du.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Holtz, Hajo Michael
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Law.
  Affiliatenätverkens marknadsrättsliga ansvar och andra mellanhänders omsorgsplikter i det digitala reklamlandskapet2018In: Ny juridik, ISSN 1400-3007, no 2, p. 47-63Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den teknologiska utvecklingen har medfört ett förändrat reklamlandskap med nya marknadsföringsmetoder. En av de nya metoderna utgör användningen av s.k. affiliatenätverk som fungerar som en förmedlare mellan annonsörer och ägare av digitala kanaler. Affiliatenätverkens och andra mellanhänders tjänster är i grunden helt legitima. Samtidigt försvårar användningen av dessa nya metoder försök att motverka förekomsten av otillbörlig marknadsföring i det nya digitala reklamlandskapet. Av den anledningen inställer sig frågan vem som bär ansvaret för eventuell otillbörlig marknadsföring som förekommer inom ramen för den här typen av samarbeten. I denna artikel analyseras och diskuteras mellanhänders marknadsrättsliga ansvar.

 • 2.
  Holtz, Hajo Michael
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Law.
  Corporate Social Responsibility – en marknadsrättslig fråga?2017In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 2017-18, no 2, p. 321-342Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Konsumenterna blir alltmer medvetna om vilka samhälleliga konsekvenser olika konsumtionsvanor får. I samma takt integrerar företagen ett hållbart förhållningssätt till affärer i sina strategier, ökar sitt frivilliga engagemang och utvecklar grundläggande etiska standarder som ska respekteras oavsett var i världen de verkar. Denna utveckling beskrivs oftast med begreppet "Corporate Social Responsibility" (CSR) – man talar om att företag har ett socialt ansvar. Den här artikeln undersöker huruvida företagens frivilliga engagemang kan få marknadsrättsliga implikationer. Artikeln behandlar bl.a. följande frågor:

  • Vilka åtgärder i samband med CSR utgör överhuvudtaget "marknadsföring"?
  • När kan CSR-åtgärder som utgör marknadsföring vara vilseledande? 
  • Kan den allmänna generalklausulen i 5 § marknadsföringslagen tillämpas på CSR?

  Som en konsekvens mynnar undersökningen ut i de mer övergripande frågorna om CSR tillhör den affärsetiska eller den affärsjuridiska sfären samt om frivilliga CSR-policyer eller CSR-uppförandekoder kan ges en bindande rättsverkan med hjälp av marknadsföringslagen eller inte.

 • 3.
  Holtz, Hajo Michael
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Law.
  Den nya allmänna dataskyddsförordningen – några anmärkningar2018In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 3, p. 240-264Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  När EU:s allmänna dataskyddsförordning ersätter den svenska personuppgiftslagen i maj 2018 kommer det innebära påtagliga förändringar. Redan rättsformen EU-förordning utgör en relevant förändring, samtidigt som flera konceptuella nyheter införs. Hur dataskyddsförordningen faktiskt kommer att tillämpas i samtliga medlemsstater kan dock vid denna tidpunkt inte sägas definitivt, då den ger utrymme för många olika tolkningsmöjligheter. Den här artikeln analyserar några utvalda bestämmelser i dataskyddsförordningen och försöker att i det sammanhanget diskutera eventuella frågor.

 • 4.
  Holtz, Hajo Michael
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Law.
  Det marknadsrättsliga ansvaret för länkar på Internet2017In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 2, p. 106-123Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tillhandahållande av länkar som ett fenomen på Internet har sysselsatt immaterialrättsjurister i många år. Fokus vid den juridiska bedömningen av detta fenomen har hittills legat på upphovsrätten. Den här artikeln intar i stället ett marknadsrättsligt perspektiv och försöker på det sättet att komplettera bilden. Artikeln ger svar på frågorna om användningen av länkar i sig kan vara otillbörlig och huruvida marknadsföringslagen reglerar ett ansvar för material som en näringsidkare hänvisar till via länkar.

 • 5.
  Holtz, Hajo Michael
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Law.
  Die Prospekthaftung im Franchiserecht2014In: Zeitschrift für Vertriebsrecht, ISSN 2193-5769, no 1, p. 23-29Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  "Prospectus liablity in German franchise law"

  German franchise law is, as compared to other countries, relatively unregulated. Legal rules applicable to franchise agreements are general in nature. For instance, the legal basis for the liability of the franchisor due to the failure to disclose information to the franchisee before signing the franchise agreement can be found in general rules of contract law.

  In connection with the breach of the pre-contractual duty to disclose following from general contract law, a legal opinion exists that wants to apply the so-called principle of prospectus liability, developed by the German Federal Supreme Court (BGH), to pre-contractual situations between a franchisor and a potential franchisee. The principle of prospectus liability states that persons responsible for the conception of an investment scheme can be held responsible for the information contained in a prospectus marketing the investment. The consequences of prospectus liability, if applied to franchising, would be that persons involved in the development and management of a franchise system could be personally liable for an alleged misinformation of the franchisee before signing the franchise agreement. 

  This article analyses the question whether the application of the principle of prospectus liability to franchisor-franchisee relationships is desired and whether it can be justified in accordance with the legal practice of the German Federal Supreme Court. The article argues that, for several dogmatic reasons, this is not the case.

 • 6.
  Holtz, Hajo Michael
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Law.
  Lagstridighetsprincipen: ett jämförande perspektiv2015In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 2015-16, no 1, p. 120-144Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Enligt 5 § marknadsföringslagen skall marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. I detta ligger bl.a. att marknadsföringen, i enlighet med den s.k. lagstridighetsprincipen, skall vara laglig, vilket betyder att den inte får strida mot annan lag. Lagstridighetsprincipen är så självklar och välförankrad i svensk rätt att det fram till denna tidpunkt inte har ansetts nödvändigt att lagfästa den. Hur självklar och välförankrad lagstridighetsprincipen än må vara i svensk rätt finns det inte mycket skrivet om den. Den här artikeln försöker därför att belysa denna princip med hjälp av en analys av Marknadsdomstolens rättspraxis samt en jämförelse mellan det svenska och det tyska rättsläget med utgångspunkt i EU-rätt.

 • 7.
  Holtz, Hajo Michael
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Law.
  Oskäliga avtalsvillkor som otillbörlig marknadsföring: Får konkurrenter väcka talan enligt marknadsföringslagen?2016In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 5-6, p. 383-398Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Individuellt förhandlade avtal har på många områden ersatts av på förhand formulerade avtal. Sådana standardavtal rationaliserar hanteringen av ett stort antal avtal, förskjuter affärsriskerna till användarens förmån och kan på det sättet leda till kostnadsbesparingar. Däremot kan användningen av villkor i standardavtal som är oskäliga i lagens mening innebära en otillbörlig konkurrensfördel. Därför undersöker den här artikeln huruvida oskäliga avtalsvillkor är att anse som en otillbörlig affärsmetod och om enskilda näringsidkare med hjälp av marknadsföringslagen är berättigade att väcka talan mot en konkurrents oskäliga avtalsvillkor.

1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf