du.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 306
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Iljero, Erika
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Var Dags Brus: En inblick i ljudkänsliga personers vardag2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ undersökning om icke diagnostiserad ljudkänslighet. Syftet är att skildra den subjektiva upplevelsen av ljudkänslighet hos ljudkänsliga personer. Tolv informanter har svarat på ett frågeformulär rörande sin upplevelse som ljudkänslig och hur detta påverkar vardagen. Studiens resultat visar att faktorer som stress, sömnproblem och starka ljud bidrar till ökad känslighet. Strategier för att hantera ljudkänsligheten i vardagen presenteras. Vanligaste strategierna är att undvika miljöer med hög ljudnivå, att använda hörselskydd eller hörlurar med musik samt att eftersträva tystnad då man vistas i sin hemmiljö. Studien belyser också i stort hur ljud kan påverka oss både fysiskt och psykiskt.

 • 102.
  Ingelman, Niclas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Skillnad på dist och dist?: Symmetrisk respektive asymmetrisk klippnings påverkan påintermodulationsdistorsion och lyssnarens upplevelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur symmetrisk respektive asymmetrisk distorsion skiljer sig från

  varandra och dess påverkan på intermodulationsdistorsion. Undersökningen görs genom

  lyssningstest med en lyssningspanel av erfarna lyssnare samt spektrumanalyser av signaler.

  Det visade sig att användandet av sinustoner vid spektrumanalyser ger en missvisande bild av

  gitarrdistorsion. Spektrumanalyserna visade på liten skillnad mellan klippningsformerna vid

  verkliga gitarrsignaler som ledde till att undersökningsdeltagarna hade svårt att beskriva

  skillnaderna. Intermodulationsdistorsionen var mer påtaglig i asymmetrisk klippning, dock

  tyder inget på att detta märkbart skulle påverkat lyssnaren.

 • 103.
  Jalmar, Clara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  The twinkling and sparkles of women: Analysing the female gender through foley and sound design in Japanese anime2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With anime as the focal point, this essay examines how the view on the female gender in Japan, affects the artistic and narrative choices the foley and sound design. The study uses the male gaze, coined by Laura Mulvey, to analyse two series in the genres shoujo and shounen, that are targeted towards young women and men, respectively. By contextualising the anime series with literature about gender roles in Japan, the result of the essay found that the male gaze was prominent in characterisation of women (and men) through the pitch and timbre of the foley and sound effects. Women were defined through light and soft sounds, influenced by both Confucianism and the ie system, that favours men as breadwinners and decision makers.

 • 104.
  Jansson, Johnny
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Är det för starkt: Vad anser PA-tekniker och konsertbesökare om höga ljudnivåer2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att skapa en bättre förståelse till orsakerna bakom PA-teknikers val av ljudnivå på en konsert, och varför dessa ljudnivåer är så pass höga som de är idag. Ett antal ljudtekniker har i rollen som PA-tekniker fått besvara några frågor om ljudnivån på konserter. Dessutom har ett flertal konsertbesökare fått svara på bl.a. om de tycker att ljudnivån på konserter brukar vara lagom eller för hög. De flesta ljudteknikerna och nästan två tredjedelar av konsertbesökarna tyckte att ljudnivån brukar vara för hög. Musikens genre och scenljudet uppgavs som de faktorer som påverkar valet av ljudnivån mest. Men ytterligare en faktor som gör att ljudnivån ofta är hög, är att ljudnivån påverkar musikupplevelsen. På en konsert vill de flesta kunna känna musiken fysiskt.

 • 105.
  Jansson, Oscar
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Tinnitus och andra hörselskador ur ett musikproduktionsperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ undersökning om hörselskador hos musikproducenter. Syftet är att beskriva hur individer som är beroende av sin hörsel, och är medvetna om sin nedsättning, utför sitt arbete. Fem yrkesverksamma musikproducenter med hörselskador har intervjuats om hur de upplever sin hörselskada och hur de hanterar den under arbete. Studiens resultat visar att olika frekvensrelaterade problem är de största hindren, men att upplevelsen är väldigt individuell. Stress och buller var också två viktiga faktorer. Strategier för att hantera hörselskadan under arbete presenteras även. De vanligaste hjälpmedlen är olika visuella verktyg, vilket pekar på att synintryck spelar en allt större roll inom musikproduktion.

 • 106.
  Jansson, Pontus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Miljömedveten Ljudbild: En kvalitativ studie om miljöstrategi inom ljudindustrin2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mänskligheten står inför ett globalt rådande problem gällande klimatförändringarna. Mönstret

  av att prioritera ekonomiska resurser före ekologiska har försatt oss i en position där

  omfattande förändringar behöver göras, i alla delar av samhället, för att uppnå uppsatta

  miljömål och hållbarhet. Uppsatsen ämnar redogöra för hur industrin för auditiv inspelning

  och bearbetning kan hantera klimatfrågorna, samt kartlägga vilka ekologiska problem

  branschen står inför. Detta med respekt för den auditiva standard industrin är van vid, därmed

  har arbetet genomförts med idén om att inte påverka rådande ljudideal. Under arbetet

  genomfördes fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner i egenskap av

  konsumenter, tillverkare och miljövetare. Resultatet tyder på att utbudet inom ljudindustrin i

  låg grad erbjuder klimatsmarta alternativ och att ämnet är fåordigt diskuterat inom branschen.

  Överkonsumtion, strömförbrukning och produktdesign är några av de faktorer där texten

  redogör förbättring. Genom miljöcertifiering, miljöprofilering samt tillverkning och

  användning med respekt för miljön har ljudindustrin gjort stora framsteg i klimatfrågorna.

  Informanterna är enade om att konsumenterna har god makt till förändring och att denne

  kommer genom diskussion och ökad medvetenhet.

 • 107.
  Jennerholm Hammar, Jakob
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Interaktiv generativ konst?: En utredning av relationen och samspelet mellan interaktiv och generativ konst betraktat utifrån konstverken Petri av Peter Beyls och Shaping Form (and Space) av Ernest Edmonds2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur relationen mellan interaktiv och generativ konst ser ut samt att försöka utreda om de kan förstås samexistera och definieras som ett utpräglat konstnärligt uttryck eller koncept. Detta i och med deras historiska och estetiska sammankoppling trots sina tillsynes paradoxala egenskaper. Generativ konst definieras ofta som konst skapad av ett autonomt system, till exempel ett datorprogram eller en maskin, vilket utifrån vissa givna regler självständigt utformar delar av eller ett fullständigt konstverk. Frånvaron av mänskligt inflytande, vare sig det rör sig om konstnären själv eller åskådare, blir alltså en tongivande avgränsning. Interaktiv konst är å andra sidan, som namnet indikerar, helt beroende av mänskligt handlande och deltagande och åskådaren eller användaren blir avgörande för verkets design och utförande. Undersökningen består i en analys av Peter Beyls konstverk Petri och Ernest verk-serie Shaping Form (and Space) ur vilken en diskussion kring gemensamma och definierande beröringspunkter görs. Undersökningen bekräftar tidigare studier som visar på att hybridformer mellan interaktiv och generativ konst existerar. Dessa innehar klart identifierbara aspekter av båda koncepten. Möjligt definierande och särskiljande element i form av bland annat ett fokus på ömsesidig påverkan eller influens mellan åskådare och generativa system eller människa och maskin identifieras också.

 • 108.
  Johansson, Christoffer
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ljudet av Galenskap: En analys av musikens narrativa funktion i film2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete har varit att få en större kunskap om den musikaliska gestaltningen av karaktärer i film, samt att få en utökad kunskap om filmmusik generellt. Uppsatsen inleds med en kort skildring av filmmusikens historia samt en redogörelse för den tidigare forskning som berör ämnet. Därefter har en funktionell analysmetod, baserad i en kategorisering av filmmusikens olika berättarfunktioner, presenterats. Analysen är grundad i två frågeställningar och dess syfte har varit att ta reda på musikens narrativa funktion i film och de eventuella mönster som kunnat urskiljas i det musikaliska berättandet. Fyra olika scener ur fyra filmer har analyserats, alla med den gemensamma nämnaren att de gestaltar ett eller flera mord. Vidare har analysen sammanfattats. De musikala mönster som har lyfts fram för vidare diskussion är: Den ljudande intensiteten, Återkommande musikala element och Den musikala dynamikens utlösningspunkter. I diskussionen fastslås att de mönster som kunnat urskiljas härrör till den övergripande förståelsen av musikens funktion i film. Samt att grunden i det ljudliga berättandet ligger i dess förhållande till bildspråket och den aktuella filmens handling.

 • 109.
  Johansson, Fredrik
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Filmljudets funktioner i dramafilm: En audio-visuell analys av filmen The King's Speech2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Johansson, Fredrik (2012). Filmljudets funktioner i dramafilm – En audio-visuell analys av filmen The King´s Speech. Examensuppsats inom Ljudproduktion, Högskolan Dalarna, Akademin för språk och medier, Falun.

  I denna uppsats undersöktes filmljudet i dramafilmen The King´s Speech. Detta för att ta reda på vilka funktioner filmljudet fyller i de valda sekvenserna ur nämnda film, samt hur ljudet är placerat i filmens flerkanalsmix.

  Filmen granskades med hjälp av en audio-visuell analys. Denna metod går ut på att ljudet och bilden undersöks separat, för att sedan åter kombineras och analyseras som helhet. Den audio-visuella analysmetod som använts kommer från ljudteoretikern Michel Chion, och kallas Masking.

  Resultatet av den audio-visuella analysen pekade mot att ljudets huvudsakliga funktioner var att skapa en realistisk skildring av karaktärer och omgivningar, skapa en känsla av närvaro, samt att skapa och bibehålla olika perspektiv i den narrativa världen. Den stora majoriteten av ljud visade sig vara placerade i centerkanalen, medan främst ickediegetisk musik och ambiensljud var placerade i front- och surroundkanalerna. Detta kanalanvändande tycktes gynna de funna funktionerna, främst genom att bidra till känslan av närvaro och realism, genom att omsluta filmpubliken med ambienta ljud.

 • 110.
  Johansson, Joel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Mixning, samplingsbaserad & livespelad musik: En kvalitativ studie i vilka förhållningssätt nutida etablerade mixningstekniker har till två kategorier av musikinstrumentering2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med kunskap om mixningsstilar och mixningsideal i musikgenrer som grund,

  undersöker den här forskningen en kategorisering av musik som tar fäste i

  instrumentering. Syftet är att undersöka möjliga mixningsstilar och mixningsideal

  beroende på om instrumenteringen är samplingsbaserad eller livespelad.

  Forskningen ämnar till att kunna presentera hur nutida mixningsteknikers och

  producenters tankevärldar ser ut kring fenomenet. Metoden som använts är en

  kvalitativ datainsamling med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar

  på flera återkommande svar till de två kategorierna, samplingsbaserad musik och

  livespelad musik. Samplingsbaserad musik förväntas låta mer progressivt, innehålla

  mer separation, mer ”high-end” och ”low-end”, generellt starkare och ”dyrare” ideal.

  Medan livespelad musik förväntas låta mer verkligt och har en generellt rakare

  frekvenskurva i sin mix. Diskussionen visar på flera möjliga metoder att kunna

  genomföra liknande forskningar som kan resultera i starkare reliabilitet och validitet.

  Felkällor i den här forskningen tas upp, däribland bristen på respondenter.

 • 111.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Från prövande till skyddande: en fallstudie av utvecklingen av direktströmmad musikfestival2015In: Vidgade vyer över musiken / [ed] Thomas Florén, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Från prövande till skyddande, en fallstudie av utvecklingen av direktströmmad musikfestival

   

  Medieteknologiska utvecklingen har medfört att det är enkelt att direktströmma musikers scenframträdanden, med ljud och bild över internet, för olika typer av aktörer. Samverkan med externa aktörer i produktionsprojekt som görs vid Högskolan Dalarna kan vara komplexa och samtidigt öka utbildningarnas användbarhet för studenterna. Detta paper beskriver en etnografiskt inspirerad fallstudie av studenters prövande att direktströmma musikers framföranden under en årligt återkommande musikfestival åren 2013-2015. En folkbildningsorganisation agerade beställare och var musikfestivalens arrangör i projektkurser där jag fungerade som lärare. Som bakgrund använder jag tidigare forskning om hur organisering av musik- och medieproduktion förändras när ny teknologi tas i bruk. Teoretisk ansats är inspirerad av Howard Becker Art Worlds ([1982];2008). Materialet består av videoklipp och minnesanteckningar från mina deltagande observationer av musikfestivalens genomförande. Resultatbeskrivningen är kronologisk uppdelad i tre års utveckling. Detta för att beskriva utvecklingen från studenternas prövande att direktströmma musikfestivalen till arrangörens fundering över att skydda rättigheterna och exemplifieras med offentligt publicerade videoklipp. År 2015 började arrangören fundera över rättigheterna att direktströmma musikfestivalen när journalister började göra det samma. I diskussionsdelen föreslår jag hur kunskapen kan användas i högre utbildning inom musik- och medieproduktion.

   

  Becker, H. ([1982]2008). Art Worlds. Los Angeles: University of California Press.

  Holt, F. (2011). ”Is music becoming more visual? Online video content in the music industry.” Visual Studies Vol. 26 (1), s. 50-61.

  Holt, F. (2010). ”The economy of live music in the digital age.” European Journal of Cultural Studies 13(2) s. 243-261.

 • 112.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Gymnasieungdomars föreställningar om musiken som karriärväg.2006In: Musikvetenskap i dag, Växjö, 2006Conference paper (Refereed)
 • 113.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Gymnasieungdomars föreställningar om musiken som karriärväg.: Prel. resultat av förstudie.2007In: Musikvetenskap i dag., Stockholm, 2007Conference paper (Refereed)
 • 114.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Hörbara skillnader i unga musikers inspelningar av sina framföranden som ljudfiler mot videoklipp2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  HÖRBARA SKILLNADER I UNGA MUSIKERS INSPELNINGAR AV SINA FRAMFÖRANDEN SOM LJUDFILER MOT VIDEOKLIPP

  Sören Johansson, adjunkt, Högskolan Dalarna

  Genom att följa några unga musikers etableringsprocesser åren 2007-2011 har jag undersökt hur musikers arbetsliv förändrades när de tog ansvar som medieproducenter. Resultat om hörbara skillnader i musikernas inspelningar av sina framförande som ljudfiler mot deras videoklipp ligger till grund för presentation om hur musikers ageranden som medieproducenter kan diskuteras i högre musikutbildning. Utgångspunkten för vad som utgör musikers kärnverksamhet i praktiken är att de gör klingande framföranden som scenframträdanden och inspelningar. Materialet samlades genom fokusgruppintervjuer och etnografiskt inspirerade fallstudier när en klassisk musiker och populärmusiker började sprida inspelningar av sina framföranden som ljudfiler och videoklipp över internet via flera olika sociala medieplattformar. Samtidigt deltog musikerna i högre musikutbildning. Insamlingen avslutades när dagstidningar började använda musikernas videoklipp de spred via YouTube i samband med musikernas tillträden till viktiga scener. Intressanta resultat är att musikerna benämnde videoklippen på YouTube med det engelska ordet ”live” med olika betydelser, men inte med betydelsen direktsänt. Gemensamt var att serierna av videoklipp började med tydliga kopplingar till yrkesförebilder. Skillnader i musikernas användning av ordet ”live” var att klassiske musikern visade sig framföra kända kompositioner utan avbrott. Populärmusikern visade sig framföra egna sånger på kända scener. Hörbara skillnader mellan musikernas ljudfiler och videoklipp var att framföranden på ljudfilerna hade skett i akustiskt kontrollerade rum med pålagda imaginära rum till skillnad mot videoklippen som spelats in när framföranden skedde i konsertlokaler med videokamerornas mikrofoner. Min tolkning är att musikernas agerande som medieproducenter styrdes på förhand av kulturella konventioner. Detta kan användas för diskussion inom högre musikutbildning om hur unga musikers medvetenhet som medieproducenter kan ökas när de kombinerar verksamheterna som produktionstekniker och innehållsproducenter.

  Referenser

  Becker, H. ([1982]2008). Art Worlds. Los Angeles: University of California Press.

  Bruner, J (1991). ”The Narrative Construction of Reality” Critical Inquiry, vol. 18, no. 1, pp. 1-21.

  Burlin, T. (2008). Det imaginära rummet: inspelningspraxis och produktion av konstmusikfonogram i Sverige 1925-1983. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet.

  Gullö, J. (2010). Musikproduktion med föränderliga verktyg: en pedagogisk utmaning. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, Centrum för musikpedagogisk forskning, 2010.

  Holt, S. (2011). ”Is music becoming more visual? Online video content in the music industry.” Visual Studies Vol. 26 (1), s. 50-61.

  Lundberg, D., Malm, K. & Ronström, O. (2000). Musik, medier, mångkultur: förändringar i svenska musiklandskap. Hedemora: Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond.

  Ternhag, G. (2009). Vad är det jag hör?: analys av musikinspelningar. Göteborg: Ejeby.

 • 115.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  ”Man behöver ju inte ens vara duktig”: Ungdomars föreställningar om musik som karriärväg, analys delstudie 1.2009In: Nordic Network of Research in Music Education, NNMPF, Örebro, 2009Conference paper (Refereed)
 • 116.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musik som karriärväg.2008In: Nordic Network of Research in Music Education, NNMPF, Oslo, 2008Conference paper (Refereed)
 • 117.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Unga musikers ”lives” i skilda världar: Fallstudier av unga musikers agerande som medieproducenter under etableringprocesser åren 2007-20112013In: , 2013Conference paper (Other academic)
 • 118.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Videoobservation as a tool for instrumental teachers in music2015In: Formellt och informellt lärande med stöd av teknik, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim with this auto-etnographic case study was to use and develop the videoobservationprocess my supervisor professor Cecilia Hultberg (2000) used in her dissertation project as a tool in one-to-one tuition in playing drumkit. Hultberg made and used videorecordings of pianoplayers performances to understand their approaches to instructions in printed scores. The videoobservation process contributed to that unspoken dimensions i musicians practice became explicit when musician and researcher made comments on the musicians videorecorded performances. After a course were we, the ph.d students, analyzed each others videoobservations data which Hultberg tought, I wanted to develop the tool in my work as a instrumental teacher.

  Managing digital audiovisual material can be time-consuming. Therefore I also wanted to find a adequat way to handle technical equipment in a way wich not would steel lesson-time. The material was collected during year 2012-2014 and consist videoclips and head notes. I acted as instrumental teacher and three students from an educational programe for young musicians participated in this auto-ethnographic case study.

  The selection of students and technical equipment wich was used was chosen out of made convenience reasons. The technical equipment which was used was a computer located in the facility, my video camera, my mobile phone, my laptop and service for streaming videoclips online. Ethical considerations that were taken was that the students were informed that they at any time could stop videorecordings and that recordings would not be published without their aprovement. In the report there are no brands and no students name mentioned. The result describe the appropriate steps for the video observation process where the student's performances with oral comments were recorded with my laptop. The video recordings were played back with the same laptop, and commented by me as a teacher with the student during the lesson. The series of videorecorded performances from lessons was gathered in the computer and used for assessment of students learning. At the end of the course there were video recordings made from the situation when the student and I as a teacher discussed the learning. The tool helped to clarify audible and visual details from the young musicians' performances for teacher and student. My verbal instructions as a teacher could be minimized and the students tried several ways of musical expressions. My reflection as a teacher was that learning outcomes where not outspoken to the extent I imagined during lessons. Use of my laptop with software for video processing that came with the computer took a minimum time from lessons. The laptop with integrated microphone and camera were placed on chairs or tables. Adjustments for microphone and camera were done before recordings. The video observation process Hultberg used and wich was further developed in this case study can be used by prospective instrumental teachers. Suggestions for future research is to examine whether the video observation process can serve as tools when a teacher colleague acts as co-assessor of the students learning. 

  Hultberg, C. (2000). The printed score as a mediator of musical meaning: approaches to music notation in Western tonal tradition. Diss. Lund: Univ.. Malmö.

 • 119.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Videoobservation som redskap för instrumentallärare2015In: Knowledge formation in and through music: Festschrift in honor of Cecilia K. Hultberg 2015 / [ed] Edited by Gullö, J-O & Holgersson, P-H., Stockholm: Royal College of Music , 2015, p. 115-122Chapter in book (Other academic)
 • 120.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Värden unga musikers framföranden skapar enligt användning av deras videoklipp: Delresultat: Musik som karriär2014In: MIRAC 26-27 nov 2014 Stockholm / [ed] Thomas Florén, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Genom att följa några unga musikers etableringsprocesser åren 2007-2011 har jag undersökt hur musikers arbetsliv i Sverige förändrades när sociala medieplattformar för strömmad musik växte fram. Jag vill presentera och diskutera resultat om olika värden unga musikers framföranden skapade enligt regionala dagstidningars användning av musikernas videoklipp. Detta för att kunna lämna förslag till hur kunskapen kan bidra till fortsatt forskning och användas i utbildning av musiker. 

 • 121.
  Johansson, Sören
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Carlsson, Anita
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Uddgård, Hans
  Värdedrivet Lärande H.u AB.
  DAVA – Implementering av SURT på avdelningen Medier vid HDa2017Conference paper (Refereed)
 • 122.
  Johansson, Sören
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Lefford, Nyssim
  Luleå Tekniska Universitet.
  The student’s view of the producer’s role: Analytical methods, interpreting content and practical project management2017In: The 12th Art of Record Production Conference: Mono: Stereo: Multi, 2017Conference paper (Refereed)
 • 123.
  Johansson, Sören
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Fredriksson, Daniel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production. Institutionen för kultur och medievetenskaper, Umeå Universitet.
  Rosenblad, Johanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Tydliggörande av hörbara förväntningar – asylsökande musiker möter ljudproduktionsstudenter2016Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 124.
  Jonsson, Einar
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Folkmusik som element i hårdrocksmusik: Hur blandas dessa stilar idag?2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 125.
  Jonsson, Kristoffer
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Narrativ i TV- spel: En undersökning av narrativet i tv-spelet Beyond: Two Souls2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen har en narrativ analys av tv-spelet Beyond:Two Souls för att belysa hur filmberättandet har påverkat spelet.

  Olika teorier om narratologi inom tv-spel och film har jämförts för att sedan kunna visa likheter från filmen i tv-spelet.

  Genom en analys av ett kapitel i tv-spelet belyses här att tv-spelet har många likheter till filmens berättande. Det har

  också ökat förståelsen för varför de liknar varandra. Resultatet visade på att den stora skillnaden i spelet och filmen är

  interaktiviteten. Skillnader men framförallt hur tv-spelets narrativ är likt filmens berättarstruktur och på vilka sätt

  berättandet liknar varandra visas i analysen.

 • 126.
  Jonsson Wallin, Ingrid
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Sverrisson, Arni
  Dalarna University.
  Sami and Swedish from glass plates to documentary film2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  A life worth living:

  A documentary film project by Ingrid Jonsson Wallin, Hållbus Totte Mattsson and Árni Sverrisson

  The Saami are the aboriginal peoples of the Scandinavian mountains and their destinies took a radical turn, like everyone else’s, with the advent of industrialization and colonialism. The film relates the story of three young Saami families at the beginning of the twentieth century.  Each found their own path into modern society and exploited the new opportunities that emerged. They could continue as nomads or integrate themselves in settled Swedish society or find ways of combining these alternatives. One family continues with the herding but on a large scale, another pursues different “middle-class” jobs, as photographers, tailors, teachers and mailmen and the third family builds up a business based on tourism, music and photography.  Through archival photographs and film as well as interviews with descendants we follow their struggle for a new kind of life. The soundtrack of the film is based on musicological research (yoik, dances, popular songs, etc.), but it also includes the music suggested by instruments and other artefacts in the photographs. The houses of these families still stand and images old and new of these durable artefacts tie together the time frame of the film. In this way, we connect diverse worlds, theirs and ours, with visual methods and bring the result to different publics for further reflection.  

  Ingrid Jonsson-Wallin is Senior Lecturer in Film Editing at Dalarna University College in Falun, Sweden.

  Hållbus Totte Mattsson is Senior Lecturer in Sound and Music Production at the College and part of the experimental music ensembles “Hedningarna” and “Hurdy-Gurdy”.

  Árni Sverrisson is Professor of Sociology at Stockholm University and Professor of Visual Culture at the College.

   

 • 127.
  Jonsson Wallin, Ingrid
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Sverrisson, Arni
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ett liv värt att leva - en film om samernas möte med moderniteten2012In: Dokumentation och presentation av konstnärlig forskning: Årsbok KFoU 2012 / [ed] Torbjörn Lind, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, p. 149-163Chapter in book (Other academic)
 • 128.
  Jorhult, Mikael
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Konstmusik i stereo: Hur väl återger olika stereotekniker den verkliga upplevelsen i konsertlokalen?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet undersöker vilken stereoteknik som uppfattas ge den mest verklighetstrogna återgivningen av konstmusik samt om valet av stereoteknik påverkas av ljudteknisk eller konstmusikalisk bakgrund. Undersökningen gjordes i form av ett lyssningstest där deltagare i tre grupper fick, efter att ha lyssnat till en konstmusikalisk ensemble live i en konsertlokal, lyssna till tio olika inspelningar av samma stycke vars enda skillnad var vilken stereoteknik som använts vid inspelningen. Deltagarna ombads att gradera hur väl inspelningarna speglade verkligheten samt rangordna dem efter vilka de ansåg låta bäst oavsett hur trogna verkligheten de var. Studiens resultat visar på att konstmusikalisk och ljudteknisk bakgrund påverkar valet av vilken stereoteknik man föredrar och vilken man tycker låter mest likt den verkliga upplevelsen av musiken live. Av resultatet kan man också utläsa att personer inte konsekvent anser att de inspelningar som låter mest verklighetstroget är den man anser låter bäst.

 • 129.
  Jäderkvist, Jesper
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ljudbitar: Om låtskrivande och musikteknologi2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 130.
  Jörgensen, Tanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Den oemotståndliga svetsen mellan ljud och bild: En kvalitativ studie om interaktion i TV- och datorspel2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att studera förhållandet mellan ljud, bild och spelare i en

  TV- och datorspelssituation. Med hjälp av fokusgruppdiskussioner berörs frågor på det

  audiovisuella området, där deltagarna är aktiva spelare som har tillryggalagt ett mycket

  stort antal speltimmar som de bygger sina kunskaper på. Här framkommer att ljud och

  musik fyller viktiga funktioner för spelarens möjlighet att interagera och leva sig in i

  spelet och att varje spel har en unik ljud- eller musikmiljö som spelarna tycks förhålla

  sig till på olika sätt beroende på varför man spelar och om man spelar ensam eller

  tillsammans med andra, det vill säga singelplayer eller multiplayer. Informanternas

  kunskaper utgör styrkan i denna undersökning men det vore önskvärt att utöka studien

  med fler fokusgruppdiskussioner samt djupintervjuer med utvalda informanter för att

  fördjupa materialet. Som förslag på vidare forskning vore det intressant att studera

  användandet av virtuella headsets där en stereoskopisk 3D bild skapas som spårar

  huvudets rörelser, för att undersöka om detta kan ha en inverkan på hur vi uppfattar

  ljudet i ett spel.

 • 131.
  Kalin, Anja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  28 sekunder senare: En sociosemiotisk tvärkulturell analys av Ikeas och McDonalds reklamfilmer i Sverige, Ungern, Saudiarabien och Thailand2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning jämför vilka skillnader och likheter som förekommer mellan

  reklamfilmer producerade inom olika kulturer. Det är en kvalitativ fallstudie av reklamfilmer

  skapade för Ikea och McDonalds i Sverige, Ungern, Saudiarabien samt Thailand. Studien

  utgår från det sociosemiotiska forskningsområdet och kombinerar detta med teorier inom

  interkulturell kommunikation. Metodologiskt används en analysmodell i fem steg i form av

  narrativ beskrivning, semiotisk analys, multimodal diskursanalys, kulturella dimensioner och

  experimentell produktion. Resultatet visar på att det innehållsmässigt, musikaliskt och

  berättartekniskt finns en hel del likheter mellan de olika ländernas reklamfilmer, medan

  filmernas narrativ, mängden information samt de roller som personifieras i filmerna skiljer sig

  åt. Undersökningen pekar på att vissa av dessa skillnader överensstämmer med ländernas

  värden avseende de kulturella dimensionerna, men att det främst är medieproducentens

  immersion i målgruppens vardag som är relevant. Studien ger insikt i de skillnader som

  förekommer mellan de olika regionerna och är väsentlig för den medieproducent som skapar

  reklam för en global marknad eller en kulturell marknad som de själva inte tillhör.

 • 132.
  Kapustin, Jevgenij
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Soundtrack till uppväckningen: Människors motiv till val av väckningssignal och hur den påverkar starten på dagen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan smartphones uppkomst har valfriheten att välja olika sorters ljudsignal till väckarklockan höjts till ny nivå för användarens vardag. Med mp3 har signalvalet växt fram med musikens bredd för många och i det här fallet går det att välja om man exempelvis vill vakna långsamt med en lugn, harmonisk melodi eller ge sig en morgonkick med intensiv rockslinga. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som motiverar användarna att välja en viss typ av signal och även varför de andra alternativen inte funkar lika bra samt hur stor andel ligger mellan dem. Undersökningen genomfördes med två olika metoder; en där musikintresserade fick svara på en enkät med frågor rörande deras val av väckningssignal; och en där försökspersoner under några dagar fick pröva att vakna till olika typer av musik och sedan beskriva hur musikstyckena påverkade upplevelsen av uppvaknandet och resten av morgonen. Resultatet visar att vi främst ställer in signalen på vår väckarklocka efter våra önskemål på stämning och att tempo är den viktigaste faktorn i ljudets/musikens uttryck.

 • 133.
  Karlsson, Carolina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Problematiska ljudkvalitetsskillnader vid liveproduktioner i samma lokal: En studie av upplevd ljudkvalitet vid två DJ-akters framträdanden under Dreamhack Winter 20142015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är bidra med förklaringar till varför upplevda

  ljudkvalitetsskillnader kan uppstå mellan olika akters framträdanden vid event och festivaler

  trots att de använder samma utrustning och är i samma lokal och att förklaringarna ska utgöra

  en kunskapskälla för dem som eftersträvar en god ljudkvalité vid liveframträdanden.

  De metoder som har används är fallstudie, webbenkät, intervjuer och egen observation.

  Webbenkäten användes på Dreamhack Winter 2014 där en grupp undersökningsdeltagare

  svarade på frågor om två olika DJ-akter på scenen i D-hallen, Elmia. Fem personer deltog

  som intervjupersoner: scenansvarig från Dreamhack, tre ljudtekniker ifrån olika ställen i

  Sverige och en person som jobbar med ljudteknisk konsultation och ljudmätning. Samtliga

  intervjuer genomfördes via mail. Intervjuerna eftersträvade att ge kunskap om dessa personers

  funderingar kring ljudkvalitetsproblemet och scenansvarig svarade på frågor om scenen på

  Dreamhack. En observation av upplevd ljudkvalitet och ljudteknikernas arbetssätt

  genomfördes av mig själv på Dreamhack Winter 2014.

  Resultatet från såväl enkätundersökningen som den egna observationen visar att inga stora

  upplevda skillnader fanns mellan de två akterna på Dreamhack Winter 2014. De upplevda

  skillnader som observerades var negativa anmärkningar, så som mängden bas och ljudstyrka.

  Intervjuerna visade på flera gemensamma åsikter bland ljudteknikerna angående förklaringar

  till ljudkvalitetsskillnader vid event som Dreamhack Winter 2014 där de ansåg att en kunnig

  och erfaren ljudtekniker, duktiga musiker, väl genomförd soundcheck och bra och rätt

  användande av utrustningen på scen krävs för att uppnå en upplevd god ljudkvalitet live. De

  förklaringar som finns enligt mina analyser och bland ljudteknikerna till negativa

  ljudkvalitetsskillnader inom liveljud i samma lokal är att ljudteknikern och musikerna är olika

  duktiga. Utrustning, soundcheck och akustik påverkar också kvalitén. Undersökningens

  sammantagna resultat tyder på att de upplevda ljudkvalitetetsskillnader som fanns på

  Dreamhack Winter 2014 berodde på bristande kompetens och engagemang hos tjänstgörande

  ljudtekniker och upplevda skillnader i bas- ljudnivå i de två DJ-akternas mixar.

 • 134.
  Karlsson, Linda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Svenska podcasts och dess innehåll: Viktiga faktorer för populära podcasts enligt enkätundersökning om lyssnarvanor och fokusgruppintervju med medieproduktionsstudenter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intresset för att lyssna och skapa podcasts har ökat markant i Sverige sedan 2004 då formatet etablerades. Syftet med arbetet är att undersöka vilka faktorer som gör populära podcasts intressanta för lyssnare. För att ta reda på detta gjordes en enkätundersökning där 422 personer deltog. Sedan genomförde jag, tillsammans med en fokusgrupp med fem medieproduktionsstudenter, en jämförande analys av åtta populära podcasts i Sverige och vägde resultat från enkätundersökning och fokus grupp mot varandra. Tidigare forskning om hur medieteknologiska utvecklingen lett till förändrade lyssnarvanor och rekommendationer för att skapa intressanta podcast presenteras i uppsatsen och för att förstå och beskriva mina resultat har stödteori om musiklyssning använts. Resultat från enkätundersökningen visar att majoriteten av deltagarna anser att ett podcast-avsnitt bör vara runt 60 minuter långt, kategoriseras som Samhälle & Kultur, Nyheter & Politik och/eller Komedi och att lyssnarna helst vill uppleva glädje/underhållning, nyfikenhet/spänning och/eller kunskapsutvecklande/informativt innehåll i podcast. Resultat från den fokuserade gruppintervjun visar att deltagarna ansåg att rösten, språket som används samt ljudkvalitén påverkar huruvida de ansåg att ett avsnitt var värt att lyssna på mer än själva innehållet. Uppsatsen knyter då an till Tagg’s teori om röst-persona och dess betydelse att skapa mening för lyssnare inom populärmusik och film. Deltagarna upplevde även att om personerna som pratar i en podcast är kända sedan tidigare kan detta påverka lyssnarens intresse för innehållet. Genom att framföra lyssnarvanor och preferenser hos lyssnarna kan det bidra med bättre förutsättningar för de som skapar och producerar podcast.

 • 135.
  Karlsson, Oliver
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Den yrkesverksamma trummisen: En studie om trummisars syn på sin yrkesverksamhet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur trummisar får jobb idag och om nätverk påverkar detta. Studien har genomförts med en kvalitativ metod bestående av djupintervjuer med fem lämpliga representanter för yrket. Resultatet visar att trummisarna i huvudsak får jobb genom kontakter och personliga nätverk och att de förlitar sig till stor del på kontakter och nätverk för framtida jobb. Rykte har också visat sig vara en bidragande faktor för yrkesverksamheten. Studien visar även att det inte räcker med att endast vara en bra trummis för att bli anställd, utan att man även måste ha tillräckliga sociala färdigheter, då jobbet sällan går ut på att bara spela trummor utan även inkluderar sociala företeelser.  

 • 136.
  Kempe, Gustaf
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Panorering för musik i 5.1 surround: En jämförelse av panoreringsteknikerna direkt/ambient och direkt-överallt2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur de olika panoreringsteknikerna, direkt/ambient och direkt-överallt, för 5.1 surround uppfattas utav lyssnare. Enligt direkt/ambient ska alla direkta källor panoreras till frontkanalerna (L, C, R) och endast ambiens finnas i surroundkanalerna (Ls, Rs). Enligt direkt-överallt kan direkta källor panoreras till alla kanaler. Ljudstimuli i tre genrer har utav undertecknad framställts, rock/hårdrock, jazz/fusion och hip hop. Ett exempel enligt direkt/ambient och ett enligt direkt-överallt framställdes i varje genre. Vidare har två lyssningsundersökningar ägt rum, en med ”vana” lyssnare i ett kontrollrum samt en med ”vanliga” lyssnare i hemmiljö. Undersökningarna visade att de flesta föredrog direkt-överallt-produktionerna och dessa uppfattades även som mest omslutande vilket har visat sig vara en viktig egenskap för en musikproduktion i surround.

 • 137.
  Koski, Lina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Småstadsblues: En kvalitativ studie av gemenskap inom bluesscenen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att genom deltagande observationer och intervjuer försöka bidra med en förståelse för hur gemenskap konstrueras i ett bluessammanhang. Studien har riktats mot specifikt Hedemora Bluesjam, som idag är väletablerat trots hur liten föreningen är.

  Två genomgående deltagande observationer har utförts. Under den första antecknades allt som gick att observera för att sedan under den andra observationen stämma av om samma mönster och beteenden förekom. Fyra intervjuer har genomförts, varav två var väldigt korta och inte särskilt djupgående, en var lite längre och den fjärde var en utförlig djupintervju.

  Resultaten visar på att det är genom en form av identitetsskapande som sker inom föreningen som automatiskt konstruerar den gemenskap som råder. Musikens roll är som den gemensamma nämnaren för besökarna, men det är den sociala biten som håller föreningen vid liv. Förhållandena mellan musiker och besökare är intima och gränserna mellan de olika rollerna suddas ut.

 • 138.
  Kourkoulis S., Teodor
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Hur ska jag få tryck i basen?: Skillnader att mixa bas, bastrumma och andra basinstrument i danceliknande musik i jämförelse med övrig populärmusik2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen går ut på att undersöka om det finns skillnader på tekniker som används vid mixning av basinstrument i musik avsedd att spelas på dansgolv som t.ex. house, trance, hip hop, R n´B, osv. och annan musik som vanligen spelas på radio, TV, Mp3-spelare, bärbara datorer osv. som rock, metal, jazz, pop, osv. Musik som är dansinriktad och spelas på dansgolv upplevs oftast som starkare i basen, då den också har basinstrumenten som den viktigaste för att skapa ett ”groove”. I uppsatsen undersöks om det finns någon speciell teknik som vid mixning av sådan musik leder till denna basbetoning. Resultatet visar att teknikerna som används är oftast de samma, men anpassade till uppspelningssystemens möjligheter. Balansen i nivåer mellan de olika basinstrumenten och de övriga instrumenten och deras frekvensinnehåll är det som leder till upplevelsen att basinstrumenten låter starkare. Alltså ska basinstrumenten mixas mycket starkare i förhållande med de andra instrumenten. Detta för att skapa trycket. Basbetoningen sker däremot oftast automatiskt av ljudsystemet nattklubbarna, då det i förväg är inställt för att lyfta basen. Uppsatsens målgrupp är personer som är nybörjare på mixning av musik, speciellt dancemusik, samt för dem som har problem i mixningen av bas samt de som vill kunna ge sina mixar ett extra tryck i basen.

 • 139.
  Kristiansen, Martin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ljudets inverkan på pulsfrekvens vid spelande av datorspel2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 140.
  Kristoffersson, Klara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Audiovisuella installationers påverkan: En kvalitativ studie om två audiovisuella installationers påverkan på rumsuppfattning, tidsuppfattning och den mobila åskådaren.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har syftet varit att undersöka två audiovisuella installationers effekt på

  tiden, rummet och den rörliga åskådaren. Två installationsformer har jämförts, en

  projicerad på ett tredimensionellt objekt samt en som visats på en platt yta.

  Frågeställningen för denna studie var: Hur samverkar ljud och bild i installationerna?

  Hur påverkas rumsuppfattningen av installationerna? Hur påverkar åskådarens

  rörelsefrihet tidsuppfattningen? För att analysera den data som samlats in har

  sammankopplingar gjorts mellan respondenternas svar och Adam Basantas ”Att ta till

  vara på rummet, tiden och den mobila besökaren”, Eliassons ”Fields of Vibrations”

  samt har delar ur Eliassons egen Modell använts. Det har gjorts semistrukturerade

  intervjuer med tre respondenter som alla är verksamma inom det audiovisuella området

  men har varierande erfarenhet. Resultatet visar att beroende på vad som ska förmedlas

  genom installationerna skiljer sig vilken installationsform som är att föredra. Om det

  handlar om narrativt berättande är den platta ytan att föredra. Om det däremot är känslor

  det handlar om är en installation på ett objekt att föredra. Det tredimensionella föremålet

  är även att föredra om man som konstnär vill leka med rummets uppfattning och ge

  åskådaren en känsla av att de själva har kontroll över tiden. Resultatet är användbart för

  fortsatt forskning när det kommer till att undersöka, förstå och utmana tid och

  rumsuppfattning beroende på vilka möjligheter åskådaren har när de upplever

  installationer. Förslag till fortsatt forskning pekar på att utveckla undersökningen med

  andra typer av installationsformer. Exempelvis större skulpturer som man som åskådare

  fysiskt kan kliva in i.

 • 141.
  Lander, Sebastian
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Filmmusik av James Horner: Instrumenteringens betydelse för filmmusikens berättarfunktioner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Instrumenteringens klangfärg inom rörliga bilder erhåller en viktig funktionalitet då

  musikaliskt berättande oftast vilja återskapa känslor som speglar berättelsen främst. Det

  är därför som kandidatuppsatsen avser gå in närmare på området och detta för att bidra

  med mer kunskap. Gällande urvalet har denna gjorts på filmmusik komponerad av James

  Horner där en selektion varit på sammanlagt sex filmer med totalt tre regissörer. För att

  kunna utföra undersökningen därav besvara frågeställningarna har metoden varit

  innehållsanalys där resultat visar på likheter inom den instrumentation som används.

  Förutom detta finnas undantag, men att instrumenteringen då möjligtvis vara där för ett

  hastigt beslut. Bortsett från vad som benämnts behandlar uppsatsens teori samt tidigare

  forskning musikvetenskap, men även kompositionslära samt musikpsykologi.

 • 142.
  Larsson, Andreas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ett audiellt möte med spelvärldens bossar: En kvalitativ studie om hur ljuddesignen hos bossar i tv- och datorspel påverkar spelarens upplevelse2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att ta reda på hur ljuddesign till bossar utförs samt hur konsumenter av dator- och tv-spel själva påverkas av ljuddesignen, med hjälp av djupintervjuer från etablerade ljuddesigners samt en fokusgruppintervju med studenter från spelutvecklingsskolan Playground Squad som är aktiva konsumenter av diverse spel. Det lyfts fram viktiga tillvägagångssätt från de som arbetar med ljuddesign och en inblick i deras processer bakom boss fighter. Innebörden av ljuddesignen i boss fighter väger tungt i upplevelsen och är viktig för spelarens möjlighet att anpassa sig och ta sig igenom svåra situationer. Ljuden visar sig därmed vara informativa, men även emotionellt berikande och sticker ut i jämförelse med andra karaktärer i spelen.

 • 143.
  Larsson Boldt, Andreas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  The Loudness War: kriget om relativ ljudstyrka inom populärmusiken2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 144.
  Larsson, Christian
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Adaptiv spelmusik: En studie om musikens funktion och kompositörens roll i datorspel2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna undersökning studerar jag hur adaptiv musik påverkar spelarens immersion i ett datorspel, samt undersöker hur ens roll och arbetsprocess påverkas som kompositör vid adaptiv musikkomponering. Genom att ha varit med och skrivit musik till ett datorspel som gjorts från grunden har jag getts unika inblickar i den processen. En fokusgruppundersökning i form av ett speltest på detta spel har även det gett feedback som eventuellt inte hade kunnat fås av ett spel som redan finns tillgängligt på marknaden.

  Det har framkommit att adaptiv musik fyller en viktig roll, medvetet och omedvetet, hos spelaren. Samtliga deltagare i fokusgruppundersökningen hade gemensamma drag och åsikter. Som kompositör ställs man även inför utmaningar som man annars inte stöter på under komponering under mer konventionella omständigheter som t.ex. till film.

 • 145.
  Larsson, Henrik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  “Vi håller aldrig på med realism...”: En kvalitativ undersökning om ljudets funktioner för en autentisk filmupplevelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar att ge en djupare förståelse för ljud i film och dess funktioner för en

  autentisk och realistisk filmupplevelse. Ljudet är sällan något man som åskådare lägger aktivt

  fokus på under en film med undantaget att man tycker att något inte stämmer. Så vad är det

  som krävs för att man inte ska ifrågasätta ljudet? Kvalitativa intervjuer med två personer

  yrkesaktiva inom ljudläggning samt en forskare inom ämnet har utförts för att kunna redovisa

  ingående tankar och åsikter om vad de anser vara ljudets viktigaste funktioner i modern film.

  Synkro nise ring och klang är centrala begrepp i undersökningen . De är exempel på faktorer

  som kan påverka hur man uppfattar kopplingen mellan ljud och bild. Med hjälp av uppsatsens

  insamlade data samt dess teoriavsnitt har dessa faktorer vidare konkretiserats genom en kort

  analys av tre utvalda scener från filmen Star Wars (1977). Uppsatsens mest centrala resultat

  baserar sig i idéen om samverkan mellan ljud och bild. Bilden klassas som det mest centrala i

  en film och ljud finns till för att förstärka eller berätta saker som bilden inte kan. Vad gäller

  realism inom filmljud så existerar det nästan inte. Det vi uppfattar som realistiskt behöver inte

  ha något med faktisk realism att göra. Uppsatsens diskussionsavsnitt berör studiens styrkor,

  svagheter samt förslag till fortsatt forskning.

 • 146.
  Leidevall, Mattias
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Stilkonventioner och Spelupplevelser Vid Ljuddesign av Dataspel i Skräckgenren2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är ett försök att leta efter vilka konventioner som finns inom dataspelsgenren skräckspels ljuddesign. Den undersöker också fenomenet immersion och hur viktigt det är för skrämselmomenten i dagens skräckspel, och hur mycket av det som utgår ifrån ljuddesignen. Då det varit brist på forskning inom ljuddesign i dataspel i allmänhet så har den tidigare forskning som funnits inom området använts så gott det går för att undersöka både skräckspelens konventioner och fenomenet immersion. Efter att teorier, hypoteser och påståenden plockats fram spelas tre olika skräckspel igenom och där undersöks det hur vidare den tidigare forskningens konventioner stämmer och hur vidare immersion är av vikt för skräckupplevelsen. Resultaten och analysen visar på att det finns konventioner och att den tidigare forskningen därför till stor del kan bekräftas. Immersion är också av vikt men kan inte lika konkret bekräftas vara av extremt stor vikt för upplevelsen. Slutligen är det svårt att bekräfta eller förneka Foley ljudeffekters påverkan på spelupplevelsen och upplevelsen av immersion.  

 • 147.
  Lidén Dalarud, Erik
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Don't call me a Kaffir: Genreanalys och klassificering av kwaito2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Genom en strukturerad genreanalys, enkätundersökning samt intervju med en DJ aktiv inom kwaito så tacklar denna uppsats uppgiften att klassificera kwaito som genre. Genom analysen så erhålls de strukturella särdrag som kan ses inom genren och detta testas mot enkätundersökningen som behandlar den allmänna uppfattningen om genren. Enkätundersökningen är i sig uppdelad i två segment vars indelning baseras på kulturella skillnader och den här uppsatsen vill belysa de båda antropologiska perspektiven etic och emic i form av en Sydafrikansk- och en icke-Sydafrikansk undersökningsgrupp. Syftet med undersökningen i den här uppsatsen är att öka förståelsen för kwaito som genre och på så vis öka förståelsen för klassificeringen av genrer. Men även huruvida detta återspeglas i enkätundersökningen. Särdragen presenteras i analysen och har anknytning till nutida forskningen. Det visar sig att perspektiven etic och emic har relevans på grund av de kulturellt bundna skillnaderna av uppfattning om genren. Den Sydafrikanska undersökningsgruppen ser tydligare kopplingar till de sociala och ideologiska aspekterna, och även house-musiken, av genren än vad den icke-Sydafrikanska.

 • 148.
  Lilliemarck, Joakim
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ljudets funktioner i filmen 9: En audiovisuell analys2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har en audiovisuell analys gjorts på de inledande minuterna till filmen 9 med ett stort fokus på ljudet. Syftet med uppsatsen var att beskriva och skapa en ökad förståelse för ljudets funktioner i filmen samt se på hur ljudet påverkade filmupplevelsen. Förhoppningen med detta var också att bidra till en bättre förståelse av filmljud och ljuddesign i helhet och vad det bidrar till berättarfunktionen i film. I uppsatsen granskades först ljud och bild för sig och slogs sedan ihop till sin helhet och analyserades utifrån en teoribildning av franska författaren Michel Chion. Ljudets viktigaste funktioner i filmen 9 var att ge en trovärdighet och äkthet, att beskriva föremål och speciellt huvudkaraktärens fysiska attribut samt att ge en respons på det som sker i bild. Vidare fyller ljudet funktioner som att beskriva rum och miljö som ger åskådaren en tydlig känsla för omgivningen filmen. Filmljudet hjälper även till att leda åskådarens uppmärksamhet och beskriva föremål eller personers innebörd. Den kanske absolut viktigaste funktion som ljudet har är att ge åskådaren en djupare förståelse för handlingen.

 • 149.
  Lindbom, Axel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musikstreamingtjänster: Vilka egenskaper lockar lyssnare?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande studie undersöker vilka egenskaper konsumenter letar efter vid val av musikstreamingtjänst och huruvida det skiljer sig mellan konsumenter med musikalisk bakgrund och de utan musikalisk bakgrund. Studien undersöker musikkonsumentens nyttjande av musikstreamingtjänster, vilka egenskaper de värderar högst hos sina musikstreamingtjänster och vilka egenskaper de saknar. Studien har genom en kvantitativ metod, där en enkätundersökning har legat till grund för empiriinsamlingen, kommit fram till slutsatsen att musikkonsumenter letar efter ett stort och brett musikbibliotek, ett bra användargränssnitt, låg kostnad, exklusivt material, teknologiska funktioner, social interaktion och ljudkvalitet. Studien har även kommit till slutsatsen att lyssnarvanor skiljer sig mellan olika konsumenter, vi kan se att konsumenter med musikalisk bakgrund lyssnar mer frekvent och aktivt på musik. I uppsatsen används bland annat Lars Lilliestam teori om aktiv och passiv lyssning (Lilliestam, Lars, 2009, s. 93). Lars redogör för innebörden av aktiv lyssning, det är när man ger sin fulla koncentration och uppmärksamhet till musiken.

 • 150.
  Lindbäck, Johan
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Professionell mastering: Ett bra alternativ för oetablerade musiker?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Pre-mastering, populärt men något missvisande kallat mastering, är en process där slutmixen av en låt optimeras för att erbjuda en så pass njutbar lyssning som möjligt för de allra flesta som lyssnar på den aktuella musiken. I denna uppsats har jag föresatt mig att ta reda på om det är meningsfullt för oetablerade artister (demoartister) att anlita någon av de professionella masteringfirmor som finns för att utföra detta, eller om det går att göra med likvärdigt resultat på egen hand. Resultatet visar att de flesta lyssnare tycker att en professionellt mastrad slutmix låter bättre än en hemmagjord mastering. Även om de flesta skivbolagen enligt min undersökning tycker att det är en onödig investering för musiker som söker skivkontrakt så bör professionell mastering ändå anses som ett bra alternativ för oetablerade musiker.

1234567 101 - 150 of 306
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf