du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 11 av 11
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Persson, Tomas
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Pettersson, Ulrik
  Win, Kaung Myat
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Johansson, Mathias
  Persson, Henrik
  Rönnbäck, Marie
  Dalenbäck, Jan-Olov
  Provningsmetod för sol- och biovärmesystem: Systemprestanda och emissionsdata2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  SP i Borås och SERC, Högskolan Dalarna har i samverkan tagit fram en systemprovnings-metod där kompletta sol- och pelletsvärmesystem har provats i laboratorium under sex dygn. Plus två inledande dygn för termisk stabilisering av systemet. Provningen innefattar verklig-hetstrogna lastfall för två sommardagar, två vinterdagar, och två vår/höstdagar. Syftet är att få fram information om systemets helårsprestanda och systemfunktion genom en kortare tids provning. Vid mätningarna som genomförts vid Högskolan Dalarna har syftet också varit att undersöka systemens emissionsprestanda. Emissionsmätningarna ingår normalt inte i system-provningen, eftersom det skulle öka kostnaderna för att genomföra proven. Ett komplett system inklusive regulatorer provas med undantag för solfångaren, som utgörs av en dator-styrd rigg för att kunna skapa en repeterbar solvärmemängd från en systemspecifik solfångar-krets. Totalt har sju olika sol-pelletsystem provats samt ett referenssystem som utgörs av en kombi-panna utan solvärme. Dessutom har det inom projektet genomförts en jämförande provning mellan SP och Högskolan Dalarna på samma system. Provningsmetoden som utvecklats i detta projekt har visat sig kunna uppfylla målen, det vill säga kunna jämföra systemprestanda mellan olika system och uppskatta årsprestandan. Till detta har även eventuella driftsproblem i systemen kunnat identifieras så att dessa kan åtgärdas och systemen förbättras. För att förbättra provningsmetoden och öka noggrannheten i utvärderingen föreslås ett antal åtgärder inför en fortsatt provning. De viktigaste förändringarna är att se till att pannans och systemets laddstatus är så lika som möjligt vid början av sexdagarssekvensen, liksom vid sekvensens slut. Detta kräver två olika åtgärder: dels att de inledande två dygnen är identiska med de sista två dygnen och att panna triggas igång ett par timmar innan sekvensens början och slut, så att risken minskar att pannan levererar värme till tanken vid sekvensens början och slut. Vidare föreslås att en ny metod skall användas för att mäta värmeavgivningen till rummet från kaminer och att dess noggrannhet undersöks. För att åstadkomma exakt rätt last och solvärmetillskott vid provningen skall riggen använda en teknik med kontinuerlig kompensation av last och solvärmetillskott så att uppmätt och önskad energimängd alltid blir densamma i alla provningar. Detta förenklar även handhavan-det vid provningen och underlättar utvärderingen. För att kunna ge bättre återkoppling och kunna ge råd till hur systemen skall förbättras bör tanktemperaturen alltid mätas i några punk-ter och att förlustkoefficienter för panna och tank tas fram genom ett separat avsvalningsprov. Systemprovningen visar generellt att det är gynnsamt att kombinera pelleteldning med sol-värme. Pelletpannor har en låg verkningsgrad under låglastperioden och med solvärme kan pannan stängas av när driftsförutsättningarna är som sämst. Hög pannverkningsgrad liksom en väl fungerande ackumulatortank och styrsystem har visat sig vara avgörande för att erhålla höga systemprestanda i denna provningsmetod. Pannverk-ningsgraden över mätperioden är betydligt lägre än för motsvarande pannor under stationär drift på full effekt. Detta beror på att driftstiden för brännaren endast utgör en liten del av hela provningsperioden och därför blir pannans egenskaper under stilleståndsperioderna desto viktigare för systemets prestanda. Under stilleståndsperioderna är det värmeförlusterna till rummet som är avgörande för prestandan, medan värmeförlusterna har en försumbar inverkan på verkningsgraden när pannan eldas på full effekt enligt provningsmetoden för pannor EN 303-5. Resultaten pekar alltså på att de normala prestandaprovningarna för pannor enligt EN 303-5 inte ger någon garanti för att pannan är effektiv under verklighetstrogen drift och att provning vid stationär effekt inte heller styr utvecklingen mot bättre isolerade pannor och därmed effektivare sol- och biovärmesystem. Solfångarens prestanda och storlek har också relativt liten inverkan på den totala systempres-tandan. Solfångarprovning som garanterar solfångarens prestanda är viktigt för att garantera solfångarnas kvalitet och prestanda, men alltså inte på något sätt avgörande för att uppnå höga årsprestanda i kombinerade sol- och biobränslesystem Det finns uppenbarligen en stor förbätt-ringspotential för denna typ av system och den utvecklade provmetoden är ett mycket viktigt redskap för att effektivisera sol- och biovärmesystem. Emissionsfaktorer redovisade som medelvärde för hela provningssekvensen (sex dygn) var mellan 192 och 547 mg/MJ för CO, mellan 61 och 95 mg/MJ för NO, mellan 6 och 45 mg/MJ för TOC och mellan 31 och 116 mg/MJ för partiklar. För CO och NO ligger värdena inom de intervall som redovisas från forskningsprogrammet "biobränsle hälsa och miljö BHM. Upp-mätt medelkoncentration av kolväten och partiklar ligger betydligt högre än de emissionsfak-torer som redovisas av BHM. Andelen av emissionerna som släpps ut under start/stopp sekvenserna ligger mellan 63 och 96 % för CO-utsläppen och mellan 48 och 93 % av TOC-utsläppen. För partiklar är motsvarande andel mellan 30 och 39 % och för NO endast 10 till 21 %. Det betyder att styrningen av brän-naren och emissionskarakteristiken under start/stopp-blir mycket avgörande för hur mycket CO och TOC som släpps ut och att nuvarande metoder för miljömärkning av pelletpannor som baseras på stationära mätningar enligt EN 303-5 inte leder till att emissioner av CO och TOC minimeras på årsbasis.

 • 2.
  Persson, Tomas
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Riedel, Jochen
  Berghel, Jonas
  Karlstads Universitet.
  Bexell, Ulf
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Materialteknik.
  Win, Kaung Myat
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Emissions and deposit properties from combustion of wood pellet with magnesium additives2013Ingår i: Journal of Fuel Chemistry and Technology, ISSN 1872-5813, Vol. 41, nr 5, s. 530-539Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This work studies the amount of gaseous and particleemissions and deposits on heat exchanger surfaces in a boiler fired withcommercially available pellets and with pellets primed with magnesium oxide andmagnesium hydroxide. The combustion experiments were performed on a residentialboiler of 20 kW. Substrates placed in the heat exchanger was analysed withSEM-EDX-mapping to evaluate the chemical composition of the deposits. Theresults show that particle emissions (PM 2.5) using the additives increased byabout 50% and the mass of the deposits in the flue gas heat exchanger (excludingloose fly ash) increased by about 25% compared to the combustion of pelletswithout additives. The amount of additives was found to be eight times higherthan the amount of the main alkali metals potassium (K) and sodium (Na) whichleads to the assumption that the additives were overdosed and therefore causedthe problems reported. The SEM analysis of the substrates placed in the fluegas heat exchanger indicate that the deposits of sodium (Na), potassium (K),chlorine (Cl) and sulphur (S) decrease using the additives. If this was due tothe expected chemical reactions or due to the loose fly ash covering thesubstrates after the test, could not be determined in this study.

 • 3.
  Persson, Tomas
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Wiertzema, Holger
  Win, Kaung Myat
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Bales, Chris
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Modelling of dynamics and stratification effects in pellet boilers2019Ingår i: Renewable energy, ISSN 0960-1481, E-ISSN 1879-0682, Vol. 134, s. 769-782Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Optimizing solar and pellet heating systems can be performed by system simulations in TRNSYS. However; this requires detailed boiler models that can properly model the thermal behaviour of the boilers, such as stratification and thermal response. This study uses a combination of existing models for modelling of the pellet burner part (TRNSYS Type 210) and the water volume (TRNSYS Type 340). This approach addresses the thermal dynamics and internal stratification more accurately than other available models. The objectives of this work are to develop a method for parameter identification for the model and to validate this method and the model itself. Sets of parameters are identified for two pellet boilers and one pellet stove with a water jacket (extended room heater) and the model is validated with a realistic dynamic operation sequence. The results show that modelling of stratification is essential in order to model the true behaviour of residential boilers. The test sequences used were adequate to parameterise the models and to provide the desired accuracy, except regarding the heat losses to room air. The model shows good accuracy for a stove and one boiler, but slightly worse performance for the other boiler regarding dynamics and modelling of the stratification.

  Publikationen är tillgänglig i fulltext från 2021-01-01 15:49
 • 4.
  Persson, Tomas
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Win, Kaung Myat
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Småskalig rökgasrening: metoder för att minska utsläppen från småskalig biobränsleeldning2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Emissioner (utsläpp) från biobränsleeldning och därtill hörande hälsorisker har varit föremål för stora forskningssatsningar. Detta arbete avser att sammanställa olika åtgärder som kan vidtas inom småskalig biobränsleeldning för att ytterligare minska utsläppen. Arbetet bygger på en litteraturstudie där databaser och Internet har genomsökts efter litteratur och publikatio-ner, som redovisar olika tekniker för utsläppsminskningar. Undersökningen ska ge en över-blick över olika tekniker för emissionsminskning och dessutom försöka kvantifiera minsk-ningspotentialen med respektive teknik. Genomgången visar på en rad olika möjligheter för att minska emissionerna. Det innefattar primära åtgärder som optimal eldstadsutformning och att elda rätt. Stora minskningar kan också göras genom att styra lufttillförseln på ett bra sätt, till exempel genom stegad lufttillför-sel och användning av gassensorer. Mer avancerad teknik för att styra start och stopp samt eventuell effektreglering av brännare kan också minska emissionerna. Solvärme minskar emissionerna under sommarhalvåret genom att ersätta låglastdriften, som har högst emissioner per producerad kWh. Gemensamt för ovanstående åtgärder är, att de också ökar systemens verkningsgrad och därmed finns ett ekonomiskt motiv till att genomföra åtgärderna. Tekniker för aktiv rening, som elektrostatiska filter och katalysatorer, har svårare att komma ut på marknaden, då de inte ger några ekonomiska vinster för brukaren. Här krävs i så fall att myndighetskraven skärps. För att minska emissionerna från småskalig eldning ur ett nationellt perspektiv är det främst från den småskaliga vedeldningen som emissionerna måste minskas. Här kan man snabbast nå minskningar genom utbildning av dem som eldar med ved samt genom att införa ackumula-tortankar. Emissioner från lokaleldstäder blir svårast att minska då det fortfarande installeras icke miljögodkänd utrustning och då livslängden för dessa eldstäder är mycket lång.

 • 5. Riedel, Jochen
  et al.
  Persson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Bexell, Ulf
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Berghel, Jonas
  Win, Kaung Myat
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Eldningsresultat för pellets med tillsats av magnesium2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vid förbränning av biobränslen såsom träpellets bildas partiklar som orsakar avsättningar på ytor i pannans konvektionsparti. Det som leder till försämrad effektivitet och kräver sotning. Dessutom sker utsläpp av partiklar till uteluften som kan ge hälsoeffekter. Vid förbränning kan alkalimetaller, som till exempel kalium, frigöras från bränslet och de kan bilda klibbiga avsättningar tillsammans med klor, svavel eller kisel, som i sin tur samlar in mer partiklar och det bygger på avsättningar i konvektionspartiet. Det förväntas att magnesi-um reagerar (huvudsakligen med klor, svavel och kisel) så att sammansättningar med högre smältpunkter erhålls, vilket kan minska avsättningar i konvektionspartiet. Karlstads Universitet har producerat tre olika typer av träpellets; en referenspellet utan tillsat-ser, en pellet med magnesiumoxid (MgO) och en pellet med magnesiumhydroxid (Mg(OH)2). Kortare eldningsprov med de olika bränslena har genomförts i en 20 kW pelletspanna och uppkomna avsättningar i konvektionspartiet och emissioner har registreras. Avsättningarna i konvektionspartiet kvantifierades med en gravimetrisk metod och analyserades med SEM, vilket gör det möjligt att se vilka grundämnen som förekommer i avsättningarna. Gasformiga emissioner som CO, NO och TOC registrerades liksom partikelutsläpp. Motsvarande försök gjordes också med en kommersiellt tillverkad pellet. Tillsats av MgO och Mg(OH)2 ökade mängden flygaska och partikelutsläpp (PM 2,5). Massan av fasta beläggningar i konvektionspartiet ökade också jämfört med referenspellets utan dessa tillsatser. Dessutom bildades stora mängder flygaska i fallen med magnesiumtillsats. Att tillsatserna bildade flygaska kan förklaras av den normalt mycket låga askhalten i träpel-lets och därmed är också halten av alkalimetaller låg jämfört med pellets som tillverkas av spannmål. Magnesiumtillsatsen syftar till att reagera med alkalimetaller och bilda föreningar med så hög smältpunkt att de inte fastnar i pannans konvektionsparti. Troligen är magnesium-tillsatsen för hög jämfört med mängden alkali i pelletsen. Från SEM-analysen kan man se att mängden kalium minskar med magnesiumtillsatserna och det verkar som att principen fungerar. Dock hamnade stora mängder flygaska med hög andel magnesium i konvektionspartiet (lös flygaska har avlägsnats före den gravimetriska mätning-en och före SEM-analysen av substraten). Detta kan ha förhindrat substraten från att få högre andel fasta avsättningar från bland annat kalium och klor under denna korta mätperiod som genomfördes. Det kan dock inte uteslutas att de minskade avsättningarna av kalium och klor berodde på just tillsatsen av magnesium.

 • 6.
  Vestlund, Johan
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Persson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Win, Kaung Myat
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Effektiviseringspotential för värmesystem med sol och pellets: Parameterstudier, emissionsfaktorer och simuleringsresultat2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att hitta driftsbetingelser som sänker pelletsförbrukning och utsläpp och därmed även de totala kostnaderna för ett värmesystem. Värmesystemet har två huvudsakliga energikällor; sol och pellets. En elpatron används också, för att täcka upp med värme när solen lyser med sin frånvaro och pelletsystemet inte har hunnit börja leverera värme, till exempel i samband med start av brännaren. Lasten utgör värme till ett småhus av dagens standard och tappvarmvattenbehov.

 • 7.
  Win, Kaung Myat
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik. Mälardalens högskola.
  Emissions from realistic operation of residential wood pellets heating systems2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Emissions from residential combustion appliances vary significantly depending on the firing behaviours and combustion conditions, in addition to combustion technologies and fuel quality. Although wood pellet combustion in residential heating boilers is efficient, the combustion conditions during start-up and stop phases are not optimal and produce significantly high emissions such as carbon monoxide and hydrocarbon from incomplete combustion. The emissions from the start-up and stop phases of the pellet boilers are not fully taken into account in test methods for ecolabels which primarily focus on emissions during operation on full load and part load.

  The objective of the thesis is to investigate the emission characteristics during realistic operation of residential wood pellet boilers in order to identify when the major part of the annual emissions occur. Emissions from four residential wood pellet boilers were measured and characterized for three operating phases (start-up, steady and stop). Emissions from realistic operation of combined solar and wood pellet heating systems was continuously measured to investigate the influence of start-up and stop phases on total annual emissions. Measured emission data from the pellet devices were used to build an emission model to predict the annual emission factors from the dynamic operation of the heating system using the simulation software TRNSYS.

  Start-up emissions are found to vary with ignition type, supply of air and fuel, and time to complete the phase. Stop emissions are influenced by fan operation characteristics and the cleaning routine. Start-up and stop phases under realistic operation conditions contribute 80 – 95% of annual carbon monoxide (CO) emission, 60 – 90% total hydrocarbon (TOC), 10 – 20% of nitrogen oxides (NO), and 30 – 40% particles emissions. Annual emission factors from realistic operation of tested residential heating system with a top fed wood pelt boiler can be between 190 and 400 mg/MJ for the CO emissions, between 60 and 95 mg/MJ for the NO, between 6 and 25 mg/MJ for the TOC, between 30 and 116 mg/MJ for the particulate matter and between 2x10-13 /MJ and 4x10-13 /MJ for the number of particles. If the boiler has the cleaning sequence with compressed air such as in boiler B2, annual CO emission factor can be up to 550 mg/MJ. Average CO, TOC and particles emissions under realistic annual condition were greater than the limits values of two eco labels. These results highlight the importance of start-up and stop phases in annual emission factors (especially CO and TOC). Since a large or dominating part of the annual emissions in real operation arise from the start-up and stop sequences, test methods required by the ecolabels should take these emissions into account. In this way it will encourage the boiler manufacturers to minimize annual emissions.

  The annual emissions of residential pellet heating system can be reduced by optimizing the number of start-ups of the pellet boiler. It is possible to reduce up to 85% of the number of start-ups by optimizing the system design and its controller such as switching of the boiler pump after it stops, using two temperature sensors for boiler ON/OFF control, optimizing of the positions of the connections to the storage tank, increasing the mixing valve temperature in the boiler circuit and decreasing the pump flow rate. For 85 % reduction of start-ups, 75 % of CO and TOC emission factors were reduced while 13% increase in NO and 15 % increase in particle emissions was observed.

 • 8.
  Win, Kaung Myat
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Paavilainen, Janne
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Persson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Emissions Characterisation of residential pellet boilers during start-up and stop periods2010Ingår i: 3rd International Scientific Conference on “Energy systems with IT”, Älvsjö, Stockholm, Sweden, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study, gaseous emissions and particles are measured during start-up and stop periods for an over-fed boiler and an under-fed boiler. Both gaseous and particulate matter emissions are continuously measured in the laboratory. The measurement of gaseous emissions includes oxygen (O2), carbon dioxide (CO2), carbon monoxide (CO), nitrogen oxide and (NO). The emissions rates are calculated from measured emissions concentrations and flue gas flow. The behaviours of the boilers during start-up and stop periods are analysed and the emissions are characterised in terms of CO, NO, TOC and particles (PM2.5 mass and number). The duration of the characterised periods vary between two boilers due to the difference in type of ignition and combustion control. The under-fed boiler B produces higher emissions during start-up periods than the over-fed boiler A. More hydrocarbon and particles are emitted by the under-fed boiler during stop periods. Accumulated mass of CO and TOC during start-up and stop periods contribute a major portion of the total mass emitted during whole operation. However, accumulated mass of NO and PM during start-up and stop periods are not significant as the duration of emission peak is relatively short.

 • 9.
  Win, Kaung Myat
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Persson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  EMISSIONS CHARACTERISTICS OF A RESIDENTIAL PELLET BOILER AND A STOVE2010Ingår i: World Bioenergy 2010, Jönköping Elmia, Sweden, 2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Gaseous and particulate emissions from a residential pellet boiler and a stove are measured at a realistic 6-day operation sequence and during steady state operation. The aim is to characterize the emissions during each phase in order to identify when the major part of the emissions occur to enable actions for emission reduction where the savings can be highest. The characterized emissions comprised carbon monoxide (CO), nitrogen oxide (NO), total organic carbon (TOC) and particulate matter (PM 2.5). In this study, emissions were characterised by mass concentration and emissions during start-up and stop phases were also presented in accumulated mass. The influence of start-up and stop phases on the emissions, average emission factors for the boiler and stove were analysed using the measured data from a six-days test. The share of start-up and stop emissions are significant for CO and TOC contributing 95% and 89% respectively at the 20kW boiler and 82% and 89% respectively at the 12 kW stove. NO and particles emissions are shown to dominate during stationary operation.

 • 10.
  Win, Kaung Myat
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Persson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energiteknik.
  Emissions from residential wood pellet boilers and stove characterized into start-up, steady operation and stop emissions2014Ingår i: Energy & Fuels, ISSN 0887-0624, E-ISSN 1520-5029, Vol. 28, nr 4, s. 2496-2505Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Gaseous and particulate emissions from three residential wood pellet boilers and a stove were characterized and quantified at start-up, steady (full, medium and low combustion power), and stop phases. The aim was to characterize the emissions during the different phases of boiler operation and to identify when the major part of the emissions occur to enable actions for emission reduction where the savings can be highest. The investigated emissions comprised carbon monoxide (CO), nitrogen oxide (NO), total organic carbon (TOC), and particulate matter (PM 2.5). In this study, particle emissions were characterized by both number and mass concentration. The emission characteristics at high combustion power were relatively similar for all tested devices while significant differences in CO and TOC were observed at lower combustion power. Highest CO and TOC emissions are produced by the bottom fed boiler at low combustion power. The accumulated start-up emissions of the tested devices varied in the ranges of 0.5−12 g CO, 0.1−0.7 g NO, 0.1−2 g TOC, 0.12−2.9 g PM2.5, and 2.4 × 1013 to 3.1 × 1014 particles PM2.5. The accumulated stop emissions varied in the ranges 4−15.5 g CO, 0.01−0.11 g NO, 0.02−1.6 g TOC, 0.1−1.3 g PM2.5, and 3.3 × 1013 to 1.4 × 1014 particles PM2.5. The bottom fed boiler B1 had higher start-up and stop emissions than the tested top fed boilers and more particle emissions were accumulated in start-up phase than in stop phases of boiler B1, B3, and stove S1. Number of particles emitted from residential wood pellet combustion is dominated by fine particles smaller than 1 μm and similar particle distribution both in number and mass were observed for the tested devices. The start-up phase generated higher accumulated particle mass than the stop phase.

 • 11.
  Win, Kaung Myat
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Persson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Bales, Chris
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Energi och miljöteknik.
  Particles and gaseous emissions from realistic operation of residential wood pellet heating systems2012Ingår i: Atmospheric Environment, ISSN 1352-2310, E-ISSN 1873-2844, Vol. 59, s. 320-327Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Gaseous and particulate emissions from six residential wood pellet heating systems are determined at a realistic six day operation sequence. The study aims to investigate the total emissions from a realistic operation of the heating systems including start-up and stop phases. Five combined solar and pellet heating systems and one reference boiler without solar system with an integrated DHW preparation was tested in a laboratory at realistic operation conditions. The investigated emissions comprised carbon monoxide (CO), nitrogen oxide (NO), total organic carbon (TOC) and particulate matter (PM2.5). In this study, the emissions are presented as accumulated total emissions from the whole six days period and the emissions from start-up and stop phases are also presented separately to evaluate the influence of the emissions from these phases on the total emissions. Emission factors of the measured systems from the six day period are between 192 and 547 mg MJ1 for the CO emissions, between 61 and 95 mg MJ1 for the NO, between 6 and 45 mg MJ1 for the TOC, between 31 and 116 mg MJ1 for the particulate matter and between 2.1 × 1013 and 4 × 1013 for the number of particles. The emissions from the start-up and stop phases are significantly high for the CO (63–95 %) and the TOC (48–93 %). NO and particles emissions are shown to dominate during stationary operation. However, 30–40 % of the particle emissions arise from the start and stop periods. It is also shown that the average emissions of CO, TOC and particles under the realistic annual conditions were higher than the limit values of two eco labels.

1 - 11 av 11
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf