du.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 63
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Bondesson, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  En kvalitativ intervjustudie om implementeringsprocessen av ett projekt för att stärka stöd och rehabilitering efter förvärvad hjärnskada.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kunskap om implementering är viktigt för att nya metoder ska bli integrerade med ordinarie arbetssätt och nå de som kan ha nytta av dem. För att förbättra det långsiktiga stödet för personer med förvärvad hjärnskada har ett samverkansprojekt genomförts i Region Stockholm under tre år.

  Syfte: Att med fokus på Normalization Process Theory (NPT) beskriva chefers och medarbetares erfarenheter av en implementeringsprocess i projektet Hjärna Tillsammans.

  Metod: En deskriptiv studie med kvalitativ ansats där intervjuer användes som datainsamlingsinstrument och olika verksamheter i projektet Hjärna Tillsammans var representerade. Analysen gjordes med en kvalitativ innehållsanalys med en deduktiv ansats där NPT utgjorde det teoretiska ramverket.

  Resultat: Analysen resulterade i tolv subkategorier under de fyra huvudkategorierna som NPT är uppbyggt av. Respondenterna beskrev projektet på olika sätt men majoriteten beskrev projektet och samverkan mellan verksamheter som värdefullt för att målgruppen ska få ett bättre stöd i sin sjukdom. En svårighet vid implementeringsarbetet var att nå målgruppen. För att engagera medarbetare har projektet spridits exempelvis på olika möten men det har sällan gjorts med en plan för arbetet.

  Slutsats: Vid implementering av komplexa interventioner krävs en samstämmighet hos de som ska implementera projektet. Det kan även vara av värde att ha en plan för implementering och använda sig av metoder som främjar implementeringsprocessen.

 • 2.
  Berggren, Malin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Strömberg, Camilla
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Granskning av riktlinjer vid Sveriges förlossningskliniker gällande sfinkterskada i samband med förlossning: Innehållsanalys med en kombination av en deduktiv och induktiv ansats2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sfinkterskada är en allvarlig komplikation i samband med vaginal förlossning. Önskan om att undvika vaginal förlossning igen ses hos kvinnor som tidigare drabbats av sfinkterskada.

  Syfte: Syftet med studien var att ta reda på om det fanns riktlinjer gällande sfinkterskada i samband med förlossning vid Sveriges förlossningskliniker samt sammanställa och granska innehållet i riktlinjerna.

  Metod: Innehållsanalys med en kombination av deduktiv och induktiv ansats.

  Resultat: Av de 39 kliniker som svarade hade 31 riktlinjer gällande sfinkterskada. I riktlinjerna beskrevs vanligast förekommande riskfaktorer samt prevention med hjälp av perinealskydd. Läkaren ställde diagnos och utförde reparation av sfinkterskadan på operationsavdelningen. Komplikationer som samlagssmärta och anal inkontinens fanns beskrivet i riktlinjerna. Paracetamol och diklofenak var den vanligast förekommande smärtlindringen. Profylax som antibiotikabehandling och laxantia gavs av de flesta förlossningskliniker. Information till den nyförlösta kvinnan beskrevs. Uppföljning hos läkare, barnmorska och sjukgymnast rekommenderades efter fyra veckor till sex månader. Vid kommande graviditet och förlossning föredrogs kejsarsnitt.

  Slutsats: Riktlinjerna var uppbyggda på samma sätt och hade till stor del liknande innehåll. Författarna till föreliggande fördjupningsarbete efterfrågar en nationell riktlinje.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Bergling, Hanna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Landin, Terese
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Upplevelsen av gångträning med Hybrid Assistive Limb (HAL) hos personer med stroke: En intervjustudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Förbättrad gångförmåga är ett av de vanligaste målen som personer med stroke uttrycker. Gångträning med Hybrid Assistive Limb (HAL) möjliggör intensiv och repetitiv träning och har visat sig säker att använda vid rehabilitering efter stroke. Det saknas kvalitativ forskning som beskriver hur personer med stroke upplever gångträning med HAL.

  Syfte: Att beskriva hur personer med stroke upplever gångträning med HAL.

  Metod: En intervjustudie utfördes på personer med stroke (n = 18) som deltagit i gångstudie med HAL och som hade god kommunikativ förmåga. En semistrukturerad intervjuguide användes och intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.

  Resultat: Gångträning med HAL beskrevs som utmanande fysiskt och psykiskt vilket mestadels beskrevs som positivt. Dock upplevde flera att gångträning med HAL tog all deras energi och påverkade förmågan att delta i andra aktiviteter. De flesta upplevde förbättringar av styrka, kondition och balans. Flera upplevde förbättrad gångförmåga och positiv inverkan på sitt självförtroende. Att ha HAL på sig beskrevs som tungt och klumpigt. Gångträning med HAL upplevdes som rolig och meningsfull.

  Slutsats: Deltagarna beskrev att gångträning med HAL var ansträngande och förbättrade förmågan att gå och olika kroppsfunktioner. Fördelar med träning med HAL var att deltagarna tyckte det var roligt och meningsfullt. Fler kvalitativa studier behövs för att utforska upplevelsen av gångträning med HAL.

 • 4.
  Berglund, Malin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Nilsson, Frida
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Parent’s experiences of feeding their preterm infant in Neonatal Units in Sweden.: Ethnographic design2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Studier har visat att få ett prematurt barn kan orsaka stress och maktlöshet hos föräldrar. Det är viktigt att stödja föräldrarna runt matsituationen av barnet och att neonatalavdelningen har tillräckligt med plats för att hjälpa familjerna att knyta an till varandra. För sjukvårdspersonalen är det viktigt att främja hud-mot-hud och amning, särskilt för tidigt födda spädbarn. Det finns många studier om föräldrars upplevelser om neonatalavdelningar men få studier om föräldrars upplevelser av att mata sitt barn på neonatalavdelning.

  Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka upplevelserna föräldrar hade av att mata sina barn på neonatalavdelning.

  Design: Studien genomfördes med en etnografisk metod.

  Resultat: Ett globalt tema av ’Matresan’ utvecklades från fyra olika organisationsteman: ’Olika sätt att mata barnet’, ’Miljöns påverkan’, ’Relationer’ och ’Känslomässiga faktorer’. Dessa teman visar på de olika utmaningar föräldrarna upplevde vid de olika matsituationerna av barnet. Miljön hade en stor inverkan på föräldrarnas upplevelser av matsituationerna hos barnen. En del mammor upplevde amning som onaturligt eftersom deras barn var så små men att amning och hud-mot-hud hjälpte dem att knyta an till deras barn. Mammorna tyckte att det var svårt att hålla igång mjölkproduktionen genom att endast pumpa. Rutinerna på avdelningen hjälpte inte föräldrarna att hitta sin egen rytm. De kände sig även stressade av att väga barnet. Sjukvårdspersonalen hade både positiv och negativ inverkan på föräldrarna.

  Slutsats: Den här studien visar att trots att alla föräldrar önskade att amma så påverkades matresan av val av mat-metod, miljön, relations- och känslomässiga faktorer. Det generella fokuset på rutiner och intaget av mängden bröstmjölk genererade i ångest och minskade anknytningen. Barnmorskor och neonatalsjuksköterskor måste lägga störst fokus på att stödja

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Björnhager, Erika
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Heij Rose´n, Märet
  Närståendes upplevelser och behov av sjuksköterskans stöd och bemötande vid anhörigs psykossjukdom: En kvalitativ intervjustudie med närstående2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet var att belysa närståendes upplevelser samt behov av stöd och bemötande från sjuksköterskan i samband med anhörigs psykossjukdom.

  Metod: Denna studie genomfördes som en empirisk studie med kvalitativ ansats, som byggde på semistrukturerade intervjuer. Närstående fick beskriva sina tidigare upplevelser av stöd och bemötande, från sjuksköterskan, vid anhörigs psykossjukdom. De närstående fick även beskriva vilket behov av stöd och bemötande som de ansåg sig ha.

  Resultat: Resultatet visade att närstående till personer med psykossjukdom saknar stöd från sjuksköterskan och övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Erfarenheter av bemötande från sjuksköterskan visade att det fanns brister. De närstående kände sig utlämnade, avvisade och utan inflytande. Närstående beskrev sitt behov av stöd från sjuksköterskan som att bli avlastad, värdesatt och befriad från skuld. De beskrev en önskan om att få bli bemötta med omtänksamhet. Vidare framkom behov av att få vara mer delaktiga i vården av den anhörige och att få råd och stöd. Främst i form av en kontaktperson att vända sig till.

  Konklusion: Befintliga vårdprogram och riktlinjer behöver följas för att närstående ska få det stöd som de är berättigade till. Om sjuksköterskan gjorde närstående mer delaktiga i vården skulle närståendes förutsättningar för god hälsa förbättras. Det bidrar även i sin tur till att närstående orkar stödja sin sjuke anhörig till ett bättre liv.

 • 6.
  Boltenstern, Rebecca
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Granath, Ingrid
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Mammors upplevelser i samband med beskedet att det väntade barnet dött i livmodern2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Breivik, Mia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Midwives’ perceptions of HIV-positive women’s sexual and reproductive health and rights in urban Namibia: An interview study with ten midwives2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background:

  Namibia has challenges in the area of sexual and reproductive health and rights. Working with sexual and reproductive health care, midwives are an important facilitating factor for a better sexual and reproductive health in Namibia.

  Aim:

  To explore midwives’ perceptions of HIV-positive women's sexual and reproductive health and rights in urban Namibia.

  Method:

  A qualitative study with ten midwives at a hospital in Windhoek. Individual interviews were done using an interview guide. The method used for analysis was phenomenography. The phenomenon being studied was the sexual and reproductive health and rights of HIV-positive women and the phenomenon was studied through the perceptions of midwives.

  Findings:

  The midwives perceived that improvements of HIV-positive women’s reproductive health were obstructed. The midwives perceived that the HIV-positive women’s reproductive possibilities and decisions were related to HIV. According to the midwives’ perceptions, sexual relations could be complicated by HIV and it was difficult for HIV-positive women to use condoms.

  Conclusion:

  The findings of this study can be used to reflect on the current situation for HIV-positive women in Namibia. The midwives' perceptions highlight the need to reduce the remaining stigma related to HIV and to work towards the empowerment of HIV-positive women.

 • 8.
  Carlsson, Maria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Sofri, Fatima
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Behandlingsmetoder och amningsförekomst vid bröstböld2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amningens fördelar för mor, barn och samhälle är välkända. En komplikation vid amning är bröstböld. Medvetenhet om fördelar och nackdelar med olika behandlingsmetoder vid bröstböld och deras inverkan på fortsatt amning är viktig.

  Syftet: Att studera behandlingsmetoder och amningsförekomst vid bröstböld.

  Metod: Retrospektiv design från en journalgranskning genomförd på Södersjukhuset mellan januari 2006 och september 2008. Statistiska analyser genomfördes med Chi-två test, Independent samples T-test samt Fishers exakta test.

  Resultat: Totalt 139 kvinnor med bröstböld behandlades med nålpunktions-, pigtail- eller dränagebehandling, eller en kombination av dessa. Sextiotre procent pigtailbehandlades enbart och dessa behövde i mindre omfattning sjukhusinläggning jämfört med ej enbart pigtailbehandlade, samt resulterade i större andel av ett till tre sjukhusbesök. Enbart dränagebehandling och flera metoder resulterade i större andel sjukhusinläggningar än ej enbart dränagebehandling och en metod. Amningsförekomsten sjönk från 96 procent före behandling till 69 procent en månad efteråt.

  Konklusion: Enbart pigtailbehandling var den vanligaste metoden och resulterade i färre sjukhusinläggningar och sjukhusbesök. Förekomsten av amning hade sjunkit efter behandling av bröstböld

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Dahlkvist, Sara Erica
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Molinder, Rosa-Lill Eleonor
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Nepali men’s perceptions of the role of the man in family planning, during pregnancy and childbirth: A qualitative interview study2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Nepal har en rik kultur och tradition där familjeliv och äktenskap utifrån ett västerländskt perspektiv kan uppfattas kontrollerat av patriarkala normer, sanktioner, värderingar och könsskillnader. Trots globala insatser för att initiera barnmorskeutbildning till nytta för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i Nepal fortgår planeringsfasen utan att övergå i initieringsfas.

  Syfte: Att beskriva nepalesiska mäns uppfattningar om mannens roll i familjeplanering, under graviditet och förlossning.

  Metod: En kvalitativ intervjustudie med öppna frågor genomfördes med 15 nepalesiska män i storstad och på landsbygd. Materialet analyserades med induktiv innehållsanalys.

  Resultat: Mannens roll 'Han leder - Hon följer' genomsyrade texterna i de två kategorierna `Ge stöd till kvinnan i familjeplanering, under graviditet och förlossning´ samt `Undanhålla stöd till kvinnan i familjeplanering, under graviditet och förlossning´, sex underkategorier presenterades under vardera kategorin.

  Slutsats: Mannens roll beskrevs som en dikotomi inom de mest utsatta områdena i en kvinnas liv; i familjeplanering, under graviditet och förlossning. Hans roll var stödjande och samtidigt var hans roll att undanhålla stöd till kvinnan.

  Klinisk tillämpbarhet: För att kunna förbättra kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i Nepal är det viktigt att förstå mannens roll i familjeplanering, under graviditet och förlossning. Nepalesiska män bör få kunskap och utbildning inom sexuell och reproduktiv hälsa.

  Förslag till vidare forskning: En omfattande kvantitativ studie kan genomföras för att få en mer enhetlig bild av mannens roll i familjeplanering, under graviditet och förlossning i Nepal.

 • 10.
  Danielsson, Madeleine
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Lind, Maria
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Barnmorskors strategier för att främja fysisk aktivitet under graviditeten: En Kvalitativ Intervjustudie2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fysisk aktivitet är viktigt för att främja hälsa och förebygga ohälsa och bör även rekommenderas till kvinnor under graviditeten. Barnmorskan har en central roll i det hälsofrämjande arbetet då hon ibland är den enda hälso- och sjukvårdspersonal som träffar kvinnan under graviditeten. Det finns rekommendationer för hur mycket den gravida kvinnan bör träna men studier visar att det är få som följer dessa. Barnmorskan upplever det svårt att ge råd och det finns ett behov av att hitta strategier som kan användas i arbetet med att främja fysisk aktivitet. Syftet med denna studie var att beskriva barnmorskors strategier för att främja fysisk aktivitet under graviditeten. Studien utfördes enligt kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes för insamling av data som sedan analyserades utifrån tematisk analys. I studien framkom ett flertal olika strategier som barnmorskorna använde för att främja fysisk aktivitet under graviditeten; Att ge råd, Att motivera, Att söka stöd i omgivningen, Att individualisera, Att vårda relationen och Att utveckla. Studien visade också att barnmorskorna upplevde arbetet med att främja fysisk aktivitet som viktigt men svårt. Författarna anser att strategierna är användbara, inte bara av barnmorskan utan även av annan personal inom hälso- och sjukvården som arbetar med att främja fysisk aktivitet under graviditeten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Dragsten, Mirjam
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Salmonsson, Ingela
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Vårdpersonalens kunskapsläge i hjärtlungräddning samt följsamhet till det svenska hjärtlungräddningsregistret på ett länssjukhus i Mellansverige: En kvantitativ tvärsnittsstudie2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Att kartlägga vårdpersonalens kunskapsläge samt utbildningsfrekvens i hjärtlungräddning på ett länssjukhus i Mellansverige, samt beskriva följsamheten till att registrera behandlade hjärtstopp till det svenska hjärt-lungräddningsregistret.

  Metod: Enkätstudie med kvantitativ ansats bestående av 177 respondenter samt även som en retrospektiv observationsstudie.

  Huvudresultat: Enskilda personer svarade rätt på alla kunskapsfrågorna men som grupp fanns det brister i kunskapen i hjärtlungräddning. Då man jämförde vårdpersonalens kunskap påvisades att i fyra av sju kunskapsfrågor fanns en signifikant skillnad i kunskap mellan den vårdpersonal som har mer regelbunden utbildning, än den som har mindre. De som hade mer regelbunden utbildning hade flera rätt. En signifikant skillnad påvisades även beroende på när man hade haft sin senaste HLR-utbildning, där de som haft sin utbildning nyligen hade flera rätt. Följsamheten hos vårdpersonalen till att registrera patienter som behandlats för hjärtstopp på sjukhus till det svenska hjärt-lungräddningsregistret, kan sammanfattas med att det brister i rapporteringen.

  Konklusion: Det är viktigt att skapa förutsättningar för frekventa utbildningar till vårdpersonal för att öka kunskap och beredskap i hjärt- och lungräddning, vilket även kan ses som ett kvalitetssäkringsarbete. Ett förbättringsarbete är nödvändigt för att förbättra följsamheten till registreringen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Ehrling, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Kvinnans individuella upplevelse av förlossningssmärta: En begreppsanalys2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Förlossningssmärta är ett begrepp som används inom barnmorskeutbildningen och hälso- och sjukvård där kvinnor vårdas under graviditet och på förlossningsavdelningar. Begreppet är odefinierat i litteraturen och hur och vad som innefattas av begreppet är brett. Förlossningssmärta har stor plats inom mödrahälsovården men just som begrepp finns lite information. Syfte: Syftet var att beskriva begreppet förlossningssmärta genom en begreppsanalys. Metod: En begreppsanalys med kvalitativ design. Först utfördes en litteratursökning, den teoretiska fasen, och sedan blev fem barnmorskor identifierade genom ett bekvämlighetsurval och intervjuades i fältstudiefasen. Resultatet från fältstudiefasen sammanställdes med resultatet från den teoretiska fasen. Resultat: Analysen av begreppet förlossningssmärta mynnade ut i ett resultat med flera dimensioner där den unika upplevelsen är konklusionen. De tre huvuddimensionerna är sensorisk, affektiv och kognitiv upplevelse av förlossningssmärta. Där det sensoriska står för fysiologin, det affektiva för det vi bär med oss in i smärtupplevelsen och det kognitiva för hur vi tänker kring smärtupplevelsen. Referens-ramen för begreppet bestäms av dess förutsättningar och konsekvenser. Förlossningssmärtan är en unik upplevelse och endast den födande kvinnan vet hur den känns. Förlossningssmärta är en upplevelse som tolkas olika och uttrycket är individuellt. Slutsats: Förlossningssmärta kan ses som ett komplext begrepp som anpassas till varje gravid utifrån de definierade dimensionerna. Klinisk tillämpbarhet: Begreppet förlossningssmärta är viktigt att klargöra för barnmorskestudenter under utbildning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Ekborn, Marie
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Att föda barn i vatten: Kvinnors upplevelse av utdrivningsskedet när det sker i vatten. En kvalitativ intervjustudie2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: To give birth in water is still and has for a long time been questioned regarding the benefits and safety in many countries. In Sweden there is no longer any a restriction or recommendations about water births. The aim of this study was to investigate women´s experience of the second stage of labour in water.

  Method: Interviews were conducted with six women three to four months after the water birth. The interviews were analyzed qualitative.

  Result: Four categories were identified; Handle the pain, kept integrity, feeling secure and natural childbirth.

  None of the women had planned for a water birth but all had a wish to avoid medical pain relief and have a natural birth if possible. Their experience was that the bath made it easier to support natural child birth and the women were positive to stay in the bath as long as the midwife told them everything was fine. The primiparas expressed the pain in the second stage of labour as mainly positive. The multiparas thought the pain was equal as previous experience. The most psychological benefit was the experience of kept integrity in the bath. The women felt less exposed in the water compared with previous experiences or ideas. Women´s opinion of the midwife as skilled and calm had importance for the choice of a water birth.

  Conclusions: The women experienced the water as protective and a way to support natural birth. The primiparas expressed the pain in the second stage of labour as mainly positive. The multiparas thought the pain was equal as previous experience. The women expressed the kept integrity as most beneficial about water birth. High confidence with the midwife had importance for feeling safe in with the water birth.

 • 14.
  Ekenberg, Linda
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Löwegren, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Tidig föräldrastress hos mammor med för tidigt födda barn2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att bli mamma till ett för tidigt fött barn (<37 gestationsveckor) innebär en oväntad stress vilket påverkar hela familjen. Under de senaste årtionden har stora förbättringar skett inom perinatal vård och numera är chansen till överlevnad stor. Att barnet efter födseln vårdas på neonatal intensivvårdsavdelning (NICU) får konsekvenser för mamman både känslomässigt och i omvårdnaden av barnet. Syfte: Att undersöka föräldrastress och beskriva faktorer som påverkar tidig föräldrastress hos mammor till för tidigt födda barn när barnet är två månader i korrigerad ålder. Metod: Studien utfördes på fyra NICU i Sverige. Inklusionskriterierna för studien var att barnet var för tidigt fött samt vårdades på neonatalavdelning i minst 72 timmar. För att mäta upplevd föräldrastress fick mammorna (n=276) svara på enkäten Swedish Parental Stress Questionnaire (SPSQ) när barnet var två månader i korrigerad ålder. Resultat: Mammor vars barn inte vårdades på en samvårdsavdelning, som hade barn i kuvös, mammor till barn med äldre syskon, var äldre, rökte och/eller ammade helt upplevde mer föräldrastress än övriga mammor. Slutsats: Studien visar att faktorer i framför allt i miljön samt hos mamman har betydelse för upplevd föräldrastress. Våra resultat innebär att omhändertagandet bör bli bättre, både under tiden på neonatalavdelning men även efter utskrivning. Då studien också påvisar vikten av samvårdsavdelning bör förbättringar ske i den fysiska vårdmiljön för att minimera upplevelsen av föräldrastress.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Ekendahl, Sigrid
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Johansson, Lovisa
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Barnmorskors erfarenheter av att stödja kvinnor i deras sexualitet första året efter förlossning: Intervjustudie med kliniskt verksamma barnmorskor i mödrahälsovården2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att tillämpa kunskaper om sexualitet och samlevnad samt ge samtalsstöd efter förlossning är en del av den sexuella och reproduktiva hälsan och ingår i barnmorskans kompetensområde. Forskning visar att kvinnor upplever en transition i sexualiteten upp till ett år efter förlossning, samt att det finns ett behov hos kvinnor att få stöd och samtala om detta med vårdpersonal.

  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva barnmorskors erfarenheter av att stödja kvinnor i deras sexualitet första året efter förlossning.

  Metod: Studien genomfördes genom en kvalitativ metod med induktiv ansats. Data inhämtades från individuella semistrukturerade intervjuer med åtta barnmorskor verksamma på barnmorskemottagning. Data bearbetades med kvalitativ induktiv innehållsanalys.

  Resultat: Studiens resultat visade att barnmorskorna gav stöd i sexualiteten första året efter förlossning till kvinnor genom samtalsstöd där barnmorskans bemötande var viktigt. Samtalsstödet utformades som information och normalisering, undersökande och rådgivning. Hinder för stöd angavs vara integritet, andra personer närvarande vid mötet, kulturskillnader och tidsbrist. Informanterna ansåg att behov av fortbildning inom sexologi finns, för att ge stöd i sexualiteten för kvinnor året efter förlossning.

  Klinisk tillämpbarhet: Denna studie kan genom barnmorskornas erfarenheter av att stödja kvinnor i sexualiteten året efter förlossning användas som inspiration för andra barnmorskor verksamma inom området.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Elfstrand, Rebecka
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Karlsson, Ulrika
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Sexual and reproductive knowledge and perceptions in a school going population of youth in Kathmandu, Nepal: A questionnaire sample study2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ungdomars sexuella- och reproduktiv hälsa är ett ämne som behöver belysas i större utsträckning i världen då den länge försummats. Den sexuella kunskapsnivån behöver höjas bland tonåringar och ungdomar. Åtkomsten till hälso-och sjukvårds instanser för unga behöver utökas för att hindra spridningen av sexuella överförbara sjukdomar (STI), HIV inräknat, förhindra oönskade graviditeter, osäkra aborter och tonårsfödslar. Nepal är som många andra asiatiska länder sena med att införa sexualundervisning i skolorna och förebyggande hälsovård för ungdomar då det länge har varit ett tabubelagt ämne i den Nepalesiska kulturen.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka kunskap och uppfattningar om sexuell och reproduktiv hälsa hos skolgående ungdomar i Kathmandu, Nepal.

  Metod: En kvantitativ enkätstudie med 160 gymnasieungdomar utfördes i fyra skolor i Nepals huvudstad Kathmandu. Enkäten var egenhändigt ifylld av ungdomarna.

  Resultat: 1/3 av eleverna visste inte att en tonåring kan bli gravid efter första samlaget. 2/3 av flickorna och nästan 3/5 av pojkarna visste att en tonåring kan få en sexuell överförbar sjukdom (STI) efter första samlaget. Strax över hälften av eleverna hade kunskap om att det är lättast att bli gravid dag 12-18 i menscykeln. Pojkarna har en lägre grad av kunskap i alla frågor som handlar om sexuell och reproduktiv hälsa utom i en fråga som handlar om metoder för att förhindra graviditet. Både flickor och pojkar föredrog i första hand att erhålla sexuella kunskaper från vänner och i andra hand via internet.

  Slutsats och klinisk tillämpning: Ungdomarna i den aktuella studien är mer angelägna om att förhindra oönskade graviditeter än sexuella överförbara sjukdomar. Tillförlitlig information och kunskap på nätet och i skolsystemet kan bidra till ökad sexuell kunskap bland ungdomar i Nepal.

 • 17.
  Eriksson, Paula
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Söderström, Sofia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  En kartläggning av användandet av postoperativa restriktioner efter en total höftprotesoperation på svenska ortopedkliniker2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ledrörelse- och belastningsrestriktioner är vanliga efter en total höftprotesoperation och syftar till att undvika att höftleden luxerar eller att suturerad muskulatur släpper under tiden som mjukdelarna läker, vanligen 6 – 8 veckor. Proteser och operationsteknikerna har förändrats med åren vilket lett till att antalet postoperativa luxationer minskat, och därav har vissa ortopedkliniker i Sverige börjat frångå postoperativa ledrörelse- och belastningsrestriktioner.

  Syfte: Att kartlägga vilka ledrörelse- och belastningsrestriktioner som rekommenderas efter en total höftprotesoperation på svenska ortopedkliniker samt om restriktionerna har förändrats under de senaste fem åren.

  Metod: Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie med hjälp av en egenformulerad validerad webbenkät.

  Huvudresultat: Av de 16 svarande klinikerna uppgav 81 % att de hade någon form av restriktion (ledrörelse- eller belastningsrestriktion) för sina höftprotesopererade patienter. Vanligast var ledrörelserestriktioner där 62 % av respondenterna svarade ja på frågan ”rekommenderar din enhet/klinik patienter som opereras med höftprotesoperation några ledrörelserestriktioner”. Motsvarande siffra för belastningsrestriktioner var 50 %. En total avsaknad av restriktioner förekom hos 19 % av de svarande klinikerna. 63 % av klinikerna svarade att belastningsrestriktionerna hade förändrats för mer än 10 år sedan medan 50 % av klinikerna svarade att ledrörelserestriktionerna hade förändrats de senaste 5 åren. Resultatet i vår studie tydde på att användandet av postoperativa restriktioner har minskat. Den vanligaste förändringen var en minskning av användandet av postoperativa ledrörelserestriktioner, vilket hade skett hos 60 % av respondenterna.

  Konklusion: Vår studie visade att 4 av 5 svenska ortopedklinikerna som deltog i vår enkätstudie använde sig av ledrörelse- eller belastningsrestriktioner efter en höftprotesoperation och att 1 av 5 inte använde restriktioner. Hälften av klinikerna har förändrat ledrörelserestriktionerna de senaste fem åren, och färre än 40 % har förändrat belastningsrestriktionerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Falk Johansson, Marcus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap. Nationella Forskarskolan om Äldre och Hälsa (SWEAH).
  Marmstål Hammar, Lena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Mälardalens Högskola.
  Summer Meranius, Martina
  Mälardalens högskola.
  Vem tar över anhörigas insatser för äldre?2020Ingår i: Socialpolitik, ISSN 1104-6376, artikel-id 2020-05-05Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 19.
  Falk Johansson, Marcus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap. Nationella Forskarskolan om Åldrande och Hälsa (SWEAH).
  Marmstål Hammar, Lena
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Summer Meranius, Martina
  Mälardalens Högskola .
  Viktigt att anhörigvårdarna får stöd efter unika behov2019Ingår i: Dagens Samhälle, ISSN ISSN 1652-6511Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 20.
  Falkenström, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Hein, Terese
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Kvinnors upplevelser av fosterrörelser och upplevd anknytning med mindfetalness2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Rörelsemönstret är unikt för varje enskilt barn och så även kvinnans upplevelse av fosterrörelser. Kännedom om rörelsemönstrets intensitet samt duration, ger viktig information om det ofödda barnets välmående. Olika metoder för att dokumentera barnets rörelsemönster används hos de gravida kvinnorna. Självskattningsmetoden mindfetalness innebär att uppmärksamhet riktas mot fosterrörelsernas styrka, typ och frekvens.

   

  Syfte: Att undersöka kvinnors upplevelser av fosterrörelser och upplevd anknytning med mindfetalness som självskattningsmetod.

   

  Metod: Crossover trial med en kvalitativ och abduktiv ansats. Som analysmetod användes systematisk textkondensering.

   

  Resultat: Tre huvudkategorier samt sex underkategorier kunde identifieras i resultatet. Resultatet visar att trygghet var en viktig faktor till varför kvinnorna ville känna fosterrörelser, vilket även upplevdes som fantastiskt. Lätta, stretchande och starka rörelser, blev mest förekommande i beskrivningarna. Mindfetalness hjälpte kvinnorna att känna kontakt med sitt barn och skapa en förväntan.

   

  Slutsats: Mindfetalness kan vara en bra metod för att hjälpa kvinnan att stärka sin anknytning till det ofödda barnet och hennes självförtroende. Befinna sig i nuet och ta sig tid till att lära känna sitt barn och dess rörelser, kan vara till stor hjälp i anknytningsprocessen. Fosterrörelser är unika och barnmorskan kan använda sig av mindfetalness, för att få information om rörelsemönstret samt vid behandlingen av kvinnan.

   

  Klinisk tillämpbarhet: Det finns begränsad forskning kring ämnet mindfetalness och författarna anser att det behövs ytterligare forskning kring ämnet för att det ska användas i klinisk verksamhet.

 • 21.
  Fallqvist, Carolina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Persson N., Jennifer
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Att vårda patienter i rättspsykiatrisk vård som uppvisar självskadebeteende: sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Självskadebeteende beskrivs vanligtvis utifrån ett patologiskt perspektiv och är allt vanligare inom rättspsykiatrisk vård. Beteendet anses ofta vara socialt oacceptabelt i samhället. Sjuksköterskor ställs ofta inför olika emotioner och synsätt i mötet med patienter med självskadebeteende. Dessa känslor och attityder påverkar både sjuksköterskan och patienter på olika sätt.

  Syfte: Examensarbetets syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med självskadebeteende, som vårdas inom rättspsykiatrisk vård i Sverige.

  Metod: Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer, som analyserats med innehållsanalys. Åtta sjuksköterskor deltog i studien.

  Resultat: Från intervjuerna framkom det att sjuksköterskorna upplevde olika känslor och reaktioner gentemot patienter med självskadebeteende. Känslorna var av frustration, hjälplöshet, ilska, ångest och rädsla. Sjuksköterskorna betonade vikten i att ha en god kommunikation i omvårdnaden med sina kollegor, samt efterlyste behovet av utbildning och handledning till personalen samt patientfokuserad terapi.

  Slutsats: För att stärka sjuksköterskorna i deras omvårdnadsarbete och professionella roll gentemot patienter med självskadebeteende, som vistas inom den svenska rättspsykiatriska vården, krävs det faktabaserade utbildning och handledning för att kunna ge en god vård. Deliberate self harm as defined pathologically as well as socially is becoming an increasing phenomenon within forensic psychiatry. Nurses working with patients who have self harm behaviour and are confined to forensic psychiatry face different challenges which affect their feelings and attitudes in different ways, in their nursing practice.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Fredborg, Elisabeth
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Raninen Jansson, Karin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Sjuksköterskestudenters skattade upplevelser av lärandemiljön före och efter inrättandet av Kompetenscentrum2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under senare år har allt fler kliniska träningscentra för färdighetsträning

  etablerats för att möjliggöra en trygg och säker lärandemiljö med simuleringsmöjligheter för

  studerande och personal. Klinisk färdighetsträning är en viktig del i sjuksköterskeutbildningen

  vid Högskolan Dalarna (HDa) där lärandemiljön på Kompetenscentrum (KC) kan bidra till en

  förbättring av lärandemiljön i den kliniska färdighetsutbildningen.

  Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskestudenters upplevelser via

  skattning av lärandemiljön för klinisk färdighetsutbildning före och efter inrättandet av

  Kompetenscentrum.

  Metod: Studien genomfördes som en enkätundersökning med kvasiexperimentell design.

  Enkätens baserades på Saarikoski och Leino-Kilpis mätinstrument CLES där frågeställningar

  om lärandemiljön modifierades med hjälp av Delphimetoden utifrån de tre olika

  dimensionerna: utbildningsmiljö, relation och lärarens roll. Mätningen före inrättandet

  genomfördes under hösten 2010 och mätningen efter inrättandet genomfördes hösten 2011.

  Totalt ingick 266 sjuksköterskestudenter i studien varav 198 (74 %) besvarade enkäten.

  Resultat: Sjuksköterskestudenter skattade upplevelsen av lärandemiljön mer positiv efter

  inrättandet av Kompetenscentrum där resultatet visar en signifikant högre skattning i 8 de av

  de 16 frågorna. Sjuksköterskestudenterna skattade att de upplever att utbildningsmiljön är mer

  verklighetstrogen, de är mer nöjda med färdighetsträningen samt att den inspirerar dem till att

  arbeta som sjuksköterska. Att relationen mellan dem och läraren bygger på respekt och att det

  är en mer positiv atmosfären under färdighetsträningen. Däremot påvisades ingen signifikant

  skillnad i studenternas upplevelse av den kliniska lärarens roll.

  Slutsats: Det är uppenbart att lärandemiljö har betydelse för sjuksköterskestudentens

  integration av såväl teoretiska som praktiska kunskaper vilket medför att färdigheterna

  förbättras och ger en bra grund för arbetet som sjuksköterska. Strategier bör vidtas för att

  vidmakthålla och utveckla lärandemiljön på KC samt fokusera ytterligare på integrering av

  teori och praktik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Gillenstrand, Sara
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Hedblom, Fia
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Barnmorskors erfarenheter och upplevelser kring postpartumsamtal2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskningen visar att kvinnor tycker det finns en vinst i att ha ett postpartumsamtal, de värdesätter att få stämma av sin förlossningsupplevelse. Ändå erbjuds inte alla kvinnor detta. Tidigare forskning har visat att barnmorskor likaså värdesätter postpartumsamtal för kvinnans skull men att barnmorskorna saknar utbildning i att genomföra postpartumsamtal på ett tillfredsställande sätt.

  Syfte: Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenheter och upplevelser kring postpartumsamtal.

  Metod: Tre fokusgruppsintervjuer genomfördes med barnmorskor som arbetar på förlossningsavdelning. Semistrukturerad intervju genomfördes utifrån en frågeguide. Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Ett tema, fyra kategorier och 15 underkategorier identifierades. Temat var: Postpartumsamtal idag: Att möta behovet och framtidens utmaningar. Kategorierna var: Postpartumsamtalets betydelse för kvinnan, Postpartumsamtal inte för alla, Genomförande av postpartumsamtal och Förutsättningar för postpartumsamtal.

  Slutsats: Barnmorskornas upplevelse var att postpartumsamtalet är viktigt för kvinnor, deras partners samt för barnmorskorna själva. Anpassning av organisationen behövs för att erbjuda postpartumsamtal utifrån föräldraparets behov. Kunskap från postpartumsamtal kan tillvaratas för utveckling både för personlig yrkesutveckling för barnmorskan och vårdutveckling för organisationen. Detta kan vara ett steg mot en mer kvinnocentrerad vård.

  Klinisk tillämpbarhet: Studiens resultat skulle kunna leda till utveckling av rutiner kring postpartumsamtal. Ytterligare forskning behövs för att utveckla en samtalsmodell som kan tydliggöra postpartumsamtalets utförande och innehåll.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Grim, Katarina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Legitimizing the knowledge of mental health service users in shared decision making: Promoting participation through a web-based decision support tool2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Aim: The overall aim of this thesis was to explore the manner in which user knowledge and user perspectives can be included and supported in shared decision making (SDM) in mental health services.

  The thesis consists of four studies. Study I explored what needs service users identify to participate in deliberative processes and decision making in their care. Study II examined how a decision support tool (DST) for SDM can be designed to enhance service users’ ability to have active and meaningful roles in SDM. Study III investigated barriers and facilitators associated with the implementation of a web-based DST designed to provide a concrete structure to support SDM. In study IV, a theoretical analysis was performed to elucidate the barriers associated with user knowledge being expressed and legitimized in decision-making processes.

  Methods: A key feature of the project involved a process of exploring decisional and informational needs and of developing, testing and implementing a DST for SDM. Qualitative data have been collected through focus group and individual interviews with service users and service providers, usability testing with service users and checklists.

  Findings: The findings show a number of characteristics specific to the mental health service context that need to be considered when developing support for SDM. Decisions were often complex and found to encompass a number of life domains. Issues related to social context and individual recovery highlighted the necessity to include the knowledge perspectives of service users throughout decision processes. In response, phases for preparation and follow-up was emphasized in the DST. The results indicate that supportive structures are required for service users to express their knowledge perspectives and for providers to include them in their decision-making. Moreover, existing barriers related to organizational structures and to power differentials need to be addressed.       

  Conclusions and implications: A DST specifically designed for the mental health context, that methodically invites service users to participate in each phase of the decision-making process might function as a guiding structure to validate service users as knowledgeable agents.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 25.
  Grim, Katarina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap. Karlstads universitet.
  Rosenberg, David
  Svedberg, Petra
  Schön, Ulla-Karin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Development and usability testing of a web-based decision support for users and health professionals in psychiatric services2017Ingår i: Psychiatric rehabilitation journal, ISSN 1095-158X, E-ISSN 1559-3126, Vol. 40, nr 3, s. 293-302Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: Shared decision making (SMD) related to treatment and rehabilitation is considered a central component in recovery-oriented practice. Although decision aids are regarded as an essential component for successfully implementing SDM, these aids are often lacking within psychiatric services. The aim of this study was to use a participatory design to facilitate the development of a user-generated, web-based decision aid for individuals receiving psychiatric services. The results of this effort as well as the lessons learned during the development and usability processes are reported.

  METHOD: The participatory design included 4 iterative cycles of development. Various qualitative methods for data collection were used with potential end users participating as informants in focus group and individual interviews and as usability and pilot testers.

  RESULTS: Interviewing and testing identified usability problems that then led to refinements and making the subsequent prototypes increasingly user-friendly and relevant. In each phase of the process, feedback from potential end-users provided guidance in developing the formation of the web-based decision aid that strengthens the position of users by integrating access to information regarding alternative supports, interactivity between staff and users, and user preferences as a continual focus in the tool.

  CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS FOR PRACTICE: This web-based decision aid has the potential to strengthen service users' experience of self-efficacy and control as well as provide staff access to user knowledge and preferences. Studies employing participatory models focusing on usability have potential to significantly contribute to the development and implementation of tools that reflect user perspectives. (PsycINFO Database Record

 • 26.
  Grim, Katarina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Rosenberg, David
  Svedberg, Petra
  Schön, Ulla-Karin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete.
  Shared decision-making in mental health care: a user perspective on decisional needs in community-based services2016Ingår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 11, artikel-id 30563Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Shared decision-making (SDM) is an emergent research topic in the field of mental health care and is considered to be a central component of a recovery-oriented system. Despite the evidence suggesting the benefits of this change in the power relationship between users and practitioners, the method has not been widely implemented in clinical practice.

  OBJECTIVE: The objective of this study was to investigate decisional and information needs among users with mental illness as a prerequisite for the development of a decision support tool aimed at supporting SDM in community-based mental health services in Sweden.

  METHODS: Three semi-structured focus group interviews were conducted with 22 adult users with mental illness. The transcribed interviews were analyzed using a directed content analysis. This method was used to develop an in-depth understanding of the decisional process as well as to validate and conceptually extend Elwyn et al.'s model of SDM.

  RESULTS: The model Elwyn et al. have created for SDM in somatic care fits well for mental health services, both in terms of process and content. However, the results also suggest an extension of the model because decisions related to mental illness are often complex and involve a number of life domains. Issues related to social context and individual recovery point to the need for a preparation phase focused on establishing cooperation and mutual understanding as well as a clear follow-up phase that allows for feedback and adjustments to the decision-making process.

  CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS FOR PRACTICE: The current study contributes to a deeper understanding of decisional and information needs among users of community-based mental health services that may reduce barriers to participation in decision-making. The results also shed light on attitudinal, relationship-based, and cognitive factors that are important to consider in adapting SDM in the mental health system.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Grim, Katarina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap. Karlstads universitet.
  Tistad, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Medicinsk vetenskap.
  Schön, Ulla-Karin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Socialt arbete. Stockholms universitet.
  Rosenberg, David
  Umeå universitet.
  The legitimacy of user knowledge in decision-making processes in mental health care: An analysis of epistemic injustice2019Ingår i: Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, ISSN 2198-9834, Vol. 6, nr 2, s. 157-173Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Halldin, Sandra
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Helinder, Lina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Barnmorskors erfarenheter av preventivmedelsrådgivning på ungdomsmottagning: - En intervjustudie2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barnmorskans arbetsfält omfattar idag sexuell-, reproduktiv- och perinatal hälsa

  och det centrala i yrkesutövningen är att främja hälsa. Barnmorskan ska ha kunskaper om,

  kunna ge information och undervisa om sexualitet och samlevnad utifrån ett genus- och

  livscykelperspektiv. Uppdraget på ungdomsmottagning är att arbeta med sexualitet och hälsa

  samt att förebygga oönskade graviditeter och STI.

  Syfte: Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenheter av preventivmedelsrådgivning på

  ungdomsmottagning.

  Metod: Individuella intervjuer genomfordes med nio barnmorskor på ungdomsmottagningar.

  Vid intervjutillfället användes en frågeguide och semistrukturerade frågor ställdes. Som

  analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Fyra kategorier och 15 subkategorier identifierades. Kategorierna var enligt

  följande: Erfarenheten och kunskapens betydelse, Det kliniska arbetssättet, Modererande

  faktorer och Utmaningar.

  Slutsats: Barnmorskor uppgav god kunskap och goda erfarenheter av ungdomar och

  preventivmedelsrådgivning på ungdomsmottagning men menade att det är ett dynamiskt

  arbete som bidrar till ständig utveckling. Vid möten med preventivmedelssökande ungdomar

  på ungdomsmottagning fanns önskan att mötet skulle ske på individnivå. Erfarenheter av

  modererande faktorer för barnmorskan, utmaningar för preventivmedelsrådgivningen och

  följsamheten fanns vilket innebar att preventivmedelsrådgivning för ungdomar på

  ungdomsmottagning är komplext.

  Klinisk tillämpbarhet: Studiens resultat skulle kunna innebära ökad förståelse för arbetet på

  ungdomsmottagning och skapa underlag för att möta utmaningarna som barnmorskorna möter

  i det dagliga arbetet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Hellman, Daniela
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Söderström, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Barnmorskans uppfattning om indikationer och effekter av förlossning med elektiva kejsarsnitt på humanitär indikation utifrån arbetslivserfarenhet: En intervjustudie2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Statistik visar på ökat antal elektiva kejsarsnitt internationellt och nationellt. Ett kejsarsnitt kan rädda liv på mor och barn om komplikationer uppstår, elektivt kejsarsnitt är även liksom andra stora operationer förenat med risker för komplikationer. Antalet elektiva kejsarsnitt på humanitär indikation har ökat i Sverige och cirka 17 % av alla förlossningar sker via kejsarsnitt. Att vårda och stödja kvinnor före, under och efter en förlossning med kejsarsnitt hör till barnmorskans arbete. Syftet med studien var att beskriva barnmorskors uppfattning om indikationer och effekter av förlossning med elektiva kejsarsnitt på humanitär indikation belyst utifrån arbetslivserfarenheter. Metod: kvalitativ metod: semistrukturella intervjuer med nio barnmorskor. Materialet analyserades via fenomenografisk analys i sju steg. Resultat: Fyra beskrivningskategorier framkom, Elektivt kejsarsnitt på humanitär indikation är ett etiskt dilemma, Elektivt kejsarsnitt på humanitär indikation är en stor operation, Elektivt kejsarsnitt på humanitär indikation påverkar organisation och barnmorskans arbetsmiljö och Elektivt kejsarsnitt på humanitär indikation påverkar kvinnans förlossningsupplevelse. Vidare framkom nio kategorier som beskriver barnmorskors uppfattningar. Slutsats Barnmorskor uppfattar elektiva kejsarsnitt som något komplext, att de med sina yrkeskunskaper värnar det naturliga vid kejsarsnitt på humanitär indikation och att de har brist på mandat att stödja och stärka kvinnors informerade val om elektivt kejsarsnitt på humanitär indikation. Klinisk tillämpbarhet: Resultatet kan användas vid undervisning kring barnmorskans stödjande och vårdande arbete i samband med förlossning via kejsarsnitt. Vidare kan resultatet vara underlag till diskussioner inom mödrahälsovård och förlossning i syfte att ge barnmorskor stärkt mandat till sina stödjande och informativa uppgifter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Hermansson, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Östman, Gabriella
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Psykiatrisjuksköterskans personcentrerade vård av vuxna med föräldrar som har alkoholmissbruk – En kvalitativ intervjustudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa som kan ha sin grund i att ha vuxit upp med alkoholberoende föräldrar är problematisk. Psykiatrisjuksköterskan bör vara medveten om hur en främjad psykisk hälsa för denna målgrupp kan uppnås inom den psykiatriska vården. Det är därför viktigt att beskriva hur psykiatrisjuksköterskor arbetar personcentrerat med denna patientgrupp i vårdsituationer. Syfte: Syftet var att beskriva hur psykiatrisjuksköterskan inom vuxenpsykiatrin genom personcentrerad omvårdnad främjar psykisk hälsa för vuxna med föräldrar som har ett alkoholmissbruk. Metod: Data samlades in från sex semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatmaterialet presenterade följande kategorier: Skapa förtroende och tillit, Identifiera behov av insatser, Arbeta i team kring patienten, Få patienten att ta ansvar för sina egna val samt Låta patienten påverka planerade insatser. Slutsats: Sjuksköterskorna som deltog i studien menade att motivering och stärkande av patienten att ta ansvar var centrala aspekter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Hirvonen, Helena
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Kvinnors upplevelser av prehospital förlossning: En intervjustudie2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje år föder flera hundra kvinnor oplanerat barn utanför sjukhus i Sverige men endast begränsad kunskap finns om deras upplevelse. Syftet med denna studie är att beskriva åtta kvinnors känslomässiga upplevelser av prehospital förlossning. Som metod valdes semistrukturerade djupintervjuer. Innehållet analyserades kvalitativt med fenomenologisk analys.Den essentiella innebörden av fenomenet att föda oplanerat utanför sjukhus kan förstås som en tudelad erfarenhet av å ena sidan styrka och stolthet över att klara av situationen, å andra sidan besvikelse. Kvinnorna överrumplas av sin kropp, men hittar i stunden kraft och fokus som hjälper dem genom förlossningen och att ta hand om sitt nyfödda barn trots omständigheterna. Lättnad och stolthet infinner sig efteråt när de vet att allting gått bra. Fenomenet genomsyras också av besvikelse över att förväntningar på sjukvården inte uppfyllts. Händelsen efterlämnar spår i form av stärkt självkänsla, men också betänkligheter inför att föda i framtiden. Kunskapen från detta fördjupningsarbete kan utgöra underlag för fortsatt forskning inom området, men också ge möjlighet till ett anpassat bemötande och uppföljning inom hälso- och sjukvården.

 • 32.
  Hjorth, Maria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Sylvén, Katarina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Test av patientenkät riktad till personer med levercirros i uppföljning vid leversjuksköterskemottagning:: En pilotstudie med mixad metod2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Att testa den patientenkät som används i utvärdering av en leversjuksköterskemottagning på patienter med dekompenserad levercirros för att undersöka upplevelsen av att besvara frågorna samt frågornas relevans till patientens situation.

  Metod: Pilotstudiens metod var mixad.

  Resultat: Spridningen av deltagarnas upplevelse av oro/obehag av enkäten var stor (VAS 6-100 millimeter). Vid få sjukdomssymtom väcktes oro om framtida sjukdomsutveckling men vid längre tids sjukdom kändes samtliga symtom igen, tankar om tidigare beteende uppstod vid alkoholsorsakad sjukdom. En mindre spridning (VAS 66-92 millimeter) sågs gällande hur viktiga/väsentliga frågorna upplevdes. Frågor om bemötande ansågs viktiga och påverkade upplevelsen av rätten till vård. Kompletterande frågor om individuellt anpassad information samt upplevelsen av delaktighet vid information efterfrågades. Deltagarna visade hög uppskattning (VAS 73-95 millimeter) till att sjukdomen/situation uppmärksammades genom enkäten. Besöken till sjuksköterskan skiljde sig från läkarbesök. Sjuksköterskan fokuserade på egenvård och mer tid fanns för information. För en informant innebar försöksverksamheten ökade antal sjukhusbesök, samordning innebar för- och nackdelar. Vid symtom på fatigue och nedsatt koncentrationsförmåga upplevdes enkäten lång, tvådelad enkät efterfrågades. Vid lindrig sjukdom upplevdes enkäten inte ansträngande. Språket var enkelt att förstå och innehållet upplevdes relevant. De öppna frågeställningarna tillförde inte något för de tre informanterna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Hällsten, Lisa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Svensson, Ida
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Gravida kvinnors tankar om amning2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internationellt sett är amningsfrekvensen i dagens Sverige hög, men har minskat något senaste åren. Studier visar att inställningen till amning är positiv, men att kvinnor upplever svårigheter i samband med amning samt en brist på information och stöd. Syftet med fördjupningsarbetet var att belysa gravida kvinnors tankar om amning, amningsinformation och stöd. Studien genomfördes med kvalitativ ansats, där data samlades in genom fokusgruppsintervjuer med 18 gravida kvinnor hösten 2012. Data bearbetades med innehållsanalys. Analysen gav ett övergripande tema; Balans mellan förväntningar och svårigheter. Fem kategorier framkom; Att vara medveten om amningens fördelar, Att vara medveten om svårigheter med amning, Att planera för sin kommande amning, Att påverkas av sin omgivning och Att ha förväntningar på stöd inför kommande amning. Resultatet visade att gravida kvinnor var medvetna om amningens fördelar och svårigheter, omgivningen påverkade deras tankar och kvinnorna ansåg ofta att amningen ”löser sig naturligt”. Tydligast framkom kvinnors känsla av bristande kunskap om amningsproblem och en önskan att få amningsinformation sent i graviditet. Amningsinformation som ges under graviditet bör vara varierad, innehållsrik och förbereda föräldrarna på att amning kan vara påfrestande. Det är viktigt att involvera partnern i information och förberedelser för amning.

   

  Nyckelord: amning, graviditet, amningsstöd, amningsinformation, amningsproblem

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Jonasson Lindegren, Carolina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Karlsson, Sara
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Internet- den nya barnmorskan?: En enkätstudie om hur gravida kvinnor söker information om graviditet och förlossning via Internet2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Internet används globalt inom många områden och aktuell forskning visar att gravida kvinnor använder Internet till att söka information om graviditet och förlossning. En graviditet innebär många frågor hos kvinnan och kvinnor söker efter information för att få en trygghet och försäkran om att allt är normalt med deras hälsa och barnet i magen.

  Syfte: Syftet är att undersöka gravida kvinnors informationssökning via Internet avseende graviditet och förlossning.

  Metod: Beskrivande tvärsnittstudie. Datainsamling skedde via en enkätundersökning och data analyserades med deskriptiv och jämförande ansats.

  Resultat: Nästan alla kvinnor i undersökningen använde Internet för att söka information om graviditet och förlossning. Kvinnorna söker information om barnets utveckling, kost/näring och graviditetslängd i hög utsträckning. Högutbildade kvinnor har andra kriterier för trovärdighet på hemsidor än kvinnor med lägre utbildning.

  Slutsats: Barnmorskor bör vara medvetna om gravida kvinnors användning av Internet samt själva skapa sig en uppfattning om informationen som de gravida kvinnorna läser på Internet. Vår studie visar att barnmorskors rekommendation av hemsidor på Internet har stor betydelse för gravida kvinnor.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Karlsson, Annica
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelse av läkemedelshantering till äldre i kommunal hälso– och sjukvård: En kvalitativ studie2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor inom den kommunala hälso – och sjukvården upplevde läkemedelshantering till äldre. Metod: Studien hade en kvalitativ design och data samlades in med enskilda intervjuer av fem sjuksköterskor och analyserades med hjälp av innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. Resultat: Dataanalysen resulterade i fyra teman med underliggande kategorier. De teman som framkom var: Sjuksköterskan har en betydelsefull roll, att ha insikt och kompetens om äldres läkemedelsanvändning, att anpassa behandlingen till patientens förutsättning och att ha en fungerande verksamhet.  Resultatet visade att det fanns en ökad medvetenhet kring läkemedelsbehandling till äldre men det behövdes mer utbildning inom området. Att ha en fungerande verksamhet ansågs viktigt och det var betydelsefullt att ha ett bra samarbete med andra. Det upplevdes positivt med läkemedelsgenomgångar och i resultatet framkom att sjuksköterskorna tog ett stort ansvar för kvaliteten, var uppmärksamma och följde upp läkemedelsbehandlingar. Att anpassa läkemedelsbehandlingen till patientens förutsättningar ansågs viktigt för att undvika läkemedelsrelaterade problem. Det framgick av resultatet att läkarkontinuitet underlättade arbetet för sjuksköterskorna och höjde kvaliteten på äldres läkemedelsanvändning. Det fanns ett önskemål om en geriatriker inom verksamheten då en del sjuksköterskor upplevde att allmänläkarna saknade kunskap om läkemedelsbehandling till äldre.  Slutsats: Sjuksköterskan har en viktig roll och tar ett stort ansvar för läkemedelbehandlings kvalitet. Att anpassa läkemedelsbehandlingen till patientens förutsättningar är viktigt för att undvika läkemedelsrelaterade problem. Det finns ett behov av ökad kompetens inom området bland alla yrkesgrupper. Det är angeläget med ökad bemanning och god läkarkontinuitet i verksamheten för att höja kvaliteten på läkemedelsbehandlingen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Kilde, Therése
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Kling, Madeleine
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Förutsättningar för att ge god och säker omvårdnad vid sekundärtransport av kritiskt sjuka patienter.: - En kvalitativ studie ur anestesisjuksköterskans perspektiv2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I anestesisjuksköterskans ansvarsområde ingår att transportera kritiskt sjuka

  patienter till annat sjukhus för vård, sekundärtransport, vilket upplevs som ett svårt uppdrag.

  Forskning tyder på att sekundärtransport av kritiskt sjuka patienter kan vara riskfyllt och

  orsaka patientskada. Syfte: Att beskriva förutsättningar för att ge god och säker omvårdnad

  vid sekundärtransport av kritiskt sjuka patienter ur anestesisjuksköterskans perspektiv.

  Metod: Deskriptiv design med kvalitativa fokusgruppsintervjuer och en induktiv ansats

  användes. Nitton anestesisjuksköterskor verksamma vid ett mellansvenskt länssjukhus

  intervjuades i tre fokusgrupper. Intervjuerna transkriberades och analyserades med

  innehållsanalys. Datanära koder som kortfattat beskriver innehållet identifierades för att sedan

  grupperas i subkategorier och kategorier. Resultat: I analysen framkom tre kategorier som

  ansågs motsvara behov vid sekundärtransport. Informanterna efterlyste fortbildning,

  teamsamverkan samt struktur för att ha goda förutsättningar att patientsäkert transportera

  kritiskt sjuka patienter. Slutsats: Genom att undersöka hur anestesisjuksköterskorna såg på

  förutsättningarna för att ge god och säker omvårdnad vid sekundärtransporter av kritiskt sjuka

  patienter, framkom kunskap vilken i en förlängning kan ge grund för rutiner innefattande

  checklista, teamträning, kontiunerlig utbildning samt kompetensutveckling genom praktiska

  övningar för att kvalitetssäkra omvårdnaden vid sekundärtransport.

 • 37.
  Kilde, Therése
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Kling, Madeleine
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Förutsättningar för att ge god och säker omvårdnad vid sekundärtransport av kritiskt sjuka patienter: En kvalitativ studie ur anestesisjuksköterskans perspektiv2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I anestesisjuksköterskans ansvarsområde ingår att transportera kritiskt sjuka patienter till annat sjukhus för vård, sekundärtransport, vilket upplevs som ett svårt uppdrag. Forskning tyder på att sekundärtransport av kritiskt sjuka patienter kan vara riskfyllt och orsaka patientskada. Syfte: Att beskriva förutsättningar för att ge god och säker omvårdnad vid sekundärtransport av kritiskt sjuka patienter ur anestesisjuksköterskans perspektiv. Metod: Deskriptiv design med kvalitativa fokusgruppsintervjuer och en induktiv ansats användes. Nitton anestesisjuksköterskor verksamma vid ett mellansvenskt länssjukhus intervjuades i tre fokusgrupper. Intervjuerna transkriberades och analyserades med innehållsanalys. Datanära koder som kortfattat beskriver innehållet identifierades för att sedan grupperas i subkategorier och kategorier. Resultat: I analysen framkom tre kategorier som ansågs motsvara behov vid sekundärtransport. Informanterna efterlyste fortbildning, teamsamverkan samt struktur för att ha goda förutsättningar att patientsäkert transportera kritiskt sjuka patienter. Slutsats: Genom att undersöka hur anestesisjuksköterskorna såg på förutsättningarna för att ge god och säker omvårdnad vid sekundärtransporter av kritiskt sjuka patienter, framkom kunskap vilken i en förlängning kan ge grund för rutiner innefattande checklista, teamträning, kontiunerlig utbildning samt kompetensutveckling genom praktiska övningar för att kvalitetssäkra omvårdnaden vid sekundärtransport.

 • 38.
  Kruse, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Norén, Linnéa
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Följsamhet till egenvård- utvärdering av patienter medhjärtsvikt som fått uppföljning i hemmet av ettmultidisciplinärt team: En registerstudie baserad på longitudinella enkätdata2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: På Hudiksvalls sjukhus pågår ett projekt med ett multidisciplinärt team som följer upp patienter med hjärtsvikt efter utskrivning från hjärtavdelning.Bakgrund: Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till att personer >65 år blir inlagda på sjukhus. Hjärtsvikt beror på en underliggande sjukdom, vanligast är hjärtinfarkt eller hypertoni. Egenvård är viktigt vid hjärtsvikt och genom specialiserad uppföljning/ utbildning ökar patientens förståelse för egenvårdsstrategier.Syfte: att undersöka utvecklingen av följsamhet till egenvård hos patienter med hjärtsvikt som fått uppföljning i hemmet av ett multidisciplinärt team innan inskrivning i teamet och vid utskrivning ur teamet efter 6-8 veckor.Metod: En registerstudie baserad på longitudinella enkätdata.Resultat: patienterna visar förbättring av följsamhet till egenvård, förbättrad eller bibehållen NYHA-klass, en minskning av antal vårdtillfällen och vårddygn.Slutsats: uppföljning via det multidisciplinära teamet i Hudiksvall förbättrar patientens följsamhet till egenvårdsåtgärder, minskar antalet vårdtillfällen/ vårddagar samt leder till att patienterna förbättrar eller bibehåller sin NYHA-klass.

 • 39.
  Lamers, Petrus
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Sagnérius, Linda
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Prognostiska faktorer för att inte fullfölja multimodal smärtrehabilitering2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Långvarig smärta är vanligt förekommande och orsakar stort lidande. Multimodal rehabilitering (MMR) är en behandlingsmetod som erbjuds patienter med komplexa rehabiliteringsbehov. Behandlingsföljsamhet definieras hur väl patientens beteende överensstämmer med de rekommendationer patienten kommit överens med sin vårdgivare och har betydelse för behandlingsresultatet. Lite är känt idag om prognostiska faktorer för behandlingsföljsamheten vid MMR. Identifiering av hinder som kan förklara varför patienter inte slutför behandling är därför viktigt för att kunna optimera behandlingseffekterna.

  Syfte: Att undersöka vilka faktorer som hade betydelse för att inte fullfölja ett MMR 2 program hos patienter med komplex långvarig smärta.

  Metod: Projektet var en prospektiv kohortstudie. Studiepopulation var patienter mellan 18– 67 år med långvarig smärta, som påbörjade ett MMR program mellan 2009–2016, registrerade i det Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS). Trettiosex variabler fanns tillgängliga, utfallsmåttet var fullfölja eller ej fullfölja MMR. För att identifiera variabler med störst betydelse för behandlingsföljsamhet skapades regressionsmodeller med logistisk regression. Modellens diskriminativa förmåga testades och goodness of fit bedömdes.

  Resultat: De tre viktigaste faktorerna som ökade odds för att inte slutföra MMR 2 var patienter med hög smärtintensitet, patienter i yngre ålderskategori och låg motivation. Modellens diskriminativa förmåga var undermålig, goodness of fit var inte signifikant.

  Slutsats: Modellen kan inte predicera utfall för enskilda individer men ger informationen om vilka faktorer som historiskt har varit viktiga. På sikt kan identifiering av faktorer som försämrar följsamheten bidra till att anpassa MMR program och därmed skapa bättre förutsättningar så att flera patienter fullföljer rehabiliteringen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Lindberg, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Sjuksköterskans åtgärder för att lindra oro och ångest i en vårdsituation2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 41.
  Lindberg, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Rundberg, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Förlossningsrädda kvinnors erfarenheter av Aurorasamtal ett till två år efter förlossning2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Av alla gravida kvinnor räknas omkring 5 % lida av svår förlossningsrädsla. Kvinnor med förlossningsrädsla löper högre risk för komplikationer under och efter graviditeten. I Sverige läggs idag mycket resurser på Auroraverksamhet för att hjälpa kvinnor med förlossningsrädsla. Det saknas omfattande utvärdering av Auroraverksamheten.

  Syfte: Syftet med detta fördjupningsarbete var att undersöka upplevelse och effekt av Aurorasamtal inför förlossning samt upplevelse av den efterföljande förlossningen bland först- och omföderskor.

  Metod: Studien har en retrospektiv studiedesign där datainsamling skedde via en enkätundersökning. Datamaterialet sammanställdes därefter i SPSS.

  Resultat: Majoriteten av kvinnorna upplevde att samtalen hjälpte dem till en mer positiv förlossningsupplevelse. Fler förstföderskor än omföderskor önskade planerat kejsarsnitt när de kom till Auroramottagningen. De flesta kvinnor som önskade vaginal förlossning blev vaginalt förlösta. Över hälften av kvinnorna som deltog i studien var mindre rädda för förlossning 1 – 2 år efter förlossningen än de upplevde att de var innan Aurorasamtalet och förlossningen.

  Konklusion: Aurorasamtal förefaller ha störst betydelse för omföderskor och för de kvinnor som önskar vaginal förlossning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Lindblom, Emilia
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Jonsson, Josefin
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Att möta oplanerat gravida unga kvinnor som beslutar sig för att genomgå en abort: En kvalitativ intervjustudie med barnmorskor på ungdomsmottagningar2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barnmorskeyrket har gått från att främst fokusera på vård under graviditet och förlossning till ett bredare arbetsfält inom sexuell och reproduktiv hälsa som även innefattar arbete på ungdomsmottagning. Barnmorskan på ungdomsmottagningen arbetar förebyggande mot oönskade graviditeter och möter unga kvinnor och män i samtal om graviditet och abort. Att ställas inför ett oväntat graviditetsbesked kan vara omvälvande och barnmorskan är central i att finnas till hands för den unga gravida kvinnan, samt för hennes partner och familj så att hon lättare kan utföra ett informerat beslut.

  Syfte: Att beskriva barnmorskans erfarenheter av att möta oplanerat gravida unga kvinnor på ungdomsmottagning som beslutar sig för att genomgå en abort.

  Metod: Semistrukturerade individuella intervjuer användes som insamlingsmetod och analys utfördes med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Två kategorier och sju subkategorier identifierades: Att vara en inlyssnande samtalspartner; Vid graviditetsbeskedet, Inför abortbeslutet och Efter aborten. Individanpassat stöd; Att ge praktiskt och kunskapsmässigt stöd vid den oplanerade graviditeten, Att se till det sociala sammanhanget, Ge stöd för en fortsatt säker sexualitet och Att stödjas för att stödja.

  Slutsatser och klinisk tillämpbarhet: Barnmorskan fångade in tankar och känslor hos den unga kvinnan och bemötte henne där hon befann sig. Barnmorskan tydliggjorde att abortbeslutet var den unga kvinnans och skyndade inte på beslutet. De betonade vikten av att inte förutsätta abort som det enda handlingsalternativet. Genom att lyssna in individuella behov av stöd kunde barnmorskan tillgodose det stöd som saknades. Att stödja för en fortsatt säker sexualitet såg barnmorskorna som en viktig men utmanande arbetsuppgift som väckte mycket känslor och därför var det viktigt med stöd för barnmorskan i form av kollegor, fortbildning och riktlinjer. Genom att öka kunskapen om barnmorskornas möten med oplanerat gravida unga kvinnor har författarna en förhoppning om ökad förståelse för arbetet och dess utmaningar. Genom fortbildning, hospitering, tydligare riktlinjer och stöttning inom preventivmedelsrådgivning efter aborten kan barnmorskan få mer stöd i sitt arbete och därmed möjlighet att förbättra mötet individanpassat utifrån den unga kvinnans behov.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Lindblom, Kristina
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Rask, Katarina
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Karaktäristika för kvinnor i Norden som väljer en planerad hemförlossning: En jämförelse mellan Sverige och Norden2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Endast ett fåtal kvinnor i Norden väljer en planerad hemförlossning. I Sverige har en studie gjorts för att undersöka vilka karaktärsdrag som går att urskilja hos dessa kvinnor men liknande studier saknas för Norden.

  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva vad som är karaktäristika för kvinnor i Norden som väljer en planerad hemförlossning samt jämföra karaktäristika hos kvinnor i Sverige med kvinnor från tre andra nordiska länder.

  Metod: Studien är en retrospektiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Materialet är insamlat mellan 2009-2011 inom ramen för forskningsnätverket ”Nordic Homebirth” via enkätformulär på internetsidan www.nordichomebirth.com. Icke-parametriska analyser genomfördes med hjälp av Chitvå-test.

  Resultat: Totalt svarade 778 kvinnor på enkäten. Kvinnorna i Sverige var i genomsnitt två år äldre och i högre grad omföderskor och sammanboende/gifta. Fler kvinnor i Norden var ensamstående/ej sammanboende jämfört med de svenska kvinnorna. Ingen skillnad i utbildningsnivå fanns mellan kvinnorna i Sverige och Norden.

  Slutsats: Skillnader i karaktäristika för kvinnor som väljer en planerad hemförlossning i Norden finns avseende ålder, paritet, civilstånd och ursprungsland. Bättre registrering av planerade hemförlossningar behövs för att kunna göra säkrare undersökningar av denna grupp.

  Nyckelord: planerad hemförlossning, karaktäristika, kvinnor, Sverige, Norden

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Lithberg, Malin
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Hälsa och livskvalitet hos personer diagnostiserade med lungcancer: En deskriptiv enkätstudie2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka skattningen av hälsa och livskvalitet utifrån kön, ålder och rökvanor hos personer med lungcancer. Vidare syftade studien till att undersöka om det fanns samband mellan specifika sjukdomssymptom och personens skattning av hälsa, livskvalitet och förekomsten av rökning eller tidigare rökning. Metod: Studien genomfördes som en deskriptiv studie. Deltagarna (n=68) var samtliga diagnostiserade med lungcancer och bosatta i Dalarna, Sverige.

  Resultat: Ökade besvär av vissa sjukdomssymptom, däribland svårigheter att ta en långpromenad samt trötthet, hade ett signifikant samband med en lägre skattad hälsa. Vid ökade besvär av vissa sjukdomssymptom, däribland nedstämdhet och sömnsvårigheter, sågs samband med en lägre skattning av livskvaliteten. Personer som var, eller tidigare hade varit rökare, hade i högre utsträckning besvär av vissa sjukdomssymptom som andfåddhet och svårigheter att göra ansträngande saker.

  Sammanfattning: Studien visade att det fanns signifikanta samband mellan vissa sjukdomssymptom och hur personen med lungcancer upplever sin hälsa och livskvalitet. Detta är viktigt att bejaka i omvårdnaden av personer som drabbats för att kunna främja hälsa och livskvalitet. Det fanns även signifikanta samband mellan vissa sjukdomssymptom och förekomsten av rökning eller tidigare rökning. Detta är en indikation på att hälso- och sjukvården bör fortsätta att arbeta tobakspreventivt för att motiverat att arbeta för att personer ska sluta röka.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Malmberg, Kim
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Sigfusson Nordgren, Jeanette
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Neuromuskulär elektrisk stimulering (NMES) som komplement under stabilitetsträning efter axelluxation: En interventionsstudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Axelluxation är den mest förekommande axelskadan i Sverige där individen kan utveckla axelinstabilitet till följd av recidiverande axelluxationer. Den vanligaste konservativa behandlingen är stabilitetsträning för rotatorcuffens muskulatur samt skapulakontroll. Tidigare studier har undersökt effekten av Neuromuskulär elektrisk stimulering (NMES) som komplement under träning av bland annat armbågs- och knäled, men oss veterligen har ingen tidigare studie undersökt denna effekt för axelinstabilitet.

  Syfte: Att genom en pilotstudie utvärdera effekten av NMES som ett komplement under stabilitetsträning avseende självskattad axelrelaterad livskvalité för vuxna individer med historia av recidiverande axelluxationer. Vidare syftades att utvärdera genomförbarheten av studieupplägget.

  Metod: Elva individer rekryterades varav sex stycken matchades till interventionsgruppen och resterande fem till kontrollgruppen. Träningsinterventionen pågick under sex veckor och omfattade tolv träningspass. Interventionsgruppen använde NMES som ett komplement under konventionell stabilitetsträning medan kontrollgruppen genomförde samma träning utan NMES. Deltagarnas självskattade axelrelaterade livskvalité mättes före och efter träningsinterventionen genom det validerade utvärderingsinstrumentet Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI). Efter träningsinterventionen analyserades mellan- och inomgruppsskillnader med hjälp av Mann-Whitney U-test respektive Wilcoxon signed-rank test.

  Resultat: Det fanns ingen skillnad avseende total WOSI-score mellan grupperna före (p = 0,47) eller efter (p = 0,36) träningsinterventionen. En förbättring över tid, alltså efter interventionen jämfört med före sågs i total WOSI-score (p = 0,028) inom interventionsgruppen, medan ingen förbättring hittades inom kontrollgruppen (p = 0,89).

  Slutsats: Förbättringen hos interventionsgruppen indikerar att NMES under konventionell stabilitetsträning kan vara ett effektivt alternativ för individer med axelinstabilitet, men ytterligare studier krävs för att verifiera NMES-träningens positiva effekter.

 • 46.
  Mattsson, Annika
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Omvårdnad av patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) inom psykiatrisk slutenvård: Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter: En kvalitativ intervjustudie2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: All sjukvård i Sverige styrs av Hälso-och sjukvårdslagen [HSL]. Under vissa omständigheter kan denna lag behövas kompletteras med Lagen om psykiatrisk tvångsvård [LPT]. Dessa personer vårdas inom psykiatrisk slutenvård. Omvårdnadens syfte är att patienten samtycker till vården och tvångsvården kan över gå till frivillig vård. Dessa personers problematik är dock ofta komplex och omvårdnaden upplevs innebära många svårigheter för sjuksköterskorna.

  Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelse av omvårdnad i samband med LPT-vård inom sluten psykiatrisk vård.

  Metod: Empirisk kvalitativ studie med deskriptiv design. Studien baseras på sju semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor. Dessa analyserades med manifest innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet visade att en förutsättning för att uppnå målet med tvångsvården genom omvårdnad var att skapa en allians med patienten. Kommunikation som innefattade individuellt anpassad information var en nyckelfaktor till alliansskapande. Omvårdnadsarbetet innefattade samverkan och sjuksköterskorna upplevde ett behov av kompetensutveckling.

  Slutsats: Sjuksköterskor upplever att omvårdnad enligt LPT är en utmaning och sammankopplat med flertalet svårigheter. Erhålls kompetens, tid för reflektion och trygghet i arbetsgruppen ses dock inte omvårdnaden som en omöjlighet utan kan upplevas som positivt för både den som vårdar och för den som vårdas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Moberg, Inger
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Anhörigas upplevelser när en familjemedlem som drabbats av demens flyttar in på ett särskilt boende2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När beslutet att flytta in på ett särskilt boende fattats förändras livssituationen för både den som drabbats av demens som för de anhöriga.

  Syftet: Syftet med denna litteraturöversikt var att studera och beskriva anhörigas upplevelser i samband med att en person som drabbats av demens flyttar in på ett särskilt boende. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Litteratur­sökningarna gjordes i databaserna Medline och Cinahl efter relevanta artiklar. Sökord som användes var relatives, experience, caregivers burden, coping, dementia, nursing home, placement, decision, Sweden, family caregivers. Sexton vetenskapliga artiklar analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fem olika kategorier: att skapa en relation att känna sig delaktig, att känna skuld, att känna osäkerhet samt att fatta rätt beslut. Resultat: Att ta beslutet att flytta en person som drabbats av demens var svårt, eftersom det ofta är förknippat med skuldkänslor, att inte känna sig delaktig, samt en känsla av osäkerhet, och en oro om att inte ha tagit rätt beslut. Slutsats: Rollen som anhörig till en person som drabbats av demens är svår och det innebär en hög belastning samt en hög nivå av stress. Det är viktigt att den anhörige får stöd och uppmuntran och där har vårdpersonalen en viktig roll.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Neljesjö, Maria
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad.
  Strömkvist, Ingegerd
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Omvårdnadspersonals upplevelser av vård i livets slutskede: En kvalitativ intervjustudie2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet: Syftet med studien var att beskriva hur omvårdnadspersonal inom kommunens särskilda boende och korttidsboende upplever att vårda personer i livets slutskede.Metod: Studien bygger på åtta kvalitativa intervjuer med undersköterskor. Datainsamlingsmetoden baserades på Critical Incident Technique och som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I intervjuerna framkom att samarbetet till de övriga i teamet och närstående hade en stor och avgörande betydelse för hur vården utvecklades. Omvårdnadspersonalen kände ibland att sjuksköterskan saknades i vissa omvårdnadssituationer. Fördelning av personal under dygnet bidrog till kontinuitet i samverkan. De upplevde att olika faktorer i miljön kunde vara både till hjälp eller till hinder i samspelet till den döende och närstående. De intervjuade talade också om vikten av att respektera patientens vilja. Omvårdnadspersonalen gav även stöd till de närstående och de kom familjerna nära. De upplevde att närvaro utan krav och stress var av betydelse för interaktionen till den döende och dess närstående. Det var viktigt att både den döende och de närstående var tillfreds med symtomlindringen. Det var viktigt att få ge ett värdigt omhändertagande efter döden. Slutsats: Det genomgåendet temat visade att interaktion och samverkan med vårdteamet, närstående och patienten var av avgörande betydelseför hur vården i livets slut skulle bli trygg och värdig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Nüth, Lisa
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Österlund, Åsa
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Kartläggning av utvärderingsinstrument vid endometrios: En enkätstudie riktad mot endometriosteam i Sverige2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar runt 10 % av den kvinnliga befolkningen i Sverige. Sjukdomen kan leda till mycket svåra symptom och smärta med sjukfrånvaro och lidande som resultat. Sedan 2018 finns nationella riktlinjer för vård vid endometrios. Bedömning av livskvalitet med formuläret The Endometriosis Health Profile (EHP-30), ett endometriosspecifikt utvärderingsinstrument, rekommenderas i vårdriktlinjerna. EHP-30 är det enda validerade endometriosspecifika utvärderingsinstrumentet som finns i svensk översättning. Det saknas kunskap om användningen av utvärderingsinstrument inom endometriosteam i Sverige idag.

  Syfte: Syftet med studien var att kartlägga användningen av och åsikter om utvärderingsinstrument inom endometriosteam i Sverige och de i teamet ingående vårdprofessionerna. Syftet var även att mer specifikt kartlägga användningen av det endometriosspecifika utvärderingsinstrumentet EHP-30 vilket rekommenderas i vårdriktlinjerna.

  Metod: En icke-experimentell tvärsnittsstudie baserad på en egenkonstruerad webbenkät med såväl flervals- som fritextfrågor. Studien riktade sig till endometriosteam i Sverige, resultatet baseras på 47 respondenter som svarade på enkäten.

  Resultat: 33 % av respondenterna använde utvärderingsinstrument samtidigt som 85 % av respondenterna ansåg att det är mycket eller ganska viktigt att använda vid bedömning av patienter med endometrios. VAS/NRS var det vanligast förekommande utvärderingsinstrumentet. Arton respondenter angav att de känner till EHP-30. Fyra respondenter angav att de använder EHP-30, en använder det regelbundet. Tids- och resursbrist samt dålig kännedom och dålig tillgänglighet anges som förklaringar till varför utvärderingsinstrument inte används.

  Slutsats: Utvärderingsinstrument för att skatta smärtintensitet användes i högre utsträckning än utvärderingsinstrument för exempelvis livskvalitet. Här kan finnas ett behov av att bättre lyfta in ett biopsykosocialt förhållningssätt när det gäller utvärdering av patienter med endometrios. Tillgängligheten och spridningen av EHP-30 behöver prioriteras precis som Socialstyrelsen anger i vårdriktlinjerna. Tid och resurser kan behöva tillsättas för att underlätta för verksamheterna att implementera EHP-30.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Olsson, Anna
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Winlöf, Viktoria
  Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap.
  Mammors upplevelse av att drabbas av HELLP syndrom och samtidigt mista sitt väntade barn: En kvalitativ fallstudie2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns begränsad kunskap om hur mammor upplever att drabbas av HELLP syndrom och samtidigt mista sitt väntade barn. Ytterligare kunskap kan bidra till ökad förståelse och leda till bättre vård. Syfte: Att beskriva mammors upplevelser av att drabbas av HELLP syndrom och samtidigt mista sitt väntade barn. Metod: En kvalitativ fallstudie med djupintervjuer som analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studien påvisade det kaos och den overklighetskänsla mammorna upplevde då insjuknandet och händelserna skedde i snabb takt. Det fanns ingen tid för reflektion, tillståndet var livshotande och en katastrofkänsla uppstod. Temat overkligt kaos formades. De svårt sjuka mammorna klarade inte att delta vid första omvårdnaden av sitt döda barn men kunde under vårdtiden vara tillsammans med barnet vid flera tillfällen vilket gav känslor av både glädje och sorg. Mammorna upplevde restsymtom av HELLP syndrom ett halvår efter händelsen. Slutsatser: Det snabba insjuknandet och händelseförloppet resulterade i ett overkligt kaos för mammorna. Det är viktigt att vårdpersonalen är tydliga i sin kommunikation och hela tiden närvarande hos mamman. Barnmorskan har en central roll i att hjälpa mammorna att möta och vara nära sitt döda barn så mycket som möjligt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 av 63
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf