du.sePublications
Change search
Refine search result
123 101 - 121 of 121
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Nordgren, Håkan
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Aslan, Berivan
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  "Den dag vi slutar bli bättre, slutar vi vara bra": Ledarskapets inverkan på medarbetares motivation till ständiga förbättringar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Summary

  Purpose - The purpose of the study is to gain a deeper insight into the relationship between the leadership and the factors that contribute to the increased involvement of employees in the process of continual improvement. The study is aimed at a midsize industrial company that has implemented lean production.

  Design / methodology - Data was collected in a Swedish industrial company. A total of 7 interviews were conducted. In our study, we chose to make a qualitative case study.

  Findings - The results we reached are that employees take little part in the improvement process. Previous research shows that employees who are involved in the decisions are also more involved in the work.

  Method Criticism – The result reflect only subjective assessments and the variables studied are based on respondents' perceptions. Future research should include more objective measures.

  Practical implications - The study provides evidence that employee engagement and motivation in the process of improvement can be increased by making them more involved. Research shows that employees who receive information and participate in decisions feel more involved in the work.

  Knowledge Contribution - In the existing literature, it is claimed that leadership is an essential component for increasing employee engagement. Little, however, has been written about how leadership can motivate employees to continuous improvement in an organization who work in lean production.

  Keywords:

 • 102.
  Norelius, Isabell
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Andersson, Patricia
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Vi vill, vi kan men hur?: Att använda sig av anpassade verktyg för cheferna inom vård och omsorg för att förmedla sitt ledarskap till sina medarbetare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our purpose with this study is to highlight the tools that may be required for the unit managers that they should be able to convey their leadership to their employees. This is due to the employees of the municipality are not completely satisfied with the leadership of the municipality or its managers, as evidenced in the employee survey conducted in 2014 by the municipality. In the same employee survey revealed also that the sick leave among employees in the municipality can depend on leadership. Therefore we have chosen to examine a part of the municipal unit managers and how they see their own leadership, and what they can do to get their employees to feel better and prevent sickness. When the time was to examine all unit managers within the chosen municipality, was elected the health and care administration unit managers out for our own survey. The results of our survey precipitated itself so that unit managers require more time to devote themselves to its employees and administrative support necessary to facilitate the unit managers. If the unit managers will receive more time to spend with their employees, it can create strong psychological ties between them, allowing the trust from employees to the unit managers will be strengthened. When trust is strengthened dare employees turn to their unit managers to tell how they feel. By picking out the administrative tasks and instead give them to an assistant, unit managers get more time to spend with his staff and from this they could possibly get an overview of how the business works. The overview enables them to make better strategic decisions for their business and employees.

 • 103.
  Norling, Maria
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Den psykosociala arbetsmiljöns friskfaktorer: En studie i chefers syn på arbetet med att främja den psykosociala arbetsmiljön2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 104.
  Olsson, Sofia
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Att utvärder ett verktyg, Samtal om Att..: En studie om att kombinera medarbetarsamtal och Attraktivt Arbete2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Medarbetaren är en organisations viktigaste resurs och genom medarbetarsamtal kan

  medarbetarens olika intressen och förmågor tillvaratas. Syftet med denna studie är att i första

  hand utveckla ett verktyg utifrån modellen Attraktivt Arbete som kan ligga till grund för

  medarbetarsamtal. Vidare syftar studien till att utvärdera verktyget genom att undersöka, tolka

  och förstå intervjupersonernas upplevelser av verktyget i faktiska medarbetarsamtal.

  Modellen Attraktivt Arbete syftar till att visa på de kvalitéer som bidrar till att göra arbetet

  attraktivt för nuvarande och kommande medarbetare. Utifrån denna modell har verktyget

  ”Samtal om Att..” utvecklats och därefter utvärderats. För att uppfylla studiens syfte användes

  den kvalitativa metoden intervju, resultatet har sedan utvärderats. Utvärderingen visar att

  verktyget är bra nog för att kunna användas som grund vid medarbetarsamtal och att det

  uppfyller mål och syften

 • 105.
  Persson, Anna
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Anställningsbarheten hos nyutexaminerade ingenjörer i Indien: En kvalitativ studie hos Sandvik i Indien2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var dels att bedöma hur Sandvik som ett svenskt

  industriföretag uppfattar nyexaminerade indiska ingenjörernas anställningsbarhet.

  Syftet var även att undersöka om Sandvik står inför specifika

  kompetensförsörjningsproblem samt ge förslag till lösningar. Studien utgick ifrån

  ett abduktivt angreppsätt och en kvalitativ metod där sju semi-strukturerade

  intervjuer med chefer, ledare och HR-personal arbetandes på Sandvik

  genomfördes. Intervjuerna genomfördes på engelska via videolänk mellan Sverige

  och Indien. Bakgrunden för studien bestod i forskning, rapporter och studier som

  bland annat visade att svenska företag och organisationer med verksamhet i Indien

  efter förflyttning av produktion och eller expansion upplevde en avsaknad av

  utbildad och kompetent arbetskraft. Resultatet visade att Sandviks eftersökta

  kompetens överensstämmer med tidigare forskning över betydelsefulla

  kompetensfaktorer för en ingenjör medan den existerade och saknade kompetensen

  hos dagens nyutexaminerade ingenjörer tydde på att de nyutexaminerade

  ingenjörerna bland annat besatt goda teoretiska kunskaper men svagare praktiska

  kunskaper. Resultatet visade att Sandvik ändock såg de nyutexaminerade

  ingenjörerna som anställningsbara och besittande av system för att överbrygga

  kompetensgapen. Resultatet tyder dock på att Sandvik i Pune, Indien främsta

  utmaning i hänsyn till kompetens som verksamheten kräver består utav de

  nyutexaminerade ingenjörernas pålitlighet och lojalitet igenom att anställda kort

  efter nyanställning avslutar sina engagemang inom Sandvik. I empirin beskrivs det

  att Sandvik ej besitter något vedertaget system för att möta denna strategiska HRfråga.

  I resultatet visas även att generisk kompetens och sociala färdigheter är av

  stor betydelse i organisationens beskrivning över relevanta kompetensfaktorer. I

  slutsatserna presenteras idéer till närmare interaktion mellan Sandvik och

  akademin samt förbättrad karriärutveckling och planering som lösningar på

  situationen. Slutsatserna avslutas med konstaterandet om att Sandvik uppfattar

  studenterna som anställningsbara men en avslutande och öppen fråga består ändå

  av hur mycket introduktion och kompetensutveckling som är skäligt för att

  fortfarande definiera en nyutexaminerad ingenjör som anställningsbar. Sedermera

  ges förslag till vidare forskning.

 • 106.
  Sandin, Sofia
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Den offentliga sektorns adaptiva system: En kvalitativ studie om att skapa en levande medarbetarpolicy2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is a number of theories on policies, how they should be modelled and how the implement of policies should be modelled. However, the question is how and if policies are practiced by employees and management. My preunderstanding was that the observance of the employee policy was not followed within the bureaucratic public sector due to both the social structure and hierarchical construction as well as the governed work procedures could be restrictive to the self-organization. I wanted to make an understanding on why it can be difficult to model and implement an employee policy to observe and make improvement suggestions. By looking at the problem with the perspective of adaptive systems we can according Frederick (1998) get an explanation that social structures arises within an organization can be develoto ped. Complex adaptive systems develops an understanding of the organization as whole where all within the organization can be seen as various components which all together influences each other and forming a pattern in the developing of relationships. Over the time the relations will form a behaviour pattern (Frederick, 1998). The behavioral patterns , routines and work as it generates in is also what will form the organization's actual policy, and it is usually that it is not consistent with what was decided (Lipsky 1980). With that, I wanted to create an understanding of why problems can arise in implementing a staff policy and suggest improvements.

  A qualitative study was made within a public organization, in this case at the social service centre in a municipality in the middle of Sweden. The study was aimed to analyse the organization from the perspective of theories of adaptive system as I wanted to examine how the observance of the employee policy within a bureaucratic public sector reflected the employers’ behaviour. I wanted by my study compose a comprehension about the social structure, what it is, what influences it and employers’ tendency to follow the employee policy. And also what it means for employees to realize the organization's staff policy and vision. The questions that I have been looking at thru the study is: How does the social structures work within the organization? What factors enable and hinder that the employee policy are used in practice? And what changes are required to improve a higher degree of consistency between the organization's vision and motivate employees to live it?

  I have been able to determine that the policy within the organization is not being followed. By looking at the organization as a system where the social structures within the organization has the chance to appear makes it clear that the employee policy will not be followed. The bureaucratic organization's social structure, as seen through adaptive systems is divided into different social systems for the hierarchical organizational structure where management and employees do not influence each other's behavior. The lack of communication within the organization, where the information stops along the way on the way out to the employees, means that employees must interpret the decisions that have been developed. The work in the public sector needs to be reorganized, in which all employees influence each other's behavior patterns and form a social structure in which all striving towards the organization's goals and vision

 • 107.
  Schillberg, Frida
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Rekryteringsprocessen utifrån ett mångfaldsperspektiv: En kvalitativ studie hos Scania2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sveriges diskrimineringslag 2008:567, beskriver att arbetsgivare aktivt ska främja en jämn könsfördelning mellan sina medarbetare. Trots det beskriver Statistiska centralbyrån (2012a) att det råder en ojämn könsfördelning på Sveriges arbetsmarknad. Mot denna bakgrund genomfördes den här studien i syfte att undersöka Scanias mångfaldsarbete i sin rekryteringsprocess. Syftet med studien var även att undersöka vad projektet ”Battle of the numbers” bidragit till gällande mångfald och rekrytering. ”Battle of the numbers” var ett projekt för storföretag i Sverige som ville gå från ord till åtgärder när det gällde att få fler kvinnor till chefspositioner. Undersökningen genomfördes med kvalitativ intervjumetod. Fem respondenter intervjuades med stöd av semistrukturerade intervjuguider. Resultatet av studien visar att Scania har en väl genomarbetad rekryteringsprocess samt att medverkan i projektet har bidragit till flera åtgärder för organisationen. En tydlig åtgärd, som är en ambition, är att i rekryteringsprocessens slutfas alltid ha en manlig och en kvinnlig kandidat till chefspositioner. Detta för att bidra till ökat antal kvinnliga chefer inom Scania. För ytterligare kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen visar analysen i studien att Scania bland annat kan skapa rekryteringsgrupper med mångfald, använda sig utav bilder som speglar den underrepresenterade i sina rekryteringsannonser samt tillämpa metoden positiv särbehandling

 • 108.
  Skoog, Emma
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Swahn, Emelie
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Det attraktiva arbetet: En kvalitativ studie om vilka möjligheter och svagheter det finns i att attrahera och behålla socialsekreterare och förskolepedagoger i en kommun.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay has been to give an understanding of the possibilities and weaknesses in attract and retain social workers and preschool pedagogues in a smaller community in the middle of Sweden. Furthermore, the study contributes to the knowledge about what employees in a public-sector regard as attractive and less attractive in the workplace and how important it is to involve employees in the work with employer branding. To achieve this purpose, the method focus groups with the Attractive Work model have been used to find out what factors promote or under-mine the employer’s brand in attracting and retaining skilled employees. The pro-cess included two focus groups with three social workers versus five preschool ped-agogues. The results showed that the leadership has great significance for whether the work is regarded as attractive or not. Both focus groups indicated that the lead-ership is an important dimension in the well-being of work. The good leadership results in many dimensions being perceived as attractive and are showing that many dimensions and categories affect one another. The result also showed several other dimensions that promote an attractive work. These can be used to strengthen the employer's brand in such way as to maintain the good circumstances and highlight attractive dimensions in the recruitment work. From what was identified as attrac-tive in working life, a table has been created in which both improvement- and development proposals are presented, which the employer can use to create an attrac-tive workplace to be able to attract and retain workforce.

 • 109.
  Stelius Berggren, Emma
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Dahlberg, Lisa
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Kvinnors erfarenheter av avancemang: En kvalitativ studie om kvinnors väg uppför den hierarkiska stegen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It appears that Sweden is an equal country in comparison to other parts of the world, and that there are laws that protect workers against discrimination. Nevertheless, previous studies show that there are barriers specifically for women, which have a negative impact on advancement to higher hierarchical levels and that there are few women in senior leadership positions. The starting point of the study is to explore this problem further by also including what opportunities exist for women. This is done by interviewing female CEO’s in corporated companies and female managers in higher hierarchical levels within municipalities. The purpose of this study is to explore and compare what experiences women who have broken the glass ceiling have, concerned with the barriers and opportunities they encountered during their careers and to study the importance of different contexts for womens ability to make a managerial career. The method used is qualitative in which semistructured interviews were made containing open questions to obtain broader material about respondents experiences and to avoid directing them. According to the results, it appears that women create their own opportunities and that support from both partners and organizations is of great importance, as well as daring to take on challenges to advance to higher levels. The barriers expressed are an ancient female vision, a male networking and male jargon, that social norms affect and control expectations of women, and that a glass ceiling is created by society combined with the individual. The conclusion is that womens opportunities are created by themselves and that it is mainly the surrounding that creates barriers and that women must overlook these in order to reach the higher hierarchical levels.

 • 110.
  Strömberg, Linda
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Rosell, Marielle
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Att centralisera en myndighets HR-funktion: Framgångsfaktorer för en väl fungerande centraliserad HR-funktion och centraliseringens bidrag till ökad enhetlighet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 111.
  Sund, Nina
  et al.
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Human Resource Management.
  Larsson, Anna
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Human Resource Management.
  Wistrand, Nils
  Dalarna University, School of Health and Social Studies, Human Resource Management.
  Kinesiska affärsetableringar i Sverige: Kartläggning över områden som förbättrar chanserna att lyckas2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim and starting point: The aim of the Bachelor thesis is to examine and define the paramount knowledge Chinese businessmen need in order to succeed with their establishment in Sweden. The authors also seek to answer what incentives attract Chinese businessmen to come to Sweden, as well as how Chinese establishments in Sweden can be predicted to appear in the future.

  Results/conclusions: The study outlines key areas in which Chinese businessmen should have knowledge in order to succeed with their establishment in Sweden. The results also gives an indication on how Chinese business establishments in Sweden will appear in the future, into which areas the Chinese mainly invest/establish in, as well as why and how these are done. On the basis of this material the authors generate proposals for educational packages which among others can be sold to Chinese businessmen.

  Knowledge overview: Here relevant theory connected to the area of study is presented. The knowledge overview presents the Swedish in relation to the Chinese perspective in areas such as: culture, hierarchy, relations, Face, communication, HRM, education, CSR and labour law. The knowledge overview can itself contribute to fostering an understanding of differences between Sweden and China.

  Method: The area of research has been accessed by a combination of methods. The study is both deductive and explorative. The main channel of information and data collection are in-depth interviews which are used as a deductive starting point, an expert investigation and as a Grounded Theory. As a complement the authors have also conducted a delphi study in which an expert panel answered questions concerning the future of Chinese establishments in Sweden. The deductive and explorative parts have been analyzed individually and have each generated a conclusion. These conclusions have then been interwoven in a synthesis that highlights and creates new knowledge.

 • 112.
  Sundin, Elin
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Rindestedt, Elin
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Attraktiv expatriering: Före, under och efter2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose and starting point: That based on a study with four organizations identify factors that are important to work with regarding expatriation and to use Mendenhall, Dunbar and Oddous model as inspiration to create a separate model with factors of value to an expatriation process.

   

  Research - Journey:            Based on the framework and the empirical results of the interviews identify four categories: importance of including family, mentoring and support, adaptation to culture and career planning. The empirical results and the reference frame is the base for analysis and conclusion.

   

  Conclusion                          The conclusion presents significant factors for the outcome of the study's purpose. These factors are then used in the model, which the authors created. The model shows how the need for the four categories depends on the planned length of expatriation.

   

  Method:                              The authors of the study base the study on a qualitative approach with in-depth interviews as a method. The empirical result is based on the material obtained through interviews with respondents from the four organizations.

 • 113.
  Svensson, Emelie
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Isaksson, Josefine
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  ’’Rå men hjärtlig’’: En kvalitativ studie om kvinnor i ledande positioner på en mansdominerad arbetsplats2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our graduate study is based on how women in senior positions experience their prerequisites and conditions in a male-dominated organization. Furthermore, the survey aims at explaining how the organization is working with gender issues and gender equality. The interest in this subject is based on our own curiosity towards leadership. In addition, we wanted to get an understanding of what women in senior positions might experience with the assumption that they are in minority. The theoretical frame of reference consists of theories, concepts and previous research on gender and gender equality. Significant theories for the survey are Doing gender and Man as a norm. The majority of the theories were chosen before the empirical material was collected. Strategies women develop on male-dominated workplaces have been added after the data collection. A qualitative survey with semi-structured interviews was performed in a global industrial group in Sweden. Ten (10) women in senior positions from three (3) different business areas and different hierarchical levels participated. The results of the survey show that women in senior positions in a male-dominated workplace tend to face different types of resistance, because they are often judged based on the male norm. An organization can attribute gender to different stereotypical performances, which they themselves find difficult to detect because it is normalized in the context. It appears that the jargon can be very rough and a woman in a senior position is expected to withstand a little roughness. The result also shows that the women who feel accepted enjoy their workplace, that is also why being accepted is important.

 • 114.
  Sylvén, Annika
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Sex timmars arbetsdag: Hur påverkas personalens psykiska och fysiska hälsa?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In today's society, media is writing a lot about reduction of hours of work. Working for six hours but getting paid for eight hours workday is something that aroused many people's interest. In 1973, working hours were regulated to 40 hours per working week, since then no further statutory change has taken place. It therefore feels relevant to investigate how reduction of hours of work affects the mental and physical health of the individual in order for the staff and employers to understand the positive and negative aspects that it may lead to. Purpose: The purpose of this study is to survey the staff's impact of a reduction of hours of work, six hours working day, from workers perspective. Method: For this essay triangulation has been used as a method. Where quantitative data has been collected through an attitudes survey conducted through a survey. Qualitative data has been collected in addition to this survey through 13 telephone interviews. Other material has been collected through literature and scientific articles.

  Conclusion: The study shows that six hours workday tends to give the staff many positive gains in terms of improved quality of life by improving the respondents' health after six hours of working day. For this study, it is concluded that most respondents in this survey have a positive experience over six hours of working day.

 • 115.
  Vesterlund, Karolina
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Cromsjö, My
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Bättre idag, sämre förr: En kvalitativ studie om avtalsformen förtroendearbetstid och desspåverkan på individen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the effects of the Swedish contract form “förtroendearbetstid” on the

  individual's well-being and balance between private and working life. The study also examines

  if managers experience the contract form different from other employees. A qualitative

  approach has been applied to provide a deeper understanding of the individual's experience of

  the contract form.

  Six individuals were interviewed with the contract form “förtroendearbetstid” in this study,

  three of them were managers. The result shows that all respondents today are positive about

  the contract form and think it creates flexibility and benefits their balance between private and

  working life. On the other hand, the study shows that boundaries between the private and

  working life has not always been simple, which in earlier periods resulted in stress and reduced

  recovery. The result shows no bigger difference between the two selection groups, except that

  the managers has major opportunity to control their working hours.

  An analysis was made based on different theories, for instance the job demands, control and

  support model (Karasek & Theorell, 1990) and work Life Balance theory (Greenhaus, Collins

  & Shaw, 2003). Something that has emerged as important to the individual with the contract

  form is social support and also which expectations the organization and colleagues have on the

  individual. The person's characteristics, personality and experience of the contract form has

  prove to be of great relevance to how the person manages and is affected by the contract form.

 • 116.
  Viklund, Anna
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Waldehag, Sanna
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Den psykosociala arbetsmiljöns konsekvenser: En undersökning om långtidssjukfrånvaro bland personal inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine what the high long-term absence due within Falu municipality's care management home care and special housing. It also aims to examine how this audience is experiencing the psychosocial work environment. In addition, the proposed improvements to be drawn from the survey results, any measures to Falu municipality are nursing management. The investigation is based on a hermeneutic of knowledge with a qualitative research. Eight semi-structured interviews with sick or previously sick nurses at Falu municipality's care management have been implemented. The survey shows that combinations of several stress factors in the psychosocial work environment has led six of the respondents suffered from negative stress and later chronic fatigue syndrome, in which this can be seen form the basis of their sick leave. Load factors that emerged in the survey, for example, heavy workload, lack of recovery, high staff turnover, lack of support from leaders and a perceived low influence in the organization. These load factors have evoked feelings of frustration, inadequacy and time pressure. Previous research also reports that deficiencies in factors such as these can cause negative stress and burnout. From the front originated load factors, improvement proposals for Falu municipality’s care management are presented.

 • 117.
  Walldén, Michaela
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Skoglund, Linn
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Betydelsen av en genomtänkt introduktion: En kvalitativ studie om den nyexaminerade sjuksköterskans första tid i arbetslivet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 118.
  Weiderstål, Daniel
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Källqvist, Marcuz
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Employer Branding idag: Attraktivitet genom sociala medier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The use of social media has during the last couple of years increased and is now a

  major part of most of the organizations marketing strategies. But how does this fit

  with the Employer Branding strategies? And how does this affect the

  organizational attractiveness as an employer? These were two of the questions we

  wanted to examine and analyze. In order to answer these questions, we conducted

  interviews with six different companies divided into 3 subgroups. The intention of

  this was to get a wider perspective of how the implementation of social media in

  the Employer Branding could work. And could this change the recruitment

  process?

  What we could see afterwards is that more time is spent on taking references

  online through social media sites. Some say it is more honest than the traditional

  references that the candidate got to choose. Other conclusions that we could find

  was that it is important to use social media in todays market but it is crucial to use

  it in a proper way. Companies must form a strategy based on their Employee

  Value Proposition in order to reach the wanted receivers using social media. It is

  also important that the Employee Value Proposition is based on the companies’

  corporate values.

 • 119.
  Wernfeldt, Anna
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Rosengren, Ellinor
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Hälsofrämjande friskvårdsarbete: En fallstudie om friskvårdsarbete inom kommunal vård- och omsorgsförvaltning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years the issue of a sustainable working life has become increasingly relevant. This implies that good working conditions will contribute to people being able to work until retirement. Health care has gone from being just a benefit to becoming an investment to promote health. Employee health and working environment is part of the human resources department´s overall efforts to retain staff. Physically demanding professions like care work is a major working environment problem which requires that organizations try to prevent that work-related illness occurs. The aim of this student thesis is to examine what conditions, from an employee perspective, organizations should take into consideration in order to create a successful work with health-promoting fitness activities within municipal health and care department. Further described the work is limited to staff in Ludvika municipality. Wellness can prevent illness but it can also enhance individual well-being and may thus constitute a successful strategy to create healthier workplaces. A combination of methods have been used for data collection, in the form of a quantitative questionnaire survey and a qualitative focus group interview. The results showed, among other things, that the majority of employees are positive to wellness at work and that it is a beneficial way to increase participation, even for those who are less physically active. Lack of time and social support are reasons why physical activity is reduced or absent. In addition to the employees who has an individual responsibility it is the managers, in consultation with the organization, who has overall responsibility to create favorable conditions for promoting health.

 • 120.
  Wigren, Maud
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Hållbart ledarskap: En studie av den psykosociala arbetsmiljön hos chefer. Är det någon som tänker på chefernas psykosociala arbetsmiljö?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate whether the right conditions for conducting sustainable leadership and investigating how the managers of current company look at their psychosocial work environment.

  To investigate the purpose, a qualitative method has been used, where interviews formed the material for data collection. The interviews were conducted using a semi structured interview guide; the material was then transcribed to ease the analysis work.

  What does it mean for leaders to work with sustainable leadership? Through the leadership´s influence on motivation, dedication and achievement, it is of great importance for sustainability development efforts. In addition to their daily duties, a manager must that the staff is in place, attend meetings, take responsibility for employees having a good working environment. The demands of today´s managers and leaders are increasing, but do they have the knowledge they need to run a sustainable leadership?

  The results show that the managers of the organization I have visited to some extent work in a sustainable way, without being aware of it. Problem areas identified by respondents, however, are time shortages, stress, high workload and burnout.

 • 121.
  Wikström, Heléne
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Zakrisson, Lovisa
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.
  Sjukfrånvaro och påverkansfaktorer: En fallstudie om sjukfrånvaro2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
123 101 - 121 of 121
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf