du.sePublications
Change search
Refine search result
1234 101 - 150 of 194
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Larsson, Sophia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Positiva freaks: Gestaltning av de annorlunda protagonisterna i Tim Burtons filmer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om hur karaktärer i utanförskap gestaltas i film med huvudfokus på Tim

  Burton (1958) och hans positiva freaks. Positiva freaks är karaktärer som anses vara

  annorlunda men som menar väl. Karaktärerna som analyseras i uppsatsen är Edward från

  Edward Scissorhands

  (1990), Victor från Corpse Bride (2005), Alice från Alice i Underlandet

  (2010) och Jake från

  Miss Peregrines Hem för Besynnerliga Barn (2016). Syftet med denna

  uppsats är att få en djupare förståelse för Tim Burtons freaks och hur de fungerar som ett nytt

  sätt att gestalta karaktärer för att vinna publikens sympati. I undersökningen har uppsatsen

  använt sig av en litteraturundersökning för att göra en analys av de ovannämnda filmerna och

  se hur Burton har gestaltat karaktärerna i sina filmer utifrån den ”yttre” och ”inre” karaktären.

  I slutdiskussionen så syns det tydligt att protagonisterna på ett eller annat sätt besitter

  egenskaper som skiljer dem från resten av omvärlden. Oavsett om det är fysiska abnormiteter

  eller psykiska så vinner de oftast publikens sympati. Det syns även tydligt att de har

  genomgått en förändring genom tiden där deras inre egenheter blir starkare men även

  osynliga. Man kan helt enkelt hävda att Burtons freaks har vandrat inåt.

 • 102.
  Larsson-Auna, Adam
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Ur Manlig Synvinkel: Maskulinitet hos den cinematiske James Bond2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur filmkaraktären James Bond utvecklats från1962 till 2006, ur ett maskulinitetsperspektiv. Undersökningen har genomförts med hjälp avnarratologisk innehållsanalys där en sekvens ur sex utvalda filmer analyserats utifrån ettmaskulinitetsperspektiv. De utvalda filmerna är Agent 007 Med Rätt Att Döda (1962), IHennes Majestäts Hemliga Tjänst (1969), Leva Och Låta Dö (1973), Iskallt Uppdrag (1987),GoldenEye (1995) och Casino Royale (2006). Analyserna har ställts mot tidigare forskningom James Bond i koppling till maskulinitet. Resultatet tyder på att den cinematiske Bond bådepåverkats och distanserat sig från sin samtids maskulinitetsnormer under filmseriens historia.

 • 103.
  Lindmark, Anette
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Zetterlund, Anna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  True-crimeserier - att skapa spänning i sökandet eftersanningen.: En analys på funktionen av berättarkomponenter och struktur i Netflixdokumentärserie The Keepers (2017)2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka berättarkomponenter som skaparna av

  The

  Keepers

  använder i serien, hur de fungerar tillsammans och hur de möjliggör ett långt

  dokumentärt berättande. För att komma fram till ett resultat har vi gjort en narrativ analys och en

  visuell narrativ analys med hjälp av teorier som diskuterar filmatiseringar, animationer, modus

  och dramaturgi. Resultatet visade att kombinationen av ett klassiskt dramaturgiskt berättande

  tillsammans med moderna berättarkomponenter i

  The Keepers skapar spänning och engagerar

  tittaren i det långa berättandet. Kombinationen av berättarkomponenterna gör att avsnitten

  hänger ihop väl och leder tittaren framåt genom alla sju avsnitt och serien.

 • 104.
  Lindqvist, Petter
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Den röda tråden: En undersökning om färgens narrativa styrka i film.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur färg kan användas inom filmskapande som en narrativ komponent. För att genomföra undersökningen har jag studerat litteratur om narrativ samt färgteori och symbolik. Jag har sedan genomfört en fallstudie på två filmer Eternal Sunshine of the Spotless Mind och What Dreams May Come för att undersöka hur just dessa två filmer använder sig av färg för att skapa och främja ett narrativ. Analysen visar på att dessa två filmer använder färg som ett narrativ på liknande sätt genom dess användning av starka associationer samt övergångar mellan olika färger.

 • 105.
  Lundgren, Amanda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Digitala verktyg i bildundervisningen: En kvalitativ studie om användning av digitala medier och redskap utifrån bildlärares perspektiv2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats bygger på en empirisk studie. Dess syfte är att undersöka hur bildlärare idag arbetar med digitala redskap samt vilka för- och nackdelar de har i bildämnet. Syftet är också att undersöka bildlärares synpunkter och erfarenheter om digitala medier stimulerar respektive hämmar lärandet i bildämnet. Ett medieekologiskt perspektiv bildar teoretisk utgångspunkt, och undersökningen har en kvalitativ ansats. Metoden utgörs av semistrukturerade intervjuer via telefonsamtal, som bandas och transkriberas till text. Fyra lärare ingår i studien, varav en med undervisning på grundskolan och resterande tre på gymnasiet. En innehållsanalys används som metod för att analysera det insamlade materialet. Resultatet visar att bildlärarna vill att eleverna ska använda både digitala och traditionella verktyg för att ge variation i elevernas bildskapande. En fördel med digitala verktyg är att de ger eleverna möjligheten att leta efter information och inspiration. En nackdel är att digitala medier är tidskrävande och ibland kunde tekniken inte fungera som den skulle. Flera av bildlärarna ansåg att digitala medier var stimulerande för de bildskapande eftersom de gav elevernas möjlighet att variera och utveckla olika sätt att lösa olika problem.

 • 106.
  Lundmark, Filippa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Katniss Everdeen - den nya hjälten?: En studie av filmen The Hunger Games och dess huvudkaraktär, i en jämförelse med kvinnliga och manliga hjälte-arketyper.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar skillnader mellan hur manliga och kvinnliga hjältar gestaltas på film. För

  att undersöka detta analyseras filmen The Hunger Games och filmens kvinnliga huvudkaraktär

  Katniss Everdeen. I en semiotisk analys presenteras fem scener från filmen, där Katniss' egenskaper

  och handlingar analyseras mot en bakgrund av vad en hjälte är, hur den traditionellt manliga hjälten

  framställs inom litteratur och film, och även genom att se på olika kvinnliga hjälte-arketyper.

  Resultatet visar att Katniss Everdeen besitter främst heroiska egenskaper, och därför kan

  kategoriseras som en hjälte. Katniss har stora likheter med den traditionellt manliga hjälten men

  hennes motiv är annorlunda från denna. Hon har även likheter med kvinnliga hjältearketyper, men

  inte tillräckligt många för att kunna kategoriseras inom dessa. Slutsatsen blir att Katniss Everdeen

  besitter både maskulina och feminina egenskaper, och att hennes könsidentitet inte påverkar hennes

  hjälte-status.

 • 107.
  Lundström Hägglund, Cecilia
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Karlsson, Maja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Filmmusikens makt?: En uppsats om filmtittares upplevelse av filmmusik och dess påverkan av tolkningen av filmen.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att undersöka hur en åskådare relaterar till en film beroende på om filmen

  har dramatisk eller glad musik, samt till att undersöka huruvida en åskådare relaterar till en film

  annorlunda beroende på ordningen som hen ser två filmer i. Detta undersöks genom en

  triangulering av kvantitativ enkätundersökning som följs av kvalitativa fenomenografiska

  intervjuer, där grunden för undersökningen ligger i två filmer med samma bildsekvens men olika

  musik. Den empiriska grunden ligger i de 98 enkätsvar vi samlade in för undersökningen.

  Resultaten av undersökningen visar generellt att sinnesstämningar som sentimentalitet, nostalgi

  och positivitet uppstår hos åskådare som ser en film med glad musik, och att sinnesstämningar

  som rädd, ängslig och ångerfull uppstår hos åskådare som ser en film med dramatisk musik.

  Resultatet visar även att åskådaren lägger in värderingar i den andra filmen hen ser, beroende på

  hur hen tolkar den första filmen. Undersökningen syftar till att besvara följande frågeställningar:

  Hur relaterar åskådaren till en film med glad musik?

  Hur relaterar åskådaren till en film med dramatisk musik?

  Relaterar åskådaren olika till filmerna beroende på vilken ordning hen sett filmerna i?

  Om ja, på vilket sätt?

 • 108.
  Löfquist, Mathias
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Två vampyrer, två filmklippare: En undersökning i hur karaktärer framställs genom klippning i filmerna Låt den rätte komma in och Let me in 2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kan klippningen i en film påverka hur en karaktär framställs och uppfattas av tittaren? Syftet med den här uppsatsen är att analysera och jämföra två utvalda scener från filmen Låt den rätte komma in och de två motsvarande scenerna i remaken Let me in. Detta för att se huruvida klippningen kan påverka hur karaktärerna upplevs och vilka skillnader det finns när det gäller vilken klippteknik som använts i de båda filmerna.

  Med hjälp av Jens Eders analysmodell Karaktärsklockan som används vid analys av karaktärer och Roger Crittendens teorier om filmklippning, undersöker uppsatsen hur karaktärerna framställs och upplevs genom användandet av olika klipptekniker.

  Resultatet visar på att det går att fastställa att klippningen har haft stor påverkan hur karaktärerna i Låt den rätte komma in och Let me in uppfattas av tittaren. Det är även väldigt tydligt att klippningen och valet av olika klipptekniker skiljer sig åt mellan de två scenerna och karaktärerna har således framställts på olika sätt.

 • 109.
  Malmborg, Helena
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Lennerbert, Sofia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Genusljudläggning i reklamfilm: En semiotisk filmanalys om hur genus används inom ljudoch bild2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen genomförs en semiotisk filmanalys av ljud och bild i Dove och Axe’s

  reklamfilmer med en ingång på genus i ljudläggning. Syftet i denna uppsats är att undersöka

  hur ljudläggningen samspelar med bilden för att producera genus i reklamfilm. Uppsatsen

  analyserar reklamfilmerna ur ett genusperspektiv med hjälp av semiotik och ljudteori.

  Avslutningsvis går uppsatsen in på en jämförelse mellan reklamfilm riktad mot en manlig

  målgrupp respektive kvinnlig. Slutsatsen är att genus finns i ljudläggning och att det bidrar till

  hur man uppfattar reklamfilm, samt att det inte läggs mycket fokus på ljudläggning i

  reklamfilm generellt sett. Det visar sig också att reklamfilm riktad mot kvinnor innehåller en

  passiv ljudbild eller sexistisk ljudläggning som fungerar nedvärderande, däremot är

  reklamfilm mot män mer aktiv i ljudläggningen som förstärker manligheten.

 • 110.
  Mannila, Michael
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Presto, Robert
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Neurotiska städer: Stadens roll i Woody Allens filmer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this essay is to examine the narrative function of the city in

  the films of Woody Allen.

  This was achieved through a narrative and comparative

  analysis of four of his city films:

  Manhattan (1979), Vicky Cristina Barcelona

  (2008),

  Midnight in Paris (2011) and To Rome with Love (2012). The results of

  this examination show that the city has a variety of narrative functions throughout

  the films. The city provides a natural environment that enables character meetings.

  Living in the city can be so sought after, that the city itself becomes an important

  goal for the protagonist. Portraying the city is often an essential part of a reflexive

  narrative. The city is utilized for this and more in the films of Woody Allen.

 • 111.
  Mass, Lucas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  En resa lika ung som gammal: Konsten att åldras2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utforskar hur karaktären The Doctor kan återberättas om och om igen utan att behöva börja om på nytt. I en film och TV-landskap fylld av adaptioner som tar tidigare verk och återskapar det från grunden så har TV-serien Doctor Who adapterat sig själv utan att övergett sitt förflutna. Historien finns alltid kvar, även efter ett flertal adaptioner. Uppsatsen kollar närmare på hur

  Doctor Who kan överleva i över ett halvt decennium och fortfarande vara relevant för tittarna genom dessa adaptioner, men serien har en lång och komplicerad historia så för att simplifiera det så kommer den att fokusera på de första tio åren som är ansvarig för fastställandet av seriens odödliga karaktär och oändliga berättelse. Det innebär tre skådespelare som tog an huvudkaraktären inom den tiden och etablerade vem karaktären var och vad som gjorde honom speciell i TV-landskapet.

 • 112.
  Miholic, Valentin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Celluloidfilmens betydelse: En undersökning av celluloidfilmens fortsatta användning inom den amerikanska filmbranschen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The art of moving pictures has been enjoyed by people all around the world for more than a century. During that time period celluloid film has been an industry standard for both capturing and projecting moving images onto a screen. As the world continued to progress forward into the future, the encroachment of digital into the sphere of moviemaking became a fact. My aim with this essay has been to by comparing the strengths and weaknesses of celluloid versus digital film in many different spheres (capture, projection, storage, economy etc.) establish why the American film industry still to this day uses film celluloid film. With the current trend that digital is superior to analog in all categories of discussion there must be a reason for the continued usage of celluloid stock footage.

  In my essay I have concluded that both formats have certain advantages and disadvantages to one another. Celluloid film has a specific grainy and organic look that movie viewers have grown accustomed to which gives the footage a sort of photo-realism that digital film struggles to achieve. Celluloid film also has an advantage when it comes to dynamic range and color reproduction. Shooting film with celluloid stock footage requires and tends to lead to a more disciplined working environment. Celluloid is also great and cost effective for long-term storage of master archives. The drawback with shooting on celluloid film is that it in general has a higher production cost due to stock film costing more than digital storage. Furthermore, there is no way to view the footage shot directly after the shot has been made which you are able to do with digital film. As you need to process the stock footage before being able to view the content shooting digitally makes the entire workflow less tiresome as processing and scanning of film is not needed. As a final conclusion I would state that celluloid is still used within the film industry because not all cinemas have been digitalized as of yet but primarily because more than 100 years after it was conceived it still offers great technical and economical value that as of yet is to be surpassed by digital technology. No one on the other hand can predict what the future might hold.

 • 113.
  Milve, Malin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Mother Knows Best: En studie om gestaltning av mammor i Disneys Tangled och Tarzan 2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker hur mammorna Kala och Gothel i Disneyfilmerna

  Tarzan och Tangled gestaltas. Mitt syfte med uppsatsen är att, genom att jämföra två till synes helt olika mammor, uppmärksamma hur Disney signalerar vilka mammor som är "bra" och vilka som är "dåliga" mammor. I analysen jämför jag, utifrån ett feministiskt perspektiv och med hjälp av teori från semiotiken, hur mammorna beter sig mot sina barn, huruvida deras egna behov framkommer och hur barnet och mamman interagerar mot slutet av varje film, när barnet gör valet att lämna modern. Jag skrev den här uppsatsen med förhoppningen att belysa hur presentationen av kvinnor, framförallt mammor, kan se ut i ett samhälle som sätter orimligt hårda krav i media på hur kvinnor bör bete sig. Eftersom det finns mycket tidigare forskning om kvinnlig representation hoppas jag att mitt arbete kommer kunna vara ett bidrag i forskningen.

 • 114.
  Mounzer, Nicolina Linnea
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Karaktärers fenomenologiska förhållningssätt: En uppsats om karaktärers inre och yttre samspel i omvärlden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats beskriver hur karaktärers förhållningssätt kan se ut utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Med hjälp av Terrence Malicks främsta filmer

  The Thin Red Line, The Tree of Life och Knight of Cups kommer karaktärernas förhållningssätt till externa objekt och situationer att undersökas, detta genom det icke-kronologiska berättandet, karaktärers relation till objekt och karaktärers inre som speglas i det yttre. I centrala begrepp som känslor, tankar och inre subjektivitet samt objektivitet analyseras karaktärerna för att utifrån detta försöka att se ett sammanhang inom det fenomenologiska perspektivet. Som inledning introduceras det olika teorier som berör karaktärer i helhet och fenomenologi i allmänhet samt i filmiskt sammanhang. Utifrån centrala figurer inom fenomenologi redogör Maurice Merleau-Ponty och Gilles Deleuze samt Vivian Sobchack teorier om människans tänkande och varande i världen. Således belyser de hur människan kan agera och betraktas som objekt och subjekt. De påpekar även människans relation till objekt i omvärlden samt hur dessa kan komma att skapa en djupare mening. Fenomenologi introduceras som ett filosofiskt tankesätt men även en metod i filmiskt sammanhang, denna kunskap används därmed för att analysera Malicks filmer och undersöka karaktärers förhållningssätt.

  Sammanfattningsvis upptäckte jag i denna studie att fenomenologin följer en stark röd tråd, trots att det är tre olika filmer. De alla tre filmer innehöll därför ett spår av fenomenologin, oavsett om den var tydligare i en av de andra filmerna eller inte så fanns den tydligt där ändå. Vidare kom jag fram till att fenomenologin i alla tre filmer yttrar ett gemensamt syfte genom undersökningsområdena i det icke-kronologiska, karaktärers relation till objekt och gestaltningsstrategier som används.

 • 115.
  Myrup, Emilia
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Hargell, Mikaela
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Genusanalysmetoder i film: En jämförelsestudie av Actor-Network Theory, Connotation Frames och Bechdeltestet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats undersöker och jämför tre olika metoder för analys av film med grund i ett genusperspektiv. De metoder som undersöks är Bechdeltestet, Connotation Frames och slutligen en analysmetod som vi valt att referera till som Film Actor-Network Theory (FANT). Med FANT kan man analysera film genom att se till karaktärerna och deras fiktiva sociala nätverk. Filmerna som används för analys av metoderna är Juno (2007) och Fight Club (1999). Syftet med uppsatsen är att undersöka dessa analysmetoder och se hur effektivt de belyser jämställdhet i film. Resultatet är att dessa metoder belyser jämställdhet på olika sätt. Connotations Frames och FANT analyserar på en djupare och mer ingående nivå än Bechdeltestet. Connotation Frames ser till makt och agens i handling och dialog, och Bechdeltestet gör en snabb analys om två kvinnliga karaktärer pratar med varandra om något annat än män. Appliceras alla analysmetoder på en film kan det visa på ett resultat som är närmare en heltäckande genusanalys.

 • 116.
  Månsson, Maria
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Expeditionen in i kommersialismen: En semiotisk analys av öråden i Expedition: Robinson och jämförelse mellan SVT, TV3 och TV4:s versioner2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Expedition: Robinson

  är ett reality-program som sänts i både public service och kommersiella kanaler. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Expedition: Robinson har utvecklats genom åren och ställa detta i relation till reality-genrens utveckling och de kanalbyten som programmet gjort. Uppsatsen inleds med en genomgång av Expedition: Robinsons och reality-genrens historia och hur det gick till när de kommersiella kanalerna blev en del av det svenska tv-landskapet. I teorin förklaras viktiga komponenter i tv-mediet samt en fördjupning i hur reality-genren har utvecklats. I en semiotisk analys granskas utvalda sekvenser ur sex avsnitt av Expedition: Robinson för att se hur programmet förändrats genom åren, i aspekterna dramaturgi och visuell utformning. I slutdiskussionen visas att det finns samband mellan de olika kanalernas syfte och hur programmet utformats. I de kommersiella kanalernas versioner finns en stor del reklam och sponsring, vilket blir en del av programmets uppbyggnad. Det visas också att reality-genrens utveckling har bidragit till förändringarna som programmet genomgått.

 • 117.
  Mårdh, Michelle
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Hur genererar ljus en drömlik uppfattning i film?: En semiotisk bildanalys av ljusets roll i utpräglade drömscener.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Drömmars likhet med film har fascinerat människor sedan mediets uppkomst. Med ljus som avgörande princip för bildens innehåll, i kombination med något så subjektivt som hur drömmar ser ut, är det av intresse att se hur ljuset gestaltas när filmkaraktärers egna drömmar blir ett inslag i filmen.

  Uppsatsens syfte är att analysera huruvida ljus har betydelse för att generera en filmisk uppfattning av att det är en dröm. Ljuset undersöks i fyra filmer med utpräglade drömscener genom en kvalitativ jämförelsestudie. En semiotisk bildanalys har utförts av exempel från vaket tillstånd gentemot drömtillstånd i

  Spellbound (1945), Smultronstället (1957), Stalker (1979) och Scott Pilgrim vs The World (2010).

  Att utläsa av analysen uppvisas återkommande mönster i samtliga exempel av gestaltningen att förstärka intrycket av att det är en dröm. I jämförelse tenderar vaken verklighet att gestaltas med andra ljusestetiska principer.

 • 118.
  Niklasson, Daniel
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Zizak, Filip
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Teknikens påverkan på filmfotografens yrkesroll: En kvalitativ intervjustudie om filmfotografens kreativa arbetsprocess2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker hur filmfotografens yrkesroll och kreativitet påverkas av valet

  av teknik. Trots att det snart gått 20 år sedan digitala kameror började användas i

  filmproduktioner används än idag analoga kameror i stor utsträckning. Kameran är

  fotografens viktigaste verktyg och den här uppsatsen belyser skillnader i arbetsprocessen med

  analog och digital film samt hur detta påverkar filmfotografens kreativa process. Vi har

  genomfört kvalitativa intervjuer med fyra filmfotografer som har arbetat med både analog och

  digital film och med hjälp av dessa genomfört en diskursanalys. Resultatet visar att det finns

  skillnader i arbetet med analog och digital teknik. Det finns dock lika mycket för- som

  nackdelar med de båda teknikerna och de lämpar sig bäst i olika typer av produktioner. Det

  går inte att säga att fotografen kan vara mer eller mindre kreativ beroende på vilken teknik

  som används. Teknikvalet påverkar fotografen främst i det tekniska arbetet men

  nödvändigtvis inte i den kreativa processen.

 • 119.
  Nilsson, Christoffer
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Bild, ett ämne för alla?: Bildämnet ur ett genusperspektiv med fokus på digitalt skapande2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få kunskap om hur elever beskriver bildämnet ur ett genusperspektiv men också vad dessa elever ser som motiverande inom bildämnet, främst med fokus på digitalt skapande. Det empiriska materialet samlades in med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer där sju elever från gymnasiet deltog. Den data som sedan analyserats har gjorts genom en genusvetenskaplig grund med en fenomenografisk ansats. Enligt Skolverket ska skolan motverka all form av diskriminering bland annat på grund av kön, samtidigt som andra skolverkstexter och utvärderingar redogör för en tydlig skillnad mellan tjejers och killars intresse för bildämnet samt att differensen där mellan tjejers och killars betyg är som störst. Studien visar att motivation inom bildämnet och digitalt skapande främst är knutet till egna intressen men är i hög grad beroende av lärarens kompetens inom området. Det framgår att elever efterfrågar mer digitalt arbete inom bildämnet, vilket talar emot det mer vanliga traditionella arbetet. Om bildämnet skulle vara ett ämne för tjejer, för killar eller ett ämne för alla beskrivs på tre sätt. 1) Ett ämne som är för alla som inte har med kön att göra, 2) ett ämne som inte borde ha med kön att göra men som är något mer för tjejer. 3) Att bildämnet är tjejigt, men att detta är något som måste motarbetas.

 • 120.
  Nilsson, Linnea
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Varför ser vi på tv-serier?: En kvalitativ undersökning om publikens känslor, motiv och relationer som uppstår2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad publiken känner när de ser på tv-serier och vad som motiverar publiken till att följa dem. Tillgången till tv-serier har ökat under de senaste åren på grund av internets utveckling och i takt med detta har också konsumtionen ökat. För att undersöka vad publiken har för känslor för de tv-serier de följer har kvalitativa intervjuer utförts med fem informanter som flitigt ser på tv-serier. Materialet har analyserats utifrån teorier om reception av film- och tv-tittande. Resultatet visade på att tv-serier får publiken att känna en samhörighet, eller en vänskap, till karaktärerna i sina tv-serier, det får dem att reflektera över sin tillvaro, fly verkligheten och samtidigt får tv-serier publiken att må bra. Dessa resultat kan vara motiv till varför publiken fortsätter att se på tv-serier, avsnitt efter avsnitt.

 • 121.
  Odh, Mattias
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Den nya predikstolen: En studie om kristen film på Youtube2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är öka kunskapen om vad kristen film på Youtube kan betyda för dem som tar del

  av denna, utifrån frågeställningen: Vilka hyllande respektive kritiska reaktioner ger personer uttryck

  för då de tar del av kristen film på Youtube? För att besvara detta har tolv olika responser som ger

  uttryck för en stark reaktion till tre kristna filmer på Youtube valts ut och analyserats med en

  hermeneutisk metod utifrån teori om dimensioner av filmengagemang samt rörelsen mellan

  narrativet, intra-text, till dess betydelse för det verkliga livet, extra-text. Responserna består av en

  videorespons och elva kommentarer, där vissa har resulterat i fortsatta konversationer. Denna

  respons är gjord av personer med olika livsåskådningar. Resultatet ger en bild av hur personer kan

  reagera på dessa filmer. För vissa tycks filmupplevelserna få positiva konsekvenser inom områden

  av deras liv, medan andra blir starkt provocerade av filmerna och uttrycker kritik mot bland annat

  kristna.

 • 122.
  Olofsson, Robin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Gestaltande klipprytm: En undersökning av klipprytmens gestaltande bidrag i filmen Låt den rätte komma in.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har klipprytmens komponenter bildernas längd, ordningsföljd, klipphastighet,

  rörelsemängd och rörelseförändring, analyserats i två sekvenser från Låt den rätte komma in. Dessa

  komponenter får, beroende på hur de används, en koreografisk funktion mot bildernas komposition.

  Undersökningen syftar till att se hur klipprytmen ter sig gestaltande av filmens rollkaraktärer.

  Analysen visar på att klipprytmen i de valda sekvenserna fungerat gestaltande. Detta genom

  betoningar i ordningsföljden av bilder och hur bildernas längd och rörelsemängd skapar intryck och

  förväntningar. Klipprytmen skapar tolkningsvärden kring karaktärernas rörelser, deras intentioner

  och avsikter. Rimligtvis reflekteras det olika beroende på vem som tolkar, men just främjandet av

  tolkning och reflektion är grunden till klipprytmens gestaltande bidrag.

 • 123.
  Palm, Robert
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Marvel Cinematic Universe: Sammanlänkade filmer i ettintertextuellt universum2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med den här uppsatsen är att analysera hur filmstudion Marvel Studiosfilmer är sammanlänkade med varandra i ett intertextuellt universum, samt undersökahur väl Marvel Studios har lyckats med att filmatisera sina karaktärer. Alla av MarvelStudios filmer ingår i ett gemensamt filmuniversum, kallat för MCU. Jag har analyseratsex av Marvel Studios sammanlagt tio filmer, och analyserat element som bindersamman de olika filmerna.När jag analyserade hur filmerna är sammanlänkade så sökte jag också efter hurmycket filmerna i MCU använder sig av intertextualitet. För att sedan undersöka hurbra Marvel Studios har lyckats med att skapa starka karaktärer i sina olika filmer, såanvände jag mig av idéer från tre olika författare som går genom hur man skriver braoch fascinerande karaktärer. Jag kom fram till att Marvel Studios många gånger harföljt de principer som dessa författare förespråkar att man använder, och att det harbidragit till att MCU har blivit en sådan framgång.Min analys visade att samma karaktärer och objekt medverkar i flera olika filmer.Filmer som egentligen är oberoende av varandra, men som ändå tillhör sammauniversum. Jag kom också fram till att MCU:s filmer skapar många intertextuellamöten mellan filmerna och publiken som ser dem.

 • 124.
  Panula, Iiro
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Edvinsson, Pontus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  ATT KLIPPA ELLER INTE KLIPPA: En jämförelse av sequence shots och kontinuitetsprincipens inverkan på karaktärstolkningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka skillnader i tolkningen av karaktärer i två versioner av en och samma scen klippta utifrån olika metoder. Den ena klipptes utifrån kontinuitetsprincipen och den andra klipptes inte alls, utan gestaltades istället enbart genom en helbild, i en tagning, i vad som kallas en sequence shot. Genom att gestalta ett maktspel mellan tre karaktärer i scenen tar författarna fasta på skillnader i uppfattningen av makt- och statusförhållanden. Versionerna sågs av två olika testgrupper i omvänd ordning som sedan fick frågor i enkätform. Resultatet visar på att kontinuitetsklippningen ger tittaren en mer enhetlig bild av handlingen och fördjupade bilder av karaktärerna, medan en sequence shot ger en större spridning tolkningar och en mer övergripande bild av karaktärernas gruppdynamik i scenen.

 • 125.
  Parö, Jonatan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Mad Men - Att skildra samtiden via 60-talet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka om huruvida det går att se tv-serien Mad Men som en

  kommentar på nutiden. Att genom greppet cognitive estrangement se hur en produktion kan

  diskutera en aktuell problematik i en annan tidsålder. Genom att sedan diskutera varsitt

  exempel ur respektive tidsålder också koppla ihop dem och på så sätt undersöka om det är en

  kommentar som går att avläsa genom Mad Men. Genom en fallstudie har jag valt ut relevant

  material för att besvara mina frågeställningar. Jag har då använt reklam av läskföretaget

  Coca-Cola och jämfört dess marknadsföring och approach med hur Mad Men behandlar

  cigaretter, främst genom Mad Men’s pilotavsnitt Smoke Gets in Your Eyes, skrivet av seriens

  skapare och showrunner, Matthew Weiner.

  Jag har nått slutsatsen att det går att se samband mellan dessa två faktorer och att det då går

  att avläsa detta som en möjlig kommentar från Mad Men, som då vidare går att tolka som en

  kommentar på nutiden.

 • 126.
  Paulsson, Johan
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Sazesh, Martin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Att presentera en antagonist: En undersökning av konventionen om höga och låga kameravinklar vid presentationen av en antagonist2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En konvention inom filmbranschen är att grod-, fågel- eller normalperspektiv kan användas för att skapa olika maktperspektiv på karaktärer i filmer. Filmens motståndskaraktär, antagonisten bör generellt vara stark och mäktig något som kan förstärkas med hjälp av grodperspektivet. Denna undersökning vill ta reda på hur de olika kameraperspektiven används vid introduktionen av kända antagonister från American Film Institutes lista över de "50 bästa filmskurkarna genom tiderna".

  Denna uppsatsundersökning utgår från vetenskapliga teorier om vad ett grod-, fågel- och normalperspektiv är för att genom en kvantitativ metod ta reda på hur kameraperspektiven används vid introduktionen av framgångsrikt genomförda antagonister.

  I resultatet visas att en majoritet av bilderna är grodperspektiv. Uppsatsen innehåller även diskussion om olika sätt att använda konventionen. I detta avsnitt diskuteras även problematiken med att bedöma kameraperspektiv utifrån rådande vetenskap vilket pekar på ett behov av att utveckla begreppen.

 • 127.
  Petersson, Örjan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Ligger det tidskrifter i dödens väntrum?: En fallstudie om skandinavisk tidskriftindustris beredskap för att strategiskt möta en digitalt publicerad marknad.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet

  med

  denna

  studie

  är

  att

  undersöka

  i

  vilken

  utsträckning

  tidskriftindustrin

  i

  Skandinavien

  har

  strategisk

  beredskap

  och

  kunskaper

  för

  att

  möta

  en

  digitalt

  publicerad

  samtid

  och

  framtid.

  Studien

  är

  genomförd

  i

  form

  av

  två

  kvalitativa

  fallstudier

  från

  förlagsindustrin.

  Undersökningens

  teoretiska

  ramverk

  bygger

  Rogers

  (1995)

  diffusionsteori

  samt

  Andersons

  (2007)

  long

  tail

  theory.

  Undersökningens

  resultat

  visar

  att

  tidskriftindustrin

  står

  tröskeln

  till

  en

  femte

  utvecklingsfas,

  den

  digitala

  divergensfasen,

  och

  att

  de

  skandinaviska

  förlagen

  till

  stor

  utsträckning

  saknar

  strategier

  för

  att

  möta

  nya

  förändrade,

  teknikdrivna,

  läsarvanor.

  Inom

  de

  områden

  som

  strategibristerna

  visade

  sig

  vara

  störst

  i

  är;

  förändringsbenägenhet

  inom

  de

  egna

  organisationerna,

  affärsmodeller

  för

  digitalt

  distribuerade

  produkter

  samt

  kunskaper

  för,

  med

  audio

  och

  video,

  utökat

  multimodalt

  gestaltande.

 • 128.
  Pettersson, Denise
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Ljussättning ur filmfotografens perspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen utreds filmfotografens yrkesroll och riktar främst in sig på fotografens arbete med ljussättning, samt vilka faktorer som kan påverka filmfotografen och ljusteamets arbete. Information och kunskap har främst inhämtats från litteratur om ljussättning för video och film, och från intervjuer med filmfotografer. Det uppsatsen har kommit fram till är att fotografen har en ledarroll, vilket gör att fotografen har ett stort ansvarar under produktionen. Däribland har fotografen huvudansvaret för ljussättningen. När det kommer till ljussättning är det viktigaste att den bidrar till de känslor som scenen och filmen ska förmedla. Det är även viktigt att ljussätta så att det upplevs realistiskt snarare än att det ska vara konstnärliga och estetiska bilder.

 • 129.
  Pettersson, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Children’s programmes and the narration of TV technology2014In: Contemporary Television Series: Narrative Structures and Audience Perception / [ed] Valentina Marinescu, Silvia Branea & Bianca Mitu, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2014, p. 16-25Chapter in book (Other academic)
 • 130.
  Pettersson, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Du är väl lärande, lilla vän?: Om public service-TV för barn och synen på barnpubliken2016In: Ordning och reda, konsten på freda'!: om fostran, marknad och barnkultur / [ed] Eva Söderberg, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet , 2016Chapter in book (Other academic)
 • 131.
  Pettersson, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Måste barn alltid lära sig av barnkulturen?2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Detta paper, tar sin utgångspunkt i min avhandling TV for Children (Pettersson, 2013), och studerar hur diskurser om lärande är inkorporerade i TV för barn. Den tvärvetenskapliga teoretiska grunden för studien utgörs av TV studier (ex. Ellis, 2006, Corner, 1999; Lury, 2005), Barndoms studier (ex. James, Jenks and Prout, 1998; Kehily, 2008; Lee, 2001) och Visuell kultur (ex. Mitchell, 2005; Rose, 2001; Sparrman, 2002) för att diskutera hur barn representeras, visualiseras och tilltalas som lärande individer i public service TV-program för barn. Materialet som studeras är public service TV program sända för barn under 1980, 1992 och 2007 av SVT och UR och analysen fokuserar på hur föreställningar om barn ständigt är länkade till föreställningar om lärande i dessa program. Frågor som diskuteras är om barn trots att de konstrueras som sociala aktörer i programmen också i och med att de genomgående ska lära sig saker kommer att betraktas som otillräckliga. Här blir relationen barn-TV central då den i sig också bygger på diskursiva föreställningar. Samhällsdiskurser fokuserar ofta på TV och barn som en riskabel relation, i en sådan diskurs blir det omöjligt att skapa public service TV för barn som bygger på underhållning utan programmen för barn kommer att legitimeras med ett lärande tilltal och innehåll. Detta ger en barnkultur som bygger på vuxna förväntningar och förhoppningar mer än en barnkultur som bygger på vad barn själva anser sig vilja ha.

 • 132.
  Pettersson, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Public service TV, pedagogy and Swedish childhood: an international story of imagining a child audience2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Public Service TV, pedagogy and Swedish Childhood - an international story of imagining a child audience

  This paper draws on TV Studies (e.g., Corner, 1999; Lury, 2005) Visual Studies (e.g., Mitchell, 2005; Rose, 2001) and Childhood Studies (e.g., James, Jenks and Prout, 1998; Lee, 2001) to explore how children and childhoods are represented, visualized and negotiated as an audience for public service television. Television for children is often debated in terms of the risk and assets that the medium is thought to pose for its target audience. However, what is actually broadcast for children on TV is much more seldom looked into either by people engaging in public debate or by research (for exceptions cf. Bignell, 2005; Buckingham, 2000; 2002; Lury, 2005; Oswell, 2002; Rydin, 2000). The present study draws on TV-material broadcast for children in Sweden during 1980, 1992 and 2007, as well as programming from 2015 targeting the youngest audience (0-9 year olds).

  When studying the Swedish broadcasting arena and its focus on a child audience one must bear in mind that some aspects are specific to the national context, such as a very long time period of a public service broadcasting monopoly (1956-1992 for Swedish television) and a thereby linked strong public service TV tradition for the child audience. The specificities of the national context in regard to broadcasting practices are the reason for the years under study.

  When looking into the public service TV content for a Swedish child audience there are a few discourses that cannot be avoided, nature is for example always a valid content to target child viewers with independently if the programmes are home-grown or not.  To ask the viewers to be active is also common in all kinds of programming for this audience group. Last but not the least, TV for children is almost always educational one way or another.

  What I would like to focus my presentation on is three different programmes, all acquired from large international actors on the global media market and all of them linked to Disney Play School in some way. The programmes, JoJo’s Circus, Little Einsteins and Bear in the Big Blue House are broadcast for the youngest Swedish public service TV audience. They can be viewed as commercial programmes, something that has been troublesome in the public service context, but to buy programmes is something that the public service broadcasting company has been doing continuously over the years (Rydin 2000). What I would like to discuss is what kind of educational notions these programmes draw on, for all of them have a clearly defined educational topic intertwined in the programming plot. How this is done, what is actually taught and with what measures are although something that divides them.

  JoJo’s Circus seems to display a joyful fairy-tale school, but when studied the teaching used is in a traditional manner and children in this programmes are to do what they are told by authoritarian adults.

  Little Einsteins can bee seen to focus on highbrow culture such as classical music and art, but in the programme the high culture ingredients gets lost in a fast moving plot and quite bossy child characters.

  Bear in the Big Blue House uses a different way to communicate its educational topic. Here the viewer is invited to join the activity on more friendly terms and what is thought, differences in imagery and perspective, is displayed in a quite complex way.

  These three international, and quite globally spread programmes are in this way displayed on Swedish public service children’s TV and they are, like so many of the other programmes that are broadcast for this audience, educational – or maybe even edutainment (cf. Buckingham & Scanlon 2005). But what is striking is that they display so vastly different educational perspectives and they thereby come to present quite different views on what kind of audience these programmes imagine child viewers to be. However, these programmes put light on how notions of childhood is inevitably entangled with educational aspects in society and this raises questions of how media produces and reproduces stereotype notions of what childhood is supposed to be like.

   

 • 133.
  Pettersson, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  The Best Friend: Exploring the Power Relations of the Child-Pet Co-Construction in Children’s TV Programs2017In: Childhood and pethood in literature and culture: new perspectives on childhood studies and animal studies / [ed] A. Feuerstein & C. Nolte-Odhiambo, New York: Routledge, 2017Chapter in book (Other academic)
 • 134.
  Pettersson, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  The represented child:: A study of Swedish public service TV for children2015Conference paper (Refereed)
 • 135.
  Pettersson, Åsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Which children are to consume Swedish public service TV?2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  How children are represented and visualized in Swedish public service television is the key focus in this paper and the purpose is to discuss which children that come forward as targeted in the television programmes for a child audience. The overarching aim of this paper is to investigate which children are addressed and hence are thought to consume public service TV for children. Underlying this aim is the idea that the TV institution produces and reproduces notions of children (cf. Hall, 1997; Pettersson, 2013), which makes it important to study television. The ways in which the TV industry portrays children have implication for how children are positioned and viewed in society at large (cf. Prout, 2005). Sweden has a strong public service TV heritage and public service television companies are strong actors in the Swedish society also in present times (cf. Hadenius, 1998; Hadenius et al, 2011; Rydin, 2000). The Swedish public service companies, both the Swedish Public Service Television Company, SVT and the educational public service company, UR, have both actual and social contracts with the state and the public and they thereby have obligations to all citizens and specifically to the target group children, as stated in broadcasting policy. Therefore, how these institutions represent children and their childhoods are a matter of obligation for the companies on behalf of the public and it is a possibility of democratic rights for the category children. To be visible and represented in public discourse is a crucial way to exist as an actor in society and children have the right to do so if the UNCRC is consulted (cf. Barnombudsmannen, 1999; Casper & Moore, 2009; Rogoff, 2002; Söderlind & Engwall, 2005). When children are portrayed in stereotypical ways in public service TV some children and some childhoods are neglected (cf. Pettersson, 2013). In addition to this the child-TV relation is often discussed in terms of risk, both in public and in academic discourse (Pettersson, 2013). If there are problematic aspects within this relationship I argue that it is of crucial importance to investigate this potential risk focusing on the targeted children. This paper therefore aims to apply a child perspective (Halldén, 2003) on television and discuss how public service broadcasting in Sweden represent and address their targeted child audience.

 • 136.
  Popek, Erik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Dold berättare – VFX i Harry Potter-filmerna: En analys av digitala visuella effekter i Harry Potter och de vises sten & Harry Potter och Dödsrelikerna Del: 22018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om digitala visuella effekter och hur de används i fantasyfilmerna

  Harry Potter och de vises sten (2001) och Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2 (2011). Filmanalysen är avgränsad till scener som är viktiga för filmens narrativ. Scenerna utgör centrala delar av den klassiska dramaturgiska modellen. Syftet med uppsatsen är att undersöka om de visuella effekterna har någon narrativ betydelse och funktion inom de två Harry Potter-filmerna. I uppsatsen används litteraturen till att skapa ett analysverktyg som inkluderar en undersökning av effekternas form och syfte, samt en narrativ analys av de visuella effekterna. Uppsatsen avslutas med slutsatsen att båda Harry Potter-filmerna är beroende av visuella effekter, samt att effekterna har en avsevärd betydelse för filmernas narrativa förmåga och utveckling.

 • 137.
  Qvarnström, Julia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Harry Potter och Hemligheterna bakom adaptionen: En semiotisk analys om hur Harry Potter som karaktär översatts från bok till film i ”Hemligheternas Kammare”2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Harry Potter som karaktär

  framställs i boken Harry Potter och Hemligheternas Kammare i jämförelse med

  filmadaptionen med samma namn. Genom en semiotisk analys på två nivåer

  granskas karaktären för att se på vilka sätt karaktären Harry Potters personliga

  egenskaper och tankar har översatts och ändrats i förflyttningen från bok till film. I

  slutdiskussionen visas att Harry Potter har förändrats något i adaptionen, men hans

  personlighet framställs i slutändan mycket som densamma. Att karaktären innehar

  samma personlighet och påvisar samma egenskaper är viktigt för att adaptionen

  ska fungera och gör att själva berättelsen i adaptionen inte måste vara fullt trogen

  till originalet för att ge samma bild.

 • 138.
  Radhi, Yasser
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Att adaptera svartsjuka: En komparativ analys av hur subtext påverkats i adaptionen av romanen Dream Story till filmen Eyes Wide Shut 2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Subtext är en sanning gömd under ytan, som avslöjar en handling eller ords sanna mening. Hur kan en adaptionsprocess påverka subtexten då en bok tolkas om till film? Syftet med denna uppsats är att applicera en komparativ adaptionsanalys för att svara på frågan kring hur subtexten i en bok påverkas av att adapteras till film. Två kapitel och dess respektive filmscener analyseras därmed för att därefter peka ut dess subtext, detta från boken Dream Story och dess filmatisering Eyes Wide Shut. Skillnaderna i hur subtexten förmedlats pekas sedan ut i resultatet, där slutsatser kring adaptionsprocessen av subtext görs. Subtexten analyseras med hjälp av Linda Segers bok Writing Subtext: What Lies Beneath, vilket understöds med Thomas Denks teorier kring komparativa analyser i Komparativ metod – förståelse genom jämförelse. Resultatet har då pekat på att subtexten påverkats av att gå från en litterär till visuell tolkning, där mediespecifika detaljer påverkat berättandet. Dock har samma subtext i stor grad framförts i filmen, det har endast handlat om mediespecifika tolkningar.

 • 139.
  Ramsén, Lovisa
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Moving Image Production.
  Teknik kontra användbarhet - vad påverkar utvecklingen?: En jämförelse av programmen Avid Media Composer 5.5 och Final Cut Pro X2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en undersökning och en jämförelse av redigeringsprogrammen Avid Media Composer och Final Cut Pro X. Utgångspunkten i analysen är användbarhet och användaren. Saker som tas upp och diskuteras är teknikutvecklingen och konkurrensen mellan redigeringsprogrammen. Den historiska aspekten presenteras och förklaras för att lägga en grund till hur det ser ut i dagsläget. Några av de sakerna som jag kommer fram till är att teknikutvecklingen ofta sker på användbarhetens bekostnad och att användaren ofta måste anpassa sig efter tekniken. Konkurrensen mellan programmen påverkas av den växande marknaden för hobbyredigering och det leder till annorlunda utveckling.

 • 140.
  Rinzén, Anton
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Östling, Marcus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Sergio Leones karaktärsintroduktioner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Spaghettiwestern är en genre som till skillnad från sin amerikanska motsvarighet skildrade westernmiljön på ett mer realistiskt sätt med antihjältar som inte nödvändigtvis skiljde sig speciellt mycket från antagonisters. Den största av alla filmskapare inom genren var Sergio Leone. I den här uppsatsen studerar vi hur Leone introducerar sina karaktärer utifrån bild och ljud. I uppsatsen går vi grundligt igenom sex karaktärer från fyra olika filmer. A fistful of dollars (1964), For a few dollars more (1965), The good, the bad, and the ugly (1966) samt Once upon a time in the west (1968). Genom detta har vi kunnat hitta ett mönster i hur karaktärerna introduceras på liknande sätt genom dessa filmer.

 • 141.
  Ronquist, Ludwig
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Filmmixning i ljudformatet Dolby Atmos: Processer inom produktion av objektbaserade filmmixar2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie bygger på en fallstudie där filmen

  Pool, regisserad av Anders Lennberg mixas i bioljudsformatet Dolby Atmos. Syftet är att få fördjupad kunskap om de processer och den potential för immersion och filmberättande som ingår i filmmixning i det objektbaserade ljudformatet Dolby Atmos. Studien har utgått från tre stycken forskningsfrågor: 1) Vilka kreativa och tekniska mixningsstrategier används i filmen Pool för att förhöja den potentiella graden av immersion? 2) Hur kan olika mixningsstrategier, specifika för det objektbaserade ljudformatet Dolby Atmos, utformas för att bidra till filmljudets berättande funktioner? Och 3) Hur ser produktionsprocesserna ut vid filmmixning i Dolby Atmos? I studien har metodansatsen forskning genom design, tillsammans med autoetnografi använts. Undersökningen har alltså varit att mixa filmen i två iterationer, studera mixningsprocesserna och valen som görs. Extern värdering har sedan gjorts av regissören samt en fokusgruppintervju med personer från ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna. Resultatet har blivit ett antal mixningsstrategier som applicerats för att förhöja immersion i filmen och bidra till ljudets berättande funktioner. Med panoreringsmöjligheterna och möjligheten att placera ljud i höjdled i Dolby Atmos har studien lyckats visa ett större kreativt utrymme för filmmixaren att skapa immersion och bidra till ljudets berättande funktioner.

 • 142.
  Rudén, Marcus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  ’Vi-och-de’ i I Am Legend : En jämförelse mellan Richard Mathesons roman och två filmatiseringar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ska undersöka förhållandet mellan ’vi-och-de’ ur Richard Mathesons bok I Am Legend 1954 och hur det utvecklats i senare filmadaptioner The Last Man on Earth 1964 och I Am legend 2007. Karaktären Robert Neville, vampyrerna och den kvinnliga karaktären undersöks var för sig, utifrån karaktärisering och motiverande faktorer. Sedan förs en slutdiskussion om vad de har gemensamt, vad som skiljer dem åt och hur de bidrar till att bilda ett ’vi-och-de´. Vad uppsatsen visar på är att det är världsuppfattningen hos respektive karaktär som avgör hur denna definierar sin grupptillhörighet och att dennas världsuppfattning fördjupas av okunskap.

 • 143.
  Sahlin, Victoria
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Samhällsnyttiga budskap i reklamform: Har påverkansfilmen potential att nå ut till flera?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks huruvida icke kommersiella påverkansfilmer på internet eventuellt skulle kunna anta ett mer reklamliknande format för att nå ut till flera. Frågeställningen delades upp i form av påverkansfilmens struktur som teman målgrupperpåverkan & effektlängdsom reklam på internetambassadörer & avsändareplattformar samt musik. Uppsatsen inleddes med tidigare forskning på hur dels icke kommersiell marknadsföring kan se ut, dels hur den kommersiella marknadsföringen kan te sig, med fokus på den undermedvetna förledandemodellen som fungerar på ett mer subliminalt sätt. Som metod genomfördes en studie med två kvalitativa undersökningar för att kunna påvisa mönster gällande synen på påverkansfilmer. Undersökning 1 med utgångspunkt från ett avsändarperspektiv i form av telefonintervjuer med kommunikationsföreträdare på Greenpeace och Naturskyddsföreningen, och Undersökning 2 med utgångspunkt från ett mottagarperspektiv i form av fokusgruppsintervjuer med medie- och icke mediestuderande. Resultaten och analysen visade att även om påverkansfilmen för närvarande teman verkar fungera relativt tillfredsställande, finns indikationer på att de kan behövas ses över. Det kan där finnas potential för att nå ut ytterligare. Denna uppsats kan således användas för vidare forskning, då möjligen med en kvantitativ metod som exempelvis en undersökning med medföljande enkät, för ett mer generaliserbart resultat.

 • 144.
  Schön, Matilda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  THE NEW WAY OF EDITING?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka Steven Mirriones och Juliette

  Welflings klippstil i filmen

  The Hunger Games (2012). Sex olika situationer som

  representerar en bredd av användning av jump cuts har analyserats för att undersöka

  jump cutsens funktioner, hur diskontinuitet kombineras med kontinuitet samt vad de

  har för påverkan på filmens narrativa berättande. Med hjälp av Bordwells och

  Thompsons teori om filmklippningens dimensioner, Murchs teori om vad som

  motiverar ett klipp och Kimergårds forskning på diskontinuitetsklippning kombinerat

  med kontinuitetsklippning undersöker uppsatsen jump cuts funktioner, deras relation

  till det narrativa berättandet och hur de skapar en relation till karaktärerna. Resultatet

  visar på användandet av jump cuts i filmen

  The Hunger Games bidrar till att leda den

  narrativa berättelsen framåt, de skapar en kontakt med karaktärernas subjektiva

  upplevelser samt visar på att diskontinuitet kan fungera i symbios med kontinuitet.

 • 145.
  Sehlgård, Amanda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Något att bita i: En studie av vampyrfilm från andra kulturer än den västerländska2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur vampyrfilmer från andra kulturer relaterar till Bram Stokers

  Dracula och den europeiska myten. Vampyren har varit ett forskningsämne sedan 1700-talet och sedan 90-talet har en del av vampyrforskningen fokuserat på vampyren som en postkolonial varelse. Flera studier visar på att Dracula är en representation av "de andra", men också en representation för de förtryckande kolonierna. I uppsatsen analyseras fyra filmer från olika delar av världen och kommer fram till att en vampyrfilm aldrig helt verkar kunna avvika från Dracula, men att just dessa fyra filmer tar upp viktiga frågor om hybriditet, gemenskap och relationen till kristendomen.

 • 146.
  Serholt, Stina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Sex och kön i film: En undersökning om det normaliserade filmsexet under 2000-talet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen studerar hur sex skildras i Hollywoodfilmer ur drama- och romantikgenren under 2000-

  talet. Från ett material på fjorton filmer har tre filmer valts ut för att analyseras genomgående med

  hjälp av filmteoretikern Laura Mulveys teori om visuell lust samt medieforskaren Anja Hirdmans

  teori om pornografiska bilder. Syftet är att undersöka om det finns likheter mellan

  mainstreamfilmers sexscener och pornografiska komponenter, vad könsorganen har för betydelser i

  filmatiserade samlag samt söka kartlägga det normaliserade filmsexet. Detta för att kunna svara på

  den avgörande frågan i denna uppsats – hur porträtteras normaliserade samlag i film?

  Med hjälp av tidigare forskningar från Bo Lewin, som är professor i sociologi vid Uppsala

  universitet, samt sexologen Shere Hite ställer denna uppsats filmers sexskildrande i relation till

  sexuella praktiserande i verkligheten för att kunna se hur de filmatiserade samlagen förhåller sig till

  reella sexuella erfarenheter.

  Genom litteraturforskaren och semiotikern Roland Barthes teori om semiotiska budskap i

  denotation och konnotation avser denna uppsats att analysera tre sexsceners innehåll för att sedan

  undersöka liknande företeelser som uppstår under filmatiserade samlag. Detta för att jämföra

  sexutövande i ”mainstreamfilm” med pornografiska samlag och med hjälp av bilder referera till

  visuell lust och den manliga blicken.

  Resultatet visar att det finns likheter mellan pornografiska samlag och romantiska filmsex ur

  hollywoodproduktioner. Uppsatsen visar på att det finns ett genomgående normaliserat och

  idealiserat sexskildrande i 2000-talets hollywoodfilmer och att det även finns tendenser till en

  begränsad verklighetsuppfattning om hur sex kan se ut. Uppsatsen berör även om de konsekvenser

  som följaktligen tenderar att uppstå när den heterosexuella utopin om ett fantastiskt samlag utövas

  och eftersträvas i det verkliga livet.

 • 147.
  Sharaf, Emma
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Filmklippningens gestaltningsmetoder: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att redovisa vad den tidigare forskningen kommit fram till gällande filmklippningens gestaltningsmetoder samt att undersöka hur dessa används i fem olika filmscener. Metoden är en litteraturstudie och filmanalys. De valda gestaltningsmetoderna är kontinuitet, diskontinuitet, kollision, sammanlänkning och emotionell rytm. Gestaltningsmetoderna är valda utifrån Smiths tidigare forskning om kontinuitet, Kleckers tidigare forskning om diskontinuitet och Pearlmans tidigare forskning om kollision, sammanlänkning och rytm. Undersökningens fokus är kring gestaltningsmetodernas expressiva dimensioner. Utifrån denna undersökning går det att fördjupa sina kunskaper inom filmklippning som gestaltningsmetod.

 • 148.
  Sheremet, Margarita
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Progressionen av bildkompositionsmetoden negative space av Hoyte Van Hoytemas filmfoto i filmen Her (2013)2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of the essay was to find out the photographic composition negative space’s progression, in the cinematography of Her (2013), and correlation to the main character's emotional state. The result was analyzed with the help of a composition analysis, dramaturgical analysis and an emotional theory. Three photos from each dramaturgical act (nine in total) were chosen to establish and create a relation to the main character’s emotional state. The result shows that negative space functions as an important visual medium, through collaboration with other photographic composition methods, to create imbalance and unease, or symmetry and harmony for the main character in Her. When the main character is alone, sad or emotionally unstable, negative space shrinks and isolates him through vast space, whereas when he is happy and positive negative space (in collaboration with other compositions) leads the eye and focus directly to him. The progression of negative space also shows a distinctive affinity to the main character’s romantic relationship, which shows that the progression relates and depends on the romantic bond.

 • 149.
  Sjöstrand, Erik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Filmteknikens digitala utveckling och dess inverkan på visuella effekter i film: Fallstudie Jurassic Park och Jurassic World2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Allt sedan datorer gjorde sitt intåg i filmindustrin, har deras ständigt ökande

  beräkningskraft möjliggjort att än mer fantastiska, digitala, visuella effekter hamnar på

  vita duken. Men är det verkligen så enkelt som att de digitala visuella effekterna enbart

  blir bättre, eller har de också påverkat filmskapande på djupare plan?

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om den digitala utvecklingen inom

  filmindustrin, då främst i post-produktionen, har haft någon påverkan på varför visuella

  effekter används.

  Det har inte skrivits mycket om ämnet från denna vinkel innan, men det som har skrivits

  pekar på meningsskiljaktigheter i branschen om vad digitala visuella effekter tillför eller

  förtar från filmer som nyttjar sig av dem. Främst är det klassiskt skolade filmvetare som

  står för kritiken mot dessa visuella effekter, medan de som är verksamma inom

  skapandet av desamma generellt ställer sig till de digitala visuella effekternas försvar.

  Min uppsats bygger på analysen av två filmer inom genren science fiction: Jurassic Park

  och Jurassic World. Valet föll på dessa då den förstnämnda bröt ny mark inom digitala

  visuella effekter, medan den senare har fått möta kritik för att vila allt för tungt på

  många och spektakulära dito. Därtill hör båda filmerna till en genre, science fiction, som

  traditionellt förlitar sig mycket på visuella effekter för sitt berättande.

 • 150.
  Skir, Josef
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Miljöbytens funktion i den inre och yttre resan somberättelsestruktur2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker miljöbytens funktion inom film och påvisar ett samband

  mellan miljö och hjälteresors narrativa utveckling. Observationer av filmerna

  Sagan om ringen – Härskarringen

  (2002) och Harry Potter och de vises sten

  (2001) utforskas i analysen. Det leder till ett resultat som visar att funktionen

  med miljöbytena är att visuellt skapa en bakgrund som samspelar med

  karaktärerna och att därigenom möjliggöra att nya händelser kan ta vid.

  Uppsatsen argumenterar därmed att miljövalen i filmberättelserna i sig påverkar

  berättelsestrukturerna.

1234 101 - 150 of 194
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf