du.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 328
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Aartsen, Marja
  et al.
  Valtorta, Nicole
  Dahlberg, Lena
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  van Regenmortel, Sofie
  Waldegrave, Charles
  Corrigan, Trudy
  Exclusion from social relations in later life: Briefing paper2018Report (Other academic)
 • 2. Abellan, A.
  et al.
  Perez, J.
  Pujol, R.
  Sundstrom, G.
  Jegermalm, Magnus
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Malmberg, B.
  Partner care, gender equality, and ageing in Spain and Sweden2017In: International Journal of Ageing and Later Life, ISSN 1652-8670, E-ISSN 1652-8670, Vol. 11, no 1, p. 69-89Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We used national surveys to study how older persons’ changing household patterns influence the gender balance of caregiving in two countries with distinct household structures and cultures, Spain and Sweden. In both countries, men and women provide care equally often for their partner in couple-only households. This has become the most common household type among older persons in Spain and prevails altogether in Sweden. This challenges the traditional dominance of young or middle-aged women as primary caregivers in Spain. In Sweden, many caregivers are old themselves. We focus attention to partners as caregivers and the consequences of changing household structures for caregiving, which may be on the way to gender equality in both countries, with implications for families and for the public services.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ahmed-Dahmane, Imane
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Popescu, Monica
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Anhörigvårdare av personer med demens: En litteraturöversikt om anhörigvårdares upplevelser under vårdtiden2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Family caregiving of people with dementia is expected to increase due to a declining public care and a growing number of people suffering from dementia. There is a need for better understanding of the life situation of family caregivers in order to give them the right support. The aim of this literature study is to emphasize the life situation of relatives caring for persons with dementia disease.  The methodological approach is thematic analysis av 15 qualitative studies that have been identified after a literature search conducted in three databases. The results are presented in three main themes and five sub-themes. The themes highlight the family caregivers, their experience and the strategies they use to cope with everyday life. The study concludes that the life situation of the family caregivers is individualized. Their support needs are varying according to the development of the dementia disease and the circumstances before the illness.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Ahola, Malin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Sundell, Annika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Vi jobbar inte med själva barnen": En kvalitativ intervjustudie av socialsekreterares beaktande av barnperspektivet i ekonomiskt bistånd2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the essay is to investigate how the child perspective is taken into consideration in the social services' management of financial assistance. The method used is a qualitative interview study. Six social workers within financial assistance have been interviewed. The study is based on the theory of discretion, and is of relevance to social work since children in families who receive financial assistance constitute a vulnerable group who is at risk of ending socially vulnerable even in adulthood.

  The results of the study show that most of the social workers perceive the child perspective as unclear. The study also shows that children tend to be invisible in financial assistance, and that the social workers perceive that they do not have sufficient conditions to work from a child perspective. The study further shows that most of the social workers have a request to work more from a child perspective.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5. Alexanderson, Karin
  et al.
  Jess, Kari
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Stuprör, hängrännor och rännkrokar: Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013–20142015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Socialstyrelsen har initierat ett utvecklingsarbete i fem kommuner i syfte att samordna stödet till barn under 18 år och föräldrar i familjer där föräldrar har problem med riskbruk/missbruk. Arbetet skulle särskilt stärka helhetssynen och samverkan mellan enheter i kommunen som har ansvar för barn, ungdom och familj respektive missbruk och beroende. Med helhetssyn avses här att se barns och vuxnas individuella behov, men även som familj, när det gäller socialtjänstens arbete med att upptäcka missbruk bland föräldrar, utreda, ge insatser och följa upp. Utvärderingen, som om avser tiden november 2012 till september 2014., avser såväl själva utvecklingsarbetet (processen) som dess resultat. Det kan med utvärderingstermer benämnas programteoriutvärdering och som genererat tre övergripande frågeställningar: Har kommunerna genomfört vad de föresatt sig göra? Har de uppnått de mål som de satt upp? Vilka förhållanden hindrar alternativt befrämjar ett familjeperspektiv i socialtjänstens arbete med barn och vuxna? För analys och tolkning av resultaten har implementeringsteori och teorier kring organisation och samverkan använts. Två år är en kort tid för att ett utvecklingsarbete av den här omfattningen ska ge några synbara avtryck i verksamheterna och framförallt innebära något för brukarna/ klienterna. I två kommuner har arbetet fått ett sådant genomslag att även klienterna kunnat tillfrågas om upplevelsen av samordningen samt om och hur arbetet inneburit någon förändring för dem. I en kommun har arbetet inte gett några större avtryck vare sig i organisationen eller för klienterna. I två kommuner har det inneburit viss utveckling av samarbete och samordning på professions- och verksamhetsnivå. Alla fem kommuner har fullföljt projektet och har en ambition att fortsätta utvecklingsarbetet. Målsättningen att pröva de samordnande insatserna i större skala har omsatts i en av de deltagande kommunerna. Det kan konstateras att de i teorin beskrivna hindren även förekommer i detta projekt. Det gäller exempelvis brister i kommuniceringen, hur samordnandet och uppföljningen med familjen faktiskt ska gå till, hög personalomsättning, hög arbetsbelastning och brister i ledningsstöd. Att enheterna är lokaliserade på olika ställen eller organiserade i olika förvaltningar är andra hinder. Framgångsfaktorer har varit fungerande arbetsledarskap och förankring på flera nivåer. Ledare som tar aktiv del och lyssnar och lär. Att det finns mottagningsfunktioner på bägge enheterna inom respektive kommun banar vägen för samverkan när det gäller upptäckt och utredning. Att testa en samordningsmodell i några pilotärenden förefaller vara ett bra sätt att förbereda sig innan implementering sker i större skala. Att utbyta erfarenheter med andra kommuner har visat sig verkningsfullt. Det finns flera exempel på hur kommunerna av lärt varandra och även använt varandra i utvecklingsarbetet. Optimistiska, erfarna och uthålliga projektmedarbetare med tydliga mandat som leder implementeringen är en framgångsfaktor, liksom att utgå från faktiska behov av förändringar i organisationen. Tre förhållanden som identifierats som hindrande eller försvårande av ett samordnat arbetssätt kan sammankopplats med lagstiftning och organisationsformer. Utredning och insats går inte alltid i fas med varandra tidsmässigt på vuxenheten och enheten för barn och unga. Enligt socialtjänstlagen ska en barnutredning vara slutförd inom fyra månader och en förhandbedömning ska vara gjord inom 14 dagar (SOL 11:2). Sådana tidsgränser formuleras inte för vuxenärenden. Barnutredningen kan avslutas utan insats med hänvisning till att det finns en fungerande förälder och vuxenutredningen likaså, därför att den vuxne inte är motiverad att göra något åt sitt missbruk. Själva arbetets organiserande gör att det finns flera ärenden i en familj som inte synkroniseras. Slutligen diskuteras resultatet utifrån den vedertagna metaforen stuprör. De flesta kommuner i Sverige har en specialiserad organisation. I en sådan organisation flyter barnärendena i ett stuprör och vuxenärenden i ett annat. Utöver detta införs här metaforerna hängrännor och rännkrokar. Hängrännor behövs för att möjliggöra ett helhetsperspektiv på familjen, i hängrännorna blandas ärendena. Rännkrokar slutligen ses som strukturerna i organisationen som underlättar de blandade ärendeflödena. De samordningsmodeller som kommunerna prövat kan liknas vid försök att montera upp hängrännor. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6. Alexandersson, Karin
  et al.
  Nyström Svensk, Ingrid
  Olsson, Helén
  Udo, Camilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Försörjningsstöd som leverbröd - Det ekonomiska biståndets utveckling 2007-2008, i sex kommuner i Dalarna, i relation till förändringar i det svenska välfärdssystemet.2008Report (Other academic)
 • 7.
  Alhabeeb, Maha
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Mirzoyan, Goar
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Rätt man på rätt plats I will I can I do: En kvalitativ studie om högutbildade manliga flyktingar från ickevästliga länder och deras väg till en lyckad etablering på den svenska arbetsmarknaden.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish society today is characterized by cultural diversity. The number of refugees has increased in recent years. Being a refugee in Sweden, with a high-level education, and without a qualified job is a trying situation. Most studies point to difficulties and barriers for refugee academics in entering the Swedish labor market. However, some refugee academics have managed to circumvent these difficulties and have found a strong foothold in the labor market. The study was conducted with a qualitative study aimed at examining positive examples of six male refugees with a college degree, who come from Iraq, Syria, Somalia and Afghanistan, and their path to a qualified job. The results show that the participants' cultural capital and their empowerment facilitates access to the labor market. Our study shows that social contacts are of little importance to our participants in their search for employment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Aljebouri, Sally
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Samverkan i ärenden med våld i nära relationer: Socialsekreterares och polisers erfarenheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate social workers and police investigators perceptions and experiences of cooperation between the two authorities in cases of violence against women and children by men in a close relationship. The method used was qualitative with semi-structured interviews. Three social workers in the social services and two police investigators were interviewed. Cooperation was used as a theoretical frame. The result showed that cooperation is perceived as more extensive and structured when children are involved, compared to when women without children are abused. Collaboration is affected by different work methods, procedures, rules of confidentiality, lack of resources and time. Results showed further that personal relationships affect cooperation and there is knowledge and awareness of violence in close relationships in both authorities. Cooperation between social services and the police is necessary and contributes to help abused women and children to get the support they need.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Alm, Johanna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Östling, Charlotte
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Barnen - framtida bidragstagare?: - Socialsekreterares syn på det förebyggande arbetet med barnfamiljer inom ekonomiskt bistånd2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to examine how social workers at the unit for financial assistance look at the preventive work with families receiving financial assistance, to prevent the children from becoming beneficiaries themselves in the future. The study was based on a qualitative approach, where semi-structured interviews was used as method for data collection. Thematic analysis was used to analyse the collected material. The result of the study shows that the social workers believe that the preventive work should focus on the parents, by assisting them to as soon as possible reach self-sufficiency and support them to be good role models for their children. Further, the result show that the social workers wish to work more preventive, but that a reorganization in the municipality is required to enable an effective preventive work.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andersson, Anna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Melandsö, Kajza
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Psykisk hälsa i skolan, ett förebyggande arbete: En enkätstudie över lärare i ämnet Idrott och hälsas uppfattning om arbetet med psykisk hälsa på lektionstid2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to study how Swedish teachers in Physical education work with mental health, their own perceived level of knowledge and how they wish to work.   A quantitative survey has been conducted via Facebook. In total 146 respondents participated in the survey. The results were analyzed with the theories KASAM and OCB role perception taken into account, and linked to previous research.   The result shows that teachers plan for mental health in the education quite rarely, but nevertheless talk about mental health relatively often outside of scheduled time. Most teachers consider themselves to have a fairly good knowledge of mental health. However, more than half of them perceive that the subject has been treated to a low degree during their own education. Most teachers want mental health to take a greater part in lessons. Several teachers suggest that mental health should become an own subject.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Hatula, Mimmi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Mäns våld mot kvinnor under graviditet: En litteraturstudie om våldets påverkan på kvinnans livssituation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This literature review investigates how pregnant womens’ life situations are affected by mens’ violence. The data material consists of twelve articles which aims to present the womens’ own stories. The articles/studies have been analysed and categorised into four themes and subthemes, which represents the result of the literature review. The result has been discussed with the theory of gender power, radical feminism and the four levels of inequality for a greater understanding of the womens’ life situations. The discussion illustrates how social workers can be inspired to work with women, who are exposed to violence during pregnancy, with a perspective of empowerment. The literature review shows the importance for social workers to have an overall picture and understanding about how the womens’ home situation, ambivalence, self images and the difficultness with leaving creates a complex life situation where the women and their children are in need of support and help to be able to act on their own needs and increase their power.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Christensen, Johan
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Spelproblematik hos skolungdomar: Socialarbetares upplevelser av att bemöta och hantera spelproblematik2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problematic gaming among adolescents in Sweden is a growing and many concerns, parents, school and social services worry about the negative impact gaming might have on adolescents. The aim of the study was to examine and describe the experiences that social workers have regarding gaming and its meaning for adolescents. The method used was qualitative and involved interviews with both municipal social workers and school counsellors and the interviews were analysed according to thematic analysis. The results showed that there is great concern among the professionals and that gaming can involve great consequences for many adolescents including some positive aspects. However, the conclusions are that there are reasons to be concerned about the growing problematic gaming among adolescents and that there is a need for increased knowledge on the subject.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Andersson, Maria
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Digital images as part of an implementation process: patterns in digital representations of community mental health service providers2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Systems for freedom of choice have been implemented as an organizational structure in public welfare in several western countries. The aim of the market model is to increase citizens’ freedom of choice, conduce diversification in service and providers of service, while contribute higher quality of service and facilitate efficient use of public funds. In Sweden “Act of Free Choice Systems” (2008:962) was introduced in 2009, and optional for municipalities to use. Several municipalities have opened up for both public and non-public providers for citizens’ to choose from in different welfare sectors. Mental health care was one of them. The implemented competitive market logic meant providers needed to promote themselves to attract users to be able to stay on the market.

  Aim: The aim of this study is to describe and analyse how public and non-public providers’ of community mental health care use digital pictures during the time of an implementation of a competitive market system in Sweden.

  Methods: A case study was conducted. A municipality was strategically selected because a free choice system was implemented in their community mental health care in 2010. Day centres, a common community mental health care support was selected to constitute the focus of the study. All providers had a digital space of their own at the municipality’s website. Digital pictures from each homepage were collected in 2012, when the new system had been running for a while. All pictures were included in the study. Pictures were transcribed using the semiotic model. Transcribed data was analysed with content analyse and categorized into themes. A frequency analysis was conducted to show similarities and differences in content.

  Results: Homepages showed between 0 and 88 digital pictures. Public providers displayed less pictures than non-public providers. The content analyse identified three main categories: 1. Presenting pictures 2. Illustrative pictures 3. Emotional intermediating pictures. The frequency analyse showed three main recurring contents: pastries (10 providers), flowers and trees (10 providers) and the building’s exterior (9 providers). Distinguishing pictures were; mountain climber (one provider), dogs at the Coffey table (two providers).

   Analyse/Discussion: Digital pictures seemed to fulfil different purposes; to present activities such as buildings and persons, to illustrate text and to convey feelings of growth, inclusion, participation and friendship. The most recurring picture content was interpreted as follows: pastries, as appealing to the sense of sweetness, something tasting good, homely, attractive; flowers and trees as appealing to growth, literal and symbolic; building’s exterior as representing the place physically. Mountain climber pictures were interpreted as appealing to adventure and excitement, dogs at the Coffey table as appealing to a wish for non-demanding fellowship, a wish for pets.

  Conclusion: Most providers used digital pictures in their promotion of themselves. Pictures were used in different ways and with different intentions. Non-public providers displayed more pictures than public providers. This might implicate non-public providers were more adjusted to the new competitive system where promotion was part of the game.

 • 14.
  Andersson, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Eklund, Mona
  Sandlund, Mikael
  Umeå universitet, Psykiatri.
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Frames for choice and market characteristics - a Swedish case study of community mental health services in change2015In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 5, no 3, p. 227-243, article id 1059772Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe and analyse structural frames for choice, as well as characteristics of a free-choice market, implemented in community mental health services in Sweden. Day centres were focused. A case study was conducted. Documents were collected and semi-structured interviews were conducted with twenty-eight agents involved in the implementation process. Content analysis of data showed that users’ freedom of choice was influenced by detailed regulation. Freedom of choice was extended, but it was also substantially reduced. The gain or loss of freedom of choice depended on which aspects of the system were emphasised. Features, which could be interpreted as paternalistic, were once again structurally embedded, despite a system addressing individual freedom of choice. Further, the market did not seem to be adjusted for the average user of community mental health services.

 • 15.
  Andersson, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Eklund, Mona
  Lunds universitet.
  Sandlund, Mikael
  Umeå universitet, Psykiatri.
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Freedom of choice or cost efficiency?: the implementation of a free-choice market system in community mental health services in Sweden2016In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 18, no 2, p. 129-141Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This case study investigates the implementation of a free-choice market system in community mental health services using the example of day centres for people with psychiatric disabilities. It was conducted in a major city that was about to implement a free-choice market system due to a new legislation that made it feasible. Eighteen semi-structured interviews were conducted. Agents situated in different parts of the organization were interviewed one year before and two years after the free-choice system was launched in 2010. Data showed a top–down political process. A majority of the intentions of the legislation advocated individual autonomy as the market system's main purpose; only one concerned organizational efficiency. Data reflected, however, that financial efficiency dominated the agents' experiences of the implemented system. The twofold market purpose was clearly reflected in the interviews. Front-line staff hoped for improvements mainly for the users, whereas managers mainly focused on the market as a resource allocator.

 • 16.
  Andersson, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Extended freedom attained?: A case study of a free-choice market system in community mental health care.2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background/Objectives Systems for freedom of choice within mental health has been implemented in several western countries to increase citizens’ freedom of choice, conduce diversification in service and providers of service, reduce inequalities by providing equitable choice to all users while contribute higher quality of service and facilitate efficient use of public funds. In Sweden “Act of Free Choice Systems” (2008:962) was introduced in 2009, and optional for municipalities to use. Community mental health is organized within the municipalities. The aim of this study is to describe the process of designing and constructing a market of free choice within community mental health, and analyse what kind of freedom of choice the citizen in need of community mental health have, in the example of Daily occupation.

  Methods A case study was conducted in Stockholm, the capital of Sweden, where free choice was implemented in January 2010. The study consists of semi-structured interviews with twenty-eight actors’ involved in the process, complemented with political documents. Interviews were conducted 2009 and 2012. To analyse the material direct content analysis was used, and theories regarding quasi-markets, market design and regulation of markets were applied.

  Results The design and construction of the market of community mental health have determined the degree of clients’ freedom of choice. The volume of the market was regulated by national legislation, but sometimes influenced by the local political budget, and users sometimes appealed their decisions in court to have their rights assessed by law. Admission rules set by authorities concerning management and staff qualifications, financial stability and technical documentation equipment, determined which providers could enter the market. Many user-led organisations were not able to enter due to the admission rules. Quality regulation was developed by authorities to examine providers within the system. The client should be provided neutral and rich information, though full information was hard to access.

  Discussion/Conclusion Freedom of choice seems to have been both extended and reduced by the design and construction of the new system. All users theoretically had the same possibilities to choose providers in the system. However the construction limited the actual client choice significantly.

 • 17.
  Andersson, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete.
  Eklund, Mona
  Lunds universitet.
  I valet och kvalet: implementering av valfrihetssystem inom svensk socialpsykiatri genom exemplet meningsfull sysselsättning2014Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18. Andersson, S
  et al.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Magnusson, L
  Erlingsson, C
  Hanson, E
  Valued and received forms of support among Swedish working carers of older people: A descriptive study with focus on ICT-mediated support.2019In: Technology and Disability, ISSN 1055-4181, E-ISSN 1878-643X, Vol. 31, no 4, p. 189-202Article in journal (Refereed)
 • 19.
  Anme, Tokie
  et al.
  University of Tsukuba, Tokyo, Japan.
  Henning, Cecilia
  Högskolan i Jönköping, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Jegermalm, Magnus
  Ersta Sköndal högskola.
  Lowenstein, Ariela
  Haifa University, Israel.
  McCall, Mary
  St mary's College, San Fransisco, USA.
  Scharlach, Andrew
  University of California Berkeley, San Fransisco, USA.
  Supposting Elders in various Cultural Contexts: The Role of Governments, markets and Civil Society in israel, japan, Sweden and the United States2009Conference paper (Refereed)
 • 20.
  Arderbäck, Joline
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Gundersen, Bibbi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Att vilja väl och att våga fråga": En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med barn som lever med missbruk i sin primärfamilj2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many children in society live in families where one or both parents have drug-addiction prob- lems. Early life conditions for these children may result in a need of support, which may be a requirement for a more favourable psycho-social development. The study purpose was to in- vestigate social worker’s experience of work with children with drug addiction problems in their primary family, based on the criticism of social service assistance. The study was based on a qualitative approach with semi-structured interviews. Six social workers in central Swe- den were interviewed about their experience of structural and individual preconditions and difficulties in the work. The study shows that the majority of the difficulties are experienced on the structural level within the organization while the majority of the preconditions are ex- perienced on the individual level. The structural difficulties are not experienced to affect the respondent’s own individual preconditions in their work and neither the feeling that they in their profession are able to do a good job. In addition, all the respondents feel that the support for the children and young people meet the current needs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Aspelin, Mark
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Fremén, Thomas
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Biståndshandläggares upplevelser av äldre med riskbruks- och beroendeproblematik inom äldreomsorgen.: En kvalitativ studie om biståndshandläggares upplevelser av att bedöma omsorgsinsatser till personer med en riskbruks- och beroendeproblematik gällande alkohol2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to examine care managers perception of working with elderly people with alcoholic and addiction problems. This is answered through a focus group interview with four care managers from a municipality in the central part of Sweden. Empirical data has been analyzed with content analysis and linked to previous research and theory of collaboration, self-determination and legal, moral and organizational conditions.Result shows that care managers working with elderly consider that alcohol and addiction problems can result in both social and health problems in the elderly’s life. They also notice a greater social acceptance around alcohol consumption by elderly women and men than two decades ago. Care managers experience that moral conditions can affect their discretion in a negative way, that cooperation with their own unit and the unit for abuse works properly when cooperation is needed and that care managers also notice that autonomy is among the most important approach when working with elderly people with alcohol and addiction.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22. Austin, CA
  et al.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Work.
  Why did I fall? Older people’s perceptions of the cause of their fall predict outcomes at 6 month2009In: Age and Ageing, ISSN 0002-0729, E-ISSN 1468-2834, Vol. 38, no Suppl. 3, p. 41-Article in journal (Refereed)
 • 23. Austin, CA
  et al.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Cheung Chung, M
  Posttraumatic stress disorder in older people after a fall2009Conference paper (Refereed)
 • 24.
  Ayoub, Maria
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Shawali, Shada
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Heder: En gråzon mellan makt, kön och kultur: En kvantitativ studie om socialarbetares upplevda kunskap och förståelse för hedersrelaterat våld och förtryck2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish community and social services face major challenges regarding the management of honor-related violence and oppression. Lack of knowledge and an ambiguous understanding of violence affect the work of social services and may complicate the situation of vulnerable individuals. The main purpose of this study was to investigate social workers, within the section of children and family in a Swedish municipality, perceived knowledge and confidence in honor-related cases and the need for support in their work. The social workers’ views on honor-related violence and oppression were also investigated. The survey was based on a quantitative approach and questionnaires were used for data collection. The main results demonstrate that the social workers to some extent perceive themselves as having expertise in the field of honor. Nevertheless, they feel insecure in the work with honor-related cases. Furthermore, it appears that social workers are in need of specific support from the organization such as education and case supervision. Regarding the view of honor violence, a majority indicated that a gender perspective and a cultural perspective were important to understand the problem.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Ayoub, Maria
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Udo, Camilla
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Randell, Eva
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Promoting social engagement for young adults living in social isolation: Social workers and health care professionals' perceptions of success factors2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Today the global number of young adults not in employment, education or training seem to increase. A large proportion of the group are unemployed and disengaged and have not been in contact with any authority. Thus, they are invisible to many community services and official agencies. The situation standing outside the society may have negative long-term health effects and statistics shows that more than a third of the target group after ten years still not work or study. Socially withdrawn youth is a complex phenomenon and very few young adults seek help, often due to their lack of motivation. For this reason, unemployed and inactive young people are often described as being a difficult group to support and engage. Further, there is currently limited evidence on the effects of interventions directed to socially withdrawn youth not in employment or education and the use of evidence-based practice has to be improved.

  Aim: The aim of this study was to investigate social workers and health care professionals’ experiences of working with young adults living in social isolation, and to identify which interventions the professionals find most successful in supporting the young adults’ engagement in society.

  Methods: In this study a qualitative method was used. Ten semi-structured interviews were conducted that included thirteen employees from social services and outpatient psychiatric clinics in a Swedish county. Data were analyzed using thematic network analysis.

  Results: Analysis resulted in two general thematic networks: ”barriers of the transition into adulthood” and ”to manage complex needs”. Participants tended to associate the issues of young adults with difficulties related to transition into adulthood. Mental health problems, low self-esteem, school related problems and limited social networks also came out in the interviews as factors that characterized unemployed and disengaged socially withdrawn youths. Participants described that successful work to re-engage these young adults included an empowerment-oriented perspective with a focus on the individual strengths, integrated and coordinated interventions and a flexible working approach.

  Conclusion: Today the societal changes and the process of individualization place greater demands on individual resources and capabilities which might increase the risk of social exclusion. Participants indicated that the complex problems of socially isolated young adults and experiences of long-term disengagement may contribute to stable and persistent withdrawal from society. Early identification and support for youths at risk of social withdrawal, a holistic approach, multifaceted interventions and tailored and flexible activities is deemed crucial to help reintegrate these young people. Further investigation is required to examine the effects of interventions targeting socially withdrawn and inactive young adults.

   

 • 26.
  Aziz, Hasibullah
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Etablerade invandrares perspektiv på integration: En kvalitativ studie om etablerade invandrares upplevelser av integrationsprocessen i småstäder2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Invandrarnas integration har alltid varit ett viktigt ämne i det svenska samhället. För att lyckas med integration finns det olika vägar och åsikter. Syftet med denna uppsats är att belysa etablerade invandrares perspektiv om vilka faktorer som bidrar till, respektive försvårar integrationen i det svenska samhället. Studien är kvalitativ, där sju semistrukturerade intervjuer genomfördes som datainsamlingsmetod och analyserades senare genom en tematisk analysmetod. Den teoretiska referensramen består av Diaz integrationsmodell samt tidigare forskning. Resultatet visar på att språk är huvudnyckeln till integration i samhället, samtidigt som det kan vara det största hindret för integration. Det kan trots allt övervinnas med vilja och motivation. Den andra största faktorn för invandrarnas integration är arbete. Arbete leder till god ekonomi och delaktighet i samhället. Arbete kan även ge upphov till ett större socialt nätverk, vilket vidare är en plattform för individen att lära sig samhällets normer och värderingar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Baggström, Marie
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Carlsson Falk, Sofi
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Etnisk identitet i en föränderlig värld: Upplevelser av etnisk identitet hos unga vuxna med utländsk bakgrund2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to obtain an understanding of whether and how young adults, with foreign background, feel that their views of their ethnic identity have been affected by growing up in a society where they are both part of a majority and minority population. This study also seeks to examine whether and how their view of their ethnic identity has affected their relationship with their family. Qualitative methods were used in this study, in terms of one focus group interview and four individual interviews. The material has been analyzed based on sociological theories of ethnic identity. Based on the collected empirical data, and the analysis of the results, the conclusion is that the perception of ethnic identity depends highly on the situation. The majority of respondents express a sense of double identity, where they experienced two ethnic identifications. They then switch between these identities depending on what is most appropriate based on the current situation. Another conclusion is that the family seems to play a significant role in the individuals views of their ethnic identities.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28. Barnes, S
  et al.
  Torrington, J
  Darton, R
  Holder, J
  Lewis, A
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Netten, A
  Orrell, A
  Does the design of extra care housing meet the needs of the residents?: a focus group study2012In: Ageing & Society, ISSN 0144-686X, E-ISSN 1469-1779, Vol. 32, no 7, p. 1193-1214Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study objective was to explore the views of residents and relatives concerning the physical design of extra-care housing. Five focus groups were conducted with residents in four extra-care schemes in England. One focus group was carried out with relatives of residents from a fifth scheme. Schemes were purposively sampled to represent size, type, and resident tenure. Data were analysed thematically using NVivo 8. Two over-arching themes emerged from the data: how the building supports the lifestyle and how the building design affects usability. Provision of activities and access to amenities were more restrictive for residents with disabilities. Independent living was compromised by building elements that did not take account of reduced physical ability. Other barriers to independence included poor kitchen design and problems doing laundry. Movement around the schemes was difficult and standards of space and storage provision were inadequate. The buildings were too hot, too brightly lit and poorly ventilated. Accessible external areas enabled residents to connect with the outside world. The study concluded that, while the design of extra-care housing meets the needs of residents who are relatively fit and healthy, those with physical frailties and/or cognitive impairment can find the building restrictive resulting in marginalisation. Design across the dependency spectrum is key in meeting the needs of residents. Inclusive, flexible design is required to benefit residents who are ageing in situ and have varying care needs.

 • 29.
  Batti, Arin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Adam, Jasmin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Socialt arbete i skuggan av det hedersrelaterade   våldet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the current study was to explore how social workers experience their knowledge and resources in their work with honor-related violence and oppression. We conducted a qualitative study based on semi-structured interviews with five social workers from two different municipalities in Sweden, who worked with honor-related violence and oppression. Collected data were analyzed using thematic analysis. The result showed a lack of knowledge and resources in the area, which resulted in a lack of security in the workplace. The result also showed the connection between power and knowledge and that these are interconnected and interdependent. Lack of knowledge in turn constitutes powerlessness. Knowledge thus becomes a lifeline for the social worker to be able to exercise the power needed to help victims of honor-related violence and oppression. Our study indicates that more research is needed that gives new perspectives on a work with honor-related violence and oppression.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Berg, Karin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Kalliokoski, Maria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Från möjlighet till tvång?: Biståndshandläggarnas upplevelser av förändringar i tillämpningen av kvarboendeprincipen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of our study was to shad a light on case makers possibilities to apply the remain living principle based on its origin purpose and what they experience this lead to.

  We performed our study through qualitative approach and conducted six semi structured interviews with case makers who worked at least five years as case makers for older people according to Socialtjänstlagen. The result shows that the remain living principle is applied in a different way today than before, because of the organisations and the municipality´s guidelines and directives based on the municipality´s economy and resources are increasingly restricting the case makers discretion. Which according to the case makers leads to their professional judgment being disregarded and that the elderly does not always have a choice if they want to stay at home or not.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Berg, Madelene
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Jensen, Ida
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Äldres delaktighet vid flytt till särskilt boende: En intervjustudie utifrån undersköterskors perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study has aimed to highlight the nurses experience of elderly people´s participation and the possibility of influencing the establishment of action plans when moving to special housing. In the study, semi-structed interviews were conducted with eight nurses. Data were then analyzed using qualitative content analysis. The result demonstrated that communication and relationship as central starting points in the participation of the elderly. Furthermore, barriers to participation were revealed, such as lack of time, lack of commitment and approach in the profession. Finally, it was found that the working of nurses, where participation in action plan of the elderly, were heavily weighted, which is contrary to previous research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Bergquist, Marie
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Petrilä Ekholm, Anne
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Förebyggande socialt arbete: Fullständiga betyg från grundskolan minskar risken förutanförskap2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The society today is challenged with many difficult issues, such as how to manage health

  and social care, and the unemployment that makes it difficult for young people to

  establish themselves in the labor market. The responsibility for welfare initiatives rests on

  county councils and municipalities. The children and adolecents who are having difficulty

  in achieving the goals in school are likely to end up in alienation.

  The purpose with this study was to investigate the latitude of special educateors and

  special teachers in their work with pupils at risk of alienation. The qualitative study was

  conducted with semistructured interviews. The material for the study was based on the

  experiences of special educators and special teachers, the answers was evaluated with

  thematic analysis. The analyzed material was linked to previous research, action theory

  and the ecological systems theory. Our conclusion was that the latitude is affected by

  creativity and knowledge as well as time and finances, but the most crucial factor is the

  will and commitment of management, those who have the power.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Bergström, Isabella
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Gustavsson, Amelie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  “Helt vanliga svenssons, killar med jobb och företag”: Socialarbetares upplevelser av att arbeta med våldsutövande män2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att få en fördjupad kunskap i hur socialarbetare arbetar med våldsutövande män i nära relationer och få en förståelse för hur socialarbetare upplever arbetet. Som metod användes en kvalitativ intervjustudie med ett målstyrt urval av fem socialarbetare med erfarenhet av att arbeta med våldsutövande män. Det insamlade materialet analyserades utifrån en innehållsanalys och ett genus- och maktperspektiv. Studiens resultat visar att våldsutövande män har svårt att söka hjälp och prata om våldet till följd av skamkänslor orsakade av rådande maskulinitetsnormer. Det huvudsakliga arbetssättet innebär ett motiverande arbete som syftar till en beteendeförändring hos våldsutövare, inriktat på att få dem att förstå samt ta ansvar för våldet. Slutsatsen som kan dras är att våldsutövande män har ett stort behov av hjälp och stöd till en beteendeförändring som avsedda verksamheter i dagens läge inte möter upp, till följd av kommunala, organisatoriska och samhälleliga begränsningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34. Bichard, J
  et al.
  van den Heuvel, E
  Gilhooly, M
  Parker, S.G.
  Long, A.
  Ratcliffe, N.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Social Work.
  Gaydecki, P.
  Tackling ageing continence through theory, tools & technology (TACT3)2012In: International journal of aging in society, ISSN 2160-1909, Vol. 1, no 2, p. 83-98Article in journal (Refereed)
 • 35.
  Bień, Barbara
  et al.
  Medical University of Bialystok, Department of Geriatrics, Poland.
  McKee, Kevin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Döhner, H.
  3 University Medical Centre Hamburg-Eppendorf, Centre for Psychosocial Medicine, Department of Medical Sociology and Health Economics, Germany.
  Triantafillou, J.
  50plus Hellas Athens, Member of the Administrative Council, Greece.
  Lamura, G.
  INRCA, Department of Post-Acute and Transitional Care, Centre for Socio-Economic Research on Ageing, Ancona, Italy.
  Doroszkiewicz, H.
  Medical University of Bialystok, Department of Geriatrics, Poland.
  Krevers, B.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Linköping, Sweden.
  Kofahl, C.
  University Medical Centre Hamburg-Eppendorf, Centre for Psychosocial Medicine, Department of Medical Sociology and Health Economics, Germany.
  Disabled older people’s use of health and social care services and their unmet care needs in six European countries2013In: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 23, no 6, p. 1032-1038Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The national health and social care systems in Europe remain poorly integrated with regard to the care needs of older persons. The present study examined the range of health and social care services used by older people and their unmet care needs, across six European countries. 

  Methods: Family carers of older people were recruited in six countries via a standard protocol. Those providing care for disabled older people (n = 2629) provided data on the older person’s service use over a 6-month period, and their current unmet care needs. An inventory of 21 services common to all six countries was developed. Analyses considered the relationship between older people’s service use and unmet care needs across countries. 

  Results: Older people in Greece, Italy and Poland used mostly health-oriented services, used fewer services overall and also demonstrated a higher level of unmet care needs when compared with the other countries. Older people in the United Kingdom, Germany and Sweden used a more balanced profile of socio-medical services. A negative relationship was found between the number of different services used and the number of different areas of unmet care needs across countries. 

  Conclusions: Unmet care needs in older people are particularly high in European countries where social service use is low, and where there is a lack of balance in the use of health and social care services. An expansion of social care services in these countries might be the most effective strategy for reducing unmet needs in disabled older people.

 • 36.
  Bjerneby, Sanna
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Davidsson, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  “Den viktigaste faktorn är att våga prata om det”: En kvalitativ studie av arbetet kring psykisk ohälsa ur enhetschefers perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Sweden, absence from work related to mental health issues rose with 129 % between

  2011 and 2017. Dalarna county reported the highest increase. The majority of absence was

  that of women, specifically women working within the public sector. The aim of the study

  was to describe heads of departments experiences of which factors may prevent or shorten

  absence of work related to mental health issues among personnel within social service. A

  qualitative study with semistructured interviews was completed. The empirical data was

  analysed using a thematic analysis method and then related to pre-existing studies and the

  theoretical perspectives gender and SOC.

  Bachelors of social work often hold leading positions within the public sector.

  Studies concerning factors of importance for preventing mental health issues and factors of

  importance for easing a return to work are viewed as a necessity. The conclusion of our

  study shows the importance of a open work climate, participation, early efforts, distinct

  leadership, and a need of further education concerning mental health.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Björk, Matilda
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Björklund, Anna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Vad görs för att förebygga psykisk ohälsa hos unga?: En kvalitativ studie om yrkesverksammas erfarenheter och tankar om insatser mot psykisk ohälsa2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The mental ill-health of young people is a growing problem, which is something that must be stopped. The aim of this study was to show the perceptions and experiences of professionals about treatment against mental ill-health for young people. We conducted a qualitative study in which we interviewed six professionals who work with young people in different contexts in the community. The collected data has been analyzed with a thematic analysis. The results of this study showed that professionals work very much in their daily work with preventative efforts. There is short of research on the subject, especially evidencebased. The study's results showed that mental ill-health is a problem that is partly a consequence of the changing society we live in today. Our opinion is that more research is needed on the subject and more working methods that professionals can use.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Björndahl, Linda
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Saxe, Cecilia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  När hjälp och stöd blir till bojor och hinder: En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med att återintegrera våldsutsatta kvinnor med skyddade personuppgifter i samhället.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the society of today there is a gender power order where men are parent of women. This

  superiority tends to permeate and affect institutions and organizations of the society. The responsibility

  of abused women in Sweden lies with the social services and is controlled by the

  social services act. Together with the national guidelines and common advice of the social board

  the idea is for the business to form strategies and actions to provide help and support for abused

  women.

  The purpose of our investigation is to see how social workers are working to reintegrate

  women who live with protected personal data in the society based on the right to be self sufficient

  and independent. A qualitative study using semi-structured interviews were conducted.

  The empirical data, based on six social secretary experience, evaluated through a thematic

  analysis and linked to previous research and theoretical perspectives SOC and gender power.

  The conclusions we have reached are that the work is affected by both experience, way

  of work, as well as guidelines and limitations in the legislation. The activities offered are helping

  women in the acute phase but the long termed work have several limitations mainly for

  protected women.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Björndahl, Linda
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Saxe, Cecilia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  När hjälp och stöd blir till bojor och hinder: En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med att återintegrera våldsutsatta kvinnor med skyddade personuppgifter i samhället.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the society of today there is a gender power order where men are parent of women. This

  superiority tends to permeate and affect institutions and organizations of the society. The responsibility

  of abused women in Sweden lies with the social services and is controlled by the

  social services act. Together with the national guidelines and common advice of the social board

  the idea is for the business to form strategies and actions to provide help and support for abused

  women.

  The purpose of our investigation is to see how social workers are working to reintegrate

  women who live with protected personal data in the society based on the right to be self sufficient

  and independent. A qualitative study using semi-structured interviews were conducted.

  The empirical data, based on six social secretary experience, evaluated through a thematic

  analysis and linked to previous research and theoretical perspectives SOC and gender power.

  The conclusions we have reached are that the work is affected by both experience, way

  of work, as well as guidelines and limitations in the legislation. The activities offered are helping

  women in the acute phase but the long termed work have several limitations mainly for

  protected women.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Blomberg, Pernilla
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Lund, Johanna
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Äldre med alkoholmissbruk – hur bemöts de inom svensk hemtjänst?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to research, alcohol consumption among people aged 65 and over increases. This is supposed to mean that homecare staff will encounter alcohol addiction more and more frequently at work. The purpose of this study is to contribute to an increased knowledge of how work on elderly patients with problematic alcohol consumption is conducted within homecare.

  As a theoretical basis for the study, power, ageism, the view of man as object / subject, and approach to alcohol abuse were used. A qualitative method consisting of eight interviews with homecare staff was conducted.

  The result shows that the respondents find it important to be value-free at work. They also take into account the patients’ right to privacy. According to the Social Services Act, activities within social work must be based on respect for people's self-determination and integrity, something that the respondents consider in their work. Difficulties encountered by the respondents in the work are solved, among other things, by discussing with colleagues, something that was mentioned as strategies.

  It also emerged that the respondents believe that they sometimes don’t have the conditions required to meet the relevant group.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Blomstrand, Lisa
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Mattsson, Josefin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Olika informationskällors betydelse för kunskap inom sexoch samlevnadEn kvantitativ enkätstudie om ungdomars inhämtande av kunskap: inom sex och samlevnad2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The whole society is affected by the lack of knowledge and poor attitudes about sexuality and

  sexual health. The purpose of the study was to describe young people's use and experience of

  information sources among different areas of knowledge in sexuality and sexual health, with

  a questionnaire. The result showed that friends/partners are the most valuable source of information.

  Pornography is a valuable source of knowledge about ways of having sex, and social

  media is a valuable source of knowledge for LGBTQ+. The most reliable sources of information

  are parents, youth clinics and friends/partners. The perceived knowledge of sexuality

  and sexual health in general achieved the level “moderate”, with the best knowledge

  about contraception and safer sex, and the most important knowledge areas were perceived as

  relationships. The most significant results showed that young people's perceived level of

  knowledge in one area and perceived reliability of a source correlate with how valuable

  young people experience the information source, not to what extent the source of information

  is used.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Protibandhi grameen shishu: Samaz shasthakormi, ponorbashankormi o poribarer jorno ekta shohayika2004Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 43.
  Borg, Farhana
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Shuniti interesting stories for children on rights2001Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  'Shunitir mojar galpo' is the name of two series of storybooks in Bengali. The storybooks raise awareness among children on human rights as well as rights of people with disabilities in an attractive and entertaining way. A selection of stories from 'Shunitir mojar galpa' has been translated into English and published under the name 'Shunitir-interesting stories for children on rights. 

  The story writing competition and publishing of the storybooks were the two major components of Shuniti - a human rights project of InterLife-Bangladesh. The project was funded by PMU-InterLife.

 • 44.
  Boström, Emma
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Danielsson, Amilia
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Frivårdsinspektörens tvådelade roll: En kvalitativ studie om att bemöta klienter utifrån ett professionellt alternativt privat förhållningssätt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to explore probation officers approach professionally and privately to clients who are convicted or suspected of crime. We wanted to highlight the emotional strain that the professional role can create. We used a qualitative research approach in which the data collection method consisted of semi-structured interviews with six probation officers. The result showed that within the occupation there was a two-part view of whether there was difficulties to remain neutral toward clients who have committed more severe types of crime. The result showed that there were probation officers whose private values were too strong. There was some challenges in keeping distance between the professional and the private role when a closeness to the client was created. However, the closeness was considered a fundamental part to create a supportive relationship in order to achieve successful rehabilitation, which in some ways showed to be complicated.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Bäck, Cecilia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Ericson Lindmark, Leni
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Att peka med hela handen": En studie om omsorgspersonals upplevelser av makt och kommunikation.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In a report of the National Board of health and welfare they statethat the chief's role in the health care profession, plays a major role in, among other things, their psychosocial work environment and that communication is carrying for the prerequisite to achieve this. In this paper a qualitative study has been made of how protective services workers feel that their work environment is affected by the power situation in relation to the head. This data has been analyzed based on theories of power, communication and sense of context (SOC). The results show that informants feel that the manager's way of communicating is important partly for sense of context (SOC) of their work, but also that it is dependent on communication for power visible or not.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Bäcklund, Erica
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Olsson, Elin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Det krävs 12 wienerbröd": Biståndshandläggares upplevelse av möjligheten till självbestämmande för personer med demenssjukdom2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative study was to investigate how care managers find it possible to assure the self-determination of older people with dementia. The study employed a cross-sectional survey design with semi-structured interviews of six purposively sampled care managers. Through a thematic analysis, two main themes emerged,

  the work role’s everyday routine and a long process. The main themes containeds sub-themes which further elaborated the care managers’ experience. The results of the study were interpreted from the perspective of Lipsky’s theory of street-level bureaucrats. Assuring self-determination was experienced by the care managers as time-consuming, challenging and problematic. While the path to self-determination was tortuous and varied, the care managers found similar ways to act in order to achieve self-determination. Despite the impression of the work as complex and difficult it was experienced as an exciting and satisfying job.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Bäckman, Sofia
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Hilliges, Viktoria
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Vi är inte mer än människor: En kvalitativ studie om unga vuxnas uppfattningar om genus2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of our study was to increase an understanding of how young adults talk about gender. To do so, we selected to conduct a qualitative study with focus groups in high school with young adults, both women and men who were 18 years or older. Our results show that young adults talk about gender roles as being old-fashioned. The youth talks a lot about the difference from now and then, their feeling of gender roles is that we are freer to do as we please today than before. The respondents place a lot of focus on the person. We are all different people with different needs, a common need is that we need each other.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Carnö, Camilla
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Renklint, Kristin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Sundkvist, Linda Marie
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Sker en avhumanisering av flyktingar?: En studie över medierapportering om flyktingar i svensk dags- och kvällspress2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to contribute with increased knowledge of the report of refugees in daily and evening newspapers, to find out in what extent refugees are being ascribed attributes which could indicate a possible dehumanization or infrahumanization. Further this study analyzes possible change in the agenda setting’s description of refugees during 2015-2016. The aim is responded with a qualitative content analysis. The study’s empiric material consists of 645 articles from the largest national daily and evening newspapers with different political orientations to get a nationwide context and a representative figure of what is described in the agenda. The months researched were randomized. The result indicates two themes occurring in the media’s description of refugees. These are indicators of humanization in 10% of the articles and indicators of possible dehumanization or infrahumanization in 88% in 2015 and 86% in 2016. No apparent differences appear in the description of refugees during 2015-2016.

 • 49.
  Carrington, Elin
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Mörk, Sara
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Incels – ett hot för samhället och för individen?: En kvalitativ intervjustudie om insatser för män som lever i ofrivilligt celibat2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate which knowledge professionals have of incels. We wanted to find out if incels are a social problem and in that case if and how society should act. To obtain answers to these questions, six qualitative interviews were conducted with social workers who integrate gender equality into their daily work. The collected data has been analyzed with a thematic analysis. The results show that there is a lack of knowledge amongst professionals regarding incels, and a lack of knowledge about the causes of loneliness and exclusion. The results also show that incels are a social problem that is best solved through more research and preventative efforts. Our study indicates that more research is needed in this area to avoid that the incel-phenomenon will spread, and so that new extremist groups are not created.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Cederberg, Christina
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  Kjellgren, Erika
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Social Work.
  "Många ser det omöjliga istället för det som är möjligt.": En kvalitativ intervjustudie om framgångsfaktorer för ett vård- och omsorgsboende2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our understanding of what factors contribute to the success of human service organisations is limited. Social workers often occupy leadership roles in such organisations, and so research is needed on how leadership influences success. This study explored how staff at a care home for older people perceive factors important for creating success, and the function of leadership. A case study design was adopted employing a qualitative approach, with data collected using semi-structured interviews. A care home identified as something out of the ordinary was chosen as the field site and three care staff and the care home manager selected as participants. A qualitative analysis indicated that a work environment characterized by solidarity generated resilience and satisfaction among staff. A focus on the residents, an innovative work approach and a visible, honest and accommodating manager were factors perceived as vital for creating success.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 328
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf