du.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 764
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Daleke, Jenny
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, French.
  Étude des méthodes d'enseignement utilisées dans la classe de Français Langue Étrangère en Suède2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This dissertation discusses the general and systemized methods of foreign language didactics that have been developed at different periods. The dissertation also looks at teaching methods (strategies, tools, materials, exercises, activities, assignments, etc.) and the theory behind these. For the purpose of this study, teachers at a number of schools in Sweden completed a questionnaire about methodology, teaching strategies, and theory in relation to classroom practice. The study demonstrates the teaching methods that are used and the frequency of their use, as well as the way in which they relate to methodology. The study also shows that most teachers who completed the questionnaire principally employ one methodology: the cognitive methodology – the communicative approach.

 • 102.
  Danemyr, Rebecka
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  “Jag läser bara när jag måste”: Hur gymnasieelevers attityd till läsning har förändrats mellan 2011 och 20182019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks vilken attityd en grupp elever som går andra året på gymnasiet har gentemot läsning. Vidare undersöks om det går att påvisa en ändring gällande attityd gentemot läsning jämfört med de svar som framkom i PIRLS 2011. För att ha möjlighet att undersöka denna förändring av attityd, ska elever i åk 2 på gymnasiet år 2018 besvara identiska frågor gällande attityd till läsning som samma årskull besvarade i PIRLS 2011 när de gick i åk 4. Studiens resultat bygger på egenproducerat material i form av en kvantitativ elevundersökning via enkät.

  Resultatet av studien visar att en stor del av gymnasieelever har en positiv attityd gentemot läsning. Andelen elever som tycker om att läsa har fördubblats sen PIRLS 2011, och andelen elever som inte tycker om att läsa har halverats. Dock går inte denna positiva attityd att se i gymnasieelevernas faktiska läsande, då läsning av samtliga texttyper har minskat och ungefär en tredjedel av eleverna önskar att de hade mer tid till läsning. Denna nedgång är oroväckande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta då läsning ger en unik möjlighet att både vidga sitt eget perspektiv samt att ta till sig bland annat kunskap och information som bara är möjligt via skriftspråkliga källor vilket kan leda till att eleverna kommer att få svårare att klara av sina framtida samhälls- och arbetsliv.

  Resultatet i denna studie bekräftar tidigare forskning både gällande positiv attityd till läsning samt minskat läsande.

  Resultatet i denna studie grundas på vad mitt egenproducerade material påvisat. Även om studien ökar förståelsen kring det undersökta fenomenet, står denna studies resultat endast i relation till den elevgrupp som besvarade elevenkäten och resultatet kan inte på något sätt ses som generaliserbart.

 • 103.
  Dardano, Maurizio
  et al.
  University of Macerata, Italy.
  Frenguelli, Gianluca
  University of Macerata, Italy.
  Colella, Gianluca
  University of Macerata, Italy.
  Dizionario e formazione delle parole2008In: L'italiano di oggi: fenomeni, problemi, prospettive / [ed] M. Dardano, G. Frenguelli, Roma: Aracne editrice, 2008, p. 121-135Chapter in book (Other academic)
 • 104.
  Dardano, Maurizio
  et al.
  University of Macerata, Italy.
  Frenguelli, Gianluca
  University of Macerata, Italy.
  Colella, Gianluca
  Le parole della narrativa2008In: L’italiano di oggi: fenomeni, problemi, prospettive / [ed] M. Dardano, G. Frenguelli, Roma: Aracne editrice, 2008, p. 149-171Chapter in book (Other academic)
 • 105. Dardano, Maurizio
  et al.
  Frenguelli, Gianluca
  Colella, Gianluca
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Per una tipologia del Discorso Indiretto in italiano antico2013In:  Actes du XXVIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, València, 6 – 11 septembre 2010, Berlin: Walter de Gruyter, 2013, p. 861-877Chapter in book (Refereed)
 • 106.
  Dardano, Maurizio
  et al.
  University of Roma 3, Italy.
  Frenguelli, Gianluca
  University of Macerata, Italy.
  Colella, Gianluca
  University of Macerata, Italy.
  What lexicographers do with word formation2006In: Atti del XII Congresso Euralex (Torino 2006), Alessandria: Edizioni dell'Orso , 2006, p. 1115-1127Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In the past 50 years a relevant increase in the inclusion of word-formation data in Italian dictionaries has taken place. This development has proved very important to Italian users: in other words it has increased their linguistic awareness. Dictionary users are convinced to investigate WF mechanisms. What looking-up strategies are necessary in order to achieve this goal? This paper analyzes the development of the treatment of word-formation issues in Italian monolingual dictionaries published since the mid-1960s. A short profile of the dictionaries analysed will introduce the topic. The paper aims to find the different selections of affixes and components listed as headwords in the dictionaries analysed and the selections of items included in each entry (neologisms or 'traditional' words), in order to compare the different lexicographical techniques used.

 • 107.
  Darke, Malena
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  "… Att de ens läser ... ": En undersökning av skönlitteraturens syften i undervisningen - lärares ämneskonceptioner2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens grundas i en strävan att få inblick i fyra lärares uppfattningar om ämnet skönlitteratur och att se hur dessa konceptioner framträder i didaktiska val och undervisning. Utifrån intervjuer kategoriserades lärarnas ämnesuppfattningar enligt Jan Brinks (2006) beskrivningar av tre huvudsakliga ämneskonceptioner kring svenskämnet; färdighets-, bildnings- och erfarenhetspedagogiska konceptioner. De två första konceptionerna utgår från och strävar mot ideal som färdighet och bildning medan den tredje utgår från eleverna själva och fokuserar individuella faktorer som elevers erfarenheter, förutsättningar, motivation och även preferenser. Den tendens att utgå från elevernas perspektiv, som enligt Brink eskalerat under senare år, tyder på en tyngdpunkt i en erfarenhetspedagogisk ämneskonception, vilken fokuseras i denna undersökning.

  Syftet med denna intervjustudie var att undersöka i vilken grad och i så fall varför lärarna anammar en erfarenhetspedagogisk ämneskonception. Frågeställningarna löd:

  I vilken mån framträder den erfarenhetspedagogiska ämneskonceptionen bland de intervjuade lärarna?

  Vilken syn på den erfarenhetspedagogiska ämneskonceptionen framträder hos de intervjuade lärarna?

  Undersökningen utgick delvis från en tidigare litteraturstudie, där litteraturläsningens historia, utveckling och förutsättningar i undervisningen belystes. I denna påföljande studie med samma intresse intervjuades fyra lärare verksamma i årskurs 1 på gymnasiets yrkesinriktade linjer om litteraturläsning.

  Vad som läses, hur det arbetas med läsning och varför lärarna väljer dessa sätt att arbeta på, var frågor som ställdes i intervjuerna.

  Resultatet visade en framträdande erfarenhetspedagogisk ämneskonception i samtalen kring de didaktiska valen. Lärarna delade en relativt stor samsyn vad gäller att anpassa litteraturundervisningen efter elevernas förutsättningar och preferenser. Hur denna anpassning av undervisningen gick till i praktiken varierade dock, vilket tas upp i diskussionen.

 • 108.
  Daver, Tomas
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Die Komponenten einer Sportlerbiografie: Sportlerbiografien über Roger Federer und Thomas Müller2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper attempts to examine the different parts of a sports biography and which importance they are of in the making of a sports biography. The biography and the sports biography are examined and the parts biographical noteworthiness, authenticity, structure and successes and failures in a sports biography are highlighted and their roles in the sports biography are discussed for the purpose of offering a greater understanding for the sports biography. 

 • 109.
  De Freitas, Sandra
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  A Psychoanalytical Study on the Importance of Skin Tone in Toni Morrison’s The Bluest Eye2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 110.
  Deurell, Linnéa
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, German.
  Das geschlechtslose Ich: Geschlecht und Geschlechtsidentität in Die Wand von Marlen Haushofer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [de]

  In dem Aufsatz werden Geschlecht und Geschlechtsidentität in dem Roman Die Wand von Marlen Haushofer untersucht. Anhand der Theorien und Begriffen Simone de Beauvoirs und Judith Butlers wird die Veränderung bei der Ich-Erzählerin des Werkes analysiert, die sich von typischer Frau in geschlechtloses Ich verwandelt. 

 • 111.
  Diaz, Esther
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  Acoso escolar: Arana una víctima del acoso escolar en la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 112.
  Djiemou, Alain Claude
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  La vernacularisation du français dans le hip-hop au Cameroun:: Bref aperçu sur la particularité du camfranglais.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The French language spoken in France is not exactly the same as the one spoken in the former French colonies in sub-Saharan Africa. This is because languages always assume the cultural attributes of the social environment in which they develop. The goal of this thesis is to study the processes by which singers of hip-hop in Cameroon adapt the standard French language to their needs with the goal of reaching and moving the maximum number of listeners. To do that, we studied one variety of vernacular French called Camfranglais, in nine musical extracts (hip-hop).

 • 113.
  Dolores Salmerón Pérez, Maria
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  Estudio comparativo de las actitudes hacia elmurciano.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to measure and analyse the attitudes towards a linguisticvariety called murciano. This variety is a regional standard of Spanish, namely, theSpanish talked in Murcia, a city located in the South of Spain.There are two groups of informants in this study. The first group is composed of12 people from Murcia and the second group consists of 12 people who know thevariety of murciano but are not natives from the city of Murcia. The methodapplied is the indirect method matched guise. The informants listened to fourdifferent recordings of voices acting as either a Spanish speaking person or amurciano speaking person. Ten short questions related with the voices were askedto the informants, who gave their answers on a Likert attitude scale.The results show that the attitudes towards murciano and the standard Spanishdiffer in both groups of informants. The group of natives from Murcia show morepositive attitudes toward the variety murciano than the group of non-natives fromMurcia. However, when the results towards the variety murciano and the standardSpanish are compared with each other, it is the standard Spanish the one thatreceives more positive valuations. In addition, the observations show that thegroup of non-natives from Murcia are more critical and negative in their attitudestoward the different linguistic varieties than the group of natives from Murcia.

 • 114.
  Douglas, Anna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  A Father’s Failure: A Psychoanalytical Reading of theFather-Son Relationship in DonDeLillo’s White Noise2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 115.
  Dressler, Lutz
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Wie lässt sich das Interesse am Erlernen von Deutsch als Fremdsprache (wieder) steigern?: Warum lernt man als schwedischer Schüler neben der eigenen Muttersprache gerade Deutsch als zweite Fremdsprache? Was sind Anreize dafür?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  By the means of a questionnaire the present work examines the

  attitudes among pupils between the 5th and 9th grade towards

  choosing French, Spanish or German as their third language. The main

  question to be answered is "What needs to be improved to raise the

  interest in choosing specifically German as their preferred third

  language?". The other questions posed are for example "Do they want

  to study a language at all?", "Which language do they want to study

  and why?" or "What motivates them to keep studying generally?". The

  results show a high motivation and that the most pupils have already

  decided for a specific language at the middle of the 5th grade. Family

  and friends play a crucial role in choosing their language in

  combination with other factors such as the experiences of visiting

  countries or settings where the target language is used. To raise the

  popularity of German as the chosen language is not a short time

  project. More variation in teaching and real contact with German

  people, for instance language trips, needs to be done or improved.

  Nearly all of the pupils want to use modern techniques like chat or

  video conversations instead of just reading a text book.

 • 116.
  Dubois-Côté, Véronique
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Complexité narrative et hybridité dans les romans Dolce agonia et Lignes de faille de Nancy Huston: Une étude au croisement de la sémiologie et de la transculturalité2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How is it possible to approach the narrative complexity in the novels of Nancy Huston, a

  writer positionning herself between two cultures, especially if that complexity is reinforced by

  hybridization, a phenomenon that represents our time marked by connections between

  different cultures? Through a study crossing structuralist/semiological theories, particularly

  the more recent writings of Jacques Fontanille who sets back the enonciation in the heart of

  the narrative process, and a transcultural perspective, this essay tries to understand the

  specificity of Nancy Huston’s writing, and in a larger perspective the specificity of

  transcultural narratives. The text begins with the presentation of the two chosen disciplines as

  well as the identification of some contact points between them, followed by the analysis of

  two of Nancy Huston’s novels, Dolce agonia (2001) and Lignes de faille (2006). Finally, with

  the new perspective brought by the transcultural studies on the structuralist/semiological

  theories, it is possible to reconsider the enonciative process in trancultural novels and to

  confirm in that way their status as complex and hybrid narratives.

 • 117.
  Edenborg, Fredrik
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Chinese.
  Chinese guanxi and gift giving culture – how tounderstand and deal with Chinese guanxi and giftgiving in business.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As China has developed rapidly, western companies and investors are now paying more and moreattention to China. They are no longer only looking for manufacturing services but also want to get apiece of the enormous market potential that China holds. A common problem that westerncompanies often face in China is the one of culture differences. Two of the most important parts inthe Chinese business culture that foreigners need to understand include guanxi and gift giving. Onlywhen they master these areas they can be accepted and included in the social network that guanxi is.The main point of this thesis is to give the viewer a clear understanding of what guanxi and gift givingin China is all about and how it can be used to help in business and networking as well as point outthe differences between western and Chinese business culture. Interviews have been made withthree companies with different background in order to get a better understanding of the real lifeimplementation of guanxi and gift giving. The findings of this thesis include that networking andrelation management in China can’t exclusively be implemented in professional situations only butalso in daily private life. Gift giving is a way of maintaining guanxi and a good relationship with yourChinese counterpart at all times.

 • 118.
  Ek, Cecilia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  English product names and descriptions in two Swedish supermarkets: A quantitative and qualitative analysis2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aimed to investigate what proportion of two household staples, soap and crispbread products, in two Swedish supermarkets had English product names or descriptions, and attempted a qualitative analysis of the English language used. Out of the Swedish brands, 54-62% of the soap products had names and/or product descriptions containing English, compared to 13-15% of the crispbread; these differences were in line with previous research, suggesting English is used more to market certain product groups than other ones. Earlier studies have also proposed that English could be considered an ‘elite’ language in Sweden, and it might thus be more commonly found on more exclusive/expensive products, or in the supermarket primarily aiming at higher-income customers. However, the differences between the two supermarkets, and between the more and less expensive products, were not great enough for any firm conclusions. When products had a mixture of languages on the label, English was most often used for product names or part of names, not so often for product descriptions. Further studies with a larger amount of data would be required for more reliable conclusions, especially for the qualitative analyses. It would also be interesting to investigate customers’ attitudes towards the use of English on product labels.

 • 119.
  Ekblom, Inger
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Italian.
  Dea, strega o donna forte?: Una ricerca sul personaggio di Bonaria, in Accabadora di Michela Murgia2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 120.
  Ekerot, Cecilia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, French.
  Le Petit Prince et ses deux traductions en suédois2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper is an analysis and an evaluation of the re-translation into Swedish of "Le Petit Prince" by Antoine de Saint-Exupéry (T2), published by Modernista in 2015, and its relation to the original French text as well as to the classical Swedish translation published by Rabén&Sjögren in 1952 (T1; the 2015 version, contemporary with the re-translation).

  The analysis is based on some concepts of Lita Lundquist (2007): the distinction between "imitative" and "functional" translation strategies, and the coherence between a "global strategy" and "local strategies". Furthermore, this analysis leads us to a distinction between "translation" and "revision" as presented by Philippe Bouquet (2012), and to a distinction between a linguistic definition of translation – the main approach of this work – and the scoiolinguistic definition by Toury (1995).

  The main results are 1) the discovery of a lack of a coherent global strategy in T2 – as opposed to T1 -

  and 2) the strong reliance of T2 on T1. Also, we found a remarkable local strategy in T2, a total removal of the Swedish personal pronoun man. These results are briefly discussed in the light of socio-cultural aspects and in a section on the applicability of the retranslation hypothesis (Tegelberg 2014).

 • 121.
  Ekholm, Kajsa
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Svenska som andraspråk – ett svårt ämne?: tankar om orsaker till bristfälliga studieresultat i svenska som andraspråk hos grundskolans lärare och elever2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studieresultaten i den svenska skolan är ett ständigt aktuellt ämne. Skolverkets statistik visar att

  andraspråkselever riskerar att nå lägre studieresultat jämfört med elever med svenska som

  förstaspråk. Syftet med föreliggande studie är att utifrån semistrukturerade intervjuer med tre

  elever i grundskolans årskurs nio och tre svenska som andraspråkslärare jämföra tankar om

  orsaker till elevernas bristfälliga studieresultat i svenska som andraspråk. De båda

  informantgruppernas tankar om vad som påverkar elevens prestationer i ämnet skiljer sig åt till

  viss del. Eleverna och lärarna ser tillgång till andraspråket och viljan att lära som centralt för

  språkutveckling, medan lärarna även ser färdigheter i modersmålet, sociala och individuella

  faktorer liksom undervisningens karaktär som viktiga för andraspråkstillägnandet. Eleverna

  uppfattar svenska som andraspråk som svårt i relation till andra skolämnen, som nödvändigtvis

  inte förutsätter goda färdigheter i det svenska språket och erbjuder andra uttryck för

  kunskapstillägnande och redovisning. Vid lärarintervjuerna skildras tankar om den avsaknad av

  språkliga inslag i ämnesundervisningen som eleverna beskriver, vilket påverkar språkutvecklingen

  negativt. I studien framkommer ett behov av större fokus på språkets betydelse i

  ämnesundervisningen och en önskan om en främjande skolmiljö för alla.

 • 122.
  Eklund, Karin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Tabeller, diagram och kunskapen bakom: En analys av styrdokument och nationella slutprov försfi, kurs C och D2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I kunskapssamhället av idag finns matematiska och digitaliserade strukturer i stort sett överallt ochinom alla områden och på grund av detta innehåller även de nationella slutproven för sfi olika slagstabeller, diagram och statistiska texter. Huvudsyftet med denna undersökning är att få kunskap omvilka utmaningar sfi-studenten möter i dessa uppgifter samt vilka förkunskaper som krävs för att lösadensamma. Sfi-undervisningen är en kvalificerad språkutbildning och frågan är om den räcker till föratt möta det utvidgade litteracitetsbegreppet.För att finna svaret på denna frågeställning görs en litteraturstudie som sedan kompletteras med enanalys av det matematiska innehållet i de nationella slutproven för kurs C och D. Detta materialjämförs sedan med framtagna styrdokument och kursplaner för sfi-undervisningen.I kursplanen för svenska för invandrare nämns matematiska kunskaper endast i kunskapskraven iform av att studenten ska kunna hämta och förstå information i olika uppgifter av matematiskkaraktär. Kursplaner för sfi och de nationella slutproven förutsätter att procentbegreppet redan ärkänt för studenten vilket är ett problem för studenter utan matematiska förkunskaper.Det är ett problem för lågutbildade invandrare att sfi-utbildningen inte innehåller alla de kunskapersom behövs för att leva och verka i det svenska samhället. För de som är analfabeter finns läs- ochskrivinlärning. För de som saknar matematiska förkunskaper finns ingenting. I Sverige är kunskapenatt kunna läsa och skriva en självklar kunskap. Likaså är det självklart att vi kan viss matematik ochatt vi kan läsa olika matematiska strukturer. Denna kunskap är så självklar att den blir osynlig och viglömmer att vi alla har lärt oss den kunskapen någonstans.

 • 123.
  Eklund, Maja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  El pasado, el presente y el futuro: La emancipación de la mujer a través de los personajes Pepita, Hortensia, Elvira y Tensi en La voz dormida de Dulce Chacón2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  La novela La voz dormida, de Dulce Chacón, se desarrolla al final de la guerra civil española hasta el año 1963 y está basada en hechos reales. El objetivo de este trabajo es investigar cómo está manifestada la emancipación de la mujer en la novela. En el análisis nos basamos en la teoría feminista y analizamos los personajes por medio del método hermenéutico. La hipótesis que dirige nuestra investigación es: los personajes Pepita, Hortensia, Elvira, y Tensi representan el desarrollo de la emancipación de la mujer a través de las perspectivas de tiempo el pasado, el presente y el futuro.

  Como resultado de nuestra investigación podremos afirmar que los personajes Pepita, Hortensia, Elvira y Tensi representan el proceso de la emancipación de la mujer. Pepita representa el pasado que simboliza la tradición y la dependencia hacia el hombre, Hortensia y Elvira representan el presente que simboliza la lucha emancipadora y Tensi representa el futuro que simboliza la liberación.

 • 124.
  Eleni, Tzimopoulou
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Epistemic Modality in Linguistic and Literature Essays in English: A comparative corpus-based study of modal verbs in student claims2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is a corpus-based comparison between student essays written in the subject areas of English linguistics and literature at undergraduate level. They are 200 Bachelor degree theses submitted at a variety of university departments (such as English, Language and Literature, Humanities, Social and Intercultural Studies) in Sweden. The comparison concerns frequencies of core modal verbs and how often they occur together with the I, we and it subject pronouns and in the structures this/the [essay, study, project, thesis] when students attempt to communicate their personal claims. Quantitative and qualitative analyses of the essays show few similarities in the ways that core modal verbs appear in both disciplines. The results indicate mainly distinct differences, especially in relation to clusters and variation of performative verbs. Specific patterns in the ways that students use core modal verbs as hedges have also been identified.

 • 125.
  Eliasson, Natalja
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  La comunicación oral en la clase de español como lengua moderna: Un estudio sobre las actividades en clase de español para estimular y mejorar la capacidad comunicativa oral de los alumnos2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The ability to communicate orally in a foreign language is fundamental and highly evaluated by both student and teacher. Therefore, it is important that teachers use various activities that can stimulate and improve oral communication skills of students in the class of Spanish. This investigation analyzes what activities teachers use in Spanish class and what activities could be performed in Spanish class to stimulate and improve students’ oral communication. To achieve the objective of this work we applied three scientific methods: observation of Spanish classes, interviews with Spanish teachers and student surveys. The results show that the state of oral communication in the class of modern language varies depending on the type of activities that are applied to the class. To stimulate and improve oral communication skills of students in Spanish class, teachers should apply more frequently, activities oriented towards authentic (real) communication.

 • 126.
  Elisabeth Franke, Franziska
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Humor in Pride and Prejudice : The Role of Humor in Austen’s Novel of Development2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 127.
  Elisson, Dennis
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  Extramural English Activities among Younger EFL Learners: A Literature Study on the Forms and Potential Benefits of Extramural English among Young EFL Learners2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Children today encounter the English language on a wide scale, even outside the school walls. As they are exposed to various forms of English language input, they inevitably pick up a certain level of proficiency, which they can later use on their own. This study aims to more precisely research through which mediums English learners in primary school worldwide tend to encounter English the most, as well as how engaging in English activities outside the classroom might affect their English proficiency. By studying prior research on the subject through content analysis, it was found that, while there are some regional differences in terms of prevalence, children mainly encounter English through television, music, and computer games. It was also found that many children who had never before received any English training still possessed a level of English proficiency. These findings shed light on the importance of input for language acquisition as well as how children’s extramural interests can be of importance in the classroom setting.

 • 128.
  Engels, Melanie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Die Erzählperspektive und Erzählstruktur in Fluchtschilderungen: Vier Bücher der Kinder- und Jugendliteratur2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [de]

  Ziel der narratologischen Untersuchung ist es, Erzählstrukturen, Erzählperspektiven und Darstellungsweisen von Fluchterfahrungen in Jugendromanen, die sowohl Teil der interkulturellen Kinder- und Jugendliteratur wie auch Teil der problemorientierten Texte sind, herauszuarbeiten. Dies geschieht unter Anwendung von Fachliteratur wie zum Beispiel von Martinez und Scheffler, Lahn und anderen. Das Resultat zeigt, dass die Existenz eines erlebenden Ich-Erzählers eine Perspektivenübernahme vom Leser in die Rolle des jugendlichen Flüchtlings begünstigt. Zudem benutzen die Verfasser neben der reinen Fluchtschilderung auch andere Themen wie Liebe und Mobbing, mit denen sie Identifikationspunkte zwischen dem Leser und den fiktiven Figuren schaffen. Diese anderen Themen und die Fluchterfahrungen werden dann oft auf Rahmen- und Binnengeschichten aufgeteilt.

 • 129.
  Englund, Micaela
  Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.
  English as a Second Language and Children’s literature: An empirical study on Swedish elementary school teachers’ methods and attitudes towards the use of children’s literature in the English classroom2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research has shown multiple benefits and challenges with the incorporation of children’s literature in the English as a Second language (ESL) classroom. In addition, the use of children’s literature in the lower elementary English classroom is recommended by the Swedish National Agency for Education. Consequently, the current study explores how teachers in Swedish elementary school teach ESL through children’s literature. This empirical study involves English teachers from seven schools in a small municipality in Sweden. The data has been collected through an Internet survey. The study also connects the results to previous international research, comparing Swedish and international research. The results suggest that even though there are many benefits of using children’s literature in the ESL classroom, the respondents seldom use these authentic texts, due to limited time and a narrow supply of literature, among other factors. However, despite these challenges, all of the teachers claim to use children’s literature by reading aloud in the classroom. Based on the results, further research exploring pupils’ thoughts in contrast to teachers would be beneficial. In addition, the majority of the participants expressed that they wanted more information on how to use children’s literature. Therefore, additional research relating to beneficial methods of teaching English through children’s literature, especially in Sweden, is recommended.

 • 130.
  Engström, Christina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Vem gör vad i historieläroboken?: En grammatisk undersökning av några textdelar i en digital gymnasielärobok i historia2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har tre textdelar i ett digitalt gymnasieläromedel i historia undersökts. Syftet har varit att med teoretisk utgångspunkt i systemisk funktionell lingvistik (SFL) undersöka (1) vilka de språkliga utmaningarna är i de tre textdelarna och (2) vilket diskursivt mönster som framträder i textdelarna. En ideationell analys har därför genomförts och textdelarna har analyserats med avseende på transitivitet och agentivitet. Även deltagarnas lexikala kategorier har undersökts. Därtill har textdelarnas diskursiva mönster studerats. Sammantaget visar resultaten och analyserna av dessa att de språkliga utmaningarna finns på både process- och deltagarnivå och att en gemensam nämnare för flera språkliga strukturer som kan utgöra hinder för förståelse och lärande är att de på olika sätt döljer "vem som gör vad" i det historiska skeendet. Det gäller exempelvis passiva konstruktioner med utelämnad agent, icke-mänskliga deltagare och grupper/generiska. Som en särskild svårighet bland de icke-mänskliga deltagarna framstår de grammatiska metaforerna. Vidare framträder i textdelarna ett diskursivt mönster, där det i huvudsak är västerlänningar, som i egenskap av förstadeltagare i processerna, är de som agerar. Perspektivet i textdelarna framstår som västerländskt, vilket även det kan hindra förståelse och lärande.

 • 131.
  Engström, Emma
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Som att hänga upp en tavla du inte gillar: En intervjustudie om fyra gymnasielärares erfarenheter av att motivera elever till läsning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läsning av skönlitteratur är en stor del av svenskämnet på gymnasieskolan men lärare har idag allt större bekymmer med att motivera sina elever till läsning. Syftet med denna studie är därför att undersöka gymnasielärares erfarenheter av elevers motivation i samband med läsning. Arbetets teoretiska ram utgår från de motivationsteorier som Jenner (2004) och Imsen (2006) beskriver som behandlar yttre och inre motivation, där motivation kan ses ur ett kognitivt perspektiv när inre faktorer påverkar samt ur ett behavioristiskt perspektiv när det är yttre faktorer som påverkar. För att besvara syftet och frågeställningarna har halvstrukturerade intervjuer genomförts med fyra svensklärare som alla är verksamma på gymnasiet. Resultatet visar att bokvalet är det mest avgörande i lärares arbete för att motivera sina elever till läsning. Resultatet visar också att det finns delade meningar om hur miljön runt omkring eleverna bör se ut i litteraturundervisningen. Det framgår också att det är viktigt att läraren tydliggör syftet med läsningen och att eleverna inte sätts under för stor press då de kan bli rädda för att misslyckas vilket i sin tur kan leda till en minskad motivation. Angående vad lärarna tror att det finns för orsaker till att skolan inte lyckas väcka läslusten hos alla elever framgår det att hemförhållandena är avgörande. Även den tidigare skolgången innan gymnasiet verkar vara avgörande då många elever påstår sig aldrig ha läst en bok under grundskolan. Det mest avgörande för att skolan inte lyckas väcka läslusten verkar dock vara att det finns stor konkurrens utanför skolan idag. Elever har idag många andra fritidsintressen än tidigare och många elever väljer att använda digitala och sociala medier istället för att läsa en bok.

 • 132.
  Enkvist, Evelina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  El uso de las TIC en la enseñanza de E/L2: Una investigación sobre cómo cuatro profesores en el bachillerato en Suecia trabajan con las TIC en las aulas y sus actitudes hacia este medio y herramienta educativa 2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  Los estudiantes de hoy han crecido en un mundo digitalizado y la competencia digital es algo importante en la sociedad. Es una de las ocho competencias que ha formulado la UE para un aprendizaje permanente. La importancia de la competencia digital también es visible en los documentos relacionados con la escuela sueca. Es algo que se valora y que se trabaja en los diferentes cursos. Para trabajar y desarrollar la competencia digital es imprescindible usar las TIC.

  En esta investigación se ha investigado cómo cuatro profesoras de E/L2 usan las TIC en su enseñanza y sus actitudes hacia las mismas, usando entrevistas cualitativas. Del análisis se puede deducir que las informantes sobre todo usan las TIC para mostrar y buscar información, películas, música y artículos. Los aspectos interactivos y comunicativos de la Web 2.0 no se usan tan frecuentemente. Además, la investigación muestra que existen ciertas diferencias entre los nativos e inmigrantes digitales en cuanto a su confianza a la hora de usar las TIC y su modo de reflexionar sobre las mismas. Entre otras cosas, muestra que la informante más joven se siente cómoda usando las TIC porque ha crecido usando este tipo de medios mientras que las informantes que forman parte a la categoría inmigrantes digitales, si se sienten cómodas, es porque se han educado y han aprendido cómo usarlas TIC y porque tienen confianza en su capacidad de averiguar cómo incorporar elementos nuevos en la enseñanza

 • 133.
  Ericson, Jennifer
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Créolization in a Caribbean Landscape:: Representations of Deteriorating Landscapes and Internal Exile in Edwidge Danticat's Claire of the Sea Light 2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 134.
  Ericsson, Stina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Professional and Non-Professional Written Travel Texts – Do They Have Common Features?: A Comparative Investigation on Travel Texts on Trysil, Norway2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate possible distinctions between professional and non-professional written travel texts all treating the same destination: the Norwegian ski resort Trysil. The study will investigate to what extent the different texts correlate with the genre of travel texts, as the travel texts are treated as personal narratives, and how they conform to a given structure for narratives and with guidelines for professional writers. Furthermore, the investigation aims to explore to what extent there are similarities and differences between the texts regarding the given structure. The texts will first be analysed and organized separately by macrorules and a news schema that are constructed specifically for these sorts of texts, in order to reveal their discourse structure, and then compared to each other. As the discourse structure of the different texts is revealed, it is seen that there are certain differences between the two different text types. Finally, seen that the text types differ in their structure, this study will show that despite the fact that journalists write stories, and that non-professional written stories are narratives, they do not share the same structure, and are constructed in different ways.

 • 135.
  Eriksson, Johan
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Hur utformas en effektiv läxa?: Hur läxans utformning påverkar elevers studieresultat och hur elevers förutsättningar påverkar läxans utformning.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har jag granskat hur läxor bör utformas för att gynna elever i deras lärande. Jag har har använt mig av litteraturstudier. Den litteratur som granskats tar upp läxors utformning samt lärares syn på läxor. Resultatet visade att läxor bör utformas efter elevernas behov och förutsättningar, vilket lärare i Sverige är medvetna om och arbetar aktivt med. Elever med högutbildade föräldrar drar nytta av läxor, medan elever som inte har detta inte får bättre studiesresultat.

 • 136.
  Eriksson, Johanna
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Swedish as Second Language.
  "Han låter svensk": En undersökning av svenskfödda lyssnares upplevelse av andraspråkstalares uttal2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen bygger på en undersökning där ett eventuellt samband mellan svenskfödda lyssnares är upplevelse av vad som ett begripligt och lyssnarvänligt uttal hos andraspråkstalare, och durationen av de långa ljuden i betonade stavelser hos andraspråkstalare utreds. En lyssnargrupp bestående av 20 personer med svenska som förstaspråk fick lyssna på inspelningar av 6 andraspråkstalare som utifrån en bild och tio stödord skapade en berättelse. Lyssnarna betygsatte sedan talarnas uttal på skala från 1 till 6 utifrån kriterierna begriplighet och lyssnarvänlighet, och vid sidan av betygen gav de även skriftliga kommentarer om var och en av de sex talarna.           För att kunna bedöma och jämföra hur väl talarna lyckades realisera den komplementära längden användes talanalysprogrammet Praat. Undersökningen kan inte påvisa något samband mellan lyssnarnas betyg och talarnas förmåga att realisera den komplementära längden, men detta kan hänga samman med metodologiska problem. Lyssnarnas kommentarer visar emellertid på att flera talare lyssnar efter och värderar flyt högt och även att taltempot har en betydelse för upplevelsen av uttalet. Flyt definieras inte men ställt ofta i kontrast till ett hackigt uttal. Övriga faktorer som nämns i lyssnarnas kommentarer handlar ofta om segmentella och grammatiska faktorer och även om bland annat röststyrka och -kvalitet och om den berättartekniska förmågan.

 • 137.
  Eriksson, Josefine
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, German.
  Die Bedeutung der geographischen Darstellung für Identitätskonstruktionen in Gehwegschäden von Helmut Kuhn: Georaum und Textraum2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [de]

  Diese Examensarbeit untersucht die geographischen Strukturen des Romans Gehwegschäden von Helmut Kuhn. Die Darstellung von Geographie, und warum genau diese Orte im Roman ausgewählt sind, wird untersucht. Eine nahe Beziehung zwischen Geographie und Identität wird vorausgesetzt und in Bezug auf den Roman analysiert. Dafür ziehe ich das Modell der Organisation des Handlungsraums von Piatti heran und ergänze es mit einer Textanalyse. Ein enges Verhältnis zwischen Geographie und Identität wird durch die Analyse des Romans bestätigt. Die Beziehung zwischen wirklichen und fiktionalen Orten (Georäume und Texträume) legt nahe, dass der Textraum im Roman wegen der wirklichen Funktion ausgewählt wurde

 • 138.
  Eriksson, Karin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Portuguese.
  O uso do pretérito perfeito e imperfeito em português como língua segunda na Universidade de Dalarna, Suécia.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study aims at studying the way students of Portuguese as a second language at the University of Dalarna in Sweden handle two of the past forms, that is, the preterite and the imperfect, in texts written freely and in what grammatical contexts the errors, if any, are committed. The study also takes into consideration to what extent the students use, or do not use, of adverbs of time and/or temporal expressions when constructing sentences/phrases with the preterite or the imperfect.

  In a summary way I present how the studies in Portuguese as a second language at the University of Dalarna are organized and I also, briefly, discuss the concept of "aspect". In the part about methodology is shown how the present study, which is partly quantitative, partly qualitative, is constructed. After a short discussion regarding some conceptual definitions, a short overview of the most important traits in some earlier studies about studying a second language is given and I also present some authors’ theses about the use of the preterite and the imperfect in Portuguese as a second language, as well as the use or non-use of adverbs of time.

  In part three of the study the results are presented; results which show that the students at the University of Dalarna handle the two forms in a skilful way but errors do occur. The majority of the errors are committed in the following contexts: a) the preterite: completed action in the past and b) the imperfect: frequency or habit. In the other two contexts studied, namely imperfect: past action of a certain duration and imperfect: two simultaneous actions, the amount of errors is very low.

  Regarding the use of adverbs of time, a tendency, however a bit vague, can be observed. The students who produce correct sentences with the preterite and the imperfect, show a more frequent use of temporal adverbs and expressions than those students who commit mistakes when using the above mentioned verb forms.

  The errors committed are discussed in the qualitative part of the essay, and in the fourth and last part of the essay I present some final comments.

 • 139.
  Eriksson, Linda
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  ”Y por supuesto se conocieron”: Representaciones de género y sexualidad en literatura infantil2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  El propósito de esta tesina es analizar representaciones de género y cómo está presente la heteronormatividad en una selección de cuentos infantiles. La base teórica es la teoría literaria feminista y la teoría queer. Las herramientas teóricas de análisis utilizadas son los estereotipos de género y la heteronormatividad. En el resultado se puede observar un cambio en los estereotipos de género, existen diferentes roles dentro de un mismo personaje, por ejemplo una princesa puede ser pasiva y activa. También se ve una nueva representación de la infancia en la literatura infantil, donde existen una niña y un niño con representaciones que sugieren sexualidad. La heteronormatividad está presente en los finales felices que aparecen en todos los cuentos.

 • 140. Eriksson, Lisa
  Stratégies d’apprentissage du vocabulaire: Les apprenants utilisent-ils ces stratégies ?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to explore if, how and why students of French as a foreign language make use of language learning strategies in the process of acquiring new vocabulary. This is done through two research questions: What language learning strategies are used by Swedish students of French as a foreign language? and What are the reasons for choosing these strategies?

  The theoretical framework is built on knowledge about the human memory, knowledge about how vocabulary is learnt as well as a taxonomy of vocabulary learning strategies as presented by Oxford (1990) and O'Malley & Chamot (1990). The primary method used to collect data is semi-structured interviews. These interviews were carried out at a small secondary school with nine students in total.

  The thesis shows that despite the fact that research show the effectiveness of vocabulary learning strategies few students are inclined to use them. This can be explained by a lack of knowledge of such strategies, a lack of context, motivation and perceived lack of use of the language outside of the classroom. The strategies use by the language learners are mainly cognitive strategies.

  The thesis shows the importance of introducing students to different vocabulary learning strategies in order to aid their development both within and beyond the language learning classroom.

 • 141.
  Eriksson, Petter
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Varför ska skönlitteratur läsas i skolan?: Förhållningssätt hos några litteraturdidaktiker till litteraturundervisningen i den svenska skolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to make visible the view held by a few Swedish didactics on what the purposes are of literature within the Swedish school. The contemporary didacticts who’s work have been studied are Bengt-Göran Martinsson, Gunilla Molloy, Anne Heith, Örjan Torell and Djamila Fatheddine.

  Reading fiction in school has been an important part of education all through the 20th century, but the purposes of and approaches to literature has varied. Fiction has been seen as characterimproving, but also as degenerating. It has been seen as a way to broaden the understanding of other cultures, but also one’s own nation’s culture and history. In light of this background, and in a time in which fiction no longer primaraly is read this study seek to clarify which approaches to literature a few 21th century didactical och literature researchers holds.

  Through a systematical literature study this study shows that in this field of research there are two main approaches to literature. Martinsson, Molloy and Heith has a democratical approach to the purpose of literature within the Swedish school, while Torell and Fatheddine holds a subjectivical approach. These approaches are not to be seen as two poles in a dicotomical relationship – they often work in synergy, which Molloy demonstrates when emphasizing the individual’s subjectivity’s role in a democracy

 • 142.
  Ersson, Anna-Maria
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Svenskämnets nationella prov åk 3: En systematisk litteraturstudie om prövning ochbedömning av förmågor2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolverkets redovisningar av de svenska PIRLS-proven visar att de svenska elevernasresultat försämrats alarmerande i läsförståelse. Det nationella provet har flyttats framfrån årskurs 5 till årskurs 3 för att det ska identifiera svagheter i ett tidigt skede.Förmågan att urskilja språkliga strukturer och språkliga normer anses som en viktigdel för att få flyt i läsningen och en förbättrad läsförståelse. Syftet med den härstudien har varit att undersöka vilka forskningsunderlag det finns om nationella provför årskurs 3. Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie där relevantvetenskaplig litteratur granskats och analyserats. Resultatet visar att sådana underlag ärfå och att språkliga strukturer och språkliga normer inte direkt bedöms i de nyanationella proven. Resultatet visar också att det inte finns några uttömmande studierfrån 2009 då de nationella proven började tillämpas från åk 3.

 • 143.
  Espinosa Pineda, David
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  ¿Piensan los suecos que los españoles somos unos maleducados?: Estudio sociopragmático del ruego de las culturas de afiliación en el contexto de Suecia.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 144.
  Falk, Gunilla
  Dalarna University, School of Languages and Media Studies, Italian.
  La figura della servetta in tre opere di Goldoni: Rosaura della Donna di garbo, Beatrice della Servitore di due padroni e Marionette della Vedova scaltra2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 145.
  Farren, Robert
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Portuguese.
  O objecto directo anafórico no português europeu: Um estudo variacionista e sincrónico sobre dados de fala dos anos 1970 a 19742017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [pt]

  Investigamos as formas do objecto directo anafórico de terceira pessoa no português europeu numa perspectiva variacionista e quantitativa, seguindo de perto o modelo metodológico laboviano da pesquisadora brasileira Maria Eugênia Duarte (1989). Como ponto de partida, apresentam-se cinco formas pronominais e nominais que se sabe existirem nas variedades mundiais do português: (i) o clítico acusativo, (ii) o objecto nulo, (iii) o pronome demonstrativo, (iv) o sintagma nominal pleno, e (v) o pronome lexical ou pronome atono em função acusativa. Quantificamos o uso dessas formas numa amostra de dados reais de língua falada. O clítico acusativo é a variante mais empregada. O objecto nulo averigua-se estar em emprego corrente. O pronome lexical não se encontra em uso. Comparamos essa situação com os resultados de estudos prévios do Brasil e da Angola. A variedade europeia parece a mais conservadora e a brasileira a mais sujeita à mudança linguística. O português angolano ocupa uma posição intermédia, embora mais aproximada à variedade europeia.

  Investigamos o condicionamento pelos factores sociais sexo, idade e nível de escolaridade. Os clíticos, os demonstrativos e dos sintagmas nominais registam um aumento na frequência de uso em proporção directa com o nível de escolaridade, enquanto a frequência do objecto nulo diminui marcadamente em proporção inversa à escolaridade. Sugerimos que esta situação seja devido à imposição de normas prescritivas no contexto da educação nacional.

 • 146.
  Fast, AnnSofie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish.
  Svenskundervisningen och dess kunskapsinnehåll: En litteraturstudie gällande yrkes- och högskoleförberedandegymnasieprogram2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vad aktuell svensk forskning säger om hur

  gymnasielärare anpassar sitt kursupplägg och lektionsinnehåll i det gymnasiegemensamma

  ämnet svenska på högskoleförberedande respektive yrkesförberedande program. Utifrån en

  systematisk litteraturstudie, med sökningar i databas och manuell sökning visar resultatet en

  enhetlig bild om lärarnas anpassning av sin svenskundervisning. Anpassning framkom både

  vad gällde kursupplägg och lektionsinnehåll utifrån elevernas olika socioekonomiska

  förutsättningar att kunna ta till sig kunskaperna. Resultatet visade även att eleverna på

  yrkesförberedande program inte gavs samma möjlighet att nå höga betyg, dels utifrån sin

  bakgrund, men även utifrån valet av ett icke-teoretiskt program. De slutsatser som drogs var

  att faktorer som undervisningsmiljö och skolorganisation påverkade svensklärarnas

  undervisning på yrkesförberedande program i så hög grad att det var svårt att genomföra sitt

  arbete utifrån Skolverkets riktlinjer om en målstyrd undervisning. Men framförallt att

  gymnasieskolans olika programinriktningar gav elever så pass olika kursinnehåll i ämnet

  svenska, att eleverna inte fick samma möjlighet till höga betyg.

 • 147.
  Fast, AnnSofie
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Swedish as Second Language.
  Vem gynnas av sambedömning på SFI?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sambedömning är en av Skolverkets insatser för att ge en mer likvärdig bedömning mellan

  Sveriges skolor och lärare. Jämfört med den svenska grundskolan skiljer sig SFI- utbildningen åt,

  dels genom ålder och bakgrund på eleverna, men även i utbildningstid och uppbyggnad.

  Utbildningen omfattar fyra kurser, med en tydlig progression och för att eleven ska kunna

  påbörja en högre kurs krävs ett genomfört nationellt prov, ett slutprov. Syftet med denna uppsats

  är att skapa kunskaper om lärarnas uppfattning beträffande hur sambedömning som arbetsmodell

  fungerar på SFI. En kvalitativ forskningsintervju har används och med hjälp av en intervjuguide

  har svaren bearbetas och analyserats. Resultatet visar att det är endast det nationella provet som

  sambedöms av SFI-lärarna och att samtliga lärare är positiva till arbetsmodellen. Lärarna menar

  att genom sambedömningen finns en förutsättning för rättssäkra betyg. Men det visar sig även att

  det kan vara avgörande med vilken kollega man sambedömer proven med. Samtliga lärare ser

  även att elevernas provresultat vid de nationella proven är betydligt sämre än vad de brukar

  prestera. En slutsats som kan dras är att sambedömning är en bra modell för lärarna, men för

  eleverna är det svårt att visa sin egentliga språkutveckling vid det nationella provet.

 • 148.
  Faxér, Johanna
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Spanish.
  Actitudes hacia el mapudungun: Un estudio sociolingüístico entre jóvenes chilenos en la región de LosLagos, Chile.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our aim in this study is to investigate what attitudes exist among young Chilean peopletowards Mapudungun. Our other objectives are to establish the interest of learningMapudungun and to investigate if any of the informants identify themselves as mapuche. Thisstudy has been conducted among a small sample of informants in the region Los Lagos inChile. The sample consists of 21 informants between the ages 20 to 30.They answered a questionnaire consisting of two parts. In the first part we establish the ethnicidentity of the informants, and their desire to learn the language. Based on this they weredivided into three groups (mapuche, not mapuche and unsure) to investigate if the attitudesdiffer depending on their ethnicity. The second part of the questionnaire consists of the items.The informants have expressed their agreement or disagreement towards 20 positive ornegative items toward Mapudungun.The results of the analysis indicate that the attitudes towards Mapudungun are positive.However, the results show that the attitudes differ between the groups. We found a morepositive attitude in the mapuche group. We have also established an interest in learningMapudungun among the informants, even those that are not mapuche.

 • 149.
  Fernelius, Julia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Hysterics and Prophets:: Gender Fluidity and Sexual Transgression in Oscar Wilde´s Salomé 2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 150.
  Ferreira, Elisabete
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, English.
  Anaphoric demonstratives in student academic writing: A cross-disciplinary study of (un)attended this and these2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Cohesive devices such as anaphoric reference play an important role in written discourse. This thesis investigates the extent to which the anaphoric demonstratives this and these are used as determiners (‘attended’) or pronouns (‘unattended’) by first-year undergraduate students from four different academic disciplines. Data extracted from the British Academic Written English (BAWE) corpus were analysed quantitatively to determine the frequency of use of attended and unattended this/these across disciplines, as well as qualitatively to examine the types of nominal and verbal structures that follow the demonstratives. When compared to findings from previous studies, novice student writers were found to employ this/these as pronouns to a larger extent than both students at a more advanced level and research article writers. It was also observed that the determiners this and these pattern differently, selecting distinct attending nouns to a great extent. In addition, comparison of the results for each subcorpus shows that even though there are some differences between the four disciplines, these differences are not as great as might be expected and do not indicate a clear distinction between ‘hard’ and ‘soft’ sciences. While the influence of genre has not been scrutinised, other possible explanations proposed relate to the educational context and level of study in association with the range of lexical choices available to novice student writers.

1234567 101 - 150 of 764
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf