du.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 3894
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Andersson, Gustav
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Hygstedt, Oskar
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Kamerors tekniska specifikationer och dess relevans för en publik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This BA-thesis investigates if the aspects dynamic range, color reproduction and resolution have any effects on how an audience experiences the quality of video/moving images. Today, with fast evolving technology, camera manufacturers have to keep producing new cameras to keep up with their competitors. This saturates the market and makes it harder for filmmakers not knowledgeable about how a camera works and what’s important. In our experience, filmmakers and camera manufacturers focus more on the technical specifications of cameras than what the production actually needs. To answer our question about the three camera aspects, we have conducted two different kinds of studies. The first one is objective, free of opinions and contains only data on how four different cameras compare with one another. After that, we compare the data from this study with a public survey where we show an audience four movies that might appear exactly the same but are filmed with different cameras, the same cameras as in the objective tests.

  What we discovered is that dynamic range, color reproduction and resolution have little to no effect on how the audience experiences the video/moving images. The aspect that had the most effect on the audience was color, but reproduction accuracy was not the important factor and fell out of the scope of our study.

 • 102.
  Andersson, Ilka
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Lesen in einer digitalen und multimedialen Welt: Eine Unterrichtsreihe zu Cornelia Funkes TintenherzExamensarbete2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 103.
  Andersson, Jennifer
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Lokalhistoria i grundskolan: En systematisk litteraturstudie om historielärares intention och arbetssätt med lokalhistorisk undervisning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett att historieundervisningen präglas av en kronologisk framställning och jag har därför sällan sett lärare i grundskolan använda sig av lokalhistoria och lokalsamhället. Som blivande historielärare i årskurs 4–6 anser jag det betydelsefullt att jag genom denna studie utvecklar kunskap om hur och varför lokalhistoria kan bedrivas i historieundervisning. Syftet med studien är att undersöka vad forskningslitteraturen skriver om grundskolelärares användning och hantering av fenomenet lokalhistoria i historieundervisningen. En systematisk litteraturstudie har genomförts för att besvara studiens frågeställning. Studien metod har inneburit att systematiskt söka och sammanställa tidigare forskningslitteratur relevant till studiens ämnesområde.

  Studiens resultat visar att lokalhistoria främst används av lärare i historieundervisningen på grund av fyra olika syften. Det mest centrala syftet fyller dock en identitetsskapande funktion eftersom att lokalhistoria kan användas som ett medel och mål för att ge eleverna förutsättning att orientera och identifiera sig i det rådande samhället. Studiens resultat visar att lokalhistorisk undervisning oftast karaktäriseras som ett tematiserande arbete. Lokalhistoria är därför sällan regelbundna inslag i historieundervisningen. Studiens resultat visar att lokalhistoria kan ha betydelse för elevernas historiemedvetande eftersom att elevernas historiemedvetande kan aktiveras vid mötesplatser där den "lilla" historien förenas med den "stora" historien. Dock är det inte den lokalhistoriska kunskapen i sig som aktiverar elevernas historiemedvetande utan elevernas egna erfarenheter, insikter och förståelse för lokalhistorien.

 • 104.
  Andersson, Julia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ungdomsverksamhet med inriktning konst och kultur: En fallstudie om Vox Publicum2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vox Publicum är en ungdomsverksamhet med fokus på konst och kultur. Denna uppsatts

  ämnar att med hjälp av observationer och intervjuer ta reda på hur deras verksamhet

  fungerar, varför Vox Publicum startades och vad de har bidragit med till de tidigare

  besökare. Jag har använt mig av Lars Svedbergs organisatoriska grundteman (2007) för

  att kunna ta reda på hur Vox Publicums verksamhet är organiserad. Vox Publicum

  arbetar för att skapa en säker miljö utan fördomar för ungdomar med intresse för konst

  och kultur, att ungdomar i en trygg miljö ska kunna utveckla sin konstnärliga sida

  samtidigt att utforska sin egna identitet. Som en av informanterna utrycker sig ”Vox

  Publicum gav hen möjligheten att existera utan krav, att kunna utveckla sina intressen

  såsom musik, att ha en plats där hen också hade möjlighet att utveckla sin egna

  person.”.

 • 105.
  Andersson, Kristoffer
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Netzler, Tim
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Ett stort tramp för Foley: En fördjupning inom Foleyns arbetsmetoder2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning tar hjälp av tidigare forskning, intervjuer, egna erfarenheter och diskussioner, för att komma till botten med om det finns en branschstandard gällande materialen som används i foleystudion samt arbetsprocessen. Stommen i undersökningen bygger på tre olika intervjuer gjorda med Klas Dykhoff, professor på Stockholms Dramatiska Högskola, foleyartisterna Patrik Strömdahl och Ulf Olausson som är egenföretagare och verksamma inom foley. Intervjuresultaten återkopplas till teori och tidigare forskning som i sin tur bildar underlag för diskussion. Även om intervjupersonerna påstår att det inte finns någon arbetsstandard kan vi konstatera att det finns indirekta riktlinjer som antyder på existerandet av en branschstandard. Det finns specifika metoder kring hur foley kan utföras som aspirerande foleyartister kan ta del av och utveckla sin egen arbetsmetodik. Vi anser att potentialen för foley och dess uttrycksmöjligheter fortfarande är outforskade men att denna uppsats bidrar till att glappet i kunskapen minskar.

 • 106.
  Andersson, Linnéa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, History.
  Adel och ofrälse i Karlskronas flotta: Den sociala tillhörigheten bland de högre officerarna i Karlskronas flotta under perioden 1825-18832015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna c-uppsats är att undersöka huruvida ståndssamhällets upplösning och minskade privilegier för adeln avspeglade sig bland de högre officerarna i Karlskronas flotta under perioden 1825-1883. Andelen adliga respektive ofrälse officerare har därför studerats i en kvantitativ undersökning där materialet kommit från fyra stycken rullor från flottans arkiv. Rullorna är från 1825, 1839, 1859 samt 1883. I rullorna finns information om antalet officerare, deras namn och positioner. De adliga officerarna har sedan eftersökts i Riddarhusets Stamtavlor där det även finns korta biografier som beskriver deras utbildning och bakgrund. För att söka svar på om och i sådana fall när adelsmännens privilegier i flottan började gå mot sin ände har även litteratur som fokuserar på ståndssamhällets upplösning behandlats. Resultaten från undersökningen visar att officerskåren bestod av 30 % adelsmän 1825-1839, en ökning sker sedan till 1859 då det fanns 40 % adliga officerare. Framme vid 1883 har det minskat något till 37 % adelsmän. Procentuellt sett har antalet adliga officerare ökat under den undersökta perioden. Politiska reformer som syftat till en upplösning av stånden och kravet på utbildning bland officerare har inte påverkat den sociala strukturen i Karlskronas flotta. Däremot har antalet officerare med utbildning/examen ökat, från 71 % i periodens början till 100 % i slutet.

 • 107.
  Andersson, Matilda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Berättandets kraft: Gymnasielärare om elevers läsning av skönlitterär prosa2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att analysera fem svensklärare gällande skönlitterär läsning av prosa i

  svenskundervisningen i gymnasiet. Studiens frågeställningar är: hur förhåller sig svensklärarna till

  faktorerna kanon, bildning, upplevelse, de formella färdighetsaspekterna, de sociokulturella

  aspekterna och det fostrande och demokratiska tänkandet och hur kan svensklärarnas

  erfarenheter relateras till läroplanen för gymnasieskolan? Undersökningen är en kvalitativ studie

  med halvstrukturerade individuella intervjuer. I bakgrundsavsnittet presenteras forskare och

  didaktikers argument för vilka effekter som skönlitterär läsning medför hos läsaren. Studiens

  resultat visar att en av de fem svensklärarna som medverkade i studien är medveten om fyra av

  Staffan Thorsons fem aspekter. Den färdighet som lärarna inte talade om var det fostrande och

  demokratiska tänkandet, vilket är något som forskningen argumenterar för. Endast en av de fem

  medverkande lärarna talade om de sociokulturella aspekterna genom skönlitterär läsning av prosa.

  Resultatet visar även att det faktum att lärarna lider av tidsbrist och dessutom tolkar läroplanen

  olika resulterar i att det finns skillnader i vilka färdigheter, kunskaper och i hur mycket eleverna

  kan utvecklas. Lärarna argumenterar för de färdigheter som de anser att läsningen medför i

  läroplanen, men framhåller även hur svårt det är att få eleverna att ta del av läsningens positiva

  effekter om eleverna inte ser det som lustfyllt.

 • 108.
  Andersson, Matilda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Hur världen kan förhålla sig till förenligheten mellan islam och mänskliga rättigheter: En komparativ analys av två artiklar2015Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker förenligheten och argumentationen kring islam och de mänskliga rättigheterna utifrån två artiklar skrivna av Elena Namli och Irene Oh. Frågeställningarna som studien vilar på är hur författarna argumenterar för förhållandet mellan sharia och mänskliga rättigheter i sina artiklar, vilka typer av förståelse av sharia respektive mänskliga som rättigheter framträder i författarnas artiklar samt om författarnas argumentation kring sharia och mänskliga rättigheter kan bidra till en större förståelse inom skolan.

  Undersökningens metod är en kvalitativ textanalys, i form av en komparativ litteraturstudie där de två artiklarnas innehåll har analyserats. Resultatet av analysen av artiklarna visar hur en gemensam sakfråga, exempelvis sharia, i en dialog bidrar till större förståelse för förenligheten mellan islam och mänskliga rättigheter. Förståelsen för mänskliga rättigheter och islam varierar då sharia, inom islam, kan tolkas både som en gudomlig lag, en juridisk lag eller en familjerättslig lag. Mänskliga rättigheter kan förstås som både en moralisk lag eller en juridisk lag. Argumentationen i artiklarna framhäver även västvärldens förförståelse för förenligheten, där ofta västvärldens tolkningar och synsätt på sharia och mänskliga rättigheter är en oskriven norm.

 • 109.
  Andersson, Matilda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Varför svenska skolelever bör läsa skönlitteratur: Vilka argument finns för att skönlitteratur ska användas i svenskundervisningen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnar undersöka vilka argument som framförs i de två senaste årtiondenas

  forskning av skönlitterär läsning i svenskundervisningen samt på vilket sätt dessa argument

  förhåller sig till skolans styrdokument. Frågeställningarna som studien vilar på är hur forskarna

  argumenterar för läsning av skönlitteratur i svenskundervisningen samt om forskarnas

  argumentation kring läsning av skönlitteratur förhåller sig till skolans styrdokument.

  Undersökningens metod är en systematisk litteraturstudie. Där forskarnas argument för läsning

  av skönlitteratur har analyserats. Resultatet redovisar de argument som forskarna framför för

  vilka fördelar som läsning av skönlitteratur bidrar till, inte endast kunskapsmässigt utan även

  personlighetsmässigt. Vidare visar studiens resultat, med utgång från författarnas motiveringar för

  läsning av litteratur hur detta är kopplat till skolans styrdokument. Syftet är att denna studie ska

  utvecklas till en studie med ett normativt syfte där den andra studien ska undersöka hur

  verksamma lärare arbetar med skönlitteratur för att öka läsförståelsen.

 • 110.
  Andersson, Mikaela
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Comparative Literature.
  Den monstruösa naturen: En ekokritisk analys av fyra skräcknoveller2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är en ekokritisk analys av fyra noveller ur Anders Fagers Samlade svenska kulter: skräckberättelser. De undersökta novellerna är ”Furierna från Borås”, ”När döden kom till Bodskär”, ”Leka med Liam” och ”Tre veckor av lycka”. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förhållandet mellan natur och kultur, människa och natur samt människa och icke-människa skildras. Metoden som använts är närläsning. Analysen visar att naturen och de icke-mänskliga varelserna skildras som ett hot mot människorna. Naturskildringen ansluter till tropen vildmark, där naturen är skrämmande och ogästvänlig. Kvinnorna knyts närmare naturen och de framställs som ett hot mot männen. Detta kan dock ses som ett sätt att ge naturen och kvinnorna rollen av aktivt subjekt snarare än passiva objekt.

 • 111.
  Andersson, Pernilla
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Spanish.
  La relevancia del material didáctico dentro del aula: Una investigación sobre las principales áreas de interés de los estudiantes de ELE2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [un]

  El material didáctico influye considerablemente en la enseñanza y es de gran importancia que fomente el interés y la motivación en el aprendizaje de ELE. De ahí que este estudio ha tenido como objetivo comprobar si la enseñanza de español como lengua extranjera está enfocada en base a los intereses personales de los estudiantes. La autora ha realizado una encuesta donde diecinueve estudiantes en el bachillerato han respondido a diez preguntas respecto a diferentes materiales. Los resultados muestran que es importante que el material se enfoque en aspectos como el interés personal, la utilidad práctica para el futuro y la realidad fuera del aula. Además, se ha comprobado que materiales como el libro de texto, los medios de comunicación, el Internet y las películas responden a los intereses de los estudiantes en algunos sentidos. Sin embargo, no son tan relevantes en todos los aspectos, por lo que hace falta combinar diferentes materiales y usarlos de una manera crítica y creativa.

 • 112.
  Andersson, Pierre
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish. Göteborgs universitet.
  Actitudes hacia la variedad caló: Un estudio sociolingüístico de adolescentes andaluces2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Caló is a language/variety spoken by the Spanish Calé (i.e. the Roma). The variety belongs to a group of languages referred to as “Para-Romani”, characterized by Romani vocabulary, but largely non-Romani morphology, phonology and syntax, in the case of Caló deriving from Spanish.

  Much research has been carried out regarding the vocabulary and the grammar of this variety. The conclusions drawn in those studies indicate that Caló is on its way to extinction. However, there is an expressed inter... merest in reintroducing the variety, in a form called “Romanó-Caló”.

  Language attitudes play a decisive role for the destiny of endangered languages. In order for a revitalization project to be successful, the attitudes towards the variety being reintroduced have to be positive. The aim of this study is to measure the attitudes that both Calé and non-Calé have towards Caló and Caló speakers, a type of study never carried out in the past. The methods applied are both direct and indirect. In part one, 231 informants listened to different recordings of voices acting as either a “Spanish speaking person” or a “Caló speaking person”, a technique referred to as ‘matched guise’. Firstly, the informants were asked to write down their first three impressions of the speakers. Secondly, nine short questions related to the voices were asked, to which the subjects expressed their answers on attitude scales. They were also asked to match the voices with photos of people. Furthermore, the informants have answered questions regarding what variety is spoken at home, as well as if he or she has any knowledge of, or contact with, any language/variety, apart from Spanish. 182 informants continued with part two of the questionnaire, which consisted of 20 items – positive and negative statements towards Caló and Caló speakers. The informants have rated their agreement or disagreement to these statements on a Likert scale. Another exercise measured the willingness of the informants to use Caló words for naming various objects. In addition, the subjects were tested on their knowledge of some Caló words, as well as asked whether they thought it was “useful” to know how to speak Caló. Various statistical methods have been used in order to establish whether or not the results are statistically significant.

  The results of the analysis indicate that the attitudes differ towards Caló and Caló speakers, depending on the informant’s (a) ethnicity (b) contact with Caló as well as with Caló speakers, and (c) gender. It is those who – in their own opinion – belong to the ethnic group Calé, as well as those who claim that they have some contact with the variety and its speakers, who show positive attitudes in both parts of the study. The women also show more positive attitudes than the men. It is also possible to note positive attitudes towards the variety and its speakers among the subjects with a high level of knowledge of Caló words, as well as among those with the highest willingness to use Caló.

  These observations suggest that a revitalization project of the variety Caló has a clear chance of being successful.

 • 113.
  Andersson, Pierre
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish. Göteborgs universitet.
  Actitudes hacia la variedad caló y sus hablantes: Un estudio sociolingüístico de las opiniones de adolescentes andaluces2016Book (Refereed)
  Abstract [en]

  Caló is a language/variety spoken by the Spanish Calé (i.e. the Roma). The variety belongs to a group oflanguages referred to as “Para-Romani”, characterized by Romani vocabulary, but largely non-Romani morphology, phonology and syntax, in the case of Caló deriving from Spanish.

  Much research has been carried out regarding the vocabulary and the grammar of this variety.The conclusions drawn in those studies indicate that Caló is on its way to extinction. However, thereis an expressed interest in reintroducing the variety, in a form called “Romanó-Caló”.

  Language attitudes play a decisive role for the destiny of endangered languages. In order for arevitalization project to be successful, the attitudes towards the variety being reintroduced have to bepositive. The aim of this study is to measure the attitudes that both Calé and non-Calé have towards Calóand Caló speakers, a type of study never carried out in the past. The methods applied are both direct andindirect. In part one, 231 informants listened to different recordings of voices acting as either a “Spanishspeaking person” or a “Caló speaking person”, a technique referred to as ‘matched guise’. Firstly,the informants were asked to write down their first three impressions of the speakers. Secondly, nineshort questions related to the voices were asked, to which the subjects expressed their answers on attitudescales. They were also asked to match the voices with photos of people. Furthermore, theinformants have answered questions regarding what variety is spoken at home, as well as if he or she hasany knowledge of, or contact with, any language/variety, apart from Spanish. 182 informants continuedwith part two of the questionnaire, which consisted of 20 items – positive and negative statementstowards Caló and Caló speakers. The informants have rated their agreement or disagreement to thesestatements on a Likert scale. Another exercise measured the willingness of the informants to use Calówords for naming various objects. In addition, the subjects were tested on their knowledge of some Calówords, as well as asked whether they thought it was “useful” to know how to speak Caló. Variousstatistical methods have been used in order to establish whether or not the results are statisticallysignificant.

  The results of the analysis indicate that the attitudes differ towards Caló and Calóspeakers, depending on the informant’s (a) ethnicity (b) contact with Caló as well as with Calóspeakers, and (c) gender. It is those who – in their own opinion – belong to the ethnic group Calé, as wellas those who claim that they have some contact with the variety and its speakers, who show positiveattitudes in both parts of the study. The women also show more positive attitudes than the men. It is alsopossible to note positive attitudes towards the variety and its speakers among the subjects with a highlevel of knowledge of Caló words, as well as among those with the highest willingness to use Caló.

  These observations suggest that a revitalization project of the variety Caló has a clear chance ofbeing successful.

 • 114.
  Andersson, Pierre
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  Attitudes towards the minority variety Caló in the south of Spain: a sociolinguistic studyManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Caló is a variety spoken by the Spanish Calé (i.e. the Roma). It belongs to a group of languages referred to as “Para-Romani”, characterized by Romani vocabulary, but largely non-Romani morphology, phonology and syntax, in the case of Caló deriving from Spanish. According to previous research carried out – with focus on the vocabulary and the grammar of this variety – Caló is on its way to extinction. However, there is an expressed interest in reintroducing a form called “Romanó-Caló”.

  Attitudes play an important role in minority language maintenance as well as in order for a revitalization project to be successful. The aim of this study is to measure the attitudes that both Calé and non-Calé have towards Caló and Caló speakers, a type of study never carried out in the past. The methods applied are both direct and indirect. In total, 231 informants listened to different recordings of voices acting as either a “Spanish speaking person” or a “Caló speaking person”, a technique referred to as ‘matched guise’, answering questions related to the voices on attitude scales. Furthermore, 182 of the informants rated their agreement or disagreement to positive and negative items towards Caló and its speakers on a Likert scale.

  The results of the analysis indicate that the attitudes differ towards Caló and Caló speakers, depending on the informant’s (a) ethnicity (b) contact with Caló as well as with Caló speakers, and (c) gender. It is those who – in their own opinion – belong to the ethnic group Calé, as well as those who claim that they have some contact with the variety and its speakers, who show positive attitudes in both parts of the study. The women also show more positive attitudes than the men. It is also possible to note positive attitudes towards the variety and its speakers among the subjects with a high level of knowledge of Caló words, as well as among those with the highest willingness to use Caló.

  These observations suggest that a revitalization project of the variety Caló has a clear chance of being successful.

 • 115.
  Andersson, Sandra
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  The Magic of Color: Sublima färgmeddelanden i animerade Disneyfilmer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna undersökning studeras färger och dess betydelser i relation till tre animerade Disneyproduktioner. Kan färg hjälpa till att bygga upp och stärka berättelsen och vilken roll karaktären hari den animerade världen och till vilken utsträckning skapar färg associationskedjor i dessa Disneyproduktioner. För att undersöka detta har jag analyserat fyra utvalda scener från vardera Disneyfilm, scenerna är sedan valda utifrån färgernas signifikans. Scenerna analyseras med hjälp avsemiotik som i sin tur tar stöd av färgteorier för att avkoda färgbetydelserna i scenerna ochundersöka om associationskedjor används för att föra berättelsen framåt. Genom denna analys harjag dragit slutsatsen att färgbetydelser och associationer spelar en viktig roll inom Disneysanimerade och tecknade värld, men också att olika personer kan associera olika beroende påindividuella erfarenheter och tolkningar.

 • 116.
  Andersson, Thomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Studentradion i Sverige - En väg in i karriären?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studentradiokulturen har funnits i Sverige i trettio år, och har vuxit mer och mer de

  senaste åren. Trots detta så är kulturen oerhört outforskad. Denna undersökning syftar

  till att bidra till en ökad förståelse kring hur denna kultur ser ut idag samt ta reda på hur

  ett studentradioengagemang kan leda till en ökad chans att göra karriär inom

  radiobranschen. Genom halvstrukturerade djupintervjuer som metod intervjuas fyra

  respondenter som har gått från att vara studentradioaktiva till att vara yrkesverksamma

  inom radiobranschen. Med hjälp av begrepp ur Bourdieus nätverksteori samt

  kunskapsformsbegrepp visar resultatet att ett studentradioengagemang ligger till god

  grund för en karriär inom radiomediet.

 • 117.
  Andersson, Tim
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Jag finns i klassrummet men inte i mitt läromedel: En genus- och queeranalys av tre läromedel i svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete i ämnet Svenska som andraspråk som behandlar genus och heteronormativitet i skolämnet svenska som andraspråks läromedel. Studiens inriktning är mot den grundläggande vuxenutbildningen på Komvux. Den forskning som tidigare bedrivits i området kring genus och queer har länge fokuserat på klassrumsnära innehåll där man bland annat har undersökt talutrymme i klassrummet eller lärares förhållningssätt till genus. Detta har bidragit till att det inte fallit så mycket ljus över de materiel eleverna faktiskt läser i skolan. I denna studie vill jag bredda genus- och queer forskningen i den grundläggande vuxenutbildningen och även koppla in de läromedel som används.

  Insamlingen av empiri till studien har skett via kriteriebaserad kvalitativ sampling. För att analysera innehållet har jag använt mig av diskursanalys som jag kopplat queerteori till.

  Resultatet av studien var nedslående. Det märktes tydligt att biologiska kvinnor var underrepresenterade samt att kvinnorna på ett övervägande sätt beskrevs negativt. HBTQ-identiteter är i stor utsträckning marginaliserade och i de fall de förekommer är de totalt andrafierade. Den tidigare forskning som finns i ämnet från Norge och Australien visar liknande resultat med min studie. Slutsatsen är att vi i den svenska skolan behöver samla oss och göra läromedelsanalyser med ett queerperspektiv för att faktiskt belysa detta problem. Utan ett krafttag kring dessa frågor kommer vi ha svårt att skapa en jämlik skola som våra styrdokument ställer som krav.

 • 118.
  Andrews, Victoria
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Att vara kille i en klass med flest tjejer: En kvalitativ studie om hur manliga elever upplever kvinnliga elevers beteende2018Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med denna studie är att belysa hur de manliga eleverna i skolan agerar i en klass med kvinnliga elever som majoritet. Detta är ett led i den jämställda utbildningen som skolan erbjuder. Jämställdhetsarbete är att bryta mönster, förutfattade meningar och fördomar.

  Syftet och frågeställningarna som undersöks i denna studie riktar sig mot de manliga eleverna och hur de reagerar och agerar kring att de är färre i antal än de kvinnliga eleverna. Tidigare forskning visar bland annat på att män av olika anledningar, inte har kommit från den stereotypiska rollen de förväntas ha.

  Jag har använt mig av en kvalitativ innehållsanalys för att bearbeta den information som jag samlat in genom intervjuer utförda efter en observation av en klass med flest kvinnliga elever.

  Analysen av den studie jag genomfört visar att det är tre kategorier som är mest framträdande i den diskussion som de manliga eleverna framför nämligen att de manliga eleverna antingen tycker att de egenskaper de kvinnliga eleverna har är positiva eller negativa, att de ofta ställer sitt eget beteende i motpol till deras och slutligen att de anmärker ofta på hur de kvinnliga eleverna argumenterar.

 • 119.
  André, Jörgen
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Att särskilja ljudet från virtuell och akustisk orkester2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats studeras huruvida det går att särskilja en virtuell och en akustisk

  symfoniorkester och vad det i sådana fall är som gör att det går att höra skillnad. För att

  samla in data till undersökningen har både en kvalitativ och en kvantitativ metod

  använts. Den kvalitativa datainsamlingen har skett med hjälp av en enkätundersökning

  och den kvantitativa delen med hjälp av ett lyssningstest. Urvalet av personer gjordes

  slumpmässigt via sociala medier och analysen i uppsatsen visar att med de ljudklipp

  som valts, kan det vara svårt att särskilja en virtuell orkester från en akustisk.

 • 120.
  Andstén, Alex
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Sjöberg, Oskar
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Boy meets Girl: En undersökning om narrativ och genus inom romantisk komedi.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur traditionell romantisk komedi jämför sig med independent romantisk komedi. Vi har valt ut fyra stycken romantiska komedifilmer, var av två är traditionella och de andra två är independent romantiska komedifilmer.

  Vi kommer att använda oss av en kvalitativ metod för att utföra en komparativ undersökning. Det vi fokuserar på är narrativet och genus för att se vilka likheter och skillnader de har med varandra. Resultatet har visat att traditionell följer en förutsägbar klassisk struktur medan independent använder sig av en icke-kronologisk berättarstruktur. Traditionell romantisk komedi berättar en historia med ett lyckligt slut till skillnad från independent som har en mer cynisk representation av kärlek. Representation av könsroller förstärks inom traditionell romantisk komedi medan independent bryter könsnormerna och skapar komplexa karaktärer.

 • 121.
  Aneer, Gudmar
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Antisekularism, religion och religiös retorik2002In: Antisekularism, Några exempel från kristendom och islam / [ed] Håkan, Rydving, Uppsala, 2002, Vol. 6, p. 41-54Chapter in book (Other academic)
 • 122.
  Aneer, Gudmar
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Dialoger mellan muslimer och kristna1999In: Blågul islam? / [ed] Svanberg, Ingvar; Westerlund, David, Nora: Nya Doxa , 1999, Vol. 13, p. 249-261Chapter in book (Other academic)
 • 123.
  Aneer, Gudmar
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Här vårdar man sina persiska traditioner: -om sufiskolan MTO Shahmaghsoudi i Göteborg2001In: Levande sufism / [ed] Westerlund, David, Nora: Nya Doxa , 2001, Vol. 17, p. 204-221Chapter in book (Other academic)
 • 124.
  Aneer, Gudmar
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Konstnären Ivan Aguéli och drömmen om en enad värld2002In: Religionsvetenskap i Göteborg 25 år / [ed] Berntson, Martin; Bogdan, Henrik, Göteborg, 2002Chapter in book (Other academic)
 • 125.
  Aneer, Gudmar
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Kungen och världen: Några reflexioner kring en persisk dikt och dess bakgrund2001In: Kontinuität und Brüche in der Religionsgeschichte; Festschrift für Anders Hultgård zu seinem 65. Geburtstag am 23.12.2001 / [ed] Stausberg, Michael, Berlin: Michael Stausberg/Walter de Gruyter , 2001, Vol. 31, p. 44-56Chapter in book (Other academic)
 • 126.
  Aneer, Gudmar
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Unity and Diversity: Intentional Multidimensionality in Persian Sufi Language and the Method of Decoding It1999In: Approaching Religion Part II Based on Papers Read at the Symposium on Methodology in the Study of Religions Held at Åbo, Finland, on the 4th-7th August 1997 editied by Tore Ahlbäck / [ed] Ahlbäck, Tore, Turkku: The Donner Institute for Research in Religious and Cultural History Åbo, Finland , 1999, p. 33-42Chapter in book (Other academic)
 • 127.
  Aneer, Gudmar
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Vad är värt att veta?: Om mystikern Jalal al-din Rumis syn på kunskap och vetande1999In: Religionsvetenskapliga Föreläsningar II, Föreläsningar hållna under Vetenskapsfestivalen 1998 / [ed] Berntson, Martin; Bogdan, Henrik; Peste, Jonathan, Göteborg : Institutionen för religionsvetenskap, Göteborgs Universitet , 1999, p. 11-24Chapter in book (Other academic)
 • 128.
  Angella Guzmán Carrero, Maria
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  La relación entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico en lenguas extranjeras: Una revisión sistemática de estudios anteriores2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  Este estudio tiene como objetivo examinar lo que estudios anteriores muestran sobre la relación existente entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico en el aprendizaje de lenguas extranjeras, es decir, si existe una relación positiva entre estas dos variables. El método usado fue una revisión sistemática de estudios anteriores. Los estudios encontrados indican que existe una relación significativa y positiva entre el aprendizaje autorregulado y el rendimiento académico en lenguas extranjeras. Los estudios que hemos encontrado muestran, además, que los estudiantes que hacen uso del aprendizaje autorregulado en lenguas extranjeras obtienen mejores calificaciones y, por lo tanto, tienen un mejor rendimiento académico.

 • 129.
  Annica, Furugård
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Landsbygdens lärjungar: En studie av den sociala rekryteringen vid realskolan i Rättvik 1930-19592013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka den sociala bakgrunden hos elever som läste vid Realskolan i Rättvik mellan åren 1930 och 1959. Källmaterialet består av antagnings- och avgångsmatriklar från Realskolan i Rättvik där uppgifter om elevens kön, faderns yrke, eventuell examen samt om eleven valt att läsa vidare på gymnasium efter avslutad skolgång hämtats. Ovanstående insamlad data visar vilken socialgrupp och vilket kön eleverna hade som läste på skolan, vilka som avbröt sina studier i förtid samt vilka som läste vidare på gymnasium efter realexamen. Indelningen i socialgrupper har gjorts utifrån SCB’s socioekonomiska indelning, SEI. Resultatet visar att elevernas sociala bakgrund har varierat över tid och även varierat mellan könen. Resultatet visar även att denna variation stämmer överens med omvärldens förändringar, där samhälleliga och social förändringar avspeglar sig i resultatet. Resultatet visar att de största variationerna återfinns i de lägre socialgrupperna, socialgrupp 2 och 3, där hemmansägarnas och arbetarnas barn befinner sig.

 • 130.
  Anoushfar, Mohammad
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Arketypiska motiv i förtätade filmögonblick: En undersökning om den eventuella förmågan av arketypiska motiv att förstärka narrativ och mise-en-scéne2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I följande undersökning redogörs för ett möjligt samband mellan arketypiska motiv och

  starka filmupplevelser. Syftet var då att undersöka huruvida tillämpningen av arketyper

  samt arketypiska symboler kunde ge möjligheten till filmmakaren att skapa starka

  filmögonblick. För att besvara denna problemformulering har ett urval på fyra intervjuer

  om filmerna Gladiator, Pulp Fiction, Apocalypse Now och Avatar analyserats ur ett

  arketypiskt perspektiv. Dessa filmintervjuer hämtats från en tidigare fallstudie där tio

  filmbrukare artikulerat om sina favoritfilmer. Analysen har visat att arketypiskt

  psykologiskt perspektiv ger en djupare förståelse för hur arketypiska motiv aktualiserar

  en kombination av känslor och tankar hos tittaren och förorsakar en interaktiv relation

  mellan denne och filmen.

 • 131.
  Anticoli, Rahel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Cultural Adaptation of Cancer Campaign Films: A comparison made between beauty commercials; United States ofAmerica and India.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att göra en filmanalys av kampanjfilmer om bröstcancer som var skapade av kosmetiska företag i Indien och U.S.A. I uppsatsen undersöks hur semiotiska resurser var påverkade av kulturen och hur kampanjerna har använt kulturell adaption i marknadsföringssyfte. Jag beskriver en denotation av två filmer från varje land följd utav en konnotation som stödjs av artiklar och böcker om respektive kultur. Avslutningsvis tar jag upp och diskuterar de olika teorierna om hur kulturell adaption kan påverka en människa ur ett marknadsföringsperspektiv. Slutsatsen är att nationalism och appropriation är några av de viktiga elementen i kulturell adaption som förstärker marknadsföring. Dessa element skapar självidentitet och förtrogenhet hos individen som tittar på filmen. Några semiotiska resurser som hade förändrats i kulturell adaption och som hälpte till att skapa de elementen var etnicitet, gester, kläder, miljö, och symboler.

 • 132.
  Apelman, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Konflikter och konflikthantering mellan lärare och elever på Högre Tekniska Läroverket i Borlänge åren 1957-19622014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 133.
  Apelmo Mattsson, Jenny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Die Verbindung zwischen Romantik und Phantastik: Ein Vergleich zwischen Michael Endes „Die unendliche Geschichte „ und E.T.A Hoffmanns „Der goldne Topf 2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [de]

  Diese Examensarbeit untersucht die Verbindung zwischen Die unendliche Geschichte von Michael Ende und der deutschen Epoche Romantik. Dies wird anhand einer textimmanenten Analyse von Die unendliche Geschichte und E.T.A Hoffmanns romantisches Werk Der goldne Topf durchgeführt.

 • 134.
  Arcos López, Victor Hugo
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, English.
  Characterising International English: A Description of English among International Students at DalaUniversity2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
 • 135.
  Aresti, Alessandro
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Acqua pesante2015In: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana , 2015, p. 1-6Chapter in book (Refereed)
 • 136.
  Aresti, Alessandro
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Andrea Mantegna allo scrittoio. Un profilo linguistico2018Book (Refereed)
 • 137.
  Aresti, Alessandro
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Canederli. Pane (raffermo), latte e fantasia2015In: Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del gusto / [ed] Massimo Arcangeli, Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino , 2015, p. 57-61Chapter in book (Refereed)
 • 138.
  Aresti, Alessandro
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Faccina2015In: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana , 2015, p. 1-6Chapter in book (Refereed)
 • 139.
  Aresti, Alessandro
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  I glossari e gli inventari tre-quattrocenteschi: piccoli grandi tesori di lessico (e cultura) materiale2017In: La capsula del tempo. Aspetti selezionati di lingua, letteratura e cultura italiana da conservare in prospettiva futura / [ed] Stefano Adamo, Claudio Nobili, Raleigh (CN), United States: Aonia , 2017, p. 17-33Chapter in book (Refereed)
 • 140.
  Aresti, Alessandro
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  I maccheroni fra lingua e palato2015In: Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del gusto / [ed] Massimo Arcangeli, Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino , 2015, p. 160-164Chapter in book (Refereed)
 • 141.
  Aresti, Alessandro
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Il cuscus. Tutto il Mediterraneo è paese2015In: Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del gusto / [ed] Massimo Arcangeli, Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino , 2015, p. 105-108Chapter in book (Refereed)
 • 142.
  Aresti, Alessandro
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Il gelato. Il dolce freddo che ha conquistato tutti i palati2015In: Il gelato. Il dolce freddo che ha conquistato tutti i palati / [ed] Massimo Arcangeli, Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino , 2015, p. 138-141Chapter in book (Refereed)
 • 143.
  Aresti, Alessandro
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  La (frittura di) paranza. Dalla barca alla padella2015In: Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del gusto / [ed] Massimo Arcangeli, Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino , 2015, p. 196-198Chapter in book (Refereed)
 • 144.
  Aresti, Alessandro
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  LED2015In: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana , 2015, p. 1-5Chapter in book (Refereed)
 • 145.
  Aresti, Alessandro
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  L’edizione di glossari antichi prima e dopo Baldelli. Una rassegna degli studi e alcuni glossarietti inediti2017In: Studi di lessicografia italiana, ISSN 0392-5218, Vol. 34, p. 35-82Article in journal (Refereed)
 • 146.
  Aresti, Alessandro
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Miniassegno2015In: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana , 2015Chapter in book (Refereed)
 • 147.
  Aresti, Alessandro
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Neutrone2015In: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana , 2015, p. 1-6Chapter in book (Refereed)
 • 148.
  Aresti, Alessandro
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Okay2015In: 90 parole per novant’anni di invenzioni, scoperte, piccole e grandi rivoluzioni quotidiane, Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana , 2015, p. 1-6Chapter in book (Refereed)
 • 149.
  Aresti, Alessandro
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Pane carasau. “Musica” per le papille2015In: Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del gusto / [ed] Massimo Arcangeli, Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino , 2015, p. 196-198Chapter in book (Refereed)
 • 150.
  Aresti, Alessandro
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Preliminari a uno studio sull’uso linguistico del Mantegna (con particolare riguardo alla questione dell’autografia)2017In: Filologia e critica, ISSN 0391-2493, Vol. 42, no 2, p. 205-256Article in journal (Refereed)
1234567 101 - 150 of 3894
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf