du.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 21 of 21
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Leidenius, Dennis
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  Adaptiv stämning: En bedömning av acceptabilitet och tonkvalitetsuppfattning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  This thesis presents an adaptive tuning system that can be described as a dynamic Just Intonation tuning system, being compatible with equally tempered instruments. The tuning system is called Hermode Tuning (HMT) and the tuning used as comparison for evaluation is the standardized western tuning, the equal tempered tuning. This study investigates preferences for these two musical tuning systems, depending on whether the tunings are presented on a piano or with woodwind instruments. A listening test was done with students at the Falun Conservatory of Music, including both a vertical listening (intervalls) and a horizontal listening (cadenses and musical compositions) of Hermode tuned musical material. Overall the results showed no significant preferences for either tuning system irrespectively of what instrument it was presented with. The clearest results was that of a misjudged just intonated perfect third on the piano and a preference for an adaptively tuned piano presented in a simple harmonic structure, with a parameter setting of HMT 70%. Materials for comparison was partly taken from Hermode´s own website, but overall the attitude towards these sequenses (using a likert scale of one to five) showed a low expected value. This shows the complexity of the topic and no general conclusions regarding the choice of intonation or tuning system could be done for the presented material.

 • 2.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  A study of David Björlings way of teaching2007In: Forskningsseminarium Sibelius-Akademien, Helsingfors, 2007Conference paper (Other academic)
 • 3.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  Att vandra mellan det teoretiska och det praktiska: Ett samtal kring forskning inom musik, musikvetenskap och musikpedagogik i undervisningens vardag2010In: Stockholms Musikpedagogiska Instituts 50-års jubileum: SMI och forskningen: med Marianne Liljas, Tore West. Ronny Lindeborg, Owe Ander och David Thyrrenius, Stockholm, 2010Conference paper (Other academic)
 • 4.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  Björlingskolan: Sångutbildning under 1900-talets början2007In: SSTPF / [ed] Ann Christine Wilund ordf., Stockholm, 2007Conference paper (Other academic)
 • 5.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  David Björling som sångpedagog2005In: Musikvetenskap idag. Swedish Society for Musicology SSM: Svenska samfundet för musikforskning / [ed] Prof. Gunnar Ternhag, Växsjö: Växjö universitet, 2005Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  "Vad månde bliva av dessa barnen?" David  Björling som sångpedagog

  Jag ska disputera på en avhandling om David  Björlings sångpedagogik. Syftet är att lyfta fram den unikt  tidiga sångundervisning han förmedlade till sina söner.

  Operatenoren och sångpedagogen David Björling  ersatte sin egen avbrutna operakarriär med att utbilda sina  söner. Sångundervisningen tog sin början långt  före skolåldern och redan vid 3-4 års ålder  uppträdde pojkarna med sin far. Den empiriska bakgrunden belyser de  landsomfattande konsertturnéer som utfördes med de från  början minderåriga sönerna. Mellan åren 1919-1921  genomfördes även en omfattande och framgångsrik  USA-turné.

  Det didaktiska inslaget i David Björlings  sångpedagogik har skapat åtskilliga frågetecken och hans  idé med barnsångskolan har förblivit outforskad. De  över 800 konserter som David Björling genomförde med  sönerna kräver en vetenskaplig genomlysning. Jag vill veta  när undervisningen inleddes och med vilka metoder barnen  undervisades.

  Viktiga nedslag utgör analyserna av David  Björlings häfte Hur man skall sjunga och de inspelningar  som gjordes av Björlings söner under USA-turnén på  Colombia records i New York 1920.

  David Björling fick både beröm och kritik. Många lyssnare sällade sig till de beundrandes skara, medan andra menade att barnarösterna snart skulle fördärvas. David Björling var som sångpedagog pionjär på området att utbilda barnröster, man kände inte till några liknande exempel och detta förde med sig en viss skepsis. På grundval av analyserna och recensioner problematiseras David Björlings förmåga att rätt undervisa sina barn.

  En avgörande ansats är att söka  härleda varifrån David Björling hämtat kunskaper och  inspiration till sin barnsångskola. I komparativt syfte arbetar jag  därför med hur David Björlings undervisning kan ställas  mot generell sångpedagogik, etablerade sångskolor och samtida  sångideal.

  Mitt metodiska redskap har sin grund i den hermeneutiska  tolkningstraditionen och då främst Paul Ricoeurs hermeneutiska  position. Min avhandling kan definieras som personhistorisk och bygger  på en erfarenhetsnära tolkningsprincip.

 • 6.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  David Björlings pedagogy in a context of older singing traditions2009In: Le chant passé et présent: Innovation et Tradition. ICVT7 International Congress of Voice Teachers Folies Bergères, Paris 15-19 Juli 2009., Paris, 2009Conference paper (Other academic)
 • 7.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  Den Munktellska salongen i Falun: Bildning, industri och kultur under 1800-talet2010In: Norrlandsfrågan: Erfarenheter av bildning, utbildning och undervisning i nationalstatens periferi. Nationella forskarskolan i utbildningshistoria, Uppsala universitet, Umeå, 2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Salongkulturen i Falun under 1800-talet är en obeforskad del av bergsmannakulturen och gruvsamhället kring Falu gruva. Med målet att ge en fördjupad vetenskaplig belysning av Falusalongerna som kulturellt centrum avser projektet att undersöka det kulturella och pedagogiska arv som salongkulturen härbärgerar. I fokus står salongernas idéspridande funktion kring utbildningsfrågor, bildning och kultur. Projektet baseras på Johan Henrik Munktells (1804-1861) bildningsresor under det tidiga 1800-talet. Källmaterialet bygger på en brevsamling från 1828-30. Resebreven utgör ett orört historiskt material med unika skildringar från Berlins kultur- och salongsliv. Huvudsyftet med Johan Henrik Munktells bildningsresa var dock att studera de nya metoderna inom papperstillverkning vilket per automatik sätter in salongslivet i ett större idéhistoriskt perspektiv. Munktell beskriver inte bara de kontinentala kultur- och salongsmiljöerna, han skildrar den industriella utvecklingen framförallt i Tyskland men också andra länder som Italien, Schweiz och Frankrike i början av 1800-talet. Munktells reseskildringar, skrivna på Grycksbo bruks eget handgjorda finpapper, speglar tidens civilisatoriska och kulturella framsteg samtidigt som det tidstypiska livet i Falun framträder. Inspirerad av Berlins främsta salonger och de tidiga uppsalasalongerna skapade han en salong med stort inflytande över den industriella och kulturella utvecklingen i Sverige. Vid sidan om vetenskap och teknik blev den munktellska salongen en samlingsplats för samtalet om hur utbildning och musikliv skulle organiseras. I gästlistan framträder uppsalasocieteten tillsammans med bergsmän, kulturpersonligheter och färgstarka reformpedagoger inom skola och utbildningsväsende. Salongen är en rumslighet som förenar det offentliga och det privata. I sin betydelse för den borgerliga samhällsutvecklingen har salongkulturen som begreppsligt kontinuum ansetts bespegla modernitetsbegreppet.

 • 8.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  Den musikaliska salongen i Falun som inspiration för högre musikutbildning under 1800-talets senare hälft2009In: Hos bönder och herrskap kring sekelskiftet 1800. Kulturdagar 22-23 Juni 2009 / [ed] Ångström Grandien, Inga-Lena, Bonäs/Mora, 2009Conference paper (Other academic)
 • 9.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  En stjärna föds när en annan slocknat: en dokumentär om David Björling, Jussi Björlings far2010Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  Från Mousiké till Musisk pedagogik: En utbildningsvetenskaplig studie i hur bildningsteoretiska resonemang och didaktisk teori konkretiseras i värdegrundsarbetet och dess praktiska tillämpning2010In: 11:e Nordiska lärarutbildningskonferensen, Hjörring, Danmark, 2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I studien prövas sambandet mellan musisk pedagogik och värdegrundsarbete i syfte att konkretisera den svenska lärarutbildningens värdegrundsarbete och bidra till blivande lärares förmåga att tolka och praktiskt tillämpa värdegrunden. Det musiska visar mot bakgrund av studien tydliga drag av bildningsidealet och pekar på en konsensusorienterad undervisning byggd på diskursiv legitimering. Den definition som i studien görs av den musiska pedagogiken, och som i samförstånd med tidigare definitioner inte exkluderar andra ämnesdiscipliner än musik, visar att ett musiskt didaktiskt förhållningssätt kan förstås som fronetisk kunskap och syftar tillbaka på den för konstarterna samlande termen mousiké. Tidigare forskning har påvisat ett samband mellan ett musiskt förhållningssätt och ökad empatisk förmåga. Studien undersöker hur begreppet empati och förmågan att leva sig in i andra människors känslor kan utveckla lärarstudenters förmåga att förstå och praktiskt omsätta termer som värdegrund och hållbar utveckling. I mitt paper placeras fokus på resultatet av en tvärvetenskaplig studie i ämnesdidaktisk fördjupning där mitt bidrag blottlägger hur den musiska pedagogiken kan gagna vad som i studien benämns den atmosfäriska didaktiken och den kanonisering som skett av lärares samhällsuppdrag.

 • 11.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  Från mousiké till musisk pedagogik: en ämnesdidaktisk fördjupning2010In: Tradition och praxis i högre utbildning: 12 ämnesdidaktiska studier, Stockholm: Södertörns högskola , 2010, Vol. 1, p. 139-162Chapter in book (Refereed)
 • 12.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  Hur Jussi Björling formades till sångare: En historik studie kring sångskolor och äldre sångundervisningsideal i svensk belysning2003In: / [ed] Lars Hemmingsson, Stockholm, 2003Conference paper (Other academic)
 • 13.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  Hur såg det vokala utbildningslandskapet ut i Stockholm kring förra sekelskiftet och vilka var sångskolorna på modet?2008In: Röstakademin. Stockholms Musikpedagogiska Institut, Stockholm, 2008Conference paper (Other academic)
 • 14.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  Jussi Björling: den siste bel cantosångaren?2003Other (Other academic)
 • 15.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  Om David Björlings barnsångskola som han formar med sönerna och deras konsert- och turnéverksamhet2008In: Röstakademin: Stockholms Musikpedagogiska Institut, Stockholm, 2008Conference paper (Other academic)
 • 16.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  Slit bakom röstfenomenet Jussi Björling2007Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  Theories behind Jussi Bjorling's early music training and David Bjorling's pedagogical influences2004In: The 4th Jussi Björling Congres 2004: Brought by the three Jussi Björling Societies in Sweden, UK and US, Stockholm/Borlänge, 2004Conference paper (Other academic)
 • 18.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  Tidig inlärning bakom Jussi Björlings framgångar2007Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  "Vad månde blifva af dessa barnen?": En studie av David Björlings pedagogik och dess bakgrund i äldre sångundervisningstraditioner2008In: Jussi Björling: Jussi Björlingsällskapets tidning, ISSN 1400-5271, no 41, p. 8-13Article in journal (Other academic)
 • 20.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  "Vad månde blifva af dessa barnen?": En studie av David Björlings pedagogik och dess bakgrund i äldre sångundervisningstraditioner2008In: Nordic Research in Music Education, ISSN 1504-5021, p. 259-267Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  What is to become of these children? A study of David Björling’s way of teaching and the background to it in older traditions of teaching singing. The children who are referred to in the title received their musical education during their very early years. Their father, David Björling, had the idea of educating his children to be opera singers. The purpose of this research note is to give a conclud-ing picture of the dissertation and to place David Björling’s methods in the historical context of vocal pedagogy. In the reseach note David Björlings vocal pedagogy is connected to the natural school of singing. David Björling is found to have roots in an older Italian tradition. From a didactic point of view the results show that the Björlingschool was formed in accordance with the pedagogical model we understand today as the Suzuki method. David Björling's teaching methods are based on the older German tradition of development, a tradition in musical education which predated the Suzuki method.

 • 21.
  Liljas, Juvas Marianne
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Music.
  "Vad månde blifva af dessa barnen?": om David Björling och hans sjungande söner2008In: Nordisk sångpedagogisk konferens. Ålands musikinstitut Mariehamn 1-2 mars 2008.: Svenska Sång- och Talpedagogförbundet  SSTPF i samarbete med FINATS - Sångpedagogförbundet i Finland., Mariehamn, 2008Conference paper (Other academic)
1 - 21 of 21
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf