Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 74
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alriksson Lind, Alva
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Den nya generationen TV-konsumenter: En undersökning om hur svenska producenter avbarnprogram ser på övergången från linjär-TV tillströmningstjänster2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att få kunskap om hur producenter av barn-TV harbemött barnpublikens förflyttning från linjär-TV till strömningstjänster på internet,och hur denna utveckling har påverkat deras förståelse av publiken och sättet attgöra program. Undersökningen bygger på intervjuer med fem personer som jobbarmed produktion av barn-TV samt filmpedagogik och filmundervisning för barn,och visar att TV-branschen tagit tydligt intryck av barns nya digitala tittarmönsterpå flera sätt. Detta gäller bland annat i synen på barn som medvetna och digitalamediekonsumenter, och i den konkreta planeringen för programmens innehåll ochpublicering. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Andersson, Erik
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Kvinnor inom musikproduktion – upplevelser avgenusnormer och diskriminering2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnor påverkas av genusnormer inommusikproduktion för att synliggöra hur och på vilka sätt genus specifikt kan påverkaarbetet som musikproducent. Detta gjordes genom fyra kvalitativa intervjuer medciskvinnor (detta begrepp kommer beskrivas tydligare på sida två) som är aktiva inommusikproduktionsbranschen samt närliggande områden. Resultatet visar attrespondenterna har behandlats annorlunda på grund av deras genus och ger exempel påtillfällen där det har hänt. De beskriver hur genusnormer påverkar dem i samband medderas arbeten. Uppsatsen tar även upp hur branschen i nuläget ser ur och hur man kan gåvidare för att jobba för jämställdhet. Studien bör bidra med en djupare förståelse kringgenus och dess påverkan på kvinnor i deras arbete samt att den bidrar med strategier förhur deras vardag som musikproducenter kan förbättras. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Andersson, Mats
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Rädd för död(s)en: Death metal, skräckfilm och det förfärligt sublima2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att vidga förståelsen av hur musikgenren death metal samspelar med scener från skräckfilm. För att metodiskt genomföra detta skapades fyra gestaltningar där musikstycken av sagda genre spelas ihop med fyra filmscener. Dessa gestaltningar analyserades och visades för fem informanter i samband med att de blev intervjuade. Resultatet indikerar på att genren deathmetal samspelar med sagda gestaltningar likt traditionell filmmusik. Resultatet indikerar även på att detta samspel uppfattas snarlikt oberoende på informanternas erfarenhet av musikgenren.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Backlund, Yrla
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  AI som medskapare: En designvetenskaplig och visuell etnografisk studie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vad som kan bedömas som positiva och negativa aspekter med användningen av AI i skapandet av ett audiovisuellt verk. Den undersöker specifikt hur AI kan vara till hjälp för en medieproduktionsstudent utan tidigare erfarenhet av AI. Syftet är att bidra med nya metoder inom skapandet av digital konst och att tillföra ny kunskap till området. Produktionen utfördes av författaren själv med stöd från utvalda AI-tjänster. I studien behandlas tidigare forskning som diskuterar fenomenet uncanny valley, programmeringens roll inom konstskapande samt etiska aspekter i användningen av AI. Två kvalitativa forskningsmetoder tillämpades: designvetenskap och visuell etnografi. Resultaten visar att användningen av AI kan bedömas positivt när det kommer till stöd i den kreativa processen, men mindre gynnsam när det kommer till direkt kreativt skapande genom AI, vilket indikerar potential för fortsatt utveckling. Studien föreslår framtida forskning inom området, med fler deltagare och en mer strukturerad metodik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Benjaminsson, Jakob
  et al.
  Dalarna University, School of Culture and Society, Moving Image Production.
  Vide, Alexander
  Dalarna University, School of Culture and Society, Moving Image Production.
  Antagonistens dimensioner: En tematisk karaktärsanalys av antagonisterna i BioShock och Heathers: The Musical2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Modern populärkultur verkar under de senaste åren ha framfört en trend i att gestalta sina antagonister som flerdimensionella. Men är komplexitet det enda sättet att göra en antagonist intressant på? I denna fallstudie undersöks antagonisterna i BioShock och Heathers: The Musical, för att förstå den tematiska funktionen av en komplex och en enkel antagonist. Det sker med ett scenurval som identifierar berättelsernas tematik och förtydligar antagonisternas karaktärsdrag. Scenerna förtydligar om antagonisterna är runda eller platta, hur de bedöms inom moral och makt samt framför vad de har för funktion i berättelsernas tematiska mål. Resultatet visar att den enkla antagonisten förespråkar en ytlig ideologi som den sprider och ger komplexitet till andra karaktärer, medan den komplexa antagonisten ger tillfälle till reflektion inom moralen av sin egen ideologi. Slutsatsen av studien blir att de två antagonisttyperna fyller användbara funktioner beroende på hur djupgående en berättelse är villig att utforska ett problem eller ideologi.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Berglund, Emilia
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  "Nu kommer ni kanske att himla lite med ögonen, men dethar ett genustema”: "Nu kommer ni kanske att himla lite med ögonen, men dethar ett genustema”2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Analysens syfte har varit att ta reda på vilken förändring som skett av kvinnosynen i svenskteleviserad humor. Frågeställningarna har behandlat hur kvinnorollen, manligheten ochhumorn i Sveriges television förändrats från 1960-talet till 2010-talet och besvarats genom attanalysera programmen Skäggen och Ladies Night - där en kvinna är ensam i en gruppbestående enbart av män. Roland Barthes bildsemiotiska principer om denotation ochkonnotation har använts för att ta reda på vilka indirekta meningar som går att tolka ur detdirekta audiovisuella materialet. Även Yvonne Hirdmans teori om genus och genussystemethar applicerats för att förstå hur kvinnan framställs jämte mannen. Analysen visade attkvinnans roll gått från att ha en mammaroll och ett hemmafruideal till att vara en person somtystas och inte få komma till tals bland männen. Männen har förändrats från att äta och drickaalkohol i TV, till att driva med sig själva och patriarkatet och humorn har gått från att drivamed tittarna på tittarnas bekostnad, till att skapa humor genom att skapa en förvridning avverkligheten. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Bergman, David
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Artificiell intelligensen i cool jazz: En undersökning över kompositionsförmågan inom AI2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay focuses on the compositional ability of Artificial Intelligence Visual Artist(AIVA) and how it performs compared to an amateur jazz musician, in this case I amthe musician. Through a survey published on several social media websites, anyonewho saw the link had the option to participate without the need of any previousexperience. The participants listened to two compositions, one composed by me and theother one composed by AIVA. They were given two options: Was this composed by ahuman or an AI? The last part of the survey the participants were asked to elaborate ontheir previous experience and thought process, to see if experience correlated with theresults. Further, they were also given the option to further explain why they thoughtpicked as they did, and lastly if they thought AI could be used as a tool and how.Ultimately, the majority of the participants could not differentiate between an amateurand AIVA and some argued that the both of the compositions were composed by an AI.Some participants thought both compositions felt harmonically stale, whilst some gavethorough explanations as to why why they could not tell the compositions apart. Inconclusion, elements of AIVA could definitely be improved but the majority agrees thatit can be used as a tool in composition.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Bermann, Alice
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Skräck och sympati: En analys av skräckens roll i skapandet av sympati förkaraktärer i The Haunting of Hill House2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har som syfte att undersöka skräckens roll i sympatiskapande, hur denkan användas för att skapa sympati för karaktärer. För att utföra undersökningenanalyseras två karaktärer från skräckserien The Haunting of Hill House (2018), medhjälp av Jens Eders karaktärsklocka som analysmetod. Analysen visar att skräckentillför mycket till vad som gör karaktärerna sympatiska, genom att gestaltakaraktärernas känslor och problem på ett tydligt sätt. Det går att se skräckens möjligaroll som verktyg för att effektivt skapa sympati, till exempel i möjligheten att skapaen vilja hos karaktärerna som publiken kan sympatisera med.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Björk, Karoline
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Emotionell rytm i filmmanus: En studie av Aaron Sorkins The Social Network2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker vilka strategier som finns i Aaron Sorkins manus The SocialNetwork som kan förmedla klippning. Texten behandlar hur Sorkin, framförallt genom enemotionell rytm i dialog respektive actiontext, kan ha influerat filmens klippning. RobertMcKees beskrivning av “beats” har utvecklas till en definition av “emotionella beats” och haranvänts tillsammans med Plutchiks känslohjul för att avgränsa varje emotionellt byte i degranskade scenerna. Den funna rytmen har sedan jämförts med hur filmens skiftar mellanbildutsnitt för att ta reda på hur väl dessa matchar. Analysen visar att Sorkins emotionellarytm i manuset till mångt och mycket stämmer överens med klippningen i filmen och att densåledes borde varit en viktig del av klipparnas arbete

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Bogsjö, Jonas
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Ljudet av tystnad: En audiovisuell analys av sekvenser ur The Revenant ochSound of Metal2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om att undersöka hur tystnad gestaltas genom ljud. Syftet var att analysera,tolka och redogöra för filmisk tystnad i The Revenant och Sound of Metal samt belysa detljudarbete krävs för att kunna förmedla upplevelsen av tystnad. Undersökningen baserashuvudsakligen på teorier av Michel Chion, Sven Raeymaekers och Klas Dykhoff. Genom attanvända Chions metod masking analyserades sammanlagt sex olika sekvenser ur filmerna.Analysen i uppsatsen var menad att svara på hur tystnad gestaltas i filmerna, vilka ljud som ärassocierade med tystnad och hur bilden samt ljudet samarbetar för upplevelsen av tystnad.Resultatet visar på att tystnadens olika former kan användas för att förmedla karaktärerskänslor, förstärka spänningen i scener men även för att skapa en kontakt med publiken. Detframgick även hur specifika ljud som djurläten på avstånd eller intima/närliggande prasselljudanvänds för att förhöja upplevelsen av tystnad. Resultatet visade även på hur viktig kontextenär av att ha bilden och ljudet gemensamt för att kunna förstå och tolka tystnaden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Borghede, Adam
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Huvudkaraktärens musikprofil: Ett analysarbete av musikens narrativa roll i filmen Wall-E2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att ge en djupare kunskap om hur musik kanframhäva karaktärers personlighet samt hjälpa som berättarmedel för den narrativavärlden. Detta utfördes genom analysmetoder från teoretiker såsom Johnny Wingstedt,Michel Chion och Valerio Sbravatti. Analysmetoderna genomfördes en efter en över enutvald sekvens från Disney-Pixar filmen Wall-E. Resultatet av analyserna blev attmusik fungerar som ett medel för att förmedla känslor till publiken och förstärkahuvudkaraktärens handlingar och känslor. Det framkom också att musiken i sig berättaren historia där varje instrument, tempoändringar och skillnader i dynamik påverkadebilden. I diskussionen redogörs forskningsfrågorna och fortsätter med hur viktigt det ärmed en bra ljudbild för en bra filmupplevelse

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Chumpitaz Chavez, Diego
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Game Over?: En kvalitativ undersökning gällande kommunikationsproblemmellan speldesigners och ljuddesigners2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med denna undersökning är att bidra med en förståelse kringpotentiella kommunikationsproblem under processen av ett spelskapande mellanspeldesigners och ljuddesigners. Detta fullföljdes genom kvalitativa djupintervjuer medhjälp av en halvstrukturerad metod och vissa tillägg av mina egna upplevelser, medandra ord en autoetnografi. Totalt fyra ljuddesigners och speldesigners blev tillfrågadeom deras upplevelser av olika problem på grund av kommunikationen mellan varandra,samt hur de gick till väga för att lösa dessa bekymmer. Det övergripande resultatet visarhur abstrakt bemötandet av kommunikationsproblem är då det kan variera beroende påvilket arbetssätt spelföretaget funktionerar. Med andra ord om en jobbar hemifrån ellerpå plats. Som helhet uppger respondenterna att det finns kommunikativa hinder ochallmänna missförstånd mellan varandra. Exempelvis att konversera via mejl kanförebygga osäkerhet och missförstånd vid beskrivandet av en aktivitet så som att skapaen specifik ljudeffekt. Denna typ av problem löste sig genom dialoger och diskussionerför att förstå den bakomliggande idén för ljudeffekten.Utöver detta ska denna undersökning förmedla en förståelse kring potentiellakommunikationsproblem genom att ta del av denna uppsats och förbereda till nuvarandeeller tillkommande projektsamarbeten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Dahlén, Peter
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Den sfäriska intervjun: En studie om hur tittare och producenter upplever 360°- intervjusekvenser i en VR-miljö2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om hur tittare och producenter upplever intervjusekvenser i 360°-video i en VR-miljö och syftet är att synliggöra tittares upplevelser av produktion för att skapa bättre förutsättningar för journalistiska 360°- produktioner. Studien fokuserar på tittarens upplevelser av 360°-video i olikheter i gestaltningsval, utifrån gestaltningskomponenterna: point-of-view, distans till intervjupersonen, intervjupersonens blickriktning och hur reporter används i 360°-video, samt på vilka olika sätt man som producent kan gestalta intervjusekvenser i journalistisk 360°-video och hur det skiljer sig cinematografiskt och berättartekniskt från traditionell videoproduktion. Studien har utgått från ett egenproducerat testmaterial bestående av sex olika 360°-videor. Detta material har använts i en tittarstudie där testpersonerna har tittat på materialet i VR-headset, tänkt högt enligt thinking aloud-metoden och medverkat i en simulated recall-intervju med kortsortering. För att få ett producentperspektiv har även yrkesverksamma 360°-producenter intervjuats. Testpersonernas upplevelser har analyserats utifrån hur vi traditionellt gestaltar intervjuer i rörliga medier. Studien visar hur individuellt tittare upplever grundläggande parametrar i gestaltningsval i intervjusekvenserna, att tittarna vill känna sig delaktiga och uppleva ett förstahandsperspektiv med stabilitet och kameran placerad i ett för dem normalt perspektiv i höjdled, vara nära intervjusituationen men inte för nära och känna sig bekräftade av blickar från samtliga medverkande. Samtidigt påverkar närhet till intervjuperson och dennes blickriktning hur villig tittaren är att utforska miljön. En synlig reporter kan upplevas som en konkurrent om uppmärksamheten eller fungera som en bra guide. Studien visar också hur all 360°-produktion i möjligaste mån bör efterlikna verkligheten och hur en intervjusituation också bör efterlikna en verklig situation där tittaren upplever illusionen av att vara delaktig. Intervjusituationen i 360°- video konkurrerar många gånger om tittarens uppmärksamhet med den rena miljöupplevelsen och intervjupersoner blir väldigt utlämnade i 360°-formatet. Det är därför av stor vikt att man har en överenskommelse om produktionens stil innan inspelningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Dal, Mio
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Den audiovisuella kreatören och den odefinieradeprocessens legitimitet2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den audiovisuella kreatören arbetar inom ett brett område som utvecklas snabbt medgoda utsikter för framtiden. På grund av den snabba förändringen inom media harhögskolor, arbetsmarknaden och kreatörerna själva svårt att hänga med och förklara vaddet är den audiovisuella kreatören sysslar med. Bortsett från de estetiska uttryck dejobbar med har de den kreativa processen som gemensam nämnare. För att försöka tareda på och beskriva vad de sysslar med kommer uppsatsen att undersöka hur denaudiovisuella kreatören förhåller sig till sin egen kreativa process och lärande.Undersökningen sker genom att ge en ingående bild av en audiovisuell kreatörsskapande genom en autoetnografi. Den kompletteras med intervjuer via webben för attge en bredare bild av den audiovisuella kreatörens kreativa process som också kanjämföras med etnografens berättelse. Resultatet av undersökningen tyder på att denaudiovisuella kreatören besitter en stor kunskap och en bred uppfattning kring denkreativa processen utspridd på drygt tio informanter med olika erfarenhet ochsysselsättning inom området. Kompetensen de besitter är det som får derasyrkesutövande att fungera och det som får dom att utnyttja och njuta av sin kreativitet.Att detta inte tas på allvar av skolan gör att den odefinierbara processen behöverlegitimeras som det den är; något som kreatören själv måste utveckla i förhållande tillsin miljö och område. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  de Marothy, Guy
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Kroppar och platser i Miami Vice: En fenomenologisk filmanalys av mise-en-scène i Michael Manns Miami Vice (2006)2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker den kroppsliga filmupplevelsen i Michael Mannsfilmatisering av Miami Vice (2006). Filmen fick motta en mångfald kritiskasynpunkter när den släpptes och erbjuder en intressant ingång i hur deladfilmupplevelsen kan vara. Genom en analys av filmens mise-en-scène utifrån ettfenomenologiskt perspektiv föreslår denna uppsats en tematisering av filmen.Läsningen av filmen öppnar även upp för kritiska perspektiv utifrån hurbetraktaren kroppsligt erfar film.

 • 16.
  Diaz, Jonatan
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Vad krävs för att bli ljudproducent?: En kvalitativ intervjustudie med verksamma från arbetslivet2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att utöka kunskapen om ljudproducenter för ljudpostproduktionstillvägagångssätt vid etablering och fortsatt medverkan i branschen. Studien består avsex kvalitativa intervjuer med olika individer inom samma arbetsfält. Resultatetanalyseras med hjälp av Pierre Bourdieus fält, habitus- och kapitalbegreppsapparater.Det övergripande resultatet tyder på att etablering kan ske genom utbildning för attsedan få arbete på en praktikplats. Att dessa individer från studien lyckats etablera sigendast på grund utav deras utbildning är dock inte troligt. Flera av respondenternamenar att deras eget driv och passion för yrket varit till stor fördel. En genomgåendeslutsats av flera respondenter är att den sociala förmågan är viktig för både att blitilldelad arbetstillfällen och för att kunna utföra ett bra arbete. Det finns flerakopplingar i svaren till studiens valda teori. Exempelvis är ett starkt socialt kapitalviktigt men också andra sorters av symboliska kapital som varit till respondenternasfördel. Rätt sorts habitus är viktigt för att få möjligheten att vara en del av fältet. Flerarespondenter har etablerat sig genom att tillhandahålla de förkunskaper och det habitussom krävs för att få in en fot i branschen. De har sedan byggt upp bra rykte ocherfarenhet genom praktikplats eller assistentroller. Hårt arbete och en attraktivpersonlighet är genomgående teman i de svar som kommit fram. Vissa har i början avderas karriärer inte fått tillräckligt med stöd i arbetsprocesser och kundkontakt vilketleder till missnöjda kunder. Respondenterna konstaterar att bra kundkontakt i form avkommunikation och en bra slutprodukt är viktigt och kan leda till långa kundrelationervilket kommer generera återkommande arbete. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Ekblad, Mårten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Dagsverket: En undersökning om hur e-handeln kan producera reklamfilm med begränsade resurser på kort tid2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen i audiovisuella studier undersöker möjligheter att lättrörligt och resurssnålt producera reklamfilm för e-handeln. För att undersöka de möjligheterna och föreslå sätt att producera reklamfilm har en case-studie gjorts på ett svenskt glasbruk. Forskningsfrågan formulerades på följande sätt: Hur kan detaljhandelsföretag med e-handel snabbt och med begränsade resurser göra värdefull reklamfilm?

  De teorier undersökningen stödjer sig på är agila metoder, iterativitet, designteori samt ledarskap- och organisationsteorier. Metoden i undersökningen är Design Research Methodology, DRM, och har genomförts med fyra faser. Resultatet av undersökningen är en produktionsmodell som diskuterar möjligheter och förutsättningar för ett team att för en kund producera reklamfilm inom ramarna för en arbetsdag.

  Produktionsmodellen One Day Agile Production Model utvecklas i undersökningen och är ett förslag på ett supportverktyg som kan användas för lättrörlig och snabb reklamfilmproduktion

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Elmvik, Anton
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Blockkedjeteknologin i musikindustrin: En kvalitativ studie om användningen av blockkedjeteknologi imusikindustrin2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att kartlägga användningsområden för blockkedjeteknologin imusikindustrin i dagsläget [2021]. Arbetet är en kvalitativ studie med fokus påblockkedjans användningsområden i musikindustrin. Som metod användsenkätundersökning riktad åt personer med anknytning till antingen blockkedjeteknologieller musikindustrin eller både och. Verksamhetsanalys av relevanta organisationerkompletterar enkätstudien. Resultatet analyseras med koppling till Lars-Erik Gaddesförändringsdimensioner samt musikindustrins tre kärnindustrier. I mitt resultat har jagkommit fram till att blockkedjeteknologin är tydligast i den inspelade musikindustrinoch musiklicensindustrin. Blockkedjans anlag för dataintegritet, förtroende och säkerhetär en klar fördel, medan dess komplexitet är en nackdel för konsumenter. Ytterligareanalys med hjälp av Gaddes förändringsdimensioner visar att blockkedjeteknologin ären synlig och aktiv aktör i alla tre förändringsdimensioner i olika utsträckning.Påtagligast är blockkedjeteknologin i aktivitetsdimensionen och resursdimensionen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Eriksson, Emil
  et al.
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Johansson, Adam
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Sex avancerade sekunder: Berättandet i bumper-ads på sociala medier2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Reklamfilmer blir alltmer anpassade för sociala medier och formatet för nätbaserad reklam har således krympt till endast sex sekunder. Denna studie vill undersöka hur det går att applicera en avancerad berättelsestruktur under dessa sex sekunder och vilka känslor som reklamen försöker väcka hos betraktaren. Denna studie analyserar fyra reklamfilmer från olika produktgrupper för att göra analyserna mer djupgående. Filmerna är inte från samma kategori för att få större variation och täcka en större del av fältet. Studien kommer utgå från Joseph Campbells modell på 17 steg och undersöka vilka steg som syns och vilka som bortfaller/sammankopplas. Utöver att ta reda på vilka steg som finns har studien även fokus på vilka känslor som reklamfilmerna försöker framhäva. Studierna visar att det går att applicera en avancerad berättarstruktur på en bumper-ad på endast sex sekunder, med stor variation av känslostimulans.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Feniri, Marwah
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Hetast av hundra: Vad gör en låt till enlistetta?2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om det utifrån det musikaliskainnehållet går att förstå och förklara viktiga aspekter som gör en låt till enlistetta. Valet av låtar, som utgör undersökningsmaterialet, baserades på att dessaskall ha legat etta på Billboard Hot-100, och att dessa skulle vara från olikatidsperioder: hela vägen från 80-talet och fram tills 2021. I denna studiebehandlas en tidsram på över 50 år. Från 80-talet valdes Olivia Newton-John -Physical, från 90-talet valdes Whitney Houston - I will always love you, från 00-talet valdes Kanye West- Golddigger, från 10-talet valdes Drake - God’s Planoch slutligen från 20-talet valdes BTS - Butter. En gemensam faktor dessa låtarhar, utöver att ha legat på första platsen på Billboard Hot-100, är att samtliga avlåtarna har legat etta på toppen i över tio veckor och de utvalda låtarna är fem avde endast 40 låtar som någonsin har åstadkommit det. Det finns otaliga analysersom kan utföras för att försöka att räkna ut framgången som låtarna har haft, menanalysen i denna studie fokuserar på de undersökta låtarnas uppbyggnad ochinnehåll. Studiens resultat visar att vissa övergripande mönster kan urskiljas. Entendens som iakttagits är att låtar som blir hits har någon säregen kvalitet somgör att de låter delvis likt tidigare låtar som har släppts men ändå jämförelsevisannorlunda. En annan viktig aspekt är att textinnehållet, för att en låt ska nåframgång och bli en listetta, bör fokusera på ämnet kärlek. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Forssell, David
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Filmens Viktoria: En genusanalys av två filmatiseringar om drottning Viktoria av StorbritannienVictoria On Screen2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en genusanalys på filmen The Young Victoria (2009) och TVserien Victoria (2016-2019) om drottning Viktoria av Storbritannien. Analysen undersökerhur Viktoria framställs ur ett genusperspektiv med hjälp av Yvonne Hirdmans teori omgenussystemet och Jens Eders karaktärsklocka. Utifrån specifikt utvalda scener jämförsadaptionerna med varandra, med slutresultatet att adaptionerna liknar varandra så till vida attkärleken mellan drottning Viktoria och hennes make Albert spelar en stor roll i bådafilmatiseringarna, men skiljer sig åt i hur Viktoria framställs som kvinna och hur hon självförhåller sig till detta.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Frankenius, Joakim
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  De klingande bakgrunderna: En studie om ljudlandskaps immersiva funktioner iaudiovisuella gestaltningar2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ljudlandskap återfinns i såväl natur som film, både naturligt och syntetiskt. Dessa ljudlandskaps effekter har länge studeras ur ekologiska perspektiv och ibland med samband i taktila upplevelser. De har även studerats ur ett perspektiv med narrativt fokus. Den här studien svarar däremot på hur ljudlandskap skapar en immersiv funktion i audiovisuella gestaltningar och hur användare av dessa uppfattar den. Ett inläst manus av Ronja Rövardotter har skickats ut tillsammans med en enkät och kompletterande intervjuer. Dessa frågar informanterna om ljudlandskapens immersiva funktioner. Resultat visar på att ljudlandskapens närvaro är vad som är immersionsskapande, med förutsättningen att de håller en hög modalitet.    

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Franzén, Elin
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Tankeprocessen bakom skapandet av ljud till spel: En kvalitativ studie om tillvägagångssätt vid ljuddesign till spel2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom djupintervjuer undersöka hur en ljuddesigners tankeprocess kring skapandet av spelljud ser ut och bidra med kunskap om ämnet. Frågeställningarna var följande: Hur ser en ljuddesigners tankeprocess ut kring skapandet av spelljud? Hur går man tillväga för att designa ljud till något som saknar en verklig referens? Tidigare forskning och teori visar på att det går att skapa ljud av vad som helst så länge ljud och bild är i synk. Resultatet i denna studie stärker tidigare forskning och respondenterna uppger att det är en kreativ process. Undersökningen bidrar till kunskap för nya personer inom ljuddesign till spel, men även för de personer som redan är etablerade inom branschen men vill lära sig mer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Frånbergh, Filip
  et al.
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Gustavsson, Beatrice
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Reklamkrokar på sociala medier2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Användare av sociala medier får idag stora mängder reklam i alla olika former. Som reklamskapare kan det vara svårt att få sina annonser att sticka ut och fånga användarnas uppmärksamhet samt att de ska komma ihåg den. Därför gör den här uppsatsen en kvalitativ studie som försöker ta reda på olika verktyg, så kallade krokar som kan vara effektiva vid reklamskapande på sociala medier. För att ta reda på det har en undersökning på tio personer gjorts där de fått skrolla på Instagram Reels i fem minuter och sedan svara på frågor om vad de har sett och minns för reklamer. Tillsammans med teori och resultat har flera olika metoder som fångat respondenternas uppmärksamhet och vad de minns upptäckts. Dessa krokar har i sitt syfte att kunna användas för att effektivisera annonser på sociala medier så som på TikTok och Instagram.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Geite, Daniel
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Svenska hemmaproducenters preferenser avinspelningsprogram för Rock- och Metalproduktioner2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  1900- och 2000-talet har gett mänskligheten många teknologiska revolutioner inom flertaletyrkesvärldar. Bland dessa så har utvecklingen inom musikindustrin florerat och gjort så att det idagblivit enkelt att sätta upp en hemmastudio för ett åtkomligt pris. Denna studie presenterar enundersökningsbaserad studie av hemmaproducenter inom rock och metal och deras preferenser ochåsikter om olika Digital Audio Workstations - DAW. Målet med studien var att se om dessaproducenter prioriterar specifika DAW över andra och vilken DAW som användes mest avproducenterna. Studien sammanfattar att den vanligaste DAW som användes av de deltagandeproducenterna var Apples Logic Pro, även om Steinbergs Cubase bara var ett par få procentenheterifrån, vilket gör dem minst lika populära baserat på studiens slutgiltiga resultat. Studien fann ocksåatt de vanligaste anledningarna till vilken DAW producenterna valt att arbeta i. Dessa var hur lätt detvar att manövrera programmet och hur pass bra programmet samarbetar med annan programvara.Andra stora faktorer var priset på programmet och kvaliteten på programmets interna plug-in. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Gelland, Linnea
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Den osynlige manusförfattaren: Hur självkänslan inom den svenska manusförfattarkåren påverkas av hemlighållandet av det egna arbetet2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att vara manusförfattare innebär för många att skriva en text som ingen ser ochsom ibland inte överensstämmer med den slutprodukt som baserats på manuset.Denna uppsats exemplifierar genom en rad intervjuer hur svenska manusförfattareser på sin egen yrkesroll och hur detta i sin tur kan påverka självkänslan inomyrkeskåren. Detta knyts även samman med sekretessen som omgermanusförfattaryrket och utforskar hur dessa manusförfattare upplever att depåverkas i sitt yrke av att inte kunna visa sina texter offentligt. Syftet med detta äratt belysa ett samband som kan finnas mellan dessa faktorer samt att uppmuntratill en fortsatt diskussion i ämnet, såväl inom yrkeskåren som bland filmarbetare istort. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Golestaneh, Karim
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Passiv åskådning på sociala medier ochfilmmediets framtid: En undersökning av audiovisuell media på sociala medieroch kraven som ställs mot långfilmsmediet2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Medielandskapet är i konstant förändring och nya kortare format av audiovisuellunderhållning har populariserats. Sociala medieplattformar har adopterat nya flöden somenbart består av rörliga bilder och samtidigt har konsumtionen av medier aldrig varit högre.Uppsatsen undersöker huruvida innehållet av video-flöden gynnar en aktiv eller passivåskådning och vilka kopplingar som kan dras till långfilmsmediet. Då uppmärksamhet kanmanipuleras av frekvensen av informationsflödet så fokuserar analysen på mängdenaudiovisuell aktivitet. Undersökningen fokuserar på plattformarna Facebook (Watch),Instagram (Reels), Youtube (Shorts) och TikTok (#Foryou). Fem videofilmer från respektiveplattform, totalt tjugo videofilmer analyserades. Analysen pekar mot att audiovisuell mediapå sociala medier gynnar en passiv åskådning. Omfattande användning av tal, musik, digitalmanipulation och rörelse av kameran och i bild bidrar till en hög mängd audiovisuell aktivitetsom ej lämnar rum för reflektion hos åskådaren. Analysen identifierade även ett antalkopplingar mellan videofilmer på sociala medier och filmens tidigaste form. Det så kalladeattraktionernas film visar sig i sociala medier genom uppvisande egenskaper, kort format,brist på narrativ och användning av musik utan ljud från inspelningsplats. Resultatet förde endiskussion kring filmmediets framtid där attraktioner blir mer centralt och film blir mindreåskådad på grund av dess längd. Istället kan miniserier visa sig dominera och kortfilmer bliralltmer populära.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Gustavsson, Benny
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Vägen till en lyckad mix: En studie om dialogmixning i film2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med denna studie är att bidra med en fördjupad kunskap omproduktionsprocessen kring hur dialogmixar för film brukar göras och ta reda på vilkafaktorer det är i mixningen som bidrar till en lyckad slutprodukt. Studien bidrar med enfördjupad kunskap om just dialogljudet som ofta inte fått ensamt fokus i den tidigareforskningen. I studien har forskning genom design valts tillsammans med kvalitativaintervjuer. Utefter kunskapen som ackumuleras från intervjuer av fyra stycken mixare ibranschen kommer två stycken scener att mixas ur filmen Fear of death regisserad avJohn Tornblad. Mixningen kommer att ske i två iterationer. Designforskningen ärautoetnografisk där mixningsprocessen kommer att studeras och reflektion av valen somgörs. Ett lyssningstest med en fokusgrupp har använts som mätinstrument för värderingav projektet samt extern värdering av regissör John Tornblad. Resultatet visar atthörbarheten är en central faktor i dialogmixningen och visar vilken betydelse förarbetethar för den slutliga upplevelsen och ger därmed en inblick i vilka utmaningar endialogmixare står inför. Dialogmixningen är beroende av att övriga delar avfilmproduktionen ska fungera för att ett lyckat resultat ska nås. Resultatet visar på vilkamixningsstrategier som är bidragande till en lyckad dialogmix och hur vår perception avdialog inverkar på hur vi mixar dialog och var vi placerar den i mixen för bästhörbarhet. Vad vi placerar dialogen i mixen och hur vi mixar dialogen styr till stor delhur biobesökarna upplever den slutliga filmen. Studien bekräftar i praktiken det somden tidigare forskningen tar upp och ger goda indikationer på att bra synkronisering ochanvändande av efterklang bidrar till att filmen kan uppleves som en gemensamaudiovisuell händelse, beroende på hur väl mixningen är utförd

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Hagerman, Maja
  Dalarna University, School of Culture and Society, Moving Image Production.
  Att berätta med historisk dokumentärfilm2022Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I samarbete med medielärare Lotta Stål och historielärare Anna Maria Blomquist vid gymnasiet Högbergsskolan i Ludvika.

 • 30.
  Hagerman, Maja
  Dalarna University, School of Culture and Society, Moving Image Production.
  Rasbiologens blick: Om historisk kunskap och dokumentärfilm2021Conference paper (Other academic)
 • 31.
  Hagerman, Maja
  Dalarna University, School of Culture and Society, Moving Image Production.
  Teaching how to make the past visible2022Conference paper (Other academic)
 • 32.
  Hagerman, Maja
  Dalarna University, School of Culture and Society, Moving Image Production.
  Teaching how to make the past visible2022Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Konferensbidrag till CILECT Congress 2022: Teaching Audiovisual Media: Challenges & Chances

  https://www.cilectcongress2022.com/   

 • 33.
  Hall Östergren, Tobias
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Covid-19 – En katastrof för livemusikbranschenMen var det enbart negativt?: En kvalitativ studie på evenemang under Covid-192021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta kvalitativa forskningsarbete är att belysa och uppmärksamma depositiva effekterna för livemusikbranschen till följd av Covid-19. Detta är användbartoch av intresse för branschen eftersom det kan möjliggöra större ekonomiska ochpersonliga vinster, säkrare evenemangstillgänglighet samt en allmänt bredare förståelseför en vanligen ovanlig bransch och vad en kris likt Covid-19 innebär för den.Forskningsfrågorna riktas således mot hur och vilka positiva effekter och följder somskildras, vilka förändringar det innebär och vad branschen kan ta med sig frånpandemin. För att besvara dessa frågor står fem intervjuer med arrangörer ellerevenemangsproducenter som empirisk grund för arbetet. Resultatet av dennadatainsamling presenteras med en jämförande och analytisk synvinkel under ett ochsamma avsnitt. Slutligen diskuteras resultatet i förhållande till arbetet, frågorna ochmetoden blandat med studiens styrkor, svagheter och förslag till fortsatt forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Hansen, Daniel
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Datorspelsmusik och dess känslomässiga interaktionmed spelaren: En undersökning kring de känslor och associationer somlyssnaren upplever av bakgrundsmusiken från tre olikaspelgenrer2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats kommer att undersöka vad för slags känslor och associationer lyssnarenfår av bakgrundsmusik från spelgenrerna survival-horror, RPG-spel och äventyrsspel.Genom att undersöka två grupper med olika erfarenheter kring musik och spel har detvå grupperna genomfört en enkätundersökning där de lyssnar på olika musikstyckenutan kännedom om vad för spel musikstyckena kommer från. Samtidigt som deltagarnalyssnar på musikstycket får de beskriva vad för känslor de upplever och vad deassocierar med dem olika musikstyckena. Syftet är att hjälpa kompositörer ochspeltillverkare att förstå på vilket sätt bakgrundsmusik inom spel påverkarspelupplevelsen. Resultat visar att de två grupperna tenderar att associera liknandescenarion och miljöer men gruppen med musikkunskaper återger mer detaljerade svarän gruppen med högre spelvana. Genom att etablera miljöer och associationer hosspelaren med hjälp av musik så kan spelarens immersion i den virtuella världenförstärkas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Hasselrot, Klas
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Film, från upplevelse till text: En kritisk diskursanalys om audiovisuella uttrycksmedel i massmedia2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka hur man i massmedia artikulerar audiovisuellauttrycksmedel, hur den audiovisuella diskursen har utvecklats under tre decennier och ividare led förändrat den sociala praktiken. Studien går även in på vilka psykologiskakognitioner som kan påverkas av perceptioner och hur man i senare led artikulerar dessatankar. Studien har valt Faircloughs kritiska diskursanalys där den tredimensionellaanalysmodell kommer användas som metod. Vidare ska filmrecensioner i DagensNyheter och Svenska Dagbladet analyseras för att finna svar på den audiovisuelladiskursens struktur. Diskursanalysen utgår från poststrukturella teorier som säger att därspråket förändras, förändras också sociala strukturer (Winther & Phillips, 2000:7ff).Dessa teorier ska kompletteras med Michel Chions (1994) teorier om begreppetaudiovision och Guttman et al (2005) tidigare forskning om perception. Analysen visaren stor förändring i diskursordningen på så vis att de audiovisuella uttrycksmedel harstörre diskursiv närvaro i de nutida texter. Analysen visar även på en mångfaldig ochkreativ användning av diskurser och kan då enligt Faircloughs poststrukturella teorierkonstatera en utveckling av den sociala praktiken. Denna utveckling kunde i senare ledspeglas mot Chions teorier om audiovision och Guttman et als tidigare forskning omperception och studien tolkar att den visuella och audiella perceptionenssammanlänkning är omedveten och blir därför svår att artikulera. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Hedström, William
  et al.
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Sövgren, Felicia
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Symbolik som berättarteknik: En semiotisk analys av hur klassamhället skildras genom iscensättningen i Joe Wrights Anna Karenina2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I filmen Anna Karenina (Wright, 2012) används mise-en-scène för att skildra det sociala livet hos den ryska aristokratin i slutet av 1800-talet. Men på vilket sätt kan filmens narrativ förmedlas till publiken genom filmens visuella uttryck? Den här uppsatsen undersöker hur iscensättning kan använda symbolik för att skildra en films narrativ. Analysen utgår från sju scener ur Anna Karenina som tolkas efter dess scenografi, kostymering och ljussättning. Uppsatsen använder denotation och konnotation för att undersöka vilka tolkningar som kommer av filmens visuella uttryck. Analysen visar hur aristokraterna porträtteras i en teatral miljö för att skildra hur deras sociala interaktioner blir till ett framträdande, den teatrala miljön skildras genom både scenografi och ljussättning. Kostym tolkas bland annat utifrån färgsymbolik vilket kan ge flera olika tolkningar angående karaktärernas motiv och sinnesstämning. Undersökningens slutsats blir att filmens narrativ förstärks av dess scenografi, kostym och ljussättning men att det ofta finns flera möjliga tolkningar att göra gällande symboliken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Hessle, Adam
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Skjut, Vrid, Lyssna: En studie om affordans och agens vid arbete med skjut- respektive vridreglage i en mjukvaruequalizer2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien ligger inom ämnesområdet Audiovisuella studier och bygger på en undersökning av vrid- och skjutreglage i en mjukvaru-equalizer. Syftet med studien är att utforska användarens upplevelse och vad reglagen erbjuder användaren i form av affordance och agency. Undersökningen bygger på en equalizer med två utformade gränssnitt för skjutreglage respektive vridreglage som i sin tur presenterades för en utvald deltagargrupp i ett användartest, följt av semi-strukturerade intervjuer med varje deltagare under och efter utfört användartest. Studien visar att vridreglagen erbjuder en högre grad precision för användaren och att den horisontella utplaceringen av reglagen ansågs hjälpa lyssningen. Resultaten talade för att den horisontella utplaceringen möjliggör att användaren uppfattar gränssnittet trots avsaknad av visuell information.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Kania Lundholm, Magdalena
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Digital Mourning Labor:: Corporate Use of Dead Celebrities on Social Media2019In: Death Matters: Cultural Sociology of Mortal Life / [ed] Tora Holmberg, Annika Jonsson, Fredrik Palm, Palgrave Macmillan , 2019, 1, p. 177-197Chapter in book (Refereed)
 • 39.
  Kania Lundholm, Magdalena
  Dalarna University, School of Culture and Society, Sociology.
  Facing challenges: debate and research on old age and digitalization in Sweden2023In: Medien & Altern. Zeitschrift für Forschung und Praxis, ISSN 2195-3341, Vol. 21, p. 59-65Article in journal (Other academic)
 • 40.
  Kania Lundholm, Magdalena
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Review of ”Media Nations. Communicating Belonging and Exclusion in the Modern World” by S. Mihelj (2011)2012In: International Journal of Media and Cultural Politics, ISSN 1740-8296, E-ISSN 2040-0918, Vol. 8, no 2-3, p. 348-350Article, book review (Other academic)
 • 41.
  Kania Lundholm, Magdalena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sociology.
  The waves that sweep away: older Internet non- and seldom-users’ experiences of new technologies and digitalization2020In: Making Time for Digital Lives: Beyond Chronotopia / [ed] Anne Kaun, Christine Lohmeier & Christian Pentzold, London: Rowman & Littlefield Publishers, 2020, p. 43-62Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this chapter is to empirically explore, understand, and discuss the digitalization of society as part of the shared and negotiated experience among older non-and seldom-users of networked technologies (ICT). More specifically, it focuses on how older people reflect upon social change brought by the so-called waves of mediatization, with a particular focus on digitalization (Couldry and Hepp, 2017). Digitalization is understood here as the third wave of mediatization that relates to the computer, internet, and mobile phone. Of particular interest here is the internet, namely the contemporary infrastructure that links media devices with computers and large data centers. It is also an infrastructure that has undergone rather fast transformation from a “closed, publicly funded and publicly oriented network for specialist communication into a deeply commercialized, increasingly banal space for the conduct of social life itself”(Couldry and Hepp, 2017, 50, emphasis in the original). Mediation and the communicative organization of time are usually approached in terms of clocks, calendars, and timetables. However, being an older person is a specific position in the life course, which allows people to reflect back upon the social change prompted by technological development. It also offers a perspective on the lived experience of different waves of mediatization, including digitalization. This chapter departs from the idea that there is not one universal and straightforward experience of time, speed, and technology but rather assumes multiple temporal landscapes, which come into play in different contexts and situations.

 • 42.
  Karlsson, Linn
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Blodtörstiga demoner eller attraktiva varelser: En studie om gestaltningen av vampyrerna i Twilight och The Vampire Diaries2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen bygger på en gestaltningsanalys av vampyrerna Edward Culleni Twilight och Stefan Salvatore i The Vampire Diaries där fokuset handlar om hur dessavampyrkaraktärer gestaltas genom olika aspekter som utseende, kroppsspråk, humör,beteende och agerande. Jens Eders karaktärsklocka är den metod jag använt mig av för attgöra analysen på vampyrkaraktärerna. Vampyrernas samspel med andra karaktärer är ocksåen viktig del i analysen. Både samspelet med andra vampyrer och samspelet med människor.Resultatet visar att den moderna vampyren har en större utsträckning mot den “klassiska”vampyren som nästintill bara har monstruösa drag utan någon empati eller ångest över sinahandlingar. Både Stefan och Edward har både monstruösa och mänskliga skildringar i derasgestaltning som både följt med genom historien eller uppkommit under modern tid.Vampyrer har traditionellt setts som hjärtlösa monster som bara dödar. Så ser det inte ut idagen moderna vampyrfilmer och serier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Karlsson Palmcrantz, Nicolina
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Vad spelar naturen för roll?: En ekokritisk analys av Prinsessan Mononoke (1997)2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats gör en ekokritisk analys av Studio Ghiblis film PrinsessanMononoke (1997), skriven och regisserad av Hayao Miyazaki. Filmenshuvudkaraktärer Ashitaka, San, Lady Eboshi och Hjortguden analyseras med hjälpav Jens Eders modell karaktärsklockan för att få fram respektive karaktärs relationtill naturen och hur det påverkar filmens handling och tema. Karaktärsanalysendiskuteras sedan utifrån de ekokritiska begreppen pastoral, vildmark, apokalyps,boplats [dwelling] och antropomorfism.Huvudkaraktärernas olika förhållande till naturen ger exempel på alla ovannämnda begrepp. Det är komplexa relationer till naturen och de övrigakaraktärerna som visas i filmen. Detta syns tydligt i filmens tematik som dennauppsats anser vara just relationen mellan människa och natur och där naturenspelar en viktig roll i hur handlingen fortskrider genom naturgudar, skogsandaroch själva miljöernas påverkan på handlingen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Kiviniemi, Marika
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Förutsättningar för kreativa idéer: En jämförelse av företags inhouseavdelningar ochreklambyråers förutsättningar att ta fram kreativa idéer ikonceptutvecklingsfasen2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att undersöka inhouseavdelningar och reklambyråers förutsättningar för att ta fram kreativa idéer. Detta då de senaste åren präglats av att allt fler företag startat upp eller utökat sina egna inhousavdelningar för att bland annat effektivisera och få mer kontroll över den egna marknadsföringen och dess utgifter. För att få svar på undersökningens frågeställningar genomfördes en kvalitativ intervjustudie med yrkesverksamma medarbetare inom den svenska reklambranschen som på olika sätt är involverade i konceptutvecklingsfasen. Resultatet av undersökningen visade att inhouseavdelningar innehar bättre förutsättningar att ta fram kreativa idéer sett till konceptutvecklingsfasens process, kontext, process- och produktbegränsningar. Undersökningens resultat antydde även på att reklambranschen överlag borde fokusera mer på att skapa mer flexibla tidsramar samt rekrytera personal med en större månfald för att förbättra förutsättningarna för att ta fram kreativa idéer.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Kraaij, Julia
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Hur en utmärkande kvinna kan tala: En undersökning om hur kvinnliga filmkaraktärer följer eller bryter normativa och icke-normativa samtalsstilar2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om på vilka sätt normativa och icke-normativa samtalsstilarutmärker gestaltningen av kvinnliga karaktärer genom verbal dialog i filmatiseringen avStieg Larssons bok Män som hatar kvinnor. Genom karaktärsanalys undersöks hurkvinnorna följer eller bryter de normativa samtalsstilarna i interaktioner med andramänniskor utifrån samtalsroller, samtalsorganisation, ämnen och genrer. Scenerna somhar valts ut för analysering definieras utifrån om de utspelar sig i ettprofessionellt/formellt eller privat sammanhang, för att sedan kunna dra en slutsats frånen varierad undersökning som inte bara baseras på samma utgångsläge. Vidare kommerdet diskuteras hur kvinnliga karaktärers användande av manlig samtalsstil skaparengagemang eller distans till sin samtalspartner i syfte att belysa de normativaförväntningar som finns på dem. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Krantz, Matilda
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Ljudmiljöer i form av emojier: En kvalitativ receptionsstudie om hur unga vuxna emojisätter olika ljudmiljöer2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning vill fylla kunskapsluckan om huruvida emojier och ljud kan komplettera varandra i vardagssituationer där användare av sociala medier inte kan höra det tillhörande ljudet till videon som spelas upp på deras smarttelefon. I denna uppsats undersöks hur unga vuxna emojisätter två olika ljudmiljöer för att ta reda på vilka emoji-mönster som kan identifieras samt vad i ljudet som väcker associationer till de emojier som deltagarna valt ut. I denna vidare studie om emojier kopplat till de auditiva egenskaperna deltar deltagarna i experimentet genom enskilda intervjuer där deras egna associationer och intryck är det centrala att analysera. De två ljudmiljöerna som tillhör experimentet gestaltar en skog oc hett kök. I resultatet och slutsatsen diskuteras de konnotativa och denotativa valen som deltagarna gjort med sina emoji-sättningar samt hur de löste problemet med emoji-bristen genom att antingen välja kombinationer av emojier eller en enstaka emoji för att kommunicera det som uppfattades från de två olika ljudmiljöerna. Med detta arbete har jag fått fram vilka emojier som deltagarna hade valt gemensamt för att beskriva ljudmiljöerna. En kvantitativ vidare studie rekommenderas för att se om deltagarna i detta experiments emoji-mönstren kan appliceras på målgruppen i en större massa. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Lindbäck Eriksson, Joakim
  et al.
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Eriksson, Rasmus
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Busck, Victoria
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Hur smakar choklad i reklamfilm?: En multimodal analys av sex reklamfilmer för choklad2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur choklad gestaltas i reklamfilm med multimodala resurser inom kategorierna bild, ljud och karaktärer. Eftersom smaken är en central faktor för choklad, är det intressant att undersöka hur choklad gestaltas i reklamfilm som bara innehåller ljud och bild. Sex reklamfilmer från olika årtionden som marknadsför olika chokladvarumärken har analyserats. Bilden har analyserats utifrån visuella framskjutenhetsprinciper för att identifiera de viktigaste bildliga komponenterna och hur de bidrar till berättandet. Berättarfunktioner analyseras i ljudet, för att utröna på vilket sätt ljudet gestaltar chokladen. Karaktärerna analyseras utifrån karaktärssammansättning och roller, samt hur karaktärernas handlingar relaterar till chokladen. En sammanställning av analysen av bild, ljud och karaktärer identifierar budskap som de sex analyserade reklamfilmerna förmedlar om chokladen. Samtidigt bidrar texten till det tekniska kunskapsområdet inom ljud- och bildproduktion. Resultatet visar att chokladen framställs som en lättillgänglig produkt, men bara för vissa människor. Chokladen liknas vid ett rusmedel och som synonymt med glädje och lycka. Framförallt kan chokladen användas som ett medel för att uppnå sina mål. Reklamfilmerna visar vanligtvis inte frosseri utan snarare en liten bit eller tugga som tillräcklig för att njuta av chokladen. I huvudsak gestaltar bild, ljud och karaktärer ett narrativ, snarare än chokladens egenskaper. Förpackningen och upplevelsen runt chokladen är viktigare än chokladens kvalitets- eller smakegenskaper.

 • 48.
  Lindegren, Martin
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Tillbaka till återblicken: En analys av användning och funktion av återblickar respektiveframåtblickar i Denis Villeneuves film Arrival2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker hur återblickar och framåtblickar kommuniceras i film och vad dehar för påverkan på narrativet. Syftet var att fördjupa sig i de narrativa verktygen och genomföraen analys på filmen Arrival för att ta reda på hur återblickar och framåtblickar kommuniceras,och hur de kan påverka ett narrativ. Analysen baserades på teori från tre olika böcker: Film Artskriven av David Bordwell, Kristin Thompson och Jeff Smith, Flashbacks in Film: Memory &History skriven av Maureen Turim och Flashbacks in Film: A Cognitive and MultimodalAnalysis skriver av Adriana Gordejuela. Specifika delar från böckerna har plockats ut för attskapa en analysmetod som tittar på kausala relationer mellan händelser, vad återblickenrespektive framåtblicken har för syfte i berättelsen och hur dem har gestaltats. Analysen avArrival genererade ett resultat som visade att återblickar och framåtblickar påverkar narrativetgenom att skapa förväntningar och ge förklaringar till karaktärers beteende. I just Arrivalanvänds verktygen också för att skapa intrig och tvister, och på så sätt vända upp och ner på dennarrativa tidslinjen åskådaren har byggt upp under filmens gång. Resultatet visade också attåterblickar och framåtblickar gestaltas med liknande medel, vilket är något som teorin intenämner. Teorin är främst baserad på analyser av återblickar men det visar sig att framåtblickargår att analyseras med samma metoder

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Lundberg, Urban
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Fragmentering och kris? Humanioras status och ställning i samhällsdebatten speglad genom Under strecket2020In: Oumbärliga samtal: humaniora och samhällsvetenskap i svensk offentlig debatt / [ed] Johannes Heuman, Jenni Sandström, Sten Widmalm, Göteborg: Daidalos , 2020Chapter in book (Refereed)
 • 50.
  Lönnqvist, Dag
  et al.
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Karpe Berg, Samuel
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Analys av Stanley Kubricks klipparbete i hans film The Shining: En studie om klippningens uppbyggnad i filmen The Shining2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att få en närmare inblick i Kubricks arbete ochmer specifikt arbetet med klippningen av hans film The Shining (1980).Genom att analysera tre olika scener ur The Shining (1980) med hjälp avfilmklippningsteori från bland annat Walter Murch the rule of six. Scenernaundersöks utifrån klippteori för att ta reda på hur de är uppbyggda rentklippningsmässigt och vad för påverkan den här uppbyggnaden har på scenen ochtittaren. Slutsatserna visar att det finns klippningstekniker som Kubrick användersig av som går att relatera till bland annat Murchs teori och Karen Pearlmansteorier kring spänningsuppbyggnad i klippning

12 1 - 50 of 74
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf