Dalarna University's logo and link to the university's website

du.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 414
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Engström, Erika
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Från kristendomsundervisning till religionskunskap: En granskning av ämnets utveckling från kristendomsundervisning till religionskunskap med ett samhällsförändringsperspektiv.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Religious education is an often discussed subject. The subject has undergone a major transformation since it was called was all about Christianity. The transformation from "kristendomskunskap" to religious education began in the early 1900s. Larger parts of society were involved in the debates about this. This study will investigate the discussions the transformation created, the influence from society and how the curriculum evolved. My presupposition, which has been confirmed by the study, is that the change in society did have an impact on the curriculum. The study shows how the subject was transformed, which changes in society contributed to the change of curriculum and what the reasons for change were. By analyzing literature and disquisitions it seems clear that some of the questions discussed in the early 1900’s are still under debate. The curriculum has adapted to some of the major changes in society.

 • 102.
  Ericson, Maria
  Lunds universitet.
  En gästfrihetens etik för en postkolonial värld: utmaningar utifrån en dialog med några afrikanska teologer och fredsarbetare2010In: På spaning...från Svenska kyrkans forskardagar 2009 / [ed] Hanna Stenström, Verbum Forlag, 2010, Vol. 11, s. 133-164, p. 133-164Chapter in book (Other academic)
 • 103.
  Eriksson, Evelina
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Socialarbetares möjligheter att stödja sexförsäljare: En intervjustudie och diskursiv analys av hur tre socialarbetare uppfattar att sexköpslagen och de yrkesetiska principerna för socialarbetare påverkar deras möjligheter att stödja sexförsäljare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine social workers’ discourses about the Swedish sex purchase law and how they perceive that the sex purchase law and the social workers’ professional ethical principles affect the social workers’ ability to support people who are selling sex.

  This study is a discourse analytical interview study based on a social constructionist perspective. The study focuses on analyzing the interviews based upon an inductive method. The interviews are qualitative and semi-structured.

  The interviews were conducted by interviews with three social workers with experiences of working with people who sell sex. The central focus of the study is to analyze the social workers’ statements that are regarded as their perceptions. The statements serve as arguments that answers the purpose questions.

  The results show that the interviewed social workers perceive that the sex purchase laws do affect the social workers’ ability to support people who sell sex. On the other hand, they show disagreement on whether the social workers’ professional ethical principles affected the social workers’ ability to support people who sell sex.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 104.
  Eriksson, Karin
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Den farliga friheten: Hur värderas religionsfrihet i kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines how religious freedom is respected and the importance it is given in municipal action plans against violent extremism. It is based on the following questions: 1. How is religious freedom valued in the demarcation of other values such as equality and freedom of expression? 2. Is it possible in practice to have a manageable plan against radicalization without exceeding the limits of religious freedom? 3. Do the professional groups that deal with the front line against radicalization in schools feel that the action plan is an active document that provides good guidance? The method for this study is a text analysis of an action plan for the three municipalities Mariestad, Töreboda and Gullspång based on a larger study conducted by the Segerstedt Institute in 2017. Particular emphasis is placed on understanding the essential concepts of religion, religious freedom and democracy. The analysis is supplemented with qualitative interviews with three informants – two teachers and an interpreter – who give their views on the practical works and its difficulties. The study’s conclusion shows that religious freedom is only affected in general terms. The action plan thus provides very limited guidance for the people who have to meet the demarcation. The purpose of the action plans is mainly security policy. It requires broader knowledge-building work throughout society to understand and respect religious freedom.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Fasth, Julia
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Religiositet i en allsvensk fotbollsklubb: En kvalitativ studie om förutsättningar till muslimskt religionsutövande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka på vilket sätt muslimskt religionsutövande möjliggörs i en allsvensk fotbollsklubb. Forskningen som har gjorts är kvalitativ och har genomförts med hjälp av intervjuer samt en granskning av klubbens skrivna material i form av dess värdegrund. Resultatet har analyserats med hjälp av två teorier som ser olika på mångfald, dels en liberal multikulturalism och dels en radikal multikulturalism – baserade på en distrinktion mellan dessa båda av Anne Sofie Roald. Därtill har John Rawls rättviseteoretiska begrepp "ursprungspositionen" använts som analysverktyg. Det har framgått att den allsvenska klubben har en välkomnande attityd gentemot mångfald. Det har också framkommit att den står på en sekulär grund. Detta kan utgöra en problematisk plats för en muslimsk religionsutövande spelare. Analysen belyser att klubben erbjuder de muslimskt religionsutövande spelarna förutsättningar, men dessa inte är permanenta och det kan ifrågasätta den välkomnande attityden klubben vill förmedla.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Ferm-Högberg, Rebecca
  Dalarna University, School of Culture and Society.
  Upplevelsen av en delad värld: en kamp mot motståndet: En analys av spänningen mellan myndigheter och Branch Davidians, Colonia Dignidad och FLDS2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka och belysa individernas beskrivningar och upplevelser av konflikten mellan myndigheterna och nya religiösa rörelser. Fokus ligger på att förstå konfliktens olika aspekter och dess påverkan på både gruppen och myndigheterna. Genom att använda narrativ analys av deras berättelser i tre dokumentära TV-serier undersöker denna studie och tolkar deras berättelser utifrån Goffmans teorier om social kontroll och stigmatisering. Tidigare forskning visar att myndighetsingripanden ofta sker på grund av oro för barnens välbefinnande inom de nya religiösa rörelserna.

  Resultaten visar att både explicita och implicita maktutövning integreras med varandra och är rotad i ledarskapet. Både myndigheterna och religiösa ledare utövar makt genom olika strategier och metoder för att kontrollera och påverka sina anhängare. Detta visar att maktutövningen bidrar till att förstärka stigmatisering och social kontroll. Myndigheterna förlitar sig på regelverk, lagar och auktoritet medan de religiösa ledarna utnyttjar auktoritet. Resultateten visar även en bristande kunskap hos myndigheterna när det kommer till hantering av sådana konflikter, vilket resulterade i skada och negativa konsekvenser för många individer, särskilt barnen inom dessa rörelser. Det framkommer att allt mänsklig handlande har komplexa konsekvenser och att en ökad förståelse behövs för att kunna hantera dessa situationer på ett mer effektivt sätt. Genom att inkludera dessa aspekter av individers upplevelser ger denna studie en djupare inblick i de individuella erfarenheter som uppstår under konflikten mellan myndigheterna och nya religiösa rörelser.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 107.
  Fernström, Richard
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Den decentraliserade läromedelsgranskningen: En analys av läromedelsgranskningen i religionsämnet efter 1991- utifrån hermeneutisk ansats2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som undersöks i läromedelsgranskningar inom religionskunskapsämnet gjorda efter att staten avslutade sin centrala granskning 1991. Fokus är vilket syfte forskarna har med sina läromedelsgranskningar samt vad som undersöks i utvalda granskningar av religionskunskapsläromedel mellan 1991-2015. En jämförelse mellan syftet och vad som undersöks efter 1991 med de riktlinjer staten hade mellan 1938 – 1991 kommer att göras. Med hjälp av en hermeneutisk ansats har fem granskningar av varierande storlek analyserats där jag systematiskt försökt besvara mina frågeställningar. Hermeneutisk ansats menas att jag som forskare tolkar utifrån min egen förförståelse. Problemet enligt mig är att lärare idag undervisar utifrån en lärobok som inte är granskad. Har man samma trygghet att luta sig mot efter att staten slutade granska läroböcker? Vad undersöks egentligen i dagens läromedelsgranskningar inom ämnet religion? Slutsatsen är att läromedelsgranskningen förändrats över tid och minskat i omfattning efter 1991. Det som undersöks i dagens granskningar är hur man framställer religioner och kulturer i läroboken, det urval som görs, samt lärobokens svårigheter. En annan slutats är att fokus hos granskarna nästan uteslutande ligger på religionerna islam, hinduism och buddhism. Granskningen av kristendomen och judendomen lyser med sin frånvaro.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 108.
  Fernström, Richard
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Genus och sexuell läggning i ett urval av religions-läroböcker för gymnasiet: Hur framställs genus och sexuell läggning inom kristendomen i utvalda religionsläroböcker?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur genus och sexuell läggning framställs i ett urval av religionsläroböcker på gymnasiet. Studien utgår från frågeställningarna: Hur presenteras/gestaltas/konstrueras genus och sexuell läggning? Vilka mening-ar/innebörder lägger lärobokstexten/bilden i relation till genus och sexuell läggning? Hur beskrivs begreppen explicit? Samt om det finns resonemang som överskrider stereotyper? Metoden i studien är hermeneutisk ansats och visuell textanalys. Resulta-tet är att mannen framställts utifrån ett antal stereotypa könsroller, och då även kvin-nan. Mannen som Gud, skapar, konung och krigare och då ofta avbildade i inklude-rande perspektiv där makt ges till den avbildade. Mannen gestaltas oftast som en äldre man med skägg. Kvinnan framställs och konstrueras som en moder, och inom mindre sammanhang i den kristna traditionen. Kvinnan är oftast avbildad i exklude-rande perspektiv, och då som en ung kvinna. Sexuell läggning däremot presenteras nästan inte alls, utan enbart två av de utvalda läroböckerna rör vid ämnet. Dock finns det resonemang som kan tolkas överskrida stereotyper, samt explicita avsnitt som belyser både genus och sexuell läggning. Men det finns ändå en problematik kring läroboken som bör uppmärksammas om man ska kunna följa läroplanen för relig-ionskunskap 1 samt skolans värdegrund.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 109.
  Finessi, Martina
  Dalarna University, School of Education and Humanities, History.
  Muslims' participation in Ethiopian Civil Society: findings from field research in Addis Ababa2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is an investigation into the Ethiopian Civil Society, with a focus on Muslims’participation and activities. This research is the result of a series of interviews carried on in AddisAbaba during my staying there thank to a scholarship from Pavia University.Chapter One is a general introduction of the study, presenting the object, the methodology anduse of sources as well as the state of the current research of the topics covered by this research.Chapter Two is a framework chapter about Islām in Ethiopia offering an historical perspective aswell as focusing on its characteristics and current developments. Chapter Three deals withEthiopian Civil Society characteristics and with its legal framework. Chapter Four constitutes thecore of this research: in it, I collected the findings of my research describing the presence ofMuslims into Ethiopian Civil Society. I analyzed the activities and characteristics of the differentorganizations and associations that I met in Addis Ababa, their self-representation concerningtheir being related with Islām and their opinions on Muslims’ marginalization and lack of nonpoliticizationin Ethiopia. A set of conclusions constitutes the last section of the thesis.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 110.
  Fire, Anna-Sara
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  “Antingen så är man det eller så är man det inte”: En analys av steriliseringskravet i den svenskakönstillhörighetslagen fram till år 20132018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie analyseras sambandet mellan Judith Butlers teori om heteronormen som

  hegemonisk diskurs och den svenska politiska debatten om steriliseringskravet i

  könstillhörighetslagen. Mina frågeställningar i studien är:

  Vilka argument framträder i materialet för tvångssterilisering som villkor för könskorrigerande

  kirurgi?

  Hur kan denna praktik förstås utifrån Butlers teoretiska ansats?

  Analysen sker genom dels en pro et contra analys av de tre huvudargumenten för

  steriliseringskravet som jag har funnit efter en genomgång av alla motioner, skrivelser, statliga

  utredningar och den politiska debatten på ämnet steriliseringskravet av transpersoner. Samt en

  diskursanalys med syftet att förstå steriliseringskravet med hjälp av Judith Butlers teori om

  heteronormativitet.

  Analysen visar att enligt Butlers teori om heteronormativitet som en hegemonisk diskurs så

  förklaras avvikare av heteronormen som overkliga och inte fullt mänskliga och därför kan brott

  och övergrepp, så som sterilisering, begås mot dessa individer utan att övriga medborgare

  reagerar nämnvärt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Forsberg, Camilla
  Dalarna University, School of Teacher Education.
  Att undervisa om identitet i religionskunskap: En intervjustudie om lärarens syn pa forhållandet mellan religion och identitet i gymnasieskolans religionsundervisning2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna intervjustudie har haft syftet att undersöka hur lärare som undervisar i religionskunskap på gymnasienivå förhållet sig till att deras undervisning ska ge eleverna möjlighet att analysera religion i relation till identitet samt redogöra för hur religioner förhåller sig till kön, etnicitet, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Studien syftar också till att undersöka hur lärarnas beskrivning av den egna undervisningen går att förstås utifrån tre olika perspektiv, vilket är intersektionalitet, normkritik och ett interkulturellt perspektiv. Resultatet av studien visar på att religion och identitet är något som lärarna upplever som viktigt men också komplex samt att det finns flera faktorer som försvårar genomförandet av religionsundervisningen när det kommer till religioners förhållande till identitet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 112.
  Forsberg, Camilla
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Intersektionalitet och religionskunskap: En litteraturstudie om begreppet intersektionalitet och dess användning i relation till religionskunskapens ämnesplan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka begreppet intersektionalitet samt föra en diskussion kring användningen av detta begrepp i relation till ämnesplanen i religionskunskap på gymansienivå. Studien utgår ifrån tre frågeställningar; Hur ser den historiska utvecklingen för begreppet intersektionalitet ut? Hur används begreppet intersektionalitet inom den samtida svenska forskningen samt hur kan det intersektionella perspektivet i ämnesplanen tolkas i relation till den aktuella forskningen?

  I studien har litteratur sökts och valts ut dels utifrån dess relevans i relation till studiens frågeställningar. Litteratursökningen resulterade i 16 olika artiklar och bokkapitel som på olika sätt behandlar begreppet intersektionalitet.

  Studien är indelad i tre delar, där varje artikel presenterats separat. Varje del i undersökningen avslutas med en jämförande analys vars syfte är att hitta likheter och skillnader i artiklarnas framställning av begreppet intersektionalitet och det intersektionella perspektivet. Studien avslutas med en diskussion där resultatet från undersökningen sätts i relation till Skolverkets framställning av det intersektionella perspektivet i ämnesplanen för religionskunskap på gymnasienivå samt dess kommentarmaterial.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 113. Forsberg, Gunnel
  et al.
  Grimsrud, Gro Marit
  Jakobsen, Liselotte
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Jansdotter Samuelsson, Maria
  Karlstads universitet, Avdelningen för humaniora och genusvetenskap.
  Stubberud, Kari Vangsgraven
  Gränsfall: Platsens betydelse för omställning och utveckling i en gränsregion2006Report (Refereed)
 • 114.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  A Small Town Health Centre in Sweden: Perspectives on the Western Esotericism Debate2013In: Contemporary Esotericism / [ed] Asprem, Egil; Granholm, Kennet, London: Routledge, 2013Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 115.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Applied Scholastics: The Educational Perspective Developed by L. Ron Hubbard2014Conference paper (Other academic)
 • 116.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Charisma and Institutionalization in the Osho Movement2005In: FINYARs årsskrift 2005, Umeå: FINYAR , 2005, Vol. 2, p. 18-47Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 117.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Different Religion - Different Childhood: A Comparison Between the Osho Movement and Jehovah´s Witnesses2014Conference paper (Other academic)
 • 118.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Enhetsvälsignelse eller diksha: helande och upplysning på samma gång2014In: Helig hälsa: helandemetoder i det mångreligiösa Sverige / [ed] Jessica Moberg och Göran Ståhle, Stockholm: Dialogos Förlag, 2014Chapter in book (Other academic)
 • 119.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Globalization2014In: The Bloomsbury Companion to New Religious Movements / [ed] George Chryssides, Benjamein Zeller, London och New York: Bloomsbury Academic, 2014, p. 273-278Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 120.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Globalization: An Important Key Factor in Contemporary Religious Change2009In: Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies, ISSN 1750-3191, Vol. 5Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 121.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Globalization and Religious Encounters:: Older Religious Traditions Meet Newer Traditions in Dalarna, Sweden2011In: New Religion in a Globalized East: Taiwan, Southeast Asia, the World, Taiwan, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, I will discuss some interlinked processes of contemporary religious change which relate to globalization. To be especially focused in this paper is encounters between older religious traditions and new religions. In a globalized world, encounters are closer and more frequent, and new religions are also more numerous. The paper will discuss how processes of globalization affect these encounters and outcomes of encounters. The material derives from a local mapping project of religion and world view that I conduct in Sweden since the year 2008.[2] Dalarna is a local area in Sweden with about 270,000 inhabitants. All groups with religious social activities, or meetings with some kind of religious connotation in a broad sense (with two or more participants present) have been mapped, with special focus on activities outside traditional Christianity. Special attention has been given to traditional religious activities with “new” elements, and interviews have been conducted with a large number of religious actors from different backgrounds.

 • 122.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Globalization and Religious Encounters: Older Religious Traditions Meet Newer Traditions in Dalarna, Sweden2010In: The Mechanics of Interreligious Encounters, Falun, 2010Conference paper (Other academic)
 • 123.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Growing Up in Controversial Minority Religions: Constructions of Childhoods2015Conference paper (Refereed)
 • 124.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Growing Up in Controversial Minority Religions: Constructions of childhoods2015Conference paper (Refereed)
 • 125.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Ireland's new religious movements2013In: Nova Religio, ISSN 1092-6690, E-ISSN 1541-8480, Vol. 16, no 3, p. 110-111Article, book review (Other academic)
 • 126.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Knutby Filadelfia: An Independent Religious Community with Roots in the Swedish Pentecostal Movement2015In: Nordic Pentecostalism / [ed] Jessica Moberg; Jane Skjoldji, London: Palgrave Macmillan, 2015Chapter in book (Refereed)
 • 127.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Knutby Filadelfia: A Schismatic New Religious Movement Within the Pentecostal Context2018In: Charismatic Christianity in Finland, Norway, and Sweden: Case Studies of Historical and Contemporary Developments / [ed] Jessica Moberg, Jane Skjoldli, Palgrave Macmillan, 2018, p. 137-158Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 128.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Mindfulness: religiöst, sekulärt eller båda?2010Conference paper (Other academic)
 • 129.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  New Age in Sweden2016In: Western Esotericism in Scandinavia / [ed] Hammer, Olav; Bogdan, Henrik, London: Brill Academic Publishers, 2016, p. 313-318Chapter in book (Other academic)
 • 130.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  New Age in Sweden: A Comparison to Norway2017In: New Age in Norway / [ed] Ingvild Sælid Gilhus, Siv Ellen Kraft and James R. Lewis, London: Equinox Publishing, 2017Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 131.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  New Religious Movements and Alternative Spirituality as an Academic Research Field in Sweden: Some Reflections2015In: Handbook of Nordic New Religions / [ed] James R. Lewis; Inga Bårdsen Töllefsen, London: Brill Academic Publishers, 2015, p. 311-324Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 132.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  New Religious Movements in Scandinavia2019Conference paper (Other academic)
 • 133.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Nya religiösa rörelser: Könsroller, sexualitet och religiös ideologi2004In: FINYARs årsskrift, Umeå: Sociologiska institutionen, Umeå universitet , 2004, p. 4-19Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 134.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Nyreligiositet vid millennieskiftet: försumbar eller flyr den våra mätinstrument?2001In: Det religiösa Sverige: gudstjänst- och andaktsliv under ett veckoslut kring millennieskiftet / [ed] Skog, Margareta, Örebro: Libris, 2001, Vol. S. 169-182, p. 169-182Chapter in book (Other academic)
 • 135.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Quantitative Studies of New Age: A Summary and Discussion2007In: Handbook of New Age / [ed] Kemp, Daren; Lewis, James, Brill , 2007, Vol. 1Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 136.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Registered Faith Communities in Sweden2010Conference paper (Other academic)
 • 137.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Religion in secular society: Popular religiosity in Sweden2015In: Studies in Religion (Journal of the Korean Association for the History of Religions), ISSN 1226-3516, Vol. 73, no 5, p. 67-92Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 138.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Religion och medicin inom nyreligiositeten: Deepak Chopra och Stephen Levine som två företrädare2004In: Chakra: tidskrift för indiska religioner, ISSN 1652-0203, no 2, p. 33-46Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 139.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Religion, Spirituality and Everyday Life in Sweden2012In: Mapping Religion and Spirituality in a Postsecular World / [ed] Giordan, Giuseppe / Paco, Enze, Leiden, Boston: Brill Academic Publishers, 2012Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The focus of this paper is the concept of “spirituality” and its use and meaning in different contexts in contemporary Sweden. Themes highlighted are Identification with and/or relation to the terms spirituality and religion, conceived meaning of them and how “spirituality” is conceived of as expressing in daily life. Besides, an attempt is made to test Paul Heelas´ well-known thesis that a “spiritual revolution” is gradually taking place, as religion gives way to spirituality (Heelas 2002: 365). Three different kinds of material are used and combined for this study. The first one is a web based questionnaire distributed to a representative part of the Swedish population in 2008. The two other kinds of materials derive from a local mapping project of religion and world view that I conduct in Sweden together with Peter Åkerbäck since the year 2008. As part of this project, I have conducted two special studies which I will present in this paper. The first one is an interview study containing 11 interviews with well known religious actors/producers from different religious contexts in Dalarna. The second study derived from this project consists of a questionnaire distributed to one of the mapped groups, an evening yoga class group, with 18 respondents. Combining these three studies, a qualitative as well as a quantitative analysis was possible. I have conducted two special studies which I will presen An interesting fact is that three of these persons were also engaged and active in the Swedish Church. No representativity of anything has been searched – the interviews are considered as more or less random case studies. Among other questions, the interview persons were asked how they defined the concepts spirituality and religion, the relation between them and how they thought spirituality to express in daily life. The second study derived from this project consists of a questionnaire distributed to one of the mapped groups, an evening yoga class group, with 18 respondents. Among other questions, a question about self identity relating to being religious and/or spiritual was asked, as well as open-ended questions about how they defined the concepts spirituality and religion. Combining these three studies, a qualitative as well as a quantitative analysis was possible. In this study, I discuss the results of these studies in the light of recent academic discussions and research relating to the concept of spirituality.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 140.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  ”Resan”: en modern berättelse med mytologiska drag2007In: Religiöse reiser: Mellom gamle spor og nye mål / [ed] Kraft, Siv Ellen; Gilhus, Ingvild, Oslo: Universitetsforlaget , 2007Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 141.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Sathya Sai Baba2020In: The SAGE Encyclopedia of the Sociology of Religion / [ed] Adam Possamai; Anthony J. Blasi, Sage Publications, 2020Chapter in book (Refereed)
 • 142.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Education and Humanities, Religious Studies.
  Some Problematic New Age-related Aspects of the Stark & Bainbridge Theory of Religion: A Case of an Old Style Paradigm of Constructing Religion2010In: IAHR International Association for the History of Religions, Toronto, Kanada, 2010Conference paper (Other academic)
 • 143.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  Sveriges nya religiösa karta: Från religion till spiritualitet2006In: Religion & Livsfrågor, ISSN 0347-2159, no 3Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 144.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  The Anthroposophical Movement and the Waldorf Educational System2012In: Handbook of New Religions and Cultural Production, Leiden, Boston: Brill Academic Publishers, 2012Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 145.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  The Cambridge Companion to New Religious Movements2014In: Numen, ISSN 0029-5973, E-ISSN 1568-5276, Vol. 61, no 5-6, p. 676-678Article, book review (Other academic)
 • 146.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  The Demise of Charisma2019Conference paper (Other academic)
 • 147.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  The Human Potential Movement in Scandiavia2016In: Western Esotericism in Scandinavia / [ed] Hammer, Olav; Bogdan, Henrik, London: Brill Academic Publishers, 2016, p. 195-202Chapter in book (Other academic)
 • 148.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Culture and Society, Religious Studies.
  The Narrative of Ma Anand Sheela: Charisma and institutionalization in the Osho movement2021In: Nova Religio, ISSN 1092-6690, E-ISSN 1541-8480, Vol. 24, no 4, p. 41-57Article in journal (Refereed)
 • 149.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  The New Religious Movements - What Happened to them?: A Study of the Church of Scientology, The Children of God, iskcon, The Unification Church and The Rajneesh Movement and Their Development over Time2015In: Handbook of Nordic New Religions / [ed] James R. Lewis; Inga Bårdsen Töllefsen, London: Brill Academic Publishers, 2015, p. 325-342Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 150.
  Frisk, Liselotte
  Dalarna University, School of Humanities and Media Studies, Religious Studies.
  The Nordic Resistance Movement: Contemporary Nazism as a New Religious Movement?2019Conference paper (Other academic)
1234567 101 - 150 of 414
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • chicago-author-date
 • chicago-note-bibliography
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf