du.sePublications
Change search
Refine search result
123456 1 - 50 of 260
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlborg, Linus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Sjöbusar: En deskriptiv studie i svensk militärrätt vid Svenska Högsjöflottan under början av 1800-talet.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här C-uppsatsen syftar till att genom en kvantitativ studie av domböcker från Karlskrona örlogsstation under representiva krigs- och fredsår undersöka ett relativt bortglömt kapitel i svensk militärrättshistoria, nämligen brottslighet och rättspraxis för krigsmakten inom den svenska högsjöflottan mellan åren 1798 och 1812.

  Rymmning det absolut vanligaste registrerade brottsligheten och de värvade volontärerna var rymningsbenägna än de indelta båtsmänen. Straffomvandlingen vid leuteration var återkommande väldigt godtycklig, även med omständigheter borträknat. Volontärerna begick i större utsträckning under rymning flera brott samtidigt och blev också i större utsträckning, efter leuteration av krigsrättens domslut, dömda till spöstraff samt fler antal gatlopp än båtsmän. Vid dubbel legas tagning var volontärer enormt överrepresenterade, speciellt under krigsår, jämfört med båtsmän. Tydligt är att båtsmäns och volontärers skilda positioner som deltids-respektive fulltid gav avtryck i straffregistret. Underofficerarna var klart överrepresenterade när det gällde fylleri i tjänst, angrepp, samt fångförsnillning. Manskapets representation av fylleri i tjänst lyser med sin frånvaro, vilket kan förklaras av extrajudiciell hantering utanför domstol.

 • 2.
  Andersson, Jennifer
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Lokalhistoria i grundskolan: En systematisk litteraturstudie om historielärares intention och arbetssätt med lokalhistorisk undervisning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett att historieundervisningen präglas av en kronologisk framställning och jag har därför sällan sett lärare i grundskolan använda sig av lokalhistoria och lokalsamhället. Som blivande historielärare i årskurs 4–6 anser jag det betydelsefullt att jag genom denna studie utvecklar kunskap om hur och varför lokalhistoria kan bedrivas i historieundervisning. Syftet med studien är att undersöka vad forskningslitteraturen skriver om grundskolelärares användning och hantering av fenomenet lokalhistoria i historieundervisningen. En systematisk litteraturstudie har genomförts för att besvara studiens frågeställning. Studien metod har inneburit att systematiskt söka och sammanställa tidigare forskningslitteratur relevant till studiens ämnesområde.

  Studiens resultat visar att lokalhistoria främst används av lärare i historieundervisningen på grund av fyra olika syften. Det mest centrala syftet fyller dock en identitetsskapande funktion eftersom att lokalhistoria kan användas som ett medel och mål för att ge eleverna förutsättning att orientera och identifiera sig i det rådande samhället. Studiens resultat visar att lokalhistorisk undervisning oftast karaktäriseras som ett tematiserande arbete. Lokalhistoria är därför sällan regelbundna inslag i historieundervisningen. Studiens resultat visar att lokalhistoria kan ha betydelse för elevernas historiemedvetande eftersom att elevernas historiemedvetande kan aktiveras vid mötesplatser där den "lilla" historien förenas med den "stora" historien. Dock är det inte den lokalhistoriska kunskapen i sig som aktiverar elevernas historiemedvetande utan elevernas egna erfarenheter, insikter och förståelse för lokalhistorien.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Andersson, Linnéa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Adel och ofrälse i Karlskronas flotta: Den sociala tillhörigheten bland de högre officerarna i Karlskronas flotta under perioden 1825-18832015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna c-uppsats är att undersöka huruvida ståndssamhällets upplösning och minskade privilegier för adeln avspeglade sig bland de högre officerarna i Karlskronas flotta under perioden 1825-1883. Andelen adliga respektive ofrälse officerare har därför studerats i en kvantitativ undersökning där materialet kommit från fyra stycken rullor från flottans arkiv. Rullorna är från 1825, 1839, 1859 samt 1883. I rullorna finns information om antalet officerare, deras namn och positioner. De adliga officerarna har sedan eftersökts i Riddarhusets Stamtavlor där det även finns korta biografier som beskriver deras utbildning och bakgrund. För att söka svar på om och i sådana fall när adelsmännens privilegier i flottan började gå mot sin ände har även litteratur som fokuserar på ståndssamhällets upplösning behandlats. Resultaten från undersökningen visar att officerskåren bestod av 30 % adelsmän 1825-1839, en ökning sker sedan till 1859 då det fanns 40 % adliga officerare. Framme vid 1883 har det minskat något till 37 % adelsmän. Procentuellt sett har antalet adliga officerare ökat under den undersökta perioden. Politiska reformer som syftat till en upplösning av stånden och kravet på utbildning bland officerare har inte påverkat den sociala strukturen i Karlskronas flotta. Däremot har antalet officerare med utbildning/examen ökat, från 71 % i periodens början till 100 % i slutet.

 • 4. Andersson, Marina
  "Efter flera fruktlösa varningar straffad och utskrifven ur en schola för obotlig vanart och elakhet": En undersökning av skriftliga omdömen som del av disciplineringen i den fasta folkskolan och den lärda skolan i Stora Malms socken 1832-1864.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är undersöka hur lärarens skriftliga omdömen används som en del av disciplineringen samt hur lärare agerade angående disciplinering i skolan under 1800-talet på landsbygden, närmare bestämt 1832-1864 i Stora malms socken. I undersökningen har jag använt mig av lärares journalanteckningar i Schola Carolina och Stora Malms fasta folkskola. Undersökningen behandlar hur lärarna i omdömena framhäver elevernas belöningar eller vilka åtgärder undervisande lärare vidtog vid eventuella disciplinförseelser. Läraren gjorde noteringar och bedömde eller fällde omdömen om elever varit berömvärda eller olydiga och vanartade. Vid tydliga disciplinbrott straffades eleven. Undersökningen pekar bland annat på vilka konsekvenserna blev av elevernas handlande, exempelvis skrevs elever ut ur skolan vid elakhet. Undersökningen diskuterar de resultat som framkommit i relation till befintlig forskning rörande disciplineringen i samhälle och skolsystem under 1800-talet.

 • 5.
  Annica, Furugård
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Landsbygdens lärjungar: En studie av den sociala rekryteringen vid realskolan i Rättvik 1930-19592013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka den sociala bakgrunden hos elever som läste vid Realskolan i Rättvik mellan åren 1930 och 1959. Källmaterialet består av antagnings- och avgångsmatriklar från Realskolan i Rättvik där uppgifter om elevens kön, faderns yrke, eventuell examen samt om eleven valt att läsa vidare på gymnasium efter avslutad skolgång hämtats. Ovanstående insamlad data visar vilken socialgrupp och vilket kön eleverna hade som läste på skolan, vilka som avbröt sina studier i förtid samt vilka som läste vidare på gymnasium efter realexamen. Indelningen i socialgrupper har gjorts utifrån SCB’s socioekonomiska indelning, SEI. Resultatet visar att elevernas sociala bakgrund har varierat över tid och även varierat mellan könen. Resultatet visar även att denna variation stämmer överens med omvärldens förändringar, där samhälleliga och social förändringar avspeglar sig i resultatet. Resultatet visar att de största variationerna återfinns i de lägre socialgrupperna, socialgrupp 2 och 3, där hemmansägarnas och arbetarnas barn befinner sig.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Antinelli, Annachiara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, African studies.
  The case of People’s Republic of China penetration and foreign policy developments in Djibouti State: the logistic and commercial sectors2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Apelman, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Konflikter och konflikthantering mellan lärare och elever på Högre Tekniska Läroverket i Borlänge åren 1957-19622014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8.
  Arvidsson, Gustaf
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  ”Bedre arbeidsfortjeneste, bedre livsvilkaar”: En studie om svenskföddas emigration till Amerika via hamnen i Bergen 1874-19302016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats syftar till att undersöka grundläggande orsaker till varför

  svenskar mellan år 1874-1930 valde att emigrera till Nordamerika från hamnen i

  Bergen. Vidare undersöks också emigrationsmönster och om vissa kategorier av

  människor (till exempel specifika yrkesgrupper eller kön) var mer representerade än

  andra. För att undersöka detta har en kvantitativ studie genomförts där

  emigrantprotokoll, skrivna av hamnpolisen i Bergen mellan år 1874-1930, har

  studerats. Resultaten visade att de flesta svenskar som emigrerade från Bergen var

  unga, ogifta män från framförallt Älvsborgs och Värmlands län. Dessa kom till Norge

  för att arbeta som grovarbetare inom infrastruktursektorn innan de emigrerade från

  hamnen i Bergen till Amerika med New York eller Minnesota som vanligaste

  destination. Resultaten pekade också på att faktorer som arbetsmöjligheter i Amerika,

  lättillgängligheten att avresa via Bergens hamn, samt att den enskildes vänner,

  kollegor och familj tidigare emigrerat kan ha legat till grund för utvandringen av

  denna emigrationsgrupp.

 • 9.
  Baldelli, Valentina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, African studies.
  Nationalism and Identity in Zimbabwe: The cultural dimension as tools for the preservation of the authoritarian power.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to analyze the role of the cultural dimension in power production processes. Specifically, the research will look at the ways in which the nationalist discourse has influenced the definition of identity from the struggle for independence until the constitution of the one-party state in Zimbabwe.

  The objective of this thesis is to investigate the discursive national identity of power and dissenting subjects and the change over the time from a culture of resistance to elaborating ethical, political and identity conceptions witch have become functional in the legitimation of authoritarian power.So, the purpose is to investigate the existence of asupposed link between the power and the nation's identity representation. Then, through categories of analysis of postcolonial studies, I will analyze two novels in order to understand how subjects perceived and reformulated the nationalist discourse on identity. The data have

  led me to understand that nationalistic discourse on identity evolved during the time: during the struggle for independence  nationalism became a narrative strategy, functional to the re-appropriation of the symbolic and cultural system of those who were placed in a subordinate position in the colonial system; Furthermore, nationalism constituted a rhetorical resource for power even after the achievement of independence. During this period, the theme of national unity was central in nationalist discourse, as it became functional to marginalize any form of opposition to the project of achieving a one-party state. In this way, nationalistic discourse and its identity attribution function underwent an evolution, as by a culture of resistance it became a discursive strategy for the establishment and preservation of authoritarian power.

 • 10.
  Bartholdsson, Åsa
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  "Why can't we be free?" - Children's questions to the principal in a reform pedagogical school in Sweden 1941-1951: Abstract book2013In: The 41st Annual Congress of the Nordic Educational Research Association Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education, 2013, p. 337-337Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The time period is 1941-1951. The place is Siljanskolan, a small boarding school in a Swedishrural setting, influenced by reform pedagogy. The ideological standpoint in this particular settingis that of trying to make the world a better place through a better upbringing of improved humanbeings. It is about offering an alternative educational setting in relation to the national publicschools. School as a home, and home as a school, are related ideas that shape the organization ofeveryday life at Siljanskolan. In a box where children could leave notes with questions, directed tothe school principal, a wide range of topics were addressed. Picking up random samples from thehundreds of questions in the box, we find for example ‘Why do we get salty food?’, ’Why is it warso often?’, ‘Why can't Margareta sleep in The Den?’, ‘Why do we get spanked?’ and ‘Why can't webe free?’ These questions were answered orally at regularly occurring evening assemblages at theschool and accordingly, seventy years later, the answers are nowhere to be found. Still thequestions are in them self interesting and this paper analyses the questions as comments onschool life, on power relations and the regulation of everyday life, as well as comments that aredirected to the ideological level. They are, in a double sense, a kind of micro-narratives wherechildren's voices are heard from within the archive material.

 • 11.
  Bellucci, Stefano
  et al.
  International Institute of Social History, Amsterdam, The Netherlands; Leiden University, Leiden, The Netherlands.
  Weiss, Holger
  Department of History, Åbo Akademi University, Turku, Finland.
  1919 and the Century of the Labour Internationalisation2020In: The Internationalisation of the Labour Question: Ideological Antagonism, Workers’ Movements and the ILO since 1919 / [ed] Stefano Bellucci, Holger Weiss, Palgrave Macmillan, 2020, p. 1-19Chapter in book (Refereed)
 • 12. Berg, Maxine
  et al.
  Gottmann, FeliciaHodacs, HannaNierstrasz, Chris
  Goods from the East, 1600–1800: Trading Eurasia2015Collection (editor) (Refereed)
 • 13.
  Berg, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. Karlstad universitet.
  Historielärares historier: Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia2010Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of this study is to analyse history teachers’ understanding of the school subject history. The aim have also been to uncover what factors the history teachers say have affected their understanding of the school subject. Based on survey and interview methods, the question that this study deals with is: in the light of which general understanding of the school subject history, do the teachers make didactic choices on a daily basis?

  The first theme is biographical. The teachers’ life-history is taken into consideration and several factors in the teachers’ background and the school environment have been identified. It also seems as if the teachers’ understanding of the school subject goes from an elementary and searching approach to one that is more complex and convinced.

  The second theme is a more structural approach. The results shows three major orientations among the teachers’ general understanding namely, educational (bildung) orientation, critical orientation and identity orientation. Even though a main orientation can be seen among the teachers, an important result is also that the orientation is overall complex.

  At the most general level some patterns can be seen. First the connection between the teachers’ biography and their general understanding of the school subject. In the understanding of the school subject, it is also notable that teachers relate in different ways to history as science, history as identity and history from an ideological viewpoint. It is also possible to note some signs of change in the school subject history that follows a lager historiographical context.

  Download full text (pdf)
  Historielärares historier
 • 14.
  Berg, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Historielärares historier: Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia2012In: Forskning av och för lärare: 14 ämnesdidaktiska studier i historia och samhällskunskap / [ed] Hans Lödén, Karlstad: Karlstad University Press, 2012, 1, p. 33-50Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Historielärares historier
 • 15.
  Berg, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. Västerbergslagens utbildningsförbund.
  Historielärares ämnesbiografier2016In: Kulturell reproduktion i skola och nation: En vänbok till Lars Petterson / [ed] Urban Claesson och Dick Åhman, Möklinta: Gidlunds förlag, 2016Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Berg, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. Karlstad universitet.
  Historielärares ämnesförståelse: Centrala begrepp i historielärares förståelse av skolämnet historia2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on four different aspects of history teachers’ comprehensiveunderstanding of the school subject history. More specifically, the aim is tostudy the comprehension of the subject as perceived by individual historyteachers. Special emphasis is placed on identifying the concepts of the field ofhistory that are central to the teachers’ understanding of the school subject history.The first aspect studied is the teachers’ biographical changes. In a life historyperspective it seems as if the teachers’ subject conception changes from anunproblematic and tentative approach to a more complex and confident understandingof the subject. The second aspect treated is the rationale behind theirgrasp of the purpose and content of the subject. Three major positions areidentified, namely educational (bildung) orientation, critical orientation, andidentity orientation.The third aspect studied is the teachers’ interpretation of a curriculumnew to them. The teachers placed the curriculum in the field of tension betweenan education policy position, emphasizing more precise knowledge, onthe one hand, and a history science position, emphasizing concepts of historicalconsciousness. The fourth aspect studied is five different conceptual tools displayedin the teachers’ remarks on having completed the teaching of a newcourse. These are termed ‘history as narrative’, ‘history as time-space’, ‘historyas explanation’, ‘history as perspective taking’, and ‘history as skills’At the general level the study shows not only that subject conception is ofimportance to the teachers’ understanding of their obligation as teachers of historybut also how it is formed and constantly transformed by many differentfactors. In this process it is clear that the concepts used by the teachers, althoughvariously defined, can be seen as specific to the school subject historyand essential to the construction of history as a school subject.

  Download full text (pdf)
  Historieläreares ämnesförståelse
 • 17.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. MIA.
  Den bortglömda Afrikasolidariteten: Svenska manifestationer inför det Italiensk-etiopiska kriget 1935–362016In: Kulturell reproduktion i skola och nation: En vänbok till Lars Petterson / [ed] Urban Claesson och Dick Åhman, Möklinta: Gidlunds förlag, 2016, 1, p. 149-168Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In 1935, Fascist Italy invaded independent Ethiopia, a member of the League of Nations. To a small and neutral country like Sweden, without a direct colonial heritage and largely isolated from the affairs of the colonized world, the war served as a touchstone for the quality of the League and received extensive attention in the press. It gave rise to great indignation in public opinion, further spurred by Swedish citizens’ half a century history of involvement in the Ethiopian modernizing project. Swedish sympathies for the Ethiopians developed to an extent which hitherto had not existed with regard to any other African or Asian people, long before the anti-colonial movements of the 1960s. The article is limited to giving an outline of a research proposal, seen against the backdrop of the massive popular manifestations in Sweden in the late summer of 1935, immediately before the outbreak of the war in October. It argues that the Italo-Ethiopian conflict and identification with Ethiopia brought Sweden into a new, international and global community and thereby contributed to a self-image of Sweden as a modern and democratic society, as reflected in the formation of public opinion. The source material, the Swedish press, is remarkably rich and hitherto not used in research. The conflict animated a plurality of networks, contributing to the rise of an anti-colonial public opinion in the Swedish press. The conflict brought Sweden closer to world events and introduced to Swedish readers a debate about the colonial world order.

 • 18.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Divided loyalties: an African christian community during the 1906 uprising in KwaZulu-Natal, South Africa2013In: Themes in modern African history and culture: festschrift for Tekeste Negash / [ed] Berge, Lars & Taddia, Irma, Padova: Libreriauniversitaria.it , 2013, 1, p. 103-123Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Ethiopia in Swedish press during the Italo-Ethiopian conflict 1934-362015In: The State and the Study of Africa: African Studies Association 58th Annual Meeting, November 19-22. 2015, San Diego, California. / [ed] D. A. Masolo, Derek R. Peterson, 2015, p. 96-97Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In 1935, Fascist Italy invaded independent Ethiopia, a member of the League of Nations. To a small and neutral country like Sweden, without a direct colonial heritage and largely isolated from the affairs of the colonized world, the war served as a touchstone for the quality of the League and received extensive attention in the press. It gave rise to great indignation in public opinion, further spurred by Swedish citizens’ half a century history of involvement in the Ethiopian modernizing project. Swedish sympathies for the Ethiopians developed to an extent which hitherto had not existed with regard to any other African or Asian people, long before the anti-colonial movements of the 1960s. The objective of the planned research project is to demonstrate that the Italo-Ethiopian conflict and identification with Ethiopia brought Sweden into a new, international and global community and thereby contributed to a self-image of Sweden as a modern and democratic society, as reflected in the formation of public opinion. This will be done by analysing the image of Swedish-Ethiopian relations in the press during the conflict. The present article is limited to giving an outline of a research proposal, seen against the backdrop of the massive popular manifestations in Sweden in the late summer of 1935, immediately before the outbreak of the war in October. The source material, the Swedish press, is remarkably rich and hitherto not used in research. Instead of a state-centred perspective, the article emphasises that the conflict animated a plurality of networks, contributing to the rise of an anti-colonial public opinion in the Swedish press. The conflict brought Sweden closer to world events and introduced to Swedish readers a debate about the colonial world order. At the same time there was an intensified production and reproduction of new knowledge: Ethiopia came much closer. In September, one month before the war broke out; Swedish cities saw some of the hitherto largest demonstrations in modern Swedish history against war, fascism and in support of Ethiopia.

 • 20.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Ethiopia in Swedish Press during the Italo-Ethiopian Conflict 1934-362019In: Locating the Global: Spaces, Networks and Interactions from the Seventeenth to the Twentieth Century / [ed] Holger Weiss, Leiden: Brill , 2019, 1Chapter in book (Refereed)
 • 21.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. MIA.
  Identity-based conflicts surrounding the 1906 Zulu uprising in Kwazulu-Natal: The case of Church of Sweden mission African evangelists: A paper read at the IV Congress of Association of African Historians Addis Ababa, May 23-25, 20072007In: Society, State and Identity in African History/Société, Etat et Identité dans l'Histoire africaine.: IV Congress of Association of African Historians Addis Ababa, May 23-25, 2007, Addis Ababa: Addis Ababa University , 2007, p. 33-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The 1906 Zulu uprising against British colonial power and white settler rule in Kwazulu-Natal marks an important turning point in the modern history of South Africa. Inspired by the centralising tradition of the Zulu kingship, history and religion, the uprising was essentially “tribal”. It was the last armed uprising in that part of Africa, preconditioning capitalist expansion in colonial Natal and the opening up of Zululand, conquered by the British in 1879. Initially the uprising appeared as a serious threat to white supremacy but was later, in the encounter between assegais and maxim guns, defeated. The uprising had two important results. On the national level, the need for white unity seemed urgent and in 1910 the South African Union was formed. Among blacks, the losses suffered by the armed rebels gave an impetus to a new, more modernist and pan-African nationalism. The African National Congress (ANC) was founded in 1912 by representatives of the small, mission educated African Christian middle class élite. In Kwazulu-Natal itself the aftermath of the uprising and the aggressive “mopping-up” operations by colonial troops, brought fundamental restructuring and traumatic change among African communities. The self-sufficiency of the homestead economy was eroded, chiefly power and traditional religious authority weakened and an increasing amount of men forced into labour migration.

  The African Christians, some ten per cent of the black population, were often caught in between a hostile non-Christian surrounding, to whom they often were seen as traitors, and the contempt of a white racist society. Most of them were first generation converts living in the rural areas. To many of the Christians the uprising and its consequences became a test of loyalty and resulted in a questioning of the hitherto accepted identity and world view. This was particularly true for the black evangelists, the real pioneers of mission Christianity, caught between the loyalties to their white missionary employers and their followers in the African Christian congregations.

  The Zulu evangelists of the Church of Sweden Mission (CSM) prove in this respect an interesting case because of the CSM object of folk Christianisation, i.e. the conversion of entire ethnic groups, and the establishing of folk, or national, churches on the mission field. An ethnic group, with its national identity and distinctive character, was not to be suppressed by the mission. In South Africa this implied an acceptance of polygyny and lobolo (bride wealth). In Kwazulu-Natal, where the CSM had been present since the 1870s, missionaries strongly supported the study of Zulu history and language and encouraged their evangelists in fostering a Zulu national identity among the members of their congregations. In the years around 1906, however, the CSM nationalist agenda for the Zulu became much more problematic in relationships between Zulu evangelists, church members and white missionaries. Increased tensions between black and white before the uprising, the eventual outbreak of violence and the settler government’s suppression of the rebel forces created a social and moral disruption. A number of identity-based conflicts were at hand in CSM congregations, e.g. in regard to attitudes towards African medicine and diviners or herbalists, Zulu historiography and spirit possession. In this respect the Zulu evangelists tried to appear both as leaders and spokesmen of their people and representatives of their employers, the CSM missionaries.

  The purpose of this paper is to review the role of CSM African evangelists as mediators between the old and the new in the identity-based conflicts surrounding the 1906 Zulu uprising. Clearly it was among the evangelists that the future leadership of the evolving Zulu church was to be found. Many of the African evangelists, representing a new political consciousness, were furthermore, in due time, to be counted among the local leaders of the future ANC.

 • 22.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Swedish and Norwegian nationalism exposed among Lutheran missionaries during the 1906-07 Uprising in KwaZulu-Natal, South Africa2019In: Global and Local Perspectives on Nationalism in Modern and Contemporary History: Limits and Challenges of Nationalist Movements / [ed] Andrea Kökeny and Jan Záhořík, Minneapolis: University of Minnesota Press , 2019, 1Chapter in book (Refereed)
 • 23.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History. MIA.
  Swedish Evangelical Mission and Ethiopian Intellectuals (1930’s): Westernization and Nationalism before war with Italy in 19352017Conference paper (Other academic)
 • 24.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Swedish Evangelical Mission Educational Policies and Schooling in Ethiopia 1868-19352019In: Journée d’étude internationale / International Workshop 9 Mai 2019. Université Paris Diderot: Politiques scolaires, écoles et publics scolaires de la colonisation aux indépendances / [ed] Pierre Guidi, Jean-Luc Martineau, Florence Wenzek, Paris, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A fairly large number of the social reformers and vital intelligentsia that emerged in Ethiopia in the decade before the 1936 Italian occupation – according to Bahru Zewde one of the most articulate groups of intellectuals that Ethiopia has ever seen – had a background in the Swedish Evangelical Mission (SEM) in Eritrea and Ethiopia. Not less than one third among those of the first generation, those who came of age before 1925, were Swedish-educated or, in one way or another, associated with the SEM. The second generation was much larger in 1934, amounting to some 200 individuals, mostly educated abroad. The proportion of Swedish-educated among them is not as remarkable as with the first generation but they nevertheless stand out, if not in numbers then in prominence. After 1936, during the Italian occupation, the resistance to Italian rule appears to have been most intense among those with an Anglo-Saxon and Protestant educational background. Bahru notes “the prominent role played by the Eritrean educated elite in the course of the war. Most of these tended to have a Swedish evangelical background.” Neither Bahru, nor Gustav Arén’s in his two volumes on the history of the SEM in Eritrea and Ethiopia however, do explain what would have been so special about the Protestant background in general or the particular Swedish evangelical setting, do analyse why and how the SEM education may have contributed to and interplayed with contemporary modernist and nationalist ambitions and how SEM followers may have had special reasons to participate in the nation-building project of the pre-war regime. The aim of the present presentation is to fill this gap by focusing on the SEM educational policies and schooling, examining if and to what extent it gave support for the modernizing policies in the decades before the Italian invasion. More broadly, it investigates how the historical background of the SEM in Eritrea and Ethiopia may have played a role in this respect. What characterized the SEM education and schooling and how did the coming to power of the modernizing ruler Täfäri-Haylä Sellasé affect the SEM educational efforts in Ethiopia? What were the push and pull factors behind Eritrean and Ethiopian SEM-followers in the support of the Ethiopian nation building policies before the war? In providing the empirical sources, my research shall draw on Arén’s two volumes and foremost the huge collection of source materials provided by the SEM archives and periodicals. My attempt is to demonstrate that the SEM-factor is an essential component that has been left out and that it can contribute with a more comprehensive understanding of the how a Swedish Evangelical mission education interplayed with the pre-war Ethiopian nationbuilding process.

 • 25.
  Berge, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  The Swedish Evangelical Mission and the formation of Reformist Elite in Ethiopia. 1868-19352017In: State Institutions and Leadership in Africa / [ed] Irma Taddia and Tekeste Negash, Padova: Webster srl , 2017, 1, p. 75-105Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The central theme of this book is the role of education in the formation of a political class during and after the European colonial period in Africa. The volume focuses on the various actors that informed and were part of this process, such as African intellectuals and political leaders, colonial troops, European missionaries and administrators. At the same time, the collection analyses the historical processes connected to the emergence and development of a new African leadership, such as the creation of a colonial school system, the transformation of urban spaces, the development of new environmental policies and the processes of nation-building after independence. The volume is made up of twelve contributions: four on Ethiopia, two on Eritrea, two on the Sudan, one on Somaliland, two on Tanzania and one on Ghana.

 • 26.
  Berge, Lars
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Taddia, IrmaUniv. Bologna.
  Themes in modern African history and culture: festschrift for Tekeste Negash2013Collection (editor) (Other academic)
 • 27.
  Björn, Caroline
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Game on or game over?: Spelvåldsdebatten i Expressen och Svenska Dagbladet 2002-20132015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tv- och dataspelens popularitet har under de senaste decennierna vuxit så till den grad att de idag representerar en av vår tids största populärkulturer. Som så ofta sker när nya kulturyttringar uppstår, vilka ses som särskilt attraktiva av ungdomar, så omges dessa av diverse aktörer som vill framföra risker för en påstådd negativ inverkan. Trots att spel inte direkt är något nytt fenomen har dessa anklagelser fortlevt, och därmed också debatten.

  Denna uppsats granskar debatten om våld i spel och dess påstådda påverkan såsom den sett ut i de rikstäckande tidningarna Expressen och Svenska Dagbladet mellan 2002-2013.

  Fokus har legat på de inblandade aktörerna, anklagelser mot och bemötanden av dessa anklagelser och eventuella förändringar vad gäller nämnda. Undersökningen kommer fram till att det i debatten framkommit en mängd anklagelser om negativa effekter av våld i spel, såsom ökad aggressivitet och minskad empati. Dessutom visas att debatten varit oerhört polariserad. Den har för det mesta drivits av enskilda aktörer vars profession tillhandahållit dem ett vitt aktionsrum, medan unga spelare själva framstår som grovt underrepresenterade.

 • 28.
  Boari, Giulia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Hauka Possession as Fight against Colonialism in West Africa: How the Songhay rites have become the means of colonial resistance between Niger and the Gold Coast2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Bonanome, Francesco
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  The Chinese health diplomacy in Africa: a new form of colonialism or a great opportunity for the African future?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 30.
  Bonanome, Francesco
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  The Chinese health diplomacy in Africa:a new form of colonialism or a great opportunity for the African future?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 31.
  Bosson, Emelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Historiebruk i skolan: Historielärares tankar och resonemang om historiebruk2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att undersöka hur fem lärare uppfattar och ser på begreppet historiebruk samt hur de menar att de tillämpar historiebruk i en undervisning.

  Tidigare forskning visar att begreppet historiebruk definieras, tillämpas och uttrycks på en mängd olika sätt. Skolinspektionen anser att historieundervisningen inte ger elever möjligheten att få träna sig i förmågan att analysera och resonera om historiebruk. Lärare uttrycker också en osäkerhet i hur en undervisning om historiebruk ska se ut. Forskning visar också att elever har svårt att tänka ab-strakt, som att ta sig mellan olika tidsdimensioner, vilket krävs för att kunna genomföra en analys av historiebruk.

  Av ovan nämnda anledningar avsåg denna studie att undersöka vidare på lärarnas förståelse om be-greppet historiebruk och hur de ser på att tillämpa historiebruk i historieundervisningen. Denna stu-die har därför intervjuat fem aktiva historielärare och därefter analyserat deras svar utifrån aktuell litteratur och forskning.

  Det huvudsakliga resultatet är att det finns en osäkerhet i hur man skall förstå själva begreppet histo-riebruk. Av intervjuerna framkommer att lärarna ger olika slags förklaringar till vad det är. Man för-står det till exempel som en förlängning av källkritik, att det är att se spår av det förflutna samt att det är själva syftet med historieundervisningen. På frågan hur lärarna ser på hur man kan tillämpa historiebruk i en undervisning anser lärarna att analys av historiebruk är en svår kognitiv process för elever i årskurs 7-9. Dessutom menar de att det krävs mycket goda förkunskaper för att kunna genomföra en analys om historiebruk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Boström, Ulrika
  Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  ”När man kollar på bilden tänker man så här”: en receptionsstudie av gymnasieelevers uppfattning om bilder som kunskapskällor i historieundervisningen2014Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Images are used in history education for a variety of reasons, not least to generate interest through a better understanding of historical events and people. The aim of this study was to investigate how historical pictures, either illustrated or documentary/photographic, can be used as a resource for activating and improving pupils' historical empathy, in the way described by Stéphane Lévasque.

  I conducted a reception study on five different focus groups consisting of pupils from different upper secondary schools in Sweden. The pupils varied with regard to number of credits for admission to upper secondary school. A sixth group of pupils was interviewed as a contrasting control group in order to add perspective to the results. The discussions were based on the pupils' interpretations of 34 selected pictures, all of which were taken from the most common history textbooks. Each pupil was asked to choose the picture he/she felt was the most representative historical image. On the basis of the strategies used by the pupils when interpreting the pictures and discussing them, the material was analysed in accordance with Lévesque's categories: imagination, historical contextualisation and morals. The last category, morals, was further divided into three sub-categories: sense of justice, sympathy and progression.

  The reflections of the pupils and the degree of contextualisation varied. It appeared that the pupils were less inclined to discuss assumptions about the persons in the pictures; instead they chose to discuss the historical context in question. The pictures in this study did not seem to trigger the pupils to fabricate anachronistic reasoning about history; when they did produce lengthy reasoning, it was contextual, structural and metahistorical. In this context, the pupils who belonged to the group with the highest average of credits showed some signs of reflection on the basis of historical context and some criticism about the historical sources. On no occasion did any of the pupils choose a picture as a concrete expression of injustice.

  One of the questions this study aimed to explore was whether a lack of historical context affects how pictures trigger emotions and reasoning on the basis of moral aspects. Some of the pupils displayed moral standpoints, primarily the degree of morals concerning injustice. One possible interpretation could be that the feeling of being unfairly treated and subjected to insulting behaviour and social injustice was something the pupils could relate to. The group of pupils who had not yet studied history at upper secondary school, the control group, generally made reflections using this sort of reasoning when they discussed the historical aspects of the pictures.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Bransell, Sanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Förskollärares tal om föräldrasamverkan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie var att få mera kunskap om hur förskollärare talar omföräldrasamverkan i förskolan när det gäller dialog, ansvar och relationer. Och att sedanjämföra om det fanns någon likhet eller skillnad mellan hur de olika generationerna talade omföräldrasamverkan. Jag valde även att blicka tillbaka i tiden genom de statliga utredningarnaför att förstå hur det såg ut på 1970-talet, 1981 samt 1997. Min studie är en kvalitativstudieoch jag har intervjuat sex förskollärare. Mina intervjuade tillhörde olika generationer. Två varstuderande, två var nyexaminerade och två hade jobbat sedan 1970-talet. Mitt reslutat var attdet inte var en sådan stor skillnad mellan hur de olika generationerna talade, däremot kundejag hitta några skillnader och en av dem var att de som arbetat från 1970-talet hade meratrygghet i hur de skulle bemöta föräldrarna i förskolan, medan de studerade ochnyexaminerade förskollärarna fortfarande sökte efter ett sätt att nå ut till alla föräldrar.

 • 34.
  Båtefalk, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  "...en icke ovigtig handel på Norge...": Landshövdingarna i Värmland, Dalarna och Jämtland om gränshandeln under 1800-talet2013In: Nationen så in i Norden: Festskrift till Torkel Jansson / [ed] Henrik Edgren, Lars M Andersson, Urban Claesson, Bo G Hall, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2013, 1, p. 169-182Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Båtefalk, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  En ny människa för en bättre värld: Frågor om samhälle och fostran vid Siljanskolan under mellankrigstiden2017In: Fostran och bildning för en annan modernitet: Siljanskolan som reformpedagogiskt alternativ / [ed] Urban Claesson, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria , 2017, Vol. 222, p. 67-99Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln analyserar hur Siljanskolans reformpedagogiska projekt relaterar till erfarenheterna från Första världskriget och mellankrigstidens samhällsutveckling och upplevda samhällsutmaningar, med en strävan att skapa en bättre värld och en ny, bättre, människa.

 • 36.
  Båtefalk, Lars
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  "... ett naturens majestät, som väl söker sin like": Bilder av Jämtland i folkskolans läsebok och geografiböcker ca 1870-19602016In: Kulturell reproduktion i skola och nation: En vänbok till Lars Petterson / [ed] Urban Claesson & Dick Åhman, Möklinta: Gidlunds förlag, 2016, 1, p. 57-76Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Båtefalk, Lars
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Nedslag i den svenska reformpedagogiska rörelsen: Fredsfostran och pedagogisk förnyelse2012In: Människor, miljöer och läromedier: Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen Umeå den 26-28 september 2012, 2012Conference paper (Other academic)
 • 38.
  Båtefalk, Lars
  Uppsala universitet, Historiska institutionen.
  Staten, samhället och superiet: Samhällsorganisatoriska principer och organisatorisk praktik kring dryckenskapsproblemet och nykterhetssträvandena i stat, borgerlig offentlighet och associationsväsende ca 1770-19002000Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study is, in a narrow sense, to analyze organizational principles and practices concerning the breakthrough and institutionalazation of a State alcohol policy, connected with the introduction of temperance interests and organizational ideals in Sweden during the 1800s. But it is not these issues in themselves that are at stake, but rather different models and modes for organizing the whole of society.

  The analysis centers on the organizing of the alcohol trade from the late 1700s and up to 1900, the growing fears and insights in an alcohol and drinking problem during roughly the same period, what organizational choices that were made and the introduction of voluntary associations as a mode of solving it. Finally a discussion takes place concerning the rapid decline of voluntary associations during the second half of the Century, in the light of the growing mass organizing of temperance in Sweden.

 • 39.
  Börjesson, Josefin Wallin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Elevanmärkningar och betyg för elever i 1800-talets lärda skola: En undersökning av samband mellan anmärkningar och betyg i ordning och flit vid Mariestads Högre allmänna läroverk för pojkar under perioden 1850-1860.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att undersöka omfattningen och tillämningen av anmärkningar på elever samt eventuella samband med deras betyg i ordning och flit. Undersökningen har undersökt Mariestads Högre allmänna läroverk för pojkar under en period i mitten av 1800-talet. Resultatet visade att det fanns 1889 dokumenterade överträdelser under perioden 1850-1860, där försummad tid, oanmäld frånvaro och oskick var de vanligaste disciplinbrotten. Vanligast var att pojkarna försummade sin tid i samband med bönen. Oanmäld frånvaro anmärktes de oftast för i samband med kyrkan och sen ankomst till skolan. Vad som föranledde anmärkningarna i kategorin oskick framkommer inte av materialet, men den vanligaste bestraffningen för förseelsen var strykklass. Stryklass innebar att eleven fick gå till rektorn för att få fysisk bestraffning under en viss tid. Resultatet visade även att strykklass var den mest använda bestraffningen, följt av offentlig varning och handplagg (örfil). Gällande ett eventuellt samband mellan pojkarnas anmärkningar och ordnings- och/eller flitbetyg har varit svårare att tolka. Inget bestämt samband har framträtt. Dock är det tydligt att det fanns mer än bara de dokumenterade anmärkningarna som påverkade ordnings- och flitbetygen. Det förväntade sambandet att desto fler anmärkningar desto lägre ordnings- och flitbetyg har inte kunnat urskiljas.

 • 40.
  Camurri, Tommaso
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, African studies.
  Historical Research on Boko Haram: a Debate: The Cases of Ansaru and the Chibok Kidnapping2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis focuses on the phenomenon of Boko Haram in Nigeria, attempting to give an understanding of the group based on the academical analysis that has been elaborated through time. A contextualisation of the movement’s evolution introduces two cases of study, currently under scholars’ scrutiny: the birth of the splinter-cell Ansaru and the Chibok kidnapping.

  The work is integrated by on-going debates among scholars and the most recently published contributions to the research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Carlberg, Kevin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Narkotikabrott i Ljusdal: Män, kvinnor och droger 1971–20002019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats studerar narkotikabrott i Ljusdal, där en kvalitativ och kvantitativ metod tillämpats. Kön, medelålder, olika narkotikapreparat samt brottets allvarlighetsgrad är aspekter som belyses och redogörs för. Källmaterialet som används är domar som Ljusdals tingsrätt tömt i under perioden 1971–2000. Resultatet skildrar att andelen lagförda för narkotikabrott ökat successivt under åren, det inkluderar både kvinnor och män. Drygt 80 procent av de lagförda för narkotikabrott var män. Medelåldern har stadigt legat på strax över 30 år. Därutöver har alla grader av narkotikabrott blivit vanligare, drogen som varit klart dominerande under tidsperioden är amfetamin följts av cannabis.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Cassano, Dora
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, African studies.
  The Biafra War: Cultural Memory in two novels of Chimamanda Ngozi Adichie and Chinelo Okparanta2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Recently new novels about the Biafra war have appeared, proving the ongoing impact of the Nigerian civil war on writers’ interest, and the importance of memory in our life. For all these reasons, I decided to write the present thesis on how memory function in a literary work. The objective is to analyse the literary representation of the Biafra war, with a special focus on individual and collective memory production through two fictional novels: Half of a Yellow Sun, by Chimamanda Ngozi Adichie, and Under the Udala Trees, by Chinelo Okparanta.

  In analysing the literary representations of Biafra in the light of memory studies, I have identified two levels of memory: literary characters’ memory and writers’ memory. Focusing on the level of the memory of the characters, I explored what the characters remember about the Biafra war both when the war is over and when it is still in progress, and what strategies they use to remember or to forget painful memories of the war.  What emerged through this first level of analysis is how Adichie and Okparanta have offered narratives focused not only on accounts of the war, but also on feelings and emotions. Moreover, the strategies of remembering and of forgetting represent tools of survival, and they are not in a relationship of exclusion.

  Focusing on the level of writers’ memory, I explored the perspectives used by Adichie and Okparanta to narrate and remember the Biafra war: a perspective from below, focused on ordinary people and on their daily lives; a female perspective which represents a novelty in a literary landscape dominated by male writers; the danger of a single story and its risk to create hegemonic narratives; the fictional perspective as a way to enrich a historical event with suggestive details fruit of writers’ imagination; the Afropolitan perspective and the greater openness of mind of the new generation of African writers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Ceder, Isak
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  En lanthandels värde: En undersökning av expropriationen av mark och fastighet-er i Västra Frölunda mellan åren 1961-19632015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I samband med att den svenska välfärdsstatens utbyggnad accelererade efter det andra världs-kriget, ökade belastningen på Sveriges kommuner i takt med att administrationen växte. I bör-jan av 1950-talet hade Sverige fortfarande nästan 2500 kommuner, av vilka majoriteten var för små för att kunna garantera sina invånare den service som folkhemmets socialpolitik kräv-de. Därför genomfördes mellan 1952 och 1974 två kommunreformer där man genom sam-manslagningar reducerade antalet kommuner till vad det ungefär är i dag. Många kranskom-muner inkorporerades med sina centralorter och för Västra Frölunda skedde detta redan i mit-ten av 1940-talet, då man införlivades med Göteborg. Parallellt med kommunreformerna bör-jade staten också ta kontroll över planering och utförande av bostadsbyggandet i landet. Göte-borg växte i storlek och krävde större yta och den nyligen införlivade, relativt outbyggda stadsdelen Västra Frölunda, blev naturligt en ny riktning för stadens utbredning. Med nyin-förda planeringsinstrument kunde Göteborgs Stad utnyttja lagstiftningen för att med tvång köpa upp stora områden av privatägd mark, så kallad expropriation, för att bereda väg för den expanderande, moderna staden. I denna uppsats undersöks expropriationen i Västra Frölunda under början av 1960-talet och hur processen upplevdes av invånarna i stadsdelen.

  Undersökningen visar att nästan samtliga expropriationsmål kunde lösas genom frivilliga uppgörelser. Vidare konstateras dock att detta, tillsynes, rådande samförstånd mellan den poli-tiska makten och de av expropriationen utsatta medborgarna, inte är något resultat i sig. För att försöka besvara vad resultatet av undersökningen eventuellt ger uttryck för analyseras det därför genom den historiska kontexten, i vilken skeendet ägde rum. Genom en djupgående analys av ett enskilt expropriationsmål exemplifieras också de skilda ståndpunkter de stri-dande parterna kunde inta, vilka inte tydliggörs genom studiet av statistiken.

 • 44.
  Choleva, David
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  The impact of land grabbing on local communities in South Sudan: The context of oppressors-oppressed distinction2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis examines the phenomenom of land grabbing in South Sudan in the context of oppressors-oppressed distinction. It gives account of the recent land grabbing background on the African continent. It explores the characteristics of a power imbalance between local communities and foreing investors through the Freirean theoretical framework on oppression. The members of affected communities are not being consulted about the land deals which are brokered at the highest level of government in South Suden. Strategies of the affected communities to beat oppression are very limited and ineffective.

 • 45.
  Claesson, Urban
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  An Early Modern Era of Crises and Lutheran Reform Programs: A Mirror of Our Time?2017In: Mending the World?: Possibilities and Obstacles för Reilgion, Church and Theology / [ed] Nilas Blåder & Kristina Helgesson Kjellin, Eugene, Oregon: Pickwick Publications, 2017, 1, p. 413-424Chapter in book (Refereed)
 • 46.
  Claesson, Urban
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Att överleva sjönöd till ett nytt frommare liv – om 1600-talet som reform­program­mens århundrade2017In: Visioner för en bättre värld. Pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft: NORDVECK-konferens i Halle, 24–25 augusti 2017, 2017Conference paper (Other academic)
 • 47.
  Claesson, Urban
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Blev det moderna Danmark mer lutherskt än Sverige?: Några perspektiv utifrån treståndslära och nationsbygge2015Conference paper (Other academic)
 • 48.
  Claesson, Urban
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Dalarna och svenskt nationsbygge som Siljanskolans sammanhang2017In: Fostran och bildning för en annan modernitet: Siljanskolan som reformpedagogiskt alternativ / [ed] Urban Claesson, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria , 2017, 1, p. 15-35Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  När den svenska nationen mobiliserades under namn av folkhemmet var inte alla med på tåget. Denna artikel bidrar till förståsle av hur det reformpedagogiska projektet i Siljanskolan i Tällberg framstod som ett alternativ till centralisering av svenskt nationellt utbildningsväsende. Med det nationella "urhemmet" Dalarna som bas fanns möjlighet att kritisera den nationella standardisering som skedde i namn av folkhemmet.

 • 49.
  Claesson, Urban
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Das Bergwerk von Falun, der Pfarrer Olof Ekman (1639-1713) und die Entstehung des schwedischen Pietismus. Eine neue Frömmigkeit in einer außergewöhnlichen sozialen Situation2011In: Pietismus und Neuzeit : ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren Protestantismus, ISSN 0172-6943, Vol. 37, p. 163-176Article in journal (Refereed)
 • 50.
  Claesson, Urban
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Demokrati och identitet i dansk och svensk folkkyrka – två olika historier2013In: Kritisk forum for praktisk teologi, ISSN 0106-6749, Vol. 131, p. 29-42Article in journal (Other academic)
123456 1 - 50 of 260
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf