Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 27 of 27
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Anna-Karin, Adolfsson
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Andersson, Carina
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Engdahl Wevel, Erika
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Medarbetarsamtal: En kvalitativ studie av medarbetarsamtalets betydelse, genomförande och uppföljning bland enhetschefer och medarbetare i den offentliga sektorn2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Intresset för medarbetarsamtal har vuxit under det senaste decenniet, men medarbetar-samtal har beforskats i lite utsträckning. En hypotes som vi har utgått från är att medarbetarsamtalet många gånger inte ges det utrymme som det borde för att gynna organisationen och individen. Studien syfte har varit att skapa kunskap kring vad ett medarbetarsamtal är i offentlig sektor. Det är en kvalitativ undersökning omfattande såväl en litteraturstudie, som en intervjuundersökning med enhetschefer och medarbetare för att få fram medarbetarsamtalets betydelse i den offentliga sektorn. Studien har visat att medarbetarsamtal idealt handlar om individen och organisationens utveckling och ska genomföras en gång per år. I praktiken har vi sett att det mer kommit att handla om att förbättra relationen mellan parterna och att vikten av att bli bekräftad av sin chef som medarbetare är stor. Hur medarbetarsamtalet var utformat varierade bland de enheter som ingick i studien men alla enheterna genomförde medarbetarsamtal en gång per år. Medarbetarsamtalet kan fungera som ett ledningsinstrument och även för att ta reda på behovet av förändring och utveckling inom organisationen. Studien har visat att medarbetarsamtal har relevans för det arbete som utförs på enheten. Dokumentation och uppföljning som görs under medarbetarsamtalet står till största del ledningen för. Litteraturstudien har visat att det saknas forskningsstudier kring området medarbetarsamtal.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Kullberg, Christian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Care.
  Differences in the seriousness of problems and deservingness of help: Swedish Social workers’ assessments of single mothers and fathers2005In: British Journal of Social Work, ISSN 0045-3102, E-ISSN 1468-263X, Vol. 35, no 3, p. 373-386Article in journal (Refereed)
 • 3.
  Kullberg, Christian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Care.
  Hinder och möjligheter för forskningsresultats användning – förslag till en analytisk modell2003In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, E-ISSN 2003-5624, Vol. 10, no 4, p. 334-351Article in journal (Refereed)
 • 4.
  Kullberg, Christian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Care.
  Men’s lack of family orientation: Some reflections on Scandinavian research on families2003In: Images of masculinities: Moulding masculinities vol. 1. / [ed] Ervö, Sören; Johansson, Thomas, Aldershot: Ashgate , 2003Chapter in book (Other academic)
 • 5.
  Kullberg, Christian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Care.
  Paid work, education and competence: Social workers' interviews with male and female clients applying for income support2006In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 9, no 3, p. 339-355Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Artikeln behandlar hur samtal i socialt arbete bidrar till att konstruera mäns och kvinnors positioner i genussystemet. Samtalsanalys har använts för att studera svenska socialarbetares samtal med manliga och kvinnliga klienter. Resultaten visar att kvinnorna ges relativt lite stöd för att få arbete. Mycket mer uppmärksamhet ägnas männen och deras möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

 • 6.
  Kullberg, Christian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Care.
  Research on gender differences in the treatment of clients in welfare institutions2002In: Gender in social work. Promoting equality / [ed] Gruber, Christine; Stefanov, Helga; Thomson, Neil, Lyme Regis: Russell House , 2002Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Kullberg, Christian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Care.
  Work and social support: A comparative study of social workers’ assessment of male and female clients’ problems and needs2004In: Affilia, ISSN 0886-1099, E-ISSN 1552-3020, Vol. 19, no 2, p. 199-210Article in journal (Refereed)
 • 8.
  Kullberg, Christian
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Care.
  Brunnberg, Elinor
  Vinjetter som verktyg i studier av välfärdsstatens professioner: Exemplet socialt arbete2007In: Välfärdspolitik i praktiken : om perspektiv och metoder i forskning / [ed] Cedersund, Elisabet; Brunnberg, Elinor, Uppsala: NSU Press , 2007, p. 175-195Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlet belyses möjligheter och begränsningar med att använda vinjettmetoden i studier av välfärdssystemens praxis. I framställningen redogörs för vinjettstudiers design. Olika aspekter av konstruktionen av vinjetter och kompletterande enkäter eller intervjuer behandlas. Bland annat diskuteras vilka möjligheter forskaren har att utforma vinjetten så att den, så väl som möjligt, överensstämmer med de fall professionella kan möta i sitt dagliga arbete. I kapitlet behandlas också den potential till olika typer av komparationer som vinjettstudier öppnar upp för. Avslutningsvis förs en diskussion om vinjettmetodens för- och nackdelar. Där berörs relationen mellan den fiktiva verklighet som vinjetterna och vinjettsvaren representerar och de autentiska fall som professionella inom välfärdssystemen eller andra svarande möter.

 • 9.
  Larsson, Sandra
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Olsson, Cecilia
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  På gott och ont: En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av vistelsen på HVB-hemmet Närsjögläntan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [un]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ungdomar som varit placerade på Närsjögläntans HVB-hem har upplevt sin vistelse och vilka implikationer som vistelsen medfört. Våra frågeställningar berör hur ungdomar ha upplevt tiden på Närsjögläntan, hur livet efter placeringen ser ut och hur de lyckats att anpassa sig till livet utanför institutionen samt hur ungdomarnas liv såg ut innan placeringen på Närsjögläntan i förhållande till livet efteråt. Den empiriska undersökningen har utförts genom ostrukturerade kvalitativa intervjuer med fem respondenter. Vår forskningsansats grundar sig i hermeneutiken och vår undersöknings- och analysmetod influeras av grounded theory. Våra teoretiska perspektiv utgår från E. Goffmans teori om totala institutioner och G. H. Meads socialisationsteori. De slutsatser vi drar utifrån denna studie är att ungdomarna upplever att Närsjögläntan i allmänhet och personalen i synnerhet har haft en stor betydelse för deras förbättrade livssituation och självbild efter placeringen. Dock framgår att livssituationen efter vistelsen innefattar viss kvarvarande problematik som till viss del är beroende av negativa konsekvenser som institutionsvistelsen fört med sig.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Marusarz, Marika
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  In the Ever After2001In: The 3 rd International Symposium on Cultural Gerontology, Visby, 2001Conference paper (Other academic)
 • 11.
  Marusarz, Marika
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Omsorg och vishet2004In: Att vara i omsorgens mitt, Hedemora: Gidlunds förlag , 2004Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Marusarz, Marika
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Optimalt åldrande och vishetsbegreppet2002In: Social omsorg, ISSN 0280-848X, Vol. Årg 53, no 2, p. 8-11Article in journal (Other academic)
 • 13.
  Marusarz, Marika
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  The mirror of wisdom2000In: The XV Nordic Congress in Gerontology, Háskólabió, june, Reykjavik, Island., Reykjavik, 2000Conference paper (Other academic)
 • 14.
  Moula, Alireza
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Kunskapsträdet Erfarenheter från en forskningscirkel om lösningsfokuserad arbetsmodell2003Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna skrift presenteras en humanistis arbetsmodell för kommunikation. Den tar sin utgångspunkt i den pragmatiska filosofins grundlägande tanke om att livet handlar om problem och problemlösning.

 • 15.
  Moula, Alireza
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Population based empowerment practice in immigrant communities: A socio-medical study of Iranian families in Sweden2005Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  I conduct an intervention study involving Iranian families in Sweden. The objectives were as follows (1) to describe how ideas about family pedagogy held by parents and adolescents are affected by move from a country like Iran to a country like Sweden...

 • 16.
  Moula, Alireza
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Populationsbaserad och empowermentorienterad praktik i mångkulturellt samhälle: sammanfattning av ett avhandlingsarbete2006In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 3, p. 263-266Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Jag presenterar ett empowerment perspektiv i arbete med invandrarfamiljer.

 • 17.
  Moula, Alireza
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  The philosophical and political roots of an alternative social work2002In: European Journal of Social Education, ISSN 1810-4789, Vol. år 2002, no 3Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  In this article I suggest that a social worker should be competent enough (a) to try to understand a client from a client's perspective/position and (b) capable of managing dialogue with all groups of clients.

 • 18. Sundh, Kenneth
  et al.
  Turunen, PäiviDalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Social mobilisering: Om samhällsarbete i Sverige1992Book (Other academic)
 • 19.
  Turunen, Päivi
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  A Life-political Aspect on Community Work2002In: Does Social Welfare Pay?, Tullinge: FoU-Södertörn , 2002Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Turunen, Päivi
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Finsk dimension på samhällsarbete2000In: Nordisk sosialt arbeid, ISSN 0333-1342, E-ISSN 1504-3037, no 2, p. 66-74Article in journal (Other academic)
 • 21.
  Turunen, Päivi
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Samhällsarbete i Norden: Diskurser och praktiker i omvandling2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 22.
  Turunen, Päivi
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Setting the Context: Comparison of the Three Starting Situations of the TSER-project "Making New Local policies against Social Exclusion in European Cities"1999Report (Other academic)
 • 23.
  Turunen, Päivi
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Slutrapport om den familjepedagogiska verksamheten med finska zigenare i socialdistrikt 7-11 åren 1976-19831984Report (Other academic)
 • 24.
  Turunen, Päivi
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Three Research Designs from a Comparative Perspective2000In: From Social Exclusion to Participation / [ed] Matthies, Aila-Leena; Järvelä, Marja; Ward, Dave, Jyväskylä, Finland: Jyväskylä University Printing House , 2000, p. 99-111Chapter in book (Other academic)
 • 25.
  Turunen, Päivi
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Ungdomar i YAR-prorgrammet - livssituation, förändring och resultat: Slutrapport om Youth at Risk i Borlänge 2000-20022003Report (Other academic)
 • 26.
  Turunen, Päivi
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Matthies, Aila-Leena
  Albers, Steffi
  Boeck, Thilo
  Närhi, Kati
  An eco-social approach to tackling social exclusion in European cities: a new comparative research project in progress2000In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 3, no 1, p. 43-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we would like to introduce a three-year Research Project called 'New Local Policies against Social Exclusion in European Cities', financed by the Targeted Socio-Economic Research Program (TSER) of the European Union. We will briefly highlight the entire research project that aims to make a contribution to European debate about social exclusion within social work (see also Washington and Paylor 1998), as well as social work's theoretical knowledge and field projects. The specific emphasis is on analysing the significance of the eco-social environment and citizen participation in disadvantaged residential areas, but related work aims to develop new kinds of action models and research methods. The project started in January 1998 in Finland, Germany, and Great Britain, and it will be completed by the end of 2000. Our research is a unique kind of cross-national comparative case-context research, based on classic ideas of action research and comparative research. Overall, the project aims through a European exchange to develop innovative models of local policies, particularly within community-based social work.

 • 27.
  Vikström, Helena
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Olsson, Åsa
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Care.
  Meningsfull sysselsättning i två typer av dagliga verksamheter: -en jämförelse mellan en brukarstyrd och en kommunalt driven daglig verksamhet för människor med psykiska funktionshinder2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Daglig sysselsättning för människor med ett psykiskt funktionshinder drivs av olika huvudmän såsom kommuner, intresseorganisationer och kooperativ. Psykiatrireformens syfte är att förbättra livsvillkoren för den studera målgruppen samt att öka delaktigheten i samhällslivet . Vi som genomför denna studie har tidigare varit yrkesverksamma inom kommunal socialpsykiatri. Genom dessa erfarenheter har vi också erhållit ett intresse av människor med ett långvarigt psykiskt funktionshinder. Vår förförståelse bygger på tidigare erfarenheter i yrket som säger oss att det finns ett begränsat utbud till aktivitet och sysselsättning för den studerade gruppen. I vårt arbete har strävan varit att ta reda på vad det är som gör att människor med ett psykiskt funktionshinder känner meningsfullhet i sin dagliga sysselsättning. Vår ambition har också varit att jämföra mellan en brukarstyrd och en kommunalt driven verksamhet. Detta för att se om det finns likheter och/eller skillnader i vad människor anser meningsfullt i den dagliga sysselsättningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 27 of 27
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf