du.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 348
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Hallstensson, David
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Att anpassas eller inte anpassas, det är frågan: En undersökning om hur musikalisk adaptivitet i datorspel påverkar spelupplevelsen2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom två delstudier undersöktes det hur musikalisk adaptivitet påverkar spelupplevelsen av tv- och datorspel. Utformningen av musikaliskt material, upplägg och genomförande av Delstudie 2 byggde i hög grad på resultaten från Delstudie 1, enligt principer för forskning genom design (research through design) där deltagarna också hade rollen som deltagande designers. I de två delstudierna fick undersökningens deltagare spela ett demospel med olika versioner av adaptiv musik och i fokusgrupper diskutera ämnen som spelupplevelse, spelmusik och hur de upplevde de olika versionerna av adaptiv musik i demospelet. Undersökningens deltagare ansåg att olika spel har olika krav på, och förutsättningar för, hur dess komponenter bidrar till spelupplevelsen - vare sig det är ljud, musik, grafik eller spelbarhet. Deltagarnas kommentarer pekade även på att den grad av musikalisk adaptivitet som ett spel bör använda sig av beror på själva spelet och vad dess syfte är. Slutsatserna från denna studie är att adaptiv musik upplevs både positivt och negativt och att det beror från person till person, men även att den musikaliska adaptivitetens främsta funktioner är att guida spelaren och bidra till spelets helhetskänsla.

 • 102.
  Hallström, Erik
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Atmosfärisk musik i 3D för datorspel: En jämförelse mellan stereomixning och hörlursanpassad 3D-mixning för datorspel2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien utforskas tillämpandet av binaural processering för hörlursmixar till

  spelmusik. För att undersöka hur binauralt mixad atmosfärisk spelmusik upplevs av lyssnare,

  jämfört med vanlig stereomixad atmosfärisk spelmusik, har individuella lyssningstest

  genomförts. Under lyssningstesterna jämfördes två olika hörlursmixar av en atmosfärisk låt

  komponerad till en specifik sekvens ur ett spel. Den ena var mixad med binaural processering

  medan den andra var mixad i vanlig stereo. Syftet var att få lyssnarnas upplevda åsikter kring

  spatiala- och immersionella skillnader i förhållande till de två hörlursmixarna och

  spelsekvensen. Undersökningsresultatet visar att den binaurala stereomixen gav

  undersökningsdeltagarna

  en något bättre ”utanför huvudet”-upplevelse även om dess spatiala

  egenskaper i övrigt inte upplevdes övertygande. Majoriteten av lyssnarna föredrog den

  vanliga stereomixen då de tyckte att denna på ett bättre sätt representerade spelkaraktärens

  inre. Vanan och förväntningen av att höra musik inifrån huvudet till följd av vanliga

  stereomixar i hörlurar kan vara en orsak till lyssnarnas föredragna mix. En binaural stereomix

  och dess egenskaper av att positionera ljudkällor utanför huvudet kan medföra tvetydigheter

  huruvida musiken ska tolkas som diegetisk eller inte, alltså tvetydigheter huruvida musiken

  finns i spelkaraktärens värld och uppfattas av denne eller om musiken endast ska uppfattas av

  lyssnaren och inte finnas i spelkaraktärens värld. En svaghet med den binaurala

  processeringen var dess generella HRTF-mall. Vidare forskning behövs för att ta fram en

  kalibreringsprocess av en HRTF-mall för individuell anpassning till lyssnaren. Denna

  kalibreringsprocess kan testas tillsammans med VR-teknik för spel.

 • 103.
  Hallström, Sten
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Atmosfärisk musik i 3D för datorspel: En jämförelse mellan stereomixning och hörlursanpassad 3D-mixning för datorspel2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien utforskas tillämpandet av binaural processering för hörlursmixar till

  spelmusik. För att undersöka hur binauralt mixad atmosfärisk spelmusik upplevs av lyssnare,

  jämfört med vanlig stereomixad atmosfärisk spelmusik, har individuella lyssningstest

  genomförts. Under lyssningstesterna jämfördes två olika hörlursmixar av en atmosfärisk låt

  komponerad till en specifik sekvens ur ett spel. Den ena var mixad med binaural processering

  medan den andra var mixad i vanlig stereo. Syftet var att få lyssnarnas upplevda åsikter kring

  spatiala- och immersionella skillnader i förhållande till de två hörlursmixarna och

  spelsekvensen. Undersökningsresultatet visar att den binaurala stereomixen gav

  undersökningsdeltagarna en något bättre ”utanför huvudet”-upplevelse även om dess spatiala

  egenskaper i övrigt inte upplevdes övertygande. Majoriteten av lyssnarna föredrog den

  vanliga stereomixen då de tyckte att denna på ett bättre sätt representerade spelkaraktärens

  inre. Vanan och förväntningen av att höra musik inifrån huvudet till följd av vanliga

  stereomixar i hörlurar kan vara en orsak till lyssnarnas föredragna mix. En binaural stereomix

  och dess egenskaper av att positionera ljudkällor utanför huvudet kan medföra tvetydigheter

  huruvida musiken ska tolkas som diegetisk eller inte, alltså tvetydigheter huruvida musiken

  finns i spelkaraktärens värld och uppfattas av denne eller om musiken endast ska uppfattas av

  lyssnaren och inte finnas i spelkaraktärens värld. En svaghet med den binaurala

  processeringen var dess generella HRTF-mall. Vidare forskning behövs för att ta fram en

  kalibreringsprocess av en HRTF-mall för individuell anpassning till lyssnaren. Denna

  kalibreringsprocess kan testas tillsammans med VR-teknik för spel.

 • 104.
  Hedström, Joseph
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musiken uppfinner framtiden: En undersökning av problemaktivering i den kreativa processens skapandefas hos musikskapare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöks kreativitet hos musikskapare och hur dessa inleder sitt skapande.

  Kreativitet både tillåts och uppmuntras att ta allt mer plats i dagens samhälle, dock är det inte alltid

  självklart vad kreativitet innebär. Syftet med uppsatsen är att bidra med en djupare förståelse för hur

  musikskapare arbetar kreativt och genom det ge en förtydligande bild av vad kreativitet är.

  Forskare har tagit fram flera olika definitioner och modeller av kreativitet och kreativa processer,

  vilka ofta visar på olika sidor av fenomenet. I den här uppsatsen är definitionen av kreativitet

  grundad i vad som beskrivs av Brodin (2014) och Sawyer (2012): att en kreativ handling är ny och

  nyttig. Definitionen förklaras även i olika nivåer utifrån fyra-c-modellen, framtagen av Kaufman

  och Beghetto (2009). Det ges även en beskrivning av vilka delar den kreativa processen består av,

  även det utifrån Brodin (2014) och Sawyer (2012) – vilka även talar om hur divergent tänkande är

  en förutsättning för att arbeta kreativt. Hur lycka och välmående är relaterat till kreativitet förklaras

  också, grundat i Csikszentmihalys (2003) teori om flow.

  I skapande av musik använder sig utövare av sin kreativa förmåga för att söka, identifiera och

  formulera idéer. Dessa idéer som inleder skapandet benämns i uppsatsen som problem. Problem

  utgör de grundläggande tankarna som förmedlas i musiken och de utvecklas under skapandets gång.

  För att undersöka hur kreativiteten kommer till uttryck under denna så kallade problemaktivering

  har en fokusgruppsdiskussion använts. Fokusgruppen bestod av fyra studenter från Högskolan

  Dalarnas Ljud- och musikproduktionsprogram. Samtliga var aktiva musikskapare med flerårig

  erfarenhet av både musikskapande och musikproduktion. En av deltagarna hade längre erfarenhet

  än de andra och gav även uttryck för ett förhållningssätt som skiljde sig från de andras

  beskrivningar.

  Undersökningen ger stöd för hur erfarenhet spelar roll i hur kreativiteten uttrycks och stödjer

  därigenom fyra-c-modellen, till viss del. Dock visade sig vissa skiljaktigheter mellan

  fokusgruppsdeltagare som nått samma, lägre, grad av kreativitet vilket kan tyda på att fyra-cmodellen

  skulle kunna utvecklas med ytterligare en gradering.

 • 105.
  Hellström, Staffan
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Tystnaden i ljudfilm: En studie i Jacques Tatis ”Mon Uncle”2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hellström, Staffan. Tystnaden i ljudfilm - En studie i Jacques Tatis ”Mon Uncle”. C-uppsats. Falun: Institutionen för kultur & medier, Högskolan Dalarna. HT-2008 Denna uppsats undersöker Jacques Tatis användning av tystnaden i samspel med ljud och hur de komiska situationerna uppkommer genom detta. Dess syfte är att öka kunskapen för ljudläggare hur man kan använda tystnaden i samverkan med ljud för att uppnå önskat resultat. Den har även som syfte att visa hur specifikt Jacques Tati åstadkommer detta. Uppsatsen innehåller en kvalitativ närläsning, analys och personlig tolkning av fyra scener ur Tatis film ”Mon Uncle” från 1958. Undersökningen är genomförd med ett hermeneutiskt synsätt. Tystnaden definieras som något som endast kan förekomma när ljud existerar. Utredningen genomförs med teoretiskt stöd av Bela Balázs teorier om ljud i film samt Robert Bressons anteckningar om filmkonsten. Bressons filmer är väldigt liknande Tatis filmer på det tekniska planet och är därför relevanta för jämförelser. Sammanfattningsvis kan det sägas att Tati ljudmässigt skapar sina komiska situationer genom ett samspel mellan ljud, tystnad och ett repeterande av monotona ljud. I likhet med Bresson är han intresserad att lyfta fram det osedda och göra oss uppmärksamma på tystnaden.

 • 106.
  Hemdarve, Jesper
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  För många val - För lite gjort?: En fallstudie i datorbaserad musikproduktion2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att redogöra för hur musikproducenter betraktar och hanterar det utbud av musikproduktionsrelaterad programvara som finns tillgängligt idag, samt att öka kunskapen om hur detta utbud kan inverka på musikalisk produktivitet. Föremål för den undersökning jag gjort är fem studenter på Medieproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna. Undersökningen har genomförts i form av strukturerade kvalitativa intervjuer. Med utgång från denna empiri har en verbal analys gjorts av resultaten. Från resultatet kan utläsas att mängden tillgänglig programvara, och dess inneboende möjligheter, har gjort ramarna för vad man kan och inte kan göra i sitt musikproducerande diffusa. Tidigare har tekniska begränsningar utgjort ramar för vad som är genomförbart, idag är det i högre grad upp till människan själv att sätta begränsningar. En slutsats jag drar utifrån undersökningen är att de intervjuade kan uppleva detta ansvar för sina egna förutsättningar som hämmande för den musikaliska produktiviteten.

 • 107.
  Hemgren, Dan
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Fildelning – Hjälper eller stjälper?: Hur upplever den oetablerade artisten det?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 108.
  Hess, Helen
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Att skapa en trovärdig ljudupplevelse: Intentioner och genomförande av ljudläggningar i dokumentärfilm2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en hermeneutiskt inspirerad studie som undersöker hur dokumentärfilmskapare ljudlägger sina filmer och vilka intentioner som ligger bakom deras ljudläggningar. Genom kvalitativa intervjuer med tre dokumentärfilmskapare som är väletablerade i den svenska filmbranschen ska läsaren få inblick och ökad förståelse för ljudläggningsarbete i dokumentära filmer. Det empiriska materialet som samlas in genom intervjuerna analyseras med hjälp av två filmljudanlysmodeller som är tagna ur långfilmssammanhang. Dessa modeller möjliggör en tolkning och värdering av intervjusvaren ur ett vetenskapligt perspektiv. Resultat av studien visar likheter och variationer i de intervjuade respondenternas tanke- och arbetssätt. Det är möjligt att applicerar nästan all empiriskt material på teorierna som syftar på ljudläggningar för spelfilms- och biografproduktioner trots att respondenterna inte alls är medvetna om det. Alla tre intervjupersoner ljudlägger utifrån ett självlärd och ibland ganska intuitivt arbetssätt.

 • 109.
  Hessle, Adam
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Dr. Syntlove eller, Hur jag slutade ängslas och lärde migfärga digitala syntar: En snåljåps guide till det dyra syntersizerljudet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen presenterar en undersökning av skillnaden mellan analoga hårdvarusyntar och

  digitala mjukvarusyntar. Syftet är att färga de digitala mjukvarusyntarna så dessa

  efterliknar de analoga hårdvarusyntarna. Detta kan gynna situationer där man som Musik

  och Ljudproducent önskar efterlikna en analogsynt med digitala verktyg och medel.

  Tidigare forskning redogör hur signalerna från syntar upplevs. Efter mätningslabbar

  visade det sig att analoga hårdvarusyntar hade grövre vågformer, därav beslöt man sig för

  bitdjupsreducering som metod för att färga ljuden. Dock så visade sig bitdjupsreducering

  inte vara en tillräckligt färgande metod. Resultaten talade för att lyssnaren fortfarande

  kunde urskilja signalerna trots behandling.

 • 110.
  Hjelm, Johan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Mastering: Undersökning av hur masteringsteknikers ideal och tidigare erfarenheter påverkar masteringsprocessen av inspelad musik2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom att undersöka hur mycket av några masteringsteknikers personliga ideal och tidigare erfarenheter, med musikalisk bakgrund och smak, som hörs från masteringsprocesser av förelagda inspelningar av musik inom olika musikstilar är syftet att bidra med kunskap om hur mycket av de tidigare musikaliska influenserna en masteringstekniker tar med sig in i en masteringsprocess, och ses som användbar för fortsatt forskning inom ljud- och musikproduktion. Jag har låtit tre masteringstekniker under enskilda sessioner mastra tre ljudsekvenser, där jag även har observerat deras tillvägagångssätt, utfört intervjuer och sedan på egen hand granskat materialet genom att lyssna och titta på deras bearbetningar av ljuden. Slutligen har jag låtit fem vana lyssnare bedöma och kommentera mastringarna i form av en lyssningsundersökning. Utifrån observationerna, samtalen och min granskning tyder resultatet på att det personliga idealet och tidigare erfarenheten främst hörs i mastringar utförda av personer som är djupt rotade i sin favoritgenre och låter de idealen och arbetsmönstren även påverka mastringar inom främmande musikstilar.  

 • 111.
  Holgersson, Per-Henrik
  et al.
  Kungl. musikhögskolan.
  Gullö, Jan-Olof
  Södertörns högskola, Journalistik.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  På konstnärlig eller vetenskaplig grund: Olika förutsättningar för studenters lärande2012In: NU2012 Gränstlöst lärande: Göteborg 17-19 oktober 2012 : konferenskatalog, Göteborg, 2012, p. 105-106Conference paper (Refereed)
 • 112.
  Holmgren, Olof
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Filmmusikens betydelse: En receptionsstudie om hur musik i film bidrar till förståelse2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  This essay is about film music and how people react in a study where the music and picture comes from two different genres that both has unique conventions, of how the “standard” music ought to be composed. The purpose of this essay is mainly to try and get an understanding of film music’s importance in the movies dramatic structure, and how people react when the conventions of music is broken and two genres are combined into one. The questions that are to be answered in this essay are: *how could music as a tool change the character of a film? *How does the participants, of this inquire, experience the film depending on what music they hear? *And what is it that the participants think that the music brings to the movies narration? The method of this survey is based on a number of participants that have responded on questions of how they experienced the movie, both with music and without. This study has shown that when music and picture, which comes from different genres, interact with each other it tends to create comical features and a sense of that the music has an advantage in terms of the genre that people feel that the film has.

 • 113.
  Hrafn Ligander, Haraldur
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Easy to get environment: The media engineers way in to education through the help of file shared software2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vår nutid har människan möjlighet att genom cracking och fildelning hämta ett datorprogram utan att köpa det. Studenter under utbildning, där verktyg används i form av mjukvara, visar sig utnytja möjligheten att lätt få tag i dessa verktyg genom att fildela. Syftet med uppsatsen är att undersöka studenters tankar och resonemang gällande fildelning av mjukvara avsedd för medieproduktion. Undersökningen genomfördes med två olika metoder. En där studenter innom media fick svara på en enkät med frågor rörande deras köp av media-teknik och mjukvara. Samt frågor om deras fildelningsvanor. En metod där respondenter under intervju fick svara på frågor angående vilken väg de tog mot att börja studera som mediatekniker och vilka tankar de hade kring fildelning. Resultatet visar att studenter främst fildelar för att kunna testa och avgöra om det är värt att betala för mjukvaran de testat. Resultatet visar också att det är större changs att studenter köper den kreativa mjukvaran om de tidigare prövat denna genom fildelning.

 • 114. Hultberg, Cecilia K
  et al.
  Johansson, Karin
  Holgersson, Per-Henrik
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Developing professionality: Young and established musicians' learning strategies2009In: The Reflective Conservatoire : Building Connections, London, 2009Conference paper (Refereed)
 • 115.
  Häger, Ludvig
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Etniska musikinstrument i dataspelsmusik: En undersökning om musikinstrumentens användning i Assassin's Creed2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 116.
  Hägglund Johnson, Noah
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Det osynliga berättandet: Ljudets berättande funktioner i filmen Munich2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna undersökning har en audiovisuell analys genomförts på en filmsekvens ur

  filmen Munich (2005), för att undersöka hur ljudet påverkar filmens berättande. Syftet

  med studien var att skapa en djupare förståelse för ljuddesign i film men även för att se

  hur det kan användas som ett berättarverktyg. I studien granskades först ljud och bild

  individuellt och sedan båda tillsammans som efteråt analyserades utifrån teoribildning

  från Michel Chion, Klas Dykhoff och David Sonnenschein. Studiens resultat påvisar att

  ljudet används för att leda åskådarens uppmärksamhet, ge information och informativa

  egenskaper till karaktärerna och objekt i filmen och för att reflektera protagonisternas

  sinnestillstånd.

 • 117.
  Höckerbo, Viktor
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Kommunikationsproblem i dagens spelbransch för en ljuddesigner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen beskriver de kommunikationsproblem som kan uppstå mellan speldesigner och ljuddesigner, under arbetet i ett spelprojekt.

  För att samla in relevant data har jag använt mig utav två olika metoder. Den största vikten läggs på kvalitativa intervjuer men uppsatsen innehåller även en autoetnografisk beskrivning. Intervjuerna har genomförts med flera företag inom den professionella spelbranschen och tar upp både speldesignern och ljuddesignerns perspektiv inom området. Den autoetnografiska beskrivningen handlar om mina egna erfarenheter som jag har samlat på mig under flertalet skolprojekt, där jag antingen har jobbat som kompositör eller ljuddesigner.

  Uppsatsen behandlar främst hur de olika parterna ser på kommunikationen i ett spelprojekt och eventuella problem som kan uppstå under arbetets gång, men tar även upp eventuella lösningar och sätt att arbeta runt problemet.

 • 118.
  Högberg, Daniel
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Visuell Perception: En studie av visuella faktorer kring ett musikaliskt framträdande2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The essay investigates the visual element as seen by the audience and artist to be of greatest importance to a musical performance. The study was conducted in the form of a field work which included doing interviews with artists, surveys of the audience and interpretive observations of live performance. The fieldwork was conducted in three different environments in which I found myself on the spot and performed the various stages included in the field work. It was done to create a surface that could be used in an essay, and through that use this material to compare and analyze my results and in the end be able to answer my questions. I started from eight different factors which all could be experienced visually on stage. The factors were light / colors, costumes, props, effects, stage presence, attitude / image, nervousness and dance / body language. Those factors would then be examined in the various musical performances and to be answered by the audience and performers which of those factors they considered to be of great importance or small importance when it comes to visual perception in a musical context. The result was a clear statement where two factors were considered to be most crucial for a musical performance, and a clear statement in which two factors were considered by the majority to be less important. The results demonstrate a common understanding what the artist and the audience thinks is important. A result that can act as a template for what an artist should think about regarding the visual elements before an performance. My theory is my assumption that the visual elements of musical performances can play an important or decisive role, an assumption that was strengthened by my empirical experiences at a concert visit. I wanted in this essay explore and give a clear picture of what it is that artists and audiences consider to be visually crucial for a musical context

 • 119.
  Iljero, Erika
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Var Dags Brus: En inblick i ljudkänsliga personers vardag2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ undersökning om icke diagnostiserad ljudkänslighet. Syftet är att skildra den subjektiva upplevelsen av ljudkänslighet hos ljudkänsliga personer. Tolv informanter har svarat på ett frågeformulär rörande sin upplevelse som ljudkänslig och hur detta påverkar vardagen. Studiens resultat visar att faktorer som stress, sömnproblem och starka ljud bidrar till ökad känslighet. Strategier för att hantera ljudkänsligheten i vardagen presenteras. Vanligaste strategierna är att undvika miljöer med hög ljudnivå, att använda hörselskydd eller hörlurar med musik samt att eftersträva tystnad då man vistas i sin hemmiljö. Studien belyser också i stort hur ljud kan påverka oss både fysiskt och psykiskt.

 • 120.
  Ingelman, Niclas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Skillnad på dist och dist?: Symmetrisk respektive asymmetrisk klippnings påverkan påintermodulationsdistorsion och lyssnarens upplevelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur symmetrisk respektive asymmetrisk distorsion skiljer sig från

  varandra och dess påverkan på intermodulationsdistorsion. Undersökningen görs genom

  lyssningstest med en lyssningspanel av erfarna lyssnare samt spektrumanalyser av signaler.

  Det visade sig att användandet av sinustoner vid spektrumanalyser ger en missvisande bild av

  gitarrdistorsion. Spektrumanalyserna visade på liten skillnad mellan klippningsformerna vid

  verkliga gitarrsignaler som ledde till att undersökningsdeltagarna hade svårt att beskriva

  skillnaderna. Intermodulationsdistorsionen var mer påtaglig i asymmetrisk klippning, dock

  tyder inget på att detta märkbart skulle påverkat lyssnaren.

 • 121.
  Jalmar, Clara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  The twinkling and sparkles of women: Analysing the female gender through foley and sound design in Japanese anime2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With anime as the focal point, this essay examines how the view on the female gender in Japan, affects the artistic and narrative choices the foley and sound design. The study uses the male gaze, coined by Laura Mulvey, to analyse two series in the genres shoujo and shounen, that are targeted towards young women and men, respectively. By contextualising the anime series with literature about gender roles in Japan, the result of the essay found that the male gaze was prominent in characterisation of women (and men) through the pitch and timbre of the foley and sound effects. Women were defined through light and soft sounds, influenced by both Confucianism and the ie system, that favours men as breadwinners and decision makers.

 • 122.
  Jansson, Johnny
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Är det för starkt: Vad anser PA-tekniker och konsertbesökare om höga ljudnivåer2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att skapa en bättre förståelse till orsakerna bakom PA-teknikers val av ljudnivå på en konsert, och varför dessa ljudnivåer är så pass höga som de är idag. Ett antal ljudtekniker har i rollen som PA-tekniker fått besvara några frågor om ljudnivån på konserter. Dessutom har ett flertal konsertbesökare fått svara på bl.a. om de tycker att ljudnivån på konserter brukar vara lagom eller för hög. De flesta ljudteknikerna och nästan två tredjedelar av konsertbesökarna tyckte att ljudnivån brukar vara för hög. Musikens genre och scenljudet uppgavs som de faktorer som påverkar valet av ljudnivån mest. Men ytterligare en faktor som gör att ljudnivån ofta är hög, är att ljudnivån påverkar musikupplevelsen. På en konsert vill de flesta kunna känna musiken fysiskt.

 • 123.
  Jansson, Oscar
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Tinnitus och andra hörselskador ur ett musikproduktionsperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ undersökning om hörselskador hos musikproducenter. Syftet är att beskriva hur individer som är beroende av sin hörsel, och är medvetna om sin nedsättning, utför sitt arbete. Fem yrkesverksamma musikproducenter med hörselskador har intervjuats om hur de upplever sin hörselskada och hur de hanterar den under arbete. Studiens resultat visar att olika frekvensrelaterade problem är de största hindren, men att upplevelsen är väldigt individuell. Stress och buller var också två viktiga faktorer. Strategier för att hantera hörselskadan under arbete presenteras även. De vanligaste hjälpmedlen är olika visuella verktyg, vilket pekar på att synintryck spelar en allt större roll inom musikproduktion.

 • 124.
  Jansson, Pontus
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Miljömedveten Ljudbild: En kvalitativ studie om miljöstrategi inom ljudindustrin2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mänskligheten står inför ett globalt rådande problem gällande klimatförändringarna. Mönstret

  av att prioritera ekonomiska resurser före ekologiska har försatt oss i en position där

  omfattande förändringar behöver göras, i alla delar av samhället, för att uppnå uppsatta

  miljömål och hållbarhet. Uppsatsen ämnar redogöra för hur industrin för auditiv inspelning

  och bearbetning kan hantera klimatfrågorna, samt kartlägga vilka ekologiska problem

  branschen står inför. Detta med respekt för den auditiva standard industrin är van vid, därmed

  har arbetet genomförts med idén om att inte påverka rådande ljudideal. Under arbetet

  genomfördes fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner i egenskap av

  konsumenter, tillverkare och miljövetare. Resultatet tyder på att utbudet inom ljudindustrin i

  låg grad erbjuder klimatsmarta alternativ och att ämnet är fåordigt diskuterat inom branschen.

  Överkonsumtion, strömförbrukning och produktdesign är några av de faktorer där texten

  redogör förbättring. Genom miljöcertifiering, miljöprofilering samt tillverkning och

  användning med respekt för miljön har ljudindustrin gjort stora framsteg i klimatfrågorna.

  Informanterna är enade om att konsumenterna har god makt till förändring och att denne

  kommer genom diskussion och ökad medvetenhet.

 • 125.
  Jansson, Sonny
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Rulla Garn1: En kvalitativ studie om upplevd yttrandefrihet, självcensur och moralpanik inom svensk rapmusik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  den här uppsatsen undersöker jag hur svenska rapmusiker ser på sina möjligheter att

  uttrycka sig fritt efter uppståndelsen kring den så kallade Mr-Cool affären. Resultatet

  bygger på intervjuer med sex svenska rappare och tyder på att dessa inte låtit sig

  påverkas i någon större utsträckning, men studien visar samtidigt på att svenska rappare

  har en stark artistisk integritet och ett motstånd mot mainstreamkulturen i samhället.

  Moralpanik och yttrande- och skapandefrihet som studien delvis berör visar sig även

  engagera dem på ett personligt plan.

 • 126.
  Jennerholm Hammar, Jakob
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Interaktiv generativ konst?: En utredning av relationen och samspelet mellan interaktiv och generativ konst betraktat utifrån konstverken Petri av Peter Beyls och Shaping Form (and Space) av Ernest Edmonds2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur relationen mellan interaktiv och generativ konst ser ut samt att försöka utreda om de kan förstås samexistera och definieras som ett utpräglat konstnärligt uttryck eller koncept. Detta i och med deras historiska och estetiska sammankoppling trots sina tillsynes paradoxala egenskaper. Generativ konst definieras ofta som konst skapad av ett autonomt system, till exempel ett datorprogram eller en maskin, vilket utifrån vissa givna regler självständigt utformar delar av eller ett fullständigt konstverk. Frånvaron av mänskligt inflytande, vare sig det rör sig om konstnären själv eller åskådare, blir alltså en tongivande avgränsning. Interaktiv konst är å andra sidan, som namnet indikerar, helt beroende av mänskligt handlande och deltagande och åskådaren eller användaren blir avgörande för verkets design och utförande. Undersökningen består i en analys av Peter Beyls konstverk Petri och Ernest verk-serie Shaping Form (and Space) ur vilken en diskussion kring gemensamma och definierande beröringspunkter görs. Undersökningen bekräftar tidigare studier som visar på att hybridformer mellan interaktiv och generativ konst existerar. Dessa innehar klart identifierbara aspekter av båda koncepten. Möjligt definierande och särskiljande element i form av bland annat ett fokus på ömsesidig påverkan eller influens mellan åskådare och generativa system eller människa och maskin identifieras också.

 • 127.
  Johansson, Christoffer
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ljudet av Galenskap: En analys av musikens narrativa funktion i film2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete har varit att få en större kunskap om den musikaliska gestaltningen av karaktärer i film, samt att få en utökad kunskap om filmmusik generellt. Uppsatsen inleds med en kort skildring av filmmusikens historia samt en redogörelse för den tidigare forskning som berör ämnet. Därefter har en funktionell analysmetod, baserad i en kategorisering av filmmusikens olika berättarfunktioner, presenterats. Analysen är grundad i två frågeställningar och dess syfte har varit att ta reda på musikens narrativa funktion i film och de eventuella mönster som kunnat urskiljas i det musikaliska berättandet. Fyra olika scener ur fyra filmer har analyserats, alla med den gemensamma nämnaren att de gestaltar ett eller flera mord. Vidare har analysen sammanfattats. De musikala mönster som har lyfts fram för vidare diskussion är: Den ljudande intensiteten, Återkommande musikala element och Den musikala dynamikens utlösningspunkter. I diskussionen fastslås att de mönster som kunnat urskiljas härrör till den övergripande förståelsen av musikens funktion i film. Samt att grunden i det ljudliga berättandet ligger i dess förhållande till bildspråket och den aktuella filmens handling.

 • 128.
  Johansson, Fredrik
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Filmljudets funktioner i dramafilm: En audio-visuell analys av filmen The King's Speech2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Johansson, Fredrik (2012). Filmljudets funktioner i dramafilm – En audio-visuell analys av filmen The King´s Speech. Examensuppsats inom Ljudproduktion, Högskolan Dalarna, Akademin för språk och medier, Falun.

  I denna uppsats undersöktes filmljudet i dramafilmen The King´s Speech. Detta för att ta reda på vilka funktioner filmljudet fyller i de valda sekvenserna ur nämnda film, samt hur ljudet är placerat i filmens flerkanalsmix.

  Filmen granskades med hjälp av en audio-visuell analys. Denna metod går ut på att ljudet och bilden undersöks separat, för att sedan åter kombineras och analyseras som helhet. Den audio-visuella analysmetod som använts kommer från ljudteoretikern Michel Chion, och kallas Masking.

  Resultatet av den audio-visuella analysen pekade mot att ljudets huvudsakliga funktioner var att skapa en realistisk skildring av karaktärer och omgivningar, skapa en känsla av närvaro, samt att skapa och bibehålla olika perspektiv i den narrativa världen. Den stora majoriteten av ljud visade sig vara placerade i centerkanalen, medan främst ickediegetisk musik och ambiensljud var placerade i front- och surroundkanalerna. Detta kanalanvändande tycktes gynna de funna funktionerna, främst genom att bidra till känslan av närvaro och realism, genom att omsluta filmpubliken med ambienta ljud.

 • 129.
  Johansson, Joel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Mixning, samplingsbaserad & livespelad musik: En kvalitativ studie i vilka förhållningssätt nutida etablerade mixningstekniker har till två kategorier av musikinstrumentering2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med kunskap om mixningsstilar och mixningsideal i musikgenrer som grund,

  undersöker den här forskningen en kategorisering av musik som tar fäste i

  instrumentering. Syftet är att undersöka möjliga mixningsstilar och mixningsideal

  beroende på om instrumenteringen är samplingsbaserad eller livespelad.

  Forskningen ämnar till att kunna presentera hur nutida mixningsteknikers och

  producenters tankevärldar ser ut kring fenomenet. Metoden som använts är en

  kvalitativ datainsamling med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar

  på flera återkommande svar till de två kategorierna, samplingsbaserad musik och

  livespelad musik. Samplingsbaserad musik förväntas låta mer progressivt, innehålla

  mer separation, mer ”high-end” och ”low-end”, generellt starkare och ”dyrare” ideal.

  Medan livespelad musik förväntas låta mer verkligt och har en generellt rakare

  frekvenskurva i sin mix. Diskussionen visar på flera möjliga metoder att kunna

  genomföra liknande forskningar som kan resultera i starkare reliabilitet och validitet.

  Felkällor i den här forskningen tas upp, däribland bristen på respondenter.

 • 130.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Från prövande till skyddande: en fallstudie av utvecklingen av direktströmmad musikfestival2015In: Vidgade vyer över musiken / [ed] Thomas Florén, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Från prövande till skyddande, en fallstudie av utvecklingen av direktströmmad musikfestival

   

  Medieteknologiska utvecklingen har medfört att det är enkelt att direktströmma musikers scenframträdanden, med ljud och bild över internet, för olika typer av aktörer. Samverkan med externa aktörer i produktionsprojekt som görs vid Högskolan Dalarna kan vara komplexa och samtidigt öka utbildningarnas användbarhet för studenterna. Detta paper beskriver en etnografiskt inspirerad fallstudie av studenters prövande att direktströmma musikers framföranden under en årligt återkommande musikfestival åren 2013-2015. En folkbildningsorganisation agerade beställare och var musikfestivalens arrangör i projektkurser där jag fungerade som lärare. Som bakgrund använder jag tidigare forskning om hur organisering av musik- och medieproduktion förändras när ny teknologi tas i bruk. Teoretisk ansats är inspirerad av Howard Becker Art Worlds ([1982];2008). Materialet består av videoklipp och minnesanteckningar från mina deltagande observationer av musikfestivalens genomförande. Resultatbeskrivningen är kronologisk uppdelad i tre års utveckling. Detta för att beskriva utvecklingen från studenternas prövande att direktströmma musikfestivalen till arrangörens fundering över att skydda rättigheterna och exemplifieras med offentligt publicerade videoklipp. År 2015 började arrangören fundera över rättigheterna att direktströmma musikfestivalen när journalister började göra det samma. I diskussionsdelen föreslår jag hur kunskapen kan användas i högre utbildning inom musik- och medieproduktion.

   

  Becker, H. ([1982]2008). Art Worlds. Los Angeles: University of California Press.

  Holt, F. (2011). ”Is music becoming more visual? Online video content in the music industry.” Visual Studies Vol. 26 (1), s. 50-61.

  Holt, F. (2010). ”The economy of live music in the digital age.” European Journal of Cultural Studies 13(2) s. 243-261.

 • 131.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Gymnasieungdomars föreställningar om musiken som karriärväg.2006In: Musikvetenskap i dag, Växjö, 2006Conference paper (Refereed)
 • 132.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Gymnasieungdomars föreställningar om musiken som karriärväg.: Prel. resultat av förstudie.2007In: Musikvetenskap i dag., Stockholm, 2007Conference paper (Refereed)
 • 133.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Hörbara skillnader i unga musikers inspelningar av sina framföranden som ljudfiler mot videoklipp2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  HÖRBARA SKILLNADER I UNGA MUSIKERS INSPELNINGAR AV SINA FRAMFÖRANDEN SOM LJUDFILER MOT VIDEOKLIPP

  Sören Johansson, adjunkt, Högskolan Dalarna

  Genom att följa några unga musikers etableringsprocesser åren 2007-2011 har jag undersökt hur musikers arbetsliv förändrades när de tog ansvar som medieproducenter. Resultat om hörbara skillnader i musikernas inspelningar av sina framförande som ljudfiler mot deras videoklipp ligger till grund för presentation om hur musikers ageranden som medieproducenter kan diskuteras i högre musikutbildning. Utgångspunkten för vad som utgör musikers kärnverksamhet i praktiken är att de gör klingande framföranden som scenframträdanden och inspelningar. Materialet samlades genom fokusgruppintervjuer och etnografiskt inspirerade fallstudier när en klassisk musiker och populärmusiker började sprida inspelningar av sina framföranden som ljudfiler och videoklipp över internet via flera olika sociala medieplattformar. Samtidigt deltog musikerna i högre musikutbildning. Insamlingen avslutades när dagstidningar började använda musikernas videoklipp de spred via YouTube i samband med musikernas tillträden till viktiga scener. Intressanta resultat är att musikerna benämnde videoklippen på YouTube med det engelska ordet ”live” med olika betydelser, men inte med betydelsen direktsänt. Gemensamt var att serierna av videoklipp började med tydliga kopplingar till yrkesförebilder. Skillnader i musikernas användning av ordet ”live” var att klassiske musikern visade sig framföra kända kompositioner utan avbrott. Populärmusikern visade sig framföra egna sånger på kända scener. Hörbara skillnader mellan musikernas ljudfiler och videoklipp var att framföranden på ljudfilerna hade skett i akustiskt kontrollerade rum med pålagda imaginära rum till skillnad mot videoklippen som spelats in när framföranden skedde i konsertlokaler med videokamerornas mikrofoner. Min tolkning är att musikernas agerande som medieproducenter styrdes på förhand av kulturella konventioner. Detta kan användas för diskussion inom högre musikutbildning om hur unga musikers medvetenhet som medieproducenter kan ökas när de kombinerar verksamheterna som produktionstekniker och innehållsproducenter.

  Referenser

  Becker, H. ([1982]2008). Art Worlds. Los Angeles: University of California Press.

  Bruner, J (1991). ”The Narrative Construction of Reality” Critical Inquiry, vol. 18, no. 1, pp. 1-21.

  Burlin, T. (2008). Det imaginära rummet: inspelningspraxis och produktion av konstmusikfonogram i Sverige 1925-1983. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet.

  Gullö, J. (2010). Musikproduktion med föränderliga verktyg: en pedagogisk utmaning. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, Centrum för musikpedagogisk forskning, 2010.

  Holt, S. (2011). ”Is music becoming more visual? Online video content in the music industry.” Visual Studies Vol. 26 (1), s. 50-61.

  Lundberg, D., Malm, K. & Ronström, O. (2000). Musik, medier, mångkultur: förändringar i svenska musiklandskap. Hedemora: Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond.

  Ternhag, G. (2009). Vad är det jag hör?: analys av musikinspelningar. Göteborg: Ejeby.

 • 134.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  ”Man behöver ju inte ens vara duktig”: Ungdomars föreställningar om musik som karriärväg, analys delstudie 1.2009In: Nordic Network of Research in Music Education, NNMPF, Örebro, 2009Conference paper (Refereed)
 • 135.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Musik som karriärväg.2008In: Nordic Network of Research in Music Education, NNMPF, Oslo, 2008Conference paper (Refereed)
 • 136.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Unga musikers ”lives” i skilda världar: Fallstudier av unga musikers agerande som medieproducenter under etableringprocesser åren 2007-20112013In: , 2013Conference paper (Other academic)
 • 137.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Videoobservation as a tool for instrumental teachers in music2015In: Formellt och informellt lärande med stöd av teknik, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim with this auto-etnographic case study was to use and develop the videoobservationprocess my supervisor professor Cecilia Hultberg (2000) used in her dissertation project as a tool in one-to-one tuition in playing drumkit. Hultberg made and used videorecordings of pianoplayers performances to understand their approaches to instructions in printed scores. The videoobservation process contributed to that unspoken dimensions i musicians practice became explicit when musician and researcher made comments on the musicians videorecorded performances. After a course were we, the ph.d students, analyzed each others videoobservations data which Hultberg tought, I wanted to develop the tool in my work as a instrumental teacher.

  Managing digital audiovisual material can be time-consuming. Therefore I also wanted to find a adequat way to handle technical equipment in a way wich not would steel lesson-time. The material was collected during year 2012-2014 and consist videoclips and head notes. I acted as instrumental teacher and three students from an educational programe for young musicians participated in this auto-ethnographic case study.

  The selection of students and technical equipment wich was used was chosen out of made convenience reasons. The technical equipment which was used was a computer located in the facility, my video camera, my mobile phone, my laptop and service for streaming videoclips online. Ethical considerations that were taken was that the students were informed that they at any time could stop videorecordings and that recordings would not be published without their aprovement. In the report there are no brands and no students name mentioned. The result describe the appropriate steps for the video observation process where the student's performances with oral comments were recorded with my laptop. The video recordings were played back with the same laptop, and commented by me as a teacher with the student during the lesson. The series of videorecorded performances from lessons was gathered in the computer and used for assessment of students learning. At the end of the course there were video recordings made from the situation when the student and I as a teacher discussed the learning. The tool helped to clarify audible and visual details from the young musicians' performances for teacher and student. My verbal instructions as a teacher could be minimized and the students tried several ways of musical expressions. My reflection as a teacher was that learning outcomes where not outspoken to the extent I imagined during lessons. Use of my laptop with software for video processing that came with the computer took a minimum time from lessons. The laptop with integrated microphone and camera were placed on chairs or tables. Adjustments for microphone and camera were done before recordings. The video observation process Hultberg used and wich was further developed in this case study can be used by prospective instrumental teachers. Suggestions for future research is to examine whether the video observation process can serve as tools when a teacher colleague acts as co-assessor of the students learning. 

  Hultberg, C. (2000). The printed score as a mediator of musical meaning: approaches to music notation in Western tonal tradition. Diss. Lund: Univ.. Malmö.

 • 138.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Videoobservation som redskap för instrumentallärare2015In: Knowledge formation in and through music: Festschrift in honor of Cecilia K. Hultberg 2015 / [ed] Edited by Gullö, J-O & Holgersson, P-H., Stockholm: Royal College of Music , 2015, p. 115-122Chapter in book (Other academic)
 • 139.
  Johansson, Sören
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Värden unga musikers framföranden skapar enligt användning av deras videoklipp: Delresultat: Musik som karriär2014In: MIRAC 26-27 nov 2014 Stockholm / [ed] Thomas Florén, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Genom att följa några unga musikers etableringsprocesser åren 2007-2011 har jag undersökt hur musikers arbetsliv i Sverige förändrades när sociala medieplattformar för strömmad musik växte fram. Jag vill presentera och diskutera resultat om olika värden unga musikers framföranden skapade enligt regionala dagstidningars användning av musikernas videoklipp. Detta för att kunna lämna förslag till hur kunskapen kan bidra till fortsatt forskning och användas i utbildning av musiker. 

 • 140.
  Johansson, Sören
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Carlsson, Anita
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies.
  Uddgård, Hans
  Värdedrivet Lärande H.u AB.
  DAVA – Implementering av SURT på avdelningen Medier vid HDa2017Conference paper (Refereed)
 • 141.
  Johansson, Sören
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Lefford, Nyssim
  Luleå Tekniska Universitet.
  The student’s view of the producer’s role: Analytical methods, interpreting content and practical project management2017In: The 12th Art of Record Production Conference: Mono: Stereo: Multi, 2017Conference paper (Refereed)
 • 142.
  Johansson, Sören
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Fredriksson, Daniel
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production. Institutionen för kultur och medievetenskaper, Umeå Universitet.
  Rosenblad, Johanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Tydliggörande av hörbara förväntningar – asylsökande musiker möter ljudproduktionsstudenter2016Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 143.
  Jonsson, Charlotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Vad kännetecknar en genre?: En jämförande analys av jazzrock, bebop och progressiv rock2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vilken musik som tillhör en genre kan i många fall uppfattas som en självklarhet, men

  vad är det som verkligen kännetecknar en specifik genre? Syftet med denna

  undersökning är att ta reda på vad som kännetecknar fusiongenren jazzrock, för att

  sedan jämföra denna med de snarlika genrerna bebop och progressiv rock. I tidigare

  forskning tas Lilliestam, Milkowski och Björnfots forskning upp, de har olika

  infallsvinklar. Lilliestam går in på vad musik har för påverkan på oss människor,

  Milkowski utgår ifrån själva genren fusion och dess utövare medan Björnfot har gjort en

  undersökning som analyserar snarlika subgenrer. Som teori har Fabbris

  genredefinitionsmall använts för att med hjälp av hans regler få fram de mest väsentliga

  resultaten. Gridley tar upp kännetecknande element i jazz respektive rock, hans tidigare

  arbete har använts för att jämföra och styrka resultaten. Musikanalys är den metod som

  använts för att djupgående analysera varje enskilt verk och deras diverse aspekter, för

  att sedan skapa en helhetsbild. I resultat presenteras vad som kommit fram under

  analysen, vilka kännetecken man hör och upplever under respektive regel och genre.

  Slutligen anser jag att resultatet av denna undersökning visar att man finner många

  likheter mellan de tre genrerna. Likheterna i det hörbara uppfattades som mer påtagliga

  mellan bebop och jazzrock, men det fanns en större likhet mellan progressiv rock och

  jazzrock när det kommer till beteende samt de sociala och ideologiska reglerna. Det jag

  anser mig ha kommit fram till vad gäller kännetecknande drag hos jazzrocken är en

  musikalisk skicklighet, komplexitet och en stor del improvisation, något som

  härstammar från jazzen, men med en attityd och framtoning som mer påminner om

  rocken. Att visa på vad som kännetecknar en genre kan vara en svår uppgift, för vem är

  det som egentligen avgör vilken genre en låt eller en artist tillhör om inte själva artisten.

 • 144.
  Jonsson, Einar
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Folkmusik som element i hårdrocksmusik: Hur blandas dessa stilar idag?2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 145.
  Jonsson, Kristoffer
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Narrativ i TV- spel: En undersökning av narrativet i tv-spelet Beyond: Two Souls2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen har en narrativ analys av tv-spelet Beyond:Two Souls för att belysa hur filmberättandet har påverkat spelet.

  Olika teorier om narratologi inom tv-spel och film har jämförts för att sedan kunna visa likheter från filmen i tv-spelet.

  Genom en analys av ett kapitel i tv-spelet belyses här att tv-spelet har många likheter till filmens berättande. Det har

  också ökat förståelsen för varför de liknar varandra. Resultatet visade på att den stora skillnaden i spelet och filmen är

  interaktiviteten. Skillnader men framförallt hur tv-spelets narrativ är likt filmens berättarstruktur och på vilka sätt

  berättandet liknar varandra visas i analysen.

 • 146.
  Jonsson Wallin, Ingrid
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Sverrisson, Arni
  Dalarna University.
  Sami and Swedish from glass plates to documentary film2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  A life worth living:

  A documentary film project by Ingrid Jonsson Wallin, Hållbus Totte Mattsson and Árni Sverrisson

  The Saami are the aboriginal peoples of the Scandinavian mountains and their destinies took a radical turn, like everyone else’s, with the advent of industrialization and colonialism. The film relates the story of three young Saami families at the beginning of the twentieth century.  Each found their own path into modern society and exploited the new opportunities that emerged. They could continue as nomads or integrate themselves in settled Swedish society or find ways of combining these alternatives. One family continues with the herding but on a large scale, another pursues different “middle-class” jobs, as photographers, tailors, teachers and mailmen and the third family builds up a business based on tourism, music and photography.  Through archival photographs and film as well as interviews with descendants we follow their struggle for a new kind of life. The soundtrack of the film is based on musicological research (yoik, dances, popular songs, etc.), but it also includes the music suggested by instruments and other artefacts in the photographs. The houses of these families still stand and images old and new of these durable artefacts tie together the time frame of the film. In this way, we connect diverse worlds, theirs and ours, with visual methods and bring the result to different publics for further reflection.  

  Ingrid Jonsson-Wallin is Senior Lecturer in Film Editing at Dalarna University College in Falun, Sweden.

  Hållbus Totte Mattsson is Senior Lecturer in Sound and Music Production at the College and part of the experimental music ensembles “Hedningarna” and “Hurdy-Gurdy”.

  Árni Sverrisson is Professor of Sociology at Stockholm University and Professor of Visual Culture at the College.

   

 • 147.
  Jonsson Wallin, Ingrid
  et al.
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Sverrisson, Arni
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Moving Image Production.
  Mattsson, Hållbus Totte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ett liv värt att leva - en film om samernas möte med moderniteten2012In: Dokumentation och presentation av konstnärlig forskning: Årsbok KFoU 2012 / [ed] Torbjörn Lind, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, p. 149-163Chapter in book (Other academic)
 • 148.
  Jorhult, Mikael
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Konstmusik i stereo: Hur väl återger olika stereotekniker den verkliga upplevelsen i konsertlokalen?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet undersöker vilken stereoteknik som uppfattas ge den mest verklighetstrogna återgivningen av konstmusik samt om valet av stereoteknik påverkas av ljudteknisk eller konstmusikalisk bakgrund. Undersökningen gjordes i form av ett lyssningstest där deltagare i tre grupper fick, efter att ha lyssnat till en konstmusikalisk ensemble live i en konsertlokal, lyssna till tio olika inspelningar av samma stycke vars enda skillnad var vilken stereoteknik som använts vid inspelningen. Deltagarna ombads att gradera hur väl inspelningarna speglade verkligheten samt rangordna dem efter vilka de ansåg låta bäst oavsett hur trogna verkligheten de var. Studiens resultat visar på att konstmusikalisk och ljudteknisk bakgrund påverkar valet av vilken stereoteknik man föredrar och vilken man tycker låter mest likt den verkliga upplevelsen av musiken live. Av resultatet kan man också utläsa att personer inte konsekvent anser att de inspelningar som låter mest verklighetstroget är den man anser låter bäst.

 • 149.
  Jäderkvist, Jesper
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Sound and Music Production.
  Ljudbitar: Om låtskrivande och musikteknologi2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 150.
  Jörgensen, Tanja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Sound and Music Production.
  Den oemotståndliga svetsen mellan ljud och bild: En kvalitativ studie om interaktion i TV- och datorspel2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att studera förhållandet mellan ljud, bild och spelare i en

  TV- och datorspelssituation. Med hjälp av fokusgruppdiskussioner berörs frågor på det

  audiovisuella området, där deltagarna är aktiva spelare som har tillryggalagt ett mycket

  stort antal speltimmar som de bygger sina kunskaper på. Här framkommer att ljud och

  musik fyller viktiga funktioner för spelarens möjlighet att interagera och leva sig in i

  spelet och att varje spel har en unik ljud- eller musikmiljö som spelarna tycks förhålla

  sig till på olika sätt beroende på varför man spelar och om man spelar ensam eller

  tillsammans med andra, det vill säga singelplayer eller multiplayer. Informanternas

  kunskaper utgör styrkan i denna undersökning men det vore önskvärt att utöka studien

  med fler fokusgruppdiskussioner samt djupintervjuer med utvalda informanter för att

  fördjupa materialet. Som förslag på vidare forskning vore det intressant att studera

  användandet av virtuella headsets där en stereoskopisk 3D bild skapas som spårar

  huvudets rörelser, för att undersöka om detta kan ha en inverkan på hur vi uppfattar

  ljudet i ett spel.

1234567 101 - 150 of 348
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf