du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 1 - 50 av 193
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Adolfsson, Jonas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Vad kännetecknar en bra idrotts- och träningsmiljö för elitsatsande inom längdskidåkning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet var att ta reda på vad elitaktiva inom längdskidor anser vara en bra idrotts- och träningsmiljö.

  Metod

  Metoden som används är uppdelad i två olika ansatser. Den första ansatsen är inom den kvantitativa forskningen och utformades som en enkätstudie, där längdskidåkare har fått svara på frågor om sin träningsmiljö. Den andra delen av uppsatsen är utformad som en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjufrågor baserat på ett mindre urval av de som svarat på enkäten. Detta skedde efter att resultatet av den kvantitativa studien blivit analyserat, för att utforma en intervjumall från enkätsvaren, i syfte att försöka få en djupare förståelse av detta problemområde.

  Resultat

  Resultatet visar att det finns en stor komplexitet i uppfattningen om vad som anses vara en bra träningsmiljö för längdskidåkare. Dock kan det urskiljas att vissa faktorer som viktigare än andra, till exempel vikten av att ha träningskamrater och god sparring för att kunna utvecklas. Värdet av att ha en tränare ansågs också viktigt. Resultaten visar även hur den elitaktive upplever sin träningsmiljö i dag och vad som efterfrågas.

  Slutsatser

  Det framkom tydligt att bristen på hjälp upplevs stor bland seniorer inom längdskidor. Att steget mellan junior och eventuellt gå på ett skidgymnasium, till att bli senior upplevs alldeles för stort, att det inte finns tillräcklig stödfunktioner, skolor eller träningsgrupper att tillgå som senior.

 • 2.
  Alf, Viktor
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Lindberg, Linus
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Kartläggning av tillslagsprecision i fotboll2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien är att analysera tillslagsprecision i fotboll och jämföra eventuella skillnader mellan juniorer och seniorer på både herr- och damsidan.

  Metod

  Totalt 30 elitspelare varav 16 herrar och 14 damer utförde tester i tillslagsprecision. De färdigheter som testades var passning och skott. Upplägget var 60 skott (30 stillaliggande och 30 halvvolley) och 80 passningar (20 stillaliggande bästa fot, 20 rullande bästa fot, 20 stillaliggande näst bästa fot och 20 rullande näst bästa fot). Testresultaten analyserades via Excel och Kinovea, där kunde medelvärden och standardavvikelser för varje testperson och testgrupp räknas ut.

  Resultat

  Resultatet visar att det endast var signifkant skillnad på ett av sex moment vad gäller tillslagsprecisionen på herrsidan. På damsidan var det ingen signifikant skillnad på något moment.

  Slutsatser

  Författarna har i denna studie identifierat en platå mellan spelare i åldrarna 16-18 år och seniorspelare vad gäller tillslagsprecision. Spelare i åldrarna 16-18 är lika bra som seniorspelare på de individuella färdigheterna passning och skott. Denna platå kan vara resultatet av för lite individuell träning, sk isolerad träning vad det gäller tillslagsprecision, på föreningsträningarna. Om föreningstränarna följer den utbildning SvFF ger dem ska endast två minuter per träning gå till varje individuell färdighet (13 st enligt SvFF). Bristen av tid för dessa färdigheter kan vara en avgörande faktor för att utvecklingen av tillslagsprecision står stilla idag.

 • 3.
  Andersson, Diana
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  ”Vegankost, övervikt och hälsa”: En litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien var att undersöka möjliga effekter av växtbaserad kost på hälsa

  hos överviktiga individer, baserat på tidigare forskning. De frågeställningar som

  riktades mot litteraturen var: Finns det något bevis på positiva effekter av

  växtbaserad kost beträffande blodtrycks-, blodsocker-, LDL- kolesterol- och

  blodlipidvärden” och ” Finns det något bevis på positiva effekter av växtbaserad

  kost beträffande BMI?

  Metod

  Studien genomfördes som en litteraturstudie, där data från 14 vetenskapliga

  artiklar med kvantitativ ansats sammanställdes. Artiklarna hittades i databaserna

  PubMed (EBSCO), SportDiscus, Cinahl, Scopus och ERIC. En tematisk analys

  användes vid datasammanställningen, vilken eftersträvar att identifiera mönster

  och teman av samstämmighet i forskningen. Följande fenomen studerades: BMI,

  blodtryck, blodsocker, LDL-kolesterol, och blodlipider och växtbaserad kost.

  Resultat

  Det framkom i ett flertal artiklar att en växtbaserad kost gav signifikanta positiva

  förändringar vid sänkning av BMI-mått samt blodtrycks-, blodsocker-, LDLkolesterol-,

  och blodlipidvärden.

  Slutsatser

  En växtbaserad kost påvisades medföra ett flertal positiva effekter på hälsan, enligt

  tidigare genomförda studier. Växtbaserad kost bevisades som effektiv vid

  reducering av BMI-mått och höga blodvärden hos överviktiga individer som

  efterföljde kosten vid interventioner.

 • 4.
  Andersson, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Möjligheter till motivation för fysisk aktivitet: En interventionsstudie avsedd att motivera elever till fysisk aktivitet genom självbestämmande2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att under en femveckorsperiod undersöka möjligheterna till att förändra elevers motivation till fysisk aktivitet. Utifrån detta syfte formulerades följande frågeställning:

  • Vad sker med elevers motivation till fysisk aktivitet om den praktiska undervisningen utformas efter self-determination theory?

  För att utforma den praktiska undervisningen efter self-determination theory valdes Engstöms praktiker som en grund och stöttepelare i planeringen och genomförandet av lektionerna. Vilket gav en underliggande frågeställning till den ovanstående:

  - Vilka praktiker finns representerade i underökningsgruppen?

  Studien har genomförts på en högstadieskola i mellersta Sverige, där två klasser i årskurs (åk) 8 valdes ut att delta i studien. I undersökningsgruppen blev urvalet 14 elever och i kontrollgruppen 9 elever. Undersökningsgruppen genomförde en praktikenkät innan interventionen, vilken låg till grund i planeringen och genomförandet av lektionerna. De två klasserna genomförde en motivationsenkät före och efter interventionen för att mäta motivationsnivån. Resultatet av interventionsstudien visar att det skedde en viss förändring i de olika motivationsnivåerna. Det fanns dock ingen statistisk signifikant skillnad mellan test ett och test två på någon av motivationsnivåerna, varken hos undersökningsgrupp eller hos kontrollgrupp.

 • 5.
  Arnesson, Jesper
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Enberg, Anton
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Resultatinriktad idrott – ett problem för längdskidsporten: En studie om avhopp inom längdskidåkning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien är tvådelat: För det första ämnar studien kartlägga varför längdskidåkare slutar direkt efter gymnasietiden. För det andra syftar studien till att undersöka hur elitverksamheter för längdskidåkare med koppling till en högskola/universitet, attraktiva städer och stöd till elitidrottare påverkar skidåkarens beslut att satsa på idrotten.

  Metod

  Arbetet innefattade en kvalitativ studie där sammanlagt nio personer från fyra målgrupper intervjuades. Målgrupperna var före detta elitsatsande längdskidåkare, tränare på Dala Sports Academy, representanter från Falun och Borlänge kommun samt Svenska skidförbundet. De frågor som berörde avhopp från idrotten besvarades av samtliga målgrupper medan frågeställningar om elitverksamheter för längdskidåkare besvarades av kommuner, tränare samt Svenska skidförbundet.

  Resultat

  Resultatet från samtliga målgrupper i studien visar att försämrade resultat, andra intressen utöver idrotten samt minskandet av förutsättningar och stöd efter gymnasiet var de huvudsakliga orsakerna till att längdskidåkare lade av. De före detta elitsatsande skidåkarna menade också att bristande motivation var en orsak som fick de att sluta med idrotten. Tränare, kommuner och Svenska skidförbundet påpekade att det i Falun och Borlänge finns bra förutsättningar för att bedriva en elitverksamhet för längdskidåkare. Vidare nämnde dessa deltagare att det främst är den ekonomiska biten som styr hur en dessa verksamheter bedrivs.

  Slutsats

  Avhopp från längdskidåkningen sker främst då idrotten övergår till mer resultatinriktad. Då resultaten uteblir minskar motivationen till att bedriva idrotten vilket leder till att individen söker sig till andra aktiviteter. Idag finns det goda förutsättningar till att bedriva en elitsatsning efter gymnasiet för dem som är antagna vid en elitverksamhet för längdskidåkare med koppling till en högskola/universitet medan det saknas möjligheter för de som inte är antagna. Ett utökat föreningsliv med större resurser kan innebära att fler ges möjligheten till att bedriva en elitsatsning efter gymnasiet.

 • 6.
  Assarsson, Hannes
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Skillnader och likheter i fartstrategi hos manliga- och kvinnliga- samt unga- och gamla skidlöpare i Vasaloppet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 7.
  Astrakos, Alexander
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Kadergran, Robin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Articles from Google rarely contains high qualityinformation about rapid weight loss for martial artsperformers: Critical review of articles on rapid weight-loss in martial artsperformers2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka kvalitén och trovärdigheten i de insamlade artiklarna som har hämtats med Google - som beskriver snabba viktminskningsmetoder samt dito dieter för kampsportare.

  Metod

  Metoden utgick från fem sökfraser som är relaterade till viktminskning för kampsportare inför tävling. Dessa fem fraser användes i Googles sökmotor och för varje fras valdes de fem första sökresultaten. Sökresultaten analyserades sedan med innehållsanalyskriterier som analyserar trovärdighet, noggrannhet, rimlighet och stöd. En mer detaljerad beskrivning finns nedan i text.

  Resultat

  Resultaten från studien visade att artiklarna som analyserades i denna studie med innehållsanalyskriterier inte når upp till den önskvärda trovärdigheten och att enbart 12 % av artiklarna baserades på fakta. Resultaten visade även att 35 % av artikelförfattarna titulerade sig som expert och att 41 % av artiklarna återfanns på en websida med en ansvarig utgivare. Dessutom visade studien att artiklarna har låg noggrannhet, ingen artikel är förhandsgranskad och bara 6 % utav författarna använder sig av en vetenskaplig struktur i sina artiklar. Även motsägelser fanns i artiklarna. Studien visade även att websidorna hade en låg rimlighet då 53% av artiklarna och websidorna var tydligt partiska för att marknadsföra sina egna produkter och utbildningar. Studien visade avslutningsvis att websidorna som tillhör artiklarna hade 76 % stöd.

  Slutsatser

  Kampsportare bör ha i åtanke att information om snabb viktminskning som träffas med Googles sökmotor sällan är baserad på vare sig vetenskap eller fakta, utan oftast är egna åsikter som saknar referenser. Ingen av studiens artiklar var förhandsgranskade och bara ett fåtal av artiklarna var författade av skribenter som titulerade sig som experter, vilket innebär att noggrannheten och trovärdigheten är låg enligt studiens kriterier. Dessutom försöker många författare sälja antingen sina produkter eller utbildningar via sina artiklar, men detta är inte standardindikator som gör att kvaliteten bli låg.

 • 8.
  Backman, Erik
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Forskning om friluftsliv i Norge: reproduktion av det nationella eller nyfikenhet på det globala?2017Ingår i: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 9.
  Backman, Erik
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Pearson, Phil
  University of Wollongong.
  Forrest, Greg
  University of Wollongong.
  The value of movement content knowledge in the training of Australian PE teachers: perceptions of teacher educators2019Ingår i: Curriculum Studies in Health and Physical Education, ISSN 2574-2981, Vol. 10, nr 2, s. 187-203Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to describe, analyse and discuss the  statements made by Australian physical education teacher educators (PETE) in terms of how they perceive and value movement content knowledge (CK) in their assessment of  movement courses. Drawing on Shulman’s perspective of CK, this paper builds on qualitative analysis of in-depth interviews with nine teacher educators from a total of seven PETE universities in New South Wales as well as written unit outlines including  assignments from these PETE universities. The main results from the study show that among the participants, movement CK is conceptualised as physical movement performance. This conceptualisation limits the value placed on movement CK in the assessment of PETE students. Further, movement courses are  often assessed using written assignments rather than practice oriented  assignments. The findings have been analysed and  discussed in relation to Shulman-inspired concepts of CK and  pedagogical content knowledge (PCK), as well as in relation to  epistemological perspectives in PETE.

 • 10. Bakkman, L.
  et al.
  Sahlin, K.
  Holmberg, H-C.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Quantitative and qualitative adaptation of human skeletal muscle mitochondria to hypoxic compared to normoxic training at the same relative work rate2007Ingår i: Acta Physiologica Scandinavica, ISSN 0001-6772, E-ISSN 1365-201X, Vol. 190, nr 3, s. 243-251Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim: To investigate if training during hypoxia (H) improves the adaptation of muscle oxidative function compared with normoxic (N) training performed at the same relative intensity.

  Method: Eight untrained volunteers performed one-legged cycle training during 4 weeks in a low-pressure chamber. One leg was trained under N conditions and the other leg under hypobaric hypoxia (526 mmHg) at the same relative intensity as during N (65% of maximal power output, Wmax). Muscle biopsies were taken from vastus lateralis before and after the training period. Muscle samples were analysed for the activities of oxidative enzymes [citrate synthase (CS) and cytochrome c oxidase (COX)] and mitochondrial respiratory function.

  Results: W max increased with more than 30% over the training period during both N and H. CS activity increased significantly after training during N conditions (+20.8%, P < 0.05) but remained unchanged after H training (+4.5%, ns) with a significant difference between conditions (P < 0.05 H vs. N). COX activity was not significantly changed by training and was not different between exercise conditions [+14.6 (N) vs. -2.3% (H), ns]. Maximal ADP stimulated respiration (state 3) expressed per weight of muscle tended to increase after N (+31.2%, P < 0.08) but not after H training (+3.2%, ns). No changes were found in state four respiration, respiratory control index, P/O ratio, mitochondrial Ca2+ resistance and apparent Km for oxygen.

  Conclusion: The training-induced increase in muscle oxidative function observed during N was abolished during H. Altitude training may thus be disadvantageous for adaptation of muscle oxidative function.

 • 11.
  Barkegren, Hanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Sunesson, Minna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Att tävla eller inte tävla, det är frågan: En studie om varför unga längdskidåkare i Dalarna slutar tävla2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien var att undersöka vid vilken ålder barn och ungdomar inom Dalarnas Skidförbund slutar att delta i längdskidtävlingar. Vidare att undersöka möjliga bakomliggande orsaker till att barn och ungdomar slutat tävla.

  Metod

  För att besvara syftet med studien applicerades en blandad metod. Delstudie ett är av kvantitativ karaktär och innehåller data gällande vid vilken ålder som unga längdskidåkare inom Dalarnas Skidförbund slutar tävla. Delstudie 2 är av kvalitativ karaktär och består av tio intervjuer. Sex av dessa var med ungdomar som valt att sluta, tre var med aktiva ledare och den sista intervjun var med den utbildningsansvariga i Dalarnas Skidförbund.

  Resultat

  Resultatet visar på att barn- och ungdomar inom Dalarnas Skidförbund slutar tävla när de når 12- 13 års ålder. Vidare tyder resultatet på att det inte finns någon specifik enskild anledning till att barn och ungdomar inom Dalarnas Skidförbund slutar att tävla på längdskidor. Istället identifierades fem återkommande teman: Prestation/resultat, andra idrotter, föräldrar, social samhörighet och fysiska förutsättningar.

  Slutsatser

  Resultatet visar att de flesta barn och ungdomar inom Dalarnas Skidförbund slutar vid 12-13 års ålder. Vidare att det inte finns något enkelt svar på varför barn och ungdomar i Dalarnas Skidförbund slutar att tävla på längdskidor. Istället grundas deras beslut att sluta tävla på ett flertal olika faktorer. Utifrån studiens resultat går det att dra slutsatsen att det finns förbättringspotential både inom klubbarna men även hos förbundet när det gäller arbetet för att behålla tävlingsaktiva längdskidåkare i distriktet. Det som intervjudeltagarna pratade mest om var prestation/resultat och social samhörighet. Därför kan dessa två områden vara en bra startpunkt att utgå från i arbetet för att behålla tävlingsaktiva inom distriktet.

 • 12.
  Barker, Dean
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Nyberg, Gunn
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Bergentoft, Helen
  Göteborgs universitet.
  What would physical educators know about movement education? A review of literature, 2006-20162017Ingår i: Quest (National Association for Physical Education in Higher Education), ISSN 0033-6297, E-ISSN 1543-2750, Vol. 69, nr 4, s. 419-435Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This review paper identifies the conceptual underpinnings of current movement research in Physical Education. Using a hermeneutic approach, four analogies for movement education are identified: the motor program analogy, the neurobiological systems analogy, the instinctive movement analogy, and the embodied exploration analogy. Three issues related to logical consistency and its relevance for movement education are raised. The first relates to tensions between the analogies and educational policy. The second concerns differences among the four analogies. The third issue relates to the appropriateness of specific analogies for dealing with certain movement contexts. In each case, strategies for improvement are considered. The paper is concluded with a brief summary along with reflections on issues that require further attention.

 • 13.
  Batz, Tommy
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.
  Sexual activity as a recovery method for optimizing skeletal muscle hypertrophy. A Review: "When I get that feeling, I want sexual healing"2014Studentarbete andra termin, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 14.
  Bellardini, Helena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Henriksson, Anders
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap.
  Bra och enkla fystester2013Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Bellardini, Helena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap.
  Senior Power - Styrketräning för äldre2013 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Bellardini, Helena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Mckee, Kevin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  The effect of gender on strength training in older people: a Swedish population study2012Ingår i: Psychology and Health, ISSN 0887-0446, E-ISSN 1476-8321, Vol. 27, nr s1, s. 155-156Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Physical exercise contributes to healthy ageing, and strength training has beenshown to improve independence in older people.

  Method: Six hundred older people wererandomly selected from the Swedish population, and sent a self-completion questionnaire(57% response rate, n¼343) examining exercise history, current strength training, andperceived benefits and barriers to strength training.

  Results: Gender was associated with aperceived positive effect of strength training on quality of life (Women 42% vs. Men 27%).The most commonly reported benefits of strength training were better mobility (71%), energy(70%), and muscle strength (69%), with most benefits endorsed more commonly by womenthan men. The most commonly reported barriers to strength training were believing otherforms of exercise more suitable (49%) and cost (20%; Women 31% vs. Men 13%).

  Discussion:To better promote healthy ageing, interventions should be embedded in an understanding ofthe effect of gender on exercise behaviour.

 • 17.
  Bergkvist, Jonas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  5-årig åldersklassindelning är inte optimal för triathlon: En deskriptiv tvärsnittsstudie2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 18.
  Bergström, Julia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Särnö, Felicia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Inkludering av nya motionärer på motionsanläggningar: Motionärers föreställningar om människor som inte motionerar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet var att undersöka vad aktiva-motionärer anser om vardags-motionärer avseende livsstil,

  karaktärsdrag och hälsostatus.

  Metod

  För att inkludera vardags-motionärer på motionsanläggningar där motionärer finns bör man

  lösa upp barriärer till motion. Det kan därför vara av nytta att ta reda på om och i så fall vad

  aktiva-motionärer anser om vardags-motionärer. Detta för att kunna veta om förändringen ska

  ske hos aktiva-motionärer eller vardags-motionärer för att möjliggöra inkludering av vardagsmotionärer

  på motionsanläggningar där aktiva-motionärer finns. Detta genomfördes med en

  kvalitativt inriktad undersökning genom en intervjustudie i form av semistrukturerade

  intervjuer.

  Resultat

  Respondenterna anger att hälsa är en upplevd balans såväl psykiskt som fysiskt. I motsats till

  detta innebär ohälsa obalans. Konsekvenserna av denna obalans nämnde respondenterna som

  trötthet, sämre koncentration, övervikt, lättare att drabbas av sjukdomar samt försämrad

  livskvalité. Det respondenterna nämnde om en vardags-motionär är att denna individ sällan

  gör mer än vad det behöver i vardagen, är ohälsosamma, innehar obalans och kan drabbas av

  konsekvenserna som nämns ovan.

  Slutsats

  Undersökningen visar att det finns åsikter hos aktiva-motionärer om vardags-motionärer.

  Dock uttalar sig aktiva-motionärer ogärna om hur vardags-motionärer är som personer, men

  beskriver enklare deras leverne. Det undersökningen därmed kan konstatera är att andras

  åsikter är en befogad barriär till varför motion inte bedrivs. Om denna barriär är något som

  syns utåt på anläggningarna är dock svårt att säga.

 • 19.
  Bergström, Max
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Glader, David
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Betydelsefulla faktorer för framgångsrika idrottskarriärer inom längdskidåkning och skidskytte2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Längdskidåkning är en av de mest krävande uthållighetsidrotterna där tävlingstiderna kan variera mellan tre minuter till närmare fyra timmar. Om en idrottsutövare ska nå toppen av sin förmåga krävs det vanligtvis att denne avsätter 20 till 30 timmar per vecka åt träning och tävling under flera års tid. Inom skidskytte behöver utövarna, utöver att vara duktiga längdskidåkare, dessutom bära ett gevär på ryggen och skjuta på måltavlor under högintensiv belastning. Syftet med studien var att kartlägga utövares upplevelser av avgörande och betydelsefulla faktorer för långa framgångsrika idrottskarriärer inom längdskidåkning och skidskytte. I studien användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, där totalt nio individer deltog. Deltagarna hade tävlat på nationell eller internationell nivå inom längdskidåkning eller skidskytte under minst en tio årsperiod som seniorer. Ett antal övergripande betydelsefulla och avgörande faktorer för framgångsrika idrottskarriärer inom längdskidåkning kunde identifieras. Dessa var: träning och organisation, socioekonomiska faktorer, talang och genetisk potential samt återhämtning. För att nå nationella och internationella framgångar och bedriva en elitsatsning krävs inte bara många års träning, utan även stöd från omgivning i form av familj, tillgång till rätt kompetens och ekonomiskt bidrag eller lön.

 • 20. Bishop, David J.
  et al.
  Thomas, Claire
  Moore-Morris, Tom
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Sahlin, Kent
  Mercier, Jacques
  Sodium bicarbonate ingestion prior to training improves mitochondrial adaptations in rats2010Ingår i: American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, ISSN 0193-1849, E-ISSN 1522-1555, Vol. 299, nr 2, s. E225-E233Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We tested the hypothesis that reducing hydrogen ion accumulation during training would result in greater improvements in muscle oxidative capacity and time to exhaustion (TTE). Male Wistar rats were randomly assigned to one of three groups (CON, PLA, and BIC). CON served as a sedentary control, whereas PLA ingested water and BIC ingested sodium bicarbonate 30 min prior to every training session. Training consisted of seven to twelve 2-min intervals performed five times/wk for 5 wk. Following training, TTE was significantly greater in BIC (81.2 +/- 24.7 min) compared with PLA (53.5 +/- 30.4 min), and TTE for both groups was greater than CON (6.5 +/- 2.5 min). Fiber respiration was determined in the soleus (SOL) and extensor digitorum longus (EDL), with either pyruvate (Pyr) or palmitoyl carnitine (PC) as substrates. Compared with CON (14.3 +/- 2.6 nmol O(2).min(-1).mg dry wt(-1)), there was a significantly greater SOL-Pyr state 3 respiration in both PLA (19.6 +/- 3.0 nmol O(2).min(-1).mg dry wt(-1)) and BIC (24.4 +/- 2.8 nmol O(2).min(-1).mg dry wt(-1)), with a significantly greater value in BIC. However, state 3 respiration was significantly lower in the EDL from both trained groups compared with CON. These differences remained significant in the SOL, but not the EDL, when respiration was corrected for citrate synthase activity (an indicator of mitochondrial mass). These novel findings suggest that reducing muscle hydrogen ion accumulation during running training is associated with greater improvements in both mitochondrial mass and mitochondrial respiration in the soleus.

 • 21.
  Bjerkefors, Anna
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Tinmark, Fredrik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Nilsson, Johnny
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).
  Arndt, Anton
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).
  Seated Double-Poling Ergometer Performance of Individuals with Spinal Cord Injury - A New Ergometer Concept for Standardized Upper Body Exercise2013Ingår i: International Journal of Sports Medicine, ISSN 0172-4622, E-ISSN 1439-3964, Vol. 34, nr 2, s. 176-182Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study aimed to evaluate biomechanics during seated double-poling exercises in individuals with spinal cord injury (SCI) and to compare these with those of able-bodied persons (AB). 26 participants volunteered for the study; 13 with SCI (injury levels C7-T12), and 13 AB. A seated double-poling ergometer (SDPE) was developed. 3-dimensional kinematics was measured and piezoelectric force sensors were used to register force in both poles for calculation of power during incremental intensities. Significantly lower power outputs, (143.2 ± 51.1 vs. 198.3 ± 74.9 W) and pole forces (137.1 ± 43.1 vs. 238.2 ± 81.2 N) were observed during maximal effort in SCI compared to AB. Sagittal upper trunk range of motion increased with intensity and ranged from 6.1–34.8 ° for SCI, and 6.9–31.3 ° for AB, with larger peak amplitudes in flexion for AB (31.4 ± 12.9 °) compared to SCI (10.0 ± 8.0 °). All subjects with SCI were able to exercise on the SDPE. Upper body kinematics, power and force outputs increased with intensity in both groups, but were in general, lower in SCI. In conclusion, the SDPE could be successfully used at low to high work intensities enabling both endurance and strength training for individuals with SCI.

 • 22.
  Björkholm, Nicole
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Finn, Camilla
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Fem veckors träningsintervention utankostreglering påverkar intekroppssammansättningen hos överviktiga vuxna2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SyfteSyftet med denna studie var att undersöka om det är möjligt att med en relativt billig ochenkel träningsintervention utan kostreglering i en verklighetstrogen miljö ge positiv effekt påkroppssammansättningen under endast fem veckor. De träningsmetoder studien ämnadeundersöka var högintensiv intervallträning (HIIT) och lågintensiva promenader.Metod14 vuxna personer med BMI-värden mellan 25-35 kg/m2 utförde en fem veckor långträningsintervention utan kostreglering. Relativ och absolut fettmassa samt mager massamättes före och efter interventionen med hjälp av dual-energy X-ray absorbation (DXA).Deltagarna delades upp i två grupper där den ena gruppen blev instruerade att utföra HIIT 30minuter tre gånger i veckan och den andra gruppen blev instruerade att utföra tre 60 minuterslågintensiva promenader tre gånger i veckan med en intensitet på 65% av deras maxpuls.ResultatResultatet av studien visade ingen signifikant skillnad på relativ fettmassa, absolut fettmassaeller mager massa (fettfri massa – skelettvikt) inom HIIT eller promenad efter fem veckorsträning. p>0,05 för samtliga värden.SlutsatsResultatet av denna studie visar att fem veckors träningsintervention av antingen HIIT 30minuter tre gånger/vecka eller promenad 60 minuter 3 gånger/vecka utan kostreglering intepåverkar kroppssammansättningen hos överviktiga vuxna.

 • 23.
  Björner, Elin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Stjernqvist, Hanna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Musik – en outnyttjad resurs inom hälsofrämjande arbete: Musikens potential att understödja arbetsmetoden FaR®2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Inaktiviteten i samhället bidrar till ökad ohälsa och så kallade livsstils- och välfärdssjukdomar vilket bl.a. leder till övervikt, fetman och förtidig död. Syfte: Att utvärdera huruvida musik kan agera såsom motivator och utgöra en effektiv delkomponent vid ordination av FaR®. Metod: Litteraturstudie med systematisk analys. Resultat: FaR® är en arbetsmetod inom hälso- och sjukvården som syftar till att befrämja fysisk aktivitet. Metoden har utvecklingspotential och det finns idag tillräckliga belägg för att musik kan utgöra en effektiv delkomponent till FaR®. Vi har identifierat brister och därav kompletterat metoden genom tillägget av musik. Slutsats: Musik har påvisat positiva egenskaper hos människor i form av ökad motivation och följsamhet till fysisk aktivitet. Musik har därav potential att utgöra ett motivationshöjande inslag till arbetsmetoden FaR®. En ökad följsamhet till förskrivningarna är essentiellt i fråga om att förbättra allmänhälsan hos otillräckligt aktiva patienter. På sikt gynnas folkhälsan.

 • 24.
  Blom, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Musikens inverkan på prestationen hos Trumslagare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Syftet med denna studie var att se om prestationen i form av antal tillslag hos trumslagare påverkades med hjälp av musik. Sedan år 2000 så finns det en sport som går under epitetet "Extreme sport drumming" Worlds Fastest Drummer (WFD) där det går ut på att under 1 minut göra så många tillslag som möjligt på en virveltrumma. Under dessa tävlingar så används inte musik som hjälpmedel utan deltagarna utför momentet enbart till det ljud som de själva åstadkommer genom spelandet. Metod: Metoden som använts i denna undersökning är av kvasiexperimentell design där beroende /oberoende variabel mätts. I studien har åtta stycken yrkesmusiker ingått där deras erfarenhet sträcker sig mellan 15 och 40år totalt i utövandet av trumspel. Samtliga deltagare använde sig av samma musik där låten var "Living dead" med Entombed och från albumet Clandestine som gavs ut 1991. Inledningsvis fick deltagarna utföra moment 1 utan musik för att under moment 2 upprepa proceduren igen med musik. Efter avslutat test svarade deltagarna på hur de upplevt musiken: Motiverande, Irriterande eller likgiltig. Resultat: Under denna studie så kunde ingen signifikant skillnad påvisas mellan betingelserna, några av deltagarna presterade bättre utan musik än med. Slutsats: För att uppnå en adekvat effekt av musiken så verkar det som att den har bäst effekt under längre arbetstider där det då går att rikta fokuset mot musiken och på så vis prestera bättre.

 • 25.
  Boqvist, Maria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Varkki, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Mitt barns fysiska aktivitet: En enkätundersökning om föräldrars inställningar och attityder till sitt barns fysiska aktivitet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien var att undersöka föräldrars inställningar och attityder till sitt barns fysiska aktivitet.

  Metod

  Enkät har valts som metod i studien och har distribuerats online. Enkäten har framtagits av validerade enkäter och via ett veckobrev från en skola skickats till föräldrar vars barn går i årskurs åtta. Via ett bekvämlighetsurval har en kommun i mellersta Sverige kontaktats som sedan har rekommenderat den utvalda skolan. Kvalitativ data har analyserats med hjälp av innehållsanalysen och i kvantitativ data har antalet deltagare sammanställts.

  Resultat

  Nio av tio stycken föräldrar har ansett att deras barn bör vara fysiskt aktiv. Föräldrarna har främst ansett att deras barn bör vara fysiskt aktiv utanför organiserad idrott. Resultatet har även visat att föräldrarna anser att skolan är betydande i främjandet av varierad fysisk aktivitet.

  Slutsatser

  Föräldrarna har ansett att barnen främst ska vara aktiva utanför den organiserade idrotten och tydliggjort att de är stöttepelare när barn och ungdomar är aktiva. Via skolan och barnets eget intresse har föräldrarna ansett att barnen ska introduceras till fysisk aktivitet. Vidare forskning bör syfta till att undersöka vad det finns för hinder och möjligheter i föräldrars inställningar och attityder till att ett barn ska vara fysiskt aktiv. På grund av lågt deltagarantal har validiteten ansetts vara bristande och resultatet endast representativt för den grupp som har deltagit.

 • 26.
  Brelin, Rickard
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Färnström, Joel
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Fenomenet Timeouter inom Idrotten Ishockey: Sammanställning av matchstatistik från SHL säsongen 2017/18 & spelare, samt tränares och spelares erfarenheter på fenomenet timeouter inom ishockey.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien är att analysera matchstatistik av timeouter från säsongen 2017/18 av Svenska Hockeyligan (SHL) och utifrån analysen inhämta tränares och spelares upplevda erfarenheter på timeouter.

  Metod

  Studiens genomförandes med en mixed method där både en kvalitativ, samt kvantitativ forskning bedrivs genom intervjuer och analys av matchstatistik hämtad från SHL säsongen 2017/18. Studiens urval till intervjuerna bestod av tränare och spelare på elitnivå inom idrotten ishockey och matchstatistiken som sammanställdes hämtades från svenska ishockeyförbundets databas från säsongen 2017/18 i SHL.

  Resultat

  Resultatet av studien visades bland annat att under SHL säsongen 2017/18 togs mindre än hälften av möjliga timeouter och flest timeouter togs i tredje perioden av lag i underläge. Under timeouterna upplevs tränarna vara mest aktiva och intervjudeltagarnas generella upplevda erfarenheter är att powerbreaken har en stor inverkan till att antalet timeouter är få och även till att tränarna väntar med att ta sina timeouter till slutet av matcherna.

  Slutsatser

  Slutsatserna med denna studien är att powerbreaken har en stor inverkan till att mindre än hälften av timeouterna utnyttjas. Powerbreaks har blivit som extra timeouter, då lagen får ett längre avbrott i spelet en gång per period. Det medför att lagen spar sin timeout till slutet av matcherna. De flesta timeouterna tas av lag i underläge och av lag i botten av tabellen. Vilket är logiskt då lag i botten av tabellen oftare ligger under i slutet av matcher då de flesta timeouter utnyttjas.

 • 27.
  Brorsson, Sofia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Thorstensson, C.
  Nilsdotter, A.
  Bremander, A.
  Two different sets of hand exercises: improved grip strength after eight weeks in patients with arthritis2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 28.
  Brändström, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Olika chans beroende på födelsemånad: En kvantitativ undersökning av relative age effect på svenska längdskidgymnasier2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien var att undersöka om relative age effect förekommer på svenska längdskidgymnasier bland antagna elever och hur eventuell förekomst ser ut bland flickor och pojkar samt hur det ser ut vid Riksidrottsgymnasierna och de Nationell Idrottsutbildningarna.

  Metod

  För att besvara syftet har statistisk data analyserats med hjälp av ett Pearson Chi2-test. Analysen har skett genom att undersöka födelsemånad, kön och inriktning bland antagna elever vid svenska längdskidgymnasier mellan åren 2010-2015.

  Resultat

  Resultatet visar att det finns signifikanta bevis på att relative age effect förkommer på svenska längdskidgymnasier (p= <0,05). Vid uppdelning av respektive utbildningsinriktning kunde det endast konstateras förekomst av relative age effect vid Riksidrottsgymnasierna, vid uppdelning av kön går det inte att säkerställa en signifikant förekomst av relative age effect.

  Slutsatser

  Studiens resultat visar att det förekommer relative age effect på svenska längdskidgymnasier, dock varierar den mellan de analyserade undervariablerna. Tydligast förekommer relative age effect vid Riksidrottsgymnasierna, medan det vid Nationell Idottsutbildning, kunde det inte konstateras bevis för en signifikant överrepresentation av elever födda under första kvartalet. När flickor och pojkar analyserades separat kunde ingen relative age effect konstateras.

  Det behövs mer forskning inom området för att få en överblick av konsekvenserna av relative age effect på längdskidgymnasier men även konsekvenserna för svensk längdskidåkning i stort.

 • 29.
  Bäckfors, Rhonja
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Niebl, Viktoria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Hur kan en personlig tränare påverka motivationen till regelbunden träning? Utifrån kunders och personliga tränares uppfattningar2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Under det senaste decenniet har efterfrågan av personliga tränare ökat då individer behöver få hjälp med motivationen gällande fysisk aktivitet. Om den personliga tränaren kan anpassa tränarskapet efter individen behov kan det stärka kundens motivation till att träna regelbundet.

  Syfte: Syftet med studien var att jämföra hur kunden respektive den personliga tränaren uppfattar vad som motiverar till regelbunden träning. Vad finns det för likheter och skillnader mellan hur personliga tränare motiverar samt hur kunden upplever motivationen från tränaren?

  Metod: Studien utgick från en kvalitativ metod med intervju som datainsamlingsmetod. Totalt intervjuades fem individer: tre personliga tränare anställda på gym X samt två kunder som tränade på gym X tillsammans med en personlig tränare. Materialet analyserades med inspiration av IPA (Interpretativ fenomenologisk analys).

  Resultat: Resultatet visade att individernas motivation till att träna regelbunden samt hur de motiverades under träningens gång var individuellt. Både kunderna och de personliga tränarna ansåg att tränarens personlighet, kunskaper och flexibilitet i tränarrollen var påverkande faktorer för att bibehålla motivationen till regelbunden träning.

  Slutsats: Resultatet kunde kopplas till tidigare forskning inom motivation, där författarna tolkade många av informanternas svar som motivationsfaktorer. Som tränare är det viktigt att tycka om sitt arbete, kunna känna av människor, vara engagerad och anpassa träningen utifrån kundens behov och önskningar, annars kan det leda till att kunden väljer att avsluta sitt samarbete med tränaren då den inte får tillräckligt med motivation.

 • 30. Cardinale, Daniele
  et al.
  Cardinale, Marco
  Nilsson, Johnny
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Comparison between single and combined data collection methods in loaded squat jump power output2017Ingår i: Gazzetta Medica Italiana, ISSN 0393-3660, E-ISSN 1827-1812, Vol. 176, nr 6, s. 315-321Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The aim of this study was to compare linear position transducer force plate-based methods and more complex combinations of those for calculation of power output in loaded squat jump.

  METHODS: Eight methods were used simultaneously in data collection: vertical ground reaction force (VGRF), ground reaction forces (GRF), 1 linear position transducer (1LPT), 1LPT and VGRF (1LPT+VGRF), 2 linear position transducers (2LPTs), 2LPTs and VGRF (2LPTs+VGRF), 5 linear position transducers (5LPTs), 5LPTs and GRF (5LPTs+GRF). Power output was calculated for each lift according to the sensor or sensors used and the results were compared.

  RESULTS: Power output calculated separately with LPTs and GRF method did not differ significantly from combined methods such as 1LPT+VGRF, 2LPTs+VGRF. No significant differences were found when comparing power output between 5LPTs+GRF and combined methods such as 2LPTs+VGRF.

  CONCLUSIONS: This study indicates that test methodology with a simple single linear position transducer setup and or force platform suffice when recording vertical jump such as loaded squat jump.

 • 31.
  Carlsson, Amanda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Lindström, Camilla
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Skador inom svensk judo: Skadade strukturer, skadefrekvens, köns- och åldersskillnader.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Judo är en komplex sport som ställer stora krav på judokas, detta medför att det finns en skaderisk inom idrotten.

  Syftet med studien är att analysera hur manliga och kvinnliga judokas upplever skador och skademekanism inom svensk judo. Detta genomfördes genom att en enkät lades ut på en judo-grupp på Facebook.com. Tidigare insamlade data och data från Provins Insurance AB användes.

  Flest skador sker på träning och oftast under tachi waza och främst tachi waza randori. Achi waza var den skademekanism som orsakade flest skador för kvinnor och för män var det achi waza och te waza.

  De mest skadedrabbade teknikerna var O soto gari som orsakade ligamentskador i knäet, och Seoi nage som orsakade olika sorters skador.

  På tävling var te waza den vanligaste skademekanismen för både män och kvinnor. Kastteknikerna var Seoi nae och Tai otoshi.

  Med denna studies resultat, tidigare data och statistik från Provins Insurance AB i kombination med tidigare studier går det att till viss del dra slutsatser om vilka skador som är de mest frekventa inom judo och hur dem uppstår. Det går även att dra slutsatser över hur deltagarna påverkades i vardagslivet efter skadan. Detta kan ge en inblick om vilka skador som idrottsrörelsen bör lägga fokus på att försöka motverka.

 • 32.
  Carlsson, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle.
  Uppmärksamhetsfokus. En studie som undersöker om fotbollstränare i Dalarna ger verbal feedback som är riktad mot antingen internt eller externt uppmärksamhetsfokus2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 33.
  Carlsson, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Elitlängdskidåkningens fysiologiska krav2016Ingår i: Svensk idrottsmedicin, ISSN 1103-7652, Vol. 35, nr 1, s. 22-24Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 34.
  Carlsson, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap. Umeå universitet, Idrottsmedicin.
  Physiological demands of competitive elite cross-country skiing2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Introduction Researchers have, for decades, contributed to an increased collective understanding of the physiological demands in cross-country skiing; however, almost all of these studies have used either non-elite subjects and/or performances that emulate cross-country skiing. To establish the physiological demands of cross-country skiing, it is important to relate the investigated physiological variables to the competitive performance of elite skiers. The overall aim of this doctoral thesis was, therefore, to investigate the external validity of physiological test variables to determine the physiological demands in competitive elite cross-country skiing.

  Methods The subjects in Study I – IV were elite male (I – III) and female (III – IV) cross-country skiers. In all studies, the relationship between test variables (general and ski-specific) and competitive performances (i.e. the results from competitions or the overall ski-ranking points of the International Ski Federation (FIS) for sprint (FISsprint) and distance (FISdist) races) were analysed. Test variables reflecting the subject’s general strength, upper-body and whole-body oxygen uptake, oxygen uptake and work intensity at the lactate threshold, mean upper-body power, lean mass, and maximal double-poling speed were investigated.

  Results The ability to maintain a high work rate without accumulating lactate is an indicator of distance performance, independent of sex (I, IV). Independent of sex, high oxygen uptake in whole-body and upper-body exercise was important for both sprint (II, IV) and distance (I, IV) performance. The maximal double-poling speed and 60-s double-poling mean power output were indicators of sprint (IV) and distance performance (I), respectively. Lean mass was correlated with distance performance for women (III), whereas correlations were found between lean mass and sprint performance among both male and female skiers (III). Moreover, no correlations between distance performance and test variables were derived from tests of knee-extension peak torque, vertical jumps, or double poling on a ski-ergometer with 20-s and 360-s durations (I), whereas gross efficiency while treadmill roller skiing showed no correlation with either distance or sprint performance in cross-country skiing (IV).

  Conclusion The results in this thesis show that, depending on discipline and sex, maximal and peak oxygen uptake, work intensity at the lactate threshold, lean mass, double-poling mean power output, and double-poling maximal speed are all externally valid physiological test variables for evaluation of performance capability among elite cross-country skiers; however, to optimally indicate performance capability different test-variable expressions should be used; in general, the absolute expression appears to be a better indicator of competitive sprint performance whereas the influence of body mass should be considered when evaluating competitive distance performance capability of elite cross-country skiers.

 • 35.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Assarsson, Hannes
  Högskolan Dalarna.
  Carlsson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  The influence of sex, age, and race experience on pacing profiles during the 90 km Vasaloppet ski race2016Ingår i: Open Access Journal of Sports Medicine, ISSN 1179-1543, E-ISSN 1179-1543, Vol. 7, s. 11-19Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate pacing-profile differences during the 90 km Vasaloppet ski race related to the categories of sex, age, and race experience. Skiing times from eight sections (S1 to S8) were analyzed. For each of the three categories, 400 pairs of skiers were matched to have a finish time within 60 seconds, the same start group, and an assignment to the same group for the other two categories. Paired-samples Student’s t-tests were used to investigate sectional pacing-profile differences between the subgroups. Results showed that males skied faster in S2 (P=0.0042), S3 (P=0.0049), S4 (P=0.010), and S1–S4 (P<0.001), whereas females skied faster in S6 (P<0.001), S7 (P<0.001), S8 (P=0.0088), and S5–S8 (P<0.001). For the age category, old subjects (40 to 59 years) skied faster than young subjects (19 to 39 years) in S3 (P=0.0029), and for the other sections, there were no differences. Experienced subjects (≥4 Vasaloppet ski race completions) skied faster in S1 (P<0.001) and S1–S4 (P=0.0054); inexperienced skiers (<4 Vasaloppet ski race completions) had a shorter mean skiing time in S5–S8 (P=0.0063). In conclusion, females had a more even pacing profile than that of males with the same finish time, start group, age, and race experience. No clear age-related pacing-profile difference was identified for the matched subgroups. Moreover, experienced skiers skied faster in the first half whereas inexperienced skiers had higher skiing speeds during the second half of the race.

 • 36.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Carlsson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Styrketräning för äldre: mirakelkur för individen, familjen och samhället?2008Ingår i: Svensk idrottsmedicin, ISSN 1103-7652, Vol. 27, nr 1, s. 14-19Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 37.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Carlsson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Hammarström, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Granath, Johan
  Regional Sports Federation of Dalarna.
  Westergren, Jens
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Malm, Christer
  Idrottsmedicin, Umeå Universitet.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Validation of off-season physiological tests with ski ranking in elite male junior cross-country skiing2012Ingår i: Book of Abstract: Supplement to Medicine and Science in Sports and Exercise, Volume 44, Number 5, May 2012, 2012, s. 353-353Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 38.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap.
  Carlsson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap.
  Hammarström, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Granath, Johan
  Westergren, Jens
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Malm, Christer
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Validation of off-season physiological tests with ski ranking in elite male junior cross-country skiing2012Ingår i: Medicine & Science in Sports & Exercise, ISSN 0195-9131, E-ISSN 1530-0315, Vol. 44, nr s2, s. 516-516Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 39.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap. Sports Medicine Unit, Umeå University, Umeå, Sweden, Dala Sports Academy, Falun, Sweden.
  Carlsson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap. Sports Medicine Unit, Umeå University, Umeå, Sweden, Dala Sports Academy, Falun, Sweden.
  Hammarström, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap. Lillehammer University College, Lillehammer, Norway.
  Malm, Christer
  Sports Medicine Unit, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Prediction of race performance of elite cross-country skiers by lean mass2014Ingår i: International Journal of Sports Physiology and Performance, ISSN 1555-0265, E-ISSN 1555-0273, Vol. 9, nr 6, s. 1040-1045Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: To investigate the relationship between race performance and lean mass (LM) variables, as well as to examine sex differences in body composition in elite-standard cross-country skiers. 

  Methods: Thirty-four elite cross-country skiers (18 men and 16 women) underwent a dual-emission x-ray absorptiometry body composition test to determine LM, fat mass, and bone mineral content. For both sexes, performance data were collected from a sprint prologue and a distance race. 

  Results: The absolute expression of LM variables [whole body (LMWB), upper body (LMUB), and lower body (LMLB)] was significantly correlated with finishing time in the sprint prologue independent of sex. Distance-race performance was significantly related to LMWB, LMUB, and LMLB in women; however, no correlation was found in men. Men had a significantly higher LM and lower fat mass, independent of expression (absolute or relative), for the whole body, arms, trunk, and legs, except for the absolute fat mass in the trunk. 

  Conclusions: The absolute expressions of LMWB, LMUB, and LMLB were significant predictors of sprint-prologue performance in both sexes, as well as of distance-race performance in women only. Compared with women, male skiers have a higher LM in the body segments that are major contributors to propelling forces. These results suggest that muscle mass in the lower and upper body is equally important for race performance; thus, more focus of elite skiers’ training should be directed to increasing whole-body muscle mass to improve their competitive performance capability.

 • 40.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Carlsson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Hammarström, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Tiivel, Toomas
  Malm, Christer
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Validation of physiological tests in relation to competitive performances in elite male distance cross-country skiing2012Ingår i: Journal of Strength and Conditioning Research, ISSN 1064-8011, E-ISSN 1533-4287, Vol. 26, nr 6, s. 1496-1504Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of the present study was to establish which physiological test parameters reflects the distance performances in the Swedish National Championships in cross-country skiing (SNC) and the International Ski Federation's ranking points for distance performances (FISdist). The present study also aimed to create multiple regression models to describe skiing performance for the SNC distance races and International Ski Federation's (FIS) ranking. Twelve male, Swedish, national elite, cross-country skiers (maximal oxygen consumption [(V) over dotO(2)max] = 5.34 +/- 0.34 L.min(-1)) volunteered to participate in the study. Their results in the 2008 SNC (15 km race [SNC15] and 30 km race [SNC30]) and FISdist points were used as performance data. On the week preceding the Championship, subjects completed a test battery consisting of 7 physiological tests: isokinetic knee extension peak torque (PT), vertical jumps (VJ), lactate threshold (LT), (V) over dotO(2)max, and 3 double poling tests of different durations (DP20, DP60, and DP360). Correlations were established using Pearson's correlation analysis, and models to describe skiing performance were created using standard multiple linear regression analysis. Significant correlations were found between the performance parameters and test parameters derived from LT, (V) over dotO(2)max, and DP60 tests. No correlations with any performance parameter were found for PT, VJ, DP20, and DP360 tests. For FISdist and SNC15, the models explain 81% and 78% of the variance in performance, respectively. No statistically valid regression model was found for SNC30. The results of this study imply that the physiological demands in male elite distance cross-country skiing performances are different in different events. To adequately evaluate a skier's performance ability in distance cross-country skiing, it is necessary to use test parameters and regression models that reflect the specific performance.

 • 41.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap. Sports Medicine Unit, Umeå University, Umeå, Sweden; Dala Sports Academy, Falun, Sweden.
  Carlsson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap. Sports Medicine Unit, Umeå University, Umeå, Sweden; Dala Sports Academy, Falun, Sweden.
  Knutsson, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap. Dala Sports Academy, Falun, Sweden.
  Malm, Christer
  Sports Medicine Unit, Umeå University, Umeå, Sweden; Winternet, Boden, Sweden .
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Oxygen uptake at different intensities and sub‑techniques predicts sprint performance in elite male cross‑country skiers2014Ingår i: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, E-ISSN 1439-6327, Vol. 114, nr 12, s. 2587-2595Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose. To investigate the relationship between sprint-prologue performance (using the classical technique) and the oxygen uptake at the lactate threshold ( V˙O2obla), maximal oxygen uptake ( V˙O 2max), and mean oxygen uptake during double poling ( V˙O 2dp).

  Methods. Eight elite male cross-country skiers [age 24.8 ± 4.8 years, (mean ± SD)] completed two treadmill roller-skiing tests using the diagonal-stride technique and a 60 s double-poling test on a ski-ergometer to determine their V˙O2obla, V˙O 2max, and V˙O 2dp. Performance data were generated from a 1.25 km sprint prologue. Power-function modelling was used to predict the skiers’ race speeds based on the oxygen-uptake variables and body mass.

  Results. There were correlations between the race speed and the absolute expression of the V˙O2obla (r = 0.79, P = 0.021), V˙O 2max (r = 0.86, P = 0.0069), and V˙O 2dp (r = 0.94, P = 0.00062). The following power-function models were established for race-speed prediction: 1.09 · V˙O 2obla0.21, 1.05 · V˙O 2max0.21, and 1.19 · V˙O 2dp0.20; these models explained 60 % (P = 0.024), 73 % (P = 0.0073), and 87 % (P = 0.00073), respectively, of the variance in the race speed. However, body mass did not contribute to any of the models (P = 0.97, 0.88, and 0.21, respectively).

  Conclusions. Oxygen uptake at different intensities and sub-techniques is an indicator of elite male sprint-prologue performance. The absolute expression of the investigated oxygen-uptake variables should be used when evaluating elite male sprint-prologue performances; if skiers oxygen uptake differs by 1 %, their performances will likely differ by 0.2 % in favour of the skier with higher oxygen uptake.

 • 42.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Carlsson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Olsson, Mats
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Brorsson, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Malm, Christer
  Idrottsmedicin, Umeå Universitet.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Peak hand-grip force predicts competitive performance in elite female cross-country skiers2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 43.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap. Umeå universitet; Dala Sports Academy.
  Carlsson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap. Umeå universitet; Dala Sports Academy.
  Wedholm, Lars
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap. Dala Sports Academy.
  Nilsson, Mattias
  Regional Sports Federation of Dalarna.
  Malm, Christer
  Idrottsmedicin, Umeå Universitet.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap.
  Physiological demands of competitive sprint and distance performance in elite female cross-country skiing2016Ingår i: Journal of Strength and Conditioning Research, ISSN 1064-8011, E-ISSN 1533-4287, Vol. 30, nr 8, s. 2138-2144Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose was to investigate the relationship between elite females' competitive performance capability in sprint and distance cross-country skiing and the variables of gross efficiency (GE), work rate at the onset of blood-lactate accumulation (OBLA4mmol), maximal oxygen uptake (VO2max), maximal speed (Vmax), and peak upper-body oxygen uptake (VO2peak). Ten elite female cross-country skiers (age 24.5 ± 2.8 years) completed treadmill roller-skiing tests to determine GE, OBLA4mmol, and VO2max using the diagonal-stride technique as well as Vmax and VO2peak using the double-poling technique. International Ski Federations ranking points for sprint (FISsprint) and distance (FISdist) races were used as competitive performance data. There were correlations between the FISsprint and the VO2max expressed absolutely (P = 0.0040), Vmax (P = 0.012), and VO2peak expressed absolutely (P < 0.001) and as a simple ratio-standard (P = 0.049). The FISdist were correlated with OBLA4mmol (P = 0.048), VO2max expressed absolutely (L·min) (P = 0.015) and as a simple ratio-standard (P = 0.046), and VO2peak expressed absolutely (P = 0.036) and as a simple ratio-standard (mL·min·kg) (P = 0.040). The results demonstrate that the physiological abilities reflected by VO2max and VO2peak are indicators of competitive sprint and distance performance in elite female cross-country skiing. In addition, the ability to generate a high Vmax indicates the performance in sprint races whereas the skier's OBLA4mmol reflects the performance capability in distance races. Based on the results, when evaluating the performance capacity of elite female cross-country skiers, it is recommended to use physiological variables that reflect competitive performance.

 • 44.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Isberg, Jenny
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Nilsson, Johnny
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Carlsson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  The acute effects of a short technique-intense training period on side-foot kick performance among elite female soccer players2019Ingår i: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, ISSN 0022-4707, E-ISSN 1827-1928, Vol. 59, nr 9, s. 1442-1449Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Previously, it was shown that elite soccer teams were 24% more likely to win matches if their passing effectiveness were increased by 1%. However, research interventions aiming to improve passing performance are scarce. The current study aimed to investigate the effect of a short technique-intense training period on side-foot kick performance among elite female soccer players.

  METHODS: Four side-foot kick tests were completed before and after a training period: kicking a stationary ball using match-relevant (SBRS) and maximal ball speed (SBMS), passing the ball on the move using match-relevant ball speed (RBRS), and repeated side-foot kicks onto a rebound-box with continuously increasing passing distance (RRB). The players were assigned to either the intervention group or the control group. The training intervention consisted of six 55-min training sessions with five side-foot kick exercises. Within-group and between-group differences were investigated using paired-samples t-test and Mann-Whitney U test, respectively.

  RESULTS: The intervention group improved the performance in the RBRS and RRB tests (both P < 0.05), but no differences were found for the SBRS and SBMS tests (both P > 0.05). No improvements were found for the control group independent of test condition (all P > 0.05). Significant between-group differences were found for the RBRS and RRB tests (both P < 0.05), whereas no differences were found for the SBRS and SBMS tests (both P > 0.05).

  CONCLUSIONS: The fundamental soccer skill of passing a moving ball was improved in elite female soccer players by a short technique-intense training period.

 • 45.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Isberg, Jenny
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Nilsson, Johnny
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Carlsson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  The effect of training on side foot-kick performance among swedish first league women´s soccer players2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  THE EFFECT OF TRAINING ON SIDE FOOT-KICK PERFORMANCE AMONG SWEDISH FIRST LEAGUE WOMEN’S SOCCER PLAYERS

  Carlsson, M.1, Isberg, J.1, Nilsson, J.1, Carlsson, T.1 1: Dalarna University (Falun, Sweden)

  Introduction

  A high completion rate for passes is important for success in soccer, because longer passing sequences are related to more scored goals (Hughes & Franks, 2005). In a recent study, it was found that female players had a lower pass-completion rate than male players at the highest competitive standard of European soccer, which suggests that elite female players in general do not have the same technical characteristics as elite male players (Paul S. Bradley et al., 2014). The purpose of the study was investigate the effect of a 2-week training intervention on side foot-kick performance among Swedish first league women’s soccer players.

   Methods

  To investigate the effect of training on side foot-kick performance, a pre-post-intervention study was implemented where four side foot-kick tests were performed before and after a 2-week training period. The side foot-kick accuracy were investigated when kicking a stationary ball using match-relevant ball speed (SBRS) and maximal ball speed (SBMS) as well as subsequent to a 5-m run with the ball from different approach angles (0°, 30°, and 60°) to a predetermined position, where passing of the ball on the move was executed using match-relevant ball speed (RBRS). The fourth test comprised repeated side-foot kicks onto a rebound-box with continuously increasing passing distance (RRB).

  Based on the results from the pre-tests, the players were assigned to either the intervention group (INT) or the control group (CON). The training intervention consisted of six 55-min training sessions. In each session, two rounds of five exercises focusing on improvement of side foot-kick accuracy were executed. Within-group and between-group differences were investigated using paired samples Student’s t-tests and Mann-Whitney U tests, respectively.

  Results

  Prior to the training intervention, there were no significant differences between the groups for any of the investigated test variables. The INT group improved RBRS (P = 0.036) and RRB (P = 0.010) during the training intervention, whereas no significant within-group changes were found for either SBRS or SBMS (both P > 0.05). No within-group differences were found for any of the test variables in the CON group (all P > 0.05). Significant between-group differences were found for RBRS (P = 0.040) and RRB (P = 0.005), whereas no differences were found for either SBRS or SBMS (both P > 0.05).

  Conclusion

  The fundamental soccer skill of passing a moving ball could be improved in elite women players by a 2-week training period focusing on improving   side foot-kick performance.

  References

  Bradley PS, Carling C, Diaz AG, Hood P, Barnes C, Ade J, Boddy M, Krustrup P, Mohr M (2013) Hum Mov Sci, 32, 808-821.

  Hughes M, Franks I (2005) J Sports Sci, 23, 509-514.

 • 46.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Nilsson, Johnny
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Hellström, John
  Svenska Golfförbundet.
  Tinmark, Fredrik
  Gymnastik och idrottshögskolan.
  Carlsson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  The effect of ball temperature on ball speed and carry distance in golf drives2019Ingår i: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology, ISSN 1754-3371, Vol. 233, nr 2, s. 186-192Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the effect of ball temperature on impact ball speed and carry distance during golf drives in a blind randomized test design. The balls were exposed to a temperature-controlled environment (4 °C, 18 °C, 32 °C, and 46 °C) for 24 h prior to the test and each temperature group consisted of 30 balls. The 120 drives were performed by an elite male golfer (handicap: 0.0) in an indoor driving range. All drives were measured by a Doppler-radar system to determine the club-head speed, launch angle, spin rate, ball speed, and carry distance. Differences between the groups were investigated using a one-way analysis of variance. The results indicated that ball-speed and carry-distance differences occurred within the four groups (p < 0.001 and p < 0.01, respectively). The post hoc analyses showed that the ball temperatures of 18 °C and 32 °C had greater ball speeds and carry distances than balls at 4 °C and 46 °C (all p < 0.05). The intervals for the between-group differences were 0.6–0.7 m s−1 and 2.9–3.9 m for ball speed and carry distance, respectively. Hence, the results showed that ball temperature influences both the ball speed and the carry distance. Based on the findings in this study, standardization of ball temperature should be factored into governing body regulation tests for golf equipment.

 • 47.
  Carlsson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Betydelse av syreupptag och kroppsmassa för prestation i längdskidåkning2016Ingår i: Svensk idrottsmedicin, ISSN 1103-7652, Vol. 35, nr 1, s. 25-27Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Carlsson, Tomas
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap. Umeå universitet.
  The importance of body-mass exponent optimization for evaluation of performance capability in cross-country skiing2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Introduction Performance in cross-country skiing is influenced by the skier’s ability to continuously produce propelling forces and force magnitude in relation to the net external forces. A surrogate indicator of the “power supply” in cross-country skiing would be a physiological variable that reflects an important performance-related capability, whereas the body mass itself is an indicator of the “power demand” experienced by the skier. To adequately evaluate an elite skier’s performance capability, it is essential to establish the optimal ratio between the physiological variable and body mass. The overall aim of this doctoral thesis was to investigate the importance of body-mass exponent optimization for the evaluation of performance capability in cross-country skiing.

  Methods In total, 83 elite cross-country skiers (56 men and 27 women) volunteered to participate in the four studies. The physiological variables of maximal oxygen uptake (V̇O2max) and oxygen uptake corresponding to a blood-lactate concentration of 4 mmol∙l-1 (V̇O2obla) were determined while treadmill roller skiing using the diagonal-stride technique; mean oxygen uptake (V̇O2dp) and upper-body power output () were determined during double-poling tests using a ski-ergometer. Competitive performance data for elite male skiers were collected from two 15-km classical-technique skiing competitions and a 1.25-km sprint prologue; additionally, a 2-km double-poling roller-skiing time trial using the double-poling technique was used as an indicator of upper-body performance capability among elite male and female junior skiers. Power-function modelling was used to explain the race and time-trial speeds based on the physiological variables and body mass.

  Results The optimal V̇O2max-to-mass ratios to explain 15-km race speed were V̇O2max divided by body mass raised to the 0.48 and 0.53 power, and these models explained 68% and 69% of the variance in mean skiing speed, respectively; moreover, the 95% confidence intervals (CI) for the body-mass exponents did not include either 0 or 1. For the modelling of race speed in the sprint prologue, body mass failed to contribute to the models based on V̇O2max, V̇O2obla, and V̇O2dp. The upper-body power output-to-body mass ratio that optimally explained time-trial speed was m-0.57 and the model explained 63% of the variance in speed.

  Conclusions The results in this thesis suggest that V̇O2max divided by the square root of body mass should be used as an indicator of performance in 15-km classical-technique races among elite male skiers rather than the absolute or simple ratio-standard scaled expression. To optimally explain an elite male skier’s performance capability in sprint prologues, power-function models based on oxygen-uptake variables expressed absolutely are recommended. Moreover, to evaluate elite junior skiers’ performance capabilities in 2-km double-poling roller-skiing time trials, it is recommended that divided by the square root of body mass should be used rather than absolute or simple ratio-standard scaled expression of power output.

 • 49.
  Carlsson, Tomas
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Carlsson, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Felleki, Majbritt
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.
  Hammarström, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Heil, Daniel
  Montana State University.
  Malm, Christer
  Umeå Universitet, Idrottsmedicin.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Scaling maximal oxygen uptake to predict performance in elite-standard men cross-country skiers2013Ingår i: Journal of Sports Sciences, ISSN 0264-0414, E-ISSN 1466-447X, Vol. 31, nr 16, s. 1753-1760Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to: 1) establish the optimal body-mass exponent for maximal oxygen uptake (O2max) to indicate performance in elite-standard men cross-country skiers; and 2) evaluate the influence of course inclination on the body-mass exponent. Twelve elite-standard men skiers completed an incremental treadmill roller-skiing test to determine O2max and performance data came from the 2008 Swedish National Championship 15-km classic-technique race. Log-transformation of power-function models was used to predict skiing speeds. The optimal models were found to be: Race speed = 7.86 · O2max · m −0.48 and Section speed = 5.96 · O2max · m −(0.38 + 0.03 · α) · e−0.003 · Δ (where m is body mass, α is the section's inclination and Δ is the altitude difference of the previous section), that explained 68% and 84% of the variance in skiing speed, respectively. A body-mass exponent of 0.48 (95% confidence interval: 0.19 to 0.77) best described O2max as an indicator of performance in elite-standard men skiers. The confidence interval did not support the use of either “1” (simple ratio-standard scaled) or “0” (absolute expression) as body-mass exponents for expressing O2max as an indicator of performance. Moreover, results suggest that course inclination increases the body-mass exponent for O2max.

 • 50.
  Carlsson, Tomas
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Carlsson, Magnus
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Hammarström, Daniel
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Malm, Christer
  Umeå Universitet, Idrottsmedicin.
  Tonkonogi, Michail
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Idrotts- och hälsovetenskap.
  Scaling of upper-body power output to predict time-trial roller skiing performance2013Ingår i: Journal of Sports Sciences, ISSN 0264-0414, E-ISSN 1466-447X, Vol. 31, nr 6, s. 582-588Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of the present study was to establish the most appropriate allometric model to predict mean skiing speed during a double-poling roller skiing time-trial using scaling of upper-body power output. Forty-five Swedish junior cross-country skiers (27 men and 18 women) of national and international standard were examined. The skiers, who had a body mass (m) of 69.3 ± 8.0 kg (mean ± s), completed a 120-s double-poling test on a ski ergometer to determine their mean upper-body power output (W). Performance data were subsequently obtained from a 2-km time-trial, using the double-poling technique, to establish mean roller skiing speed. A proportional allometric model was used to predict skiing speed. The optimal model was found to be: Skiing speed = 1.057 · W 0.556 · m −0.315, which explained 58.8% of the variance in mean skiing speed (P < 0.001). The 95% confidence intervals for the scaling factors ranged from 0.391 to 0.721 for W and from −0.626 to −0.004 for m. The results in this study suggest that allometric scaling of upper-body power output is preferable for the prediction of performance of junior cross-country skiers rather than absolute expression or simple ratio-standard scaling of upper-body power output.

1234 1 - 50 av 193
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf