streamingtjänst. Slutsatsen är att både strömmad musik och vinylskivor tillför något för lyssnaren vilket gör att båda behövs, om än på olika sätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Hällströmer, Carl
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Aisopos Pojke och Bonnier Business Media: Diskurser och meningsskapande i ljuset av kritik mot sociala medier. ”Vargen kommer” – men vem är egentligen vargen?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay deals with the problem of understanding social media, what it is and furthermore what it is perceived as. In the wake of increasing criticism, from for example Amnesty, the EU and the Swedish Internetstiftelsen´s report ”The Swedes and the Internet”, this essay studies the reactions from one of the actors involved in creating the meaning of the term ”Social media”, namely the Swedish media-industry-magazines and particularly Bonnier Business Media Groups papers. Its focus is to, through their reactions, unveil how the media industry as an active participant, contributes to creating meaning of the term, and potentially how they do so in their own interests.

  The findings suggest that there is a need to further analyse how meaning is created, and stresses the importance of doing so. There is a potential problem of determinism and technology optimism, which echoes from the origins of the information society, consisting of both conscious and nonconscious ideological disguising of what role citizens play. In that sense, this essay reveals that if social media is treated as a given fact, the role of ”the social” is degraded to essentially the absence of social. The idea of social media as a way of realising the democratic potential in society is lost and communication will be a matter of consumerism and diverse homogenic groups, fractions of a whole.

  There is hope, however, and that is through further understanding of ideology and the process in which knowledge and awareness is created. This essay is not a complete study of this, but its findings points towards and suggests increased integration of different fields of the academia. Sociology, economics, media studies and internetstudies and more, is sorely needed to embrace a larger picture.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Hörnkvist, Elin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  CGI-användningen i filmerna Jurassic Park och Jurassic World: En fallstudie om användandet av CGI i Universal Pictures filmer Jurassic Park och Jurassic World2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Filmen Jurassic Park från 1993 är en av det första filmerna i sitt slag som använder sig av CGI för att skapa fotorealistiska datorgenererade varelser. Därefter har en serie av Jurassic filmer skapats genom åren. Då CGI användningen har ökat genom åren har denna studie grundat sig i detta område och har där med utgått med att ta reda på hur Universal Pictures användning av CGI i filmerna Jurassic Park (1993) och Jurassic World: fallen kingdom (2018) har förändrats, vad som skiljs åt mellan dem två olika filmernas sätt att använda CGI och vilka faktorer som påverkade dinosauriernas realism och filmernas verklighetstrogenhet. Denna studies syfte fokuserade även på att öka förståelsen för andra filmskapare och hur de bör tänka när de vill ha en realistiskt film som använder sig av CGI vare sig det är osynliga eller synliga effekter.

  Undersökningens metod grundade sig i Anderssons och Hedlings (1999) metod för filmanalys. Genom en heuristisk fallstudie analyserades Jurassic Park och Jurassic World: fallen kingdom genom de olika principer som nämns för att därmed kunna presentera de faktorer som påverkar en films trovärdighet när det kommer till CGI.

  Filmerna delades upp i två delar, en timme var för sig där det sedan skedde en filmanalys. Det som framkom i de båda filmernas analyser jämfördes med varandra för att få svar på vad som har förändrats när det kommer till arbetssättet och de nya förmågor som framkommit i filmskapandet.

  Resultatet visade att genom denna studie kunde man konstatera att det som påverkade en films trovärdighet kunde vara allt från, färger, kontrast, ljus, klippning, ljud, interaktion mellan skådespelare och CGI element, betraktarens chans att få analysera själv, och betraktarens emotionella koppling till filmerna de ser men också användningen av CGI i filmerna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Iljero-Winnberg, Erika
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  Medhörningens inverkan på produktionsvärdet inom livescenen2024In: Musik – musikproduktion – musikbransch: Tretton samtida berättelser / [ed] Thomas Florén och Jan-Olof Gullö, Falun: Högskolan Dalarna, 2024, , p. 174p. 29-44Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Ett livegig. Det är flyktigt. Går snabbt över. Att ha närvaron att leverera i skarpt läge kräver något. En visshet. En trygghet att vila i där tillit råder. En tillit till sig själv, till medmusiker, teknik och ljudtekniker. Vi har repat, vi har gjort detta hundratals gånger tidigare. När ridån går upp och publikens jubel överröstar trummisens inräkning, då måste allt funka. Det är där, och då, det gäller. Livescenen har flera utmanande faktorer som inverkar på upplevelsen hos både publik och musiker. Som vokalist, musiker och musikproducent har jag drygt tjugo års erfarenhet av samarbeten med andra skapande aktörer. Jag har rört mig genom flera genrer, på mindre och större scener, och genom åren fascinerats av hur komplexa och varierande livescenens förutsättningar kan vara. Att som konstnärligt utövande vara beroende av en ljudteknikers vision och omvänt är inte alltid oproblematiskt. Ibland kan en sådan situation utmynna i ett diskursivt spel mellan musiker och ljudtekniker, där båda parter tenderar att lägga ansvaret utanför sig själv. När människor med olika spetskompetenser möts för ett gemensamt arbete i konstens tjänst, krävs professionalism från alla inblandade. Det är då det lirar som bäst. Det är dessa gig som blir minnen för livet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  AIR Studios Montserrat2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I min roll som musiker och kulturskapare berättar jag hur mina videoinspelningar från 1989 hamnat i den aktuella dokumentärfilmen Under the Volcano, Universal Pictures. Filmen handlar om musikproducentens sir. George Martins legendariska AIR Studios Montserrat där några av 1980-talets stora artister spelade in musik som blev hits när CD-skiva och MTV började användas. Vårt band Trance Dance blev de sista som jobbade i studion med albumet Wild Life. Studion blev sedan förstörd då den karibiska ön blev utsatt för stormen Hugo och vulkanutbrott. Filmen är producerad av Cody Greenwood, Rush Films Australien. Jag gör en reflektion över teknologisk utveckling inom musik- och medieproduktion samt effekter av musikers skapande inför aktuell återstart av kulturen i Sverige.

  Greenwood, C. [Rush Films]. (2021-07-19). Under the Volcano: Official Trailer. [Video]. https://rushfilms.com.au/under-the-volcano-documentary (2021-11-16)

  Otto, G. (regissör). Under the Volcano [film]. Universal Pictures. Rush Films.

  Cherry, J. F., Ryzewski, K., & Pecoraro, L. J. (2013). “A kind of sacred place”: The rock-and-roll ruins of AIR studios, montserrat. I Beaudry, M.C. och Parno, T.G. (eds), Archaeologies of Mobility and Movement, (s. 181-198). Springer New York.  

  Marlene, B. (1990). Wildlife. Från Trance Dance Greatest Hits Vol.1. [Album]. Sony records.

 • 30.
  Jons, Ivar
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Bedömning av ljudkvalitet i dataspel2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I spelutveckling finns ofta ett behov av att minska storleken på ljudfiler. Syftet med studien var i vilken omfattning detta går att göra utan att spelare upplever en försämring i kvalitet. Med hjälp av ett lyssningstest som metod undersöktes om en signifikant skillnad fanns i bedömningen av ljudkvaliteten när en person spelade jämfört med när den inte spelade ett dataspel. Resultatet visade på att när medelvärdet av den insamlade datan jämfördes mellan de två delarna av testet fanns en signifikant skillnad vid en av fem ljudexempel och en storleksminskning på 25 % var möjlig utan att deltagarna upplevde kvaliteten som sämre. Undersökningen har varit ytterst experimentell och mer forskning inom området föreslås.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Jonsson, Amanda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  (Den Kvinnliga) Musikmaskinen: En studie med fem kvinnliga musikproducenter om musikstudion och dess designprocess2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks musikproducentens interaktion med teknologi utifrån kvinnors erfarenheter av och inom musikstudion. Studien utgår ifrån att det finns en kunskapslucka att fylla inom ämnet ljud- och musikproduktion, som till följd av att den tidigare forskningen, i hög utsträckning, bestått av manliga informanter. Med en kvalitativ metod har semistrukturerade intervjuer genomförts med fem kvinnor verksamma inom ljud- och musikproduktion. Det som förenar informanterna, förutom att de alla arbetar som musikproducenter, är att de också har haft inflytande över tillkomsten av olika musikstudios. Med utgångspunkt i posthumanismens teoretiska ramverk betraktas musikstudion som en form av aktörsnätverk, inom vilket musikproducenten, och andra mänskliga och icke-mänskliga aktörer, är bidragande medproducenter i musikproduktionsprocessen.

  Studien skildrar fem olika musikstudios, alltifrån projektstudion till den kommersiella storstudion. Vidare förklaras musikstudions formgivning som en fortgående designprocess i vilket mänskliga och icke-mänskliga aktörer i nätverket läggs till, tas bort eller struktureras. Denna designprocess var signifikativ för samtliga producenters musikstudio, oavsett storlek eller typ, men kunde enligt resultatet variera i omfattning och komplexitet. Uppsatsen fastställer således att samtliga informanter borde betraktas som studiodesigners. Informanterna hade flera gemensamma föreställningar kring centrala aspekter för studions formgivning, bland annat vikten av en god akustik och lyssningsmiljö, samt att skapa kreativa och sociala miljöer för musikproducenten såväl som kunderna. Studien argumenterar slutligen för att den egna musikstudion kan erbjuda ett ökat inflytande i musikproduktionsprocessen.

  En av studiens slutsatser är att musikstudions designprocess, i detta sammanhang, kan tolkas som ett skeende där teknologiska verktyg formats av kvinnor för deras egen användning, vilket differentierar bilden av kvinnors relation till teknologi. Författaren liknar producenternas relation till musikstudion som en form av en mellanmänsklig ”musikmaskin”. Denna tankefigur belyser musikproduktionens symbios mellan teknologi och människa, oavsett kön.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Juvél, Love
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  Vad innebär det att vara en artistproducent?: En kvalitativ undersökning om artistproducentens kreativa agens2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks artistproducentens kreativa agens inom fysiska och sociokulturella strukturer såsom studiomiljön och musikindustrin. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer där 6 respondenter deltog. Tre av respondenterna var verksamma inom popgenren och de andra tre inom rockgenren. Till respondenterna ställdes frågor kring deras kreativa process, studiomiljön och marknadsföring. Resultaten från studien visade hur skivkontrakt stärkte artistproducenternas kreativa agens där framförallt marknadsföring stärktes och kontaktnätet var större. Vidare visade resultatet att artistproducenterna samarbetar med andra personer tidigt i den kreativa processen, både i låtskrivning och i mix/master, något som stärkte dess kreativa agens. Undersökningen ger en djupare bild av Burgess (2013) beskrivning av artistproducenten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Jönsson, Elias
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  Minimalism och dess effekt på konstrockscenen: En analys av hur minimalistiska element fördes vidare in i konstrocken2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Minimalism är en experimentell genre som växte fram under 50 och 60-talet, där repetition är det mest frekventa och viktiga i musikens struktur. Från genren utvecklades flera nya tekniker som sedan har förts vidare in i flera andra musikgenrer, en av de genrer som dessa tekniker hörs tydligast i är konstrocken. Tidigare forskning i ämnet belyser konstrockens kopplingar till minimalism, men det finns en tydlig lucka i ämnet när det kommer till musikanalyser mellan minimalism och konstrock, något som den här uppsatsen vill hjälpa till att fylla. Syftet med studien var att undersöka och analysera musikaliska element som förts vidare från minimalism in i konstrock. Studiens metod var en koncentrerad musikanalys som utgår från artisternas användning av repetition och drone, samt även tre relevanta analysfrågor. Resultaten av analysen visar på att John Cale från The Velvet Underground och producenten Brian Eno, var de artister somframför allt tog med minimalism in i konstrock. Flera tekniker från minimalism tas med in i konstrocken, exempelvis La Monte Youngs användning av drone in i The Velvet Undergrounds musik och den pulserande rytm som repetition skapas i minimalism har uppnåtts i Talking Heads musik också genom liknande användning av repetition.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Teacher Education, Educational Work.
  The bourgeois family’s loving education as a theoretical foundation for educational systems with roots in long-term memory and reservoirs of oblivion2022In: Academia Letters, ISSN 2771-9359, p. 1-6Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the bourgeois, delineated educational journey, there are signs of a pedagogical attitude withits roots in the mercantile class family business-building (Liljas 2019; Hodacs 2020). In the present text, the purpose is to describe, analyze and understand how a situative educational process in relation to the need to modernize a Swedish paper mill from 1740, could find expression in 19th century Sweden.

  Theoretically, the phenomenon is supported in Habermas’ explanation of the significance of family structure for the entrepreneurial spirit, where notes from home evince a strong reaction and confirm that letters is a part of an identity-creating loving community which, according to Habermas, is specific to the culture of development and community of the bourgeois (Habermas 1984).

  In the analysis of the loving upbringing of the bourgeois family, the term immanent pedagogy functions as a metaphor for a self-regulated pedagogy of upbringing which was appliedin the aristocracy and which points to the epoch-making mentality at the turn of the century in 1800 (Ödman 1995).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Liljas, Juvas Marianne
  Kungliga musikhögskolan.
  Vad månde blifva af dessa barnen?: en studie av David Björlings pedagogik och dess bakgrund i äldre sångundervisningstraditioner2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The dissertation's title is: "What is to become of these children?", a study of David Björling's way of teaching and the background to it in older traditions of teaching singing.

  During the first decades of the 1900s, David Björling formed a singing school for children with his sons. Teaching started at a sensationally early age. David Björling's methods were controversial, and were questioned. David Björling himself asserted that his methods of teaching the children were serious and would give good results, and at the same time he emphasised that teaching singing was part of the musical upbringing he wanted to give his children.

  The aim of the dissertation is to deduce the methods David Björling applied to his sons. In the study, I investigate how David Björling taught, how it was recieved and which vocal pedagogical and didactic traditions David Björling can have been inspired by in his teaching of singing.

  The presentation is based on the tradition of hermeneutical interpretation and first and foremost on Paul Ricoeur's hermeneutics.

  The results show that the school was formed in accordance with the pedagogical model we understand today as the Suzuki method. Björling is also found to have been inspired by theories of teaching children singing that were proposed at the beginning of the last century. According to the analysis of the results, David Björling is found to have roots in an older Italian tradition. The results point to recurring similarities between David Björling's methods and the Lamperti school's didactic principles.

 • 36.
  Lindbergh, Martin
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Musikteori - ett bortglömt verktyg i musikskapandet: En studie om musikteoretiska kunskaper och musikval2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att tydliggöra personers musikteoretiska kunskap och se hur den påverkar deras upplevelser av musik. Studien tittar även på hur deras musikteoretiska kunskap påverkar deras val av musik samt vilka musikaliska element som anses viktiga. Detta genomfördes med två metoder, ett lyssningstest samt en intervju där sex personer deltog. Lyssningstestet ställde frågor om hur viktigt personerna ansåg att de olika elementen melodi, rytm, arrangemang, ackordföljd, harmonier, sound, mixen, text och instrument var utifrån tre olika pop-låtar. Intervjun ställde djupgående frågor om de musikteoretiska elementen samt personernas musikupplevelser och hur de väljer musik, allt i förhållandet till musikteoretisk kunskap. De olika sätten att besitta kunskap var det genomgående filtret för detta arbete. Personernas svar analyserades efter explicit och implicit kunskap, samt andra studiers resultat om faktorer som påverkar personer när de lyssnar på musik. Slutsatsen av denna studie visar på att musikteoretiska kunskaper påverkar lyssnarnas upplevelse men det är osäkert hur denna upplevelse generellt ser ut. Studien visar även att det finns generella förväntningar hos lyssnarna som de är överens om när det gäller de musikaliska elementen. Studiens svar sammanställer även förväntningarna som personer har på en lyssningsvärd låt i en matematisk modell. Modellen visade att 72 procent är det värde som en låt behöver ha för att lyssnarna ska uppleva den som bra. Dock behöver flera studier genomföras för att kunna generalisera denna matematiska modell. Till sist visade studien att personernas val av musik förändras i takt med att deras musikteoretiska kunskap ökar om musikens musikteoretiska komplexitet inte är hög nog att utmana lyssnaren i sin vidare lyssning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Lindell Johansson, Emil
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  Släta eller räta ljudvågor?: Varierar den hörbara skillnaden mellan en analog och en digital enhet beroende på vad för ljudmaterial som processeras?2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats så undersöks det hur den hörbara skillnaden mellan en analog SSL busskompressor och SSL:s egna digitala emulering av denna påverkas beroende på vad för typ av ljudmaterial som processeras. Detta undersöks via ett dubbelblint och helt randomiserat lyssningstest. De olika typerna av ljud som används är två filer med akustisk gitarr, tre filer med olika typer av sång, två olika typer av trumset, en metallåt, en jazzlåt, en hiphop/rocklåt och en synthpoplåt.Det visar sig att lyssnarna i undersökningen upplever skillnaderna som störst när det som processeras är sången, och generellt sett så hör de en större skillnad ju glesare arrangemanget är och mindre processerade ljudfilerna är, med några undantag. Det blir också uppenbart att lyssnarna är starkt präglade av sin kulturella bakgrund – ifall de anser att digitalt eller analogt låter bäst. Detta märks i hur de använder typiska termer och uttryck för de båda.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Lindström, Hedda
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  Innerstaden i lyssnarens auditory bubble2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur lyssnarens auditory bubble, ett fenomen som uppstår med hörlurslyssning, påverkas när hen lyssnar på filmmusik med stadsmiljöljud och befinner sig i stadsmiljö. Studien utgår från att bidra med förståelse om detta genom lyssnarens subjektiva upplevelse. För att undersöka detta gjordes en fallstudie, där deltagarna utförde ett lyssningstest i stadsmiljö där de lyssnade på en filmkomposition med respektive utan stadsmiljöljud och sedan deltog på intervju eller i enkät. Resultaten av studien indikerar att effekten av lyssnarens auditory bubble minskar i samband med att miljöspecifika ljud integreras i musiken hen lyssnar på och att gränsen mellan lyssnarens inre och yttre intryck blir mer diffus. Avslutningsvis framförs reflektionerom hur producentens konstnärliga möjligheter vidgas genom att använda miljöljud i musikkompositioner då det kan ses som ett verktyg för att på ett kontrollerat sätt rikta lyssnarens uppmärksamhet till sin omgivning, och ger producenten möjlighet att anpassa kompositionen efter en specifik miljökontext.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Lundgren, John
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Hur beskrivs en musikmix med ord?: En studie om vilka ord studenter använder för att beskriva en musikmix2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper is about how students describe multiple mixes using descriptors/words and if they can find any big differences in the mixes. The method that was used to test this was a listening test. The respondents got a form with two questions per mix, that they would answer during the test. They also got a question after listening to all the mixes in succession. Most of the respondents wrote a word that would describe the mix, but some used more than one word. The respondents also heard differences in the mixes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Lundgren, Måns
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Vilken betydelse har remasters för generation Y- och Z:s musikkonsumtion?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka remasters plats i den digitala eran ur ett generation-Y och -Z:s lyssnare- och konsument-perspektiv, detta för att undersöka ovana lyssnares kunskap i ämnet, deras lyssningsupplevelse av fenomenet och prioriteringar i musikkonsumtion. Genomförandet består av kvantitativ studiedesign, datainsamling med strukturerad intervju samt lyssningstest. Urvalet bestod utav 179 studenter från Högskolan Dalarna i Falun samtliga studieprogram. I den strukturerade intervjun kunde 118 svar användas, i lyssningstestet deltog 24 studenter. Resultatet för denna studie visar att majoriteten av ovana lyssnare vilka utfört ett blindtest kan höra skillnader mellan en originalversion och en remaster av samma låt. De ovana lyssnarna vilka kan höra skillnader har inga svårigheter att sätta ord på vilka dessa skillnader är. I första hand är det inte musiken som påverkar de ovana lyssnarnas musikkonsumtion, utan mediet som musiken spelas upp via. Enligt denna studies resultat vill ovana lyssnare konsumera analog musik och inte digital när det gäller ljudkvalité, men det finns inget nytt medium vilket kan leverera detta idag. Det som ligger närmast till hands är kassettbandet, men detta är inte ett ekonomiskt alternativ eller miljövänligt om vi ska se det med mer moderna ögon. Remaster har ingen plats i den digitala musikmarknaden enligt ovana lyssnare när det gäller ljudkvalité, utan det räcker med att originalversioner av en låt endast digitalkonventeras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Lundström, Elina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Feeling blue?: En multimodal filmanalys av det färgade ljusets berättarfunktioner i filmen Suspiria2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utforskar den färgade ljussättningens funktion som berättande gestaltningsform, och om dessa berättarfunktioner går att kategorisera på samma sätt som berättarfunktioner för ljud och musik. Metoden är en heuristisk fallstudie där en filmanalys genomförs, och det valda fallet för analys är Dario Argentos film Suspiria från 1977. Som stöttande underlag för analysen används bland annat teorin om sociosemiotikens förhållande till färg och ljussättning, färgteori, ljussättning för film och Wingstedts analysmodell för musikens berättandefunktioner. Analysen visar att den färgade ljussättningen kunde appliceras på olika berättarfunktioner beroende på placering, intensitet (ljusstyrka), ljuskontrast, färgnyans, storlek av ljuskägla (nedslagspunkt) och rörelse. Eftersom det i teorierna och den tidigare forskningen ligger en viss tyngd på den individuella, sociosemiotiska tolkningen av färgat ljus så har denna studie ett begränsat perspektiv. Detta kan ses både som en nackdel som utelämnar en bredare infallsvinkel, men också som en fördel då det blir en djupare, mer kvalitativ och personlig analys, som ändå kan ses som ett tillskott till detta kunskapsområde.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Löfberg, Emilia
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  Jämställd musikverksamhet inom Dalarnas studieförbund?: En kvalitativ djupstudie om hur Studiefrämjandet, Folkuniversitetet och Bilda arbetar med jämställdhet i sin musikverksamhet i Dalarna2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar området studieförbund, jämställdhet och musik, avgränsat till Dalarnas studieförbund och deras musikverksamhet. Studieförbunden som deltagit i studien är Bilda, Folkuniversitetet och Studiefrämjandet. Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om studieförbundens jämställdhetsarbete inom musik utifrån tre huvudområden: nuvarande verksamhet, statistik över könsfördelningen och kommande verksamhet. Detta för att studieförbunden har en viktig roll i den svenska musikindustrin idag och således har möjlighet att påverka jämställdheten inom branschen, som det är allmänt känt är mansdominerad. Det har samlats in kvalitativa data under oktober och november månad 2022 genom tre semistrukturerade intervjuer, med verksamhetsutvecklare inom musik vid tidigare nämnda studieförbund. Folkbildningsrådet har en handlingsplan för jämställd folkbildning som presenteras och den är även en utgångpunkt i studiens analys och diskussion. Resultatet från studien har visat på att studieförbunden arbetar med projekt, extra stöttning till kvinnor och vilka signaler de sänder ut som aktiva metoder i deras jämställdhetsarbete. Därutöver visar resultatet att studiecirklarna är den verksamhetsform som är minst jämställd idag, medan kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet är relativt jämställda redan. Resultatet anger även att studieförbunden tror på fortsatt arbete med separatistiska insatser, kravställande på kommuner samt påverkansarbete mot de som innehar makten. Det efterfrågas en tydligare plan, fler möjligheter till spelningar, förbättrad uppföljning av chef, ett nytt tillgänglighetsbidrag, en ny verksamhetsform samt tillåtande av asynkrona träffar, vilket är konkreta förslag som kan leda till förbättring i jämställdhetsarbetet inom musik. Resultatet från studien bekräftar även den tidigare forskningen inom området.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  A life worth living: How does a Photo Sound?2013In: International Visual Methods Conference 3 - IVMC3 Wellington New Zealand , 2-6 September, 2013, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A life worth living:

  A documentary film project by Ingrid Jonsson Wallin, Hållbus Totte Mattsson and Árni Sverrisson

  The Saami are the aboriginal peoples of the Scandinavian mountains and their destinies took a radical turn, like everyone else’s, with the advent of industrialization and colonialism. The film relates the story of three young Saami families at the beginning of the twentieth century.  Each found their own path into modern society and exploited the new opportunities that emerged. They could continue as nomads or integrate themselves in settled Swedish society or find ways of combining these alternatives. One family continues with the herding but on a large scale, another pursues different “middle-class” jobs, as photographers, tailors, teachers and mailmen and the third family builds up a business based on tourism, music and photography.  Through archival photographs and film as well as interviews with descendants we follow their struggle for a new kind of life. The soundtrack of the film is based on musicological research (yoik, dances, popular songs, etc.), but it also includes the music suggested by instruments and other artefacts in the photographs. The houses of these families still stand and images old and new of these durable artefacts tie together the time frame of the film. In this way, we connect diverse worlds, theirs and ours, with visual methods and bring the result to different publics for further reflection.  

  Ingrid Jonsson-Wallin is Senior Lecturer in Film Editing at Dalarna University College in Falun, Sweden.

  Hållbus Totte Mattsson is Senior Lecturer in Sound and Music Production at the College and part of the experimental music ensembles “Hedningarna” and “Hurdy-Gurdy”.

  Árni Sverrisson is Professor of Sociology at Stockholm University and Professor of Visual Culture at the College.

   

   

   

   

 • 44.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Dagens teknik som konstnärligt redskap2013In: Nordisk forskarkonferens inom Ljud- och musikproduktion Falun 13-14 november 2013, 2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Dagens teknik som konstnärligt redskap.

  Detta paper fokuserar på den ”dolda” sidan av dagens konsertscen – tekniken och musikteknikern – och hur de varit både medskapande och en förutsättning för nya kompositions- och musicerandeformer inom två av tradition akustiska genrer (kammarmusik och folkmusik).

  Jag pekar på hur tekniken tagits fram och används av musikerna inte på grund av någon speciell fallenhet för teknik, utan att det varit en ”vision” eller ”idé” om en ”ny” musik och en längtan efter att bryta upp genrernas konventioner och ramar som drivit fram teknikutvecklingen. I flera fall har detta också inneburit både oväntade och oortodoxa sätt att utnyttja befintlig teknik. Denna utveckling som skett i nära samarbete med kreativa och innovativa tekniker har även inneburit att en ny yrkesroll vuxit fram som i många fall har en lika stor konstnärlig funktion som musikanterna.

  Texten bygger på ett seminarium med Kronoskvartetten och dess tekniker tillsammans med vevlire-duon Hurdy-Gurdy som hölls på Uppsala konserthus den 1 november 2012. Paralleller dras med hur en subgenre (bordunrock) vuxit fram inom folkmusikscenen i Sverige under 80- och 90-talen.

   

 • 45.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Innovativ teknik i en akustisk värld2019In: Folk och musik, E-ISSN 2490-1199Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Folkmusikscenen i Sverige genomgick stora förändringar under 1980-talet och 1990-talet då en mer traditionell scen mötte en ny generation av musiker med delvis andra ideal och en annan musikalisk bakgrund. Med influenser från 1970-talets musikrörelse med band som Kebnekajse, Norrlåtar, Folk och rackare m.fl. samt den brittisk-irländska folkrockscenen, förändrades och omtolkades spelmansmusiken. I denna artikel argumenterar jag för hur olika tekniska innovationer var en förutsättning för hur denna nya folkmusikscen växte fram. Jag beskriver också hur denna teknik i många fall togs fram och användes av musiker, inte på grund av någon speciell fallenhet för musikteknik, utan att det i de flesta fall var en ”vision” eller ”idé” om en ”ny” musik som drev fram teknikutvecklingen. I flera fall innebar detta också både oväntade och oortodoxa sätt att utnyttja befintlig teknik.

 • 46.
  Mattsson, Hållbus Totte
  et al.
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  Andersson, Tommie
  Australian Brandenburg Orchestra.
  Teorbmusik i Dübensamlingen: -2022Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Teorbmusik i DübensamlingenHållbus Totte Mattsson, Konstnärlig professor Ljud- och musikproduktion, Högskolan DalarnaE-post: som@du.seTommie Andersson, Teorbist Australian Brandenburg Orchestra Sydney, AustralienI Dübensamlingen finns ett fragment med okänd musik noterad i fransk luttabulaturkatalogiserat som lutmusik. Tabulaturen består av två blad och innehåller två ofullständigasatser samt en komplett double (Rudén, 1981) (Sparr, 1976). En närmare analys visar att det rörsig om solostycken för teorb vilket gör det till ett unikt fynd då detta förmodligen är den endatabulaturen med solomusik för teorb som återfunnits bland svenska källor.Vidare finns det ett femtiotal generalbasstämmor med tydliga anvisningar att framföras på justteorb (North, 1988) (Mason, 1989).Dübensamlingen har katalogiserats och sorterats vid ett flertal tillfällen vilketinnebär att det är svårt att avgöra den ursprungliga ordningen samt när och om stämmorförsvunnit eller separerats från varandra (Hedell, 2021). Idag är hela samlingen digitaliserad,katalogiserad och tillgänglig offentligt. Vi har med hjälp av den digitala sökmotorn tagit framsamtliga verk där teorb anges. Dessa verk har vi sedan i denna studie sorterats kronologiskt ochknutits till Hovkapellets historia och verksamhet.Med vårt paper kommer vi att presentera en transkription och gestaltning avtabulaturen samt försöka identifiera kompositören/kompositörerna. Vidare kommer vi utifrån deverk där flera knäppinstrument tillsammans med teorb anges i generalbasstämmorna att geförslag på vilka lutenister/teorbister (Kjellberg,1979) som kan ha framfört musiken samt var ochnär det kan ha skett och på vilket sätt (Schildt, 2014).

  Referenslista

  Hedell, Kia (2021) Särtryck ur red. Mattias Bolkéus Blom och Krister Östlund, Uppsalauniversitetsbibliotek 1621–2021. Verksamhet, samlingar, historia, betraktelser, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Acta Bibliothecae R. UniversitatisUpsaliensis, vol. LIII, 2021.

  Kjellberg, Erik (1979) Kungliga musiker i Sverige under stormaktstiden Studier kring derasorganisation, verksamheter och status ca 1620 - ca 1720, Uppsala: Uppsalauniversitet Institutionen för musikvetenskap.

  Mason, Kevin (1989) The Chitarrone And it ́s Repertoire in Early Seventeenth-Century Italy,Aberystwyth Wales: Boethius Press.

  North, Nigel (1987) Continuo Playing on the Lute, Archlute and Theorbo, London & Boston:Faber Music LTD.

  Rudén, Jan Olof (1981) Music in tabulature. A thematic index with source descriptions ofmusic in tabulature notation in Sweden, Stockholm: Svenskt musikhistorisktarkiv.

  Schildt, Maria (2014) Gustav Düben at Work. Musical Repertory and Practice of SwedishCourt Musicians, 1663 - 1690, Uppsala: Uppsala universitet Institutionen förmusikvetenskap.

  Sparr, Kenneth (1976) Luttabulatur i svenska bibliotek 2. Uppsala universitetsbibliotek,(SGLS) Svenska gitarr- och lutasällskapets tidskrift nr. 1 sid. 44 – 48. 

 • 47.
  Mattsson, Hållbus Totte
  et al.
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  Fredriksson, Daniel
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sound and Music Production.
  Burlin, Toivo
  Stockholms Universitet.
  Calle Jularbo och gammeldansen: Musik, nätverk, medialisering2022Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  CALLE JULARBO OCH GAMMELDANSEN: MUSIK, NÄTVERK, MEDIALISERING 

  Toivo Burlin, Stockholms universitet, Daniel Fredriksson, Högskolan Dalarna, Hållbus Totte Mattsson, Högskolan Dalarna.

  Förslag till presentationsform: Panel. Kontaktperson: toivo.burlin@music.su.se 

  Vad kan vi lära oss om musikens förändringsprocesser genom att studera Calle Jularbo och gammeldansen? Calle Jularbo (1893-1966) var en central musiker, kompositör och artist i populärmusikens och musikindustrins första period med inflytande under hela 1900-talet. Som framstående virtuos på dragspelet förenade han roller som svensk ”storspelman” med romska rötter, turnerande musiker och storsäljande grammofonartist, i en konstnärligt och kommersiellt framgångsrik medie-anpassad musik på internationell grund – därtill verksam i radio, film och television. I en tät kontakt med samtiden formades både artistkarriären och musikskapandet. 

   

  I detta nystartade forskningsprojekt, med finansiering från Vetenskapsrådet 2022–2025, använder vi Jularbo som ett ”nyckelhål” för att undersöka hur villkoren för musikskapande förändrades med nya instrument och inspelningsteknik, nya medier och arenor samt nya förhållningssätt till komposition och upphovsrätt. Med utgångspunkt i begreppen nätverk och medialisering studeras förändringsprocesser i 1900-talets musiksamhälle. Syftet är att undersöka hur synen på musikerskap, komposition, musikalisk tradition kontra innovation, representationsformer (”levande”, inspelningar, noter) och medialisering av musik (dvs., inspelningar, radio, tv, framföranden), samverkade med hur Jularbos “Kultis” och Gammeldans uppstod och utvecklades – från det folkliga ursprunget till musikindustrins populärmusik. Målsättningen är att undersöka Jularbo och gammeldansen på både sina egna villkor och utifrån relationen till annan musik och musikindustrins framväxt, före ”det svenska musikundret”. Vi kommer kort presentera våra tre huvudteman: 

   

  Music Production and the “Birth of ​Gammeldans​”

  Calle Jularbo har rekord i antal utgivna grammofonskivor. Hur producerades musiken, vilken musikindustri, nätverk och miljöer möjliggjorde dem? Hur lanserades musiken i olika medier?

   

  Jularbo’s Musical Groove: Composition, Community, Copyright: 

  Kompositioner, nätverk och upphovsrätt – hur kan Jularbos kompositioner förstås musikaliskt och upphovsrättsligt? Hur förhåller de sig till gammeldans-traditionen, hur tolkas de idag?

   

  Technological and Conceptual Perspectives on the Swedish Accordion: 

  Jularbo populariserade i hög grad dragspelet. Vad hände sedan? Vi undersöker några av dragspelets omvandlingar intill nutiden.

   

   

 • 48.
  Mattsson, Malin
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Starkare ljud, mer intressant?: En kvalitativ studie hur musikproduktionsstudenter påverkas av starkt ljud i hörlurar2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under en längre tid har fenomenet ”loudness war” varit föremål för omfattande diskussioner. Trots detta finns en begränsad mängd information angående musikproduktionsstudenters syn på stark musik, inom olika genrer ur ett kvalitativt perspektiv. Denna uppsats undersöker loudness och loudness war utifrån ett industriellt techno-perspektiv samt musikproduktionsstudenters uppfattning om stark musik vid användning av hörlurar. Metoderna som tillämpades var lyssningstester och enkäter. Där fick studenter uttryckte sina åsikter om ämnet och angav den föredragna ljudstyrkan enligt deras bedömning. Resultaten från undersökningen visade att den mest komprimerade versionen var föredragen. Dock så visade studenterna även en preferens för mindre komprimerade versioner. Studien har bidragit med ny insikt gällande loudness inom industriell techno samt skillnader i ljudupplevelsen mellan mer och mindre komprimerade musikstycken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Mäkinen, Andreas
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Rockens ikoniska förstärkare, hur står den sig iden digitala revolutionen?: Hur ställer sig producenter inom rock & metal till att gå digitalt med sina förstärkare?2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När det finns fler digitala emuleringar av förstärkare än någonsin tidigare, behövs verkligen en analog förstärkare, eller är de digitala emuleringarna fortfarande undermåliga? Denna studie har med hjälp av intervjuer undersökt hur stor kulturell tyngd den analoga förstärkaren har inom rock & metal, och hur dess producenter ser på framtiden med de digitala emuleringarna. Tidigare forskning påvisar att en genre består av så mycket mer än bara musiken utan även materiella ting så som till exempel kläder, elektronik, till och med politiska åsikter ibland. Med fyra rock & metalproducenter som informanter har vissa slutsatser skapats och jämförts med den tidigare forskningen. Det tydligaste resultatet är att alla informanter har en positiv inställning till analoga förstärkare, speciellt gällande dess ljudkvalitéer, medan det rådde olika åsikter kring de digitala emuleringarna. Den största fördelen som sågs med digitala emuleringarna var dess smidighet. Däremot så var det tre av informanterna som tidigare använt digitala emuleringar i skarpa produktioner, trots att två av de tre föredrog analoga förstärkare på grund av dess ljudkvalitéer. Hur långt kvar de digitala emuleringarna har att gå innan de blir likvärdiga de analoga förstärkarna går fortfarande inte riktigt att svara på, men när de blir lättare att mixa in, de får mer artefakter och ett mer organiskt ljud bör informanterna i denna studievara nöjda.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Nordquist, Rosanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Artistmarknadsföring på Instagram: Fyra kvinnliga popartisters marknadsföring på Instagram2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social media has changed the way media and advertising works. This essay explores how artists use Instagram to promote themselves and their music. Twenty posts from four artists were analyzed via content analysis. The purpose was to identify main aspects of their use of the platform and what the response they got was. The result showed that the artists seemed to have a close relationship with their fans, being personal but not private. Posts included obvious advertising, pictures and videos of the artists and interactivity with fans. The response was mainly positive. In conclusion this study shows that artists, and brands in general, will have better success from a marketing standpoint if they continuously post content on Instagram that is interesting, interactive and relatable for their target audience.

  Download full text (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 of 74
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf