Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1 - 5 of 5
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Jussila Hammes, Johanna
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Transportekonomi, TEK.
  Pyddoke, Roger
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Transportekonomi, TEK.
  Nerhagen, Lena
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Transportekonomi Borlänge, TEK-B.
  The impact of education on environmental policy decision-making2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Civil servants in governmental agencies regularly both propose environmental policies for the elected politicians and make own decisions. In making these decisions they may be influenced by legal norms, agency policy and culture, professional norms acquired through education as well as personal political preferences. This study tests how students in late stages of professional training in economics, biology and social sciences handle information in order to make a stylized choice of a national nutrient limit for lake water, or choose a program at a municipal level to lower the nutrient level in a local lake. The purpose is to test whether professional norms acquired during academic education and/or the presence of an international standard influences decision-making. We examine three hypotheses. Firstly, students’ political attitudes affect their choice of major, i.e. biology, economics or social sciences, and thereby indirectly their decisions. We find that the distribution of the political values among disciplines is compatible with the hypothesis, which therefore is not rejected. Secondly, a student’s major influences the kind of information they use and consequently the policy choice they will recommend. In plain words we expected biology students to go for environmentally more ambitious (lower) nutrient limits and economics students to prefer economically efficient (higher) levels. The central result is that while economics majors are more likely than biology or social science majors to choose a cost-efficient nutrient limit, the mean and median values of the nutrient levels chosen by the three groups do not differ from one another in a statistically significant way. Economists thus have a higher standard deviation in their answers than the other majors. The third hypothesis is that the presence of an internationally approved standard level for the nutrient content will significantly influence the choice of national nutrient limit. We find that biology students are influenced to set a lower nutrient limit when presented with the standard than otherwise, thereby rejecting the null hypothesis for this group. For students in economics and social sciences, no significant effect is found. Our results have implications for the feasibility of micromanagement in government agencies as recruiting economists to environmental agencies may not be sufficient to ensure economically efficient decisions. The findings also should sound a warning about the skills learned by economics majors at the two largest universities in Sweden: while some students seem familiar with the concepts of optimality and cost efficiency and able to use them, this applies to far from all of them.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Nerhagen, Lena
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Transportekonomi, TEK.
  Fors, Heather Congdon
  Göteborgs universitet.
  Hansson, Lisa
  Högskolen i Molde, Norge.
  Hammes, Johanna Jussila
  Konjunkturinstitutet.
  Pyddoke, Roger
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Transportekonomi, TEK.
  Politiska krav och tjänstemäns roll för analys av och beslut om styrmedel: Sammanfattande slutrapport2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En hållbar utveckling innebär att samhällets begränsade resurser används på ett effektivt sätt med hänsyn tagen till sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. För att uppnå önskade samhällsmål på ett effektivt sätt behöver olika aspekter vägas in vid utformning av styrmedel. Inom EU föregås beslut om regleringar av en så kallad Regleringskonsekvensbeskrivning (Regulatory Impact Assessment) där samhällsekonomisk analys ingår. Forskning och olika utredningar har visat att Sverige saknar en etablerad praxis för att genomföra denna typ av konsekvensanalyser på miljö, men även energi- och transportområdet. I detta projekt är syftet att undersöka hur Sverige arbetar med de analyser av detta slag som genomförs inom EU inför förhandlingar men också att studera orsaker till att de används eller inte används. Fokus ligger på förutsättningar inom en myndighet, men även vilken betydelse som tjänstemän har för vilka underlag som tas fram inför beslut om utformning av regleringar/styrmedel.

  Den övergripande slutsats som kan dras av de tre delstudierna som ingått i projektet, samt diskussionen på avslutningsseminariet, är att detta inte är ett etablerat arbetssätt i det svenska förvaltningssystemet. Detta kan förklaras av brist på kompetens, en etablerad misstro, målstyrning samt avsaknad av ett institutionellt ramverk för när och hur denna typ av bredare konsekvensanalyser ska genomföras. Vid avslutningsseminariet framkom att Naturvårdsverket nu arbetar med en vägledning för att hjälpa tjänstemän att i ett tidigt skede analysera om det finns behov av regleringar från samhällets sida, att inleda arbetet med att ställa frågan ”Vad är problemet?”. Vi bedömer att detta är ett steg i rätt riktning men ser också att de nationalekonomer som arbetar ute på myndigheter ofta är ensamma eller väldigt få och därmed kan behöva olika former av stöd för att kunna utveckla arbetet med denna typ av, ofta komplexa, analyser på sin myndighet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Nerhagen, Lena
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Transportekonomi Borlänge, TEK-B.
  Pyddoke, Roger
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Transportekonomi Stockholm, TEK-S.
  Jussila Hammes, Johanna
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Transportekonomi Stockholm, TEK-S.
  Response to a social dilemma: an analysis of the choice between an economic and an environmental optimum in a policy making context2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Many countries have begun to require benefit-cost analysis as a way of informing key regulatory decisions. However, its actual use seem to be limited, especially in the area of environmental, health, and safety regulation. Reasons for this seem to be lack of knowledge and experience among decision makers and that established quality objectives prevent the use of this type of analysis and deliberation. We present the results from an experiment designed to investigate choice behavior in a public sector context. Students with different academic majors were asked to act as decision makers. There were two choice situations: one in a municipality deciding on an action plan and one in a government agency having to propose a national limit value. In both settings, the outcome that would pass a benefit-cost test would not achieve a natural state of the environment, hence a social dilemma choice situation. We find that a majority of the respondents prefer outcomes that can be considered environmental “optimum” but that there is a difference depending on academic major. The choice context also influences the response behavior and so does the information about an international standard. The latter increases the likelihood to accept alternatives that imply higher costs.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Nilsson, Jan-Eric
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Pyddoke, Roger
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Andersson, Mats
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Hansen, Fredrik
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Isacsson, Gunnar
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Lindberg, Gunnar
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Nerhagen, Lena
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Infrastrukturpolitik på samhällsekonomisk grund2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A government committee, Trafikverksutredningen, has commissioned VTI to review the national infrastructure policy regarding construction and maintenance of roads and railways as well as concerning policies to ascertain its appropriate use. Based on our review, recommendations are given relative to the appropriate organisation of a future infrastructure agency and the ways in which responsibilities for different types of decisions can be split between the political and administrative/agency level in order to enhance efficiency in the use of scarce resources. The report has also been published as Appendix 2 to the official committee report (SOU 2009:31).

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Pyddoke, Roger
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Nerhagen, Lena
  Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Miljöpolitik på samhällsekonomisk grund: en fallstudie om styrmedlet miljökvalitetsnormer för partiklar och kvävedioxid2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks om samhällsekonomisk analys och kvantifierade underlag använts vidutformning och tillämpning av miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i luft. Ett sådantbeslutsunderlag är vanligt i transportsektorn medan ett antal studier konstaterat att det saknas för beslutom mål och styrmedel i miljöpolitiken i Sverige och i andra länder. Studierna har argumenterat för att ettsådant beslutsunderlag skulle kunna bidra till en mer samhällsekonomisk effektiv styrmedels- ochåtgärdsutformning. Detta är också aspekter som framfördes som viktiga i miljömålspropositionen och förvars genomförande Naturvårdsverket hade ett utpekat ansvar.Miljökvalitetsnormerna har lett till en mängd olika aktiviteter på olika nivåer i samhället. Det handlar omforskning om problemen med dessa föroreningar och hur de kan åtgärdas, utformning och genomförandeav mätningar samt analys och genomförande av åtgärder för att minska halter. Normerna har däremotännu så länge inte i någon större utsträckning lett till att åtgärder genomförts eller bidragit till förändratbeteende som lett till att utsläppshalterna minskats. De åtgärder som har föreslagits i åtgärdsprogrammenhar framförallt varit sådana som motiveras av andra skäl, varför den samhällsekonomiska anpassningskostnadenännu är liten. Det finns dock en risk att fokuseringen på gränsvärden lett till att åtgärdergenomförts som har en begränsad effekt på människors hälsa.Slutsatsen av denna studie är att kvantifierade samhällsekonomiska beslutsunderlag i stort sett är och harvarit frånvarande vid utformningen av svensk politik för lokal luftkvalitet. Därför uppmärksammas intebeslutsfattare på de potentiella konflikter mellan minskade halter av föroreningar och andra samhällsmål,och inte heller på de eventuella synergier som finns där en viss åtgärd eller ett visst styrmedel kan fåeffekter på flera samhällsmål. Kvantifierade samhällsekonomiska analyser tillämpas i transportsektornbland annat av den anledningen att samhällsbeslut så gott som alltid innebär konflikter mellan olikavälfärdseffekter och att avvägningar därför krävs. Samma problem uppstår också för åtgärder ochutformning av styrmedel på miljöområdet och det är därför bekymmersamt att metoder för systematiskanalys inte används regelbundet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 5 of 5
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf