du.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 354
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Aartsen, Marja
  et al.
  Valtorta, Nicole
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  van Regenmortel, Sofie
  Waldegrave, Charles
  Corrigan, Trudy
  Exclusion from social relations in later life: Briefing paper2018Report (Other academic)
 • 2. Abellan, A.
  et al.
  Perez, J.
  Pujol, R.
  Sundstrom, G.
  Jegermalm, Magnus
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Malmberg, B.
  Partner care, gender equality, and ageing in Spain and Sweden2017In: International Journal of Ageing and Later Life, ISSN 1652-8670, E-ISSN 1652-8670, Vol. 11, no 1, p. 69-89Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We used national surveys to study how older persons’ changing household patterns influence the gender balance of caregiving in two countries with distinct household structures and cultures, Spain and Sweden. In both countries, men and women provide care equally often for their partner in couple-only households. This has become the most common household type among older persons in Spain and prevails altogether in Sweden. This challenges the traditional dominance of young or middle-aged women as primary caregivers in Spain. In Sweden, many caregivers are old themselves. We focus attention to partners as caregivers and the consequences of changing household structures for caregiving, which may be on the way to gender equality in both countries, with implications for families and for the public services.

 • 3. Agahi, Neda
  et al.
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work. Aging Research Center.
  Carin, Lennartsson
  Social integration and alcohol consumption among older people: A four-year follow-up of a Swedish national sample2019In: Drug And Alcohol Dependence, ISSN 0376-8716, E-ISSN 1879-0046, Vol. 196, p. 40-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Today’s older people drink more alcohol than earlier cohorts of older people. Social integration has been identified as an important factor for older people’s drinking, but the association is complex. This study investigates both high and low levels of social integration and their associations with longitudinal patterns of alcohol consumption among older women and men.

  Methods: Longitudinal nationally representative data of older Swedish women and men aged over 65 – the Swedish Level of Living Survey (LNU) and Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD) – from 2010/2011 and 2014 (n = 1048). Associations between social contacts and social activities at baseline and longitudinal patterns of drinking frequency were examined with multinomial logistic regression analyses. Results: Men reported drinking alcohol more often than women, but the most common drinking frequency among both women and men was to drink monthly or less. Drinking habits were generally stable over time. People with high levels of social activity at baseline were more likely to have a stable daily or weekly drinking frequency or increased drinking frequency over the four-year follow-up period, particularly women. People with low levels of social contacts and/or social activities were less likely to have a stable daily or weekly drinking frequency, compared to people in the low and stable drinking frequency group.

  Conclusions: Alcohol consumption is embedded in a social context, older people drink in social situations and social integration predicts continued drinking patterns.

 • 4.
  Ahola, Malin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Sundell, Annika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Vi jobbar inte med själva barnen": En kvalitativ intervjustudie av socialsekreterares beaktande av barnperspektivet i ekonomiskt bistånd2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the essay is to investigate how the child perspective is taken into consideration in the social services' management of financial assistance. The method used is a qualitative interview study. Six social workers within financial assistance have been interviewed. The study is based on the theory of discretion, and is of relevance to social work since children in families who receive financial assistance constitute a vulnerable group who is at risk of ending socially vulnerable even in adulthood.

  The results of the study show that most of the social workers perceive the child perspective as unclear. The study also shows that children tend to be invisible in financial assistance, and that the social workers perceive that they do not have sufficient conditions to work from a child perspective. The study further shows that most of the social workers have a request to work more from a child perspective.

 • 5. Alexanderson, Karin
  et al.
  Jess, Kari
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Stuprör, hängrännor och rännkrokar: Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013–20142015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Socialstyrelsen har initierat ett utvecklingsarbete i fem kommuner i syfte att samordna stödet till barn under 18 år och föräldrar i familjer där föräldrar har problem med riskbruk/missbruk. Arbetet skulle särskilt stärka helhetssynen och samverkan mellan enheter i kommunen som har ansvar för barn, ungdom och familj respektive missbruk och beroende. Med helhetssyn avses här att se barns och vuxnas individuella behov, men även som familj, när det gäller socialtjänstens arbete med att upptäcka missbruk bland föräldrar, utreda, ge insatser och följa upp. Utvärderingen, som om avser tiden november 2012 till september 2014., avser såväl själva utvecklingsarbetet (processen) som dess resultat. Det kan med utvärderingstermer benämnas programteoriutvärdering och som genererat tre övergripande frågeställningar: Har kommunerna genomfört vad de föresatt sig göra? Har de uppnått de mål som de satt upp? Vilka förhållanden hindrar alternativt befrämjar ett familjeperspektiv i socialtjänstens arbete med barn och vuxna? För analys och tolkning av resultaten har implementeringsteori och teorier kring organisation och samverkan använts. Två år är en kort tid för att ett utvecklingsarbete av den här omfattningen ska ge några synbara avtryck i verksamheterna och framförallt innebära något för brukarna/ klienterna. I två kommuner har arbetet fått ett sådant genomslag att även klienterna kunnat tillfrågas om upplevelsen av samordningen samt om och hur arbetet inneburit någon förändring för dem. I en kommun har arbetet inte gett några större avtryck vare sig i organisationen eller för klienterna. I två kommuner har det inneburit viss utveckling av samarbete och samordning på professions- och verksamhetsnivå. Alla fem kommuner har fullföljt projektet och har en ambition att fortsätta utvecklingsarbetet. Målsättningen att pröva de samordnande insatserna i större skala har omsatts i en av de deltagande kommunerna. Det kan konstateras att de i teorin beskrivna hindren även förekommer i detta projekt. Det gäller exempelvis brister i kommuniceringen, hur samordnandet och uppföljningen med familjen faktiskt ska gå till, hög personalomsättning, hög arbetsbelastning och brister i ledningsstöd. Att enheterna är lokaliserade på olika ställen eller organiserade i olika förvaltningar är andra hinder. Framgångsfaktorer har varit fungerande arbetsledarskap och förankring på flera nivåer. Ledare som tar aktiv del och lyssnar och lär. Att det finns mottagningsfunktioner på bägge enheterna inom respektive kommun banar vägen för samverkan när det gäller upptäckt och utredning. Att testa en samordningsmodell i några pilotärenden förefaller vara ett bra sätt att förbereda sig innan implementering sker i större skala. Att utbyta erfarenheter med andra kommuner har visat sig verkningsfullt. Det finns flera exempel på hur kommunerna av lärt varandra och även använt varandra i utvecklingsarbetet. Optimistiska, erfarna och uthålliga projektmedarbetare med tydliga mandat som leder implementeringen är en framgångsfaktor, liksom att utgå från faktiska behov av förändringar i organisationen. Tre förhållanden som identifierats som hindrande eller försvårande av ett samordnat arbetssätt kan sammankopplats med lagstiftning och organisationsformer. Utredning och insats går inte alltid i fas med varandra tidsmässigt på vuxenheten och enheten för barn och unga. Enligt socialtjänstlagen ska en barnutredning vara slutförd inom fyra månader och en förhandbedömning ska vara gjord inom 14 dagar (SOL 11:2). Sådana tidsgränser formuleras inte för vuxenärenden. Barnutredningen kan avslutas utan insats med hänvisning till att det finns en fungerande förälder och vuxenutredningen likaså, därför att den vuxne inte är motiverad att göra något åt sitt missbruk. Själva arbetets organiserande gör att det finns flera ärenden i en familj som inte synkroniseras. Slutligen diskuteras resultatet utifrån den vedertagna metaforen stuprör. De flesta kommuner i Sverige har en specialiserad organisation. I en sådan organisation flyter barnärendena i ett stuprör och vuxenärenden i ett annat. Utöver detta införs här metaforerna hängrännor och rännkrokar. Hängrännor behövs för att möjliggöra ett helhetsperspektiv på familjen, i hängrännorna blandas ärendena. Rännkrokar slutligen ses som strukturerna i organisationen som underlättar de blandade ärendeflödena. De samordningsmodeller som kommunerna prövat kan liknas vid försök att montera upp hängrännor. 

 • 6. Alexandersson, Karin
  et al.
  Nyström Svensk, Ingrid
  Olsson, Helén
  Udo, Camilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Försörjningsstöd som leverbröd - Det ekonomiska biståndets utveckling 2007-2008, i sex kommuner i Dalarna, i relation till förändringar i det svenska välfärdssystemet.2008Report (Other academic)
 • 7.
  Aljebouri, Sally
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Samverkan i ärenden med våld i nära relationer: Socialsekreterares och polisers erfarenheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate social workers and police investigators perceptions and experiences of cooperation between the two authorities in cases of violence against women and children by men in a close relationship. The method used was qualitative with semi-structured interviews. Three social workers in the social services and two police investigators were interviewed. Cooperation was used as a theoretical frame. The result showed that cooperation is perceived as more extensive and structured when children are involved, compared to when women without children are abused. Collaboration is affected by different work methods, procedures, rules of confidentiality, lack of resources and time. Results showed further that personal relationships affect cooperation and there is knowledge and awareness of violence in close relationships in both authorities. Cooperation between social services and the police is necessary and contributes to help abused women and children to get the support they need.

 • 8.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Hatula, Mimmi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Mäns våld mot kvinnor under graviditet: En litteraturstudie om våldets påverkan på kvinnans livssituation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This literature review investigates how pregnant womens’ life situations are affected by mens’ violence. The data material consists of twelve articles which aims to present the womens’ own stories. The articles/studies have been analysed and categorised into four themes and subthemes, which represents the result of the literature review. The result has been discussed with the theory of gender power, radical feminism and the four levels of inequality for a greater understanding of the womens’ life situations. The discussion illustrates how social workers can be inspired to work with women, who are exposed to violence during pregnancy, with a perspective of empowerment. The literature review shows the importance for social workers to have an overall picture and understanding about how the womens’ home situation, ambivalence, self images and the difficultness with leaving creates a complex life situation where the women and their children are in need of support and help to be able to act on their own needs and increase their power.

 • 9.
  Andersson, Anna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Melandsö, Kajza
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Psykisk hälsa i skolan, ett förebyggande arbete: En enkätstudie över lärare i ämnet Idrott och hälsas uppfattning om arbetet med psykisk hälsa på lektionstid2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to study how Swedish teachers in Physical education work with mental health, their own perceived level of knowledge and how they wish to work.   A quantitative survey has been conducted via Facebook. In total 146 respondents participated in the survey. The results were analyzed with the theories KASAM and OCB role perception taken into account, and linked to previous research.   The result shows that teachers plan for mental health in the education quite rarely, but nevertheless talk about mental health relatively often outside of scheduled time. Most teachers consider themselves to have a fairly good knowledge of mental health. However, more than half of them perceive that the subject has been treated to a low degree during their own education. Most teachers want mental health to take a greater part in lessons. Several teachers suggest that mental health should become an own subject.

 • 10.
  Arderbäck, Joline
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Gundersen, Bibbi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Att vilja väl och att våga fråga": En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med barn som lever med missbruk i sin primärfamilj2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many children in society live in families where one or both parents have drug-addiction prob- lems. Early life conditions for these children may result in a need of support, which may be a requirement for a more favourable psycho-social development. The study purpose was to in- vestigate social worker’s experience of work with children with drug addiction problems in their primary family, based on the criticism of social service assistance. The study was based on a qualitative approach with semi-structured interviews. Six social workers in central Swe- den were interviewed about their experience of structural and individual preconditions and difficulties in the work. The study shows that the majority of the difficulties are experienced on the structural level within the organization while the majority of the preconditions are ex- perienced on the individual level. The structural difficulties are not experienced to affect the respondent’s own individual preconditions in their work and neither the feeling that they in their profession are able to do a good job. In addition, all the respondents feel that the support for the children and young people meet the current needs.

 • 11.
  Arnberg, Rebecca
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Holmgren, Malin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Samverkan mellan en socialtjänst och ett HVB-hem: En kvalitativ studie om hur en socialtjänst och ett HVB-hem upplever samverkan dem emellan.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to study the cooperation between a social service and a residential care institution for unaccompanied asylum-seeking children and young people. The authors have conducted semi-structured interviews with social workers and residential care workers. The results has been analyzed from previous research and theoretical framework, which is about collaboration, communication and knowledge sharing. The result shows that they do not have an optimally functioning cooperation at the moment but they are working it out together. The result also shows that this is due to the increased number of unaccompanied asylum-seeking children who came to Sweden in 2015. This leads to both social service and residential care institution having a high workload and lack of time, which means that they have to prioritize urgent problems that arise.

 • 12. Austin, CA
  et al.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Work.
  Why did I fall? Older people’s perceptions of the cause of their fall predict outcomes at 6 month2009In: Age and Ageing, ISSN 0002-0729, E-ISSN 1468-2834, Vol. 38, no Suppl. 3, p. 41-Article in journal (Refereed)
 • 13. Austin, CA
  et al.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Cheung Chung, M
  Posttraumatic stress disorder in older people after a fall2009Conference paper (Refereed)
 • 14.
  Ayoub, Maria
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Shawali, Shada
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Heder: En gråzon mellan makt, kön och kultur: En kvantitativ studie om socialarbetares upplevda kunskap och förståelse för hedersrelaterat våld och förtryck2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish community and social services face major challenges regarding the management of honor-related violence and oppression. Lack of knowledge and an ambiguous understanding of violence affect the work of social services and may complicate the situation of vulnerable individuals. The main purpose of this study was to investigate social workers, within the section of children and family in a Swedish municipality, perceived knowledge and confidence in honor-related cases and the need for support in their work. The social workers’ views on honor-related violence and oppression were also investigated. The survey was based on a quantitative approach and questionnaires were used for data collection. The main results demonstrate that the social workers to some extent perceive themselves as having expertise in the field of honor. Nevertheless, they feel insecure in the work with honor-related cases. Furthermore, it appears that social workers are in need of specific support from the organization such as education and case supervision. Regarding the view of honor violence, a majority indicated that a gender perspective and a cultural perspective were important to understand the problem.

 • 15.
  Ayoub, Maria
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Udo, Camilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Randell, Eva
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Promoting social engagement for young adults living in social isolation: Social workers and health care professionals' perceptions of success factors2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Today the global number of young adults not in employment, education or training seem to increase. A large proportion of the group are unemployed and disengaged and have not been in contact with any authority. Thus, they are invisible to many community services and official agencies. The situation standing outside the society may have negative long-term health effects and statistics shows that more than a third of the target group after ten years still not work or study. Socially withdrawn youth is a complex phenomenon and very few young adults seek help, often due to their lack of motivation. For this reason, unemployed and inactive young people are often described as being a difficult group to support and engage. Further, there is currently limited evidence on the effects of interventions directed to socially withdrawn youth not in employment or education and the use of evidence-based practice has to be improved.

  Aim: The aim of this study was to investigate social workers and health care professionals’ experiences of working with young adults living in social isolation, and to identify which interventions the professionals find most successful in supporting the young adults’ engagement in society.

  Methods: In this study a qualitative method was used. Ten semi-structured interviews were conducted that included thirteen employees from social services and outpatient psychiatric clinics in a Swedish county. Data were analyzed using thematic network analysis.

  Results: Analysis resulted in two general thematic networks: ”barriers of the transition into adulthood” and ”to manage complex needs”. Participants tended to associate the issues of young adults with difficulties related to transition into adulthood. Mental health problems, low self-esteem, school related problems and limited social networks also came out in the interviews as factors that characterized unemployed and disengaged socially withdrawn youths. Participants described that successful work to re-engage these young adults included an empowerment-oriented perspective with a focus on the individual strengths, integrated and coordinated interventions and a flexible working approach.

  Conclusion: Today the societal changes and the process of individualization place greater demands on individual resources and capabilities which might increase the risk of social exclusion. Participants indicated that the complex problems of socially isolated young adults and experiences of long-term disengagement may contribute to stable and persistent withdrawal from society. Early identification and support for youths at risk of social withdrawal, a holistic approach, multifaceted interventions and tailored and flexible activities is deemed crucial to help reintegrate these young people. Further investigation is required to examine the effects of interventions targeting socially withdrawn and inactive young adults.

   

 • 16.
  Baggström, Marie
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Carlsson Falk, Sofi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Etnisk identitet i en föränderlig värld: Upplevelser av etnisk identitet hos unga vuxna med utländsk bakgrund2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to obtain an understanding of whether and how young adults, with foreign background, feel that their views of their ethnic identity have been affected by growing up in a society where they are both part of a majority and minority population. This study also seeks to examine whether and how their view of their ethnic identity has affected their relationship with their family. Qualitative methods were used in this study, in terms of one focus group interview and four individual interviews. The material has been analyzed based on sociological theories of ethnic identity. Based on the collected empirical data, and the analysis of the results, the conclusion is that the perception of ethnic identity depends highly on the situation. The majority of respondents express a sense of double identity, where they experienced two ethnic identifications. They then switch between these identities depending on what is most appropriate based on the current situation. Another conclusion is that the family seems to play a significant role in the individuals views of their ethnic identities.

 • 17. Barnes, S
  et al.
  Torrington, J
  Darton, R
  Holder, J
  Lewis, A
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Netten, A
  Orrell, A
  Does the design of extra care housing meet the needs of the residents?: a focus group study2012In: Ageing & Society, ISSN 0144-686X, E-ISSN 1469-1779, Vol. 32, no 7, p. 1193-1214Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study objective was to explore the views of residents and relatives concerning the physical design of extra-care housing. Five focus groups were conducted with residents in four extra-care schemes in England. One focus group was carried out with relatives of residents from a fifth scheme. Schemes were purposively sampled to represent size, type, and resident tenure. Data were analysed thematically using NVivo 8. Two over-arching themes emerged from the data: how the building supports the lifestyle and how the building design affects usability. Provision of activities and access to amenities were more restrictive for residents with disabilities. Independent living was compromised by building elements that did not take account of reduced physical ability. Other barriers to independence included poor kitchen design and problems doing laundry. Movement around the schemes was difficult and standards of space and storage provision were inadequate. The buildings were too hot, too brightly lit and poorly ventilated. Accessible external areas enabled residents to connect with the outside world. The study concluded that, while the design of extra-care housing meets the needs of residents who are relatively fit and healthy, those with physical frailties and/or cognitive impairment can find the building restrictive resulting in marginalisation. Design across the dependency spectrum is key in meeting the needs of residents. Inclusive, flexible design is required to benefit residents who are ageing in situ and have varying care needs.

 • 18.
  Bellardini, Helena
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  Tonkonogi, Michail
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  Mckee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  The effect of gender on strength training in older people: a Swedish population study2012In: Psychology and Health, ISSN 0887-0446, E-ISSN 1476-8321, Vol. 27, no s1, p. 155-156Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Physical exercise contributes to healthy ageing, and strength training has beenshown to improve independence in older people.

  Method: Six hundred older people wererandomly selected from the Swedish population, and sent a self-completion questionnaire(57% response rate, n¼343) examining exercise history, current strength training, andperceived benefits and barriers to strength training.

  Results: Gender was associated with aperceived positive effect of strength training on quality of life (Women 42% vs. Men 27%).The most commonly reported benefits of strength training were better mobility (71%), energy(70%), and muscle strength (69%), with most benefits endorsed more commonly by womenthan men. The most commonly reported barriers to strength training were believing otherforms of exercise more suitable (49%) and cost (20%; Women 31% vs. Men 13%).

  Discussion:To better promote healthy ageing, interventions should be embedded in an understanding ofthe effect of gender on exercise behaviour.

 • 19.
  Berg, Karin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Kalliokoski, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Från möjlighet till tvång?: Biståndshandläggarnas upplevelser av förändringar i tillämpningen av kvarboendeprincipen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of our study was to shad a light on case makers possibilities to apply the remain living principle based on its origin purpose and what they experience this lead to.

  We performed our study through qualitative approach and conducted six semi structured interviews with case makers who worked at least five years as case makers for older people according to Socialtjänstlagen. The result shows that the remain living principle is applied in a different way today than before, because of the organisations and the municipality´s guidelines and directives based on the municipality´s economy and resources are increasingly restricting the case makers discretion. Which according to the case makers leads to their professional judgment being disregarded and that the elderly does not always have a choice if they want to stay at home or not.

 • 20.
  Berg, Madelene
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Jensen, Ida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Äldres delaktighet vid flytt till särskilt boende: En intervjustudie utifrån undersköterskors perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study has aimed to highlight the nurses experience of elderly people´s participation and the possibility of influencing the establishment of action plans when moving to special housing. In the study, semi-structed interviews were conducted with eight nurses. Data were then analyzed using qualitative content analysis. The result demonstrated that communication and relationship as central starting points in the participation of the elderly. Furthermore, barriers to participation were revealed, such as lack of time, lack of commitment and approach in the profession. Finally, it was found that the working of nurses, where participation in action plan of the elderly, were heavily weighted, which is contrary to previous research.

 • 21.
  Bergquist, Marie
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Petrilä Ekholm, Anne
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Förebyggande socialt arbete: Fullständiga betyg från grundskolan minskar risken förutanförskap2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The society today is challenged with many difficult issues, such as how to manage health

  and social care, and the unemployment that makes it difficult for young people to

  establish themselves in the labor market. The responsibility for welfare initiatives rests on

  county councils and municipalities. The children and adolecents who are having difficulty

  in achieving the goals in school are likely to end up in alienation.

  The purpose with this study was to investigate the latitude of special educateors and

  special teachers in their work with pupils at risk of alienation. The qualitative study was

  conducted with semistructured interviews. The material for the study was based on the

  experiences of special educators and special teachers, the answers was evaluated with

  thematic analysis. The analyzed material was linked to previous research, action theory

  and the ecological systems theory. Our conclusion was that the latitude is affected by

  creativity and knowledge as well as time and finances, but the most crucial factor is the

  will and commitment of management, those who have the power.

 • 22. Berleen, Göran
  et al.
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Work.
  Meinow, Bettina
  Karp, Anita
  Wånell, Sven Erik
  Metoder och nyckeltal för uppföljning av äldreomsorg i Danmark, Norge, England och Kanada2009Report (Other academic)
 • 23. Bichard, J
  et al.
  van den Heuvel, E
  Gilhooly, M
  Parker, S.G.
  Long, A.
  Ratcliffe, N.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Work.
  Gaydecki, P.
  Tackling ageing continence through theory, tools & technology (TACT3)2012In: International journal of aging in society, ISSN 2160-1909, Vol. 1, no 2, p. 83-98Article in journal (Refereed)
 • 24.
  Bień, Barbara
  et al.
  Medical University of Bialystok, Department of Geriatrics, Poland.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Döhner, H.
  3 University Medical Centre Hamburg-Eppendorf, Centre for Psychosocial Medicine, Department of Medical Sociology and Health Economics, Germany.
  Triantafillou, J.
  50plus Hellas Athens, Member of the Administrative Council, Greece.
  Lamura, G.
  INRCA, Department of Post-Acute and Transitional Care, Centre for Socio-Economic Research on Ageing, Ancona, Italy.
  Doroszkiewicz, H.
  Medical University of Bialystok, Department of Geriatrics, Poland.
  Krevers, B.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Linköping, Sweden.
  Kofahl, C.
  University Medical Centre Hamburg-Eppendorf, Centre for Psychosocial Medicine, Department of Medical Sociology and Health Economics, Germany.
  Disabled older people’s use of health and social care services and their unmet care needs in six European countries2013In: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 23, no 6, p. 1032-1038Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The national health and social care systems in Europe remain poorly integrated with regard to the care needs of older persons. The present study examined the range of health and social care services used by older people and their unmet care needs, across six European countries. 

  Methods: Family carers of older people were recruited in six countries via a standard protocol. Those providing care for disabled older people (n = 2629) provided data on the older person’s service use over a 6-month period, and their current unmet care needs. An inventory of 21 services common to all six countries was developed. Analyses considered the relationship between older people’s service use and unmet care needs across countries. 

  Results: Older people in Greece, Italy and Poland used mostly health-oriented services, used fewer services overall and also demonstrated a higher level of unmet care needs when compared with the other countries. Older people in the United Kingdom, Germany and Sweden used a more balanced profile of socio-medical services. A negative relationship was found between the number of different services used and the number of different areas of unmet care needs across countries. 

  Conclusions: Unmet care needs in older people are particularly high in European countries where social service use is low, and where there is a lack of balance in the use of health and social care services. An expansion of social care services in these countries might be the most effective strategy for reducing unmet needs in disabled older people.

 • 25.
  Bjerneby, Sanna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Davidsson, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  “Den viktigaste faktorn är att våga prata om det”: En kvalitativ studie av arbetet kring psykisk ohälsa ur enhetschefers perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Sweden, absence from work related to mental health issues rose with 129 % between

  2011 and 2017. Dalarna county reported the highest increase. The majority of absence was

  that of women, specifically women working within the public sector. The aim of the study

  was to describe heads of departments experiences of which factors may prevent or shorten

  absence of work related to mental health issues among personnel within social service. A

  qualitative study with semistructured interviews was completed. The empirical data was

  analysed using a thematic analysis method and then related to pre-existing studies and the

  theoretical perspectives gender and SOC.

  Bachelors of social work often hold leading positions within the public sector.

  Studies concerning factors of importance for preventing mental health issues and factors of

  importance for easing a return to work are viewed as a necessity. The conclusion of our

  study shows the importance of a open work climate, participation, early efforts, distinct

  leadership, and a need of further education concerning mental health.

 • 26. Björkelund, Cecilia
  et al.
  Svenningsson, Irene
  Hange, Dominique
  Udo, Camilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Petersson, Eva-Lisa
  Ariai, Nashmil
  Nejati, Shabnam
  Wessman, Catrin
  Wallin, Lars
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. Göteborgs universitet; Karolinska institutet.
  Westman, Jeanette
  Clinical effectiveness of care managers in collaborative care for patients with depression in Swedish primary health care: a pragmatic cluster randomized controlled trial.2018In: BMC Family Practice, ISSN 1471-2296, E-ISSN 1471-2296, Vol. 19, no 1, article id 28Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Depression is one of the leading causes of disability and affects 10-15% of the population. The majority of people with depressive symptoms seek care and are treated in primary care. Evidence internationally for high quality care supports collaborative care with a care manager. Our aim was to study clinical effectiveness of a care manager intervention in management of primary care patients with depression in Sweden.

  METHODS: In a pragmatic cluster randomized controlled trial 23 primary care centers (PCCs), urban and rural, included patients aged ≥ 18 years with a new (< 1 month) depression diagnosis. Intervention consisted of Care management including continuous contact between care manager and patient, a structured management plan, and behavioral activation, altogether around 6-7 contacts over 12 weeks. Control condition was care as usual (CAU).

  OUTCOME MEASURES: Depression symptoms (measured by Mongomery-Asberg depression score-self (MADRS-S) and BDI-II), quality of life (QoL) (EQ-5D), return to work and sick leave, service satisfaction, and antidepressant medication. Data were analyzed with the intention-to-treat principle.

  RESULTS: One hundred ninety two patients with depression at PCCs with care managers were allocated to the intervention group, and 184 patients at control PCCs were allocated to the control group. Mean depression score measured by MADRS-S was 2.17 lower in the intervention vs. the control group (95% CI [0.56; 3.79], p = 0.009) at 3 months and 2.27 lower (95% CI [0.59; 3.95], p = 0.008) at 6 months; corresponding BDI-II scores were 1.96 lower (95% CI [- 0.19; 4.11], p = 0.07) in the intervention vs. control group at 6 months. Remission was significantly higher in the intervention group at 6 months (61% vs. 47%, p = 0.006). QoL showed a steeper increase in the intervention group at 3 months (p = 0.01). During the first 3 months, return to work was significantly higher in the intervention vs. the control group. Patients in the intervention group were more consistently on antidepressant medication than patients in the control group.

  CONCLUSIONS: Care managers for depression treatment have positive effects on depression course, return to work, remission frequency, antidepressant frequency, and quality of life compared to usual care and is valued by the patients.

  TRIAL REGISTRATION: Identifier: NCT02378272 . February 2, 2015. Retrospectively registered.

 • 27.
  Björndahl, Linda
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Saxe, Cecilia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  När hjälp och stöd blir till bojor och hinder: En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med att återintegrera våldsutsatta kvinnor med skyddade personuppgifter i samhället.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the society of today there is a gender power order where men are parent of women. This

  superiority tends to permeate and affect institutions and organizations of the society. The responsibility

  of abused women in Sweden lies with the social services and is controlled by the

  social services act. Together with the national guidelines and common advice of the social board

  the idea is for the business to form strategies and actions to provide help and support for abused

  women.

  The purpose of our investigation is to see how social workers are working to reintegrate

  women who live with protected personal data in the society based on the right to be self sufficient

  and independent. A qualitative study using semi-structured interviews were conducted.

  The empirical data, based on six social secretary experience, evaluated through a thematic

  analysis and linked to previous research and theoretical perspectives SOC and gender power.

  The conclusions we have reached are that the work is affected by both experience, way

  of work, as well as guidelines and limitations in the legislation. The activities offered are helping

  women in the acute phase but the long termed work have several limitations mainly for

  protected women.

 • 28.
  Björndahl, Linda
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Saxe, Cecilia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  När hjälp och stöd blir till bojor och hinder: En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med att återintegrera våldsutsatta kvinnor med skyddade personuppgifter i samhället.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the society of today there is a gender power order where men are parent of women. This

  superiority tends to permeate and affect institutions and organizations of the society. The responsibility

  of abused women in Sweden lies with the social services and is controlled by the

  social services act. Together with the national guidelines and common advice of the social board

  the idea is for the business to form strategies and actions to provide help and support for abused

  women.

  The purpose of our investigation is to see how social workers are working to reintegrate

  women who live with protected personal data in the society based on the right to be self sufficient

  and independent. A qualitative study using semi-structured interviews were conducted.

  The empirical data, based on six social secretary experience, evaluated through a thematic

  analysis and linked to previous research and theoretical perspectives SOC and gender power.

  The conclusions we have reached are that the work is affected by both experience, way

  of work, as well as guidelines and limitations in the legislation. The activities offered are helping

  women in the acute phase but the long termed work have several limitations mainly for

  protected women.

 • 29.
  Björses, Lisa
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Löfstedt, Angelica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Sympatistress: En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares upplevelser av sekundär traumatisk stress och utbrändhet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate social workers experiences of compassion fatigue as well as their thoughts about health and risk factors in the area. The method used is a qualitative interview study in which eight social workers, investigating child welfare matters, were individually interviewed.

  The study shows that most of the social workers describe their own experiences of burnout but not of secondary traumatic stress. The most important support for not suffer from compassion fatigue is to be supported and the possibility to ventilate with colleagues and managers. However, the social workers consider that the risk of burnout is primarily due to a heavy workload in terms of the number of cases and high staff turnover.

  Finally, the study indicates that social workers do not have experience of secondary traumatic stress because they are using tools that prevent this. However, the risk of experiencing burnout is high since they have not found strategies for managing workplace stress.

 • 30.
  Blomberg, Pernilla
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Lund, Johanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Äldre med alkoholmissbruk – hur bemöts de inom svensk hemtjänst?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to research, alcohol consumption among people aged 65 and over increases. This is supposed to mean that homecare staff will encounter alcohol addiction more and more frequently at work. The purpose of this study is to contribute to an increased knowledge of how work on elderly patients with problematic alcohol consumption is conducted within homecare.

  As a theoretical basis for the study, power, ageism, the view of man as object / subject, and approach to alcohol abuse were used. A qualitative method consisting of eight interviews with homecare staff was conducted.

  The result shows that the respondents find it important to be value-free at work. They also take into account the patients’ right to privacy. According to the Social Services Act, activities within social work must be based on respect for people's self-determination and integrity, something that the respondents consider in their work. Difficulties encountered by the respondents in the work are solved, among other things, by discussing with colleagues, something that was mentioned as strategies.

  It also emerged that the respondents believe that they sometimes don’t have the conditions required to meet the relevant group.

 • 31.
  Blomstrand, Lisa
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Mattsson, Josefin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Olika informationskällors betydelse för kunskap inom sexoch samlevnadEn kvantitativ enkätstudie om ungdomars inhämtande av kunskap: inom sex och samlevnad2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The whole society is affected by the lack of knowledge and poor attitudes about sexuality and

  sexual health. The purpose of the study was to describe young people's use and experience of

  information sources among different areas of knowledge in sexuality and sexual health, with

  a questionnaire. The result showed that friends/partners are the most valuable source of information.

  Pornography is a valuable source of knowledge about ways of having sex, and social

  media is a valuable source of knowledge for LGBTQ+. The most reliable sources of information

  are parents, youth clinics and friends/partners. The perceived knowledge of sexuality

  and sexual health in general achieved the level “moderate”, with the best knowledge

  about contraception and safer sex, and the most important knowledge areas were perceived as

  relationships. The most significant results showed that young people's perceived level of

  knowledge in one area and perceived reliability of a source correlate with how valuable

  young people experience the information source, not to what extent the source of information

  is used.

 • 32. Bozkurt Ahman, H
  et al.
  Giedraitis, V
  Cedervall, Y
  Berglund, L
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Rosendahl, E
  Ingelsson, M
  Åberg, Anna Cristina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Medical Science.
  Correlations Between Dual-Task Performance and Alzheimer’s Disease Cerebrospinal Fluid Biomarkers2018Conference paper (Refereed)
 • 33. Bozkurt Åhman, H
  et al.
  Giedraitis, V
  Cedervall, Y
  Lennhed, B
  Berglund, L
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Kilander, L
  Rosendahl, E
  Ingelsson, M
  Åberg, Anna Cristina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Medical Science.
  Dual-Task Performance and Neurodegeneration: Correlations Between Timed Up-and-Go Dual-Task Test Outcomes and Alzheimer’s Disease Cerebrospinal Fluid Biomarkers2019In: Journal of Alzheimer's Disease, ISSN 1387-2877, E-ISSN 1875-8908Article in journal (Refereed)
 • 34. Burholt, Vanessa
  et al.
  Winter, Bethan
  Aartsen, Marja
  Constantinou, Costas
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  de Jong Gierveld, Jenny
  van Regenmortel, Sophie
  Waldegrave, Charles
  An evidence review of exclusion from social relations: From genes to the environment2017Report (Other academic)
 • 35.
  Bäck, Cecilia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Ericson Lindmark, Leni
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Att peka med hela handen": En studie om omsorgspersonals upplevelser av makt och kommunikation.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In a report of the National Board of health and welfare they statethat the chief's role in the health care profession, plays a major role in, among other things, their psychosocial work environment and that communication is carrying for the prerequisite to achieve this. In this paper a qualitative study has been made of how protective services workers feel that their work environment is affected by the power situation in relation to the head. This data has been analyzed based on theories of power, communication and sense of context (SOC). The results show that informants feel that the manager's way of communicating is important partly for sense of context (SOC) of their work, but also that it is dependent on communication for power visible or not.

 • 36.
  Bäcklund, Erica
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Olsson, Elin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Det krävs 12 wienerbröd": Biståndshandläggares upplevelse av möjligheten till självbestämmande för personer med demenssjukdom2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative study was to investigate how care managers find it possible to assure the self-determination of older people with dementia. The study employed a cross-sectional survey design with semi-structured interviews of six purposively sampled care managers. Through a thematic analysis, two main themes emerged,

  the work role’s everyday routine and a long process. The main themes containeds sub-themes which further elaborated the care managers’ experience. The results of the study were interpreted from the perspective of Lipsky’s theory of street-level bureaucrats. Assuring self-determination was experienced by the care managers as time-consuming, challenging and problematic. While the path to self-determination was tortuous and varied, the care managers found similar ways to act in order to achieve self-determination. Despite the impression of the work as complex and difficult it was experienced as an exciting and satisfying job.

 • 37.
  Carnö, Camilla
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Renklint, Kristin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Sundkvist, Linda Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Sker en avhumanisering av flyktingar?: En studie över medierapportering om flyktingar i svensk dags- och kvällspress2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to contribute with increased knowledge of the report of refugees in daily and evening newspapers, to find out in what extent refugees are being ascribed attributes which could indicate a possible dehumanization or infrahumanization. Further this study analyzes possible change in the agenda setting’s description of refugees during 2015-2016. The aim is responded with a qualitative content analysis. The study’s empiric material consists of 645 articles from the largest national daily and evening newspapers with different political orientations to get a nationwide context and a representative figure of what is described in the agenda. The months researched were randomized. The result indicates two themes occurring in the media’s description of refugees. These are indicators of humanization in 10% of the articles and indicators of possible dehumanization or infrahumanization in 88% in 2015 and 86% in 2016. No apparent differences appear in the description of refugees during 2015-2016.

 • 38.
  Carstensen, Gunilla
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  Frank, Amanda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Wide, Jessica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  Leva som man lär?: En studie av spänningsfältet mellan genusvetande och genusgörande2016In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 54, no 4, p. 397-419Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Practice as you preach? Gender scholars’ reflections on practising gender theory

  Being a gender scholar – to what extent is it possible to practice as you preach? This study investigates how gender scholars relate to using and practicing theoretical knowledge on gender.Ten in-depth interviews are conducted with gender scholars at Swedish universities. A semi-structured interview guide, based on ambitions, possibilities and obstacles regarding using theoretical knowledge in practice, is used. The results indicate that being a gender scholar is a highly reflective project, since it involves turning your gender theoretical gaze towards yourself. Practicing as you preach seems to be interpreted as undoing gender. Attempts to undo gender are said to be hindered by gender normative structures rendering gender scholar women and gender scholar men different possibilities to practice the undoing of gender. The analysis show that gender scholars perform a balancing act by adding some expressions for the opposite gender to their everyday doings and their physical appearance, thus combining a doing with an undoing of gender. The pace and force of change in these doings and undoings are rather small. Nevertheless, small as they may be, these steps are interpreted as part of a strategy to change gender normative structures, making possible yet other and freer gender performances.

 • 39.
  Carstensen, Gunilla
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  Rosberg, Birgitta
  Uppsala University Hospital.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Åberg, Anna Cristina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Medical Science. Uppsala University.
  Before evening falls: Perspectives of a good old age and healthy ageing among oldest-old Swedish men2019In: Archives of gerontology and geriatrics (Print), ISSN 0167-4943, E-ISSN 1872-6976, Vol. 82, no May-June, p. 35-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The late life experiences of men in the oldest-old age group have been under-researched, and their perspectives on ageing successfully neglected. This study explored the perspectives of oldest-old Swedish men on what a ‘good old age’ and ageing successfully meant to them. A purposive sample of 17 men, aged 85-90 years, was drawn from the Uppsala Longitudinal Study of Adult Men. An interview guide explored participants’ perspectives on their ageing experiences and how they viewed ageing successfully. Participants were interviewed twice, with 1–2 weeks between interviews, and both interviews were recorded and transcribed. Content analysis identified four themes: i) Adaptation, concerning the ability to adapt to growing old with increasing limitations; ii) Sustaining Independence, related to financial resources and good health as the foundation for independence; iii) Belongingness, representing close relationships, established friendships, and the significance of the spouse; and iv) Perspectives of Time, also a common thread in all themes, in which past life experiences create an existential link between the past, the present and the future, establishing continuity of the self and enhancing life satisfaction. The participants presented themselves as active agents involved in maintaining meaning and achieving life satisfaction; a process related to the ability to manage changes in life. Our findings have resonance with models of healthy or successful ageing, but also diverge in important ways, since such models do not consider the significance of an individual’s life history for their present well-being, and primarily conceptualise health as an outcome, rather than as a resource.

 • 40.
  Cederberg, Christina
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Kjellgren, Erika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Många ser det omöjliga istället för det som är möjligt.": En kvalitativ intervjustudie om framgångsfaktorer för ett vård- och omsorgsboende2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our understanding of what factors contribute to the success of human service organisations is limited. Social workers often occupy leadership roles in such organisations, and so research is needed on how leadership influences success. This study explored how staff at a care home for older people perceive factors important for creating success, and the function of leadership. A case study design was adopted employing a qualitative approach, with data collected using semi-structured interviews. A care home identified as something out of the ordinary was chosen as the field site and three care staff and the care home manager selected as participants. A qualitative analysis indicated that a work environment characterized by solidarity generated resilience and satisfaction among staff. A focus on the residents, an innovative work approach and a visible, honest and accommodating manager were factors perceived as vital for creating success.

 • 41.
  Cederlöf, Anna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Man, Isabelle
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Men shit, hur fan har vi kunnat glömma bort det?": Falu kommuns socialtjänsts arbete gällande prostitution2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine whether and how the social services in the municipality of Falun is managing social work related to prostitution. It is a qualitative study based on three focus group interviews conducted in parts of the social services organization in the municipality of Falun. The empirical data collected was analyzed from an intersectional perspective.

  Several distinct findings emerged from the study. Social work against prostitution does not exist in the social services organization in the municipality of Falun. The organization possesses no procedures or guidelines for this kind of work, and no preventive work or cooperation with other organizations is carried out.

  It also emerged, that several social work officers had a stereotype image of who a potential sex- seller could be. This fact may influence who would be able to get any support from social services regarding to this social problem.

 • 42. Cedervall, Y
  et al.
  Giedraitis, V
  Berglund, L
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Kilander, L
  Rosendahl, E
  Ingelsson, M
  Åberg, Anna Cristina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Medical Science.
  Timed Up-and-Go dual-task performance – a marker for dementia?2018Conference paper (Refereed)
 • 43. Cheung Chung, M
  et al.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Austin, C
  Barkby, H
  Brown, H
  Cash, S
  Ellingford, J
  Hanger, L
  Pais, T
  Posttraumatic stress disorder in older people after a fall2009In: International Journal of Geriatric Psychiatry, ISSN 0885-6230, E-ISSN 1099-1166, Vol. 24, no 9, p. 955-964Article in journal (Refereed)
 • 44. Dag, Munir
  et al.
  Kullberg, Christian
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Can they work it out and do they get any satisfaction?: Young Swedish physically disabled men’s and women’s work involvement and job satisfaction2010In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 12, no 4, p. 287-303Article in journal (Refereed)
 • 45.
  Dahl, Rebecca
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Gillström, Josefine
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Integrering och inkludering genom föreningslivet: En intervjustudie om föreningslivets möjligheter till integration av nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Over the past few years, children and youths have been forced to escape their homes. On arrival in Sweden it is important that they become included into the Swedish society. The organization ‘Save the Children’ has developed a project to include these newly arrived children through organized sport activities. The main purpose of this study is to examine whether the leaders involved in this project experience that sport can promote integration for these newly arrived children. This qualitative study is based on 5 semi-structured interviews with the leaders. The main results are as follows: Most of the leaders find that this contributes to a certain level of integration in the society, the project contributes with knowledge despite some obstacles and the leaders have gained a greater cultural understanding and are assisting these children and youths in their everyday life.

 • 46.
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Work. Karolinska Institutet.
  Correlates and predictors of loneliness in old age: Evidence from Sweden and England2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  It is important to identify factors associated with loneliness in older people if effective policies and strategies to prevent and reduce loneliness are to be developed. In this presentation two studies that identify factors associated with loneliness in old age are reported. Strengths and weaknesses of the studies, which differ in design and focus, shed light on issues of importance for future studies on loneliness.

  The first study was based on data from two waves of SWEOLD, a Swedish longitudinal national survey study (N=613). It aimed to examine the extent to which older people (70+) report feelings of loneliness with a focus on changes in loneliness over time, and on factors predicting loneliness in women and men, respectively. This study showed that older people moved in and out of loneliness over time, but there was a general increase in loneliness as they aged. It also identified gender differences in both incidence and risk factors.

  The second study was based on data from the Barnsley Social Exclusion in Old Age Study, an English cross-sectional community survey (N=1255), and aimed to identify risk factors for social and emotional loneliness in older people (65+). This study identified different, as well as shared, risk factors for social and emotional loneliness, thereby providing further empirical support for the conceptual separation of emotional and social loneliness.

  Taken together, these studies demonstrate the importance of: 1) longitudinal research in order to determine risk factors for loneliness; 2) considering women and men separately; and 3) looking at social and emotional loneliness separately. These approaches in combination will aid the development of effective interventions to reduce loneliness in the older population and to ensure those interventions are targeted at the appropriate groups.

 • 47.
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  De äldre och ensamheten2013In: Äldre i Centrum, ISSN 1653-3585, no 1, p. 46-46Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 48.
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Work.
  Loneliness in old age2011In: IAGG VII European Congress, Bologna, Italien, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Social exclusion has been defined as “a process whereby certain individuals are pushed at the edge of society and prevented from participating fully” (Council of the European Union, 2004: 8). Loneliness is a central aspect of social exclusion, which has been found to be detrimental to physical and mental health. Objectives: This paper presents data from the second, quantitative phase of a study examining how and to what extent older people are socially excluded, factors leading to social exclusion, and how social exclusion can be prevented/reduced. This presentation will focus on the data on loneliness. Methods: A questionnaire survey was undertaken, administered face-to-face with a random sample of 1,255 older people, half of whom lived in former industrial areas and half in rural areas. The study was conducted in Barnsley Metropolitan Borough, England. Among the many variables measured in the survey, loneliness was measured using a scale developed by de Jong-Gierveld and Kamphuis (1985). Results: Forty-six percent of the respondents experienced some level of loneliness, i.e. they were either moderately (38%), severely (5%) or very severely (3%) lonely. There was no significant difference between former industrial and rural areas regarding prevalence of loneliness, but, emotional loneliness was more common in former industrial areas than in rural areas. There was no significant association between loneliness (emotional, social, total) and length of stay at current address, area of residence, or gender. Amongst respondents aged 80 years or older, the proportion of lonely people was 55%, compared to 42% of those under the age of 80. This association is explained by civil status, as the level of loneliness amongst widows was 56% compared to 38% amongst non-widows, and when controlling for widowhood, there was no significant association between loneliness and age. There was also an association between loneliness and living alone. Conclusions: Loneliness becomes more common as people age, but should be understood as a consequence of becoming a widow and living alone rather than ageing per se.

 • 49.
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Work.
  Older people’s perspectives on the causes of social exclusion2009Conference paper (Other academic)
 • 50.
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Work.
  Risk för ensamhet2013In: Äldre i Centrum, ISSN 1653-3585, no 3, p. 20-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
1234567 1 - 50 of 354
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf