du.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 2284
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Arnqvist, Anders
  Uppsala universitet, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Barns utveckling och lärande - en kunskapsöversikt2010In: I rättan tid? Om ålder och skolstart, Stockholm: Fritze , 2010Chapter in book (Refereed)
 • 102.
  Arnqvist, Anders
  Karlstads universitet.
  Forskning om de yngre barnens läs- och skrivlärande2014In: Pedagogiskt arbete: Enhet och mångfald / [ed] Monika Vinterek & Anders Arnqvist, Falun: Högskolan Dalarna, 2014, p. 21-37Chapter in book (Refereed)
 • 103.
  Arnqvist, Anders
  Uppsala universitet, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Kvantitativa data: exemplet barns läsande2014In: Förskollärarens metod och vetenskapsteori / [ed] Annica Löfdahl, Maria Hjalmarsson och Karin Franzén, Stockholm: Liber, 2014Chapter in book (Refereed)
 • 104.
  Arnqvist, Anders
  Uppsala universitet, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Leadership in early childhood education: Preconditions for preschools to work based on science and according to proven experience2016In: NERA 2016: Social Justice, Equality and Solidarity in Education, Helsinki, Finland, 2016Conference paper (Refereed)
 • 105.
  Arnqvist, Anders
  Uppsala universitet, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Linguistic games as a way to introduce reading and writing in preschool groups2000In: Childhood Education, Vol. 76, no 6, p. 356-367Article in journal (Refereed)
 • 106.
  Arnqvist, Anders
  Uppsala universitet, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Läs- och skrivutveckling i förskoleklass2003In: Lagarbete och tidig läs- och skrivutveckling, Stockholm: Skolverket , 2003Chapter in book (Refereed)
 • 107.
  Arnqvist, Anders
  Karlstads universitet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Verksamhet med läsning och skrivning i förskoleklass2003In: Lagarbete och tidig läs- och skrivutveckling / [ed] Birgitta Lidholt, Stockholm: Skolverket , 2003Chapter in book (Other academic)
 • 108.
  Arnqvist, Anders
  et al.
  Uppsala universitet, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Blossing, Ulf
  Skolutveckling på vetenskaplig grund2012In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, no 8, p. 19-28Article in journal (Refereed)
 • 109.
  Arnqvist, Anders
  et al.
  Uppsala universitet, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Karlberg, Lena
  Söderström, Åsa
  To influence principals school improvement efforts through action learning2014In: Nordic Educational Research Association, NERA, Lillehammer, Norway, 2014Conference paper (Refereed)
 • 110.
  Aronsson, Josefin
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Utevistelse och naturupplevelse i idrott och hälsa: - lärares uppfattningar utifrån styrdokumenten2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad idrottslärare, utifrån styrdokumenten, uppfattar som utevistelse och naturupplevelse och vad som därmed skrivs in i de två begreppen. Syftet är även att ta reda på hur lärarna uppfattar att de bedriver sin undervisning för att eleverna ska få utveckla de förmågor som ingår i kursplanen för utevistelse och naturupplevelser. För att svara på syftet gjordes sex intervjuer med behöriga gymnasielärare i idrott och hälsa. Intervjuerna analyserades med hjälp av brecolage och därmed av ad hoc-metoden som beskrivs i avsnitt 4.3.

  I resultatet framkom det att utevistelse uppfattas av lärarna som att vara utomhus, både utanför hallen/byggnader och i naturen. Det kan vara "alla aktiviteter" utomhus. Enligt lärarnas beskrivning kan utevistelse även vara friluftsliv. Naturupplevelse uppfattas som något som sker ute i naturen, där det sker en positiv upplevelse till exempel orientering utan tävling, skridskor på sjön, vandra, eller utöva friluftsliv. Utevistelse bedrivs som rörelseaktiviteter och främst dominerar idrottsaktiviteter men i utevistelse bedriver även några lärare naturupplevelser och friluftsliv. Naturupplevelse bedrivs främst som friluftsliv och därmed friluftsteknik, men även som exempelelvis rörelseaktiviteter som vandring, orientering, turskidåkning, paddling. En lärare bedriver inga naturupplevelser utan endast bollspel i en park.

  De slutsatser som studien kommit fram till är att lärare tolkar begreppen utevistelse och naturupplevelse på olika sätt, vilket bidrar till att eleverna kan få olika lektionsinnehåll.

 • 111.
  Arrenius, Jill
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Hållbar utveckling och mobbning: En kvalitativ intervjustudie om lärares uppfattningar om hållbar utveckling och möjlig integrering med mobbning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få kunskap om vilka uppfattningar lärare har om

  undervisning för hållbar utveckling och dess tre aspekter med fokus på den sociala

  aspekten i relation till de naturorienterande ämnena. Detta konkretiseras i följande

  frågeställningar:

  1. Hur resonerar och beskriver lärare hållbar utveckling och undervisning om

  hållbar utveckling?

  2. På vilket sätt skulle mobbning kunna motiveras i undervisningen om

  hållbar utveckling inom de naturorienterande ämnena enligt lärarna?

  Denna studie är en kvalitativ intervjustudie som visar att det finns en osäkerhet om

  begreppet hållbar utveckling och en efterfrågan av mer kunskap om hållbar

  utveckling samt om vad läroplanen säger om hållbar utveckling. Lärarna ser ett

  samband mellan hållbar utveckling och mobbning. Mobbning är en fråga om

  social kompetens vilket berör den sociala aspekten av hållbar utveckling.

  Kommunikation tillsammans med konkreta exempel lyftes fram av flera lärare

  som viktiga redskap i deras undervisning om hållbar utveckling. Studiens

  slutsatser är att den undervisningen som idag bedrivs inom de naturorienterande

  ämnena är främst utifrån den traditionella miljöaspekten. Efterfrågan om mer

  kunskap om innebörden av hållbar utveckling framkom tillsammans med hur

  läroplanen lyfter den sociala aspekten och vikten av att arbeta för en god hälsa.

 • 112.
  Arvidson, Amanda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematiska samtal i klassrummet: En enkät- och intervjustudie med fokus på lärares klass-rumspraktik2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur lärare i praktiken använder sig av matematiska samtal i klassrummet. Studien undersöker frågan: vilka slags mate-matiska samtal har lärare i årskurs 1–3med sina elever? Detta undersöktes med hjälp av enkät och intervju som metod. Alla lärare som arbetar inom årskurs 1–3 i en kommun fick möjlighet att delta. Enkäten fick lärarna möjlighet att svara på via internet och intervjun skedde på de skolor där lärarna arbetar. Intervjuerna transkri-berades sedan och kategoriserades fram till ett resultat med hjälp av en innehålls- och meningsanalys. Studiens resultat visar en varierad bild av olika slags matema-tiska samtal i lärares klassrum. Matematiska samtal kan ske i helklass, mindre grup-per eller med enskilda individer, resultatet visar att matematiska samtal i helklass är det vanligaste i klassrummet. Vissa av dessa samtal leder till elevers aktiva delta-gande där fokus är på elevers processer medan vissa matematiska samtal fokuserar på elevers matematiska produkter.

 • 113.
  Arvidson, Amanda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Matematiska samtal i klassrummet: En enkät- och intervjustudie med fokus på lärares klass-rumspraktik2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur lärare i praktiken använder sig av matematiska samtal i klassrummet. Studien undersöker frågan: vilka slags mate-matiska samtal har lärare i årskurs 1–3med sina elever? Detta undersöktes med hjälp av enkät och intervju som metod. Alla lärare som arbetar inom årskurs 1–3 i en kommun fick möjlighet att delta. Enkäten fick lärarna möjlighet att svara på via internet och intervjun skedde på de skolor där lärarna arbetar. Intervjuerna transkri-berades sedan och kategoriserades fram till ett resultat med hjälp av en innehålls- och meningsanalys. Studiens resultat visar en varierad bild av olika slags matema-tiska samtal i lärares klassrum. Matematiska samtal kan ske i helklass, mindre grup-per eller med enskilda individer, resultatet visar att matematiska samtal i helklass är det vanligaste i klassrummet. Vissa av dessa samtal leder till elevers aktiva delta-gande där fokus är på elevers processer medan vissa matematiska samtal fokuserar på elevers matematiska produkter.

 • 114.
  Arvidson, Amanda
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Undervisning för elever med låga prestationer i matematik: • En litteraturstudie med fokus på allmänna matematiksvårigheter2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i F-3 kan undervisa för att stödja elever med låga prestationer i matematik. Utifrån syftet konkretiserades en frågeställning för att göra studien undersökningsbar: Hur kan lärare undervisa för att hjälpa elever i allmänna matematiksvårigheter? Metoden som valdes för att undersöka denna fråga var en systematisk litteraturstudie. Sökning av relevant litteratur har skett genom olika databaser, litteraturen har granskats och analyserats för att sedan sammanställas till ett resultat. Resultatet visar en varierande bild på hur lärare ska arbeta för att stödja elever i allmänna matematiksvårigheter. Strategiundervisning bör vara en central roll i undervisningen. Beroende på elevers individuella förutsättningar bör antingen läraren styra inlärningen av strategier eller låta elever utveckla en flexibilitet i sin egen strategiutveckling. Resultatet visar på vikten av att läraren bör ha matematiska samtal med eleverna och användning av teknologiska spel i undervisningen visades även vara positivt för elever i låga prestationer i matematik. Slutsatserna av denna studie är att lärare måste erfara elevers individuella förutsättningar för att kunna stödja dem på bästa sätt där matematiska samtal och strategiutbildning ska vara en central roll i matematikundervisningen.

 • 115.
  Arvidsson, Emelie
  et al.
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Hermansson, Sofie
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Den där borde vara en marsipanelefant!: Om barn och reklambilder2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 116.
  Asiimwe, Edgar Napoleon
  et al.
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Information Systems. Örebro university.
  Grönlund, Åke
  Örebro university.
  On mobile learning with Learning Content Management Systems: a contemporary literature review2014In: Mobile as a Mainstream – Towards Future Challenges in Mobile Learning: 13th World Conference on Mobile and Contextual Learning, mLearn 2014, Istanbul, Turkey, November 3-5, 2014, Proceedings / [ed] Marco Kalz, Yasemin Bayyurt & Marcus Specht, 2014, p. 131-145Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Learning Content Management Systems (LCMS) are important tools for organizing learning material and communication. Increasingly mobile technologies are used for internet access; particularly important in developing countries where broadband is scarce. Mobile LCMS introduce specific challenges, which are yet not fully addressed. This paper reviews the literature on mobile LCMS for the purpose of identifying current research focus, research gaps, and future research directions regarding how to bridge the gaps and leverage CMS technology to support “mobile learning”. The concept matrix method is used to collect and analyze literature. Five prominent research areas are found; Use, access, design and infrastructure; communication and collaboration; engagement and knowledge development; content and service delivery; and implementation experiences and evaluation. A major gap identified is that research does neither clearly nor thoroughly address the intersection between learning and technology. Adjusting technologies to learning contexts and environments is a key area for future research.

 • 117.
  Askemur, Carina
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Vilka kompetenser utvecklar textsamtal igrundskolan årskurs F-9?: En litteraturstudie om vilka kompetenser som elever iårskurs F-9 kan utveckla vid samtal om texter?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska elever har under en längre tid presterat sämre i de nationella och internationellaundersökningar som regelbundet utförs bland annat i ämnet svenska. Den senaste nationellaforskningen lyfter fram djupare läsförståelse som en kompetens för att förändra den nedåtgåendetrenden. Den svenska skolan har sedan ett antal år tillbaka haft ett fokus på individualiserat lärandedär läsförståelse oftast lämnats till den enskilda eleven något som inte gynnar alla elever. Syftet meddenna litteraturstudie har varit att undersöka vilka förmågor som elever kan utveckla vid olika typerav textsamtal för att stärka elevers förståelse i läsning. Sökningar efter relevant material hargenomförts både via databaser samt manuellt. Ett antal nationella avhandlingar och artiklar valdesut för en djupare granskning. Trots att genomförande av textsamtal i undervisningen är ett relativtoutforskat område i Sverige så visar analysen på positiva resultat gällande elevers utveckling påflera punkter. Det granskade materialet visar enhälligt att den kommunikativa förmågan kanutvecklas vid strukturerade textsamtal. Flertalet studier visar också på en ökad läsförståelse hoseleverna. Förmågan att argumentera, läshastighet och social samverkan är också faktorer somnämns gällande den enskilda elevens utveckling.

 • 118.
  Askliden, Elisabeth
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Visualisering i svenskämnet, för elever med Aspergers syndrom: En jämförelse2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats/studie studerar hur pedagoger i dag arbetar med elever med funktionshindret Aspergers syndrom samt om det finns någon visualisering i undervisningen med dessa elever. Studien utgår från två högstadieskolor en stad i Mellansverige. Visualisering handlar om att se och höra (visualisera) det som sägs och det som visas, av en pedagog i klassrummet och om visualisering är en god hjälp för dessa elever med Aspergers syndrom. Metoden för denna studie är intervjuer, samtal samt litteraturstudier. Undersökningen ser om det finns och i vilken grad det används visualisering, i ämnet svenska.

  Det kom fram att visualisering är en metod som används frekvent i undervisningen på de olika skolorna som undersöks. Pedagogerna använder sig särskilt av denna metod, då man behöver vara tydlig. Individer med Asperger har olika grad av funktionshindret och det är viktigt för pedagogen att ge eleven hjälp utifrån denna grad.

 • 119.
  Asmelash, Maj-Britt
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Ordfördelning i klassrummet: spelar det någon roll?: En studie om några elevers och en lärares uppfattning om handuppräckning och slumpmässigt val som ordfördelningsmetoder när en fråga ställs2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är en fallstudie genomförd i en klass i en gymnasieskola där två olika metoder för att fördela ordet mellan elever när läraren ställer en fråga testas. De två metoderna är handuppräckning och slumpmässigt val. Studiens syfte är att undersöka fördelar och nackdelar med handuppräckning respektive slumpmässigt val ur elevernas och lärarens perspektiv. Resultatet visar att handuppräckning upplevs som ofördelaktig av både läraren och av många elever: metoden leder till att endast ett fåtal elever deltar i klassrumsinteraktionen. Dessutom medför metoden att alltför mycket vikt läggs på att ge ett korrekt svar på lärarens fråga, vilket gör att interaktion blir ännu mer begränsad. Vidare visar studiens resultat att även slumpmässigt val uppvisar några svårigheter varav vissa av övergående natur, men också många fördelar. Metoden främjar interaktion och lyfter elevernas tilltro till egna kunskaper och åsikter. Enligt den teori som tillämpas i studien, nämligen sociokulturellt perspektiv är slumpmässigt val mer fördelaktig än handuppräckning och leder till ökat lärande eftersom den främjar interaktion, möjliggör en omfördelning av elevernas olika kunskaper och gör att eleverna engagerar sig mer i undervisningen.

 • 120.
  Atanasoska, Tatjana Atanasoska
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Distanslärares subjektiva teorier2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige idag är det många som kompletterar sin gymnasieutbildning via kurser inom denkommunala vuxenutbildningen (komvux); och många gör det också på distans. För att synliggöradetta växande utbildningsområde som distansundervisningen utgör, fokuserar denna undersökning påde undervisande lärarnas tankar kring denna form av undervisning vid den kommunalavuxenutbildningen.Frågeställningen tar alltså upp vilka subjektiva teorier lärare inom distansundervisning (vid denkommunala vuxenutbildningen) har om sin distansundervisning; samt hur dessa subjektiva teorierförhåller sig till andra lärteorier. Som teori handlar Forskningsprogrammet ”Subjektive Theorien”om hur man vetenskapligt kan undersöka de teorier som människor har och uttrycker i vardagen.Teorins forskningsansats är inte att undersöka hur människor gör (handlingar), utan hur människortänker om sina handlingar, dvs. om deras kognitiva strukturer.För att undersöka detta valdes sex lärare ut vid en distansskola inom den kommunalavuxenutbildningen. Med dessa sex lärare genomfördes sedan semi-strukturerade narrativa intervjuer.Områden som behandlades var bland annat betygens reliabilitet – plagiat och fusk, elever i klassrumkontra på distans samt mer specifikt om hur lärarna såg på de elever som läser på distans. Ävenlärarnas syn på diskussion/grupparbete togs upp.Det som framkom var subjektiva teorier där lärarna var mycket utförliga, detaljerade ochnyancerade, samtidigt som det också framgick att lärarnas teoretiska kännedom om de olikaformerna av distansundervisning och om kopplingar till lärteorier var svagt utpräglad.

 • 121.
  Ax, Annika
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Educational Work.
  Gymnasieelevers uppfattningar om algebra och problemlösning: En undersökning med utgångspunkt i elevernas kön, slutbetyg i grundskolan och val av gymnasieprogram2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka elevers uppfattningar om algebra och problemlösning samt granska hur dessa uppfattningar påverkas beroende på elevernas val av gymnasieprogram, kön och slutbetyg i grundskolan. Syftet är vidare att ta reda på vilka eventuella hinder och svårigheter eleverna själva uppfattar då de använder algebra för att lösa matematiska problem. Som metod för att söka svar på syfte och frågeställningar har valts att genomföra en enkätundersökning med elever som går första året på gymnasiet och som läser antingen naturvetenskapsprogrammet eller bygg- och anläggningsprogrammet. Enkätundersökningen består av två delar, en del som undersöker elevers uppfattningar om matematik i allmänhet och algebra och problemlösning i synnerhet, samt en del som försöker reda ut vilka svårigheter eleverna uppfattar då de ska lösa matematiska problem med algebra. Svaren sammanställs genom en analys av vilka eventuella skillnader och likheter som finns beroende på elevernas val av gymnasieprogram, kön och betyg i grundskolan. Resultatet visar på att elever på naturvetenskapsprogrammet som hade MVG i betyg i grundskolan har en mer positiv inställning till algebra och problemlösning i jämförelse med elever från bygg- och anläggningsprogrammet som fått G i betyg. Vad gäller elevernas kön finns det inte några indikationer på att denna faktor har någon större påverkan på deras uppfattningar. Resultatet kan vara en indikation på att elevernas uppfattningar främst påverkas av deras förståelse för det algebraiska tankesättet. Det eleverna upplever som svårast när de ska lösa problem med hjälp av algebra är att översätta den skrivna texten till en algebraisk framställning. När eleverna löser matematiska problem indikerar även resultatet att de till stor del styrs av sina förväntningar och förutfattade föreställningar om uppgiften. Resultatet ger en indikation om att eleverna behöver arbeta mer med problemlösning i olika former för att genom det kunna träna upp sin resonemangsförmåga och sin förmåga att behärska alla de tre faserna, översättning, omskrivning och tolkning, i den algebraiska cykeln.

 • 122.
  Axelsson, Elisabeth
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Lärare samtalar om sin läs- och skrivundervisning: Fokusgruppssamtal som arena för kritisk självprövning?2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien Lärare samtalar om sin läs- och skrivundervisning. – Fokusgruppssamtal som arena för

  kritisk självprövning? har tagit avstamp i en kartläggning av svenskämnets läs- och skrivutveckling

  som genomfördes i en mellansvensk kommun, vårterminen 2011.

  Syftet med studien är att belysa och kritiskt granska hur lärare talar om sin undervisning när det

  gäller arbetet med elevers läs- och skrivutveckling med särskilt fokus på elever som kan vara i

  behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling.

  För att lärare skulle ges möjlighet att samtala om sin undervisning valdes fokusgruppssamtal för

  insamlande av empirin. Studien är av kvalitativ art och har en hermeneutisk forskningsansats som

  utgångspunkt, med ett konstruktionistiskt kunskapsteoretiskt perspektiv.

  Det lärarna i samtalen gav uttryck för att de gör i arbetet med att utveckla elevers läs- och skrivutveckling,

  och som jag betraktar som strategier, har jag valt att beskriva utifrån följande kategorier:

  1. Förebyggande arbete

  2. Lärarkompetensens betydelse i arbetet med elevers läs- och skrivutveckling

  3. Läs- och skrivundervisning och uppföljning av elevers läs- och skrivutveckling

  4. Kompensera i undervisningen

  Resultatet av studien visar att lärarna i fokusgruppssamtalen till största delen samtalade om vad som

  var viktigt i arbetet med att utveckla elevers läs- och skrivutveckling. Lärarna lyckades i mycket

  liten utsträckning verbalisera hur en undervisning, som tar hänsyn till allt det som lärarna i samtalen

  uttryckte som viktiga aspekter i läs- och skrivundervisningen verkligen gestaltade sig i vardagsarbetet

  med eleverna.

  När det gäller arbetet med att utveckla elevers läsförståelse och att kompensera i läs- och skrivundervisningen

  för att alla elever ska få det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt i

  sin läs- och skrivutveckling gavs några få konkreta exempel från lärares undervisning på hur

  läsundervisningen kunde gestaltas i praktiken. Det överraskade mig att inte fler lärare verbaliserade

  och gav exempel från sin undervisning på hur de konkret arbetar i sin vardag med att utveckla

  elevers läs- och skrivutveckling, med särskilt fokus på elever som kan vara i behov av särskilt stöd i

  sin läs- och skrivutveckling.

  3

 • 123.
  Backlund, Eva
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  IKT en naturlig del i klassrummet?: En studie om användning av IKT i matematik- och naturvetenskapsundervisningen hos lärare i årskurs F-92015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elever idag växer upp i ett samhälle med digitala miljöer som en självklar del av sin vardag, de är

  väl förtrogna i användningen av den digitala tekniken. För att möta dessa elever i skolan utmanas

  undervisningen i klassrummet. Alltmer teknik integreras även i skolan och det medför att skolans

  organisation och villkor förändras, det ställer nya krav på skolan och lärare. Det finns många

  studier som funnit tydliga tecken på att IKT i lärandet ökar elevernas motivation och

  engagemang. Syftet med denna studie är att undersöka vilken inställning och motivation lärare i

  åk F-9 har till användning av den tekniska utrustning de har tillgång till, och hur IKT kan få en

  naturlig plats i klassrummet genom undervisning i naturvetenskapliga ämnen samt matematik.

  Rapporter visar att svenska elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap har försämrats.

  Tror lärarna att de kan motivera eleverna bättre genom användning av IKT? Nio pedagoger

  deltog i studien där enkät och intervju använts som metod. Resultatet av studien stämmer

  överens med tidigare forskning som visar att lärare sällan eller aldrig använder IKT i sin

  undervisning i matematik eller naturvetenskap. Däremot är de flesta positiva till användning av

  IKT. För att motivera lärare att öka användandet i undervisningen krävs, enligt studiens resultat,

  att lärare får bättre tillgång till utrustning, mer tid för planering och fortsatt kompetensutveckling.

 • 124.
  Backman, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan.
  Content knowledge or pedagogical pedagogic content knowledge?: Exploring learning outcomes for Australian trainee teachers in physical education2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the context of physical education teacher education (PETE), content knowledge (CK) and pedagogical content knowledge (PCK) are constructions of different forms of teacher knowledge that have been used to address knowledge of a subject and knowledge of teaching a subject to young people (Herold & Waring 2009, Siedentop 2009, Tinning 2010). This paper addresses how these two forms of teacher knowledge are valued through a study of learning outcomes (LOs) in syllabus documents at a sample of PETE universities in New South Wales, Australia. The US educationalist Lee Shulman (1987) originally defined CK as “the accumulation of literature and studies in content areas, and the historical and philosophical scholarship on the nature of knowledge in those fields of study” (p. 8-9). In the PETE context, CK is constructed by various sub-disciplines (Tinning 2010). According to Siedentop (2009), one of the most fundamental as well as the most marginalized of these sub-disciplines, is PE teacher students’ knowledge of movement. In this study, specific interest is devoted to how CK and PCK are expressed in documents regulating sport and movement courses within PETE. Regarding PCK, Shulman (1987) suggests it to be “that special amalgam of content and pedagogy that is uniquely the province of teachers, their own special form of professional understanding” (p. 8. Globally, there seems to be an agreement for the importance of future PE teachers to experience movement and sport practices during their education. However, there also seems to be different ideas about whether CK or PCK should by prioritized in the teaching and assessment of movement and sport practices during PETE (Backman & Pearson 2016, Capel, et al 2011, Herold & Waring 2009, Johnson 2013, Tinning 2010). The study of how LOs are expressed in an educational context can inform us not only of what forms of knowledge are most valued. It might also say something about PE teacher educators’ abilities to formulate his/her expectations of the student’s performance. For this instance, the discussion of learning objectives as formulated in university courses has lately been intensified. In Europe, this discussion has been strongly related to the intentions in the Bologna-declaration (Adam 2008, Brooks et al 2014, Hussey & Smith 2008). Some of the issues raised in the literature have concerned ways of formulating verbs in learning outcomes, student activity built into learning outcomes, and level of difficulty in learning outcomes (Adam 2008, Biggs & Tang 2007). Therefore, the aim of this paper is to analyse LOs formulated in syllabus document for sport courses at a sample of Australian PETE institutions. Further, the aim is to discuss these LOs through a framework regarding teacher knowledge originating from Lee Shulman (1987). Although PETE, like university programs in other subjects, are historical and cultural constructions, research from European countries such as UK, France, Sweden (Backman &Pearson 2016, Capel, et al 2011, Loquet & Ranganathan 2010) display similarities with the Australian PETE context. One characteristic feature of PETE in all these countries is the relative emphasis on constructivist epistemology and critical pedagogy, although this feature appears to be somewhat stronger in Australia compared to Europe and US. In times where the content in PETE is crowded and the time for teaching is short, a study of what forms of PE teacher knowledge are valued in some Australian PETE institutions, a context where the production of PETE research has been significant during the last decades (see e.g. Forrest 2015, Garrett & Wrench 2012, MacDonald et al 2002, Tinning 2010), can therefore serve as a valuable contrast for the discussion of knowledge forms in European PETE contexts.    

  Methods/methodology (up to 400 words) 

  By the end of 2014, there were 24 universities across Australia offering PETE, eight in New South Wales (NSW). These eight universities in NSW makes the total sample (N=8) in the study reported in this paper. To the collection of the empirical material in form of written documents, five PETE-universities (n=5) of the total sample have contributed. Each university was asked to contribute with two unit outlines for courses in sport and movement for PETE students. A unit outline is a written document intended to give the student more specific information compared to what a curriculum document for a course will provide (e.g. regarding examination, schedule, expectations, etc). Further, a unit is generally only a part of a whole course. The collected unit outlines contained a the total number of 73 LOs. The sample of unit outlines can be described as a strategic and purposeful sample (Patton, 2002). The empirical collection from the participating universities was carried out during November and December 2014. After information about the study through e-mail and phone, a total number of 10 unit outlines were sent to the author by e-mail. In the analysis Alvesson and Sköldberg (1994) description of analytical induction or abduction has served as an inspiration. This means trying to let, on one hand, the empirical material inform the choice of theoretical perspective while on the other hand, acknowledging that some specific theoretical perspectives, in this case Shulman’s (1987) forms of teacher knowledge, have been viewed as more relevant than others before conducting the study. The primary analysis has been divided into two steps. In the first step, when reading through the collected and transcribed material questions such as: ‘What movement and sport practices do students meet during PETE in NSW?’ and ‘How are movement and sport practices expressed through the LOs in the unit outlines?’ has been asked. Asking these questions to the material has involved a process of clustering described by Patton (2002) as convergence which has been followed up by a process of divergence, that is, an exclusion of formulations and quotes that do not fit into the identified pattern. In the second stage of the analysis, the choice of Shulman’s (1987) concepts for forms of teacher knowledge was confirmed and strengthened as we discovered that the different views of assessment of movement and sport practices were clearly related to our chosen definitions of CK and PCK.

  Expected outcomes/results (up to 300 words) 

  The preliminary analysis of the LOs shows that the knowledge in sport and movement courses at the investigated PETE institutions is sometimes formulated as CK and sometimes as PCK (Shulman 1987). Within these two main categories there were also sub-categories related to abilities expressed through different verbs. With regards to PCK one such main sub-category addressed the students’ ability to “plan, arrange, carry out and assess different forms of teaching situations”. Further, another ability expressed within the PCK category was the ability to “observe, analyse and critically reflect over educational practices”. These two PCK sub-categories clearly reflect research emphasizing critical pedagogy in Australian PETE (Garrett & Wrench 2012, MacDonald et al 2002, Tinning 2010). Further, two other forms of sub-categories, expressed both as CK and as PCK, was firstly, the ability to “perform movements” and secondly, the ability to “demonstrate an understanding” of different forms of movement and sport practices. Findings will be discussed in relation to research criticizing the decrease of sport performances in PETE (Herold & Waring 2009, Siedentop 2009) as well as work emphasizing the importance to teach and assess movement practices to PETE students in contextualized situations (Backman & Pearson 2016). The concept of “understanding” was found to be very commonly used in LOs both when expressed as CK and as PCK. Generally, students were encouraged to “demonstrate an understanding” of different forms of knowledge. In literature of how to formulate knowledge in higher education, the concept of understanding has been discussed, sometimes criticized as lacking precision (Adam 2008, Biggs & Tang 2007), sometimes claimed to be under-contextualised (Hussey & Smith 2008). Part of the discussion will focus on various meanings of understanding in sport courses at some Australian PETE-institutions and how these meanings can differ depending on whether CK or PCK is addressed.

  Intent of publication:  

  References (400 words)

  Adam, S. (2008). Learning Outcomes Current Developments in Europe: Update on the Issues and Applications of Learning Outcomes Associated with the Bologna Process. Retrieved 12 May 2015, from http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/BolognaSeminars/documents/Edinburgh/Edinburgh_Feb08_Adams.pdf

  Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och Reflektion. Vetenskapsfilosofi och Kvalitativ Metod. Lund: Studentlitteratur.

  Backman, E. & Pearson, P. (2016) ‘We should assess the students in more authentic situations’: Swedish PE teacher educators’ views of the meaning of movement skills for future PE teachers. European Physical Education Review, 22, 47–64.

  Biggs, J., & Tang, C. (2007). Teaching for Quality Learning at University. Third edition. Maidenhead: Open University Press.

  Brooks, S., Dobbins, K., Scott, J. J., Rawlinson, M., & Norman, R. I. (2014). Learning about Learning Outcomes: The Student Perspective. Teaching in Higher Education, 19, 721-733.

  Capel, S., Hayes, S., Katene, W. and Velija, P. (2011). The interaction of factors which influence secondary student physical education teachers’ knowledge and development as teachers. European Physical Education Review, 17, 183–201.

  Forrest, G. (2015). Systematic assessment of game-centred approach practices – the game-centred approach Assessment Scaffold. Physical Education and Sport Pedagogy, 20, 144-158.

  Garrett, R. & Wrench, A. (2012). ‘Society has taught us to judge’: cultures of the body in teacher education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 40, 111–126.

  Herold, F. & Waring, M. (2009). Pre-service physical education teachers’ perceptions of subject knowledge: Augmenting learning to teach. European Physical Education Review, 15, 337–364.

  Hussey, T., & Smith, P. (2008). Learning Outcomes: A Conceptual Analysis. Teaching in Higher Education, 13 (1), 107-115.

  Johnson, T.G. (2013). The value of performance in Physical Education teacher education. Quest, 65, 485-497.

  Loquet, M. & Ranganathan, M. (2010). Content knowledge in teaching, an investigation into an adequate ‘milieu’ for teaching dance: The case of Indian dance in France. European Physical Education Review, 16, 65–79.

  MacDonald, D., Hunter, L., Carlson, T. & Penney, D. (2002). Teacher Knowledge and the Disjunction between School Curricula and Teacher Education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 30, 259-275.

  Patton, M.Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. London: Sage Publications.

  Shulman, L.S. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-21.

  Siedentop, D. (2009). Content Knowledge for Physical Education. In R. Bailey & D. Kirk (Eds.), The Routledge Physical Education Reader (pp. 243-253). Abingdon: Routledge

 • 125.
  Backman, Erik
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  Development of outdoor education in Sweden2018In: The Changing World of Outdoor Learning. European reflections. / [ed] Becker, Peter; Humberstone, Barbara; Loynes, Chris & Schirp, Jochem, London: Routledge , 2018Chapter in book (Refereed)
  The full text will be freely available from 2019-12-14 00:00
 • 126.
  Backman, Erik
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  Development(s) of outdoor education in Sweden2018In: The changing world of outdoor learning in Europe / [ed] Peter Becker, Barbara Humberstone, Chris Loynes, Jochem Schirp, London: Routledge, 2018, 1, p. 165-178Chapter in book (Refereed)
 • 127.
  Backman, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Friluftsliv: a contribution to equity and democracy in Swedish PE? : An analysis of codes in Swedish PE curricula2011In: Journal of Curriculum Studies, ISSN 0022-0272, E-ISSN 1366-5839, Vol. 43, no 2, p. 269-288Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During the last decade, expanding research investigating school subject Physical Education (PE), indicates a promotion of inequalities regarding which children benefit from PE teaching. Outdoor education and its Scandinavian equivalent friluftsliv, is a part of the PE curriculum in many countries and these practices have been claimed to have the potential to contribute to more equity in PE teaching. Through an investigation of how stipulations regarding friluftsliv in the national Swedish PE curriculum are transformed and interpreted into 31 local PE syllabus documents, this paper investigates the possibilities for friluftsliv to fulfil this potential. In an analysis inspired by educational sociologist Basil Bernstein, I claim that Swedish PE teachers’ marginalised interpretation of friluftsliv indicates its weak classification when a part of PE. When friluftsliv is addressed in PE, the strong dominance of a performance code transforms it into mere sport activities. The results of this study highlight questions regarding PE teachers’ interpretation of learning aims and their work with text documents. It also discusses alternatives to implementing friluftsliv through PE and the role of teachers in curriculum reforms. 

 • 128.
  Backman, Erik
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  Friluftsliv i fjällen: Fjällsäkerhetsrådets läromedel för åk 7-92017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 129.
  Backman, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Friluftsliv, idrott och skola i förändring2011In: Friluftssport och äventyrsidrott - utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld / [ed] Sandell, Arnegård, Backman, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 65-88Chapter in book (Other academic)
 • 130.
  Backman, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Friluftsliv in Swedish Physical Education – a Struggle of Values: Educational and Sociological Perspectives2010Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to examine some of the educational and sociological conditions underlying the production of teaching in friluftsliv within the Physical Education (PE) subject in Swedish compulsory school. Despite the value awarded to the Scandinavian outdoor practice friluftsliv, in both the national PE curriculum document and in Physical Education Teacher Education (PETE) in Sweden, it does not seem to be thoroughly implemented in compulsory school teaching. Through analyses of interviews with PE teachers and PE teacher educators, as well as of curriculum documents, using the perspectives of Basil Bernstein and Pierre Bourdieu, I explore conditions underlying the expressions of friluftsliv teaching in Swedish PE.

  The pedagogic discourse for friluftsliv in Swedish PE is described as a teaching that should take place in a natural setting remote from civilisation, involve risks, and require time, technical equipment, financial resources, and cooperation. This discourse for friluftsliv is shown to be similar to the values emphasised in friluftsliv education in PETE. Although proven to be difficult to implement in school, this discourse appear to form the conception of friluftsliv teaching for PE teachers in Sweden. Under the influence of the performance code, friluftsliv is transformed into outdoor activities with which the PE teachers are familiar, or is totally left out of PE teaching.

  A turn towards options that are seen as unthinkable in relation to the current pedagogic discourse may benefit the achievement of the aims set out in the national PE curriculum. Values such as environmental awareness, sustainable development and cultural perspectives on the landscape could strengthen the classification of friluftsliv and PE in compulsory school. Further, an increase of socially critical and constructivist perspectives during PETE could make unthinkable options in friluftsliv thinkable and contribute to a break with the reproduction of teaching practices in PE.

 • 131.
  Backman, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  “Instantaneous or continuous examination”– exploring dilemmas about when to examine movement in Swedish PETE.2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It has been claimed that issues of assessment in school and education is of particular interest in contemporary society with many conflicting demands, theories and practices (McDowell 2010). In the field of Physical Education (PE), assessment issues, grading and examination practices has received attention on the school level during the last decade (MacPhail & Halbert 2010, Penney 2009, Lopez-Pastor et.al 2013, Redelius & Hay 2009). However, on the level of PE teacher education (PETE), the knowledge base of these issues is not as significant. Based on the relative reduction of movement practices in PETE following the academisation of teacher education in general (Kirk 2010), there are reasons to investigate the what- and the how-question regarding examination in movement practices in PETE.

   

  The aim with this paper is to analyse and discuss what is assigned value in the formulation of tasks for examination of movement in subject courses on seven Swedish PETE departments. Inspired by Bourdieu’s concept of symbolic capital (Bourdieu & Wacquant 1992) and its use in PE research (Backman 2008, Brown 2005, Redelius et.al. 2009), a preliminary analysis of formulations in curricula documents has showed that the examination of movement practices is a silent, constant and ongoing process, rather than out-spoken and performed at specific occasions during a course. The analysis has also shown that the ability to perform movements is, within examination tasks, formulated separate from the ability to teach, rather than integrated with one another. Illuminating these issues, not only on the level of school PE but also on the PETE level, might develop and strengthen assessment practices not only in PE but also in PETE.

 • 132.
  Backman, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Recension av Andkjær, Søren, Bentsen, Peter & Ejbye-Ernst, Niels (2009) ”Friluftsliv: Natur, samfund og pædagogik”: Ambitiöst om friluftsliv i Danmark – kanske alltför ambitiöst...2011In: www.idrottsforum.org, ISSN 1652–7224, no 12 oktArticle, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Friluftsliv uppvisar ett uppsving som för många säkert är oväntat men som nog till stor del är i samklang med den skandinaviska tidsandan. Visserligen är det ett i huvudsak urbant fenomen, de senaste årens fokus på fysisk aktivitet, konditionsträning och fitness, aktiviteter som dessutom ofta äger rum inomhus i speciella kommersiellt drivna träningshallar – där är luften inte fri! – men trenden tar sig också uttryck i löpning eller joggning i urbana parkområden eller i lagom tuktad natur i anslutning till städer. Man kan tänka att steget inte skulle vara långt till verkliga naturupplevelser, och, som sagt, det finns ett uppsving. Det nymornade intresset för autentiska naturupplevelser kan säkert också bottna i en civilisationskritisk trend i det tidiga tredje millenniet, vars beståndsdelar spretar på ett sätt som gör det omöjligt att närmare skärskåda företeelsen i detta sammanhang. Istället konstaterar vi att forskningen varit kvick att fånga upp friluftsintresset, vilket inte minst märks i recensionsfloran på den här webbplatsen, som denna gång utvidgas med en recension av Friluftsliv: Natur, samfund og pædagogik av Peter Bentsen, Søren Andkjær och Niels Ejbye-Ernst (Munksgaard Danmark). Erik Backman, som disputerat i ämnet, har läst och recenserar, och han bjuder redaktörerna på många tips till förbättringar inför nästa upplaga av boken.

 • 133.
  Backman, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Recension av Sandell, Klas & Sörlin, Sverker (2008) (red) ”Friluftshistoria: Från «härdande friluftslif» till ekoturism och miljöpedagogik”: Genomarbetad antologi2011In: www.idrottsforum.org, ISSN 1652–7224, no 26 janArticle, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  I samband med att idrott och sport kommit att ta allt större utrymme på olika plan i samhällslivet så har friluftsliv, med dess tydliga samhörighet till många av idrottslivets kärnvärden, också fått förnyad aktualitet. Forumet har varit lite sen att uppmärksamma denna förändring, även om det inte är det enda skälet till att vi först nu recenserar en av nyckelböckerna i området (det handlat också om att friluftsforskarna i Norden står varandra ganska nära). Men som är det är med selektiv perception, när vi väl hade noterat en eller två nya böcker om friluftsliv så hittade vi bara fler och fler, avhandlingar och antologier. Snart kommer en ny temasida om friluftsliv i forumets mer om-sektion. Boken som nu blivit föremål för kritisk granskning är Klas Sandells och Sverker Sörlins antologi Friluftshistoria: Från «härdande friluftslif» till ekoturism och miljöpedagogik (Carlssons) i dess andra upplaga från 2008 – den första kom 2000. Den recenseras av en relativt nybakad doktor i friluftsliv, Erik Backman, vars avhandling recenseras i dessa spalter under våren. Som sagt, detta är en grundsten i den svenska friluftsforskningen, men vår recensent dristar sig att föra fram flera förslag till förbättringar inför kommande nya utgåvor.

 • 134.
  Backman, Erik
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science. Gymnastik- och idrottshögskolan.
  ”Tell us what to do and how to assess!”: Swedish PE teachers’ experiences of the implementation of Support For Assessment in outdoor education2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, as in many European countries, Outdoor Education (OE, or its Scandinavian equivalent as friluftsliv) is in the formal school setting positioned within the subject Health and Physical Education (HPE). In the curriculum for compulsory school, implemented in 2011, OE is organized as one of three areas of knowledge along with Health and Lifestyle, and Movement. In order to meet the increasing call for a more equal assessment and grading in Swedish Schools, the Swedish National Agency of Education (SNAE) completed the curriculum in HPE with a material (text and film) named Support For Assessment (SFA) in 2012. As responsible for the construction of OE in SFA the author followed up the implementation of the SFA with several presentations and workshops for teachers in HPE during 2013 and 2014. The purpose of this presentation is to describe how OE was constructed in the SFA in Swedish HPE for compulsory school and further to analyse and discuss reactions from Swedish HPE teachers expressed in evaluations after the mentioned presentations and workshops. The results suggest that while a part of the HPE teachers found the SFA useful and effective, another part called for more concrete advices on what to assess in OE and how to assess it. Drawing on Basil Bernstein’s theories of how pedagogical messages are communicated and evaluated in school systems, the results will be discussed in relation to the classification of OE within Swedish HPE.

 • 135.
  Backman, Erik
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  Undervisning och bedömning i friluftsliv2017Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 136.
  Backman, Erik
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  Undervisning och bedömning i ämnet friluftsliv i ämnet idrott och hälsa2018Conference paper (Other academic)
 • 137.
  Backman, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Vad ska en idrottslärare kunna?2013In: I takt med tiden?: perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien / [ed] Erik Backman, Lena Larsson, Studentlitteratur , 2013, p. 143-160Chapter in book (Other academic)
 • 138.
  Backman, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  What can socially critical perspectives offer to PESP and PETE? Examples from a sport-university in Stockholm, Sweden2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This seminar takes its departure in PETE-programmes and PESP-research at The Swedish School of Sport and Health Sciences in Stockholm, Sweden. After a brief description of the activity at this university with regards to history, culture, structure, content and extent, the main focus of the seminar will be devoted to a discussion of the challenges following partly from acting within a multidisciplinary academic (sport) context and partly from insights after comparing Swedish PETE-programmes and PESP-research to its similarities in other countries. Issues with regards to equity, equality and power, and the educational impact of these perspectives, will be acknowledged during this seminar. 

 • 139.
  Backman, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  What controls teaching of friluftsliv? Analysing a pedagogic discourse in Swedish PE2011In: Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, ISSN 1472-9679, E-ISSN 1754-0402, Vol. 11, no 1, p. 51-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research indicates that outdoor teaching practices within a physical education (PE) context are controlled by several factors with the potential to weaken or strengthen PE teachers' communication of pedagogic messages. Drawing on 12 qualitative interviews with PE teachers in compulsory schools in Sweden, the findings in this study suggest that factors claimed to control teachers' pedagogic communication of friluftsliv (the Scandinavian equivalent to outdoor education) are based on the construction of a dominating pedagogic discourse for outdoor teaching in Swedish schools. Inspired by Basil Bernstein's theoretical concepts of the pedagogic device, the analysis of this discourse indicates that Swedish PE teachers and PE teacher education appear to reproduce friluftsliv as a teaching practice carried out in a remote wilderness setting involving specific equipment, financial resources and a certain amount of risk. In relation to these results, alternative ways to think of outdoor teaching in relation to the achievement of the national aims in Swedish PE are discussed.

 • 140.
  Backman, Erik
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  What is valued when moving in (Swedish) PETE? PE teacher educators’ views of the meaning of movement skills for future PE teachers2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It has been claimed that issues of assessment in school and higher education is of particularinterest in contemporary society with many conflicting demands, theories andpractices. In the field of Physical Education (PE), assessment issues, gradingand examination practices has received attention on the school level during thelast decade. However, on the level of PE teacher education (PETE), theknowledge base of these issues is not as significant. Based on the relativereduction of movement practices in PETE following the academisation of teachereducation in general, there are reasons to investigate the what- and thehow-questions regarding examination in movement practices in PETE. In thisstudy, expressions of examination regarding movements in PETE departments in Swedenand in Australia have been investigated and compared. Building on analysis ofsyllabi documents from PETE departments in Sweden and Australia, and oninterviews with PE teacher educators from these departments, the specific aimof the study is to analyse and discuss what is assigned value in theexamination of movements on a sample of PETE departments in Sweden andAustralia. Inspired by the sociological and educational theories of PierreBourdieu and Basil Bernstein, and particularly the concepts of social field andsymbolic capital (Bourdieu) as well as classification, performance code andcompetence code (Bernstein), the preliminary analysis  of the investigated syllabi documents hasshowed that there is a tension regarding whenthe examination of movements is taking place. There are expressions of instantaneousexamination, i.e. examinations that take place at one or a few occasions withspecific and outspoken tasks, as well as of continuous examination, i.e.examination as a silent, constant and ongoing process often combined withdemands of participation. The preliminary analysis of the interviews with thePE teacher educators has revealed a tension between viewing the importance ofmovement as subject matter knowledge, i.e. as an ability to perform movements,or as didactic knowledge, i.e. as a means for the ability to teach. Thesetensions will be further analysed with regards to similarities and differencesbetween PETE departments in Sweden and Australia. Illuminating these issues mightdevelop and strengthen examination practices not only in PETE but also in PE.

 • 141.
  Backman, Erik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Arnegård, JohanGymnastik- och idrottshögskolan, GIH.Sandell, KlasKarlstad Universitet.
  Friluftssport och äventyrsidrott - utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld2011Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vandra, klättra eller paddla i naturpräglade landskap blir tävlingar i multisport. Samtidigt blir sådant som kiting och brädsporter upplevelseorienterade och tävlingskritiska.

  Aktiviteter friställs också alltmer från landskapet genom äventyrsbad och klätterväggar, skidåkning inomhus och forspaddlingsbanor med vattenpumpar.

  Håller friluftslivet och naturen – som i skidåkning på natursnö, skogsvandringar och paddling på forsens och havets villkor – att helt tappa sin betydelse?

  Eller är det i stället en nytändning för friluftslivets lekfullhet och en väg till nya naturmöten som vi ser i trendiga aktiviteter och uppbyggda miljöer?

  Boken vänder sig till blivande och verksamma idrottslärare, entreprenörer och ledare i idrott, friluftsliv, fritid och turism. Den kan dessutom med fördel rekommenderas som inspirerande läsning för den breda allmänheten med intresse för friluftslivets varierande möjligheter.

   

 • 142.
  Backman, Erik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Arnegård, Johan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
  Sandell, Klas
  Karlstads universitet.
  Slutsatser och framåtblick2011In: Friluftssport och äventyrsidrott - utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld. / [ed] Sandell, Arnegård, Backman, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 203-218Chapter in book (Other academic)
 • 143.
  Backman, Erik
  et al.
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Sport and Health Science.
  Barker, Dean
  Göteborgs universitet.
  Reconceptualising pedagogical content knowledge in physical education teacher education2018Conference paper (Refereed)
 • 144.
  Backman, Erik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Frölander, Håkan
  Stockholms universitet.
  Är det centrala innehållet tydligt nog? Idrottslärares upplevelser av konkretionen i Lgr112011In: Idrott & Hälsa, ISSN 1653-1124, Vol. 138, no 6, p. 20-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 145.
  Backman, Erik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Humberstone, Barbara
  Loynes, Chris
  Urban nature2014In: Urban nature: inclusive learning through youth work and school work / [ed] Erik Backman, Barbara Huberstone and Chris Lynes, Norsborg: Recito , 2014, p. 11-24Chapter in book (Other academic)
 • 146.
  Backman, Erik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Humberstone, BarbaraBucks New University, UK.Loynes, Chris
  Urban nature: inclusive learning through youth work and school work2014Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Baksidestext:

  An increased globalization and growth of cities also highlights the boundaries between nature and civilization from educational and experiential perspectives, especially with regards to issues of democracy and inclusion. From this perspective, much of modern outdoor education can be understood as 'urban' wherever the people come from or wherever the activity takes place. This book, building upon papers presented on the EOE Seminar 2013, takes its departure within how our notions of nature are related to the urbanization of people.

  The following authors have contributed to this book: Erik Backman, Barbara Humberstone, Chris Loynes, Klas Sandell, Sue Waite, Rowena Passy, Martin Gilchrist, Maija Venäläinen, Laura Kuusinen, David Brown, Katharina Seyfferth, Jakob F. Þorsteinsson, Diane Collins, Elizabeth Nasimbwa, Steve Bowles, Fiona Nicholls, Mark Leather and Peter Becker.

  The EOE Seminar 2013 - «Urban nature: inclusive learning through youth work and school work», hosted by The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH) in partnership with Friluftsfrämjandet, The European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE) and the European Union (Youth in Action Programme), took place at GIH in Stockholm over four days from 5th to 9th June 2013.  Collaborating partners were also Svenska Turistföreningen (STF) and National Centre of Outdoor Education (NCU).

 • 147.
  Backman, Erik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Håkan, Larsson
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  A Physical Education teacher should know - what? Empirical observations of learning objectives for future Physical Education teachers in Sweden2011In: Presentation av paper vid AARE Conference, Hobart, Tasmanien, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In Physical Education (PE), as well as in several other school subjects, the content knowledge has been proven to be reproduced through strong subject traditions. In PE, this reproduction has promoted children who are already privileged in school and society. In this paper, explanations to the difficulties of influencing subject traditions in PE are searched within Physical Education Teacher Education (PETE). Learning objectives stipulated in curricula documents within teacher training courses at six Swedish PETE institutions have been investigated. The preliminary results of the study indicate that the learning objectives expressed appear to reproduce the dominance of (natural) scientific and behaviouristic traditions in PETE and a dualistic approach to PE teacher knowledge. These results will be discussed in relation to theories of teacher knowledge.  Exploring learning objectives within PETE may be of significance for the construction of PE knowledge at a school level and may also offer explanations to the promotion and marginalisation of children in PE teaching.

 • 148.
  Backman, Erik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Larsson, Håkan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Lundvall, Suzanne
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Nyberg, Marie
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Redelius, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Tidén, Anna
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Bedömningsstöd i ämnet Idrott och hälsa: gymnasiet2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 149.
  Backman, Erik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Larsson, Håkan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Redelius, Karin
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Lundvall, Suzanne
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Thedin Jacobsson, Britta
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Nyberg, Marie
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Bedömningsstöd i idrott och hälsa: årskurs 7-92012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 150.
  Backman, Erik
  et al.
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur.
  Larsson, LenaLinnéuniversitetet.
  I takt med tiden?: perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Idag finns relativt mycket kunskap om skolämnet idrott och hälsa, eller ’kroppsøvning’ och ’idræt’ som det heter i Norge respektive Danmark. Dock vet vi inte lika mycket om den utbildning som ska förbereda de lärare som ska undervisa i idrott och hälsa i skolan. I den här boken ställs befintlig kunskap om idrottslärarutbildningen i relation till pågående förändringsprocesser i skola, utbildning och samhälle. Hur påverkas idrottslärarutbildning av problem och utmaningar inom skolämnet idrott och hälsa? Hur förbereds studenter för uppgiften att forma unga människors förhållande till hälsa och kroppsrörelse? Vilka olika framtidsscenarior är möjliga för idrottslärarutbildning? Det är några av de övergripande frågor som behandlas i den här boken.

  I boken ger författarna en samlad bild av den skandinaviska forskningen om idrottslärarutbildning. Utbildningen beskrivs och diskuteras utifrån historiska, utbildningspolitiska och professionsrelaterade perspektiv. Boken vänder sig till studenter och doktorander inom idrottslärarutbildning samt till utbildare inom nämnda utbildning, såväl de som jobbar inom högskola som inom grund- och gymnasieskolan. Vidare är boken angelägen för personer inom myndigheter och organisationer som fattar beslut som rör idrottslärarutbildning.

  Innehåll

  • Idrottslärarutbildning – en kontextualisering / Lena Larsson och Erik Backman
  • Från frisk- och sjukgymnast till lärare i idrott och hälsa / Jane Meckbach och Suzanne Lundvall 
  • Reproduktion och förändring / Lena Larsson 
  • Utdanningsmarkedet, kroppsøvingslærerutdanninger og læresteders pedagogiske diskurs / Svein Kårhus
  • Utvärdera lärarutbildning i idrott och hälsa – utifrån vilka normer / Håkan Larsson
  • Kjønn? ”Ikke noe problem!” / Fiona Dowling
  • Undervisnings- og læreprocesanalyse – et redskab til kompetenceudvikling / Mia Herskind og Helle Rønholt
  • Å lære å undervise for elevenes læring i kroppsøving / Glenn Kjerland
  • Vad ska en idrottslärare kunna? / Erik Backman
  • ”Tyst” men skickligt. Bedömning av lärarstudenter i idrottslärarpraktik / Henrik Hegender
  • Didaktiska trianglar / Konstantin Kougioumtzis och Claes Annerstedt
  • Idrott och hälsas didaktik / Katarina Schenker
  • Forandringslæring i innovation af uddannelsesundervisning / Lars Elbæk
  • Målet med kroppsøvingslærerutdanning / Kjersti Mordal Moen
  • Idrottslärarutbildning för framtiden / Erik Backman och Lena Larsson
1234567 101 - 150 of 2284
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf