du.sePublications
Change search
Refine search result
12345 101 - 150 of 227
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Joona Bergström, Johanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  ”Are you watching closely?”2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur klippning har bidragit till att förstärka det

  vilseledande narrativet i filmen The Prestige (2006). Tre scener som anses vara

  betydelsefulla för filmens vilseledande narrativ har analyserats, för att fastställa vad

  som händer med berättandet i filmen när olika klipptekniker används och hur

  klippningen bygger upp den här typen av narrativ.

  Med hjälp av Kleckers forskning om vilseledande narrativ, Bordwell och

  Thompsons teori kring hur tid kan manipuleras genom klippning och Corrigan och

  Whites teori om olika klipptekniker, undersöker uppsatsen hur det vilseledande

  narrativet är strukturerat genom klippning.

  Resultatet visar på att det går att konstatera att klippningen i The Prestige har

  bidragit till att framhäva det vilseledande narrativet. Genom användningen av olika

  klipptekniker, har berättandet i filmen lyckats vilseleda publikens uppmärksamhet.

  Tack vare blandningen av de olika teknikerna undanhålls viktig information från

  betraktaren, vilket är avgörande för att ett vilseledande narrativ ska fungera.

 • 102.
  Juhlin, Patrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Tro, hopp och altruism: En komparativ analys av protagonisternas dygder och laster i MelGibsons Hacksaw Ridge och Martin Scorseses Silence.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar huruvida huvudkaraktärerna i

  Silence (2016) och Hacksaw Ridge

  (2016) påvisar dygderna tro, hopp och altruism respektive lasterna förnekelse, tvivel och

  högmod genom deras handlande och värderingar för att se hur detta förhåller sig till

  teologiska perspektiv kring vad som utgör en god kristen. Undersökningen visar att Desmond

  från

  Hacksaw Ridge är överväldigande trofast, hoppfull och altruistisk och det kan

  argumenteras för att han demonstrerar dessa dygder enligt de valda teologiska definitionerna.

  De motsvarande lasterna påvisar han väldigt lite, om överhuvudtaget. Rodriguez,

  huvudkaraktären i

  Silence tvivlar oftare, både på sig själv och på Guds plan. Huruvida hans

  val i slutet av filmen kan sägas vara altruistiskt i en kristen bemärkelse och väger upp hans

  offentliga avsägande av den kristna tron är något som de lärda lär tvista om.

 • 103.
  Jäderholm, Matilda
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Ritzman, Maja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Konsten att gestalta en karaktär genom voice-over: Voice-overs narrativa funktion I The Shawshank Redemption.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka voice-overs berättarfunktion i The Shawshank

  Redemption. Voice-over är intressant att undersöka på grund av dess negativa rykte. Vi

  undersökte hur den applicerats över bilden för att gestalta karaktären Andy Dufresne samt så

  har vi jämfört med novellen, Rita Hayworth and the Shawshank redemption.

  Detta undersöktes genom Seymour Chatmans och Kamilla Elliots användning av

  begreppet ‘berätta och visa’. I uppsatsen analyserade vi vad filmens voice-over visar och

  novellens berättarröst berättar samt vilka mentala bilder de genererar.

  Resultatet som vi kom fram till var att berättarfunktionen i filmens voice-over var att

  skapa sammanhang, samt komplettera med information till bilderna som visades genom att

  generera mentala bilder. Denna information var vägledande i gestaltningen av Dufresne. De

  mentala bilderna som genererades skiljde sig mellan filmens voice-over och novellens

  berättarröst, men i somliga fall kunde de båda användas för att gestalta samma intryck.

 • 104.
  Karlberg, Hannah
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Johnsson, Claude
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Filmbranschen har det knapert: Beslutsfattande inom svensk filmindustri2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska filmindustrin är liten och konkurrensen om att få skapa film är stor.

  Den här uppsatsen undersöker vilka faktorer som påverkar finansen av svensk långfilm. Vad

  är det som påverkar beslutsfattarna inom svensk filmfinansiering att välja vissa filmer

  framför andra. Metoden som använts är semistrukturerade kvalitativa intervjuer som

  analyserats genom den fenomenografiska metoden och kommit fram till att filmskapare och

  beslutsfattare i filmindustrin påverkas av både inre och yttre faktorer så som det politiska,

  ekonomiska och mänskliga aspekter. Uppsatsen tar även upp filmindustrins syn på

  skatteincitament inom den svenska filmindustrin.

 • 105.
  Karlsson, Alva
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Lindberg, Elin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Kreativt utrymme?: En observationsstudie om kameraoperatörernas handlingsutrymme i flerkameraproduktioner i Tv-branschen.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här kandidatexamensarbetet undersöker vi vad det finns för utrymme för kameraoperatörer i svenska TV-branschen att utföra kreativa handlingar under flerkameraproduktioner. Undersökningen bygger på två observationer av två professionella flerkameraproduktioner och kommer fram till att det finns många olika faktorer som både kan gynna och missgynna kameraoperatörernas kreativa utrymme, ett exempel på detta är att trånga utrymmen begränsar kameraoperatörernas kreativitet samtidigt som det tvingar dem till att komma på kreativa lösningar. En slutsats i arbetet är att TV-branschens standardiserade arbetsrutiner innebär både begränsningar och möjligheter för den enskilda medarbetarens kreativa utrymme i en flerkameraproduktion.

 • 106.
  Karlsson, David
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Korsgren, Tom
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Konstruktion av en spegelrigg för stereoskopisk 3D i lågbudgetprojekt: En undersökning kring möjligheter och begränsningar med att konstruera en egen lättviktsrigg för stereoskopisk 3D-film i lågbudgetprojekt.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att filma i 3D är en process som kräver mycket kunskap, tid och teknisk utrustning. För att fullständigt behärska detta fält krävs dessutom omfattande praktisk erfarenhet. Denna erfarenhet kan vara svår att få eftersom den ekonomiska investeringen för att filma i 3D ofta är stor.

  I denna uppsats visar vi att det är möjligt att konstruera en egen 3D-rigg och att filma med vanliga konsumentkameror för att skapa 3D-film. Uppsatsen visar på de begränsningar och svårigheter man stöter på då man bygger sin egen rigg och diskuterar den ekonomiska besparing man kan göra i jämförelse med kommersiella lösningar. Att bygga en egen rigg är tidskrävande och oftast inte att rekommendera i professionella sammanhang. För indieproduktioner, hobby-fotografer eller om man har väldigt specifika krav som ej uppfylls av tillgängliga kommersiella 3D-riggar kan det dock vara motiverat att konstruera sin egen rigg.

  Kunskapen som uppsatsen redovisar möjliggör ett resonemang för hur bildkvalitet, funktion och ekonomi kan ställas mot varandra i de avvägningar man ställs inför i konstruktionen av en spegelrigg för att filma i 3D.

 • 107.
  Karlsson, Elin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  När filmklippning möter interaktivitet: En studie av samarbetet mellan klippning och interaktivitet i TV-spelet The Last of Us2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att studera hur det moderna narrativa TV-spelet

  The Last of Us (Naughty Dog, 2013) förhåller sig till interaktivitet – en grundläggande egenskap för digitala spel – i kombination med ett filmiskt stilval. Uppsatsen väljer ut sekvenser från spelet och analyserar hur de använder sig av filmklippningstekniker i samband med interaktiva moment. Analysen sker i förhållande till en modell för filmklippningsvärderingar samt modeller för interaktivitet inom speldesign. Studien är ämnad för att vara användbar för både filmskapare och spelskapare vid skapandet av nya verk. Resultatet av studien visar att spelet med hjälp av klippningstekniker använder klassiska filmuttryck för att bygga på spelarens känslor av bekanthet från samhällets generella filmvana i mån om att leda till önskat engagemang.

 • 108.
  Karlsson, Linnéa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Minimodeller och tiaror: En jämförande fallstudie om unga flickors villkor vid deltagande i reality-tv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöker jag de etiska svårigheterna med att låta barn delta i reality-serier i Sverige och USA. Den centrala frågan är i vems intresse barnens deltagande ligger. Frågan berättigas av att barn saknar juridisk rätt att själv bestämma över sitt deltagande. I den här undersökningen belyses frågan med hjälp av en jämförelse mellan den svenska reality-serien Mammor & Minimodeller och den amerikanska reality-serien Toddlers and Tiaras, där ett antal flickor och deras mammor medverkar. I mitt teorikapitel redogör jag för Pierre Bourdieus teori om kapital, habitus och fältbegrepp samt ett könsperspektiv. Dessa begrepp och perspektiv systematiserar jag till tre markörer som utgör analysen av mitt material. Markörerna som används är ackumulation av kapital, formandet av habitus, samt barnets motstånd. Resultatet av min undersökning visar att det främst ligger i mammornas intresse att deras döttrar medverkar i reality-serierna. Både viljan av att delta och medvetenheten om belöningarna är mer framträdande hos mammorna i jämförelse med döttrarna, samtidigt som barnens motstånd mot vissa delar av deltagandet blir tydligt. Barnens deltagande framträder därmed som ett moraliskt problem som dock förbises av deras ofta framgångsinriktade föräldrar.

 • 109.
  Kastberg, Emelie
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Engberg, Jonas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Det läckande röret: En undersökning av jämställdheten i den svenska filmbranschen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen studerade vi varför den svenska filmbranschen är ojämställd i nyckelrollerna mellan män och kvinnor. Den svenska filmpolitiken har i flera decennier strävat efter att skapa jämställdhet inom branschen men siffrorna visar att de flesta högbudgetfilmer fortfarande är ojämställda när det kommer till nyckelrollerna manus, fotograf och regissör. För att undersöka detta genomförde vi en intervjustudie med medarbetare i den svenska filmbranschen som i olika roller har kommit i kontakt med frågor som berör ämnet om könsbalansen inom fältet. Resultatet av undersökningen visade att aktörerna i branschen är medvetna om ojämställdheten. Orsaken till problemet är, enligt aktörerna, att rekrytering sker inom vänskapskretsar och att det ekonomiska samt arbetsförhållandena är svåra att reglera.

 • 110.
  Kasurinen, Viktor
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Coca-Cola Company - En färgstark personlighet: En undersökning i färgers förmåga att förmedla varumärkesidentitet i reklamfilm2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnar undersöka hur färg kan användas i reklamfilm för att uttrycka en varumärkesidentitet och stärka filmers bildspråk. I detta syfte så genomfördes en komparativ bildanalys där tre reklamfilmer från företaget Coca-Cola Company jämfördes utifrån hur filmerna använde sig av färg.

  Studien fann att reklamfilmerna använder sig av färgnyanser för att kommunicera en specifik varumärkesidentitet till konsumenten samt att reklamfilmerna använde sig av sina egna varumärkesfärger i filmen för att öka kännedomen kring företaget. I filmerna så tillämpades även ett flertal tekniker i färgkorrigering, ljussättning och scenografi för att med större säkerhet skapa en tilltalande färgpalett och bibehålla åskådarens uppmärksamhet.

 • 111.
  Knutas, Micaela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Den kvinnliga drivkraften: En jämförande karaktärsanalys av de kvinnliga protagonisterna i Disneys Sleeping Beauty och Maleficent2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad som driver de kvinnliga protagonisterna i

  två Disneyfilmer från olika tidsperioder. Karaktärerna som undersöks är de tre goda feerna

  från Sleeping Beauty (1959) och Maleficent från Maleficent (2014). Analysen utförs med

  hjälp av en kvalitativ karaktärsanalys som tar stöd av Jens Eders analysmetod och Yvonne

  Hirdmans genusteori.

  Resultatet av undersökningen visar att trots skilda porträtteringar av

  karaktärerna så är det kvinnornas moderskärlek som driver och orsaker deras handlingar. Med

  över femtio år mellan filmernas premiärer så blir det tydligt att den kvinnliga protagonisten

  får en mer mångfacetterad karaktär i den senare filmen. Disney har gått från en svart-vit

  föreställning till en djupare och mer intressant berättelse av samma saga. Men i slutänden är

  det kvinnornas känslor för barnet som gör att de bekämpar det onda och blir hjältar. Ur ett

  genusperspektiv kan detta dock ses som ett problem då kärleken till barn alltför ofta pekar

  starkast mot kvinnan istället för mannen.

 • 112.
  Kristoffersen, Elin
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Persson, Lukas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Ett fotsteg i ljudets riktning: Om foley och dess påverkan på filmupplevelsen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats berör en aspekt inom ljudläggning, närmare bestämt foley. Med fenomenologi

  som teori och metod undersöker vi om foley kan påverka uppfattningen av ett visst fenomen,

  såsom

  Materialkännedom, Rumsuppfattning och Karaktärsuppfattning. Genom att låta en

  testpublik se tre olika filmer med tre olika ljudläggningar och sedan låta dem besvara enkäter

  till varje film undersökte vi de olika möjligheterna som ges av foley. Det insamlade materialet

  redovisas för att sedan diskuteras i uppsatsens analysavsnitt. Analysavsnittet berör jämförelser

  mellan våra fenomen

  Materialkännedom, Rumsuppfattning och Karaktärsuppfattning,

  respektive fenomens styrkor, svagheter och förslag till fortsatt forskning. Vi har kommit fram

  till att foley har en stor potential att påverka vår filmupplevelse på ett fenomenologiskt plan.

 • 113.
  Kronberg, Hanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Gestaltningen av besatthet i skräck: En semiotisk analys av berättarkomponenterna i Penny Dreadful 2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skräck är den filmgenre som specifikt är till för att locka fram rädsla hos tittaren. Denna uppsats fokuserar på att ta reda på hur komponenter i bild och ljud medför den upplevda subjektiva känslan hos karaktären genom gestaltningen av demonisk besatthet. Uppsatsen genomför en semiotisk analys på två olika avsnitt från tv-serien

  Penny Dreadful. Genom att utföra den semiotiska analysen på hur gestaltningen av besatthet visas i bild och ljud, kunde uppsatsen fastställa att de olika bild- och ljudkomponenterna både samarbetar, men även agerar olika för att få tittaren att uppleva den fenomenologiska känslan av skräcken som gestaltas. Bild- och ljudkomponenterna samarbetar också för att föra narrativet framåt, men om en komponent i ljudet inte stämmer överens med de övriga komponenterna i bilden kan budskapet av en scen ändras. Detta kan leda till att tittaren kan uppfatta ljudet som att det förstärker bildens budskap. Slutsatsen kom fram till att komponenterna i bilden visade tittaren det som de ska uppmärksamma samtidigt som de olika ljudkomponenterna förde narrativet framåt. Både bilden och ljudet bidrog till att förstärka den fenomenologiska upplevelsen och involvera tittaren i narrativet.

 • 114.
  Kruse, David
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Verbal handling: En dramaturgisk analys av Before Sunsets dialog2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur filmen

  Before Sunset (2004) skapar dramaturgi med dialog. Genom att analysera filmens dialog utifrån dramaturgiska begrepp i den klassiska berättarstrukturen ska studien se om begreppen kan likställas i verbal handling. Episk/lyrisk dramaturgi kontrasterar analysen för fördjupad förståelse och belyser andra förhållningssätt till berättarstruktur.

  Undersökningen finner att det går att likställa den klassiska berättarstrukturens dramaturgiska begrepp i filmens dialog. Den episk/lyriska dramaturgin går att identifiera i filmens berättande genom temat – tid och minnen som filmens dialog är strukturerad av. Analysen framför att klassisk berättarstruktur saknar verbal handling som ett definierat dramaturgiskt begrepp som går att dramatisera utifrån.

 • 115.
  Källström, Sara
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Nyhlén, William
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Bra film, men kan ni göra den kortare?: En analys av Feeding Americas kampanjfilmer Hidden Hunger.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som filmskapare i en reklamvärld där utvecklingen ständigt går mot att göra kortare reklamfilmer, kände vi behov av att analysera vad som vinns och förloras i processen. Uppsatsen berör hur en längre välgörenhetsreklamfilm påverkas av att kortas ned i två olika tidsramar. Syftet var att hitta mönster som kan bidra till en ökad förståelse i ämnet för filmskapare. Uppsatsen analyserar de olika versionernas berättarstruktur, tematik, retorik, empati- och sympatiförutsättningar för att sedan diskutera kring hur effektiva de är i förhållande till filmens syfte. Slutsatsen visade att versionerna har olika egenskaper och därmed olika fördelar och nackdelar. För filmskapare innebär det att med noggrannhet och god analysförmåga kunna välja ut bilder i adaptionsprocessen som ger det mest önskvärda resultatet, för att vara säker på att det uttänkta syftet nås fram till åskådaren.

 • 116.
  Laaksonen, Mikael
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Dödlig Skörd: En komparativ karaktärsanalys mellan The Wicker Man 1973 & 20062016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Två filmer baserade på samma manus borde rimligtvis inte kunna innehålla så stora skillna-der. Trots detta har de mottagits totalt olika. Jag tänker i denna uppsats studera ett av filmers främsta element, nämligen den av karaktären. Genom att göra en komparativ jämförelse mel-lan karaktärerna i The Wicker Man (1973) och The Wicker Man (2006). Med hjälp av Jens Eders Karaktärsklocka och Robert McKees teorier om karaktärsgestaltning undersöker jag vilken skillnaden i karaktärsgestaltningen mellan de två filmerna är och hur det påverkar dem. Svaret är att det spelar en stor roll och har troligtvis varit avgörande i hur filmerna har tagit emot av publiken.

 • 117.
  Lamartine, André
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production. Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Cultural Studies. Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Media and Communication Studies.
  Att hitta hem igen: En studie i affektionens betydelse i berättelser, med utgångspunkt i det filmiska tv-spelet The Last of Us2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att studera hur det filmiska tv-spelet The Last of Us (Naughty Dog, 2013) har designats för att framkalla emotionella responser med hjälp av en normalitetsmodell. Det går ut på att objektivt identifiera intensiva ögonblick som avbryter/förändrar ett normalitetsläge. Detta leder till fokus på tre huvudpunkter för att förstå helhetsdesignen: produktion av emotion i filmsekvenser, produktion av emotion i spelsekvenser och deras samspel. Spelsekvenser visar sig framkalla emotion när fiendekonfrontationer avbryter spelarens trygga utforskande och skapar spänning genom att utsätta spelare för risker under intensiva sammandrabbningar. Filmsekvenser i sin tur använder realistiskt animerade scener för att uppmärksamma ansiktens betydelse under emotionella scener, samt för att etablera protagonistens normalitetssträvanden och den emotionella risk den medför. Avslutningsvis utgör samspel mellan film- och spelsekvenser en balanserad tonöverföring mellan varandra genom att både överraska spelaren i övergångar och genom att förhålla spelarens beteende med protagonistens splittrade normalitetssträvanden.

 • 118.
  Larsson, Adam
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Film som motkultur: Ett djupdyk ner i en svensk subkultur för genrefilm2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats avser att undersöka hur en specifik subkultur tillägnad b-filmer förhåller sig till filmerna de ägnar sig åt. Frågeställningarna är: på vilket sätt betraktar de filmerna och på vilket sätt har den teknologiska utvecklingen påverkat kulturen? För att besvara dessa frågor tar uppsatsen främst stöd av mediekritiken Jeffrey Sconces paracinemateori som grundar sig på observationer av b-filmsfantaster och hur dessa ser på auktoriteter i förhållande till filmmediet, mediehistorikern Pierre Bourdieus modell kring kulturellt kapital, samt John Fiskes observationer av fankultur. Utifrån djupintervjuer med fyra medlemmar ur den svenska b-filmsklubben Klubb Super 8 används teorin för att undersöka uppsatsen frågeställningar. Slutsatsen är att för dessa filmfans erbjuder filmerna något mer än bara underhållning. Det är en form av livsstil för dem.

 • 119.
  Larsson, Sophia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Positiva freaks: Gestaltning av de annorlunda protagonisterna i Tim Burtons filmer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om hur karaktärer i utanförskap gestaltas i film med huvudfokus på Tim

  Burton (1958) och hans positiva freaks. Positiva freaks är karaktärer som anses vara

  annorlunda men som menar väl. Karaktärerna som analyseras i uppsatsen är Edward från

  Edward Scissorhands

  (1990), Victor från Corpse Bride (2005), Alice från Alice i Underlandet

  (2010) och Jake från

  Miss Peregrines Hem för Besynnerliga Barn (2016). Syftet med denna

  uppsats är att få en djupare förståelse för Tim Burtons freaks och hur de fungerar som ett nytt

  sätt att gestalta karaktärer för att vinna publikens sympati. I undersökningen har uppsatsen

  använt sig av en litteraturundersökning för att göra en analys av de ovannämnda filmerna och

  se hur Burton har gestaltat karaktärerna i sina filmer utifrån den ”yttre” och ”inre” karaktären.

  I slutdiskussionen så syns det tydligt att protagonisterna på ett eller annat sätt besitter

  egenskaper som skiljer dem från resten av omvärlden. Oavsett om det är fysiska abnormiteter

  eller psykiska så vinner de oftast publikens sympati. Det syns även tydligt att de har

  genomgått en förändring genom tiden där deras inre egenheter blir starkare men även

  osynliga. Man kan helt enkelt hävda att Burtons freaks har vandrat inåt.

 • 120.
  Larsson-Auna, Adam
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Ur Manlig Synvinkel: Maskulinitet hos den cinematiske James Bond2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur filmkaraktären James Bond utvecklats från1962 till 2006, ur ett maskulinitetsperspektiv. Undersökningen har genomförts med hjälp avnarratologisk innehållsanalys där en sekvens ur sex utvalda filmer analyserats utifrån ettmaskulinitetsperspektiv. De utvalda filmerna är Agent 007 Med Rätt Att Döda (1962), IHennes Majestäts Hemliga Tjänst (1969), Leva Och Låta Dö (1973), Iskallt Uppdrag (1987),GoldenEye (1995) och Casino Royale (2006). Analyserna har ställts mot tidigare forskningom James Bond i koppling till maskulinitet. Resultatet tyder på att den cinematiske Bond bådepåverkats och distanserat sig från sin samtids maskulinitetsnormer under filmseriens historia.

 • 121.
  Lindberg, Amadeus
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Österlund, Samuel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Tecknets roll i visuellt narrativ: En semiotisk analys av tangosekvensen i Moulin Rouge!2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Baz Luhrmanns kontroversialla musikal Moulin Rouge! är på grund av dess blanding mellan Hollywood och Bollywood fylld av visuell attraktion. Denna visuella attraktion i samband med termen visuellt narrativ, som fått ett ökat intresse inom filmbranschen, skapar ett intresse att undersöka hur denna film använder visuellt narrativ för att berätta en berättelse och genom detta skapa en större förståelse kring visuellt narrativ. Uppsatsen har undersökt hur tangosekvensen i Moulin Rouge! har använt visuellt narrativ genom att genomföra en semiotisk analys av sekvensens bilder. Uppsatsen har sett närmre på semiotiska tecken och undersökt hur tecken påverkar det visuella narrativet. Den semiotiska analysen delade in sekvensen i olika avsnitt så den kunde fördjupa sig i alla tecken i en bild. Bildens avsnitt var: färg & ljus, form & objekt, bildkomposition & karaktärer och koreografi & blickar. Till sist analyserades dessa avsnitt tillsammans i avsnittet komponenternas samverkan. Slutsatsen blev att sekvensen använder semiotiska tecken i alla bildkomponenter som undersöktes för att bidra till berättelsen genom att använda visuell information för att förmedla känsla och narrativ.

 • 122.
  Lindmark, Anette
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Zetterlund, Anna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  True-crimeserier - att skapa spänning i sökandet eftersanningen.: En analys på funktionen av berättarkomponenter och struktur i Netflixdokumentärserie The Keepers (2017)2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka berättarkomponenter som skaparna av

  The

  Keepers

  använder i serien, hur de fungerar tillsammans och hur de möjliggör ett långt

  dokumentärt berättande. För att komma fram till ett resultat har vi gjort en narrativ analys och en

  visuell narrativ analys med hjälp av teorier som diskuterar filmatiseringar, animationer, modus

  och dramaturgi. Resultatet visade att kombinationen av ett klassiskt dramaturgiskt berättande

  tillsammans med moderna berättarkomponenter i

  The Keepers skapar spänning och engagerar

  tittaren i det långa berättandet. Kombinationen av berättarkomponenterna gör att avsnitten

  hänger ihop väl och leder tittaren framåt genom alla sju avsnitt och serien.

 • 123.
  Lindqvist, Petter
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Den röda tråden: En undersökning om färgens narrativa styrka i film.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur färg kan användas inom filmskapande som en narrativ komponent. För att genomföra undersökningen har jag studerat litteratur om narrativ samt färgteori och symbolik. Jag har sedan genomfört en fallstudie på två filmer Eternal Sunshine of the Spotless Mind och What Dreams May Come för att undersöka hur just dessa två filmer använder sig av färg för att skapa och främja ett narrativ. Analysen visar på att dessa två filmer använder färg som ett narrativ på liknande sätt genom dess användning av starka associationer samt övergångar mellan olika färger.

 • 124.
  Lundgren, Amanda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Digitala verktyg i bildundervisningen: En kvalitativ studie om användning av digitala medier och redskap utifrån bildlärares perspektiv2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats bygger på en empirisk studie. Dess syfte är att undersöka hur bildlärare idag arbetar med digitala redskap samt vilka för- och nackdelar de har i bildämnet. Syftet är också att undersöka bildlärares synpunkter och erfarenheter om digitala medier stimulerar respektive hämmar lärandet i bildämnet. Ett medieekologiskt perspektiv bildar teoretisk utgångspunkt, och undersökningen har en kvalitativ ansats. Metoden utgörs av semistrukturerade intervjuer via telefonsamtal, som bandas och transkriberas till text. Fyra lärare ingår i studien, varav en med undervisning på grundskolan och resterande tre på gymnasiet. En innehållsanalys används som metod för att analysera det insamlade materialet. Resultatet visar att bildlärarna vill att eleverna ska använda både digitala och traditionella verktyg för att ge variation i elevernas bildskapande. En fördel med digitala verktyg är att de ger eleverna möjligheten att leta efter information och inspiration. En nackdel är att digitala medier är tidskrävande och ibland kunde tekniken inte fungera som den skulle. Flera av bildlärarna ansåg att digitala medier var stimulerande för de bildskapande eftersom de gav elevernas möjlighet att variera och utveckla olika sätt att lösa olika problem.

 • 125.
  Lundmark, Filippa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Katniss Everdeen - den nya hjälten?: En studie av filmen The Hunger Games och dess huvudkaraktär, i en jämförelse med kvinnliga och manliga hjälte-arketyper.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar skillnader mellan hur manliga och kvinnliga hjältar gestaltas på film. För

  att undersöka detta analyseras filmen The Hunger Games och filmens kvinnliga huvudkaraktär

  Katniss Everdeen. I en semiotisk analys presenteras fem scener från filmen, där Katniss' egenskaper

  och handlingar analyseras mot en bakgrund av vad en hjälte är, hur den traditionellt manliga hjälten

  framställs inom litteratur och film, och även genom att se på olika kvinnliga hjälte-arketyper.

  Resultatet visar att Katniss Everdeen besitter främst heroiska egenskaper, och därför kan

  kategoriseras som en hjälte. Katniss har stora likheter med den traditionellt manliga hjälten men

  hennes motiv är annorlunda från denna. Hon har även likheter med kvinnliga hjältearketyper, men

  inte tillräckligt många för att kunna kategoriseras inom dessa. Slutsatsen blir att Katniss Everdeen

  besitter både maskulina och feminina egenskaper, och att hennes könsidentitet inte påverkar hennes

  hjälte-status.

 • 126.
  Lundström Hägglund, Cecilia
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Karlsson, Maja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Filmmusikens makt?: En uppsats om filmtittares upplevelse av filmmusik och dess påverkan av tolkningen av filmen.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att undersöka hur en åskådare relaterar till en film beroende på om filmen

  har dramatisk eller glad musik, samt till att undersöka huruvida en åskådare relaterar till en film

  annorlunda beroende på ordningen som hen ser två filmer i. Detta undersöks genom en

  triangulering av kvantitativ enkätundersökning som följs av kvalitativa fenomenografiska

  intervjuer, där grunden för undersökningen ligger i två filmer med samma bildsekvens men olika

  musik. Den empiriska grunden ligger i de 98 enkätsvar vi samlade in för undersökningen.

  Resultaten av undersökningen visar generellt att sinnesstämningar som sentimentalitet, nostalgi

  och positivitet uppstår hos åskådare som ser en film med glad musik, och att sinnesstämningar

  som rädd, ängslig och ångerfull uppstår hos åskådare som ser en film med dramatisk musik.

  Resultatet visar även att åskådaren lägger in värderingar i den andra filmen hen ser, beroende på

  hur hen tolkar den första filmen. Undersökningen syftar till att besvara följande frågeställningar:

  Hur relaterar åskådaren till en film med glad musik?

  Hur relaterar åskådaren till en film med dramatisk musik?

  Relaterar åskådaren olika till filmerna beroende på vilken ordning hen sett filmerna i?

  Om ja, på vilket sätt?

 • 127.
  Löfquist, Mathias
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Två vampyrer, två filmklippare: En undersökning i hur karaktärer framställs genom klippning i filmerna Låt den rätte komma in och Let me in 2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kan klippningen i en film påverka hur en karaktär framställs och uppfattas av tittaren? Syftet med den här uppsatsen är att analysera och jämföra två utvalda scener från filmen Låt den rätte komma in och de två motsvarande scenerna i remaken Let me in. Detta för att se huruvida klippningen kan påverka hur karaktärerna upplevs och vilka skillnader det finns när det gäller vilken klippteknik som använts i de båda filmerna.

  Med hjälp av Jens Eders analysmodell Karaktärsklockan som används vid analys av karaktärer och Roger Crittendens teorier om filmklippning, undersöker uppsatsen hur karaktärerna framställs och upplevs genom användandet av olika klipptekniker.

  Resultatet visar på att det går att fastställa att klippningen har haft stor påverkan hur karaktärerna i Låt den rätte komma in och Let me in uppfattas av tittaren. Det är även väldigt tydligt att klippningen och valet av olika klipptekniker skiljer sig åt mellan de två scenerna och karaktärerna har således framställts på olika sätt.

 • 128.
  Malmborg, Helena
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Lennerbert, Sofia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Genusljudläggning i reklamfilm: En semiotisk filmanalys om hur genus används inom ljudoch bild2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen genomförs en semiotisk filmanalys av ljud och bild i Dove och Axe’s

  reklamfilmer med en ingång på genus i ljudläggning. Syftet i denna uppsats är att undersöka

  hur ljudläggningen samspelar med bilden för att producera genus i reklamfilm. Uppsatsen

  analyserar reklamfilmerna ur ett genusperspektiv med hjälp av semiotik och ljudteori.

  Avslutningsvis går uppsatsen in på en jämförelse mellan reklamfilm riktad mot en manlig

  målgrupp respektive kvinnlig. Slutsatsen är att genus finns i ljudläggning och att det bidrar till

  hur man uppfattar reklamfilm, samt att det inte läggs mycket fokus på ljudläggning i

  reklamfilm generellt sett. Det visar sig också att reklamfilm riktad mot kvinnor innehåller en

  passiv ljudbild eller sexistisk ljudläggning som fungerar nedvärderande, däremot är

  reklamfilm mot män mer aktiv i ljudläggningen som förstärker manligheten.

 • 129.
  Mannila, Michael
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Presto, Robert
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Neurotiska städer: Stadens roll i Woody Allens filmer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this essay is to examine the narrative function of the city in

  the films of Woody Allen.

  This was achieved through a narrative and comparative

  analysis of four of his city films:

  Manhattan (1979), Vicky Cristina Barcelona

  (2008),

  Midnight in Paris (2011) and To Rome with Love (2012). The results of

  this examination show that the city has a variety of narrative functions throughout

  the films. The city provides a natural environment that enables character meetings.

  Living in the city can be so sought after, that the city itself becomes an important

  goal for the protagonist. Portraying the city is often an essential part of a reflexive

  narrative. The city is utilized for this and more in the films of Woody Allen.

 • 130.
  Markström, Daniel
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Ahlros, Johannes
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Det som går förlorat när halogenlamporna försvinner: En studie om skillnaden i ljus mellan halogen och LED-lampor och dess påverkan hos en publik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka vilken påverkan valet av ljusteknik, LED eller halogen har på den slutliga produkten. Studien kommer med hjälp av fokusgruppsintervjuer undersöka om personer kan se skillnad på en ljussättning som är gjord med LED- respektive halogenlampor samt vad de olika teknikerna ger för känsla. Vi jämför resultaten från fokusgruppsintervjuerna med tidigare litteratur som Set lighting technician's handbook: film lighting equipment, practice, and electrical distribution och Lighting for cinematography: a practical guide to the art and craft of lighting for the moving image. Fokusgruppsintervjuerna resulterade i något oväntade svar och gav oss en bredare och förtydligad förståelse för vad som spelar roll när det kommer till en publiks känslomässiga reaktion av en bild.

 • 131.
  Mass, Lucas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  En resa lika ung som gammal: Konsten att åldras2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utforskar hur karaktären The Doctor kan återberättas om och om igen utan att behöva börja om på nytt. I en film och TV-landskap fylld av adaptioner som tar tidigare verk och återskapar det från grunden så har TV-serien Doctor Who adapterat sig själv utan att övergett sitt förflutna. Historien finns alltid kvar, även efter ett flertal adaptioner. Uppsatsen kollar närmare på hur

  Doctor Who kan överleva i över ett halvt decennium och fortfarande vara relevant för tittarna genom dessa adaptioner, men serien har en lång och komplicerad historia så för att simplifiera det så kommer den att fokusera på de första tio åren som är ansvarig för fastställandet av seriens odödliga karaktär och oändliga berättelse. Det innebär tre skådespelare som tog an huvudkaraktären inom den tiden och etablerade vem karaktären var och vad som gjorde honom speciell i TV-landskapet.

 • 132.
  Miholic, Valentin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Celluloidfilmens betydelse: En undersökning av celluloidfilmens fortsatta användning inom den amerikanska filmbranschen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The art of moving pictures has been enjoyed by people all around the world for more than a century. During that time period celluloid film has been an industry standard for both capturing and projecting moving images onto a screen. As the world continued to progress forward into the future, the encroachment of digital into the sphere of moviemaking became a fact. My aim with this essay has been to by comparing the strengths and weaknesses of celluloid versus digital film in many different spheres (capture, projection, storage, economy etc.) establish why the American film industry still to this day uses film celluloid film. With the current trend that digital is superior to analog in all categories of discussion there must be a reason for the continued usage of celluloid stock footage.

  In my essay I have concluded that both formats have certain advantages and disadvantages to one another. Celluloid film has a specific grainy and organic look that movie viewers have grown accustomed to which gives the footage a sort of photo-realism that digital film struggles to achieve. Celluloid film also has an advantage when it comes to dynamic range and color reproduction. Shooting film with celluloid stock footage requires and tends to lead to a more disciplined working environment. Celluloid is also great and cost effective for long-term storage of master archives. The drawback with shooting on celluloid film is that it in general has a higher production cost due to stock film costing more than digital storage. Furthermore, there is no way to view the footage shot directly after the shot has been made which you are able to do with digital film. As you need to process the stock footage before being able to view the content shooting digitally makes the entire workflow less tiresome as processing and scanning of film is not needed. As a final conclusion I would state that celluloid is still used within the film industry because not all cinemas have been digitalized as of yet but primarily because more than 100 years after it was conceived it still offers great technical and economical value that as of yet is to be surpassed by digital technology. No one on the other hand can predict what the future might hold.

 • 133.
  Milve, Malin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Mother Knows Best: En studie om gestaltning av mammor i Disneys Tangled och Tarzan 2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker hur mammorna Kala och Gothel i Disneyfilmerna

  Tarzan och Tangled gestaltas. Mitt syfte med uppsatsen är att, genom att jämföra två till synes helt olika mammor, uppmärksamma hur Disney signalerar vilka mammor som är "bra" och vilka som är "dåliga" mammor. I analysen jämför jag, utifrån ett feministiskt perspektiv och med hjälp av teori från semiotiken, hur mammorna beter sig mot sina barn, huruvida deras egna behov framkommer och hur barnet och mamman interagerar mot slutet av varje film, när barnet gör valet att lämna modern. Jag skrev den här uppsatsen med förhoppningen att belysa hur presentationen av kvinnor, framförallt mammor, kan se ut i ett samhälle som sätter orimligt hårda krav i media på hur kvinnor bör bete sig. Eftersom det finns mycket tidigare forskning om kvinnlig representation hoppas jag att mitt arbete kommer kunna vara ett bidrag i forskningen.

 • 134.
  Mounzer, Nicolina Linnea
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Karaktärers fenomenologiska förhållningssätt: En uppsats om karaktärers inre och yttre samspel i omvärlden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats beskriver hur karaktärers förhållningssätt kan se ut utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Med hjälp av Terrence Malicks främsta filmer

  The Thin Red Line, The Tree of Life och Knight of Cups kommer karaktärernas förhållningssätt till externa objekt och situationer att undersökas, detta genom det icke-kronologiska berättandet, karaktärers relation till objekt och karaktärers inre som speglas i det yttre. I centrala begrepp som känslor, tankar och inre subjektivitet samt objektivitet analyseras karaktärerna för att utifrån detta försöka att se ett sammanhang inom det fenomenologiska perspektivet. Som inledning introduceras det olika teorier som berör karaktärer i helhet och fenomenologi i allmänhet samt i filmiskt sammanhang. Utifrån centrala figurer inom fenomenologi redogör Maurice Merleau-Ponty och Gilles Deleuze samt Vivian Sobchack teorier om människans tänkande och varande i världen. Således belyser de hur människan kan agera och betraktas som objekt och subjekt. De påpekar även människans relation till objekt i omvärlden samt hur dessa kan komma att skapa en djupare mening. Fenomenologi introduceras som ett filosofiskt tankesätt men även en metod i filmiskt sammanhang, denna kunskap används därmed för att analysera Malicks filmer och undersöka karaktärers förhållningssätt.

  Sammanfattningsvis upptäckte jag i denna studie att fenomenologin följer en stark röd tråd, trots att det är tre olika filmer. De alla tre filmer innehöll därför ett spår av fenomenologin, oavsett om den var tydligare i en av de andra filmerna eller inte så fanns den tydligt där ändå. Vidare kom jag fram till att fenomenologin i alla tre filmer yttrar ett gemensamt syfte genom undersökningsområdena i det icke-kronologiska, karaktärers relation till objekt och gestaltningsstrategier som används.

 • 135.
  Myrup, Emilia
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Hargell, Mikaela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Genusanalysmetoder i film: En jämförelsestudie av Actor-Network Theory, Connotation Frames och Bechdeltestet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats undersöker och jämför tre olika metoder för analys av film med grund i ett genusperspektiv. De metoder som undersöks är Bechdeltestet, Connotation Frames och slutligen en analysmetod som vi valt att referera till som Film Actor-Network Theory (FANT). Med FANT kan man analysera film genom att se till karaktärerna och deras fiktiva sociala nätverk. Filmerna som används för analys av metoderna är Juno (2007) och Fight Club (1999). Syftet med uppsatsen är att undersöka dessa analysmetoder och se hur effektivt de belyser jämställdhet i film. Resultatet är att dessa metoder belyser jämställdhet på olika sätt. Connotations Frames och FANT analyserar på en djupare och mer ingående nivå än Bechdeltestet. Connotation Frames ser till makt och agens i handling och dialog, och Bechdeltestet gör en snabb analys om två kvinnliga karaktärer pratar med varandra om något annat än män. Appliceras alla analysmetoder på en film kan det visa på ett resultat som är närmare en heltäckande genusanalys.

 • 136.
  Månsson, Maria
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Expeditionen in i kommersialismen: En semiotisk analys av öråden i Expedition: Robinson och jämförelse mellan SVT, TV3 och TV4:s versioner2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Expedition: Robinson

  är ett reality-program som sänts i både public service och kommersiella kanaler. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Expedition: Robinson har utvecklats genom åren och ställa detta i relation till reality-genrens utveckling och de kanalbyten som programmet gjort. Uppsatsen inleds med en genomgång av Expedition: Robinsons och reality-genrens historia och hur det gick till när de kommersiella kanalerna blev en del av det svenska tv-landskapet. I teorin förklaras viktiga komponenter i tv-mediet samt en fördjupning i hur reality-genren har utvecklats. I en semiotisk analys granskas utvalda sekvenser ur sex avsnitt av Expedition: Robinson för att se hur programmet förändrats genom åren, i aspekterna dramaturgi och visuell utformning. I slutdiskussionen visas att det finns samband mellan de olika kanalernas syfte och hur programmet utformats. I de kommersiella kanalernas versioner finns en stor del reklam och sponsring, vilket blir en del av programmets uppbyggnad. Det visas också att reality-genrens utveckling har bidragit till förändringarna som programmet genomgått.

 • 137.
  Mårdh, Michelle
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Hur genererar ljus en drömlik uppfattning i film?: En semiotisk bildanalys av ljusets roll i utpräglade drömscener.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Drömmars likhet med film har fascinerat människor sedan mediets uppkomst. Med ljus som avgörande princip för bildens innehåll, i kombination med något så subjektivt som hur drömmar ser ut, är det av intresse att se hur ljuset gestaltas när filmkaraktärers egna drömmar blir ett inslag i filmen.

  Uppsatsens syfte är att analysera huruvida ljus har betydelse för att generera en filmisk uppfattning av att det är en dröm. Ljuset undersöks i fyra filmer med utpräglade drömscener genom en kvalitativ jämförelsestudie. En semiotisk bildanalys har utförts av exempel från vaket tillstånd gentemot drömtillstånd i

  Spellbound (1945), Smultronstället (1957), Stalker (1979) och Scott Pilgrim vs The World (2010).

  Att utläsa av analysen uppvisas återkommande mönster i samtliga exempel av gestaltningen att förstärka intrycket av att det är en dröm. I jämförelse tenderar vaken verklighet att gestaltas med andra ljusestetiska principer.

 • 138.
  Nasser, Mazen
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Kvinna eller man, gör det nån skillnad?: En analys av gender swap i Ocean’s Eleven och Ocean’s Eight2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur gender-swapping påverkar en films huvudkaraktärer och handling. Filmerna som analyseras är Ocean’s Eleven (2001) och Ocean’s Eight (2018) med hjälp av Jens Eders modell karaktärsklockan och Robert McKees teorier om protagonister. Uppsatsens resultat visar att filmerna är väldigt lika varandra men att huvudkaraktärerna, förutom det uppenbara bytet av kön, skiljer sig åt på sådant sätt att det påverkar filmernas handling på olika sätt.

 • 139.
  Niklasson, Daniel
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Zizak, Filip
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Teknikens påverkan på filmfotografens yrkesroll: En kvalitativ intervjustudie om filmfotografens kreativa arbetsprocess2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker hur filmfotografens yrkesroll och kreativitet påverkas av valet

  av teknik. Trots att det snart gått 20 år sedan digitala kameror började användas i

  filmproduktioner används än idag analoga kameror i stor utsträckning. Kameran är

  fotografens viktigaste verktyg och den här uppsatsen belyser skillnader i arbetsprocessen med

  analog och digital film samt hur detta påverkar filmfotografens kreativa process. Vi har

  genomfört kvalitativa intervjuer med fyra filmfotografer som har arbetat med både analog och

  digital film och med hjälp av dessa genomfört en diskursanalys. Resultatet visar att det finns

  skillnader i arbetet med analog och digital teknik. Det finns dock lika mycket för- som

  nackdelar med de båda teknikerna och de lämpar sig bäst i olika typer av produktioner. Det

  går inte att säga att fotografen kan vara mer eller mindre kreativ beroende på vilken teknik

  som används. Teknikvalet påverkar fotografen främst i det tekniska arbetet men

  nödvändigtvis inte i den kreativa processen.

 • 140.
  Nilsson, Christoffer
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Bild, ett ämne för alla?: Bildämnet ur ett genusperspektiv med fokus på digitalt skapande2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få kunskap om hur elever beskriver bildämnet ur ett genusperspektiv men också vad dessa elever ser som motiverande inom bildämnet, främst med fokus på digitalt skapande. Det empiriska materialet samlades in med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer där sju elever från gymnasiet deltog. Den data som sedan analyserats har gjorts genom en genusvetenskaplig grund med en fenomenografisk ansats. Enligt Skolverket ska skolan motverka all form av diskriminering bland annat på grund av kön, samtidigt som andra skolverkstexter och utvärderingar redogör för en tydlig skillnad mellan tjejers och killars intresse för bildämnet samt att differensen där mellan tjejers och killars betyg är som störst. Studien visar att motivation inom bildämnet och digitalt skapande främst är knutet till egna intressen men är i hög grad beroende av lärarens kompetens inom området. Det framgår att elever efterfrågar mer digitalt arbete inom bildämnet, vilket talar emot det mer vanliga traditionella arbetet. Om bildämnet skulle vara ett ämne för tjejer, för killar eller ett ämne för alla beskrivs på tre sätt. 1) Ett ämne som är för alla som inte har med kön att göra, 2) ett ämne som inte borde ha med kön att göra men som är något mer för tjejer. 3) Att bildämnet är tjejigt, men att detta är något som måste motarbetas.

 • 141.
  Nilsson, Linnea
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Varför ser vi på tv-serier?: En kvalitativ undersökning om publikens känslor, motiv och relationer som uppstår2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad publiken känner när de ser på tv-serier och vad som motiverar publiken till att följa dem. Tillgången till tv-serier har ökat under de senaste åren på grund av internets utveckling och i takt med detta har också konsumtionen ökat. För att undersöka vad publiken har för känslor för de tv-serier de följer har kvalitativa intervjuer utförts med fem informanter som flitigt ser på tv-serier. Materialet har analyserats utifrån teorier om reception av film- och tv-tittande. Resultatet visade på att tv-serier får publiken att känna en samhörighet, eller en vänskap, till karaktärerna i sina tv-serier, det får dem att reflektera över sin tillvaro, fly verkligheten och samtidigt får tv-serier publiken att må bra. Dessa resultat kan vara motiv till varför publiken fortsätter att se på tv-serier, avsnitt efter avsnitt.

 • 142.
  Nordmark, Ellinor
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Meningsskapande i inledningsmontaget av Pixars Upp: En bildsemiotisk och multimodal analys2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats diskuterar genom en semiotisk och multimodal analys av intromontaget i filmen Upp hur semiotiska resurser samspelar i film och vad detta får för mening i filmen och hur detta kan appliceras på andra filmer. Uppsatsen går in på hur olika känslor såsom sorg, kärlek och uppfattningen av tid har gestaltats i denna scen och vad de olika semiotiska resurserna, färg, musik, objekt och klippning har för roll i att få fram dessa känslor.

 • 143.
  Odh, Mattias
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Den nya predikstolen: En studie om kristen film på Youtube2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är öka kunskapen om vad kristen film på Youtube kan betyda för dem som tar del

  av denna, utifrån frågeställningen: Vilka hyllande respektive kritiska reaktioner ger personer uttryck

  för då de tar del av kristen film på Youtube? För att besvara detta har tolv olika responser som ger

  uttryck för en stark reaktion till tre kristna filmer på Youtube valts ut och analyserats med en

  hermeneutisk metod utifrån teori om dimensioner av filmengagemang samt rörelsen mellan

  narrativet, intra-text, till dess betydelse för det verkliga livet, extra-text. Responserna består av en

  videorespons och elva kommentarer, där vissa har resulterat i fortsatta konversationer. Denna

  respons är gjord av personer med olika livsåskådningar. Resultatet ger en bild av hur personer kan

  reagera på dessa filmer. För vissa tycks filmupplevelserna få positiva konsekvenser inom områden

  av deras liv, medan andra blir starkt provocerade av filmerna och uttrycker kritik mot bland annat

  kristna.

 • 144.
  Olby, Mikaela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  På liv och död: En undersökning av hur självmordsproblematik gestaltas i serierna13 Reasons Why och My Mad Fat Diary2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avsikten med denna studie har varit att undersöka hur självmordsproblematik skildras iungdomsserierna 13 Reasons Why (2017) och My Mad Fat Diary (2013). Det har gjortseftersom 13 Reasons Why har blivit starkt kritiserad av både publik och specialister inommental hälsa för dess skildring av självmordsproblematik. Samtidigt har My Mad Fat Diaryfått beröm av både kritiker och publik för dess hantering av samma tema. För att kunna svarapå frågan om hur serierna representerar självmordsproblematik har fokus i undersökningendärför legat på vad som skiljer deras gestaltning åt, men även på vad deras gestaltning har förlikheter. Serierna har undersökts med hjälp av en berättelseanalys och en bildsemiotiskanalys, och detta med utgångspunkt i riktlinjer som finns för ansvarsfull mediehantering avsjälvmordsproblematik. De två teorier som suicidforskningen tar upp är Werthereffekten ochPapagenoeffekten, och det är utifrån dessa som riktlinjerna är utformade. Werthereffektenkallas det när skildring av självmord i medier bidrar till självmordsimitation hos publiken.Papagenoeffekten innebär istället att en porträttering av självmordsproblematik i medierbidrar till att förhindra självmord i verkliga livet. Resultatet av studien blev att 13 ReasonsWhy tar upp bakomliggande traumatiska upplevelser, och psykisk ohälsa, som en anledningtill att dess huvudkaraktär begår självmord. My Mad Fat Diary vidrör i sin tur också att desshuvudkaraktär lider av psykisk ohälsa som lett fram till ett självmordsförsök. Däremot visarinte 13 Reasons Why på att huvudkaraktärens problematik är behandlingsbar. My Mad FatDiary visar däremot på att huvudkaraktärens problematik kan övervinnas genom att bryta enisolering, öppna upp sig och ta hjälp av andra människor. Det här gör att My Mad Fat Diaryförhåller sig väl till de riktlinjer som finns för medier att förhålla sig till, till skillnad från 13Reasons Why som till största del inte uppfyller riktlinjerna.

 • 145.
  Olofsson, Robin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Gestaltande klipprytm: En undersökning av klipprytmens gestaltande bidrag i filmen Låt den rätte komma in.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har klipprytmens komponenter bildernas längd, ordningsföljd, klipphastighet,

  rörelsemängd och rörelseförändring, analyserats i två sekvenser från Låt den rätte komma in. Dessa

  komponenter får, beroende på hur de används, en koreografisk funktion mot bildernas komposition.

  Undersökningen syftar till att se hur klipprytmen ter sig gestaltande av filmens rollkaraktärer.

  Analysen visar på att klipprytmen i de valda sekvenserna fungerat gestaltande. Detta genom

  betoningar i ordningsföljden av bilder och hur bildernas längd och rörelsemängd skapar intryck och

  förväntningar. Klipprytmen skapar tolkningsvärden kring karaktärernas rörelser, deras intentioner

  och avsikter. Rimligtvis reflekteras det olika beroende på vem som tolkar, men just främjandet av

  tolkning och reflektion är grunden till klipprytmens gestaltande bidrag.

 • 146.
  Olsson, Evelina
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Stjerna, Ida
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  “They’re not that different from us, really”: En analys om hur kejsarpingviner representeras i två naturfilmer.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur kejsarpingviner representeras i naturfilmerna March of the Penguins (2005) och Snow Chick: A Penguin's Tale (2015). Uppsatsen fokuserar främst på hur föreställningar om genus och mänskliga normer om familjestrukturer syns i filmerna samt hur kejsarpingvinernas relation och beteenden till varandra representeras. Vi använder genus som den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen. De filmer som analyseras är March of the Penguins och Snow Chick: A Penguin’s Tale. Vi analyserar filmerna utifrån Roland Barthes semiotiska teori genom begreppen denotation och konnotation. Resultatet av analysen visar att de två filmerna representerar pingvinerna på liknande sätt, genom att tillskriva förmänskligande egenskaper och beteenden på djuren utifrån föreställningar om genus och mänskliga normer om familjestrukturer. Resultat av analysen visar främst att filmerna endast skildrar det heterosexuella förhållandet och den traditionella kärnfamiljen.

 • 147.
  Palm, Robert
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Marvel Cinematic Universe: Sammanlänkade filmer i ettintertextuellt universum2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med den här uppsatsen är att analysera hur filmstudion Marvel Studiosfilmer är sammanlänkade med varandra i ett intertextuellt universum, samt undersökahur väl Marvel Studios har lyckats med att filmatisera sina karaktärer. Alla av MarvelStudios filmer ingår i ett gemensamt filmuniversum, kallat för MCU. Jag har analyseratsex av Marvel Studios sammanlagt tio filmer, och analyserat element som bindersamman de olika filmerna.När jag analyserade hur filmerna är sammanlänkade så sökte jag också efter hurmycket filmerna i MCU använder sig av intertextualitet. För att sedan undersöka hurbra Marvel Studios har lyckats med att skapa starka karaktärer i sina olika filmer, såanvände jag mig av idéer från tre olika författare som går genom hur man skriver braoch fascinerande karaktärer. Jag kom fram till att Marvel Studios många gånger harföljt de principer som dessa författare förespråkar att man använder, och att det harbidragit till att MCU har blivit en sådan framgång.Min analys visade att samma karaktärer och objekt medverkar i flera olika filmer.Filmer som egentligen är oberoende av varandra, men som ändå tillhör sammauniversum. Jag kom också fram till att MCU:s filmer skapar många intertextuellamöten mellan filmerna och publiken som ser dem.

 • 148.
  Panula, Iiro
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Edvinsson, Pontus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  ATT KLIPPA ELLER INTE KLIPPA: En jämförelse av sequence shots och kontinuitetsprincipens inverkan på karaktärstolkningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka skillnader i tolkningen av karaktärer i två versioner av en och samma scen klippta utifrån olika metoder. Den ena klipptes utifrån kontinuitetsprincipen och den andra klipptes inte alls, utan gestaltades istället enbart genom en helbild, i en tagning, i vad som kallas en sequence shot. Genom att gestalta ett maktspel mellan tre karaktärer i scenen tar författarna fasta på skillnader i uppfattningen av makt- och statusförhållanden. Versionerna sågs av två olika testgrupper i omvänd ordning som sedan fick frågor i enkätform. Resultatet visar på att kontinuitetsklippningen ger tittaren en mer enhetlig bild av handlingen och fördjupade bilder av karaktärerna, medan en sequence shot ger en större spridning tolkningar och en mer övergripande bild av karaktärernas gruppdynamik i scenen.

 • 149.
  Parö, Jonatan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Mad Men - Att skildra samtiden via 60-talet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka om huruvida det går att se tv-serien Mad Men som en

  kommentar på nutiden. Att genom greppet cognitive estrangement se hur en produktion kan

  diskutera en aktuell problematik i en annan tidsålder. Genom att sedan diskutera varsitt

  exempel ur respektive tidsålder också koppla ihop dem och på så sätt undersöka om det är en

  kommentar som går att avläsa genom Mad Men. Genom en fallstudie har jag valt ut relevant

  material för att besvara mina frågeställningar. Jag har då använt reklam av läskföretaget

  Coca-Cola och jämfört dess marknadsföring och approach med hur Mad Men behandlar

  cigaretter, främst genom Mad Men’s pilotavsnitt Smoke Gets in Your Eyes, skrivet av seriens

  skapare och showrunner, Matthew Weiner.

  Jag har nått slutsatsen att det går att se samband mellan dessa två faktorer och att det då går

  att avläsa detta som en möjlig kommentar från Mad Men, som då vidare går att tolka som en

  kommentar på nutiden.

 • 150.
  Paulsson, Johan
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Sazesh, Martin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Att presentera en antagonist: En undersökning av konventionen om höga och låga kameravinklar vid presentationen av en antagonist2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En konvention inom filmbranschen är att grod-, fågel- eller normalperspektiv kan användas för att skapa olika maktperspektiv på karaktärer i filmer. Filmens motståndskaraktär, antagonisten bör generellt vara stark och mäktig något som kan förstärkas med hjälp av grodperspektivet. Denna undersökning vill ta reda på hur de olika kameraperspektiven används vid introduktionen av kända antagonister från American Film Institutes lista över de "50 bästa filmskurkarna genom tiderna".

  Denna uppsatsundersökning utgår från vetenskapliga teorier om vad ett grod-, fågel- och normalperspektiv är för att genom en kvantitativ metod ta reda på hur kameraperspektiven används vid introduktionen av framgångsrikt genomförda antagonister.

  I resultatet visas att en majoritet av bilderna är grodperspektiv. Uppsatsen innehåller även diskussion om olika sätt att använda konventionen. I detta avsnitt diskuteras även problematiken med att bedöma kameraperspektiv utifrån rådande vetenskap vilket pekar på ett behov av att utveckla begreppen.

12345 101 - 150 of 227
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf