Högskolan Dalarnas logga och länk till högskolans webbplats

du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 84
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahlenius, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Yrkesstolthetens komponenter hos anställda på Försäkringskassan Dalarna2007Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande undersökning var att identifiera faktorer som bidrog till känslan av "yrkesstolthet" hos anställda vid Försäkringskassan Dalarna inkluderande personalens tillfredsställelse med yrkesrollen. Sammanlagt 163 personer, 123 kvinnor och 40 män, från 25 till 66 år (X= 49,8 år) deltog i undersökningen. Denna genomfördes med hjälp av General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work (QPS Nordic) inkluderande 123 frågor samt 9 frågor gällande yrkesrollen. Frågorna besvarades väsentligen med hjälp av en 5-gradig skala av Likert-typ. Huvudresultatet uträknades med hjälp av Cronbachs Alpha, Principal Component Analysis och multipel regressionsanalys. Det konstaterades att beroendevariabeln "yrkesstolthets" variation förklarades till 62,7% av oberoende-variablerna "interaktionsintelligens" "yrkesrealism", "arbetstillfredsställelse" och "arbetsengagemang". Även kön, ålder, utbildning och yrkeserfarenhet hade betydelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Ahlenius, Linda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Törneman, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Samband mellan personlighet och yrkesval2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Är poliser mer spänningssökande än andra? Det är frågan som ligger till grund för studien där syftet är att jämföra poliser med lärare i vilken utsträckning de söker spänning. Studien genomfördes med hjälp av ett frågeformulär bestående av 28 påståenden som kommer ifrån redan vedertagna skalor. Dessa är Eysenck Personality Inventory och Zuckerman’s Sensation Seeking Scale. 62 personer deltog i studien varav hälften var lärare och hälften poliser. Poliserna fick signifikant högre poäng än lärarna på de påståenden som handlade om att ta risker och fatta snabba beslut. Lärarna fick i sin tur signifikant högre poäng på de påståenden som handlar om impulsivitet gällande resor. Den slutsats man kan dra av denna studie är att poliser söker sig till arbeten som i sig innebär mer spänning medan lärare i större utsträckning söker spänning utanför arbetet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT03
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT04
 • 3.
  Alstermark, Carola
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Personlighet och val av utbildning2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Påverkar vår personlighet de utbildningsval vi gör i livet? Denna fråga ligger till grund för studien som gjordes på ekonom- och sjuksköterskestudenter på Uppsala Universitet. I studien deltog 120 personer och undersökningsdeltagarna (Ud) var jämnt fördelade mellan ekonomer/sjuksköterskor och kvinnor/män. Studien genomfördes genom att Ud fick svara på 48 stycken påståenden som utgick från Eysenck Personality Inventory (EPI). Tidigare forskning har påvisat skillnader i personlighet mellan ekonom- och vårdstudenter. Syftet med studien var att undersöka om det fanns någon skillnad i personlighet mellan ekonom- och sjuksköterskestudenter. Studien visade inga signifikanta skillnader i personlighet mellan studentgrupperna. Den slutsats som drogs i denna studie, var att vår personlighet inte påverkar utbildningsvalen ekonom- och sjuksköterska.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Andersen, Katarina
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Samband mellan kondition och korttidsminne hos gymnasielever2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna empiriska studie var att se om det fanns något samband mellan kondition (VO2max) och korttidsminne hos gymnasieelever. Totalt 58 elever, 24 pojkar och 34 flickor, i åldern 16-18 år deltog i studien. Studien innehöll tre tester. Den fysiska aktivitetsgraden (kondition/VO2max) uppmättes genom en variant av Coopers löptest. Korttidsminnet testades på två sätt. Det ena testet bestod av Baddeleys Transformationstest, vilket är ett språkligt, visuellt korttidsminnestest . Det andra testet var ett auditivt korttidsminnestest. Studien visade, med envägs variansanalys, en signifikant positiv effekt av fysisk kondition på det auditiva korttidsminnestestet på 1% nivån (p=0.007). Det visades ingen signifikant inverkan på det visuella, språkliga korttidsminnestestet. Följande hypotes bekräftades: Ungdomar med låg kondition (i termer av Coopertest) har sämre auditivt korttidsminne än ungdomar med medelhög eller mycket hög kondition. Studien visade att gymnasieelever med medelhög och hög kondition har bättre korttidsminne än gymnasieelever med låg kondition. Sammanfattningsvis kan det konstateras att alla, både barn, unga, vuxna och äldre förbättrar sin kognitiva förmåga genom att vara fysiskt aktiva.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Lundberg, Anna-Karin
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Upplevd arbetsmiljö och känsla av sammanhang hos omvårdnadspersonal2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT03
 • 6.
  Andersson, Linda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Lekryd, Annelie
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Kvinnors psykiska hälsa under menstruationscykeln2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under menstruationscykeln påverkas kvinnan av flera hormonstimulerande signalsubstanser och hormoner som i sin tur kan ha olika effekt på den psykiska och fysiska hälsan som PMS – premenstruellt syndrom eller PMDD – premenstruell dysforisk dysfunktion. Syftet med studien var att undersöka variationer i allmänt mående, irritationsnivå och energi under en menstruationscykel. I undersökningen deltog 2 grupper av kvinnor, de som inte använder, respektive de som använder hormonpreparat. Tjugofem undersökningsdeltagare (udd) ingick i undersökningen som pågick under 30 dagar. Undersökningen, som var webbaserad, bestod av att kvinnan dagligen fyllde i frågor om sitt mående. Resultatet visade inte på signifikanta medelvärdesskillnader mellan olika dagar i menscykeln eller mellan kvinnorna i gruppen oavsett grupp. Resultatet signalerade även att kvinnor som inte använder sig av något hormonpreparat svänger mer i sin psykiska hälsa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Arnesson, Madelene
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Hundars inlärning: inlärning i förhållande till hundens ålder2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande undersökning var att studera sambandet mel¬lan hundars ålder och deras inlärnings- respektive problemlösnings¬förmåga. Undersökningen genomför¬des på 17 hundar med ett ålders¬spann på 12 -123 månader. Hun¬darna genomförde en inlärningsövning och en problemlösnings¬övning. Det visade sig finnas en svag icke sig¬nifikans tendens att de yngre hundarna hade ett lägre antal träningstill¬fällen. En slutsats som kan dras från detta är att det krävs ett stort stickprov för att få fram reliabla resultat gällande yngre och äldre hun¬dars inlärningsförmåga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Banck, Nicklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Fördomar och urvalsprocessen till polisutbildningen2007Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Över 6000 personer söker till de 900 lediga studieplatserna vid polishögskolan vid varje ansökningstillfälle. Urvalet för att tillsätta dessa platser är således stort. Kritik har dock riktats mot polisens urvalsprocess som har utpekats för inte tillräckligt kunna identifiera och gallra ut olämpliga individer med låg och bristfällig respekt och inställning till andra människor och olikheter. Syftet med föreliggande studie var att undersöka skillnader i fördomar mellan två grupper; sökande till, och studerande vid polishögskolan (N=84) och jämföra dessa med en ickepolisiär kontrollgrupp. Fördomarna mättes med tre moderna fördomsfullhetsskalor; rasism, sexism och fördomar mot homosexuella. Studien undersökte även undersökningsdeltagarnas personlighetstyper med Big-Five Inventory (BFI), Right-Wing Authoritarianism (RWA) och Social Dominance Orientation (SDO). Inga skillnader mellan grupperna i fördomsfullhet hittades, dock visade sig kombinationen av BFI, RWA och SDO vara bra på att predicera fördomsfullhet. Resultaten diskuterades och polisutbildningens urvalsprocess uppmanas reflektera över införande av motsvarande personlighetstest.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Banck, Nicklas
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Eriksson, Adam
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Syskonplaceringens betydelse för locus of control2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skillnader mellan förstfödda och senarefödda är ett vanligt undersökningsobjekt, där välkända stereotyper finns. Förstfödda anses vara mer målinriktade, konservativa, ansvarstagande och kravfyllda, medan senarefödda ofta påstås vara tvungna att bryta mönster och är därför mer rebelliska och öppna för nya erfarenheter. Syftet med föreliggande studie var att undersöka syskonplaceringens påverkan på sättet att attribuera orsakerna till händelser och prestationer. Rotters locus of control-skala användes i en Internetbaserad enkät, till vilken en öppen annonsering nyttjades. Studien använde en inomfamiljsdesign och begränsandes till att omfatta en traditionell kärnfamilj med biologiska föräldrar och enbart helsyskon. Hypotesen att förstfödda oftare än senarefödda styrs av inre locus of control kunde godtas. Resultatet visades i första hand gälla förstfödda män. Resultaten tros till största delen bero på föräldrarnas uppfostringsstil och olika ansvarsfördelning mellan syskon.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Berglöf, Anna-Carine
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  "Bråkar, skriker fula ord om jag var mobbad skulle jag bli rädd"2005Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien avser att belysa frekvensen av mobbning, typ av mobbning, kunskap om var den sker och, om det finns någon skillnad i pojkars respektive flickors beteende i avseende till om någon mobbar eller blir mobbad. En skola vidtalades. Ett frågeformulär med 22 frågor med fasta svarsskalor och en öppen fråga användes. Tendensen är att det är fler flickor än pojkar som har blivit mobbade. Det är en signifikant skillnad mellan pojkar och flickor på den öppna frågan. De senare som definierar mobbning som verbal eller att retas medan pojkarna framför allt nämner att slåss. Få av eleverna har svarat att de varit med om att mobba andra elever någon gång. När det har hänt är det flera pojkar/en enskild pojke, än flickor som mobbat både pojkar och flickor. Sist kommer en enskild flicka som mobbar. Platsen är skolgården.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11. Bjorklund, Gunilla
  et al.
  Åberg, Lars
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Psykologi.
  Driver behaviour in intersections: formal and informal traffic rules2005Ingår i: Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, ISSN 1369-8478, E-ISSN 1873-5517, Vol. 8, nr 3, s. 239-253Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Drivers' behaviour in intersections is not only influenced by the rules of priority in the intersection but also by the design of the intersection as well as the behaviour of other road users. If behaviours that supplement or contradict formal traffic rules become common in a particular traffic intersection, it is an indication that an informal traffic rule has been used. In the present study a sample of 1276 Swedish drivers (aged 18-74 years) responded to questions about how often they would yield to another driver in 10 hypothetical crossing situations. In all crossing situations the respondents were told that there was no major road, implying that they should always yield the right of way to traffic coming from the right (the right-hand ride). The results showed that drivers' reported behaviour varied over different intersections. As expected, the formal rule of priority (i.e., the direction from which the other driver was coming) was an important determinant for drivers' yielding behaviour. However, cues for informal rules such as the other driver's behaviour and road breadth were also of importance. Different groups of drivers could be identified according to their strategies of yielding behaviour. One group of drivers reported that they rarely yielded, whereas another group reported that they always did so. A third group complied with the right-hand rule most of the time, whereas the behaviour of a fourth group varied over intersections. The implications of the results and the appropriateness of the right-hand rule are discussed.

 • 12.
  Björklund, Gunilla
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Psykologi.
  Driver irritation and aggressive behaviour2008Ingår i: Accident Analysis and Prevention, ISSN 0001-4575, E-ISSN 1879-2057, Vol. 40, nr 3, s. 1069-1077Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A sample of 98 drivers responded to a Swedish version of the UK Driving Anger Scale [UK DAS; [Lajunen, T., Parker, D., Stradling, S.G., 1998. Dimensions of driver anger, aggressive and highway code violations and their mediation by safety orientation in UK drivers. Transport. Res. Part F 1, 107-121]. The results indicated that the Swedish version, like the British original, measures three sources of driver irritation: "progress impeded", "reckless driving", and "direct hostility". Structural equation modelling was used to investigate the relationships between the three sources of self-reported driver irritation, aggressive actions, speed, sex, age, and annual mileage. The models suggested a positive relationship between the amount of driver irritation and frequency of aggressive actions for all three sources of irritation. Female drivers tended to become more irritated than male drivers, while the male drivers tended to act aggressively more often. Surprisingly, drivers who reported that they enjoy fast speeds did not become more irritated than slower drivers when obstructed. The important conclusions are that experienced irritation often leads to openly aggressively actions, and that expression of aggressive behaviours may be a cause of other drivers' feeling of irritation. 

 • 13.
  Björklund, Gunilla
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Psykologi.
  Informella regler i korsningar och cirkulationsplatser: en pilotstudie2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Bodin Hansen, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Mår kvinnliga lärare sämre än manliga?2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stress på jobbet har väckt stor uppmärksamhet de senaste åren. Generellt kan man säga att den psykiska ohälsan ökar. Kvinnor och lärare är överrepresenterade bland de utbrända. Syftet med undersökningen var att genom en enkätstudie ta reda på om det fanns några könsskillnader gällande mäns och kvinnors psykiska ohälsa på två gymnasier i Dalarna. Undersökningen bestod av ett frågeformulär bestående av 18 frågor. Sammanlagt 78 personer valde att delta i studien. Resultatet visade inga signifikanta könsskillnader. Man kan däremot utläsa en tendens till att kvinnorna mår sämre än männen. Då tidigare forskning pekar mot att kvinnor mår sämre än män, kan undersökningens utslag bero på för få deltagare eller på undersökningens låga svarsfrekvens.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Davidian, Emin
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Medkänsletillfredställelse, utbrändhet och sekundär traumatisk stress hos handläggare på socialtjänsten2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att främst undersöka om det finns ett negativt samband mellan medkänsletillfredställelse och utbrändhet hos handläggare inom socialtjänsten som arbetar med barn och ungdomar. Ett ytterligare syfte var att se om deltagarna uppvisade höga nivåer av sekundär traumatisk stress. Totalt deltog 37 handläggare från socialtjänstens barn och ungdoms grupper i en av Sveriges större städer. Mätinstrumentet som användes för studien var frågeformuläret ProQOL version 5. Resultatet från Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient visade att det fanns ett signifikant måttligt negativt samband mellan medkänsletillfredställelse och utbrändhet. Vilket innebär att högre nivåer av medkänsletillfredställelse är associerat med lägre nivåer av utbrändhet. I linje med tidigare forskning dras slutsatsen att medkänsletillfredställelse kan hjälpa till att motverka utbrändhet. Deltagarna i studien rapporterade även låga nivåer av sekundär traumatisk stress. Detta var förvånande eftersom tidigare forskning rapporterar det motsatta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Eriksson, Adam
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Attityd till att fullfölja nuvarande studier - En applikation av The Theory of Planned Behavior2007Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att förutsäga och förklara människors beteenden och intentioner har ”attityd” länge varit ett centralt begrepp inom socialpsykologin. En vanlig teori och modell för ändamålet är ”theory of planned behavior” (TpB), vilken säger att en individs beteende styrs av dess intention, som i sin tur är en funktion av den personliga attityden, det sociala trycket och den upplevda kontrollen att kunna genomföra aktuellt beteende. Syftet med föreliggande studie var att undersöka attityden och intentionen till att fullfölja nuvarande studier och göra en applikation av TpB-modellen via en Internetenkät riktad till studenter på Högskolan Dalarna (N = 1292). Hypotesen att ”den upplevda kontrollen” är den viktigaste direkta variabeln för intentionen kunde godtas, vilket kan antagas bero på beteendets karaktär. Diskussion förs också kring intentionens eventuella omvandling till verkligt beteende.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Frank, Amanda
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Kön, kroppsbild och dysfunktionella tankar: en sambandsstudie2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Body esteem is the affective aspect of body image, which is shaped by social experience. Compared with men, women have a more negative body image, which is more frequently correlated with depression and dysfunctional thoughts, especially in the case of eating disorders. The purpose of the present study was to examine gender differences in body esteem and its subcategories, and to find out whether there exists a stronger link between negative body esteem and higher levels of dysfunctional thoughts in women. The relationship between body esteem, dysfunctional thoughts and mental illness was examined. Participants were 73 college students doing social sciences and sports training educations. Body esteem questionnaire and dysfunctional thoughts questionnaire as well as a self made questionnaire on mental illness were used. Results showed that women had a more negative body esteem compared to men, especially considering weight. In women, there was a medium-strong negative relation between body esteem and dysfunctional thoughts. The results indicate that the norms for female body ideal that abound in the Western society have a negative affect on women's thinking and body image. Key words: Gender, body esteem, dysfunctional thoughts, mental illness.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Frans, Örjan
  et al.
  Uppsala university.
  Rimmo, P-A.
  Åberg, Lars
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Psykologi.
  Fredrikson, M.
  Trauma exposure and post-traumatic stress disorder in the general population2005Ingår i: Acta Psychiatrica Scandinavica, ISSN 0001-690X, E-ISSN 1600-0447, Vol. 111, nr 4, s. 291-299Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To examine the lifetime prevalence of trauma experiences and post-traumatic stress disorder (PTSD). Questionnaire-assessed PTSD, the type of traumatic event experienced, perceived trauma impact, and trauma frequency in 1824 randomly selected men and women. PTSD lifetime prevalence was estimated at 5.6% with a 1 : 2 male-to-female ratio, in spite of men reporting greater trauma exposure. The highest PTSD risk was associated with sexual and physical assault, robbery and multiple trauma experiences. Controlling for trauma type did not account for gender differences, while controlling for experienced distress did. The conditional probability for PTSD varied as a function of trauma type, frequency and impact of the event, with increased rates associated with prevalent trauma exposure and higher perceived distress. The latter accounted for the gender effect, suggesting that gender differences in PTSD in part represent a generally greater vulnerability to stress in women.

 • 19. Fredriksson, Anders
  et al.
  Stigsdotter, Ingels Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Psykologi.
  Hurtig, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Psykologi.
  Ewalds-Kvist, Béatrice
  Archer, Trevor
  Running wheel activity restores MPTP-induced deficits2011Ingår i: Journal of neural transmission, ISSN 0300-9564, E-ISSN 1435-1463, Vol. 118, nr 3, s. 407-420Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Wheel-running and treadmill running physical exercise have been shown to alleviate parkinsonism in both laboratory and clinical studies. MPTP was administered to C57/BL6 mice using two different procedures: (a) administration of a double-dose regime (MPTP 2 × 20 or 2 × 40 mg/kg, separated by a 24-h interval), vehicle (saline 5 ml/kg) or saline (vehicle 2 × 5 ml/kg), and (b) administration of a single-dose weekly regime (MPTP 1 × 40 mg/kg) or saline (vehicle 1 × 5 ml/kg) repeated over 4 consecutive weeks. For each procedure, two different physical exercise regimes were followed: (a) after the double-dose MPTP regime, mice were given daily 30-min periods of wheel-running exercise over 5 consecutive days/week or placed in a cage in close proximity to the running wheels for 3 weeks. (b) Mice were either given wheel-running activity on 4 consecutive days (30-min periods) or placed in a cage nearby for 14 weeks. Behavioral testing was as follows: (a) after 3 weeks of exercise/no exercise, mice were tested for spontaneous motor activity (60 min) and subthreshold l-Dopa (5 mg/kg)-induced activity. (b) Spontaneous motor activity was measured on the fifth day during each of the each of the first 5 weeks (Tests 1–5), about 1 h before injections (first 4 weeks), and continued on the 5th days of the 6th to the 14th weeks (Tests 6–14). Subthreshold l-Dopa (5 mg/kg)-induced activity was tested on the 6th, 8th, 10th, 12th and 14th weeks. (b) Mice from the single-dose MPTP weekly regime were killed during the 15th week and striatal regions taken for dopamine analysis, whereas frontal and parietal cortex and hippocampus were taken for analysis of brain-derived neurotrophic factor (BDNF). It was shown that in both experiments, i.e., the double-dose regime and single-dose weekly regime of MPTP administration, physical activity attenuated markedly the MPTP-induced akinesia/hypokinesia in both the spontaneous motor activity and restored motor activity completely in subthreshold l-Dopa tests. Running wheel activity attenuated markedly the loss of dopamine due to repeated administrations of MPTP. BDNF protein level in the parietal cortex was elevated by the MPTP insult and increased further by physical exercise. Physical running wheel exercise alleviated both the functional and biomarker expressions of MPTP-induced parkinsonism.

 • 20.
  Friberg Lundin, Jessica
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Tandvårdsrädsla, generell oro och självkänsla: Dental fear, general anxiety and self-esteem2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Hamrin, Jessica
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Nilsson, Helena
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Attribution i moral och etik: hur tillskriver människor orsaker till beteenden?2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rapporten handlar om hur människor attribuerar, det vill säga tillskriver, orsaker till beteenden i moralbaserade situationer och om det finns skillnad i hur män och kvinnor attribuerar beteenden. För att undersöka hur människor attribuerar har man i denna undersökning låtit män och kvinnor göra bedömningar om varför man själv eller ”någon av samma ålder och kön” gör som de gör i specifika situationer. Detta gjordes i en enkät innehållande två situationer med vardera fyra orsaker som rangordnas efter hur troliga de är som anledning till vad som hände i situationen. Enligt resultaten finns det en signifikant skillnad i hur människor attribuerar beteenden men det beror på vilken situation de befinner sig i. Resultaten påvisar inte någon signifikant skillnad i hur män och kvinnor attribuerar sitt och andras beteenden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Hedberg, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Personlighet, datorerfarenhet och upplevelse av datorfrustration2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I och med informationsteknologins snabba framväxt i samhället ställs vi också inför problem som hur vi ska handskas med denna utveckling. Forskning visar att fenomenet datorrädsla kan bero på faktorer som exempelvis erfarenhet, personlighet, attityd eller kön. Syftet med denna studie är dock att undersöka eventuella samband mellan datorrädsla, personlighet samt datorerfarenhet. Nittio studenter vid Högskolan Dalarna agerade undersökningsdeltagare (UD) genom att svara på en enkät bestående av tre delar; bakgrundsfrågor, ett personlighetstest sammansatt av Eysenck Personality Inventory (EPI) samt åtta scenarier, där UD fick skatta sin självupplevda stressnivå i olika situationer. Studien visar att såväl neuroticism som datorerfarenhet skulle kunna predicera datorrädsla. Starkast effekt på den självskattade stressnivån hade dock variabeln kön. Man kan även dra slutsatsen att fenomenet datorrädsla inte är en specifik slags rädsla, utan till viss del hänger samman med andra fobier.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Helander, Elin
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Personlighetstyper och upplevelse av ett nytt arbetsstöd: undersökning gjord på Trafikverkets Intranät och anställda2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  In order to get a better understanding of the interaction between employees and their technical work tools one needs to know what factors influence the interaction. The purpose of this study was to examine if there is a correlation between the personality traits Extraversion (E) and Neuroticism (N), tested with Eysenck Personality Inventory (EPI), and experience of the new Intranet among employees at The Swedish National Transport Administration (SNTA), and also to gather information of employees’ opinions about the new Intranet. A survey, containing questions about the Intranet and a personality test (EPI), was posted on SNTA’s Intranet for eight workdays (N = 88, females = 53, males = 35). A Multiple Regression showed no significant correlations between personality traits (E/N) and experience of the new Intranet. Considering the study’s low Power (.34) one cannot draw any conclusions of the statistical tests. A majority of the participants did not think that the new Intranet is better than the old one, and thought it was difficult to find necessary information on the Intranet at first. However, they did not think this had a negative effect on the time it took to accomplish their work tasks. For upcoming studies more participants are required (preferable more than 200) and the survey should not only be available via computers in order to reach people who is not frequent users of computers.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Herbertsson, Carina
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Vad påverkar föräldrars sätt att tillgodose barns behov av regelbundet umgänge?: En applikation på Theory of Planned Behaviour2007Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande undersökning var en attitydundersökning baserad på Theory of Planned Behaviour där attityd, subjektiv norm, upplevd kontroll samt intention anses kunna predicera beteende. Syftet med undersökningen är försöka ta reda på vilka faktorer som påverkar hur mycket tid man som förälder umgås med sina barn efter en separation eller skilsmässa eftersom många barn i den situationen förlorar kontakten med den ena föräldern. 36 försöksdeltagare besvarade ett frågeformulär bestående av 31 frågor och påståenden gällande umgänge. Resultaten visar att tiden man som förälder umgås med sina barn efter en skilsmässa beror på intention och upplevd kontroll. Intentionen förklaras av upplevd kontroll och dom förväntningar man upplever från omgivningen. Attityden hade endast liten betydelse i modellen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Herbertsson, Carina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Persson, Mari
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Persson, Mona
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Retentionsintervall och ledande frågors effekter på vittnens minnesprestationer2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vittnesmål är en vanlig form av bevis i rättegångar och spelar ofta en avgörande roll för utgången av brottmål. Studier har visat att fullständigheten och tillförlitligheten av vittnesmål påverkas av ledande frågor och längden på retentionsintervall. Syftet med föreliggande studie var att undersöka ledande frågor och retentionsintervallets påverkan på minnesprestation. Ett filmklipp visades för försöksdeltagare som omedelbart efter filmen eller efter 48 timmar svarade på en enkät bestående av icke-ledande eller ledande frågor om filmens innehåll. Resultaten visade att vilseledande frågor resulterade i sämre minnesprestation än icke-ledande frågor. Längden på retentionsintervall påverkade inte minnesprestation. Resultaten diskuterades främst utifrån tidigare forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Hurtig, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Visuellt & Auditivt korttidsminne2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  The aim of the present study was to investigate the effect of sensory modality on short-term memory recall. An exploratory, cross-sectional study was performed. A total of 119 individuals participated. There were 70 female and 49 male subjects, aged 4 to 80 years (M=34,3). The participants were presented with 12 different objects in auditory, visual or auditory/visual mode over a period of 24 seconds. The participants were then asked to recall as many of the 12 objects as possible in any order. The study took place at a day nursery, junior high schools, meetings with elderly and adults with house calls. Non-probability samples were used. The conclusion was that visual short-term memory generated the highest recollection and that adults had the highest mean on the different stimuli. A visual element is recommended at recollection.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Hurtig, Anders
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Stigsdotter, Ingels Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Wheel-Running Exercise Restores 1-Methyl-4-Phenyl-1,2,3,6-Tetrahydropyridine -Induced Motor Deficits in Mice2008Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
 • 28.
  Jonsson, Heléne
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Faktorstruktur utifrån "frågor kring attraktivt arbete"2007Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  År 2007 är det högkonjunktur och arbetslösheten sjunker i Sverige. Fler väljer att läsa vidare på högskola och universitet och färre människor föds. En attraktiv arbetsplats vinner konkurrensen om den kompetens som finns. Arbetslivsinstitutet startade därför, tillsammans med Högskolan Dalarna, ett gemensamt forskningsprojekt 2001 som avslutades 2003. Projektet resulterade bla. i enkäten ”Frågor kring attraktivt arbete”. Denna enkät har ett brett innehåll och reliabilitet har ej beräknats på ett tillfredsställande sätt. Genom beräkning av korrelation, faktoranalys, cronbach´s alpha samt multipel regression kunde ett steg i att förbättra enkätens kvalitet tas. Denna studie visade att stimulans har störst betydelse för huruvida ett arbete är attraktivt eller inte. Nästa steg i förbättringen av enkäten kan vara att ifrågasätta de tre nuvarande kategorierna denne är uppdelad i samt att göra liknande beräkningar på en större mängd data.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Jonsson, Heléne
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Hur påverkar könsskillnader karriärmöjligheten?: -Externa och interna faktorers inverkan2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Karlsson, Niklas
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Hela och halva samtal: Olika samtalsformers inverkan på arbetsprestationen2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie grundar sig på en undersökning av hur 58 gymnasieelevers arbetsförmåga påverkades av exponering för dels ett traditionellt samtal mellan två personer och dels ett mobiltelefonsamtal. Utifrån teorier om den proaktiva hjärnan och det resursmässigt begränsade korttidsminnet utformades studiens huvudsakliga hypoteser; att mobilsamtal stör mer än vanliga samtal samt att denna distraktion blir mer påtaglig då försökspersonen utför uppgifter av mer komplex karaktär. Resultaten visade sig ge stöd åt hypotesen att mobiltelefonsamtal distraherar personer i högre utsträckning än vad traditionella samtal gör. Studien kunde dock inte påvisa att denna distraktion blir mer tydlig då personer utför mer komplexa uppgifter även om resultatet hade en tendens att gå i den riktningen. Författaren menar att studier likt denna ger ett viktigt vetenskapligt inlägg till debatten om hur öppna kontorslandskap (där de anställda ständigt exponeras för kollegors samtal) påverkar människors arbetsprestationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Kornell, Annkristin
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Samspelssituationer på försäkringskassan ur handläggarnas och allmänhetens perspektiv2005Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka de samspelssituationer som råder mellan allmänheten och handläggarna på försäkringskassan, men även att undersöka hur handläggarna upplever sin egen arbetssituation. Mellan handläggarna och allmänheten indikerar studien att allmänheten för det mesta är nöjd med handläggarna på försäkringskassan. Men studien visar även att allmänheten finner det oacceptabelt med en väntetid på två månader för utbetalning av ersättning. Något som båda grupperna har gemensamt är att bemötande är viktigt. Iden till studien växte fram ur de debatterna som förekom i media och om hur försäkringskassan har förändrat sitt arbetssätt genom att granska först och betala ut sedan mot tidigare att betala först och granska sedan. Datainsamlingen genomfördes med två enkäter. Totalt deltog 135 från allmänheten och 43 handläggare från lokalkontoret i Borlänge respektive länskontoret i Falun.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Lekander, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Den psykosociala arbetsmiljön utifrån modellen; krav, kontroll och socialt stöd: En jämförande studie mellan personal på offentligt och privat äldreboende2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studier har visat att äldre personer i behov av vård ökar vilket kan leda till att vårdpersonalen upplever högre krav. Detta kan i sin tur resultera i arbetsrelaterad stress och ohälsa hos personalen. Utifrån Robert Karasek och Töres Theorells modell om krav, kontroll och socialt stöd kan man undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs på en arbetsplats. Enkäter delades ut i samarbete med enhetschefer på de båda äldreboendena. 40 undersökningsdeltagare ingick i studien. Syftet med föreliggande studie är att försöka urskilja om det finns skillnader mellan personalen på offentligt och privat äldreboende gällande den psykosociala arbetsmiljön utifrån modellen krav, kontroll och socialt stöd samt upplevelsen av arbetsrelaterad stress. H1, Det finns en relation mellan upplevelse av krav och upplevd arbetsrelaterad stress. H2: Det finns en relation mellan upplevelse av kontroll och upplevd arbetsrelaterad stress. H3: Det finns en relation mellan upplevelse av socialt stöd och upplevd arbetsrelaterad stress. H4: Det finns en signifikant skillnad i upplevelsen av krav mellan offentlig och privat personal. H5: Det finns en signifikant skillnad i upplevelsen av kontroll mellan offentlig och privat personal. H6: Det finns en signifikant skillnad i upplevelsen av socialt stöd mellan offentlig och privat personal. H7: Det finns en signifikant skillnad i upplevelsen av stress mellan offentlig och privat personal. H1-4 kan godtas. H5-7 kan förkastas. Resultaten diskuteras utifrån Robert Karasek och Töres Theorells modell.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 33. Leppänen, Pia K.
  et al.
  Ravaja, Niklas
  Ewalds-Kvist, Béatrice
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Prepartum and Postpartum Open-Field Behavior and Maternal Responsiveness in Mice Bidirectionally Selected for Open-Field Thigmotaxis2008Ingår i: The Journal of general psychology, ISSN 0022-1309, E-ISSN 1940-0888, Vol. 135, nr 1, s. 37-53Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 34.
  Lind, Aja
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Intern rörlighet: vilka drivkrafter medverkar eller motverkar?2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 35.
  Linde, Lena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Balldin, Ulf
  Arm Pain Among Swedish Fighter Pilots During High +Gz Flight and Centrifuge Exposures1998Ingår i: Aviation, Space and Environmental Medicine, ISSN 0095-6562, E-ISSN 1943-4448, Vol. 69, nr 7, s. 639-642Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 36.
  Linde, Lena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Edland, Anne
  Bergström, Monica
  Auditory attention and multi-attribute decision-making during a 33h sleep-deprivation period: mean performance and between-subject dispersions1999Ingår i: Ergonomics, ISSN 0014-0139, E-ISSN 1366-5847, Vol. 42, nr 5, s. 696-713Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 37.
  Linde, Lena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Gustafsson, Christina
  Örnhagen, Hans
  Effects of Reduced Oxygen Partial Pressure on Cognitive Performance in Confined Spaces1997Ingår i: Military Psychology, ISSN 1532-7876, Vol. 9, nr 2, s. 151-168Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 38.
  Linde, Lena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Hedberg, Maria
  Gender, neuroticism and experienced "stress" in situations involving computer problems2007Ingår i: The XIIIth European Congress of Work and Orgnizational Psychology, Stockholm, 2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Relationships between, on the one hand, computer experience, neuroticism , extra-introversion , and, on the other, experienced “stress” in situations involving computer problems were investigated. Ninety subjects, 50 female and 40 male students from Dalarna college university, took part. Eysenck´s Personality Inventory was used to assess neuroticism (N) and extra-introversion (E) . Eight scenarios, describing assumedly stressful situations, were constructed. Four of them involved computer problems. The subjects were asked to rate the degree of stress, they would experience in the situations described. Principal component analysis, using the 8 scenarios and the “stress” ratings of the 90 subjects as input, indicated that individuals who react strongly when running into computer problems also tend to react strongly when running into other problems. Women experienced significantly more “stress” than men in all 8 situations described. Women obtained significantly higher N scores than men, but there were no sex difference as to the E scores. Women also had less computer experience. Multiple regression analysis with sex, computer experience, N- and E scores as independent variables and experienced “stress” in situations involving computer problems as dependent, gave significant effects of gender and computer experience, but not of N and E scores. A two-way ANOVA gave a significant interaction between gender and N as to their effects on experienced “computer stress”. There was a significant correlation (P<.01) for men, but not for women, between N and “computer stress”. It is suggested that, besides experience with computers, a higher level of computer anxiety among women than men could be linked to the personality factor N. However, it is far from clear to what extent sex differences in the N factor should be attributed to biological factors, and to what extent cultural factors contribute.

 • 39.
  Lodin, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Föräldrastöd, neuroticism och självkänsla: en sambandsstudie2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Lompolo, Annica
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Stenqvist, Josefina
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Inlärning och öppet-fält aktivitet hos förskolebarn2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  The purpose of this study was to analyze the impact of learning on open-field activity among pre-school children varying from 3 to 5 years old. Altogether 25 children, 13 girls and 12 boys, entered the test from three different preschools in Dalarna. Six of these children represented the control group. The children were asked to learn 2 tasks, 1 visual memory task and 1 spatial constructing-kit task. Before, between and after the tasks, the children were allowed to move freely in the open field. The control group did not solve any learning tasks and only entered the open field, which was divided into 18 equally large squares, where the children’s activities were observed. The children’s learning times as well as their spontaneous open-field activity and wall-seeking behaviour were registered. The result showed as a general rule that the learning time was reduced between each session. However, the visual memory task increased the children’s spontaneous open-field behaviour more and decreased their wall seeking to a greater extent than the spatial-construction learning task.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Marusarz, Marika
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Functional Capacity in Older Age1997Ingår i: Research on Psychological Development and Aging, Liseleje, 1997Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 42.
  Mårtenskog, Maria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Psykologi.
  Perman, Karin
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Könsfördelningen i energiproduktionsbolag i Dalarna: Förstudie om kvinnors upplevelser i en mansdominerad värld2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Behovet att förbättra jämställdheten finns över hela Sverige och arbetsmiljöverket har tjugofem miljoner kronor för de följande två åren till förbättringsåtgärder. De fjorton strategier som finns i Dalarna för jämställdhet har inte implementerats helt. Behov finns att undersöka kvinnors upplevelse inom mansdominerade arbetsplatser. Fem kvinnor blev intervjuade inom energiproducentbolag i Dalarna. Resultatet visar att kvinnorna trivs på sina arbetsplatser trots en ständigt påslagen riskkalkylering vid kontakt med sina manliga kollegor. Deras erfarenhet avspeglar sig med att de lämnar flera praktiska strategier till förbättringar.    

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Nilsson, Carina
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Mobbing: Personlighet, kön och andra faktorers påverkan på människan2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mobbing är ett socialt problem. Därför skapades denna studie för att se om samband råder mellan mobbad, mobbare och personlighetsegenskaper. Dessutom gjordes en könsfördelning för att se om det råder några signifikanta skillnader i händelse, kön och personlighet. För att få svar på dessa syften ställdes frågorna: Hur ser mobbingen ut och vilka drabbas? Har kön och personlighetsegenskaper någon betydelse för om man blir mobbad eller utsätter andra för mobbing? Till hjälp användes en kvantitativ undersökningsmetod. En enkätstudie, där tre klasser i årskurs nio deltog. Det resultat som framkom var att tjejer i allt större utsträckning mobbar och mobbas och använder sig av mer grövre metoder än tidigare. Dessutom visar studien att det finns en signifikant skillnad i personlighet karakteristiska neurotisk och de som utsätts för mobbning. Abstract Bullying is a social problem. Therefore this study was created to see if there was a connection between being bullied, bullies, and personality characteristics. In addition a balance to see if there was any significant difference in the event, gender and personality. To answer these objectives the questions were: What is bullying and who is affected? Do gender and personality characteristics have an impact on whether one is being bullied or subjecting others to bullying? A quantitative questionnaire survey was used in three classes for students in ninth grade. The results showed that girls were more widely both bullies and bullied. And apply the increasingly violent methods. In addition, the study shows that there is a significant difference in personality characteristic neuroticism and those that are subjected to bullying.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Nilsson, Emma
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Locus of control och framgång inom distansstudier2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
 • 45.
  Nilsson, Jens
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Allmän och idrottsspecifik "self-efficacy" hos handbollsspelare2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  God self-efficacy är nyckeln till lyckosamt utförande av de flesta aktiviteter. Resultat av undersökningar inom idrottspsykologin stödjer det positiva sambandet mellan god self-efficacy och framgångsrikt utförande i sportsammanhang. Med self-efficacy menade Albert Bandura en individs uppfattning gällande sin egen förmåga att framgångsrikt utföra en aktivitet eller ett beteende. Det finns tecken på könsskillnader i self-efficacy när det gäller idrottsutförande och kvinnor tror, generellt sett, sämre om sin egen förmåga än vad män gör. Syftet med denna studie är att undersöka self-efficacy hos handbollsspelare. Idrott på hög nivå blir ofta en stor del av livet och en livsstil som ibland till och med styr all annan aktivitet. Därför skulle man kunna anta att en positiv uppfattning om den egna förmågan inom idrotten påverkar den allmänna självbilden i positiv riktning. Resultatet av denna studie visade inget signifikant samband mellan dessa faktorer hos handbollssspelare, men det fanns tendenser till det.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Nordkvist, Tina
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Studenters tro på sin datoranvändningsförmåga2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tron på egen datoranvändningsförmåga (CSE) hos studenter vid högskolan Dalarna undersöktes. Resultaten av denna undersökning jämförs med tidigare forskningsresultat där forskare använt samma CSE skala (Cassidy and Eachus, 2002). Studenterna är antagna till olika program vid Högskolan Dalarna (ekonomi, lärare och mediekommunikation) och jämförs med varandra och med en kontrollgrupp. Effekterna m.a.p. dataerfarenhet och kön på CSE undersöktes också. Studenterna antagna på mediekommunikationsprogrammet erhöll den högsta CSE och kontrollgruppen den lägsta CSE. Inga könsskillnader erhölls. Ett starkt samband mellan CSE och dataerfarenhet erhölls. CSE var något högre i denna undersökning än den som Cassidy och Eachus erhöll.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Olsson, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Matproblem och personlighet2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  The purpose of this study was to examine by means of Eysenck Personality Inventory (EPI), the relationship between Neuroticism, and self-rated eating problems. Altogether 105 respondents, mean aged 42,3 years, including 11 men and 94 women, participated by answering an Internet-based questionnaire comprising three different sections. Neuroticism correlated with self-rated eating problems (r=,468, p<0,01). By means of multiple regression analysis it was indicated that both Neuroticism (p<.001) and Body Mass Index (BMI) (p<.001) contributed significantly to the prediction of self-rated eating problems (multiple correlation (ß=.594). The study indicated that the personality only partly explained the variation of eating problems. The result was discussed in terms of significance of biological factors stressing changes in 5-HT levels triggering eating problems.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48. Persson, Henriette
  et al.
  Åberg, Lars
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Rapport 12: Rätt fart - Vibration eller Ljudsignal2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 49. Persson, Henriette
  et al.
  Åberg, Lars
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Rapport 7: Rätt fart - Privata testförare Före, Under och Efter2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 50. Persson, Henriette
  et al.
  Åberg, Lars
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Psykologi.
  Boethius, Eva
  Rapport 5: Rätt fart - Allmänhetens inställning till trafiksäkerhet Före och Efter2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
12 1 - 50 av 84
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf