Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12 1 - 50 of 76
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Analys av fynd av mollusker från Trekanten.2006Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 2.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Brunnarna i Västra Skälby: Analys av Makrofossila Insektlämningar och utredning kring brunnarna vid Västra Skälby2008Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 3.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Brunnarna på Lövstaholm: Analys av makrofossila insektlämningar i brunnsanläggningar från Lövstaholm2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vid utgrävningen av boplatsen Lövstaholm (RAÄ 531) togs jordprover för insekt analys från ett antal anläggningar (tab. 1), framför allt anläggningar tolkade som brunnar. I förekommande fall har det även tagits prover för analys av makrofossila växtdelar. Syftet med analysen av insekter var dels att se hur brunnen hade utnyttjats, att tolka den omgivande boplatsens närmiljö och eventuellt indikationer på det omgivande landskapets miljö.

 • 4.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Brunnen - en förhistorisk “fångstgrop”1998Inngår i: Populär Arkeologi, ISSN 0281-014X, Vol. årg. 15, nr 2Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 5.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Brunnen från Östfold. Analys av fyra prover för makrofossil.2006Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 6.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Brunnen från Östfold. Analys av fyra prover för makrofossil. Kompletterande rapport.2006Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 7.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Brunnen på bosättningen: - gårdens och omlandets miljö tolkat utifrån insekt analys2007Inngår i: Land och Samhälle i förändring. Uppländska bygder i ett långtidsperspektiv / [ed] Hjärtner-Holdar, Eva; Ranheden, Håkan; Seiler, Anton, Uppsala: Riksantikvarieämbetet RAÄ UV , 2007, Vol. 4, s. 137-163Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Brunnen på bosättningen - gårdens och omlandets miljö tolkat utifrån insekt analys - Magnus Hellqvist (Högskolan Dalarna, Naturgeografi, Campus Lugnet, 791 88 Falun) I artikeln presenteras resultatet av insekt analys i ett antal undersökta brunnar från fyra förhistoriska bosättningar och ett medeltida torp i Uppland, sydöstra Sverige. Dateringarna på de förhistoriska boplatserna sträcker sig från neolitisk tid och fram till och med järnålder, men tyngdpunkten i de studerade brunnarna ligger under äldre järnålder och speciellt förromersk och romers järnålder. Brunnen är en anläggning som spelat en mycket viktig roll i bosättningens dagliga liv, både under förhistorisk och under historisk tid och även idag. I undersökningar av brunnar så är analyser av subfossila insektlämningar mycket lämpliga, eftersom brunnen fungerar som en stor fälla för insekter. En viktig del i detta är att insekterna inte nämnvärt påverkas av om brunnen varit övertäckt eller inte. Men brunnar har med största sannolikhet varit övertäckta, men det är en fråga för diskussion, eftersom det i dagsläget inte finns några fynd av detta från förhistoriska brunnar i Sverige. I flera av de provtagna anläggningarna för denna undersökning hittades mycket sparsamt eller inga lämningar av insekter, vilket i huvudsak även gäller fynd av makrofossila växtdelar och annat organiskt material. Detta faktum ska ses i ljuset av att det var goda bevarandeförhållanden i de provtagna sedimenten. Orsakerna till detta kan vara en effekt av brunnarnas användningstid, där de varit i bruk allt för kort tid för att några lämningar ska kunna avsättas. Denna korta användningstid är svår att fastställa, men rimliga orsaker är svag konstruktion på anläggningen, dålig tillrinning och/eller kvalitet på vattnet etc. Det finns flera författare som försökt kategorisera brunnar med utgångspunkt i fyllnadslager eller förekomst av växt- och djurlämningar i brunnen, men i den här presenterade undersökningen används en förenklad indelning baserad på brunnens form och resultatet från insekt analysen. Först, brunnar som primärt blev utnyttjade för vatten till människor. De har alla en mer eller mindre karakteristisk trattform och efter sin användningstid har de fyllts igen av olika lager med fyllnadsmaterial och alternativt kan dessa lager även vara kollapsade brunnsväggar. Som en följd av denna användning hittas de flesta fynden av insekt lämningar i prov taget i botten på dessa brunnar. Den andra typen av brunnar är de som använts primärt för vattenuttag till människor, men som i ett senare skede delvis har fyllts igen och återanvänts som vattenhål för betesdjur. I ett sedimentlager som återfinns högre upp än det ursprungliga bottenlagret återkommer arter av akvatiska insekter, tillsammans med betes- och gödselindikerande arter. Ett typiskt drag för dessa varianter av brunnar i det aktuella området, är att de har konstruerats från två ursprungliga nedgrävningar och/eller brunnar vilka blivit sammanslagna till en större anläggning. I ett fall tycks dessutom det primära syftet från första början varit att skapa ett vattenhål för betesdjur. I anslutning till det undersökta medeltida torpet återfanns en avvikande typ av anläggning, vilken först tolkades som antingen möjlig brunn eller källarförråd/svale. En kartering av jordartsgeologin i området tillsammans med en analys av insektlämningar i prov från anläggningen kunde klart avvisa tanken på att det var en brunn. Trots ett mycket begränsat material och få fynd av insekt lämningar, så stärkte analysen av dessa tolkningen att det rörde sig om ett kallförråd. En inte helt tydlig trend i undersökningen, är brunnens roll i förhållande till de naturliga källor till vatten som finns nära bosättningen. De olika bosättningarna där brunnar undersökts ligger i närheten av vattendrag, där brunnen måste ha fyllt en viktig kompletterande funktion som inte är helt tydlig i dessa fall. Man kan tänka sig ett behov av lättillgängligt vatten via brunnen under vintern, men det kan knappast vara en fullgod orsak då det knappast kan ha varit ett stort problem att slå upp isvakar i ett strömmande vattendrag. Relationen mellan landskapets naturliga vattenkällor och brunnen på bosättningen är ur detta perspektiv inte helt enkel att förstå, men vattnets roll för människor och djurs överlevnad är otvetydig.

 • 8.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Den Arkiverade Naturen: lösningar på forntidens gåtor kan finnas i naturen2006Inngår i: Stenbiten, ISSN 0280-2465, Vol. Årgång 32, nr nr. 3, s. 13-23Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I dag kan man med stor säkerhet utnyttja fossil för att spåra miljöförändringar genom årtusenden. I naturen arkiveras hela tiden information om, miljön och klimatet i form av rester efter växter och djur. Även människans påverkan genom årtusenden går att spåra på samma sätt. Den information man får fram är även viktig för förståelsen av dagens och framtidens stora miljöfrågor.

 • 9.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Eld och Is i farlig kombination2001Inngår i: Naturvetaren, ISSN 0345-2008, nr 6Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 10.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Environmental archaeology - Service or Partnership1996Inngår i: Fjölnir, ISSN 0281-3386, nr 2Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 11.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Ett 9000 år gammalt rättsfall – vem tillhör Kennewick-manen1999Inngår i: Populär Arkeologi, ISSN 0281-014X, Vol. årg. 17, nr 1Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 12.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  “Falun above trough Falun under” – reconstructing the early mining town Falun in central Sweden for the first time through mapping archaeology and environmental studies2007Inngår i: University of Cambridge, Cambridge, 2007Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A new project is initiated in the town Falun, in central Sweden, with the purpose to reconstruct the development of the site into a town from prehistoric time until post medieval time. Falun is situated in the larger region in south central Sweden called Bergslagen, which is the largest concentration of mines and mining activities in Sweden. The town Falun is situated at the oldest copper mine in Sweden. The mining activities started for over thousand years ago and ended as late as 1992. In the 17th century, the copper mine in Falun produced 2/3 of the copper used in the world. Today Falun with its mine and surroundings is a UNESCO World heritage. The Falun area as well as the whole Bergslagen region was strongly affected of the large mining activities, for example using large parts of the forest for charcoal production or by the industrial discharge which already Carl von Linneus noted during a visit in Falun in the 18th century. This large impact on the environment has made marks in the sediment and there have been several projects initiated and carried through to interpret and understand this impact and change of the environment and landscape from prehistorically time to the present. But rather little interest has been focusing on the changing settlements and town development. Even though the town Falun was growing to an important place in Sweden, it is in a marginal region and quite little is known about the early development of the Falun site from rural settlement to urban town. The town got its letters patent from the Swedish crown as late as 1641, after around 500 years of mining activities. But the settlements in the present Falun region, being one of the most important sites of the developing Swedish state, had early special privileges and also developed to an advanced town like community long before it got its town charter. The purpose of the new project is to look into this development of the town Falun based on archaeology and environmental history. The project uses the “Great Yarmouth Archaeological Map” project as a model. By collecting already known information from archaeological excavations and earlier investigation of sediments in the area and compile these together will hopefully create a more complete picture of the former development and what needs further investigation. The town Falun is situated on large fillings of cinder and together with the copper mines itself and its piles of slag this area is one of the largest contributor of heavy metals to the Baltic Sea. Therefore there is a lot of earlier investigations in the town considering the environment and consequently much information to use together with earlier archaeological investigations to create a picture of the town development.

 • 13.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  ”Falun ovan från Falun under”: – den tidigaste kultur- och miljöhistorien i Falun2008Inngår i: Forskningens Dag vid Högskolan Dalarna, Falun, 2008Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Detta projekt inriktar sig framför allt på den tidigaste utvecklingen av Falu stad, från förhistorisk tid in i medeltid. Syftet är att kartlägga och studera den miljöhistoriska förändringen i samband med Faluns framväxt – då ökad verksamhet av människor på en plats ger ökad miljöpåverkan. Det finns ett källmaterial i form av det ”arkiv” som har byggts upp i marken genom naturliga avsättningar och människans aktiviteter. Miljön har alltid påverkats av människan samtidigt som det har satt spår i sediment och genererat kulturlager som kan utnyttjas för avancerade studier. För att studera denna utveckling används därför i första hand Arkeologiska och Naturvetenskapliga metoder, vilket också avspeglar vilken typ av källmaterial som utnyttjas. Falun är ett mycket intressant exempel på hur en central plats växer fram, trots att den benämns stad långt senare. Den nya tanken i detta projekt är att låta denna miljöhistoriska utveckling, orsakad av människors ökade aktiviteter, vara modellen och signumet för själva platsen och stadens framväxt och utveckling. Kunskapen om den förhistoriska utvecklingen i Falunområdet är långt ifrån tillfredsställande i dag och det finns stora luckor i förståelsen av dels stadens och dels gruvverksamhetens framväxt. Det är därför enkelt att se behovet av mer undersökningar och via många olika typer av metoder. Det finns även ett mycket stort behov av att samla den redan befintliga kunskapen och tidigare utförda undersökningar till en gemensam plattform och göra det tillgängligt. Behovet av mer kunskap sträcker sig även utanför forskarvärlden genom att det finns ett stort behov av ny kunskap för olika verksamheter i omkringliggande samhället.

 • 14.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Forntida insekter i arkeologins tjänst1990Inngår i: Populär arkeologi, ISSN 0281-014X, Vol. årg. 8, nr 3Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 15.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Fossilfynd från Hólar år 2002: rapport över fynd av fossila insekter och djurben från Hólar i Hjaltadalur på norra Island 20022002Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 16.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Fossilfynd på Hólar 2003. Rapport över fossila insekter, osteologisk analys av ben, makrofossila växtdelar, metallurgiska analyser från Hólar i Hjaltadalur, norra Island2003Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 17.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Gamla kartor berättar hur Heby såg ut Västerås.1999Inngår i: Västmanlands Nyheter, ISSN 1104-0300, nr 12/2Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 18.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Gamla Uppsalas miljöhistoria2005Inngår i: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, Vol. LXIII, nr 4, s. 186-191Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Att Gamla Uppsala är en viktig förhistorisk och historisk plats är känt. Men Gamla Uppsala ligger också i ett av Sveriges yngsta framväxta landområde efter senaste istiden och landhöjningen och miljöutvecklingen har haft stor påverkan på förutsättningarna för de förhistoriska bosättarna och landskapsutvecklingen.

 • 19.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Gamla Uppsalas miljöhistoria2006Inngår i: Seminarium arrangerat av Riksantikvarieämbetet, Gamla Uppsala, Uppland, 2006Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Gamla Uppsalas miljöhistoria Magnus Hellqvist* 1992 startade ett tvärvetenskapligt projekt, där ett huvudsyfte var att kartlägga Gamla Uppsalas miljöhistoria under förhistorisk och historisk tid. Den plats som valdes för de naturvetenskapliga undersökningarna – analys av sediment, insekter, pollen och kiselalger (diatoméer) – var Myrby träsk, en liten sänka strax väster om den västligaste av de stora gravmonumenten. Landskapet i Gamla Uppsala präglas av processer under avsmältningen av den senaste inlandsisen i området och den efterföljande landhöjningen. Andra karakteristiska element i områdets topografi är rullstensåsen i form av Uppsalaåsen, på vilken de tre ”kungshögarna” är placerade och uppstickande moränhöjder norr och nordost om Gamla Uppsala. De uppstickande höjderna av rullstensåsen (ca 25 m.ö.h.) kom ovan havsytan för ca 2900 år sedan. Så småningom kom ås- och moränhöjderna en bra bit över havsytenivå och från den tiden finns det spår av ett öppnare skogslandskap med kanske ett tidigt betesbruk i området. Vid tiden för isolerandet av det lilla Myrby träsk (ca 2500 år sedan) hade mer omgivande landområden kommit ovan vattenytan och sänkan förblev en liten vattenfylld sänka under en tid efter att området kom ovan havsytan. Myrby träsk omgavs av ett alkärr och runt Gamla Uppsala finns indikationer på mänsklig påverkan och odling. Närvaron av människor märks genom ett ökat antal eldstäder i området som ger mer kolpartiklar i luften. Under den här tiden är Myrby träsk en liten sötvattensamling och det bildas gyttja i botten av bassängen. En fortsatt igenväxning av sänkan fortgår till åtminstone mitten av första årtusendet efter år 0. De spår av kulturlandskapet som hittats, visar att odlingen ökar med tiden till ett maximum. Det finns även starka indikationer på bete på rullstensåsen och runt Myrby träsk. Betesbruket var den mest stabila delen av kulturlandskapet i Gamla Uppsala, vilket åtminstone återfinns under perioderna Romersk järnålder (0-400 e.Kr.), Folkvandringstid (400-550 e.Kr.) och i början av Vendeltid (550-800 e.Kr.). Sänkan som från början var mer som ett alkärr, öppnades med tiden upp mot ett öppet kärr, där det kanske förekom slåtter. Efter uppgången i odling sker det en svårförklarad tillbakagång i odlingen, vilket troligen beror på ändrad markanvändningen, där odlade områden utnyttjats för bebyggelse. En anmärkningsvärd företeelse är att man i sedimenten ser vad som troligen är resultatet av markerosion i området, vilket troligen var en effekt av ändrad markanvändning, genom bl.a. ny bebyggelse på tidigare odlad mark. Som ett resultat av detta fylldes den lilla sänkan Myrby träsk med nästan en meter lera ovanpå en tidigare avsatta gyttjan. Vid början av Vikingatiden (ca 800 e.Kr.) sker åter en ökning av odlingen i området. Det har dock varit problem att finna spår av utvecklingen från vikingatiden och fram tills idag. De bevis som finns är t.ex. fynd av pollen efter blåklint tillsammans med säd, en kombination av växter som anses ha importerats under Vikingatiden. I ett försök att återfinna mer av Vikingatiden togs prover i Samnan, ett litet biflöde till Fyrisån norr om Gamla Uppsala. Men, där gick det inte att komma längre tillbaka i tiden än till sen medeltid, dock är resultaten likvärdiga och pekar mot ett öppet kulturlandskap med odling och bete längs Samnans stränder fram till nutid. * Magnus Hellqvist, lektor i Naturgeografi vid Högskolan Dalarna, är arkeolog och geolog, med forskningsinriktning mot geoarkeologi/miljöarkeolog. Adress: Högskolan Dalarna, Naturgeografi, Campus Lugnet, 791 88 Falun. mhq@du.se Stort tack till Fil. Dr. Jemt-Anna Eriksson, Länsstyrelsen Dalarna, som gjort pollenanalysen i projektet och som bidragit med viktig information och Henrik Mikko, SGU, som utfört kiselalganalysen.

 • 20.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Geoarkeologisk undersökning1997Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Jordartsgeologisk kartering av undersökningsområdet, siktning av kulturlagren och analys av organisk halt och karbonathalt.

 • 21.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Geografi i vägen: en geografisk och geologisk undersökningsstudie över lokalerna Sommaränge, Kyrsta, Vaxmyra-Kyrsta och Kättsta i Uppland, i samband med de arkeologiska utgrävningarna inför byggandet av E4:an mellan Uppsala och Tierp2002Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 22.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Geologisk rapport för Vintrosa och Sanna, Örebro län2006Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en sammanställning av geologin, speciellt jordarterna, runt platserna Vintros och Sanna väster om Örebro. Inför utbyggnaden av E18 mellan Örebro och Oslo, utförde Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) arkeologiska slutundersökningar på platserna Vintrosa och Sanna. Båda dessa platser har en speciell jordartsgeologi och en del frågor uppstod i samband utgrävningen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Geologisk rapport för Västra Skälby, Västmanlands län2008Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 24.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Geologisk rapport för Västra Skälby, Västmanlands län2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en presentation av jordartsgeologin i området runt Västra Skälby, väster om Västerås. Rapporten baseras på litteraturstudier och besök i fält vid de arkeologiska utgrävningarna i samband med de arkeologiska slutundersökningarna under 2006, där utgrävningar genomfördes av Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU). Platsen Västra Skälby ligger på många sätt i klassisk kvartärgeologisk mark, med tanke på hela Mälardalsregionen, där det finns slättområden uppbyggda av finsediment som lera vilket ger speciella förutsättningar för det arkeologiska utgrävningsarbetet och bevarandeförhållanden. Det undersökta området har helt legat under havsytan efter senaste istidens avslutning (Weichsel) och sedimentation av finsediment har skett i akvatisk miljö. Därför domineras jordartsgeologin av postglaciala och glaciala leror. Undersökningen riktar in sig på ett antal frågor. Dels är det utbredningen av jordarter i landskapet. Dels handlade det om frågor kring landskapets geologiska förutsättningar, jordarternas utnyttjande och olika markfenomen som komplicerade bilden av de anläggningar som hittades. Syftet med undersökningen har inte varit en fördjupad analys och presentation av geologin runt lokalerna Västra Skälby, utan mer en övergripande genomgång av kvartärgeologin på utgrävningsplatsen, samt att ge en övergripande bild av jordarterna och att förklara de geologiska förutsättningarna för de förhistoriska lämningar som hittats i samband med den arkeologiska utgrävningen. Beskrivning av jordarter och arbetsmetodik i fält följer den metodik som tidigare utnyttjats vid Sveriges Geologiska Undersökning vid kartläggning i södra Sverige i skala 1:50 000 (SGU, 1983). Indelningen av jordarter och kornstorleksgränser är enligt de beskrivningar som gjorts till de geologiska kartbladen från Sveriges Geologiska Undersökning (bl.a. SGU, 1983) och enligt Sveriges Geotekniska Förening (SGF, 1981). Eftersom kartläggningen av berg- och jordartsgeologin utförs efter kartbladsindelningen i Sverige enligt RT90, så kommer beskrivningen i denna rapport i förekommande fall antingen röra sig mycket lokalt runt Västra Skälby eller inom kartbladsområdet 11 G Västerås SO.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Geology for the archaeologist2006Inngår i: European Geologist, ISSN 1028-267X, Vol. 21, nr maj 2006, s. 31-33Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Every year numerous archaeological excavations are undertaken. The archaeologist survey and excavate the landscape, but they also expose geology. Since the cultural layers are situated in sediments of geologiscal origin and people earlier lived in a landscape so different from today, it is obvious that archaeologists need geological consultation in order to understand the landscape situation and environmental history.

 • 26.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Geovetenskap i skolan = sant?2007Inngår i: Geologiskt Forum, ISSN 1104-4721, Vol. 14, nr 55Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 27.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Gårdagens insekter ger svar på morgondagens problem1998Inngår i: Bladet, ISSN 1101-3036, Vol. årg. 25, nr 3Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 28.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Heta debatter om gammal sjöbotten1998Inngår i: Västmanlands Nyheter , ISSN 1104-0300, Vol. årg. 81, nr 44, 30/10Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 29.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Improve the value of teaching in Earth sciences2004Inngår i: The 26th Nordic Geological Winter Meeting, Uppsala, 2004Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  During the later years the teaching in Earth sciences has faced a lot of problems with less students in Earth sciences. Also, even if there is interest among the public, the knowledge about geology in Sweden is generally decreasing. This is obvious when teaching Earth science in different educations, especially like education for special professionals as teacher education. This is a big problem but also challenge for the Earth science community, since knowledge of the scientific field of Earth science is the foundation for much of the contact between the education, science and society. In the summary of the report to the Ministry of Environment from the Geological Survey of Sweden (SGU, 2000), the importance of geological knowledge in the society is repeated through the report. There is also proposals for action pointing out things like the importance with more geology in Swedish schools, teaching the relevance of geology in education for other professionals and information to the public. But, the most work to realize this intentions, lies actually within the Earth science community itself. First of all, the work with teaching must get higher priority and a higher academic value. Teaching and higher quality is not developing automatically just by a common goal for geology or positive advance in scientific research. Even with the start of successful popular events, like “Geologins dag”, there is still a gap between common knowledge and Earth science community. This problem has to be overbuilt to secure the development of Earth science in to the future and to maintain knowledge among people. One of the main problems is the low priority of teaching in Earth sciences for students in geosciences and for other groups than students in geosciences education. One important professions in this matter is the education of teachers to comprehensive school and upper secondary school. Today these are found especially in courses like Geography and Physical geography. Teaching for these groups should be in frontline to give them right tools and knowledge to early wake the interest among young peoples. Also the teaching of Earth science for groups like planners, engineers etc. is of big value for the whole field of geology. Professionals in Earth sciences should not abandon their own knowledge in teaching, but prior the importance of professional teaching for maintaining the quality. References: SGU, 2000. Summary of report to the Ministry of Environment Geological Survey of Sweden.

 • 30.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Insect assemblages and local environment during late Holocene in Gamla Uppsala (Old Uppsala), south-eastern Sweden1995Inngår i: International Union for Quaternary Research XIV International Congress, Berlin, Germany, 1995Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 31.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Insect Assemblages from iron Age Wells in Central Sweden1999Inngår i: Norwegian Archaeological Review, ISSN 0029-3652, E-ISSN 1502-7678, Vol. 32, nr 1, s. 1-17Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Three Iron Age wells in south-central Sweden were studied for their content of insect remains. The wells are dated from the Roman Iron Age to the Migration Period (ca. AD 0-550). The wells are situated within a rural situation of two farm settlements. In general the environment surrounding the settlements is interpreated as a diverse cultural landscape including pastures, cultivated fields, and forested areas. The Mutual Climatic Range method (MCR), used for interpreating the thermal environment based on the beetle record, suggests a slightly warmer summer temperature and a somewhat colder mean winter temperature than today in the study area.

 • 32.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Insect fossils from Breidavik, Tjörnes.2000Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 33.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Insect fossils from house floor samples in Iceland2001Inngår i: Nordiska Arkeologkongressen, Akureyri, Island, 2001Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 34.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Insect fossils from Viking age and Medieval houses in Iceland - what can they tell us about life and environment?2006Inngår i: Geoarchaeology 2006, Exeter, England, 2006Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Few constructions, such as wells, outhouses or other peripheral buildings, which can be used for macrofossil analysis, have been excavated from Icelandic Viking age or medieval settlement sites. This is in opposite to many excavated settlements in Scandinavia. Therefore, a common sampling environment in Iceland is from former house floors, which means special taphonomical problems and limited use in interpretation and a risk of redeposition and human interference on the cultural layer caused by human activities inside the house. During the period 2000 to 2006 subfossil insect remains have been analysed from house floor samples from several localities and former settlements from Viking age long houses, medieval turf houses and from later historical house remnants. One of the aims is to analyse the fossil insect remains, primarily beetles, for possible interpretation of the environmental conditions, the relation between a settlement and its surrounding nature, the indoor environment of the buildings and to compare the different settlements. The majority of samples from house floors from Iceland are generally poor in fossil insect remains with a domination of beetles originating from the surrounding environment probably used in the building material, reflecting the natural environment and the building phase. But there is some variation. In house floor samples from the 18th and 19th centuries the typical secondary use of abandoned houses as stables is obvious and in the early medieval settlement at Keldur there was a floor of waste within the medieval house representing a period when a part of the house had been used as smithy or for metal work. One of the difficulties with house floor samples is the degree of preservation and content of fossil remains. This is totally dependent on the house history, e.g. its location in the landscape and the material used during its construction, the function of the house or activities in different rooms and finally the abandonment history of the house. But the floor sample usually provides a high preservation degree and high organic content in the sediment. From a taphonomical point of view it is also important to identify parts of the subfossil insect that is connected to different parts of the building and building material, like roof material or the turf used for the walls.

 • 35.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Insect fossils from Viking age and Medieval houses in Iceland - what can they tell us about life and environment?2006Inngår i: The Nordic Culture in Viking Age and Medieval Time, Hólar University, north Iceland, 2006Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Few constructions, such as wells, outhouses or other peripheral buildings and features, which can be used for macrofossil analysis, have been excavated at Icelandic Viking age or medieval settlement sites. This is in opposite to many similar excavated settlements in Northern Europe. Therefore, a very common sampling environment in Iceland is from former house floors. But a house floor also means special taphonomical problems and is also of limited use in interpretation of the activities both inside the houses and for the surrounding environment. There is also the risk of redeposition and human interference on the cultural layer caused by human activities inside the house. During the period 2000 to 2006 subfossil insect remains have been analysed from a number of house floor samples from the localities and former settlements of Viking age Bessastadir, Hofsstadir in Garðabæ, Eriksstadir, Breidavik, Kolkuos and Hólar in Hjaltadalur, the medieval turf houses at Keldur and from later historical house remnants in Hólar. Also, in order to understand the environment surrounding the settlement, natural deposits in the form of two mires were cored in 2001 at Hofsstadirmýri in Garðabæ and in the surroundings of Bessastadir. One of the aims is to analyse the fossil insect remains, primarily beetles, for possible interpretation of the environmental conditions, the relation between a settlement and its surrounding nature, the indoor environment of the buildings and to compare the different settlements. There was an attempt to make a spatial analysis of the Bessastadir Viking long-house floor, to see the spread of insect remains, their relation to the building and the sediment and to test organic content of the sediment. In Hólar this idea is expanded and sampling has been expanded to spatial sampling from house floors, testing different sizes of sample volume as well as different parts of the cultural layer and working with different sampling spots in different rooms in the houses. The close connection between field archaeology and different methods used in the Hólar project open up many opportunities to develop the understanding of human settlement, the surrounding environment and the cultural deposits investigated during archaeological excavations. The majority of samples from house floors from the different sites are generally poor in fossil insect remains, but the results show a domination of beetles living on plants in the surrounding environment. These beetle species are not synanthropic (living in close association with the human and human settlement) and they where probably generated from the building material in the roof and are therefore direct indicators of the surrounding natural environment and the building phase. The typical secondary use of abandoned houses is also obvious at Hólar in floor samples from the 18th and 19th centuries, where hay and manure are found together with beetles connected to this and similar kinds of indoor environments. In the last stage, the houses were used as stables for horses and sheep before being abandoned. To the contrary, the early medieval settlement at Keldur is generally rich in insect remains and the composition of the beetles is in some parts very synanthropic. The most synanthropic samples are probably deposits of waste within the medieval house representing periods when a part of the house has been used as smithy or for metal work. Partly because of macroscopic finds of iron fragments as well as the presence of synanthropic beetle species living in houses with lower temperatures and moist conditions, but not found outdoor in the surrounding natural environment. Since the situation is so special in Iceland, it is important to learn more about the houses of different periods, the floor sediments and how to use them. One of the main difficulties with house floor samples is the degree of preservation of the subfossil remains and content of fossil remains, which are totally dependent on the house history, e.g. its location in the landscape and the material used during its construction, the function of the house or activies in different rooms and finally the abandonment history of the house. But the floor sample usually provides a high preservation degree and high organic content in the sediment. From a taphonomical point of view it is also important to identify parts of the subfossil insect that is connected to different parts of the building and building material, like roof material or the turf used for the walls. In Hólar one goal is to test and develop different methods and to develop the understanding of the settlement and houses from subrecent periods back to the Viking Age. A primary aim is to follow the archaeological work through sampling and analysis at every step during the progress of the excavation and back in history. This is an important work for the development of the methods used for archaeological samples in Iceland which leads to a better understanding of the Icelandic settlement and the surrounding environment. The opportunity of close cooperation between disciplines is providing good possibilities for progress and to build a model through Icelandic example for future archaeological work in all the Nordic countries. The work within the Hólar project (Hólarannsóknin) will proceed and get evaluated during coming years. Other constructions should also be explored and natural deposits will be cored to get more understanding of the surrounding natural landscape in relation to the human settlement.

 • 36.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Insect fossils from Viking age and Medieval houses in Iceland - what can they tell us about life and environment? [Poster]2007Inngår i: Högskolan Dalarna - Forskningen Dag 20 mars 2007, Falun, 2007Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  During the period 2000 to 2006 subfossil insect remains, primarily beetle remains, have been analysed. The material originate from soil samples collected from former house floors during archaeological excavations at several localities and former settlements from Viking age long houses, medieval turf houses and from later historical house remnants in Iceland. Preservation and content of fossil remains in these house floor samples is totally dependent on the house history, e.g. its location in the landscape and the material used during its construction, the function of the house or activities in different rooms and finally the abandonment history of the house. But on the contrary the floor samples usually provide a high preservation degree and high organic content in the sediment. One of the aims of the investigations is to interpret the environmental conditions, the relation between a settlement and its surrounding nature, the indoor environment of the buildings and to compare the different settlements. The majority of samples from house floors from Iceland are generally poor in fossil insect remains with a domination of beetles originating from the surrounding environment and material probably used for the building, reflecting the natural environment and the building phase. But there is some variation. In house floor samples from the 18th and 19th centuries it is obvious with the typical secondary use of abandoned houses as stables and in the early medieval settlement at Keldur, south Iceland, there was a floor of waste within the medieval house representing a period when a part of the house had been used as smithy or for metal work.

 • 37.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Insekter från Kyrsta: Analys av makrofossila insektlämningar i anläggningar från Kyrsta2006Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vid utgrävning av boplatsen Kyrsta (RAÄ 327), Ärentuna sn, Uppland, togs jordprover för insektanalys från ett antal anläggningar. Syftet med denna undersökning var att se hur anläggningen hade utnyttjas, att tolka platsens närmiljö och att eventuellt se indikationer på det omgivande landskapets miljö.

 • 38.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Insekter i anläggning A6895 i Sandbro2006Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 39.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Insektfynd i Gamla Uppsala1996Inngår i: Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala, vol. II / [ed] Duczko, Wladyslaw, Uppsala: Institutionen för Arkeologi, Uppsala universitet , 1996, Vol. 11, s. 166-174Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 40.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Insektsanalys av brunnen A9952 från Vaxmyra2005Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vid utgrävningen av boplatsen Vaxmyra (RAÄ 326) har analys utförts av lämningar efter insekter i jordprover från anläggningen brunn A9952. Ur brunnen blev sammanlagt tre lager provtagna, vilka numrerats från botten av brunnen till markytan MP 1, MP 2 respektive MP 3. I samma lager i brunnen har även makrofossila växter analyserats. Syftet med analysen av insekter var dels att se hur brunnen hade utnyttjats under dess användning, att tolka den omgivande boplatsens närmiljö och eventuellt indikationer på det omgivande landskapets miljö.

 • 41.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Jord och mark - det dolda landskapet. Under våra fötter finns ofta svaren på frågor om landskapets utveckling2004Inngår i: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, Vol. Årgång LXII, nr 4, s. 236-244Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 42.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Jordartsgeologi i området runt Sandbro2006Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 43.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Klimatförändringar sedan istiden – en lektion i förändrade förutsättningar1998Inngår i: Fjölnir, ISSN 0281-3386, nr 3Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 44.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Land-use history in Gamla Uppsala, southeast Sweden, established on subfossil Coleoptera remains and pollen in fluvial deposits2001Inngår i: Grana, ISSN 0017-3134, E-ISSN 1651-2049, Vol. 40, s. 142-153Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 45.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Late Holocene environmental and climatic change in eastern Svealand, south-eastern Sweden: Palynological and palaeoentomological data1996Inngår i: 22nd Nordic Geological Winter meeting, Åbo, Finland, 1996Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 46.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Local environment and human impact at Gamla Uppsala, SE Sweden during Iron Age inferred from fossil beetle remains2004Inngår i: Journal of Nordic Archaeological Science, ISSN 1650-1519, nr 14Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 47.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Naturkatastrofer hetare än någonsin2005Inngår i: Naturvetaren, ISSN 0345-2008, nr 7, s. 6-7Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 48.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  När sedimenten berättar - När naturhistoria blir kulturhistoria2003Inngår i: Akka - tidskrift för kultur och lärande, ISSN 1404-1871, nr 1, s. 31-53Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 49.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Palaeoecological Investigations in Old Uppsala1994Inngår i: 21:a Nordiska Geologiska Vintermötet, Luleå, 1994Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 50.
  Hellqvist, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Naturgeografi.
  Perspektiv på klimatfrågan2008Inngår i: Apocalypse now : fakta, ideologi och domedagsscenarior i klimatförändringarnas kölvatten. Årsbok 2007 / Föreningen Lärare i religionskunskap / [ed] Liljefors Persson, Bodil; Gustafsson Lundberg, Johanna, Lomma: Föreningen Lärare i Religionsvetenskap , 2008, Vol. Årgång 39, s. 23-44Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
12 1 - 50 of 76
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf