Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 23 of 23
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bjuremark, Anna
  et al.
  Linköpings universitet.
  Johansson, Madelaine
  Linköpings universitet.
  The double role: a sustainable academic career2011Conference paper (Other academic)
 • 2.
  Eriksen, Niklas
  et al.
  Örebro universitet.
  Hilmerby, Sören
  Örebro universitet.
  Johansson, Madelaine
  Örebro universitet.
  Karlsson, Lars
  Örebro universitet.
  Starting from Scratch: Implementing CDIO in a new Master of Science in Engineering2016Conference paper (Refereed)
 • 3.
  Eriksson, Johanna
  et al.
  Chalmers tekniska högskola.
  Glad, Wiktoria
  Linköpings universitet.
  Johansson, Madelaine
  Linköpings universitet.
  User involvement in Swedish residential building projects: a stakeholder perspective2015In: Journal of Housing and the Built Environment, ISSN 1566-4910, E-ISSN 1573-7772, Vol. 30, no 2, p. 313-329Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One factor influencing quality in the building industry is the ability of users, such as residents, to identify and express their requirements for the product, i.e. the residential building. However, the handling of communication with users in building projects has been insufficiently specified and studied. Drawing on a study of user involvement in building project design, production, and management, this paper examines user involvement in Swedish residential projects. To map current perceptions and approaches, building industry actors met in four focus groups. Group participants were asked to reflect on the definition of users, communication handling, how information from users is used, and challenges and opportunities in user involvement. Our initial emphasis was front-end activities, but focus group results revealed that user involvement was a continuous process extending from project initiation to evaluating the finished project as a basis for future projects. Discussions indicated confusion about who constituted users in various situations but, regardless of level of experience, focus group participants agreed on the importance and potential of user involvement and on the need for specific methods to acquire useful input.

 • 4.
  Franzén, Karin
  et al.
  Örebro universitet.
  Johansson, Madelaine
  Örebro universitet.
  Prenkert, Malin
  Örebro universitet.
  Doktoranders upplevelse av nyttan med den obligatoriska forskarutbildningskursen Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet2016Conference paper (Refereed)
 • 5.
  Johansson, Madelaine
  Linköpings universitet.
  Barriärer och broar. Kommunikativa villkor i det svenska miljömålsarbetet2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In 1999, the Swedish Parliament introduced a new management by objectives (MBO) approach to sustainable development politics with the adoption of 15 national environmental quality objectives, ambitious objectives that are to be achieved within 20 years. Overall responsibility for implementing and evaluating the environmental objectives at the national level is assigned to central agencies but also for business and the public. This dissertation analyses the communicative conditions within the environmental objectives implementation process. The analysis in this study has a social system theoretical approach.

  The system with National Environmental Quality Objectives has both pros and cons. The National Environmental Quality Objectives has been difficult to communicate in established organisations as well as different sector agencies and departments. A challenge for the future is to adjust information and communication to a differentiated society on purpose to get resonance and understanding about the efforts needed to fulfil the National Environmental Objective’s achievement.

 • 6.
  Johansson, Madelaine
  Linköpings universitet.
  Högskolepedagogik och examination - universitetsläraruppdragets Janusansikte?2014Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Johansson, Madelaine
  Karlstad universitet.
  Inledning2018In: Studentaktiva lärande- och examinationsformer: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2017 / [ed] Madelaine Johansson och Lena E Johansson, Karlstad: Karlstad universitet, Universitetspedagogiska enheten , 2018, p. 7-20Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8.
  Johansson, Madelaine
  Linköpings universitet.
  Kommunikation och komplexa frågors hantering i en differentierad förvaltning2010In: Klimatets krav på samhället / [ed] Göran Graninger och Christer Knuthammar, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2010Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Johansson, Madelaine
  Linköpings universitet.
  Självvärdering och kamratbedömning: perspektiv på studenters medverkan i kamratbedömningar och dess betydelse för ett livslångt lärande2010In: Att bedöma och sätta betyg : en utvecklingskonferens om traditioner, krav och nytänkande vid LiU, 11 mars 2010 / [ed] Anna Bjuremark, Linköping University Electronic Press, 2010Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Johansson, Madelaine
  et al.
  Dalarna University, School of Teacher Education, Education.
  Edenhamn, Ann
  Dalarna University, Verksamhetsstödet.
  Lärares erfarenheter av undervisning i hybridsalar2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Våren 2020 drabbades Sverige, och övriga världen, av Covid 19 pandemin. Folkhälsomyndigheten rekommenderade olika grader av fysisk distansering och begränsning av folksamlingar. I ambitionen att leva upp till rekommendationerna och att erbjuda anpassningsbara undervisningssituationer för kombinerad campusförlagd och nätbaserad undervisning har högskolan Dalarna utvecklat och implementerat nya fysiskt digitala undervisningsrum, så kallade hybridsalar. 

  I en hybridsal kan lärare och studenter delta via ljud, bild och chat, oberoende av plats för deltagare. Hybridsalen bygger på en interaktiv karaktär med direktkommunikation. Läraren förväntas vara på plats, några deltagare förväntas vara på plats och andra nätbaserat. 

  Hybridsalar och hybridundervisning har i litteraturen definierats på lite olika sätt. En hybridsal kan ses som en lärmiljö designad för platsoberoende synkron undervisning. I hybridundervisning kombineras studenters närvaro i det traditionella klassrummet med studenter som deltar synkront nätbaserat. I hybridsalar har det traditionella klassrummet kompletterats med videomötesprogrammet Zoom, men är inte utformat som någon ALC-sal eller annan form av teknikstödd innovativ lärmiljö.

  Ett övergripande syfte är att skapa en god grund för utveckling och utformning av ändamålsenliga lokaler för undervisning vid Högskolan Dalarna, samt att bidra till kunskapsfältet lärmiljöer. Syftet är att analysera hur lärare erfar och beskriver hinder och möjliggörare vid användning av hybridsalar för högre undervisning

  Det är en kvalitativ, holistisk fallstudie, med kvantitativa inslag. Fallet, användning av hybridsalar, beskrivs och analyseras, och där erfarenheter under studiens gång återkopplas för fortsatt utveckling av hybridsalar. 

  Datainsamlingen kommer att genomföras med semistrukturerade intervjuer och lärares strukturerade reflektion genom logg i anslutning till genomförd undervisning i hybridsal. Därtill kommer data om användning genererad från videomötes verktyget Zoom att samlas in.  Datainsamlingen påbörjades december 2020 och kommer att fortgå under våren 2021. 

  Studien förväntas leda till förbättring av hybridsalarnas utformning och förbättrat pedagogiskt stöd för undervisning i hybridsalar. Vidare en ökad förståelse och kunskap om fysiska digitala lärmiljöer och implementeringsprocesser av dito utifrån ett lärarperspektiv, samt spridning av kunskap och erfarenheter.

  Till konferensen i maj 2021 kommer vi att presentera initiala resultat och analyser utifrån lärares erfarenheter och upplevelser avseende teknik, pedagogik, ämnesdidaktik, rumsliga aspekter och studentmedverkan.

 • 11.
  Johansson, Madelaine
  et al.
  Linköpings universitet.
  Hjerpe, Mattias
  Linköpings universitet.
  Simonsson, Louise
  Linköpings universitet.
  Storbjörk, Sofie
  Linköpings universitet.
  Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan?: En kartläggning av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar2009Report (Other academic)
 • 12.
  Johansson, Madelaine
  et al.
  Linköpings universitet.
  Sandén, Per
  Linköpings universitet.
  Johansson, Anders
  Linköpings universitet.
  Individuella basgruppsunderlag: ett verktyg för synliggörande av individuell kunskapsinhämtning och -bearbetning samt reflektion i basgruppsarbetet2012In: Utbildning - undervisning - utmaning - utveckling: En rapport från LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011 / [ed] Elinor Edvardsson Stiwne, Linköping: LiU-Tryck , 2012Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Johansson, Madelaine
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Education.
  Svensson, Teresia
  Linköpings universitet.
  Att designa utbildning som stödjer utveckling och möjlighet till bedömning av reflektion och kritiskt tänkande2020In: NU2020 Hållbart lärande: 7-9 oktober abstracts, 2020., 2020, p. 212-213Conference paper (Refereed)
 • 14.
  Johansson, Madelaine
  et al.
  Linköpings universitet.
  Svensson, TeresiaLinköpings universitet.
  Att lära för det okända: Miljövetarprogrammets jubileumsskrift2009Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 15.
  Johansson, Madelaine
  et al.
  Örebro universitet.
  Svensson, Teresia
  Linköpings universitet.
  Design av utbildning för hållbar utveckling i högre utbildning2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utbildning för hållbar utveckling har under senare decennier rönt ökad uppmarksamhet i takt med att vårt samhälle ställs inför alltmer komplexa utmaningar. Klimatfrågan ar ett exempel där ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv är sammanvävda och inte kan analyseras och hanteras separat.

  En central fråga är hur utbildning för hållbar utveckling kan utformas för att ge studenterna förutsattningar att handskas med komplexa, idag möjligen okända, hållbarhetsfrågor såväl i en kommande yrkesverksamhet som i det vardagliga livet i övrigt. Förutom traditionell disciplinär kunskap behöver studenterna utveckla generiska färdigheter, det kan gälla exempelvis kommunikation, kritiskt  förhållningssätt och informationskompetens. Studenterna behöver stöd för att utveckla sin förståelse av de ofta komplexa sambanden mellan vetenskaplig kunskap och samhällsbehov och i de allra flest fall behövs en tvärvetenskaplig ingång.

  I vårt bidrag kommer vi att ge exempel på undervisning om och för hållbar utveckling relaterat till frågorna vad, hur och varför med utgångspunkt i såväl litteratur som en mångarig erfarenhet av utbildning kring hållbar utveckling vid Miljövetarprogrammet, Linkopings universitet. Vi kommer att belysa och analysera utmaningar och möjligheter gällande dagens och morgondagens utbildningar för hållbar utveckling. Vi presenterar exempel på undervisning som syftar till att underlätta och stödja studenternas lärande om och för hållbar utveckling, vilket också innefattar förutsattningar för ett livslångt lärande. Problembaserat lärande, case-metodik, rollspel, workshops och projekt som alla har olika syften, både när det gäller behandling av innehåll och färdighetsträning har på olika sätt visat potential att utveckla både djuplärande och livslångvariga färdigheter och kunskaper. Vi kommer även att ge forslag till hur utbildning for hållbar utveckling kan integreras även i ämnen där det kan upplevas mindre självklart och därmed svårare att se kopplingarna.

 • 16.
  Johansson, Madelaine
  et al.
  Karlstads universitet.
  Svensson, Teresia
  Linköpings universitet.
  Individual Reflection Paper – Supporting Students’ Learning in the Critical Phase of Self-directed Learning in PBL2019In: Journal of Problem Based Learning in Higher Education, E-ISSN 2246-0918, Vol. 7, no 1, p. 97-106Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Supporting and assessment of students’ preparation and learning process in problem-based learning (PBL) tutorials has long been a challenge. We present a modified PBL model focussing on the specific critical phase in the PBL process, the self-directed learning phase in between tutorial meetings. The modified seven step PBL model including an Individual reflection paper (IRP) is presented as well as students’ perspectives on the implementation of IRP and information literacy, knowledge gathering, and PBL tutorial work. The assessment of PBL work is complex, and the ways in which IRPs support the tutor’s role as an examiner is beyond the scope of the current study. However, it seems that the students experienced assessment of the IRPs as part of their as a positive driving force in their learning process.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Johansson, Madelaine
  et al.
  Linköpings universitet.
  Wibeck, Victoria
  Linköpings universitet.
  Öberg, Gunilla
  Linköpings universitet.
  Vem äger frågan? Förutsättningar för kommunikation i svenskt miljömålsarbete2005Report (Other academic)
 • 18.
  Jonsson, Anna
  et al.
  Linköpings universitet.
  Andersson, Lotta
  Swedish Meteorological Hydrological Institute.
  Alkan Olsson, Johanna
  Lunds universitet.
  Johansson, Madelaine
  Linköpings universitet.
  Defining goals in participatory water management: merging local visions and expert judgements2011In: Journal of Environmental Planning and Management, ISSN 0964-0568, E-ISSN 1360-0559, Vol. 54, no 7, p. 909-935Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Management by objectives is intrinsic to the EU Water Framework Directive (WFD) and Swedish environmental policy. We describe three approaches to formulating objectives via model-assisted dialogue with local stakeholders concerning eutrophication in a coastal drainage area in south-eastern Sweden: a WFD eco-centred approach based on ‘natural state’; Swedish environmental policy reformulated into quantified reduction goals; and a participatory approach based on local stakeholder definitions of desirable environmental status. Despite problems with representation, we conclude that local stakeholder participation in formulating local goals could increase goal functionality and robustness when adapting and implementing national and EU WFD goals at the local level.

 • 19.
  Persson, Jesper
  et al.
  Sveriges Lantbruksuniversitet.
  Johansson, Madelaine
  Linköpings universitet.
  Raimond dit Yvon, Margaux
  Hedrén, Johan
  Linköpings universitet.
  Monitoring a City: Exploring Sustainable Development Indicators for European Cities2013Report (Other academic)
 • 20.
  Setterud, Heléne
  et al.
  Universitetssjukhuset Linköping.
  Johansson, Madelaine
  Örebro universitet.
  Edgren, Gudrun
  Lunds universitet.
  Amnér, Gunilla
  Lunds universitet.
  Persson, Elisabet
  Uppsala universitet.
  Segersten, Ulrika
  Uppsala universitet.
  Uhlin, Lars
  Karolinska Institutet/Linköpings universitet.
  Lidskog, Marie
  Örebro universitet.
  Courses for tutors in problem-based learning. Current challenges at four Swedish universities2015In: Högre Utbildning, E-ISSN 2000-7558, Vol. 5, no 1, p. 47-64Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The key role of the tutor in problem-based learning (PBL) is to help students become selfregulated learners. Tutors need training to acquire the necessary facilitating skills for this task. The aim of this article is to describe and discuss how PBL tutor training is currently arranged at four universities in Sweden: Linköping University, Lund Medical Faculty, Uppsala Medical School and Örebro School of Medicine. Moreover, we seek to analyse how the content and format of the tutor training courses correspond to the desired skills and competencies for PBL tutors described in the literature. We draw especially on work coming out of three pioneering universities for PBL: McMaster University, Canada; Maastricht University, The Netherlands; and Linköping University, Sweden. One aim has been to construct a framework for analysis that uses categories specifying the knowledge base, capabilities and skills to support students’ learning processes which characterise the full-fledged PBL tutor. For this framework, we have used the following categories: Knowledge of PBL and pedagogical theories, Personal traits, Student-centeredness, Ability to handle group processes, and Subject knowledge. We collected descriptions of the course design and content from the four universities, and assessed to what extent these categories were represented within the courses. Our results show that all categories inform the course content at all four universities, though the design varies between courses. In summary, we show that the four PBL tutor training courses are all designed to enable participants to experience PBL first-hand both as members of a tutorial group and as tutors. They all also include a theoretical base and offer opportunities for discussion and reflection with peers; however, there are some differences in design between the courses. According to participants, all four courses provide good preparation for the tutor role. Yet, we see a need for the programmes to organise continuous educational support for tutors after they have started their work with groups of students.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Svensson, Teresia
  et al.
  Linköpings universitet.
  Johansson, Madelaine
  Örebro universitet.
  Miljövetenskaplig undervisning i högre utbildning2016In: Pedagogik för högskolelärare / [ed] Thomas Hansson, Mörklinta: Gidlunds förlag, 2016Chapter in book (Refereed)
 • 22.
  Svensson, Teresia
  et al.
  Linköpings universitet.
  Johansson, Madelaine
  Linköpings universitet.
  Asplund, Therese
  Linköpings universitet.
  Interdisciplinary Environmental Science in problem-based learning: introducing complexity to students2011In: Celebrating the Past and Embracing the Future:  Evolution and Innovation in Problem-based Learning: Past & Embracing the Future Conference - 30th - 31st March 2011, 2011Conference paper (Refereed)
 • 23.
  Wibeck, Victoria
  et al.
  Linköpings universitet.
  Johansson, Madelaine
  Linköpings universitet.
  Larsson, Anna
  Linköpings universitet.
  Öberg, Gunilla
  Linköpings universitet.
  Communicative aspects of environmental management by objectives – examples from the Swedish context2006In: Environmental Management, ISSN 0364-152X, E-ISSN 1432-1009, Vol. 37, no 4, p. 461-469Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Management by objectives (MBO) is a technique for integrating ecological concerns into national political and administrative structures. Politicians determine environmental objectives and interim targets to be implemented and assessed by civil servants in national, regional, and local contexts. Well-developed organizational communication is a prerequisite for MBO. However, communication-related obstacles can arise when using MBO in public environmental management. We examine communicative aspects of environmental MBO, looking specifically at the implementation, administration, and assessment of Swedish environmental quality objectives. Our argument is illustrated by quotations from individual and focus group interviews. We conclude that communicative problems may arise, because different actors interpret messages from different perspectives, depending on their agendas, prior knowledge and experience, and positions in the administrative system. It is crucial to recognize the dialogical aspects of communication, by involving the receiver of a message in a process of response. In addition, the different timeframes underlying different arguments could contribute to misunderstandings between actors involved in handling environmental issues. In assessing the achievement of environmental objectives, indicators are used as communicative tools. It is important to investigate whether and how these indicators contribute to the de- and recontextualization of environmental objectives.

1 - 23 of 23
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf